1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen"

Transkript

1 Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d Kl Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard Inge Kamp Birthe Dysager Ebbe Heintze Kirsten Heystrup Grethe Skree Tage Rasmussen Anders Grinderslev Massoud Fouroozandeh 97 Blad nr Sct. Hans Kirke Afbud: Tage Rasmussen er sygemeldt Claus Weber Henning Nielsen Mødested Øvrige oplysninger / Afbud Øvrige medarbejdere deltager i starten af mødet, ligesom kirkeværgen også deltager hér. 0. Indledning v. Birthe Dysager 1. Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen 2. Menighedsrådets arbejdsform 3. Beholdningseftersyn 4. Organiststilling, stillingsopslag/annoncering 5. FængselsAlpha 6. Planlægning af menighedsrådsmøder resten af året 7. Eventuelt 1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Kom Kirkens medarbejdere samt kirkeværgen deltager i starten af mødet og fortæller lidt om deres arbejdsfunktion. Der er ligeledes plads til, at medarbejderne peger på områder, hvor MR måske skal inddrages i forhold til fremtidige udfordringer, prioriteringer m.v. Præsentation af hver enkelt medarbejder Dagsorden Menighedsrådets arbejdsform (D) Sven Kom For at sikre så effektive møder som muligt foreslås følgende procedurer omkring menighedsrådsmøderne: Der udsendes en udspecificeret dagsorden senest 4 dage før mødet Der skal være relevante tekster knyttet til det enkelte dagsordenspunkt, så 1

2 menighedsrådets medlemmer ved, hvad man skal forholde sig til Det skal fremgå af punktet, om det er et punkt til orientering (O), til drøftelse (D) eller til beslutning (B) Der skal i dagsordenen angives en forventet tidsramme til drøftelsen af det enkelte punkt Om nødvendigt skal bilag medsendes dagsordenen. Det er afgørende, at man kan være så godt forberedt som muligt Orienteringspunkter kommer som udgangspunkt ud på skrift sammen med dagsordenen, således at der ikke skal bruges lang tid på at gennemgå disse, men at man i stedet kan spørge ind. Det betyder, at orientering fra forskellige underudvalg skal fremsendes på skrift (gerne 14 dage før mødet), så de kan indgå i dagsordenen Efter hvert punkt konkluderes, hvem der gør hvad og hvornår. Det afklares endvidere, hvad der skal informeres ud om beslutningen og til hvem eratet skrives undervejs og underskrives før mødet afsluttes Alle menighedsrådsmedlemmer forpligter sig på at følge op på de beslutninger, der er henlagt til videre bearbejdning inden næste møde Dagsordenformen er godkendt 3 Beholdningseftersyn (O) Claus Kom Kirkens eksterne revisor gennemfører med mellemrum et beholdningseftersyn hos regnskabsføreren (Grethe). Der er gennemført et sådant eftersyn den 12. december Vi skal som MR orienteres om dette og behandle eftersynet. Grethe Bilag fra revisor vedhæftet Eftersynet er behandlet på mødet 4 Organiststilling, stillingsopslag/ annoncering (B) Martin Kom Henning stopper som organist pr. 1. april Vi skal derfor hurtigt i gang med at få lavet et stillingsopslag og lavet en plan for annoncering, ansættelsesprocedure m.v Vi skal konkret have afklaret følgende forhold omkring stillingen: - Oprettelse af et ansættelsesudvalg med ansvar for gennemlæsning af ansøgninger, indkaldelse af kandidater til samtaler og valg af endelig kandidat. - Hvilken profil ønskes? hvilke opgaver skal varetages: Kor, koncerter, udvalg osv. - Overordnet tidsplan for forløb fra annoncering til ansættelsesdato. - Skal kandidater prøvespille? - Hvor skal vi annoncere? Ifølge stiftet er der følgende krav til et stillingsopslag: I organisationsaftaler og overenskomster for kirkefunktionærer er aftalt særlige indholdsmæssige krav til stillingsopslag. Kravene er: * Der skal i stillingsopslaget henvises til organisationsaftaler og overenskomster og relevant protokollat for stillingen * Lønintervallet eller basislønskala for den pågældende faggruppe skal oplyses 2

3 * Evt. rådighedspligt og tillæg skal nævnes * Det skal fremgå at allerede tjenestemandsansatte har mulighed for at bevare deres tjenestemandsstatus ved evt. ansættelse * Stillingsbetegnelse, ansættelsesmyndighed og ansættelsesområde skal angives * Det skal fremgå hvorvidt ansættelsen sker på fuld tid. Angiv det ugentlige timetal i hele timer. * Om der er særlige uddannelseskrav eller øvrige kvalifikationer * Om stillingen er omfattet af geografisk eller faglig fleksibilitet, såfremt der stilles krav om dette. * Det skal fremgå af opslaget, hvornår ansøgning skal være modtaget. * Ansøgningsfristen skal være mindst 14 dage, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Det anbefales, at alle stillinger slås op på jobnet.dk Hvis stillingsopslag ikke lever op til de aftalte krav, vil det være et brud på de indgåede organisationsaftaler og overenskomster, og I risikerer som menighedsråd at blive idømt en bod. Vedhæftet konkret forslag til stillingsopslag udarbejdet af Martin. For at vi kan nå punktet indenfor den afsatte tidsramme er det vigtigt at vi hver især har tænkt tanker om særligt profilen for den nye organist. Derudover skal vi have nedsat et udvalg, der kan arbejde videre med at finpudse profilen og lave det endelige opslag m.v. Ansættelsesudvalget blev: Martin, Sanne, Anders, Tage, Sven og Inge. Her ud over deltager Birthe ved samtalerne. Vi udarbejder et notat til hjemmesiden og vi stiler efter en ansættelse til d FængselsAlpha (B) Birgitte Kom Der er et ønske fra Nyborg om at vi kører hver anden onsdag På Søbysøgård har de præsentation af et Alpha kursus inden så længe. Om der kommer deltagere vides ikke endnu. Det afsatte beløb (kr 7.000) til FængselsAlpha i 2013 rækker ikke. I Nyborg vil det koste ca 8500kr om året, det dækker en aften hver anden uge, og hvis der kommer gang i Søbysøgård vil det kunne gøres for samme beløb. Er der opbakning til at ombudgettere? Der ønskes et yderligere budget på samlet ca. kr Der er enighed om at afsætte midler hertil. 6 Planlægning af menighedsrådsmøder resten af året (B) Sven Kom Det foreslås, at der afholdes menighedsrådsmøder følgende datoer: januar eller 29. januar (men det er også en dato for MR kursus) eller droppe helt?? 26. februar 26. marts (i påskeugen. Hvis det ikke duer, så evt. 12. marts el. 2. april) 23. april 28. maj 3

4 25. juni 20. el. 27. august 24. september 22. oktober 19. november Vi skal endvidere afklare, om vi vil afsætte fx en lørdag til en visionsdrøftelse for indeværende menighedsrådsperiode. Det kunne være i april/maj måned. Næste møde bliver d. 29. jan Mødet i marts bliver d. 26. marts Mødet i aug. bliver d. 27. aug. Visionsdagen bliver d. 31. maj eller d.14. juni kl ( Ebbe melder tilbage hvilken dag han kan ) 7 Eventuelt (O/B) Kom Det tidligere menighedsrådet har vedtaget at finde én, der ville være ansvarlig for kontakten til Christian Vestergård i Bangladesh. Birgitte har talt med Edel Holst. Hun har sagt ja til den opgave Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling: Vi har fået følgende brev fra Folkekirkens Nødhjælp, Miriam Munksgaard: Sidste år forsøgte vi at lave en løsning på opgaven som koordinator for sogneindsamlingen ved at en frivillig, som ikke tilknyttet kirken, påtog sig opgaven. Jeg mindes at menighedsrådet gerne ville hjælpe med at finde en løsning til den kommende Sogneindsamling som er søndag d. 10. marts Edel: Sidste år havde vi hjælp ude fra til for at gennemføre indsamling til Folk. Nødhjælp. Vi bør gå ind i arbejdet, informere om det, således indsamlingen kan gennemføres.( d. 10. marts) Edel spørger Gerda, evt spørge LMU. Anders: Styrerådet for Ignis har et ønske om at menighedsrådet deltager ved den kommende Menighedslejr. Ignis går her sidst i jan i gang med den kommende planlægning af lejren. Massoud: Tv2 vil optage gudstjenesten v/ Massoud d. 10. feb. Der informeres ved de to foregående gudstjenester og der informeres ved gudstjenestens start. 4

5 Underskrifter: 5

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere