Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af april 2015 ØS/ØSY/MAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG"

Transkript

1 Side 1 af 30 Navision Stat april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af afskrivningsprofiler, anlægsbogføringsgrupper og anlægsfordelinger samt håndtering af anskaffelser, afskrivninger, donationer, fremtidige afskrivninger m.m. Vejledningen beskriver først og fremmest de ændringer, der er foretaget jf. statens regler for anlægshåndtering. Når Microsoft Dynamics NAV standardfunktionalitet beskrives, vil afsnittet indeholde anbefalinger til statslig opsætning eller håndtering i øvrigt. Nærværende vejledning er derfor ikke dækkende for alle funktioner i anlægsmodulet.

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 30 Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Copyright... 3 Seneste ændring... 3 Beskrivelse... 3 Roller... 3 Opsætninger... 4 Generel opsætning... 5 Afskrivningsprofiler... 6 Anlægsbogføringsgrupper... 7 Klassifikationer og specifikationer Funktionalitet Oprettelse af anlægsaktiv Håndtering af dimensioner på anlægget Anskaffelse af nyt anlæg Anskaffelse til eksisterende anlæg Afskrivningsmetode Afskrivninger Omposteringskladden Donationer Oprettelse af donerede anlæg Indsæt donationslinjer Beregn fremtidig afskrivning Integration med modulet Sager Henvisninger QR-kode... 30

3 Side 3 af 30 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med institutionens anlægsaktiver. Vejledningen er relevant for alle, der skal oprette anlæg eller administrere eksisterende anlæg. Hvorfor er det vigtigt? Styring af institutionens aktivmasse er meget vigtig i forhold til omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse. Det er essentielt, at der altid er overblik over nuværende investeringer, afskrivningsprofiler, fremtidig regnskabspåvirkning af afskrivninger o.l. Forståelse for anvendelse af anlægsfunktionaliteten sikrer, at institutionerne altid har et retvisende billede af deres investeringer. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 1. oktober 2008 Seneste ændring: 30. april 2015 Beskrivelse I Navision Stat 7.0 er Anlæg placeret som en underafdeling til Økonomistyring. Herfra kan man opsætte den måde, hvorpå man bl.a. vil styre sine anlægskort, anlægsposteringer, donationer m.m. Anlægsstyringen kan opfattes som et selvstændigt område af Navision, der dog med få opsætninger kan integreres helt eller delvist med resten af systemet. Roller I Brugervejledning til Brugeradministration kan du læse om rettigheder til anlægsmodulet.

4 Side 4 af 30 Opsætninger For at kunne arbejde med anlægsaktiver kræves det, at en række opsætninger er foretaget. Nogle af disse er bestemt af de generelle statslige retningslinjer for anlægsstyring, andre er op til den enkelte institution. I finanskontoplanen oprettes de nødvendige konti til placering af anlægsposter. Den generelle opbygning af SKS-kontiene er: 50xx 501x 503x 505x 51xx 511x 512x 513x 514x 515x 516x 517x 518x Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner mv. Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og arealer Igangværende arbejder for egen regning Bygninger Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner IT-udstyr Inventar For begge typer materielle og immaterielle gælder: xxx0 xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 xxx6 xxx9 Fra-sum Anskaffelse Akkumulerede nedskrivninger Afhændelse/afgang Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede opskrivninger Til-sum Anskaffelseskonti forsynes typisk med diverse bogføringsgrupper til brug for momsbogføring husk at anvende Momsproduktbogføringsgruppe, der peger på SKS konto 6122 Ref.berettiget købsmoms, anlæg.

5 Side 5 af 30 Generel opsætning Den generelle opsætning af anlæg sker via Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Anlægsopsætning. Feltnavn Købsdimension på Afskrivninger Beskrivelse Dette felt har betydning for håndtering af dimensioner på automatisk dannede afskrivningsposter i forbindelse med tilkøb på anlæg. Hvis du afkrydser dette felt, og samtidig har afkrydset feltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg på købsfakturalinjen, vil systemet automatisk anvende dimensionerne fra købsfakturalinjen på de afskrivningsposter, der dannes via købsfakturaen (MS Dynamics NAV standardfunktionalitet). Hvis du ikke afkrydser dette felt, og samtidig har afkrydset feltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg på købsfakturalinjen, vil systemet automatisk anvende dimensionerne fra anlægskortet på de afskrivningsposter, der dannes på det købte anlæg. I staten anbefales det ikke at afmærke feltet. Når feltet er afmærket, vil feltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg på købsfakturalinjen ikke blive afmærket. Når feltet ikke er afmærket, vil feltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg på købsfakturalinjen blive afmærket, dog ikke ved første anskaffelse på anlægget. Se endvidere Anskaffelse af nyt anlæg.

6 Afskrivningsprofiler Et af de centrale begreber under anlæg er afskrivningsprofiler. Her følger en beskrivelse af opsætningen af afskrivningsprofiler, hvor nedenstående skærmbillede er udtryk for de indstillinger, vi anbefaler i staten. Side 6 af 30 Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Afskrivningsprofiler Oversigtspanelet Generelt: Feltnavn Tillad ændring af afskr.felter Brug anlægsbogf.kontrol Beskrivelse Markér dette felt, hvis det skal være tilladt at foretage ændringer i de felter i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler, som bestemmer, hvordan de periodiske afskrivninger skal beregnes. Hvis du ikke markerer feltet, kan der ikke rettes i afskrivningsfelterne, efter at du har bogført en afskrivning, nedskrivning, opskrivning, bruger 1-post, bruger 2-post eller en salgspost til den aktuelle afskrivningsprofil. Du kan heller ikke ændre værdien i felt Anlægsbogføringsgruppe, når først du har bogført en anskaffelse. Bemærk: feltet markeres som udgangspunkt ikke i staten. Afmærkning i dette felt sørger for, at en række logiske kontroller udføres før en anlægsbogføring. Se venligst

7 Brug afrunding i per. Afskr. Brug ens anlægsdato+bogf.dato MS Dynamics NAV hjælpetekster (F1) til dette felt for en detailbeskrivelse Bemærk: feltet markeres som udgangspunkt altid i staten. Markér dette felt, hvis de periodiske afskrivningsbeløb, der beregnes automatisk, skal afrundes til hele tal. Bemærk: feltet markeres som udgangspunkt ikke i staten. Markér dette felt, hvis indholdet i felterne Bogføringsdato og Anlægsdato skal være ens på en kladdelinje, før linjen kan bogføres. Bemærk: feltet markeres som udgangspunkt altid i staten. Side 7 af 30 Oversigtspanelet Integration: Bemærk: i staten anbefaler vi altid fuld finansintegration i et aktivt regnskab. Anlægsbogføringsgrupper For hver type af anlæg, skal der oprettes en bogføringsgruppe. Dette sker via Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/ Anlægsbogføringsgrupper. Opsætningen af konti angiver hvordan de enkelte anlægsbogføringstyper som ex. anskaffelser eller afskrivninger skal posteres for hver type af anlægsbogføringsgruppe. Herudover findes der i Navision Stat

8 diverse yderligere opsætningsmuligheder på det enkelte anlægsbogføringsgruppekort. Side 8 af 30 Oversigtspanelet Generelt: Feltnavn Benyt Klassifikation Klassifikation Type Specifikation Type Donationsgruppe Beskrivelse Her kan du vælge om anlægsbogføringsgruppen skal benytte Klassifikationsopsætningen; denne benyttes i flere kørsler fx Dan fremtidig afskrivning, så systemet kan bestemme om et anlæg fx er materielt eller immaterielt. Hvis feltet ikke er afkrydset, kan man ikke redigere i felterne Klassifikation Type og Specifikation Type. Se endvidere Klassifikationer og specifikationer Her kan du vælge Klassifikationstypen. Du kan enten vælge Mat for materielle anlæg, eller Immat for immaterielle anlæg. Her kan du vælge Specifikationstypen. Via opslag får du vist hvilke specifikationstyper, der er mulighed for at benytte. Værdierne, du kan vælge mellem, er afhængig af hvilken klassifikationstype, du har valgt. Afkrydses dette felt, vil alle anlæg tilknyttet denne anlægsbogføringsgruppe fungere som donerede anlæg.

9 Oversigtspanelet Donation: Side 9 af 30 Hvis man på oversigtspanel Generelt har afmærket felt Donationsgruppe, skal man ligeledes udfylde felterne på oversigtspanel Donation: Feltnavn Donation - balancekonto Donation - interimskonto Neutralisering - balancekonto Beskrivelse Her kan du skrive nummeret på den finanskonto, som neutralisering af anskaffelsesbeløb på anlægsaktiver i denne bogføringsgruppe skal bogføres på. Den automatisk dannede postering påføres dimensioner/dimensionsværdier fra Anlæg. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist hvilke kontonumre, der er oprettet i tabellen Kontoplan. Her kan du skrive nummeret på den finanskonto, der skal anvendes som mellemregningskonto vedr. anskaffelsesbeløb på anlægsaktiver i denne bogføringsgruppe. Udligningspost er donation givet ved indbetaling på bankkonto. Den automatisk dannede postering påføres dimensioner/dimensionsværdier fra Finans. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist hvilke kontonumre, der er oprettet i tabellen Kontoplan. Bemærk: i staten anbefales det at indsætte SKS-konto 6140 Igangv.arb.f.frem.reg.tilgh. i dette felt. Her kan du skrive nummeret på den finanskonto, som akkumulerede neutraliseringsbeløb vedr. afskrivninger

10 Neutralisering - driftskonto Donation - balancekonto (afgang) Neutralisering - balancekonto (afgang) Donation - gevinst (afgang) og evt. nedskrivninger på anlægsaktiver i denne bogføringsgruppe skal bogføres på. Den automatisk dannede postering påføres dimensioner/dimensionsværdier fra anlæg. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist hvilke kontonumre, der er oprettet i tabellen Kontoplan. Her kan du skrive nummeret på den finanskonto, som neutralisering af afskrivningsbeløb og evt. nedskrivningsbeløb på anlægsaktiver i denne bogføringsgruppe skal bogføres på. Den automatisk dannede postering påføres dimensioner/dimensionsværdier fra anlæg. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist hvilke kontonumre, der er oprettet i tabellen Kontoplan. Her kan du skrive nummeret på den finanskonto, som neutralisering af anskaffelsesbeløb (afgang) på anlægsaktiver i denne bogføringsgruppe skal bogføres på. Den automatisk dannede postering påføres dimensioner/dimensionsværdier fra anlæg. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist hvilke kontonumre, der er oprettet i tabellen Kontoplan. Her kan du skrive nummeret på den finanskonto, som akkumulerede neutraliseringsbeløb (afgang) vedr. afskrivninger og evt. nedskrivninger på anlægsaktiver i denne bogføringsgruppe skal bogføres på. Den automatisk dannede postering påføres dimensioner/dimensionsværdier fra anlæg. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist hvilke kontonumre, der er oprettet i tabellen Kontoplan. Her kan du skrive nummeret på den finanskonto, som ekstraordinær gevinst af donation på anlægsaktiver i denne bogføringsgruppe skal bogføres på. Den automatisk dannede postering påføres dimensioner/dimensionsværdier fra anlæg. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist hvilke kontonumre, der er oprettet i tabellen Kontoplan. Det anbefales at oprette en selvstændig fri specifikationskonto til dette formål: 2190xx. Side 10 af 30 Bemærk: det er ikke muligt at slette en anlægsbogføringsgruppe, såfremt den har været anvendt til bogføring. Dette skyldes, at hver anlægspost stadig vil referere til anlægsbogføringsgruppen og kan give inkonsistens i forbindelse med rapporter og andet dataudtræk fra Navision.

11 Klassifikationer og specifikationer De klassifikations- og specifikationskoder, der kan anvendes i forbindelse med opsætning af anlægsbogføringsgrupper, bestemmes af Moderniseringsstyrelsen. Disse Klassifikationsdata er samlet i en tekstfil, som er placeret på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside under Nyeste systemkomponenter NS7.x via Systemer/Navision Stat. Indholdet indlæses i Navision Stat via en XML-port fra stien Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Periodiske aktiviteter/klassifikations data ind/ud. Side 11 af 30 Funktionalitet Når alle opsætninger er foretaget, kan man begynde at anvende funktionaliteten vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse og afvikling af anlæg. Følgende beskrivelser gennemgår de væsentligste arbejdsprocesser, der er forbundet med anlægshåndteringen i staten. Oprettelse af anlægsaktiv Selve oprettelsen af et anlæg foregår via Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Anlæg. Anlægskortet skal være oprettet og tilknyttet en afskrivningsprofil, inden der kan bogføres på det. Herunder vil statstilrettede felter på anlægskortets oversigtspaneler blive gennemgået. Oversigtspanelet Generelt: Feltnavn Beskrivelse Spærret for anskaffelse Når dette felt er afmærket, kan bogføring af typen Anskaffelse ikke finde sted på anlægget. Alle andre

12 anlægsbogføringstyper kan stadig bogføres. Kontrollen finder ikke sted på anlægskladde, hvorfor der ved bogføring uden finansintegration, ex. på budgetanlæg, ikke tages hensyn til værdien i dette felt. En afmærkning af dette felt betyder ligeledes, at anlægget ikke medtages i stamdataudtræk til fakturagodkendelsessystemer, ex. IndFak. Bemærk: afmærkning sættes automatisk efter anskaffelse, men kun på anlægskort med lineær afskrivningsmetode. Bogføring uden finansintegration via anlægskladde vil under ingen omstændigheder afstedkomme automatisk afmærkning. Side 12 af 30 Oversigtspanelet Bogføring: Feltnavn Reinvest.anlægsnr. Del af reinvestering Beskrivelse Via opslag på eksisterende anlæg kan du tilføje et just oprettet anlægskort markeret som budgetanlæg til angivelse af, at reinvestering skal foretages via dette nye anlæg. Du kan knytte flere eksisterende anlægskort til det nye reinvesteringsanlæg, hvor anskaffelse er foretaget i anlægskladde (uden finansintegration). Navision Stat medtager fremtidige afskrivninger på budgetanlæg i diverse rapporter, mens LDV foretager yderligere beregninger knyttet til nærværende felt. Feltet markeres automatisk, hvis anlægget er en del af en reinvesteringsportefølje.

13 Bemærk: når faktisk refinansiering skal ske, annulleres oprindelig anskaffelsespost og anlægskortets markering af Budgetanlæg fjernes. Hermed opnås finansintegration og rigtig anskaffelse kan foretages på anlægskortet. Hermed undgås oprettelse af endnu et nyt anlægskort, der ellers ville resultere i en uhensigtsmæssig opfyldning af anlægskartoteket. Side 13 af 30 Hvis man ønsker integration fra anlægskortet til Sag udfyldes felter vedr. dette på oversigtspanel Sag: Feltnavn Sagsnr. Sagsopgavenr. Afskrivning på sag Nedskrivning på sag Gevinst på sag Tab på sag Anskaffelse på sag Beskrivelse I dette felt kan du indvælge, hvilket sagsnr. den/de afmærkede anlægstransaktion(er) skal bogføres på. I dette felt kan du indvælge, hvilket sagsopgavenr. den/de afmærkede anlægstransaktion(er) skal bogføres på. Du skal afmærke dette felt, hvis driftsposter vedr. afskrivninger skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis driftsposter vedr. nedskrivninger skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis driftsposter vedr. gevinst skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis driftsposter vedr. tab skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis balanceposter vedr.

14 Afhændelse på sag Neutralisering af Anskaffelse Neutralisering af Afhændelse Neutralisering af Afog Nedskrivning anskaffelse skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis balanceposter vedr. afhændelse skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis neutraliseringsposter vedr. anskaffelse skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis neutraliseringsposter, herunder ekstraordinær gevinst, vedr. afhændelse skal bogføres på sag. Du skal afmærke dette felt, hvis neutraliseringsposter vedr. af- og nedskrivning skal bogføres på sag. Side 14 af 30 Når selve anlægget er oprettet, skal det tilknyttes en afskrivningsprofil for bl.a. at relatere det til finans og gøre det muligt at angive en levetid og afskrivningsmetode for aktivet: Feltnavn Afskrivningsmetode Beskrivelse Her angives den afskrivningsmetode der skal benyttes til at beregne afskrivninger på anlægget. I statsinstitutioner anvendes kun Lineær eller Manuel. Se Afskrivningsmetode for en uddybelse af begrebet.

15 Håndtering af dimensioner på anlægget. For hvert anlæg man har oprettet, kan man tilknytte standarddimensioner. Disse dimensioner vil automatisk blive påført anlægget, når det anvendes på en kladdelinje eller ved bogføring. Side 15 af 30 En anden mulighed for at styre dimensionskonteringen på anlægget er at anvende fordelingsfunktionaliteten på det enkelte anlægskort. Via handlingsbåndets faneblad Naviger, handlingsgruppe Anlæg, handling Anlægsfordelinger har man mulighed for at vælge, hvilke anlægsbogføringstyper fordelingen skal omfatte: Hvis man ex. ønsker at fordele afskrivninger på anlægget vælges punkt Afskrivning. Hvis afskrivninger, som i nedenstående eksempel, skal fordeles ligeligt mellem to steddimensioner gøres følgende:

16 1. Opret en linje, hvor afskrivningskontoen for det aktuelle anlæg indsættes i feltet Kontonr.. 2. Opret en linje med samme kontonummer. Skal der fordeles mellem flere dimensionskombinationer, oprettes en linje for hver. 3. I feltet Fordelingspct. angives, hvor stor procentdel af de samlede afskrivninger den enkelte linje skal påføres. Hvis man ikke fordeler alle 100 %, fordeles resten via anlæggets standarddimensioner, alternativt overordnede do. 4. For hver linje vælges nu handling Dimensioner under fanebladet Naviger s handlingsgruppe Linje, og den eller de dimensioner, der skal fordeles på, angives. Side 16 af 30 Bemærk: Anlægsallokeringer kan opsættes på 2 niveauer i Navision Stat. Enten på det overordnede anlægsbogføringsgruppekort med handling Fordelinger via Faneblad Naviger, handlingsgruppe Bogf.gr., eller, som netop beskrevet, på det individuelle anlægskort. Er der opsat en fordeling både på den anlægsbogføringsgruppe anlægget tilhører og på selve anlægget, vil fordelingen på anlægget have førsteprioritet jf. normal prioritering ift. detaljeringsgrad. I staten skal delregnskab altid repræsenteres i fordelingsopsætningen, idet Navision Stat ikke kompletterer fordelingsdimensioner med øvrige standarddimensioner. Hvis anlægsaktivet er doneret giver det ingen mening at anvende fordelingsfunktionaliteten, idet udgifterne alligevel skal neutraliseres. Hvis man opsætter fordeling på et sådant anlæg, vil udgifterne ikke blive neutraliseret på dimensionsniveau. Fordelingsfunktionaliteten kan også anvendes til at fordele beløbene på forskellige konti, såfremt dette ønskes. Her oprettes der blot en ny linje for hver konto, der skal fordeles på. Anskaffelse af nyt anlæg Når anlægget er opsat korrekt med afskrivningsprofil, afskrivningsmetode, afskrivningsstartdato og levetid, kan det anskaffes. Dette gøres som regel via en købsfaktura, hvor anlægget er rekvireret hos en leverandør. Bemærk: Når felt Købsdimension på Afskrivninger på Anlægsopsætning jf. Generel opsætning ikke er afmærket, vil felt Afskriv til bogføringsdato for anlæg på købsfakturalinjen normalt blive afmærket. Dette gælder dog ikke ved første anskaffelse på anlægget, da der ved anskaffelse over flere linjer ellers vil blive beregnet afskrivninger af forudgående linjes anlægsanskaffelse. Hvis du alligevel forsøger at afmærke feltet manuelt, vil du få en meddelelse om, at anlægget endnu ikke er anskaffet.

17 Anskaffelse til eksisterende anlæg Skal man indkøbe nyt udstyr, der skal indgå i et allerede eksisterende og anskaffet anlæg, foregår det på samme måde som ved førstegangsanskaffelsen, nemlig via en købsfaktura dog med én væsentlig ændring. Da den del af bunken, der allerede eksisterer, har været i brug siden første anskaffelse, skal dette forbrug afskrives, inden der foretages en ny anskaffelse. Bliver dette ikke gjort korrekt, vil den bogførte værdi, og dermed det fremtidige afskrivningsgrundlag, være misvisende. Side 17 af 30 Derfor er det vigtigt, at anlægget afskrives frem til den nye anskaffelsesdato. Dette kan gøres på to måder; enten vha. den periodiske afskrivningskørsel med filter <pågældende anlæg> og med anlægsdato svarende til dato for ekstraanskaffelsen, eller ved automatisk beregning af afskrivninger af hidindtil bogført værdi på anlægskortet i forbindelse med bogføringen af købsfakturaen. Den første metode vil blive gennemgået i afsnittet om Afskrivninger. Den anden beskrives herunder. Vi antager, at anlægget er anskaffet første gang d , og efterfølgende afskrevet frem til Nu købes der nyt udstyr til en værdi af kr. der skal tilføjes anlægget. Købet foretages d Da den eksisterende bunke mangler at blive afskrevet i 15 dage, skal dette afskrivningshul lukkes. Dette gøres på følgende måde:

18 Side 18 af Vælg Anlæg på købslinjen i feltet Type, og indsæt det anlæg, hvorpå der skal foretages en tillægsanskaffelse. Feltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg bliver afkrydset automatisk. Bemærk: Feltet Afskriv anskaffelse skal kun bruges ved tilkøb på anlæg opsat med lineær afskrivningsmetode, hvor delanskaffelsen skulle være afskrevet fra anlæggets startdato. 2. Indtast beløbet. 3. Indsæt købsdimensioner, ex.. Indkøbskategori; disse vil kun blive påført selve anskaffelsen. De automatiske afskrivninger vil alene blive påført dimensionerne fra anlægskortet. 4. Bogfør fakturaen. Bemærk: ovenstående beskrivelse kræver, at feltet Købsdimension på Afskrivninger i anlægsopsætning ikke er markeret. Hvis feltet er markeret vil MS Dynamics NAV standardfunktionalitet træde i kraft, og du skal selv sørge for korrekte afskrivninger op til dato for nyanskaffelsen. Hvis du har valgt sidstnævnte opsætning, anbefales det ikke, at du anvender felt Afskriv til bogføringsdato for anlæg, da man dermed bogfører afskrivninger med dimensioner fra købslinjen og ikke fra anlægskortets/overordnede standarddimensioner. Afskrivningsmetode Nedenstående tekst er uddrag fra Selvopsætningsvejledningen Forskellen på lineære afskrivninger og afskrivninger efter saldometoden. Ved lineære afskrivninger fordeles værdiforringelsen af aktiverne med lige store beløb over aktivernes forventede levetid. Styringsmæssigt vil væsentlige udsving i afskrivningerne fra år til år indikere, at der er foretaget en del nyinvesteringer. Overvejelser med henblik på afdækning af eventuelle reinvesteringsbehov vil være forholdsvis ukomplicerede. Ved saldoafskrivninger, foretages der løbende afskrivninger i henhold til en angivet procentsats. Beregningsmetoden fremgår hvis man anvender F1-tasten på feltet. Der foretages ikke ved denne afskrivningsmetode en jævn fordeling henover årene. De første års afskrivninger vil være forholdsvis høje, hvorefter de foretagne årlige afskrivninger vil falde. Afskrivninger vil forløbe degressivt henover årene, såfremt der ikke foretages indkøb og dermed tilgang til aktivmassens bogførte værdi, der danner afskrivningsgrundlaget. Staten anvender fra 2010 kun lineære afskrivninger efter følgende anvisninger: Generelt for samtlige selvstændige aktiver med en værdi over kr IT udstyr og aktiver i øvrigt kan bunkes frivilligt indenfor et kvartal; de lineære afskrivninger foretages herefter fra primo efterfølgende kvartal.

19 Bemærk: i staten anvender vi ligeledes den manuelle afskrivningsmetode, men vel at mærke kun som en teknisk løsning for at forhindre bestemte anlæg i at blive medtaget i diverse afskrivningskørsler og -beregninger. Dette gælder udviklingsprojekter/igangværende arbejder for egen regning samt bunker i anskaffelsesperioden. Anlæg, opsat med Afskrivningsmetode Manuel, får ej heller automatisk afmærkning i felt Spærret for anskaffelse jf. Oprettelse af anlægsaktiv. Side 19 af 30 Afskrivninger Når værdien af et aktiv skal nedbringes i forhold til forbrug, altså afskrives, sker dette via anlægsfinanskladden. Det er muligt at beregne afskrivningsbeløb og indsætte kladdelinjerne manuelt, men kørslen Beregn afskrivninger gør dette automatisk: 1. Vælg Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Periodiske aktiviteter/beregn afskrivninger. 2. Under oversigtspanelet Anlæg indtastes det eller de anlæg for hvilke, der skal beregnes afskrivninger. Hvis der ikke vælges noget filter her, vil beregningen gælde for alle anlæg. 3. I feltet Afskrivningsprofil angives den afskrivningsprofilkode, for hvilken der skal beregnes afskrivninger. 4. I feltet Bogføringsdato for anlæg indtastes den dato der skal afskrives til. I dette tilfælde Hvis der tidligere er bogført andet end anskaffelsesposter på anlægsaktivet, bruges nyeste anlægsdato som startdato i afskrivningsberegningerne. Hvis dette er den første afskrivningspostering for anlægsaktivet, bruges oplysningerne i feltet Afskriv fra den angivet i afskrivningsprofilen på anlægget som startdato i afskrivningsberegningerne. Vær opmærksom på, at programmet anvender den 28. eller den 29. februar (afhængigt af skudår) og hhv. den 30. og 31. for de øvrige måneder i året, som

20 sidste dag i måneden. Det betyder ex., at hvis en af disse datoer blev brugt i den sidste afskrivningspost, og du indtaster den første dag i måneden som anlægsdato i næste kørsel, beregnes der kun afskrivning for én dag. 5. Marker afkrydsningsfeltet Brug tvungent antal dage, hvis der skal benyttes det antal dage i afskrivningsberegningerne, som er angivet i feltet Tvungent antal dage. Er begge disse felter udfyldt, ser beregningen bort fra det der er angivet i feltet Anlægsdato. I staten anbefaler vi ikke funktionaliteten til Tvungent antal dage. 6. Indtast det antal dage, der skal benyttes i afskrivningsberegningerne. Du skal også markere afkrydsningsfeltet ovenfor. I staten anbefaler vi ikke funktionaliteten til Tvungent antal dage. 7. I feltet Bogføringsdato skal du angive den dato, der skal indsættes som bogføringsdato på kladdelinjerne. Når den anvendte afskrivningsprofil har afkrydsning i feltet Brug ens anlægsdato+bogf.dato jf. Afskrivningsprofiler, skal datoen i dette felt være lig med datoen i feltet Anlægsdato. Hvis feltet ikke udfyldes, vil Bogføringsdato for anlæg automatisk blive anvendt som Bogføringsdato i finansmodulet. 8. I feltet Bilagsnr. kan du angive det bilagsnummer, der skal påføres kladdelinjerne. Er feltet blankt, påføres kladdelinjerne bilagsnummer fra den nummerserie, der er tilknyttet det relevante kladdenavn. Hvis der allerede ligger linjer i kladden, vil du blive bedt om at indtaste bilagsnr. uanset tilknyttet nummerserie. 9. I felt Bogføringsbeskrivelse kan du indtaste en beskrivelse af de poster, der oprettes som følge af kørslen. Hvis du lader %1 indgå i beskrivelsen, vil dette blive erstattet med nummeret på det anlæg posteringen vedrører. Teksten "Afskrivning 2. kvt., %1" vil således for et anlæg, som hedder A112, blive til "Afskrivning 2. kvt., A112". 10. Afkryds felt Indsæt modkonto for at få kørslen til automatisk, at indsætte kladdelinjer med modkonto fra anlægsbogføringsgruppeopsætningen, alternativt fra fordelinger. 11. Tryk OK for at danne kladdelinjerne. Nedenstående besked fremkommer når kørslen er færdig: Side 20 af 30 Beskeden fortæller, hvor kladdelinjerne er oprettet, så de lettere kan fremfindes efterfølgende. Oplysninger stammer fra anlægskladdeopsætningen på den aktuelle afskrivningsprofil.

21 12. Åbn nu den kladde, hvor linjerne er oprettet: Side 21 af Kontrollér oplysningerne og bogfør kladden. Afskrivningen fremgår nu af anlæggets bogførte værdi. Omposteringskladden Hvis man skal sælge en del af et anlæg, skal anlægskortet opsplittes før salg. Der oprettes et nyt anlægskort, som opsætningsmæssigt skal være en nøjagtig kopi af det anlæg, der skal opsplittes. Her anbefales det at anvende handling Kopier anlæg, som findes både på anlægslisten og det enkelte anlægskort under handlingsbåndets faneblad Naviger, handlingsgruppe Anlæg. Sørg også for at afskrive oprindeligt anlægskort op til omposteringsdato. Via Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Omposteringskladder flyttes anskaffelse, afskrivning, nedskrivning og evt. opskrivning procentvis fra det oprindelige anlægskort til det nys oprettede anlægskort: Bemærk, at Indsæt modkonto i ovenstående tilfælde ikke er markeret, da dette vil betyde en kontering på driftskonti, som kun i sjældne tilfælde skal foretages. Desuden undlades værdi i Bilagsnr., da dette normalt styres via nummerserieopsætning i Anlægsfinanskladden.

22 Vælg nu handling Omposter og bekræft omposteringen. Nu gives beskeden: Side 22 af 30 og ved OK fås: Posterne, som højst må redigeres vedr. Beskrivelse, i angivet anlægsfinanskladde bogføres, hvorefter salg af nyt anlægskort foretages på vanlig vis via salgsfaktura. Omposteringskladden kan ligeledes anvendes, hvis alle anlægsposter skal omposteres til anden anlægsfinansgruppe eller ved ændring af delregnskab. Her indsættes blot værdi 100 i felt Ompost.pct. (anskaffelse). Hvis der skal omposteres fra decideret fejlagtigt delregnskab, kan man anvende muligheden for at indsætte modkonto i sin ompostering, blot man er klar over konsekvensen ift. evt. afsluttede regnskabsår. Ved en 100 % s ompostering anbefales desuden at sælge det oprindelige anlægskort til værdi 0 uden modkonto. Navision vil i dette tilfælde intet bogføre (hvorfor anlægsfinanskladdelinjen skal slettes manuelt), men sørge for markering i felt Solgt, hvorved man lukker afskrivningsprofilen for anlægskortet endeligt.

23 Side 23 af 30 Donationer Donerede anlægsaktiver betegnes som aktiver, der er overdraget vederlagsfrit til institutionen samt aktiver, hvor kun en andel er egenfinansieret. Aktiver, der indgår i en priskalkulation hvor en ekstern part allerede har betalt en del af aktivet, kan med fordel behandles som donerede aktiver. Aktivet optages til kostprisen på erhvervelsestidspunktet, eller en vurdering af et eventuelt tilsvarende aktivs værdi, under hensyntagen til levealder, nutidig standard etc. Donationer, eller tilskud modtaget til opførsel eller køb af anlægsaktiver, indregnes som en periodeafgrænsningspost til den andel donationen eller tilskuddet repræsenterer af anlægsaktivets regnskabsmæssige værdi. Denne post opløses og indregnes i resultatopgørelsen som indtægt i samme takt som afskrivningen af de anlægsaktiver som den vedrører. Herved udlignes resultateffekten af afskrivningerne af anlægsaktivet modtaget som donation. I Navision Stat foretages alle finansposteringer vedr. anskaffelse af donerede anlægsaktiver, neutraliseringer af løbende afskrivninger samt oprydning i forbindelse med afhændelse helt automatisk. Disse finansposteringer bliver genereret automatisk jf. opsætning af Anlægsbogføringsgrupper, hvorfor man ikke kan kontrollere neutraliseringer før efter bogføring af eksempelvis periodiske afskrivninger. Alle sådanne neutraliseringsposter får samme beskrivelse som oprindelig post, dog præfixet NEU. Oprettelse af donerede anlæg Donerede anlæg oprettes ligesom ordinære anlæg, men tilknyttes en særskilt anlægsbogføringsgruppe. Denne oprettes umiddelbart som en kopi af tilsvarende anlægsbogføringsgruppe til ikke-donerede anlæg. Anlægsbogføringsgruppekort til donationer skal herudover have afmærkning i felt Donationsgruppe ligesom konti til afledning af donationsposteringer skal indsættes på oversigtspanel Donation. Det anbefales endvidere, at donationsbogføringsgrupper præfixes DON således, at de let kan adskilles fra de almindelige anlægsbogføringsgrupper. Er det kun en andel af det samlede aktiv, der er doneret, kan dette registreres på nedenstående måde. Antag, at der anskaffes en bygning til 24 mio. hvoraf de 4 mio. er doneret:

24 1. Først skal det samlede anlæg, her en bygning, oprettes som et selvstændigt anlæg. Som anlægsbogføringsgruppe vælges den, svarende til anlæggets type, her BYGNING. Desuden angives anlæggets afskrivningsmetode og levetid: Side 24 af Herefter skal du oprette hver del af aktivet på separate anlægskort, dvs. en egenfinansieret del og en doneret del. Det donerede anlæg tilknyttes en anlægsbogføringsgruppe, der er sat op som en donationsgruppe, ex. DON BYGNIN. 3. Stil dig på det anlægskort, der illustrerer det samlede anlæg oprettet under trin 1. Vælg så handling Hovedanlæg under handlingsgruppe Hovedanlæg på faneblad Naviger. Indsæt, som vist herunder, de to delanlæg som underanlæg. Det vil nu fremgå på anlægskortene, at den samlede bygning, her anlæg AK , er hovedanlæg, og de to delanlæg AK og AK er underanlæg. 4. Anskaffelse af anlæggene foretages som normalt via købsfaktura. Anskaffelsesbeløbene skal lyde på det, de hver især udgør af det samlede anlæg. 5. Vælg nu kortet for hovedanlægget. Her vil der ikke fremgå nogen bogført værdi eller være nogen bogførte poster. Vælg handling Hovedanlæg -

25 statistik under handlingsgruppe Hovedanlæg på faneblad Naviger: Side 25 af 30 hvorved gives en oversigt over de samlede posteringer på hovedanlæggets underanlæg, samt dato for posteringerne og antallet af underanlæg. 6. Herefter afskrives underanlæggene som normalt vha. kørslen Beregn afskrivninger. Nærværende og alle fremtidige neutraliseringer af både Anskaffelser, Afskrivninger, eventuelle nedskrivninger samt salg/skrotning foretages automatisk via konti opsat på Anlægsbogføringsgruppekortet. Indsæt donationslinjer Som nævnt tidligere må posteringer på donerede anlægsaktiver ikke belaste regnskabet, hvorfor disse neutraliseres automatisk i Navision Stat. Hvis man ved fejlopsætning ikke har fået neutraliseret sine afskrivninger kan kørslen Indsæt donationslinjer anvendes. 1. Vælg kørslen under Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Periodiske aktiviteter/indsæt donationslinjer. 2. Indtast den kladdetype og det kladdenavn hvori donationsposterne skal dannes.

26 3. I feltet Resultatkonto angives den driftskonto, der anvendes til neutralisering af donationsafskrivninger (SKS 2010). Modkontoen på balancen angives i feltet Balancekonto (SKS 8744). 4. I felt Bogføringsbeskrivelse angives den posteringstekst, du ønsker på de enkelte linjer. Hvis du lader %1 indgå i beskrivelsen, vil dette blive erstattet med nummeret på det anlæg, posteringen vedrører; %2 vil indsætte bilagsnr. fra oprindelig afskrivningspost. Teksten "Neutralisering af %2 på %1 vil således for bilag ANL på anlæg ANL00077, blive til "Neutralisering af ANL på A112". 5. Datofilter skal udfyldes med bogføringsdato/-interval for de afskrivninger, der skal foretages donationsposteringer for. Kørslen ser på alle de bogførte afskrivningsposter der vedrører anlæg tilknyttet doneret anlægsbogføringsgruppe, og som ikke allerede er neutraliseret. Kun bogførte afskrivningsposter indenfor dette filter medtages i kørslen. Desuden er det muligt at angive en ny bogføringsdato. 6. Tryk OK for at danne linjerne. Når kørslen er færdig, vises nedenstående besked om, hvor linjerne er dannet. Linjer kontrolleres og bogføres i angiven kladde. Side 26 af 30 Bemærk: Navision Stat stempler allerede neutraliserede poster, hvorfor man ikke risikerer at neutralisere sine anlægsfinansposter dobbelt. Dette gælder naturligvis ikke, hvis man tidligere har neutraliseret sine poster uden brug af ovenstående kørsel, altså hvis man har foretaget manuelle omposteringer for opnåelse af samme posteringsresultat. Bemærk ligeledes, at man ved annullering af poster fra et doneret anlægskort, der samtidig er knyttet til sagsmodulet via oversigtspanel Sag, selv skal påføre neutraliseringslinjerne sagsreferencer lig med anlægsmodkontoens finanslinje. Beregn fremtidig afskrivning Hvis man har en aktivmasse, man ønsker at beregne den fremtidige driftspåvirkning af, kan dette gøres vha. kørslen Dan fremtidig afskrivning. Resultatet af kørslen vises i en rapport, men det er også muligt at få overført beløbene til sine finansbudgetter. Rapporten neutraliserer ligeledes afskrivninger for evt. donerede anlægsaktiver. I nedenstående eksempel ønsker man at beregne de kvartalvise fremtidige afskrivninger for hele 2016 for et enkelt anlægsaktiv. Anlægget blev anskaffet d til og afskrives lineært over 5 år. Der er foretaget afskrivninger frem til , så den bogførte værdi nu er kr ( (90 dages afskrivninger svarende til )).

27 For at beregne fremtidige afskrivninger gøres følgende: Side 27 af 30 1) Vælg Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Periodiske aktiviteter/dan fremtidig afskrivning. 2) Under oversigtspanelet Klassifikation opsætning kan du præcisere, hvilke klassifikations- og/eller specifikationstyper, beregningen skal gælde for. Ønsker du ex. kun at fremskrive materielle aktiver, kan det sættes op her. Hvis der ikke vælges noget filter her, vil beregningen gælde for alle klassifikationer og specifikationer. 3) Under oversigtspanelet Anlæg indtastes det eller de anlæg for hvilke, der skal beregnes fremtidige afskrivninger. Hvis der ikke vælges noget filter, vil beregningen gælde for alle anlæg. 4) Datoen i feltet Første afskrivningsdato, skal læses som den sidste dag i perioden før den fremtidige afskrivning skal begynde. I dette eksempel, hvor beregninger skal foretages for hele 2016, skal første afskrivningsdato altså sættes til ) Sidste dag i beregningen angives i feltet Sidste afskrivningsdato, her er det ) Da vi ønsker at få vist den kvartalvise afskrivning, angives 90 i feltet Periode Længde. Det betyder, at kørslen foretager mellemregninger hver 90. dag, indenfor det angivne datointerval. Man kan også vælge, at anvende perioder opsat under Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/ Regnskabsperioder, som grundlag for afskrivningsperioderne. Dette

28 gøres ved at afkrydse feltet Brug regnskabsperioder. Afkrydses feltet, nulstilles eventuelle værdier i feltet Periode længde. 7) Det er muligt at få vist de bogførte poster på de aktiver, der indgår i beregningen. Dette gøres ved at angive en dato i feltet Bogførte poster fra. Datoen angiver, fra hvornår de bogførte poster skal medtages. Det kan lette forståelsen af beregningens resultater, hvis man vælger at få vist de bogførte poster. 8) Afkryds feltet Indlæs til budget for at få de beregnede afskrivningsbeløb overført til et finansbudget. I feltet Budgetnavn indsættes koden for det finansbudget, afskrivningsposterne skal dannes i. Dernæst vælges, om de dannede poster skal overskrive/erstatte eksisterende budgetposter, eller adderes/tilføjes. Dette vælges i feltet Indstilling. 9) Endelig kan feltet Vis dimensioner afkrydses, hvis man ønsker at rapporten skal vise afskrivningsposternes dimensioner. Bemærk: dimensionsværdier overføres til budget uanset visning i rapporten Side 28 af 30 Herunder ses resultatet af beregningen som rapportudskrift. De bogførte poster vises først, og derefter afskrivningerne fordelt på 4 perioder á 90 dage. Bemærk, at afskrivningsperioden fra sidst bogførte afskrivning d frem til og med ikke fremgår af udskriften, men indgår i beregningen som ses af springet fra kr til kr

29 Side 29 af 30 Integration med modulet Sager I Navision Stat er det muligt at få afledt sagsposter fra anlægsposteringer. Dette sker via opsætning på det enkelte anlægskort. Her kan man opsætte Sagsnr. og Sagsopgavenr. samt bestemme hvilke posteringer, der skal aflede sagsposter. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Anlæg anlægskortets oversigtspanel Sag: Se i øvrigt beskrivelse af de enkelte felter under Oprettelse af anlægsaktiv. Når man foretager kørsler, der automatisk danner kladdelinjer, med en af ovenstående typer, vil Sagsnummer og Sagsopgavenummer automatisk blive afledt via den afledte finanspost eller indsat i felter på anlægsmodpostens kladdelinje. Det forudsættes derfor, at man altid anvender systemet til at indsætte anlægsmodkonto, enten som led i kørslen eller som funktion i anlægsfinanskladden. Når kladden herefter bogføres, vil der dermed også blive bogført en sagspost.

30 Side 30 af 30 Derudover vil autogenererede anlægsposter på et anlæg, der er sat op til at skulle aflede sagsposter, automatisk bogføre sagsposter. Dette kan ex. ske ved tilkøb til anlæg i en købsfaktura, hvor der afskrives til anlægsdato. De autogenererede afskrivningsposter, vil i samme bogføring danne poster på sagen. Bemærk i denne sammenhæng, at dimensioner, der ønskes påført sagsposter, skal opsættes på anlægskortet. Hvis sagen eller sagsopgaven spærres vil al bogføring fra anlægsmodulet stoppe med meddelelse herom. Herefter er det op til brugeren at ændre værdier i felterne Sagsnr. og Sagsopgavenr på det pågældende anlægskort før bogføring kan fortsættes. Henvisninger For en gennemgang af alle funktionerne vedrørende anlæg i Navision, henvises til Microsoft Dynamics NAV hjælpetekster. QR-kode Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 1 Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 2 Ændre anlægsbogføringsgruppe Ændre anlægsbogføringsgruppe på anlægget og bogføre posterne på ny Opret nyt anlæg med korrekt anlægsbogføringsgruppe

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Simpelt og komplekst anlæg

Simpelt og komplekst anlæg Anlæg generelt Kan inddeles i to grupper (Materielle og Immaterielle) Materielle er fx bygninger, inventar, it-udstyr Immaterielle er fx projekter (it-projekt) patenter, licenser Desuden skal det have

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Plus Anlæg Microsoft Dynamic C5 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Aktivering af anlæg... 4 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Håndtering af anlægsaktiver i NS 7.x ved ressort- og organisationsændringer

Håndtering af anlægsaktiver i NS 7.x ved ressort- og organisationsændringer Side 1 af 10 Notat 02. december 2016 ØSY/MAG Håndtering af anlægsaktiver i NS 7.x ved ressort- og organisationsændringer Afgivende regnskab Anlæg afskrives pr. ultimo året før ændring. Afstemning pr. denne

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg

Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg Hvornår? Vejledningen tages i brug når institutionen skal opsplitte, sælge, skrotte eller samle anlæg. Hvad? Det kan dreje sig om et anlæg,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse

Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Januar 2012 Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Formål: Det er en rigtigt god ide at sætte sig ind i de muligheder, der er i systemerne, for hjælp til brugernes valg og angivelse af kontering.

Læs mere

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Målgruppe Denne vejledning henvender sig til brugere, der arbejder med anlægsaktiver og afstemning heraf.

Målgruppe Denne vejledning henvender sig til brugere, der arbejder med anlægsaktiver og afstemning heraf. Side 1 af 10 Navision Stat 7.0 ØSY/MAG 25. juni 2015 Årlig regulering af afhændede anlæg Overblik Introduktion Salg af anlæg, enten ved reelt salg eller ved kassation/skrotning, skal følges op af primoposteringer

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere