GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL"

Transkript

1 GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL

2 1. Forord 3 2. Indledning Indhold Baggrund Læsevejledning 3 3. Hvad er grøn it? 4 4. Hvorfor grøn it? 6 5. Eksempler på og erfaringer med grøn it Tænk grøn it strategisk Gør it-indkøbene grønne Reducér energiforbruget i serverrummet Skab grønnere medarbejderadfærd Tag hånd om udtjent it-udstyr Brug nye kommunikationsteknologier Styr energiforbruget intelligent Brug it mere og grønnere 26

3 1. FORORD 2. INDLEDNING 2.1 Indhold Dette idé- og videnskatalog indeholder eksempler fra danske virksomheder, gode råd og konkrete forslag til, hvordan din virksomhed kan medvirke til at fremme en energieffektiv og miljørigtig brug af it. Målgruppen for kataloget er virksomheder, store såvel som små og mellemstore i brancher, hvor anvendelsen af it spiller eller kunne spille en væsentlig del af dagligdagen. Kataloget henvender sig til it-chefer og it-ansvarlige, topledelse og øvrige ledere fra forretningssiden med interesse og ansvar for it-anvendelsen samt andre med interesse for grøn it. 2.2 Baggrund Kataloget tager afsæt i Videnskabsministeriets Handlingsplan for grøn it i Danmark og er en konkretisering af handlingsplanens indsatsområde: Virksomhedernes it-anvendelse skal være grønnere. Kataloget er udarbejdet i samarbejde med IT-Branchen og DANSK IT og er et godt eksempel på en fælles satsning mellem det offentlige og erhvervslivet i forhold til grøn it. 2.3 Læsevejledning Kataloget består af to dele: Første del introducerer grøn it og redegør for, hvorfor danske virksomheder bør have grøn it på dagsordenen. Andel del indeholder eksempler fra danske virksomheder inden for otte forskellige grønne indsatsområder samt inspiration og gode råd til, hvordan grønne it-initiativer kan igangsættes. Nogle af eksemplerne er et udtryk for bedste praksis, mens andre eksempler anviser mere konkrete tiltag og gode råd, som hurtigt kan gennemføres. Virksomheder er ikke ens, og selvom visse problemstillinger er relevante for alle, vil det være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke konkrete tiltag der vil være meningsfulde at gennemføre.

4 3. HVAD ER GRØN IT? Grøn it kan defineres som forskningen i og anvendelsen af it på en effektiv og miljørigtig måde. På globalt plan stammer cirka to procent af den samlede udledning af CO 2 fra brugen af it-udstyr. Samtidig indeholder it nøglen til at kunne reducere de resterende 98 procent af CO 2 -udledningen gennem reduktioner i energiforbruget. Grøn it handler derfor på den ene side om at være bevidst om de miljøbelastninger, som er en følge af anvendelsen af it, og om arbejdet med at reducere disse. På den anden side handler grøn it også om, hvordan it kan anvendes til at reducere miljøbelastningen ved virksomhedens øvrige aktiviteter, for eksempel gennem reduktion af behovet for transport og gennem intelligent styring af energiforbruget. Ud over at være energiforbrugende indeholder it-udstyr ofte kemikalier, som kan være skadelige for både helbred og miljø, ligesom produktionen af udstyret ofte foregår i processer, som lægger pres på miljøet. Derudover udskiftes it-udstyr jævnligt, og mængden af udtjent it-udstyr som skal håndteres, er enorm. Det er derfor vigtigt at bestræbe sig på at minimere miljøbelastningerne i hele it-udstyrets livscyklus. Håndtering af udtjent it-udstyr Produktudvikling Livcyklus for it-udstyr Anvendelse Produktion 03 Anskaffelse Dette katalog behandler både indsatsområder, der adresserer it-udstyrets direkte miljøbelastning, og indsatsområder, der adresserer øvrige miljøbelastningsaktiviteter. Kataloget indeholder desuden forslag til tiltag rette imod medarbejderne samt forslag til, hvordan arbejdet med grøn it forankres strategisk i din virksomhed.

5 Otte indsatsområder inden for grøn it Tænk grøn it strategisk Gør it-indkøbene grønne Reducér energiforbruget i serverrummet Brug it mere og grønnere Hvad er grøn it? Skab grønnere medarbejderadfærd Styr energiforbruget intelligent Brug nye kommunikationsteknologier Tag hånd om udtjent it-udstyr

6 4. HVORFOR GRØN IT? Hvorfor skal virksomheder overhovedet interessere sig for grøn it? Virksomheder påtager sig i stadig højere grad et ansvar angående sociale og samfundsmæssige forhold, herunder også miljøforhold. En stadig voksende del af virksomheders CSR 1 -tiltag omhandler netop miljømæssige forhold, blandt andet som følge af et øget fokus på debatten om globale miljøudfordringer. En gennemarbejdet og velkommunikeret CSR-strategi i forhold til grøn it og miljøudfordringer generelt markerer både internt i virksomheden og over for omverdenen, at ansvaret over for klimaet og miljøet tages alvorligt. En tydelig markering af, at grøn it tages alvorligt, kan styrke virksomheders image og brand. Image og brand er i dag et væsentligt konkurrenceparameter i forhold til afsætning af produkter og ydelser og i forhold til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Det vil være muligt at hente gode økonomiske resultater gennem grønne it-indsatser. Ofte er strømforbruget til servere, klienter, decentralt udstyr og køling ikke blandt de første emner, der fokuseres på, når der skal spares. De høje danske energiafgifter gør det dog særligt interessant at stræbe efter reduktioner i energiforbruget. Prisen på energi forventes på længere sigt at stige, både som følge af øget global efterspørgsel og som følge af politiske krav om at nedbringe CO 2 - udledninger. I virksomheder store som små som ikke tidligere har fokuseret på grøn it, vil der ofte kunne hentes store økonomiske gevinster ved en relativt lille indsats. En strategisk tilgang til grøn it kan være en løftestang til at realisere digitale potentialer. Mange itchefer og it-ansvarlige i danske virksomheder oplever, at der er uudnyttede potentialer ved øget og mere intelligent it-anvendelse. En af udfordringerne er, at it ofte ikke levnes megen plads på topledelsens i forvejen travle dagsorden. It-chefen og dennes organisation kan udnytte det store fokus, som der er på miljø og klima, til at gøre opmærksom på perspektiverne i øget digitalisering af processer og arbejdsgange. Vidste du? Globalt resulterer brugen af it-udstyr i en CO 2 -udledning på niveau med flytrafikken, svarende til cirka 2 procent 2. Udledningen af CO 2 i Danmark er i gennemsnit 10 ton per dansker per år, hvor de 6 ton stammer fra personligt forbrug af varme, el, transport og varer 3. It-udstyr indeholder blandt andet tungmetaller, bromerede flammehæmmere, PVC og ftalater. Stoffer, der kan skade mennesker og miljø, hvis de ikke håndteres korrekt 4. Energiforbruget for handels- og serviceerhverv steg fra 1990 til 2007 med 12,4 procent. Stigningen skyldes i høj grad en stigende brug af it-udstyr, især serverrum 5. Der går cirka 1,5 ton råstoffer til at producere én pc 6. En flyvetur fra København til London (tur/retur) udleder 300 kg CO 2 per person 7. 1 Corporate Social Responsibility er betegnelsen for virksomheders samfundsmæssige ansvarlighed. 2 Gartner (2007): Gartner Symposium/Itxpo Green IT A New Industry Shockwave 3 1tonmindre.dk 4 Toxic chemicals in computers Exposed. Greenpeace-undersøgelse udført i Suzette Jackson, Årlig Energistatistik, Energistatistik Elektronikpanelets pjece: Tænk på miljøet når du køber elektronik. Udarbejdet af Agenda 21 Center i Frederikssund. December tonmindre.dk

7 5. EKSEMPLER PÅ OG ERFARINGER MED GRØN IT I dette kapitel gennemgås otte konkrete indsatsområder, herunder eksempler og erfaringer fra virksomheder, som har gennemført tiltag inden for grøn it. Eksemplerne og erfaringerne dækker dels tiltag, som retter sig snævert imod miljøbelastningen ved anvendelsen af it, og dels tiltag, som fokuserer på at udnytte it til at mindske energiforbruget i virksomheders øvrige aktiviteter. Strategisk forankring af grøn it i organisationen - Helhedsorienteret strategisk tilgang til miljøudfordringer Drift og anvendelse af it It som miljøudfordring Intelligent digitalisering - It som løsning på miljøudfordringer It-området er komplekst og går i høj grad på tværs af virksomheders organisation og aktivitetsområder. Tiltag inden for grøn it spænder derfor både over tekniske tiltag i regi af it-professionelle og organisatoriske tiltag, som også øvrige ledere og medarbejdere bør være en aktiv del af. De otte indsatsområder 1. Tænk grøn it strategisk Eksempler og erfaringer: Forretningsorienteret klimastrategi med grøn it i COWI Strategisk fokus på energiforbrug i samarbejde med leverandør hos Ambu A/S. 2. Gør it-indkøbene grønne Eksempler og erfaringer: Indførelse af strømbesparende tynde klienter med lang levetid på DTU Grønt pc-indkøb hele vejen rundt hos DONG Energy. 3. Reducer energiforbruget i serverrummet Eksempler og erfaringer: Serverkonsolidering og fokuseret køling hos Danmarks Apotekerforening Data Lifecycle Management i Nordea Markets Nyt serverrum med frikøling og genbrug af opvarmet luft hos JN Data. 4. Skab grønnere medarbejderadfærd Eksempler og erfaringer: Temauge om grøn it i IBM Danmark Oplysning om miljømæssige omkostninger ved print og kopi hos IKEA Danmark. 5. Tag hånd om udtjent it-udstyr Eksempler og erfaringer: Genbrug af it-udstyr i IKEA. Håndtering af it-udstyr i Sydbank 6. Brug nye kommunikationsteknologier Eksempler og erfaringer: Unified Communication i Jyske Bank Videokonferencer som den foretrukne mødeform i TrygVesta

8 Hjemmearbejdsplads med nyttige samarbejdsredskaber hos Cisco. 7. Styr energiforbruget intelligent Eksempler og erfaringer: Optimering af opstartsprocedurer på arbejdsstationer i Post Danmark Intelligent energistyring i værkstedshaller hos Lastas A/S Intelligent styring af energiforbruget i en af NW Gruppens bygninger Ny printløsning hos Nykredit. 8. Brug it mere og grønnere Eksempler og erfaringer: Interaktive online-kataloger hos Umates Bedre ruteplanlægning med GIS-system hos University College Sjælland Digitalisering af kundekorrespondancer i Danske Bank. Hvert indsatsområde indledes i det følgende med en kort introduktion. Herefter følger konkrete eksempler inden for indsatsområdet, opbygget efter formen: Erfaringer fra virksomheden. Hvert indsatsområde afsluttes med en række råd til konkrete handlinger. 5.1 Tænk grøn it strategisk Vidste du? Næsten halvdelen af alle virksomheder vil opretholde deres initiativer inden for grøn it, trods den økonomiske krise 8. En undersøgelse blandt ingeniørstuderende viser, at 52 procent tillægger det stor eller meget stor betydning, at deres kommende arbejdsplads er samfundsmæssig ansvarlig procent af forbrugerne er tilbøjelige til at foretrække klimapåvirkning produkter 10. Arbejdet med grøn it kan med fordel integreres i det øvrige it-strategiske og forretningsstrategiske arbejde. Initiativer og indsatser inden for grøn it vil som oftest kunne bidrage til opnå andre strategiske mål, for eksempel omkostningseffektivitet, realisering af digitale potentialer, fleksibilitet, sikkerhed og arbejdsmiljø. 8 Forrester Research (2009): Predictions 2009: Recession Still Provides A Favorable Climate For Green IT 9 (En rundspørge foretaget af tidsskriftet Ingeniøren) 10 (Gf KNOP (2006))

9 Forretningsorienteret klimastrategi med grøn it i COWI Det rådgivende ingeniørfirma COWI har miljø og klima som et vigtigt forretningsområde. COWI har udarbejdet en helhedsorienteret klimastrategi med et mål om at reducere klimapåvirkningen i egne aktiviteter. Grøn it er hos COWI indtænkt som en del af de overordnede forretningsmål. Den strategiske tilgang inkluderer grønne it-tiltag på mange niveauer, for eksempel: Virtualisering af servere Web-/videokonferencer og Unified Communications Indkøb af strømsvage it-produkter Optimering af transportopgaver Dobbeltsidet print Medarbejdernes adfærd i virksomheden og på hjemmefronten Idékonkurrencer om grøn it og klimavenlig adfærd. Bredt forretnings- og medarbejdermæssigt fokus på it s dobbeltrolle som skurk og helt i forhold til miljø og klima. Forankring af miljøværdier hos medarbejderne, herunder sammenhængen til de forretningsmæssige muligheder Mange gode, grønne it-historier til medarbejderne, som kan bruge dem i mødet med kunder og omverden. Erfaringer fra COWI Der er synergier i den strategiske samtænkning af alle de miljø- og klimarettede aktiviteter, som virksomheden foretager Inddrag medarbejderne så meget som muligt i arbejdet med grøn it for at sikre forankringen Vær varsom med at presse medarbejderne til noget kommunikér professionelt og lad de gode argumenter arbejde.

10 Strategisk fokus på energiforbrug i samarbejde med leverandør hos Ambu A/S Medicovirksomheden Ambu A/S fokuserer strategisk på at reducere energiforbruget og har indført en bredt funderet grøn it-politik. I samarbejde med en it-leverandør har Ambu gennemgået it-infrastrukturen fra A-Z og iværksat konkrete indsatser baseret på kortlægningen. Samtidig er der gjort en indsats for at identificere områder i forretningen, hvor implementering af itløsninger kan gøre en miljømæssig forskel. De konkrete indsatser inkluderer blandt andet serverkonsolidering, nye printløsninger og videokonferencefaciliteter til kroner per lokation. Reduceret CO 2 -udledning som følge af mindre strømforbrug og reduceret persontransport i forbindelse med møder Mindre papirforbrug gennem optimeret brug af print. Serverkonsolidering sparer cirka kroner årligt Ledermøder via video reducerer tidsforbruget med op til 80 procent 25 procent besparelse på printrelaterede omkostninger. Erfaringer fra Ambu Brug leverandører og samarbejdspartnere til at bistå med ideer og relevant viden Sæt grøn it højt på dagsordenen, da der er store besparelser at hente. Gode råd om at tænke grøn it strategisk Afklar holdningen til miljø- og klimaspørgsmål og fastsæt ambitionsniveauet, inklusive ambitionerne for grøn it. En strategisk tilgang til grøn it, som er tilpasset øvrige strategier i virksomheden, kræver involvering af den øverste ledelse. Uden troværdige effektindikatorer er der fare for, at et givent grønt initiativ blot bliver en tom hensigtserklæring. Måling af effekt og fremdrift er derfor et vigtigt element i en grøn it-strategi. Kommunikation vedrørende grøn it, både internt og i forhold til kunder og omverden, bør også overvejes strategisk og ses i sammenhæng med de øvrige budskaber, man gerne vil kommunikere. Medarbejdernes kompetencer bør bringes i spil, for eksempel ved idékonkurrencer og medarbejderaktiviteter, så grøn it forankres bredt i organisationen. Husk, at selvom anvendelsen af it medfører en miljøbelastning, som man bør tilstræbe at reducere mest muligt, vil der i et langsigtet perspektiv være endnu større potentialer i at indtænke it og digitalisering i de daglige aktiviteter.

11 Relevante links Vejledning til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere jeres udledning af CO 2 og andre drivhusgasser, blandt andet på it-området. Vejledningen indeholder også en quick guide til mindre virksomheder: 5.2 Gør it-indkøbene grønne Vidste du? Tynde klienter til computernetværk kan give procent elbesparelse i forhold til stationære computere 11. Op mod en tredjedel af elforbruget på kontorer går til it- og kontorudstyr. Derfor er der mange penge at spare på elregningen ved at vælge energirigtigt udstyr 12. En bærbar computer bruger fem gange mindre strøm end en stationær computer 13. Cirka to tredjedele af miljøbelastningen fra en pc stammer fra produktionen og affaldshåndteringen af pc en 14. De måske vigtigste tiltag i forhold til grøn it er den fremadrettede indretning af indkøbsprocesserne i forbindelse med it-udstyr, herunder hvordan den viden og de kompetencer, som it-leverandørerne repræsenterer, udnyttes bedst muligt. Flere it-leverandører arbejder for at tilvejebringe og synliggøre oplysningerne om produkterne for eksempel i forhold til udvikling, produktion, indpakning, transport, drift og bortskaffelse/genanvendelse. Oplysningerne er relevante for at kunne træffe gode, helhedsorienterede indkøbsvalg under hensyntagen til hele udstyrets livscyklus. Der er altså gode forudsætninger for at stille og diskutere miljømæssige krav i bred forstand, når der forhandles med leverandører af it-udstyr. Ved en livscyklusvurdering af it-udstyr er strømforbrug blot én af mange faktorer, som bør overvejes. Andre faktorer kan eksempelvis være en miljørigtig produktudviklings- og produktionsproces for it-udstyret, en optimeret logistikproces frem til itudstyret lander på brugsstedet samt information om totalmiljøbelastningen ved it-udstyret, inklusiv forhold vedrørende håndtering af udtjent udstyr. Indførelse af strømbesparende tynde klienter med lang levetid på DTU Danmarks Tekniske Universitet har indkøbt tynde klienter til brug for deres godt brugere. En tynd klient er en netværkscomputer med mindre processorkraft og mindre eller slet ingen harddisk. Implementeringen af de tynde klienter har krævet en stor indsats i forhold til at omlægge netværksinfrastruktur og serverkomponenter. Markant reduceret strømforbrug de tynde klienter bruger kun 5 watt frem for watt eller mere, som er normalen for bærbare og stationære pc er Reduktion af miljøbelastning fra produktionen af it-udstyr som følge af sjældnere udskiftning Ifølge DONG Energy

12 De tynde klienter er billigere i anskaffelse og har en længere levetid end normale computere Nemmere og billigere softwarevedligholdelse som følge af centralisering Mindre risiko for datatab, da data ikke gemmes lokalt Bedre ergonomi for brugerne i forhold til tidligere udbredt brug af bærbare pc er uden ekstern skærm/tastatur. Erfaringer fra DTU Tynde klienter kræver nytænkning i it-afdelingen, både i forhold til teknisk setup og i forhold til centralisering af arbejdsprocesser Alle virksomheder, hvor der stilles faste arbejdsstationer til rådighed for mange skiftende brugere, bør alvorligt overveje tynde klienter. Grønt pc-indkøb hele vejen rundt hos DONG Energy Energileverandøren DONG Energy har udskiftet alle medarbejderes pc er med grønnere modeller som led i virksomhedens klimamål om at nedsætte CO 2 - udledningen med ét ton per medarbejder. To tredjedele af medarbejdernes pc er er blevet erstattet med bærbare pc er, mens den sidste tredjedel er blevet erstattet med strømbesparende arbejdsstationer. Kriterierne for valg af de nye pc er var ikke udelukkende et lavt strømforbrug. Ved indkøb af de nye pc er var det derfor et krav, at pc erne skulle være fremstillet energieffektivt og med så lille en miljøbelastning som muligt. Når pc erne er udtjente, skulle leverandøren desuden kunne sikre, at affaldshåndteringen foregik miljømæssigt forsvarligt. De nye pc er bruger tilsammen kwh mindre per år, svarende til en reduktion i CO 2 -udledningen på cirka 170 tons. Forbedret indkøbsproces har muliggjort forlængelse af den gennemsnitlige levetid for pc er fra tre til fire år. Erfaringer fra DONG Kvantitativ dokumentation af effekterne er vigtig, når den grønne investering skal sælges til ledelsen Stil miljømæssige krav, der dækker hele it-udstyrets livscyklus. Gode råd om grønnere it-indkøb Indfør miljømæssige krav og kriterier i forbindelse med indkøbsbeslutninger, både hvad angår centralt og decentralt it-udstyr. Miljømæssige krav bør omfatte hele it-udstyrets livscyklus og ikke kun omhandle energiforbruget. Miljømærker kan indgå som en guideline, når der indkøbes it-udstyr. Det er ikke alt it-udstyr, der er mærket, men mærker som Elsparemærket (Elsparefonden), Energy Star (EU/USA), Svanen (nordisk miljømærkning), Blomsten (EU's miljømærkning), Der Blaue Engel (tysk miljømærke) og Eco Mark (japansk miljømærke) indikerer, at miljøparametre ved produkterne er blevet vurderet og lever op til

13 de enkelte mærkers krav. Centralisering af it-indkøbene gør det mere realistisk at udvikle, implementere, vedligeholde og overholde indkøbspolitikker, herunder miljøkrav. Priser på it-udstyr bør ligesom miljøbelastningen - vurderes i forhold til den forventede levetid. Ofte kan det betale sig at indkøbe it-udstyr med en lidt højere anskaffelsespris, hvis udstyret til gengæld bruger mindre strøm. Leverandørerne af it-udstyr og services er vigtige forbundsfæller i forbindelse med grønne it-tiltag. Stadig flere leverandører tilbyder deciderede ydelser og produktpakker målrettet grøn it. Også leverandørerne af outsourcede it-services må som en naturlig del af leverandørstyringen forventes at kunne redegøre for deres indsatser og tiltag for at reducere miljøbelastningen. Outsourcing af it, helt eller delvist, er noget, de fleste virksomheder fra tid til anden overvejer. Markedet for outsourcede it-services udvikler sig konstant, og pris-/ydelsesforholdet forbedres. Nye leverancemodeller, som for eksempel Software-as-a-Service (SaaS) og cloud computing, kan gøre outsourcing relevant for alle virksomheder, uanset størrelse og branche. Relevante links Elsparefonden har udviklet en indkøbsvejledning til, hvordan man kan tilrettelægge en ansvarlig indkøbspolitik, hvor der tages hensyn til både økonomi og miljø: Beregn totalomkostningen for et it-produkt, hvor både anskaffelsespris, årlige omkostninger og elforbruget i den forventede levetid er indregnet med Elsparefondens værktøj: Hent viden, råd og inspiration til jeres grønne indkøb: 5.3 Reducér energiforbruget i serverrummet Vidste du? På en gennemsnitlig dansk kontorarbejdsplads med et serverrum bruger serverrummet el for kroner om året. 60 procent går til serverne, 30 procent til køling og indretning og 10 procent til tilbehør i serverrummet. Man kan typisk spare mellem en tredjedel og halvdelen, uden det påvirker driftssikkerheden 15. Det koster mellem og kroner om året i elektricitet at have én server tændt døgnet uafbrudt 16. Ved servervirtualisering kan man normalt reducere antallet af fysiske servere med procent 17. I gennemsnit går cirka halvdelen af det it-afledte energiforbrug i en virksomhed til at holde servere og backend-udstyr kørende og passende nedkølet. Har man ikke tidligere fokuseret på mulighederne for at spare energi på serversiden, vil der ofte være relativt lettjente gevinster at hente her

14 Virtualisering og konsolidering af servere er blandt de mest oplagte værktøjer at tage i anvendelse, hvis det ikke allerede er sket. Ved virtualisering anvendes software, som tillader, at flere servere kan køre på den samme fysiske maskine, som dermed udnyttes mere optimalt. Serverkonsolidering og fokuseret køling hos Danmarks Apotekerforening Brancheorganisationen Danmarks Apotekerforening har konsolideret deres servere og it-infrastruktur for at gøre op med stigende datamængder og én server per applikation -tilgangen. 30 fysiske servere er ved hjælp af virtualiseringssoftware blevet konsolideret til blot tre blade-servere. Der er samtidig blevet bygget ny, energioptimeret maskinstue med blandt andet målrettet køling af rack-skabe. Reduktion i strømforbrug til servere og køling på 48 procent. Dette svarer til, at der spares cirka 60 ton CO 2 om året 18. Direkte besparelser på cirka kroner per år Reduceret tids- og konsulentforbrug til vedligehold af servere. Erfaringer fra Danmarks Apotekerforening Søg information hos andre, der har gennemført servervirtualisering. Det er nemt at finde information om effekter vedrørende omkostninger til at underbygge en god business case Servervirtualisering kan reducere omfanget af brandslukning på grund af de meget færre fysiske enheder. Data Lifecycle Management i Nordea Markets Nordea Markets har imødegået udfordringen i stadig stigende datamængder ved at implementere af en datahåndteringsmodel ved navn Data Lifecycle Management. Virksomheden har gennemgået sine data og dataproducerende applikationer og har fastlagt politikker for opbevaring af forskellige data, baseret på deres anvendelse, alder, og applikationstilknytning med videre. Opbevaringspolitikkerne er ved hjælp af et tredjepartsprodukt indlagt på tabelniveau i en Oracle-database. Alle tabeller i databasen er nu placeret i en af fem prioritetskategorier, med forskellige krav til tilgængelighed og sikkerhed og tilsvarende it-mæssig håndtering. De hurtigste og dyreste replikerede diske reserveres så til vigtige eller ofte anvendt data, mens store mængder mindre vigtige eller mindre anvendte data flyttes til langsommere og billigere storageløsninger, alt afhængig af den tildelte prioriteringskategori. Cirka 17 terabyte mindre data at håndtere og tilsvarende reduceret 18 Beregningsforudsætninger: Energitilsynets elprisstatistik for januar og Generel deklaration for el - Øst, 2008: Der er anslået en gennemsnitlig elpris på 75 øre/kwh (elpris for små virksomheder uden moms og afgifter) og anvendt en emission på 451 gr. CO2/kWh

15 behov for computerkraft, svarende til mindst 10 tons CO 2 -udledning per år. Markant forbedret performance på primære applikationer. Forbedret it-sikkerhed og markant hurtigere genoprettelse ved nedbrud. Nemmere at redegøre for datahåndtering, for eksempel i forbindelse med lovkrav. Større forudsigelighed vedrørende udvikling i datamængder forbedrer investeringsplanlægningen. Erfaringer fra Nordea Markets Få styr på virksomhedens data. Fordelene ved at kunne prioritere i de store datamængder er mange. Den it-tekniske indsats er kompleks og potentielt omfattende, men udbyttet er permanente forbedringer, både kvantitativt og kvalitativt. Nyt serverrum med frikøling og genbrug af opvarmet luft hos JN Data It-serviceleverandøren JN Data har som følge af en voksende serverpark etableret en ny maskinstue med helt nyt fysisk layout. Der er anvendt målrettet køling i racks, og frikøling (med kold luft udefra) er anvendt i størst muligt omfang. Frikølen kan dække hele kølebehovet i mindst en tredjedel af året. Alle kabler er i afmålte længder, så unødvendige kabeler ikke er i vejen for kølingen. Yderligere genanvendes den varme luft fra serverparken til bygningsopvarmning. Markant forbedring af køleøkonomi som følge af færre strømkrævende kølekomponenter. Cirka kwh forventes sparet i 2009, svarende til mere end ton CO 2. Sammen med serverkonsolidering bidrager den nye maskinstue med strømbesparelser i størrelsesordenen 1 million kroner per år Pladsbesparelser samt bedre indeklima og arbejdsmiljø i serverrummet. Erfaringer fra JN Data Saml et hold af eksperter fra forskellige afdelinger internt i organisationen, som kan brainstorme, diskutere og drive grøn it frem i virksomheden Indgå samarbejder med eksterne leverandører, som kan inspirere og guide virksomheden. Gode råd om at reducere strømforbrug i serverrum Lagerplads er et indsatsområde på flere niveauer. Dels kan der ofte konsolideres til væsentlig færre diske, eventuelt ved etablering af Storage Area Networks (SANs), hvor serverne deles om fælles lagerressourcer. Dels kan der arbejdes med datas livscyklus og dermed opnås en bedre prioritering af, hvilke data der er aktuelle og skal være tilgængelige og replikerede, og hvilke data der gradvist

16 kan forvises til mindre ressourcekrævende lagring. Køling af servere/serverrum er per erfaring en stor energisluger. Undersøg om temperaturen kan hæves, uden at det går ud over udstyrets performance. Måske køles der et unødvendigt stort rum, hvor mere målrettet køling af enkelte rack-skabe kunne være mere effektivt. Særligt ved nyindretning eller flytning af serverrum er det vigtigt at tage både lokationens naturlige fysiske rammer og samspillet med de øvrige bygningsdele med i overvejelserne. Ofte kan frikøling med kold luft udefra erstatte elektrisk kølekapacitet store dele af året. Oprydning i server- og netværkskomponenter kan ofte give sidegevinster. Maskinparken er måske over årene udvidet ved løbende knopskydning, og måske er det muligt at undvære strøm- og kølingskrævende enheder ved at ændre i opsætningen. Fjern enheder, som ikke bliver brugt, og vær kritisk i forhold til om enheder med lav belastning er nødvendige. Relevante links Gode råd om elforbrug i serverrummet: Vejledning til, hvordan jeres virksomhed reducerer elforbruget i serverrummet: Vejledning til, hvordan jeres virksomhed kan nedsætte elforbruget til køling af serverrummet, uden det påvirker sikkerheden: Vejledning til energieffektiv etablering eller renovering af serverrum: 5.4 Skab grønnere medarbejderadfærd Vidste du? Elforbruget uden for serverrummet udgør i gennemsnit 55 procent af en virksomheds samlede it-elforbrug 19. Der er derfor god grund til at fokusere på grøn medarbejderadfærd. Grønnere medarbejderadfærd drejer sig om, hvordan man kan arbejde med kultur- og holdningsbearbejdelse blandt medarbejderne og skabe en kultur, hvor miljøhensyn prioriteres højt. Medarbejdernes adfærd er blandt de mest betydende faktorer i forhold til at minimere miljøbelastningen ved anvendelse af it. Størstedelen af virksomheders it-udstyr i form af pc er og øvrigt decentralt it-udstyr er placeret hos de enkelte medarbejdere i virksomheden, og det er her ændrede vaner og adfærdsmønstre kan gøre en forskel. Det samme gælder strømforbrugende produktionsudstyr i almindelighed, som ofte står tændt, når det ikke anvendes. Temauge om grøn it i IBM Danmark I bestræbelserne på at reducere CO 2 -udledningen har IBM Danmark afholdt en temauge om grøn it med fokus på dagligdagsaktiviteter. Temaugen var 100 procent virtuel og foregik via chat, blogs, videoklip på intranettet, hvor ledere og medarbejdere havde mulighed for at udveksle holdninger og ideer til virksomhedens miljømæssige aktiviteter. Temaugen satte blandt andet fokus 19 Forrester Research (2008): More Energy Is Consumed Outside Of The Data Center

17 på adfærden på jobbet, i hjemmet, miljøvenlig transport, miljømæssige fordele ved hjemmearbejdspladser samt nye grønne kundeløsninger. Ændringer i medarbejderadfærd med hensyn til strømforbrug og transport som følge af øget vidensniveau. Stor medarbejderinteresse for kundeprojekter, hvor grøn it er et element Medarbejderne er blevet bedre rustet til at diskutere miljø og grøn it med kunder Profilering af IBM over for nuværende og fremtidige medarbejdere. Erfaringer fra IBM Danmark Konkret adfærdsregulerende tiltag rettet mod grøn it Tilvejebring præcis viden om, hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker miljøet for at have et brugbart udgangspunkt for grønne indsatser. Kommuniker dette internt og eksternt Opstil mål for indsatsen og bland kvantitative reduktionsmål med kvalitative mål om for eksempel medarbejderens vidensniveau vedrørende grøn it. Oplysning om miljømæssige omkostninger ved print og kopi hos IKEA Danmark IKEA Danmark har ved alle printere og kopimaskiner opsat plakater, som illustrerer de miljømæssige omkostninger ved kopiering og print, og opfordrer til kun at printe/kopiere, hvad der er absolut nødvendigt. Målbare reduktioner i papir- og tonerforbrug. Øget vidensniveau blandt medarbejderne Bidrager til IKEAs strategiske målsætninger om at tilstræbe miljøvenlighed i alle virksomhedens aktiviteter. Erfaringer fra IKEA Små indsatser med minimal investering kan godt give målbare effekter Man kan nemt øge medarbejdernes vidensniveau om miljøbelastninger. Gode råd om grønnere medarbejderadfærd Oplysnings- og informationskampagner om de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af medarbejdernes adfærd og eventuelle adfærdsændringer er et godt udgangspunkt for at sætte en positiv udvikling i gang. Synliggørelse af miljømæssige fakta, som for eksempel miljøbelastningen ved print og kopiering, er den bedste vej til en gradvis ændring af kulturen. Vær dog opmærksom på ikke at overinformere, så medarbejderne bliver opgivende eller udvikler modvilje mod indsatsen. Udbred kendskab til udstyrets muligheder, således at medarbejderne kender til it-udstyrets muligheder i forhold til for eksempel strømstyring og indstillinger.

18 Benyt politikker eller retningslinjer i forhold til de områder i dagligdagen, hvor det er rimeligt at stille krav, for eksempel i forbindelse med transport og rejser. Relevante links Få et overordnet billede af din virksomheds CO 2 -udledning: Få inspiration til at foretage ændringer rettet mod grønnere medarbejderadfærd: 5.5 Tag hånd om udtjent it-udstyr Vidste du? Producenter og importører af it-udstyr har pligt til at tilbagetage det udtjente udstyr og sikre miljømæssigt korrekt affaldsbehandling 20. It-udstyr indeholder en del værdifulde metaller, såsom platin, guld, sølv og kobber, som kan genanvendes 21. Undersøgelser viser, at der hvert år på verdensplan skrottes op mod 50 millioner tons elektronisk udstyr. Størstedelen bliver ikke genbrugt 22. Håndtering af udtjent it-udstyr er en udfordring, alle virksomheder har. En livscyklustilgang inkluderer naturligvis også, hvad der sker med udstyret, når det har forladt virksomheden. Udtjent it-udstyr udgør en miljørisiko, hvis det ikke håndteres korrekt, da det indeholder en lang række farlige stoffer. Desuden udgør udtjent it-udstyr en vigtig kilde til råmaterialer via genanvendelse, da mange indholdsstoffer er dyrere og mere miljøbelastende at producere fra bunden, end hvis de genanvendes. Der gælder særlige regler om håndtering af elektronikaffald, såsom udtjent it-udstyr. Med udgangspunkt i EU s WEEE 23 -direktiv er der indført producentansvar i Danmark. Det vil sige, at producenter og importører af it-udstyr skal tilbagetage det udtjente udstyr og sikre miljømæssig korrekt affaldsbehandling. Enten skal de selv sørge for indsamling og behandling af affaldet, eller de kan overlade deres forpligtelser til fælles kollektive ordninger, som tager sig af de praktiske opgaver i forbindelse med affaldshåndteringen. Reglerne fremgår af bekendtgørelsen om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen sigter mod, at elektronikaffald ikke ender i forbrændingsanlæggene, at de miljøfarlige dele tages ud og håndteres særskilt, samt at ressourcerne i affaldet genanvendes mest muligt. Afleveres det udtjente it-udstyr ikke til en leverandør, skal man selv sørge for at dække omkostningerne til affaldshåndteringen. Det betyder, at man selv skal aflevere det udtjente it-udstyr til en godkendt oparbejdningsvirksomhed, som lever op til behandlingskravene i Elskrotbekendtgørelsen Ifølge Rambøll Danmark med flere Waste electrical and electronic equipment

19 Håndtering af udtjent it-udstyr i Sydbank I forbindelse med et større it-infrastrukturprojekt har Sydbank udskiftet alle pc er i bankens danske og udenlandske filialer og kontorer. Anskaffelsen af nye og bortskaffelsen af gamle pc er blev foretaget i samarbejde med en itleverandør, som har udviklet et koncept for miljørigtig håndtering af udtjent itudstyr. En stor del af Sydbanks gamle pc er var trods udskiftningen fuldt ud funktionelle og blev i forbindelse med udskiftningen blandt andet datasikret (slettet for al indhold), mærket og fik installeret nyt operativsystem. Udstyret blev herefter doneret til velgørende organisationer. Forlængelse af (funktionelt) it-udstyrets levetid, hvilket reducerer CO 2 - udledningen i forbindelse med produktion af nyt udstyr. Social og miljømæssig branding af virksomheden. Erfaringer fra Sydbank Det vigtigt at sikre, at leverandøren håndterer det udtjente it-udstyr miljømæssigt korrekt, herunder at CO 2 -udledningen i forbindelse med afhentning og håndtering af det udtjente udstyr holdes til et minimum. Det er vigtigt at anlægge en totalbetragtning og sikre, at det donerede udstyr har en karakter, som gør det både egnet og miljømæssigt forsvarligt at anvende, der hvor det ender.

20 Genbrug af it-udstyr i IKEA IKEA forlænger it-udstyrs totale levetid ved at donere eller sælge udtjent itudstyr, for eksempel til medarbejdere eller velgørende organisationer. Der udvises stor opmærksomhed i forhold til at sikre at aftagerne efterfølgende skiller sig af med udstyret på en miljørigtig måde. Ved at forlænge it-udstyrets levetid spares der ressourcer (herunder CO 2 ) til produktion af nyt. indgår som en del af IKEAs øvrige CSR-aktiviteter, som sætter fokus på, at IKEA tager et samfundsmæssigt ansvar for miljøet. Erfaringer fra IKEA Det kræver en indsats at sikre og dokumentere, at den valgte tilgang til udtjent it-udstyr er hensigtsmæssig fra et miljømæssigt synspunkt. Gode råd om håndtering af udtjent it-udstyr Sørg for at få oplysninger om leverandørens (producentens eller importørens) affaldsordning, når der indkøbes nyt udstyr. Når udstyret skal kasseres på et tidspunkt, skal leverandøren eller den kollektive ordning, som leverandøren betjener sig af, tage udstyret tilbage uden beregning. Der kan også indgås aftale med leverandøren om overtagelse af håndteringsforpligtelsen i forhold til udtjent udstyr. For eksempel, hvis man som virksomhed mener, at man kan håndtere udtjent udstyr billigere og bedre efter gældende regler. Vælg udstyr fra producenter, der gør en særlig indsats for genanvendelse, og som fremstiller produkter med en høj miljøprofil. En række producenter har etableret egne tilbagetagnings- og genanvendelsesordninger, som de for eksempel oplyser om på deres hjemmeside. Pas på eksotiske genbrugsordninger og opkøbere, der sender udtjent it-udstyr videre til ulande, hvor det alligevel ender som affald på ukontrollerede lossepladser, eller hvor metallerne udvindes ved afbrænding under åben himmel og miljøfarlige og sundhedsskadelige forhold. Der findes troværdige opkøbere og organisationer, som har aftaler med aftagere, ofte i ulandene, eksempelvis skoleprojekter. Relevante links Få information om regler vedrørende håndtering af elskrot: Hvis man ikke afleverer det brugte udstyr til leverandøren, når der købes nyt, skal man selv sørge for affaldshåndtering ved at aflevere det til en godkendt oparbejdningsvirksomhed: Læs Elskrotbekendtgørelsen:

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

GRØN IT VEJEN TIL ET GRØNNERE SAMFUND OG FREMTIDIG VELFÆRD

GRØN IT VEJEN TIL ET GRØNNERE SAMFUND OG FREMTIDIG VELFÆRD GRØN IT VEJEN TIL ET GRØNNERE SAMFUND OG FREMTIDIG VELFÆRD Grøn it vejen til et grønnere samfund og fremtidig velfærd Forord af Kim Simonsen, formand for HK, og Jørgen Bardenfleth, adm. direktør i Microsoft

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 136 Offentligt Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS UNIFIED COMMUNICATIONS Ilja Godau, Atea A/S ilja.godau@atea.dk Hvad er Unified Communications (UC)? Hvorfor er det interessant? Hvordan kan UC gavne min virksomhed? Hvad er UC egentlig? Et forsøg på en

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Genbrugt IT til skoler og institutioner

Genbrugt IT til skoler og institutioner Genbrugt IT til skoler og institutioner Refurb ApS er en dansk virksomhed, der opkøber større partier af udfaset IT udstyr. Refurb giver dit afskrevne eller udskiftningsmodne IT værdi. Ganske enkelt! Spar

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Tomas Refslund Poulsen Teamleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ Fire campusområder i det centrale København City Campus Nørre Campus Frederiksberg

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Program. Side 1. Velkomst v/ borgmester Hans Barlach

Program. Side 1. Velkomst v/ borgmester Hans Barlach Program Kl. 16.00 Velkomst v/ borgmester Hans Barlach Kl. 16.10 Introduktion til klimanetværket v/ Christian Rahbek, virksomhedsrettet klimakonsulent Hvad er klimanetværket for virksomheder, og hvad får

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

BERLINGSKE BUSINESS GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

BERLINGSKE BUSINESS GRØNNE FORRETNINGSMODELLER BERLINGSKE BUSINESS GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM ANBEFALINGER DET SMARTE GRØNNE KONTOR Print Udskift små lokale printere med færre miljørigtige MFP er Udskriv på begge

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere