Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010"

Transkript

1 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011

2 2

3 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring den 2. weekend i august. 3 j. nr. 10/64863 Skanderborg, den 26. januar 2011

4 4 Kontraktparter Denne kontrakt indgås mellem Skanderborg Festival Klub og Skanderborg Kommune. Varighed Kontrakten er gældende for perioden Formål Formålet med kontrakten er dels at sikre, at Danmarks Smukkeste Festival kan afholdes i en afgrænset del af Dyrehaven i den kommende 10-års periode, dels at fastlægge vilkårene for lånet af arealet. Afgrænsning af festival-området Området på det tilhørende kortbilag nr. 1, viser hvilket område Skanderborg Festival Klub låner af Skanderborg Kommune til afholdelsen af en årlig festival i en afgrænset del af Dyrehaven. De detaljerede vilkår for Skanderborg Festival Klubs lån af arealer er beskrevet i vedlagte»aftale mellem Skanderborg Festival Klub og Skanderborg kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål«inden for festivalområdet vil der i de kommende 10 år blive foretaget en skovforyngelse. Hvilke områder der konkret skal skovforynges i de enkelte år vil blive fastlagt på årlige møder mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Festival Klub. Disse områder vil ikke kunne anvendes til festivalformål mens de nye træer vokser op. På området kan der afholdes festivalaktiviteter og eventuelt opstilles en ny scene, der maksimalt må kunne rumme personer med plads til maksimum 2,5 personer pr. m 2. Scenen og andre synlige installationer, der bruges under festivalen, skal fjernes efter afholdelsen af festivalen. Enkeltinstallationer, som transformatorstationer skal indpasses i terræn og bevoksninger. Nye omladepladser Til brug for festivalen fra 2011 etableres tre nye omladepladser, der bl.a. skal anvendes til opmagasinering af festivalmateriale før og under festivalen. Omladepladsernes placering fremgå af kortmaterialet og er tilsammen på ca m 2. Søbadet Søbadet skal være tilgængeligt for offentligheden året rundt, bortset fra en periode på maks. 2½ uge i og omkring festivalens afholdelse. Skanderborg Festival Klub etablerer et offentligt tilgængeligt erstatningsbad i den periode, hvor Søbadet ikke er tilgængeligt for offentligheden. Tidsfrister Skanderborg Festival Klub kan anvende den del af Dyrehaven, der fremgår af kortbilaget, i en periode på 6 uger til forberedelse af festivalen, dog kan der køres materiel til omladepladserne en uge før forberedelserne igangsættes. Nedtagning af materiel forudsættes afsluttet senest 14 dage efter festivalen. Skanderborg Kommune giver tilladelse til, at festivalområdet er lukket for ikke-festivaldeltagere i maksimalt 10 dage, dog 2½ uge fsva. Søbadet. Generelle vilkår Festivalens deltagerantal Festivalens deltagerantal (betalende og ikkebetalende deltagere, inklusiv frivillige hjælpere) må i kontraktperioden ikke øges til flere end deltagere. Nyt festivalområde Som kompensation for det areal der i den kommende 10 års periode skal anvendes til skovforyngelse udvides festivalområdet med et tilsvarende areal på ca m 2 beliggende vest for det nuværende festivalområde. Dette areal kan tidligst tages i anvendelse fra Information Skanderborg Festival Klub informerer på skilte opsat ved adgangsvejene til festivalområdet om offentlighedens adgang og begrænsninger i adgang til skoven i perioden før, under og efter festivalens afholdelse. Skanderborg Festival Klub informerer i god tid inden festivalens afholdelse Skanderborgs borgere om, hvilke aktiviteter der vil foregå i forbindelse med festivalens afholdelse, herunder beliggenheden af camping- og parkeringsarealer, og hvilke konsekvenser aktiviteterne vil have i form af adgangsbegrænsninger mv. Herudover gennemfører Skanderborg Festival Klub en generel informationsindsats i forhold til festivalens naboer og indgår i dialog med naboerne om mulig afhjælpning af gener fra festivalen.

5 Ansvar Det er festivalklubbens ansvar at stadeholdere, frivillige hjælpere, leverandører m. fl. er gjort bekendt med gældende regler for færdsel i Dyrehaven. Udbedring af eventuelle skader som følge af festivalens brug af Dyrehaven foretages for Festivalklubbens regning. Kommunal myndigheds- og opgavevaretagelse Som en del af samarbejdet giver Skanderborg Festival Klub adgangsmulighed for kommunalt ansatte, der før, under og efter festivalens afvikling har behov for at gennemføre praktiske opgaver og/eller udøvelse af myndighed og tilsyn i.f.t. gældende lovgivning. Adgangsmuligheden gives eksempelvis indenfor områderne Brand & Redning, Vej & Park, forsyningsområderne el, vand, varme og affald og planlægning, og aftales mellem festivalen og det enkelte funktionsområde. Indhentning af tilladelser til afholdelse af festivalen Festivalklubben fremsender senest 1. april en ansøgning om lån af festivalarealet til Skanderborg Kommune, Plan & Erhverv. Ansøgningen skal ledsages af en tidsplan for igangsætningen og afslutningen af de enkelte aktiviteter, herunder forberedende aktiviteter i skoven, aktiviteter omkring Søbadet og etablering af camping- og parkeringsarealer se vedlagte»aftale mellem Skanderborg Festival Klub og Skanderborg kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål«. Evalueringsmøder Skanderborg kommune indbyder årligt, ultimo august, til administrativt evalueringsmøde mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Festival Klub, hvor forløbet af den netop overståede festival og eventuelle ændringer til det kommende års festival drøftes. Resultatet af mødet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Desuden arrangeres årligt evalueringsmøde mellem medlemmer af byrådet og medlemmer af bestyrelsen for Skanderborg Festival Klub. Beskyttelse af træer, installationer og inventar Skanderborg Festival Klub forpligter sig til at beskytte Dyrehavens træer, installationer og inventar mod skader under festivalens forberedelse, afholdelse og nedtagning. Udgifter til udbedring af eventuelle skader afholdes af Skanderborg Festival Klub. Opsigelse Denne kontrakt kan opsiges af begge parter med et års varsel med virkning fra den 1. september. Misligholdelse Misligholdes denne kontrakt væsentligt kan kontrakten opsige med 1 måneds varsel. 5 For Skanderborg Festival Klub For Skanderborg Kommune Dato / Dato / Claus Visbye booker og formand Jørgen Gaarde borgmester Peter Ib Hansen beredskabs- og logistikkoordinator Jens Kaptain kommunaldirektør

6 NOTER 6

7 7

8

Aftale. Skanderborg Kommune 2010

Aftale. Skanderborg Kommune 2010 Aftale kanderborg Kommune 2010 Vedtaget af kanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 HHDAN FOR DYRHAVN 2010 Aftale mellem kanderborg Festival Klub og kanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter 1 Udkast november 2014 Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune 1. Baggrunden for driftsoverenskomsten Ballerup Kommune har etableret ridecenteret

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere