Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

2 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet... 4

5 4 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,6 462,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler , , ,0 Udgifter uden for udgiftsloft , ,9 - Fællesudgifter ,1 450, Centralstyrelsen ,4 340, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv ,2 98, Uddannelse... 23, Den centrale refusionsordning ,0 11, Reservation til anbringelsesreformen... 28, Christiansø... 7,0 - Børn , Børnetilskud , Andre ydelser til børn , Udvikling af dagtilbud... 57, Forebyggelsesinitiativer... 70,0 - Individuel boligstøtte ,7 311, Boligydelse til pensionister ,7 311,0 Social , Anden kontanthjælp , Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) , Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) , Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) , Efterlevelseshjælp... 2,1 - Bistand og pleje for handicappede... 45, Bistand og pleje for handicappede... 45,7 - Integration og øvrige bistandsordninger ,3 11, Forsorgshjem ,4 11, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland... 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ,5 -

6 Særligt udsatte grupper , Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet Øvrige integrationsinitiativer mv , Integrationsindsats og repatriering ,0 - Sociale pensioner , , Folkepension (tekstanm. 114) , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) , Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond , Førtidspension ,8 - Artsoversigt: Driftsposter ,0 229,1 Interne statslige overførsler... 43, ,8 Øvrige overførsler ,1 231,5 Finansielle poster... 2,0 8,0 Kapitalposter ,1 270,0 Aktivitet i alt , ,4 Forbrug af videreførsel ,4 - Årets resultat... -5,6 - Nettostyrede aktiviteter ,0-442,0 Bevilling i alt , ,4 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.) ,1-02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)... 0,1-03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.) Psykolognævnet (Driftsbev.) Koncernfælles funktioner (Driftsbev.) Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)... 6,2-21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ,7-23. Børnerådet (Driftsbev.)... 8,0-24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)... 5,1-28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.) Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) Socialstyrelsen (Driftsbev.) ,2-31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ,7-32. Familiestyrelsen (Driftsbev.) Gebyr ved ansøgning om navneændringer ,8 34. Parrådgivning (Reservationsbev.)... 2,5 -

7 Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.) Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)... 71,9-55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.) Foreninger mv. (Reservationsbev.)... 2,1-63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.) Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler... -5,7-79. Reserver og budgetregulering... 23, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)... 37,9-02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,9-04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,5-07. Frivilligrådet (Driftsbev.)... 2,9-08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 20,1 2,2 15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 50,9-20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.) 7,5 3,6 23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,4-24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 43,4-26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,6-28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 42,4 2,7 29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,9-31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,8-32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

8 Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.) Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Uddannelse 11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 0,8-12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,6-15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 16,7 6, Den centrale refusionsordning 03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) ,0-04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118) , Reservation til anbringelsesreformen 01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 28, Christiansø 71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)... 7,0 - Børn Børnetilskud 11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) ,3-12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) ,6-13. Særligt børnetilskud (Lovbunden) ,0-14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) , Andre ydelser til børn 05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden) ,2-07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,9-09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)... 6, Udvikling af dagtilbud 01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (Reservationsbev.) Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.) Reserve til frokost i daginstitutioner (Reservationsbev.) Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst-

9 8 15. anm. 111) (Reservationsbev.)... 28,3-10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget (Reservationsbev.) Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 29, Forebyggelsesinitiativer 01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 70,0 - Individuel boligstøtte Boligydelse til pensionister 01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ,5 31,0 02. Boligsikring (Lovbunden) ,0-03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) ,0-04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)... 7,0-05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv ,2 272,0 06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden) ,0 Social Anden kontanthjælp 03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) ,8-08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) , Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) 01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) , Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) 05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ,9-10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)... 16, Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) 01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) , Efterlevelseshjælp 01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)... 2,1 - Bistand og pleje for handicappede Bistand og pleje for handicappede 05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 10,6-07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.). 11,7-08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111)

10 15. 9 (Reservationsbev.) Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,2-11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 7,2-12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,2-13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,7-17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 6,1 - Integration og øvrige bistandsordninger Forsorgshjem 01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden) ,4-02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)... 36,6-03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 9,2-05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån... 4, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland 01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)... 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter 01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 18,6-09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,2-10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 68,9-11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,1-13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Psykiatriaftale (Reservationsbev.)... 85, Særligt udsatte grupper 02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

11 Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,0-07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.) National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)... 26,6-10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,0-11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.) 27,7 15,9 13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,0-17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 2,9-18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,8 4,6 19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,0-21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 31,8 13,2 22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 7,1-25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,2 0,6 27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,1-28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 38,1 12,3 31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 13,1 6,8 36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.) Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111)

12 (Reservationsbev.) Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.) Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Reservationsbev.)... 27,0-45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)... 5,1-50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,4-51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Faglige kvalitetsoplysninger (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,7-71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,7-74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 38,9-75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 23,9-77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)... 1,0-78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,0-79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser (Reservationsbev.) Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet 24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (Reservationsbev.) Øvrige integrationsinitiativer mv. 01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 27,0-02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 12,6-03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) 2,0-04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 2,3-06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 2,0-07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.) Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

13 Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Integrationsindsats og repatriering 01. Grundtilskud (Lovbunden) ,4-02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)... 69,3-03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)... 38,4-04. Reintegrationsbistand (Lovbunden)... 29,9 - Sociale pensioner Folkepension (tekstanm. 114) 01. Folkepension (Lovbunden) , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) 01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden) ,8-11. Varmetillæg (Lovbunden) , Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond 01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) , Førtidspension 01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden) ,4-02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden) ,8-03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden) ,1-04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden) ,5 - Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 8. ad , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 9. ad , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Materielle bestemmelser. Nr ad Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

14 gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger. Nr ad Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 af 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold. Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre. Nr ad Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Nr ad , , , , , og Den kulancemæssige godtgørelse på kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Social-, Børne- og Integrationsministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik. Nr ad Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol. Nr ad Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

15 Nr ad Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

16 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet... 4 Fællesudgifter... 9 Børn Individuel boligstøtte Social Bistand og pleje for handicappede Integration og øvrige bistandsordninger Sociale pensioner Anmærkninger til tekstanmærkninger

19 4 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver. Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler. Ressortændring af 3. oktober 2011 I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet 17: Andre ydelser til børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte grupper, Børnetilskud, Boligydelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Folkepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Førtidspension. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer mv. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, 14: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet 20: Udvikling af dagtilbud. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Social-, Børne- og Integrationsministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt , når de er givet ud over en 3-årig periode.

20 15. 5 Flerårsbudget: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,6 452,5 397,5 462,4 445,5 425,3 421,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter , , , , , , , Centralstyrelsen ,7 760,9 893,5 917,5 873,6 850,2 808, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv ,7 291,6 258,9 247,6 233,6 224,3 221, Uddannelse... 0,6 6,3 27,6 23,1 15,7 15,7 15, Den centrale refusionsordning ,2-12,9-13,4-11,6-11,6-11,6-11, Reservation til anbringelsesreformen... 33,8 37,7 28,2 28,4 28,4 28,4 28,4 Børn... 27,9 113,7 41,6 129,7 128,4 114,2 110, Andre ydelser til børn... 2,0 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1, Udvikling af dagtilbud... 25,9 112,6 39,7 57,8 56,5 42,3 38, Forebyggelsesinitiativer ,0 70,0 70,0 70,0 Individuel boligstøtte ,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7, Boligydelse til pensionister ,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Social... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16, Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0 Bistand og pleje for handicappede... 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38, Bistand og pleje for handicappede... 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38,0 Integration og øvrige bistandsordninger , , , , , , , Forsorgshjem ,5 603,7 551,2 597,2 610,9 624,9 639, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ,6 185,3 182,3 181,5 95,6 78,9 80, Særligt udsatte grupper ,6 779,8 526, , , , , Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet... 25,3 32,9 8, Øvrige integrationsinitiativer mv ,5 171,7 75,5 45,9 34,4 18,0 15, Integrationsindsats og repatriering ,5 457,3 471,9 536,7 615,0 649,6 654,1 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,7 Indtægt , , , , , , ,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0-84,0-207, Centralstyrelsen ,0-214, Christiansø... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 Børn , , , , , , , Børnetilskud , , , , , , , Andre ydelser til børn ,3 534,6 555,2 557,3 552,4 548,1 544,7 Individuel boligstøtte , , , , , , ,2

21 Boligydelse til pensionister , , , , , , ,2 Social , , , , , , , Anden kontanthjælp ,4 137,1 245,4 224,3 221,5 220,4 220, Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ,3 338,5 345,0 380,1 400,2 421,4 443, Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ,0 934, ,8 945,9 941,0 937,3 934, Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ,5 127,1 129,0 116,1 119,2 123,0 126, Efterlevelseshjælp... 1,6 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Integration og øvrige bistandsordninger... 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88, Integrationsindsats og repatriering... 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88,0 Sociale pensioner , , , , , , , Folkepension (tekstanm. 114) , , , , , , , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) ,5 855,1 859,3 862,9 867,2 871,7 876, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond , , , , , , , Førtidspension , , , , , , ,3 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , Specifikation af nettotal: Fællesudgifter , , , , , , , Centralstyrelsen ,8-107,8-250,0-5,7-8,8-12,1-9, Den centrale refusionsordning , , , , , , ,0 Integration og øvrige bistandsordninger... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4, Forsorgshjem... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet. Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole. Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video. Social-, Børne- og Integrationsministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere