HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011"

Transkript

1 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

2 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i Helsingør Kommune. Året er 2014 og en forsinket kommunesammenlægning har fundet vej til det nordøstsjællandske hjørne. Helsingør Kommune er lagt sammen med Fredensborg Kommune og hedder nu Nordøstsjællands Kommune. I den nye kommune er der borgere, der dyrker idræt i 250 foreninger. Trods nedslidte og utidssvarende faciliteter er der aktivitet på idrætsanlæggene og i hallerne fra tidlig morgen til sen aften. Helsingør Sports Union og Fredensborg Idrætsråd er nedlagt og elitesatsningen fra Helsingør, Elite 3000 eksisterer ikke længere. Politisk er idrætten forankret i et Kulturudvalg og afstanden mellem de politiske beslutningstagere og græsrødder i idrætsforeningerne har aldrig været større. Sådan blev scenen sat, da Helsingør Sports Unions bestyrelse tilbage i november afviklede et heldags visionsseminar om både HSU s fremtidige rolle som lokalidrættens talerør og en helt ny måde at organisere idrætsområdet på. Visionsseminaret var en hektisk affære, men hvor var det dog befriende, at bestyrelsen på en kreativ og visionær måde kunne få lov til at tegne et helt nyt billede af lokalidrættens fremtidige organisering. Kommunesammenlægning eller ej, så er der i årene fremover behov for, at idrætten - og i særdeleshed foreningsidrætten i Helsingør Kommune får langt større fokus end hidtil. Helsingør Kommune har, som mange andre kommuner, forståeligt nok en øget fokus på sundhed, men med idrættens placering i et Idræts- og Sundhedsudvalg, kan vi i Helsingør Sports Union godt frygte, at foreningsidrætten fortsat vil leve en skyggetilværelse - akkurat som den gjorde i den gamle kulturforvaltning. I nyhedsbrevet fra august 2010 skrev jeg en leder, hvor jeg hilste dannelsen af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab velkommen, idet vi i HSU så perspektiver og muligheder for nye samarbejdsområder mellem idræt og Sundhed. Vi mangler stadig at se blot en flig af den gevinst sammenlægningen skulle give, men måske taler vi blot af uvidenhed for HSU s rolle som høringspart og samarbejdspartner er gledet ud i mørket. Spørgsmålet er, om det nuværende idrætspolitiske udvalg og centeret bag i det hele taget ønsker eller er i stand til at støtte op om de udfordringer foreningsidrætten står over for? En række lokale idrætsforeninger forsøger i disse år at tilpasse sig samfundets udvikling. Frivillige ledere og trænere bliver sendt på kurser og uddannelse og i HSU oplever vi en stigende efterspørgsel på udviklingskoncepter for - og af selve foreningen. Det skyldes ene og alene, at idrætsforeningerne med fællesskabet som omdrejningspunkt skal lære at agere - og finde sin plads - i et kommercielt marked for idræts- og motionstilbud og fortsat være en væsentlig aktør i kampen mod en bedre folkesundhed. Det kræver et stærkt administrativt bagland, som ikke nødvendigvis er 100% kommunalt. Derfor blev resultatet af vores visionsseminar også, at HSU sammen med andre interessenter vil arbejde for etablering af en ny idrætsammenslutning. Projektet skal naturligvis kvalificeres, men jeg kan allerede her røbe, at idrætssammenslutningen skal have egen bestyrelse bestående af politikere, erhvervsfolk og ikke mindst repræsentanter fra Idrættens verden. Vigtigst af alt er dog, at der skal tilknyttes en administration, der kan arbejde med en lang række initiativer indenfor idrætsområdet til gavn for alle borgere. Modellen er ikke ny. Vi kan blot skæve til Viborg, hvor kommunen har lavet en aftale med Viborg Idrætsråd om administrationen af idrætsområdet. Idrætsrådet servicerer ikke kun idrætsforeninger, men iværksætter på kommunens foranledning en lang række initiativer inden for idræt og sundhed. Sidste skud på stammen er intiativet FITDEAL.DK som er et motionstilbud i foreningsregi til alle borgere i Viborg Kommune. Projektet er nyskabende og udarbejdet i samarbejde med DIF og Viborg Kommune og lur mig om ikke Viborg, alene af den grund, bliver Årets Idrætskommune. Så der er god grund til at ønske Godt Nytår og tillykke til Viborg.

3 Helsingør Kommune udnævnt til UNICEF BY 2012 Helsingør Kommune skal være UNICEF BY i 2012 og det kommer til at involvere en lang række aktører og meget gerne kommunens foreningsliv. Siden Vejle i 1998 tog imod udfordringen og blev den første UNICEF By, har en række kommuner overtaget stafetten og været årets UNICEF By. I 2012 bliver det Helsingør Kommunes tur og lige nu arbejder en lang række gode kræfter på at klargøre projektet, således budskabet når ud til så mange som muligt. Indsamling og oplysningsarbejde At være UNICEF By indebærer to hovedaktiviteter: Dels skal man som kommune forestå en indsamling af midler til et konkret UNICEF projekt for børn i et udviklingsland, dels skal man forestå et oplysningsarbejde om børns vilkår i andre lande, Børnekonventionen m.m. i forhold til byens egne børn og unge. I forbindelse med UNICEF By, vil der foregå en række forskellige aktiviteter i Helsingør Kommune i hele 2012, som alle har til formål at indsamle penge til Zambia. Andre aktiviteter har desuden til formål at udbrede kendskabet til børns vilkår i Zambia. Helsingør Sports Union er som idrættens repræsentanter naturligvis med i styregruppen og vil i første omgang formidle det gode budskab og initiativ ud til alle vores medlemsforeninger. Vi vil naturligvis også opfordre til, at så mange foreninger som muligt, forsøger at stable aktiviteter på benene, der kan gøre UNICEF BY 2012 til en stor og spændende begivenhed. HSU vil allerede nu benytte lejligheden til at viderebringe et par idéer, som kan inspirere til andre intiativer. Indsamlinger under sportskampe og klubarrangementer, donering af billetindtægter og deltagergebyrer på f.eks. motionsløb, Celebritykampe indenfor tennis, golf, fodbold, roning m.v. - ja det er egentlig kun fantasien, der sætter grænsen. Har I en idé eller vil vide mere Brochurer, foldere, hjemmesider og meget andet informationsmateriale er i produktion og vil snart blive udsendt til borgere, virksomheder, foreninger, skoler, daginstitutioner og idrætsklubber mm. Men hvis I har en idé eller vil vide mere, er I mere end velkommen til at kontakte undertegnede på mailadressen: Peter Poulsen, Formand for HSU

4 Frank Jensen fra Snekkersten IF Fodbold kåret som Årets Leder 2011 Formand for DGI Nordsjælland, Per Frost Henriksen (tv.) uddelte diplom, blomster, men ingen kindkys til Årets Leder 2011, Frank Jensen fra Snekkersten IF Fodbold (th.) (Foto: DGI Nordsjælland) Det var en tydeligt overrasket Frank Jensen fra Snekkersten IF Fodbold, der ved DGI Nordsjællands årsmøde modtog prisen som Årets Leder Af Peter Poulsen, Formand for HSU Hvert år uddeler DGI s landsdelsforeninger forskellige priser, herunder Årets Leder. I DGI Nordsjælland faldt valget som Årets Leder 2011 på Frank Jensen fra Snekkersten IF Fodbold. Det var Snekkersten IF Fodbold, der stod bag indstillingen af Frank Jensen til lederprisen og i deres motivering havde klubben lagt vægt på, at Frank er prototypen på en moderne frivillig leder. Frank har udover trænergerningen fokus på hele klubbens ve og vel og har blandt andet udarbejdet og implementeret en uddannelsespolitik for klubbens mange trænere og ledere siger klubbens formand Michael Møllgaard Nielsen og fortsætter: Takket være Franks engagement og samarbejde i bestyrelsen har vi fået etableret en foreningstruktur, der kan håndtere den store medlemsfremgang, som klubben har været genstand for gennem de sidste par år. Uddannelse er vejen frem Franks interesse for uddannelse af frivillige ledere og trænere kommer ikke kun Snekkersten Idrætsforenings fodboldafdeling til gode. Han har i samarbejde med DGI stået bag en række lokale træneruddannelser og forældretrænerkurser. Som næstformand og uddannelsesansvarlig i paraplyorganisationen Helsingør Sports Union har Frank ligeledes været initiativtager til to modulopbygget idrætslederakademier for lokale foreningsfolk, hvor fokus - udover foreningens drift - har ligget på det personlige lederskab. Det skal være sjovt at være frivillig Der skal ikke herske tvivl om, at Frank først og fremmest får prisen for sit engagement i Snekkersten IF Fodbold, hvor han i flere omgange har været primus motor i de store og velbesøgte fodboldskoler for ferieramte børn og unge. Det er netop den type frivilligt arbejde, som er drivkraften. Glæden ved at gøre noget for andre, især børn og unge, gør det sjovt at være frivillig leder, sagde Frank Jensen i sin korte takketale og nåede også at dele prisen med de mange tusinde af frivillige ledere og trænere i de nordsjællandske klubber. Fra Helsingør Sports Unions bestyrelse skal der lyde et stort tillykke til Frank med prisen.

5 HSU TEMA: Uddannelse i Foreningen. Foto: Per Frost Henriksen, DGI Nordsjælland 18 lokale idrætsledere har netop gennemgået HSU s Idrætslederuddannelse og er klar til endnu mere. En ny undersøgelse viser, at uddannelsestilbud og kurser i foreningen er med til at fastholde og rekruttere ny frivillige. ntallet af foreningsledere, trænere og instruktører, der dygtiggør sig gennem kurser i foreningsregi, ville være væsentlig højere, hvis de blot kendte til de mange uddannelsestilbud, viser en ny undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut (Idan). Undersøgelsen peger også på en anden barriere for manglende kursusdeltagelse blandt klubbernes medlemmer og trænerstab - de er aldrig blevet spurgt! Kursustilbud skal helt ud til medlemmerne Undersøgelsen er interessant, fastslår HSU s uddannelsesansvarlige, Frank Jensen og fortsætter: Der ligger en stor opgave for DIF, DGI og ikke mindst en organisation som HSU, i at formidle kursustilbud, men ansvaret for at tilbuddene når helt ud til klubbernes trænere og medlemmer, ligger hos klubbens ledelse. Vi har jo i HSU selv oplevet, at fire lokalt arrangeret trænerkurser aldrig blev kendt for de mange trænere og instruktører i HSU s 125 medlemsforeninger. Hvordan HSU kan være behjælpelig med at såvel lokale som eksterne kursustilbud, når helt ud i den fjerneste krog af klubberne, tygger de lidt på i bestyrelsen. Ét af tiltagene er, at der i dette nyhedsmagsin sættes fokus på temaet Uddannelse i Foreningen. Idrætslederuddannelse & inspirationsaftener På de efterfølgende sider kan du læse om HSU s netop afsluttet Idrætslederuddannelse, der efter de fleste deltageres ønske, skal udvides med et videregående uddannelsesforløb. Forenings og Fritidsudvalgets succesfulde inspirationsaftener med fokus på relevante emner for foreningslivets frivillige ledere fortsætter også i HSU, der jo er repræsenteret i Forenings- og Fritidsudvalget, håber at rigtig mange foreningsledere vil tage imod tilbuddene. Endelig afrundes temasiderne med en artikel fra Idrættens Analyseinstituts Nyhedsbrev, hvor der refereres til undersøgelsen om uddannelse i foreningslivet samt en historie om Hornbæk IF s deltagelse i DGI s nye tiltag DM i Foreningsudvikling.

6 Idrætslederuddannelsen Idrætslederuddanelsen er en lokal uddannelse, hvor udvikling og kvalificering af arbejdet som frivillig i idrætsforeningerne i Helsingør kommune er i centrum. De to hovedområder, der vægtes i uddannelsen er personlig udvikling og samarbejde med andre. Idrætslederuddannelsen er et intenst forløb på i alt 30 timers undervisning fordelt over 3 moduler. Hertil kommer en del hjemmearbejde. Uddannelsen, der startede på Konventum, LO-skolen, var også omkring Toldkammeret og sluttede i november på Kulturværftet, har haft stor inddragelse af de 18 kursister, der med det samme fik afprøvet ledelses- og kommunikationsteorierne i praksis. DGI er på Sjælland oftest synonymt med Bønder, der slår kolbøtter, men DGI Nordsjælland har med de to kompetente undervisere, Anne Meisner og Per Frost Henriksen bevist, at der kvalitet i organisationens uddannelsestilbud til foreningslivet, sagde kursusleder Jesper Lyngsøe ved den afsluttende seance, hvor deltagerne over et glas champagne fik overrrakt kursusbeviser af HSU s formand Peter Poulsen. Peter Poulsen glædede sig over, de mange nye ansigter fra de lokale idrætsforeninger, som deltog i uddannelsen og slog samtidig fast, at med fordelingen mellem kvindelige og mandlige kursister på uddannelsen, så må der være hamret en pæl gennem myten om, at der ikke er plads til kvinder i foreningernes bestyrelse. De deltog i Idrætslederuddannelsen Michael Malmquist, Elite 3000 Fodbold Minna Warthoe, HSOK Nivi Warthoe, HSOK Peter Thorsted, Cykelklubben CK Kronborg Mette V. Jensen, Nordøstsjællands Rideklub Carin A. Hansen, Nordøstsjællands Rideklub Kenneth Holdt Andreasen, Ålsgårde Karate Sebastian Olsen, Helsingør Amatør Sejlklub Linnea Christensen, Espergærde IF Håndbold Ida Krohn Jensen, HIF Gymnastik & Motion Dennis Bauer Larsen, HIF Gymnastik & Motion Anne-Marie Jørgensen, Hornbæk IF Gymnastik Lajla Højbjerg, Hornbæk IF Gymnastik Mathilde Fritzbøger, Hornbæk IF Badminton Michael Nielsen, Hornbæk IF Fodbold Nicolai Roesgaard, Hornbæk IF Fodbold Jørgen Tullberg, Helsingør Badminton Klub Tina Hahn, Helsingør Badminton Klub Peter Thorsted (tv) fra Cykelklubben Kronborg får overrakt kursusbevis for sin deltagelse i HSU/DGI s Idrætslederuddannelse af HSU-formand, Peter Poulsen (Foto: Per Frost Henriksen, DGI Nordsjælland).

7 . Foto: Per Frost Henriksen, DGI Nordsjælland Michael Malmquist. Elite 3000 Fodbold og Ida Krohn Jensen, Helsingør IF Gymnastik og Motion i en stille stund, hvor der reflekteres over tilværelsen som idrætsleder. Foto: Per Frost Henriksen, DGI Nordsjælland Af Michael Malmquist, Elite 3000 Fodbold Det var med nogen skepsis, at jeg dels gennem mit tillidshverv som bestyrelsesmedlem i Helsingør Sports Union, dels egen interesse meldte mig til idrætslederuddannelsen i efteråret Min skepsis gik mest på om de nu kunne lære en gammel rotte som mig, med mangeårig ledelseserfaring fra både idrætten og det private erhvervsliv, noget. Min skepsis blev hurtigt gjort til skamme! Det var klart fra den første dag, at HSU/DGI her havde et tilbud til mig og andre idrætsledere uanset tidligere erfaring, som ville give mig en hel masse. Jeg blev på de 3 moduler udstyret med en lang række værktøjer/erfaringer i de problemstillinger frivillige ledere daglig står i. Det har uvurderlig værdi at møde ligesindede idrætsledere, som hver på sin måde er parate til at stille egne erfaringer og kompetencer til rådighed samt at lytte til andres problemstillinger. Det har også haft uvurderlig værdi, at møde de idrætsledere, der gør en forskel hver dag i deres forening og høre, hvordan de tackler at være idrætsleder samtidig med at have et liv udenfor foreningen. Vi er samtidig blevet lovet at HSU/DGI vil facillitere det efterfølgende netværk/erfagruppe, så vi fortsat kan vidensudveksle og sparre med hinanden. Jeg er kort sagt blevet en rigere idrætsleder og menneske. Jeg kan derfor klart anbefale andre idrætsledere til at tilmelde sig en kommende idrætslederuddannelse. Mathilde Fritzbøger Hornbæk IF, Badminton Vi er både blevet introduceret til diverse kommunikationsteorier, fået forskellige redskaber til, hvordan man kan håndtere kritiske situationer, fra et ledende perspektiv. Det som jeg imidlertid er blevet mest overrasket over, er det store engagement fra de andre kursister og hvordan samarbejdet på tværs, allerede inden slutningen af uddannelsen er blevet realiseret. Peter Thorsted Cykelklubben CK Kronborg Jeg deltager for at møde ligesindede fra idrætsmiljøet i Helsingør Kommune, udveksle erfaringer og ideer og ikke mindst udvide netværket. De mange diskussioner, hvor vi hver især kommer med eksempler fra vores hverdag i klubberne, på arbejde eller privat har allerede givet et stort udbytte med større netværk og flere ideer og nye måder at gøre ting på. Anne Meisner Underviser, DGI Nordsjælland Det er dejligt, at være sammen med idrætsledere som brænder så meget for deres foreningsarbejde og som hele tiden gerne vil kvalificere det. Idrætslederuddannelsen er én af måderne at gøre det på. De kommer alle sammen fra foreninger i Helsingør kommune. Det betyder, at de har en unik mulighed for at danne netværk og trække på hinandens kompetencer fremover.

8 Danmarksmestre? Et Danmarks Mesterskab - eller DM om man vil - er normalt hjemmehørende i Danmarks Idræts Forbunds terminologi, men med DGI s sans for skæve vinkler, så har organisationen altså taget udtrykket til sig i forbindelse med projektet DM i foreningsudvikling - og den skæve vinkel fortsætter... Det er nemlig ikke idrætsudøvere, der skal konkurrere om et DM, men tværtimod foreningsledere fra 36 særligt udvalgte idrætsforeninger landet over og én af dem er Hornbæk Idrætsforening. Moderne fem-kamp i frivilligt lederskab Hornbæk IF skal i det næste halve års tid dyste om DM i 5 discipliner, som blandt andet handler om at rekruttere flere frivillige og skaffe nye medlemmer ved at opsøge nye målgrupper. Det kræver, at der skabes fleksible idræts- og motionstilbud samt forbedrede og attraktive idrætsfaciliteter, som udgør både den tredje og fjerde disciplin. Den femte og sidste disciplin er aktiv involvering i lokalsamfundet, hvor blandt samarbejde med omverdenen er i fokus. For at løse billet til det, der vel nærmest kan kvalificeres som en moderne fem-kamp i frivilligt lederskab, har Hornbæk IF udarbejdet en såkaldt klubprofil. Profilen indeholder en status på foreningen i dag, en drøm om hvorledes foreningen ser ud i 2014 og endelig både en beskrivelse af vejen til de målsætninger foreningen har sat sig. I klubprofilen er der en guldgrube af idéer, men ikke overraskende er foreningens ønske om etablering af Forenings-Fitness et projekt, der stort set går igen i alle fem discipliner. Alene af den grund spåes Hornbæk IF en god chance for at være blandt de fem foreninger, der kåres som Danmarksmestre i maj Et Danmarksmesterskab med perspektiver Formand for tennisafdelingen, Randi Michaelsen, er en af de meget engagerede skikkelser i DM-gruppen, og hun forventer sig også meget af deltagelsen og dets udkomme. Vi har virkelig fået sat gang i noget frugtbart samarbejde på tværs af foreningerne. Og så har vi først og fremmest lært noget af hinanden. Vi har bl.a. fundet ud af, at vi skal blive bedre til at definere opgaverne. Vi skal tage bedre imod de frivillige. Det kunne eksempelvis ske ved at indlemme en frivillighedskoordinator. Og så skal vi frem for alt få de årige involveret mere, fastslår Randi Michaelsen, der også ser frem til en fælles foreningsdag. En af de andre deltagere i DM-gruppen, er formand for håndboldafdelingen, Karina Nikolajsen, og hun er også meget begejstret for initiativet og deltagelsen. Samarbejde på tværs af afdelingerne kan kun gavne alle. F.eks. vil vi i håndboldafdelingen få flere aktive, hvis ikke træningstiderne eksempelvis kolliderer med hinanden, påpeger hun. Hornbæk Idrætsforening deltog i den DGI s indledende konference i DM i Foreningsudvikling. F.v. Michael Sørensen, Karina Nicolajsen, Peter Poulsen, Andreas Fritzen, Randi Michaelsen og Kirsten Grønlund

9 Idrættens Analyseinstitut undersøger Idræt og fællesskab motiverer til uddannelse Foto: Per Frost Henriksen, DGI Nordsjælland Af Helle Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut (artiklen er bragt med tilladelse) Den organiserede idræts uddannelser spiller fortsat en central rolle, når det drejer sig om at kvalificere ledere og trænere til arbejdet i foreningslivet, selv om konkurrencen fra andre udbydere af idrætsuddannelser bliver hårdere. Men der skal være fokus på de enkelte idrætter i den organiserede idræts kursus- og uddannelsestilbud, før kurserne for alvor tiltrækker deltagere. Ud over idrætten, motiverer deltagelse i det sociale liv og et bredt engagement i foreningen til at lære mere. Det er nogle af konklusionerne på en undersøgelse blandt medlemmer af 23 foreninger i Aalborg, som Idan har lavet som led i en afdækning af motiver og barrierer for uddannelse i Danmarks Idræts-Forbunds foreninger. Socialt aktive er mest kursusinteresserede Undersøgelsen slår fast, at det især er medlemmer, der allerede har kursuserfaring, der er motiverede for at deltage i kurser, men at medlemmers motivation for at deltage skærpes, hvis de er en del af foreningens sociale fællesskab. Et eksempel er den klare sammenhæng mellem interessen for at tage på kursus og antallet af sociale arrangementer, som respondenterne har deltaget i inden for det seneste år. Jo flere sociale arrangementer de har deltaget i, jo større er sandsynligheden for, at medlemmer kan forestille sig at tage på kursus i foreningsregi. Figur 1 (næste side) viser forskellen på kursusvillighed hos respondenter med og uden kursuserfaring. I udgangspunktet er der stor forskel på de to gruppers kursusvillighed, men forskellen udviskes i takt med, at respondenterne deltager i flere sociale arrangementer. Andre positive faktorer for foreningsmedlemmernes motivation er, hvis de mener, at foreningen er vigtig for idrætsgrenens udvikling, hvis de dyrker konkurrence på højt niveau, og hvis de kender foreningens bestyrelse. Desuden har medlemmernes rolle i foreningen og alder stor betydning for kursusvilligheden. Kigger man på roller, er trænere og ledere klart de mest kursusinteresserede. Igen Fortsættes

10 Idræt og fællesskab motiverer til uddannelse er det idrætsinteressen, der driver værket for alle rolletyper. Kun 19 pct. af lederne har for eksempel været på lederkurser, mens mindst 34 pct. af dem har været på idrætsspecifikke trænerkurser. Således foretrækker langt de fleste respondenter kurser med primær fokus på idrætsspecifikke emner som teknik og taktik. Aldersmæssigt er de yngste aldersgrupper mest villige til at tage på kurser/uddannelser i fremtiden. 50 pct. af de årige og hele 53,9 pct. af de årige respondenter angiver, at de kan forestille sig, at tage på kursus i fremtiden. Derefter falder den generelle kursusvillighed med alderen. Barrierer for kursusdeltagelse Undersøgelsen viser tydeligt, at motivationen for at deltage i uddannelse i foreningsregi har rod i gode og velfungerende foreninger. Det kommer også til udtryk i nogle af de forklaringer, medlemmerne har på, hvorfor de ikke har været på kursus. Selv om mange foreninger er gode til at opfordre deres medlemmer til at deltage i kurser og uddannelser, er det hyppigste svar: Jeg er aldrig blevet spurgt. En anden barriere kan være noget så simpelt som viden om, hvor man skal finde kurser og uddannelser. Mens langt hovedparten af trænere og ledere ved, hvor de skal finde tilbuddene, angiver 35 pct. af de aktive medlemmer med kursuserfaring, at de ikke ved, hvor de kan finde kursus- og uddannelsestilbud. Endelig er der i sagens natur en del, som har andre prioriteter eller ikke har tid. Perspektiver Samlet set peger medlemsundersøgelsen på flere perspektiver og udviklingsmuligheder for uddannelsesområdet under Danmarks Idræts-Forbund med dets forbund og foreninger. Blandt andet: Hold foreningen og idræt i centrum. Sørg for at uddannelser og kursustilbud understøtter engagementet i idrætten og foreningen. Klubudvikling og fælles oplevelser kan øge fokus på uddannelse. Det er en styrke, når det kan foregå lokalt. Tænk i målgrupper. Kursustilbud kan i højere grad tilpasses både efter alder, roller og interesser. Der er gode muligheder for at satse på de helt unge, ligesom der ligger en ressource i de engagerede medlemmer over 60 år. Synlighed og kommunikation. Der kan eksperimenteres med kommunikationsformer målrettet de forskellige målgrupper. Sæt især fokus på tidligere kursusdeltagere. Afsøg nye behov? Blandingen af frivillige og ansatte i foreningslivet kan skabe behov for nye typer af kurser, ligesom det kan overvejes, om der skal arbejdes på at skabe en offentlig træneruddannelse for de idrætsgrene, der har tradition for fuldtidsansatte trænere. De deltog i undersøgelsen Medlemmer fra 23 foreninger i Aalborg I alt respondenter 42,8 pct. havde været på kursus eller uddannelse i foreningsregi 41,9 pct. af respondenterne kunne forestille sig at tage på kursus i fremtiden. Blandt respondenter med kursuserfaring drejer det sig om 68,8 pct. 63,7 pct. mænd, 36,3 pct. kvinder Svarprocenten var på 23 pct. Kilde: Idans Nyhedsbrev nr. 44 Figur 1: Sociale medlemmmer er mere kursusvillige

11 En inspirationsaften om Fundraising i Foreningen Onsdag den 11. januar 2012 kl. 18:30-21:30 Toldkammeret, Lille sal Havnepladsen 1 i Helsingør De fleste foreningsledere står før eller siden i en situation, hvor idérigdommen er stor, men midlerne er små. For at skabe udvikling og give foreningslivet dynamik kan det være nødvendigt at søge midler hos eksterne bidragydere. Forenings og Fritidsudvalget samt Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab ønsker at sætte fokus på den svære kunst fundraising, og inviterer til en lærerig og indbringende aften med en af danmarks mest efterspurgte undervisere på området Direktør Lotte Jensen fra Up Front Europe. På inspirationsaftenen vil Lotte Jensen henvende sig bredt til foreningerne med en gennemgang af de overordnede tankestrategier i forbindelse med god fundraising, og hvad der kendetegner et godt fundraisingprojekt. Der vil være en gennemgang af støtteordninger, fonde etc. og ikke mindst hvordan man disponerer og opsætter ansøgninger samt budgetter, så foreningerne får det bedst mulige udgangspunkt for fundraising og sponsoraftaler. Tilmeldingsfrist: Tilmelding til: Antal deltagere: Senest 3. januar Om underviser Lotte Jensen Lotte Jensen er indehaver af projektudviklings- og fundraising virksomheden Up Front Europe, og har arbejdet med fundraising og projektudvikling som selvstændig siden Hun har tidligere været ansat som projektleder på udviklingsprojekter i regi af Danske Gymnastik- og Idrætsorganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd samt Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning. Lotte Jensen har tidligere fungeret som ekstern lektor på Syddansk Universitet, og er medlem af Team Europe under Europa Kommissionens repræsentation i Danmark. Lotte er også tilknyttet Dansk Magisterforenings Efteruddannelse, er fast underviser på Syddansk Universitet. Derudover har Lotte Jensen en omfattende kursusvirksomhed dels i form af sin egen Fundraisinguddannelse, dels i form af rekvirerede kurser af forskellig varighed og indhold. I sin fritid er Lotte dybt engageret som frivillig i DGI Østjylland, hvor hun bl.a. sidder i forretningsudvalget og er formand for projektudviklingssekretariatet.

12 En inspirationsaften om Rekruttering, motivation & anerkendelse Den løbende rekruttering skal være en naturlig proces i alle foreninger. For at holde fokus på rekruttering som en konkret opgave er her 4 trin. På denne måde sikres en gennemarbejdet rekruttering med overblik over overgaver til konkrete løsninger. Trin 1. Hvilke opgaver har vi, som skal løses? Trin 2. Hvad består opgaven konkret af? Trin 3. Hvem har vi til at løse opgaven? Trin 4: Rekrutteringsplan Men hvad mon vi som frivillige motiveres af? Hvilke faktorer har betydning for vores indsats i foreningen? Hvordan forandres disse faktorer med tiden, kompetencerne og opgaverne? Og hvilken sammenhæng er der imellem motivation og kompetencer? Bestyrelsen bør arbejde målrettet med dette, hvis det fortsat skal være attraktivt at gøre en frivillig indsats i foreningsarbejdet. De fleste vil yde deres ypperste i anerkendelse af deres indsats men det kræver vores opmærksomhed. Når der skabes overensstemmelse mellem udfordringer og formåen, så kommer der flow i arbejdet. Hvis der ikke er det, så er det lederens opgave at finde ud af, hvorvidt det er motivationen eller kompetencerne, der skal justeres på. Mandag den 30. januar 2012 kl. 18:00-21:30 Kulturværftet, mødelokale M1 Allégade 2, Helsingør Tilmeldingsfrist: Tilmelding til: Antal deltagere: Senest 16. januar

13 En inspirationsaften om Foreningen i forandring - internt Foreningen, bestyrelsen og ledelsen af foreningen kan forandres. Vi kommer med et bud på nye ledelsesformer, ny organisering, nye kommunikationsformer med og imellem medlemmer. Vi kommer ind på, hvordan man i endnu højere grad kan brug af moderne kommunikationsværktøjer og inddrage unge mennesker i arbejdet omkring foreningen. Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 18:00-21:30 Kulturværftet, mødelokale M1 Allégade 2, Helsingør Tilmeldingsfrist: Tilmelding til: Antal deltagere: Senest 14. februar w Vi vil udfordre jer i at slippe kontrollen og plejer og tænke i muligheder fremfor begrænsninger, når det skal være sjovt, at være frivillig i din forening også om 5 år.

14 En inspirationsaften om Foreningen i forandring - omgivelserne Idrætsdeltagelsen blandt voksne er mangedoblet Andelen af voksne, der dyrker idræt er firdoblet siden 1964 og den er primært båret af kvinder. I fremtiden øges behovet for aktiviteter for efterlønnere og pensionister, idet denne befolkningsgruppe vil vokse kraftigt. Mange voksne vælger selvorganiseret eller kommerciel motion, som foregår i nye arenaer. Det moderne idrætsliv sammensættes af flere aktiviteter Idrætsbilledet er blevet bredere og langt mere mangfoldigt idet danskerne kombinerer flere aktiviteter i deres idrætsliv. Voksne foretrækker motionsaktiviteter som jogging, styrketræning, fitness og gymnastik. Flere og flere danskere er inaktive i deres fritid På trods af at flere bliver aktive idrætsudøvere, er der også flere inaktive. Forskning viser, at selv små indsatser kan have stor effekt. Praksis siger, at de mindst aktive efterspørger aktivitet, der tager hensyn til dårlig fysisk form. Kommunale idrætsfaciliteter skal udvikles Det seneste tiår har været præget af et byggeboom i faciliteter til eliteidræt og underholdning. Men der er et stort efterslæb i forhold til at renovere og udvikle eksisterende faciliteter til hverdagens idræt. Der er behov for tidssvarende faciliteter, der kan matche fleksibilitet og kvalitet i de kommercielle anlæg. Indflydelse på kommunens idrætspolitik Selvom kommunernes udgifter til idrætsområdet har været nogenlunde konstant, kan der næppe herske tvivl om, at det stigende pres på kommunens økonomi også vil ramme idrætten. Hvordan møder vi idrætsforeninger dette idrætsbillede? Har vi tilbud der svarer til tidens udfordringer eller lader vi andre aktører løbe med bolden. Lever vi stadig i 1964? Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 18:00-21:30 Kulturværftet, Mødelokale M1 Allégade 2, Helsingør Tilmeldingsfrist: Tilmelding til: Antal deltagere: Senest 13. marts

15 En inspirationsaften om Effektive møder i klubben Møder skal være effektive og interessante at deltage i. I en forening er møderne også jeres produktionssted. Det betyder, at størstedelen af jeres aktiviteter har deres udspring i et møde, og det er også på et eller flere møder, der sker den nødvendige koordinering og planlægning af aktiviteten. Som en dygtig mødeleder vil du være i stand til at afholde møder, der både er effektive, konstruktive og interessante. Det vil sige møder, hvor I får noget fra hånden, og hvor der hos mødedeltagerne bliver en høj grad af ejerskabsfølelse i forhold til den givne aktivitet og dermed syntes, at det er interessant at mødes. Mandag den 23. april 2012 kl. 18:00-21:30 Kulturværftet, mødelokale M1 Allégade 2, Helsingør Tilmeldingsfrist: Tilmelding til: Antal deltagere: Senest 10. april Det er derfor vigtigt at lære at lave effektive og effektfulde møder. Dette stiller store krav til såvel mødelederen samt mødedeltagerne. Møder kan forberedes, afvikles, efterbehandles og evalueres på mange måder og det vil vi gerne give jer noget inspiration til.. Foto: Per Frost Henriksen, DGI Nordsjælland

16 Idrætsråd Region Hovestaden tilbyder Gratis eksterne kurser Ernæring & træning 3 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Tirsdag 21. februar :00-22:00 Stressreduktion med hjertekohæren 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 57, Onsdag 22. februar :00-22:00 Klubbens hjemmeside - Sitecore Foundry 3 timer, KAI-kursus Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Lørdag 3. marts :00-16:00 Idrætspsykologi ja tak, 3 timer, DIF-kursus Kursussted: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, Mandag 5. marts :00-22:00 Kvinder, piger og idrætstræning, 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Lyngby Dameroklub Chr. Winthersvej 24, Tirsdag 6. marts :00-22:00 Klubbens regnskab. 3 timer. KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92 Onsdag 7. marts :00-22:00 Spændingsregulering i praksis, idrætspsykologi. 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, Torsdag 8. marts :00-22:00 Mental målsætning, 3 timer DIF-kursus. Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, Mandag 12. marts :00-22:00 Mental træning - idrætspsykologi, 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Onsdag 14. marts :00-22:00 Pulstræning, 3 timer. KAI-kursus. Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, Tirsdag 13. marts :00-22:00 Ernæring & træning 3 timer. Træning. DIF-kursus. Kursussted: Fritidscenter, Christiansvej 2, Torsdag 15. marts :00-22:00 Førstehjælp, 6 timer, KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Lørdag 17. marts :00-15:00 Styrketræning. 6 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Lørdag 24. marts :00-15:00 FLOW i idræt og fritidsliv, idrætspsykologi. 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Lillerød Hallerne, Banevang 7, Allerød Tirsdag 27. marts :00-22:00 Konflikthåndtering for trænere 3 timer, DGI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Tirsdag 27. marts :00-22:00 Idrætsskader nej tak, 3 timer. DIF-kursus Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Onsdag 28. marts Idrætsmassage, 12 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Fredag 30. marts (19-22) - lørdag 31. marts (9-17) Digitalfotografering, 7 timer. KAI-kursus. Kursussted: AOF, Telegrafvej 5 A, Ballerup. Lørdag 31. marts :00-16:00 Billedbehandling, 7 timer. KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92. Søndag 1. april :00-16:00 Idrætsmassage, 12 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, Fredag 13. april (19-22) - lørdag 14. april (9-17) Helsingør Sports Union er med i Idrætsråd Region Hovedstaden og kan den vej igennem tilbyde gratis kurser til medlemsforeningerne. Læs mere om kurserne og tilmelding på

17 Helsingør Kommune er på vej med en ny Idræts- & fritidspolitik Politikken skal være med til at skabe rammer for et mangfoldigt idræts- og fritidsliv, herunder folkeoplysende aktiviteter med attraktive og unikke muligheder for alle borgere i kommunen. Politikken inddrager også den idræt og bevægelse, som børn og unge dyrker i institutions- og skoleregi. Helsingør Kommune har aldrig - når der ses bort fra eliteidrætspolitikken - haft en officiel idrætspolitik, som dækker hele idrætsområdet. Men det skal være slut nu! Det forholdsvis nye Idræts- og Sundhedsudvalg har besluttet, at igangsætte en proces, der skal munde ud i en samlet Idræts- og Fritidspolitik, som efter planen skal til behandling i byrådet i april Den opmærksomme læser har allerede noteret sig, at ordet Fritid er blevet en del af overskriften på politikarbejdet. Det skyldes blandt andet den fornyeligt ændret og vedtaget folkeoplysningslov. Loven foreskriver nemlig, at kommunerne skal udarbejde en fritidspolitik og det skal ske med en vis form for brugerinddragelse. Da Idræts- og Sundhedsudvalget netop havde igangsat processen med en ny Idrætspolitik, var det naturligt, at slå to fluer med ét smæk og lave en samlet politik for hele idræts- og fritidsområdet. I takt med at idræt som begreb er blevet bredere med tiden, skal den kommende politik også rumme den form for idræt og bevægelse, som børn og unge dyrker i institutioner og skoler. Skeptikere vil måske frygte, at politikken bliver alt for omfattende, men det skulle der også være taget højde for. Politikken kommer formentlig til at hvile på seks forskellige interesseområder. De seks interesseområder er foreningsidræt for bredden, Elite- og talentarbejde, selvorganiseret idræts- og fritidsaktivitet, idræt og bevægelse i skole og institution, andre fritidsforeninger og folkeoplysende voksenundervisning. Repræsentanter fra det brede foreningsliv har bl.a. gennem dagspressen været inviteret til at arbejde med de seks områder. Foreløbig er der afholdt to workshops. Der resterer endnu to worksshops den 9. januar og 6. februar 2012 Vil du være med, kan du tilmelde dig hos Lasse Rye Rasmussen, Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab på mail: eller telefon

18 Nu kan klubberne indstille kandidater til Årets Talent 2011 Helsingør Sports Union og Spar Nord uddeler en pris til Årets Talent ved Helsingør Kommunes Sportsgalla lørdag den 4. februar 2012 Skriv en kort indstilling om den person i jeres forening, som er et oplagt talent og som fortjener en særlig anerkendelse. Indstilling skal være HSU s sekretariat i hænde senest mandag den 16. januar 2012 på mail: I Helsingør Kommunes vision og strategi tættere på, er det intentionen, at skabe mulighed for personlig udvikling samt understøtte borgere og besøgende i at udvikle deres talent. Lucas Goodarzi fra Goodarzi Karate Academy blev Årets Talent i 2011 (Foto: Torben Sørensen) STJERNER HAR DET SJOVERE Som Stjernekunde i Spar Nord Bank får du en lang række fordele - netop derfor er en Stjernekonto perfekt til lommepenge, løn og din daglige økonomi generelt. Du får blandt andet en højere rente, tilbud om spændende konkurrencer og sjove oplevelser, mulighed for at designe dit eget kort og meget mere. Kig ind og hør mere om hvorfor Stjerner har det sjovere. På gensyn i Spar Nord Helsingør Sct. Olai Gade 39 Telefon a4_stjerner har det sjovere.indd :45:46

19 Ansøgning om Materialetilskud 2012 Det er nu og frem til 31. januar, der skal søges om materialetilskud. Skemaer er udsendt til klubberne via mail, men kan også hentes på Puljen yder økonomisk støtte til idrætsforeningers indkøb af sikkerhedsudstyr ved udøvelse af idræt, materialer til egne faciliteter og sportsrekvisitter i begrænset omfang. Bevilgede tilskud udbetales løbende i perioden 1. april - 1. december i pågældende puljeår mod indsendelse af dokumention for afholdte udgifter. Ubenyttede bevillinger kan tildeles foreninger, der ikke kom i betragtning ved første fordeling (marts) eller hensættes i puljen for akut opstået behov. Helsingør Sports Union har afsat kr af puljen til akut opstået behov. Ansøgning kan indsendes løbende i puljeåret til sekretariatet. Foreningen til indkøb af bolde Rugbybolde, vandpolobolde basketbolde, tennisbolde, håndbolde, fjerbolde, volleybolde, cricketbolde, floorballbolde, hockey-bolde, og fodbolde bolde bruges i mange idrætsgrene og er nødvendige til både kamp og træning. I god kvalitet, naturligvis. Heldigvis er der hjælp at hente til den ofte udgiftstunge post i foreningernes budget. Der findes nemlig en fond, hvis fornemmeste opgave er at støtte ungdomsarbejde på amatørbasis i DIF s foreninger og forbund samt fremme boldspil i Danmark. Fonden hedder Foreningen til indkøb af boldrekvisitter (FIB) og alle foreninger og unioner under Danmarks Idræts-Forbund kan søge om støtte til boldkøb. Støtten sker primært i form af udlodning af bolde fodbolde, håndbolde, fjerbolde mv. Ansøgningsfristen er 21. marts kl og ansøgningsskema kan hentes på Danmarks Idræts Forbunds hjemmeside (dif.dk) Sportsgalla 2012 Idræts og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune ønsker i lighed med tidligere år, at fejre de præstationer som lokale idrætsudøvere og frivillige ledere har opnået i det forgangne år. Dette sker ved Sportsgalla 2012 som afvikles på Kulturværftet den 4. februar Fejringen er opdelt i 3 arrangementer, et for de 6-12 årige, et for de årige og et for voksne. Der udsendes invitationer til de 3 arrangementer inden jul. Henrik Brandt fra Idrættens Analyseinstitut sparker HSU s Repræsentantskabsmøde i gang med et provokerende og humoristisk foredrag om Foreningsidrætten Anno Repræsentantskabet afholdes torsdag den 29. marts 2012 kl på Kulturværftet. Der indledes med spisning og foredrag, hvorefter selve repræsentantskabsmødet afvikles. Sæt X i kalenderen nu!

20 HSU Bestyrelse: Formand Peter Poulsen Hornbæk Idrætsforening Næstformand Frank Jensen Snekkersten IF Fodbold Kasserer Claus Nissen Helsingør Håndbold Forening Bestyrelsesmedlem Michael Malmquist Elite 3000 Fodbold Bestyrelsesmedlem Morten Westergaard Tikøb IF Ansøgning om tilskud via Foreningsportalen Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab arbejder i øjeblikket på højtryk, for at gøre det muligt at fremsende tilskudsansøgninger elektronisk via Foreningsportalen (Interbook). Alle foreninger vil i løbet af januar 2012 modtage et særskilt log-in til brug for dette. Selve systemet forventes at være køreklart ultimo januar De elektroniske ansøgninger er en del af en optimering af den nuværende webløsning til brug for booking af lokaler i Helsingør kommune. Spørgsmål kan rettes til Jan Kristensen i Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab på Bestyrelsesmedlem Jørgen Busch Christensen Helsingør Motionsklub Bestyrelsesmedlem Birthe Steenberg Helsingør IF Atletik Bestyrelsessuppleant Fratrådt - ikke genbesat Kommercialisering af idrætsforeninger og idræt og sundhed for børn og unge er temaerne for kommunens Idræts- & Sundhedskonference i HSU Sekretariat Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab - Team Idræt Stengade Helsingør Tlf: Mobil Programmet er under udarbejdelse, men allerede nu kan det afsløres, at der kommer oplæg vedrørende aldersrelateret træning og Forenings-Fitness Bluff eller Blændende. HSU Nyhedsmagasin Nyhedsformidling for ledere, trænere og instruktører i idrætsforeninger i Helsingør Kommune og med medlemsskab af Helsingør Sports Union. Nyhedsmagasinet udkommer 4-5 gange årligt. Næste nummer udkommer april 2012.

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser Fokus på trænere og instruktører lokale spotkurser Idrætsskader & forebyggelse Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.30-22.00 Snekkerstenhallen, Agnetevej 2, Snekkersten Kursisten vil få et overordnet indblik

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Rammer og vilkår for det frivillige arbejde i foreningerne *** Hvad betyder den nye folkeoplysningslov for idrætsforeningerne? v/ Kai Raun, Kultur-

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Kurser efteråret 2010

Kurser efteråret 2010 Kurser efteråret 2010 Det glæder os at kunne præsentere endnu et kursuskatalog med kurser rettet mod foreningsledere og instruktører i Århus Kommune. I efteråret 2010 tilbyder vi: Den lovlige forening...

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Kære forening Der sker løbende mange spændende ting på fritidsområdet, som vi gerne vil informere jer om. Derfor vil vi et par gange om året sende

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 7 - januar 2013.. Foto: Kim N. Bay, DGI Nordsjælland. DGI Nordsjælland indstifter ny pris og hædrer Helsingør Kommune som

HSU Nyhedsmagasin nr. 7 - januar 2013.. Foto: Kim N. Bay, DGI Nordsjælland. DGI Nordsjælland indstifter ny pris og hædrer Helsingør Kommune som HSU Nyhedsmagasin nr. 7 - januar 2013. Foto: Kim N. Bay, DGI Nordsjælland DGI Nordsjælland indstifter ny pris og hædrer Helsingør Kommune som Årets Kommune 2012 HSU Ledelse Formand Peter Poulsen Hornbæk

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 1. Idrætspolitik Strategiplan Som vi lovede ved sidste årsmøde ville vi arbejde på at få lavet en Strategiplan for de kommende

Læs mere

Rekruttering af frivillige i foreninger

Rekruttering af frivillige i foreninger Rekruttering af frivillige i foreninger September November 2016 Kursus i rekruttering af frivillige ledere til foreninger Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere