Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder"

Transkript

1 Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer frem. Foråret bringer hvert år forandringer, og med forårets begyndelse, kan man mærke varme, lys og lyst til bevægelse. Forandringerne er nogle år små, og andre år er de store. Man glædes ved synet af de små forandringer - det kendte en forårsbebuder som f.eks. en vintergæk. I år lod foråret vente på sig i Danmark, og forårsblomsterne blev pludselig dækket af sne. Det var forunderligt at se, da sneen smeltede, at forårsblomsterne stod der endnu og mindede os om forår endnu en gang. Foråret kommer altid, er kontrast til vinter og viser vej til sommer. En leders opsigelse og lockout - foråret bragte store forandringer på Fænøsund Friskole for familier og ansatte. På trods af dette glæder jeg mig i skrivende stund over, at jeg fra mit kontorvindue kan se smilende og legende børn, der nyder at være i Frihjulet denne dag i april. De kan hjælpe os med at rette fokus. Jeg glæder mig over, når jeg møder en dreng fra 9. klasse i byen, der siger: Jeg ser frem til at komme i skole igen. Man finder virkelig ud af, hvad vennerne betyder ja, og skolen. I begyndelsen indrømmer jeg, at det var fedt, men nu er det lidt kedeligt bare at gå hjemme. Hvor lang tid tror du, at lockouten varer? Han kan hjælpe os med at holde fokus. På døren ind til skolen hænger resultatet fra en af de lockoutede læreres aktioner. Jeg glæder mig over, hvor tydeligt det er, at de ser frem sig til at undervise igen. De glæder sig til at oplive og oplyse netop jeres børn. De kan hjælpe os med at rette fokus. Rette fokus mod hvad? Mod det, det hele drejer sig om at lave friskole! Jeg tvivler ikke. Børn og ansatte glæder sig til at være samlet igen - i fællesskabet på Fænøsund Friskole. Foråret er foranderligt, men under sneen står vintergækker. En beretnings formål Skolelederens beretning er bestemt i friskolens vedtægter. I beretningen har jeg lejlighed og pligt til at berette om mit syn på, hvordan skolelivet er og udvikler sig på Fænøsund Friskole. Beretningen skal samtidig læses som skolelederens årlige evaluering af skolens samlede undervisning til opfyldelse af ministeriets formelle krav om evaluering og offentliggørelse. Årets gang den sidste del af skoleåret Generalforsamlingens placering er bestemt af ministeriet. Placeringen har sammenhæng med årsregnskabet, som følger kalenderåret og ikke skoleåret. Denne placering kan få de sidste måneder af skoleåret til at forsvinde i en beretning som denne. Der sker rigtig mange ting i skoleårets sidste måneder. Jeg har derfor besluttet, at jeg i denne beretning begynder med skoleårets afslutning Ind imellem de mange helligdage ligger afgangsprøverne for 9. klasse, grøn emneuge og forårsshow. I den sidste skoleuge har vi fra onsdag til fredag et intensivt program. Onsdag er - oprykningsdag, torsdag er flytte- og forberedelsesdag, og fredag er den store nedtællingsdag til sommerferien. Jeg har valgt i denne beretning at beskrive disse dage yderligere. 1

2 Emnet i den grønne emneuge var - transport. 6. og 7. kl. var ansvarlige for at samle den rapport om hele ugens undervisning og elevprodukter, der sendes til Friluftsrådet for godkendelse. Det lykkedes os at samarbejde om at få det grønne flag, og det grønne flag vejrer derfor stadig foran skolen. Det er vi glade for, og det er tydeligt, at det grønne arbejde skaber grøn bevidsthed. Den bevidsthed mener vi, det er meget vigtig at give eleverne. Forårsshowet er et brag af en musikaften, hvor vores egen musikskole og mange klasser optræder for et stort publikum. Det glæder os, at mange møder op, og hvor er det skønt at høre eleverne synge og spille alene og sammen. Siden det show har planlægningsgruppen arbejdet med at gøre showet endnu mere publikumsvenligt. Små ændringer vil ske i år, og på sigt arbejder vi med at koble grønt marked, forårsshow og fællesspisning sammen en forårslørdag, hvor drømmen er, at alle familier deltager. Den sidste uge før sommerferien er intens. Det er tydeligt, at eleverne gør sig klar til at flyve frem til en ny klasse og for nogle klasser op til en helt ny gruppe. Onsdag rykker de klasser op, der skal i en ny gruppe. Eleverne ser frem til denne store dag, og det er tydeligt, at de er spændte på det nye gruppeliv, der venter dem. Onsdag aften tager Ældstegruppen festtøjet på, og sammen med linjefagslærerne tager de til Musicalakademiet i Fredericia og ser to forestillinger, som deres afgangselever har lavet. Det er skønt at være af sted med de store elever og se, hvordan de opsluges af forestillinger, hvor sang, musik og teater går op i en højere enhed. Torsdag er flyttedag, hvor ting flyttes fra klasse til klasse. 8. klasse har travlt denne dag med at forberede aftenens fest - dimissionsfesten. Den fest er stemningsfyldt. 8. klasse serverer mad på fornem vis til 9. klasse og deres familier, der sidder ved smukt pyntede borde. Vi synger sammen, der holdes taler og vises billeder, hvor minder og tanker deles. 9. klasse får naturligvis også afgangsbeviser med karakterer den aften. Beviset indeholder ud over karakterer også en personlig udtalelse, hvoraf det fremgår, hvordan eleven har taget del i og udviklet sig i skolelivet ud fra vore værdier: Kreativitet, refleksion, ansvar, fællesskab og tillid. Fredag arrangeres primært af 9. klasse. De er udklædte, de uddeler karameller, og de udfordrer lærerne i et udvalgt spil og en vandkamp. Nedtællingen til sommerferien er vi samlet om i Halvmånen den sidste time af dagen. Vi synger, der underholdes, 9. klasse bliver meget eftertænksomme, og vi er alle helt stille de sidste 2 min. indtil klokken slå 12.00, og vi højt i kor kan sige: Sommerferie. I begyndelsen af ferien summer her af liv. De ansatte rydder op, gør rent, holder møder, afslutter, udvikler og planlægger det nye skoleår. Frihjulet holder åbent i den første samt i de to sidste uger af ferien og laver skønne sommeraktiviteter sammen med børnene. Årets gang - et nyt skoleår begynder Første skoledag er en fest. Vi har fundet en form for dagen, som vi er rigtig tilfredse med, og vi nyder, at familierne møder så talstærkt op og står klar under blodbøgen. Det er vigtigt. Noget nyt begynder på familiernes skole et nyt skoleår, det skal fejres i fællesskab. Dagen bygges op om sang, fortælling og fordybelse i et fag kombineret med, at de nye klasselokaler indtages og undersøges. Det fag, vi i år valgte at lave fordybelse i var billedkunst. Alle var med til at lave familietræer, der pyntede i Halvmånen helt frem til efterårsferien. Alle grupper tog umiddelbart efter skolestarten på lejrskole. 0. og 1. overnattede på skolen med havet som tema. 2. og 3. klasse var på lejr ved Mørkholt, hvor naturfag og fridræt var temaerne. Mellemgruppen var på lejr ved Ollerup, hvor de cyklede Sydfyn tynd og bl. a. var på Naturama i Svendborg. Ældstegruppen rejste til Bornholm, hvor de boede i små hytter i grupper på tværs af klasserne. Eleverne var rundt og se et væld af øens seværdigheder, derudover havde Ældstegruppen et fokus. De skulle finde betydningsfylde ord og sætninger ord til eftertanke, ord, der smagte godt og gjorde en forskel. Ord i kunst, ord på vejen og ord mellem mennesker. Netop disse ord og sætninger tog de med retur fra 2

3 øen samt en skøn interesse for at danse salsa. Hermed havde de gjort en stor del af forarbejdet til deres flotte forestilling med overskriften ord, som de selv arbejdede med opsætningen af i november. I Ældstegruppen har vi haft et udviklingsarbejde i gang i forhold til linjefagene, som eleverne har fire timer om ugen. I år har vi valgt, at eleverne i korte forløb fra sommer til jul undervises i alle tre linjefag: musik, billedkunst og drama. Herefter vælger de et fordybelsesfag fra januar til maj. Den sidste periode har de spotfag, hvor kortere forløb tilbydes. I år tilbydes bl.a. hjemkundskab og kor. I denne beretning har jeg lyst til at fortælle om alt i skoleåret. Den samme iver kommer over mig, når jeg viser mennesker rundt, der har interesse i skolen, men jeg må begrænse mig. Jeg vælger derfor at dykke ned i de nye tiltag, året har budt på. I december var drengene i hallen til fodboldtons, mens pigerne øvede luciaoptog i Middelfart Kirke. Sidste skoledag valgte vi at synge julen ind på plejehjemmet. Det var dejligt at opleve, at eleverne gav en sang-gave, som på ingen måde var svær at pakke ind trods dens ubeskrivelige størrelse, en gave, som de til hver morgensamling gør større og større. Beboerne var meget begejstrede for elevernes sang, og det er helt sikkert, at næste års juleafslutning også indeholder en tur ned til plejehjemmet. I december åbnede vi julekalender hver dag. Hver dag bragte en gave eller to. Ved at åbne disse fik vi navngivet alle rum på skolen. I udvælgelsesarbejdet med at finde disse navne har det været vigtigt at finde navne, der havde en fortælling, der talte ind i hverdagen i netop dette rum. Lige efter nytår afsluttede Lillegruppen et temaskema-forløb om De hellige tre Konger. På Keramikmuseet havde alle elever lavet deres konger i ler. Gruppen arrangerede afslutningen i Middelfart Kirke. Her var plads til de 220 familiemedlemmer, der støttede op om afslutningen. I februar samarbejdede Mellemgruppen om at lave forestillingen - En verdensomsejling under havet. Et stort fint fælles projekt, der bugnede af flotte kostumer og rekvisitter, et stort orkester og koncentrerede skuespillere. Denne forestilling var som Ældstegruppens også temamæssigt forbundet med deres emneuge i efteråret om opdagelsesrejsende. Lillegruppen havde fra februar til marts et temaskemaforløb om eventyr. Temaet var tydeligt i både deres kunst- og forestillingsuge. Lillegruppens forestilling var fyldt med sang, bevægelse, børnesmil og iver krydret med eventyr fra hele verden. Vi har fundet en form på gruppernes forestillinger, som viser netop den forskellighed i proces og produkt, som vi gerne vil have, at eleverne tager del i og lærer at kende. Ved dette tilbageblik er det dejligt at se, hvor meget fortælling, sang og fordybelsesarbejde i et udvalgt tema danner en røde tråd i store dele af undervisningen. Det skaber helheder i undervisningen, og det er et mål, vi konstant forfølger. Helhedsskole I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på samfundets fokus på - helhedsskole. Den er en del af debatten om den nye folkeskolereform. Vi er en friskole, vi kan netop tage det bedste af denne reform, vi kan gøre den til vores, og måske er den slet ikke så langt fra vores hverdag? I vores skole er der ikke så langt imellem skole- og fritidsliv. Eller? Det bliver spændende i det kommende år at følge arbejdet med reformen, og hvordan vi forholder os til den. Den trygge hverdag Når jeg skal beskrive årets gang, er det også vigtigt at fremhæve alle de almindelige dage, der alle som eleverne er unikke noget særligt noget, vi skaber i fællesskab. Dagen begynder med morgensang. Vi taler sammen via sangen, og de ansvarlige ansatte eller klasserne på skift - giver via fortælling lidt af sig selv, oplyser eller opliver. Hvert barn bliver fejret, og hver en forsvunden sangbog eller sko får sammen med forundringer eller opklarende spørgsmål opmærksomhed hver 3

4 dag. Det er vigtigt for os, at eleverne føler sig trygge, udvikles socialt og fagligt. Vi er meget opmærksomme på elevernes trivsel og bruger ofte værdiordene i samtalen med dem. Vi gør dette for at åbne deres øjne for nye måder at se verden på og kommunikere med hinanden på. Vi vil give dem redskaber til samtalen og dermed give dem bevidsthed om, at ord kan skabe og få medmennesket både til at visne og vokse. Frihjulet: I skoledelen har vi tre teams: Lille-, Mellem- og Ældsteteam. Det er vigtigt, at vi husker det fjerde team på skolen. Det er teamet, der med et glimt i øjet udsender mødedagsordener med overskriften: Indkaldelse til møde i - The dream-team. Frihjulet skaber rammerne for, at børnene i 0. til 3. klasse har et godt fritidstilbud efter skole. De skaber legemiljøer både ude og inde, og det er dejligt at se, hvordan de f.eks. tilbyder kreative værksteder, tager aktivt del i konfliktløsninger mellem børnene og er med til at skabe en helhed mellem skoleliv og fritidsliv. Frihjulet laver et stort forarbejde til deres årlige overnatning. I 2012 var temaet Middelalder. Det er en overnatning, som både børn og ansatte glæder sig meget til. Det er så dejligt, at også Frihjulet er optaget af at bruge fortællingen og fantasien i deres arbejde med børnene. Til Frihjulets glæde blev efterårets marked en stor succes med overskud, hvilket gav Frihjulet mulighed for at komme på en fælles udflugt. Frihjulet arbejder med at gøre et godt fritidstilbud endnu bedre. De arbejder målrettet ud fra deres årsplan og med deres udviklingspunkter. I år har de f.eks. haft fokus på at synliggøre deres arbejde. Dette gøres via plakater, billeder og breve på intranettet og udstilling af produkter. Musikskolen: Det er dejligt, at vi har vores egen musikskole. Den nye koordinator gør et stort arbejde for at finde ind til de rette tilbud til netop vores elever og undervisere dertil. Vi er så glade for, at mange af eleverne vil gå i musikskolen. Musikken spiller en stor rolle, og det er en fornøjelse at lytte til, hvad koordinatoren har af ideer til næste års musikskole. Vi er i gang med at beskrive næste års tilbud, som vi glæder os til at præsentere for jer. Opsamling på udviklingspunkter i 2012: Førskolen Det er vigtigt for os, at førskolebørnene får en rigtig god skolestart. Det var et af udviklingspunkterne, der også blev nævnt i sidste års beretning. I år har alle familier haft besøg af ansatte fra skolen før skolestart for at lære familien at kende og have god tid til at svare på evt. spørgsmål om skolestarten. Førskoleunderviserne har lagt et enormt arbejde i at forberede en god start med fokus på trivsel og den første læring i skolen. Tak for den store opbakning og interesse i første skoledag for disse skønne små skoleparate børn. Frikvarterer Vi prioriterer udefrikvarterer højt. Vi mener, at eleverne har brug for at røre sig og få frisk luft mellem timerne. De ansatte arbejdede ved skoleårets start med, hvordan vi kan være gode forbilleder for eleverne i forhold til bevægelse. Vi prioriterer højt, at der er ansatte, der er med til at hjælpe eleverne ud til frikvarter, og at to ansatte er med til at igangsætte frikvarterslege og skabe rammer for leg og bevægelse. Dette arbejde er spændende at tænke ind i det videre arbejde med at skabe en fantastisk legeplads med ujævne terræner, plads til leg og socialt samvær med fart og ro 4

5 leg med bolde, tove, gynger, hængekøjer og ting, der sammen med årstidernes skiften kan være med til at gøre legepladsen evig foranderlig og dermed altid interessant og udfordrende. Synliggørelse på intranettet I år har vi haft det mål at synliggøre livet på skolen på intranettet. Vi er i proces, men I må da indrømme, at der er kommet flere og flere billeder på hjemmesiden. Det er uden tvivl vigtigt, det kan jeg også høre på de familier og andre interesserede, der retter henvendelse hertil. Vi fortsætter derfor dette udviklingsarbejde. Ansattes trivsel og faglige udvikling I år har det været vigtigt og helt naturligt for os at fortsætte trivselsarbejdet blandt alle ansatte. Vi er opmærksomme på hinanden og øver os i at bruge hinandens kompetencer og se muligheder i hinandens personlighedsstrukturer. Vi har fået et fælles sprog og redskaber til at bruge dem konstruktivt. Vi har de sidste år haft fokus på mødeafvikling, og det er en fornøjelse at opleve, hvordan vi har effektive møder, der ikke blot er fælles forberedelse men også - læringsrum. Uddannelse er mange ansatte optaget af. I år har vi haft en spændende pædagogisk dag for ansatte og bestyrelsen om Grundtvig og Kolds liv og skoletanker, og rigtig mange deltager i Friskoleforeningens årsmøde først i maj. Næste års udviklingspunkter: Ydmygt skrives dette afsnit i beretningen af en konstitueret leder. Det er naturligvis den nye leder, der udvælger og prioriterer næste års udviklingspunkter. Min vejledning vil være, at vi arbejder med følgende: - At sikre trivsel for børn og ansatte. - At give den nye leder tid til at synliggøre sig selv, værdier og visioner i mødet med elever, familier og ansatte. Mødet med en ny leder - tager tid. Det vil vi tage højde for i den nye årskalender, så vi sikrer, at alle har overskud til at være en del af processen. - At koordinere et godt samarbejde mellem den nye leder og den nye sekretær. - At fortsætte det påbegyndte arbejde omkring udarbejdelsen af en undervisningsmiljøvurdering. - At koordinere og udvikle støtte- og specialundervisning ud fra de nye rammer, der gives i det kommende skoleår. - At fortsætte med at målsætte og beskrive de ansattes samarbejde i udviklingsarbejdet i de fire teams til glæde for eleverne i undervisning og Frihjulet. - At udvikle koncepter omkring: fælles lejrskole og en kombination af grønt marked og forårsshow. - At fortsætte udviklingen af faget fridræt på baggrund af evaluering ved skoleårets afslutning. - At udarbejde en tydeligere profil i musikskolen og tilpasse undervisningstilbuddene hertil. - At fortsætte med at skrive månedsbreve, orienteringer fra kontoret og opdatere intranettet, så vi sikrer, at alle familier er velorienterede om, hvad der sker på skolen. - At vi fortsætter det gode samarbejde med Den frie Lærerskole, så vi fortsat tager ansvar for at uddanne lærere til de frie skoler. Vi har studerende i både årspraktik og ugepraktik. De 5

6 giver et frisk pust blandt de ansatte, og det er spændende at vejlede de studerende. De er med til at sikre, at vi hele tiden begrunder vores arbejde pædagogiske og didaktisk. - At etablere et godt samarbejde med bestyrelsen, så der arbejdes ihærdigt og konstruktivt med afsæt i forretningsordenen til skolens bedste både på og mellem møderne. Ansættelse af leder, sparring med skolelederen, økonomi, pr, legeplads og koordinering af forældrearbejde er overskrifter, der med fordel kan komme på dagsordenen. Ansatte og varetagelse af administrationen: Det er en uvant situation at afslutte et skoleår og påbegynde planlægning af et nyt skoleår midt i en lockoutperiode uden en fast sekretær, med en ny souschef og en konstitueret leder. Vi gør det, bruger vore erfaringer, evalueringer og glæder os til at præsentere og inddrage de lockoutede ansatte, når de vender tilbage. Det ville være ønskeligt, at jeg kunne melde ud, hvem der bliver klasselærere til næste år. Det kan jeg ikke endnu, da der er mange brikker, der skal falde på plads. Vid, at jeg hurtigst melder det ud, men I må væbne jer med tålmodighed. I forhold til sekretærstillingen glæder jeg mig til at præsentere jer for den nyansatte sekretær. Ansættelsesudvalget arbejdede på højtryk i sidste uge, og efter 3. ansættelsessamtale var vi ikke i tvivl. Den ansatte sekretær har store erfaringer med bogholderi og glæder sig rigtig meget til at blive en del af vores fællesskab, hvor der er flere bolde end blot tal i luften. Den ansatte sidder i en uopsagt stilling, så når ansættelsesbrevet er underskrevet, så melder jeg ud, hvem det er. Den ansatte begynder 1. juni. Indtil da har vi sekretærengle, der tryller på kontoret, og jeg glædes over samarbejdet med dem og souschefen. Tak. Vi bestræber os på at være på forkant med tingene, tak for hjælpen forældre, når I skriver spørgsmål, opfordringer og opmuntringer til os. I er tålmodige og konstruktive. Det gør alting meget nemmere, når vi skal samarbejde. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Det er en naturlig del af det at drive en fri skole. Jeg ser frem til samarbejdet, og jeg er optaget af udfordringerne som konstitueret leder. Tak for samarbejdet Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i skoleåret Tak til elever og familier. Tak for tilliden til, at vi forvalter det store ansvar, I giver os. Det er uhyre vigtigt, at vores samarbejde er konstruktivt og tager afsæt i værdigrundlaget. Tak, fordi I bruger forældreintranettet flittigt. Det gør mange arbejdsprocesser nemmere, når vi også kan kommunikere her. Tak til ansatte, der har været en stor del af fællesskabet i både mange og få år, og som vi i det forgangne år sagde farvel til. Tak for de ting, som I gav og inspirerede fælleskabet med. Vi håber, at I vil være med til at fortælle de gode fortællinger om Fænøsund Friskole. Tak til alle ansatte og vikarer nye som erfarne, der hver dag viser, at de holder af at komme på arbejde, ansatte, som hver dag gør sig umage for med afsæt i skolens mål og værdier at give alle elever god, nærværende og inspirerende undervisning og fritidstilbud samt skabe trivsel for alle på stedet. 6

7 Tak til det praktiske personale. Det er imponerende, hvad I gør for denne skole, og hvor er det skønt, at I titter ind i fællesskabet. Det er vigtigt, I er vigtige, som alle andre i fællesskabet. Tak til alle vore samarbejdspartner. Lad mig nævne: den tilsynsførende, ungdomsuddannelsesvejlederen, præsten, naturvejlederen, Middelfart Kommune, friskolenetværket, Den frie Lærerskole og Friskolernes kontor. Tak for den store hjælp og vejledning, I giver os og for de ting, vi udvikler sammen. Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen. Tak for alt det, I har arbejdet hårdt for og i bedste mening givet. Tak for tilliden og hjælpen, I gav mig som konstitueret leder. I mit samarbejde med jer har jeg oplevet, at I har værnet om min trivsel, lagt mange arbejdstimer i at træffe valg og gøre alt parat til, at en ny bestyrelse kan arbejde for det, som jeg ved, at I har gjort jer umage med, nemlig at tænke udvikling af skolen. Jeg ser frem til arbejdet med den nye bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet er indholdsrigt, ansvarsfuldt, og jeg kan ikke sige det tit nok meget betydningsfuldt på en fri skole. Vi har et fælles mål Det er spændende, hvad det kommende år vil bringe. Jeg kan helt sikkert sige, at alle ansatte vil gå konstruktivt ind i samarbejdet med en ny leder. Alle vil også sige, at det er et stort arbejde at finde en ny leder og lære en ny leder at kende. Jeg ved, at alle ansatte vil denne skole og udvikles i fællesskabet netop her. Alle er med i båden, der er ro i båden, alle griber en åre og tager fat, og vi er klar, når en ny leder står ved roret. Vi har et fælles mål, og det et at give netop jeres børn et fantastisk indholdsrigt og trygt skoleliv. Beretningen slutter med 1., 3. og 5. vers fra sangen: Børn er stærke frø. De vers sang Lillegruppen, da de afsluttede dette års eventyrforestilling. De var så søde, da de sang ikke et ja fra tid til anden, men et bestemdigt ja til hinanden i stedet for bestandigt ja til hinanden. Vi ændrede det ikke, for i samtalen med dem om, hvad sangen betød, var de meget præcise i deres tolkning af fællesskabets betydning og forståelsen for, at det er vigtigt, at vi siger - ja - til hinanden. 7

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Samarbejde og dialog Skoleåret 2013 blev, som beskrevet i sidste års beretning, et år der på mange måder varslede nye tider. Der var lock out i april måned,

Læs mere

Vallø Børnehus Skole snart klar parat skema

Vallø Børnehus Skole snart klar parat skema Vallø Børnehus Skole snart klar parat skema Med udgangspunkt i læreplanstemaerne vi har her i Vallø Børnehus bruger vi et klar parat skema som vi udfylder både om efteråret og igen i den sidste del af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur NYHEDSBREV Biller på Helgetur 1 Mens vi venter på, at sommeren skal komme til os her i Skårup, er her lidt nyt fra huset. Vi har haft et forår i børnehuset med mange dejlige aktiviteter og arrangementer.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014.

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Gode friskolevenner - endnu engang tak for jeres fremmøde. Jeg vil nu aflægge bestyrelsens beretning for det forgangne

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår.

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Hold Øje uge 32 Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Som annonceret i sidste Hold Øje inden ferien, starter vi på mandag klokken 10.00

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. November Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs

Stormøde. - Ny Struktur på Høve Friskole. November Copyright (C) 2012 Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs Stormøde - Ny Struktur på Høve Friskole November 2012 19.00 19.10 Punkt 1: Velkommen og sang. Program 19.10 19.30 Punkt 2: De blandede bolsjer. 19.30 19.45 Punkt 3a: Idéoplæg. 19.45 20.00 Punkt 3b: Præsentation.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.5 Juni 2013 Årgang 50 Nyt fra ledelsen: Sommerferien er lige ved om hjørnet. Fredag den 28. juni afslutter vi kl. 12.00 i gården, hvis vejret holder

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE 2016-2017. At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi Juleværkstederne gløder af energi Forældre på Aarhus Friskole får hjemmelavede gaver og det er eleverne glade fo. Det føles nemlig meget bedre at give en hjemmelavet gave end bare at købe noget, siger

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 Sidste år i april, kort tid efter generalforsamlingen, startede vi op med ansættelsessamtaler i forbindelse med ansættelse

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Værdier, der spirer BØRNHAVEKLASSEN 2012/2013 Vi har stadig ledige pladser! FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Høng Privatskole www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk HØNG PRIVATSKOLE - Grundlagt

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere