Byggeri og landbrug på Bakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri og landbrug på Bakken"

Transkript

1 Byggeri og landbrug på Bakken Byggeri Vindmøllen Landbrug Jo flere dyr jo bedre Marken Økonomi Byggeri, Det var en periode med kraftig inflation, priserne på fast ejendom steg voldsomt, så det var ikke svært at låne penge, og i en periode optog vi nye lån med korte mellemrum. Inden vi flyttede byggede vi en lade med tag af asbest plader og sider af onduline plader båret af gitterspær, et meget billigt byggeri. Taget blev lagt på 80 stk. 4 m lange 10 gange 10 cm bjælker, som Gitte og jeg alle lagde op. Vi tog en bjælke på skulderen og kravlede op ad hver sin stige, lagde på plads og boltede fast, op og ned, op og ned. Da vi kom til at sømme onduline plader på siderne, var det blevet efterår, og det foregik ofte til langt ud på de mørke efterårsaftener og flere gange i blæsevejr, hvor pladerne var svære at styre, det kan ses endnu, men færdig blev den, så køerne kunne komme i tørvejr og i læ om vinteren. Vi havde indrettet bokse i den gamle stald, hvor shetlandsponyerne var om vinteren

2 Bakken i 80-erne. Den forreste lade blev bygget før vi flyttede. Før vi flyttede i 1974 renoverede og isolerede vi også stuehuset. Det var under oliekrisen, så det var aktuelt at isolere. Det meste arbejde lavede vi selv, dog af og til med familiens hjælp, bl.a. kørte Jens Chr. en del beton ind gennem det store vindue i stuen. Vi installerede nyt køkken med spisekrog i det gamle bryggers, vi lavede badeværelse, byggede en terrasse til samt lavede en trappe til loftet. En del af murerarbejdet i den forbindelse lavede nabo Ernst Gregersen. Vi indrettede loftet med 2 værelser og et badeværelse. Det lavede Kjeld fra Jyderup, og det foregik som regel i weekender. Han skulle hentes tidlig om morgenen, hans

3 kørekort havde politiet lånt for en længere periode, men han var altid i godt humør og fløjtede under arbejdet. Vores hønsehus byggede Gregersen, efter at jeg var kommet til at brænde det gamle af, da jeg ville sætte ild til en bikube for at jage bierne væk. (Til beroligelse for vore børn så forsøgte vi ikke at få noget fra brandforsikringen i den anledning.) I 1975, efter at vi var flyttet, byggede vi godt 100 m 2 til stuehuset. Vi havde selv gjort os mange forestillinger om, hvordan det skulle gøres, men vi havde ikke fundet på noget, vi var tilfredse med. Så kom vi i kontakt med en arkitekt, som havde lavet en del for Inge og Erik Kristensen. Han lavede et forslag, som var helt rigtig, og som vi brugte. Alt murerarbejdet blev lavet af Karl Thomsen, Holmstrup. Han havde været Ringer og Graver ved Holmstrup Kirke, men var blevet uenig med Provsten og var i stedet begyndt at hjælpe bønderne på egnen med byggeri. Han var punktlig, flittig, dygtig og pålidelig, men han var egensindig, han ville helst bestemme det meste selv. En dag, da muren mod øst var knap 1 m høj, havde han afsat vindueshullerne ved hjælp af søm i leca blokkene. Der skulle være 3 vinduer mod øst, havde han bestemt. Om aftenen fandt Gitte og jeg ud af, at med 3 vinduer kunne vi ikke få plads til vore møbler. Vi ville kun have to vinduer og flyttede om på sømmene, men det blev vi ikke populære af. Tagpappet på det flade tag lagde Karl og jeg også selv. Det har nu, med et minimum af vedligeholdelse, været tæt i 25 år. I 1976 byggede vi løsdriftsstald til vore efterhånden mange køer. Den blev tegnet af den samme arkitekt, og muret af Karl Thomsen. Det var et større arbejde at bære de mange asbest plader op på taget, det hjalp min bror Gunnar med til. Til slut byggede vi vognporten på siden af den gamle stald.

4 Karl Thomsen forlangte 12 kr. i timen, en næsten latterlig lille timeløn. Vi havde flere gange bedt ham sætte timelønnen op, men det ville han ikke. En dag sagde jeg til ham, at for fremtiden skulle regningerne være på 20 kr. i timen, det var stadig meget billigt. Det accepterede han, men da vi fik den næste regning, havde han skrevet færre timer på, end han havde arbejdet. Han arbejdede vel for os det meste af et par år. Da han var færdig, købte vi et fjernsyn hos Bågland i Jyderup, kørte ud til ham og hans kone og sagde, at det ville vi forære dem som tak for en god tid, og at de selv skulle aftale med Bågland om opstilling og indstilling. Da vi besøgte dem nogle dage senere, stod fjernsynet, hvor vi havde sat det midt på gulvet. Hulda, Karls kone, så mindeligt på os og bad os om at tage det med os igen, de havde ikke brug for det. Det gjorde vi, og vi fik vore penge igen hos Bågland. Gregersen hjalp os en del både med landbrug og byggeri, især i begyndelsen. Han havde,sammen med sin kone Herdis, en lille ejendom ude på overdrevet. Mens det for Karl Thomsen var vigtigt med en vis afstand, kunne Gregersen ikke komme tæt nok, og det blev vi måske lidt trætte af i længden. I nogle år så vi ikke så meget til ham, men jeg besøgte ham på hans dødsleje. Han havde fået kræft. Han lå derhjemme og vidste, at det var tæt på. Jeg havde ventet at finde en lille, træt mand, men jeg fandt en mand, der var optaget af at få alting ordnet, så han kunne forlade scenen med værdighed, ingen beklagelser, ingen klynkeri. Han lå på divanen inde i stuen med sin fremskredne gulsot, mens Herdis puslede omkring ham. Han havde ikke haft meget brug for hende i sine velmagts dage, nu havde han brug for hende. Vindmøllen Vores sidste større byggeprojekt var opstillingen af en vindmølle. Op igennem halvfjerdserne var der jo meget snak om alternative energikilder, og vi snakkede en

5 del om vindmøller. Vi bor på en lille bakketop, og fordi vi har elvarme i hele huset, kunne vi bruge en væsentlig del af produktionen selv, hvilket er en stor fordel, da vi ikke skal betale skat af eget forbrug. I foråret 1981 var vi en tur i Vendsyssel, hvor vi også besøgte tante Birthe og onkel Viggo. Til vores overraskelse havde de også planer om en vindmølle, og vi var sammen ude for at se på en Nordtank Mølle, den første model med et lukket tårn i stedet for en gitterkonstruktion. Bikuben ville finansiere, og i november opstillede vi en 55 kw, 18 m høj mølle lige bag ved gården. Eksperter ville have den ud at stå på marken, men Gitte og jeg var enige om, at den skulle stå, så den hørte med til bygningerne og pyntede på gården. En væsentlig årsag til, at vi besluttede os for en vindmølle, var også, foruden de miljømæssige og økonomiske overvejelser, at børnene syntes, at det var et spændende projekt, og både de og deres kammerater bidrog væsentlig til, at projektet blev en stor og positiv oplevelse. Dagen før møllen skulle rejses, opstod der pludselig vanskeligheder. Knud Jepsen fra overdrevet var blevet betænkelig ved, om hans kvier ville gå forbi møllen, når han skulle i mosen med dem, idet vejen til mosen gik lige forbi møllen. Han henvendte sig til kommunalbestyrelsen og forlangte at få rejsningen udsat, til sagen var undersøgt. Men han slog sig til tåls, da jeg skrev under på, at jeg ville få tinglyst ret for ham til at få standset møllen, når han skulle til og fra mosen med sine kvier. Jeg tror, både vi og naboerne kan huske den store dag, da kranen tog den færdigmonterede mølle i hatten og satte den på plads på fundamentet. Vi var alle enige om, at den pyntede, og Knud Jepsens kvier har ikke opdaget den endnu.

6 Om morgenen, fastelavnsmandag 1985, sad Louise og spiste morgenmad i spisekrogen, hvorfra hun kan se møllen. Gitte havde været oppe for at stille lidt morgenmad an og sende mig af sted på arbejde, men var hoppet ind under den varme dyne igen for at snuppe en halv time mere. Det var næsten stille vejr, så møllen kørte kun langsomt rundt. Pludselig begyndte den at svaje voldsomt, og med et tabte den en af de 7,5 m lange vinge, der landede lige ved hjørnet af løsdriftsstalden, og på vej ned lavede den et hul i en tagplade. Mor, Mor, råbte Louise, møllen har tabt en vinge. Gitte sprang ud af sengen, men kom i samme øjeblik i tanke om, at det var fastelavnsmandag, Den er go med dig, råbte hun tilbage og hoppede i seng igen. Men efterhånden lykkedes det dog Louise at overbevise hende om, at der var noget om snakken. De bolte, der holdt vingen fast til navet, havde ikke været spændt tilstrækkeligt, så ved langsom kørsel kunne vingen rokke fra side til side, og efterhånden var boltene blevet så trætte, at de til sidst gav op. Der gik næsten 11 måneder, før møllen var i gang igen. Forsikringsselskabet og Nordtank, som havde opstillet møllen, kunne ikke enes om, hvem der skulle betale reparationen, så jeg måtte anlægge en retssag mod dem begge. Efter en tid accepterede Nordtank at reparere møllen med 3 nye vinger og gemme regningen i skuffen, indtil retssagen havde afgjort, hvem der skulle betale. Da vi nu havde en kran på stedet, fik jeg samtidig installeret ny gearkasse og nye, hydrauliske bremser, som jeg selvfølgelig selv skulle betale, men også det kunne vente, til retssagen var slut. Imidlertid gik Nordtank fallit på grund af manglende betalinger fra USA, de mødte ikke op til et retsmøde og blev derfor dømt til at betale, så regningen kom aldrig op af skuffen, hvis den nogensinde er blevet skrevet.

7 Adskillige år efter fik vi et brev fra en advokat, hvori der var en check på knap kr. Brevet fortalte, at det var vores andel, af det der var blevet tilbage, efter realiseringen af Nordtank. Vi vidste ikke, at vi havde noget til gode, vi ventede ikke nogen check, og vi spekulerede på, hvordan vi skulle forholde os. Vi skønnede, at advokaten ikke ville blive taknemmelig, hvis vi sendte checken tilbage, og bad ham fordele beløbet mellem de øvrige snesevis af kreditorer, så jeg puttede checken i Gittes taske, og der er den måske endnu, hvis hun ikke har brugt den. Jeg håber ikke, at nogen af kreditorerne læser mine erindringer. Landbrug Der er noget særligt ved landbrugserhvervet, ved at dyrke jorden og passe dyrene, som fascinerer mange mennesker. Både Gitte og jeg er jo bondefødt og opdraget. For os var det ikke alene en romantisk forestilling om livet på landet, det hørte også med, at man skulle tjene penge på det. Jeg forestillede mig i nogle år, at vores lille bedrift kunne komme til at bidrage væsentlig til vore leveomkostninger, en forestilling der, set i bakspejlet, virker lidt naiv. Efter at vi som nævnt havde købt 5 tdr. land i 1965, købte vi i 1975 yderligere 2 marker på mosen på tilsammen 8 tdr. land af vores nabo Karl Styrbæk Petersen, så vi nu havde i alt 28 tdr. land, og det var med datidens målestok ikke en helt lille bedrift. Jo flere dyr jo bedre Allerede før vi flyttede i 1974 købte vi vore første dyr, både shetlandsponyer, køer og en tyr. For at holde vores løfte til børnene købte vi snart efter vores hjemkomst fra USA den første shetlandspony, en sort hoppe ved navn Musse, og kort efter en rød og hvidbroget hoppe som vi kaldte Shelly efter Charlottes veninde i USA. Ingen af hopperne var stambogsførte. Men da vi ret hurtig blev klar over, at dyrskuer og

8 kåringer, ja i det hele taget avlsarbejde kunne være en meget vigtig del af glæden ved at arbejde med dyr, havde vi kun disse to i kort tid. Tidligt i 1972 købte vi vores første stambogsførte shetlandshingst, Øxenholms Gordon for kr En sort pony som vi havde megen glæde af i ca. 15 år, indtil han døde en lidt voldsom død af en form for hjernebetændelse. Vi udstillede ham første gang på Roskilde Dyrskue i Foråret 1973 købte vi vore første stambogsførte shetlandshopper, Winnie og Trine, som begge folede kort efter, og begge deltog på Roskilde Dyrskue samme år med hver sit føl, begge efter hingsten Kasper af Filskov. Når vi anskaffede køer, var vi mere sparsommelige Vi købte billige jersey køer eller jersey kalve. Planen var så, at de skulle løbes med en Hereford tyr, og efterhånden skulle det så blive til en Hereford besætning. Vores første tyr hed Lisedals Gruvy, en køn, godmodig tyr, men hans ankomst var lidt dramatisk. Karlen fra Lisedal kom med ham i en kreaturvogn trukket af en traktor. Han gjorde holdt i indkørslen og slog bagsmækken ned. Gruvy havde et reb om næsen og nakken, og det tog Karlen fat i for at trække ham ned, men ned ad bagsmækken fik Gruvy så meget fart på, at han glemte at stoppe, Karlen snublede og Gruvy fortsatte. Inden vi fik sundet os, var Gruvy forsvundet, og det lykkedes os ikke at finde ham igen den dag. Spørgsmålet var nu: Hvis tyr var løbet væk? Jeg fastholdt at den ikke var leveret, jeg havde ikke haft fat i rebet, og det accepterede Bent Rohde, der havde solgt den til mig, så det var hans hovedpine at få fat i Tyren. Det var ikke så nemt, den kunne gemme sig i de store skove på egnen. Efter 8 dage lejede Rohde en flyvemaskine for at eftersøge den fra luften, men det blev nu ikke nødvendigt at komme på vingerne, for samme dag dukkede den op ved Fredensgård i Sørninge, hvor den havde forelsket sig i en flok jerseykøer. Da Mogens skulle have køerne ind til malkning, fjernede vi

9 hegnet på et lille stykke, og det lykkedes os at få Gruvy til at gå med køerne ind i stalden. For ikke at risikere at han blev voldsom, havde Rohde ringet til dyrlægen, der gav ham noget beroligende, inden vi kørte ham hjem. Da vi stod hjemme i gården, sagde Rohde Hvis du tager rebet nu, er det din tyr, det gjorde jeg. Det var lidt skørt at anskaffe så mange dyr, mens vi endnu boede i København, men for mig var det så stort et ønske, at det næsten føltes som en nødvendighed. Vi elskede at have med dyrene at gøre, men jeg havde også en forestilling om, at vi kunne tjene penge på en kødkvægbesætning, og det kunne ikke gå hurtigt nok med at komme i gang, selv om vi endnu ikke havde besluttet at flytte på landet. Også før vi flyttede, klarede vi det meste af fodermesterjobbet selv. Om sommeren var det jo let nok, selv om vi hurtigt fik så mange køer, at det kunne knibe med græsset i tørre perioder. Om vinteren skulle de klare sig med hø. Jeg lavede nogle meget store udendørs høhække, meningen var så, at de skulle have hø til hele ugen, når vi drog til København mandag morgen. Vi havde aftalt med Grethe og Styrbæk, at de skulle kigge op et par gange i ugens løb. Det var ikke nogen økonomisk måde at anvende hø på, de spildte en masse, selvom jeg flere gange forsøgte at forbedre høhækkene. Jeg var så glad for mine køer, at jeg måtte kunne se dem næsten hele tiden. Jeg fik udvidet deres udendørs areal, så det gik hen foran stuehuset, her lavede jeg fodertruge, så vi kunne sidde inde i vores spisekrog og betragte dem, mens vi spiste. Jeg havde blot glemt at overveje, hvor meget gødning en flok køer producerer i løbet af kort tid. Specielt i perioder med regnvejr blev det et ælte, som både køer og mennesker havde svært ved at passere. Jeg tror, Charlotte endnu kan huske en gang,

10 hvor hun og en veninde måtte tilkalde hjælp for at komme tilbage, hvor de kunne bunde. En overgang sidst i halvfjerdserne, altså efter at vi var flyttet, havde vi moderkøer, en tyr + kvier og kalve. Det daglige arbejde hvilede nu i høj grad på Gitte. Især om vinteren var det jo anseelige mængder grovfoder der skulle flyttes, og alle mine weekender gik med at rense og forberede den kommende uge. En overgang købte vi også spædkalve, som vi startede op med mælkepulver. Men også om sommeren kunne der opstå problemer, hvis de f.eks. løb ud af indhegningen, eller hvis vi i tørkeperioder havde for lidt græs til de mange dyr. For at skaffe græs nok måtte vi også have køerne på mosen, hvor de fik vand fra en lille vindmølle. En overgang lånte vi en halv snes tdr. land af naboen, Jens Hansen på Skeldal, det var dårlig og stenet jord, som ikke havde været dyrket i mange år, og hvorpå der bl.a. også var en grusgrav. Jens Hansen gravede et vandhul til dyrene med sin gummiged. Vi havde altid for mange dyr, jeg kunne ikke få nok, og Gitte fandt sig i det, hun troede måske endnu dengang, at jeg havde forstand på landbrug, eller også havde hun instinktivt forstået, at jeg ikke fik fred i sindet, før jeg havde afprøvet alle mine ideer. Men selvom der var mange problemer med dyrene, så var der selvfølgelig også mange glæder forbundet med dem. Højdepunkterne var om foråret, når de små, usandsynligt søde Hereford kalve blev født, når man en sommermorgen kom op og opdagede, at der løb endnu en lille kalv rundt og legede med de andre. Marken Selvom perioden med køer fylder meget i min erindring, varede den kun i ca. 10 år, altså til starten af firserne. Indtil da var den vigtigste opgave for marken at skaffe føde

11 til dyrene. Men da vi ca solgte den sidste ko, gjaldt det salgsafgrøder, det vil sige korn eller raps. Vi havde allerede anskaffet en bedre traktor, end den gamle Fordson Major vi havde anskaffet efter hjemkomsten fra USA. Vi havde købt en Ford 4000 af svoger Ole i Skærbæk, Moster Sonjas daværende mand. Samtidig købte vi en tank til dieselolie og en kornvogn, som kunne rumme 40 tdr. korn. Vi fik hurtigt en hel maskinpark, harver, plov, såmaskine, gødningsspreder, tromle, siderive, sprøjte, slåmaskine, ballekaster og sågar en 5 fods bugseret Dronningborg mejetærsker, vi fik lavet en korngrav og byggede to siloer med snegl og blæser. Nu skulle der laves effektiv markdrift. Kornet leverede jeg selv til DLG i Jyderup. Mejetærskeren købte jeg hos Ove Due i Jyderup. Jeg husker tydeligt den dag, jeg kom hjem med den og gjorde holdt i gården. Det var en dejlig sommerdag lige før høst, og resten af familien kom ud for at se vidunderet. Jeg var stolt, mens jeg viste frem og forklarede, og da jeg startede den, og cylinderen, vingerne og sejlet begyndte at dreje, kniven arbejdede, blæseren og elevatoren virkede, og halmrysteren rystede, ja da var det sjovt at være landmand. Det blev lidt sværere, da det var alvor, og vi prøvede på at høste noget langstrået rug på mosen. I sandhedens navn voldte den mig en del problemer, og selv om jeg fik høstet en del med den, måtte jeg som regel have hjælp af en professionel for at blive færdig. Den blev solgt i 1987 for 500 kr. til Knud Jørgensen. Der krævedes også specialuddannelse for at kunne bruge ballekasteren. Den bestod af en gaffel spændt på siden af traktoren med en stærk fjeder, så gaflen pegede fremad og fulgte jordoverfladen. Det gjaldt nu om at køre, så gaflen fangede en balle, der vejede ca. 10 kg. udløse fjederen så ballen fløj gennem luften, bagud og op i vognen, der var spændt efter traktoren. Det var spændende hver gang! Det var før det blev forbudt at brænde halm på markerne, så hvert år efter høst var vi alle ude for at brænde halm med alle de grebe og forke vi ejede. Det var somme tider

12 tæt på at gå galt, ilden kunne løbe stærkt, hvis det var meget tørt, men det gik aldrig helt galt. På mosen var der et særligt problem, idet jorden der indeholdt så meget organisk stof, at den kunne brænde. Et år kom vi derud hen på foråret og opdagede, at det visse steder røg op af jorden, og da vi gravede ned var der stadig masser af gløder. Det var ca. 5 måneder efter, at vi mente at have slukket ilden. Men allerede i 1986 havde jeg fået min lyst til at være effektiv landmand styret, og vi bortforpagtede mosen, ca. 17 tdr. land til Claus Petersen, Mosegården for kr Tilbage havde vi ca. 11 tdr. land hjemme omkring ejendommen, hvoraf de 8 blev dyrket, mens resten var skov, have, hegn gårdsplads m.m. De 8 tdr. land blev delt i 4 marker med hver ca. 2 tdr. land, og som regel havde vi nu 2 marker med korn og 2 marker med græs til shetlandsponyerne. Inden længe holdt jeg næsten helt op med at lave markarbejde selv, og lod Brødrene Arleth overtage dette på nær såning af kunstgødning, tromling og høvending. Økonomi Som før nævnt købte vi ejendommen billigt men for lånte penge. Vi overtog et ejerpantebrev til den forrige ejer, Thorvald Larsen. Han havde måttet sælge, fordi han kørte galt på sin knallert en aften, hvor han ikke var ganske ædru. Han boede nu i et lille hus i Skellingsted, sammen med sin mangeårige husbestyrerinde Sine. To gange om året besøgte vi dem for at aflevere terminsydelsen. Thorvald sad på divanen i den lille bitte stue, han var handikappet efter ulykken og kunne ikke holde ud at sidde op længe ad gangen. Vi medbragte aftalte penge, som vi lagde på spisebordet, hvorefter Thorvald sagde: Sine, hent cigarerne. Det gjorde Sine, og jeg fik ild på en cigar, hvorefter vi talte lidt om løst og fast. Under samtalen veg Sines øjne ikke fra pengene, der stadig lå på spisebordet, hun kunne næsten ikke vente med at lægge dem

13 ind i kommodeskuffen til de andre, hvor de hørte hjemme, men hver gang hun kom dem for nær, sagde Thorvald: Lad dem ligge, og det gjorde hun så, indtil vi var gået. Det var i en tid med voldsom inflation, så da vi kom hjem fra USA i efteråret 1969 kunne vi stort set låne alle de penge vi havde lyst til. Vi kastede os ud i eventyret, jeg havde ingen betænkeligheder, jeg havde en god løn og, troede jeg, udsigt til et rentabelt landbrug, så det gjaldt blot om at komme i gang, og især efter at vi var flyttet ud i 1974, gik det stærkt med byggeri, jordopkøb, indkøb af maskiner og dyr osv. Hver gang vi fik en ny ide, var jeg en tur i Bikuben, Jyske Bank eller hos Dansk Landbrugs Realkreditfonds repræsentant i Gammelgang ved Kongsted, men selv om det kunne ske mere end en gang det samme år, var der ingen smalle steder, og selv om renten en overgang omkring 1980 nærmede sig 20%, havde jeg ingen betænkeligheder. I begyndelsen af firserne havde vi 4 lån i Kreditforeningen Danmark, 5 lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond, et landvindingslån, udlandslån i 3 forskellige valutaer samt pantebrev til Styrbæk Petersen, gæld til vandværket og en kassekredit i Bikuben Men heldigvis havde vi lært hjemmefra at være forsigtige, så vore investeringer var aldrig større, end at vi kunne klare os, selv om udbyttet ikke svarede til vore forventninger. Det ville dog have været nødvendigt med ret store ændringer, frasalg af jord eller lignende, hvis ikke Gitte var begyndt at tjene penge i 1982 med sin rideskole og i 1984 med sin madtur.

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Middelfart Letlæselig (side 1) Først i tyverne blev mor syg og indlagt på Odense Sygehus, og fik en behandling med stråler på underlivet, ved en forglemmelse fra sygeplejerskens

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 En utrolig smuk dag Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Af Jane W. Schelde "Du må godt give slip,

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

De 2-3 årige på grøn stue

De 2-3 årige på grøn stue Dagens Høst I september måned har alle børn i Dybbølsten Børnehave arbejdet med temaet høst. Vi har på de 3 stuer haft forskellige aktiviteter og oplevelser. Nogle af disse oplevelser vil vi dele med jer.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere