1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14"

Transkript

1 1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel Lønarter - generelt Faste lønarter Variable lønarter Variable lønarter - korrektioner Variable lønarter - saldi Saldilønarter for feriepenge Stillingskategorioversigt Stillingskategorioversigt for TJM og TJL Stillingskategorioversigt for overenskomstansatte, time- og honorarlønnede Stillingskategorioversigt for stiftspersonale Stillingskategorioversigt for undervisningsinstitutioner Alle stillingskategorier sorteret efter navn Alle stillingskategorier sorteret efter kategori Stiftslønarter Faste stiftslønarter Variable stiftslønarter Variable korrektionslønarter for stifter og Kirkemusikskoler Variable saldilønarter for stifter og kirkemusikskoler Stiftslønrammer Tabeller og koder - generelt Juni 2009 Side 1

2 1. Tabeller og koder - generelt Denne vejledning er tænkt som et opslagsværk, som den lønansvarlige kan benytte, når de enkelte blanketter skal udfyldes med lønarter og andre koder. Der er i Vejledning til FLØS - Menighedsråd beskrevet felter på blanketterne, som den lønansvarlige skal udfylde med forskellige koder. Værdien af disse koder bliver fastlagt af Kirkeministeriet, enten på baggrund af nogle allerede eksisterende tal i form af bl.a. kommune- og sognekoder, som Kirkeministeriet har fået af Danmarks Statistik, eller i form af fratrædelseskoder, som alene fastlægges af Kirkeministeriet Hvis der sker ændringer i koderne, vil stiftet sende nye tabeller til menighedsrådet, både som en opdatering af dette kapitel og som opdatering af relevante sider i vejledningen. Indlæggelsen af disse forskellige koder i FLØS sker som enkeltstående tabeller. På de følgende sider gennemgås samtlige tabeller, som menighedsrådet har adgang til i FLØS, inkl. koder og standardbetegnelser, der beskriver disse. Bortset fra "store" tabeller som lønarter og stillingskategorier, er koderne endvidere indarbejdet på de relevante steder i vejledningen, således at der bliver færrest mulige opslag. I visse situationer er det nødvendigt at få en forklaring på, hvornår, hvordan og i hvilken forbindelse en kode skal/kan anvendes. Her tænkes på anvendelsen af koder i specielt to tabeller: Stillingskategori og Lønarter. For at lette fremfindingen af korrekte koder, er der til disse to tabeller udarbejdet en uddybende beskrivelse af den enkelte kode og standardbetegnelsen. Tabeller og koder - generelt Juni 2009 Side 2

3 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering. Der skelnes mellem sygefravær, orlov og feriefravær. Sygefravær: FLØS optæller det antal dage, den enkelte medarbejder har sygefravær. Når en medarbejder har været syg i 90 dage inden for de seneste 12 måneder, udskrives en meddelelse på anmærkningslisten. Det fremgår af beskrivelsen, hvordan den enkelte kode indgår i lønberegningen. Det er en forudsætning for at bruge fraværskoderne, at menighedsrådet er tilmeldt FLØS s fraværsregistrering (Blanket FL01). Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. Feriefravær: FLØS optæller løbende de feriedage, medarbejderen optjener. Hvis brugeren ønsker kontrol med restferiedagene, er det vigtigt at registrere feriedagene løbende og månedsvis, dvs. at antal altid skal indberettes. Grundlaget for beregning af feriepenge relateres til den i indtastningen angivne periode. Bemærk, at hvis ferien er afholdt over et månedsskifte, skal der rapporteres 2 fraværsregistreringer; en for hver måned. Det er en forudsætning for at bruge fraværskoderne, at menighedsrådet er tilmeldt fraværsregistrering (Blanket FL01). Det er vigtigt, at den kode, der skrives på blanketten, er den rigtige. Dette sikrer den lønansvarlige sig ved at læse beskrivelserne til de koder, der eventuelt kan være tale om, og ud fra disse vælge den rigtige kode for den ansattes fravær. Fraværskoder Juni 2009 Side 3

4 FRAVÆRSKODETABEL Kode Beskrivelse 180 Barns 1. og 2. sygedag Bruges når den ansatte er fraværende på grund af barns første eller anden sygedag. Der vil blive beregnet løn i henhold til den ansattes stillingskategori. Bemærk: Til denne fraværskode skal der ikke udfyldes Varighed på blanketten. 160 Sygdom efter arbejdsskade Bruges når den ansatte er fraværende (syg), som følge af en arbejdsskade. Der vil blive foretaget lønberegning i henhold til den ansattes stillingskategori. Bemærk: Til denne fraværskode skal der ikke udfyldes Varighed på blanketten. 140 Sygdom m/egen dagpengesats Bruges hvis f.eks. en timelønnet ansat starter sit ansættelsesforhold med at være syg. Systemet kan derfor ikke beregne eventuel dagpengesats. Koden giver mulighed for, at den lønansvarlige selv indberetter den sats, den ansatte skal have i løn i forbindelse med sygdomsperioden. Systemet foretager ikke træk i lønnen. På sygefraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i perioden. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygeperioden 120 Sygdom med dagpengesats Bruges når timelønnede ansatte skal have dagpenge i en sygdomsperiode. Der foretages derfor ikke træk i lønnen - men der sker udbetaling af dagpenge. På syge/fraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i perioden. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygdomsperioden. 100 Sygdom med løn Bruges når den ansatte er syg, og skal have foretaget lønberegning i henhold til sin stillingskategori uden træk i lønnen. Bemærk: Til denne fraværskode skal der ikke udfyldes Varighed på blanketten. 101 Sygdom med løn timer Bruges når den ansatte er syg, og skal have foretaget lønberegning i henhold til sin stillingskategori uden træk i lønnen. Bemærk: For denne fraværskode skal der indberettes i timer Fraværskoder Juni 2009 Side 4

5 Kode Beskrivelse 110 Sygdom u/løn m/dagpenge Bruges når den ansatte ikke skal have foretaget almindelig lønberegning i en sygdomsperiode, men skal have udbetalt dagpenge i stedet. Der foretages automatisk fradrag i lønnen for det indberettede antal fraværsdage, og der udbetales dagpenge i stedet. På syge/fraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i periode. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygeperioden. NB: Beregningen sker ud fra en 5/6 dages uge. 130 Sygdom uden løn Bruges når den månedslønnede ansatte ikke skal have beregnet løn i en sygdomsperiode. Der sker derfor træk i lønnen for fraværsperioden. På syge/fraværslisten vil fraværet fremgå med antal kalenderdage i periode. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i sygeperioden. Fraværskoder Juni 2009 Side 5

6 Ved brug af de følgende koder vedrørende feriefravær ( ) foretager systemet automatisk reduktion i den ferieberettigede løn, med et beløb svarende til det registrerede antal afholdte feriedage/ferietimer. Kode Beskrivelse 201 Ferie med løn Bruges til alle ansatte, der optjener ferie med løn. Der vil automatisk blive reduceret i lønnen for manglende restferiedage til afholdelse. Endvidere kontrolleres der for kvoteændringer mellem optjeningsperioden og ferieafholdelsesperioden for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 202 Ferie uden løn Bruges når den ansatte ikke skal have beregnet løn i en ferieperiode. Der sker derfor træk i den faste løn for fraværsperioden. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. Restferiedage nedskrives ikke. 203 Ferietimer m/løn Bruges når den ansatte holder ferie, og skal have foretaget lønberegning i henhold til sin stillingskategori uden ændringer. Varighed udfyldes med antal arbejdstimer i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 204 Ferietimer u/løn Bruges når den ansatte ikke skal have beregnet løn i en ferieperiode. Der sker derfor træk i lønnen for fraværsperioden. Varighed udfyldes med antal arbejdstimer i ferieperioden. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 230 Feriedage uden lønreduktion Koden reducerer i restferiedage. Der foretages ingen lønreduktion. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage. NB: 5/6 arbejdsdage pr. uge. 240 Feriefridage/timer Bruges til at angive, at en ansat har afholdt særlig feriefridag/timer. Varighed udfyldes med det antal særlige feriefridage/timer, der er afholdt. Antal indberettes i timer. 250 Særlige feriedage Bruges til registrering af afholdte særlige feriedage. Varighed udfyldes med antal dage FLØS nedskriver det optjente antal. Fraværskoder Juni 2009 Side 6

7 Kode Beskrivelse 301 Tjenestefri m/løn Bruges til at angive, at en ansat har tjenestefri med løn. Lønarten bruges til bl.a. friweekend og kurser. Til denne fraværskode skal der udfyldes Varighed på blanketten. NB: 5/6 dages arbejdsuge. 302 Tjenestefri u/løn Bruges til at angive, at en ansat har tjenestefri uden løn. Systemet vil automatisk foretage træk i lønnen for den pågældende periode. Varighed udfyldes med antal arbejdsdage i tjenestefrihedsperioden. NB: 6 dages arbejdsuge. Bemærk, at der løntrækkes for hele perioden som er indrapporteret. Fraværskoder Juni 2009 Side 7

8 Følgende koder bruges på blanket FL05: Kode Beskrivelse 170 Barselsorlov m/løn Bruges når den ansatte har barselsorlov med fuld løn. Der vil blive beregnet løn i henhold til den ansattes stillingskategori. 171 Barselsorlov u/løn Bruges når den ansatte skal have barselsorlov uden løn. Der vil ikke blive beregnet løn til den ansatte i perioden. 172 Barselsorlov u/løn med pension Bruges når den ansatte skal have barselsorlov uden løn. Der vil ikke blive beregnet løn til den ansatte i perioden. Der beregnes pension i forhold til eksisterende ansættelsesforhold. Fraværsregistreringen kan ikke foretages med tilbagevirkende kraft. Der kan ikke efterreguleres. Der optjenes feriedage 173 Barselsorlov u/løn Bruges når den ansatte skal have barselsorlov uden løn. Der vil ikke blive beregnet løn til den ansatte i perioden. Der vil blive trukket for boligbidrag m.m. 401 Orlov m/løn / omsorgsdage Bruges til at angive, at en ansat har orlov. Der vil blive beregnet løn til den ansatte i henhold til dennes stillingskategori. Så længe lønkørselsperioderne ligger inden for orlovsperioden, vil der blive udskrevet advis om dette på Anmærkningslisten. 402 Orlov u/løn Bruges til at angive, at en ansat har orlov. Der vil ikke blive beregnet løn til vedkommende i perioden. Så længe lønkørselsperioderne ligger inden for orlovsperioden, vil der blive udskrevet advis om dette på Anmærkningslisten. 410 Orlov u/ løn med feriedage Bruges til at angive, at en ansat har orlov med ret til optjening af feriedage. Der vil ikke blive beregnet løn til vedkommende i perioden. Der vil blive trukket for boligbidrag m.m. Så længe lønkørselsperioderne ligger inden for orlovsperioden, vil der blive udskrevet advis om dette på Anmærkningslisten. 450 Studieorlov præster Der vil blive trukket Gruppeliv, Bolig-varmebidrag, Kontingent Præsteforening og TJM Låneforening. Der beregnes ingen pension i perioden. Orlovsydelsen indberettes på fast lønart Fraværskoder Juni 2009 Side 8

9 I marts og juni release 2008 er fraværsstatistik til Danmarks Statistik implementeret. I den forbindelse er der oprettet en række nye fraværskoder som fremadrettet skal benyttes. Denne information vil gennemgå de nye fraværskoder og tilhørende faste lønarter som nu kan benyttes i systemet. Gennemgang af punkterne fraværskoder juni Fraværskode 420 Plejeorlov: Fraværskode 420: Plejeorlov Fast lønart 1205 Reduktion plejevederlag Fraværskode 420 Plejeorlov kan benyttes når en medarbejder, der efter 119 i lov om social service får bevilliget plejevederlag i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Medarbejderen i samme periode har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn Når fraværskode 420 Plejeorlov anvendes skal der angives antal dage (weekend og helligdage skal fratrækkes) så det er aktuelle antal dage som står i antalsfeltet. Systemet beregner antal dage ud fra 7 dages uge. Ved anvendelse af fraværskode 420 Plejeorlov skal der samtidig oprettes fast lønart 1205 med det beløb som medarbejderen modtager i plejevederlag fra kommunen (beløbet skal være det beløb som der bliver udbetalt for perioden). Eksempel: Medarbejderen får kr ,00 i plejevederlag pr. måned, medarbejderen har orlov i 14 dage. Ved indberetning af lønart 1205 skal beløbet være kr ,00 da systemet ikke beregner ud fra antallet af orlovsdage. Beløbet som indtastes i plejevederlag bliver modregnet i medarbejderens løn før skat. Ændres refusionsbeløbet i en periode skal dette registreres over 2 lønperioder, da systemet ikke kan håndtere 2 forskellige beløb i samme lønperiode. Dvs. at indberettes lønart 1205 to gange i samme lønperiode, med 2 forskellige beløb, vil systemet benytte det sidst indtastede beløb til begge beregninger. Lønarten bliver reguleret i forhold til arbejdstidsbrøk. Lønart 1205 reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Fraværskoder Juni 2009 Side 9

10 Fraværskode 195 Plejeorlov Barn: Fraværskode195: Plejeorlov Barn Fast lønart 1200 Plejeorlov Barn Fraværskode 195 Pleje Orlov Barn kan benyttes når en medarbejder, der efter 26 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel har ret til dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn under 18 år. Medarbejderen har i samme periode har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn. Når fraværskode 195 Plejeorlov Barn anvendes skal der angives antal arbejdsdage i antalsfeltet. (Systemet beregner antal dage ud fra 7 dages uge). Ved anvendelse af fraværskode 195 Plejeorlov Barn skal der samtidig oprettes fast lønart 1200 hvor det angives hvor mange procent medarbejderen er på orlov. Lønarten bliver reguleret i forhold til arbejdstidsbrøk. Lønart 1200 reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Hvis en medarbejder skifter fra at have 30 % orlov til at have 50 % orlov skal dette registreres i 2 lønperioder, da systemet ikke kan beregne 2 forskellige orlovs satser i samme periode. Beregningen vil ske ud fra den sidst indtastede procentsats. Eksempel: Medarbejderen har orlov i juni og juli måned. Medarbejderen aftalt med arbejdsgiver at han fra 1. juli til 15. juni 50 % orlov og i den resterende periode har 30 % orlov. Ved indberetning af lønart 1200 skal de første 15 dages indberettes i lønperiode juni og den resterende orlovsperiode skal indberettes i den/de efterfølgende lønperioder Fraværskoder Juni 2009 Side 10

11 Fraværskode 260 Omsorgsdage Fraværskode 260 Omsorgsdage Fraværskode 260 Omsorgsdage kan benyttes når en medarbejder, har brug for at blive hjemme hos et barn. Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage i hvert kalenderår til og med det kalenderår hvori barnet fylder 7 år (i alt 16 dage). Antallet af omsorgsdage nedskrives ikke selvom medarbejderen ansættes/fratrædes midt i et kalenderår. Medarbejderen kan ikke få økonomisk kompensation for omsorgsdagene i forbindelse med fratrædelse inden afholdelse af alle dagene. Dagene kan ikke overføres til ny arbejdsgiver. Omsorgsdagene kan ikke overføres fra et kalenderår til andet. Retten til omsorgsdage gælder medarbejdere der er biologiske forældre, adoptivforældre eller er indehavere af forældremyndigheden som barnet har ophold hos. Ved ophold forstås at barnet har adresse hos eller har regelmæssig samkvem med medarbejderen. Fraværskode 260 Omsorgsdage reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år kan benyttes når en medarbejder, har brug for at blive hos et sygt barn. Medarbejderen har ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med medarbejderens hospitalsindlæggelse sammen med egne børn under 14 år. Dette gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Er begge forældrene er omfattet af aftalen kan tjenestefrihedsperioden med løn højst udgøre 5 dage for begge forældre tilsammen. Medarbejderen kan ikke få økonomisk kompensation for orloven i forbindelse med fratrædelse inden afholdelse af alle dagene. Fraværskode 190 Orlov hospital barn u/14 år reducerer ikke i pensionsgrundlaget. Fraværskoder Juni 2009 Side 11

12 3. Fratrædelseskoder Fratrædelseskodetabellen indeholder koder og beskrivelser for forskellige typer af fratrædelse. Fratrædelseskoderne skal bruges, når en ansat af én eller anden grund ophører med at være ansat under menighedsrådet. Fratrædelseskoderne skal bruges, når feltet fratrædelseskode under ansættelsesforhold skal udfyldes på blanket FL02. Herunder følger koder og beskrivelser til "Fratrædelseskoder": 1 Fratræden af tjm. efter mere end 6 mdr. s sygdom Ved brug af koden beregnes der 1,5 % ferietillæg af den ferieberettigede løn for indeværende og sidste år indtil 1. maj. Bemærk: Denne kode bruges kun til tjenestemænd. 3 Overgår til anden stilling uden for folkekirken. Ved brug af koden afregnes 12,5 % feriegodtgørelse af restferien til FerieKonto. Gemte feriedage afregnes med 12,5 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet og udbetales sammen med lønnen.særlige feriedage udbetales automatisk, indeværende år (år 0) sidste år (år -1) og forrige år (år -2) særlige feriedage vedr. tidligere år skal manuelt nulstilles ved fratræden. Bemærk: At denne kode ligeledes bruges, når honorar- og timelønnede overgår til pension, samt når en medarbejder går på efterløn. 4 Fratræden ved dødsfald Ved brug af koden afregnes 12,5 % af restferien. Beløbet udbetales sammen med lønnen. (Koden kræver, at det efterfølgende datofelt udfyldes med den sidste i måneden for at undgå reduktion af lønnen i dødsmåneden). 6 Fratræden til pension. Ved brug af koden afregnes gemte feriedage med 12,5 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Gode feriedage afregnes med 12,5 % feriegodtgørelse. Alle beløb udbetales sammen med lønnen. 7 Forlader arbejdsmarkedet ved flytning til udlandet Ved brug af koden afregnes gemte feriedage med 12,5 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Gode feriedage afregnes med 12,5 % feriegodtgørelse. Alle beløb udbetales sammen med lønnen. Fratrædelseskoder Juni 2009 Side 12

13 4. IP-koder Under Øvrige ansættelsesoplysninger på blanket FL02 skal der i visse tilfælde udfyldes kodeværdier for følgende indholdsnumre: IP- Kode Beskrivelse 0010 Anciennitetsoptællingskode Skal altid udfyldes for Gravermedhjælpere - Stillingskategori 1038 og Kodeværdien kan være: 1. for halv anciennitet 2. for fuld anciennitet 0015 Arbejdsstedskode Udfyldes af hensyn til Told- & Skatteregionen, som i visse tilfælde har udstedt en arbejdsstedsfortegnelse Konstitutionskode Koden skal udfyldes med 1, hvis medarbejderen er konstitueret. Bemærk, at koden undertrykker en eventuel pensionsberegning Normtime antal Skal kun udfyldes for medarbejdere, som ikke har fast timetal, altså hvor arbejdstidsbrøks tæller er 0. Koden skal udfyldes med det gennemsnitlige, ugentlige timetal - uden decimaler. IP-koder Juni 2009 Side 13

14 5. Opslagstabel Opslagstabellen oprettes og vedligeholdes af Kirkeministeriet. Opslagstabellen indeholder bl.a. koder og beskrivelser for gældende lønrammer. Menighedsrådet skal bruge disse koder ved udfyldelse af feltet "Lønramme" på blanket FL02 ved registrering af andre ansatte end tjenestemænd og tjenestemandslignende personale. Den kode, som den lønansvarlige vælger ud fra beskrivelserne, henviser i FLØSsystemet til gældende lønramme/løntrin, således at den ansatte får løn efter de korrekte tabeller. Når der sker ændringer i disse koder - eller i beskrivelserne - vil menighedsrådet få tilsendt disse nye oplysninger, således at der altid vil være overensstemmelse mellem de oplysninger, menighedsrådet har, og de oplysninger (tabeller), som stiftet har. Nedenstående følger en gennemgang af de koder og beskrivelser, der er relevante for kassereren, når blanket FL-02 skal udfyldes. Bemærk: Det er kun medarbejdere, der er ansat i henhold til en lønramme, der skal have indberettet kode i dette felt - f.eks. HK- eller SID-ansatte. Opslagstabeller og beskrivelser for institutioner i Folkekirken: Kode Betegnelse ELEV7-01 ELEV PARAGRAF 7/U.18 ELEV7-02 ELEV PARAGRAF 7/O.18 FÆLLES LR TIL VARIABEL I.H.T. INT. SKALAT. GAGEL-01 GAGEL-02 GAGRP-01 GARTNERIELEVER OVER 17 ÅR GARTNERIELEVER OVER 25 ÅR GARTNERIARBEJDERE GAGRP-02 GARTNERE GARE-S18 SKALATRIN 18 ELEVER GAREL-01 GARTNERIELEV U/18 GAREL-02 GARTNERIELEV OVER 18 GAS18-MD SK.TR 18 ELEV MÅNED GRAVE-03 GRAVER LR 9 GRAVE-06 GRAVER LR GRAVE-07 GRAVER LR 19 GRAVE-08 GRAVER LR 20 GRAVE-09 GRAVER LR 21 GRAVE-10 Gravere LR 10 GRAVE-11 Gravere LR 22 GRMH-01 GRAVERMEDHJÆLP ØVRIGE LAND (udgået ) GRMH-02 GRAVERMEDHJÆLP HOVEDST. INGEN INGEN LØNRAMME GRMH-05 GRAVERMEDHJÆLP UDEN GARTNERISK UDDANNELSE GRMH-06 GRAVERMDHJ. MED GARTNERISK UDD.NY LØN KATEKET KATEKETER LR 13 KIRKG-01 KIRKGL ASS LR 14 KIRKG-02 KIRKGL ASS LR 15 KIRKG-03 KIRKGL ASS LR 17 KIRKG-04 KIRKGL ASS LR 19 KIRKG-05 KIRKGL ASS LR 20 Opslagstabel Juni 2009 Side 14

15 KIRKG-06 KIRKGL ASS LR 21 KIRKG-07 KIRKGL ASS LR KIRKG-08 KIRKGL ASS LR 24 KIRKG-09 KIRKGL ASS LR KIRKG-10 KIRKGL ASS KIRKG-11 KIRKGL ASS LR 29 KIRKG-12 KIRKGL ASS KIRKG-13 KIRKGL ASS 32 KIRKG-14 KIRKGL ASS 18 KIRKG-15 KIRKGL ASS 22 KIRKG-16 KIRKGL ASS 23 KIRKG-17 KIRKEGÅRDSLEDER 27 KIRKG-18 KIRKEGÅRDSLEDER 34 KIRKG-19 KIRKGL ASS 25 KIRKG-20 KIRKEGÅRDSLEDER LR 35 KIRKG-21 KIRKGL ASS LR 30 KIRTJ-04 KIRKETJENER LR 9 KIRTJ-05 KIRKETJENER LR 10 KIRTJ-06 KIRKETJENER LR 12 KIRTJ-07 KIRKETJENER LR 14 KIRTJ-08 KIRKETJENER LR 18 KIRTJ-09 KIRKETJENER 21 KIRTJ-10 KIRKETJENER 22 KONELEV KONELEG KONTORELEVER UNDER 18 ÅR KONTORELEVER OVER 18 ÅR KONELEF KONTORELEVER OVER 25 ÅR KONELEH KONTORELEVER OVER 25 ÅR M/UDVIDET PRAKTIKOPHOLD KORDE-01 KORDEGN LR 9-13 KORDE-02 KORDEGN 9-15 KORDE-03 KORDEGN LR KORDE-04 KORDEGN KORDE-05 KORDEGN KORDE-06 KORDEGN KORDE-07 KORDEGN KORDE-08 KORDEGN KORDE-09 KORDEGN KORDE-10 KORDEGN LR 16 KORDE-11 KORDEGN LR 21 KORDE-12 KORDEGN LR 24 KORDE-13 KORDEGN LR 29 LOGRP-01 LØNGRUPPE 1 LOGRP-02 LØNGRUPPE 2 LOGRP-03 LØNGRUPPE 3 LOGRP-04 LØNGRUPPE 4 (udgået pr. 1. oktober 2006) ORGAN-02 ORGANIST LR ORGAN-03 ORGANIST LR ORGAN-04 ORGANIST ORGAN-05 ORGANIST LR 34 ORGAN-06 ORGANIST LR 35 ORGAN-07 ORGANIST ORGAN-08 ORGANIST LR ORGAN-09 ORGANIST LR 36 ORGAN-10 ORGANIST LR ORGAN-11 ORGANIST LR Opslagstabel Juni 2009 Side 15

16 ORGAN-12 ORGANIST LR RENGØRIN RENGØRINGSASSISTENT SOG-MH01 Sognemedhjælper LR 8 SOG-MH02 Sognemedhjælper LR SOG-MH03 Sognemedhjælper SOG-MH04 Sognemedhjælper UNG-GAG Gartneriarbejder 15, 16, 17 år ( ) UNG-GRMH Gravermedhjælper 15, 16, 17 år ( ) Opslagstabel Juni 2009 Side 16

17 Lønarter - generelt Denne tabel indeholder beskrivelser af alle de enkelte lønarter, som menighedsrådet kan komme ud for. Når der sker ændringer i de lønarter, som menighedsrådet bruger, vil menighedsrådet automatisk modtage oplysninger om disse ændringer. Koderne til de enkelte lønarter skal bruges på blanket FL03 og blanket FL04. På blanketterne er der i feltet "Lønart" plads til de enkelte lønarter på fire cifre. I det efterfølgende felt "Betegnelse" kan man overskrive standardteksten med det antal felter, der er plads til. Hvis der ikke er plads til hele teksten, udfyldes den så teksten bliver så sigende som muligt. Der kan indberettes flere medarbejdere ad gangen på disse blanketter. Lønarter anvendes enten som et fast månedligt tillæg/fradrag eller som et variabelt tillæg/fradrag, dvs. som en engangsforeteelse. De følgende lønartskoder vil være opdelt, således at det for hver type vil fremgå, om lønarten skal bruges enten som en fast månedlig lønart eller som en variabel lønart. Lønarter bruges også til at korrigere fejl opstået som følge af forkerte indrapporteringer fra menighedsrådet, eller tastefejl i stiftet. Hertil skal den lønansvarlige bruge blanket FL04. Blanket FL04 bruges også til at indberette saldi i forbindelse med opstarten. En lønartstabel indeholder som standard lønartskoder med tilhørende betegnelser. Standardbetegnelserne er den lønansvarliges indgangsnøgle til en korrekt lønartskode, og lønartstabellen er derfor sorteret i alfabetisk orden. Bemærk dog, at lønarter, der udelukkende anvendes af Københavns Stift, Århus Stift og Pastoralseminaret er at finde under hhv. Kbh., Århus og Past. Lønarter vedrørende vikarer findes under Vikar. Det kan være vanskeligt alene ud fra standardbetegnelsen at vælge en korrekt lønartskode. Der er derfor til hver enkelt lønart knyttet en supplerende tekst for at lette fremfindingen af lønarter, og for at give et indblik i, hvad brugen af den enkelte lønart medfører. Bemærk at lønarter, der indgår i feriepengegrundlaget, også indgår i S/H-grundlaget med mindre andet fremgår af lønartens forklarende tekst. Det vil af den supplerende tekst fremgå, om der er mulighed for at overskrive standardbetegnelsen. I praksis vil det sige, at visse lønarter giver den lønansvarlige mulighed for at få en mere sigende tekst ud på lønspecifikationen. Dette vil være godt i situationer, hvor lønartens beregningsmåde skal bruges på en medarbejder, men hvor standardteksten er uhensigtsmæssig at få udskrevet på lønspecifikationen. Bagerst er der endvidere en oversigt over henholdsvis faste og variable lønarter, sorteret i nummerorden. Lønarter - generelt Juni 2009 Side 17

18 I afsnittet betyder Indgår i hhv.: AM-bidrag Lønarten indgår i grundlaget for beregning af AM-bidraget. A-indkomst Lønarten indgår i grundlaget for beregning af A-indkomst Off.træk Lønarten indgår i grundlaget for beregning af offentlige træk Dagløn Lønarten indgår i grundlaget for beregning af dagløn (eksempelvis ved ferie, sygdom m.m.). Beløbs ATP Lønarten indgår i grundlaget for beregning af beløbs bestemt ATP Time ATP Lønarten indgår i grundlaget for beregning af time bestemt ATP Ferieberettiget løn Lønarten indgår i grundlaget for beregning af ferieberettiget løn Arbejdstidsreduktion Lønarten indgår i grundlaget for beregning af arbejdstidsreduktion Skæv fratrædelse Lønarten indgår i grundlaget for beregning af skæv fratrædelse, dvs. fratrædelse i en måned og ikke ved udgangen af en måned. Lønarten kan efterreguleres Særlig pension Lønarten indgår i grundlaget for beregning af særlig pension. Pensionsberegning Lønarten indgår i grundlaget for beregning af pension. Timeløn Lønarten indgår i grundlaget for beregning af timeløn. Lønarter - generelt Juni 2009 Side 18

19 Lønarterne er grupperet, således at alt afhængig af hvilken kode, der bruges, vil den indgå i beregningerne i henhold til nedenstående: Månedsløn fast A-indkomst, feriepenge, dagpenge Variabel løn A-indkomst, feriepenge, dagpenge Løntillæg A-indkomst, feriepenge, dagpenge Ferie A-indkomst Løn tillæg/fradrag A-indkomst Fradrag (pension) A-indkomst koderne er ikke anvendt Fradrag, tvungne før skat Skatteberegning Offentlige træk Tillæg/fradrag, diverse efter træk Diverse (bruges internt i FLØS-systemet) A conto løn Diverse (bruges internt i FLØS-systemet) Lønarter - generelt Juni 2009 Side 19

20 7. Faste lønarter Disse faste lønarter, der enten er faste tillæg eller faste fradrag, bruges kun på blanket FL03. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: ATP-timer, faste Lønart Bruges til at indrapportere et fast månedligt ATP timetal. Dette timetal indgår sammen med øvrige indrapporterede timer i ATP beregningen. Beløb udfyldes med de ønskede ekstra timer. Time-ATP ATP-timer, faste Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori 1150-rådighedsløn. ATP-timer, faste (B-sats) Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori 1150-rådighedsløn. ATP-timer, faste (C-sats) Lønart Bruges til kirkefunktionærer på stillingskategori rådighedsløn. Befordring månedsbeløb skattepligtig (Må kun anvendes til Præster) Lønart Bruges til at udbetale skattepligtig befordringsgodtgørelse. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Boligbidrag, præster Lønart Bruges når den ansatte har bolig til rådighed og skal betale et beløb for dette. Beløb udfyldes med det månedlige faste træk samt reg.nr + konto.nr. skal udfyldes. Lønarten reduceres med den ansattes arbejdsdage i forhold til lønperiodens arbejdsdage. Skæv fratrædelse Boligbidrag, Kirkefunktionærer (gældende fra 1. juni 2006) Lønart Bruges når den ansatte har bolig til rådighed og skal betale et beløb for dette. Beløb udfyldes med det månedlige faste træk. Lønarten reduceres med den ansattes arbejdsdage i forhold til lønperiodens arbejdsdage. Skæv fratrædelse Boligtilskud månedlig Lønart Bruges til at udbetale det faste månedlige boligtilskud. Beløb udfyldes med det månedlige beløb. Lønarten reduceres med den ansattes arbejdsdage i forhold til lønperiodens arbejdsdage. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Skæv fratrædelse 7. Faste lønarter Juni 2009 Side 20

21 Diverse tillæg Lønart Bruges til at udbetale et fast tillæg EFTER skat. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales hver måned. Skæv fratrædelse Døvepræstetillæg, Lønart Døvepræstetillæg er ikke pensionsgivende. Årligt afrundet grundbeløb niveau. ATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse Fagligt kontingent graver Lønart Bruges til at trække fagforeningskontingent. Beløb udfyldes med det beløb, der skal trækkes hver måned. Fagligt kontingent præsteforeningen Lønart Bruges til at trække fagforeningskontingent. Sats skal udfyldes med 1-5, trækkes fast hver måned. kode for bidragsstørrelsen. Pr kode 1 kr. 515,- Lr ,- Lr og OK-præster >50% 3-300,- OK-præster < 50% 4-655,- Provster 5-520,- Retræteprovster Ny sats gældende i Fløs Pr kode 1 kr. 556,- Lr ,- Lr og OK-præster >50% 3-331,- OK-præster < 50% 4-696,- Provster 5-561,- Retræteprovster Funktionstillæg, ej pensionsgivende, Sognemedhjælpere Lønart Bruges til udbetaling af funktionstillæg til sognemedhjælpere. Funktionstillægget er ikke pensionsgivende og skal ikke kvoteres. Beløb udfyldes med det årligt afrundede grundbeløb pr BeløbsATP Ferieberet.løn Skæv fratrædelse 7. Faste lønarter Juni 2009 Side 21

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 7. Faste lønarter Disse faste lønarter, der enten er faste tillæg eller faste fradrag, bruges kun på blanket FL03. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse,

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 9. 4. IP-koder... 10. 5. Opslagstabel... 11

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 9. 4. IP-koder... 10. 5. Opslagstabel... 11 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 9 4. IP-koder... 10 5. Opslagstabel... 11 6. Lønarter g enerelt... 14 7. Faste lønarter... 17 8. Variable lønarter... 37

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 6. Lønarter - generelt... 19 7. Faste lønarter... 22 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 6. Lønarter - generelt... 19 7. Faste lønarter... 22 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 Lønarter - generelt... 18 7. Faste lønarter... 21 8. Variable lønarter... 49

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 8. Variable lønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives.

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 11

1. Tabeller og koder - generelt Fraværskoder Fratrædelseskoder IP-koder Opslagstabel... 11 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 9 4. IP-koder... 10 5. Opslagstabel... 11 6. Lønarter - generelt... 14 7. Faste lønarter... 17 8. Variable lønarter...

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

FLØS NYT OKTOBER 2008

FLØS NYT OKTOBER 2008 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT OKTOBER 2008 Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008 Opmærksomheden henledes på,

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system... Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...9 2 Faste forløb i FLØS...11 2.1 En måneds FLØS-aktiviteter...12 2.1.1 Blanketter...13

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2017: 4,2446

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 . Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten andrager herefter pr. 1. april

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

12. Stillingskategorioversigt

12. Stillingskategorioversigt 12. Stillingskategorioversigt Dette kapitel indeholder koder for alle de forskellige stillingskategorier, som menighedsrådet kan komme ud for. Tabellen, der danner grundlag for denne oversigt over koder

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998 1,8254

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere