EUROPOWER EP2000/EP4000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPOWER EP2000/EP4000"

Transkript

1 Betjeningsvejledning EUROPOWER EP2000/EP4000 Professionel 2000 og 4000 Watt stereo kraft-forstærker med ATR (Accelerated Transient Response) teknologi Tak for lån Inholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt en BEHRINGER EUROPOWER forstærker. Dette stykke high-end udstyr er udviklet til professionel live brug og dets mange egenskaber gør det til en meget brugbar og driftsikker del af dit lydsystem. EUROPOWER forstærkerne inkluderer et indgangsfilter for hver kanal som giver dig mulighed for at fjerne de lavfrekvente dele af signalet om nødvendigt. Tillige beskytter den indbyggede limiter dine højtalere. Forskellige driftstilstande, såsom parallel eller monobrokoblet, åbner for forskellige muligheder for effektiv integration med resten af dit lydudstyr til næsten enhver anvendelse. Denne manual beskriver først diverse betjeningselementer og tilslutninger så du til fulde forstår EUROPOWER forstærkeren og dens funktioner. Derefter gennemgår manualen EUROPOWER forstærkerens forskellige anvendelses muligheder, og til sidst ser den på flere detaljer omkring installation og forbindelsesmuligheder. God fornøjelse med din nye forstærker. Tak for lån... 1 Sikkerhedsanvisninger Introduktion Inden du starter Betjeningselementer Fronten Bagsiden Konfigurationsknapper (MODE SWITCHES) Anvendelser Forskelle mellem 2-kanals-, parallel- og monobrokoblingsdrift Bi-amping Installation Tilslutninger Audioforbindelser Tekniske data Dementi Denne manual findes også på Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Russisk, Polsk, Hollandsk, Finsk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Græsk, Japansk og Kinesisk. Der findes muligvis også en nyere version af denne manual. Download manualerne fra rette produktside på: A50-A

2 2 Sikkerhedsanvisninger * Obs Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for stød.! Obs!Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejledningen.! Obs!For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren. Al service små kun foretages af faguddannet personale. Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet. Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må kun udføres af faguddannet personale. Vi henviser til, at kraftige lydstyrker kan beskadige hørelsen og/eller højtalere. Indstil venligst udgangstrinnets to Gain-regulatorer på anslag mod venstre, inden der tændes for apparatet. Sørg altid for en rimelig lydstyrke. Ventilation: Apparatet bør anbringes således, at dets placering ikke hindrer korrekt ventilation. For eksempel bør apparatet ikke anbringes på en seng, et tæppe eller en lignende overflade, der eventuelt kan blokere apparatets ventilationshuller, ligesom det ikke må placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et skab, der kan hindre den frie luftcirkulation gennem ventilationsåbningerne.! Obs!Læs {1}. disse anvisninger. {2}. Opbevar disse anvisninger. {3}. Ret Dem efter alle advarsler. {4}. Følg alle anvisninger. {5}. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. {6}. Brug kun en tør klud ved rengøring. {7}. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. {8}. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. {9}. Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan De tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik. [10]. Beskyt lysnetkablet fra at bli ve betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse. [11]. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten. [12]. Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så De undgår at komme til skade ved at snuble. [13]. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. [14]. Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. [15]. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder. [16]. Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal Ade altid være tilgængelige.

3 1. Introduktion Ærligt talt, hvem bryder sig egentligt om at læse manualer. Vi ved, at du er ivrig efter at komme i gang med det samme, men læs venligst denne manual grundigt, og behold den som reference i fremtiden. Du kan først forstå og udnytte alle EUROPOWER forstærkerens egenskaber, når du har læst disse instruktioner. 1.1 Inden du starter Udlevering EUROPOWER blev i fabrikken pakket omhyggeligt ind, for at gerantere en sikker transport. Er emballagen trods alt beskadiget, skal apparatet omgående kontrolleres for ydre skader. Ved eventuelle beskadigelser skal du IKKE returnere apparatet til os, men først underrette forhandleren og transportøren, da et evt. erstatningskrav ellers kan bortfalde Idrifttagning Sørg for, at apparatet ventileres tilstrækkeligt og undgå at udgangstrinnet overophedes, ved at holde en god afstand til andre varmeudstrålende apparater. Netforbindelsen etableres via et netkabel med tilslutning for koldstart. Den er i overensstemmelse med de krævede sikkerhedsregler. Det er vigtigt, at alle apparater er tilsluttet jord. For din egen sikkerhed bør du aldrig fjerne apparaternes eller netkablernes jordforbindelse eller gøre den virkningsløs. I områder med kraftige radiosendere og højfrekvenskilder kan lydkvaliteten forringes. Øg afstanden mellem sender og apparat og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger Online-registrering Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen og læs garantibetingelserne grundigt igennem. Firmaet BEHRINGER yder en garanti på et år* fra købsdatoen gældende for materiale- eller fabrikationsmangler. Hvis du har brug for garantibestemmelserne på dansk, kan disse hentes på vort websted på adressen eller de kan bestilles telefonisk på nummer Hvis dit BEHRINGER-produkt er defekt, ser vi gerne, at det bliver repareret så hurtigt som muligt. Vi beder dig rette direkte henvendelse til den BEHRINGER-forhandler, som du har købt udstyret hos. Såfremt dit BEHRINGER-forhandler ikke er i nærheden, kan du også henvende dig direkte til en af vores filialer. En liste med kontaktadresser til vores BEHRINGER-filialer findes i originalemballagen til dit udstyr (Global Contact Information/European Contact Information). Hvis der ikke er angivet nogen kontaktadresse i din land, bedes De rette henvendelse til den nærmeste distributør. De pågældende kontaktadresser kan findes under Support på vores hjemmeside Afviklingen af et eventuelt garantitilfælde lettes betydeligt, hvis dit udstyr er registreret hos os sammen med købsdatoen. Mange tak for dit samarbejde! * For dette kan for Kunderne indenfor den europæiske union gælde andre bestemmelser. Videre informationer får EU-kunder hos BEHRINGER Support Tyskland. 3

4 4 2. Betjeningselementer 2.1 Fronten Fig. 2.1: Betjeningselementer på fronten Da betjeningselementerne på de to udgangstrin EP2000 og EP4000 ikke kan skelnes fra hinanden, har vi efterfølgende for overskuelighedens skyld kun illustreret EP2000. [1] Tænd for udgangstrinnet på netafbryderen. POWER-kanppen adskiller apparatet ved frakobling ikke fuldstændig fra strømnettet. Træk derfor kablet ud af stikdåsen, når apparatet ikke benyttes i længere tid. [2] Udblæsningsåbningen sidder i apparatets front, så den opvarmede køleluft ikke kommer ind i rack-kabinettet og forårsager beskadigelser eller apparatsvigt. [3] [4] [5] [6] Clip-LED en lyser, når udgangstrinnets signalniveau overstyrer. Er dette tilfældet, skal du reducere indgangsniveauet til en passende styrke, indtil LED en ikke lyser længere. SIGNAL-LED en lyser, når der er et signal på indgangen. Med GAIN-regulatorerne (kanal 1 og 2) indstilles signalforstærkningen. POWER-LED en lyser, når der tændes for apparatet. 2.2 Bagsiden Fig. 2.2: Betjeningselementerne på bagsiden samt tilslutninger [7] [8] [9] [10] Dette er de symmetriske XLR-indgangskanaler (kanal 1 og 2). Dette er stereo-jack-indgangene (kanal 1 og 2). Disse kan naturligvis også være asymmetriske. Dette er MODE SWITCHES, som kan benyttes til at bestemme driftsarterne samt limiterens og højpasfiltrets indstillinger (se kap. 2.3). Her sidder apparatets blæser. Blæserhastigheden reguleres automatisk og sikrer en gnidningsløs drift. Der skal være god afstand til andre varmeudstrålende apparater, så man undgår, at EUROPOWER s funktioner svigter. [11] Dette er udgangene (kanal 1 og 2). I mono-brokoblingsmode (se kap ) benyt kun kanal 1 s udgang. Nærmere beskrivelse af tilslutningerne er at finde i kapitel 4.1. [12] Dette er udgangsklemmerne (kanal 1 og 2). Vær opmærksom på, at benytte de to midterste tilslutninger i monobrokoblings-mode for tilslutning af højtalerne.

5 [13] BREAKER (sikringsautomat). Med et simpelt tryk på denne knap kan den udløste automat atter tages i brug efter at alle fejlkilder er fjernet. BREAKER en erstatter de ellers gængse smeltesikringer.! Obs!Inden BREAKER-knappen aktiveres skal systemet altid frakobles (POWER-knappen på OFF)! [14] Netforbindelsen etableres via en IEC-koldstartEbøsning. Et passende netkabel er inkluderet i leveringsomfanget. [15] EUROPOWER s serienummer. [16] Her er en detaljeret oversigt over MODE SWITCH enes individuelle funktioner (se {9}). 2.3 Konfigurationsknapper (MODE SWITCHES) Indgangsfilter Hhv. LF- og højpasfiltret skærer frekvensen hhv. under 30 Hz og 50 Hz. Herved optimeres basgengivelsen, da ultradybe, forstyrrende frekvenser fjernes, og der derved er mere ydelse til rådighed til gengivelse af det ønskede frekvensområde. Med switch 3 (kanal 1) og 8 (kanal 2) kan filtrene deaktiveres og aktiveres. Med switch 2 (kanal 1) og 9 (kanal 2) bestemmes grænsefrekvensen. Når filtrene er frakoblede fraskæres frekvenser under 5 Hz, så der ydes beskyttelse imod infralydfragmenter og jævnspænding. Filtrene indstilles efter frekvensgangen på dine højtalere, da nogle højtalere (fx basreflekshøjtalere) er meget modtagelige for for kraftige udsving af membranen under det angivne frekvensområde. 50 Hz-filtret bør benyttes til alle bredbåndshøjtalere, det det de suden giver en let forstærkning i området omkring 100 Hz, hvorved der opnås en fyldigere klang. 30 Hz-filtret egner sig fortræffeligt til subwoofer-drift og til store bredbåndskabinetter. Off -indstillingen bør kun benyttes under særlige omstændigheder som fx studieindspilning, hvor det gælder om at genkende infralydfragmenter i mixet og derefter at fjerne dem. 5 Fig. 2.3: EUROPOWER s DIP-switch Clip limiter Når indgangssignalet overstyrer udgangstrinnet, forvrænges udgangssignalet. Begge udgangstrinnets kanaler er derfor udstyret med en Clip Limiter, som enten kan til- eller frakobles. Den genkender selv overstyringer og forringer forstærkningen indtil forvrængningen er acceptabel. For at modtage signalets dynamik, sætter Clip Limiteren ved minimal overstyring ind med en moderat undertrykkelse. Clip Limiterne aktiveres med switch 1 (kanal 1) og 10 (kanal 2). Ved brugen af bredbånds-højtalersystemer reducerer Clips Limiteren højfrekvensforvrængningerne, som opstår ved overstyringer af udgangstrinnet. Aktuatorerne beskyttes således for mulige beskadigelser.

6 Tokanalsdrift (stereodrift) Ved denne driftsart arbejder begge sluttrinnets kanaler uafhængige af hinanden med et separat indgangssignal. Der er tilsluttet to uafhængige højtalere på udgangene. MODE SWITCHES 4 og 5 indstilles på STEREO for at aktivere denne driftsart. Ved 2-kanalsdrift skal switchene for brokoblet mono-mode være deaktiveret (DIP-switch 6 og 7 i venstre position) Paralleldrift Indgangs-parallelkoblingen muliggør paralleldrift, hvorved der føres et signal over en af indgangene til begge udgange. Hver kanal driver derved sin egen højtaler med uafhængig forstærkning, filtrering og spidsbegrænsning. MODE SWITCH 4 og 5 indstilles på PARALLEL INPUTS for at koble indgangene. Ved paralleldrift skal switchene for brokoblet mono-mode være deaktiveret. Med parallelkoblede indgange kan de resterende indgangsbøsninger benyttes til at videregive signalet til andre forstærkere. Det betyder, at indgangene fra kanal 2 i dette tilfælde bliver til udgange. Paralleldriften benyttes, når to højtalere starter med samme signal, men skal anvende separat forstærkning, filtrering eller begrænsning. Mono-brokoblingen stiller høje krav til forstærker og højtalere. Overdreven overstyring kan føre til at forstærkerens mutefunktion træder i krafteller til højtalerbeskadigelser. Du skal sikre dig, at dinhøjtaler (mindst 5 ohm) samt kabler kan bearbejde tilsvarende høje effekter. 3. Anvendelser Vi anbefaler at benytte EUROPOWER sammen med 8 ohms højtalere med en udgangseffekt på hhv. to gange 400 Watt (EP2000) eller to gange 750 Watt (EP4000), for at opnå en optimal driftssikkerhed. 3.1 Forskelle mellem 2-kanals-, parallelog monobrokoblingsdrift 2-kanalsdrift er en forstærkers mest gængse driftsart. Begge kanaler arbejder fuldstændigt uafhængig af hinanden. Der er både et separat indgangs- samt udgangssignal Mono-brokoblingsdrift I denne driftsart lægges spændingen fra begge kanaler sammen og føres til en højtaler. Resultatet er en dobbelt spænding, en firedobling af den maksimale ydelse og ca. en tredobling af den konstante udgangseffekt fra en enkelt kanal. I monobrokoblingsmode benyttes indgang, udgang, Gain-regulering, indgangsfiltre samt limiteren fra kanal 1. Hele kanal 2 benyttes ikke ved denne driftsart. For at undgå sletninger på grund af intern fasevending, skal GAIN-regulatoren fra kanal 2 stå på anslag til venstre. Benyt denne driftsart for at kunne benytte begge kanalers effekt til en enkelt 8 eller 4 ohms modstand. Til dette skal switch 6 og 7 indstilles på BRIDGE MODE ON Hvis du som udgang vælger de to tilslutningsklemmer, skal du benytte de to midterste tilslutninger.

7 Eksempler: 2-kanals-(stereo-)gengivelse. To uafhængige monosignaler som fx instrumentsignal og monitormix. Bi-amp-drift, med bassen til kanal 1 og diskanten til kanal 2 (se kap. 3.2 Bi-Amping ). 7 Paralleldriften svarer til 2-kanalsdriften, med den forskel, at begge kanalers indgange kan kobles sammen internt. Et indgangssignal styrer parallelt begge kanaler, hvis filtre osv. kan indstilles adskilt. Eksempler: Et monosignal forsyner udgangstrinnets to kanaler, men forstærkerindstillingen indstilles forskelligt for hvert højtalersystem. Paralleldrift (som beskrevet ovenfor) med yderligere aktivering af endnu en forstærker via den ledige indgang. Herved udsendes indgangssignalet under paralleldriften og kan føres videre efter ønske. Hvis du tilslutter et symmetrisk indgangssignal, er det vigtig at du udelukkende benytter symmetriske kabler, da et enkelt usymmetrisk kabel kan gøre totalsignalet usymmetrisk. Fig. 3.1: 2-kanalsdrift Fig. 3.3: Paralleldrift Fig. 3.2: DIP-switch-indstillinger til 2-kanalsdrift

8 8 Fig. 3.4: DIP-switch-indstillinger til paralleldrift Fig. 3.6: DIP-switch-indstillinger til mono-brokoblingsdrift Ved monobrokobling omkonfigureres forstærkeren således, at spændingen fra begge kanaler lægges sammen og sendes til et enkelt højtalersystem. Der er både et indgangs- og udgangssignal, og der benyttes kun funktioner fra kanal 1 ikke fra kanal 2. Hvis du allerede har indstillet DIP-switch 4 og 5 på PARALLEL INPUTS under aktiveret mono-brokoblingsdrift, ligger indgangssignalet, som skal føres videre til en yderligere forstærker, på den ikke benyttede indgang (indgang kanal 2). Eksempler: Drift af en enkelt 8 ohms højtaler. Drift af en enkelt 4 ohms højtaler. Når udgangstrinnet overstyres gennem længere tid, kan forstærkeren mute i nogle sekunder. I nogle tilfælde kan også sikringsautomaten aktiveres. Vær altid opmærksom på et passende lydstyrkeniveau for at undgå overstyringer.! Obs!Der må ikke køres med en belastning på 2 ohm ved brokobling. Hvis du tilslutter et symmetrisk indgangssignal, er det vigtig at du udelukkende benytter symmetriske kabler, da et enkelt usymmetrisk kabel kan gøre totalsignalet usymmetrisk. Forholdsregler ved mono-brokoblingsdrift I mono-brokoblingsdrift kan der forekomme overdrevet udstyring og for tidlig frakobling af udgangstrinnet. I værste fald kan det føre til beskadigelse af højtalerne. Vær derfor altid opmærksom på, at højtalerne kan forarbejde tilsvarende høje effekter. Mellem udgangstilslutningerne på EP4000 ligger en udgangsspænding på op til 100 Volt RMS. Derfor er det vigtigt at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger ved tilslutning af højtalerne. Fig. 3.5: Mono-brokoblingsdrift

9 9 3.2 Bi-amping Ved hjælp af et aktivt frekvensdeler kan frekvensområdet opdeles i flere bånd. Således kan eksempelvis et monosignal splittes i et højfrekvens- og et lavfrekvensområde. Disse to signaler tilsluttes udgangstrinnets indgange, så kanal 1 forstærker lavfrekvens- og kanal 2 højfrekvensområdet (2-kanaldrift). Sluttrinnets udgange sluttes nu til en 2-vejs højtaler, hvor udgangssignal 1 sluttes til basenheden og udgangssignal 2 til diskantenheden. I stedet for en 2-vejs højtaler kan der naturligvis benyttes 2 adskilte højttalere. Et stereosignal kan splittes på samme måde. Men dertil skal du bruge hhv. to 2-vejs højtalere (eller fire separate højtalere), to EUROPOWER-udgangstrin og et aktiv 2-vejs stereofrekvensdeler. BEHRINGER SUPER-X PRO CX2310 egner sig optimalt til dette formål og har desuden en mono-subwoofer-udgang. Med et tredje EP2000-sluttrin fortrinsvis i mono-brokoblingsdriftog en subwoofer-højtaler har du det perfekte supplement til stereo-bi-amp-driften i lavfrekvensområdet (se fig. 3.7). Udgangstrinnenes indgangsfiltre til højfrekvens- og mellemfrekvensområdet bør i dette tilfælde være aktiveret og indstillet på 50 Hz. For at fjerne for dybe, forstyrrende frekvenser fra klangbilledet, bør ligeledes anvendes indgangsfiltre med 30 Hz til subwoofersignalet. Som et optimalt supplement til dit P.A.-anlæg egner højtalerne fra BEHRINGER EUROLIVE SERIES sig i øvrigt fortræffeligt, da der findes en passende model til ethvert frekvensområde og enhver situation. Ved brugen af Clip Limiteren kan der ved stærk begrænsning forekomme en forskubbelse af klangbalancen i bi-amp-mode. Fig. 3.7: Stereo-bi-amp-mode med separat subwoofer

10 10 4. Installation EUROPOWER kan indbygges i en 19"-rack og optager 2 højdeenheder. Brug 4 befæstelsesskruer og spændeskiver til montering i front. Bagsiden af forstærkeren skal også støttes, især under flytning. Det skal sikres, at der kan komme tilstrækkelig kold luft ind i rack-kabinettet, især hvis andre apparater leder varm køleluft ind i rack-kabinettet. Hos EUROPOWER EP2000 og EP4000 kommer den varme køleluft ud af fronten, så rack-kabinettet ikke overhedes. Blæserhastigheden er reguleret og sikrer en sikker drift. Blokér aldrig hhv. luftindsugnings- eller luftudblæsningsåbninger. Udgangstrinnets beskyttelsesfrakobling beskytter mod for høje interne temperaturer. 4.1 Tilslutninger Indgange Hver kanal har symmetriske XLR- og 6,3-mm stereo jack-indgange, hvis indgangsimpedans er 20 kω symmetrisk og 10 kω asymmetrisk. Symmetriske signaler forårsager færre brumproblemer end de asymmetriske. Til symmetriske indgangssignaler benyttes XLR- og 6,3-mm stereo jack-indgangene. Til de asymmetriske indgangssignaler forbindes XLR-stikkets ubenyttede ben til jord. Ved mono-jackstik er det ikke nødvendigt at ændre noget. Kan man høre støjsignaler såsom sus eller knitren, kan det anbefales at adskille forstærkerindgangen fra kilden. På den måde kan man konstatere, om støjen stammer fra forankoblede apparater. Vær opmærksom på, at begge kanalers forstærkning skal nedreguleres før start (GAIN-switch på anslag til venstre), da det ellers kan føre til beskadigelse af højtalerne. Fig. 4.1: Professionelle højtalertilslutning Anvend om muligt tykke og korte højtalerkabler for at forhindre effekttab. Der må ikke lægges udgangskabler ved siden af indgangskablerne Anvendelse af tilslutningsklemmer Hvis De vil tilslutte Deres højtalerkabel med tilslutningsklemmerne til sluttrinet, skal De gøre således: 1) Sluk for apparatet, og skil det fra nettet (træk stikket ud). 2) Fjern plastafdækningen over tilslutningsklemmerne ved at løsne de to skruer til højre for tilslutningerne, og tag afdækningen lige op og af. 3) Bøsningen var udviklet til højtalere med høje power specifikationer. Fastgør nu enderne eller klemskoene til Deres højtalerkabel med de tilhørende tilslutningsklemmer. 4) Sæt nu plastafdækningen lodret på tilslutningsklemmerne igen, og fastgør dem med skruerne, som blev løsnet før. Slut aldrig apparatet til uden påskruet plastafdækning! Udgange EUROPOWER er forsynet med flere udgangstilslutninger: to bøsninger og to par berøringssikre skrueklemmer. Professionelle højtalertilslutning er specielt udviklet til forsyning af højeffekthøjtalere. Den falder i hak, forhindrer elektrisk stød og sørger for den rette polaritet. På den øverste bøsning ligger enten en eller begge kanaler og egner sig således også til mono-brokobling (1+/2+). På den nederste bøsning ligger kun signalerne fra kanal 2. Fig. 4.2: Plastafdækning over tilslutningsklemmerne

11 11 Når der anvendes tilslutningsklemmer skal man være opmærksom på, at kabelenden ikke afisoleres for langt og er fuldstændig dækket, så den blanke tråd ikke kan ses. Kabelklemsko skal have isolerede klemmer, så der ikke er fare for elektrisk stød. I mono-brokoblingsmode skal de midterste to tilslutningsklemmer anvendes. Du skal desuden være opmærksom på, at det er den korrekte polaritet. * Obs Hvis de blanke kabelender er synlige ved tilslutningsklemmerne, må forstærkeren ikke benyttes, der der er fare for elektrisk stød. Fig. 4.4: 6,3-mm-mono-jackstik Nettilslutning EUROPOWER må kun tilsluttes den korrekte netspænding, som er angivet på apparatet. Sluttes apparatet til en forkert netspænding, kan det ødelægge forstærkeren. Inden apparatet tændes, skal alle kabelforbindelser kontrolleres og forstærkningen skrues ned. 4.2 Audioforbindelser Til de forskellige anvendelsesområder skal der benyttes en del forskellige kabler. Den følgende illustration viser, hvilke krav kablerne skal opfylde. Vær altid opmærksom på at benytte kabler af høj kvalitet. Hvis du tilslutter et symmetrisk indgangssignal, er det vigtig at du udelukkende benytter symmetriske kabler, da et enkelt usymmetrisk kabel kan gøre totalsignalet usymmetrisk. Fig. 4.5: 6,3-mm-stereo-jackstik Fig. 4.3: XLR-forbindelser

12 12 5. Tekniske data Udgangseffekt 1 % THD (sinusbølge), begge kanaler aktiveret EP Ω per kanal 350 W 4 Ω per kanal 500 W 2 Ω per kanal 650 W EP Ω per kanal 550 W 4 Ω per kanal 950 W 2 Ω per kanal 1250 W 1 % THD (sinusbølge), monobrokoblet EP Ω 1000 W 4 Ω 1300 W EP Ω 1750 W 4 Ω 2400 W Spidseffekt, begge kanaler aktiveret EP Ω per kanal 400 W 4 Ω per kanal 750 W 2 Ω per kanal 1000 W EP Ω per kanal 750 W 4 Ω per kanal 1400 W 2 Ω per kanal 2000 W Spidseffekt, monobrokoblet EP Ω 1500 W 4 Ω 2000 W EP Ω 2800 W 4 Ω 4000 W Klirfaktor EP2000 < 0,01% EP4000 < 0,02% Frekvensgang ved 10 db ved optimal dynamik på -3 db-punkter Dæmpningsfaktor EP2000/EP Hz - 20 khz, +0/-1 db 5 Hz - 50 khz > 8 Ω Støj ikke vægtet, 20 Hz - 20 khz Forstærkning EP2000 EP4000 Indgangsfølsomhed V RMS 8 Ω) Indgangsimpedans EP2000/EP4000 Funktionsregulator/-kontakt Frontside Bagside LED-visninger POWER CLIP SIGNAL Tilslutning Indgange Udgange Blæserkøling EP2000/EP4000 Beskyttelseskredse EP2000/EP4000 Højtalerbeskyttelse EP2000/EP4000 Koblingstype EP2000 EP4000 Strømforsyning -100 db 40-dobbelt (32 db) 50-dobbelt (34 db) Netspænding/Sikringsafbryder (kan stilles tilbage) V~, 50/60 Hz 15 A V~, 50/60 Hz 8 A Effektforbrug EP2000 EP4000 Nettilslutning EP2000 1,15 V (+3,4 dbu) EP4000 1,23 V (+4,0 dbu) 10 kω (usymmetrisk), 20 kω (symmetrisk) Power-kontakt, Gain-regulator (kanal 1 og 2) DIP-kobler (10-dobbelt) grøn LED rød LED, 1 per kanal gul LED, 1 per kanal symmetriske XLR- og 6,3-mm-stereojackstik-bøsninger Touch-Proof -skrueklemmer og udtag (SPEAKON-kompatibel) Temperaturafhængig omdrejningstalregulering, back-to-front -luftcirkulation mod: kortslutning, åben udgang, term. overbelastning og HF desuden: stabildrift ved komplekse belastninger Turn On/Off Mute-kobling, jævnspændingskontaktor Class AB i modtaktkobling Class H i modtaktkobling 1600 W 2600 W Standard-koldapparattilslutning

13 13 Dimensioner/Vægt Dimensioner (H x B x D) Vægt EP2000 EP4000 ca. 88 x 482,6 x 402 mm ca. 15,7 kg ca. 16,6 kg Dementi Forbehold for retten til tekniske ændringer og ændring af udseendet uden varsel. Alle informationer heri er korrekte ved trykningen. Alle det nævnte varemærker (bortset fra BEHRINGER,, BEHRINGER,-logoet, JUST LISTEN og EUROPOWER) tilhører deres respektive ejere og er ikke tilknyttet Fa. BEHRINGER bestræber sig altid på, at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages altid uden forudgående bekendtgørelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder. BEHRINGER. BEHRINGER, påtager sig ikke noget ansvar for noget som helst tab, som måtte overgå enhver anden person, som stoler enten helt eller delvist på nogen beskrivelse, billede eller udsagn, som er indeholdt i denne manual. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Produkter sælges kun gennem vore autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere er ikke agenter for BEHRINGER, og er ikke bemyndiget til på nogen måde at forpligte BEHRINGER, hverken ved udtrykkelig eller underforstået tilsagn. Denne betjeningsvejledning er ophavsretslig beskyttet. Ingen del af denne manual må mangfoldiggøres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, inkl. fotokopiering og optagelse under nogen form eller til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firma BEHRINGER International GmbH. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES BEHRINGER, International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich, Tyskland, Tlf , Fax

14 14

15 15

16 Denne manual findes også på Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Russisk, Polsk, Hollandsk, Finsk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Græsk, Japansk og Kinesisk. Der findes muligvis også en nyere version af denne manual. Download manualerne fra rette produktside på:

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

EUROPOWER EP4000/EP2000. Betjeningsvejledning

EUROPOWER EP4000/EP2000. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning EUROPOWER / Professional 4,000 and 2,000-Watt Stereo Power Amplifier with ATR (Accelerated Transient Response) Technology 2 EUROPOWER / Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...

Læs mere

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Betjeningsvejledning A

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Betjeningsvejledning A Betjeningsvejledning A50-73729-00001 Vigtige sikkerhedsanvisninger + For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

EUROLIVE B212/B215. Betjeningsvejledning. Version 1.1 maj 2006

EUROLIVE B212/B215. Betjeningsvejledning. Version 1.1 maj 2006 Betjeningsvejledning Version 1.1 maj 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2002 www.behringer.com DANSK Velkommen hos BEHRINGER! Tak for den tillid du har vist os ved købet af ULTRA-DI DI20. På scenen og i studiet sker det igen og igen,

Læs mere

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Dementi...5 1. Indledning...6 2. Kabeltest-Mode...6 2.1 Opsporing og visning

Læs mere

Kort vejledning Version 1 1 juni 2004 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger 2) Opbevar disse anvisninger 3) Ret Dem efter alle advarsler 4) Følg

Læs mere

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Kort vejledning Version 1.1 august 2005 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke

Læs mere

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter User Manual ULTRA-DI DI20 Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter 2 ULTRA-DI DI20 Inholdsfortegnelse Tak... 2 Dementi... 5 1. Velkommen hos BEHRINGER!... 6 2. Betjeningselementer... 6 3. Tilslutningsmuligheder...

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Betjeningsvejledning V01 2007-07 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen).

Læs mere

EUROLIVE B1220DSP. Betjeningsvejledning V01 2007-07

EUROLIVE B1220DSP. Betjeningsvejledning V01 2007-07 Betjeningsvejledning V01 2007-07 Vigtige sikkerhedsanvisninger Forsigtig: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere Kort vejledning Version 1.1 juli 2003 DANSK Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Deres udstyr

Læs mere

DEMENTI. Vigtige sikkerhedsanvisninger GARANTI. 1 Garanti

DEMENTI. Vigtige sikkerhedsanvisninger GARANTI. 1 Garanti Betjeningsvejledning BUGERA 412H-BK Classic 4 x 12", 200-Watt Half-Stack Guitar Cabinet with Original BUGERA Speakers 2 BUGERA 412H-BK Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler

Læs mere

PC MAC Intel eller AMD CPU med 400 MHz eller højere G3 med 300 MHz eller højere. Windows XP eller 2000. Mac OS 9.0.4 eller højere, 10.

PC MAC Intel eller AMD CPU med 400 MHz eller højere G3 med 300 MHz eller højere. Windows XP eller 2000. Mac OS 9.0.4 eller højere, 10. Betjeningsvejledning Version 1.0 januar 2006 1. INDLEDNING Mange tak for den tillid, du har vist os ved at købe U-CONTROL. Med har du anskaffet dig et effektivt Audio Interface med USB-tilslutning, som

Læs mere

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3 Betjeningsvejledning Version 1.0 marts 2006 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt. Opbevar sikkerheds- og betjeningshenvisningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 april 2005 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER De nærmere sikkerhedshenvisninger: Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt.

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS /MS20 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

ULTRAZONE ZMX8210. Betjeningsvejledning A50-17421-00002

ULTRAZONE ZMX8210. Betjeningsvejledning A50-17421-00002 == Betjeningsvejledning A50-17421-00002 Vigtige sikkerhedsanvisninger * Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

STUDIE-KONDENSATORMIKROFON C-1

STUDIE-KONDENSATORMIKROFON C-1 Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2003 DANSK 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER De nærmere sikkerhedshenvisninger: Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt.

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1 0 April 2004 DANSK 1) Læs disse anvisninger 2) Opbevar disse anvisninger 3) Ret Dem efter alle advarsler 4) Følg alle anvisninger 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

Kortvejledning Version 1.1 januar 2001 www.behringer.com DEUTSCH DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der

Læs mere

EUROLIVE B212XL/B215XL

EUROLIVE B212XL/B215XL Betjeningsvejledning EUROLIVE B212XL/B215XL 800/1000 Watt 2-vejs PA højtalersystem med 12"/15" woofer og 1,75" titanium compressions driver Tak Tak fordi du valgte at købe BEHRINGER EUROLIVE B212XL/B215XL.

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1. Indledning...

Læs mere

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Kort vejledning A50-45730-04003

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Kort vejledning A50-45730-04003 Kort vejledning A50-45730-04003 * om,! vigtige Vigtige sikkerhedsanvisninger Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

ULTRA-DI PRO DI4000 Kort vejledning Udgave 1.1 Juni 2001 www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes.

Læs mere

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 User Manual Inholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone Betjeningsvejledning C-1 Studio Condenser Microphone 2 C-1 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse

Læs mere

Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output

Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310 High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output 2 SUPER-X PRO CX2310 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor

Betjeningsvejledning TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor Betjeningsvejledning TRUTH / High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 Garanti... 3 1. Indledning...

Læs mere

Version 1.1 september 2003 ULTRAGRAPH PRO FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 DANSK ULTRAGRAPH PRO FBQ1502/ULTRAGRAPH PRO FBQ3102/ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 Kort vejledning VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15 Woofers and 1.75 Titanium-Diaphragm Compression Driver Betjeningsvejledning EUROLIVE VP2520 Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver VP1800S Professional 1600-Watt 18" PA Subwoofer VP1520 Professional

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1. Indledning...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 december 2002 DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der findes ingen dele

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

U-CONTROL UMX25. Kort vejledning. Version 1.1 august 2006

U-CONTROL UMX25. Kort vejledning. Version 1.1 august 2006 Kort vejledning Version 1.1 august 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box

Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box 2 ULTRA-DI DI100 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 1. Betjeningselementer... 7 2. Tilslutningsmuligheder...

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR Betjeningsvejledning Version 1.0 Marts 2007 1. INTRODUKTION Tak for den tillid, du har vist os ved at købe BEHRINGER USB-guitar iaxe629. Din computer bliver til den ultimative arbejdsplatform, hvor du

Læs mere

ULTRABASS PRO EX1200. Kort vejledning DANSK. Version 1.0 April 2001. www.behringer.com

ULTRABASS PRO EX1200. Kort vejledning DANSK. Version 1.0 April 2001. www.behringer.com Kort vejledning Version 1.0 April 2001 www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der findes

Læs mere

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520 EUROLIVE SERIES Brugervejledning Version 1.2 Juni 2001 F1220 F1520 B1020 B1220 B1520 B1500X B1800X www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER EUROLIVE-boksene er forsynet med plastikhjørner, der griber

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

EUROPOWER PMH518M. Brugsanvisning. Version 1.1 April 2006

EUROPOWER PMH518M. Brugsanvisning. Version 1.1 April 2006 Brugsanvisning Version 1.1 April 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg alle

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere