NYHEDSBREV SIDEN SIDST FOKUS PÅ AKTUELT. arkitekterudengraenser.dk ARKITEKTER UDEN GRÆNSER ARCHITECTURE SANS FRONTIERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV 04.09.09 SIDEN SIDST FOKUS PÅ AKTUELT. arkitekterudengraenser.dk ARKITEKTER UDEN GRÆNSER ARCHITECTURE SANS FRONTIERS 04.09."

Transkript

1 NYHEDSBREV 04 1/7 Nyhedsbrevet har holdt en lang pause, pga. andre aktiviteter og sommerferie. Der er sket en del siden sidst og meget er på vej, så der er meget spændende læsning. Derfor er nyhedsbrevet denne gang opdelt i tre afsnit: SIDEN SIDST FOKUS PÅ AKTUELT

2 2/7 Fra AUGs fællesmøde d SIDEN SIDST NY VISUEL IDENTITET I maj i år afsluttedes konkurrencen om vores nye visuelle identitet. Der var overvældende stor interesse for konkurrencen og vi nåede ud til en masse, vi ellers ikke henvender os til. Af de 34 indsendte forslag blev tre præmieret: Berit Stubkjær Andersen fik 3.pladsen, Rasmus Michaëlis 2.pladsen og Emil Hartvig blev vinder af konkurrencen. Han vandt med et logo, der forener det rumlige og det grænseløse i en stærk komposition. Emil fortsætter med at udvikle identiteten for AUG og den implementeres løbende på de forskellige platforme. Nyhedsbrevets nye layout er det første resultat. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR I løbet af foråret har AUG undergået en strukturel forandring. Bestyrelsen har arbejdet meget med organisationens opbygning og vi er gået fra en meget flad sidestillet struktur til en mere hierarkisk opbygning. De primære fordele ved dette er, at kommunikationen og informationsstrømmene bliver bedre struktureret, at møderne bliver færre samt mere strukturerede og effektive. Møder der kun handler om at videregive information udvalgene og bestyrelsen imellem elimineres. Diverse udvalg og arbejdsgrupper er blevet lagt ind under tre hovedudvalg: Projekt, Kommunikation og Fundraising, der alle refererer til bestyrelsen. Der er altid brug for flere hænder og ideer i organisationsarbejdet, så har du lyst til at være med så send en mail til GENERALFORSAMLING OG FÆLLESMØDE Den blev den første ordinære generalforsamling i AUG afholdt. Der var enkelte udskiftninger i bestyrelsen, der herefter består af: Sofie Wäborg, formand, Marianne Filtenborg, næstformand, Klaus Jørgensen, kasserer, Stine Laurberg Hansen, Rune Asholt, Trine- Cecilia Jensen, og Karin Elkjær, sekretær. Der blev valgt fire nye suppleanter: René Lindsay, Mia Scheel, Lasse Schelde og Silje Sollien. Efter generalforsamlingen blev dø-

3 3/7 AUGs fremtidsvisioner diskuteres i grupper rene åbnet for et fællesmøde, hvor AUGs aktuelle arbejde blev præsenteret og visionerne for fremtiden blev diskuteret i grupper. Indlæggene fra grupperne arbejdes der nu videre med i en arbejdsgruppe. Dette skal lede frem til endnu et visionsmøde eller workshop i januar 2010 som forberedelse til den næste generalforsamling. Har du lyst til at deltage i arbejdet med at konkretisere og viderebearbejde AUGs fælles visioner, nye ideer er altid velkomne, så send en mail til Karin Elkjær, ASF-INTERNATIONALS GENERAL ASSEMBLY 2009 I GRENOBLE Vores paraply-organisation Architecture Sans Frontières International afholdt generalforsamling i Grenoble i år. Sofie Wäborg, Rune Asholt, Marianne Filtenborg og Trine-Cecilia Jensen repræsenterede AUG-DK. Af de 20 medlemslande var ca. 15 repræsenteret ved generalforsamlingen. Arkitekter Uden Grænser DKs medlemskab blev officielt godkendt og vi blev budt velkommen. Udover det officielle program diskuteredes bl.a. vigtigheden af netværk, vidensdeling og personlig kontakt medlemsorganisationerne imellem. Referat af generalforsamlingen er tidligere udsendt til medlemmer og kan også læses på Det er AUG-DKs mål at få et medlem i ASF-Internationals bestyrelse indenfor en kort årrække. Er den internationale kommunikation landene imellem noget for dig, så send en mail til Sofie Wäborg for mere information, OPSTART AF NØDHJÆLPSARBEJDE I forbindelse med rejsen til Grenoble var vores repræsentanter i Geneve for at mødes med Gert Ludeking fra UN- Habitat. Gert Ludeking efterspurgte et beredskab af arkitekter, der kan rykke ud hurtigt efter katastrofer og tage del i den allerførste fase af planlægnings- og genopbygningsarbejdet. Oftest er læger og ingeniører de første på stedet, men arkitekter besidder kompetencer, der er tiltrængte i denne afgørende fase. Vi har indtil videre kun beskæftiget os med udvikling og opbygning, og dermed kun haft kompetencer at tilbyde senere i forløbet, men vi føler at dette er en forespørgsel vi ikke kan sidde overhørig. Det blev derfor besluttet på bestyrelsesmødet at sætte nødhjælpsberedskabet i værk. Beredskabet skal bestå af en lang række af arkitekter, så der altid er nogen, der kan tage af sted med kort varsel. AUGs første opgave bliver at sammensætte en uddannelse af nødhjælpsarbejderne. Det er en enorm opgave vi her begiver os ud i. Har du lyst til at være med til opbygningen af beredskabet, og eventuelt kendskab, viden og erfaring på dette område, så send en mail til FOKUS PÅ BÆREDYGTIGT BYGGERI I GHANA Hvem / hvad / hvor / hvornår I august rejste tre arkitekter fra AUG til Ghana for at opstarte projektet Bæredygtigt byggeri i Ghana. Projektet skal udføres i de to landsbyer Apraponso og Bomba, beliggende nær kystbyen Takoradi i det sydlige Ghana. Formålet er at uddanne lokale unge ghanesere i at presse lerjord om til mursten, og hermed gøre dem til håndværkere,

4 4/7 Den medbragte laserafstandsmåler vakte stor jubel der på længere sigt kan starte virksomheder og sætte bæredygtigt byggeri i gang i området. Landsbyerne har tilsammen ca. 800 indbyggere, heraf ca. 400 børn. Landsbyerne har et velfungerende landbrug, hvilket er hovederhvervet, men kun ca personer, er beskæftiget indenfor byggeri med tømrer-, snedker- og murerarbejder. Landsbyerne står overfor forskellige byggearbejder, dels til erhverv, såsom produktionsbygninger til forskellige produkter fra landsbrugets afgrøder, og forskellige børneinstitutioner, såsom en børnehave, skole bygninger, samt forbedring af boligkvaliteten generelt. Grundtanken i projektet Bæredygtigt byggeri i Ghana er, at man benytter konkrete byggeopgaver til at bringe know how til landsbyerne og lokal arbejdskraft og så vidt muligt lokale materialer til at løse opgaverne. Projekterne gennemføres på lokale præmisser med egne ressourcer, og herigennem skabes der ejerskab til dem. Projekterne er således såkaldte bottom up projekter, forstået på den måde, at man skaber et projekt fra grunden af, og bygger videre på egne resultater heraf. Projektet forløber over tre faser af hver et års varighed. På feltstudiet i august undersøgte AUG den lokale levevis, byggeteknikker og håndværksmæssige traditioner, samt kulturelle og klimatiske forhold, som kvalificerer os til arbejdet med at tegne de senere byggerier. Vi holdt også møder med de lokale kontakter og fremtidige

5 5/7 samarbejdspartnere. I efteråret laves et uddannelsesforløb på teknisk skole i Holbæk, hvor murerlærlinge skal lære at bygge med lersten. Til foråret 2010 laves et 3 måneders uddannelsesforløb af lokale håndværkere i Takoradi, Ghana, hvor også murerelever og lærere fra Holbæk deltager. Resultatet af dette forløb bliver det første lerstensbyggeri i landsbyerne. AUG s rolle er at udarbejde undervisningsmateriale, i form af bl.a. byggemanualer, skitsere og projektere udvalgte byggeprojekter, samt deltage i undervisningen af håndværkseleverne og ledelsen af byggeriet i Ghana. Baggrund / projektets parter Projektet Bæredygtigt byggeri i Ghana bygger på et samarbejde, etableret i 2007, mellem Nana Ekua Bri II Foundation og EVD/FØB. Arkitekter Uden Grænser trådte ind i projektet i starten af Nana Ekua Bri II Foundation er oprettet af Anna Saakwa, som er høvding for de to landsbyer Apraponso og Bomba i Ghana, men bosiddende i Danmark. Fonden indgik i 2004 et samarbejde med Københavns Kommunes Udviklingsafdeling om projektet Ghana Village Development. Projektets opgave er at bringe relevante parter og myndigheder i Ghana sammen med relevante og interesserede uddannelsesinstitutioner og andre partnere i Danmark. Til idégrundlaget hører at befolkningen skal lære at udvikle bevidsthed om naturens ressourcer og lære at anvende jorden, vandressourcerne og solenergien fornuftigt med henblik på en fremtidig bæredygtig udvikling. Landsbyernes udvikling skal være et foregangseksempel for andre byer i Ghana. FØB (Foreningen for Økologisk Balance) og EVD (Egen Vinding og Datter) har siden 2000 arbejdet på at udvikle en speciel og teknisk enkel lerstensmaskine til byggerier i Ghana. Prototypen er nu færdig og gennemtestet. Det overordnede projekt for FØB er at udvikle bæredygtigt lerstensbyggeri i Ghana, med udgangspunkt i uddannelse af håndværkere og elever på tekniske skoler i Ghana og DK i fremstilling og anvendelse af lersten ved brug af lerstensmaskinen. I et projekt i 2000, som EVD var involveret i, fandt man frem til at 80% af jorden i Ghana var brugbar til fremstilling af lersten. Dvs. råmaterialerne er gratis og lige ved hånden. Der udledes ikke CO2 ved fremstilling og nedrivning giver ikke affaldsproblemer. Desuden er lerstenene billigere end cementsten. Projektgruppen består af Bjarke Jansen, arkitekt, cand.polyt., M.Sc., Klaus E. Jørgensen, arkitekt maa., Dorthe Schacht Linius, arkitekt maa. og Mari Ann Oppegaard, arkitekt maa.

6 6/7 AKTUELT ARBEJDET I MASANGA AFFØDER NYT PROJEKT I samarbejde med REACT, der er tilknyttet Café Retro, skal AUG være med til at bygge undervisningsfaciliteter i Masanga, Sierra Leone. Der er tale om genopbygning/ombygning af en eksisterende bygning på den samme grund som Masanga hospitalet ligger på. AUG skal bl.a. medvirke til rumanalyse og -opdeling, lyd, lys og ventilation. Det nye projekt får en selvstændig projektgruppe, der samarbejder med AUGgruppen, der pt. laver boliger til hospitalets personale. Mia Scheel er tovholder for den nye gruppe. Vil du være med eller bare høre mere, kontakt Mia på Se mere om vores andre projekter på AUG SØGER LAPTOPS TIL SIERRA LEONE Har du en computer der virker, som du ikke har brug for? Masanga-holdet fra AUG arbejder i Sierra Leone sammen med Engineers Without Borders Sierra Leone, baseret i Freetown. EWB-SL arbejder primært frivilligt med community-ledede små projekter for at forbedre sanitærforholdene i landsbyer i Sierra Leone. De havde to laptop computere som gik i stykker, og har spurgt os om vi ikke kan skaffe nogle fra Danmark. Det er meget svært at få fat på en brugbar brugt laptop computer i Sierra Leone. Er der nogen som kan hjælpe os? Skriv til Tusind tak! Hilsen Masanga-holdet og Mohammed fra EWB-SL. LEGATER, KONTOR OG PRAKTIKANT Ghana og Masanga projektgrupperne har modtaget rejselegater fra Statens Kunstfond. AUGs formand Sofie Wäborg og næstformand Marianne Filtenborg har modtaget et arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Dette giver dem mulighed for at arbejde for AUG fra 1. september til 1.februar næste år. Vi er selvfølgelig enormt stolte af at Arkitekter Uden Grænser har fået denne anerkendelse og glæder os til at få opbygget et stærkt fundament til det videre arbejde med organisationen. Sofie og Mariannes primære opgaver bliver at udarbejde præsentationsmateriale for AUG, så vi kan blive bedre til at markedsføre os selv, og videreudvikle visionerne og strategierne for AUGs arbejde bl. a. indenfor vores nye satsning nødhjælpsberedskabet. (Læs mere om dette under OPSTART AF NØDHJÆLPSARBEJDE andetsteds i brevet.) Erik Møller Arkitekter har sponsoreret et tilskud til leje af et kontor for Arkitekter Uden Grænser. Kontoret ligger i forbindelse med Erik Møller Arkitekters tegnestue på Flæsketorvet 75 i Den Hvide Kødby. Aftalen er i første omgang et halvt år. Vi glæder os meget til at flytte ind og se hvilken effekt den nye hverdag får for AUG. Medlemmer og andre interesserede er altid velkomne til at kigge forbi. Marianne og Sofie vil være der dagligt fra d. 1. September. Karin Elkjær har fået tildelt praktik fra d. 7. september til 2. Oktober og hende vil man også kunne møde i AUGs lokaler i denne periode. Karins primære opgave bliver opbygning af en medlemsbase til udvikling af vores interne netværk, så det bliver lettere for alle i organisationen at se hinandens samlede kompetencer og interessefelter. Det betyder vi hurtigere og mere effektivt kan opbygge projektgrupper. COPENHAGEN DESIGN WEEK 2009 Fra d. 27. august til 6. september afholdes Copenhagen SHOWHOW i Hal D, Strandgade 95A, København. SHOW- HOW en international designudstilling med fokus på, hvordan design kan diskutere og inspirere og udvide horisonten for fremtidens bæredygtige design. Arkitekter Uden Grænser gennemgår i løbet af weekenden september en live designproces faciliteret af ACTIONTANK. Hver dag dokumenteres processen visuelt af en grafiker på store posters. Rummet vil derved både fungere som et levende designstudie og et udstillingsrum for designproces og resultater.

7 7/7 Målet er at skabe et CSI-produkt (Corporate Social Innovation) for organisationen. CSI- begrebet ligger i forlængelse af CSR (Corporate Social Responsibility), hvor social og miljømæssig ansvarlighed bliver udgangspunktet for innovation, og derved skaber en ny virksomhedsværdi og konkurrencedygtighed, som kan måles på bundlinjen. Workshopgruppen har i samarbejde med ACTIONTANK valgt at fokusere på vores forretningsstrategi og få skabt et koncept og en handlingsplan for en bæredygtig økonomi. Når weekenden er omme, vil der være produceret en færdig udstilling og udviklet et nyt CSI produkt, som Arkitekter Uden Grænser har fuldt ejerskab over. AUGs medlemmer er inviteret til præsentationen af workshoppens resultat søndag eftermiddag. ARKITEKTURENS DAG 1. OKTOBER Arkitekter Uden Grænser vil lave et arrangement på Arkitekturens Dag d. 1. oktober. Indtil videre er det meget åbent hvad det kan indebære, men der er en foreløbig deadline for annonceringen af arrangementet d Vil du være med til stable dette på benene, så skynd dig at sende en mail til ARKITEKTER UDEN GRÆNSER FYLDER 1 ÅR Den 7. oktober er det AUGs fødselsdag. Det er da et år siden den stiftende generalforsamling og det vil vi gerne fejre med en fest. Har du lyst til at være med til at arrangere festen, kender du et godt sted eller en fed dj, der gerne giver en aften i frivillighedens tegn, så skriv en mail til Karin Elkjær på Kom og sæt dit præg på festen og vær med til at beslutte, hvad overskuddet skal gå til. ARKITEKTER UDEN GRÆNSER SØGER REDAKTØR TIL NYHEDSBREVET Har du lyst til at fortælle? Har du øje for en god historie? Kan du vinkle en nyhed så den fænger? Har du lyst til at sætte sammen og sætte op? Er du skarp til at formulere dig? Dette nyhedsbrev er det første med vores nye visuelle identitet. Der er brug for en redaktør, der kan forvalte de nye retningslinjer, så afsenderen af nyhedsbrevet Arkitekter Uden Grænser er klar og tydelig. Nyhedsbrevet fungerer i dag primært som informationsmedie fra bestyrelsen til medlemmerne, men skal som organisationen vokser, også gerne fungere som forum medlemmerne imellem, på linje med hjemmesiden og bloggen. Nyhedsbrevet er også på mange måder, den første information til nye medlemmer noget man kan sende videre til sine interesserede bekendte. Er det et godt nok første indtryk eller har du ideer der kan gøre det endnu mere interessant at lære Arkitekter Uden Grænser at kende. Fortæller vi de rigtige historier på den mest interessante måde? Arkitekter Uden Grænser drives af frivillig arbejdskraft, så det skal være sjovt at være med og det er det også! Er du interesseret så send en ansøgning til BLIV MEDLEM Send en mail til: med oplysning om: navn, adresse, tlf. og . Det koster 240 kr. for et helt kalenderår. Nedsat takst for studerende er 180 kr. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, eller kender du nogen, som gerne vil modtage det, så skriv til

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere