Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA"

Transkript

1 Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

2 - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3 Hvem kan være medlem?...4 Hvad er "åbne" og "lukkede" møder?...4 Hvor kan vi holde N.A.- møder?...4 Hvilken mødeform kan vi anvende?...5 Udvikling i jeres mødeform...6 Hvilken slags litteratur bør vi bruge?...7 Hvad er et forretningsmøde?...7 Hvordan bliver arbejdet gjort?...8 Hvordan vælger vi betroede tjenere?...8 Hvilke betroede tjenere han en gruppe brug for?...9 Hvilke ansvar har en N.A.- gruppe?...10 Hvordan kan vor gruppe understøtte anden N.A.- service?...11 Hvordan kan vor gruppe bedre tjene sit lokalområde?...11 Hvordan kan vor gruppe løse sine problemer?...11 Eksempel på en mødeguide...12 Et eksempel på en meddelelse om anonymitet...14

3 - 3 - Introduktion Der er mange måder at gøre tingene på i Narcotics Anonymous. Og lige som hver af os har hver sin individuelle personlighed, således vil jeres gruppe også udvikle sin specielle identitet, sin egen måde at gøre tingene på og sit eget specielle tag på at bringe N.A.- budskabet videre. Det er den måde det skal være på. I N.A. opfordrer vi til enhed ikke til ensartethed. Denne lille bog forsøger ikke at sige alt, der kan siges om at drive en N.A.- gruppe. Hvad du vil finde her er nogle korte svar på nogle grundlæggende spørgsmål. Hvad er en N.A.- gruppe? Hvordan bliver arbejdet gjort? Hvilke slags møder kan en gruppe have? Når der opstår problemer, hvordan løses de så? Vi håber at denne lille bog vil vise sig brugbar når din gruppe forsøger på at opfylde sit vigtigste formål: At bringe budskabet videre til den addict, der stadig lider. Hvad er en N.A. gruppe? En gruppe i Narcotics Anonymous er når to eller flere addicts i bedring mødes regelmæssigt på et bestemt tidspunkt og sted med det formål at være i bedring for sygdommen addiction. Alle grupper i Narcotics Anonymous er bundet til principperne i N.A. s 12 Trin og 12 Traditioner. N.A.- møder ledes af addicts for addicts. Det er et personligt og åndeligt program; derfor bør personlige erfaringer, N.A.- principper og almindelig oplysning om N.A. være emnerne for vore møder. Det primære formål med en N.A.- gruppe er at bringe budskabet om bedring videre til den addict der stadig lider. Gruppen giver hvert enkelt medlem mulighed for at dele om og høre andre addicts erfaringer om at lære at leve på en bedre måde uden at bruge stoffer. Gruppen er, i sit inderste væsen, det middel der bringer budskabet videre. Den tilbyder omgivelser, hvor nykommeren kan identificere sig med addicts i bedring og kan finde en atmosfære af bedring. N.A.- grupper er grundlaget for N.A. s servicestruktur. Grupperne holder kontakt med resten af N.A. gennem repræsentanter, der er valgt til at deltage på gruppens vegne i N.A. s servicestruktur. Breve til gruppen fra World Service Office, iberegnet Newsline (W.S.O. s nyhedsbrev) holder gruppen orienteret om emner, der påvirker fællesskabet på verdensplan. (Hvis din gruppe ikke modtager Newsline, så bed jeres sekretær om at få registreret gruppens postadresse hos Group Services Department på World Service Office.) Hvad er en "hjemmegruppe"? I nogle N.A. fællesskaber er blevet sædvane for medlemmer af fællesskabet at yde et personligt engagement for at støtte en bestemt gruppe - deres "hjemmegruppe". Selvom dette ikke finder sted overalt, tror mange at dette kan være et gode såvel for det enkelte medlem som for gruppen. For det enkelte medlem kan det bidrage til en stabil base for bedring, et sted der kan kaldes "hjemme", et sted hvor man kender og er kendt af andre addicts i bedring. For gruppen sikrer det en kærne af faste, engagerede medlemmer. En stærk hjemgruppe kan også fostre en ånd af kammeratskab, der gør gruppen mere attraktiv og understøttende

4 - 4 - for nykommere. En hjemgruppe er én bestemt måde hvorpå gruppemedlemmer, ved at yde et personligt engagement for enhed, kan fremme deres egen bedring såvel som sikre at den samme mulighed findes for andre. Hvor hjemgruppe-konceptet er den accepterede norm i nogle N.A.- fællesskaber er det ukendt i andre. Der er mange, mange måder at tale om og tænke på det bånd der er knyttet mellem addicts i deres grupper. Gør hvad du synes at passe bedst til jeres eget N.A.- fællesskab. Hvem kan være medlem? Hvis en addict ønsker at være medlem af Narcotics Anonymous er alt hvad der kræves, et ønske om at holde op med at tage stoffer. Vor tredje Tradition sikrer dette. Hvorvidt det enkelte medlem af Narcotics Anonymous vælger at være medlem af en bestemt gruppe også er helt op til den enkelte. Hvad er "åbne" og "lukkede" møder? "Lukkede" N.A.- møder er kun for addicts eller de, der tror, at de måske har et problem med stoffer. Lukkede møder tilvejebringer en atmosfære i hvilken addicts kan føle sig mere sikre på, at dem der er tilstede, er i stand til at identificere sig med dem. Mødelederen læser ofte en meddelelse op ved begyndelsen af et lukket møde, der forklarer hvorfor mødet er lukket og henviser ikke-addicts, der måtte være tilstede til et åbent møde. "Åbne" N.A.- møder er netop dét - åbne for alle der ønsker at være tilstede. Nogle grupper holder åbne møder én gang om måneden for at give ikke-addicts venner og familie lejlighed til at fejre mærkedage med sig. Det bør gøres klart i løbet af mødet at N.A. ikke modtager bidrag i form af penge fra ikke-addicts. Nogle grupper holder omhyggeligt planlagte åbne møder, især åbne speakermøder, for bredt at give medlemmer af det omgivende samfund lejlighed til at se hvad N.A. drejer sig om og endog for at kunne stille spørgsmål. Ved sådanne offentlige møder bliver der ofte læst en meddelelse omhandlende vor tradition om anonymitet op, der beder besøgende om ikke at tage identificerbare billeder, bruge efternavne eller referere personlige detaljer, når de beskriver mødet for andre. (Et eksempel på en sådan meddelelse om anonymitet står bagerst i denne lille bog.) Yderligere information om offentlige møder kan findes i A Guide to Public Information der kan fås gennem din Gruppe Service Repræsentant eller ved at skrive til World Service Office. Hvor kan vi holde N.A. møder? N.A.- møder kan holdes næsten hvor som helst. Grupperne ønsker sædvanligvis at finde et let tilgængeligt offentligt sted hvor de kan holde deres møde ugentligt. Faciliteter der drives for offentlige midler og religiøse eller borgerorganisationer har ofte lokaler til

5 - 5 - leje for et rimeligt beløb, der vil række til en gruppes behov. De fleste mødesteder vil være meget samarbejdsvillige og generøse. Selv om de måtte ønske at donere plads for møder skal vi dog betale leje. Nogle faciliteter kan foretrække at lejen betales i form af litteratur eller andre ydelser. Før man sikrer sig et sted at holde møde kan det være godt at overveje hvorvidt det vil være muligt for addicts med fysiske handicaps at deltage eller ej. Har bygningen ramper, elevatorer med brede døre og toiletter, der kan anvendes af en person i kørestol? Er der gode forhold til parkering og aflæsning? Der er andre lignende overvejelser din gruppe måtte ønske at gøre sig. Det anbefales i almindelighed at gruppens møder ikke afholdes i medlemmers hjem. De fleste grupper ønsker at afholde deres møder på offentlige steder af en række grunde. Regelmæssige møder holdt på offentlige steder har en tendens til at fremme N.A. s troværdighed i lokalsamfundet. På grunde af varierende arbejdstider og ferie er det ofte svært at fastholde mødetidspunktet for møder, der holdes i private hjem. At holde møde i et privat hjem kan også påvirke nogle medlemmers villighed til at deltage. En gruppe der beder medlemmer om at give husly for møder beder dem om at løbe risikoen for personlige tab i form af tyveri og skader på ejendele. Selv om nogle grupper kan afholde de første få møder i et medlems hjem, anbefales det i almindelighed at de flytter deres møde til offentlige steder så hurtigt som muligt. At holde almindelige N.A. møder på visse typer steder - behandlingscentre for addicts, i klubhuse eller i politiske partiers hovedkvarterer f.eks. - kan kompromittere den enkelte gruppes uafhængige identitet. Før det besluttes at holde møder et sådant sted, kan jeres gruppe ønske at overveje nogle få spørgsmål: Er stedet åbent for alle addicts, der måtte ønske at deltage i mødet? Pålægger stedets administration brugen af lokalet nogen restriktioner, der går imod vore Traditioner? Står det klart for alle, det måtte angå, at det er jeres N.A.- gruppe, ikke stedet, der sponsorerer mødet? Har I en klar lejeaftale med stedets ledelse og er lejen beskeden nok til at give gruppen mulighed for at bidrage med midler til N.A. s Service Struktur? Finder så mange af de lokale N.A. møder allerede sted dér, så jeres N.A. fællesskab som helhed ville blive lammet, hvis det lukkede? Dette er nogle af de spørgsmål en gruppe bør overveje omhyggeligt før det besluttes, hvor der skal holdes N.A.- møde. Hvilken mødeform kan vi anvende? Grupper bruger en række forskellige mødeformer for at fremme atmosfæren af bedring til deres møder. De fleste møder varer en eller halvanden time. Nogle grupper han én mødeform til deres møder. Andre grupper har en plan med skiftende mødeformer: én uge et trinmøde, næste uge et speakermøde og så videre. Igen deler andre deres store møder i flere dele efter at mødet er åbent, hver med sin form. Her er nogle få grundlæggende beskrivelser af nogle af de mødeformer der, med variationer, synes at være blandt de mest almindelige. I den forbindelse har vi givet et eksempel på en mødeform i slutningen af denne lille bog.

6 - 6 - Dele-møder: Mødelederen åbner mødet op således at medlemmerne kan dele om hvilket som helst emne, der angår bedring. Emne-møder: Mødelederen vælger et bestemt emne, der drejer sig om bedring, som emne for indlæg eller beder en anden om at vælge et emne. Studie-møder: Der findes en række forskellige typer studiemøder. Nogle læser en del W.S.O godkendt tekst eller pamflet hver uge og diskuterer den; f.eks. et Basis Tekst studie. Andre har diskussioner, der fokuser på de 12 Trin eller på de 12. Traditioner. Speaker-møder: Nogle møder beder en enkelt speaker om at dele om sin bedring eller erfaring om et bestemt aspekt af bedring i N.A. Andre beder to eller tre speakere om at tale en kortere tid. Igen bruger andre en kombinationsform med en speaker, der deler først med efterfølgende diskussion af et emne. Nykommer møder: Disse møder ledes ofte af to eller tre af gruppens mere erfarne medlemmer. Disse medlemmer deler om deres erfaringer med addiction og med bedring i N.A.- fællesskabet. Hvis tiden tillader det, åbnes mødet derefter for spørgsmål fra de nyere medlemmer. Nykommer møder holdes til tider en halv time før eller efter gruppens almindelige møde. Andre grupper udfører dem som mindre dele af større møder. Andre igen holder nykommer møde på én dag i ugen, deres almindelige møde på en anden. Hvilken form der end vælges giver nykommersmøder jeres gruppe en mulighed for at bibringe nye i N.A. en indføring i det grundlæggende i bedring. Spørgsmål og Svar-møder: Ved spørgsmål og svar-møder bliver medlemmerne bedt om at tænke over spørgsmål vedrørende bedring og fællesskabet, nedskrive disse og lægge dem i "spørgsmålskurven". Mødelederen trækker en seddel fra kurven, læser spørgsmålet op og beder en om at svare på det. Efter at en eller to har svaret på spørgsmålet, trækker mødelederen et nyt og så fremdeles indtil mødet er ovre. Udvikling af jeres mødeform. Dette er en beskrivelse af blot nogle få af de mange mødeformer, der bruges ved N.A.- møder; variationerne af selv disse få former kan være endeløse. Føl jer frie til fornyelse. Varier mødeformen til hvad det end måtte være, der synes at passe bedst til jeres gruppes "personlighed" og til de addicts behov i jeres område. Ofte vil et møde vokse sig langt større end gruppen oprindelig forventede. En mødeform, der fungerer godt for en lille gruppe fungerer måske ikke så godt for en større. Når en af jeres grupper oplever en sådan vækst kan I ønske at overveje nogle ændringer i mødeformen, måske endda at ændre den helt. Nogle grupper, der oplever en sådan vækst bryder gruppen op i mindre dele for at give medlemmerne mulighed for at deltage. Nogle bruger endog forskellige mødeformer i hver del.

7 - 7 - Hvilke slags litteratur bør vi bruge? Det er op til hver enkelte gruppe at afgøre hvilken N.A.- litteratur, der er passende til deres møder. Udvalgte dele af godkendt litteratur og pamfletter læses almindeligvis op ved begyndelsen af et N.A.- møde og nogle møder bruger dem som kernen i deres form. Godkendt N.A. litteratur repræsenterer den bredeste rækkevidde af bedring i N.A. De fleste grupper finder at læsning af bedrings-orienteret materiale bedst understøtter det vigtigste formål for gruppen frem for at læse håndbøger eller bulletiner. Og mens nogle grupper ikke ønsker at få serviceorienterede publikationer læst op til deres møder om bedring, gør de almindeligvis disse publikationer tilgængelige ved at lægge dem frem på deres bord med litteratur. Grupper gør ofte andre former for N.A.- litteratur tilgængelig ved deres møder: Newsline (W.S.O. s nyhedsbrev), forskellige N.A. service bulletiner og håndbøger, The N.A. Way Magazine (det internationale tidsskrift for fællesskabet) og lokale N.A. nyhedsbreve. Litteratur fra andre tolv trins fællesskaber eller fra andre organisationer er upassende både til at lægge frem og til at læse op ved gruppemøder. At gøre det ene eller andet medfører bekræftelse af et udenforstående foretagende, hvilket er i direkte strid med N.A. s sjette Tradition. Hvad er et forretningsmøde? Hensigten med forretningsmøder giver sig selv: at gruppens aktiviteter gøres på en måde så gruppen effektivt forbliver i stand til at bringe budskabet videre. Nogle af de spørgsmål, der typisk behandles med et forretningsmøde er: Er gruppen effektiv til at bringe budskabet videre? Føler nykommerne sig velkomne? Skal der søges løsninger på problemer ved forudgående møder? Yder mødeformen tilstrækkelige anvisninger? Er mødedeltagelsen stabil og stigende? Er der gode relationer mellem gruppen og det sted mødet holdes? Er der gode relationer mellem gruppen og lokalområdet? Bliver gruppens kapital brugt klogt? Kommer der nok penge ind til møderne til at opfylde gruppens behov og også tilstrækkeligt til at bidrage til resten af service strukturen? Er der tilstrækkeligt med litteratur og forfriskninger? Er der service-mangler i gruppen? Har området, regionen eller World Service Conference bedt gruppen om hjælp? Gruppe forretningsmøder, til tider kaldet for styrings-komite-møder, holdes almindeligvis før eller efter et almindeligt gruppemøde, sådan at gruppemødet forbliver fokuseret på sit vigtigste formål. Gruppen vælger en til at lede forretningsmødet. Gruppens betroede tjenere aflægger rapport om deres ansvarsområde og emner af betydning for gruppen bliver kastet op til diskussion.

8 - 8 - Nogle grupper holder forretningsmøder regelmæssigt. Andre indkalder kun forretningsmøde når der dukker noget bestemt op, der kræver gruppens opmærksomhed. Alle gruppens medlemmer er velkomne til at deltage, opfordres ligefrem direkte hertil og til at rejse spørgsmål af betydning for gruppens arbejde og tage del i diskussionen. Gruppen er grundlaget for N.A. s service struktur og guides af de tolv Traditioner. En god forståelse af de tolv Traditioner vil hjælpe forretningsmøderne med at holde en ret kurs. Interesserede medlemmer kan læse artikler om de tolv Traditioner i Basis Tekst. 1 Sjette Tradition: En N.A.gruppe bør aldrig give sin tilslutning til, finansiere eller låne N.A. navnet ud til noget udenforstående foretagende for at problemer med penge, ejendom eller prestige ikke skal aflede os fra vores vigtigste formål. Hvordan får gruppen arbejdet gjort? Stille stole frem, tilberede forfriskninger, indkøbe litteratur, sørge for speakere, gøre rent efter møderne, betale regninger - de fleste af de ting en N.A. gruppe gør for at kunne holde sine møder er ret enkle. Men hvis én person skulle gøre dem alle ville disse enkle ting hurtigt blive overvældende. Det er derfor en gruppe der vælger ledere (eller med anden Traditions ord "betroede tjenere"). For at hjælpe til at dele arbejdet mellem gruppens medlemmer. Valg af betroede tjenere er en måde gruppen praktiserer N.A. s Tradition om at være selvforsynende: "Hver gruppe bør være helt selvforsynende..." Til tider synes det som om grupper kører helt af sig selv; men det er et faktum at der må nogen til at gøre de ting der understøtter gruppen. Ved at deles om arbejdet sikrer gruppen at gruppen som et hele er selvforsynende og at gruppens byrder ikke fordeles uens på skuldrene af blot én eller to personer. Valg af betroede tjenere giver gruppen en lejlighed til at styrke medlemmernes bedring. Når medlemmer indvilliger i at tjene som sekretær, kasserer eller sørge for kaffe og te, hjælper denne accept af ansvar ofte til at fremme deres personlige vækst. Det giver også en mulighed for at fremme gruppens evne til at bringe budskabet videre. Du behøver ikke at være betroet tjener for at lave service for gruppen. Hver uge er der arbejde, der skal gøres: hjælpe med forud for mødet, tage godt imod nykommere, gøre rent, være med til at sørge for forfriskninger og andre ting af den slags. At bede nye medlemmer om at hjælpe med den slags ting kan få dem til hurtigere at føle sig som en del af gruppen. Hvordan vælger vi betroede tjenere? Der er en række ting at tage hensyn til når der vælges betroede tjenere. En er modenhed i bedring. Når der er nye i bedring vælges en stilling fratages de tid og energi, som de behøver til deres tidlige bedring. Gruppemedlemmer med et eller to års cleantime er sandsynligvis allerede godt befæstet i deres bedring. De er rimeligvis også bedre bekendt med N.A. s Traditioner og gruppeprocedurer. En anden ting er at tage hensyn til er vedvarende deltagelse i gruppen. Kommer de regelmæssigt til møder? Tager de aktivt del i gruppens forretningsmøder?

9 - 9 - De der har vist deres engagement i gruppen ved at komme hver uge, bliver sandsynligvis bedre betroede tjenere, end de der kun deltager lejlighedsvis. Når der opstår en mangel i gruppens styrelse holder gruppen et forretningsmøde for at overveje hvordan den kan afhjælpes. De fleste grupper bruger simpel nominering og valg til at vælge nye betroede tjenere. Hvilke betroede tjenere har en gruppe brug for? I forskellige områder fordeles arbejdet forskelligt og de enkelte hverv kaldes til tider forskellige navne. Det der er vigtigt er ikke hvem der udfører hvervet eller hvad det kaldes, men at det bliver gjort. Hvad der følger nu er en generel beskrivelse af de mest almindelige hverv en N.A. gruppe har. En Sekretær tager hånd om gruppens anliggender, som oftest ved at rekruttere andre gruppemedlemmer til at hjælpe til. Et af de første hverv for en ny sekretær er at registrere gruppens postadresse og information om gruppens møder hos områdets komites sekretær og hos World Service Office. Hver gang en ny sekretær eller grupperepræsentant vælges når der ændres på mødetidspunkt eller sted bør både områdets komite og World Service Office orienteret herom. Andre ting en sekretær er ansvarlig for kan være: Åbne mødelokalet, sætte stole og borde op (om nødvendigt), gøre rent og låse efter mødet er ovre. Arrangere et bord med N.A. litteratur og pamfletter, lokale mødelister, løbesedler om N.A. aktiviteter, service bulletiner, The N.A. Way Magazine og nyhedsbreve fra N.A. Lave kaffe og te. Købe forfriskninger og andet nødvendigt. Vælge mødeledere og speakere. Føre en liste over gruppemedlemmernes mærkedage, hvis gruppen ønsker det. Lede forretningsmøder i gruppen. Og gøre hvad der ellers skal gøres. Mange grupper uddeler disse hverv enkeltvis; en til at låse op og i for mødelokalet, en anden der er ansvarlig for forfriskninger, en tredje til at drage omsorg for bordet med litteratur og så videre. Grupper der afholder mere end et møde har for det meste forskellige ansvarlige for disse hverv til hvert af gruppens møder. Kasseren er en ansvarlig for gruppens penge. På grund af de særlige faldgrupper der er forbundet med service som kasserer, er det vigtigt at gruppen omhyggeligt overvejer hvem de vælger til at være kasserer. Hvis gruppen vælger en der ikke er i stand til at varetage hvervet er gruppen i det mindste delvis ansvarlig, hvis noget går galt. Det anbefales at gruppen vælger medlemmer der er økonomisk sikret, gode til at bestyre deres personlige økonomi og som har været clean i mindst et år. På grund af nødvendigheden af at føre sammenhængende regnskab anbefales det også indtrængende at gruppen vælger kasserer for mindst et helt år.

10 Hvad laver gruppens kasserer? De tæller de penge som medlemmerne har bidraget med efter hvert møde, betaler udlæg tilbage til dem der køber gruppens forfriskninger og litteratur og fører gode enkle regnskaber. Gruppekassererens hverv kræver nøje årvågenhed overfor detaljer. For at hjælpe kassereren i forbindelse med disse detaljer kan Group Treasurers Workbook fås fra områdekomiteen eller fra World Service Office. Gruppe Service Repræsentanter vælges direkte af hver N.A. gruppe. Ved at deltage i områdets service og være tilstede ved fora, seminarer og workshops på både område og regions niveau, udøver GSR er konstant, aktiv indflydelse på diskussionerne der føres indenfor service strukturen. Hvis vi er årvågne overfor at vælge stabile, kvalificerede ledere på dette niveau vil resten af service strukturen så godt som sikkert være sund. Fra dette stærke fundament kan en servicestruktur opbygges, der vil nære, informere og understøtte grupperne ligesom grupperne vil nære og understøtte strukturen. Gruppe service repræsentanter forbinder deres grupper med resten af N.A. servicestrukturen især gennem den information der overføres gennem rapportering til og fra områdekomiteen. Ved gruppe forretningsmøder giver GSR-rapporten et referat af områdekomiteens aktiviteter og åbner derved for diskussioner mellem gruppens medlemmer, der kan give GSR en en fornemmelse af hvordan området bedre kan udfylde gruppens behov. Ved almindelige gruppemøder sørger GSR en for at løbesedler med områdets og regionens aktiviteter. Ved område komite møder formidler GSR en perspektiver på gruppevækst, der er vitale for komiteens arbejde. Hvis en gruppe har problemer kan GSR en dele disse problemer med områdekomiteen i sin rapport. Og hvis gruppen ikke har fundet en løsning på disse problemer kan områdets leder sætte dette på komiteens dagsorden således at GSR en kan indsamle den erfaring som andre har fået i en lignende situation. Hvis nyttige løsninger viser sig kan GSR en rapportere disse tilbage til gruppen. Gruppen vælger også en anden repræsentant kaldet Gruppe Service Suppleant. GSS ere er tilstede sammen med GSR en således at de selv kan se hvordan komiteen arbejder. Og hvis GSR en ikke kan deltage i et område service møde deltager GSS eren i stedet for denne. GSS ere medvirker også sammen med andre i områdets underkomiteer. Erfaring fra underkomiteer vil give GSS eren øget perspektiv på hvordan områdeservice reelt fungerer. Dette perspektiv vil gøre dem til mere effektive deltagere i områdets komite, hvis gruppen senere beder dem om at tjene som GSR. Hvilke ansvar har en N.A. gruppe? Det ansvar hvilken som helst N.A. gruppe først og fremmest har - "dens vigtigste formål" ifølge femte Tradition - er "at bringe budskabet videre til den addict, der stadig lider". Og det vigtigste en gruppe kan gøre for at opfylde dette vigtigste formål, er at afholde møder der tilvejebringer en atmosfære i hvilken bedring kan blive delt virkningsfuldt mellem addicts. Grupperne afholder detaljerne i deres møder på vidt forskellige måder, men alle søger det samme mål: at gøre bedring for addiction af stoffer opnåelig for enhver addict i området,der søger den.

11 Hvordan kan vor gruppe støtte anden service i N.A.? I den sidste ende har N.A. grupperne både ansvaret for og autoriteten til al service i N.A. fællesskabet. Hver gruppe bør sende stabile, aktive GSR er til at deltage i service strukturens arbejde på gruppensvegne. Og hver gruppe bør overveje hvordan den bedst kan tilvejebringe de midler, der er nødvendige for N.A. s servicestruktur for at gøre sit arbejde. De fleste grupper sætter et mindre beløb til side til brug i en pludselig opstået situation. Imidlertid finder grupperne almindeligvis ud af at for store beløb skaber langt flere problemer end for små beløb. Efter gruppens udgifter er betalt sendes overskydende midler normalt videre til områdets eller regionens service komite. Hvis der ikke eksisterer noget område eller region kan midlerne sendes direkte til World Service Conference. Hvordan kan vor gruppe bedre tjene sit lokalområde? Ved sin blotte eksistens yder en N.A. gruppe allerede en betydelig tjeneste i forhold til lokalområdet. Den bibringer området addicts den støtte, der skal til for igen at kunne være en fungerende del af samfundet. Men hvordan kan en gruppe blive mere effektiv i forhold til at række ud imod de addicts, der endnu ikke har fundet N.A.? Der er generelt to måder hvorpå en N.A. gruppe kan tjene sit lokalområde bedre: gennem områdets service komite og gennem aktiviteter der koordineres af gruppen selv. De fleste N.A. grupper tjenes af en område service komite. Område service komiteer koordinerer tiltag til at bringe N.A. budskabet videre på vegne af de grupper de tjener. Offentlig informations service, telefonisk kontakt linie og repræsentation i paneler for addicts på behandlingscentre og i fængsler er tre måder på hvilke de fleste områders service komiteer bringer budskabet videre, enten direkte til den addict, der stadig lider eller til de, der kan henvise en addict til et N.A. møde. Din gruppe service repræsentant kan fortælle dig mere om hvordan du og din gruppe kan deltage mere effektivt i din område service komite s arbejde. Nogle N.A. grupper rækker selv ud imod deres lokalområde. Dette er især tilfældet i små lokalområder og i områder hvor N.A. er meget ny. En N.A. gruppe i et landområde har oplagt ikke så mange medlemmer eller penge til rådighed som en område komite i en stor by: Men ikke desto mindre er mulighederne tilstede for at bringe budskabet om bedring effektivt videre til andre, der måtte søge efter den løsning vi har fundet. Skriv til WSO Group Services Department hvis din gruppe mangler hjælp til at række ud imod lokalsamfundet. Bed om håndbøgerne A Guide to Public Information og Hospitals and Institutions Handbook. Hvordan kan din gruppe løse sine problemer? N.A. grupper møder vidt forskellige problemer: møder går i opløsning; behandlingscentre sender store antal til møder, der er dårligt forberedt til dette; mødeformen kræver fornyelse; budskabets klarhed bliver et

12 diskussionsemne; kaffen smager som et industrimiddel; oplæsningen ved mødets start varer ved og ved. Disse blot nogle få af de problemer den almindelige N.A. gruppe må tage hånd om fra tid til anden. Denne lille bog er ingen håndfæstning på hvordan disse problemer løses. Den udpeger nogle effektive redskaber gruppens medlemmer kan tage i anvendelse til at løse sine problematikker. Den bedste kilde til løsning af en gruppes problemer er i de fleste tilfælde gruppen selv. "Når vi som en følge af disse Trin havde fået en åndelig opvågen", siger vort tolvte Trin, "forsøgte vi... at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os." Sund fornuft, åbne sind, rolige diskussioner, præcise informationer, gensidig respekt og sund personlig bedring sætter en gruppe i stand til at klare næsten alt, der dukker op. Der er en række skrevne ressourcer gruppen kan anvende for at indsamle de nødvendige informationer til at tage sunde beslutninger. Basis Tekst giver oplysninger om hvordan de tolv Traditioner kan tages i anvendelse. The Temporary Working Guide to Our Service Structure giver forklaringer på vigtige service aktiviteter i N.A. Tidsskrifter som The N.A. Way Magazine og Newsline har ofte artikler omhandlende problemer gruppen kan komme til at stå overfor. En anden kilde til informationer gruppen kan tappe af, er andre gruppers erfaringer i området eller regionen. Hvis en gruppe har et problem og ikke selv kan finde frem til en løsning kan den bede sin gruppe repræsentant om at dele om dette problem ved det næste område service komite møde. Mange O.S.K er afsætter tid ved hvert møde til netop dette formål. Og hvor områdets komite ikke kan fortælle en gruppe hvad den skal gøre kan den være et forum hvor grupperne kan dele om, hvad der har virket for dem. Workshops ledet af område service komiteen giver den samme mulighed i et større format. Bed din gruppe service repræsentant om detaljer om hvorledes områdets eller områdets komiteer kan hjælpe med problemer i gruppen. *Skriv til WSO Group Services Department hvis I ikke ved hvordan I kan få kontakt til den nærmeste område komite. De vil være glade for at skabe forbindelsen. Eksempel på en mødeguide Dette eksempel på en mødeguide er blot... et eksempel. Det er lavet sådan at hvis din gruppe vælger det, kan det bruges præcis som det er. Imidlertid anbefales det at ændre og omskabe den, så den passer til din gruppes behov. Mødelederen: At byde medlemmerne velkommen og præsentere sig selv. Hej, mit navn er og jeg er en addict. Velkommen til dette møde i N.A. gruppen. Jeg vil gerne åbne dette møde med et øjebliks stilhed (15-20 sekunder)for at minde den addict, der stadigvæk lider, fulgt af sindsrobønnen. Vi vil gerne rette en særlig velkomst til nykommere. Er der nogen til deres første N.A. møde? Vil I være venlige at præsentere jer? Er der nogen til dette møde for første gang?

13 Hvis det er et lukket møde: Dette er et "lukket" N.A. møde. "Lukkede" N.A. møder er kun for addicts eller de der tror de måske har et problem med stoffer. Lukkede møder giver en atmosfære hvor addicts kan føle sig mere sikre på, at de der er tilstede vil være i stand til at identificere sig med dem. Hvis der er nogen ikke-addicts tilstede vil vi gerne takke jer for jeres interesse for N.A. Vores mødeliste på bordet vil oplyse jer om møder i området, der er åbne for ikke-addicts.hvis det er et åbent møde: Dette er et "åbent" N.A. møde, hvilket betyder at ikke-addicts, venner, familiemedlemmer og personer fra lokalområdet er velkomne til at deltage. Andre N.A. møder kan være lukkede for ikkeaddicts. Vi vil gerne byde vore gæster velkomne til at deltage. Andre N.A. møder kan være lukkede for ikke-addicts. Vi beder jer om at respektere det vigtigste formål med dette møde, der er at give addicts et sted at dele deres bedring med hinanden. Mødelederen: Du vil måske gerne læse en meddelelse om anonymitet op ved begyndelsen af et åbent møde. Et eksempel på en meddelelse om anonymitet følger umiddelbart efter dette eksempel på en mødeform. For at beskytte gruppen såvel som mødestedet beder vi om at der ikke medbringes stoffer eller værktøj til mødet. Det koster ikke noget at tilhøre N.A. Du er medlem hvis du siger du er det. Mødelederen: Anerkendelse af forskellige længder af cleantime. Nøgleringe eller medaljoner kan deles ud. Vælg folk før mødet til at læse et af de følgende korte stykker. Disse læsestykker kan findes i vores Little White Booklet, Basis Tekst, I.P # 1 eller Gruppeoplæsningspapirerne. a) Hvem er en addict? b) Hvad er N.A. s program? c) Hvorfor er vi her? d) Hvordan Det Virker. e) De Tolv Traditioner. Mødelederen: Bed om et emne eller et Trin til diskussion og bed folk om at dele eller introducer speakeren. Mødelederen: Siger idet kurven sendes rundt: Kurven der sendes rundt er en måde at praktisere syvende Tradition på, der siger: "Hver N.A. gruppe bør være helt selvforsynende og afslå bidrag udefra." Pengene der kommer ind går til husleje, litteratur og forfriskninger. Gennem bidrag fra denne gruppe til forskellige komiteer bidrager de også til at bringe budskabet om bedring videre i vort område og over hele verden.

14 Hvis det er et "åbent" møde: Jeg vil endnu engang takke vore ikkeaddicterede gæster for den interesse de har vist N.A. På grund af N.A. s Tradition om at være selvforsynende beder denne gruppe om at I ikke giver bidrag når kurven går rundt. Har grupperepræsentanten nogen meddelelser? (GSR en vil give meddelelse om kommende gruppeaktiviteter og N.A. begivenheder i området). Efter at kurven er kommet tilbage: Jeg vil igen takke for at I er tilstede. Vil alle, der har lyst, danne en cirkel til afslutning? Forskellige grupper slutter på forskellige måder; med bøn, korte recitationer af N.A. litteratur o.s.v. Kom tilbage, det virker... Eksempel på en meddelelse om anonymitet N.A. s elvte Tradition siger; "Kendskabet til N.A. er baseret på tiltrækning snarere end agitation. Vi bør altid bevare personlig anonymitet i forbindelse med presse, radio, film og TV". Vi beder alle tilstedeværende om at respektere vore medlemmers anonymitet ved ikke at bruge identificerbare fotografier, efternavne eller personlige detaljer, når mødet beskrives for andre.

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Public Relations Håndbog. Kapitel 10 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Opstart af gruppe Mødeforløb

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag 19-07-15 - Vendersgade 63, Fredericia - Klokken 12:00 1. Sindsrobøn REFERAT 2. Valg af Ordstyrer og Referent Referent Pippi, Ordstyrer Kenneth 3. Oplæsning af NA-koncept

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

SGM servicegruppemøde

SGM servicegruppemøde Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl. 13 16. Sted: Christianskirken

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer VEDTÆGTER FOR [Nyt Navn] Præambel: Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer [Nyt navn] er et fællesskab af ledere og et netværk af kirker. Den har sin baggrund i de

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april.

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Tilstede:Lise-Lotte,Ove,Kurt,Hans-Henrik og Mona 1 Oplæsning af formålet med AA. 2 Valg af ordstyrer:ove 3 Valg af Referent:Mona 4 Tovholder:Sekretær Bill var

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere