Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem."

Transkript

1 Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

2

3 Velkommen Louise Rabøl Læge, ph.d., projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

4 Flow?

5 Hvem er I? Sundhedsvæsnet? Sygehuse? Personale? Erfaringer med flow? En del af Sikkert Patientflow-projektet?

6 Patientflow Fokus på hospital wide flow dvs. sammenhængende forløb for indlagte patienter på akutsygehusene Herunder Flow internt i akutmodtagelsen (ER-flow) Ambulatorieflow (Outpatient flow) Balance mellem elektive og akutte forløb (OR-flow)

7 Mål for dagen Indblik i spild og flow på akutsygehuse Inspiration fra andre brancher Inspiration fra det akutsygehus, der har erfaringer med at reducere spildtid Viden om Sikkert Patientflow Metoder til at se på spild i egen organisation

8 Program : Velkomst : Har de mon glemt os? v/ Karen Abrahamsen, patientambassadør : Først og fremmest flow v/ Susanne Bendixen, apoteker, Sønderbro Apotek : Kaffepause : Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. Introduktion til flow-tankegangen v/ Louise : Femstjernet Flow. Rudi Tuv, HR-chef, Marriott Copenhagen Tavlemøder fungerer i hverdagen, Knud Midtgaard, Vice President Operations, Alfa Laval, Lund, Sverige : Frokost : Introduktion til metoderne i Sikkert Patientflow : Flow-fokus forbedrer forløbet for akutte patienter v/ Christina Antonsen, Hospitalsenheden Horsens, : Kaffepause : Hvordan kommer man i gang? v/ Louise Rabøl 15.30: Tak for i dag!

9 Kort præsentationsrunde ved bordene 3 minutter: Jeres navn, hvor I kommer fra og hvorfor I er her i dag? Skriv gerne navneskilte

10 Lidt praktisk Præsentationer fra dagen lægges på nettet i eftermiddag Praktisk vedr. pauser (kaffe, toiletter og tidspunkter)

11 Spørgsmål?

12 Har de glemt os? Karen Abrahamsen, Patientambassadør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

13 Refleksion Kan I genkende Karens oplevelser? Hvad får det jer til at tænke på? 5 minutter i summegrupper

14 Erfaringer og inspiration fra andre brancher Sønderbro Apotek Copenhagen Marriott Hotel Alfa Laval (produktionsvirksomhed)

15 Først og fremmest flow Susanne Bendixen, apoteker, Sønderbro Apotek, Amager

16 Refleksion Er erfaringerne fra apotekerne relevante i sygehusvæsnet? Har I spørgsmål til Susanne? 5 minutter ved bordene og derefter plenum

17 Kaffepause i 15 minutter

18 Introduktion til flow på sygehuse

19 Hvorfor er vi her i dag?

20

21 Udfordringen for patienterne 30 pct. højere mortalitet i overbelægningssituationer Længere tid til smertebehandling m.m. i overbelægningssituationer Utilfredsstillende forløb for patienter og pårørende Ref.: se

22 Målet Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt Hvordan ved vi, om det er opnået?

23 Udfordringen - datamangel

24 Kort om teorierne Louise Rabøl, Læge, ph.d., projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

25 Der er hjælp at hente! Begreber Beregninger Metoder Erfaringer

26 Mange teorier at vælge imellem Køteori Theory of Constraints Teamwork-teori Kommunikations teorier Organisationsudvikling (Lean) Den lærende organisation High Reliability Organisations Resilience teori Forbedringsteorier Etc., etc.

27 Køer alle vegne

28 Køteori I Noget (fx kunder eller patienter) ankommer og betjenes og må evt. vente Typisk studeres ventetid og kølængde Centrale komponenter: Ankomstmønsteret (konstant/tilfældigt) Betjeningsmønsteret (patienter/tid) Antallet af kunder, som kan betjenes samtidigt

29 Køteori Matematiker Alfred Erlang, KTAS, 1908

30

31 Metoder Beregninger Simulationsmodeller

32 Theory of Constraints Eli Goldratt: The Goal, 1984 Throughput (fx penge, service eller undersøgelser) Inventory (lagerbeholdning) Operating expense (arbejdskraft, materialer)

33 Flaskehalse

34 Metoder

35 Teamsamarbejde (High Reliability Organizations) Bl.a. Baker, Day og Salas, 2005 Øget kompleksitet i sundhedsvæsnet Teamwork kan medvirke til at sikre at risici ikke fører til patientskader Ref.:

36 Giv teamet mulighed for at Drøfte teamets ressourcer Holde effektive møder Opleve at ledelsen interesserer sig for deres arbejde Fordele arbejdet Hjælpe hinanden Få og give feedback Få forståelse for hinanden Koordinere og kommunikere ofte nok Få et fælles billede af situationen Opnå gensidig tillid

37 Metoder Teamledelse Teammøder Briefinger Debriefinger Kommunikation Struktur

38 Spørgsmål?

39 Femstjernet Flow Rudi Tuv, HR-chef, Marriott Copenhagen

40 Tavlemøder fungerer i hverdagen Knud Midtgaard, Vice President Operations, Alfa Laval, Lund, Sverige

41 Refleksion Hvilke af erfaringerne fra hotelbranchen og produktionsvirksomheden er relevante i sygehusvæsnet? 5 minutter ved bordene og derefter plenum

42 Frokost til kl. 13

43

44 Sikkert Patientflow Sikre Fødsler

45 Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 3 spørgsmål + PDSA cirkel = forbedringsmodellen Langley et al. (2009) The Improvement Guide 45

46 Målet for Sikkert Patientflow Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt Mere konkret: Reducere unødig ventetid Øge forudsigeligheden omkring indlæggelser og udskrivninger Flow for hele akutsygehuset

47 Målinger 1. Antal månedlige akutte og elektive indlæggelser på sygehuset (resultatindikator) 2. Andel afholdte kapacitetskonferencer (procesindikator) 3. Andel af afsnit, som skal deltage på kapacitetskonferencen, der har daglig proces for vurdering af kapacitet (procesindikator) 4. Andel af patienter i et afsnit med stillingtagen til udskrivelse (procesindikator) 5. Tid fra en patient i akutmodtagelsen er vurderet klar til overflytning til en sengeafdeling til patienten er modtaget i sengeafdelingen ( boarding time ) (resultatindikator) 6. Ventetid på en indsats, der er udpeget som central flaskehals for diagnostik og behandling (resultatindikator) 7. Andel patienter i låneseng (resultatindikator) 8. Patientoplevelser af ventetid under indlæggelse (resultatindikator) 9. Sengeafdelinger med belægningsprocent på over 100 pct. kl (resultatindikator) 10. Forudsigelighed af gårsdagens plan ( forudsigelighedsprocenten ) (procesindikator) 11. Medarbejderoplevelser af arbejdsmiljø i akutmodtagelsen (resultatindikatorer) 12. Andel patienter, der genindlægges indenfor 30 dage (ulempeindikatorer)

48 Metoderne Real time demand capacity management Forbedringsmodellen Gennembrudsmetoden

49 Real Time Demand Capacity Management Institute for Healthcare Improvement (IHI) Centrale begreber: Hospital bed meeting = kapacitetskonferencer Unit huddles = tavlemøder Hospital flow commitee = Flowstyregruppe

50 Hvad er nyt? Systematisk tilgang til indlæggelser og udskrivninger Styre på timer i stedet for dage Måle forudsigelighed Identificere sande flaskehalse Teamwork/netværk kan forhindre spildtid for patienter Tavlemøder Kapacitetskonferencer Flow-styregruppe

51 Tavlemøder Kort, fokuseret, dagligt møde Forudse indlæggelser og udskrivninger Prioritere stuegang Fokus på planer (flow) Én tager resultatet med til kapacitetskonferencen

52 Kapacitetskonference Kort, fokuseret, dagligt møde (hverdage) Repr. fra relevante afsnit Indlæggelser, udskrivninger, barrierer for flow som afsnittet ikke selv kan håndtere Ledelsesrepræsentation

53 Flow-styregruppe Ledere Drøfter flaskehalse Kilder: Målinger Kapacitetskonferencen Præhospitalt Kommuner almen praksis etc. Udvælger projekter Tildeler ressourcer

54 Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 3 spørgsmål + PDSA cirkel = forbedringsmodellen Langley et al. (2009) The Improvement Guide 54

55 PDSA-cirkel Hvad nu? Act Hvad skal sættes i værk? Ny test? Næste test? Implementering? Plan Formål Spørgsmål og arbejdshypotese Hvem Hvad Hvor Hvornår Hvad vil der ske hvis vi prøver noget anderledes? Gik det? Study Analyse gennemføres og afsluttes Resultat sammenholdes med spørgsmål og arbejdshypotese Do Plan gennemføres Data indsamles Problemer dokumenteres Analyse begyndes Lad os prøve det! 55

56 Gennembrudsmetoden

57 Hvad skal der til? Projektorganisation Projektleder (50 pct. i 6 mdr.) Dataansvarlig Kommunikationsansvarlig Afd.-repræsentanter Ledelsesopbakning Efterspørge data Fjerne barrierer

58 Fakta Sikkert Patientflow 11 akutsygehuse Internationalt fakultet: Jody Crane, M.D., MBA (IHI) og sygeplejefaglig chef Inge Pia Christensen, Hospitalsenheden i Horsens Bidragydere og styregruppe:

59 Vendsyssel Thy-Mors HE Vest Viborg Randers Horsens Kolding Holbæk Slagelse Køge Hvidovre

60 Tidsplan A P D A P D A P D A P D S S S S 1. LS AP1 2. LS AP2 3. LS AP3 4. LS AP4 Telefonkonference hver måned. Vejledning- og processtøttebesøg et pr team mellem hver læringsseminar fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Marts 2014 IHI, modificeret af DSFP Dec 2015 LS Læringsseminar AP - Aktivitetsperiode

61 Udfordringer Ingen baseline-data kan vi finde dem? PDSA-motor = lokal tilpasning Will, ideas and execution Patientinvolvering Er det her patientsikkerhed?

62 Flow-fokus forbedrer forløbet for akutte patienter Christina E. Antonsen, Projektleder, Hospitalsenheden Horsens

63 Refleksion Hvad kan vi lære af erfaringerne fra Horsens? Summegrupper 5 minutter

64 Kaffepause i 15 minutter Derefter drøftelse af erfaringer fra Horsens

65 Hvordan kan I selv gå i gang? Louise Rabøl, Læge, ph.d., projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

66 Afslør spild Waste Identification Tool Tværsnits: Hvad venter patienterne i en sengeafdeling på? Ressourcer: fx læge og sygeplejerske i én time

67 Værd at vide om Waste Tool et Anvendes til at gøre patientforløbet endnu bedre ikke at vise at man ikke er god nok Øjebliksbillede måske ser normalt helt anderledes ud WIT-team kan have hver deres billede af spildet. Derfor slutter man med en konsensus-proces Alle kan være hjemmeblinde tag en kritisk ven med (fortæl de andre at det er vedkommendes rolle) Vigtigt med både læge og sygeplejerske, der kender patienterne Man kan gennemgå ca. 24 patienter på en time gå ikke i stå pga. små-detaljer Kræver i øvrigt ikke forberedelse af afdelingen

68 I Patientens Fodspor Ledelsesredskab Formål: Opleve sygehuset fra patienter og pårørendes vinkel Lederen følger fysisk med patienten Oplever kommunikation, information, ventetid, skiltning, fysiske rammer m.m.

69 IPF: Vigtigt som leder Afsæt den nødvendige tid til et relevant forløb Informer ledelsen i afdelingen Aftal med afdelingsledelsen, hvordan personalet skal informeres Opnå samtykke fra patienten Informationsmateriale er udarbejdet Aftal med afdelingsledelsen, hvordan de gerne vil have feedback

70 Sikkert Patientflow Flowpakken Kapacitetskonferencer Tavlemøder Opdateres løbende med redskaber

71 Hvad skal der til? Hvad skal der til hos jer? 5 minutter i summegrupper Feedback til plenum

72 Hvad skal der til? Will, ideas and execution Mål Målinger Ideer/metoder PDSA-motor = hyppige afprøvninger Projekt-organisation Ledelsesopbakning

73 Spørgsmål? Louise.rabol snabela patientsikkerhed.dk

74 Tak for i dag! Husk at skrive d. 3. november 2014 i kalderen til konference om Patientsikkerhed i primærsektoren Husk også næste års Patientsikkerhedskonference d april 2015 Hold dig opdateret på og

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Program 27. 28. april 2015

Program 27. 28. april 2015 Program 27. 28. april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE Inspirationskatalog Marts 2013 FORCHHAMMER CONSULTING Mærsk Nielsen HR Himmelev Bygade 53 Jystrup Bygade 4 4000 Roskilde 4174 Jystrup Tlf. 60 14 15 13 Tlf.

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Udarbejdet af Seniorforsker Kasper Edwards, DTU Management Engineering Marts 2014 Projektet er støttet af Center

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE for ledere, risikomanagere og konsulenter ISBN nr. 978-87-989872-5-3 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1 Vejledning i undervisning af undervisere Niveau 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Undervisningens målgruppe... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 11 Modul

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere