Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet."

Transkript

1 Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2008 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi

2 Den kliniske database for kontaktallergi etableredes per 1. oktober Formålet med databasen er at overvåge og forbedre kvaliteten i udredning og behandling af patienter med kontaktallergi i både primær- og sekundærsektoren. Via de indsamlede patientdata er formålet endvidere at registrere hyppigheden af allergi over for specifikke kemiske stoffer blandt patienter med henblik på at identificere nye betydende allergener, følge udviklingen i allergi og dokumentere eventuelle effekter af forebyggelse/intervention. Netværk Styregruppe for National klinisk database Databasen er opbygget som et netværk, der konstitueres for kontaktallergi 2008: af syv praktiserende speciallæger i dermatologi samt tre universitetshospitalsafdelinger, alle medlemmer af Den - Jette Blands, Center for Forebyggelse, SST Danske Kontaktdermatitis Gruppe. I slutningen af Allan Linneberg, Kompetencecenter Øst tilsluttedes to nye klinikker fra Svendborg og Banegårdspladsen i København. - Lone Skov, Dansk Dermatologisk Selskab - Niels Veien, Praktiserende speciallæge Data, der indberettes fra speciallægerne, vil afspejle - Thomas Kellbjerg, IT-funkt.,Gentofte Hosp allergimønstret i befolkningen, mens data fra hospitalsafdelingerne i højere grad indikerer tyngden af allergi- - Jeanne Duus Johansen, Videncentret - Søren Gade, Videncentret problemerne. Databasen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og har sin egen styregruppe. Videncenter for Allergi står for koordinering og er dataansvarlig. Praktiserende speciallæge Niels Veien fungerer som koordinator for dataindsamlingen i speciallægepraksis. Udvikling og validering National database for kontaktallergi er dannet af et netværk af praktiserende speciallæger I løbet af 2008 er gennemført en række videreudviklinger af databasen, samt tilhørende i dermatologi og hudafdelinger på universitetshospitaler. Netværket rapporterer allergidata til programmel. Der er oprettet moduler til registrering af morfologisk og dynamisk diagnosticering af håndeksempatienter. Desuden er igangsat udvikling af modul udredningen. databasen samt data til vurdering af kvaliteten i for registrering af resultater af patienternes eventuelle priktests samt vurdering af resultaternes respektive Netværket består af speciallægeklinikker i: relevans. Aalborg (Laurberg, Lomholt, Sølvsten) Applikationen WebAllergen, der muliggør indtastning Bagsværd (Nielsen) af speciallægers patientdata direkte i databasen, er Herning (Kaaber, Otkjær) videreudviklet således, at der også kan registreres Hørsholm (Vissing) morfologisk og dynamisk diagnosticering af Kalundborg (B. og O. Kristensen) håndeksem-patienter. WebAllergen er bragt i drift hos København (Danielsen, Lindskov, Nielsen) yderligere tre af netværkets speciallæge-klinikker. Rødovre (Avnstorp, Staberg, Hjorther) Således er muliggjort indberetning af cirka 97 % af Svendborg (Lasthein) speciallægernes samlede bidrag til databasen direkte fra Vejle (J. Thormann) læge-klinikkerne. Kun én klinik mangler nu at blive samt hudafdelingerne på: tilsluttet. Gentofte Hospital Applikationen WebReports, der tillader Odense Universitetshospital speciallægepraksis at anvende statistiske udtræksrutiner Århus Sygehus (tidl. Marselisborg) på baggrund af egne indberettede data, er endvidere stillet til rådighed for klinikkerne. En skriftlig instruktion i brugen af applikationen er gjort tilgængelig for klinikkerne via Videncenter for Allergis hjemmeside. Der er i 2008 igangsat et større arbejde i 2

3 forbindelse med at dokumentere parametriserede udtræksrutiner. Dokumentationen er beregnet på alle klinikkerne, således at de selv lokalt kan udtrække statistikker over egne data, herunder allergifrekvenser, indikatoropgørelser m.m. Der udsendes fortsat rapporter til de enkelte klinikker fra Videncentret. Disse diskuteres på møderne i Dansk Kontaktdermatitis Gruppe. Data fra de tre universitetshospitalsafdelinger indtastes i afdelingerne og overføres automatisk direkte til databasen, der fysisk befinder sig i Herlev. Patienter (cases). Figur 1 Indsamlingen af patientdata til den nationale kliniske database begyndte primo oktober Antal cases for 2008 var 3746, stort set som i 2007 men mindre end i Der forventes flere cases i 2009 pga. de to nye klinikker, der blev tilsluttet i slutningen af Antal patienter testet Af tabel 1 ses at case-mixet af patienter har været nogenlunde stabilt * Tabel 1. Karakteristika for cases (i % af total) MOAHLFA index M. Mænd 34,9 35,4 33,2 33,8 O. Arbejdsbetinget 11,9 10,7 12,8 12,1 A. Atopisk eksem 17,0 17,1 16,9 18,1 H. Håndeksem 36,7 36,4 36,5 38,8 L. Staseeksem 6,2 5,3 4,2 3,2 F. Ansigtseksem 20,2 18,0 18,0 19,4 A. Alder > 40 år 59,2 59,5 58,0 59,5 Antal patienter Allergi over for kemiske stoffer De hyppigste allergiformer er nikkel/koboltallergi, parfumeallergi (Fragrance Mix (FM)/Peru Balsam/Lyral), konserveringsmiddelallergi, hyppigst methyldibromo glutaronitril (MG), kromallergi og farvestofsallergi (PPD). En oversigt over data for 2008 findes i tabel 2. Disse allergiformer repræsenterer indsatspunkter for Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi. Overvågningssystemet vil blive brugt til fortsat at følge udviklingen og effekten af en eventuel indsats. Data for hyppigheden af de vigtigste allergener samt kommentarer hertil offentliggøres på Videncentrets hjemmeside: 3

4 Tabel 2. Oversigt over antal testede patienter og allergi over for specifikke kemiske stoffer, angivet som positive reaktioner i procent. antal testforløb: 3750 i perioden: National total Testet Positiv reaktion (+, ++, +++) K-nummer Allergennavn Total % M M% K K% Total % M M% K K% 1 Krom , , ,3 98 2,6 35 2,8 63 2,5 2 Neomycin , , ,2 59 1,6 19 1,5 40 1,6 3 Thiuram , , ,3 71 1,9 23 1,8 48 1,9 4 PPD , , ,2 73 2,0 25 2,0 48 1,9 5 Kobolt , , , ,7 37 2, ,6 6/24 Benzocaine/Caine , , ,2 33 0,9 12 0,9 21 0,8 7 Formaldehyde , , ,2 54 1,4 13 1,0 41 1,7 8 Kolofonium , , , ,7 31 2,5 70 2,8 9 Perubalsam , , , ,8 27 2,1 79 3,2 10/27 IPPD/BR Mix , , ,3 16 0,4 7 0,6 9 0,4 11 Lanolin (wa) , , ,3 32 0,9 9 0,7 23 0,9 12 Epoxy resin , , ,2 49 1,3 24 1,9 25 1,0 13 PTBFR , , ,3 35 0,9 12 0,9 23 0,9 14 Fragrance mix , , , ,3 57 4, ,7 15 SL mix , , ,3 42 1,1 15 1,2 27 1,1 16 Quaternium , , ,3 37 1,0 8 0,6 29 1,2 17 Nikkel , , , ,7 60 4, ,8 18 MCI/MI , , ,3 49 1,3 17 1,3 32 1,3 19 MBT , , ,3 32 0,9 12 0,9 20 0,8 20 Primin , , ,3 9 0,2 1 0,1 8 0,3 21/25 Clioquinol/quinolin , , ,2 17 0,5 9 0,7 8 0,3 22 Paraben mix , , ,3 13 0,3 2 0,2 11 0,4 23 Mercapto mix , , ,3 34 0,9 15 1,2 19 0,8 29 Bronopol , , ,4 13 0,6 5 0,6 8 0,6 31 Lyral , , ,3 92 2,5 26 2,1 66 2,7 33 Imidaz. urea , , ,4 16 0,5 6 0,5 10 0,4 35 Diaz. urea , , ,4 26 0,7 10 0,8 16 0,7 36 Tixocortol 21-piv , , ,5 25 0,7 10 0,8 15 0,6 39 Budesonide , , ,5 29 0,8 11 0,9 18 0,7 40 MG/E K , , , ,7 37 2,9 65 2,6 44 Fragrance Mix II , , , ,8 53 4, ,0 Allergi over for parfumestoffet HICC (også kaldet Lyral) har været genstand for speciel opmærksomhed, da det som isoleret parfumestof, giver anledning til mange allergiske reaktioner. Data fra den kliniske database over udviklingen i allergi over for HICC ( ) blev publiceret videnskabeligt i Kurven ses opdateret i figure 2. HICC (Lyral)-allergi er uændret hyppig i Figur 2 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% Allergi over for Lyral blandt danske eksempatienter Konserveringsmidlet MG har også i en årrække 0, været i fokus på grund af stigning i andelen med allergi. Data fra den kliniske database, som dokumenterede problemet blev publiceret i 2005, efterfølgende er MG blevet forbudt i al kosmetik. Resultater fra den kliniske database har efterfølgende dokumenteret et fald i hyppigheden af allergi blandt eksempatienter. Disse data, der dokumenterer effekten af intervention, er publiceret i Hyppigheden af MG-allergi var i 2008 på højde med

5 Indikatorer og standardisering Den nationale database er basis for arbejde med standardisering og dokumentation af kvaliteten af de sundhedsydelser som vedrører kontaktallergi. Der blev udarbejdet retningslinier og standarder for diagnosticering af kontaktallergi i 2003 på baggrund af en evidensgennemgang, svarende til retningslinierne for Det Nationale Indikator-projekt. Klinikkerne har arbejdet efter disse retningslinier siden Der har i 2008 været stor fokus på målopfyldelsen og dette vil pågå i det kommende år. Tallene for andet halvår 2008 er ikke endeligt opgjort, men tyder på en generelt positiv udvikling. Speciallæge Niels Veien fra Hudklinikken i Aalborg, har fast fungeret som ankermand i kommunikationen mellem praksis og Videncentret. Niels Veien har tidligere gennemgået al indberettet data (i papirform) fra primærsektoren og således bidraget til validering og højnelse af kvaliteten af informationerne. I takt med indfasningen af applikationen WebAllergen er valideringen blevet digitaliseret. Udtræksrutiner er udviklet til speciallægedatabaserne, således at Niels Veien fortsat fungerer som koordinator i forhold til validering af de indberettede data. Niels Veien står endvidere for en vital del af kommunikationen mellem Videncentret og lægeklinikkerne i forhold til eksisterende så vel som nye projekter. Indikatorerne blev valgt inden for: Allergitest - Herunder andel patienter, der testes med hyppige allergener, udover standardserien. - Andel frisører, der testes med frisørallergener - Andel med håndeksem og handskebrug, som testes for latexallergi Ekspositionsanalyse - Andel med positiv allergitest, som får foretaget en ekspositionsanalyse, dvs. bestemt relevans. - Andel som får påvist allergenkilden i miljøet for aktuelle allergener. Methyldibromo glutaronitrile og hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral ) er valgt som de mest aktuelle allergener. - Information - Andel som vejledes skriftligt om deres allergier - Andel med håndeksem, som vejledes skriftligt om hudpleje m.m. Recidiv-frihed - Andel uden tilbagefald/forværring af sygdom 6 måneder efter sidste konsultation Lag time - Sygdomsvarighed før allergiudredning hos personer med eksem problemer af minimum 1 måneds varighed 5

6 Resultater for 2008 I graferne angives den vedtagne standard og hvor stor en andel af patientforløbene som opfylder standarden i % med tilhørende 95%s konfidensintervaller. Under x-aksen angives datagrundlaget, dvs. antal cases (n), hvor proceduren har været relevant. De grønne søjler repræsenterer de enkelte speciallægeklinikker, de rosa de tre hudafdelinger 0: Odense Universitetshospital 1: Gentofte Hospital og 2: Aarhus Sygehus. Den røde søjle angiver gennemsnittet af de 10 centre. Allergitest - Frisører testet med frisørallergener. Figur 3. Der er registeret 41 frisører, som er testet i set opfylder netværket standarden på 90 % af frisører, der skal være testet med specielle frisørallergener. 9 standard Frisører testet med frisørallergener % 95% n=1 n=1 n=11 n=3 n=1 n=1 n=2 n=2 n=18 n=1 n=41 -Patienter med formodet handskebrug, som er testet for latexallergi Patienter med en af følgende erhverv: Figur 4. - Læge - Tandlæge - Veterinær - Jordemoder, overordnet sygepleje 9 standard - Sygeplejearbejde - Omsorgs- og plejearbejde - Rengørings- og køkkenarbejde Handskebrug testet for latexallergi anses for potentielt at anvende latexhandsker. 2 set opfyldes indikatoren kun hos 80 % 1 af patienterne, og standarden er 90 %. Dette er dog en stor forbedring i forhold til tidligere, således var målopfyldelsen kun 50 % i 2006 og 70 % i Der var stor spredning i målopfyldelsen (25 % %). 54% 79% 25% 82% 88% 94% 77% n=25 n=26 n=34 n=10 n=4 n=5 n=19 n=22 n=40 n=18 n=203 6

7 Ekspositionsanalyse (figur 5 & 6). set og hver for sig opfylder alle klinikker og hudafdelinger standarden for ekspositionsanalyse for de to indikatorallergener: methyldibromo glutaronitrile (MG)og hydroxyisohexyl 3- cyclohexene carboxaldehyde (HICC) også kaldet Lyral. Figur 5 Figur 6 Eksposition kortlagt for methyldibromo glutaronitrile Relevans besvaret for methyldibromo glutaronitrile 9 9 standard standard % 78% 83% 88% 93% 9 93% n=3 n=1 n=5 n=1 n=0 n=1 n=1 n=3 n=9 n=5 n=29 n=10 n=8 n=14 n=2 n=0 n=5 n=2 n=29 n=26 n=5 n=101 Eksposition kortlagt for lyral Relevans besvaret for lyral 9 9 standard standard % 33% 75% 75% 81% n=12 n=6 n=7 n=4 n=1 n=4 n=0 n=1 n=6 n=6 n= % 82% 9 94% n=21 n=10 n=16 n=5 n=1 n=6 n=4 n=11 n=10 n=9 n=93 Figur 7 Information om allergier Information Skriftligt om allergier (fig. 7) ligger målopfyldelsen på 87 %, dvs. tæt på standarden som er 90 % af patienter med allergi skal vejledes om deres allergier skriftligt. Der er stor spredning fra 51 % til s målopfyldelse. set er der tale om en positiv udvikling idet den samlede målopfyldelse i 2007 var 83%. standard % 51% 87% 93% 85% 95% 98% 99% 99% 87% n=200 n=201 n=196 n=27 n=40 n=58 n=60 n=192 n=206 n=135 n=1315 7

8 Skriftlig om håndeksem (fig. 8) Figur 8. ligger målopfyldelsen på 94 %, mod i Standarden er at 90 % af patienter med håndeksem skal vejledes skriftligt om forebyggelse og hudpleje. 9 standard Skriftlig information om håndeksem % 95% 98% 94% 77% 96% 99% 91% 92% 94% n=170 n=221 n=246 n=36 n=44 n=34 n=95 n=176 n=292 n=143 n=1457 Udvikling i indikatorerne over tid Der er generelt set tale om en positiv udvikling, hvor målopfyldelsen er stigende for de enkelte indikatorer, som illustreret i figurerne (9 og 10). Indikatorerne for latexallergi og allergiinformation ligger fortsat under standarden, men der er tale om en udtalt forbedring i målopfyldelsen. Alle de øvrige indikatorer ligger over de valgte standarder. Figur 9 9 Indikatoropfyldning: udvikling i fire udvalgte indikatorer (standard: 90 %) Alg-Info Frisør HE-Info Latex 1.H'06 2.H'06 1.H'07 2.H'07 1.H'08 2.H'08* Figur 10 9 MG Indikatoropfyldning: udvikling i fire udvalgte indikatorer (standard: 50/80 %) Lyral MG-kilde Lyral-kilde 1.H'06 2.H'06 1.H'07 2.H'07 1.H'08 2.H'08* 8

9 Prognose og organisering af sundhedsvæsnet - Sygdomsvarighed før allergiudredning hos personer med eksemproblemer af minimum 1 måneds varighed Der foreligger ikke systematiske undersøgelser, der begrunder netop dette skæringspunkt. Denne indikator undersøges derfor som led i et ph.d. projekt, som specielt fokuserer på betydningen af tidlig diagnose for prognosen. Der er i projektet inkluderet 799 patienter med håndeksem blandt klinikkerne der er tilsluttet den kliniske database. I alt 60,3 % af patienterne havde moderat til meget svært eksem, mens 33,1 % havde mildt eksem og 6,6 % ikke havde aktuelle symptomer ved inklusion i studiet. Ved den kliniske undersøgelse var svært håndeksem relateret til stigende alder, atopisk eksem og kontaktallergi. Ved den opfølgende undersøgelse havde 60,4 % af patienterne en klinisk målbar bedring af deres håndeksem. En socioøkonomisk stratificering viste at ufaglærte patienter havde den dårligste prognose. Blandt de 799 inkluderede var der 333 patienter, der havde konsulteret en dermatolog for første gang pga. håndeksem. Dataanalyser fra denne gruppe viste en median patient-forsinkelse på tre måneder. Median system-forsinkelse var ligeledes tre måneder. Blandt de patienter, som var gået til egen læge med det samme havde 32,4 % uændrede/forværrede symptomer evalueret efter opfølgningsperiodens afslutning, mens dette var tilfældet for 72,0 %, som havde ventet over et år. Tilsvarende blev der fundet en association til system- forsinkelsen, hvor 26,7 % af patienter uden ventetid oplevede ændrede eller forværrede symptomer i forhold til 72,2 % af patienterne med systemforsinkelse af over et års varighed. Data er under afrapportering i videnskabelige publikationer og i en ph.d.-afhandling, som indleveres sommer Patientforløb I et nyt studie ses på forløb af håndeksem afhængig af morfologi og risikofaktorer. Patienter med håndeksem inkluderes fra alle de praktiserende speciallæger og følges hver 6. måned i 3 år. Studiet er delvist finansieret af Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis. Det koordineres af speciallæge Niels Veien. Patientinformationer Der blev i 2008 udviklet 3 nye patientinformation om specifikke allergier og to blev opdateret. Gruppens patientinformationer er tilgængelige på Dansk Dermatologisk Selskabs hjemmeside og på Videncenter for Allergis hjemmeside. I 2008 blev der etableret en hjemmeside, de skal hjælpe personer med allergi, som har svært ved at læse indholdsdeklarationer på kosmetik og hudplejeprodukter, og dermed undgå stoffer, de ikke tåler. Baggrunden er et studie fra Videncenter for Allergi, der har vist at mange patienter med fx allergi over for konserveringsmidler finder det svært at læse indholsdeklarationer, Hjemmesiden (www.kosmetikindhold.dk) er udarbejdet sammen med Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, som også har bidraget med finansiering. 9

10 Foredrag/undervisning i 2008 Der er holdt foredrag om databasen og klinisk kvalitet: ved kursus i kontakteksemer og arbejdsdermatologi for kommende speciallæger i hudsygdomme, Gentofte Hospital september ved European Academy of Dermatology i Paris oktober ved Undervisningsmøde for sygeplejepersonale fra speciallægepraksis afholdt af Videncenter for Allergi, november Publikationer Hald M. Håndeksem i almen praksis. BestPractice (tema nummer) 2008: nr. 2: 5 Braendstrup P, Johansen JD. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral ) is still a frequent allergen. Contact Dermatitis Aug 24;59(3): Johansen JD, Veien NK, Laurberg G, Avnstorp C, Kaaber K, Andersen KE, Paulsen E, Sommerlund M, Thormann J, Nielsen NH, Vissing S, Kristensen O, Kristensen B, Agner T, Menné T. Decreasing trends in methyldibromo glutaronitrile contact allergy following regulatory intervention. Contact Dermatitis Jul;59(1): Johansen JD. Allergi over for kemiske stoffer. Klinisk kvalitet og overvågning af forekomsten. BestPractice 2008: nr. 3: Finansiering Databasen drives via midler til Videncenter for Allergi fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, Danske Regioner, projekter relateret til databasen har været finansieret af Sundhedsstyrelsen. Jeanne Duus Johansen & Søren Gade 20. april

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2006 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009 20. august 2010 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2012 10. juni 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2013

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2013 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2013 1. maj 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2010 29. april 2011 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2015

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2015 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2015 18. april 2016 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Den europæiske basisserie. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Den europæiske basisserie. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Den europæiske basisserie Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Basisserien =European standard lappetest (ESL): 30 stoffer (2016) Metal: Nikkel, Kobolt og krom Parfume: Fragrance

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Pilotrapport: KOL-patienter i almen praksis 2011 1. januar 2011 31. december 2011 Version 3, kommenteret April 2012 2 Indtil 31. december 2011: Det

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Således inddeles gruppeundersøgelser i:

Således inddeles gruppeundersøgelser i: Gruppeundersøgelser Indledning En gruppeundersøgelse kan iværksættes med udgangspunkt i en patient, undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor man erfarer, at der er et generelt arbejdsmiljøproblem på

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Allergi hos indskolingsbørn

Allergi hos indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Allergi hos indskolingsbørn Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2014/2015 Anette Johansen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen".

Høring: Evaluering og afrapportering projekt det sammenhængende sundhedsvæsen. Punkt 3. Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen". 2014-28512 Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender At

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser.

Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser. 1 Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser. Der var 15 som var skiftet eller fjernet heraf 6 hos slidgigtpatienter

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2006. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Læs mere

Vejleder for læger i hoveduddannelse

Vejleder for læger i hoveduddannelse Gode råd og anbefalinger Vejleder for læger i hoveduddannelse i almen medicin www.videreuddannelsen-syd.dk Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Region Syddanmark og Grønland Kort om uddannelsen Uddannelsen

Læs mere

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 August 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Opslag: 6. december 2015 Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Ansøgningsfrist: 15. marts 2015 kl. 24 Postdocpuljen støtter frikøb af tid til den forskningsmæssige del af ansættelsen i en klinisk postdoc-stilling

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. v/morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef mortenoer@hjerteforeningen.dk

Forebyggelsesafdelingen. v/morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef mortenoer@hjerteforeningen.dk Forebyggelsesafdelingen v/morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef mortenoer@hjerteforeningen.dk 70 25 00 00 Én indgang Et tilbud om gratis telefonisk rådgivning til alle med hjertekarsygdom inde på

Læs mere

Notat. Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet Overvejelser omkring strategi på sygedagpengeområdet Udviklingen på sygedagpengeområdet Af

Læs mere

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2009 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer (Lov om sikring mod følger af arbejdsskade) Kapitel 1 Indledning 1.1. Fortegnelsen over erhvervssygdomme Gruppe A, punkt 5 og 9 Gruppe B, punkt 2 og 3 I Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Indikatoren inkluderes i databasen med henblik på at afklare dens betydning.

Indikatoren inkluderes i databasen med henblik på at afklare dens betydning. Evidensgennemgang Kvalitetsindikatorer for diagnose og behandling af kontaktallergi Udarbejdet november 2003 af Jeanne Duus Johansen, Centerleder i Videncenter for Allergi. Forelagt styregruppen for den

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 1 2 FORMÅL... 1 3 INDHOLD OG METODE... 1 3.1 Planlægning... 1 3.2 Instruktion til ledere...

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Formål Med udgangspunkt i artiklen What works with men? A systematic review of health

Læs mere

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Systematisk registrering af livstilsrisikofaktorer og intervention i almen praksis Anders Halling Professor i almen medicin, praktiserende læge

Systematisk registrering af livstilsrisikofaktorer og intervention i almen praksis Anders Halling Professor i almen medicin, praktiserende læge Systematisk registrering af livstilsrisikofaktorer og intervention i almen praksis Anders Halling Professor i almen medicin, praktiserende læge Kroniske sygdomme Rehabilitering i primærsektoren Organisering

Læs mere

OVERSIGT VOLUMEN OG MEST TOLKEDE SPROG AFLYSNINGER, TELEFONTOLKNINGER OG PATIENTINFORMATION ARBEJDSGANG SAMT FORVENTEDE ÆNDRINGER TIDSFORBRUG

OVERSIGT VOLUMEN OG MEST TOLKEDE SPROG AFLYSNINGER, TELEFONTOLKNINGER OG PATIENTINFORMATION ARBEJDSGANG SAMT FORVENTEDE ÆNDRINGER TIDSFORBRUG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE Resultater af før-analysen, 14. jan. 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y OVERSIGT VOLUMEN OG MEST TOLKEDE SPROG AFLYSNINGER, TELEFONTOLKNINGER OG PATIENTINFORMATION

Læs mere

Én indgang - aftaler 1

Én indgang - aftaler 1 Én indgang - aftaler 1 2 Præsentation af juridisk netværk - personer Sammensætning Netværket er sammensat af et antal personer, der tilsammen repræsenterer de fem danske regioner og universiteterne, og

Læs mere

Patientvejledning. Information om nyretransplantation

Patientvejledning. Information om nyretransplantation Patientvejledning Information om nyretransplantation Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Patientvejledning I denne pjece vil vi fortælle lidt om udredningsforløbet til nyretransplantation. Der er

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2007 Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti)

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Patientinformation Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Husk at du er velkommen til at tage en

Læs mere

Patientvejledning. Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi

Patientvejledning. Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi Patientvejledning Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi Hvad er kontaktallergi? Kontaktallergi opstår ved hudkontakt med visse almindeligt forekommende stoffer såsom nikkel, gummi og parfume.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER ANDET KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

KONJUNKTURBAROMETER ANDET KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER ANDET KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Kursusbeskrivelse for ALMEN MEDICIN

Kursusbeskrivelse for ALMEN MEDICIN Almen medicin er en akademisk og videnskabelig disciplin, som udøves af praktiserende læger i almen praksis. Arbejdet i almen praksis har følgende karakteristika: Er almindeligvis borgerens første, frie

Læs mere

Årsrapport 2015. Kontinensklinikken

Årsrapport 2015. Kontinensklinikken Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Målgruppe... 5 2.3 s arbejde... 6 3 Resultater... 7 4 Egne erfaringer... 10 2 Årsrapport 2015 Det starter måske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden version af den

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden

Læs mere

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Læsevejledning Oversigten viser resultatet af patienttilfredshedsundersøgelsen på sengeafdelinger

Læs mere