GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL"

Transkript

1 GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL

2 1. Forord 3 2. Indledning Indhold Baggrund Læsevejledning 3 3. Hvad er grøn it? 4 4. Hvorfor grøn it? 6 5. Eksempler på og erfaringer med grøn it Tænk grøn it strategisk Gør it-indkøbene grønne Reducér energiforbruget i serverrummet Skab grønnere medarbejderadfærd Tag hånd om udtjent it-udstyr Brug nye kommunikationsteknologier Styr energiforbruget intelligent Brug it mere og grønnere 26

3 1. FORORD 2. INDLEDNING 2.1 Indhold Dette idé- og videnskatalog indeholder eksempler fra danske virksomheder, gode råd og konkrete forslag til, hvordan din virksomhed kan medvirke til at fremme en energieffektiv og miljørigtig brug af it. Målgruppen for kataloget er virksomheder, store såvel som små og mellemstore i brancher, hvor anvendelsen af it spiller eller kunne spille en væsentlig del af dagligdagen. Kataloget henvender sig til it-chefer og it-ansvarlige, topledelse og øvrige ledere fra forretningssiden med interesse og ansvar for it-anvendelsen samt andre med interesse for grøn it. 2.2 Baggrund Kataloget tager afsæt i Videnskabsministeriets Handlingsplan for grøn it i Danmark og er en konkretisering af handlingsplanens indsatsområde: Virksomhedernes it-anvendelse skal være grønnere. Kataloget er udarbejdet i samarbejde med IT-Branchen og DANSK IT og er et godt eksempel på en fælles satsning mellem det offentlige og erhvervslivet i forhold til grøn it. 2.3 Læsevejledning Kataloget består af to dele: Første del introducerer grøn it og redegør for, hvorfor danske virksomheder bør have grøn it på dagsordenen. Andel del indeholder eksempler fra danske virksomheder inden for otte forskellige grønne indsatsområder samt inspiration og gode råd til, hvordan grønne it-initiativer kan igangsættes. Nogle af eksemplerne er et udtryk for bedste praksis, mens andre eksempler anviser mere konkrete tiltag og gode råd, som hurtigt kan gennemføres. Virksomheder er ikke ens, og selvom visse problemstillinger er relevante for alle, vil det være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke konkrete tiltag der vil være meningsfulde at gennemføre.

4 3. HVAD ER GRØN IT? Grøn it kan defineres som forskningen i og anvendelsen af it på en effektiv og miljørigtig måde. På globalt plan stammer cirka to procent af den samlede udledning af CO 2 fra brugen af it-udstyr. Samtidig indeholder it nøglen til at kunne reducere de resterende 98 procent af CO 2 -udledningen gennem reduktioner i energiforbruget. Grøn it handler derfor på den ene side om at være bevidst om de miljøbelastninger, som er en følge af anvendelsen af it, og om arbejdet med at reducere disse. På den anden side handler grøn it også om, hvordan it kan anvendes til at reducere miljøbelastningen ved virksomhedens øvrige aktiviteter, for eksempel gennem reduktion af behovet for transport og gennem intelligent styring af energiforbruget. Ud over at være energiforbrugende indeholder it-udstyr ofte kemikalier, som kan være skadelige for både helbred og miljø, ligesom produktionen af udstyret ofte foregår i processer, som lægger pres på miljøet. Derudover udskiftes it-udstyr jævnligt, og mængden af udtjent it-udstyr som skal håndteres, er enorm. Det er derfor vigtigt at bestræbe sig på at minimere miljøbelastningerne i hele it-udstyrets livscyklus. Håndtering af udtjent it-udstyr Produktudvikling Livcyklus for it-udstyr Anvendelse Produktion 03 Anskaffelse Dette katalog behandler både indsatsområder, der adresserer it-udstyrets direkte miljøbelastning, og indsatsområder, der adresserer øvrige miljøbelastningsaktiviteter. Kataloget indeholder desuden forslag til tiltag rette imod medarbejderne samt forslag til, hvordan arbejdet med grøn it forankres strategisk i din virksomhed.

5 Otte indsatsområder inden for grøn it Tænk grøn it strategisk Gør it-indkøbene grønne Reducér energiforbruget i serverrummet Brug it mere og grønnere Hvad er grøn it? Skab grønnere medarbejderadfærd Styr energiforbruget intelligent Brug nye kommunikationsteknologier Tag hånd om udtjent it-udstyr

6 4. HVORFOR GRØN IT? Hvorfor skal virksomheder overhovedet interessere sig for grøn it? Virksomheder påtager sig i stadig højere grad et ansvar angående sociale og samfundsmæssige forhold, herunder også miljøforhold. En stadig voksende del af virksomheders CSR 1 -tiltag omhandler netop miljømæssige forhold, blandt andet som følge af et øget fokus på debatten om globale miljøudfordringer. En gennemarbejdet og velkommunikeret CSR-strategi i forhold til grøn it og miljøudfordringer generelt markerer både internt i virksomheden og over for omverdenen, at ansvaret over for klimaet og miljøet tages alvorligt. En tydelig markering af, at grøn it tages alvorligt, kan styrke virksomheders image og brand. Image og brand er i dag et væsentligt konkurrenceparameter i forhold til afsætning af produkter og ydelser og i forhold til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Det vil være muligt at hente gode økonomiske resultater gennem grønne it-indsatser. Ofte er strømforbruget til servere, klienter, decentralt udstyr og køling ikke blandt de første emner, der fokuseres på, når der skal spares. De høje danske energiafgifter gør det dog særligt interessant at stræbe efter reduktioner i energiforbruget. Prisen på energi forventes på længere sigt at stige, både som følge af øget global efterspørgsel og som følge af politiske krav om at nedbringe CO 2 - udledninger. I virksomheder store som små som ikke tidligere har fokuseret på grøn it, vil der ofte kunne hentes store økonomiske gevinster ved en relativt lille indsats. En strategisk tilgang til grøn it kan være en løftestang til at realisere digitale potentialer. Mange itchefer og it-ansvarlige i danske virksomheder oplever, at der er uudnyttede potentialer ved øget og mere intelligent it-anvendelse. En af udfordringerne er, at it ofte ikke levnes megen plads på topledelsens i forvejen travle dagsorden. It-chefen og dennes organisation kan udnytte det store fokus, som der er på miljø og klima, til at gøre opmærksom på perspektiverne i øget digitalisering af processer og arbejdsgange. Vidste du? Globalt resulterer brugen af it-udstyr i en CO 2 -udledning på niveau med flytrafikken, svarende til cirka 2 procent 2. Udledningen af CO 2 i Danmark er i gennemsnit 10 ton per dansker per år, hvor de 6 ton stammer fra personligt forbrug af varme, el, transport og varer 3. It-udstyr indeholder blandt andet tungmetaller, bromerede flammehæmmere, PVC og ftalater. Stoffer, der kan skade mennesker og miljø, hvis de ikke håndteres korrekt 4. Energiforbruget for handels- og serviceerhverv steg fra 1990 til 2007 med 12,4 procent. Stigningen skyldes i høj grad en stigende brug af it-udstyr, især serverrum 5. Der går cirka 1,5 ton råstoffer til at producere én pc 6. En flyvetur fra København til London (tur/retur) udleder 300 kg CO 2 per person 7. 1 Corporate Social Responsibility er betegnelsen for virksomheders samfundsmæssige ansvarlighed. 2 Gartner (2007): Gartner Symposium/Itxpo Green IT A New Industry Shockwave 3 1tonmindre.dk 4 Toxic chemicals in computers Exposed. Greenpeace-undersøgelse udført i Suzette Jackson, Årlig Energistatistik, Energistatistik Elektronikpanelets pjece: Tænk på miljøet når du køber elektronik. Udarbejdet af Agenda 21 Center i Frederikssund. December tonmindre.dk

7 5. EKSEMPLER PÅ OG ERFARINGER MED GRØN IT I dette kapitel gennemgås otte konkrete indsatsområder, herunder eksempler og erfaringer fra virksomheder, som har gennemført tiltag inden for grøn it. Eksemplerne og erfaringerne dækker dels tiltag, som retter sig snævert imod miljøbelastningen ved anvendelsen af it, og dels tiltag, som fokuserer på at udnytte it til at mindske energiforbruget i virksomheders øvrige aktiviteter. Strategisk forankring af grøn it i organisationen - Helhedsorienteret strategisk tilgang til miljøudfordringer Drift og anvendelse af it It som miljøudfordring Intelligent digitalisering - It som løsning på miljøudfordringer It-området er komplekst og går i høj grad på tværs af virksomheders organisation og aktivitetsområder. Tiltag inden for grøn it spænder derfor både over tekniske tiltag i regi af it-professionelle og organisatoriske tiltag, som også øvrige ledere og medarbejdere bør være en aktiv del af. De otte indsatsområder 1. Tænk grøn it strategisk Eksempler og erfaringer: Forretningsorienteret klimastrategi med grøn it i COWI Strategisk fokus på energiforbrug i samarbejde med leverandør hos Ambu A/S. 2. Gør it-indkøbene grønne Eksempler og erfaringer: Indførelse af strømbesparende tynde klienter med lang levetid på DTU Grønt pc-indkøb hele vejen rundt hos DONG Energy. 3. Reducer energiforbruget i serverrummet Eksempler og erfaringer: Serverkonsolidering og fokuseret køling hos Danmarks Apotekerforening Data Lifecycle Management i Nordea Markets Nyt serverrum med frikøling og genbrug af opvarmet luft hos JN Data. 4. Skab grønnere medarbejderadfærd Eksempler og erfaringer: Temauge om grøn it i IBM Danmark Oplysning om miljømæssige omkostninger ved print og kopi hos IKEA Danmark. 5. Tag hånd om udtjent it-udstyr Eksempler og erfaringer: Genbrug af it-udstyr i IKEA. Håndtering af it-udstyr i Sydbank 6. Brug nye kommunikationsteknologier Eksempler og erfaringer: Unified Communication i Jyske Bank Videokonferencer som den foretrukne mødeform i TrygVesta

8 Hjemmearbejdsplads med nyttige samarbejdsredskaber hos Cisco. 7. Styr energiforbruget intelligent Eksempler og erfaringer: Optimering af opstartsprocedurer på arbejdsstationer i Post Danmark Intelligent energistyring i værkstedshaller hos Lastas A/S Intelligent styring af energiforbruget i en af NW Gruppens bygninger Ny printløsning hos Nykredit. 8. Brug it mere og grønnere Eksempler og erfaringer: Interaktive online-kataloger hos Umates Bedre ruteplanlægning med GIS-system hos University College Sjælland Digitalisering af kundekorrespondancer i Danske Bank. Hvert indsatsområde indledes i det følgende med en kort introduktion. Herefter følger konkrete eksempler inden for indsatsområdet, opbygget efter formen: Erfaringer fra virksomheden. Hvert indsatsområde afsluttes med en række råd til konkrete handlinger. 5.1 Tænk grøn it strategisk Vidste du? Næsten halvdelen af alle virksomheder vil opretholde deres initiativer inden for grøn it, trods den økonomiske krise 8. En undersøgelse blandt ingeniørstuderende viser, at 52 procent tillægger det stor eller meget stor betydning, at deres kommende arbejdsplads er samfundsmæssig ansvarlig procent af forbrugerne er tilbøjelige til at foretrække klimapåvirkning produkter 10. Arbejdet med grøn it kan med fordel integreres i det øvrige it-strategiske og forretningsstrategiske arbejde. Initiativer og indsatser inden for grøn it vil som oftest kunne bidrage til opnå andre strategiske mål, for eksempel omkostningseffektivitet, realisering af digitale potentialer, fleksibilitet, sikkerhed og arbejdsmiljø. 8 Forrester Research (2009): Predictions 2009: Recession Still Provides A Favorable Climate For Green IT 9 (En rundspørge foretaget af tidsskriftet Ingeniøren) 10 (Gf KNOP (2006))

9 Forretningsorienteret klimastrategi med grøn it i COWI Det rådgivende ingeniørfirma COWI har miljø og klima som et vigtigt forretningsområde. COWI har udarbejdet en helhedsorienteret klimastrategi med et mål om at reducere klimapåvirkningen i egne aktiviteter. Grøn it er hos COWI indtænkt som en del af de overordnede forretningsmål. Den strategiske tilgang inkluderer grønne it-tiltag på mange niveauer, for eksempel: Virtualisering af servere Web-/videokonferencer og Unified Communications Indkøb af strømsvage it-produkter Optimering af transportopgaver Dobbeltsidet print Medarbejdernes adfærd i virksomheden og på hjemmefronten Idékonkurrencer om grøn it og klimavenlig adfærd. Bredt forretnings- og medarbejdermæssigt fokus på it s dobbeltrolle som skurk og helt i forhold til miljø og klima. Forankring af miljøværdier hos medarbejderne, herunder sammenhængen til de forretningsmæssige muligheder Mange gode, grønne it-historier til medarbejderne, som kan bruge dem i mødet med kunder og omverden. Erfaringer fra COWI Der er synergier i den strategiske samtænkning af alle de miljø- og klimarettede aktiviteter, som virksomheden foretager Inddrag medarbejderne så meget som muligt i arbejdet med grøn it for at sikre forankringen Vær varsom med at presse medarbejderne til noget kommunikér professionelt og lad de gode argumenter arbejde.

10 Strategisk fokus på energiforbrug i samarbejde med leverandør hos Ambu A/S Medicovirksomheden Ambu A/S fokuserer strategisk på at reducere energiforbruget og har indført en bredt funderet grøn it-politik. I samarbejde med en it-leverandør har Ambu gennemgået it-infrastrukturen fra A-Z og iværksat konkrete indsatser baseret på kortlægningen. Samtidig er der gjort en indsats for at identificere områder i forretningen, hvor implementering af itløsninger kan gøre en miljømæssig forskel. De konkrete indsatser inkluderer blandt andet serverkonsolidering, nye printløsninger og videokonferencefaciliteter til kroner per lokation. Reduceret CO 2 -udledning som følge af mindre strømforbrug og reduceret persontransport i forbindelse med møder Mindre papirforbrug gennem optimeret brug af print. Serverkonsolidering sparer cirka kroner årligt Ledermøder via video reducerer tidsforbruget med op til 80 procent 25 procent besparelse på printrelaterede omkostninger. Erfaringer fra Ambu Brug leverandører og samarbejdspartnere til at bistå med ideer og relevant viden Sæt grøn it højt på dagsordenen, da der er store besparelser at hente. Gode råd om at tænke grøn it strategisk Afklar holdningen til miljø- og klimaspørgsmål og fastsæt ambitionsniveauet, inklusive ambitionerne for grøn it. En strategisk tilgang til grøn it, som er tilpasset øvrige strategier i virksomheden, kræver involvering af den øverste ledelse. Uden troværdige effektindikatorer er der fare for, at et givent grønt initiativ blot bliver en tom hensigtserklæring. Måling af effekt og fremdrift er derfor et vigtigt element i en grøn it-strategi. Kommunikation vedrørende grøn it, både internt og i forhold til kunder og omverden, bør også overvejes strategisk og ses i sammenhæng med de øvrige budskaber, man gerne vil kommunikere. Medarbejdernes kompetencer bør bringes i spil, for eksempel ved idékonkurrencer og medarbejderaktiviteter, så grøn it forankres bredt i organisationen. Husk, at selvom anvendelsen af it medfører en miljøbelastning, som man bør tilstræbe at reducere mest muligt, vil der i et langsigtet perspektiv være endnu større potentialer i at indtænke it og digitalisering i de daglige aktiviteter.

11 Relevante links Vejledning til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere jeres udledning af CO 2 og andre drivhusgasser, blandt andet på it-området. Vejledningen indeholder også en quick guide til mindre virksomheder: 5.2 Gør it-indkøbene grønne Vidste du? Tynde klienter til computernetværk kan give procent elbesparelse i forhold til stationære computere 11. Op mod en tredjedel af elforbruget på kontorer går til it- og kontorudstyr. Derfor er der mange penge at spare på elregningen ved at vælge energirigtigt udstyr 12. En bærbar computer bruger fem gange mindre strøm end en stationær computer 13. Cirka to tredjedele af miljøbelastningen fra en pc stammer fra produktionen og affaldshåndteringen af pc en 14. De måske vigtigste tiltag i forhold til grøn it er den fremadrettede indretning af indkøbsprocesserne i forbindelse med it-udstyr, herunder hvordan den viden og de kompetencer, som it-leverandørerne repræsenterer, udnyttes bedst muligt. Flere it-leverandører arbejder for at tilvejebringe og synliggøre oplysningerne om produkterne for eksempel i forhold til udvikling, produktion, indpakning, transport, drift og bortskaffelse/genanvendelse. Oplysningerne er relevante for at kunne træffe gode, helhedsorienterede indkøbsvalg under hensyntagen til hele udstyrets livscyklus. Der er altså gode forudsætninger for at stille og diskutere miljømæssige krav i bred forstand, når der forhandles med leverandører af it-udstyr. Ved en livscyklusvurdering af it-udstyr er strømforbrug blot én af mange faktorer, som bør overvejes. Andre faktorer kan eksempelvis være en miljørigtig produktudviklings- og produktionsproces for it-udstyret, en optimeret logistikproces frem til itudstyret lander på brugsstedet samt information om totalmiljøbelastningen ved it-udstyret, inklusiv forhold vedrørende håndtering af udtjent udstyr. Indførelse af strømbesparende tynde klienter med lang levetid på DTU Danmarks Tekniske Universitet har indkøbt tynde klienter til brug for deres godt brugere. En tynd klient er en netværkscomputer med mindre processorkraft og mindre eller slet ingen harddisk. Implementeringen af de tynde klienter har krævet en stor indsats i forhold til at omlægge netværksinfrastruktur og serverkomponenter. Markant reduceret strømforbrug de tynde klienter bruger kun 5 watt frem for watt eller mere, som er normalen for bærbare og stationære pc er Reduktion af miljøbelastning fra produktionen af it-udstyr som følge af sjældnere udskiftning Ifølge DONG Energy

12 De tynde klienter er billigere i anskaffelse og har en længere levetid end normale computere Nemmere og billigere softwarevedligholdelse som følge af centralisering Mindre risiko for datatab, da data ikke gemmes lokalt Bedre ergonomi for brugerne i forhold til tidligere udbredt brug af bærbare pc er uden ekstern skærm/tastatur. Erfaringer fra DTU Tynde klienter kræver nytænkning i it-afdelingen, både i forhold til teknisk setup og i forhold til centralisering af arbejdsprocesser Alle virksomheder, hvor der stilles faste arbejdsstationer til rådighed for mange skiftende brugere, bør alvorligt overveje tynde klienter. Grønt pc-indkøb hele vejen rundt hos DONG Energy Energileverandøren DONG Energy har udskiftet alle medarbejderes pc er med grønnere modeller som led i virksomhedens klimamål om at nedsætte CO 2 - udledningen med ét ton per medarbejder. To tredjedele af medarbejdernes pc er er blevet erstattet med bærbare pc er, mens den sidste tredjedel er blevet erstattet med strømbesparende arbejdsstationer. Kriterierne for valg af de nye pc er var ikke udelukkende et lavt strømforbrug. Ved indkøb af de nye pc er var det derfor et krav, at pc erne skulle være fremstillet energieffektivt og med så lille en miljøbelastning som muligt. Når pc erne er udtjente, skulle leverandøren desuden kunne sikre, at affaldshåndteringen foregik miljømæssigt forsvarligt. De nye pc er bruger tilsammen kwh mindre per år, svarende til en reduktion i CO 2 -udledningen på cirka 170 tons. Forbedret indkøbsproces har muliggjort forlængelse af den gennemsnitlige levetid for pc er fra tre til fire år. Erfaringer fra DONG Kvantitativ dokumentation af effekterne er vigtig, når den grønne investering skal sælges til ledelsen Stil miljømæssige krav, der dækker hele it-udstyrets livscyklus. Gode råd om grønnere it-indkøb Indfør miljømæssige krav og kriterier i forbindelse med indkøbsbeslutninger, både hvad angår centralt og decentralt it-udstyr. Miljømæssige krav bør omfatte hele it-udstyrets livscyklus og ikke kun omhandle energiforbruget. Miljømærker kan indgå som en guideline, når der indkøbes it-udstyr. Det er ikke alt it-udstyr, der er mærket, men mærker som Elsparemærket (Elsparefonden), Energy Star (EU/USA), Svanen (nordisk miljømærkning), Blomsten (EU's miljømærkning), Der Blaue Engel (tysk miljømærke) og Eco Mark (japansk miljømærke) indikerer, at miljøparametre ved produkterne er blevet vurderet og lever op til

13 de enkelte mærkers krav. Centralisering af it-indkøbene gør det mere realistisk at udvikle, implementere, vedligeholde og overholde indkøbspolitikker, herunder miljøkrav. Priser på it-udstyr bør ligesom miljøbelastningen - vurderes i forhold til den forventede levetid. Ofte kan det betale sig at indkøbe it-udstyr med en lidt højere anskaffelsespris, hvis udstyret til gengæld bruger mindre strøm. Leverandørerne af it-udstyr og services er vigtige forbundsfæller i forbindelse med grønne it-tiltag. Stadig flere leverandører tilbyder deciderede ydelser og produktpakker målrettet grøn it. Også leverandørerne af outsourcede it-services må som en naturlig del af leverandørstyringen forventes at kunne redegøre for deres indsatser og tiltag for at reducere miljøbelastningen. Outsourcing af it, helt eller delvist, er noget, de fleste virksomheder fra tid til anden overvejer. Markedet for outsourcede it-services udvikler sig konstant, og pris-/ydelsesforholdet forbedres. Nye leverancemodeller, som for eksempel Software-as-a-Service (SaaS) og cloud computing, kan gøre outsourcing relevant for alle virksomheder, uanset størrelse og branche. Relevante links Elsparefonden har udviklet en indkøbsvejledning til, hvordan man kan tilrettelægge en ansvarlig indkøbspolitik, hvor der tages hensyn til både økonomi og miljø: Beregn totalomkostningen for et it-produkt, hvor både anskaffelsespris, årlige omkostninger og elforbruget i den forventede levetid er indregnet med Elsparefondens værktøj: Hent viden, råd og inspiration til jeres grønne indkøb: 5.3 Reducér energiforbruget i serverrummet Vidste du? På en gennemsnitlig dansk kontorarbejdsplads med et serverrum bruger serverrummet el for kroner om året. 60 procent går til serverne, 30 procent til køling og indretning og 10 procent til tilbehør i serverrummet. Man kan typisk spare mellem en tredjedel og halvdelen, uden det påvirker driftssikkerheden 15. Det koster mellem og kroner om året i elektricitet at have én server tændt døgnet uafbrudt 16. Ved servervirtualisering kan man normalt reducere antallet af fysiske servere med procent 17. I gennemsnit går cirka halvdelen af det it-afledte energiforbrug i en virksomhed til at holde servere og backend-udstyr kørende og passende nedkølet. Har man ikke tidligere fokuseret på mulighederne for at spare energi på serversiden, vil der ofte være relativt lettjente gevinster at hente her

14 Virtualisering og konsolidering af servere er blandt de mest oplagte værktøjer at tage i anvendelse, hvis det ikke allerede er sket. Ved virtualisering anvendes software, som tillader, at flere servere kan køre på den samme fysiske maskine, som dermed udnyttes mere optimalt. Serverkonsolidering og fokuseret køling hos Danmarks Apotekerforening Brancheorganisationen Danmarks Apotekerforening har konsolideret deres servere og it-infrastruktur for at gøre op med stigende datamængder og én server per applikation -tilgangen. 30 fysiske servere er ved hjælp af virtualiseringssoftware blevet konsolideret til blot tre blade-servere. Der er samtidig blevet bygget ny, energioptimeret maskinstue med blandt andet målrettet køling af rack-skabe. Reduktion i strømforbrug til servere og køling på 48 procent. Dette svarer til, at der spares cirka 60 ton CO 2 om året 18. Direkte besparelser på cirka kroner per år Reduceret tids- og konsulentforbrug til vedligehold af servere. Erfaringer fra Danmarks Apotekerforening Søg information hos andre, der har gennemført servervirtualisering. Det er nemt at finde information om effekter vedrørende omkostninger til at underbygge en god business case Servervirtualisering kan reducere omfanget af brandslukning på grund af de meget færre fysiske enheder. Data Lifecycle Management i Nordea Markets Nordea Markets har imødegået udfordringen i stadig stigende datamængder ved at implementere af en datahåndteringsmodel ved navn Data Lifecycle Management. Virksomheden har gennemgået sine data og dataproducerende applikationer og har fastlagt politikker for opbevaring af forskellige data, baseret på deres anvendelse, alder, og applikationstilknytning med videre. Opbevaringspolitikkerne er ved hjælp af et tredjepartsprodukt indlagt på tabelniveau i en Oracle-database. Alle tabeller i databasen er nu placeret i en af fem prioritetskategorier, med forskellige krav til tilgængelighed og sikkerhed og tilsvarende it-mæssig håndtering. De hurtigste og dyreste replikerede diske reserveres så til vigtige eller ofte anvendt data, mens store mængder mindre vigtige eller mindre anvendte data flyttes til langsommere og billigere storageløsninger, alt afhængig af den tildelte prioriteringskategori. Cirka 17 terabyte mindre data at håndtere og tilsvarende reduceret 18 Beregningsforudsætninger: Energitilsynets elprisstatistik for januar og Generel deklaration for el - Øst, 2008: Der er anslået en gennemsnitlig elpris på 75 øre/kwh (elpris for små virksomheder uden moms og afgifter) og anvendt en emission på 451 gr. CO2/kWh

15 behov for computerkraft, svarende til mindst 10 tons CO 2 -udledning per år. Markant forbedret performance på primære applikationer. Forbedret it-sikkerhed og markant hurtigere genoprettelse ved nedbrud. Nemmere at redegøre for datahåndtering, for eksempel i forbindelse med lovkrav. Større forudsigelighed vedrørende udvikling i datamængder forbedrer investeringsplanlægningen. Erfaringer fra Nordea Markets Få styr på virksomhedens data. Fordelene ved at kunne prioritere i de store datamængder er mange. Den it-tekniske indsats er kompleks og potentielt omfattende, men udbyttet er permanente forbedringer, både kvantitativt og kvalitativt. Nyt serverrum med frikøling og genbrug af opvarmet luft hos JN Data It-serviceleverandøren JN Data har som følge af en voksende serverpark etableret en ny maskinstue med helt nyt fysisk layout. Der er anvendt målrettet køling i racks, og frikøling (med kold luft udefra) er anvendt i størst muligt omfang. Frikølen kan dække hele kølebehovet i mindst en tredjedel af året. Alle kabler er i afmålte længder, så unødvendige kabeler ikke er i vejen for kølingen. Yderligere genanvendes den varme luft fra serverparken til bygningsopvarmning. Markant forbedring af køleøkonomi som følge af færre strømkrævende kølekomponenter. Cirka kwh forventes sparet i 2009, svarende til mere end ton CO 2. Sammen med serverkonsolidering bidrager den nye maskinstue med strømbesparelser i størrelsesordenen 1 million kroner per år Pladsbesparelser samt bedre indeklima og arbejdsmiljø i serverrummet. Erfaringer fra JN Data Saml et hold af eksperter fra forskellige afdelinger internt i organisationen, som kan brainstorme, diskutere og drive grøn it frem i virksomheden Indgå samarbejder med eksterne leverandører, som kan inspirere og guide virksomheden. Gode råd om at reducere strømforbrug i serverrum Lagerplads er et indsatsområde på flere niveauer. Dels kan der ofte konsolideres til væsentlig færre diske, eventuelt ved etablering af Storage Area Networks (SANs), hvor serverne deles om fælles lagerressourcer. Dels kan der arbejdes med datas livscyklus og dermed opnås en bedre prioritering af, hvilke data der er aktuelle og skal være tilgængelige og replikerede, og hvilke data der gradvist

16 kan forvises til mindre ressourcekrævende lagring. Køling af servere/serverrum er per erfaring en stor energisluger. Undersøg om temperaturen kan hæves, uden at det går ud over udstyrets performance. Måske køles der et unødvendigt stort rum, hvor mere målrettet køling af enkelte rack-skabe kunne være mere effektivt. Særligt ved nyindretning eller flytning af serverrum er det vigtigt at tage både lokationens naturlige fysiske rammer og samspillet med de øvrige bygningsdele med i overvejelserne. Ofte kan frikøling med kold luft udefra erstatte elektrisk kølekapacitet store dele af året. Oprydning i server- og netværkskomponenter kan ofte give sidegevinster. Maskinparken er måske over årene udvidet ved løbende knopskydning, og måske er det muligt at undvære strøm- og kølingskrævende enheder ved at ændre i opsætningen. Fjern enheder, som ikke bliver brugt, og vær kritisk i forhold til om enheder med lav belastning er nødvendige. Relevante links Gode råd om elforbrug i serverrummet: Vejledning til, hvordan jeres virksomhed reducerer elforbruget i serverrummet: Vejledning til, hvordan jeres virksomhed kan nedsætte elforbruget til køling af serverrummet, uden det påvirker sikkerheden: Vejledning til energieffektiv etablering eller renovering af serverrum: 5.4 Skab grønnere medarbejderadfærd Vidste du? Elforbruget uden for serverrummet udgør i gennemsnit 55 procent af en virksomheds samlede it-elforbrug 19. Der er derfor god grund til at fokusere på grøn medarbejderadfærd. Grønnere medarbejderadfærd drejer sig om, hvordan man kan arbejde med kultur- og holdningsbearbejdelse blandt medarbejderne og skabe en kultur, hvor miljøhensyn prioriteres højt. Medarbejdernes adfærd er blandt de mest betydende faktorer i forhold til at minimere miljøbelastningen ved anvendelse af it. Størstedelen af virksomheders it-udstyr i form af pc er og øvrigt decentralt it-udstyr er placeret hos de enkelte medarbejdere i virksomheden, og det er her ændrede vaner og adfærdsmønstre kan gøre en forskel. Det samme gælder strømforbrugende produktionsudstyr i almindelighed, som ofte står tændt, når det ikke anvendes. Temauge om grøn it i IBM Danmark I bestræbelserne på at reducere CO 2 -udledningen har IBM Danmark afholdt en temauge om grøn it med fokus på dagligdagsaktiviteter. Temaugen var 100 procent virtuel og foregik via chat, blogs, videoklip på intranettet, hvor ledere og medarbejdere havde mulighed for at udveksle holdninger og ideer til virksomhedens miljømæssige aktiviteter. Temaugen satte blandt andet fokus 19 Forrester Research (2008): More Energy Is Consumed Outside Of The Data Center

17 på adfærden på jobbet, i hjemmet, miljøvenlig transport, miljømæssige fordele ved hjemmearbejdspladser samt nye grønne kundeløsninger. Ændringer i medarbejderadfærd med hensyn til strømforbrug og transport som følge af øget vidensniveau. Stor medarbejderinteresse for kundeprojekter, hvor grøn it er et element Medarbejderne er blevet bedre rustet til at diskutere miljø og grøn it med kunder Profilering af IBM over for nuværende og fremtidige medarbejdere. Erfaringer fra IBM Danmark Konkret adfærdsregulerende tiltag rettet mod grøn it Tilvejebring præcis viden om, hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker miljøet for at have et brugbart udgangspunkt for grønne indsatser. Kommuniker dette internt og eksternt Opstil mål for indsatsen og bland kvantitative reduktionsmål med kvalitative mål om for eksempel medarbejderens vidensniveau vedrørende grøn it. Oplysning om miljømæssige omkostninger ved print og kopi hos IKEA Danmark IKEA Danmark har ved alle printere og kopimaskiner opsat plakater, som illustrerer de miljømæssige omkostninger ved kopiering og print, og opfordrer til kun at printe/kopiere, hvad der er absolut nødvendigt. Målbare reduktioner i papir- og tonerforbrug. Øget vidensniveau blandt medarbejderne Bidrager til IKEAs strategiske målsætninger om at tilstræbe miljøvenlighed i alle virksomhedens aktiviteter. Erfaringer fra IKEA Små indsatser med minimal investering kan godt give målbare effekter Man kan nemt øge medarbejdernes vidensniveau om miljøbelastninger. Gode råd om grønnere medarbejderadfærd Oplysnings- og informationskampagner om de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af medarbejdernes adfærd og eventuelle adfærdsændringer er et godt udgangspunkt for at sætte en positiv udvikling i gang. Synliggørelse af miljømæssige fakta, som for eksempel miljøbelastningen ved print og kopiering, er den bedste vej til en gradvis ændring af kulturen. Vær dog opmærksom på ikke at overinformere, så medarbejderne bliver opgivende eller udvikler modvilje mod indsatsen. Udbred kendskab til udstyrets muligheder, således at medarbejderne kender til it-udstyrets muligheder i forhold til for eksempel strømstyring og indstillinger.

18 Benyt politikker eller retningslinjer i forhold til de områder i dagligdagen, hvor det er rimeligt at stille krav, for eksempel i forbindelse med transport og rejser. Relevante links Få et overordnet billede af din virksomheds CO 2 -udledning: Få inspiration til at foretage ændringer rettet mod grønnere medarbejderadfærd: 5.5 Tag hånd om udtjent it-udstyr Vidste du? Producenter og importører af it-udstyr har pligt til at tilbagetage det udtjente udstyr og sikre miljømæssigt korrekt affaldsbehandling 20. It-udstyr indeholder en del værdifulde metaller, såsom platin, guld, sølv og kobber, som kan genanvendes 21. Undersøgelser viser, at der hvert år på verdensplan skrottes op mod 50 millioner tons elektronisk udstyr. Størstedelen bliver ikke genbrugt 22. Håndtering af udtjent it-udstyr er en udfordring, alle virksomheder har. En livscyklustilgang inkluderer naturligvis også, hvad der sker med udstyret, når det har forladt virksomheden. Udtjent it-udstyr udgør en miljørisiko, hvis det ikke håndteres korrekt, da det indeholder en lang række farlige stoffer. Desuden udgør udtjent it-udstyr en vigtig kilde til råmaterialer via genanvendelse, da mange indholdsstoffer er dyrere og mere miljøbelastende at producere fra bunden, end hvis de genanvendes. Der gælder særlige regler om håndtering af elektronikaffald, såsom udtjent it-udstyr. Med udgangspunkt i EU s WEEE 23 -direktiv er der indført producentansvar i Danmark. Det vil sige, at producenter og importører af it-udstyr skal tilbagetage det udtjente udstyr og sikre miljømæssig korrekt affaldsbehandling. Enten skal de selv sørge for indsamling og behandling af affaldet, eller de kan overlade deres forpligtelser til fælles kollektive ordninger, som tager sig af de praktiske opgaver i forbindelse med affaldshåndteringen. Reglerne fremgår af bekendtgørelsen om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen sigter mod, at elektronikaffald ikke ender i forbrændingsanlæggene, at de miljøfarlige dele tages ud og håndteres særskilt, samt at ressourcerne i affaldet genanvendes mest muligt. Afleveres det udtjente it-udstyr ikke til en leverandør, skal man selv sørge for at dække omkostningerne til affaldshåndteringen. Det betyder, at man selv skal aflevere det udtjente it-udstyr til en godkendt oparbejdningsvirksomhed, som lever op til behandlingskravene i Elskrotbekendtgørelsen Ifølge Rambøll Danmark med flere Waste electrical and electronic equipment

19 Håndtering af udtjent it-udstyr i Sydbank I forbindelse med et større it-infrastrukturprojekt har Sydbank udskiftet alle pc er i bankens danske og udenlandske filialer og kontorer. Anskaffelsen af nye og bortskaffelsen af gamle pc er blev foretaget i samarbejde med en itleverandør, som har udviklet et koncept for miljørigtig håndtering af udtjent itudstyr. En stor del af Sydbanks gamle pc er var trods udskiftningen fuldt ud funktionelle og blev i forbindelse med udskiftningen blandt andet datasikret (slettet for al indhold), mærket og fik installeret nyt operativsystem. Udstyret blev herefter doneret til velgørende organisationer. Forlængelse af (funktionelt) it-udstyrets levetid, hvilket reducerer CO 2 - udledningen i forbindelse med produktion af nyt udstyr. Social og miljømæssig branding af virksomheden. Erfaringer fra Sydbank Det vigtigt at sikre, at leverandøren håndterer det udtjente it-udstyr miljømæssigt korrekt, herunder at CO 2 -udledningen i forbindelse med afhentning og håndtering af det udtjente udstyr holdes til et minimum. Det er vigtigt at anlægge en totalbetragtning og sikre, at det donerede udstyr har en karakter, som gør det både egnet og miljømæssigt forsvarligt at anvende, der hvor det ender.

20 Genbrug af it-udstyr i IKEA IKEA forlænger it-udstyrs totale levetid ved at donere eller sælge udtjent itudstyr, for eksempel til medarbejdere eller velgørende organisationer. Der udvises stor opmærksomhed i forhold til at sikre at aftagerne efterfølgende skiller sig af med udstyret på en miljørigtig måde. Ved at forlænge it-udstyrets levetid spares der ressourcer (herunder CO 2 ) til produktion af nyt. indgår som en del af IKEAs øvrige CSR-aktiviteter, som sætter fokus på, at IKEA tager et samfundsmæssigt ansvar for miljøet. Erfaringer fra IKEA Det kræver en indsats at sikre og dokumentere, at den valgte tilgang til udtjent it-udstyr er hensigtsmæssig fra et miljømæssigt synspunkt. Gode råd om håndtering af udtjent it-udstyr Sørg for at få oplysninger om leverandørens (producentens eller importørens) affaldsordning, når der indkøbes nyt udstyr. Når udstyret skal kasseres på et tidspunkt, skal leverandøren eller den kollektive ordning, som leverandøren betjener sig af, tage udstyret tilbage uden beregning. Der kan også indgås aftale med leverandøren om overtagelse af håndteringsforpligtelsen i forhold til udtjent udstyr. For eksempel, hvis man som virksomhed mener, at man kan håndtere udtjent udstyr billigere og bedre efter gældende regler. Vælg udstyr fra producenter, der gør en særlig indsats for genanvendelse, og som fremstiller produkter med en høj miljøprofil. En række producenter har etableret egne tilbagetagnings- og genanvendelsesordninger, som de for eksempel oplyser om på deres hjemmeside. Pas på eksotiske genbrugsordninger og opkøbere, der sender udtjent it-udstyr videre til ulande, hvor det alligevel ender som affald på ukontrollerede lossepladser, eller hvor metallerne udvindes ved afbrænding under åben himmel og miljøfarlige og sundhedsskadelige forhold. Der findes troværdige opkøbere og organisationer, som har aftaler med aftagere, ofte i ulandene, eksempelvis skoleprojekter. Relevante links Få information om regler vedrørende håndtering af elskrot: Hvis man ikke afleverer det brugte udstyr til leverandøren, når der købes nyt, skal man selv sørge for affaldshåndtering ved at aflevere det til en godkendt oparbejdningsvirksomhed: Læs Elskrotbekendtgørelsen:

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ENERGIØKONOMI - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 Energirådgivning sparer virksomheden for penge Når installatøren eller

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje VÆKSTHUSET IBM s vej til den grønne bundlinje UDFORDRING OG STRATEGI Indsatsen mod klimaforandringer er en stor omstillingsproces for både virksomheder og enkeltpersoner i hele verden. Vi skal begrænse

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

momentum 11:08 Annonce Mærsk vil styrke videndeling Steve Ballmers vision Microsoft Danmark november/08 Microsoft-chefen i Danmark

momentum 11:08 Annonce Mærsk vil styrke videndeling Steve Ballmers vision Microsoft Danmark november/08 Microsoft-chefen i Danmark 11:08 Microsoft Danmark november/08 momentum Annonce Steve Ballmers vision Microsoft-chefen i Danmark Mærsk vil styrke videndeling Nye løsninger i lyseblåt Telefon 44 78 40 00 www.logica.dk Vi giver kunderne

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere