Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017"

Transkript

1 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen Den 22. august 2013 på Hotel Vojens

2 Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020 (vækstplanen) Regeringen øger altså presset for at finansiere nye initiativer via fælles effektiviseringer Presset er aftaget lidt i 2014 pga. aftalen Så meget desto stærkere pres i 2015 Overvejelser om kommunale initiativer KL vil presse regeringen for afbureaukratisering (fx på beskæftigelsesområdet) og større råderum (fx på socialområdet)

3 Mia. kr. Stor forskel på finansieret og realiseret niveau 240,0 235,0 230,0 7,0 7,8 225,0 220, Budget Regnskab Aftale

4 Perioden Kommunens regnskab ctr. budget Samlede drifts- og anlægsudgifter i mio. kr. (skattefinansieret) Opr.budget Regnskab 4

5 Likviditeten er fulgt med på landsplan

6 Vækst i likviditeten Stor spredning mellem kommunerne

7 Aktuel økonomi i 2013 Forventet regnskab efter 2. budgetkontrol Byrådet behandler 2. budgetkontrol på tirsdag Der tilføres kassen godt 1,5 mio. kr. i 2013 I 2 fagudvalg arbejdes der med forholdsvis store udfordringer I Udvalget for Børn og Familier på området for særlig udsatte børn i størrelsesorden 27 mio. kr., der i bedste fald lander på 22 mio. kr i 2013 I Udvalget for Plan og Miljø bl.a. på vintertjeneste i størrelsesorden 7-10 mio. kr. Fra begge udvalg er meldingen, at der arbejdes på en løsning indenfor eget udvalg

8 Budget Trut i trompeten Krisen kradser Økonomien skal tilpasses i den offentlige sektor Kommunerne skal under ét reducere deres udgifter til service med 2,6 mia. kr. i 2014 Det svarer til 26 mio. kr. for Haderslev Kommune Samtidig er der pres på udgifterne til overførselsindkomster Befolkningen i kommunen er svagt faldende Stor variation indenfor aldersgrupperne lokalt Antallet af børn falder Antallet af ældre stiger Antallet i den erhvervsdygtige alder falder Skatteindtægterne falder Tendensen for fremtiden er færre penge og konstante forandringer

9 Ændring i antal indbyggere fra 2013 og frem Udfordringer Den demografiske udvikling i Haderslev Fald i år Stigning i år Antal år år år år Total

10 Budget Økonomiaftalen 2014 Folkeskolereformen Serviceudgifter løftes med 204 mio. kr. i 2014, 407 mio. kr. fra 2015 og frem Udfasning af 60 års reglen indgår med knap 100 mio. kr. Ekstra finansiering i bloktilskuddet til implementeringen af reformen med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 Sundhed Serviceudgifter løftes med 300 mio. kr. Befordring Forudsættes effektiviseret med -100 mio. kr.

11 Budget Finansieringen på landsplan Balancen for kommunerne under ét Nr. Mia. kr Udgifter for kommunerne under ét 331,9 2 Indtægter for kommunerne under ét -336,1 Merindtægter netto på -4,2 3 Justeret for ekstra finansiering 3,0 4 Justeret for merfinansiering til folkeskoler 0,3 Balancetilskud -0,8 5 Kvalitetsfondstilskud ændres til bloktilskud 2,0 Balancetilskud i økonomiaftalen ,2

12 Budget Spil 1 Det politiske basisbudget Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 12. august 2013, at fastsætte det politiske basisbudget i spil 1, som grundlag for den videre budgetlægning Spil 1

13 Budget Foventet primo beholdning 2014 Mio. kr. Kassebeholdning primo 2014 jf. byrådet 25. juni ,757 Forventet enkeltsag salgsindtægter - 2,800 Tvangsauktion Hammelev - 2,600 Effekt af 2. budgetkontrol 1,542 Forventet forsikringserstatning på løsøre 5,000 0-stilling afsatte midler til helhedsplan Vojens 4,000 Forventede overførsler p.t. på anlæg fra ,480 Forventet primo beholdning ,379

14 Hvad er vækst? Lektor i nationaløkonomi Christian Bjørnskov Har også forsket i lykke Han påstår: At reformer og lykke hænger sammen At lykke hænger sammen med tryghed og en vis fremdrift At hvis et samfund holder op med at udvikle sig risikeres, at folket opfatter, at deres liv bliver dårligere At reformer ikke er til for at bevare, men for at skabe ny bevægelse At hvis dynamikken bliver en trussel mod bestående særinteresser, kan det være svært at får lov til at gennemføre reformer At langsigtet vækst afhænger af produktivitet ikke af at vi bruger flere ressourcer, men at vi bliver meget bedre til at bruge dem vi har

15 Den videre proces i budgetlægningen 27. august 2013 Budgetseminar II for det politiske niveau 2. september 2013 Borgmestermøde hos KL 3. september 2013 Økonomiudvalget første behandling af budgetforslaget Igangsætning af høringsproces hos høringsberettigede personer 17. september 2013 Byrådet første behandling af budgetforslaget Budgetseminar

16 Den videre proces i budgetlægningen 19. september 2013 Borgmestermøde hos KL 26. september 2013, kl Sidste frist for aflevering af beskrevne og politisk argumenterede ændringsforslag til budget september 2013 Ændringsforslag inkl. politisk argumentation offentliggøres 8. oktober 2013 Byrådet 2. behandler budgettet for Budgetseminar

17 HADERSLEV KOMMUNE 12. august 2013 Økonomi og Udbud 13/18980 lb.nr Spil 1- Politisk basisbudget efter Økonomiudvalget den 12. august 2013 Tabel 1: Indtægter og udgifter Mio. kr Indtægter: 1 Personskatter Selskabskatter Grundskyld og øvrige skatter Generelle tilskud Lånoptagelse a) Indtægter i alt Udgifter: 1 Renter Afdrag Balanceforskydninger Pris- og lønfremskrivninger Anlæg udgifter ¹ Anlæg indtægter ¹ Drift netto² Drift Effektiviseringsmål b) Udgifter i alt c) Netto budget (a+b=c) = henlæggelse - = træk på kassen ¹ Inkl. overførte midler fra 2013, ² Se specifikation i tabel 3 nedenfor Tabel 2: Udvikling i kassen Mio. kr Primobeholdning ¹ Nettoeffekt på kassen (c+d) Ultimo beholdning (disponibel) Heraf varmeforsyning Saldo deponerede beløb ¹ Primobeholdning baseret på Byrådets møde den 26. juni 2013 tillagt kendte poster med effekt på kassen Tabel 3: Specifikation af driftsudgifterne netto Mio. kr Serviceudgifter i alt ¹ Udgifter til overførsler inkl. forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinanisiering i alt Central refusionsordning i alt Ældre, i alt Effektiviseringsmål Drift netto Tabel 4: Udvikling i langfristet gæld*) Mio. kr Den kommunale langfristede gæld *) Ekskl. lån til ældreboliger og jordforsyning. Tilbage

18 Tabel A: Økonomiudvalgets basisbudget ? - Drift fordelt på udvalg Beløb i kr. og 14-priser a) Serviceudgifter: 1 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Udvalget for Ældre og Handicappede Økonomiudvalget Beredskabskommissionen Centrale puljer (lønpuljer)¹ a) Serviceudgifter i alt b) Central refusionsordning: 1 Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Ældre og Handicappede b) Central refusionsordning i alt c) Lovbundne udgifter: 1 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Ældre og Handicappede Økonomiudvalget c) Lovbundne udgifter i alt d) Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt e) Ældre, i alt f) Nettodrift i alt fordelt på udvalg (a+b+c+d+e=f) ¹ Elementer fra økonomiaftalen (pkt. 1-3 i tabel nedenfor) er samlet i et beløb under centrale puljer til udmøntning efter særskilt beslutning. + = merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter Afrundinger forekommer Politiske beslutninger på mødet den 12. august 2013 Nr. Forslag i 14-priser T.kr S 1 Løft til sundhed under UÆH S 2 Tilskud til implementering af folkeskolereform¹ S 3 Effektiviseringspotentiale befordring S 4 Handleforslag udarbejdes S 5 Teknisk korrektionspulje på drift S 6 Andet på serviceudgifter I alt på serviceudgfter L 7 Samtidighed lovbundne udgifter L 8 Andet på lovbundne udgifter I alt på lovbundne udgifter D I alt forslag på drift A 9 Teknisk korrektionspulje på anlæg F 10 Modpost på balanceforskydninger i 14-PL I alt politiske forslag Pkt : Afsættes i pulje under Økonomiudvalget Pkt. 4: Handleforslag udarbejdes af Udvalget for Kultur og Fritid med kr. og Udvalget for Ældre og Handicappede med kr., således de udmeldte budgetrammer overholdes. Budgetlovens krav om driftsbalance: Indtægter jf. dranst 4 Renter og dranst 7 Finansiering Indtægter i alt dranst 4 og Udgifter jf. dranst 1 og Fratrukket konto , gr. 001 og Udgifter i alt jf. dranst 1 og 2 mv Netto (krav = indtægter skal være større end udgifter) Tilbage

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere