Skt. Laurentii sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde for at være vores nye sognepræst den 1. september. Marcos overtager også Køge Menighed som følge af den nye sognestruktur, der træder i kraft denne dag. Marcos kommer fra Barcelona og kom første gang til Danmark i Han blev præsteviet i begyndelsen af 2009 og har erfaringer fra forskellige menigheder her i landet, de sidste to år som sognepræst i det store Lyngby Sogn. Nu får han i stedet to lidt mindre sogne at passe i den nye sogneenhed Roskilde-Køge. Vi kan glæde os! Marcos er et hjertevarmt menneske og meget indstillet på at lytte til menighedens ønsker. Så lad os følge biskoppens opfordring om at tage godt mod Marcos. Vi må alle yde en indsats for at han kan føle sig hjemme og få et godt indtryk af os som menighed. Den første tid, Marcos er her, bliver præget af flytningen af sognekontorerne til præsteboligen, så begyndelsen bliver lidt vanskelig. Vi kunne have ønsket det bedre for ham. Marcos læser sin første søndagsmesse her søndag den 6. september kl og tager derefter til Køge for at læse messe kl Så der er for lidt tid til at holde en velkomstreception for ham denne dag. Men vi byder ham velkommen på et senere tidspunkt. Maria Alster Sogneblad , side 1

2 Skt. Laurentii Sogneblad Nr Indhold Velkommen til vores nye sognepræst 1 Kære Menighed (Alren) 2 Kære Menighed (Marcos) 3 Farvel til pater Alren 4 Nyt fra menighedsrådet 5 Klima-pilgrimsvandring 7 Høstgudstjeneste 8 Meddelelser fra sognekontoret 9 Resuméer fra menighedsrådsmøderne 11 Første kommunions undervisning 14 Fra Texas til Højby 15 Med jomfru Maria i haven 16 Skt. Nikolausfest 18 Firmelsesundervisning 18 Midi-KUK 19 Ugekalender 20 Sognekalender, september 21 Sognekalender, oktober 22 Sognekalender, november 23 Bagsiden 24 Kære Menighed Sig nærmer tiden, hvor jeg skal flytte. Jeg vender tilbage til Lyngby, hvor jeg i sin tid begyndte mit virke. Det er fire år siden, jeg kom til Roskilde, hvor man akut manglede en præst. Meningen var, at jeg skulle være her et års tid, men det blev sammenlagt til fire år. I de fire år er der sket mange ting. Bl.a. har vi lavet aftaler med skolen som betyder, at menigheden nu og i de kommende år får en fast indtægt på henved næsten en halv million kroner om året i lejeaftale. Jeg takker for den hjælp og støtte jeg har fået. Jeg rejser herfra med en stor erfaring. Jeg har mødt mange forskellige mennesker. Mennesker fejler også. Jeg håber, at I vil glemme alle mine fejl. Lad os fortsætte med at bede for hinanden. Danmark er et lille land og jeg håber at vi ses indimellem. Jeg ønsker jer alt godt. Med venlig hilsen og Herrens velsignelse p. Alren Sogneblad , side 2

3 Kære Menighed I 1993 var det første gang jeg følte Herrens kald til at blive præst, og jeg kan tydeligt huske natten efter som en vågenat. Massevis af tanker gik rundt i mit hoved, hvor skal jeg hen? Hvem vil jeg møde? Mon kan jeg pakke alle mine ting i en kuffert??? Den sjoveste er, at jeg syntes den gang at efter nogle år ville jeg vænne mig til det, men nej, det har jeg ikke gjort! I begyndelsen af august fik jeg besked om, at jeg skulle flytte til Roskilde for at betjene både Roskilde og Køge. Så kom en vågenat igen, hvordan vil det gå i Roskilde og Køge? Hvem vil jeg møde dér? Har jeg brug for en varevogn for at flytte??? Ændringer i vores liv skræmmer os. At komme ud af rutinen indeholder altid udfordringer, frygten for at tabe, hvad vi har, frygten for at møde fremmede. Men frygten må aldrig stoppe os, fordi netop at komme ind i en nye realitet giver os mulighed for at blive beriget af den anden person, vi møder. Den 1. september bliver jeg konstitueret sognepræst i Roskilde og Køge. I får en ny sognepræst, og jeg får to menigheder. I fællesskab med de to menighedsråd er det blevet besluttet at ændre messetider. Årsagen er, at jeg ikke kan være to steder samtidig. Ja, fra den 1. september vil der være nogle ting, der er anderledes; men jeg håber, at det er til gavn for os alle. Jeg glæder mig at begynde at være sammen med jer, og selv om det ikke bliver nemt i starten, er jeg fuldstændig overbevist om, at Gud allerede har forberedt den vej, vi skal gå sammen. Lad os hjælpe hinanden med at overvinde frygten, og lad os se den ny tid som en mulighed for at vokse i fællesskab og i Guds kærlighed. Lad os gå sammen og hjælpe hinanden hen ad vejen!!! Jeres bror i Kristus, Marcos Sogneblad , side 3

4 Farvel til pater Alren Vor sognepræst gennem de sidste fire år forlader os nu for at flytte til Sankt Knud Lavards Kirke i Lyngby. Pater Alren tilhører Oblatfædrenes orden, og vi har derfor haft lejlighed til at lære denne orden at kende, og vi har også haft glæde af hans medbrødre, der ofte har været her for at læse messe. Da pater Alren kom hertil i 2011, havde han været andenpræst i Lyngby, og nu vender han tilbage som sognepræst. Den nye sognestruktur har forårsaget denne hurtige beslutning, som betyder, at der er meget lidt tid til at forberede en afsked for pater Alren. Men den 30. august læser han sin sidste messe i Roskilde, og efter messen kl. 10 er der reception i menighedssalen, hvor vi kan få lejlighed til at takke ham for den tid, han har været i vort sogn. Alle er indbudt til at tage afsked med ham og ønske ham alt godt for hans fremtidige virke. Ønsker man at bidrage til en afskedsgave, kan man henvende sig til Maria Alster eller sætte et beløb ind på Danske Bank reg.nr kontonummer Husk at skrive Gave og navn på. Maria Alster Sogneblad , side 4

5 Nyt fra menighedsrådet Sognet og Skt. Josefs Skole har underskrevet en lejekontrakt, der går ud på, at Skt. Josefs Skole lejer stueetagen af sognebygningen (bortset fra præsteboligen) i 5 år. Sognet får derved en lejeindtægt på kr. årligt. Sammen med udlejningen af parkeringspladsen giver det en årlig indtægt på kr. Sognet vil yderligere spare penge til forbrug af el, vand og varme, da skolen skal betale for eget forbrug. Det er meningen, at indtægterne skal bruges til at nedsætte underskuddet på sognets drift og til at renovere sognebygningen, som i høj grad trænger til istandsættelse. Også kirken vil få brug for forbedringer. Økonomiudvalget vil i samarbejde med bygningsbevaringsudvalget se på, hvad der skal renoveres i første omgang, og hvordan vi skal finansiere udgifterne. Sognekontorerne bliver flyttet til stueetagen i den nuværende præstebolig i slutningen af august måned. Der er yderligere planer om at leje 1. salen i sognebygningen ud, derfor bliver lokalerne ikke mere taget i brug af sognet, så det er mest hensigtsmæssigt, at sognekontorerne flytter til præsteboligen uden mellemled. Vor nye sognepræst skal så flytte sin bolig op på 1. sal i den nuværende præstebolig og bliver taget med på råd om, hvordan han ønsker den indrettet. Pengene til indretningen af 1. salen bliver taget fra arven efter Helga Wisniewska. Sogneblad , side 5 Den 13. juni var der grillaften efter den polske messe. Der var aktivitet omkring grillen og generalprøve på den næsten færdigistandsatte menighedssal.

6 En stor del af menighedens hus på Frederiksborgvej 11 udlejes nu til Skt. Josefs Skole, og der indrettes sognekontor i en del af præsteboligen. Der forestår således nogle turbulente måneder med flytning og oprydning. Det bliver en hovedkulds start for pastor Marcos, men det skyldes jo, at Bispedømmets krav om, at vi lejer så meget ud af bygningen som muligt, falder sammen med den nye sognestruktur. Menighedssalen er nu opdelt i to rum, som skal bruges i dagtimerne til undervisning for den internationale afdeling i Skt. Josefs Skole. Sognet må bruge salen og de andre lokaler lørdag og søndag og i aftentimerne efter kl , såfremt skolen ikke skal bruge dem til forældremøder. Dog har koret altid ret til at komme mandag aften for at øve i salen. Sognet må bruge køkkenet hele døgnet rundt, i skoletiden vil skolens lærere også gøre brug af det. Kirkekaffen kan vi fortsætte med at mødes over hver søndag i menighedssalen. Møblerne er til skolebrug, og vi kan flytte rundt med dem, som vi vil, men vi skal sætte dem tilbage som de stod, og alt skal efterlades i ryddet stand. Da vi lejer salen ud til skolen, kan vi ikke også leje den ud til fester m.v. som vi hidtil har gjort, idet vi ikke må tage penge to gange for et lejemål. Maria Alster Afskedsreception for pater Alren Søndag den 30. august efter messen kl. 10 er der reception i menighedssalen. Her vil vi takke p. Alren for de 4 år, hvor han har været sognepræst i Skt. Laurentii menighed. Sogneblad , side 6

7 KOM OG OPLEV GUDS SMUKKESTE KATEDRAL fra Roskilde til Borup Tirsdag den 8. september 2015 Ca. 23 km Tusinder går for klimaretfærdighed Kirker og kirkelige organisationer i Europa og Afrika har taget initiativ til at vandre for klimaretfærdighed. Klimapilgrimsvandringerne, som i Danmark finder sted fra 10. august til 13. september, udtrykker en fælles besindelse på klimaets sårbarhed og en solidaritet med mennesker og samfund, der lige nu mærker klimaforandringerne på tæt hold. Program: Kl : Andagt i Skt. Laurentii katolske kirke, Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Kl : Andagt i Roskilde Domkirke kl : Andagt i Skt. Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26, 4000 Roskilde Kl : Afgang mod Borup. Vi pilgrimsvandrer forbi Svogerslev, Lejre, gennem Bidstrup Skovene, Magleskov. Ca : Ankomst til Kimmerslev Kirke med afsluttende andagt. Herfra overtager pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith fra Maribo stafetten. Vedrørende valfarter, pilgrimsrejser m.m. i øvrigt: Besøg hjemmesiden: og se under Aktiviteter og grupper. Sogneblad , side 7

8 Høstgudstjeneste/høstfest søndag den 27. september Tag en gave med i kirken til høstmessen, kl Gaven kan være noget, du selv har lavet fx bagt, syltet, måske frugter du selv har høstet eller noget, du har købt. Efter messen bliver gaverne sat på auktion i menighedssalen. Indtægten fra høstauktionen går i år til vor søstermenighed i Nyamlell i Sydsudan, som vi støtter gennem Skt. Vincent Grupperne. Der er fire katolske skoler, ledet af katolske præster med mere end 800 elever. Sogneblad , side 8

9 Meddelelser fra sognekontoret Nye faste messetider fra 1. september Søndag kl Tirsdag, onsdag og fredag: kl messe Torsdag: kl Ordets Gudstjeneste Lørdag kl (Se kalenderen bag i bladet) Flytning af sognekontoret Sognekontoret er flyttet til stueetagen i præsteboligen, da Skt. Josefs Skole er flyttet ind i vores gamle kontorlokaler. Til lykke med dåben til: Jonathan Paul D Souza Binderup og Josephine Joyce D Souza Binderup Til lykke med vielsen til: Rie Larsby Arboe Jakobsen og Roar Lindekilde Arboe Jakobsen Vi beder for vore afdøde: Anne Vibeke Vedel, Roberto Scoppa Velsignelse af kateketer søndag den 13. september Sognepræsten velsigner kateketerne ved 9-messen søndag den 13. september. De syges salvelse I forbindelse med 9-messen søndag den 11. oktober er der mulighed for at få De syges Salvelse. Rosenkrans i oktober slutter med Mariaandagt fredag den 30. oktober Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor rosenkrans hver søndag kl før messen kl i hele oktober måned. Fredag den 30. oktober kl afslutter vi oktober måned med en højtidelig Mariaandagt. Firmelse søndag den 1. november. Nærmere om tidspunkt - se hjemmesiden. Alle sjæles andagt på Østre Kirkegård i Roskilde Andagten er mandag den 2. november kl på Østre Kirkegård. Vi mødes på den katolske afdeling. Sogneblad , side 9

10 Luciaoptog Den første søndag i advent - den 29. november har vi traditionen tro børnenes luciaoptog før messen kl Medvirkende: Skt. Josefs Skoles børnekor. Skt. Nikolaus Fest fredag, den 4. december Vi begynder med børnemesse kl Derefter holder vi fest i menighedssalen. Adventslotteri De fire søndage i advent er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. Der kommer nærmere oplysninger på sognets hjemmeside og på opslag i våbenhuset. Pastor Marcos og Ellen Margrethe Birgitta Nelth Velkommen, Willkommen, Welcome, Powitanie, Benvenuto, Bienvenudo, Bienvenue Sådan plejer vi at tage imod gæsterne i vort hjem. Det kan vi også gøre, når vi ser fremmede ansigter i vores kirke, som både er vores hus og Guds hus. I vore dage flytter folk nemt på tværs af grænserne og inden for grænserne. Nogle er turister, andre flygtninge og andre bosætter sig i vores område. Når vi ser fremmede ansigter i vores kirke, som nok er vores kristne brødre eller søstre, skal vi ikke være bange for at henvende os til dem, hilse på dem, ønske dem velkommen og invitere dem på en kop kaffe efter messen. Det er en naturlig måde at sluse dem ind i vores fællesskab på. Og vi er alle sammen impliceret i det. Prøv bare! Gérard Couppé Sogneblad , side 10

11 Resumé af menighedsrådsmødet den 7. maj 2015 Til stede: Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, John Munro, Maria Dovicicova, Ole Chr. M. Plum og Annelise Nielsen. Fraværende: Ludwig von Malsen Meddelelser fra p. Alren: Bispekontoret følger vores beslutning om at leje vores bygninger ud til skolen i 5 år. Der er møde med Torsten den 8. maj, hvor en forhåndskontrakt bliver underskrevet, inden den sendes til godkendelse på bispekontoret. Bispekontoret anbefaler, at vi lejer mere plads ud for at forbedre vores økonomi. De anbefaler, at vi lejer lokalerne ud, der ligger på 1. salen over de nuværende kontorer, men der skal vurderes mange ting. Det er en opgave for vedligeholdelsesudvalget og økonomiudvalget at samararbejde og sende resultater til menighedsrådet. Så kan MR vurdere og træffe en beslutning. Der sidder 5 medlemmer fra MR og 5 andre medlemmer, som har en særlig viden. Vi inviterer også nogle andre professionals. P. Alren er bortrejst fra den 29. juni til den 30. juli. Vores ansøgning om en ekstra præst til det nye store sogn er afvist. Der er blevet holdt et møde med kateketerne, og der er nye planer om undervisningen på vej. Mere om det senere. Udlejning af stueetagen til Sankt Josef Skole Vi diskuterede det budget, der er sendt fra bispekontoret og gennemgik nogle af posterne. Vi blev enige om, at det er nødvendigt med bimålere til skolens forbrug, så vi får fordelt udgifterne på el, vand og varme på en retfærdig måde. Vi kom også kort ind på, hvor stort et lån, vi har mulighed for at tilbagebetale, set i lyset af, at skolen kun lejer lokalerne i en femårig periode. Denne diskussion tager vi op senere. Byggeudvalget med Søren i spidsen vurderer, hvordan og i hvilken rækkefølge vi skal prioritere renoveringen af det ydre af vore bygninger. Vi havde en idefase til indholdet af forhåndskontrakten. Den bør indeholde regler for leg i haven med hensyn til boldspil, ansvar for vedligeholdelse af grunden ved nedslidning af græsplæne, rydning af sne på stien mellem kirken og præsteboligen, renovering af trappen fra stien mod præsteboligen og oplysning af stiareal fra kirken til menighedssalen, der i øjeblikket er meget dårligt oplyst. Gennemgang af sognets økonomi Punktet blev udskudt til næste gang, da vi har fået en ny regnskabsmedarbejder, der lige skal ind i sagerne først, inden vi kan få det nødvendige materiale til gennemgang. Referent: Annelise Nielsen Sogneblad , side 11

12 Resumé af menighedsrådsmødet den 11. juni 2015 Til stede : Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, Maria Dovicicova, John Munro, Ludwig von Malsen og Annelise Nielsen. Tilføjelse til referatet fra sidste møde: Efter nogle uoverensstemmelser under mødet den 7. maj er Ole-Chr. M. Plum ikke mere medlem af menighedsrådet. Ludwig von Malsen er trådt ind i rådet i hans sted. Meddelelser fra P. Alren: P. Alren skifter til den polske provins og forbliver i Danmark. Han vil søge om dansk statsborgerskab efter den 1. september og har bestået prøven til det. Sebastian Cohrt er blevet koordinator for ministranterne. P. Alren ønsker, at det er ham som sognepræst, der underskriver kontrakten med skolen om udlejning af vore lokaler. P. Alren holder sommerferie i juli måned. Organist Ole Knudsen spiller alle søndage i juli og august måned, hvor familiemessen er aflyst. Alt er aflyst i ferien, undtagen messen om søndagen klokken 10. Sognets økonomi: Maria Alster gennemgik regnskabet kort og gjorde opmærksom på, at det tilsendte estimerede budget fra bispekontoret først gælder for Vi har fået et større beløb fra kirkeskatten, men meget forsvinder igen, da vi betaler 40% til bispedømmet. Før 2016 kan vi ikke regne med et overskud på regnskabet. Vi kender endnu ikke regnskabet med hensyn til forbrug af varme, vand og elektricitet. Vi skal finde en måde at måle skolens forbrug på. Der er måske en løsning til måling af elektricitet, men ikke på de to andre poster. Vi skal også have en aftale om affald. I forbindelse med de indbrud, der har været i præstegården vil forsikringsselskabet dække ca kr. af de kr., som skaderne beløber sig til. Politiet har fanget tyven fra det første indbrud, men leder stadig efter den anden tyv fra indbrud nr. 2. Mobilen er fundet, og man leder efter DNA spor på den. Der har været møde i vedligeholdelsesudvalget, som skal prioritere rækkefølgen af reparationerne på vore bygninger og finde håndværkere til opgaven. Økonomiudvalget skal finde ud af, hvordan vi klarer det økonomisk og hvilke lån, vi skal tage. Sisinnius gav os et indblik i de planer, der er for ombygning af præstegård og førstesalen. Vi manglede dog nogle af tegningerne. Der er møde i pastoralrådet den 20. og 21. juni om den nye sognestruktur. Der er udformet en brochure på dansk, engelsk, spansk og polsk om betaling af kirkeskat. Når den er færdig, vil den ligge i kirken. Referent: Annelise Nielsen Sogneblad , side 12

13 Resumé af ekstraordinært menighedsrådsmøde den 25. juni Til stede: Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, Maria Dovicicova, Ludwig von Malsen og Annelise Nielsen. Fraværende: John Munro Punkt 1: Udleje af 1. salen (fløjen mod Frederiksborgvej) til Sankt Josefs Skole. Menighedsrådet går enstemmigt ind for en udlejning af 1. salen. Skolen tager endelig stilling til, om de vil leje 1. salen den 17. august. Punkt 2: Indretning af sognekontor i præsteboligen. Vi går enstemmigt ind for at indrette sognekontor og præstens kontor i stueetagen af præsteboligen. Sognekontoret flytter i slutningen af august. Referent Annelise Nielsen Søndag den 21. juni holdt menigheden sommerfest med udendørs messe. Efter messen var der fællesspisning i menighedssalen efter istandsættelse, så den kan bruges både af skolen og menigheden. Sogneblad , side 13

14 Første kommunionsundervisning Første kommunionsundervisning starter 6. september 2015 kl Vi deltager i messen, hvilket er en del af undervisningen. Efter messen går vi alle hen i menighedssalen, og drikker kakao. Herefter går vi til Første Kommunionsundervisning sammen med kateketerne kl Vi er 4 voksne, som er tilknyttet Første Kommunionsundervisning Maria, Katrin, Gérard og Helle. Hver søndag er en oplevelse og glæde for både børn og voksne. Vi taler om Jesus og de gaver, han har givet os, og hvad de betyder for os i vores hverdag nu og her og for at få et godt liv med Jesus. Vi synes at Første Kommunionsundervisning er en fest, fordi vi bruger leg, krop, sanser, følelser og fantasi, sang, musik, tegning, drama og samtale for at forstå og lære om de ting, Jesus synes er vigtige for os. Foreløbig årsplan 23. august 2015: Indskrivning til Første kommunionsundervisning efter messen kl. 10 på kirkekontoret. 6. september 2015: Første Kommunionsundervisning starter. Både børn og forældre deltager. 13. september 2015: Første Kommunionsundervisning og forældremøde. Sognepræsten deltager. Børnene leger og lærer hinanden at kende sammen med kateketerne Maria og Gérard. 20. september 2015: Første Kommunionsundervisning. 27. september 2015: Første Kommunionsundervisning. (Høstfest). 4. oktober 2015: Første Kommunionsundervisning. 25. oktober 2015: Første Kommunionsundervisning. 1. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 8. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 15. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 22. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 29. november 2015: Første Kommunionsundervisning. Sogneblad , side 14

15 Fra Texas til Højby Det var en stor beslutning og et stort spring Sebastian Thomas Cohrt (30) og hans kone, Adrienne med samt deres tre små børn tog, da de for knapt et år siden flyttede til Sebastians barndomsegn i Odsherred, nærmere bestemt til Højby. Her lejede de halvdelen af et stuehus i skønne omgivelser, hvor børnene rigtig kan boltre sig, og hvor Sebastian og Adrienne kan slappe af og nyde landskabet. Parret kommer fra en tilværelse lidt nord for Dallas til det rolige og harmoniske Nordvestsjælland. Sebastian konverterede i 2008 i Amerika, hvor han efterfølgende bl.a. også var kommunionsuddeler og kantor i den lokale kirke. I det civile liv er Sebastian uddannet kok og har tillige en bachelor i engelsk litteratur, som han med tiden gerne vil udskifte med en cand. mag i samme disciplin med henblik på at undervise på gymnasier. Ved siden af studierne arbejder han som lærervikar på hjemegnen. Adrienne arbejder som syerske, og prøver så godt hun kan, at tale dansk, hvilket ikke er så lige til. Det kan alle udlændinge skrive under på. Den lange vej til trods, har vi nu glæden af at se og opleve familien i vores kirke til messe om søndagen, eller til den engelske messe, som efterhånden har fået flere og flere deltagere. Sebastian er ikke ukendt med lange afstande og mange timer dagligt i offentlige transportmidler. Det tager ham to timer hver vej til København fra Højby og hjem igen, men det er ikke noget problem, fortæller han. Tiden bruges til lektielæsning, og så er jeg fri for det når jeg kommer hjem, og kan bruge tiden sammen med mine børn. Deres fælles vej her i livet begyndte efter et ophold som udvekslingsstudent i USA for Sebastians vedkommende. Her mødte han Adrienne, der var på samme skole, og den berømte gnist fængede. Nu afprøver de en fælles tilværelse her, og de trives heldigvis, fortæller Sebastian. Naturligt nok er det et tosproget hjem, hvor der tales både dansk og engelsk. oc. Sogneblad , side 15

16 Nedenstående artikel blev skrevet i foråret, da pater Alren regnede med at blive i Roskilde og få glæde af sin have. Vi har valgt at bringe den som et erindringsportræt af vor nu forhenværende sognepræst. Redaktionsgruppen Med jomfru Maria i haven Pater Alren elsker haven og allermest blomsterne. Alligevel er det næsten udelukkende grønsager, han dyrker i den indhegnede og decimerede sognehave. Fordi det er godt, at dyrke sine egne grønsager, siger han. Kartofler, løg, gulerødder, jordbær og tomater kommer i første række. Og så har vores præst lavet et drivhus af plastik overtrukket på et skelet af brædder og holdt sammen af snor. Men det fungerer, og det er jo det vigtigste. Det er fordi, vi har haft et koldt forår, fortæller p. Alren, og hvis mine tomatplanter skal blive til noget, var det nødvendigt. Og det giver jo god mening. Når det regner, fjerner han plastiktaget. Det sparer på vandregningen. Man kan se, at du har kendskab til havearbejde. Ja, det er rigtigt. Mit barndomshjem var i et villakvarter med et større stykke jord rundt om. Så ja, vi har altid dyrket vore grønsager selv. Sogneblad , side 16 P Alrens tilgang til dyrkningen af afgrøder i haven, er nøje sat i forhold til al tings

17 moder, salig Maria, med hvem alting gror og folder sig ud. Oblatfædrenes orden - Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis (O.M.I.) har været i Danmark og Grønland siden 1958.*) Som sognepræst hjemme i det nordlige Sri Lanka, havde p. Alren på et tidspunkt et større have- og jordbrug i gang (15 acre), bl.a. med dyrkning af ris i stor skala. Overskuddet gik til de fattige i sognet. Det var den måde, vi kunne hjælpe på, fortæller han. Der er jo unægtelig stor forskel på havebrug her i Roskilde og i Sri Lanka. Dér har vi f.eks. tre år gamle tomatplanter, der stadig giver frugter, og planterne udvikler sig til rene buske. Det kan vi af gode grunde ikke her på grund af klimaet, fortæller p. Alren. Den maximale dagtemperatur i Sri Lanka er oppe på 30 grader. Minimum temperaturen ligger på 24 grader. Og vi taler om temperaturen hele året igennem, ikke kun i sommermånederne. Det giver også mulighed for at dyrke bananer og kokospalmer, hvilket er to af de vigtige eksportvarer for landet. På præsteseminariet i det nordlige Sri Lanka, skulle eleverne selv dyrke deres grønsager. Så havearbejde ligger lige for, og p. Alren mener, at det samtidig giver god motion og frisk luft i tilgift. Som et lille kuriosum kan nævnes, at man i Sri Lanka ikke spiser kartofler, som vi gør, men mere som tilskud til ris og evt. kød på linje med salat på vore breddegrader. P. Alren sidestiller havearbejdet og plejen af de enkelte planter med hans pastorale arbejde - pleje af menigheden. Det er også en god påmindelse om vores afhængighed af Herren, om vi får regn, sol og grøde i haven. Lige nu ser han sig om efter en Maria skulptur. Så kan jeg også sidde ude i haven og bede til jomfru Maria, det ville være dejligt. oc *) I daglig tale Oblatfædrene, blev stiftet af salig præst, senere biskop Charles de Mazenod i 1816 i Frankrig med det formål at missionere. Ordenen har ca medlemmer fordelt på 60 lande på alle verdens kontinenter engageret i alle mulige pastorale opgaver. I Sri Lanka er der i dag hele 13 bispedømmer. Sogneblad , side 17

18 Skt Nikolausfest i Skt. Laurentii kirke fredag den 4. december 2015, kl. 17 Vi har fået genindført den dejlige tradition med at fejre den hellige Nikolaus. Alle børn i menigheden inviteres derfor med deres familie til Sankt Nikolausfest. Kl : Skt Nikolausmesse, hvor børnene inddrages. Efter messen inviteres alle til fællesspisning i menighedssalen med leg og spændende Skt Nikolausoverraskelser!! Børnene medbringer en lille gave til værdi ca. 20 kr. Tilmelding senest tirsdag den 1. december til Helle Couppé, eller på tilmeldingslisten i våbenhuset. Venlig hilsen Skt. Nikolaus Firmelsesundervisning Firmelseshold 2015 (de unge, der der skal firmes den 1. november 2015) holder sommerpause indtil d. 6. september. Firmelseshold 2016: Vi starter først op den 27. september efter sommerferien. Der er fjorten unge på det nye hold, og de havde en god start søndag den 19. april. Med venlig hilsen Birthe Schultz og Maura Murphy Sogneblad , side 18

19 Midi-KUK gruppe (9-13 år) fra den 16. august 2015 til søndagsmessen Kære børn og unge, Fra søndag den 16. august startede Midi-KUK for børn og unge (9-13 år) igen. Kort efter søndagsmessen kl. 10:00 (fra september kl. 9:00) er begyndt, vil sognepræsten fortælle, at alle børn og unge i kirken, som har fået første kommunion, er velkomne til at gå til Midi-KUK møde sammen med en kateket. Vores møde strækker sig under læsningerne og prædiken, og vi kommer tilbage i kirken til brødets liturgi. Til Midi-KUK vil vi lave forskellige ting sammen for at lære mere om vores tro. Vi vil læse i biblen, bede, tale og tegne sammen. Midi-KUK gruppen møder som udgangspunkt hver søndag, der kan dog forekomme aflysninger på dagen, samt pauser i skoleferierne. Midi-KUK kræver ingen tilmelding, bare mød op! Med venlig hilsen Claudia Oddone, Patrizia Frederiksen, Marie-Gabrielle de Bourbon-Parme. Skt. Laurentii sogneblad Deadline for stof til nr (december, januar og februar) er søndag den 18. oktober. Deadline for stof til nr (marts, april og maj) er søndag den 24. januar. Redaktionsgruppen består af: Pastor Marcos, Ellen Margrethe Nelth, Annette Plum, Maria Alster, Ove Christensen og Ole-Chr. M. Plum. Sogneblad , side 19

20 Ugens kalender Da der fortsat kan forekomme Sognekalender ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, Ugekalender henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Skriftemål efter aftale med pastor Andre Marcos. aktiviteter Skriftemål efter aftale med pastor Marcos Sogneblad , side 20

21 Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, Sognekalender henvises også til sognets hjemmeside og September opslag i kirken Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Sogneblad , side 21

22 Oktober 2015 Da der fortsat kan forekomme Sognekalender ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag Oktober i kirken Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Sogneblad , side 22

23 Sognekalender November 2015 November 2015 Sogneblad , side 23

24 Kirkens adresser Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Webside: Bankkonto: Reg.nr Konto Sognepræst: Marcos Romero Bernus Tlf Mobil: De Syges salvelse: Benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag, kl Ellen Margrethe Nelth. Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl Der er kirkekaffe efter messen. Hverdagsmesse: Tirsdag, onsdag, fredag og lørdag kl Ordets gudstjeneste: Torsdag kl Polsk messe: Den 2. lørdag i måneden, kl W każdą drugą sobotę miesiąca o godz Religionsundervisning: Søndag kl (begynder med messen). Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten. Sogneblad , side 24

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg All inclusive... Efter en maj som den vi har haft i år, er det tillokkende at hoppe på alle rejseselskabernes reklamer. Vi finder dem i postkassen, de kommer som

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere