Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar :30 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00"

Transkript

1 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar :30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM TIL FORRETNINGSUDVALGET 7

2 Dagsorden 1. FORMALIA 16:30 16:40 A) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT C) GODKENDELSE AF DAGSORDEN B) GODKENDELSE AF REFERAT 2. FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE A) BEHANDLING AF ÆNDRINGSFORSLAG B) VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN 3. KOMMISSORIUM TIL FORRETNINGSUDVALGET 16:50 17:00 A) BEHANDLING AF ÆNDRINGSFORSLAG B) VEDTAGELSE AF KOMMISSORIUM 4. NEDSÆTTELSE AF FORRETNINGSUDVALG 17:00 17:10 A) OPSTILLINGER TIL FORRETNINGSUDVALG B) NEDSÆTTELSE AF FORRETNINGSUDVALG 5. NEDSÆTTELSE AF UDVALG 17:10 17:25 A) OPSTILLINGER TIL UDVALG B) NEDSÆTTELSE AF UDVALG PAUSE 17:25 17:40 6. STUDENTERRÅDETS BUDGET FOR :40 18:10 A) OPFØLGNING PÅ SIDSTE BESTYRELSESMØDE B) DEBAT OG VEDTAGELSE AF BUDGET 7. BUDGETTER OG HANDLINGSPLANER FOR UDVALG 18:10 18:40 A) SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL HANDLINGSPLANER OG BUDGETTER B) VEDTAGELSE AF HANDLINGSPLANER OG BUDGETTER 8. STUDENTERRÅDETS MAILSERVER 18:40 18:50 A) PRÆSENTATION AF MAILSYSTEM, KALENDER OG FILDELING 8. EVT. 18:50 19:00

3 Bilag 1: Referat af Studenterrådets bestyrelsesmøde d. 17. januar Til stede med stemmeret: Drude Rohde (FS), Jesper Ellidshøj Jensen (FS), Astrid Jagtvard Schmidt, Sofie Heggenhougen (AR), Sidsel Gro Bang-Jensen (UB), Emil Philipsen, Mikkel Sørensen, Natasja Nielsen, Mads Fahnøe, Nicola Kirchhubel og Lasse Rørdam Fraværende med afbud: Stine Matine Christiansen, Stefan Larsen Fraværende uden afbud: Andreas Rohde, Camilla Knudsen Observatører: Kristian Bruun, Martin Schäfer, Yasmin Davali, Anna Vaarst, Nanna Zmylon, Therese Cederberg Nielsen, Ask Gudmundsen, Sofie Bohm, Nina Nisted, Nina Kattler, Kalle, Rasmus, Eigil 1. Formalia Valg af dirigent: Drude Rohde Valg af referent: Mikkel Godkendelse af referat: Godkendt Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Orienteringer Mundtlige orienteringer. UNIPOL Sofie fortæller om UNIPOLs årsberetning. Referenten foreslår at dette suppleres. Sofies konklusioner for UNIPOL er blandt andet at der har manglet arbejdskraft i udvalget, men afgjort bedre forberedt i henhold til deres arbejde. De har forsøgt at hente så meget input fra RUC studerende i deres sager som muligt. RUSUDVALG Mads fortæller om Rusudvalgets årsberetning. Rusudvalgets overordnede plan var at ændre udvalget fra at være en negativ diskussionsklub til at være en projektbaseret gruppe, der i foråret arbejdede på projekter som Thorsens Kælder Udvalget, og især i form af husfællesskabsprojektet som Mads opfordrer at udvalget fortsætter med. Mads ville gerne have rykket på mange flere projekter, men han mener at udvalget har rykket sig som platform til det bedre. Det er også blevet en god social platform for rekruttering, fordi Rusvejledningen er et godt og nemt indgangspunkt for folk, der eventuelt kunne begynde på universitetspolitik. Dette er også lykkedes. FORMANDSKAB Primært beskæftiger formandskabet sig med forhandlinger med RUC og overleveringsproces til det kommende formandskab. Omkring året der er gået, så konkluderes det at det har været både hårdt, fedt, og spændende. Studenterrådet har rykket sig en del fremad. Ligeledes inviterer Drude til Studenterrådets årlige reception den 20. februar fra kl og fest herefter. 3. Fremdriftsreform v. Kristian Punktet omhandler status på Fremdriftsreformen og planen fremover. 3

4 SR-KU er ved at skabe overblik over hvor mange kræfter de har. Det samme er for DSF. I DSF regi kan man forestille sig nationale kampagner, hvor man er ved at finde ud af hvad der skal ske der. Den Koordinerede Udmelding er en gruppe studerende, der synes at det kunne være interessant at se hvad der ville ske hvis en masse studerende meldte sig ud. De har indtil videre snakket med advokater omkring at gøre det i praksis. Man har vedtaget at aktivering af udmeldelsen forekommer når 68% har skrevet under på at de vil udmelde sig hvis reformen gik igennem. Ét krav er at reformen trækkes tilbage. Vigtigste datoer: - Slut februar: Morten Østergaard vil måske komme, evt. til en paneldebat. Der går rygter om at han også vil komme på RUC. - Marts: DSF vil i løbet af marts lave et kvalitetsudspil. - Kvalitetskommissionens kommer med en delrapport i midt-slut marts. - 25/3: Uddannelsespolitisk topmøde på tværs af Elev- og Studenterbevægelsen. Hvad kan der komme i Kvalitetsudspillet? Beskæftigelsestaxameter Produktivitetskommissionen. Der er diskussion omkring at ændre taxameter systemet til at passe efter en beskæftigelsesmulighedsvurdering. Venstre har forslået omlæggelse af færdiggørelsesbonus, men som beskæftigelsestaxameter. Retskravet Diskussionen går på hvem der udbyder kandidater og hvem der kan få kandidater. Akademikernes Centralorganisation (DJØF, DM, etc) frygter at det vil medføre lønpres og lønspredning. Morten Østergaard har sagt at kvalitet bliver sikret ved lukning af uddannelser. Det kan betyde politiske lukninger, lukning af småfag, og bredere indgang med senere specialisering. Som altid er SU og brugerbetaling i spil, men det forventes ikke at det kommer på bordet lige nu. Hvad kan vi gøre? Hvad skal der ske på RUC? - Basismobilisering - Vil vi bruge vores kvalitetsopholdsgave eller evt. sætte ham til et lyttemøde - Stormøder - Tage kontakt til gymnasierne, da reformen træder i kraft for studerende der starter til sommer - Strategisk skal vi sammentænke fremdrift og kvalitet som den samme vending da det har en bedre mobiliseringsvirkning Det er blevet besluttet i bestyrelsen at der skal bruges tid på disse tiltag og kæmpe dem tilbage. På søndag kommer der en udmelding om et eventuelt møde torsdag klokken vil der blive afholdt et internt møde for dem som ønsker at deltage i koordineringen af forårets kampagner. 4. Økonomisk status Resultatet viser per dags dato et omtrent overskud på bundlinjen på kr, men det er ikke retvisende. 4

5 5. Budget 2014 Der opfordres til at der skal laves samarbejdsaftaler med forretningsudvalgsmedlemmer såfremt at der bliver budgetteret med et frikøb til menige medlemmer. Det opfordres til at der ikke budgetteres med underskud selvom scenarie 2 (jf. bilag 5) bliver prioriteret. Grundet processpørgsmål omkring normal praksis den nærværende diskussion, er der kaldt til afstemning om hvorvidt enkeltpersoners løn eller honorarer kan diskuteres og bestemmes under mødet. Det er blevet bestemt, at UB-repræsentantens post ikke kan nedjusteres. Der foreslås at Momentum og Studenterhuset KBH er poster, der sagtens kan nedjusteres. Der er stillet et konkret scenarie 3, som forudsætter de laveste postjusteringer fra de resterende scenarier, og fremsætter en pulje som kan fordeles i foråret. Scenarie 3 er godkendt med følgende kommentar: - Det indstilles at der laves en medlemsstrategi. Der skal desuden tænkes nogle øvrige tanker omkring frivillighedskoordinering. - Løn og aktivitet er ikke indbyrdes uforenelige. - Penge til SH KBH er en god idé. - Penge til RbC. - UNIPOLs udvalgsbudget behøver en større forplejningspulje. Det kommenteres også at de frie puljer der står i budgettet til fri afbenyttelse bliver knyttet politisk aktivitet. - Såfremt at der mangler prioritering til en UNIPOLs pulje, så kommenteres det at pengene skal komme fra opkvalificeringspuljen (hvis der ikke findes en løsning uden om). - I forlængelse af en politisk platform, så skal relationen mellem kampagnebudgettet og den politiske platform klargøres efterfølgende, således at Unipol ved, hvor meget de kan bruge. - En politisk platform er rigtigt meget andet end UNIPOL. Man skal tænke organisationen udover budgetrammen. - Det kommenteres at formandskabet skal forberede bestyrelsesweekenden således at der kan tages bedre og mere solide økonomiske beslutninger på baggrund af årsberetninger. - Ingen underskud på bundlinjen. Endelig konklusion er at formandskabet skal diskutere budgettet med udvalgene. Kritik: 6. Evaluering 2013 Bestyrelsesmøder: - Mere detaljeret og struktureret dagsorden til bestyrelsesmøder - Mere effektive møder og mere forberedende dagsordener og bilag, så folk er bedre rustede til at tage nogle af diskussionerne - For lange diskussioner. Bedste citat: Man tror i starten det bliver bedre. Det gør det ikke, man vænner sig bare til det 5

6 Mellem bestyrelsesmøderne: - Tiden mellem bestyrelsesmøderne har ikke fungeret godt. Hvis man gerne ville lave noget, skulle man være vildt opsøgende. - Tendens til at løsninger findes i at mødes igen for mange møder og for lidt handling. - Der er behov for bedre kommunikation og teamwork mellem møderne. - Folk fra bestyrelsen er ikke nok nede på kontoret og der er meget fravær af bestyrelsesmedlemmerne på RUC generelt. Udvalgsarbejdet: - LPU kunne godt fungere mere optimalt for lidt fokus på hvad der sker udenom RUC - Manglede orienteringer og udvalgsarbejde samt manglende interesse for udvalgsarbejde Andet: - Vi skal sparke RUC over at de ikke kan give os budgettal i tide. - For presset formandskab og en bestyrelse, der ikke har kunnet tage hånd om det Mangel på ansvarsafgivelse fra formandskabets side - Vi skal være bedre til at arbejde på tværs af udvalg og søjler : politisk, socialt, fagligt Dette har fungeret godt: - God bestyrelse overordnet. - Overordnede målsætninger har fungeret godt SR s image bliver nævnt som eksempel - Når folk har fået ansvar, har de også taget det ansvar - Fagråd og husfælleskaber har kørt rigtig godt - Organisationen har udviklet sig helt vildt - Godt valg og godt engagement under valgkampen - Studenterrådets legitimitet er blevet forbedret og organisationen er blevet mere åben - Nyt Studenterhus både fedt og udfordring Fremadrettet: - Spørgeskemaundersøgelse med den gamle bestyrelses evaluering af 2013 skal sendes rundt til den nye bestyrelse - Bestyrelsen 2014 skal finde ud af hvad en bestyrelse skal være, hvad det er for nogle bestyrelsesmøder vi har og skal have og hvordan organisationen skal skrues sammen - Der udtrykkes ønske om at den nye bestyrelse bliver sat ind i hvor beslutninger tages hvornår samt hvad bestyrelsen, AR, FU, UB og formandskabet laver. - Det skal gøre mere tydeligt hvad man som bestyrelsesmedlem kan lave - FU-møde referater og dagsordener skal sendes ud til alle fra bestyrelsen. FU-møder er åbne og alle kan være med på FU-møder 7. Evt. 6

7 Polyteknisk Forening holder reception på DTU mandag den 10/2 kl Bestyrelsen skal tænke over diskussionskulturen! Tak til Jesper! Tak til alle! Vi holder reception den 20. februar kom! 7

8 Bilag 2: Forretningsorden for Studenterrådets bestyrelse 1: Indkaldelse 1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. Indkaldelse sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle bestyrelsensmedlemmer og suppleanter. 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formandskabet, ved udsendelse af forslag til dagsorden,mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis formandskabet eller mindst 4 medlemmer af Bestyrelsen anmoder derom. a) Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb. 3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på bestyrelsens dagsorden. 4. Bilag til mødet udsendes samlet af formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, og 3 dage før mødestart. Referater af bestyrelsens møder udformes efter retningslinjerne for referater der findes som bilag til forretningsordenen. 5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. 6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, kan holde orlov i en afgrænset periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve orloven før tid. 2: Beslutninger 7. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i bestyrelsen. 8. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning. 7. Hvis under halvdelen af de stemmeberretigede er til stede kan bestyrelsen kun træffe beslutninger ved 2/3-dels flertal 3: Mødets forløb 8

9 10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan forlange punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. Et punkt, der er udskudt til næste bestyrelsesmøde, kan ikke på ny udskydes. 11. Ved mødestart vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet. 12. I debatter kan dirigenten indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til tidsplanen. Dirigenten fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning på talerlisten. 13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet. 4: Øvrige bestemmelser 14. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderelateret øjemed 15. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 15. 9

10 Bilag til Forretningsordenen: 1: Retningslinjer for referater Indledning Studenterrådets bestyrelse skal referere fra sine møder, så medlemmer af Studenterrådet kan følge arbejdet uden nødvendigvis at deltage i møderne. For at sikre gennemskueligheden af bestyrelsesreferaterne er det vigtigt, at der er en kontinuitet i udarbejdelsen af referater ved at de fx ligner hinanden fra møde til møde. Det kan i øvrigt være svært at vide, hvordan man skriver et referat. Disse retningslinjer for referater er derfor også ment som en hjælp til nye referenter. Følgende retningslinjer skal læses som en uddybning af Bestyrelsens forretningsordens pkt 4, der pålægger Bestyrelsen at offentliggøre referater fra sine møder. Principper for referater - Navnene på fremmødte noteres i referatet. Det noteres, om fremmødte er medlem af formandskabet (FS), bestyrelsesmedlemmer(bm), medlemmer af universitetsbestyrelsen (UB), formand for Akademisk Råd-gruppen(AR) eller gæster (gæster). - Eventuelle bemeldte afbud noteres i referatet. - I øvrigt udeblevne bestyrelsesmedlemmer noteres i referatet. - Med mindre et bestyrelsesmedlem kræver det, noteres det ikke hvem der tilkendegiver hvilken holdning. - Hvis der er uenighed i en debat refereres et synspunkt første gang det bliver fremført. - Det tilstræbes, at der kun refereres første synspunkt for et forslag og første synspunkt imod, med mindre et medlem af bestyrelsen specifikt beder om at få sit synspunkt ført til referat. - I tilfælde af afstemning refereres kun stemmetallene, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. - Mødelederen formulerer konklusioner til referatet, som referenten noterer såfremt bestyrelsen godtager konklusionsforslaget. - Referater udsendes i bestyrelsen til orientering ikke senere end 5 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. - Referater offentliggøres på Studenterrådets hjemmeside ikke senere end 8 arbejdsdage efter et bestyrelsesmøde. Offentliggørelsen ledsages af et journalistisk referat, dvs. en beskrivelse af mødets forløb udformet så den er tilgængelig for udenforstående. - Referater vedtages endeligt ikke senere end på næstkommende bestyrelsesmøde 10

11 Bilag 3: Kommissorium til forretningsudvalget Kommissorium til forretningsudvalget Bestyrelsen skal vedtage Forretningsudvalgets kommissorium på sit konstituerende møde, jævnfør vedtægtens 18 stk. 4, som forretningsudvalget skal arbejde under. Kommissoriet oplister forretningsudvalgets sammensætning, arbejdsgange og kompetencer. Sammensætning Forretningsudvalget består af formandsskabet, samt fire medlemmer valgt af bestyrelsens midte. Forretningsudvalget sidder i samme funktionsperiode som Studenterrådets bestyrelse i en perioden fra 1. februar og et år frem. Bestyrelsen vælger på sit konstituerende møde de fire repræsentanter til forretningsudvalget. Konstituering På bestyrelsens konstituerende møde fastlægges kommissoriet og bestyrelsens repræsentanter vælges. Umiddelbart efter mødet i bestyrelsen afholder forretningsudvalget sit konstituerende møde. På det konstituerende møde i forretningsudvalget fastlægges udvalgets forretningsorden arbejdsopgave- og ansvarsfordeling internt i FU mødekalender Funktion Forretningsudvalget har som opgave at sikre udmøntning af bestyrelsens årshjul. Derudover fungerer forretningsudvalget som bindeled mellem: Formandskab og bestyrelse, Formandskab, bestyrelse, og de indvalgte repræsentanter i de styrende og rådgivende organer Formandskab, bestyrelse, og udvalgsformænd Forretningsudvalget koordinerer det universitets- og landspolitiske mellem bestyrelsesmøderne, inden for de af bestyrelsen givne rammer. Forretningsudvalget kan koordinere mellem studienævnsrepræsentanter, fagudvalg eller studerende fra et fag, og de relevante universitetspolitiske organer. Forretningsudvalget kan fungere som sparringspartner og facilitator for arbejdet i udvalgene, samt som koordinator af samarbejde udvalgene imellem. 11

12 Forretningsudvalget skal, når det er muligt, forsøge at inddrage aktive i arbejdet med udførelsen af projekter, der er pålagt af bestyrelsen. Kompetencer Forretningsudvalget kan kun træffe beslutninger der ligger indenfor de rammer, bestyrelsen giver. Forretningsudvalget kan/skal: Igangsætte projekter Reagere på opståede sager Facilitere projekter fra medlemmer eller udvalg Forretningsudvalget kan endvidere tage strategiske beslutninger mellem bestyrelsesmøderne, herunder: Landspolitiske prioriteter Kommunikation Økonomi Organisatorisk Arbejdsgange Alle møderne i forretningsudvalget er åbne for medlemmer af Studenterrådets bestyrelse. Alle bilag, orienteringer og beslutninger skal så vidt være skriftlige, og skal forelægges bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan altid omgøre en beslutning i forretningsudvalget, eller udtale kritik af forretningsudvalgets beslutning Møder i forretningsudvalget sker på en fast ugentlig dag, som forretningsudvalget vælger. Formanden har ansvar for at møderne afholdes. Der kan afholdes ekstraordinære møde med 24 timers varsel. Underordnelsesforholdet til bestyrelsen Bestyrelsen kan pålægge forretningsudvalget arbejdsopgaver mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalgets kommissorium kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. 12

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere