En bestyrelse skal gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bestyrelse skal gøre en forskel"

Transkript

1 En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel

2 Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet Sidder i flere bestyrelser Skriver om ledelse i Nyhedsbrev for bestyrelser og netværk i Presidents Institute Har IKKE erfaring i relation til sociale tilbud

3

4 Jeg vil tale om Hvorfor en bestyrelse? Den effektive bestyrelse Bestyrelsens værktøjskasse

5 Hvorfor en bestyrelse?

6 Hvad kendetegner den gode struktur Klar overordnet governance struktur (magt/opgave struktur) dvs. forholdet mellem de forskellige organer i organisationen Strukturens effektive anvendelse dvs. hvorledes strukturen hjælpes til at fungere via f.eks. forretningsordener etc. Effektiv realisering af interessenternes mål

7 Hvorfor en bestyrelse - Agentteorien Politikere Interessenter MANGE Regler for god ledelse Bestyrelse FÅ Daglig ledelse Socialtilsyn Det sociale tilbud

8 Kodeks for bestyrelsesarbejde Anbefalinger for god selskabsledelse God ledelse i selvejende kulturinstitutioner (Kulturministeriet) Kodeks for godt bestyrelsesarbejde (Undervisningsministeriet) Det sociale tilsyn, men ingen generel kodeks.

9 Det politiske spændingsfelt Omdømme Holdning/ Opfattelse Nytterapportering Dokumentation (Driftsoverenskomst/ Resultatkontrakt) Stakeholders/ Interessenter Grundlag for dialog Resultater/ Effekt

10 Mål og midler Erhvervsvirksomheders mål er at tjene penge Institutioners er at bruge penge - som middel for at nå et mål

11 Bestyrelsen i de sociale tilbud Godkendelse Vedtægt Bestyrelse Fonde Budget Regnskab Kvalitetsmodel Tilsyn Skærpet tilsyn Påbud

12 Kvalitetsmodellen Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer

13 Den effektive bestyrelse

14 Bestyrelsens dobbeltrolle Kontrollant Strategisk inspirator, sparringspartner og godkender

15 Selskabslovens 115 I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende, der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

16 Bestyrelsens overordnede opgaver At sikre en kompetent daglig ledelse At sikre tilstedeværelsen af en vedtægt og en forretningsorden At tilse at det formelle grundlag følges i bogstav og ånd At sikre et godt forhold til tilsynsmyndigheden At fastlægge en vision for institutionen At agere»djævelens advokat«ved udarbejdelse og godkendelse af virksomhedsplan/driftsoverenskomst/resultatkontrakt At sikre, at den tilrettelagte interne rapportering giver mulighed for, at gribe ind i tide hvis planen ikke følges, eller der sker ændringer i indre eller ydre omstændigheder At sikre korrekt rapportering til tilsynsmyndighed At vurdere og foranledige kommunikation med og rapportering til offentligheden i øvrigt At gennemføre regelmæssige vurderinger af egen indsats samt samspillet med den daglige ledelse

17 Den samlede bestyrelse Krav til bestyrelserne Relevante kompetencer Diversitet Visioner og beslutningskraft Bestyrelsen er et team Information ved indtræden Løbende kompetenceudvikling At sidde i en bestyrelse er arbejde ikke fritidsbeskæftigelse

18 Det enkelte medlem Tillid hos øvrige medlemmer Arbejder godt sammen med andre Forstår mål og strategier Velforberedt til møderne Deltager effektivt Giver værdifuldt input Lytter og forholder sig til andres kommentarer Udøver selvstændig dømmekraft Fokuserer på de væsentlige problemstillinger Resultatorienteret Mødedeltagelse TEAMPLAYER

19 Formandens rolle Planlægning Kontakt til den daglige ledelse Styring af mødet Fordeling kontrol/strategi Materiale før mødet Behov for særlige kompetencer

20 Aftaler med den daglige ledelse Bestyrelsens aftaler med daglig ledelse eller Daglig ledelses aftaler med bestyrelsen?

21 Ansvar - juridisk Juridiske form Personlig virksomhed Næppe en bestyrelse Selskab (ApS eller A/S) A/S skal have og ApS kan have en bestyrelse Generalforsamling Fond Altid en bestyrelse Fondsmyndigheden Økonomisk Tab Der er lidt et tab Bestyrelsen skønnes at have handlet culpøst (uansvarligt/forsømmeligt) Konkret vurdering/individuelt Referater Forsikring?

22 Ansvar for opfyldelse af interessenternes mål Bevidsthed om mål Lovgivning Vedtægter Driftsoverenskomst Styring efter mål Styringsfaktorer/KPI Rapportering Dialog Åbenhed og gennemsigtighed Hvad? Forretningshemmelighe der

23 Værktøjskassen

24 Den sunde institution Ledelseskraften Virksomhedsplan målbeskrivelse (inkl. handlingsplan) Risikostyringen Finansieringen Opfølgning Rapportering Nytte Kommunikationen internt og eksternt Samlet effekt

25 Den strategiske udfordring Kernekompetencer Institutionens ressourcemæssige grundlag Ydelser/ Brugere Lovgrundlag Udviklingsperspektiv Ydelsesområder/ brugere Økonomisk fundament: Egenkapital Offentlige tilskud Egne indtægter Vision for Institutionen Givne rammer Beliggenhed/ Geografi Profilering Alliancer Samarbejde Fysiske rammer Systemer/ Procedurer/ IT Etc. Organisation/ personale

26 Før/Nu Fremtid Risikostyring Ledelse Bestyrelsen Daglig ledelse Ledelsesstruktur Bevarelse af ledelseskraften Institution Finansiering Egen Ekstern Mission Vision Hovedmål Strategi Prognose Forretningsplan Finansieringsstruktur Handlingsplan Kommunikation Opfølgning Ressourcemaksimering

27 Værktøjskassen Rammer for bestyrelsens arbejde Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder Målsætning og risikostyring Rapportering og kommunikation Evaluering og resultater

28 Rammer for bestyrelsens arbejde Bestyrelsesmappen Forretningsorden for bestyrelsen Årsplanen Standarddagsordenen Aftale med den daglige ledelse

29

30 Det gode møde Sammenhæng med plan Dagsorden Materiale Omfang Til tiden Ledelse af mødet Tidsfordeling Alle kommer til hvis det er relevant Klar konklusion Referat og opfølgning

31 Målsætning Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme herfra? Det afhænger jo en hel del af, hvor du vil hen, sagde katten Det er mig temmelig ligegyldigt... sagde Alice. Så kan det jo også være det samme, hvilken vej du går, sagde katten Fra Alice i Eventyrland af Lewis Carrol.

32 Risikoforståelse Med risiko forstås muligheden for at vore mål ikke nås.

33 Risici som skal bedømmes og rapporteres Strategiske risici (knyttet til muligheden for at realisere vore mål) Operationelle risici (knyttet til vore handlinger og processer) Finansielle risici (knyttet til vore aktiver, indtægter og forpligtigelser) Lovgivningsmæssige risici (overholder vi gældende lovgivning)

34 Viden er en forudsætning Bestyrelsen må have et grundlag for at tro, at de informationer, den træffer sine beslutninger på, er relevante, rettidige, korrekte og fyldestgørende

35 Forretningsplan og rapportering Forretningsplanen er landkortet: vi beslutter os for hvor vi vil hen og lægger ruten Rapporteringen er vejskilte og kilometersten: er vi hvor vi havde planlagt eller skal vi ændre retning og/eller hastighed

36 Ressourcer til styring Ofte begrænset kapacitet Gør det enkelt Brug det der er eller som enkelt kan skaffes Afbalancer omkostninger og muligheder for effekt

37 Vurdering af den daglige ledelse En bedømmelse af de opnåede resultater i forhold til mål En bedømmelse af samarbejdet med bestyrelsen herunder kemi og hvorledes bestyrelsen føler sig velorienterede En bedømmelse af den daglige ledelses profil over for medarbejdere og institutionens eksterne interessenter

38 Selvevaluering Agere optimalt Følge op på sine opgaver Tænker fremadrettet - Stadig forbedring

39 Yderligere kommentarer eller spørgsmål? Nu? Senere: Teddy Wivel Mobil:

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN Henrik Andersen Partner Hildebrandt & Brandi 1. September 2014 http://hildebrandtbrandi.com/da/folkeuniversitetet Formål med forelæsningsrækken Bestyrelsesarbejde

Læs mere