Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014"

Transkript

1 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

2 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i Denne plan er lavet for at give dig, din afdeling og din region et samlet overblik over DUI-LEG og VIRKEs landsdækkende aktiviteter. Du kan også læse mere om de spændende kurser, som alle afdelinger og regioner har mulighed for at afholde. Kurserne er udviklet af DUIs uddannelsesudvalg. Til sidst i denne aktivitetsplan finder du en samlet oversigt over datoerne for, hvornår arrangementerne finder sted. Du kan også bestille en stor plakat/kalender over alle aktiviteter, som du kan hænge op i din afdeling så alle medlemmer af afdelingen kan se hvornår vores landsdækkende aktiviteter afholdes. Tak til alle som har bidraget med at skrive denne aktivitetsplan. Husk, at du også løbende kan følge med i aktivitetsoversigten på vores hjemmeside Rigtig god læselyst! Dorte Rasmussen FU, formand for aktivitetsudvalget Louise Juul Jensen Forbundssekretær

3 Landsdækkende arrangementer: Midtvejskursus Midtvejskurset afholdes hvert 4. år midt imellem Landsmøderne, og dermed skal der afholdes et i Midtvejskurset henvender sig til de frivillige medarbejdere. Det overordnede tema vil i 2014 være en debat af vores værdier. Vi skal bl.a. drøfte resultaterne af den interne medlemsundersøgelse, vi har igangsat, samt hvordan vi kvalitetssikrer de aktiviteter, vi har. Der vil være spændende oplæg og masser af diskussion om, hvordan vi sammen udvikler DUI. Midtvejskurset afholdes d maj Ungdomskursus Målgruppen er alle unge mellem år, som har lyst til at tage et større ansvar i DUI. Du får en masse værktøjer, så du kan stå for arrangementer, sætte projekter i gang, holde gode og effektive møder, og ikke mindst lærer du, hvordan du får indflydelse i DUI. Endvidere er målet, at du skal få en større forståelse for DUIs værdigrundlag og komme hjem til din lokale afdeling med masser af energi og lyst til at give en ekstra hånd i afdelingen. Ungdomskurset afholdes d april Aktivitetsfestival Den første weekend i oktober holder DUI-LEG og VIRKE aktivitetsfestival i Skovlunde, hvor alle DUIs afdelinger viser hinanden de forskellige aktiviteter, de laver rundt omkring i afdelingerne i løbet af året. Over 300 DUIere samles for at vise hinanden de allersjoveste aktiviteter, så festivalen er et oplagt sted at komme og kigge, hvis man har lyst til at lære nye aktiviteter. Og så er det naturligvis en med et væld af inspirerende mennesker, ideer, sange og sjov og ballade. Aktivitetsfestivalen afholdes d oktober Børnetræf Når DUI-LEG og VIRKE to gange om året inviterer til børnetræf, er det en aktivitet, der er lavet af børn for børn. Det er nemlig LandsBørneUdvalget som i

4 samarbejde med de voksenansvarlige arrangerer træffene, som varer en weekend og er bygget op omkring et nyt tema hver gang. I de seneste år har temaer som Western, James Bond, Harry Potter, DUI i gamle dage, Fattigdom og H.C. Andersen været at finde på DUIs Børnetræf. Børnetræffene afholdes d marts og d september Ungdomstræf Når DUI-LEG og VIRKE to gange om året inviterer til ungdomstræf, er det en aktivitet, der er lavet af unge for unge. Det er nemlig LandsUngdomsUdvalget som helt suverænt arrangerer træffene, som varer en weekend og er bygget op omkring et nyt tema hver gang. I de seneste år har der været temaer som luksus, det vilde vesten, gyserfilm, men også alvorligere ting som prostitution og stoffer. Ungdomstræffene afholdes d. 28. februar 2. mart og d august Intro-kurser Introkurserne henvender sig til alle nye frivillige medarbejdere i DUI-LEG og VIRKE og er tænkt som det grundlag, de skal bygge deres frivillige arbejde op omkring. Det er derfor vigtigt, at alle nye medarbejdere kommer på et introkursus. Formålet med introkurset er følgende: 1. At give kursusdeltagerne en grundlæggende viden om DUI-LEG og VIRKES historie, værdigrundlag og organisatoriske opbygning. 2. At give kursusdeltagerne en viden og indsigt i, hvad det vil sige at være frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE. 3. At give kursusdeltagerne forskellige praktiske redskaber der kan bruges i daglige arbejde som frivillig medarbejder. Datoerne for afholdes af intro-kurser koordineres i samarbejde med regionerne. 1. maj Arbejdernes internationale kampdag Traditionen tro fejres Arbejdernes internationale kampdag hvert år verden over. Dagen markerer, hvor vigtig solidaritet og fagligt sammenhold er. Politikere, partier og foreninger landet over bruger dagen til at synliggøre deres

5 standpunkter og værdier ved lokale demonstrationer, optog og forsamlinger. DUIs stemme er også vigtig på denne dag, hvor der rundt i landet er tradition for at DUI byder ind med aktiviteter for børn, og hvor vi kan gøre opmærksom på vores mærkesager og promovere DUI for vores omverden og samarbejdspartnere inden for arbejderbevægelsen. Naturens dag Naturens dag er en mærkedag for oplevelser i naturen, hvor formålet er at åbne naturen for både børn og voksne. Der planlægges aktiviteter i alle landets kommuner og alle DUI afdelinger kan deltage med aktiviteter og reklamere for deres arrangementer på Naturens dags hjemmeside. Det er en god måde at rekruttere nye medlemmer på. Se mere på hjemmesiden: Naturens dag afholdes d. 14. september Den landsdækkende Frivillighedsdag I Danmark har vi en stærk tradition for foreningsarbejde, og det fejres hvert år den sidste fredag i september, hvor det netop er de lokale foreninger som er i fokus. Mange byer fejrer denne dag, så kontakt dit lokale frivillighedscenter og hør, om der laves arrangementer for foreningerne i din kommune. Denne dag kan både bruges til at promovere den lokale DUI-afdeling, men også til at lære de øvrige foreninger i jeres lokalområde at kende og skabe værdifulde netværk. Den landsdækkende frivillighedsdag afholdes d. 26. september Tilbud til afdelingerne om lokale kurser Lokale kurser kan efter aftale med forbundet holdes i den enkelte afdelings lokalområde. Det bør tilstræbes, at andre afdelinger fra samme område også inviteres til kurserne. Følgende kurser udbydes: En god afdeling Kurset En god afdeling består af flere del-kurser, hvor afdelingen kan vælge dem alle sammen eller udvælge enkelte dele, hvor de ser særlige behov.

6 1. Bedre styr på opgaverne - Flere medlemmer - Gode redskaber - Nye idéer En god afdeling er et nyt koncept, der er udviklet til at styrke det lokale afdelingsarbejde i DUI. For hvad er det, der skaber en stærk og solid afdeling i DUI? Og hvordan får man startet en positiv udvikling i afdelingen? Det er meget svært at svare helt præcis på, for alle afdelinger i DUI er meget forskellige. Derfor er kurset også ment som en inspirationskilde, hvor det er meningen, at man skal blive inspireret med nye idéer og tiltag, som man kan tage med sig hjem og bygge videre på i sin egen afdeling. På kurset vil vi berøre drift af afdelingen, kommunikation i afdelingen, synliggørelse, rekruttering og fastholdelse samt økonomi. Alle medarbejdere er velkomne, men det er klart, at mange af emnerne specielt retter sig til bestyrelsesmedlemmerne. 2. Drift af afdelingen Hvis man ikke allerede har kendskab til, hvad det er der skal til for at drive en DUI-afdeling, så kan det være meget svært at vide, hvordan man skal gribe det an, og hvad man skal fokusere på, for at komme i gang. På dette kursus, som også er et selvstændigt modul i kurset En god afdeling, kommer vi omkring mange forskellige ting, som er nyttige i forbindelse med drift af den afdeling. Kurset er lavet med henblik på at hjælpe helt nye bestyrelsesmedlemmer, men garvede medlemmer af bestyrelsen vil også kunne få en del ud af at deltage. Vi vil komme forbi mange nyttige områder bl.a. ansvarsfordeling, strategiplaner og brugen af standarder. 3. Kursus i bestyrelsesarbejde Kurset henvender sig til afdelingsbestyrelser der enten er nyvalgte, eller bestyrelser, der har brug for værktøjer til at lede det daglige bestyrelsesarbejde. Formålet med kurset er at give afdelingsbestyrelserne en introduktion til bestyrelsesarbejdet med fokus på ledelsesværdier, rollefordeling, arbejdsdeling og ansvarsområder. Kurset fokuserer på planlægning og organisering af afdelingens aktiviteter samt synlighed og PR.

7 4. Kommunikation i afdelingen Rigtig mange afdelinger har gode idéer og planer for afdelingens aktiviteter, vækst og udvikling, men hvis du ikke kommunikerer klart og tydeligt, kan det gå galt og misforståelser kan opstå. Derfor er det også vigtigt, at fokusere på at have en god kommunikation i afdelingen. God kommunikation er både med til at tiltrække og fastholde medlemmer. Hvad enten det er i bestyrelsen, blandt medarbejderne, til medlemmerne eller til de potentielle nye medlemmer, skal kommunikationen være i orden ellers går det før eller siden galt. På dette kursus, som også er et selvstændigt modul i kurset En god afdeling, runder vi derfor alle typer af kommunikation i afdelingen. 5. Synliggørelse Erfaringen viser, at synlighed spiller en meget stor rolle, hvis man vil opbygge en stor og stærk DUI-afdeling. Og det er ofte de afdelinger, der er gode til at skabe synlighed, der klarer sig bedst. Derfor vil vi, på dette kursus, som også er et selvstændigt modul i kurset En god afdeling, komme omkring nogle af de mange forskellige måder, som man kan synliggøre sin afdeling på. De fleste er ganske gratis, nemme at gå til og giver forholdsvis hurtigt resultater. 6. Rekruttering og fastholdelse Dette kursus er for de afdelinger, der ønsker flere medlemmer. Vi kommer omkring mange spændende ting og masse gode idéer, som man forhåbentlig kan tage med sig hjem. Der er mange måder, man kan rekruttere og fastholde afdelingens medlemmer på. Men der hersker næppe nogle tvivl om, at det er vigtigt, at man i afdelingen har mange aktiviteter. Det er da også i høj grad aktiviteterne, der er med til at rekruttere og fastholde medlemmerne på sigt. På dette kursus, som også er et selvstændigt modul i kurset En god afdeling, kommer vi derfor til også at runde aktiviteterne i en DUI-afdeling. 7. Økonomi Det er vigtigt, at alle i en bestyrelse løfter i flok, også hvad angår det økonomiske. Selv om det selvfølgelig er kassereren, der f.eks. har til opgave at lave selve regnskabet, er det vigtigt at huske på, at det er hele bestyrelsens ansvar, at der er styr på afdelingens økonomi. Derfor er kurset også specielt målrettet bestyrelsesmedlemmer. Der er nemlig ingen tvivl om, at hele det

8 økonomiske område i en afdeling er meget vigtigt, og noget man altid bør havde fokus på. Det er naturligvis først og fremmest vigtigt, at der er styr på afdelingens regnskab og budget. Men der er også mange andre aspekter i en afdelings økonomi. På dette kursus, som også er et selvstændigt modul i kurset En god afdeling, vil vi derfor runde forskellige områder såsom tilskudsmuligheder, fundraising og andre måder at skaffe penge til afdelingens virke. Kassererkurser Disse kurser er målrettet afdelingskasserere og medlemmer der arbejder med medlemssystemet medlem.dui.dk. Kurserne kommer hele vejen omkring kassererens opgaver og pligter, simpel og mere avanceret bogføring, afstemning og opstilling af årsregnskaber samt reglerne herfor. Derudover introduceres medlemssystemet på brugerniveau. Vi tilbyder også at afholde undervisning for den enkelte afdeling, hvor kursets indhold målrettes afdelingens behov. Hjemmesiden lettere end du tror På bare cirka tre timer vil du lære de grundlæggende ting, der skal til, for at du kan styre din afdelings hjemmeside. Du vil kunne lægge nyheder på siden, lave sider med tekst og billedgallerier, oprette brugere, lave din egen afdelings intranet, lave oversigter over din afdelings kommende arrangementer, lave menuer og meget andet. DUIs hjemmeside er lavet i systemet Wordpress, som har ry for at være et af de nemmeste hjemmesidesystemer i verden. Det er også verdens mest benyttede system til at lave hjemmesider i og næsten hver femte hjemmeside i verden er lavet i Wordpress. Det betyder, at du også vil blive i stand til at styre hjemmesider i andre sammenhænge. STAR-kursus STAR-kurset er DUIs helt eget kursus til medarbejdere, der gerne vil hjælpe til at gøre deres afdeling mere synlig og skaffe flere medlemmer. STAR er en forkortelse af synlighed, tilmelding, aktivering og regenerering, som er de fire vigtigste elementer i en succesfuld kampagne, og som vil blive gennemgået på kurset.

9 Kurset vil give redskaber i pressehåndtering, produktion af hvervemateriale, selve hvervningen, integration af nye medlemmer i afdelingen, videreudvikling af hvervekoncepter og meget mere. DUI en del af en større bevægelse Som du sikkert er bekendt med, er DUI en del af en større bevægelse; arbejderbevægelsen. Dette samarbejde spænder vidt fra partipolitisk arbejde til fagforeningsarbejde, som omfatter flere tusinde mennesker, hvor det at støtte op om fællesskabet er i centrum. I hverdagen i den lokale DUI afdeling er det måske svært at se og mærke, at man er en del af denne bevægelse, og det er måske endnu sværere at se hvordan et muligt samarbejde kan udmønte sig i praksis. Det vil på dette kursus være muligt at få en større indsigt i den historiske baggrund for dette samarbejde, samt hvordan det foregår i dag. Derudover er der fokus på hvad DUI kan bruge den øvrige arbejderbevægelse til og omvendt; hvordan vi kan være en aktiv del af arbejderbevægelsen, og støtte op om vores fælles sag. TEMA-oplæg (Børn og mobning, sociale boligområder) Kurset henvender sig til afdelinger, der ønsker at sætte fokus på et specifikt tema. Temaoplæggene kan have forskellig karakter, for eksempel børn og mobning eller igangsætning af aktiviteter i boligsociale områder. Oplæggene har enten til formål at sætte et tema på dagsordenen i afdelingsarbejdet, eller give viden og indsigt i et specifikt tema der fører til igangsætning af en proces, som led i afdelingens udviklingsarbejde. Udvikling af aktiviteter Kurset henvender sig til afdelinger, der ønsker inspiration til at igangsætte nye aktiviteter, herunder hvilke overvejelser, der bør gøres i forhold til igangsætning af nye aktiviteter såsom målgruppe, lokaliteter, rekvisitter osv. Kurset indeholder også et fokus på den værdibaserede aktivitet, og sammensætning af et varieret aktivitetsudbud, der reflekterer afdelingens medlemmer.

10 Kurset kan tilpasses den enkelte afdelings behov, så det enten kommer til at handle om sparring omkring idéer og aktiviteter, som afdelingen allerede har, eller om at udvikle helt nye idéer og aktiviteter. Afdelingens eller regionens egne gode idéer Har du eller en anden i afdelingen en god idé til et kursus som ikke er beskrevet her, er du altid velkommen til at kontakte DUIs forbundskontor, som vil hjælpe dig med at få sammensat netop det kursus, som du leder efter.

11 Datoer for landsdækkende arrangementer Februar 1. februar Hovedbestyrelsesmøde 28. februar 2. marts - Ungdomstræf Marts marts Børnetræf April april - Ungdomskursus Maj 1. maj Arbejdernes internationale kampdag maj Midtvejskursus maj Hovedbestyrelsesmøde på Efterskolen Bisnapgård August august Ungdomstræf 30. august Hovedbestyrelsesmøde September september Børnetræf 14. september Naturens dag 26. september - Frivillighedsdag Oktober oktober Aktivitetsfestival i Skovlunde 25. oktober Hovedbestyrelsesmøde

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere