LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI"

Transkript

1 LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

2 INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 14: Stress- og trivselsagent-uddannelsen Erhvervspsykologi for ledere Ledelse på en dag Mødeledelse og samtaleteknik Ledelse af frivillige God arbejdslyst Den menneskelige faktor Om Lindholm Erhvervspsykologi LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI Kursusprogram for efteråret 2013 og foråret Udgivet af Lindholm Erhvervspsykologi, september Der tages forbehold for trykfejl.

3 DET HANDLER (stadig) OM MENNESKER Mads Lindholm erhvervspsykolog, ph.d. Det er næsten en kliché. At det handler om mennesker. Ikke desto mindre er det stadig sandt. Finanskrisen ændrede måske nok ved vores måde at tænke vækst og økonomi på. Men før, under og efter krisen ligger det fast, at vi lever i en verden, hvor mennesket på arbejde er den vigtigste ressource til værdiskabelse. Den leder, der evner at skabe trivsel, mening og følgerskab, er samtidigt den, der skaber det bedste grundlag for vækst og sund drift. Det kræver evner - og det kræver viden. Over de følgende sider kan du få inspiration til viden og kurser, der alle kredser om temaet mennesket på arbejde. Du kan læse mere om vores unikke Stress- og trivselsagent-uddannelse, hvor du over 4 måneder kan blive ekspert i at skabe god arbejdslyst i din virksomhed. Du kan læse om vores korte kurser, fx Ledelse på en dag, hvor du bliver opdateret på de nyeste tendenser inden for ledelse. Lad dig inspirere. Og lad os høre fra dig, hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig til at skabe udvikling og balance for dig og din virksomhed. Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. 2-3

4 UDDANNELSE: STRESS- OG TRIVSELSAGENT STRESS- OG TRIVSELSAGENT Uddannelsen som stress- og trivselsagent har til formål at give dig den nyeste viden og de bedste værktøjer til at arbejde med trivsel og forebyggelse af stress. Du bliver en intern ekspert, der bliver klædt på til at hjælpe både kollegaer og ledelse i arbejdet med at skabe trivsel og god arbejdslyst og med at forebygge og behandle stress. Viden, værktøjer og netværk En agent er både en, der går forrest i en forandring, men også en, der er nysgerrig og opsøgende i forhold til at spotte problemstillinger og løsninger. Som stress- og trivselsagent får du den nyeste psykologiske viden og du bliver klædt på med konkrete redskaber, som du kan bruge på din arbejdsplads. Du vil samtidigt møde andre med samme interesse og på den måde vil du få et netværk at sparre med. For din virksomhed er uddannelsen en mulighed for at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø, bedre ledelse og bedre mulighed for at forebygge og løse problemer i arbejdslivet. Forløb Uddannelsen er baseret på 4 seminar over 4 måneder og består af undervisning, øvelser og skriftlige opgaver mellem seminarerne. På den måde bliver du trænet i at omsætte ny viden til refleksioner og handlinger, som tager udgangspunkt i din virksomhed.

5 UDDANNELSE: STRESS- OG TRIVSELSAGENT Alle seminarer slutter med, at du skriver en kort opgave (2-4 sider), hvor du reflekterer over de begreber og teorier, du er blevet præsenteret for, i forhold til din egen virksomhed. Tilgang Undervisningen tager afsæt i den nyeste forskning inden for området. Du får udleveret materiale med de væsentligste pointer ligesom du får en fyldig litteraturliste, så du selv kan søge dybere. Målgruppe Uddannelsen som stress- og trivselsagent henvender sig til alle niveauer i organisationen og såvel ledere som medarbejdere kan få nyttig viden og værktøjer. Du bliver ikke uddannet terapeut, men du bliver i stand til at identificere problemstillinger og til at pege på mulige løsninger. VIL DU ARBEJDE MED TRIVSEL OG STRESS I DIN VIRKSOMHED? 4-5

6 UDDANNELSE: STRESS- OG TRIVSELSAGENT 1. seminar: Trivsel og stress i det moderne arbejdsliv På første seminar vil du møde dine medstuderende, og vi vil lægge vægt på, at der skabes et fundament for sparring og netværk. Formålet med første seminar er, at du bliver introduceret for den nyeste viden om, hvad der fremme og hæmmer trivsel og stress i det moderne arbejdsliv. - Det moderne arbejdsliv hvordan udvikler arbejdslivet sig, og hvilke problemstillinger og muligheder skabet det? - Etik i arbejdet med trivsel og stress, herunder rollen som agent og ekspert i egen virksomhed - Den gode arbejdsplads hvordan skabes der trivsel og god arbejdslyst? - Stress hvad er det, hvordan er det opstået, hvorfor er det relevant at forholde sig til og hvad kan man gøre ved det? 2. seminar: Stress og udfordringer i arbejdslivet Andet seminar har til formål at give dig et dybdegående kendskab til stress og den nyeste forskning inden for stressforebyggelse og håndtering. - Hvad er stress og hvorfor opstår det? Præsentation af forskellige tilgange til stress med fokus på, hvad stress er udtryk for, og hvordan det kan behandles - Stressbehandling og forebyggelse hvordan kan stress forebygges, og hvordan behandles det, når skaden er sket? - Stressagentens rolle i virksomheden hvordan kan du bidrage og hvilke dilemmaer kan du komme i?

7 UDDANNELSE: STRESS- OG TRIVSELSAGENT 3. seminar: Samtalen som stress- og trivselsagentens værktøj Tredje seminar giver dig konkrete redskaber til dit arbejde med stress og trivsel. Vi sætter fokus på den professionelle samtale, og du bliver præsenteret for samtaledesign og teknikker som du kommer til at afprøve sammen med dine medstuderende. - Samtaleteknik hvordan kan du bruge samtalen som redskab til at undersøge og til at skabe forandring? - Resultat får du det ud af samtalen som du skal, og hvordan kan du sikre, at de svar, du får, er gode og brugbare? - Øvelser sammen med dine medstuderende får du lejlighed til at prøve forskellige samtale- og spørgeteknikker. Stress- og trivselsagent-uddannelsen tilbydes både som åbent forløb og som virksomhedsforløb. Hør nærmere hos Mads Lindholm tlf seminar: Forandring vejen til trivsel Fjerde seminar opsummerer den viden, du har fået i forløbet, og har til formål at sætte fokus på, hvordan du kan være med til at skabe forandringer, der forbedrer trivslen i din virksomhed. - At se sin arbejdsplads i et nyt perspektiv hvordan kan den viden og de værktøjer, du har fået i uddannelsen, bruges på din arbejdsplads? - Forandring hvordan arbejdes der med forandring på en måde, der forebygger stress og øger trivslen? - Det fortsatte arbejde hvordan integreres arbejdet med trivsel og stressforebyggelse som en naturlig del af virksomhedens drift? 6-7

8 KURSER: LEDELSE ERHVERVSPSYKOLOGI FOR LEDERE HVAD: HVORDAN: HVEM: Få indsigt i psykologiens viden og værktøjer om ledelse, motivation og mennesker på arbejde. Lederskabet i dag handler ikke om at udstede ordrer og kommandoer, men om at skabe mening og følgeskab. Det handler om at forstå mennesker og grupper for at kunne bevæge organisationen og skabe den forandring, du ønsker. På kurset får du indblik i den erhvervspsykologiske tilgang til ledelse og du får konkrete redskaber og inspiration, du kan bruge i dit eget arbejde som leder. Kurset sætter bl.a. fokus på: - Mennesket på arbejde - Gruppedynamik, samarbejde og fællesskab - Innovation og praksisser, der understøtter forandring - Trivsel og balance mellem arbejde og andet liv Kurset er et en-dagskursus og varer fra Der veksles mellem undervisning og refleksioner i grupper. Kurset henvender sig til dig, der er leder eller ønsker at blive det.

9 KURSER: LEDELSE LEDELSE PÅ EN DAG HVAD: HVORDAN: HVEM: Bliv opdateret på den nyeste viden og de bedste værktøjer inden for ledelse, strategi, motivation og innovation. Du bliver præsenteret for den nyeste forskning, de seneste teorier og får inspiration fra virksomhedscases om dem, der gør det bedst. På kurset bliver du introduceret for alle de områder, du skal vide noget om, for at være en god leder. For dig, der i forvejen er leder, er det en mulighed for et brush-up af din viden. Og for dig, der gerne vil være leder, får du en grundig introduktion til feltet. Kurset sætter bl.a. fokus på: - Hvad er ledelsesopgaven i det moderne arbejdsliv? - Nyere ledelsesteorier: Meningsledelse, Teori U, netværk etc. - Det personlige lederskab - at brænde uden at brænde ud Kurset er et en-dagskursus og varer fra Der veksles mellem undervisning og refleksioner i grupper. Kurset henvender sig til dig, der er leder eller ønsker at blive det. 8-9

10 KURSER: LEDELSE MØDELEDELSE OG SAMTALETEKNIK HVAD: HVORDAN: HVEM: En stor del af hverdagen består af møder og samtaler. Men mange møder føles ineffektive og kan ende med at skabe større forvirring end afklaring. På kurset i mødeledelse og samtaleteknik får du viden og værktøjer, der gør dig til en bedre mødeleder. Du får træning i, hvordan du igennem dialog, ledelse, mødedesign og opfølgning kan skabe bedre, sjovere og mere effektive møder. Kurset sætter bl.a. fokus på: - Mødeledelse og design hvad er mødelederens opgave, og hvordan kan mødet designes, så det bedst opfylder målet - Samtalen som værktøj teknikker til at lytte, spørge og fortolke Kurset er et en-dagskursus og varer fra Der veksles mellem undervisning og refleksioner i grupper og øvelser. Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der har erfaring med mødeledelse.

11 KURSER: LEDELSE LEDELSE AF FRIVILLIGE HVAD: HVORDAN: HVEM: Ledelse af frivillige er blevet et aktuelt tema i debatten om, hvordan fremtidens velfærd indrettes. Frivillighed er forudsætningen for det, der binder os sammen: Foreningslivet, idrætsverdenen, politiske partier, kirkelige foreninger etc. Samspillet mellem frivillige og offentlige organisationer bliver stadig mere væsentligt, og her opstår der ofte udfordringer, for hvordan motiveres mennesker, når det er uden økonomi? Og hvor går grænsen mellem frivillig og ansatte? Kurset sætter bl.a. fokus på: - Hvordan skabes en stærk frivillighedskultur? - Hvordan ledes frivillige, og hvilke organisationsformer understøtter frivilligheden bedst? - Frivillighedens muligheder og begræsninger Kurset er et en-dagskursus og varer fra Der veksles mellem undervisning og refleksioner i grupper. Kurset henvender sig til dig, der enten er leder i en frivillig organisation eller arbejder med frivillige organisationer (fx kirker, menighedsråd, kommuner, plejehjem etc

12 KURSER: TRIVSEL OG SIKKERHED GOD ARBEJDSLYST HVAD: HVORDAN: HVEM: Bliv opdateret på den nyeste viden og de bedste værktøjer inden for psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stressforebyggelse. God arbejdslyst og følelsen af et meningsfyldt arbejdsliv er væsentlige forudsætninger for en sund arbejdsplads. Det afspejler sig både i reduceret sygefravær og på bundlinjen. På kurset får du inspiration til arbejdet med at skabe god arbejdslyst og blive introduceret til den nyeste viden om trivsel, samarbejde, konflikthåndtering, stressforebyggelse etc. Kurset sætter bl.a. fokus på: - Hvordan skabes der trivsel og god arbejdslyst? - Sådan undgår du konflikter og løser dem, når de opstår - Stress og stressforebyggelse Kurset er et en-dagskursus og varer fra Der veksles mellem undervisning og refleksioner i grupper. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere, HR-medarbejdere og ledere.

13 KURSER: TRIVSEL OG SIKKERHED DEN MENNESKE- LIGE FAKTOR HVAD: HVORDAN: HVEM: De fleste ulykker og fejl skyldes mennesker. På kurset i sikkerhedspsykologi bliver du introduceret til den nyeste viden om den menneskelige faktor, og du får inspiration til at undgå ulykker og fejl. Du får viden om samspillet mellem mennesker, teknologi, bygninger etc., og du lærer om betydningen af en god kultur og god ledelse i arbejdet med at skabe en sikker arbejdsplads. Kurset sætter bl.a. fokus på: - Den menneskelige faktor og samspillet mellem menneske og teknologi - Kulturens betydning for sikkerhed og ulykker - Effektiv indretning og design af arbejdspladsen Kurset er et en-dagskursus og varer fra Der veksles mellem undervisning og refleksioner i grupper. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere, produktionschefer, sikkerhedschefer etc

14 OM LINDHOLM ERHVERVSPSYKOLOGI BAGGRUND OG HOLDNING LINDHOLM ERHVERVSPSYKOLOGI hjælper mennesker, virksomheder og organisationer med at skabe udvikling og balance. Vi tager udgangspunkt i den nyeste viden inden for erhvervs- og ledelsespsykologi og tilbyder psykologsamtaler, kurser, foredrag og længerevarende forløb til mennesker, virksomheder og organisationer. Lindholm Erhvervspsykologi har et bredt netværk blandt konsulenter, psykologer og forskere og samarbejder med førende praktikere og eksperter. Lindholm Erhvervspsykologi har base i Aalborg, men afholder kurser og forløb over hele landet. Virksomheden ejes af Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. NÅR DU DELTAGER PÅ ET KURSUSFORLØB hos Lindholm Erhvervspsykologi bliver du mødt af en professionel imødekommenhed, et højt fagligt niveau og en åben og rummelig atmosfære. Vi lover ikke mere end vi kan holde, og vi tilbyder kun kurser inden for områder, som vi har stor praktisk og teoretisk erfaring i. Alle uddannelser og kurser tilbydes som åbne forløb og som interne virksomhedskurser. Du finder vores kursuskalender på Ønsker du at vide mere om interne kurser i din virksomhed, så hør nærmere på tlf Se kursuskalenderen på

15 OM LINDHOLM ERHVERVSPSYKOLOGI Mads Lindholm erhvervspsykolog, ph.d. Læs mere om Mads Lindholm på MADS LINDHOLM er uddannet erhvervspsykolog, cand. psych. (2007), HD i organisation og ledelse (2008) og ErhvervsPhD i strategisk indretning (2012) fra Aalborg Universitet Mads arbejder som konsulent og erhvervspsykolog med udvikling af mennesker og ledelse og er særligt optaget af nyere ledelses- og arbejdsformer og den udfordring en arbejdspraksis under forandring skaber for mennesker og virksomheder. Foruden sit virke som psykolog og konsulent arbejder Mads Lindholm som forsker og er specialiseret i videnssamfundet og dets betydning for virksomheders rum og rammer. Han er blandt pionererne inden for anvendt arkitekturpsykologi og strategisk indretning af vidensarbejdspladser. Mads er en efterspurgt foredragsholder og underviser inden for emner som ledelse, trivsel, mening i arbejdslivet, stress, strategisk indretning etc. Som forfatter har Mads bl.a. udgivet bogen Rumrejse kontoret fra kasse til klub, der handler om arbejdspladsens fysiske omgivelser og udvikling i et psykologisk perspektiv. Har endvidere været medforfatter på en af de første større undersøgelser om frivillig ledelse i foreningslivet. Udover at være erhvervspsykolog er Mads aktiv som musiker, pianist og korleder. Mads inddrager ofte sine erfaringer fra musikken i sit arbejde som konsulent og underviser

16 LINDHOLM ERHVERVSPSYKOLOGI Ny Kærvej 43b Aalborg LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog

COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog COLLIGO Inspirationskatalog Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning Facilitering af visionsog beslutningsprocesser Konflikthåndtering via konstruktiv kommunikation Få viden om og konkrete værktøjer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Executive Development Program, EDP

Executive Development Program, EDP Kjerulf & Partnere - når du er klar til forandring Executive Development Program, EDP Personlig udvikling på toplederniveau Executive Development Program, EDP Tøystrup Gods på Fyn kursussted for Executive

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 for ledere Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2015! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 29. juni til onsdag 1. juli 2015 har alle ledere i

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere