Organisering af LP-modellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisering af LP-modellen"

Transkript

1 Hvad er LP-modellen? LP-modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl 3-årigt forskningsbaseret projekt En model til pædagogisk analyse og handleplaner udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden Snarere tale om en holdning/kulturændring end en model organisatorisk læring Baggrund, herunder APV, effektive møder, udvikling af teamsamarbejde Fælles fodslag/fælles sprog og konsensus i indsatser Inklusion 1

2 Systemteori LP-modellen er et hjælpeværktøj til at lære at arbejde ud fra mere end ét perspektiv. Vi går fra en lineær tænkning til en cirkulær tænkning Sætningen: Det er også hans skyld er for simpel Lærerne tager udgangspunkt i udfordringer fra skolehverdagen og egen pædagogisk praksis. Det pædagogiske personale bruger analysemodellen i arbejdet i lp-grupperne Det pædagogiske personale vælger selv strategier og tiltag og gennemfører disse i praksis. LP-modellen foreskriver ikke på forhånd bestemte metoder, handlinger og tiltag 2

3 Organisering af LP-modellen Er der blot tale om ny vin på gamle flasker? Implementeringsplan ledelsen Tovholdere Koordinator Kortlægningsundersøg.før/efter(kvantitativ) Fokusgruppeinterviews Løbende evaluering/statusmøder/rød tråd Løbende kurser/opkvalificering/læ/pæd. råd Opgør med at det ikke er al uv. Der er lige godt. 25 % en god idé, 75 % hårdt arbejde 3

4 Uddrag af skolepolitikken i Jammerbugt Folkeskolen en skole for alle Inklusion - en afspejling af samfundets mangfoldighed Pædagogiske initiativer, der skaber og fremmer fællesskabet Anerkendende tilgang Relations- og resurseorienteret pædagogisk 4

5 7 temaer i Jammerbugts skolepolitik Inklusion skabe rammer for fællesskab Trivsel og sundhed et udviklende miljø Læring undervisning og dannelse Skoleledelse bl.a. pædagogik og kompetenceudvikling af ansatte Forældresamarbejde Oplevelse af sammenhænge De fysiske rammer 5

6 LP-modellen matchende de 7 temaer De 7 temaer Inklusion Trivsel og sundhed Læring Skoleledelse Forældresamarbejde Oplevelse af sammenhænge De fysiske rammer LP-modellen Cirkulær tænkning Fokus på læringsmiljøet # Fokus på motivation Skoleudvikling/uddannelse Fokus på kommunikation Vægt på konteksten og ikke så meget individtænkning Fokus på det kollektive i undervisningen samt individuel tilpasning # struktur og tydelighed i undervisningen

7 Analysemodellen - LP-modellen Formulering af problemstilling/mål Indhentning af information Analyse af opretholdende faktorer Udvikling af strategier og initiativer Gennemføring af valgte initiativer Evaluering 7

8 Formulering af problem/mål Det er det pædagogiske personale, der står med udfordringen, som formulerer problemstillingen. Svaret på problemstillingen må ikke være givet på forhånd. Problemstillingen skal formuleres så tydelig og konkret, at den senere kan arbejdes med. Problemstillingen skal pege frem mod tydelige mål for arbejdet. 8

9 Indhentning af information Samtaler i lærerteam Elevsamtaler Forældresamtale i grupper og enkeltvis Systematisk observation Anvendelse af video i klassen Spørgeskema til elever Forskning Andre skoler 9

10 Opretholdende faktorer Opretholdende faktor Opretholdende faktor Udfordring Opretholdende faktor Opretholdende faktor Opretholdende faktor 10

11 Analyse af opretholdende faktorer Relationer mellem eleverne Uklare regler før eleverne sendes ud efter timen Tilsyn Konflikter i frikvarteret mellem 4. og 5. kl. Provokerende elev i 4. klasse Begrænsede muligheder for aktivitet i frikvarteret Dominerende drengegruppe i 5. klasse 11

12 Analysedel, systemperspektiv Kontekst Læringsmiljø Systemperspektiv Aktør Individ Den enkelte 12

13 Analysedel, systemperspektiv 3 perspektiver på elevenes handlinger og læring i skolen Kontekstuelt perspektiv med fokus på læringsmiljøet og undervisningen. Aktørperspektiv med fokus på elevens virkelighedsopfattelse og mestringsstrategier. Individperspektiv med fokus på elevens forudsætninger, hjemmeforhold, vanskeligheder og forudsætninger (patologi). 13

14 Opretholdende faktorer Flere faktorer i skolen bidrager til at forklare problemadfærd (Ogden 2001, Nordahl m. fl. 2005) Ikke-struktureret og manglende engagerende undervisning Konfliktfyldte relationer mellem elev og lærer Uheldig klasseledelse (autoritær, eftergivende) Inkonsekvent regelhåndhævelse Dårlige relationer mellem elever Uklare forventinger til elevadfærd Ingen anvendelse af opmuntring Lav trivsel og ingen mening i skolehverdagen 14

15 Udvikling af strategier og tiltag Det er det pædagogiske personale, der står med udfordringen, som formulerer strategier og tiltag Målbare og realistiske strategier og tiltag Sandsynligheden for forandringer er størst, når de, der beslutter tiltagene også er dem, der udfører dem De fleste strategier for forandring vil være ensbetydende med, at læreren ændrer praksis

16 Gennemførelse af valgte strategier og tiltag VIGTIGT: Systematik Loyalitet Integritet 16

17 Evaluering Fokus på både gennemførelse og resultat/mål Systematisk gennemførte tiltag skal have vist resultater i løbet af 3 4 uger Hvis det ønskede mål ikke er nået: Hvad har forhindret gennemførelsen? Har alle gennemført tiltagene som planlagt? Hvis tiltagene er gennemført, og der ikke er opnået tilfredsstillende resultater, er det nødvendigt med en revidering 17

18 Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse 1. Undervisningens indhold og arbejdsmetoder 2. Skolens kultur og klima 3. Relationer mellem elev og lærer 4. Elevrelationer 5. Elevens syn på skolen 6. Adfærd på skolen 7. Sociale kompetencer 8. Skolefaglige kompetencer 9. Arbejdsindsats 10. Specialundervisning Før og efter test (år 1 og år 3) Fokusgruppeinterviews - interviewguide 18

19 Skole C- elever efterår 2008

20 Skole C - lærere og pædagoger efterår 2008

21 Skole C - klasselærere efterår 2008

22 Konklusion på fokusgruppeinterview LP arbejdet hæver niveauet i de pædagogiske drøftelser og med mere fokus på kontekstperspektivet frem for som tidligere med en tendens til at have fokus på individperspektivet. Afgørende, at tovholderne er godt klædt på. Det kan være en fordel at møde op som ekstern tovholder. For at få et fælles fodslag bliver det vigtigt, at der arbejdes med LP med kortere interval, og at der skabes rammer for at kunne mødes i LP grupperne. Forberedelsen til møderne bliver vigtig på samme måde som det skriftlige arbejde i forhold til fx informationsindhentning bliver essentiel. KLasselog en bliver vigtig for både lærere og pædagoger = fælles sprog/handlinger 22

23 læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

LP og ICDP klær hinanden.

LP og ICDP klær hinanden. LP og ICDP klær hinanden.... 1 Forskelle mellem LP og ICDP... 2 Det relationelle forhold - banalt, basalt og besværligt... 2 Systemiske kommunikationsteorier... 4 Tro på at det er muligt at forandre og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

PALS De gode cirker i skole og SFO

PALS De gode cirker i skole og SFO PALS De gode cirker i skole og SFO 1 I frikvartererne er der konflikter mellem børnene, og konflikterne bliver tit bragt ind i timerne. I klassen tager en lille gruppe børn al opmærksomhed, fordi de har

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere