Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

2 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet... 4

5 4 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,6 462,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler , , ,0 Udgifter uden for udgiftsloft , ,9 - Fællesudgifter ,1 450, Centralstyrelsen ,4 340, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv ,2 98, Uddannelse... 23, Den centrale refusionsordning ,0 11, Reservation til anbringelsesreformen... 28, Christiansø... 7,0 - Børn , Børnetilskud , Andre ydelser til børn , Udvikling af dagtilbud... 57, Forebyggelsesinitiativer... 70,0 - Individuel boligstøtte ,7 311, Boligydelse til pensionister ,7 311,0 Social , Anden kontanthjælp , Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) , Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) , Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) , Efterlevelseshjælp... 2,1 - Bistand og pleje for handicappede... 45, Bistand og pleje for handicappede... 45,7 - Integration og øvrige bistandsordninger ,3 11, Forsorgshjem ,4 11, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland... 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ,5 -

6 Særligt udsatte grupper , Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet Øvrige integrationsinitiativer mv , Integrationsindsats og repatriering ,0 - Sociale pensioner , , Folkepension (tekstanm. 114) , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) , Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond , Førtidspension ,8 - Artsoversigt: Driftsposter ,0 229,1 Interne statslige overførsler... 43, ,8 Øvrige overførsler ,1 231,5 Finansielle poster... 2,0 8,0 Kapitalposter ,1 270,0 Aktivitet i alt , ,4 Forbrug af videreførsel ,4 - Årets resultat... -5,6 - Nettostyrede aktiviteter ,0-442,0 Bevilling i alt , ,4 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.) ,1-02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)... 0,1-03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.) Psykolognævnet (Driftsbev.) Koncernfælles funktioner (Driftsbev.) Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)... 6,2-21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ,7-23. Børnerådet (Driftsbev.)... 8,0-24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)... 5,1-28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.) Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) Socialstyrelsen (Driftsbev.) ,2-31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ,7-32. Familiestyrelsen (Driftsbev.) Gebyr ved ansøgning om navneændringer ,8 34. Parrådgivning (Reservationsbev.)... 2,5 -

7 Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.) Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)... 71,9-55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.) Foreninger mv. (Reservationsbev.)... 2,1-63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.) Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler... -5,7-79. Reserver og budgetregulering... 23, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)... 37,9-02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,9-04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,5-07. Frivilligrådet (Driftsbev.)... 2,9-08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 20,1 2,2 15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 50,9-20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.) 7,5 3,6 23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,4-24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 43,4-26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,6-28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 42,4 2,7 29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,9-31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,8-32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

8 Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.) Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Uddannelse 11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 0,8-12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,6-15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 16,7 6, Den centrale refusionsordning 03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) ,0-04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118) , Reservation til anbringelsesreformen 01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 28, Christiansø 71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)... 7,0 - Børn Børnetilskud 11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) ,3-12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) ,6-13. Særligt børnetilskud (Lovbunden) ,0-14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) , Andre ydelser til børn 05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden) ,2-07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,9-09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)... 6, Udvikling af dagtilbud 01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (Reservationsbev.) Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.) Reserve til frokost i daginstitutioner (Reservationsbev.) Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst-

9 8 15. anm. 111) (Reservationsbev.)... 28,3-10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget (Reservationsbev.) Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 29, Forebyggelsesinitiativer 01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 70,0 - Individuel boligstøtte Boligydelse til pensionister 01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ,5 31,0 02. Boligsikring (Lovbunden) ,0-03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) ,0-04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)... 7,0-05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv ,2 272,0 06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden) ,0 Social Anden kontanthjælp 03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) ,8-08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) , Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) 01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) , Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) 05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ,9-10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)... 16, Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) 01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) , Efterlevelseshjælp 01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)... 2,1 - Bistand og pleje for handicappede Bistand og pleje for handicappede 05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 10,6-07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.). 11,7-08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111)

10 15. 9 (Reservationsbev.) Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,2-11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 7,2-12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,2-13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,7-17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 6,1 - Integration og øvrige bistandsordninger Forsorgshjem 01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden) ,4-02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)... 36,6-03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 9,2-05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån... 4, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland 01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)... 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter 01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 18,6-09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,2-10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 68,9-11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,1-13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Psykiatriaftale (Reservationsbev.)... 85, Særligt udsatte grupper 02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

11 Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,0-07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.) National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)... 26,6-10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,0-11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.) 27,7 15,9 13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,0-17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 2,9-18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,8 4,6 19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,0-21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 31,8 13,2 22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 7,1-25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,2 0,6 27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,1-28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 38,1 12,3 31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 13,1 6,8 36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.) Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111)

12 (Reservationsbev.) Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.) Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Reservationsbev.)... 27,0-45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)... 5,1-50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,4-51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Faglige kvalitetsoplysninger (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,7-71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,7-74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 38,9-75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 23,9-77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)... 1,0-78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,0-79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser (Reservationsbev.) Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet 24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (Reservationsbev.) Øvrige integrationsinitiativer mv. 01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 27,0-02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 12,6-03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) 2,0-04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 2,3-06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 2,0-07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.) Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

13 Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Integrationsindsats og repatriering 01. Grundtilskud (Lovbunden) ,4-02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)... 69,3-03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)... 38,4-04. Reintegrationsbistand (Lovbunden)... 29,9 - Sociale pensioner Folkepension (tekstanm. 114) 01. Folkepension (Lovbunden) , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) 01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden) ,8-11. Varmetillæg (Lovbunden) , Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond 01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) , Førtidspension 01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden) ,4-02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden) ,8-03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden) ,1-04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden) ,5 - Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 8. ad , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 9. ad , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Materielle bestemmelser. Nr ad Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

14 gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger. Nr ad Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 af 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold. Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre. Nr ad Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Nr ad , , , , , og Den kulancemæssige godtgørelse på kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Social-, Børne- og Integrationsministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik. Nr ad Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol. Nr ad Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

15 Nr ad Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

16 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet... 4 Fællesudgifter... 9 Børn Individuel boligstøtte Social Bistand og pleje for handicappede Integration og øvrige bistandsordninger Sociale pensioner Anmærkninger til tekstanmærkninger

19 4 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver. Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler. Ressortændring af 3. oktober 2011 I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet 17: Andre ydelser til børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte grupper, Børnetilskud, Boligydelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Folkepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Førtidspension. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer mv. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, 14: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet 20: Udvikling af dagtilbud. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Social-, Børne- og Integrationsministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt , når de er givet ud over en 3-årig periode.

20 15. 5 Flerårsbudget: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,6 452,5 397,5 462,4 445,5 425,3 421,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter , , , , , , , Centralstyrelsen ,7 760,9 893,5 917,5 873,6 850,2 808, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv ,7 291,6 258,9 247,6 233,6 224,3 221, Uddannelse... 0,6 6,3 27,6 23,1 15,7 15,7 15, Den centrale refusionsordning ,2-12,9-13,4-11,6-11,6-11,6-11, Reservation til anbringelsesreformen... 33,8 37,7 28,2 28,4 28,4 28,4 28,4 Børn... 27,9 113,7 41,6 129,7 128,4 114,2 110, Andre ydelser til børn... 2,0 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1, Udvikling af dagtilbud... 25,9 112,6 39,7 57,8 56,5 42,3 38, Forebyggelsesinitiativer ,0 70,0 70,0 70,0 Individuel boligstøtte ,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7, Boligydelse til pensionister ,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Social... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16, Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0 Bistand og pleje for handicappede... 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38, Bistand og pleje for handicappede... 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38,0 Integration og øvrige bistandsordninger , , , , , , , Forsorgshjem ,5 603,7 551,2 597,2 610,9 624,9 639, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ,6 185,3 182,3 181,5 95,6 78,9 80, Særligt udsatte grupper ,6 779,8 526, , , , , Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet... 25,3 32,9 8, Øvrige integrationsinitiativer mv ,5 171,7 75,5 45,9 34,4 18,0 15, Integrationsindsats og repatriering ,5 457,3 471,9 536,7 615,0 649,6 654,1 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,7 Indtægt , , , , , , ,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0-84,0-207, Centralstyrelsen ,0-214, Christiansø... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 Børn , , , , , , , Børnetilskud , , , , , , , Andre ydelser til børn ,3 534,6 555,2 557,3 552,4 548,1 544,7 Individuel boligstøtte , , , , , , ,2

21 Boligydelse til pensionister , , , , , , ,2 Social , , , , , , , Anden kontanthjælp ,4 137,1 245,4 224,3 221,5 220,4 220, Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ,3 338,5 345,0 380,1 400,2 421,4 443, Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ,0 934, ,8 945,9 941,0 937,3 934, Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ,5 127,1 129,0 116,1 119,2 123,0 126, Efterlevelseshjælp... 1,6 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Integration og øvrige bistandsordninger... 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88, Integrationsindsats og repatriering... 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88,0 Sociale pensioner , , , , , , , Folkepension (tekstanm. 114) , , , , , , , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) ,5 855,1 859,3 862,9 867,2 871,7 876, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond , , , , , , , Førtidspension , , , , , , ,3 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , Specifikation af nettotal: Fællesudgifter , , , , , , , Centralstyrelsen ,8-107,8-250,0-5,7-8,8-12,1-9, Den centrale refusionsordning , , , , , , ,0 Integration og øvrige bistandsordninger... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4, Forsorgshjem... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet. Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole. Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video. Social-, Børne- og Integrationsministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere