Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

2 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet... 4

5 4 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,6 462,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler , , ,0 Udgifter uden for udgiftsloft , ,9 - Fællesudgifter ,1 450, Centralstyrelsen ,4 340, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv ,2 98, Uddannelse... 23, Den centrale refusionsordning ,0 11, Reservation til anbringelsesreformen... 28, Christiansø... 7,0 - Børn , Børnetilskud , Andre ydelser til børn , Udvikling af dagtilbud... 57, Forebyggelsesinitiativer... 70,0 - Individuel boligstøtte ,7 311, Boligydelse til pensionister ,7 311,0 Social , Anden kontanthjælp , Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) , Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) , Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) , Efterlevelseshjælp... 2,1 - Bistand og pleje for handicappede... 45, Bistand og pleje for handicappede... 45,7 - Integration og øvrige bistandsordninger ,3 11, Forsorgshjem ,4 11, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland... 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ,5 -

6 Særligt udsatte grupper , Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet Øvrige integrationsinitiativer mv , Integrationsindsats og repatriering ,0 - Sociale pensioner , , Folkepension (tekstanm. 114) , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) , Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond , Førtidspension ,8 - Artsoversigt: Driftsposter ,0 229,1 Interne statslige overførsler... 43, ,8 Øvrige overførsler ,1 231,5 Finansielle poster... 2,0 8,0 Kapitalposter ,1 270,0 Aktivitet i alt , ,4 Forbrug af videreførsel ,4 - Årets resultat... -5,6 - Nettostyrede aktiviteter ,0-442,0 Bevilling i alt , ,4 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.) ,1-02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)... 0,1-03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.) Psykolognævnet (Driftsbev.) Koncernfælles funktioner (Driftsbev.) Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)... 6,2-21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ,7-23. Børnerådet (Driftsbev.)... 8,0-24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)... 5,1-28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.) Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) Socialstyrelsen (Driftsbev.) ,2-31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ,7-32. Familiestyrelsen (Driftsbev.) Gebyr ved ansøgning om navneændringer ,8 34. Parrådgivning (Reservationsbev.)... 2,5 -

7 Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.) Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)... 71,9-55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.) Foreninger mv. (Reservationsbev.)... 2,1-63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.) Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler... -5,7-79. Reserver og budgetregulering... 23, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)... 37,9-02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,9-04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,5-07. Frivilligrådet (Driftsbev.)... 2,9-08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 20,1 2,2 15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 50,9-20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.) 7,5 3,6 23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,4-24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 43,4-26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,6-28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 42,4 2,7 29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,9-31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,8-32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

8 Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.) Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Uddannelse 11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 0,8-12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,6-15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 16,7 6, Den centrale refusionsordning 03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) ,0-04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118) , Reservation til anbringelsesreformen 01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 28, Christiansø 71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)... 7,0 - Børn Børnetilskud 11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) ,3-12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) ,6-13. Særligt børnetilskud (Lovbunden) ,0-14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) , Andre ydelser til børn 05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden) ,2-07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,9-09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)... 6, Udvikling af dagtilbud 01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (Reservationsbev.) Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.) Reserve til frokost i daginstitutioner (Reservationsbev.) Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst-

9 8 15. anm. 111) (Reservationsbev.)... 28,3-10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget (Reservationsbev.) Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 29, Forebyggelsesinitiativer 01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 70,0 - Individuel boligstøtte Boligydelse til pensionister 01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ,5 31,0 02. Boligsikring (Lovbunden) ,0-03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) ,0-04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)... 7,0-05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv ,2 272,0 06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden) ,0 Social Anden kontanthjælp 03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) ,8-08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) , Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) 01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) , Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) 05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ,9-10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)... 16, Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) 01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) , Efterlevelseshjælp 01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)... 2,1 - Bistand og pleje for handicappede Bistand og pleje for handicappede 05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 10,6-07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.). 11,7-08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111)

10 15. 9 (Reservationsbev.) Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 1,2-11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 7,2-12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,2-13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,7-17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 6,1 - Integration og øvrige bistandsordninger Forsorgshjem 01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden) ,4-02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)... 36,6-03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 9,2-05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån... 4, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland 01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)... 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter 01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 18,6-09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,2-10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 68,9-11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,1-13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Psykiatriaftale (Reservationsbev.)... 85, Særligt udsatte grupper 02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

11 Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,0-07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.) National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)... 26,6-10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 5,0-11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.) 27,7 15,9 13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,0-17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 2,9-18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,8 4,6 19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 9,0-21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 31,8 13,2 22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 7,1-25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,2 0,6 27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,1-28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 38,1 12,3 31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 13,1 6,8 36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.) Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111)

12 (Reservationsbev.) Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.) Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Reservationsbev.)... 27,0-45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)... 5,1-50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 11,4-51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Faglige kvalitetsoplysninger (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 3,7-71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ,7-74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 38,9-75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 23,9-77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)... 1,0-78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 4,0-79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser (Reservationsbev.) Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet 24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (Reservationsbev.) Øvrige integrationsinitiativer mv. 01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 27,0-02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 12,6-03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) 2,0-04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)... 2,3-06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)... 2,0-07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.) Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

13 Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) Integrationsindsats og repatriering 01. Grundtilskud (Lovbunden) ,4-02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)... 69,3-03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)... 38,4-04. Reintegrationsbistand (Lovbunden)... 29,9 - Sociale pensioner Folkepension (tekstanm. 114) 01. Folkepension (Lovbunden) , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) 01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden) ,8-11. Varmetillæg (Lovbunden) , Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond 01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) , Førtidspension 01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden) ,4-02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden) ,8-03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden) ,1-04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden) ,5 - Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 8. ad , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 9. ad , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Materielle bestemmelser. Nr ad Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

14 gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger. Nr ad Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 af 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold. Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre. Nr ad Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Nr ad , , , , , og Den kulancemæssige godtgørelse på kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Social-, Børne- og Integrationsministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik. Nr ad Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , og Social-, børne- og integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol. Nr ad Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

15 Nr ad Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

16 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet... 4 Fællesudgifter... 9 Børn Individuel boligstøtte Social Bistand og pleje for handicappede Integration og øvrige bistandsordninger Sociale pensioner Anmærkninger til tekstanmærkninger

19 4 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver. Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler. Ressortændring af 3. oktober 2011 I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet 17: Andre ydelser til børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte grupper, Børnetilskud, Boligydelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Folkepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Førtidspension. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer mv. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, 14: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet 20: Udvikling af dagtilbud. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Social-, Børne- og Integrationsministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt , når de er givet ud over en 3-årig periode.

20 15. 5 Flerårsbudget: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,6 452,5 397,5 462,4 445,5 425,3 421,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter , , , , , , , Centralstyrelsen ,7 760,9 893,5 917,5 873,6 850,2 808, Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv ,7 291,6 258,9 247,6 233,6 224,3 221, Uddannelse... 0,6 6,3 27,6 23,1 15,7 15,7 15, Den centrale refusionsordning ,2-12,9-13,4-11,6-11,6-11,6-11, Reservation til anbringelsesreformen... 33,8 37,7 28,2 28,4 28,4 28,4 28,4 Børn... 27,9 113,7 41,6 129,7 128,4 114,2 110, Andre ydelser til børn... 2,0 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1, Udvikling af dagtilbud... 25,9 112,6 39,7 57,8 56,5 42,3 38, Forebyggelsesinitiativer ,0 70,0 70,0 70,0 Individuel boligstøtte ,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7, Boligydelse til pensionister ,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Social... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16, Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0 Bistand og pleje for handicappede... 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38, Bistand og pleje for handicappede... 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38,0 Integration og øvrige bistandsordninger , , , , , , , Forsorgshjem ,5 603,7 551,2 597,2 610,9 624,9 639, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ,6 185,3 182,3 181,5 95,6 78,9 80, Særligt udsatte grupper ,6 779,8 526, , , , , Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet... 25,3 32,9 8, Øvrige integrationsinitiativer mv ,5 171,7 75,5 45,9 34,4 18,0 15, Integrationsindsats og repatriering ,5 457,3 471,9 536,7 615,0 649,6 654,1 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,7 Indtægt , , , , , , ,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0-84,0-207, Centralstyrelsen ,0-214, Christiansø... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 Børn , , , , , , , Børnetilskud , , , , , , , Andre ydelser til børn ,3 534,6 555,2 557,3 552,4 548,1 544,7 Individuel boligstøtte , , , , , , ,2

21 Boligydelse til pensionister , , , , , , ,2 Social , , , , , , , Anden kontanthjælp ,4 137,1 245,4 224,3 221,5 220,4 220, Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ,3 338,5 345,0 380,1 400,2 421,4 443, Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ,0 934, ,8 945,9 941,0 937,3 934, Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ,5 127,1 129,0 116,1 119,2 123,0 126, Efterlevelseshjælp... 1,6 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Integration og øvrige bistandsordninger... 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88, Integrationsindsats og repatriering... 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88,0 Sociale pensioner , , , , , , , Folkepension (tekstanm. 114) , , , , , , , Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) ,5 855,1 859,3 862,9 867,2 871,7 876, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond , , , , , , , Førtidspension , , , , , , ,3 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , Specifikation af nettotal: Fællesudgifter , , , , , , , Centralstyrelsen ,8-107,8-250,0-5,7-8,8-12,1-9, Den centrale refusionsordning , , , , , , ,0 Integration og øvrige bistandsordninger... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4, Forsorgshjem... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet. Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole. Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video. Social-, Børne- og Integrationsministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 15. Børne- og og Boligministeriet Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 17. Beskæftigelsesministeriet og Boligministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. januar 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Finansmin. j.nr.: 09/03084 AE001574

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II

Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II Karakteristik Nye ansøgningspuljer og andre tilskud på Socialministeriets område afsættes på de årlige finanslove oftest i aftalen om satspuljen.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2010

Udmøntning af satspuljen for 2010 Udmøntning af satspuljen for 2010 28. oktober 2009 Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 1 Helhedsorienterede gadeplansindsatser 19,0 33,9 42,8 41,8 2 Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigsministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere