EUROPOWER EP2000/EP4000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPOWER EP2000/EP4000"

Transkript

1 Betjeningsvejledning EUROPOWER EP2000/EP4000 Professionel 2000 og 4000 Watt stereo kraft-forstærker med ATR (Accelerated Transient Response) teknologi Tak for lån Inholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt en BEHRINGER EUROPOWER forstærker. Dette stykke high-end udstyr er udviklet til professionel live brug og dets mange egenskaber gør det til en meget brugbar og driftsikker del af dit lydsystem. EUROPOWER forstærkerne inkluderer et indgangsfilter for hver kanal som giver dig mulighed for at fjerne de lavfrekvente dele af signalet om nødvendigt. Tillige beskytter den indbyggede limiter dine højtalere. Forskellige driftstilstande, såsom parallel eller monobrokoblet, åbner for forskellige muligheder for effektiv integration med resten af dit lydudstyr til næsten enhver anvendelse. Denne manual beskriver først diverse betjeningselementer og tilslutninger så du til fulde forstår EUROPOWER forstærkeren og dens funktioner. Derefter gennemgår manualen EUROPOWER forstærkerens forskellige anvendelses muligheder, og til sidst ser den på flere detaljer omkring installation og forbindelsesmuligheder. God fornøjelse med din nye forstærker. Tak for lån... 1 Sikkerhedsanvisninger Introduktion Inden du starter Betjeningselementer Fronten Bagsiden Konfigurationsknapper (MODE SWITCHES) Anvendelser Forskelle mellem 2-kanals-, parallel- og monobrokoblingsdrift Bi-amping Installation Tilslutninger Audioforbindelser Tekniske data Dementi Denne manual findes også på Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Russisk, Polsk, Hollandsk, Finsk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Græsk, Japansk og Kinesisk. Der findes muligvis også en nyere version af denne manual. Download manualerne fra rette produktside på: A50-A

2 2 Sikkerhedsanvisninger * Obs Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for stød.! Obs!Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejledningen.! Obs!For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren. Al service små kun foretages af faguddannet personale. Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet. Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må kun udføres af faguddannet personale. Vi henviser til, at kraftige lydstyrker kan beskadige hørelsen og/eller højtalere. Indstil venligst udgangstrinnets to Gain-regulatorer på anslag mod venstre, inden der tændes for apparatet. Sørg altid for en rimelig lydstyrke. Ventilation: Apparatet bør anbringes således, at dets placering ikke hindrer korrekt ventilation. For eksempel bør apparatet ikke anbringes på en seng, et tæppe eller en lignende overflade, der eventuelt kan blokere apparatets ventilationshuller, ligesom det ikke må placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et skab, der kan hindre den frie luftcirkulation gennem ventilationsåbningerne.! Obs!Læs {1}. disse anvisninger. {2}. Opbevar disse anvisninger. {3}. Ret Dem efter alle advarsler. {4}. Følg alle anvisninger. {5}. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. {6}. Brug kun en tør klud ved rengøring. {7}. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. {8}. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. {9}. Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan De tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik. [10]. Beskyt lysnetkablet fra at bli ve betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse. [11]. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten. [12]. Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så De undgår at komme til skade ved at snuble. [13]. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. [14]. Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. [15]. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder. [16]. Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal Ade altid være tilgængelige.

3 1. Introduktion Ærligt talt, hvem bryder sig egentligt om at læse manualer. Vi ved, at du er ivrig efter at komme i gang med det samme, men læs venligst denne manual grundigt, og behold den som reference i fremtiden. Du kan først forstå og udnytte alle EUROPOWER forstærkerens egenskaber, når du har læst disse instruktioner. 1.1 Inden du starter Udlevering EUROPOWER blev i fabrikken pakket omhyggeligt ind, for at gerantere en sikker transport. Er emballagen trods alt beskadiget, skal apparatet omgående kontrolleres for ydre skader. Ved eventuelle beskadigelser skal du IKKE returnere apparatet til os, men først underrette forhandleren og transportøren, da et evt. erstatningskrav ellers kan bortfalde Idrifttagning Sørg for, at apparatet ventileres tilstrækkeligt og undgå at udgangstrinnet overophedes, ved at holde en god afstand til andre varmeudstrålende apparater. Netforbindelsen etableres via et netkabel med tilslutning for koldstart. Den er i overensstemmelse med de krævede sikkerhedsregler. Det er vigtigt, at alle apparater er tilsluttet jord. For din egen sikkerhed bør du aldrig fjerne apparaternes eller netkablernes jordforbindelse eller gøre den virkningsløs. I områder med kraftige radiosendere og højfrekvenskilder kan lydkvaliteten forringes. Øg afstanden mellem sender og apparat og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger Online-registrering Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen og læs garantibetingelserne grundigt igennem. Firmaet BEHRINGER yder en garanti på et år* fra købsdatoen gældende for materiale- eller fabrikationsmangler. Hvis du har brug for garantibestemmelserne på dansk, kan disse hentes på vort websted på adressen eller de kan bestilles telefonisk på nummer Hvis dit BEHRINGER-produkt er defekt, ser vi gerne, at det bliver repareret så hurtigt som muligt. Vi beder dig rette direkte henvendelse til den BEHRINGER-forhandler, som du har købt udstyret hos. Såfremt dit BEHRINGER-forhandler ikke er i nærheden, kan du også henvende dig direkte til en af vores filialer. En liste med kontaktadresser til vores BEHRINGER-filialer findes i originalemballagen til dit udstyr (Global Contact Information/European Contact Information). Hvis der ikke er angivet nogen kontaktadresse i din land, bedes De rette henvendelse til den nærmeste distributør. De pågældende kontaktadresser kan findes under Support på vores hjemmeside Afviklingen af et eventuelt garantitilfælde lettes betydeligt, hvis dit udstyr er registreret hos os sammen med købsdatoen. Mange tak for dit samarbejde! * For dette kan for Kunderne indenfor den europæiske union gælde andre bestemmelser. Videre informationer får EU-kunder hos BEHRINGER Support Tyskland. 3

4 4 2. Betjeningselementer 2.1 Fronten Fig. 2.1: Betjeningselementer på fronten Da betjeningselementerne på de to udgangstrin EP2000 og EP4000 ikke kan skelnes fra hinanden, har vi efterfølgende for overskuelighedens skyld kun illustreret EP2000. [1] Tænd for udgangstrinnet på netafbryderen. POWER-kanppen adskiller apparatet ved frakobling ikke fuldstændig fra strømnettet. Træk derfor kablet ud af stikdåsen, når apparatet ikke benyttes i længere tid. [2] Udblæsningsåbningen sidder i apparatets front, så den opvarmede køleluft ikke kommer ind i rack-kabinettet og forårsager beskadigelser eller apparatsvigt. [3] [4] [5] [6] Clip-LED en lyser, når udgangstrinnets signalniveau overstyrer. Er dette tilfældet, skal du reducere indgangsniveauet til en passende styrke, indtil LED en ikke lyser længere. SIGNAL-LED en lyser, når der er et signal på indgangen. Med GAIN-regulatorerne (kanal 1 og 2) indstilles signalforstærkningen. POWER-LED en lyser, når der tændes for apparatet. 2.2 Bagsiden Fig. 2.2: Betjeningselementerne på bagsiden samt tilslutninger [7] [8] [9] [10] Dette er de symmetriske XLR-indgangskanaler (kanal 1 og 2). Dette er stereo-jack-indgangene (kanal 1 og 2). Disse kan naturligvis også være asymmetriske. Dette er MODE SWITCHES, som kan benyttes til at bestemme driftsarterne samt limiterens og højpasfiltrets indstillinger (se kap. 2.3). Her sidder apparatets blæser. Blæserhastigheden reguleres automatisk og sikrer en gnidningsløs drift. Der skal være god afstand til andre varmeudstrålende apparater, så man undgår, at EUROPOWER s funktioner svigter. [11] Dette er udgangene (kanal 1 og 2). I mono-brokoblingsmode (se kap ) benyt kun kanal 1 s udgang. Nærmere beskrivelse af tilslutningerne er at finde i kapitel 4.1. [12] Dette er udgangsklemmerne (kanal 1 og 2). Vær opmærksom på, at benytte de to midterste tilslutninger i monobrokoblings-mode for tilslutning af højtalerne.

5 [13] BREAKER (sikringsautomat). Med et simpelt tryk på denne knap kan den udløste automat atter tages i brug efter at alle fejlkilder er fjernet. BREAKER en erstatter de ellers gængse smeltesikringer.! Obs!Inden BREAKER-knappen aktiveres skal systemet altid frakobles (POWER-knappen på OFF)! [14] Netforbindelsen etableres via en IEC-koldstartEbøsning. Et passende netkabel er inkluderet i leveringsomfanget. [15] EUROPOWER s serienummer. [16] Her er en detaljeret oversigt over MODE SWITCH enes individuelle funktioner (se {9}). 2.3 Konfigurationsknapper (MODE SWITCHES) Indgangsfilter Hhv. LF- og højpasfiltret skærer frekvensen hhv. under 30 Hz og 50 Hz. Herved optimeres basgengivelsen, da ultradybe, forstyrrende frekvenser fjernes, og der derved er mere ydelse til rådighed til gengivelse af det ønskede frekvensområde. Med switch 3 (kanal 1) og 8 (kanal 2) kan filtrene deaktiveres og aktiveres. Med switch 2 (kanal 1) og 9 (kanal 2) bestemmes grænsefrekvensen. Når filtrene er frakoblede fraskæres frekvenser under 5 Hz, så der ydes beskyttelse imod infralydfragmenter og jævnspænding. Filtrene indstilles efter frekvensgangen på dine højtalere, da nogle højtalere (fx basreflekshøjtalere) er meget modtagelige for for kraftige udsving af membranen under det angivne frekvensområde. 50 Hz-filtret bør benyttes til alle bredbåndshøjtalere, det det de suden giver en let forstærkning i området omkring 100 Hz, hvorved der opnås en fyldigere klang. 30 Hz-filtret egner sig fortræffeligt til subwoofer-drift og til store bredbåndskabinetter. Off -indstillingen bør kun benyttes under særlige omstændigheder som fx studieindspilning, hvor det gælder om at genkende infralydfragmenter i mixet og derefter at fjerne dem. 5 Fig. 2.3: EUROPOWER s DIP-switch Clip limiter Når indgangssignalet overstyrer udgangstrinnet, forvrænges udgangssignalet. Begge udgangstrinnets kanaler er derfor udstyret med en Clip Limiter, som enten kan til- eller frakobles. Den genkender selv overstyringer og forringer forstærkningen indtil forvrængningen er acceptabel. For at modtage signalets dynamik, sætter Clip Limiteren ved minimal overstyring ind med en moderat undertrykkelse. Clip Limiterne aktiveres med switch 1 (kanal 1) og 10 (kanal 2). Ved brugen af bredbånds-højtalersystemer reducerer Clips Limiteren højfrekvensforvrængningerne, som opstår ved overstyringer af udgangstrinnet. Aktuatorerne beskyttes således for mulige beskadigelser.

6 Tokanalsdrift (stereodrift) Ved denne driftsart arbejder begge sluttrinnets kanaler uafhængige af hinanden med et separat indgangssignal. Der er tilsluttet to uafhængige højtalere på udgangene. MODE SWITCHES 4 og 5 indstilles på STEREO for at aktivere denne driftsart. Ved 2-kanalsdrift skal switchene for brokoblet mono-mode være deaktiveret (DIP-switch 6 og 7 i venstre position) Paralleldrift Indgangs-parallelkoblingen muliggør paralleldrift, hvorved der føres et signal over en af indgangene til begge udgange. Hver kanal driver derved sin egen højtaler med uafhængig forstærkning, filtrering og spidsbegrænsning. MODE SWITCH 4 og 5 indstilles på PARALLEL INPUTS for at koble indgangene. Ved paralleldrift skal switchene for brokoblet mono-mode være deaktiveret. Med parallelkoblede indgange kan de resterende indgangsbøsninger benyttes til at videregive signalet til andre forstærkere. Det betyder, at indgangene fra kanal 2 i dette tilfælde bliver til udgange. Paralleldriften benyttes, når to højtalere starter med samme signal, men skal anvende separat forstærkning, filtrering eller begrænsning. Mono-brokoblingen stiller høje krav til forstærker og højtalere. Overdreven overstyring kan føre til at forstærkerens mutefunktion træder i krafteller til højtalerbeskadigelser. Du skal sikre dig, at dinhøjtaler (mindst 5 ohm) samt kabler kan bearbejde tilsvarende høje effekter. 3. Anvendelser Vi anbefaler at benytte EUROPOWER sammen med 8 ohms højtalere med en udgangseffekt på hhv. to gange 400 Watt (EP2000) eller to gange 750 Watt (EP4000), for at opnå en optimal driftssikkerhed. 3.1 Forskelle mellem 2-kanals-, parallelog monobrokoblingsdrift 2-kanalsdrift er en forstærkers mest gængse driftsart. Begge kanaler arbejder fuldstændigt uafhængig af hinanden. Der er både et separat indgangs- samt udgangssignal Mono-brokoblingsdrift I denne driftsart lægges spændingen fra begge kanaler sammen og føres til en højtaler. Resultatet er en dobbelt spænding, en firedobling af den maksimale ydelse og ca. en tredobling af den konstante udgangseffekt fra en enkelt kanal. I monobrokoblingsmode benyttes indgang, udgang, Gain-regulering, indgangsfiltre samt limiteren fra kanal 1. Hele kanal 2 benyttes ikke ved denne driftsart. For at undgå sletninger på grund af intern fasevending, skal GAIN-regulatoren fra kanal 2 stå på anslag til venstre. Benyt denne driftsart for at kunne benytte begge kanalers effekt til en enkelt 8 eller 4 ohms modstand. Til dette skal switch 6 og 7 indstilles på BRIDGE MODE ON Hvis du som udgang vælger de to tilslutningsklemmer, skal du benytte de to midterste tilslutninger.

7 Eksempler: 2-kanals-(stereo-)gengivelse. To uafhængige monosignaler som fx instrumentsignal og monitormix. Bi-amp-drift, med bassen til kanal 1 og diskanten til kanal 2 (se kap. 3.2 Bi-Amping ). 7 Paralleldriften svarer til 2-kanalsdriften, med den forskel, at begge kanalers indgange kan kobles sammen internt. Et indgangssignal styrer parallelt begge kanaler, hvis filtre osv. kan indstilles adskilt. Eksempler: Et monosignal forsyner udgangstrinnets to kanaler, men forstærkerindstillingen indstilles forskelligt for hvert højtalersystem. Paralleldrift (som beskrevet ovenfor) med yderligere aktivering af endnu en forstærker via den ledige indgang. Herved udsendes indgangssignalet under paralleldriften og kan føres videre efter ønske. Hvis du tilslutter et symmetrisk indgangssignal, er det vigtig at du udelukkende benytter symmetriske kabler, da et enkelt usymmetrisk kabel kan gøre totalsignalet usymmetrisk. Fig. 3.1: 2-kanalsdrift Fig. 3.3: Paralleldrift Fig. 3.2: DIP-switch-indstillinger til 2-kanalsdrift

8 8 Fig. 3.4: DIP-switch-indstillinger til paralleldrift Fig. 3.6: DIP-switch-indstillinger til mono-brokoblingsdrift Ved monobrokobling omkonfigureres forstærkeren således, at spændingen fra begge kanaler lægges sammen og sendes til et enkelt højtalersystem. Der er både et indgangs- og udgangssignal, og der benyttes kun funktioner fra kanal 1 ikke fra kanal 2. Hvis du allerede har indstillet DIP-switch 4 og 5 på PARALLEL INPUTS under aktiveret mono-brokoblingsdrift, ligger indgangssignalet, som skal føres videre til en yderligere forstærker, på den ikke benyttede indgang (indgang kanal 2). Eksempler: Drift af en enkelt 8 ohms højtaler. Drift af en enkelt 4 ohms højtaler. Når udgangstrinnet overstyres gennem længere tid, kan forstærkeren mute i nogle sekunder. I nogle tilfælde kan også sikringsautomaten aktiveres. Vær altid opmærksom på et passende lydstyrkeniveau for at undgå overstyringer.! Obs!Der må ikke køres med en belastning på 2 ohm ved brokobling. Hvis du tilslutter et symmetrisk indgangssignal, er det vigtig at du udelukkende benytter symmetriske kabler, da et enkelt usymmetrisk kabel kan gøre totalsignalet usymmetrisk. Forholdsregler ved mono-brokoblingsdrift I mono-brokoblingsdrift kan der forekomme overdrevet udstyring og for tidlig frakobling af udgangstrinnet. I værste fald kan det føre til beskadigelse af højtalerne. Vær derfor altid opmærksom på, at højtalerne kan forarbejde tilsvarende høje effekter. Mellem udgangstilslutningerne på EP4000 ligger en udgangsspænding på op til 100 Volt RMS. Derfor er det vigtigt at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger ved tilslutning af højtalerne. Fig. 3.5: Mono-brokoblingsdrift

9 9 3.2 Bi-amping Ved hjælp af et aktivt frekvensdeler kan frekvensområdet opdeles i flere bånd. Således kan eksempelvis et monosignal splittes i et højfrekvens- og et lavfrekvensområde. Disse to signaler tilsluttes udgangstrinnets indgange, så kanal 1 forstærker lavfrekvens- og kanal 2 højfrekvensområdet (2-kanaldrift). Sluttrinnets udgange sluttes nu til en 2-vejs højtaler, hvor udgangssignal 1 sluttes til basenheden og udgangssignal 2 til diskantenheden. I stedet for en 2-vejs højtaler kan der naturligvis benyttes 2 adskilte højttalere. Et stereosignal kan splittes på samme måde. Men dertil skal du bruge hhv. to 2-vejs højtalere (eller fire separate højtalere), to EUROPOWER-udgangstrin og et aktiv 2-vejs stereofrekvensdeler. BEHRINGER SUPER-X PRO CX2310 egner sig optimalt til dette formål og har desuden en mono-subwoofer-udgang. Med et tredje EP2000-sluttrin fortrinsvis i mono-brokoblingsdriftog en subwoofer-højtaler har du det perfekte supplement til stereo-bi-amp-driften i lavfrekvensområdet (se fig. 3.7). Udgangstrinnenes indgangsfiltre til højfrekvens- og mellemfrekvensområdet bør i dette tilfælde være aktiveret og indstillet på 50 Hz. For at fjerne for dybe, forstyrrende frekvenser fra klangbilledet, bør ligeledes anvendes indgangsfiltre med 30 Hz til subwoofersignalet. Som et optimalt supplement til dit P.A.-anlæg egner højtalerne fra BEHRINGER EUROLIVE SERIES sig i øvrigt fortræffeligt, da der findes en passende model til ethvert frekvensområde og enhver situation. Ved brugen af Clip Limiteren kan der ved stærk begrænsning forekomme en forskubbelse af klangbalancen i bi-amp-mode. Fig. 3.7: Stereo-bi-amp-mode med separat subwoofer

10 10 4. Installation EUROPOWER kan indbygges i en 19"-rack og optager 2 højdeenheder. Brug 4 befæstelsesskruer og spændeskiver til montering i front. Bagsiden af forstærkeren skal også støttes, især under flytning. Det skal sikres, at der kan komme tilstrækkelig kold luft ind i rack-kabinettet, især hvis andre apparater leder varm køleluft ind i rack-kabinettet. Hos EUROPOWER EP2000 og EP4000 kommer den varme køleluft ud af fronten, så rack-kabinettet ikke overhedes. Blæserhastigheden er reguleret og sikrer en sikker drift. Blokér aldrig hhv. luftindsugnings- eller luftudblæsningsåbninger. Udgangstrinnets beskyttelsesfrakobling beskytter mod for høje interne temperaturer. 4.1 Tilslutninger Indgange Hver kanal har symmetriske XLR- og 6,3-mm stereo jack-indgange, hvis indgangsimpedans er 20 kω symmetrisk og 10 kω asymmetrisk. Symmetriske signaler forårsager færre brumproblemer end de asymmetriske. Til symmetriske indgangssignaler benyttes XLR- og 6,3-mm stereo jack-indgangene. Til de asymmetriske indgangssignaler forbindes XLR-stikkets ubenyttede ben til jord. Ved mono-jackstik er det ikke nødvendigt at ændre noget. Kan man høre støjsignaler såsom sus eller knitren, kan det anbefales at adskille forstærkerindgangen fra kilden. På den måde kan man konstatere, om støjen stammer fra forankoblede apparater. Vær opmærksom på, at begge kanalers forstærkning skal nedreguleres før start (GAIN-switch på anslag til venstre), da det ellers kan føre til beskadigelse af højtalerne. Fig. 4.1: Professionelle højtalertilslutning Anvend om muligt tykke og korte højtalerkabler for at forhindre effekttab. Der må ikke lægges udgangskabler ved siden af indgangskablerne Anvendelse af tilslutningsklemmer Hvis De vil tilslutte Deres højtalerkabel med tilslutningsklemmerne til sluttrinet, skal De gøre således: 1) Sluk for apparatet, og skil det fra nettet (træk stikket ud). 2) Fjern plastafdækningen over tilslutningsklemmerne ved at løsne de to skruer til højre for tilslutningerne, og tag afdækningen lige op og af. 3) Bøsningen var udviklet til højtalere med høje power specifikationer. Fastgør nu enderne eller klemskoene til Deres højtalerkabel med de tilhørende tilslutningsklemmer. 4) Sæt nu plastafdækningen lodret på tilslutningsklemmerne igen, og fastgør dem med skruerne, som blev løsnet før. Slut aldrig apparatet til uden påskruet plastafdækning! Udgange EUROPOWER er forsynet med flere udgangstilslutninger: to bøsninger og to par berøringssikre skrueklemmer. Professionelle højtalertilslutning er specielt udviklet til forsyning af højeffekthøjtalere. Den falder i hak, forhindrer elektrisk stød og sørger for den rette polaritet. På den øverste bøsning ligger enten en eller begge kanaler og egner sig således også til mono-brokobling (1+/2+). På den nederste bøsning ligger kun signalerne fra kanal 2. Fig. 4.2: Plastafdækning over tilslutningsklemmerne

11 11 Når der anvendes tilslutningsklemmer skal man være opmærksom på, at kabelenden ikke afisoleres for langt og er fuldstændig dækket, så den blanke tråd ikke kan ses. Kabelklemsko skal have isolerede klemmer, så der ikke er fare for elektrisk stød. I mono-brokoblingsmode skal de midterste to tilslutningsklemmer anvendes. Du skal desuden være opmærksom på, at det er den korrekte polaritet. * Obs Hvis de blanke kabelender er synlige ved tilslutningsklemmerne, må forstærkeren ikke benyttes, der der er fare for elektrisk stød. Fig. 4.4: 6,3-mm-mono-jackstik Nettilslutning EUROPOWER må kun tilsluttes den korrekte netspænding, som er angivet på apparatet. Sluttes apparatet til en forkert netspænding, kan det ødelægge forstærkeren. Inden apparatet tændes, skal alle kabelforbindelser kontrolleres og forstærkningen skrues ned. 4.2 Audioforbindelser Til de forskellige anvendelsesområder skal der benyttes en del forskellige kabler. Den følgende illustration viser, hvilke krav kablerne skal opfylde. Vær altid opmærksom på at benytte kabler af høj kvalitet. Hvis du tilslutter et symmetrisk indgangssignal, er det vigtig at du udelukkende benytter symmetriske kabler, da et enkelt usymmetrisk kabel kan gøre totalsignalet usymmetrisk. Fig. 4.5: 6,3-mm-stereo-jackstik Fig. 4.3: XLR-forbindelser

12 12 5. Tekniske data Udgangseffekt 1 % THD (sinusbølge), begge kanaler aktiveret EP Ω per kanal 350 W 4 Ω per kanal 500 W 2 Ω per kanal 650 W EP Ω per kanal 550 W 4 Ω per kanal 950 W 2 Ω per kanal 1250 W 1 % THD (sinusbølge), monobrokoblet EP Ω 1000 W 4 Ω 1300 W EP Ω 1750 W 4 Ω 2400 W Spidseffekt, begge kanaler aktiveret EP Ω per kanal 400 W 4 Ω per kanal 750 W 2 Ω per kanal 1000 W EP Ω per kanal 750 W 4 Ω per kanal 1400 W 2 Ω per kanal 2000 W Spidseffekt, monobrokoblet EP Ω 1500 W 4 Ω 2000 W EP Ω 2800 W 4 Ω 4000 W Klirfaktor EP2000 < 0,01% EP4000 < 0,02% Frekvensgang ved 10 db ved optimal dynamik på -3 db-punkter Dæmpningsfaktor EP2000/EP Hz - 20 khz, +0/-1 db 5 Hz - 50 khz > 8 Ω Støj ikke vægtet, 20 Hz - 20 khz Forstærkning EP2000 EP4000 Indgangsfølsomhed V RMS 8 Ω) Indgangsimpedans EP2000/EP4000 Funktionsregulator/-kontakt Frontside Bagside LED-visninger POWER CLIP SIGNAL Tilslutning Indgange Udgange Blæserkøling EP2000/EP4000 Beskyttelseskredse EP2000/EP4000 Højtalerbeskyttelse EP2000/EP4000 Koblingstype EP2000 EP4000 Strømforsyning -100 db 40-dobbelt (32 db) 50-dobbelt (34 db) Netspænding/Sikringsafbryder (kan stilles tilbage) V~, 50/60 Hz 15 A V~, 50/60 Hz 8 A Effektforbrug EP2000 EP4000 Nettilslutning EP2000 1,15 V (+3,4 dbu) EP4000 1,23 V (+4,0 dbu) 10 kω (usymmetrisk), 20 kω (symmetrisk) Power-kontakt, Gain-regulator (kanal 1 og 2) DIP-kobler (10-dobbelt) grøn LED rød LED, 1 per kanal gul LED, 1 per kanal symmetriske XLR- og 6,3-mm-stereojackstik-bøsninger Touch-Proof -skrueklemmer og udtag (SPEAKON-kompatibel) Temperaturafhængig omdrejningstalregulering, back-to-front -luftcirkulation mod: kortslutning, åben udgang, term. overbelastning og HF desuden: stabildrift ved komplekse belastninger Turn On/Off Mute-kobling, jævnspændingskontaktor Class AB i modtaktkobling Class H i modtaktkobling 1600 W 2600 W Standard-koldapparattilslutning

13 13 Dimensioner/Vægt Dimensioner (H x B x D) Vægt EP2000 EP4000 ca. 88 x 482,6 x 402 mm ca. 15,7 kg ca. 16,6 kg Dementi Forbehold for retten til tekniske ændringer og ændring af udseendet uden varsel. Alle informationer heri er korrekte ved trykningen. Alle det nævnte varemærker (bortset fra BEHRINGER,, BEHRINGER,-logoet, JUST LISTEN og EUROPOWER) tilhører deres respektive ejere og er ikke tilknyttet Fa. BEHRINGER bestræber sig altid på, at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages altid uden forudgående bekendtgørelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder. BEHRINGER. BEHRINGER, påtager sig ikke noget ansvar for noget som helst tab, som måtte overgå enhver anden person, som stoler enten helt eller delvist på nogen beskrivelse, billede eller udsagn, som er indeholdt i denne manual. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Produkter sælges kun gennem vore autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere er ikke agenter for BEHRINGER, og er ikke bemyndiget til på nogen måde at forpligte BEHRINGER, hverken ved udtrykkelig eller underforstået tilsagn. Denne betjeningsvejledning er ophavsretslig beskyttet. Ingen del af denne manual må mangfoldiggøres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, inkl. fotokopiering og optagelse under nogen form eller til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firma BEHRINGER International GmbH. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES BEHRINGER, International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich, Tyskland, Tlf , Fax

14 14

15 15

16 Denne manual findes også på Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Russisk, Polsk, Hollandsk, Finsk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Græsk, Japansk og Kinesisk. Der findes muligvis også en nyere version af denne manual. Download manualerne fra rette produktside på:

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520

Full Range-drift Bi-Amp-drift PINS 1-/1+ Full Range input Input dybe toner PINS 2-/2+ Forbindelsesvej Input høje toner B1020, B/F1220, B/F1520 EUROLIVE SERIES Brugervejledning Version 1.2 Juni 2001 F1220 F1520 B1020 B1220 B1520 B1500X B1800X www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER EUROLIVE-boksene er forsynet med plastikhjørner, der griber

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202 Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records 2 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GUITAR LINK UCG102 DEUTSCH. Brugerhåndbogen. Version 1.0 Oktober 2006

GUITAR LINK UCG102 DEUTSCH. Brugerhåndbogen. Version 1.0 Oktober 2006 Brugerhåndbogen Version 1.0 Oktober 2006 DEUTSCH VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Betjeningsvejledning Xeo Dansk

Betjeningsvejledning Xeo Dansk Betjeningsvejledning Xeo Dansk Alle Apple-produkterer er varemærker fra Apple Inc. Alle Sony-produkter er varemærker fra Sony Electronics Inc. Alle Sonos-produkterer er varemærker fra Sonos Inc. Logitech

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere