Miljørapport Rolig, vi hjælper dig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig."

Transkript

1 Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig.

2 udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del af vores forretningsstrategi, at vi tænker over vores miljømæssige indsats, ikke bare i forbindelse med vores egne aktiviteter, men også i forhold til vores samarbejdspartnere. Vi tror på, at den mest effektive strategi til understøttelse af en bæredygtig fremtid er at håndtere potentielle miljørisici her og nu. Kernen i vores miljøpolitik er, at If altid skal stræbe efter at finde de bedste miljømæssige løsninger ikke bare for virksomheden og vores kunder, men også i samarbejdet med vores leverandører og partnere. Højdepunkter i har været kendetegnet ved et antal succesfulde aktiviteter, som har været rettet mod at forbedre vores miljømæssige indsats. Vi har implementeret flere interne foranstaltninger og har samtidig også deltaget i flere eksterne initiativer. Her er nogle af højdepunkterne: I 2011 lykkedes det vores autotaksatorer at opnå omkostningsbesparelser på SEK 140 millioner ganske enkelt ved at reparere beskadigede plastdele til biler i stedet for at udskifte dem. I 2011 har Ifs autotaksatorer i Sverige bidraget til, at If står for næsten halvdelen af alle reservedele, der genbruges ved forsikringsreparationer. For at mindske vores miljøbelastning i forbindelse med håndtering af skadeserstatninger har vi i 2011 gennemført en miljøvurdering af alle vores væsentligste leverandører næsten for at sikre, at de overholder vores miljømæssige krav. If kompenserer sin samlede interne CO2-udledning gennem et FN-projekt for bæredygtig udviklingsteknologi (Clean Development Mechanism) i Indien. I juni 2011 offentliggjorde vi vores første rapport som aktivt medlem af ClimateWise-netværket, som er forsikringsbranchens initiativ til at imødegå de risici, der er forbundet med klimaændringerne. If klarede sig rigtigt godt, da vores klimaarbejde blev vurderet i forhold til de seks såkaldte ClimateWise-principper. Forud for FN s klimatopmøde COP 17 i Durban i Sydafrika underskrev If The 2 C Challenge Communiqué et virksomhedsdrevet klimainitiativ, som opfordrer regeringerne til at komme ud af dødvandet i forbindelse med de internationale forhandlinger og tage de nødvendige skridt på nationalt niveau med henblik på at begrænse den globale opvarmning til 2 C. Som en del af vores forretningsstrategi om at mindske klimaændringerne og reducere risici har vi sammen med tre andre forsikringsselskaber taget initiativ til at finansiere et projekt gennem NordForsk om tilpasning til klimaforandringer i de nordiske lande. Installation af online kommunikationssoftware og lancering af e-kurset Effektive møder for at reducere CO2-emissioner fra vores forretningsrejser. Som resultat af vores indsats for at forbedre energi- og omkostningseffektiviteten på vores større kontorer er det lykkedes kontoret i Göteborg at nedsætte energiforbruget med 39 %. Vi har indledt et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden i Finland, og i øjeblikket implementeres WWF Finlands miljøstyringsprogram Green Office på vores kontor i Turku. Denne rapport skal give et billede af, hvad vi har opnået indtil nu. Vi gør nu status over vores aktiviteter og kan se, at vi har gjort en hel del for at forbedre vores miljøindsats. Ikke desto mindre er der stadig meget at gøre. Det er vores faste ambition, at vi vil fortsætte med at sætte handling bag ordene, når det gælder en bæredygtig fremtid. Torbjörn Magnusson Adm. direktør og koncernchef, If P&C Insurance AB 2

3 om if Nøgletal Firmanavn Forretningslande Hovedkontor Forsikringsteknisk resultat If (If P&C Insurance AB) Finland, Danmark, Norge og Sverige Solna, Stockholm MSEK CO 2- -emissioner ton CO 2 Markeder Skadeforsikringer til privatpersoner, virksomheder og internationale industrivirksomheder. Antal kunder 3.2 millioner Antal ansatte 5620 miljøpolitik If skal dagligt iværksætte væsentlige foranstaltninger for at forbedre miljøet. Vi tilstræber altid at finde den bedst mulige miljømæssige løsning for virksomheden, vores kunder, vores leverandører og vores partnere. at øge den interne miljøbevidsthed og tilbyde relevant uddannelse og støtte efter behov. at minimere mængden af affald i forbindelse med vores aktiviteter samt genbruge og recirkulere affald, når det er muligt. at minimere forbruget af energi, vand og råmaterialer i forbindelse med vores aktiviteter samt genbruge og recirkulere, når det er muligt. at sikre, at forsikringskrav håndteres med mindst mulig påvirkning af miljøet. 3

4 vedvarende indsats Mål for 2011 At have mindst ét miljørelateret produkt i hvert land i Norden inden udgangen af At forbedre vores fremgangsmåder til skadeshåndtering, at håndtere affald bedre og øge genanvendelsen af materialer. At gennemføre en miljøvurdering af alle væsentlige tjenesteydende virksomheder og leverandører inden udgangen af Alle miljørapporter skal være af høj kvalitet og tilgængelige på en given dato. At reducere CO2-emissionerne fra vores egne aktiviteter for at opnå målet for Hvad vi har opnået Vi har indført et nyt forsikringsprodukt i Norge i forbindelse med ansvar, der er baseret på den nye nationale naturbevaringslov. Vi har forbedret arbejdsgangene for at øge recirkulation af materialer i forbindelse med bilreparationer. I 2011 genbrugte If op til 178 tons plast og tons stål og aluminium i forbindelse med skadeshåndtering. Vi har forbedret vores miljøindsats ved at gennemføre en miljøvurdering af vores væsentligste leverandører næsten virksomheder. Vi har offentliggjort en rapport om vores klimaarbejde som aktivt medlem af ClimateWise-netværket og fik gode karakterer, da vores arbejde blev vurderet i forhold til de seks såkaldte ClimateWise-principper. Vi har kortlagt den energimæssige ydeevne for vores kontorer og forbedret energieffektiviteten f.eks. har kontoret i Göteborg reduceret klimapåvirkningen og nedsat energiforbruget væsentligt. Der er blevet kompenseret (CO2-kompensation) for alle CO2-emissioner, der skyldes vores egne aktiviteter, gennem et FN-projekt under mekanismen for bæredygtig udvikling (Clean Development Mechanism) i Indien. Nye kortsigtede mål At reducere CO2-emissionerne med 15 procent i forhold til 2011 inden udgangen af At øge antallet af leverandører, der screenes med hensyn til miljøkravene. I hvert forretningsland skal der være mindst én miljørelateret interaktion med vores kunder. Dette skal gennemføres inden den 1. marts At forbedre affalds- og materialehåndteringen i forbindelse med reparationer med henblik på at øge recirkulationen og effektiviteten. Vores langsigtede mål At reducere CO2-emissionerne med 50 % fra 2008 til vores fremgangsmåde Vores mål er at opnå kundetilfredshed med hensyn til vores indsats for at sikre en bæredygtig fremtid, hvorfor en af vores vigtigste opgaver er at minimere vores miljøpåvirkning. I 2008 blev vores miljøstrategi udviklet af miljøstyringsgruppen. Vores miljøpolitik og mål blev defineret i strategien, og der blev dannet et grundlag for fremgangsmåden til minimering af vores miljøpåvirkning. Som defineret i strategien er hovedprincipperne for styring af vores miljøpåvirkning vores egne kerneværdier. Vores fremgangsmåde er at minimere vores miljøpåvirkning ved at øge den interne bevidsthed og ved at tilbyde den rette uddannelse og støtte. Vidste du? Siden 1999 har If i Finland været registreret deltager i den finske energispareuge. 4

5 medarbejdere Det er på grund af vores engagerede medarbejdere, at vi er det førende forsikringsselskab inden for skade- og ulykkesforsikringer i Norden. Og det er udelukkende på grund af vores medarbejdere, at vi kan skabe en organisation, hvor alle samarbejder om at forbedre miljøet og bidrage til en bæredygtig fremtid. For at opmuntre og støtte medarbejderne i de daglige bestræbelser på at styrke vores miljøindsats udstikker vi retningslinjer for og tilskynder til, at vi alle træffer de rigtige miljømæssige valg. Der er over mennesker, der arbejder hos If, og vi anser hver eneste medarbejder for at være en miljøambassadør. Ved at øge den miljømæssige bevidsthed på arbejdspladsen tror vi på, at vores medarbejdere også vil træffe miljøbevidste valg uden for arbejdstiden. Vidste du? Vi har el-biler til medarbejderne i Oslo og el-cykler til medarbejderne i Trondheim. Hos If i Sverige har 65 % af medarbejderne gennemført et online kursus i Ifs miljøpolitik. 5

6 Kontoret i Göteborg er frontløber inden for energieffektivitet I 2011 har kontoret i Göteborg taget nogle radikale skridt for at forbedre energieffektiviteten. Der er gennemført forskellige energieffektivitetsforanstaltninger med henblik på at nedsætte energiforbruget. Den mest effektive foranstaltning har vist sig at være installationen af et energismart system til styring af ventilationen. Dette anlæg sikrer, at opvarmning og køling ikke anvendes på samme tid, og at ventilationskapaciteten baseres på det antal personer, der er til stede på kontoret. En anden interessant foranstaltning er installationen af et automatisk system til styring af belysningen, som justerer den indendørs belysning afhængig af tidspunktet, eller når der registreres bevægelse. En nyligt gennemført undersøgelse har vist, at disse smarte foranstaltninger har nedsat energiforbruget med 39 %. Udover at gennemføre energieffektivitetsforanstaltninger har der også været fokus på at skære ned på papirforbruget og selvfølgelig at tilskynde medarbejderne til at anvende bæredygtige transportformer, såsom cykler. Et lille men effektivt tiltag på kontoret i Göteborg er at tilbyde medarbejderne at bruge firmaets cykler i stedet for en bil, når de har ærinder i byen. At forbedre energieffektiviteten er en investering, som ikke kun reducerer vores omkostninger væsentligt, men også mindsker vores påvirkning på miljøet. For at nå det mål for reduktion af vores CO2-emissioner, som vi har sat for 2015, skal vi tage nogle alvorlige virkemidler i brug siger Susanne Conradsson, formand for Miljøgruppen i Göteborg. kunder Højere temperaturer, ekstreme vejrforhold og stigende havniveau de forskellige miljømæssige forhold udgør en risiko for vores kunder og deres ejendom. Vi lægger vægt på at hjælpe kunderne med at håndtere alle slags risici og yder assistance, når uheldet er ude. Ved at vejlede vores kunder i, hvordan de skal undgå skader, hjælper vi dem med at spare penge og beskytte miljøet. Værktøj til beregning af klimapåvirkningen til forretningskunder If tilbyder og tilskynder sine forretningskunder til at bruge et værktøj til beregning af klimapåvirkningen, som giver dem mulighed for bedre at holde styr på deres CO2-udslip. Det, som bliver målt, bliver styret. Vi mener, at den eneste måde at holde styr på CO2-emissionerne på er at måle, hvor meget CO2 virksomheden faktisk udsender. Svante er et værktøj til beregning af klimapåvirkningen, som er specielt udviklet til virksomheder, og som blandt andet kan beregne CO2-emissionen. Værktøjet bygger på de internationalt anerkendte retningslinjer for beregning af CO2-udslip, dvs. beregningsprincipperne i den såkaldte Greenhouse Gas Protocol. Det er let at komme i gang med at foretage en beregning af klimapåvirkningen ved at oprette en konto på For at oprette en gratis konto skal man bruge kampagnekoden if200. 6

7 leverandører Samarbejde med leverandører omkring grønne indkøb er et af hovedemnerne i vores miljøstyringsprogram. Hvordan vi vælger vores leverandører har en større indvirkning på miljøet, end man skulle tro. Sammen med vores leverandører håndterer vi omtrent bilskader og tingskader hvert år. Uden strenge miljøkrav til vores leverandører ville hver skadesanmeldelse, som vi håndterer, bidrage til at øge de uholdbare forbrugsmønstre og negative miljømæssige konsekvenser. Vi tror på, at vi ved at stille strenge miljøkrav og samarbejde med vores leverandører kan generere en synergieffekt, som bidrager til at skabe gensidig succes og miljømæssige fordele vi tror nemlig på, at forebyggelse er bedre end helbredelse. Vi er glade for, at If i Finland og Danmark som de første medlemmer i deres respektive lande har besluttet at deltage i netværk til indkøb af miljø-mærkede produkter. På den måde bidrager If til at udvide det nordiske netværk til indkøb af miljø-mærkede produkter og tilskynder til at udvikle en mere bæredygtig indkøbspraksis i disse lande siger Tormod Lien, projektleder for det nordiske netværk til indkøb af miljø-mærkede produkter. klimaforandringer Klimaforandringerne er et globalt miljøproblem, som har en direkte økonomisk konsekvens for forsikringsindustrien. Som det førende forsikringsselskab inden for skade- og ulykkesforsikringer i Norden er det vores ambition at være frontløber inden for styring af risici fra klimaforandringer. Vi mener, at vi for at være troværdige på markedet også skal gøre, hvad vi siger. Derfor er det vigtigt, at vi gør vores yderste gør det til vores førsteprioritet at minimere og nedsætte den påvirkning, som CO2-emissionerne fra vores egne aktiviteter har. Den samlede mængde direkte og indirekte CO2 fra vores aktiviteter i Norden i 2011 var tons, hvilket er en reduktion på 5 procent i forhold til forrige år ( tons CO2). Se den fulde rapport for nærmere oplysninger. 7

8 Om denne rapport Denne rapport er en opsummering af vores miljømæssige påvirkning og resultat for Det er vores tredje miljørapport. Omfanget af og grænserne for denne rapport er begrænset til Ifs aktiviteter i Finland, Danmark, Norge og Sverige. Vi modtager gerne feedback på denne rapport. For yderligere oplysninger om Ifs miljøstyring bedes du kontakte miljøchef Kenth Edström. If Barks väg 15 SE Stockholm Mobil: Direkte:

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

ANTALIS CSR- RAPPORT

ANTALIS CSR- RAPPORT ANTALIS CSR- RAPPORT 2014 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation. 5.585 MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER 120.000 1,815 MIO. TON PAPIR

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport Marts 2010 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere