Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx"

Transkript

1 Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Informationsmøde Center for Teknik og Miljø VS: Musholm - info vedr. byggeriet Center for Plan og Byg mail fra mor om ja tak til skovbørnehuset Center for Dagtilbud Ansøgning om støtte - test.htm Informationsmøde Center for HR og Udvikling Informationsmøde Center for Teknik og Miljø Informationsmøde Center for HR og Udvikling Informationsmøde Center for HR og Udvikling Informationsmøde Center for HR og Udvikling Informationsmøde Center for HR og Udvikling SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Ejendomme Sygemelding Center for HR og Udvikling orientering af sagen til skolens næstformand Ejendomme Forlev Friskole Modtaget ansøgningen i Kultur og Fritid Bemærkninger til opstilling af campingvogn Center for Plan og Byg Tilmelding til møde Center for HR og Udvikling BUPL Vestsjælland Foto Center for Teknik og Miljø Godkendelse af regnskab samt evalueringsrapport vedr. Center for Arbejdsmarked og Rollekorpsmodel projektet Integration Ansøgning SBI.htm Foto Center for Plan og Byg Besvarelse af bonusspørgsmål fra Avisen Kommunen til rundspørge om socialt bedrageri. Avisen Kommunen AnsøgningSlagelse Cykle Rings elite ryttere.docx Brev fra advokat

2 Svar fra politiet Ønske om at Region Sjælland deltager i møde Center for Teknik og Miljø Viminco - lodshusvej 11 - Skælskør - oplysn. 1 kortlagt forurening Center for Teknik og Miljø VS: Åmarken 4 slagelse rev tegn Center for Teknik og Miljø Erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring Center for Plan og Byg K/S Niam - regulering 1. januar vedr. P-Plads Ejendomme Viminco - Lodshusvej 11 - Skælskør- oplysn. 2 kortlagt forurening Center for Teknik og Miljø Referat fra mødet 8 jan Lodshusvej 11- Skælskør Center for Teknik og Miljø VS: Åmarken 4 slagelse færdigmeld Center for Teknik og Miljø Brev fra advokat Informationsmøde Center for HR og Udvikling Bilag til flytteafregning Solbærvej 19, Slg Ejendomme Intern høring forslag til lokalplan 1125 Langøre park- og fritidsområde, Slagelse Øst Center for Plan og Byg Svar fra Socialstyrelsen vedr. materialer - Faglig ledelse og ledelsesinformation Center for Børn, Unge og Familie Socialstyrelsen Informationsmøde Center for HR og Udvikling Orientering om, at der ikke findes samletank, afløb elller tilslutning til vand på grunden Center for Plan og Byg Orientering om ændring fra 4 rum til 3 i forbindelse med nedrivning af ikke bærende væg Center for Plan og Byg Kloak-anmeldelse + kloakplan Center for Plan og Byg Peter Christensen Broby ApS Ansøgning om brug af vejareal - Promotion stand Center for Teknik og Miljø Aftaler vedr. Storegade 28 - sendt til ejer Center for Plan og Byg Påbegyndelse Center for Plan og Byg Status over nedrivningssag - Bygherrerådgivning - Storegade , Agersø Center for Plan og Byg

3 Genfremsendelse af ansøging som anulleres ifølge aftale med NAVN idet den allerede er på sagen Center for Plan og Byg Oplysning om varmekilde Center for Plan og Byg Rettet leveringsmeddelelse spildevandsslam Center for Teknik og Miljø Miljøservice as Feltskema til overdrev Center for Teknik og Miljø Rykker for svar Center for Plan og Byg EDC Vedr Erstatningskov for parkeringsplads ved Køge Universitetssygehus Center for Teknik og Miljø Bemærkninger ved naboorientering Center for Plan og Byg Erstatningsskov Center for Teknik og Miljø Endelig V2 afgørelse, Ndr. Ringgade 55-57, 4200 slagelse, matrikel nr. 294b og 44az Slagelse Markjorder Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine001.pdf Ejendomme Brev fra advokat Informationsmøde Center for HR og Udvikling Orientering om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Raskmelding Center for HR og Udvikling Bemærkninger ved naboorientering Center for Plan og Byg Spørgsmål om forventet sagsbehandlingstid Center for Plan og Byg vurdering fra økonomidirektøren Ejendomme Forlev Friskole Svar fra grundejer Center for Plan og Byg Svar på påbud Center for Teknik og Miljø Erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Kloakplan Center for Plan og Byg Orientering om etablering af badeværelse i kælder Center for Plan og Byg Eichen Total ApS Teknisk dokumentation og færdigmelding Center for Plan og Byg Eichen Total ApS Kloak-færdigmelding Center for Plan og Byg Eichen Total ApS Svar på rykker Center for Plan og Byg Grundejerforeningen 15 Stillinge Center for Teknik og Miljø Ansøgning om tilladelse til opsætning af plakater Center for Teknik og Miljø Forespørgsel om status for sagens behandling Center for Plan og Byg

4 Analyse januar 2015 Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Forespørgsel om status for byggeriet Center for Plan og Byg Prognosefiler januar 2015 Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Sygemelding Center for HR og Udvikling Prognose januar 2015 Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Raskmelding Center for HR og Udvikling Inbydelse Skælskør Bestandige lige Fugleskydningsselskab anno Center for HR og Udvikling Reviderede bilag til beredskabsplan Center for Teknik og Miljø Sygemelding Center for HR og Udvikling VVS-færdigmelding Center for Plan og Byg H.P. Christensen & Sønner A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning Center for Plan og Byg Center for HR og Udvikling Center for HR og Udvikling Center for HR og Udvikling Center for HR og Udvikling Spørgsmål i forbindelse med sløjfning af nedgravet olietank Center for Teknik og Miljø Kongsmarkvej 20 - orientering om rettelser Center for Teknik og Miljø Uddannelsesaftale og Fritid Ansøgning om landzonetilladelse til ændring af status fra erhverv til beboelse på bygning Center for Plan og Byg Re: Oversigt over arrangementer i Center for HR og Udvikling Gardehusarregimentet Indbydelse til familiesport-konference den 29. januar Center for HR og Udvikling Femern Belt Development Forespørgsel om udstykning i forbindelse med salg Center for Plan og Byg EDC Tovl Tams-Pedersen Rettelser til BBR Center for Plan og Byg EDC Martin Mortensen ApS VVS-færdigmelding Center for Plan og Byg H.P. Christensen & Sønner A/S VVS-færdigmelding Center for Plan og Byg H.P. Christensen & Sønner A/S

5 Bemærkninger til projekt i Næsby Strand - Sagsnr Center for Teknik og Miljø OBS CPR NR Ansøgning om landzonetilladelse Center for Plan og Byg Supplerende oplysninger/tegninger til ansøgning Center for Plan og Byg Opdateret skema C Center for HR og Udvikling Skælskør Boligselskab Ndr. Ringgade 1, Slagelse. Dokumentationsrapport Center for Teknik og Miljø Center for HR og Udvikling Analyserapport Center for Teknik og Miljø Kvittering fra NAVN Center for Plan og Byg Mail fra NAVN. Høflig rykker på status omkring Kanehøj Center for Teknik og Miljø Mail fra NAVN Center for Plan og Byg VS: Ansøgning om tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri Beredskab Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Center for HR og Udvikling Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Center for HR og Udvikling Center for HR og Udvikling Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Raskmelding Center for HR og Udvikling Ans + lægeattest og Fritid Rettelser til BBR - nu med adresseangivelse Center for Plan og Byg EDC Martin Mortensen Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Ansøgning om tilladelse til? Center for Plan og Byg Orientering om indberetning af spildevandsanalyser og renseanlægsdata Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Orientering om godkendelse af endelig strategi Center for Teknik og Miljø Region Sjælland

6 Bemærkninger ved naboorientering Center for Plan og Byg Rettelse til BBR - ændring af varmekilde fra gas til varmepumper Center for Plan og Byg Brev til politiet og Fritid Rettelser til BBR Center for Plan og Byg Center for HR og Udvikling Center for HR og Udvikling Erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Center for HR og Udvikling Mail om indberetningsfrist m.m. (industrida og spredt bebyggelse) Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Skolemælksfolderne er på vej - Nymarkskolen Center for Skole Skolemælk Center for HR og Udvikling Center for HR og Udvikling Orientering af bygherre om Beslutning om administrativ lokalplan uden borgermøde samt foreløbig hvidbog Center for Plan og Byg Kloak-færdigmelding Center for Plan og Byg K.E.S. Køng ApS Svar fra NAVN vedr. status Center for Plan og Byg Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan er i offentlig høring til den 23. marts Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Rettelse af tagdækningsmateriale Center for Plan og Byg Kloak-færdigmelding Center for Plan og Byg K.E.S. Køng ApS Ansøgning om overdækning mellem udhuse Center for Plan og Byg Slagelse Boligselskab Orientering om blænding af vandstik Center for Plan og Byg Ansøgning om overdækning mellem udhuse Center for Plan og Byg

7 Ansøgning om tilladelse til overdækning mellem udhuse Center for Plan og Byg pdf Center for Sundhed og Omsorg Invitation til KL's repræsentantskabsmøde den 22. januar Center for HR og Udvikling KL Ansøgning om tilladelse til benyttelse af bålpladsen i Skælskør lystskov Center for Teknik og Miljø Ønske om afhjælpning af regnvand fra nabo Center for Plan og Byg Ansøgning om tilladelse til opførelse af garage Center for Plan og Byg Fodbold - 7. årgang - NAVN cpr. Xxxxxx-xxxx - Yderligere elevplan - Nymarkskolen Center for Skole Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins A/S Yderligere kontrahøring Center for Plan og Byg Envidan Spor af rotter Center for Teknik og Miljø A/S Mortalin Analyserappport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Afmelding af olietank Center for Teknik og Miljø home Skælskør Registreringsmeddelelse U Referencenr. S Center for Plan og Byg Skema C (BO 063) afdeling 12_endelig.pdf Center for HR og Udvikling Skælskør Boligselskab VVS-færdigmelding Center for Plan og Byg H.P. Christensen & Sønner A/S Oplysning om tidspunkter over arrangementer i november Center for HR og Udvikling Gardehusarregimentet Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Brandsynsrapport Beredskab Skema C (BO 063) afdeling 13_endelig.pdf Center for HR og Udvikling Skælskør Boligselskab e-ansøgning Beredskab Mail fra NAVN. UTROLIGT Center for Plan og Byg Deltagelse i test af DUBU? Center for Børn, Unge og Familie Udestående Bossinf Center for HR og Udvikling Re fra NAVN vedr. henvendelsen: lørdag morgen Center for Plan og Byg

8 Ansøgning til høring.pdf Center for HR og Udvikling SV: DUBU Sanity check - materialet fra NAVN (Oracle) er kommet Center for Børn, Unge og Familie Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Administrationsbekendtgørelse.pdf Center for Arbejdsmarked og Integration Tilsagn vedr. Fleksjobambassadører 2015.pdf Center for Arbejdsmarked og Integration Center for HR og Udvikling Lønseddel december Beredskab Ansøgning om lån Beredskab Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Sygemelding Center for HR og Udvikling

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere