Skt. Laurentii sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde for at være vores nye sognepræst den 1. september. Marcos overtager også Køge Menighed som følge af den nye sognestruktur, der træder i kraft denne dag. Marcos kommer fra Barcelona og kom første gang til Danmark i Han blev præsteviet i begyndelsen af 2009 og har erfaringer fra forskellige menigheder her i landet, de sidste to år som sognepræst i det store Lyngby Sogn. Nu får han i stedet to lidt mindre sogne at passe i den nye sogneenhed Roskilde-Køge. Vi kan glæde os! Marcos er et hjertevarmt menneske og meget indstillet på at lytte til menighedens ønsker. Så lad os følge biskoppens opfordring om at tage godt mod Marcos. Vi må alle yde en indsats for at han kan føle sig hjemme og få et godt indtryk af os som menighed. Den første tid, Marcos er her, bliver præget af flytningen af sognekontorerne til præsteboligen, så begyndelsen bliver lidt vanskelig. Vi kunne have ønsket det bedre for ham. Marcos læser sin første søndagsmesse her søndag den 6. september kl og tager derefter til Køge for at læse messe kl Så der er for lidt tid til at holde en velkomstreception for ham denne dag. Men vi byder ham velkommen på et senere tidspunkt. Maria Alster Sogneblad , side 1

2 Skt. Laurentii Sogneblad Nr Indhold Velkommen til vores nye sognepræst 1 Kære Menighed (Alren) 2 Kære Menighed (Marcos) 3 Farvel til pater Alren 4 Nyt fra menighedsrådet 5 Klima-pilgrimsvandring 7 Høstgudstjeneste 8 Meddelelser fra sognekontoret 9 Resuméer fra menighedsrådsmøderne 11 Første kommunions undervisning 14 Fra Texas til Højby 15 Med jomfru Maria i haven 16 Skt. Nikolausfest 18 Firmelsesundervisning 18 Midi-KUK 19 Ugekalender 20 Sognekalender, september 21 Sognekalender, oktober 22 Sognekalender, november 23 Bagsiden 24 Kære Menighed Sig nærmer tiden, hvor jeg skal flytte. Jeg vender tilbage til Lyngby, hvor jeg i sin tid begyndte mit virke. Det er fire år siden, jeg kom til Roskilde, hvor man akut manglede en præst. Meningen var, at jeg skulle være her et års tid, men det blev sammenlagt til fire år. I de fire år er der sket mange ting. Bl.a. har vi lavet aftaler med skolen som betyder, at menigheden nu og i de kommende år får en fast indtægt på henved næsten en halv million kroner om året i lejeaftale. Jeg takker for den hjælp og støtte jeg har fået. Jeg rejser herfra med en stor erfaring. Jeg har mødt mange forskellige mennesker. Mennesker fejler også. Jeg håber, at I vil glemme alle mine fejl. Lad os fortsætte med at bede for hinanden. Danmark er et lille land og jeg håber at vi ses indimellem. Jeg ønsker jer alt godt. Med venlig hilsen og Herrens velsignelse p. Alren Sogneblad , side 2

3 Kære Menighed I 1993 var det første gang jeg følte Herrens kald til at blive præst, og jeg kan tydeligt huske natten efter som en vågenat. Massevis af tanker gik rundt i mit hoved, hvor skal jeg hen? Hvem vil jeg møde? Mon kan jeg pakke alle mine ting i en kuffert??? Den sjoveste er, at jeg syntes den gang at efter nogle år ville jeg vænne mig til det, men nej, det har jeg ikke gjort! I begyndelsen af august fik jeg besked om, at jeg skulle flytte til Roskilde for at betjene både Roskilde og Køge. Så kom en vågenat igen, hvordan vil det gå i Roskilde og Køge? Hvem vil jeg møde dér? Har jeg brug for en varevogn for at flytte??? Ændringer i vores liv skræmmer os. At komme ud af rutinen indeholder altid udfordringer, frygten for at tabe, hvad vi har, frygten for at møde fremmede. Men frygten må aldrig stoppe os, fordi netop at komme ind i en nye realitet giver os mulighed for at blive beriget af den anden person, vi møder. Den 1. september bliver jeg konstitueret sognepræst i Roskilde og Køge. I får en ny sognepræst, og jeg får to menigheder. I fællesskab med de to menighedsråd er det blevet besluttet at ændre messetider. Årsagen er, at jeg ikke kan være to steder samtidig. Ja, fra den 1. september vil der være nogle ting, der er anderledes; men jeg håber, at det er til gavn for os alle. Jeg glæder mig at begynde at være sammen med jer, og selv om det ikke bliver nemt i starten, er jeg fuldstændig overbevist om, at Gud allerede har forberedt den vej, vi skal gå sammen. Lad os hjælpe hinanden med at overvinde frygten, og lad os se den ny tid som en mulighed for at vokse i fællesskab og i Guds kærlighed. Lad os gå sammen og hjælpe hinanden hen ad vejen!!! Jeres bror i Kristus, Marcos Sogneblad , side 3

4 Farvel til pater Alren Vor sognepræst gennem de sidste fire år forlader os nu for at flytte til Sankt Knud Lavards Kirke i Lyngby. Pater Alren tilhører Oblatfædrenes orden, og vi har derfor haft lejlighed til at lære denne orden at kende, og vi har også haft glæde af hans medbrødre, der ofte har været her for at læse messe. Da pater Alren kom hertil i 2011, havde han været andenpræst i Lyngby, og nu vender han tilbage som sognepræst. Den nye sognestruktur har forårsaget denne hurtige beslutning, som betyder, at der er meget lidt tid til at forberede en afsked for pater Alren. Men den 30. august læser han sin sidste messe i Roskilde, og efter messen kl. 10 er der reception i menighedssalen, hvor vi kan få lejlighed til at takke ham for den tid, han har været i vort sogn. Alle er indbudt til at tage afsked med ham og ønske ham alt godt for hans fremtidige virke. Ønsker man at bidrage til en afskedsgave, kan man henvende sig til Maria Alster eller sætte et beløb ind på Danske Bank reg.nr kontonummer Husk at skrive Gave og navn på. Maria Alster Sogneblad , side 4

5 Nyt fra menighedsrådet Sognet og Skt. Josefs Skole har underskrevet en lejekontrakt, der går ud på, at Skt. Josefs Skole lejer stueetagen af sognebygningen (bortset fra præsteboligen) i 5 år. Sognet får derved en lejeindtægt på kr. årligt. Sammen med udlejningen af parkeringspladsen giver det en årlig indtægt på kr. Sognet vil yderligere spare penge til forbrug af el, vand og varme, da skolen skal betale for eget forbrug. Det er meningen, at indtægterne skal bruges til at nedsætte underskuddet på sognets drift og til at renovere sognebygningen, som i høj grad trænger til istandsættelse. Også kirken vil få brug for forbedringer. Økonomiudvalget vil i samarbejde med bygningsbevaringsudvalget se på, hvad der skal renoveres i første omgang, og hvordan vi skal finansiere udgifterne. Sognekontorerne bliver flyttet til stueetagen i den nuværende præstebolig i slutningen af august måned. Der er yderligere planer om at leje 1. salen i sognebygningen ud, derfor bliver lokalerne ikke mere taget i brug af sognet, så det er mest hensigtsmæssigt, at sognekontorerne flytter til præsteboligen uden mellemled. Vor nye sognepræst skal så flytte sin bolig op på 1. sal i den nuværende præstebolig og bliver taget med på råd om, hvordan han ønsker den indrettet. Pengene til indretningen af 1. salen bliver taget fra arven efter Helga Wisniewska. Sogneblad , side 5 Den 13. juni var der grillaften efter den polske messe. Der var aktivitet omkring grillen og generalprøve på den næsten færdigistandsatte menighedssal.

6 En stor del af menighedens hus på Frederiksborgvej 11 udlejes nu til Skt. Josefs Skole, og der indrettes sognekontor i en del af præsteboligen. Der forestår således nogle turbulente måneder med flytning og oprydning. Det bliver en hovedkulds start for pastor Marcos, men det skyldes jo, at Bispedømmets krav om, at vi lejer så meget ud af bygningen som muligt, falder sammen med den nye sognestruktur. Menighedssalen er nu opdelt i to rum, som skal bruges i dagtimerne til undervisning for den internationale afdeling i Skt. Josefs Skole. Sognet må bruge salen og de andre lokaler lørdag og søndag og i aftentimerne efter kl , såfremt skolen ikke skal bruge dem til forældremøder. Dog har koret altid ret til at komme mandag aften for at øve i salen. Sognet må bruge køkkenet hele døgnet rundt, i skoletiden vil skolens lærere også gøre brug af det. Kirkekaffen kan vi fortsætte med at mødes over hver søndag i menighedssalen. Møblerne er til skolebrug, og vi kan flytte rundt med dem, som vi vil, men vi skal sætte dem tilbage som de stod, og alt skal efterlades i ryddet stand. Da vi lejer salen ud til skolen, kan vi ikke også leje den ud til fester m.v. som vi hidtil har gjort, idet vi ikke må tage penge to gange for et lejemål. Maria Alster Afskedsreception for pater Alren Søndag den 30. august efter messen kl. 10 er der reception i menighedssalen. Her vil vi takke p. Alren for de 4 år, hvor han har været sognepræst i Skt. Laurentii menighed. Sogneblad , side 6

7 KOM OG OPLEV GUDS SMUKKESTE KATEDRAL fra Roskilde til Borup Tirsdag den 8. september 2015 Ca. 23 km Tusinder går for klimaretfærdighed Kirker og kirkelige organisationer i Europa og Afrika har taget initiativ til at vandre for klimaretfærdighed. Klimapilgrimsvandringerne, som i Danmark finder sted fra 10. august til 13. september, udtrykker en fælles besindelse på klimaets sårbarhed og en solidaritet med mennesker og samfund, der lige nu mærker klimaforandringerne på tæt hold. Program: Kl : Andagt i Skt. Laurentii katolske kirke, Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Kl : Andagt i Roskilde Domkirke kl : Andagt i Skt. Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26, 4000 Roskilde Kl : Afgang mod Borup. Vi pilgrimsvandrer forbi Svogerslev, Lejre, gennem Bidstrup Skovene, Magleskov. Ca : Ankomst til Kimmerslev Kirke med afsluttende andagt. Herfra overtager pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith fra Maribo stafetten. Vedrørende valfarter, pilgrimsrejser m.m. i øvrigt: Besøg hjemmesiden: og se under Aktiviteter og grupper. Sogneblad , side 7

8 Høstgudstjeneste/høstfest søndag den 27. september Tag en gave med i kirken til høstmessen, kl Gaven kan være noget, du selv har lavet fx bagt, syltet, måske frugter du selv har høstet eller noget, du har købt. Efter messen bliver gaverne sat på auktion i menighedssalen. Indtægten fra høstauktionen går i år til vor søstermenighed i Nyamlell i Sydsudan, som vi støtter gennem Skt. Vincent Grupperne. Der er fire katolske skoler, ledet af katolske præster med mere end 800 elever. Sogneblad , side 8

9 Meddelelser fra sognekontoret Nye faste messetider fra 1. september Søndag kl Tirsdag, onsdag og fredag: kl messe Torsdag: kl Ordets Gudstjeneste Lørdag kl (Se kalenderen bag i bladet) Flytning af sognekontoret Sognekontoret er flyttet til stueetagen i præsteboligen, da Skt. Josefs Skole er flyttet ind i vores gamle kontorlokaler. Til lykke med dåben til: Jonathan Paul D Souza Binderup og Josephine Joyce D Souza Binderup Til lykke med vielsen til: Rie Larsby Arboe Jakobsen og Roar Lindekilde Arboe Jakobsen Vi beder for vore afdøde: Anne Vibeke Vedel, Roberto Scoppa Velsignelse af kateketer søndag den 13. september Sognepræsten velsigner kateketerne ved 9-messen søndag den 13. september. De syges salvelse I forbindelse med 9-messen søndag den 11. oktober er der mulighed for at få De syges Salvelse. Rosenkrans i oktober slutter med Mariaandagt fredag den 30. oktober Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor rosenkrans hver søndag kl før messen kl i hele oktober måned. Fredag den 30. oktober kl afslutter vi oktober måned med en højtidelig Mariaandagt. Firmelse søndag den 1. november. Nærmere om tidspunkt - se hjemmesiden. Alle sjæles andagt på Østre Kirkegård i Roskilde Andagten er mandag den 2. november kl på Østre Kirkegård. Vi mødes på den katolske afdeling. Sogneblad , side 9

10 Luciaoptog Den første søndag i advent - den 29. november har vi traditionen tro børnenes luciaoptog før messen kl Medvirkende: Skt. Josefs Skoles børnekor. Skt. Nikolaus Fest fredag, den 4. december Vi begynder med børnemesse kl Derefter holder vi fest i menighedssalen. Adventslotteri De fire søndage i advent er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. Der kommer nærmere oplysninger på sognets hjemmeside og på opslag i våbenhuset. Pastor Marcos og Ellen Margrethe Birgitta Nelth Velkommen, Willkommen, Welcome, Powitanie, Benvenuto, Bienvenudo, Bienvenue Sådan plejer vi at tage imod gæsterne i vort hjem. Det kan vi også gøre, når vi ser fremmede ansigter i vores kirke, som både er vores hus og Guds hus. I vore dage flytter folk nemt på tværs af grænserne og inden for grænserne. Nogle er turister, andre flygtninge og andre bosætter sig i vores område. Når vi ser fremmede ansigter i vores kirke, som nok er vores kristne brødre eller søstre, skal vi ikke være bange for at henvende os til dem, hilse på dem, ønske dem velkommen og invitere dem på en kop kaffe efter messen. Det er en naturlig måde at sluse dem ind i vores fællesskab på. Og vi er alle sammen impliceret i det. Prøv bare! Gérard Couppé Sogneblad , side 10

11 Resumé af menighedsrådsmødet den 7. maj 2015 Til stede: Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, John Munro, Maria Dovicicova, Ole Chr. M. Plum og Annelise Nielsen. Fraværende: Ludwig von Malsen Meddelelser fra p. Alren: Bispekontoret følger vores beslutning om at leje vores bygninger ud til skolen i 5 år. Der er møde med Torsten den 8. maj, hvor en forhåndskontrakt bliver underskrevet, inden den sendes til godkendelse på bispekontoret. Bispekontoret anbefaler, at vi lejer mere plads ud for at forbedre vores økonomi. De anbefaler, at vi lejer lokalerne ud, der ligger på 1. salen over de nuværende kontorer, men der skal vurderes mange ting. Det er en opgave for vedligeholdelsesudvalget og økonomiudvalget at samararbejde og sende resultater til menighedsrådet. Så kan MR vurdere og træffe en beslutning. Der sidder 5 medlemmer fra MR og 5 andre medlemmer, som har en særlig viden. Vi inviterer også nogle andre professionals. P. Alren er bortrejst fra den 29. juni til den 30. juli. Vores ansøgning om en ekstra præst til det nye store sogn er afvist. Der er blevet holdt et møde med kateketerne, og der er nye planer om undervisningen på vej. Mere om det senere. Udlejning af stueetagen til Sankt Josef Skole Vi diskuterede det budget, der er sendt fra bispekontoret og gennemgik nogle af posterne. Vi blev enige om, at det er nødvendigt med bimålere til skolens forbrug, så vi får fordelt udgifterne på el, vand og varme på en retfærdig måde. Vi kom også kort ind på, hvor stort et lån, vi har mulighed for at tilbagebetale, set i lyset af, at skolen kun lejer lokalerne i en femårig periode. Denne diskussion tager vi op senere. Byggeudvalget med Søren i spidsen vurderer, hvordan og i hvilken rækkefølge vi skal prioritere renoveringen af det ydre af vore bygninger. Vi havde en idefase til indholdet af forhåndskontrakten. Den bør indeholde regler for leg i haven med hensyn til boldspil, ansvar for vedligeholdelse af grunden ved nedslidning af græsplæne, rydning af sne på stien mellem kirken og præsteboligen, renovering af trappen fra stien mod præsteboligen og oplysning af stiareal fra kirken til menighedssalen, der i øjeblikket er meget dårligt oplyst. Gennemgang af sognets økonomi Punktet blev udskudt til næste gang, da vi har fået en ny regnskabsmedarbejder, der lige skal ind i sagerne først, inden vi kan få det nødvendige materiale til gennemgang. Referent: Annelise Nielsen Sogneblad , side 11

12 Resumé af menighedsrådsmødet den 11. juni 2015 Til stede : Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, Maria Dovicicova, John Munro, Ludwig von Malsen og Annelise Nielsen. Tilføjelse til referatet fra sidste møde: Efter nogle uoverensstemmelser under mødet den 7. maj er Ole-Chr. M. Plum ikke mere medlem af menighedsrådet. Ludwig von Malsen er trådt ind i rådet i hans sted. Meddelelser fra P. Alren: P. Alren skifter til den polske provins og forbliver i Danmark. Han vil søge om dansk statsborgerskab efter den 1. september og har bestået prøven til det. Sebastian Cohrt er blevet koordinator for ministranterne. P. Alren ønsker, at det er ham som sognepræst, der underskriver kontrakten med skolen om udlejning af vore lokaler. P. Alren holder sommerferie i juli måned. Organist Ole Knudsen spiller alle søndage i juli og august måned, hvor familiemessen er aflyst. Alt er aflyst i ferien, undtagen messen om søndagen klokken 10. Sognets økonomi: Maria Alster gennemgik regnskabet kort og gjorde opmærksom på, at det tilsendte estimerede budget fra bispekontoret først gælder for Vi har fået et større beløb fra kirkeskatten, men meget forsvinder igen, da vi betaler 40% til bispedømmet. Før 2016 kan vi ikke regne med et overskud på regnskabet. Vi kender endnu ikke regnskabet med hensyn til forbrug af varme, vand og elektricitet. Vi skal finde en måde at måle skolens forbrug på. Der er måske en løsning til måling af elektricitet, men ikke på de to andre poster. Vi skal også have en aftale om affald. I forbindelse med de indbrud, der har været i præstegården vil forsikringsselskabet dække ca kr. af de kr., som skaderne beløber sig til. Politiet har fanget tyven fra det første indbrud, men leder stadig efter den anden tyv fra indbrud nr. 2. Mobilen er fundet, og man leder efter DNA spor på den. Der har været møde i vedligeholdelsesudvalget, som skal prioritere rækkefølgen af reparationerne på vore bygninger og finde håndværkere til opgaven. Økonomiudvalget skal finde ud af, hvordan vi klarer det økonomisk og hvilke lån, vi skal tage. Sisinnius gav os et indblik i de planer, der er for ombygning af præstegård og førstesalen. Vi manglede dog nogle af tegningerne. Der er møde i pastoralrådet den 20. og 21. juni om den nye sognestruktur. Der er udformet en brochure på dansk, engelsk, spansk og polsk om betaling af kirkeskat. Når den er færdig, vil den ligge i kirken. Referent: Annelise Nielsen Sogneblad , side 12

13 Resumé af ekstraordinært menighedsrådsmøde den 25. juni Til stede: Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, Maria Dovicicova, Ludwig von Malsen og Annelise Nielsen. Fraværende: John Munro Punkt 1: Udleje af 1. salen (fløjen mod Frederiksborgvej) til Sankt Josefs Skole. Menighedsrådet går enstemmigt ind for en udlejning af 1. salen. Skolen tager endelig stilling til, om de vil leje 1. salen den 17. august. Punkt 2: Indretning af sognekontor i præsteboligen. Vi går enstemmigt ind for at indrette sognekontor og præstens kontor i stueetagen af præsteboligen. Sognekontoret flytter i slutningen af august. Referent Annelise Nielsen Søndag den 21. juni holdt menigheden sommerfest med udendørs messe. Efter messen var der fællesspisning i menighedssalen efter istandsættelse, så den kan bruges både af skolen og menigheden. Sogneblad , side 13

14 Første kommunionsundervisning Første kommunionsundervisning starter 6. september 2015 kl Vi deltager i messen, hvilket er en del af undervisningen. Efter messen går vi alle hen i menighedssalen, og drikker kakao. Herefter går vi til Første Kommunionsundervisning sammen med kateketerne kl Vi er 4 voksne, som er tilknyttet Første Kommunionsundervisning Maria, Katrin, Gérard og Helle. Hver søndag er en oplevelse og glæde for både børn og voksne. Vi taler om Jesus og de gaver, han har givet os, og hvad de betyder for os i vores hverdag nu og her og for at få et godt liv med Jesus. Vi synes at Første Kommunionsundervisning er en fest, fordi vi bruger leg, krop, sanser, følelser og fantasi, sang, musik, tegning, drama og samtale for at forstå og lære om de ting, Jesus synes er vigtige for os. Foreløbig årsplan 23. august 2015: Indskrivning til Første kommunionsundervisning efter messen kl. 10 på kirkekontoret. 6. september 2015: Første Kommunionsundervisning starter. Både børn og forældre deltager. 13. september 2015: Første Kommunionsundervisning og forældremøde. Sognepræsten deltager. Børnene leger og lærer hinanden at kende sammen med kateketerne Maria og Gérard. 20. september 2015: Første Kommunionsundervisning. 27. september 2015: Første Kommunionsundervisning. (Høstfest). 4. oktober 2015: Første Kommunionsundervisning. 25. oktober 2015: Første Kommunionsundervisning. 1. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 8. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 15. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 22. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 29. november 2015: Første Kommunionsundervisning. Sogneblad , side 14

15 Fra Texas til Højby Det var en stor beslutning og et stort spring Sebastian Thomas Cohrt (30) og hans kone, Adrienne med samt deres tre små børn tog, da de for knapt et år siden flyttede til Sebastians barndomsegn i Odsherred, nærmere bestemt til Højby. Her lejede de halvdelen af et stuehus i skønne omgivelser, hvor børnene rigtig kan boltre sig, og hvor Sebastian og Adrienne kan slappe af og nyde landskabet. Parret kommer fra en tilværelse lidt nord for Dallas til det rolige og harmoniske Nordvestsjælland. Sebastian konverterede i 2008 i Amerika, hvor han efterfølgende bl.a. også var kommunionsuddeler og kantor i den lokale kirke. I det civile liv er Sebastian uddannet kok og har tillige en bachelor i engelsk litteratur, som han med tiden gerne vil udskifte med en cand. mag i samme disciplin med henblik på at undervise på gymnasier. Ved siden af studierne arbejder han som lærervikar på hjemegnen. Adrienne arbejder som syerske, og prøver så godt hun kan, at tale dansk, hvilket ikke er så lige til. Det kan alle udlændinge skrive under på. Den lange vej til trods, har vi nu glæden af at se og opleve familien i vores kirke til messe om søndagen, eller til den engelske messe, som efterhånden har fået flere og flere deltagere. Sebastian er ikke ukendt med lange afstande og mange timer dagligt i offentlige transportmidler. Det tager ham to timer hver vej til København fra Højby og hjem igen, men det er ikke noget problem, fortæller han. Tiden bruges til lektielæsning, og så er jeg fri for det når jeg kommer hjem, og kan bruge tiden sammen med mine børn. Deres fælles vej her i livet begyndte efter et ophold som udvekslingsstudent i USA for Sebastians vedkommende. Her mødte han Adrienne, der var på samme skole, og den berømte gnist fængede. Nu afprøver de en fælles tilværelse her, og de trives heldigvis, fortæller Sebastian. Naturligt nok er det et tosproget hjem, hvor der tales både dansk og engelsk. oc. Sogneblad , side 15

16 Nedenstående artikel blev skrevet i foråret, da pater Alren regnede med at blive i Roskilde og få glæde af sin have. Vi har valgt at bringe den som et erindringsportræt af vor nu forhenværende sognepræst. Redaktionsgruppen Med jomfru Maria i haven Pater Alren elsker haven og allermest blomsterne. Alligevel er det næsten udelukkende grønsager, han dyrker i den indhegnede og decimerede sognehave. Fordi det er godt, at dyrke sine egne grønsager, siger han. Kartofler, løg, gulerødder, jordbær og tomater kommer i første række. Og så har vores præst lavet et drivhus af plastik overtrukket på et skelet af brædder og holdt sammen af snor. Men det fungerer, og det er jo det vigtigste. Det er fordi, vi har haft et koldt forår, fortæller p. Alren, og hvis mine tomatplanter skal blive til noget, var det nødvendigt. Og det giver jo god mening. Når det regner, fjerner han plastiktaget. Det sparer på vandregningen. Man kan se, at du har kendskab til havearbejde. Ja, det er rigtigt. Mit barndomshjem var i et villakvarter med et større stykke jord rundt om. Så ja, vi har altid dyrket vore grønsager selv. Sogneblad , side 16 P Alrens tilgang til dyrkningen af afgrøder i haven, er nøje sat i forhold til al tings

17 moder, salig Maria, med hvem alting gror og folder sig ud. Oblatfædrenes orden - Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis (O.M.I.) har været i Danmark og Grønland siden 1958.*) Som sognepræst hjemme i det nordlige Sri Lanka, havde p. Alren på et tidspunkt et større have- og jordbrug i gang (15 acre), bl.a. med dyrkning af ris i stor skala. Overskuddet gik til de fattige i sognet. Det var den måde, vi kunne hjælpe på, fortæller han. Der er jo unægtelig stor forskel på havebrug her i Roskilde og i Sri Lanka. Dér har vi f.eks. tre år gamle tomatplanter, der stadig giver frugter, og planterne udvikler sig til rene buske. Det kan vi af gode grunde ikke her på grund af klimaet, fortæller p. Alren. Den maximale dagtemperatur i Sri Lanka er oppe på 30 grader. Minimum temperaturen ligger på 24 grader. Og vi taler om temperaturen hele året igennem, ikke kun i sommermånederne. Det giver også mulighed for at dyrke bananer og kokospalmer, hvilket er to af de vigtige eksportvarer for landet. På præsteseminariet i det nordlige Sri Lanka, skulle eleverne selv dyrke deres grønsager. Så havearbejde ligger lige for, og p. Alren mener, at det samtidig giver god motion og frisk luft i tilgift. Som et lille kuriosum kan nævnes, at man i Sri Lanka ikke spiser kartofler, som vi gør, men mere som tilskud til ris og evt. kød på linje med salat på vore breddegrader. P. Alren sidestiller havearbejdet og plejen af de enkelte planter med hans pastorale arbejde - pleje af menigheden. Det er også en god påmindelse om vores afhængighed af Herren, om vi får regn, sol og grøde i haven. Lige nu ser han sig om efter en Maria skulptur. Så kan jeg også sidde ude i haven og bede til jomfru Maria, det ville være dejligt. oc *) I daglig tale Oblatfædrene, blev stiftet af salig præst, senere biskop Charles de Mazenod i 1816 i Frankrig med det formål at missionere. Ordenen har ca medlemmer fordelt på 60 lande på alle verdens kontinenter engageret i alle mulige pastorale opgaver. I Sri Lanka er der i dag hele 13 bispedømmer. Sogneblad , side 17

18 Skt Nikolausfest i Skt. Laurentii kirke fredag den 4. december 2015, kl. 17 Vi har fået genindført den dejlige tradition med at fejre den hellige Nikolaus. Alle børn i menigheden inviteres derfor med deres familie til Sankt Nikolausfest. Kl : Skt Nikolausmesse, hvor børnene inddrages. Efter messen inviteres alle til fællesspisning i menighedssalen med leg og spændende Skt Nikolausoverraskelser!! Børnene medbringer en lille gave til værdi ca. 20 kr. Tilmelding senest tirsdag den 1. december til Helle Couppé, eller på tilmeldingslisten i våbenhuset. Venlig hilsen Skt. Nikolaus Firmelsesundervisning Firmelseshold 2015 (de unge, der der skal firmes den 1. november 2015) holder sommerpause indtil d. 6. september. Firmelseshold 2016: Vi starter først op den 27. september efter sommerferien. Der er fjorten unge på det nye hold, og de havde en god start søndag den 19. april. Med venlig hilsen Birthe Schultz og Maura Murphy Sogneblad , side 18

19 Midi-KUK gruppe (9-13 år) fra den 16. august 2015 til søndagsmessen Kære børn og unge, Fra søndag den 16. august startede Midi-KUK for børn og unge (9-13 år) igen. Kort efter søndagsmessen kl. 10:00 (fra september kl. 9:00) er begyndt, vil sognepræsten fortælle, at alle børn og unge i kirken, som har fået første kommunion, er velkomne til at gå til Midi-KUK møde sammen med en kateket. Vores møde strækker sig under læsningerne og prædiken, og vi kommer tilbage i kirken til brødets liturgi. Til Midi-KUK vil vi lave forskellige ting sammen for at lære mere om vores tro. Vi vil læse i biblen, bede, tale og tegne sammen. Midi-KUK gruppen møder som udgangspunkt hver søndag, der kan dog forekomme aflysninger på dagen, samt pauser i skoleferierne. Midi-KUK kræver ingen tilmelding, bare mød op! Med venlig hilsen Claudia Oddone, Patrizia Frederiksen, Marie-Gabrielle de Bourbon-Parme. Skt. Laurentii sogneblad Deadline for stof til nr (december, januar og februar) er søndag den 18. oktober. Deadline for stof til nr (marts, april og maj) er søndag den 24. januar. Redaktionsgruppen består af: Pastor Marcos, Ellen Margrethe Nelth, Annette Plum, Maria Alster, Ove Christensen og Ole-Chr. M. Plum. Sogneblad , side 19

20 Ugens kalender Da der fortsat kan forekomme Sognekalender ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, Ugekalender henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Skriftemål efter aftale med pastor Andre Marcos. aktiviteter Skriftemål efter aftale med pastor Marcos Sogneblad , side 20

21 Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, Sognekalender henvises også til sognets hjemmeside og September opslag i kirken Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Sogneblad , side 21

22 Oktober 2015 Da der fortsat kan forekomme Sognekalender ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag Oktober i kirken Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Sogneblad , side 22

23 Sognekalender November 2015 November 2015 Sogneblad , side 23

24 Kirkens adresser Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Webside: Bankkonto: Reg.nr Konto Sognepræst: Marcos Romero Bernus Tlf Mobil: De Syges salvelse: Benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag, kl Ellen Margrethe Nelth. Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl Der er kirkekaffe efter messen. Hverdagsmesse: Tirsdag, onsdag, fredag og lørdag kl Ordets gudstjeneste: Torsdag kl Polsk messe: Den 2. lørdag i måneden, kl W każdą drugą sobotę miesiąca o godz Religionsundervisning: Søndag kl (begynder med messen). Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten. Sogneblad , side 24

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 4 December 2015-Februar 2016 Velkommen til Barmhjertighedens år Jesus Kristus er Faderens barmhjertigheds ansigt

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2015 - nr. 2 Juni-august 2015 Kære menighed! Foråret er over os. Solen skinner og det kribler i fingrene for at komme

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 3 September-November 2016 Sommertiden er forbi Den sætning har jeg hørt meget i de sidste to uger. Sammen med

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 1 Marts-Maj 2016 På vejen til at møde Den Opstandne Når du læser dette nummer af sognebladet, befinder du dig

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 17 Sept. - November 2013 Farvel til Pater Leo Kertz Ferien er slut og snart går sommeren på hæld. Vi har vidst det længe, men nu forlader Leo Kertz os. 24 år blev

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

OBS: Vi afholder den årlige sommerfest, hvor alle er hjerteligt velkomne tirsdag d. 21.6.16 kl. 17 ca 19. (mere om det senere)

OBS: Vi afholder den årlige sommerfest, hvor alle er hjerteligt velkomne tirsdag d. 21.6.16 kl. 17 ca 19. (mere om det senere) Ugebrev 27. maj 2016 Der er godt nok rigtig mange meddelelser mv. i dag -- God weekend fra redaktøren. OBS: Vi afholder den årlige sommerfest, hvor alle er hjerteligt velkomne tirsdag d. 21.6.16 kl. 17

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 14 Sept. - November 2012 Kære Alle, Nu er ferien slut, og vi må igen begynde at tænke på den tid, der kommer her i Kirkens regi. Min sommer har ikke været, som jeg

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af.

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Det har været nogle meget spændende, udfordrende og givende måneder,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 2 Juni-august 2016 Kære ven, med stor glæde har Kirken modtaget den sidste skrivelse af Pave Frans, Amoris laetitia,

Læs mere

VIGTIGE OPLYSNINGER VELKOMMEN TIL SØRUPHUS EN SKOVBØRNEHAVE I GULDBORGSUND KOMMUNE

VIGTIGE OPLYSNINGER VELKOMMEN TIL SØRUPHUS EN SKOVBØRNEHAVE I GULDBORGSUND KOMMUNE VIGTIGE OPLYSNINGER SKOVBØRNEHAVEN SØRUPHUS SØRUPVEJ 23 4863 ESKILSTRUP 54454008 SOERUPHUS.GULDBORGSUND.DK mhols@guldborgsund.dk VELKOMMEN TIL SØRUPHUS NYTTIGE HJEMMESIDER: Mitguld.guldborgsund.dk WWW.guldborgsund.dk

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Skt. Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Til stede: Pastor Niels Engelbrecht, Pastor Daniel Nørgaard, Pastor

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere