Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder"

Transkript

1 Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer frem. Foråret bringer hvert år forandringer, og med forårets begyndelse, kan man mærke varme, lys og lyst til bevægelse. Forandringerne er nogle år små, og andre år er de store. Man glædes ved synet af de små forandringer - det kendte en forårsbebuder som f.eks. en vintergæk. I år lod foråret vente på sig i Danmark, og forårsblomsterne blev pludselig dækket af sne. Det var forunderligt at se, da sneen smeltede, at forårsblomsterne stod der endnu og mindede os om forår endnu en gang. Foråret kommer altid, er kontrast til vinter og viser vej til sommer. En leders opsigelse og lockout - foråret bragte store forandringer på Fænøsund Friskole for familier og ansatte. På trods af dette glæder jeg mig i skrivende stund over, at jeg fra mit kontorvindue kan se smilende og legende børn, der nyder at være i Frihjulet denne dag i april. De kan hjælpe os med at rette fokus. Jeg glæder mig over, når jeg møder en dreng fra 9. klasse i byen, der siger: Jeg ser frem til at komme i skole igen. Man finder virkelig ud af, hvad vennerne betyder ja, og skolen. I begyndelsen indrømmer jeg, at det var fedt, men nu er det lidt kedeligt bare at gå hjemme. Hvor lang tid tror du, at lockouten varer? Han kan hjælpe os med at holde fokus. På døren ind til skolen hænger resultatet fra en af de lockoutede læreres aktioner. Jeg glæder mig over, hvor tydeligt det er, at de ser frem sig til at undervise igen. De glæder sig til at oplive og oplyse netop jeres børn. De kan hjælpe os med at rette fokus. Rette fokus mod hvad? Mod det, det hele drejer sig om at lave friskole! Jeg tvivler ikke. Børn og ansatte glæder sig til at være samlet igen - i fællesskabet på Fænøsund Friskole. Foråret er foranderligt, men under sneen står vintergækker. En beretnings formål Skolelederens beretning er bestemt i friskolens vedtægter. I beretningen har jeg lejlighed og pligt til at berette om mit syn på, hvordan skolelivet er og udvikler sig på Fænøsund Friskole. Beretningen skal samtidig læses som skolelederens årlige evaluering af skolens samlede undervisning til opfyldelse af ministeriets formelle krav om evaluering og offentliggørelse. Årets gang den sidste del af skoleåret Generalforsamlingens placering er bestemt af ministeriet. Placeringen har sammenhæng med årsregnskabet, som følger kalenderåret og ikke skoleåret. Denne placering kan få de sidste måneder af skoleåret til at forsvinde i en beretning som denne. Der sker rigtig mange ting i skoleårets sidste måneder. Jeg har derfor besluttet, at jeg i denne beretning begynder med skoleårets afslutning Ind imellem de mange helligdage ligger afgangsprøverne for 9. klasse, grøn emneuge og forårsshow. I den sidste skoleuge har vi fra onsdag til fredag et intensivt program. Onsdag er - oprykningsdag, torsdag er flytte- og forberedelsesdag, og fredag er den store nedtællingsdag til sommerferien. Jeg har valgt i denne beretning at beskrive disse dage yderligere. 1

2 Emnet i den grønne emneuge var - transport. 6. og 7. kl. var ansvarlige for at samle den rapport om hele ugens undervisning og elevprodukter, der sendes til Friluftsrådet for godkendelse. Det lykkedes os at samarbejde om at få det grønne flag, og det grønne flag vejrer derfor stadig foran skolen. Det er vi glade for, og det er tydeligt, at det grønne arbejde skaber grøn bevidsthed. Den bevidsthed mener vi, det er meget vigtig at give eleverne. Forårsshowet er et brag af en musikaften, hvor vores egen musikskole og mange klasser optræder for et stort publikum. Det glæder os, at mange møder op, og hvor er det skønt at høre eleverne synge og spille alene og sammen. Siden det show har planlægningsgruppen arbejdet med at gøre showet endnu mere publikumsvenligt. Små ændringer vil ske i år, og på sigt arbejder vi med at koble grønt marked, forårsshow og fællesspisning sammen en forårslørdag, hvor drømmen er, at alle familier deltager. Den sidste uge før sommerferien er intens. Det er tydeligt, at eleverne gør sig klar til at flyve frem til en ny klasse og for nogle klasser op til en helt ny gruppe. Onsdag rykker de klasser op, der skal i en ny gruppe. Eleverne ser frem til denne store dag, og det er tydeligt, at de er spændte på det nye gruppeliv, der venter dem. Onsdag aften tager Ældstegruppen festtøjet på, og sammen med linjefagslærerne tager de til Musicalakademiet i Fredericia og ser to forestillinger, som deres afgangselever har lavet. Det er skønt at være af sted med de store elever og se, hvordan de opsluges af forestillinger, hvor sang, musik og teater går op i en højere enhed. Torsdag er flyttedag, hvor ting flyttes fra klasse til klasse. 8. klasse har travlt denne dag med at forberede aftenens fest - dimissionsfesten. Den fest er stemningsfyldt. 8. klasse serverer mad på fornem vis til 9. klasse og deres familier, der sidder ved smukt pyntede borde. Vi synger sammen, der holdes taler og vises billeder, hvor minder og tanker deles. 9. klasse får naturligvis også afgangsbeviser med karakterer den aften. Beviset indeholder ud over karakterer også en personlig udtalelse, hvoraf det fremgår, hvordan eleven har taget del i og udviklet sig i skolelivet ud fra vore værdier: Kreativitet, refleksion, ansvar, fællesskab og tillid. Fredag arrangeres primært af 9. klasse. De er udklædte, de uddeler karameller, og de udfordrer lærerne i et udvalgt spil og en vandkamp. Nedtællingen til sommerferien er vi samlet om i Halvmånen den sidste time af dagen. Vi synger, der underholdes, 9. klasse bliver meget eftertænksomme, og vi er alle helt stille de sidste 2 min. indtil klokken slå 12.00, og vi højt i kor kan sige: Sommerferie. I begyndelsen af ferien summer her af liv. De ansatte rydder op, gør rent, holder møder, afslutter, udvikler og planlægger det nye skoleår. Frihjulet holder åbent i den første samt i de to sidste uger af ferien og laver skønne sommeraktiviteter sammen med børnene. Årets gang - et nyt skoleår begynder Første skoledag er en fest. Vi har fundet en form for dagen, som vi er rigtig tilfredse med, og vi nyder, at familierne møder så talstærkt op og står klar under blodbøgen. Det er vigtigt. Noget nyt begynder på familiernes skole et nyt skoleår, det skal fejres i fællesskab. Dagen bygges op om sang, fortælling og fordybelse i et fag kombineret med, at de nye klasselokaler indtages og undersøges. Det fag, vi i år valgte at lave fordybelse i var billedkunst. Alle var med til at lave familietræer, der pyntede i Halvmånen helt frem til efterårsferien. Alle grupper tog umiddelbart efter skolestarten på lejrskole. 0. og 1. overnattede på skolen med havet som tema. 2. og 3. klasse var på lejr ved Mørkholt, hvor naturfag og fridræt var temaerne. Mellemgruppen var på lejr ved Ollerup, hvor de cyklede Sydfyn tynd og bl. a. var på Naturama i Svendborg. Ældstegruppen rejste til Bornholm, hvor de boede i små hytter i grupper på tværs af klasserne. Eleverne var rundt og se et væld af øens seværdigheder, derudover havde Ældstegruppen et fokus. De skulle finde betydningsfylde ord og sætninger ord til eftertanke, ord, der smagte godt og gjorde en forskel. Ord i kunst, ord på vejen og ord mellem mennesker. Netop disse ord og sætninger tog de med retur fra 2

3 øen samt en skøn interesse for at danse salsa. Hermed havde de gjort en stor del af forarbejdet til deres flotte forestilling med overskriften ord, som de selv arbejdede med opsætningen af i november. I Ældstegruppen har vi haft et udviklingsarbejde i gang i forhold til linjefagene, som eleverne har fire timer om ugen. I år har vi valgt, at eleverne i korte forløb fra sommer til jul undervises i alle tre linjefag: musik, billedkunst og drama. Herefter vælger de et fordybelsesfag fra januar til maj. Den sidste periode har de spotfag, hvor kortere forløb tilbydes. I år tilbydes bl.a. hjemkundskab og kor. I denne beretning har jeg lyst til at fortælle om alt i skoleåret. Den samme iver kommer over mig, når jeg viser mennesker rundt, der har interesse i skolen, men jeg må begrænse mig. Jeg vælger derfor at dykke ned i de nye tiltag, året har budt på. I december var drengene i hallen til fodboldtons, mens pigerne øvede luciaoptog i Middelfart Kirke. Sidste skoledag valgte vi at synge julen ind på plejehjemmet. Det var dejligt at opleve, at eleverne gav en sang-gave, som på ingen måde var svær at pakke ind trods dens ubeskrivelige størrelse, en gave, som de til hver morgensamling gør større og større. Beboerne var meget begejstrede for elevernes sang, og det er helt sikkert, at næste års juleafslutning også indeholder en tur ned til plejehjemmet. I december åbnede vi julekalender hver dag. Hver dag bragte en gave eller to. Ved at åbne disse fik vi navngivet alle rum på skolen. I udvælgelsesarbejdet med at finde disse navne har det været vigtigt at finde navne, der havde en fortælling, der talte ind i hverdagen i netop dette rum. Lige efter nytår afsluttede Lillegruppen et temaskema-forløb om De hellige tre Konger. På Keramikmuseet havde alle elever lavet deres konger i ler. Gruppen arrangerede afslutningen i Middelfart Kirke. Her var plads til de 220 familiemedlemmer, der støttede op om afslutningen. I februar samarbejdede Mellemgruppen om at lave forestillingen - En verdensomsejling under havet. Et stort fint fælles projekt, der bugnede af flotte kostumer og rekvisitter, et stort orkester og koncentrerede skuespillere. Denne forestilling var som Ældstegruppens også temamæssigt forbundet med deres emneuge i efteråret om opdagelsesrejsende. Lillegruppen havde fra februar til marts et temaskemaforløb om eventyr. Temaet var tydeligt i både deres kunst- og forestillingsuge. Lillegruppens forestilling var fyldt med sang, bevægelse, børnesmil og iver krydret med eventyr fra hele verden. Vi har fundet en form på gruppernes forestillinger, som viser netop den forskellighed i proces og produkt, som vi gerne vil have, at eleverne tager del i og lærer at kende. Ved dette tilbageblik er det dejligt at se, hvor meget fortælling, sang og fordybelsesarbejde i et udvalgt tema danner en røde tråd i store dele af undervisningen. Det skaber helheder i undervisningen, og det er et mål, vi konstant forfølger. Helhedsskole I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på samfundets fokus på - helhedsskole. Den er en del af debatten om den nye folkeskolereform. Vi er en friskole, vi kan netop tage det bedste af denne reform, vi kan gøre den til vores, og måske er den slet ikke så langt fra vores hverdag? I vores skole er der ikke så langt imellem skole- og fritidsliv. Eller? Det bliver spændende i det kommende år at følge arbejdet med reformen, og hvordan vi forholder os til den. Den trygge hverdag Når jeg skal beskrive årets gang, er det også vigtigt at fremhæve alle de almindelige dage, der alle som eleverne er unikke noget særligt noget, vi skaber i fællesskab. Dagen begynder med morgensang. Vi taler sammen via sangen, og de ansvarlige ansatte eller klasserne på skift - giver via fortælling lidt af sig selv, oplyser eller opliver. Hvert barn bliver fejret, og hver en forsvunden sangbog eller sko får sammen med forundringer eller opklarende spørgsmål opmærksomhed hver 3

4 dag. Det er vigtigt for os, at eleverne føler sig trygge, udvikles socialt og fagligt. Vi er meget opmærksomme på elevernes trivsel og bruger ofte værdiordene i samtalen med dem. Vi gør dette for at åbne deres øjne for nye måder at se verden på og kommunikere med hinanden på. Vi vil give dem redskaber til samtalen og dermed give dem bevidsthed om, at ord kan skabe og få medmennesket både til at visne og vokse. Frihjulet: I skoledelen har vi tre teams: Lille-, Mellem- og Ældsteteam. Det er vigtigt, at vi husker det fjerde team på skolen. Det er teamet, der med et glimt i øjet udsender mødedagsordener med overskriften: Indkaldelse til møde i - The dream-team. Frihjulet skaber rammerne for, at børnene i 0. til 3. klasse har et godt fritidstilbud efter skole. De skaber legemiljøer både ude og inde, og det er dejligt at se, hvordan de f.eks. tilbyder kreative værksteder, tager aktivt del i konfliktløsninger mellem børnene og er med til at skabe en helhed mellem skoleliv og fritidsliv. Frihjulet laver et stort forarbejde til deres årlige overnatning. I 2012 var temaet Middelalder. Det er en overnatning, som både børn og ansatte glæder sig meget til. Det er så dejligt, at også Frihjulet er optaget af at bruge fortællingen og fantasien i deres arbejde med børnene. Til Frihjulets glæde blev efterårets marked en stor succes med overskud, hvilket gav Frihjulet mulighed for at komme på en fælles udflugt. Frihjulet arbejder med at gøre et godt fritidstilbud endnu bedre. De arbejder målrettet ud fra deres årsplan og med deres udviklingspunkter. I år har de f.eks. haft fokus på at synliggøre deres arbejde. Dette gøres via plakater, billeder og breve på intranettet og udstilling af produkter. Musikskolen: Det er dejligt, at vi har vores egen musikskole. Den nye koordinator gør et stort arbejde for at finde ind til de rette tilbud til netop vores elever og undervisere dertil. Vi er så glade for, at mange af eleverne vil gå i musikskolen. Musikken spiller en stor rolle, og det er en fornøjelse at lytte til, hvad koordinatoren har af ideer til næste års musikskole. Vi er i gang med at beskrive næste års tilbud, som vi glæder os til at præsentere for jer. Opsamling på udviklingspunkter i 2012: Førskolen Det er vigtigt for os, at førskolebørnene får en rigtig god skolestart. Det var et af udviklingspunkterne, der også blev nævnt i sidste års beretning. I år har alle familier haft besøg af ansatte fra skolen før skolestart for at lære familien at kende og have god tid til at svare på evt. spørgsmål om skolestarten. Førskoleunderviserne har lagt et enormt arbejde i at forberede en god start med fokus på trivsel og den første læring i skolen. Tak for den store opbakning og interesse i første skoledag for disse skønne små skoleparate børn. Frikvarterer Vi prioriterer udefrikvarterer højt. Vi mener, at eleverne har brug for at røre sig og få frisk luft mellem timerne. De ansatte arbejdede ved skoleårets start med, hvordan vi kan være gode forbilleder for eleverne i forhold til bevægelse. Vi prioriterer højt, at der er ansatte, der er med til at hjælpe eleverne ud til frikvarter, og at to ansatte er med til at igangsætte frikvarterslege og skabe rammer for leg og bevægelse. Dette arbejde er spændende at tænke ind i det videre arbejde med at skabe en fantastisk legeplads med ujævne terræner, plads til leg og socialt samvær med fart og ro 4

5 leg med bolde, tove, gynger, hængekøjer og ting, der sammen med årstidernes skiften kan være med til at gøre legepladsen evig foranderlig og dermed altid interessant og udfordrende. Synliggørelse på intranettet I år har vi haft det mål at synliggøre livet på skolen på intranettet. Vi er i proces, men I må da indrømme, at der er kommet flere og flere billeder på hjemmesiden. Det er uden tvivl vigtigt, det kan jeg også høre på de familier og andre interesserede, der retter henvendelse hertil. Vi fortsætter derfor dette udviklingsarbejde. Ansattes trivsel og faglige udvikling I år har det været vigtigt og helt naturligt for os at fortsætte trivselsarbejdet blandt alle ansatte. Vi er opmærksomme på hinanden og øver os i at bruge hinandens kompetencer og se muligheder i hinandens personlighedsstrukturer. Vi har fået et fælles sprog og redskaber til at bruge dem konstruktivt. Vi har de sidste år haft fokus på mødeafvikling, og det er en fornøjelse at opleve, hvordan vi har effektive møder, der ikke blot er fælles forberedelse men også - læringsrum. Uddannelse er mange ansatte optaget af. I år har vi haft en spændende pædagogisk dag for ansatte og bestyrelsen om Grundtvig og Kolds liv og skoletanker, og rigtig mange deltager i Friskoleforeningens årsmøde først i maj. Næste års udviklingspunkter: Ydmygt skrives dette afsnit i beretningen af en konstitueret leder. Det er naturligvis den nye leder, der udvælger og prioriterer næste års udviklingspunkter. Min vejledning vil være, at vi arbejder med følgende: - At sikre trivsel for børn og ansatte. - At give den nye leder tid til at synliggøre sig selv, værdier og visioner i mødet med elever, familier og ansatte. Mødet med en ny leder - tager tid. Det vil vi tage højde for i den nye årskalender, så vi sikrer, at alle har overskud til at være en del af processen. - At koordinere et godt samarbejde mellem den nye leder og den nye sekretær. - At fortsætte det påbegyndte arbejde omkring udarbejdelsen af en undervisningsmiljøvurdering. - At koordinere og udvikle støtte- og specialundervisning ud fra de nye rammer, der gives i det kommende skoleår. - At fortsætte med at målsætte og beskrive de ansattes samarbejde i udviklingsarbejdet i de fire teams til glæde for eleverne i undervisning og Frihjulet. - At udvikle koncepter omkring: fælles lejrskole og en kombination af grønt marked og forårsshow. - At fortsætte udviklingen af faget fridræt på baggrund af evaluering ved skoleårets afslutning. - At udarbejde en tydeligere profil i musikskolen og tilpasse undervisningstilbuddene hertil. - At fortsætte med at skrive månedsbreve, orienteringer fra kontoret og opdatere intranettet, så vi sikrer, at alle familier er velorienterede om, hvad der sker på skolen. - At vi fortsætter det gode samarbejde med Den frie Lærerskole, så vi fortsat tager ansvar for at uddanne lærere til de frie skoler. Vi har studerende i både årspraktik og ugepraktik. De 5

6 giver et frisk pust blandt de ansatte, og det er spændende at vejlede de studerende. De er med til at sikre, at vi hele tiden begrunder vores arbejde pædagogiske og didaktisk. - At etablere et godt samarbejde med bestyrelsen, så der arbejdes ihærdigt og konstruktivt med afsæt i forretningsordenen til skolens bedste både på og mellem møderne. Ansættelse af leder, sparring med skolelederen, økonomi, pr, legeplads og koordinering af forældrearbejde er overskrifter, der med fordel kan komme på dagsordenen. Ansatte og varetagelse af administrationen: Det er en uvant situation at afslutte et skoleår og påbegynde planlægning af et nyt skoleår midt i en lockoutperiode uden en fast sekretær, med en ny souschef og en konstitueret leder. Vi gør det, bruger vore erfaringer, evalueringer og glæder os til at præsentere og inddrage de lockoutede ansatte, når de vender tilbage. Det ville være ønskeligt, at jeg kunne melde ud, hvem der bliver klasselærere til næste år. Det kan jeg ikke endnu, da der er mange brikker, der skal falde på plads. Vid, at jeg hurtigst melder det ud, men I må væbne jer med tålmodighed. I forhold til sekretærstillingen glæder jeg mig til at præsentere jer for den nyansatte sekretær. Ansættelsesudvalget arbejdede på højtryk i sidste uge, og efter 3. ansættelsessamtale var vi ikke i tvivl. Den ansatte sekretær har store erfaringer med bogholderi og glæder sig rigtig meget til at blive en del af vores fællesskab, hvor der er flere bolde end blot tal i luften. Den ansatte sidder i en uopsagt stilling, så når ansættelsesbrevet er underskrevet, så melder jeg ud, hvem det er. Den ansatte begynder 1. juni. Indtil da har vi sekretærengle, der tryller på kontoret, og jeg glædes over samarbejdet med dem og souschefen. Tak. Vi bestræber os på at være på forkant med tingene, tak for hjælpen forældre, når I skriver spørgsmål, opfordringer og opmuntringer til os. I er tålmodige og konstruktive. Det gør alting meget nemmere, når vi skal samarbejde. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Det er en naturlig del af det at drive en fri skole. Jeg ser frem til samarbejdet, og jeg er optaget af udfordringerne som konstitueret leder. Tak for samarbejdet Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i skoleåret Tak til elever og familier. Tak for tilliden til, at vi forvalter det store ansvar, I giver os. Det er uhyre vigtigt, at vores samarbejde er konstruktivt og tager afsæt i værdigrundlaget. Tak, fordi I bruger forældreintranettet flittigt. Det gør mange arbejdsprocesser nemmere, når vi også kan kommunikere her. Tak til ansatte, der har været en stor del af fællesskabet i både mange og få år, og som vi i det forgangne år sagde farvel til. Tak for de ting, som I gav og inspirerede fælleskabet med. Vi håber, at I vil være med til at fortælle de gode fortællinger om Fænøsund Friskole. Tak til alle ansatte og vikarer nye som erfarne, der hver dag viser, at de holder af at komme på arbejde, ansatte, som hver dag gør sig umage for med afsæt i skolens mål og værdier at give alle elever god, nærværende og inspirerende undervisning og fritidstilbud samt skabe trivsel for alle på stedet. 6

7 Tak til det praktiske personale. Det er imponerende, hvad I gør for denne skole, og hvor er det skønt, at I titter ind i fællesskabet. Det er vigtigt, I er vigtige, som alle andre i fællesskabet. Tak til alle vore samarbejdspartner. Lad mig nævne: den tilsynsførende, ungdomsuddannelsesvejlederen, præsten, naturvejlederen, Middelfart Kommune, friskolenetværket, Den frie Lærerskole og Friskolernes kontor. Tak for den store hjælp og vejledning, I giver os og for de ting, vi udvikler sammen. Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen. Tak for alt det, I har arbejdet hårdt for og i bedste mening givet. Tak for tilliden og hjælpen, I gav mig som konstitueret leder. I mit samarbejde med jer har jeg oplevet, at I har værnet om min trivsel, lagt mange arbejdstimer i at træffe valg og gøre alt parat til, at en ny bestyrelse kan arbejde for det, som jeg ved, at I har gjort jer umage med, nemlig at tænke udvikling af skolen. Jeg ser frem til arbejdet med den nye bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet er indholdsrigt, ansvarsfuldt, og jeg kan ikke sige det tit nok meget betydningsfuldt på en fri skole. Vi har et fælles mål Det er spændende, hvad det kommende år vil bringe. Jeg kan helt sikkert sige, at alle ansatte vil gå konstruktivt ind i samarbejdet med en ny leder. Alle vil også sige, at det er et stort arbejde at finde en ny leder og lære en ny leder at kende. Jeg ved, at alle ansatte vil denne skole og udvikles i fællesskabet netop her. Alle er med i båden, der er ro i båden, alle griber en åre og tager fat, og vi er klar, når en ny leder står ved roret. Vi har et fælles mål, og det et at give netop jeres børn et fantastisk indholdsrigt og trygt skoleliv. Beretningen slutter med 1., 3. og 5. vers fra sangen: Børn er stærke frø. De vers sang Lillegruppen, da de afsluttede dette års eventyrforestilling. De var så søde, da de sang ikke et ja fra tid til anden, men et bestemdigt ja til hinanden i stedet for bestandigt ja til hinanden. Vi ændrede det ikke, for i samtalen med dem om, hvad sangen betød, var de meget præcise i deres tolkning af fællesskabets betydning og forståelsen for, at det er vigtigt, at vi siger - ja - til hinanden. 7

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os Årsmøde den 10. oktober 2013 Årsberetning Vi fejrede i august skolens 147 års fødselsdag blandt andet med den nyere tradition, fælles kaffebord for forældre og ansatte inden alle øvrige aktiviteter. I

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere