Skt. Laurentii sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde for at være vores nye sognepræst den 1. september. Marcos overtager også Køge Menighed som følge af den nye sognestruktur, der træder i kraft denne dag. Marcos kommer fra Barcelona og kom første gang til Danmark i Han blev præsteviet i begyndelsen af 2009 og har erfaringer fra forskellige menigheder her i landet, de sidste to år som sognepræst i det store Lyngby Sogn. Nu får han i stedet to lidt mindre sogne at passe i den nye sogneenhed Roskilde-Køge. Vi kan glæde os! Marcos er et hjertevarmt menneske og meget indstillet på at lytte til menighedens ønsker. Så lad os følge biskoppens opfordring om at tage godt mod Marcos. Vi må alle yde en indsats for at han kan føle sig hjemme og få et godt indtryk af os som menighed. Den første tid, Marcos er her, bliver præget af flytningen af sognekontorerne til præsteboligen, så begyndelsen bliver lidt vanskelig. Vi kunne have ønsket det bedre for ham. Marcos læser sin første søndagsmesse her søndag den 6. september kl og tager derefter til Køge for at læse messe kl Så der er for lidt tid til at holde en velkomstreception for ham denne dag. Men vi byder ham velkommen på et senere tidspunkt. Maria Alster Sogneblad , side 1

2 Skt. Laurentii Sogneblad Nr Indhold Velkommen til vores nye sognepræst 1 Kære Menighed (Alren) 2 Kære Menighed (Marcos) 3 Farvel til pater Alren 4 Nyt fra menighedsrådet 5 Klima-pilgrimsvandring 7 Høstgudstjeneste 8 Meddelelser fra sognekontoret 9 Resuméer fra menighedsrådsmøderne 11 Første kommunions undervisning 14 Fra Texas til Højby 15 Med jomfru Maria i haven 16 Skt. Nikolausfest 18 Firmelsesundervisning 18 Midi-KUK 19 Ugekalender 20 Sognekalender, september 21 Sognekalender, oktober 22 Sognekalender, november 23 Bagsiden 24 Kære Menighed Sig nærmer tiden, hvor jeg skal flytte. Jeg vender tilbage til Lyngby, hvor jeg i sin tid begyndte mit virke. Det er fire år siden, jeg kom til Roskilde, hvor man akut manglede en præst. Meningen var, at jeg skulle være her et års tid, men det blev sammenlagt til fire år. I de fire år er der sket mange ting. Bl.a. har vi lavet aftaler med skolen som betyder, at menigheden nu og i de kommende år får en fast indtægt på henved næsten en halv million kroner om året i lejeaftale. Jeg takker for den hjælp og støtte jeg har fået. Jeg rejser herfra med en stor erfaring. Jeg har mødt mange forskellige mennesker. Mennesker fejler også. Jeg håber, at I vil glemme alle mine fejl. Lad os fortsætte med at bede for hinanden. Danmark er et lille land og jeg håber at vi ses indimellem. Jeg ønsker jer alt godt. Med venlig hilsen og Herrens velsignelse p. Alren Sogneblad , side 2

3 Kære Menighed I 1993 var det første gang jeg følte Herrens kald til at blive præst, og jeg kan tydeligt huske natten efter som en vågenat. Massevis af tanker gik rundt i mit hoved, hvor skal jeg hen? Hvem vil jeg møde? Mon kan jeg pakke alle mine ting i en kuffert??? Den sjoveste er, at jeg syntes den gang at efter nogle år ville jeg vænne mig til det, men nej, det har jeg ikke gjort! I begyndelsen af august fik jeg besked om, at jeg skulle flytte til Roskilde for at betjene både Roskilde og Køge. Så kom en vågenat igen, hvordan vil det gå i Roskilde og Køge? Hvem vil jeg møde dér? Har jeg brug for en varevogn for at flytte??? Ændringer i vores liv skræmmer os. At komme ud af rutinen indeholder altid udfordringer, frygten for at tabe, hvad vi har, frygten for at møde fremmede. Men frygten må aldrig stoppe os, fordi netop at komme ind i en nye realitet giver os mulighed for at blive beriget af den anden person, vi møder. Den 1. september bliver jeg konstitueret sognepræst i Roskilde og Køge. I får en ny sognepræst, og jeg får to menigheder. I fællesskab med de to menighedsråd er det blevet besluttet at ændre messetider. Årsagen er, at jeg ikke kan være to steder samtidig. Ja, fra den 1. september vil der være nogle ting, der er anderledes; men jeg håber, at det er til gavn for os alle. Jeg glæder mig at begynde at være sammen med jer, og selv om det ikke bliver nemt i starten, er jeg fuldstændig overbevist om, at Gud allerede har forberedt den vej, vi skal gå sammen. Lad os hjælpe hinanden med at overvinde frygten, og lad os se den ny tid som en mulighed for at vokse i fællesskab og i Guds kærlighed. Lad os gå sammen og hjælpe hinanden hen ad vejen!!! Jeres bror i Kristus, Marcos Sogneblad , side 3

4 Farvel til pater Alren Vor sognepræst gennem de sidste fire år forlader os nu for at flytte til Sankt Knud Lavards Kirke i Lyngby. Pater Alren tilhører Oblatfædrenes orden, og vi har derfor haft lejlighed til at lære denne orden at kende, og vi har også haft glæde af hans medbrødre, der ofte har været her for at læse messe. Da pater Alren kom hertil i 2011, havde han været andenpræst i Lyngby, og nu vender han tilbage som sognepræst. Den nye sognestruktur har forårsaget denne hurtige beslutning, som betyder, at der er meget lidt tid til at forberede en afsked for pater Alren. Men den 30. august læser han sin sidste messe i Roskilde, og efter messen kl. 10 er der reception i menighedssalen, hvor vi kan få lejlighed til at takke ham for den tid, han har været i vort sogn. Alle er indbudt til at tage afsked med ham og ønske ham alt godt for hans fremtidige virke. Ønsker man at bidrage til en afskedsgave, kan man henvende sig til Maria Alster eller sætte et beløb ind på Danske Bank reg.nr kontonummer Husk at skrive Gave og navn på. Maria Alster Sogneblad , side 4

5 Nyt fra menighedsrådet Sognet og Skt. Josefs Skole har underskrevet en lejekontrakt, der går ud på, at Skt. Josefs Skole lejer stueetagen af sognebygningen (bortset fra præsteboligen) i 5 år. Sognet får derved en lejeindtægt på kr. årligt. Sammen med udlejningen af parkeringspladsen giver det en årlig indtægt på kr. Sognet vil yderligere spare penge til forbrug af el, vand og varme, da skolen skal betale for eget forbrug. Det er meningen, at indtægterne skal bruges til at nedsætte underskuddet på sognets drift og til at renovere sognebygningen, som i høj grad trænger til istandsættelse. Også kirken vil få brug for forbedringer. Økonomiudvalget vil i samarbejde med bygningsbevaringsudvalget se på, hvad der skal renoveres i første omgang, og hvordan vi skal finansiere udgifterne. Sognekontorerne bliver flyttet til stueetagen i den nuværende præstebolig i slutningen af august måned. Der er yderligere planer om at leje 1. salen i sognebygningen ud, derfor bliver lokalerne ikke mere taget i brug af sognet, så det er mest hensigtsmæssigt, at sognekontorerne flytter til præsteboligen uden mellemled. Vor nye sognepræst skal så flytte sin bolig op på 1. sal i den nuværende præstebolig og bliver taget med på råd om, hvordan han ønsker den indrettet. Pengene til indretningen af 1. salen bliver taget fra arven efter Helga Wisniewska. Sogneblad , side 5 Den 13. juni var der grillaften efter den polske messe. Der var aktivitet omkring grillen og generalprøve på den næsten færdigistandsatte menighedssal.

6 En stor del af menighedens hus på Frederiksborgvej 11 udlejes nu til Skt. Josefs Skole, og der indrettes sognekontor i en del af præsteboligen. Der forestår således nogle turbulente måneder med flytning og oprydning. Det bliver en hovedkulds start for pastor Marcos, men det skyldes jo, at Bispedømmets krav om, at vi lejer så meget ud af bygningen som muligt, falder sammen med den nye sognestruktur. Menighedssalen er nu opdelt i to rum, som skal bruges i dagtimerne til undervisning for den internationale afdeling i Skt. Josefs Skole. Sognet må bruge salen og de andre lokaler lørdag og søndag og i aftentimerne efter kl , såfremt skolen ikke skal bruge dem til forældremøder. Dog har koret altid ret til at komme mandag aften for at øve i salen. Sognet må bruge køkkenet hele døgnet rundt, i skoletiden vil skolens lærere også gøre brug af det. Kirkekaffen kan vi fortsætte med at mødes over hver søndag i menighedssalen. Møblerne er til skolebrug, og vi kan flytte rundt med dem, som vi vil, men vi skal sætte dem tilbage som de stod, og alt skal efterlades i ryddet stand. Da vi lejer salen ud til skolen, kan vi ikke også leje den ud til fester m.v. som vi hidtil har gjort, idet vi ikke må tage penge to gange for et lejemål. Maria Alster Afskedsreception for pater Alren Søndag den 30. august efter messen kl. 10 er der reception i menighedssalen. Her vil vi takke p. Alren for de 4 år, hvor han har været sognepræst i Skt. Laurentii menighed. Sogneblad , side 6

7 KOM OG OPLEV GUDS SMUKKESTE KATEDRAL fra Roskilde til Borup Tirsdag den 8. september 2015 Ca. 23 km Tusinder går for klimaretfærdighed Kirker og kirkelige organisationer i Europa og Afrika har taget initiativ til at vandre for klimaretfærdighed. Klimapilgrimsvandringerne, som i Danmark finder sted fra 10. august til 13. september, udtrykker en fælles besindelse på klimaets sårbarhed og en solidaritet med mennesker og samfund, der lige nu mærker klimaforandringerne på tæt hold. Program: Kl : Andagt i Skt. Laurentii katolske kirke, Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Kl : Andagt i Roskilde Domkirke kl : Andagt i Skt. Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26, 4000 Roskilde Kl : Afgang mod Borup. Vi pilgrimsvandrer forbi Svogerslev, Lejre, gennem Bidstrup Skovene, Magleskov. Ca : Ankomst til Kimmerslev Kirke med afsluttende andagt. Herfra overtager pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith fra Maribo stafetten. Vedrørende valfarter, pilgrimsrejser m.m. i øvrigt: Besøg hjemmesiden: og se under Aktiviteter og grupper. Sogneblad , side 7

8 Høstgudstjeneste/høstfest søndag den 27. september Tag en gave med i kirken til høstmessen, kl Gaven kan være noget, du selv har lavet fx bagt, syltet, måske frugter du selv har høstet eller noget, du har købt. Efter messen bliver gaverne sat på auktion i menighedssalen. Indtægten fra høstauktionen går i år til vor søstermenighed i Nyamlell i Sydsudan, som vi støtter gennem Skt. Vincent Grupperne. Der er fire katolske skoler, ledet af katolske præster med mere end 800 elever. Sogneblad , side 8

9 Meddelelser fra sognekontoret Nye faste messetider fra 1. september Søndag kl Tirsdag, onsdag og fredag: kl messe Torsdag: kl Ordets Gudstjeneste Lørdag kl (Se kalenderen bag i bladet) Flytning af sognekontoret Sognekontoret er flyttet til stueetagen i præsteboligen, da Skt. Josefs Skole er flyttet ind i vores gamle kontorlokaler. Til lykke med dåben til: Jonathan Paul D Souza Binderup og Josephine Joyce D Souza Binderup Til lykke med vielsen til: Rie Larsby Arboe Jakobsen og Roar Lindekilde Arboe Jakobsen Vi beder for vore afdøde: Anne Vibeke Vedel, Roberto Scoppa Velsignelse af kateketer søndag den 13. september Sognepræsten velsigner kateketerne ved 9-messen søndag den 13. september. De syges salvelse I forbindelse med 9-messen søndag den 11. oktober er der mulighed for at få De syges Salvelse. Rosenkrans i oktober slutter med Mariaandagt fredag den 30. oktober Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor rosenkrans hver søndag kl før messen kl i hele oktober måned. Fredag den 30. oktober kl afslutter vi oktober måned med en højtidelig Mariaandagt. Firmelse søndag den 1. november. Nærmere om tidspunkt - se hjemmesiden. Alle sjæles andagt på Østre Kirkegård i Roskilde Andagten er mandag den 2. november kl på Østre Kirkegård. Vi mødes på den katolske afdeling. Sogneblad , side 9

10 Luciaoptog Den første søndag i advent - den 29. november har vi traditionen tro børnenes luciaoptog før messen kl Medvirkende: Skt. Josefs Skoles børnekor. Skt. Nikolaus Fest fredag, den 4. december Vi begynder med børnemesse kl Derefter holder vi fest i menighedssalen. Adventslotteri De fire søndage i advent er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. Der kommer nærmere oplysninger på sognets hjemmeside og på opslag i våbenhuset. Pastor Marcos og Ellen Margrethe Birgitta Nelth Velkommen, Willkommen, Welcome, Powitanie, Benvenuto, Bienvenudo, Bienvenue Sådan plejer vi at tage imod gæsterne i vort hjem. Det kan vi også gøre, når vi ser fremmede ansigter i vores kirke, som både er vores hus og Guds hus. I vore dage flytter folk nemt på tværs af grænserne og inden for grænserne. Nogle er turister, andre flygtninge og andre bosætter sig i vores område. Når vi ser fremmede ansigter i vores kirke, som nok er vores kristne brødre eller søstre, skal vi ikke være bange for at henvende os til dem, hilse på dem, ønske dem velkommen og invitere dem på en kop kaffe efter messen. Det er en naturlig måde at sluse dem ind i vores fællesskab på. Og vi er alle sammen impliceret i det. Prøv bare! Gérard Couppé Sogneblad , side 10

11 Resumé af menighedsrådsmødet den 7. maj 2015 Til stede: Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, John Munro, Maria Dovicicova, Ole Chr. M. Plum og Annelise Nielsen. Fraværende: Ludwig von Malsen Meddelelser fra p. Alren: Bispekontoret følger vores beslutning om at leje vores bygninger ud til skolen i 5 år. Der er møde med Torsten den 8. maj, hvor en forhåndskontrakt bliver underskrevet, inden den sendes til godkendelse på bispekontoret. Bispekontoret anbefaler, at vi lejer mere plads ud for at forbedre vores økonomi. De anbefaler, at vi lejer lokalerne ud, der ligger på 1. salen over de nuværende kontorer, men der skal vurderes mange ting. Det er en opgave for vedligeholdelsesudvalget og økonomiudvalget at samararbejde og sende resultater til menighedsrådet. Så kan MR vurdere og træffe en beslutning. Der sidder 5 medlemmer fra MR og 5 andre medlemmer, som har en særlig viden. Vi inviterer også nogle andre professionals. P. Alren er bortrejst fra den 29. juni til den 30. juli. Vores ansøgning om en ekstra præst til det nye store sogn er afvist. Der er blevet holdt et møde med kateketerne, og der er nye planer om undervisningen på vej. Mere om det senere. Udlejning af stueetagen til Sankt Josef Skole Vi diskuterede det budget, der er sendt fra bispekontoret og gennemgik nogle af posterne. Vi blev enige om, at det er nødvendigt med bimålere til skolens forbrug, så vi får fordelt udgifterne på el, vand og varme på en retfærdig måde. Vi kom også kort ind på, hvor stort et lån, vi har mulighed for at tilbagebetale, set i lyset af, at skolen kun lejer lokalerne i en femårig periode. Denne diskussion tager vi op senere. Byggeudvalget med Søren i spidsen vurderer, hvordan og i hvilken rækkefølge vi skal prioritere renoveringen af det ydre af vore bygninger. Vi havde en idefase til indholdet af forhåndskontrakten. Den bør indeholde regler for leg i haven med hensyn til boldspil, ansvar for vedligeholdelse af grunden ved nedslidning af græsplæne, rydning af sne på stien mellem kirken og præsteboligen, renovering af trappen fra stien mod præsteboligen og oplysning af stiareal fra kirken til menighedssalen, der i øjeblikket er meget dårligt oplyst. Gennemgang af sognets økonomi Punktet blev udskudt til næste gang, da vi har fået en ny regnskabsmedarbejder, der lige skal ind i sagerne først, inden vi kan få det nødvendige materiale til gennemgang. Referent: Annelise Nielsen Sogneblad , side 11

12 Resumé af menighedsrådsmødet den 11. juni 2015 Til stede : Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, Maria Dovicicova, John Munro, Ludwig von Malsen og Annelise Nielsen. Tilføjelse til referatet fra sidste møde: Efter nogle uoverensstemmelser under mødet den 7. maj er Ole-Chr. M. Plum ikke mere medlem af menighedsrådet. Ludwig von Malsen er trådt ind i rådet i hans sted. Meddelelser fra P. Alren: P. Alren skifter til den polske provins og forbliver i Danmark. Han vil søge om dansk statsborgerskab efter den 1. september og har bestået prøven til det. Sebastian Cohrt er blevet koordinator for ministranterne. P. Alren ønsker, at det er ham som sognepræst, der underskriver kontrakten med skolen om udlejning af vore lokaler. P. Alren holder sommerferie i juli måned. Organist Ole Knudsen spiller alle søndage i juli og august måned, hvor familiemessen er aflyst. Alt er aflyst i ferien, undtagen messen om søndagen klokken 10. Sognets økonomi: Maria Alster gennemgik regnskabet kort og gjorde opmærksom på, at det tilsendte estimerede budget fra bispekontoret først gælder for Vi har fået et større beløb fra kirkeskatten, men meget forsvinder igen, da vi betaler 40% til bispedømmet. Før 2016 kan vi ikke regne med et overskud på regnskabet. Vi kender endnu ikke regnskabet med hensyn til forbrug af varme, vand og elektricitet. Vi skal finde en måde at måle skolens forbrug på. Der er måske en løsning til måling af elektricitet, men ikke på de to andre poster. Vi skal også have en aftale om affald. I forbindelse med de indbrud, der har været i præstegården vil forsikringsselskabet dække ca kr. af de kr., som skaderne beløber sig til. Politiet har fanget tyven fra det første indbrud, men leder stadig efter den anden tyv fra indbrud nr. 2. Mobilen er fundet, og man leder efter DNA spor på den. Der har været møde i vedligeholdelsesudvalget, som skal prioritere rækkefølgen af reparationerne på vore bygninger og finde håndværkere til opgaven. Økonomiudvalget skal finde ud af, hvordan vi klarer det økonomisk og hvilke lån, vi skal tage. Sisinnius gav os et indblik i de planer, der er for ombygning af præstegård og førstesalen. Vi manglede dog nogle af tegningerne. Der er møde i pastoralrådet den 20. og 21. juni om den nye sognestruktur. Der er udformet en brochure på dansk, engelsk, spansk og polsk om betaling af kirkeskat. Når den er færdig, vil den ligge i kirken. Referent: Annelise Nielsen Sogneblad , side 12

13 Resumé af ekstraordinært menighedsrådsmøde den 25. juni Til stede: Pater Alren, Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Sisinnius Akoh, Maria Dovicicova, Ludwig von Malsen og Annelise Nielsen. Fraværende: John Munro Punkt 1: Udleje af 1. salen (fløjen mod Frederiksborgvej) til Sankt Josefs Skole. Menighedsrådet går enstemmigt ind for en udlejning af 1. salen. Skolen tager endelig stilling til, om de vil leje 1. salen den 17. august. Punkt 2: Indretning af sognekontor i præsteboligen. Vi går enstemmigt ind for at indrette sognekontor og præstens kontor i stueetagen af præsteboligen. Sognekontoret flytter i slutningen af august. Referent Annelise Nielsen Søndag den 21. juni holdt menigheden sommerfest med udendørs messe. Efter messen var der fællesspisning i menighedssalen efter istandsættelse, så den kan bruges både af skolen og menigheden. Sogneblad , side 13

14 Første kommunionsundervisning Første kommunionsundervisning starter 6. september 2015 kl Vi deltager i messen, hvilket er en del af undervisningen. Efter messen går vi alle hen i menighedssalen, og drikker kakao. Herefter går vi til Første Kommunionsundervisning sammen med kateketerne kl Vi er 4 voksne, som er tilknyttet Første Kommunionsundervisning Maria, Katrin, Gérard og Helle. Hver søndag er en oplevelse og glæde for både børn og voksne. Vi taler om Jesus og de gaver, han har givet os, og hvad de betyder for os i vores hverdag nu og her og for at få et godt liv med Jesus. Vi synes at Første Kommunionsundervisning er en fest, fordi vi bruger leg, krop, sanser, følelser og fantasi, sang, musik, tegning, drama og samtale for at forstå og lære om de ting, Jesus synes er vigtige for os. Foreløbig årsplan 23. august 2015: Indskrivning til Første kommunionsundervisning efter messen kl. 10 på kirkekontoret. 6. september 2015: Første Kommunionsundervisning starter. Både børn og forældre deltager. 13. september 2015: Første Kommunionsundervisning og forældremøde. Sognepræsten deltager. Børnene leger og lærer hinanden at kende sammen med kateketerne Maria og Gérard. 20. september 2015: Første Kommunionsundervisning. 27. september 2015: Første Kommunionsundervisning. (Høstfest). 4. oktober 2015: Første Kommunionsundervisning. 25. oktober 2015: Første Kommunionsundervisning. 1. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 8. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 15. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 22. november 2015: Første Kommunionsundervisning. 29. november 2015: Første Kommunionsundervisning. Sogneblad , side 14

15 Fra Texas til Højby Det var en stor beslutning og et stort spring Sebastian Thomas Cohrt (30) og hans kone, Adrienne med samt deres tre små børn tog, da de for knapt et år siden flyttede til Sebastians barndomsegn i Odsherred, nærmere bestemt til Højby. Her lejede de halvdelen af et stuehus i skønne omgivelser, hvor børnene rigtig kan boltre sig, og hvor Sebastian og Adrienne kan slappe af og nyde landskabet. Parret kommer fra en tilværelse lidt nord for Dallas til det rolige og harmoniske Nordvestsjælland. Sebastian konverterede i 2008 i Amerika, hvor han efterfølgende bl.a. også var kommunionsuddeler og kantor i den lokale kirke. I det civile liv er Sebastian uddannet kok og har tillige en bachelor i engelsk litteratur, som han med tiden gerne vil udskifte med en cand. mag i samme disciplin med henblik på at undervise på gymnasier. Ved siden af studierne arbejder han som lærervikar på hjemegnen. Adrienne arbejder som syerske, og prøver så godt hun kan, at tale dansk, hvilket ikke er så lige til. Det kan alle udlændinge skrive under på. Den lange vej til trods, har vi nu glæden af at se og opleve familien i vores kirke til messe om søndagen, eller til den engelske messe, som efterhånden har fået flere og flere deltagere. Sebastian er ikke ukendt med lange afstande og mange timer dagligt i offentlige transportmidler. Det tager ham to timer hver vej til København fra Højby og hjem igen, men det er ikke noget problem, fortæller han. Tiden bruges til lektielæsning, og så er jeg fri for det når jeg kommer hjem, og kan bruge tiden sammen med mine børn. Deres fælles vej her i livet begyndte efter et ophold som udvekslingsstudent i USA for Sebastians vedkommende. Her mødte han Adrienne, der var på samme skole, og den berømte gnist fængede. Nu afprøver de en fælles tilværelse her, og de trives heldigvis, fortæller Sebastian. Naturligt nok er det et tosproget hjem, hvor der tales både dansk og engelsk. oc. Sogneblad , side 15

16 Nedenstående artikel blev skrevet i foråret, da pater Alren regnede med at blive i Roskilde og få glæde af sin have. Vi har valgt at bringe den som et erindringsportræt af vor nu forhenværende sognepræst. Redaktionsgruppen Med jomfru Maria i haven Pater Alren elsker haven og allermest blomsterne. Alligevel er det næsten udelukkende grønsager, han dyrker i den indhegnede og decimerede sognehave. Fordi det er godt, at dyrke sine egne grønsager, siger han. Kartofler, løg, gulerødder, jordbær og tomater kommer i første række. Og så har vores præst lavet et drivhus af plastik overtrukket på et skelet af brædder og holdt sammen af snor. Men det fungerer, og det er jo det vigtigste. Det er fordi, vi har haft et koldt forår, fortæller p. Alren, og hvis mine tomatplanter skal blive til noget, var det nødvendigt. Og det giver jo god mening. Når det regner, fjerner han plastiktaget. Det sparer på vandregningen. Man kan se, at du har kendskab til havearbejde. Ja, det er rigtigt. Mit barndomshjem var i et villakvarter med et større stykke jord rundt om. Så ja, vi har altid dyrket vore grønsager selv. Sogneblad , side 16 P Alrens tilgang til dyrkningen af afgrøder i haven, er nøje sat i forhold til al tings

17 moder, salig Maria, med hvem alting gror og folder sig ud. Oblatfædrenes orden - Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis (O.M.I.) har været i Danmark og Grønland siden 1958.*) Som sognepræst hjemme i det nordlige Sri Lanka, havde p. Alren på et tidspunkt et større have- og jordbrug i gang (15 acre), bl.a. med dyrkning af ris i stor skala. Overskuddet gik til de fattige i sognet. Det var den måde, vi kunne hjælpe på, fortæller han. Der er jo unægtelig stor forskel på havebrug her i Roskilde og i Sri Lanka. Dér har vi f.eks. tre år gamle tomatplanter, der stadig giver frugter, og planterne udvikler sig til rene buske. Det kan vi af gode grunde ikke her på grund af klimaet, fortæller p. Alren. Den maximale dagtemperatur i Sri Lanka er oppe på 30 grader. Minimum temperaturen ligger på 24 grader. Og vi taler om temperaturen hele året igennem, ikke kun i sommermånederne. Det giver også mulighed for at dyrke bananer og kokospalmer, hvilket er to af de vigtige eksportvarer for landet. På præsteseminariet i det nordlige Sri Lanka, skulle eleverne selv dyrke deres grønsager. Så havearbejde ligger lige for, og p. Alren mener, at det samtidig giver god motion og frisk luft i tilgift. Som et lille kuriosum kan nævnes, at man i Sri Lanka ikke spiser kartofler, som vi gør, men mere som tilskud til ris og evt. kød på linje med salat på vore breddegrader. P. Alren sidestiller havearbejdet og plejen af de enkelte planter med hans pastorale arbejde - pleje af menigheden. Det er også en god påmindelse om vores afhængighed af Herren, om vi får regn, sol og grøde i haven. Lige nu ser han sig om efter en Maria skulptur. Så kan jeg også sidde ude i haven og bede til jomfru Maria, det ville være dejligt. oc *) I daglig tale Oblatfædrene, blev stiftet af salig præst, senere biskop Charles de Mazenod i 1816 i Frankrig med det formål at missionere. Ordenen har ca medlemmer fordelt på 60 lande på alle verdens kontinenter engageret i alle mulige pastorale opgaver. I Sri Lanka er der i dag hele 13 bispedømmer. Sogneblad , side 17

18 Skt Nikolausfest i Skt. Laurentii kirke fredag den 4. december 2015, kl. 17 Vi har fået genindført den dejlige tradition med at fejre den hellige Nikolaus. Alle børn i menigheden inviteres derfor med deres familie til Sankt Nikolausfest. Kl : Skt Nikolausmesse, hvor børnene inddrages. Efter messen inviteres alle til fællesspisning i menighedssalen med leg og spændende Skt Nikolausoverraskelser!! Børnene medbringer en lille gave til værdi ca. 20 kr. Tilmelding senest tirsdag den 1. december til Helle Couppé, eller på tilmeldingslisten i våbenhuset. Venlig hilsen Skt. Nikolaus Firmelsesundervisning Firmelseshold 2015 (de unge, der der skal firmes den 1. november 2015) holder sommerpause indtil d. 6. september. Firmelseshold 2016: Vi starter først op den 27. september efter sommerferien. Der er fjorten unge på det nye hold, og de havde en god start søndag den 19. april. Med venlig hilsen Birthe Schultz og Maura Murphy Sogneblad , side 18

19 Midi-KUK gruppe (9-13 år) fra den 16. august 2015 til søndagsmessen Kære børn og unge, Fra søndag den 16. august startede Midi-KUK for børn og unge (9-13 år) igen. Kort efter søndagsmessen kl. 10:00 (fra september kl. 9:00) er begyndt, vil sognepræsten fortælle, at alle børn og unge i kirken, som har fået første kommunion, er velkomne til at gå til Midi-KUK møde sammen med en kateket. Vores møde strækker sig under læsningerne og prædiken, og vi kommer tilbage i kirken til brødets liturgi. Til Midi-KUK vil vi lave forskellige ting sammen for at lære mere om vores tro. Vi vil læse i biblen, bede, tale og tegne sammen. Midi-KUK gruppen møder som udgangspunkt hver søndag, der kan dog forekomme aflysninger på dagen, samt pauser i skoleferierne. Midi-KUK kræver ingen tilmelding, bare mød op! Med venlig hilsen Claudia Oddone, Patrizia Frederiksen, Marie-Gabrielle de Bourbon-Parme. Skt. Laurentii sogneblad Deadline for stof til nr (december, januar og februar) er søndag den 18. oktober. Deadline for stof til nr (marts, april og maj) er søndag den 24. januar. Redaktionsgruppen består af: Pastor Marcos, Ellen Margrethe Nelth, Annette Plum, Maria Alster, Ove Christensen og Ole-Chr. M. Plum. Sogneblad , side 19

20 Ugens kalender Da der fortsat kan forekomme Sognekalender ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, Ugekalender henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Skriftemål efter aftale med pastor Andre Marcos. aktiviteter Skriftemål efter aftale med pastor Marcos Sogneblad , side 20

21 Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, Sognekalender henvises også til sognets hjemmeside og September opslag i kirken Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Sogneblad , side 21

22 Oktober 2015 Da der fortsat kan forekomme Sognekalender ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag Oktober i kirken Da der fortsat kan forekomme ændringer på grund af den nye sognestruktur og ny sognepræst, henvises også til sognets hjemmeside og opslag i kirken. Sogneblad , side 22

23 Sognekalender November 2015 November 2015 Sogneblad , side 23

24 Kirkens adresser Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Webside: Bankkonto: Reg.nr Konto Sognepræst: Marcos Romero Bernus Tlf Mobil: De Syges salvelse: Benyt Menighedsrådsformand: Maria Alster Tlf: Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag, kl Ellen Margrethe Nelth. Tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl Der er kirkekaffe efter messen. Hverdagsmesse: Tirsdag, onsdag, fredag og lørdag kl Ordets gudstjeneste: Torsdag kl Polsk messe: Den 2. lørdag i måneden, kl W każdą drugą sobotę miesiąca o godz Religionsundervisning: Søndag kl (begynder med messen). Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten. Sogneblad , side 24

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 10 Jungshoved Idrætsforening... 12 Jungshoved

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere