Bestyrelsesmøde juni 2013 i Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg"

Transkript

1 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou (HS) Thomas McCulloch (TMC) Manohari Tissera (MANO) Kolding SAMKOM Ikast-Brande Randers Silkeborg Frederiksberg Vejen Køge Afbud: Jane Olsen (JAO) Frederikshavn Stig Langsager (SL) Odense Lars Erik Skydsbjerg (LES) Tønder Hans Ole Hede (HOH) Sekretær 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt uden kommentarer. 2. Valg af referent ANE blev valgt som referent. 3. Valg af ny næstformand BRM blev valgt som næstformand og PEK som kasserer. 4. Drøftelse af foreningens virke og faglige mål Inden drøftelserne omkring KVFs virke fremover var der en kort brainstorm omkring formålet med og forventningerne til drøftelserne: Strukturering og effektivisering af bestyrelsesmøder Effektive møder / klare fælles mål Lærerige møder (lidt mere fagligt) Et pusterum i hverdagen Inddragelse af KVF-medlemmer og kontaktpersoner Glæde ved at være i bestyrelsen og ikke dårlig samvittighed Herefter fulgte brainstorm vedr.: Hvem? - Hvem er KVF interessenter? Hvem henvender KVF sig til? Hvem er målgruppen? Kommunalansatte vejteknikere / Vejteknisk personale Alle som arbejder med veje (primær kommunal) KTC/KL overordnede organer Uddannelsessteder Konklusion: KVFs primære målgruppe er vejteknisk personale og fagledere i kommunerne. 1

2 Hvorfor? Hvorfor overhovedet KVF? Hvad er KVF s formål / eksistensberettigelse? Sammenhold/netværk/videndeling Videndeling inden for det kommunale område Samler viden om vejtekniske forhold: o Nyt om vejregler o Nyt om lovgivning Synliggørelse af vejområdet (rekruttering) Kommunalt image brand (rekruttering) Kommuners talerør Repræsentation i råd, nævn mv. Konklusion: KVFs primære formål er videndeling, dvs. afholdelse af temamøder samt at fungere som kommunernes talerør, herunder at sikre repræsentation i forskellige råd og nævn. Hvad? Hvad har vi tidligere gjort? Hvad er lykkedes og hvad er ikke lykkedes? Hvad efterspørger interessenterne og målgruppen? Temamøder aktuelle emner indenfor vej og trafikområdet o Åben byggeplads o Besøg kommune, hvordan organiserer vi os Nyhedsbreve KVF opbakning til netværk kommunerne imellem (bruge kolleger i andre kommuner) (pt. midtjysk byggemodningsgruppe) Udpeger repræsentanter i råd Input til pressen Måske behov for at efterspørg blandt interessenterne? Konklusion: KVF skal fortsat holde fokus på temamøder (inkl. efterfølgende artikler), hjemmeside, kommunale kontaktpersoner og repræsentanter i forskellige råd og nævn. KVF er ikke gearet til at stå for debatindlæg mv. Hvordan? - Hvad magter KVF at levere? Hvordan får vi mest ud af de eksisterende ressourcer? Kan vi købe noget hjælp udefra? Kan vi involvere medlemmerne mere? Kan vi samarbejde med andre samarbejdsfora / foreninger? KVF-bestyrelse Hvordan aktiverer vi medlemmerne / kontaktpersonerne? KTC-sekretariatet Køb af ekstern hjælp / hvem kan hjælpe med temamøder? Mere tid på bestyrelsesmøder (2 dages møde = 2 hele dage) Vejforum, KTC, Vej Historisk Selskab, SAMKOM Andre foreninger, f.eks. KL, Vej og trafik Hvornår? Fastlæggelse af overordnet plan for de næste 3 år. Fastlæggelse af årshjul med fokus på indsatser i det kommende år. Konklusion: På efterfølgende walk-and-talk blev forskellige emner i forbindelse med hvordan og hvornår drøftet. 2

3 Drøftelser fra walk-and-talk: a) Bestyrelsesmøder, bestyrelsens kerneopgaver, hjælp udefra Vi må have hjælp udefra. Og så skal vi have udarbejdet diverse tjeklister og paradigmer, der kan gøre det nemmere at udføre og købe hjælp til opgaver. Tjeklister og paradigmer skal være tilgængelige og redigerbare. Bestyrelsen skal fremover mødes til to 2-dages bestyrelsesmøder om året suppleret med mellemliggende videomøder for at minimere transporttiden. Herudover skal møderne placeres centralt i landet. ANE undersøger, hvilket udstyr det kræver for at koble på VDs udstyr til videomøde fra egen kommune. Bestyrelsesmøderne skal være mere strukturerede og der bør indlægges arbejdstid til løsning af konkrete opgaver. Fremadrettet bør vi have fokus på, hvor og hvordan vi kan få hjælp udefra og så afprøve mulighederne løbende. b) Følg op på kontaktpersoner (aktivering), overblik over repræsentanter for KVF (hvem, hvor og hvorfor?) Kontaktpersoner: RR og BRM deler udestående på listen over kontaktpersoner og ringer op til potentielle kontaktpersoner i de enkelte kommuner. RR sender orientering ud til alle kommuner om hvem, der er kontaktpersoner. I efteråret 2013 inviteres kontaktpersonerne til et møde, hvor forventningerne til rollen som kontaktperson vil blive drøftet. Mødet suppleres med underholdende indlæg (f.eks. fra Fucking Flink omhandlende mødet med borgerne) samt evt. indlæg om hvorfra viden kan indhentes. Mødet, som indeholder en frokost, holdes i øst og vest. Det skal overvejes om hver kontaktperson skal have et krus f.eks. med teksten Fucking Flinke vejfolk. Herudover bør det overvejes om seancen skal videofilmes og efterfølgende lægges på KVFs hjemmeside. RR og BRM udarbejder oplæg til invitation og program for møderne. Repræsentanter for KVF: RR har en liste over hvem, der repræsenterer KVF i hvilke udvalg og råd. I første omgang opdaterer RR listen. Senere følger en afklaring af, hvad formålet med repræsentationen er evt. suppleret med en drøftelse af forventninger til repræsentanterne. Der bør være en årlig opfølgning på / henvendelse til repræsentanterne. c) Branding (artikler (trafik og veje / Teknisk og Miljø), Vejforum mv.) Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil. Det er derfor vigtigt, at hjemmesiden er opdateret med relevante oplysninger. Herudover er det vigtigt, at fokusere på foreningens kerneopgaver (temamøder mv.). Det er ikke nødvendigt at sætte egentlige branding aktiviteter igang. Hvis vi lykkedes med kerneopgaverne og lever op til foreningens mål, vil KVF blive branded via de opnåede resultater. Herudover kan der sættes fokus på KVF gennem udstillingen på Vejforum, hvor det er vigtigt med en god planlægning af, hvad vi vil med udstillingen. I år bør der fokuseres på den kommende generalforsamling og årsmøde i Odense samt medlemmernes forslag til emner for kommende temamøder. 3

4 Efter hvert temamøde bør der skrives en artikel om temamødet. Herved opnås både videndeling og branding af KVF. Artikler skal som udgangspunkt i Teknik og Miljø, som er KTCs medlemsblad, men med en mindre bearbejdning kan artiklerne også bringes i Trafik og Veje. d) Hjemmeside, nyhedsbrev, nyt logo TMC og HS indgår i hjemmesidegruppen, der således består af SL, TMC og HS. TMC undersøger om gruppen kan få et log in, så den selv kan foretage opdateringer på hjemmesiden. TMC undersøger om kollega fra Vejen Kommune kan afsætte tid til at udarbejde et nyt forslag til et KVF logo i august/september måned. Det er vigtigt med en opdateret og nutidig hjemmeside. TMC kontakter SL og evt. Jørgen Veisig for at høre om status for udviklingen af hjemmesiden. I forbindelse med udviklingen af et nyhedsbrev fra KVF kan der måske fås inspiration fra Vejman.dk og Vejnettet.dk nyhedsbreve. Herudover bør der også arbejdes på at gøre invitationen og tilmeldingen til KVF temamøder mere moderne. 5. Vi udsender ikke fremadrettet nyhedsbreve 6. Hjemmesiden 7. Vi har nu fået en kontaktperson til foreningen for de fleste kommuner 8. Temamøder I efteråret 2013 vil der blive afholdt følgende temamøder: Sept./okt. - Faste genstande Oplægsholder kan være Steen Eisensee eller Karl Erik Christiansen (begge VD). Ansvarlig: HLM Nov. Vejbelysning/LED Holdes i Vejen (SOLAR og/eller Louis Poulsen) og på Sjælland (Phillips) Ansvarlig: TMC og HS Dato?? - Forvaltningslov/vejlove Holdes i Roskilde og Skanderborg begge steder med Hans Faarup. Ansvarlig: HOH Emner for temamøder i foråret 2014: VVM-screening for vejingeniører Ansvarlig: BRM Asfalt Ansvarlig: PEK og RR 4

5 9. Erfagrupper 10. Adresseliste På mødet blev listen over bestyrelsens kontaktoplysninger sendt ud og de manglende oplysninger blev tilføjet. 11. Fastlæggelse at fremtidige møder. Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. oktober 2013, kl , som et videomøde i VD mødelokaler i henholdsvis Middelfart og Fløng. Næste 2-dages bestyrelsesmøde afholdes den februar 2014 f.eks. i Odense. 12. Eventuelt Inden mødet blev afsluttet, var der indlagt arbejdstid til drøftelse af følgende emner i mindre grupper: Kontaktmøde (RR og BRM) Tjeklister (MANO og PEK) Temamøde LED belysning (TMC og HS) Dagsorden bestyrelsesmøder (ANE) Vejforum (HS og ANE) Temamøde Asfalt (PEK og RR) Temamøde VVM screening (BRM) 5

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere