VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE"

Transkript

1 VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

2 AFTENENS FORLØB NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN PAUSE GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER V. FORMAND HANS CHRISTIAN RALKING, MOLLERUP GOLF CLUB - DGU S ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT, FORMAND JAN ERIKSEN, ROSKILDE GOLFKLUB - TRYOUT V. FORMAND STIG BROGAARD ANDERSEN, VEJLE GOLF CLUB - SATSNING PÅ ÆLDRE V. SEKRETARIATSCHEF EMIL NUTZHORN, SVENDBORG GOLF KLUB TAPASBUFFET ALLE PRÆSENTATIONER KAN DOWNLOADES PÅ DANSKGOLFUNION.DK

3 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

4 Vækst i dansk idræt Væksten i idrætsdeltagelsen er båret af voksne Voksne: Fra aktiviteter, der dyrkes på hold og på faste tidspunkter til aktiviteter, der kan dyrkes alene/i mindre grupper/på selvvalgte tidspunkter Voksne: Fra turnerings- og stævnedeltagelse. til fokus på sundhed, fitness og kropslig effekt Voksne: Fokus på aktiviteter, der ikke kræver særlige fysiske eller tekniske forudsætninger (løb + fitness) Større vækst i den selvorganiserede idræt/idræt dyrket i kommerciel regi end i den foreningsbaserede idræt

5 Generelle udfordringer Markant flere 70+ årige = ny tilgang/tilbud Fortsat vandring fra land til by = særlig fokus på foreningsliv i by Fortsat frafald af unge årige = ny tilgang/tilbud Nydanskerne i forening

6 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

7 DET SAMLEDE MEDLEMSTAL ER STABILT Samlet antal aktive Fleksible men fortsat større andel fleksible medlemmer

8 MEDLEMSTAL Ændring % Herrer Damer Drenge Piger Langdistance I alt Fleksible Pr. 17. marts er vi ca aktive golfspillere færre end samme dato sidste år skyldes bl.a. konkurser og klublukninger

9 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

10 RAMMEBETINGELSER: PESTICIDBEKENDTGØRELSEN Indberetning til Miljøstyrelsen Ca. 135 klubber havde indberettet inden deadline Ca. 13 % har overskredet belastningsloftet (husk at indberette de rigtige tal) Hvad gør DGU: Dialog med Miljøstyrelsen omkring en større fleksibilitet i bekendtgørelsen Afholdelse af ERFA-møder for greenkeepere og baneudvalgsformænd med fokus på pesticidanvendelse og -indberetning (152 deltagende klubber) Undersøger greenkeepernes erfaringer med den nye bekendtgørelse. Resultatet vil blive anvendt i dialogen med myndighederne Udvikling og styrkelse af greenkeepernes uddannelse i samarbejde med greenkeeperforeningen. Herunder undersøge muligheden for etablering af en chefgreenkeeperuddannelse Uddeling af miljøpris Ny miljøkampagne til sommer Støtter STERF s arbejde med nye forskningsprojekter

11 RAMMEBETINGELSER: GRUNDSKYLD OG TILSKUD Udarbejdelse af publikation og tilbud om rådgivning til berørte klubber vedr. tilskud, grundskyld og anden dialog med kommunen GRUNDS K YLD OG TILSK UD

12 RAMMEBETINGELSER: SUNDHED Dialog med forskellige interessenter vedr. igangsættelse af forskningsprojekt omkring sundhedseffekterne ved golf Ny sundhedspublikation som kan bruges i dialogen med myndighederne lokalt 9 HULLER TIL BEDRE SUNDHED GOLFENS SUNDHEDSMÆSSIGE FORDELE

13 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

14 ELITEARBEJDET I DGU

15 FOKUS PÅ UDVIKLING GENNEM LÆRING OG KVALITET I TRÆNINGEN 1. Målsætning 4. Evaluering 2. Træning 3. Turnering

16 DE VÆSENTLIGSTE GRUNDTANKER Vi arbejder teknisk, mentalt, fysisk og taktisk alderstilpasset Vi arbejder med langsigtede udviklingsplaner, som er koordineret mellem trænere, forældre og evt. klub Vi ønsker reflekterende unge mennesker ikke automatiserede Vi ønsker, at spillerne tager ansvar for egen udvikling vi ønsker ikke trænerafhængige spillere Plads til det frie initiativ både under træning og planlægning

17 VÆSENTLIGSTE GRUNDTANKER Skolearbejdet er en naturlig del af at være landsholdsspiller Mulighed for at udvikle færdigheder, der kan bruges uden for sportskarrieren Gerne sen specialisering mulighed for at dyrke flere sportsgrene tidligt i karrieren Integreret indsats vi involverer/orienterer forældre se publikation: FORÆLDREVEJLEDNING

18 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

19 JUNIOR- OG BEGYNDERMILJØ Dansk golf mister hvert år et stort antal juniorer og seniorer med et handicap over 36 Vi har nu sat fokus på at fastholde netop disse målgrupper Det er afgørende at skabe et godt træningsmiljø, hvor venskaber, sjov og udvikling af færdigheder er i centrum Det skal gøres ved at tilbyde mere dynamisk træning og ved at træningen foregår på flere stationer derfor behov for flere hjælpetrænere Flere trænere skaber: - større tilknytning og flere relationer - attraktive og trygge miljøer - flere muligheder for udvikling via mere træning - sjovere træning

20 UDDANNELSERNE I SAMARBEJDE MED PGA B PGA og DGU gennemfører uddannelserne Dagskurserne afvikles lokalt Prisen er 700 kr. pr. person Færdigt koncept og manual udleveres på uddannelsen 100 deltagere er allerede tilmeldt Er din klub tilmeldt? Tilmelding på JUNIOR- TRÆNING I GOLF Hovedsponsor:

21 FORUDSÆTNINGER FOR SUCCES 1. At DGU og PGA går forrest i dette vigtige arbejde 2. At klubbens træner inddrager frivillige trænere i arbejdet med juniorer og begyndere 3. At golfklubbens bestyrelse sætter fokus på dette nøgleområde samt udstikker rammerne for træner og udvalg 4. At golfklubben prioriterer at tilmelde frivillige til PGA og DGU s junior- og begyndertræneruddannelser

22 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

23 GOLFENS DAG 2014 Golf er en sport, der skal prøves. Når man har prøvet at ramme den hvide bold ændres holdningen fra had til kærlighed Formålet er at skabe et stærk blikfang, som både er humoristisk og har kant Temaet behandler de holdninger og fordomme, som både golfspillere og potentielle golfspillere har

24 GOLFENS DAG klubber tilmeldt det er rekord Medlemmer skal skaffe gæster flyers, hjemmeside mv. Landsdækkende lokal-kampagne i mere end 55 lokalaviser større rækkevidde end nogensinde Online markedsføring på JP.dk s platforme Synlig i landsdækkende golftillæg DGU s grafiker bistår opsætning og grafisk vejledning plakater, flyers, annoncer, banner mv. Involvér lokalsamfundet invitér eks. byrådet

25 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

26 MADE IN DENMARK ÅBENT HUS-DAG DGU vil i samarbejde med Made in Denmark udnytte europatourens tilstedeværelse i Danmark til at rekruttere nye golfspillere. Følger i slipstrømmen af stor mediebevågenhed Invitere alle danskere til at prøve golf Åbent hus i weekenden d. 23. og 24. august Et godt tidspunkt at få nye i gang med golf Fælles initiativ på tværs af de danske golfklubber

27 FÆLLES LANDSDÆKKENDE MADE IN DENMARK TILBUD Spil golf resten af året for kr. 500,- Kun til personer som ikke allerede er medlemmer i en dansk golfklub (nye golfspillere) Kampagnetilbud - kan kun købes i denne weekend Klubben bestemmer selv indholdet af tilbuddet (Adgang til træningsfaciliteter, par 3-bane, træning, lån af udstyr, golfkørekort, deltagelse i begynderforløb mv.) Ét fælles budskab og udtryk

28 MARKEDSFØRING Markedsføringen retter sig mod både eksisterende golfspillere, der skal invitere venner og bekendte - samt mod helt nye golfspillere Fælles markedsføring som på Golfens Dag DGU s grafiker til rådighed Det er første gang, DGU markedsfører et fælles tilbud hvad tænker I om dette? Input?

29 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

30 GOLFINDEX DANMARK - KLUBDEL KlubNyt udsendt 3. marts 2014 Samarbejde mellem GAF, LSP Resolve og DGU Økonomiske nøgletal/data om klubdrift, som behandles fortroligt og anonymt Data er f.eks.: - banepleje - sponsorindtægter - maskiner - kontingentindtægter - junior og elite - greenfeeindtægter - træner mv. - offentlige tilskud Mulighed for at sammenligne sig med andre klubber i systemet Otte klubber har tilmeldt sig klubdelen indtil videre Tilmelding er naturligvis frivillig (og gratis) men data kan være en god udviklingsmulighed for klubben

31 GOLFINDEX DANMARK - SPILLERDEL Forbrug i kroner Forbruget ligger stabilt - golfundervisning udgør en meget lille del

32 GOLFREJSER UDGØR EN STOR DEL AF FORBRUGET UDEN FOR HJEMMEKLUBBEN Forbrug i kroner

33 GOLFSPILLERNE ER FORTSAT AKTIVE Udvikling i antal runder pr. golfspiller i hjemmeklub Udvikling i antal greenfeerunder pr. golfspiller 40,0 35,0 30,0 32,5 33,6 10,0 9,0 8,0 7,0 6,6 6,6 25,0 20,0 6,0 5,0 4,0 15,0 10, ,0 2,0 1,0 0,

34 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

35 DANSK GOLF 2014 Dansk Golf er et kvalitetsmagasin, der fortsat har høje læsertal Læsertallet er nu mod , da vi husstandsomdelte Første nummer af Dansk Golf 2014 leveres i næste uge Venligst placer fyldt stander et sted med masser af mennesker Altid muligt at få justeret antallet af leverede magasiner eller bestille ekstra standere Gør medlemmerne opmærksomme på, at magasinet er kommet og ligger klar til afhentning Når klubberne annoncerer i Dansk Golf bliver pengene i DGU husk klubbernes særpriser er for en halvside og for en helside

36 GOLF.DK Danmarks mest besøgte golfsite Mere end unikke besøgende i højsæsonen og blandt Danmarks 100 mest besøgte sites Mere end er tilmeldt det ugentlige nyhedsbrev, her er det også muligt at annoncere Golf.dk nyhedsbrevet er på femtepladsen på FDIM's liste over nyhedsbreve modtagere efter TV2 - men foran Berlingske.dk Send gerne historier/materiale til redaktør Thomas Vennekilde,

37 PARTNERAFTALER For at hjælpe klubbernes drift indgår Dansk Golf Union aftaler med forskellige leverandører, der har relevante ydelser ift. klubbens aktiviteter Som repræsentant for golfklubberne i Danmark forsøger vi at forhandle favorable vilkår Golfklubforsikring, udarbejdet i samarbejde med Aon og Dansk Golf Union En simpel og sikker mobilbetalingsløsning til klubbens greenfeegæster Leverandør af software til -marketing, altså nyhedsbreve, medlemsinformation til klubbens medlemmer og meget mere Præmiepakker til klubbernes åbningsturnering Alarmsystem til overvågning af klubhus

38 NYT FRA DGU DANSK IDRÆT GENERELT DE SENESTE MEDLEMSTAL I GOLFSPORTEN RAMMEBETINGELSERNE FOR GOLF ELITEARBEJDET I DGU JUNIOR- & BEGYNDERTRÆNERE GOLFENS DAG MADE IN DENMARK, HIMMERLAND GOLFINDEX DANMARK DANSK GOLF & KLUBFORDELE GOLFSPILLEREN I CENTRUM

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor: 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor: dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt.

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt. Formanden har ordet Generalforsamlingen den 24. marts var velbesøgt, og stemningen steg gevaldigt, da bestyrelsen kunne fortælle, at det med hjælp fra medlemmer og sponsorer var lykkedes at skaffe kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere