Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014"

Transkript

1 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Maj 2014

2 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet, menneskers sundhed og miljøet mod skadelig påvirkning fra jordforurening. Vi har besluttet, at indsatsen overfor grundvand, der indvindes til drikkevand og er værdifuldt, skal have højeste prioritet. Derfor har regionsrådet i foråret 2013 vedtaget en 4-årig strategi for grundvandsindsatsen. Formålet med strategien er at yde en målrettet indsats for at opnå en bedre sikring af den samlede grundvandsressource i Syddanmark så vi fortsat trygt kan have adgang til rigeligt og uforurenet drikkevand. Denne arbejdsplan for 2014 er en del af udmøntningen af grundvandsstrategien. Et nærmiljø uden forurening for både børn og voksne er fortsat en del af vores prioritering. Vi har derfor også fortsat fokus på jordforureninger, der giver anledning til alvorlige indeklimaproblemer i boliger eller udgør en meget alvorlig risiko ved kontakt med jorden. I det følgende kan du læse om regionens indsats overfor jordforurening i Vores indsats omfatter både en række aktiviteter, der er besluttet tidligere, og nye undersøgelser. De nye undersøgelser, som fremgår af denne arbejdsplan, har været i offentlig høring og kommentarerne herfra har indgået i arbejdet med at færdiggøre den endelige plan for indsatsen i God læselyst Carl Holst Regionsrådsformand Forsidefoto: I 2013 startede regionen forberedelse af det kommende arbejde med forureningspåvirkning af overfladevand og natur. Lilleskovvej Losseplads er blevet benyttet i et udviklingsprojekt, hvor regionen har undersøgt lossepladsers mulige forureningspåvirkning af overfladevand. På Lilleskovvej Losseplads er det risikoen for forureningspåvirkning af Brændholtafløbet, der er blevet undersøgt.

3 Nye forureningsundersøgelser og oprensninger Når Region Syddanmark undersøger et areal, hvor der er mistanke om en jordforurening, sker det i to omgange: Vi starter med en indledende forureningsundersøgelse, der skal fastlægge, om arealet er forurenet eller ej. Hvis der bliver fundet en forurening, der kan udgøre en risiko, er næste skridt en mere omfattende forureningsundersøgelse, kaldet videregående undersøgelse, der skal fastlægge omfanget af jordforureningen og behovet for en oprensning. Prioritering De videregående forureningsundersøgelser og oprensninger er dyre, og vi er derfor nødt til at prioritere, hvor vi gennemfører dem først. På side 5 kan du læse om vores principper for prioritering af undersøgelserne. Vi kan være nødt til at ændre prioriteringen, hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at planen hverken medfører pligter eller rettigheder for grundejerne. Økonomi De nye forureningsundersøgelser og oprensninger sættes i gang for ca. 4 mio. kr. Andre aktiviteter De nye forureningsundersøgelser og oprensninger er kun en mindre del af det, vi i 2014 gør for at sikre vores drikkevand og vores sundhed over for skadelig jordforurening. Størstedelen af vores aktiviteter er fastlagt i strategien Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening. Strategien er vedtaget af regionsrådet i 2008 og revideret i Vi har også aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere. Du kan læse mere om vores fastlagte aktiviteter på de følgende sider og på hvor du også kan finde oplysninger om vores strategier og arbejdsplaner for tidligere år. Ud over de aktiviteter, der er beskrevet her, udfører vi et stort antal myndighedsopgaver inden for jordforurening. Du kan se de nye forureningsundersøgelser og oprensninger i tabellerne på side 4. Budget for 2014 Driftsudgifter Total (1.000 kr. ekskl. moms) Historisk kortlægning Indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensningsprojekter Drift af oprensningsanlæg Udviklingsprojekter Tilsyn og overvågning 620 IT-udgifter Øvrige driftsudgifter Overfladevand 500 I alt

4 Nye forureningsundersøgelser og oprensninger Nye forureningsundersøgelser i Prioriteringsgrundlag Prioriteringsgrundlag Nye forureningsundersøgelser 2014 Nye forureningsundersøgelser 2014 Indsats Prioriteringsgrundlag Lokalitetsnr. Branche Adresse Indsats Prioriteringsgrundlag Lokalitetsnr. Branche Adresse Autoværksted m.m. Tornvadshavevej 114, Børkop r Oplag af olie Vellingvej 10, Børkop r Autoværksted Benzinsalg m.m. m.m. Tornvadshavevej Tiufkærvej 135, Fredericia 114, Børkop r Oplag Maskinstation af olie Vellingvej Strammelse 10, Gade Børkop 4, Svendborg r Benzinsalg Servicestation m.m. Tiufkærvej Sundbrovej 135, 10, 12, Fredericia Svendborg r r Autoværksted Maskinstation Bjernemarksvej Strammelse Gade 59, 4, Svendborg r Maskinstation Servicestation Gulleshøj Sundbrovej 11, 10, Søndersø 12, Svendborg r r Autoværksted Fremstilling af elektriske Bjernemarksvej 59, Svendborg r r Maskinstation måleinstrumenter Gulleshøj Industrivej 11, 8, Søndersø Fremstilling Vognmand af elektriske Rostrupvej 94, Søndersø r måleinstrumenter Autoværksted Industrivej Stensbyvej 8, 30, Søndersø Søndersø r Vognmand Servicestation Rostrupvej Brogårdsvej 94, 35, Søndersø Odense r Autoværksted Servicestation Stensbyvej Mågebakken 30, 2, Søndersø Odense r Servicestation Brogårdsvej Piledamsvej 35, 3, Nordborg Odense r Servicestation Mågebakken Ømosevej 4, Bogense 2, Odense r r Servicestation Renseri Piledamsvej Dejrupvej 16, 3, 18, Nordborg Outrup r r Servicestation Renseri Ømosevej Søndergade 4, 1, Bogense 4, 8, Vejen r r Renseri Dejrupvej Klynstoft 10, 16, 12, 18, Nordborg Outrup r Renseri Søndergade 1, 4, 8, Vejen r Renseri Klynstoft 10, 12, Nordborg r Prioriteret Prioriteret grundvandsindsats Akut prioriterede forureninger Akut prioriterede forureninger Nye oprensninger 2014 Nye Nye oprensninger oprensninger Akut prioriterede forureninger Akut prioriterede forureninger Lokalitetsnr. Branche Adresse Lokalitetsnr. Branche Adresse Renseri Møllegade 69 A, B, Sønderborg r Autoværksted Kelstrupvej 26, Vissenbjerg r Renseri Møllegade 69 A, B, Sønderborg r Autolakering Vestre Stationsvej 49, Gesten r Autoværksted Kelstrupvej 26, Vissenbjerg Møbelsnedkeri Museumsgade 7, Christiansfeld r Autolakering Vestre Stationsvej 49, Gesten r Møbelsnedkeri Museumsgade 7, Christiansfeld r Grundvand Grundvand Grundvand Grundvand Indeklima Indeklima Indsats Indsats Indeklima Indeklima Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt 4

5 Hvordan er de nye forureningsundersøgelser og oprensninger udvalgt? Principper for prioritering Principperne for regionens indsats over for jordforurening er beskrevet i regionens overordnede strategi. Heri er der fastlagt følgende prioritering af indsatsen overfor de risici, der opstår på baggrund af jordforurening: 1. Prioritet: Grundvandsrisiko 2. Prioritet: Indeklimarisiko 3. Prioritet: Kontaktrisiko Den høje prioritering af indsatsen overfor grundvandstruende forureninger er nærmere beskrevet i regionens nyligt vedtagne Grundvandsstrategi Grundvandstrategien blev vedtaget af regionsrådet i maj Publikationen kan du finde på vores hjemmeside. Grundvandsstrategi Store dele af regionens arealer er udpeget som værdifulde grundvandsområder, der er vigtige for drikkevandsforsyningen nu og fremover. Grundvandsområderne er prioriteret i en rækkefølge, som er bestemt af fremdriften i Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner. Den prioriterede rækkefølge af områderne er illustreret på figuren på side 7. Det konkrete mål med Grundvandsstrategi 2016 er, at Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af Det betyder, at vi ud fra en årsopdelt plan arbejder efter at afslutte den systematiske grundvandsindsats i de 11 højest prioriterede områder inden udgangen af I 2013 påbegyndte vi denne indsats i de 3 højest prioriterede områder. I 2014 fortsætter vi arbejdet i de 3 områder og påbegynder arbejdet i de næste 3 områder. Svendborg-området udgør en særlig udfordring og følger derfor en anden takt end fastlagt i regionens strategirevision fra Svendborg-området er speciel, idet der findes et meget stort antal forurenede og muligt forurenede lokaliteter indenfor grundvandsindsatsområdet, som omfatter en stor del af Svendborg by. Det store antal lokaliteter og usikkerhed omkring de geologiske forhold giver en særlig udfordring. Derfor er der valgt en særlig strategi, hvor de geologiske forhold undersøges nærmere, før det vurderes, hvilken risiko de enkelte lokaliteter udgør, og hvilke lokaliteter der skal undersøges. Fremgangsmåden forventes at reducere antallet af nødvendige grundvandsrettede undersøgelser, og skabe et bedre og mere omkostningseffektivt grundlag for risikovurdering af de mange lokaliteter. Det har den konsekvens, at den videregående indsats i Svendborg-området først indledes i Indeklima- og kontaktrisiko Den tre-delte prioritering af forureningsrisici betyder, at vi også sætter nye forureningsundersøgelser og oprensninger i gang, når vi får kendskab til jordforureninger, der giver anledning til alvorlige indeklimaproblemer i boliger. I særlige tilfælde gennemfører vi også en indsats over for jordforureninger, der udgør en meget alvorlig risiko ved kontakt med jorden. De øvrige sager har vi måttet nedprioritere. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 Grundvandsindsats Den beskrevne prioritering samt grundvandsstrategien er bestemmende for, hvordan vi udvælger de konkrete steder, hvor der skal sættes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i gang i Det betyder, at vi i 2014 vil fortsætte indsatsen i de 6 højest prioriterede grundvandsområder, der ligger ved Børkop, Kongsted, Middelfart, Follerup, Tåsinge og Søndersø. Indsats overfor indeklima-og kontaktrisiko Udover indsatsen på grundvandstruende forureninger vil regionen i 2014 endvidere udføre videregående undersøgelser på steder, hvor der er alvorlig risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet i boliger samt alvorlig risiko for kontakt med forurenet jord. Den konkrete indsats i 2014 Ud fra den nuværende status på fremdriften i de prioriterede grundvandsindsatsområder samt aktuel viden om akutte grundvands-, indeklima- og kontaktsager igangsætter regionen i 2014: Grundvand: 10 nye videregående undersøgelser af grundvandstruende forureninger i de prioriterede grundvandsindsatsområder Børkop, Follerup, Tåsinge og Søndersø. Heraf udgør 1 lokalitet også en mindre risiko for kontakt med forurenet jord. 4 nye videregående undersøgelser af akut prioriterede grundvandstruende forureninger. Heraf udgør 1 lokalitet også en risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet i en bolig. Ved årsskiftet afsluttes de sidste indledende undersøgelser udført i områderne Børkop, Follerup, Kongsted og Søndersø. Såfremt der viser sig behov for en videregående undersøgelse startes disse også i

6 Derudover igangsætter vi oprensning i 2014 i de 3 højest prioriterede grundvandsindsatsområder Børkop, Kongsted og Middelfart på de grunde, hvor de igangværende videregående undersøgelser viser, det er nødvendigt. Indeklima: 3 nye undersøgelser af akut prioriterede forureninger, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boliger. 1 ny oprensning af akut prioriteret forurening, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boligen. Kontakt: 3 nye oprensninger af akut prioriteret forurening, hvor kraftig jordforurening truer anvendelsen af boligens have. I tabellerne på side 4 kan du se en oversigt over de nye forureningsundersøgelser og oprensninger, og du kan se, hvorfor vi prioriterer at gøre en indsats. På kortet side 7 kan du se den geografiske fordeling af lokaliteterne med nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 i forhold til den prioriterede rækkefølge af grundvandsindsatsområderne. Hvis vi får mulighed for at sætte flere forureningsundersøgelser eller oprensninger i gang, gør vi det i de områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen nu og fremover samt steder, hvor en forurening udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Derudover - såfremt regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse. Opgravning af kraftig jordforurening med klorerede opløsningsmidler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forureningen stammer fra et tidligere renseri på ejendommen. Der blev gravet til 12,5 meter under jordoverfladen. Oprensningen skal sikre betydningsfuldt drikkevand. 6

7 Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 Kort & Matrikelstyrelsen 7

8 Fastlagte aktiviteter I 2014 viderefører eller afslutter vi 21 forureningsundersøgelser (2,6 mio. kr.), 18 oprensninger (15,5 mio. kr.) og flere udviklingsopgaver, som blev sat i gang i 2013 eller tidligere. Hertil kommer afslutningen af en række indledende forureningsundersøgelser, der blev startet i 2013 samt igangsætning af nye indledende undersøgelser, varetagelse af myndighedsopgaver som f.eks. frivillige undersøgelser og oprensninger, rådgivning af grundejere, kortlægning af muligt forurenede arealer, overvågning af grundvandsforurening, drift af oprensningsanlæg, m.m. En stor del af aktiviteterne i 2014 er således fastlagt på forhånd. Kortlægning af forurenede arealer Antallet af forurenede og muligt forurenede arealer i regionen er stort. I dag har vi kendskab til ca forurenede og muligt forurenede arealer. Vi er i gang med at behandle og vurdere historisk materiale, som er indsamlet tidligere samtidig med, at vi indsamler materiale om mulige forureninger i nye områder. Fremadrettet forventer vi at finde og vurdere yderligere muligt forurenede arealer. Lovbundne indledende forureningsundersøgelser Når der er mistanke om en forurening på en boliggrund, har grundejeren mulighed for at bede regionen om at gennemføre en indledende forureningsundersøgelse, så det bliver afklaret, om der er en forurening eller ej. Regionen har pligt til at gennemføre forureningsundersøgelsen inden for et år. Vi regner med, at omkring 130 grundejere vil bruge denne mulighed i løbet af Kærgård Plantage Region Syddanmark og Miljøministeriet har siden 2007 arbejdet med oprensning af den kraftige forurening i Kærgård Plantage. Arbejdet har betydet, at der i dag er foretaget en total oprensning af grube 1 og 2 ned til en halv meter under grundvandsspejlet. Herudover er der gennemført et teknologiudviklingsprojekt, som klart peger på de metoder, som er mest velegnede til en oprensning af forureningen under grundvandsspejlet. Regionen arbejder på at gennemføre en afgravning af grube 3 og 4 ned til en halv meter under grundvandsspejlet. Afgravningen af grube 3 og 4 har til formål at fjerne ca kg klorerede opløsningsmidler, ca kg kulbrinter samt en række andre stoffer som blandt andet kviksølv og cyanid. Ved denne indsats vil den væsentligste forurening over grundvandsspejlet i hele området blive fjernet. Det vurderes ikke miljømæssigt relevant at grave forurening væk fra grube 5 og 6. Afgravningen af grube 3 og 4 forventes at starte i efteråret 2014, og arbejdet vil fortsætte ind i Overfladevand og natur Med virkning fra januar 2014 er formålet og indsatsområderne i jordforureningsloven blevet tilpasset vandrammedirektivet samt habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Det betyder, at regionerne som noget nyt også skal prioritere en indsats overfor jordforurening, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Særligt vil vandløb, søer og hav være i fokus. Lovændringen bevirker, at regionerne skal foretage kildeopsporing og risikovurdering af de jordforureninger, som er kortlagt i dag, og som vil blive kortlagt de kommende år. Det skal bemærkes, at det ikke er hensigten, at regionerne skal fremskynde den hidtidige kortlægning på grund af indsatsen overfor overfladevand. På baggrund af risikovurderingen skal regionerne udpege de forurenede grunde, som potentielt udgør en risiko for overfladevand og natur. Desuden skal regionen sætte ind over for de forureninger, der akut udgør en risiko for overfladevand samt efterfølgende udføre en prioriteret oprensningsindsats. Der er fastlagt en tidsramme for opgaven. Kildeopsporing og risikovurdering skal foregå i perioden De akutte foranstaltninger skal foregå i perioden I 2018 skal regionerne aflevere en liste med de forurenede grunde, der vurderes at udgøre en potentiel risiko sammen med estimat for de skønnede omkostninger til den prioriterede oprensningsindsat. Oplysningerne skal indgå i de kommende vandplaners basisanalyse. Den egentlige oprensningsindsats over for de jordforureninger, der påvirker overfladevand og natur, forudsættes at skulle ske i perioden og årene derefter. I henhold til aftale mellem Danske Regioner og Miljøministeriet skal indsatsen frem til 2020 ske inden for regionernes nuværende økonomiske ramme. De forventede udgifter til den prioriterede oprensningsindsats i vil som nævnt blive belyst i forbindelse med kildeopsporingen og risikovurderingen. Finansieringen af den prioriterede oprensningsindsats vil blive forhandlet i Forberedelserne af den nye opgave er startet i Miljøstyrelsen har i tæt dialog med regionerne udviklet et nyt IT-screeningsværktøj, og en vejledning vil være klar medio Begge dele skal være med til at målrette og præcisere opgaven. Region Syddanmark vil i 2014 fortsat deltage i udviklingsarbejder, der skal udvikle nye metoder 8

9 Grindsted Å. og fremgangsmåder for at understøtte en effektiv opgaveløsning. I budgettet for 2014 er der afsat 0,5 mio. kr. til kildeopsporing, risikovurdering og udviklingsarbejde i forhold til overfladevand og natur. Grindsted By Grindstedværkets produktion har givet anledning til fire større forureninger i og omkring Grindsted By. Det drejer sig om selve fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og Grindsted Kommunes gamle losseplads. Regionsrådet besluttede i september 2011 handleplan 2 for indsatsen over for disse fire jordforureninger. Handleplanen kan læses på regionens hjemmeside På baggrund af resultaterne fra de gennemførte undersøgelser nord for åen og ved den gamle losseplads syd for byen udføres en revision af grundvandsmodellen for Grindsted, som afsluttes i Formålet er at få opdateret og forbedret billedet af spredningen fra de mange kilder. Desuden vil der fortsat blive arbejdet med et langsigtet projekt, der har til formål at undersøge og udvikle nye rensnings- og/eller fixeringsteknikker, der på længere sigt kan anvendes i banegravsdepotet. Miljøvurdering Det er vurderet, at nærværende forslag ikke er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer, idet forslaget til nye forureningsundersøgelser og op-rensninger i 2014 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Natura2000 Det er vurderet, at forslaget er i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. Jordforureningslovens 18 stk. 1 og Miljømålslovens kapitel 14. 9

10 Region Syddanmark Miljø og Råstoffer Damhaven Vejle Tlf www. regionsyddanmark.dk//miljo-raastoffer Grafisk Service - Region Syddanmark

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening April 2012 Indhold Jordforurening i Region Syddanmark strategien indtil nu....

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

FÆLLES FOKUSERET FREMTIDSSIKRET. Jordforurening. En strategi for Region Sjællands indsats

FÆLLES FOKUSERET FREMTIDSSIKRET. Jordforurening. En strategi for Region Sjællands indsats FÆLLES FOKUSERET FREMTIDSSIKRET Jordforurening En strategi for Region Sjællands indsats T S A UDK FORORD 2 Forside: Regionen i arbejdstøjet FÆLLES, FOKUSERET OG FREMTIDSSIKRET LØSNING AF OPGAVERNE Vi har

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 December 2016 Forord Det Gode Liv i Syddanmark er visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

På skuldrene af 15 års grundvandskortlægning

På skuldrene af 15 års grundvandskortlægning På skuldrene af 15 års grundvandskortlægning Resultaterne og fremtiden for grundvandskortlægningen efter 2015 Et stærkere samarbejde Grundvandskortlægningen fortsætter efter 2015, og Naturstyrelsen inviterer

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Sagsnr. 2012-165199. Bilag 12. Vedr. VVM-proces mv. for Enghave Brygge. Dokumentnr. 2012-920989

Sagsnr. 2012-165199. Bilag 12. Vedr. VVM-proces mv. for Enghave Brygge. Dokumentnr. 2012-920989 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 12. Vedr. VVM-proces mv. for Enghave Brygge Resumé Et byudviklingsprojekt som Enghave Brygge skal gennemgå forskellige procedurer

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Politik for Miljø og Energi 2016 2020. Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587

Politik for Miljø og Energi 2016 2020. Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587 Politik for Miljø og Energi 2016 2020 Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587 Politik for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har gennem mange år prioriteret indsatsen

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF ET ERHVERVSKVARTER - EN SAMLET INDSATS

OMRÅDEFORNYELSE AF ET ERHVERVSKVARTER - EN SAMLET INDSATS OMRÅDEFORNYELSE AF ET ERHVERVSKVARTER - EN SAMLET INDSATS Civilingeniør Grethe Jensen Afdelingsleder Jesper Raad Petersen Herlev Kommune Geolog Tine Sværdborg Akademiingeniør Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét.

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AO DR kontant viste den 23. marts 2010 en udsendelse om en familie, der har købt et hus af Glostrup

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: 2003/00078 Ref.: JLJ/PK/LH Videreførelse af den samlede boligsociale

Læs mere

MCH TimeWorld. En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning. Debat: X. november - X.

MCH TimeWorld. En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning. Debat: X. november - X. MCH TimeWorld En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning Debatoplæg Debat: X. november - X. november 2013 Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Vejledende princip for risikovurdering af drikkevandsressourcen. Jens Aabling Miljøstyrelsen, Jord og Affald

Vejledende princip for risikovurdering af drikkevandsressourcen. Jens Aabling Miljøstyrelsen, Jord og Affald Vejledende princip for risikovurdering af drikkevandsressourcen Jens Aabling Miljøstyrelsen, Jord og Affald Deponeringsanlæg 4. november 2010 2 Træimprægnering - Collstrop 4. november 2010 3 Grundvandskortlægning

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Tilsynsnotat Dagplejen

Tilsynsnotat Dagplejen Tilsynsnotat Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom.

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom. FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Enghavevej Rådhusgade Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00.

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00. Notat Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015 Sags-id: 28.00.00-P05-1-15 Side 1 Indhold Sammenhæng... 3 Udlægning af støttemidler

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB N O T A T Forslag til fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Region Syddanmark har den 6. november 2007 sendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark forslag til ny sygehusstruktur i høring. Forslag til

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse - også efter 2015

Grundvandsbeskyttelse - også efter 2015 Hvad har kommunen behov for i den samlede grundvandsbeskyttelse? også efter 2015 Geolog Jens Ove Maegaard Nielsen, Viborg Kommune side 1 Hovedelementer: Viden Politik Plan Økonomi Tid side 2 Viden: Undersøgelse

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandene til Forsynings Helsingør (FH) vandværker og kildepladser

V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandene til Forsynings Helsingør (FH) vandværker og kildepladser V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandene til Forsynings Helsingør (FH) vandværker og kildepladser December 2015 Center for Teknik, Miljø og Klima, Helsingør Kommune Baggrund Dette notat gennemgår

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Økonomistyring Vi har som et led i revisionen foretaget en overordnet gennemgang af den tilrettelagte økonomistyring i forvaltningen.

Økonomistyring Vi har som et led i revisionen foretaget en overordnet gennemgang af den tilrettelagte økonomistyring i forvaltningen. Kommune-eksempel Lovpligtig forvaltningsrevision Indledning Den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af den løbende finansielle revision, ved at de finansielle revisionsmål

Læs mere

Delindsatsplan. Kærby Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kærby Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kærby Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

OLIETANKE. under 6.000 liter

OLIETANKE. under 6.000 liter OLIETANKE under 6.000 liter Når du køber en ny tank, skal du sikre dig at tanken er typegodkendt. Det gør du ved at konstatere om tanken er påført et mærkeskilt, hvor der står fabrikant, tanktype, godkendelsesnummer,

Læs mere

$ % ( % &!" #& ) *+, -./ 0/' /) ) / #,% 1 / 1 2% -

$ % ( % &! #& ) *+, -./ 0/' /) ) / #,% 1 / 1 2% - !" # % &!" #& ) *+, -./ 0/ /) ) / 2 3 4 % #,% / 2% - -. / 0/ + / +.,,..!#3 /,. /, +/- % %, +* / % %. / +., %.,,. /+ )*,% / )* %, 4 )** / /%., / 5. + * * %., % / &!" #& %, + / %, * / 5 6/ *, %,./. % /.,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2016-2017.

Direktionens strategiplan 2016-2017. Direktionens strategiplan 2016-2017. A. Indledning: Direktionens strategiplan for 2016 og 17 hviler på analyser af dels den generelle samfundsudvikling og dels den aktuelle udvikling i Vejen Kommune. Strategien

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007

Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007 Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007 Disposition: Fotos Skitseprojektet simpel afgravning, BTEX er klorerede opløsningsmidler og lugt (Nej!) Gennemgang af arbejdet med detailprojektet og EUlicitationen

Læs mere

Håndtering af bunkning

Håndtering af bunkning Håndtering af bunkning Maj 2010 Indhold 1 Formål 3 2 Hvorfor nye retningslinjer for håndtering af bunkning 4 3 Håndtering af bunkning 5 3.1 Hvad er princippet i de nye retningslinjer for håndtering bunkning

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00378 ) Basis oplysninger

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx xx 2015. Offentliggjort den yy yy 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3010 Jour. nr.: Ref.: HC-GV

Læs mere

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogen En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Forord Det er dagplejens opgave at tilbyde børnene tryghed, nærvær og et udviklende miljø. Den enkelte dagplejer skal derfor trives i sit

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole Bilag 59 Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Ribe Amtsråd Region Syddanmark

Ribe Amtsråd Region Syddanmark Ribe Amtsråd Region Syddanmark Henvendelse fra Region Syddanmark har modtaget brev af 22. juni 2006 fra Region Syddanmark vedr. akut PCI på Hjertecenter Varde. Det fremgår af brevet, at udgangspunktet

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

19.00-19.10 Velkomst Charlotte Green, Favrskov Kommune Birgitte Henriksen / Ole Kirk, Vejdirektoratet

19.00-19.10 Velkomst Charlotte Green, Favrskov Kommune Birgitte Henriksen / Ole Kirk, Vejdirektoratet BORGERMØDER UDBYGNING AF RUTE 26 ÅRHUS-SØBYVAD HAMMEL 9. NOVEMBER 2010 OG SABRO 11. NOVEMBER 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00-19.10 Velkomst Charlotte Green, Favrskov Kommune Birgitte Henriksen / Ole Kirk,

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Model for tildeling af budget til modtageklasser og modtagehold Børne- og skoleudvalget blev i november

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Råstofplan 2012 Dato: 22. februar 2012

Bemærkninger til forslag til Råstofplan 2012 Dato: 22. februar 2012 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Bemærkninger til forslag til Råstofplan 2012 Dato: 22. februar 2012 Billund Kommune har modtaget Regionsrådets forslag til Råstofplan 2012. Økonomiudvalget har

Læs mere

Analyse af Dansk Industris Fakta om Konkurrenceudsættelse.

Analyse af Dansk Industris Fakta om Konkurrenceudsættelse. Budgetafdelingen Sagsbehandler: Rune Skov Pode Poulsen Sagsnr. 00.30.00-S00-63-14 Dato:28.11.2014 Analyse af Dansk Industris Fakta om Konkurrenceudsættelse. 1. Baggrund I 2013 lavede Dansk Industri en

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter

Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter Handlingsplan for bekæmpelse af Banedanmark invasive arter Teknisk Drift Vasbygade 10 2450 København SV www.banedanmark.dk Forfatter: Henriette Andersen Mail:

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Begrundelse for og kommentarer til vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen November 2015 1 Baggrund På den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere