Byggeri og landbrug på Bakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri og landbrug på Bakken"

Transkript

1 Byggeri og landbrug på Bakken Byggeri Vindmøllen Landbrug Jo flere dyr jo bedre Marken Økonomi Byggeri, Det var en periode med kraftig inflation, priserne på fast ejendom steg voldsomt, så det var ikke svært at låne penge, og i en periode optog vi nye lån med korte mellemrum. Inden vi flyttede byggede vi en lade med tag af asbest plader og sider af onduline plader båret af gitterspær, et meget billigt byggeri. Taget blev lagt på 80 stk. 4 m lange 10 gange 10 cm bjælker, som Gitte og jeg alle lagde op. Vi tog en bjælke på skulderen og kravlede op ad hver sin stige, lagde på plads og boltede fast, op og ned, op og ned. Da vi kom til at sømme onduline plader på siderne, var det blevet efterår, og det foregik ofte til langt ud på de mørke efterårsaftener og flere gange i blæsevejr, hvor pladerne var svære at styre, det kan ses endnu, men færdig blev den, så køerne kunne komme i tørvejr og i læ om vinteren. Vi havde indrettet bokse i den gamle stald, hvor shetlandsponyerne var om vinteren

2 Bakken i 80-erne. Den forreste lade blev bygget før vi flyttede. Før vi flyttede i 1974 renoverede og isolerede vi også stuehuset. Det var under oliekrisen, så det var aktuelt at isolere. Det meste arbejde lavede vi selv, dog af og til med familiens hjælp, bl.a. kørte Jens Chr. en del beton ind gennem det store vindue i stuen. Vi installerede nyt køkken med spisekrog i det gamle bryggers, vi lavede badeværelse, byggede en terrasse til samt lavede en trappe til loftet. En del af murerarbejdet i den forbindelse lavede nabo Ernst Gregersen. Vi indrettede loftet med 2 værelser og et badeværelse. Det lavede Kjeld fra Jyderup, og det foregik som regel i weekender. Han skulle hentes tidlig om morgenen, hans

3 kørekort havde politiet lånt for en længere periode, men han var altid i godt humør og fløjtede under arbejdet. Vores hønsehus byggede Gregersen, efter at jeg var kommet til at brænde det gamle af, da jeg ville sætte ild til en bikube for at jage bierne væk. (Til beroligelse for vore børn så forsøgte vi ikke at få noget fra brandforsikringen i den anledning.) I 1975, efter at vi var flyttet, byggede vi godt 100 m 2 til stuehuset. Vi havde selv gjort os mange forestillinger om, hvordan det skulle gøres, men vi havde ikke fundet på noget, vi var tilfredse med. Så kom vi i kontakt med en arkitekt, som havde lavet en del for Inge og Erik Kristensen. Han lavede et forslag, som var helt rigtig, og som vi brugte. Alt murerarbejdet blev lavet af Karl Thomsen, Holmstrup. Han havde været Ringer og Graver ved Holmstrup Kirke, men var blevet uenig med Provsten og var i stedet begyndt at hjælpe bønderne på egnen med byggeri. Han var punktlig, flittig, dygtig og pålidelig, men han var egensindig, han ville helst bestemme det meste selv. En dag, da muren mod øst var knap 1 m høj, havde han afsat vindueshullerne ved hjælp af søm i leca blokkene. Der skulle være 3 vinduer mod øst, havde han bestemt. Om aftenen fandt Gitte og jeg ud af, at med 3 vinduer kunne vi ikke få plads til vore møbler. Vi ville kun have to vinduer og flyttede om på sømmene, men det blev vi ikke populære af. Tagpappet på det flade tag lagde Karl og jeg også selv. Det har nu, med et minimum af vedligeholdelse, været tæt i 25 år. I 1976 byggede vi løsdriftsstald til vore efterhånden mange køer. Den blev tegnet af den samme arkitekt, og muret af Karl Thomsen. Det var et større arbejde at bære de mange asbest plader op på taget, det hjalp min bror Gunnar med til. Til slut byggede vi vognporten på siden af den gamle stald.

4 Karl Thomsen forlangte 12 kr. i timen, en næsten latterlig lille timeløn. Vi havde flere gange bedt ham sætte timelønnen op, men det ville han ikke. En dag sagde jeg til ham, at for fremtiden skulle regningerne være på 20 kr. i timen, det var stadig meget billigt. Det accepterede han, men da vi fik den næste regning, havde han skrevet færre timer på, end han havde arbejdet. Han arbejdede vel for os det meste af et par år. Da han var færdig, købte vi et fjernsyn hos Bågland i Jyderup, kørte ud til ham og hans kone og sagde, at det ville vi forære dem som tak for en god tid, og at de selv skulle aftale med Bågland om opstilling og indstilling. Da vi besøgte dem nogle dage senere, stod fjernsynet, hvor vi havde sat det midt på gulvet. Hulda, Karls kone, så mindeligt på os og bad os om at tage det med os igen, de havde ikke brug for det. Det gjorde vi, og vi fik vore penge igen hos Bågland. Gregersen hjalp os en del både med landbrug og byggeri, især i begyndelsen. Han havde,sammen med sin kone Herdis, en lille ejendom ude på overdrevet. Mens det for Karl Thomsen var vigtigt med en vis afstand, kunne Gregersen ikke komme tæt nok, og det blev vi måske lidt trætte af i længden. I nogle år så vi ikke så meget til ham, men jeg besøgte ham på hans dødsleje. Han havde fået kræft. Han lå derhjemme og vidste, at det var tæt på. Jeg havde ventet at finde en lille, træt mand, men jeg fandt en mand, der var optaget af at få alting ordnet, så han kunne forlade scenen med værdighed, ingen beklagelser, ingen klynkeri. Han lå på divanen inde i stuen med sin fremskredne gulsot, mens Herdis puslede omkring ham. Han havde ikke haft meget brug for hende i sine velmagts dage, nu havde han brug for hende. Vindmøllen Vores sidste større byggeprojekt var opstillingen af en vindmølle. Op igennem halvfjerdserne var der jo meget snak om alternative energikilder, og vi snakkede en

5 del om vindmøller. Vi bor på en lille bakketop, og fordi vi har elvarme i hele huset, kunne vi bruge en væsentlig del af produktionen selv, hvilket er en stor fordel, da vi ikke skal betale skat af eget forbrug. I foråret 1981 var vi en tur i Vendsyssel, hvor vi også besøgte tante Birthe og onkel Viggo. Til vores overraskelse havde de også planer om en vindmølle, og vi var sammen ude for at se på en Nordtank Mølle, den første model med et lukket tårn i stedet for en gitterkonstruktion. Bikuben ville finansiere, og i november opstillede vi en 55 kw, 18 m høj mølle lige bag ved gården. Eksperter ville have den ud at stå på marken, men Gitte og jeg var enige om, at den skulle stå, så den hørte med til bygningerne og pyntede på gården. En væsentlig årsag til, at vi besluttede os for en vindmølle, var også, foruden de miljømæssige og økonomiske overvejelser, at børnene syntes, at det var et spændende projekt, og både de og deres kammerater bidrog væsentlig til, at projektet blev en stor og positiv oplevelse. Dagen før møllen skulle rejses, opstod der pludselig vanskeligheder. Knud Jepsen fra overdrevet var blevet betænkelig ved, om hans kvier ville gå forbi møllen, når han skulle i mosen med dem, idet vejen til mosen gik lige forbi møllen. Han henvendte sig til kommunalbestyrelsen og forlangte at få rejsningen udsat, til sagen var undersøgt. Men han slog sig til tåls, da jeg skrev under på, at jeg ville få tinglyst ret for ham til at få standset møllen, når han skulle til og fra mosen med sine kvier. Jeg tror, både vi og naboerne kan huske den store dag, da kranen tog den færdigmonterede mølle i hatten og satte den på plads på fundamentet. Vi var alle enige om, at den pyntede, og Knud Jepsens kvier har ikke opdaget den endnu.

6 Om morgenen, fastelavnsmandag 1985, sad Louise og spiste morgenmad i spisekrogen, hvorfra hun kan se møllen. Gitte havde været oppe for at stille lidt morgenmad an og sende mig af sted på arbejde, men var hoppet ind under den varme dyne igen for at snuppe en halv time mere. Det var næsten stille vejr, så møllen kørte kun langsomt rundt. Pludselig begyndte den at svaje voldsomt, og med et tabte den en af de 7,5 m lange vinge, der landede lige ved hjørnet af løsdriftsstalden, og på vej ned lavede den et hul i en tagplade. Mor, Mor, råbte Louise, møllen har tabt en vinge. Gitte sprang ud af sengen, men kom i samme øjeblik i tanke om, at det var fastelavnsmandag, Den er go med dig, råbte hun tilbage og hoppede i seng igen. Men efterhånden lykkedes det dog Louise at overbevise hende om, at der var noget om snakken. De bolte, der holdt vingen fast til navet, havde ikke været spændt tilstrækkeligt, så ved langsom kørsel kunne vingen rokke fra side til side, og efterhånden var boltene blevet så trætte, at de til sidst gav op. Der gik næsten 11 måneder, før møllen var i gang igen. Forsikringsselskabet og Nordtank, som havde opstillet møllen, kunne ikke enes om, hvem der skulle betale reparationen, så jeg måtte anlægge en retssag mod dem begge. Efter en tid accepterede Nordtank at reparere møllen med 3 nye vinger og gemme regningen i skuffen, indtil retssagen havde afgjort, hvem der skulle betale. Da vi nu havde en kran på stedet, fik jeg samtidig installeret ny gearkasse og nye, hydrauliske bremser, som jeg selvfølgelig selv skulle betale, men også det kunne vente, til retssagen var slut. Imidlertid gik Nordtank fallit på grund af manglende betalinger fra USA, de mødte ikke op til et retsmøde og blev derfor dømt til at betale, så regningen kom aldrig op af skuffen, hvis den nogensinde er blevet skrevet.

7 Adskillige år efter fik vi et brev fra en advokat, hvori der var en check på knap kr. Brevet fortalte, at det var vores andel, af det der var blevet tilbage, efter realiseringen af Nordtank. Vi vidste ikke, at vi havde noget til gode, vi ventede ikke nogen check, og vi spekulerede på, hvordan vi skulle forholde os. Vi skønnede, at advokaten ikke ville blive taknemmelig, hvis vi sendte checken tilbage, og bad ham fordele beløbet mellem de øvrige snesevis af kreditorer, så jeg puttede checken i Gittes taske, og der er den måske endnu, hvis hun ikke har brugt den. Jeg håber ikke, at nogen af kreditorerne læser mine erindringer. Landbrug Der er noget særligt ved landbrugserhvervet, ved at dyrke jorden og passe dyrene, som fascinerer mange mennesker. Både Gitte og jeg er jo bondefødt og opdraget. For os var det ikke alene en romantisk forestilling om livet på landet, det hørte også med, at man skulle tjene penge på det. Jeg forestillede mig i nogle år, at vores lille bedrift kunne komme til at bidrage væsentlig til vore leveomkostninger, en forestilling der, set i bakspejlet, virker lidt naiv. Efter at vi som nævnt havde købt 5 tdr. land i 1965, købte vi i 1975 yderligere 2 marker på mosen på tilsammen 8 tdr. land af vores nabo Karl Styrbæk Petersen, så vi nu havde i alt 28 tdr. land, og det var med datidens målestok ikke en helt lille bedrift. Jo flere dyr jo bedre Allerede før vi flyttede i 1974 købte vi vore første dyr, både shetlandsponyer, køer og en tyr. For at holde vores løfte til børnene købte vi snart efter vores hjemkomst fra USA den første shetlandspony, en sort hoppe ved navn Musse, og kort efter en rød og hvidbroget hoppe som vi kaldte Shelly efter Charlottes veninde i USA. Ingen af hopperne var stambogsførte. Men da vi ret hurtig blev klar over, at dyrskuer og

8 kåringer, ja i det hele taget avlsarbejde kunne være en meget vigtig del af glæden ved at arbejde med dyr, havde vi kun disse to i kort tid. Tidligt i 1972 købte vi vores første stambogsførte shetlandshingst, Øxenholms Gordon for kr En sort pony som vi havde megen glæde af i ca. 15 år, indtil han døde en lidt voldsom død af en form for hjernebetændelse. Vi udstillede ham første gang på Roskilde Dyrskue i Foråret 1973 købte vi vore første stambogsførte shetlandshopper, Winnie og Trine, som begge folede kort efter, og begge deltog på Roskilde Dyrskue samme år med hver sit føl, begge efter hingsten Kasper af Filskov. Når vi anskaffede køer, var vi mere sparsommelige Vi købte billige jersey køer eller jersey kalve. Planen var så, at de skulle løbes med en Hereford tyr, og efterhånden skulle det så blive til en Hereford besætning. Vores første tyr hed Lisedals Gruvy, en køn, godmodig tyr, men hans ankomst var lidt dramatisk. Karlen fra Lisedal kom med ham i en kreaturvogn trukket af en traktor. Han gjorde holdt i indkørslen og slog bagsmækken ned. Gruvy havde et reb om næsen og nakken, og det tog Karlen fat i for at trække ham ned, men ned ad bagsmækken fik Gruvy så meget fart på, at han glemte at stoppe, Karlen snublede og Gruvy fortsatte. Inden vi fik sundet os, var Gruvy forsvundet, og det lykkedes os ikke at finde ham igen den dag. Spørgsmålet var nu: Hvis tyr var løbet væk? Jeg fastholdt at den ikke var leveret, jeg havde ikke haft fat i rebet, og det accepterede Bent Rohde, der havde solgt den til mig, så det var hans hovedpine at få fat i Tyren. Det var ikke så nemt, den kunne gemme sig i de store skove på egnen. Efter 8 dage lejede Rohde en flyvemaskine for at eftersøge den fra luften, men det blev nu ikke nødvendigt at komme på vingerne, for samme dag dukkede den op ved Fredensgård i Sørninge, hvor den havde forelsket sig i en flok jerseykøer. Da Mogens skulle have køerne ind til malkning, fjernede vi

9 hegnet på et lille stykke, og det lykkedes os at få Gruvy til at gå med køerne ind i stalden. For ikke at risikere at han blev voldsom, havde Rohde ringet til dyrlægen, der gav ham noget beroligende, inden vi kørte ham hjem. Da vi stod hjemme i gården, sagde Rohde Hvis du tager rebet nu, er det din tyr, det gjorde jeg. Det var lidt skørt at anskaffe så mange dyr, mens vi endnu boede i København, men for mig var det så stort et ønske, at det næsten føltes som en nødvendighed. Vi elskede at have med dyrene at gøre, men jeg havde også en forestilling om, at vi kunne tjene penge på en kødkvægbesætning, og det kunne ikke gå hurtigt nok med at komme i gang, selv om vi endnu ikke havde besluttet at flytte på landet. Også før vi flyttede, klarede vi det meste af fodermesterjobbet selv. Om sommeren var det jo let nok, selv om vi hurtigt fik så mange køer, at det kunne knibe med græsset i tørre perioder. Om vinteren skulle de klare sig med hø. Jeg lavede nogle meget store udendørs høhække, meningen var så, at de skulle have hø til hele ugen, når vi drog til København mandag morgen. Vi havde aftalt med Grethe og Styrbæk, at de skulle kigge op et par gange i ugens løb. Det var ikke nogen økonomisk måde at anvende hø på, de spildte en masse, selvom jeg flere gange forsøgte at forbedre høhækkene. Jeg var så glad for mine køer, at jeg måtte kunne se dem næsten hele tiden. Jeg fik udvidet deres udendørs areal, så det gik hen foran stuehuset, her lavede jeg fodertruge, så vi kunne sidde inde i vores spisekrog og betragte dem, mens vi spiste. Jeg havde blot glemt at overveje, hvor meget gødning en flok køer producerer i løbet af kort tid. Specielt i perioder med regnvejr blev det et ælte, som både køer og mennesker havde svært ved at passere. Jeg tror, Charlotte endnu kan huske en gang,

10 hvor hun og en veninde måtte tilkalde hjælp for at komme tilbage, hvor de kunne bunde. En overgang sidst i halvfjerdserne, altså efter at vi var flyttet, havde vi moderkøer, en tyr + kvier og kalve. Det daglige arbejde hvilede nu i høj grad på Gitte. Især om vinteren var det jo anseelige mængder grovfoder der skulle flyttes, og alle mine weekender gik med at rense og forberede den kommende uge. En overgang købte vi også spædkalve, som vi startede op med mælkepulver. Men også om sommeren kunne der opstå problemer, hvis de f.eks. løb ud af indhegningen, eller hvis vi i tørkeperioder havde for lidt græs til de mange dyr. For at skaffe græs nok måtte vi også have køerne på mosen, hvor de fik vand fra en lille vindmølle. En overgang lånte vi en halv snes tdr. land af naboen, Jens Hansen på Skeldal, det var dårlig og stenet jord, som ikke havde været dyrket i mange år, og hvorpå der bl.a. også var en grusgrav. Jens Hansen gravede et vandhul til dyrene med sin gummiged. Vi havde altid for mange dyr, jeg kunne ikke få nok, og Gitte fandt sig i det, hun troede måske endnu dengang, at jeg havde forstand på landbrug, eller også havde hun instinktivt forstået, at jeg ikke fik fred i sindet, før jeg havde afprøvet alle mine ideer. Men selvom der var mange problemer med dyrene, så var der selvfølgelig også mange glæder forbundet med dem. Højdepunkterne var om foråret, når de små, usandsynligt søde Hereford kalve blev født, når man en sommermorgen kom op og opdagede, at der løb endnu en lille kalv rundt og legede med de andre. Marken Selvom perioden med køer fylder meget i min erindring, varede den kun i ca. 10 år, altså til starten af firserne. Indtil da var den vigtigste opgave for marken at skaffe føde

11 til dyrene. Men da vi ca solgte den sidste ko, gjaldt det salgsafgrøder, det vil sige korn eller raps. Vi havde allerede anskaffet en bedre traktor, end den gamle Fordson Major vi havde anskaffet efter hjemkomsten fra USA. Vi havde købt en Ford 4000 af svoger Ole i Skærbæk, Moster Sonjas daværende mand. Samtidig købte vi en tank til dieselolie og en kornvogn, som kunne rumme 40 tdr. korn. Vi fik hurtigt en hel maskinpark, harver, plov, såmaskine, gødningsspreder, tromle, siderive, sprøjte, slåmaskine, ballekaster og sågar en 5 fods bugseret Dronningborg mejetærsker, vi fik lavet en korngrav og byggede to siloer med snegl og blæser. Nu skulle der laves effektiv markdrift. Kornet leverede jeg selv til DLG i Jyderup. Mejetærskeren købte jeg hos Ove Due i Jyderup. Jeg husker tydeligt den dag, jeg kom hjem med den og gjorde holdt i gården. Det var en dejlig sommerdag lige før høst, og resten af familien kom ud for at se vidunderet. Jeg var stolt, mens jeg viste frem og forklarede, og da jeg startede den, og cylinderen, vingerne og sejlet begyndte at dreje, kniven arbejdede, blæseren og elevatoren virkede, og halmrysteren rystede, ja da var det sjovt at være landmand. Det blev lidt sværere, da det var alvor, og vi prøvede på at høste noget langstrået rug på mosen. I sandhedens navn voldte den mig en del problemer, og selv om jeg fik høstet en del med den, måtte jeg som regel have hjælp af en professionel for at blive færdig. Den blev solgt i 1987 for 500 kr. til Knud Jørgensen. Der krævedes også specialuddannelse for at kunne bruge ballekasteren. Den bestod af en gaffel spændt på siden af traktoren med en stærk fjeder, så gaflen pegede fremad og fulgte jordoverfladen. Det gjaldt nu om at køre, så gaflen fangede en balle, der vejede ca. 10 kg. udløse fjederen så ballen fløj gennem luften, bagud og op i vognen, der var spændt efter traktoren. Det var spændende hver gang! Det var før det blev forbudt at brænde halm på markerne, så hvert år efter høst var vi alle ude for at brænde halm med alle de grebe og forke vi ejede. Det var somme tider

12 tæt på at gå galt, ilden kunne løbe stærkt, hvis det var meget tørt, men det gik aldrig helt galt. På mosen var der et særligt problem, idet jorden der indeholdt så meget organisk stof, at den kunne brænde. Et år kom vi derud hen på foråret og opdagede, at det visse steder røg op af jorden, og da vi gravede ned var der stadig masser af gløder. Det var ca. 5 måneder efter, at vi mente at have slukket ilden. Men allerede i 1986 havde jeg fået min lyst til at være effektiv landmand styret, og vi bortforpagtede mosen, ca. 17 tdr. land til Claus Petersen, Mosegården for kr Tilbage havde vi ca. 11 tdr. land hjemme omkring ejendommen, hvoraf de 8 blev dyrket, mens resten var skov, have, hegn gårdsplads m.m. De 8 tdr. land blev delt i 4 marker med hver ca. 2 tdr. land, og som regel havde vi nu 2 marker med korn og 2 marker med græs til shetlandsponyerne. Inden længe holdt jeg næsten helt op med at lave markarbejde selv, og lod Brødrene Arleth overtage dette på nær såning af kunstgødning, tromling og høvending. Økonomi Som før nævnt købte vi ejendommen billigt men for lånte penge. Vi overtog et ejerpantebrev til den forrige ejer, Thorvald Larsen. Han havde måttet sælge, fordi han kørte galt på sin knallert en aften, hvor han ikke var ganske ædru. Han boede nu i et lille hus i Skellingsted, sammen med sin mangeårige husbestyrerinde Sine. To gange om året besøgte vi dem for at aflevere terminsydelsen. Thorvald sad på divanen i den lille bitte stue, han var handikappet efter ulykken og kunne ikke holde ud at sidde op længe ad gangen. Vi medbragte aftalte penge, som vi lagde på spisebordet, hvorefter Thorvald sagde: Sine, hent cigarerne. Det gjorde Sine, og jeg fik ild på en cigar, hvorefter vi talte lidt om løst og fast. Under samtalen veg Sines øjne ikke fra pengene, der stadig lå på spisebordet, hun kunne næsten ikke vente med at lægge dem

13 ind i kommodeskuffen til de andre, hvor de hørte hjemme, men hver gang hun kom dem for nær, sagde Thorvald: Lad dem ligge, og det gjorde hun så, indtil vi var gået. Det var i en tid med voldsom inflation, så da vi kom hjem fra USA i efteråret 1969 kunne vi stort set låne alle de penge vi havde lyst til. Vi kastede os ud i eventyret, jeg havde ingen betænkeligheder, jeg havde en god løn og, troede jeg, udsigt til et rentabelt landbrug, så det gjaldt blot om at komme i gang, og især efter at vi var flyttet ud i 1974, gik det stærkt med byggeri, jordopkøb, indkøb af maskiner og dyr osv. Hver gang vi fik en ny ide, var jeg en tur i Bikuben, Jyske Bank eller hos Dansk Landbrugs Realkreditfonds repræsentant i Gammelgang ved Kongsted, men selv om det kunne ske mere end en gang det samme år, var der ingen smalle steder, og selv om renten en overgang omkring 1980 nærmede sig 20%, havde jeg ingen betænkeligheder. I begyndelsen af firserne havde vi 4 lån i Kreditforeningen Danmark, 5 lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond, et landvindingslån, udlandslån i 3 forskellige valutaer samt pantebrev til Styrbæk Petersen, gæld til vandværket og en kassekredit i Bikuben Men heldigvis havde vi lært hjemmefra at være forsigtige, så vore investeringer var aldrig større, end at vi kunne klare os, selv om udbyttet ikke svarede til vore forventninger. Det ville dog have været nødvendigt med ret store ændringer, frasalg af jord eller lignende, hvis ikke Gitte var begyndt at tjene penge i 1982 med sin rideskole og i 1984 med sin madtur.

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Da det slog klik for Frøken Klima. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Da det slog klik for Frøken Klima. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Da det slog klik for Frøken Klima Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden Titel: Da det slog klik for Frøken Klima Redaktør: Anja Vensild Hørnell Forfatter:

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014. tekstatilfar

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014. tekstatilfar FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR M E N T A M Á L A R Á Ð I Ð MARS 2014 lesifatan tekstatilfar Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndarpróvtøkuna Samlað tíð til máluppgávuna, ið fevnur um fyrisøgn, mállæru

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller.

BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller. BJERGBY I 1940erne. Hvordan var det at være ung? Frede Houbak fortæller. Vi skriver foråret 2015. Vi sidder i Frede Houbaks hyggelige stue på Gedemålsgård i Sakstrup. Udsigten er kendt. Frede Houbak har

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere