Bosch DCN NG Brochure over anvendelsesområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosch DCN NG Brochure over anvendelsesområder"

Transkript

1 Bosch DCN NG Brochure over anvendelsesområder Med en effektiv ny softwarepakke!

2 DCN NG DCN NG kongressystemer: Et samlet system til konferencer af alle størrelser og typer DCN-systemet kan tilpasses, så det giver en perfekt og fleksibel understøttelse af kommunikationen i forbindelse med alt lige fra meget store internationale konferencer til lokale byrådsmøder. Vi viser i denne brochure en række eksempler på, hvor fleksibel og alsidig dette højkvalitetssystem er. Basisudgaven uden avancerede funktioner er velegnet til møder, som afholdes på et fælles sprog, og som har et begrænset deltagerantal. Den samme grundkonfiguration kan udvides til store tværsproglige kongresser med tolkning, afstemning, identifikation, audio og videoskærme og den effektive softwarepakke fra Bosch. DCN fjerner barriererne i alle typer konferencer og giver deltagerne mulighed for at få optimalt udbytte af møderne.

3 DCN NG Indkøbsliste. Enhed til mødedeltagere. Enhed til ordstyrer. Indbygningspanel 4. Håndmikrofon. Centralt styringsudstyr 6. Forsamlingsvisning 7. Storskærm 8. Tolkeskranke 9. Kanalvælger 0. Lommemodtager. AutoDome -kamera. Fast kamera. Pc med DCNstyringssoftware 4. Styring via touch screen. Id-kort 6. Fingeraftrykslæser 7. Selvstændig skærm 8. Højttalere 9. Intercom-håndsæt

4 4 DCN NG. Diskussion Tydelig talegengivelse for alle deltagere Ordstyreren har styringen Bedre strukturerede og derfor mere effektive møder Fastholdelse af opmærksomheden på det centrale Kræver ikke operatør Alle mødedeltagere har en mikrofon med en indbygget højttaler, som giver tydelig talegengivelse Mødedeltagere kan anmode om taletid ved at trykke på en knap på mikrofonen. Det er nemmere at fastholde opmærksomheden på det centrale, eftersom der kun er et begrænset antal mikrofoner åbne samtidigt. Dette er med til at sikre orden og en mere effektiv afvikling af mødet. Mødedeltagere, som anmoder om taletid, efter at grænsen for det maksimale antal talere er nået, placeres på en venteliste. Ordstyreren kan lytte, registrere anmodninger om taletid og tilsidesætte andre mødedeltagere ved hjælp af en prioritetsknap. I dette tilfælde slukkes der for alle de deltagendes mikrofoner, og der lyder en advarselstone. På denne måde kan ordstyreren let vejlede og styre mødet. En talerstol til gæstetalere er udstyret med en indbygget DCNmikrofon og -højttaler. Tilhørerne kan udstyres med håndholdte mikrofoner med eller uden gulvstativer. Alt DCN-udstyr er sluttet direkte til den centrale kontrolenhed. Den centrale kontrolenhed leverer strøm til alle enheder og fungerer som audioequalizer for alle mødedeltagernes højttalere og overvåger samtidigt mikrofonernes driftstilstand. Kræver ikke operatør.

5 DCN NG. Elektronisk afstemning Hurtig optælling og visning af deltagernes stemmer Mulighed for at kombinere elektronisk afstemning med et konferencesystem Visning af afstemningsresultater på storskærm for hele tilhørerskaren eller på individuelle skærme Styringssoftware til basisafstemning eller udvidet afstemning 6 Indhent tilhørernes mening, eller træf hurtige beslutninger med elektronisk afstemning Ordstyreren styrer mødet og afstemningsprocedurerne ved hjælp af en ordstyrerenhed. Det er også muligt for en operatør at styre afstemningen via en pc eller en touch screen. Ordstyrerenhedens grafiske LCD giver ordstyreren oplysninger om aktuelle talere, et afstemnings-script og afstemningsresultater. Enheden kan bruges til at starte, stoppe og afbryde afstemningen. Alle deltagere er udstyret med en afstemningsenhed. De fem afstemningsknapper bruges til henholdsvis flertalsafstemninger, for-og-imod-afstemninger, afstemninger med flere svarmuligheder, opinionsafstemning eller tilhørersvar. Afstemningsresultaterne sendes via den centrale DCN-kontrolenhed til en storskærm i salen eller via en kontrol-pc til tilhørernes individuelle skærme. Den centrale DCN-kontrolenhed leverer strøm til alle DCN-enheder.

6 6 DCN NG. Tolkning Deltagerne følger mødet på deres respektive sprog Op til kanaler til tolkning Fjerntolkning En flersproget international konference med delegerede fra forskellige lande uden fælles sprog Tolkene sidder i lydtætte bokse, der er udstyret med DCN tolkeenheder med grafiske, baggrundsoplyste LCD-skærme og tolkehovedtelefoner. Deltagerne kan høre indlæggene på det sprog, de ønsker, i hovedtelefonerne ved hjælp af: Fjerntolkning Det er muligt at tolke i realtid fra en fjernlokation, hvilket sparer tid og reducerer omkostninger, da tolkene ikke længere behøver at være fysisk til stede på mødet. Fjernlokationen kan være et hvilket som helst sted på kloden. Billedet af den deltager, som taler, optages med dome-kameraet og videresendes til tolkene. En kanalvælger på de enkelte deltageres enheder En separat kanalvælger Trådløs modtagelse via lommemodtagere

7 DCN NG 7 4. Operatørstyrede konferencer Avancerede ergonomiske funktioner Mange forskellige muligheder for data udgang Fremtidssikret teknologi Bosch DCN konferencesoftwarepakken giver operatøren nem adgang til at styre og administrere alle aspekter af konferencen Som eksempel kan nævnes: Operatøren konfigurerer alle forudsætninger og autorisationer til det enkelte møde. Allokering af betjeningsfunktioner til de enkelte mikrofonenheder. Forberedelse af overblikslayout med handlingsknapper til fleksible visninger til styring af mødet. Operatøren kan afvikle konferencen i henhold til en forudbestemt dagsorden eller foretage løbende justeringer. Under konferencen kan operatørerne få vist et klart overblik over status på de enkelte mikrofonenheder. Det er muligt at give hele gruppen eller enkelte delegerede adgang til elektronisk stemmeafgivelse. Avancerede funktioner i grænsefladen gør det muligt at videresende konferencedata automatisk og øjeblikkeligt til flere forskellige udgangs enheder. Problemfri integration med Microsoft Powerpoint. Optimeret til touch screen og betjening af farveblinde brugere. Med DCN NG software kan operatørerne tilpasse den enkelte session så meget eller så lidt som der er behov for. Softwarepakken er modulbaseret, så du kan bestille det funktionalitetsniveau, du har behov for. Den er samtidig nem at opgradere i takt med, at behovet vokser.

8 8 DCN NG. Deltagerregistrering og adgangskontrol Registrering af deltagere ved hjælp af chipkort og/eller pinkode Anvendelse af biometriske læsere, f.eks. fingeraftrykslæsere Hentning af lister over fremmødte og fraværende deltagere Adgangskontrol for hver enkelt delegeret Deltagerregistrering og forbedret sikkerhed med adgangskontrol DCN-softwaremoduler gør det muligt at registrere elektronisk identifikation og foretage adgangskontrol: Ved mikrofonenheden Ved indgangs- eller udgangsenheden Ved frie pladser Ved faste pladser Deltagerne kan registrere sig ved at: Trykke på en knap på de deltagendes enheder, hvilket giver en enkel form for registrering Indsætte et id-kort i en kortlæser, der er indbygget i mikrofonenheden eller placeret ved indgangene til konferencelokalerne. Benytte en pinkode, som også kan kombineres med et id-kort Det er også muligt at konfigurere systemet på en sådan måde, at deltagerne kun har adgang til bestemte mikrofoner eller kontrolfunktioner. Fingeraftrykslæsere DCN concentus-enheden kan udvides med en fingeraftrykslæser til persongenkendelse. Aflæsning af fingeraftryk er en effektiv biometrisk godkendelsesmetode til møder, hvor der er behov for et højt sikkerhedsniveau.

9 DCN NG 9 6. Visning af konferenceoplysninger Visning af konferenceoplysninger for deltagerne via projektorer eller storskærme Visning af oplysninger på deltagernes skærme eller ordstyrerens skærm Skærm med fleksible indstillinger til konfiguration af farver, skrifttyper, tekster, linjer og billeder Mulighed for at tilføje et billede med virksomhedens logo eller et byvåben Visuel visning af konferencedata på skærme Det er muligt at vise følgende oplysninger: Navnene på de aktuelle talere samt den resterende taletid Navnene på deltagere, som har anmodet om taletid Afstemningsoplysninger og -resultater (visning pr. deltager, i overbliksform eller som samlede resultater i form af diagrammer eller lister) Dagsorden og eventuelle beskeder Tilstedeværende og fraværende deltagere Skærmoplysningerne kan vises for de enkelte deltagere på podiet via en personlig LCD farveskærm. De samme oplysninger kan vises for tilhørerne ved hjælp af storskærme eller projektorer.

10 0 DCN NG 7. Se, hvem der taler Kamerainstallation, der automatisk viser de aktuelle talere på skærmen Et hurtigt dome-kamera, som viser den aktuelle taler Fast kamera, som viser et overblik over stedet Kameraet kræver ikke operatør Visning af oplysninger om deltagerne på skærmen samt et billede af den aktuelle taler Frie pladser ved samtidig anvendelse af id-kort Kamerastyring viser automatisk et billede af den aktuelle taler på skærmen En visuel dimension skaber ikke blot interesse og fokus, men fortæller også deltagerne og tilhørerne, hvem der taler. DCN kan konfigureres til automatisk at vise et billede af den aktuelle taler på skærme eller projektorer i hovedsalen, lobbyer, tolkebokse, mindre mødelokaler, eller hvor der ellers måtte være behov for det. Der vises også oplysninger om deltagerne på skærmen. Kamerastyringen er automatisk og kræver ikke nogen operatør. Bosch AutoDome -kameraer er perfekte til denne anvendelse. Operatøren behøver ikke at justere konfigurationen, da dette sker automatisk i systemet. Systemet er særligt anvendeligt til afholdelse af videokonferencer mellem forskellige lokationer, hvor deltagere fra de enkelte lokationer løbende får vist lyd, billede og navn på den aktuelle taler.

11 DCN NG 8. Deltagelse via internettet Deltagere, som er forhindrede i at deltage i et møde, kan følge med via internettet Tilhørerne kan benytte internettet til at deltage i et direkte byrådsmøde hjemmefra 8 Internet 4 7 Deltag i byrådsmødet direkte fra hotelværelset, næste gang du er på farten Det er muligt at være vært for et møde, som afholdes via en internetudbyder, med fuld adgang til lyd, video og data. Deltagere og andre, som ikke kan være fysisk til stede, kan overvære taler og få vist dias med præsentationer, videoer eller stillbilleder af taleren, få afstemningsresultater og hente meddelelser.

12 DCN NG 9. Private samtaler Giver adgang til privat tovejskommunikation mellem deltagere, ordstyreren, tolke og operatører uden mødeafbrydelser Mulighed for afvikling af op til fem samtidige samtaler Anmod om en privat samtale med andre mødedeltagere DCN intercom-funktionen giver konferencedeltagerne adgang til at afvikle private tovejssamtaler ved hjælp af et intercom-håndsæt. De kan eksempelvis kontakte partilederen, ordstyreren eller operatøren uden at flytte sig fra et sted til et andet eller uden at anvende lokale telefoner.

13 DCN NG 0. Audio-udvidelse og-logning Logning af audio, data og video på harddisk, cd eller dvd Tilhørerne kan følge talerne via separate højttalere og forstærkere Supplerende dæmpning af akustisk feedback CobraNet 7 Optagelse og distribution af lyd Tilhører, som ikke deltager aktivt, kan lytte med via supplerende højttalere. Logningsenheden kan sluttes til DCNsystemet, hvis der er behov for logning til optagelse af taler og simultantolkning. Optiske fiberkabler gør det muligt at optage og distribuere lyd over relativt store afstande uden kvalitetstab. DCN-systemet leverer analoge eller digitale lydindgange og -udgange. Det betyder, at du kan bevare lyden i digital form, så du er sikret en høj lydkvalitet. Hvis der er behov for at transmittere lyden, kan dette ske direkte fra DCN-systemet. Der er stigende efterspørgsel efter audiosystemer, hvor komponenter til signalprocessering og forstærkning distribueres rundt i hele bygningen. Derfor kan DCN NG let kobles på CobraNet, som er branchens førende teknologi til distribution af digital lyd i realtid via et hurtigt ethernet-netværk.

14 En tradition med kvalitet og innovation I mere end 00 år har navnet Bosch stået for kvalitet og pålidelighed. Bosch er den foretrukne globale leverandør af innovativ teknologi, med den højeste standard indenfor service og support. Hos Bosch Security Systems er vi stolte af at kunne tilbyde et stort produktsortiment indenfor tryghed, sikkerhed, kommunikation og lyd. Løsninger der er til at stole på, og som hver dag bruges verden over, lige fra opgaver i regeringsbygninger og offentlige steder til virksomheder, skoler og private hjem. Robert Bosch A/S Security Systems For yderligere oplysninger henvises til eller send en til Bosch Security Systems, 008 Trykt i Holland Ret til ændringer forbeholdes CO-EH-da-0_F0U96_0

Konferencesystemet DCN-multimedia Informer. Imponer. Inspirer.

Konferencesystemet DCN-multimedia Informer. Imponer. Inspirer. Konferencesystemet DCN-multimedia Informer. Imponer. Inspirer. 2 Konferencesystemet DCN-multimedia fra Bosch Informer. Imponer. Inspirer. Og få folk til at handle At få folk til at handle er det foretrukne

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Fokuser din opmærksomhed Bosch Intelligent Video Analyse

Fokuser din opmærksomhed Bosch Intelligent Video Analyse Fokuser din opmærksomhed Bosch Intelligent Video Analyse 2 Og skrid til handling med Bosch Intelligent Video Analyse Uanset hvor få eller hvor mange kameraer dit system bruger, er det en stor udfordring

Læs mere

Indhold BRUGEROPLEVELSER, DER GIVER SAMMENHÆNG 7

Indhold BRUGEROPLEVELSER, DER GIVER SAMMENHÆNG 7 Indhold BRUGEROPLEVELSER, DER GIVER SAMMENHÆNG 7 WINDOWS 7: SAMMEN ER VI ENDNU BEDRE FOR DIG 8 Gør de daglige opgaver nemmere 9 Gør tingene på din måde 9 Gør nye ting mulige 9 WINDOWS LIVE + WINDOWS 7

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Ny inspiration til jeres mødelokaler

Ny inspiration til jeres mødelokaler AV-NYT Ny inspiration til jeres mødelokaler Atea AV er jeres leverandør af AV-udstyr Brug vores erfaring og know how og få topmoderne mødelokaler Interaktiv projektor EPSON EB455WI Epson projektor med

Læs mere

Intelligente infoskærme og skærmvægge til alle opgaver

Intelligente infoskærme og skærmvægge til alle opgaver Black Mail 1304 www.blackbox.dk Intelligente infoskærme og skærmvægge til alle opgaver Infoskærme din aktive ressource...side 2 Brug skærmen som ledelsesværktøj...side 3 MediaFlyer en cloud baseret infoskærmsløsning...side

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

UNIVERGE SV8100 Den ultimative løsning til Unifi ed Communications. www.nec-philips.com

UNIVERGE SV8100 Den ultimative løsning til Unifi ed Communications. www.nec-philips.com UNIVERGE SV8100 Den ultimative løsning til Unifi ed Communications www.nec-philips.com Indhold 3 Hvorfor vælge SV8100? Hvorfor NEC? 4 Kraftfuld og alsidig 5 Kommunikationsservere 6 Digitale- og IP-terminaler

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Løsninger til videoovervågning

Løsninger til videoovervågning Løsninger til videoovervågning Brugervenlige videoplatforme og netværksvideooptagere til ethvert formål Milestone XProtect Professional VMS-produkter Milestone XProtect Advanced VMS-produkter Milestone

Læs mere

Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner

Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner Audio-hustelefoner i stilrent design Med digital lyd, bortfiltrering af uvedkommende støj og enkel regulering af lydstyrken har den nyeste teknologi placeret

Læs mere

SIKOM A/S NYHEDSBREV JAN. 2009

SIKOM A/S NYHEDSBREV JAN. 2009 MM SIKOM A/S er blevet til SIKOM A/S Pr. 1. jan. 2009 har MM SIKOM A/S skiftet navn til SIKOM A/S. Årsagen til navn skiftet er, at Adm. Direktør Morten V. Hansen har købt Paul Erik Madsens anparter i firmaet.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Store krav til fremtidens netværk

Store krav til fremtidens netværk Solar Kommunikation INFO Nr. 2 2002 Sådan får du flere kunder side 10 Nyt katalog mere brugervenligt side 11 Store krav til fremtidens netværk Tema om dataelektronik side 2-7 Netværket er basis for udvikling...

Læs mere

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA » State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA FREMTIDSSIKKER INVESTERING Nedap AEOS er det første system på markedet

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926 Nedap AEOS Fremtidssikker investering Nedap AEOS er det første system på markedet der understøtter gængse IT-standarder, og lader kunden definere sikkerhedsniveauet såvel nu, som i fremtiden. Systemet

Læs mere

Tryghed & Sikring i Boligforeningen

Tryghed & Sikring i Boligforeningen b Tryghed & Sikring i Boligforeningen Adgangskontrol & Dørtelefoni i- connect VELKOMMEN TIL I- CONNECT i- Connect er blandt de firmaer i branchen, der råder over den bredeste vifte af kompetencer og produkter

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N73-1

Yderligere programmer. Nokia N73-1 Yderligere programmer Nokia N73-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere.

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, videoovervågning samt klima- og bygningsstyring

Læs mere

ESA. Effektiv SystemAdgang

ESA. Effektiv SystemAdgang ESA Effektiv SystemAdgang Lettere adgang til it-systemerne I den kliniske hverdag er der brug for it-systemer, der er både effektive og fleksible, for at understøtte dig bedst muligt i dit daglige arbejde.

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere