Folketællingen i Kongeriget Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketællingen i Kongeriget Norge"

Transkript

1 NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Kommission hos H. Aschehoug & Co. 0.

2 Den almindelige Folketælling Januar se Norges officielle Statistik, Tredie Række : Nr. 0, Folkemængde i de administrative nddelinger rn. v. «, Huse, Husholdninger, Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. «, Livsstillinger. «, Livsstillinger kombineret med Alder og ægteskabelig Stilling. «, Nationalitet, Fødested, Trosbekjendelse, Abnorme m. v. «, Oversigt over de vigtigste Resultater. Den almindelige Folketælling December 00 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række : Nr., Folkemængde i de administrative nddelinger m. v. «, Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. «, Huse og Husholdninger (nærværende Hefte). STEEN'SKE BOGTRYKKER.

3 ndhold. Side. Forord * Beboede Huse. Tabel. Anta! beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde.... Den i almindelige Vaaningshuse, i disses Side og Udhusbygninger samt i Huse med særskilt Bestemmelse tilstedeværende og hjemmehørende Folkemængde, fordelt efter Kjøn.... Tilstedeværende Folkemængde i de til de almindelige Vaaningshuse i Bygderne horende beboede Side og Udhusbygninger.... Vaaningshuse med en og med flere Bekvemmeligheder samt Bekvemmeligheder med et og med flere Værelser i Byyerne.... i. Detaillerede Opgaver angaaende Vaaningshuse med en og med flere Bekvemmeligheder samt det til disse horende Anta! af Værelser for Rigets Byer samt særskilt for Kristiania, Bergen, Trondhj em, Stavanger, Drammen. Kristiansand og Fredrikstad......,.... Opgaver over de i Byerne værende beboede Kjældere og Kviste med Oplysning om let af herhenhørende Bekvemmeligheder og Værelser samt om den tilstedeværende Folkemængde Bekvemmeligheder med og ulen Kjøkken i Byerne.... Detaillerede Oplysninger om de enkelte Arter af beboede Huse, der har særskilt Bestemmelse.... Anta! beboede Vaaningshuse med en eller flere Etager i Byerne... Husholdninger. 0. og Art af Husholdninger med Angivelse af den tilstedeværende Folkemængde.... og Art af Husholdninger med Angivelse af den hj emmehorende Folkemængde.... Særskilte ndretninger eller Anstalter og de til samme horende Extrahusholdninger og Personer saavel efter den tilstedeværende som efter den hjemmehørende Folkemængde.... Procenttal og andre Forholdstal vedrørende den tilstedeværende Folkemængdes Fordeling paa Huse og Husholdninger...

4 * Repræsentative Tillægsopgaver angaaende Familiehusholdningernes Sammensætning. Bemærkninger Hovedoversigt amtsvis.... De til Familiehusholdningerne Dørende Personer fordelt efter deres Familiestilling kombineret med Alder TL Familiehusholdningernes Hovedpersoner fordelt efter Erhverv og Socialstilling 0 V. Familiehusholdninger fordelt efter let af de til samme hørende Personer og disses Familiestilling, for større Landsdele... 0 V. Familiehusholdninger fordelt efter let af de til samme hørende Personer og disses Familiestilling kombineret med Hovedpersonernes Kjon, Alder, ægteskabelige Stilling og Livsstilling...,,..,,,,,,,,,.. 0 Side.

5 sable des matieres. Preface ager. * Traduction en Francais de diverses expressions norvegiennes employees dans les tableaux * Maisons habitees. Tableau no. Nombre des maisons habitees avec indication de la population de fait et de celle de droit... «. Population de fait et de droit des maisons d'habitation ordinaires ainsi que des alles et dependances et des maisons destinees å un usage special, par sexe... «. Population de fait habitant dans les dependances appartenant aux maisons d'habitation ordinaires, pour les districts ruraux... «. Maisons d'habitation contenant un on plusieurs logements; logements composees 'une et de plusieurs pieces (non compris les «««cuisines), dans les villes.... Details sur les maisons d'habitation contenant un on plusieurs logements et sur le nombre de pieces dont se composent ces logements pour les villes du Royaume en general ainsi que pour chacune des villes de Kristiania, de Bergen, de Trondhjem, de Stavanger, de Drammen, de Kristiansand et de Fredrikstad.... Donnees sur les soussoll et les etagesmansardes habites dans les villes avec indication du nombre de logements et de pieces qu'ils contiennent, et de leug population de fait... 0 «. Logements avec et sans cuisine, dans les villes..... Renseignements detailles sur les differentes especes des maisons habitees destinees å un usage special... «. Les maisons habitees reparties d'apres le nombre de leurs etages, dans les villes... 0 Menages. «0. Nombre et espece des menages avec indication de la population de fait... «. Nombre et espece des menages avec indication de la population de droit... «. nstitutions on etablissements speciaux, avec indication des menages speciaux et des personnes y appartenant tant d'apres la population de fait que d'apres la population de droit... «. Chiffres proportionnels enontrant la population de fait par maison et par menage

6 * Donnees representatives supplementaires concernant la composition des menages. Pages. Observations Apercu general pour les prefectures ,,,,,... Les membres de familie classes d'apres leug position dans la famille combinee avec l'åge Chefs de famille classes par profession et par condition sociale... 0 V. Menages de famille classes d'apres le nombre des individus y appartenant avec indication de leur position dans la familie, pour les grandel regions du Royaume... 0 V. Menages de famille classes d'apres le nombre des individus y appartenant avec indication de leur position dans la familie et en meme temps combine avec le sexe, l'dge, 'etat civil et la profession des chefs de famille, pour le total des campagnes et le total des villes... 0

7 Forord. Herved fremlægges tredje Hefte af Resultaterne af den almindelige Folketælling )ecember 00, omfattende Opgaver over beboede Huse og Husholdninger. Hovedresultatet af de herhenhørende Opgaver er tidligere trykt i Statistisk Aarbog for 0. Nye, paa repræsentativt Grundlag udarbeidede, detaillerede Opgaver angaaende Familieiiusholdningernes Sammensætning vil findes meddelt som et Tillæg i Slutningen af nærværende Hefte. Fjerde Hefte indeholdende Opgaver over Folkemængden fordelt gifter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse samt over Blinde, DØvstumme og Sindssyge er under Trykning. Det statistiske Centralbureau, Kristiania Januar 0. A. N. Kjær. Jonas aanshus.

8

9 Traduction en FranCais de diverses expressions norvegiennes employpes dans les tableaux, Aar an, annee. Fogderi rurale. Alder age. fogderivis sousprefecture. Aldersgruppe Blasse d'åge. Folkemængde almindelig ordinaire. Folketælling Amt prefecture. for amtsvis par prefecture. foranstaaende andre autres. Fordeling angaaende concernant. fordelt (efter) (d'apres). Angivelse indication. Fortsættelse (Forts.) Anstalt etablissement. Fraskilt Arbeiderbolig maison d'ouvriers. Fengsel Arrest maison d'arret. Foderaadshus de retraite Art espece. pour la vieillesse. Beboere habitants. Fodselsaar de la naissance. beboet, beboede habite, habites. Gift Befolkning population. Herred rurale. Bekvemmelighed appartement. herredsvis commune rurale. bestaaende af compose de. hj emmehorende droit. Betegnelse indication. Hovedbygning de batiments. Bryggerhus lavoir. Hus Bydistrikt district de ville. Husholdning en general. Bygder campagnes. ialt Bygning båtiment. ndretning derover audessus.. Kaarstue de retraite detailleret detaille. pour la vieillesse. Drengestue chambre des valets. Kaserne eller on. Kj ælder enkelte particuliers. Kjøkken Enkemand veuf. Kjon Enke veuve. Kvindekjen (Kvinder) feminin. enslig seul. Kvist Extrahusholdning menage special. Landdistrikt Familiehusholdning menage. Fattighus maison de cliarite. Logerende. Fjøs etable. Mandkjon (Mænd) maseulin. flere plusieurs. med avec.

10 Mellembygning Mild Stiftelse (Hospital) Nattelogis (Natteleie) nærmere Opdragelsesanstalt Opgave Oplysning over O versigt Person Portnerbolig Procenttal, Forholdstal Riget samlet Sidebygning Sindssygeasyl Stald Strafarbeidsanstalt båtiment du milieu. hospice. couchee. plus detaille. maison d'education. donnee. renseignement. au delsus. apercu. personne. loge du concierge. chiffi es proportionnels. le Royaume. total. aile. hospice d'alienes. ecurie. penitencier. 0* Strygestue summarisk Syg ehus særskilt Stiftelse (mild) Tabel tilstedeværende Tjenerbolig Tvangsarbeidsanstalt Udhusbygning (Udhus) Ugift under uopgiven Vaaningshus vedrørende Værelse ægteskabelig Stilling chambre å repasser. sommaire. hupital, maison (le sante. special. hospice. tableau. de fait. chambre (les valets. maison de travail. båtiment de dependance. celibataire. audessous. ineonnu. maison d'habitattion. concernant. chambre. etat civil. faut encore observer qu'on trouvera plusieurs expressions norvegiennes traduites dans le texte meme des tableaux.

11 Beboede Huse December 00. Maisons habitees au Decembre 00.

12

13 Tabel. Folketælling 00. beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Nombre des maisoss habitees avec indication de la population de fait et de celle de droit. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende.. Riget.... Rigets Bygder.... Rigets Byer... V. Bygderne amtsvis. Smaalenene... Akershus... Hedemarken... Kristians... Buskerud... Jarlsberg og Larvik... Bratsberg Nedenes Lister og Mandal...:.... Stavanger Søndre Bergenhus... Nordre Bergenhus... Romsdal Søndre Trondhj em.... Nordre Trondhj em... Nordland... Tromsø Finmarken... V. Byerne amtsvis. Smaalenene... Akershus Kristiania... Hodemarken... Kristians Buskerud... Jarlsberg og Larvik... Bratsberg... Nedenes... Lister og Mandal... Stavanger... Bergen..... Nordre Bergenhus... Romsdal Søndre Trondhj em... Nordre Trondhj em... Nordland.... Tromsø... Finmarken *

14 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne fogderivis. Beboede Huse. Heraf : Almindelige Vaaningshuse. A atal. Folkemæn gde Smaalenenes Amt. Rakkestad... dde og Marker.... Akershus Amt. Aker og Follo... Nedre Romerike... 0 Hedemarkens Amt. Hedemarken... Vinger og Udalen Nordre Østerdalen... 0 Kristians Amt. Nordre Gudbrandsdalen Søndre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land... 0 Valdres Buskerud Amt. Ringerike... Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær Jarlsberg og Larvik Amt. Jarlsberg Larvik Bratsberg Amt. Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken... 0 Nedenes Amt. Anta!. z Folkemængde Nedenes Sætersdalen... 0 Lister og Mandal Amt. Mandal Lister tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende.

15 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde H eraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. V. Bygderne fogderivis. (Forts.) Stavanger Amt. Jæderen og Dalene... Ryfylke Søndre Bergenhus Amt. Søndhordland... Nordhordland... Hardanger og Voss Nordre Bergenhus Amt. Sogn... Sønd og Nordfjord Romsdals Amt. Søndmør... Romsdal Nordmør Søndre Trondhjems Amt. Fosen... Orkedalen... Guldalen Strinden og Selbu Nordre Trondhjems Amt. Stjør og Værdalen... nderoen... Namdalen Nordlands Amt. Søndre Helgeland.... Nordre Helgeland... Salten... Lofoten og Vesteraaleri Tromsø Amt. Senj en og Tromsø Finmarkens Amt. Alten... Hammerfest... Tanen... 0 Varanger... Vardø

16 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne herredsvis. Smaaleneyies Amt. Rakkestad Fogderi.. Beboede Huse. Heraf : Almindelige Vaaningshuse. Folkemængde Folkemængde tilstede ' hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. Trøgstad... 0 Askim Spydeberg... 0 Skiptvet Rakkestad Eidsberg...,,..,,,.. 0 Rødenes) dde og Marker Fogderi. Aremark.... d...,.,, Berg 0..,,,..,,,.,,.,, 0 0 0,,,.,,,,,,,, i0 Moss. Fogderi. Tune eeeeeeeeeeeee Glemm inga OnsØ Raade i 0.,.,,,..,,,,,,,,, Rygge...,..,.,,,,,,,,,,, 0 Moss...,...,, 0,,,,,,,, Vaaler, Hobol as Akershus Amt. Aker og Follo Fogderi. estby (Landdistriktet) b 0 0 raakstad rogn,,,,,,,,,,,,,,,,. 0 esodden ker a. Østre Aker Prgld Vestre Aker Prgld... 0 ærum.,,,,,,,,,,,,,,,.,, 0 0 a. Østre Bærum Prgld Vestre Bærum Prgld... 0 sker ) Fra Jan. 0: Rødenes Herred... Rømskogen

17 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. z V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Nedre Romerike Fogderi. Urskog.... Høland Enebak Fet Serum Skedsmo')... 0 Nittedalen Øvre Romerike Fogderi. Gjerdrum... 0 Ullensaker... 0 Nes Eidsvold..... Nannestad Hurdalen Fering Heilemarkens Amt. Hedemarken Fogderi. Ringsaker Nes Furnes Vang Løiten i Romedal... Stange... 0 Vinger og Odalen Fogderi. Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Solør Fogderi. Brandval Grue Hof Aasnes... Vaaler Søndre Østerdalen Fogderi. Elverum Trys sil Aamot StorElvedalen... Sollien ) Lillestrøm Skedsmo Herred forøvrigt..

18 Folketælling 00. g Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Nordre Østerdalen Fogderi.. Beboede Huse. Folkemængde hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. Ytre Rendalen.... Øvre Rendalen Lille Elvedalen Tønset Tolgen a. Tolgen Prgld b. En Del af Røros Prgld Kvikne... 0 Kristians Amt. Nordre Gudbrandsdalen Fogderi. Dovre Lesje... 0 Skiaaker Lo m.... Vaage... 0 Nordre Fron... Søndre Gudbrandsdalen Fogderi. Søndre Fron Ringebu... Øier Østre Gausdal... 0 Vestre Gausdal.... Faaberg... 0 Toten Fogderi. Biri Vardal Østre Toten... 0 Vestre Toten Hadeland og Land Fogderi. Jevnaker Lunner Gran Brandbu Søndre Land... 0 Nordre Land

19 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Valdres Fogderi. Søndre Aurdal... Etnedalen Nordre Aurdal.... Vestre Slidre... Østre Slidre... Vang... Anta! Beboede Huse. Folkemængde 0 0 Heraf : Almindelige Vaaningshuse Folkemængde 0 tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. 0 Buskerud Amt. Ringerike Fogderi. Hole... Norderhov... Aadalen Hallingdal Fogderi. Nes... Gol Hemsedal... Aal... Hol Buskerud Fogderi. Sigdal').... Modum... Øvre Eker... a. Eker Prgld... b. Finkum Prgld... Nedre Eker... Lier... a. Lier Prgld... b. Bragernes Landd Roken... Hurum (Landdistriktet) Numedal og Sandsvær Fogderi. Sandsvær... a. Sandsvær Prgld... b. Kongsberg Landd... Flesberg..... Rollag... Nore') ) Fra Jan. 0: Sigdal Herred... Krødsherred... Nore. Herred... Opdal i 00

20 Folketælling Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Jarlsberg og Larvik Amt., Beboede Huse. Heraf : Almindelige Vaaningshuse., _ Folkemængde Folkemængde tilstede. hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. Jarlsberg Fogderi. Strømmen... i Skoger... 0 Sande... Hof Botne... 0 Vagle... 0 Borre Ramnes Andebu Stokke... Sem... i 00 0 Nøtterø Tjømø,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 0 Larvik Fogderi. Sandeherred,,,,,,,,,,,,,,, Tjølling... 0 Fredriksværn... 0 Brunlanes Hedrum Lardal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 0 ( Bratsberg Arnt. Bamle Fogderi. Drangedal Sannikedal... Skaatø Bamle Eidanger Slemdal... 0 Gjerpen... 0 Nedre Telemarken Fogderi. Solem Hollen.... Lunde BØ Sande Hitterdal

21 Folketælling 00. Tabel (Forts.). Antai beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. x V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Øvre Telemarken Fogderi. Tinn... Hovin... Gransherred... Hjartdal Seljord... Kviteseid... Nissedal... Fyresdal... Mo Laardal... Vime Rauland Nedenes Amt. Nedenes Fogderi. Vegaarsheien... Gjerstad... SØndeled ) Dybvaag... Holt... A amli... Mykland... Herefoss Froland Østre Moland... Barbu... Tromo....:... Hiso... Øiestad..... Fjære... Landvilt.... Eide... Vestre Moland Høvaag... Birkenes ) Fra Jan. 0: Den til Østerrisør K. henlagte Del Søndeled Herred... 0 j 0 0, 0

22 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse. Anta!. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Sætersdalen Fogderi. Vegusdal... veland... Hornnes..... Evje Bygland.... Valle ) a Lister og Mandal Amt. Mandal Fogderi. Tveid... Randøsund Oddernes Vennesla... Hægeland... Øvrebø... 0 Søgne... Hal saa og Hartmark... 0 Holme Øislebø Laudal... Finsland Bjelland og Grindum ).... Aaseral Nordre Undal... 0 Søndre Undal Spangereid... Lister Fogderi. Vanse Herred Spind Lyngdal Hægebostad Fjotland... Liknes Fede H itterø Nes Bakke... Gyland Siredalen... 0 ) Fra Jan. 0: Bykle Valle Herred... i s so.... Grindum Bjelland Herred

23 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde tilstede værende. hjemmehørende. hjemmehørende. Heraf : Almindelige Vaaningshuse. Anta!. Folkemængde tilstedeværende. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Stavanger Amt. Jæderen og Dalene Fogderi. Sogndal... Heskestad... 0 Bjerkreim... Helleland Egersund... Ogne Varhaug..... Nærbo Klep... 0 Time... Gjesdal Hoiland... 0 Haaland... 0 Hetland Ryfylke Fogderi. Hole Fossan... 0 Strand... 0 Rennero Mostero... 0 Skudenes... Aakre... Avaldsnes... a. Kopervik Sogns Landd... b. Avaldsnes Prgld... Torvestad... 0 Skaare.... Bokn Skjold... 0 Vass Vikedal... 0 Nerstrand 00 Sjernere... Fister... Aardal... Hjelmeland Jelse... 0 Sand... 0 Saude... 0 Suldal... 0

24 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Anta!. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Alinindelige Vaaningshuse. Anta!. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. Søndre Bergenhus Amt. Sondhordland Fogderi. Strandebarm og Varaldso').. 0 Kvinnherred Skaanevik... Etne... 0 Fjelberg... Sveen... 0 Valestrand Finnaas... Stord.... Fitjar... 0 Tysnes... 0 N ordhordland Fogderi. Fuse... Os... Fane..... Austevoll.... Sund Fjeld A arstad Haus... 0 Bruvik... Hosanger... 0 Hammer 0 Alversund... 0 Herlo... Manger... 0 Lindaas Masfjorden Hardanger og Voss Fogderi. Roldal... Ullensvang Eidfjord... 0 Ulvik... 0 Granvin... Vikor... 0 Jondal Evanger 00 Voss... Vossestranden Fra Jan. 0: Strandebarm Herred....0 Varaldsø i

25 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Beboede Huse. Heraf : Almindelige Vaaningshuse. Landsdele. Folkemængde Folkemængde Arrtal, Arrtal. tilstede hjemme tilstede hjemmeværende. hørende. værende. hørende. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Nordre.$ergenhus Aryyat. Sogn Fogderi. = Jostedalen... Lyster Hafslo Aardal Lærdal... 0 Borgund... Sogndal Aurland... 0 Leikanger... 0 Balestrand Vik. KirkebØ... 0 Lavik og Brekke Gulen...: Sulen... Hyllestad... 0 Send og Nordfjord Fogderi. Askeold... 0 Ytre Holmedal ndre Holmedal... 0 Jølster... Førde... 0 Naustdal Vevring Kinn... Bremanger Selje... 0 Daviken..., Eid Hornindalen... 0 Gloppen... Breim ndviken Stryn Romsdals Amt.. SØndmØr Fogderi. Vannelven... 0 Sande.... Here Ulstein... Vartdalstranden... 0

26 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Søndmor Fogderi. (Forts.) Volden... Ørsten... Hjørundfjord... 0 Sunnelven... Norddalen... Stranden... Stordalen... Sokkelven... Ørskog Eid..... Grytten')... Veø z Skodje')... Borgund Roald... Haram... Romsdal Fogderi. Vestnes... Sylte 0 Vold Eresfjord og Vistdalen Nesset... Bolsø Frænen... Akero... 0 Bud... Nordmor Fogderi. Kornstad Eide... Kvernes Bremsnes Grip... Gjemnes... Øre Frei... Strømsneset... 0 Tingvold... Øksendalen Sundalen... Ulvundeidet Stangvik... Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hørende ) Fra Jan. 0: Skodje Herred... Vatne... Grytten Herred... Hen... 0

27 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den ti stede værende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse. A ntal. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. V. Sygderne herredsvis. (Forts.) x Nordmor Fogderi. (Forts.) Aasgaard... Surendal en... Rindalen... Aure... Valsofj orden Halse... Tusteren Søndre Trondhjems olmt. Fosen Fogderi. Osen... Stoksund.... An... 0 Jossund... Nes... Bjugn Skj Ørn... Froien... 0 Hitteren... Fillan... Hevne... 0 Agdenes'... 0 Rissev... Stadsbygden... Orkndalen Fogderi. Orkndalen... Meldalen... Rennebu... Opdal... Guldalen Fogderi. Røros... Aalen... Holtaalen.... Singsaas Budalen... Støren..... Soknedalen... Horg... 0 Holandet... Flaa... 0 Melhus... 0

28 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Strinden og Selbu Fogderi. Borseskognen.... BØrsen... Buviken... Byneset... Leinstranden... Strinden... Malvik... Tilder... Klæbu... Selbu ) Nordre Trondhjems Amt. Stjor og Værdalen Fogderi. Meraker... Hegre.... Nedre Stjordalen... 0 Lekeviken Frosten Aasen Skogn... 0 Levanger Værdalen 0 0 nderoen Fogderi. Ytterøen Mosviken og Verran ) nderoen... 0 Sparbuen Skei... 0 Egge Beitstaden Stod... 0 Snaasen ) Fra Jan. 0: Selbu Herred Tydalen... 0 Mosvikøn Herred... Verran...

29 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Namdalen Fogderi.. Beboede Huse. Folkemængde Lierne... Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. Grong )... Overhallen Vemundvik... Flatanger Nære... Vikten... Leka..... Kolvereid... _... Foldereid Nordlands Amt. Søndre Helgeland Fogderi. Bindalen Brenne )... Veifjorden... Tjøtta... 0 Hatfj elddalen... 0 Alstahaug Stamnes... Nordre Helgeland Fogderi. Dennes... Hesne... 0 Hemnes... Trænen... Rede... Melø Jan. 0: Grong Herred Hølandet Brønnø Herred Vik 0 0 *

30 'olketælling Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele.. Beboede Huse. Folkemængde Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Salten Fogderi. Gildeskaal... Beieren Bodin... Skjerstad.... Saltdalen... Sørfolden NordfoldenKj erringø... a. Nordfolden Sogn... b. Kjerringø Prgld.... Steigen... Ledingen.... Hammerø... Tysfjorden... Ankenes lj... Evenes Lødingen... Lofoten og Vesteraalen Fogderi. Vaagan... Gimsø... Borge... Buksnes... Flakstad... Værø... Hadsel... Bo... Øksnes.... Sortland... Dverberg... z i Tromsø Amt. Senjen og Tromsø Fogderi. Kvæfjord... Trondenes... a. Trondenes Prgld... b. En Del af Ofoten Prgld... Bjarkø... bbestad... Salangen... Dyrø... Sørreisen... ) Fra Jan. 0: Narvik Kjøbstad Ankenes Herred

31 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. Bygderne herredsvis. (Forts.) Senjen og Tromsø Fogderi. (Forts.). z Beboede Huse. Folkemængde hjemmehørende. Heraf : Almindelige Vaaningshuse.. Folkemængde tilstedeværende. tilstedeværende. hjemmehørende. TranØ Berg B e Hillesø Lenviken... Maals elven... Bardo... Malangen... 0 Balsfjorden Tromsøsundet Lyngen Karlsø.... Helgø... 0 Skj ervø Nordreisen Kvænangen... 0 Finmarkens Amt. Alten Fogderi, Kautokeino Alten Talvik Loppen og Øksfjord Hammerfest Fogderi. Hasvik Hammerfest Kvalsund MaasØ Kjelvik Kistrand Tanen Fogderi. Karasjok Lebesby... 0 Tanen Næsseby Varanger Fogderi. Nordvaranger Sydvaranger... 0 Vardø Fogderi. Vardø... 0

32 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. De enkelte Byer. Smaalenenes Amt. Fredrikshald.... Sarpsborg... Fredrikstad... Moss... Akershus Amt. Son... Hølen... Hvitsten... Drøbak... Kristiania... Hedemarkens Amt. Hamar... Kongsvinger.... Kristians Amt. Lillehammer... Gjøvik... Buskerud Amt. Hønefoss... Drammen... Holmsbu... Kongsberg... Jarlsberg og Larvik Amt Svelviken...,..,,., Holmestrand Horten Aasgaardstrand..... Tønsberg... Sandefjord... Larvik... Bratsberg Amt. Kragerø... Langesund... Stathelle... Brevik... Porsgrund 0 Skien...:... 0 Nedenes Amt. Østerrisør )... Tvedestrand... Arendal... Grimstad Lillesand 0 ) Se Side, Note. Beboede Huse. Folkemængde tilstede værende Heraf : Almindelige Vaaningshuse Folkemængde hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende

33 Folketælling 00. Tabel (Forts.). beboede Huse med Angivelse af den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. V. De enkelte Byer. (Forts.). Beboede Huse. Folkemængde Heraf Almindelige Vaani gshuse.. Folke' ængde tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehørende. Lister og Mandal olmt. Kristiansand... 0 Mandal... 0 Farsund... Flekkefjord Stavanger Amt, Sogndal Egersund Sandnes... 0 Stavanger Skudeneshavn Kopervik.... Haugesund... 0 Bergen... Nordre Bergenhus Amt. Florø... Romsdals Amt. Aalesund... 0 Molde... Kristiansund Søndre Trondhjems Amt. Trondhj em Nordre Trondhjems Amt. Levanger... Stenk] aer Namsos... 0 Nordlands Amt ).... Mosjøen... 0 Bodø Tromsø Amt. Tromsø... Finmarkens Arnt... Vadsø... Vardø... Hammerfest ) Se Side 0, Note

34 Folketælling 00. Tabel. Den i almindelige. Vaaningshuse, i disses Side og tilstedeværende og hjemmehørende Population de fait et de droit des maisons d'habitation ordinaires ainsi que Landsdele. Tilstedeværende Folkemængde. Almindelige Vaaningshuse. Hjemmehørende Folkemængde. (L. = Landdistrikt, B. Bydistrikt.) Mandkjøn. Smaalenene... L. 0...B. Akershus... f L....B. Kristiania...B. Hedemarkeri... f L....lB. Kristians... L....B. Buskerud...B. Jarlsberg og Larvik.. L. B. 0 Bratsberg...,.,, L. B. 0 0 Nedenes... L B..B. Lister og Mandal..., Stavanger..., L. Søndre Bergenhus...L. Bergen...B. Nordre Bergenhus... B. 0 0 Romsdal L. B. Søndre Trondhjem... Nordre Trondhjem L. B 0 Nordland... L....B. Tromsø L....B. 0 Finmarken L... alt Bygderne... Byerne... Riget... Stavanger... Drammen Kristiansand... Fredrikstad...,,,,, Kristiansund... Fredrikshald... Aalesund Skien... Larvik Kvindekjøn Mandkjøn Kvindekjøn

35 Folketælling 00. Udhusbygninger samt i Huse med særskilt Bestemmelse Folkemængde, fordelt efter Kjøn. des siles et dependanees et des maisons destinees å un usage speeial, par sexe. Side og TJdhusbygninger. Tilstedeværende Folkemængde. Huse med særskilt Bestemmelse. Tilstedeværende Folkemængde. Hjemmehørende Folkemængde. Landsdele. Mandkjøn. Kvindekjøn Mandkjøn. Kvindekjøn Mandkjøn. Kvindekjøn (L. = Landdistrikt, B.=Bydistrikt.) xo B: Smaalenene. :}Akershus. B. Kristiania. :}Hedemarken. B. Kristians. L ' Buskerud.. }Jarsberg og Larvik. :}Bratsberg. :}Nedenes. :}Lister og Mandal. L' Stavanger. B. L. Søndre Bergenhus. B. Bergen. :}Nordre Bergenhus. B. Romsdal. B:}Sondre Trondhjem. ' :}Nordre Trondhjem.. B:}Nordland BL: Tromsø. L B:}Finmarken. Bygderne alt. Byerne Riget. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikstad. Kristiansund. Fredrikshald. Aalesund. Skien. Larvik.

36 Folketælling 00. Landsdele.. tigets Bygder... l. Bygderne amtsvis.. Smaalenene..... Akershus.... Hedemarken.... Kristians.... Buskerud Jarlsberg og Larvik... Bratsberg.... Nedenes Lister og Mandal Stavanger..... Søndre Bergenhus.... Nordre Bergenhus.... Romsdal.... Søndre Trondhj em..... Nordre Trondhjem.... Nordland.... Tromsø.... Finmarken.... Bygderne fogderivis.. Rakkestad.... dde og Marker.... Moss.... Aker og Follo.... Nedre Romerike.... Øvre Romerike.... Hedemarken.... Vinger og Odalen..... Solør Søndre Østerdalen.... Nordre Østerdalen.... Nordre Gudbrandsdalen. Søndre Gudbrandsdalen. Toten.... Hadeland og Land..... Valdres.... Ringerike.... Hallingdal.... Buskerud Numedal og Sandsvær.. Tabel. Tilstedeværende Folkemængde i de til beboede Side og Population de fait habitante dans les dependanees appartenant Føderaadshuse, Kaarstuer. Huse. Beboere Huse. Tjenerboliger, Drengestuer Beboere Huse. Bryggerhuse, Strygestuer Beboere Mandkjøn. Kvindekjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn. ) Ved Sammenligning af Opgaverne over Side og Udhusbygninger med de tilsvarende Opgaver for end for

37 Folketælling 00. de almindelige Vaaningshuse i Bygderne hørende Udhusbygninger ). aug maisons d'habitation ordinaires, pour les districts ruraux. Fjøse og Stalde, der benyttedes til Nattelogis. fluse. Sidebygninger. og Udhusbygninger uden nærmere Betegnelse. Beboere. Anta! Mandkjøn. kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. O 00 Bygder. Bygderne amtsvis. 0. Smaalenene.. 0 Akershus. i 0 Hedemarken. 0. Kristians. 0. Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg.. Nedenes.!. Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus. 0, 0 0. Nordre Bergenhus. kg 0. Romsdal. 0. Søndre Trondhjem. 0. Nordre Trondh j em Nordland. 0. Tromsø. 0. Finmarken.. Bygderne fogderivis. 0. Rakkestad dde og Marker Moss. 0. Aker og Follo... Nedre Romerike Øvre Romerike Hedemarken.. Vinger og Odalen Solør. 0. Søndre Østerdalen.. Nordre Østerdalen.. Nordre Gudbrandsdalen.. Søndre Gudbrandsdalen.. Toten.. Hadeland og Land. 0. Valdres. 0. Ringerike Hallingdal Buskerud. 0. Numedal og Sandsvær. har det vist sig, at Opgaverne for 00 gjennemgaaende dog ikke for alle Herreder er fuldstændigere

38 Folketælling 00. Landsdele. Tabel (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i de beboede Side og Føderaadshuse, Kaarstuer. Anta! Huse. Beboere. Kvindekjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn. Anta! Huse. Tjenerboliger, Drengestuer. Beboere. l!. Bygderne fogderivis. (Forts.). Jarlsberg Larvik Anta! Huse. Bryggerhuse, Strygestuer. Beboere. Mandkjøn. Kvindekjøn. Mandkjøn.. Bamle Nedre Telemarken.... Øvre Telemarken Nedenes.... Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalene Ryfylke... 0 J. Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss Sogn Sønd og Nordfjord Søndmør.... Romsdal Nordmør Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu Stjør og Værdalen nderøen Namdalen Søndre Helgeland.... Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen. Senj en og Tromsø Alten.... Hammerfest Tapen.... Varanger.... Vardø...

39 Folketælling 00. til de almindelige Vaaningshuse i Bygderne hørende Udhusbygninger. Fj øse og Stalde, der benyttedes til Nattelogis. Huse. Beboere. O Andre Sidebygninger. Anta! Huse. Beboere. Mandkjøn. Kvindekjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn. Side og Udhusbygninger uden nærmere Betegnelse. Huse. x Beboere. Mandkjøn. Kvindekjøn. Landsdele.. Bygderne fogderivis. (Forts.) Jarlsberg SØndhordland. 0. Nordhordland Hardanger og Voss. 0. Sogn. 0. Sønd og Nordfjord. 0. Søndmør. 0. Romsdal Nordmør. 0. Fosen.. Orkedalen.. Guldalen.. Strinden og Selbu.. Stjør og Værdalen nderøen.. Namdalen Søndre Helgeland. 0. Nordre Helgeland. 0. Salten Lofoten og Vesteraalen. 0. Senj en og Tromsø.. Alten. 0. Hammerfest.. Tanen.. Varanger.. Vardø,

40 Folketæling Tabel (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i de beboede Side og Landsdele. V. Særskilt fremhævede Herreder ). Føderaadshuse, Kaarstuer. Huse. Beboere. Kvindekjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn. Huse. Tjenerboliger, Drengestuer. Beboere. Huse. Bryggerhuse, Strygestuer. Beboere. Mandkjøn. Kvindekjøn. Mandkjøn. Trøgstad Eidsberg 0 Aremark... 0 Berg... Skjeberg Varteig Rygge... Moss... 0 Vaaler H o b øl Vestby... 0 Kraakstad... Aas... Frogn... Nesodden Aker Bærum... Asker... Høland... Enebak... i Sørum Nittedalen... Ullensaker Nes (Romerike)... 0 Eidsvold... Nes (Hedemarken)... 0 Furnes... Vang Romedal... 0 Stange Søndre Odalen... 0 Nordre Odalen Brandval... 0 Aasnes... 0 Vaaler.... Aamot... 0 StorElvedalen... 0 Sollien... Ytre Rendalen.... il Øvre Rendalen... Tønset... 0 ) o : Herreder, i hvilke let af Beboere i Tjenerboliger og Drengestuer eller i Fjøse og Stalde

41 til de almindelige Vaaningshuse i Bygderne hørende Udhusbygninger. Fj øse og Stalde, Andre Side og Udhusder benyttedes til bygninger uden nær Sidebygninger. Nattelogis. mere Betegnelse. Beboere. Beboere. Beboere. Huse. Mand Kvinde Huse. Mand Kvinde Huse. Kvindekjøn. kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. O i i i Trøgstad. 0 Spydeberg. i Skiptvet. Rakkestad. Eidsberg. Aremark. 0 Berg. Skjeberg. Varteig. Rygge. Moss. Vaaler. 0 Hobøl. Landsdele. Folketælling 00. V. Særskilt fremhævede Herreder. 0 Vestby. i Kraakstad. Aas. Frogn. Nesodden. 0 Aker. Bærum. Asker. Høland. 0 Enebak. Sørum. Nittedalen. Ullensaker. 0 Nes (Romerike). Eidsvold. 0 0 Nes (Hedemarken). Furnes. 0 Vang. Romedal. Stange. Søndre Odalen. Nordre Odalen. Brandval. Aasnes. Vaaler. 0 Aamot. StorElvedalen. 0 Sollien. Ytre Rendalen. 0 0 Øvre Rendalen. Tønset. udgjorde mindst Pet. af Herredets samlede hjemmehørende Folkemængde.

42 Folketælling 00. Landsdele. Tabel (Forts.). Føderaadshuse, Kaarstuer. Huse. T Tilstedeværende Folkemængde i de beboede Side og Beboere. Huse. Tjenerboliger, Drengestuer. Beboere. Huse. Bryggerhuse, Strygestuer. Beboere. V. Særskilt fremhævede Herreder. (Forts.) Skiaaker...,.... Nordre Fron... Søndre 0 Øier... 0 Østre Gausdal... Vestre Gausdal Faaberg Biri... Østre Toten Søndre Land... 0 Hole... Norderhov... 0 Aadalen... Sigdal... Lier Røken... Skoger... Sande... Botne... 0 Strandebarm og Varaldsø.. 0 Voss Jostedalen... i Vik... 0 Jølster Hornindalen... 0 Breim 0 ndviken... Stryn... Hjørundfjord... Sunnelven... Stranden... Søkkelven... Eid 0 Sundalen Strinden... Klæbu... il 0 Skei... 0 Egge... Lierne... Foldereid... Flakstad... Værø Malangen... Alten... Mandkjøn. Kvindekjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn.

43 Folketælling 00. til de almindelige Vaaningshuse i Bygderne herende Udhusbygninger. Fjøse og Stalde, der benyttedes til Nattelogis. Anta! Huse. ro 0 0 i Beboere. 0 0 i Kvindekjøn Andre Sidebygninger. Anta! Huse. Beboere. = 0 Mandkjøn. Mandkjøn. Kvindekjøn. Side og TJdhusbygninger uden nærmere Betegnelse. Huse. z i Beboere. Man d kjøn. 0 Kvinde kjøn. 0 Landsdele. V. Særskilt fremhævede Herreåer. (Forts.) Skiaaker. Nordre Fron. Søndre Fron. Ringebu. Øier. Østre Gausdal. Vestre Gausdal. Faaberg. Biri. Østre Toten. Søndre Land. Hole. Norderhov. Aadalen. Sigdal. Lier. Røken. Skoger. Sande. Botne. Strandebarm og Varaldsø. Voss. Jostedalen. Vik. Jølster. Hornindalen. Breim. ndviken. Stryn. Hj ørundfj ord. Sunnelven. Stranden. Søkkelven. Eid. Sundalen. Strinden. Klæbu. Skei. Egge. Lierne. Foldereid. Flakstad. Værø. Malangen. Alten.

44 Folketælling 00. Tabel. Vaaningshuse med en og med flere Bekvem Værelser Maisons d'habitation contenant un on plusieurs logements; logements composees Landsdele.. Rigets Byer... med Bekvem melighed. Vaaningshuse ) med Bekvemmeligheder. med eller flere Bekvemmeligheder. alt. Værelser. z a 0. Byerne amtsvir.. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger..... Bergen.... Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem..... Nordland.... Tromsø.... Finmarken De enkelte Byer.. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Son Hølen.... Hvitsten.... Drøbak Kristiania Hamar Kongsvinger..... Lillehammer Gjøvik Hønefoss Drammen Holmsbu..... Kongsberg.... ) 0: de i Tabel, Rubrik anførte almindelige Vaaningshuse (med tilhørende Værelser og

45 Folketælling 00. meligheder samt Bekvemmeligheder med et og med flere i Byerne. d'une et de plusieurs pieces (non compris les cuisines), dans les villes. paa Værelse. Bekvemmeligheder paa Værelser. paa Værelser. paa eller flere Værelser. alt. D e B uden ledige Bekvemmeligheder. Landsdele. O 0. Rigets Byer.. Byerne amtsvis Smaalenene.. Akershus. 0. Kristiania.. Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus. 0. Romsdal. 0. Søndre Trondhj em.. Nordre Trondhjem Nordland Tromsø.. Finmarken.. De enkelte Byer Fredrikshald Sarpsborg. 00. Fredrikstad.. Moss Son. 0. Hølen.. Hvitsten.. Drøbak. 0. Kristiania Hamar. 0. Kongsvinger. 00. Lillehammer. 0. Gjøvik. 0. Hønefoss.. Drammen Holmsbu.. Kongsberg. Bekvemmeligheder i Side og Udhusbygninger). *

46 Folketælling 00. Tabel (Forts.). Vaaningshuse med en og med flere Bekvem Værelser Landsdele. med Bekvemmeligh ed Vaaningshuse med Bekvemmeligheder. med eller flere Bekvemmeligheder. alt. Værelser.. De enkelte Byer. (Forts.). Svelviken.... Holmestrand Horten.... Aasgaardstrand.... Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø..... Langesund.... Stathelle Brevik.... Porsgrund Skien Østerrisør.... Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal.... Farsund..... Flekkefjord Sogndal.... Egersund.... Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik.... Haugesund..., Bergen.... Florø Aalesund Molde.... Kristiansund Trondhj em Levanger..... Stenkj ær.... Namsos Mosjøen Bodø Tromsø.... Hammerfest Vadsø.... Vardø.... 0

47 Folketælling 00. meligheder samt Bekvemmeligheder med et og med flere i Byerme. paa Værelse. Bekvemmeligheder paa Værelser. paa Værelser. paa eller flere Værelser. at. Desuden ledige Bekvemmeligheder. Landsdele. O. De enkelte Byer. (Forts.). Svelviken. 0. Holmestrand. 0. Horten Aasgaardstrand. 0. Tønsberg Sandefjord Larvik. 0. Kragerø.. Langesund. 0. Stathelle Brevik Porsgrund. 0. Skien Østerrisør Tvedestrand. 0. Arendal. 0. Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal.. Farsund. 0. Flekkefjord. 0. Sogndal.. Egersund.. Sandnes.. Stavanger Skudeneshavn.. Kopervik.. Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund. 0. Trondhjem Levanger. 0. Stenkj ær.. Namsos Mosjøen.. Bodø Tromsø. 0. Hammerfest Vadsø.. Vardø.

48 Folketælling 00. Tabel. Detaillerede Opgaver angaaende Vaaningshuse med en og Værelser for Rigets Byer samt særskilt for Kristiania, Bergen, Details sur les maisons d'habitation contenant un on plusieurs logements et sur le nombre que pour ellacune des villel de Kristiania, de Bergen, de Trondhjem, Landsdele. med Bekvemmelighed. med Bekvemmeligheder. Vaaningshuse ) med Bekvemmeligheder. med Uekvemmeligheder. med eller flere Bekvemmeligheder. Talt. Værelser.. Rigets Byer. Vaaningshuse Bekvemmeligheder 0 0 heraf paa Værelse 00. Værelser ell. fl Kristiania. Vaaningshuse... 0 Bekvemmeligheder 00 heraf paa Værelse Værelser ell.fl Bergen. Vaaningshuse... Bekvemmeligheder 0 heraf paa Værelse Værelser ell.fl V. Trondhjem. Vaaningshuse... 0 Bekvemmeligheder 0 heraf paa Værelse Værelser ell. fl. ) Se Side, Note,

49 Folketælling 00. J med flere Bekvemmeligheder samt det til disse horende af Trondhjem, Stavanger, Drammen, Kristiansand og Fredrikstad. de pieces dont se composent ces logements pour les villel da Royauuae en general ainsi de Stavanger, de Drammen, de Kristiansand et de Fredrikstad. Landsdele. med Bekvemmelighed. med Bekvemmeligheder. Vaaningshuse med Bekvemmeligheder. med Be kvemmeligheder. med eller flere Bekvemme ligheder. alt. Arrtal Værelser. V. Stavanger. Vaaningshuse... Arrtal Bekvemmeligheder heraf paa Værelse Værelser. ell. fl V. Drammen. Anta! Vaaningshuse... Bekvemmeligheder heraf paa Værelse Værelser ell.fl V. Kristiansand. Vaaningshuse... Anta! Bekvemmeligheder heraf paa i Værelse Værelser ell.fl V. Fredrikstad. Anta! Vaaningshuse.... Anta! Bekvemmeligheder heraf paa Værelse Værelser ell.fl

50 Folketælling Tabel. Opgaver over de i Byerne værende beboede Kjældere og ligheder og Værelser samt om den Donnees sur les soussols et les etagesniansardes habites dans les villes et de leur Kjælderbekvemmeligheder og beboede Kjælderværelser. Landsdele Kjælderværelser tilstedeværende. A, t l Beboere i Kjælder Huse med n a der hører til Kjælder bekvemmelighederne. beboede Kjælderværelser. ligheder. staaende andre bekvemme. foran Bekvemme Bekvemme Mand Kvindekjøn. ligheder. ligheder. kjøn.. Rigets Byer..... Byerne amtsvis.. Smaalenene Akershus ,,, 0 0. Kristiania Hedemarken Kristians..... Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg...,, 0. Nedenes Lister og Mandal Stavanger....,, Bergen.... Nordre Bergenhus Romsdal. Søndre Trondhj em Nordre Trondhjem.... Nordland.... T romsø Finmarken De enkelte Byer.. Fredrikshald Sar sbor p g Fredrikstad.... Moss.... Son H l. ø en.... Hvitsten.... Drøbak Kristiania Hamar Kongsvinger..... Lillehammer Gjøvik.... Hønefoss.... Dramme..Holmsbu n Kongsberg...

51 Folketælling 00. Kviste med Oplysning om let af herhenhørende Bekvemmetilstedeværende Folkemængde. avec indication du nombre de logements et de pieces qu'ils contiennent, population de fait. Kvistbekvemmeligheder og beboede Kvistværelser. Kvistbekvemmeli gheder. Kvistværelser, der hører til foranstaaende Bekvemmellgheder. andre Bekvemmeligheder. tilstedeværende Beboere i Kvistbekvemmelighederne. Mandkjøn. Huse med beboede Kvistværelser. Kvindekjøn. o Landsdele Rigets Byer.. Byerne amtsvis Smaalenene. 0. Akershus.. Kristiania. 0. edemarken Kristians Buskerud.. Jarlsberg og Larvik.. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen.. Nordre Bergenhus Romsdal. 0. Søndre Trondhj em. 0. Nordre Trondhj em. 0. Nordland Tromsø Finmarken.. De enkelte Byer.. 0. Fredrikshalc? Sarpsborg Fredrikstad Moss.. Son.. Hølen.. Hvitsten.. Drøbak.. Kristiania. 0. Hamar. 0. Kongsvinger Lillehammer Gjøvik.. Hønefoss Drammen.. Holmsbu.. Kongsberg.

52 Folketælling 00. Tabel (Forts.). Opgaver over de i Byerne værende beboede Bekvemmeligheder og Værelser samt Landsdele.. De enkelte Byer. (Forts.). Svelviken..... Holmestrand Horten..... Aasgaardstrand.... Tønsberg.... Sandefjord.... Larvik Kragerø.... Langesund.... Stathelle..... Brevik.... Porsgrund Skien.... Østerrisør Tvedestrand..... Arendal.... Grimstad Lillesand.... Kristiansand.... Mandal.... Farsund...,...,,. Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes. Stavanger Skudeneshavn.... Kopervik. Haugesund.... Bergen.... Florø.... Aalesund Molde Kristiansund.... Trondhj em.... Levanger.... Stenkj ær..... Namsos.... Mosjøen.... Bodø.... Tromsø.... Hammerfest Vadsø.... Vardø... Kjælderbekvemmeligheder og beboede Kjælderværelser. tilstedeværende Kjælderværelser, der hører til Beboere i Kjælderbekvemmelighederne. Huse med beboede Kjælderværelser. Anta! Kjælder bekvemmeligheder. staaende Bekvemmeligheder. Bekvemmeligheder. kjøn. kjøn is

53 Folketælling 00. Kjældere og Kviste med Oplysning om let af herhenhørende om den tilstedeværende Folkemængde. Huse med beboede Kvistværelser. Kvistbekvemmeligheder og beboede Kvistværelser. Kvistværelser, der hører til A ntal Kvistbekvemmeligheder. foranstaaende Bekvemmeligheder. andre Bekvemmeligheder. O tilstedeværende Beboere i Kvistbekvemmelighederne. Mandkjøn. Kvindekjøn. Landsdele.. De enkelte Byer. (Forts.) 0. Svelviken.. Holmestrand Horten.. Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Larvik.. Kragerø Langesund.. Stathelle.. Brevik. 0. Porsgrund Skien Østerrisør. 0. Tvedestrand Arendal. 0. Grimstad.. Lillesand. 0. Kristiansand. 0. Mandal.. Farsund. 0. Flekkefjord. 0. Sogndal. 0. Egersund.. Sandnes. 0. Stavanger.. Skudeneshavn. 0. Kopervik. 0. Haugesund Bergen.. Florø.. Aalesund Molde.. Kristiansund. 0.. Trondhj em.. Levanger. 0. Stenkj ær.. Namsos.. Mosjøen.. Bodø Tromsø.. Hammerfest Vadsø Vardø.

54 Folketælling 00. Tabel. Bekvemmeligheder med og uden Kjøkken i Byerne. Apartements avec et sans euisine dans les villes. Landsdele.. Rigets Byer... der mang ler Kjøkken. med / h jøk ken. 0 Bekvemmeligheder med / Kjøkken. med / Kjøkken. med / Kjøkken. med Kjøkken. med Kjøkkener. Samlet med flere end Kjøkkener. Bekvenime ligheder. Kjøkkener Byerne amtsvis. Smaalenene... Akershus... Kristiania..., Hedemarken... Kristians.... Buskerud.... Jarlsberg og Larvik.. Bratsberg Nedenes...,, Lister og Mandal Stavanger... Bergen..... Nordre Bergenhus.... Romsdal... Søndre Trondhj em.... Nordre Trondhj em.... Nordland... Tromsø... Finmarken De enkelte Byer. Fredrikshald... Sarpsborg... Fredrikstad... Moss... Son... Hølen... Hvitsten... Drøbak... Kristiania... Hamar... Kongsvinger... Lillehammer... Gjøvik... Hønefoss... Drammen... Holmsbu... Kongsberg

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Fylke/ Forening / Tilleggsaktiviteter i Sportsfiskets år Akershus Aurskog Jff Temakvelder Fenstad Jeger og Fiskerforeni Kurs i fluekasting Temakvelder Bjerke Jff Lørenskog JFF Kurs i fluekasting Kurs i

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'alienes.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Læs mere