Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193"

Transkript

1 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Inger Nielsen (C) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Gunver Majgaard (F (SF)) Kurt Halling (O) Turan Savas (A) Pernelle Jensen Gunver Majgaard Side 1

2 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Indholdsfortegnelse 85 Godkendelse af dagsorden Afgørelser på klagesager 2. kvartal Lukket - Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet - opfølgning på tilbud Opfølgning på byrådsbeslutning vedrørende frikommuneforsøg Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Beskæftgelsesindsatsen - ændret driftsloft og afledte prioriteringer Orientering om implementering af reformarbejde Orientering om implementering af reformarbejde Orientering om særlige indsatser Orientering om særlige indsatser Orientering om fleksjobindsatsen Orientering om implementering af reformarbejde Lukket - Orientering...28 Side 2

3 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 3

4 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Afgørelser på klagesager 2. kvartal 2013 Sagsnr.:13/3442 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget bliver hvert kvartal orienteret om antallet afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet på klager over jobcentrets afgørelser. I herværende sag er det afgørelser i nævnet for 2. kvartal 2013, der er opgjort. Sådan er proceduren for klager Når borgeren modtager en afgørelse medsendes en klagevejledning. Herefter har borgeren en frist på 4 uger til at klage. Fristen regnes fra den dag, borgeren har modtaget afgørelsen. Hvis en borger vil klage til Beskæftigelsesankenævnet over en afgørelse fra Jobcentret, skal borgeren henvende sig til jobcentret. Sagen skal revurderes inden for 4 uger, inden klagen sendes videre til Beskæftigelsesankenævnet. Når Beskæftigelsesankenævnet modtager klagen sender de borgeren et kvitteringsbrev, hvor det fremgår, hvor længe de regner med det vil tage at behandle klagen. Nævnets sagsbehandlingstid kan være forskellig fra sag til sag afhængig af klagens indhold. Tabel 1 LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK (revalidering, kontanthjælp, dagpenge, aktiv indsats) 2. kv kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse ,5 64 Ophævelse/ændring Hjemvisning *2 kv. 12 til 2. kv 13 Tabel 2 LOV OM SOCIAL PENSION (NY LOV) 2. kv. 3. kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning ,5 7 Stadfæstelse Ophævelse/ændring ,5 6 Hjemvisning ,5 7 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Side 4

5 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Tabel 3 Flexjob - berettigelse, kv kv kv kv kv. 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse ,5 Ophævelse/ændring Hjemvisning ,5 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Tabel 4 SYGEDAGPENGE MV.(NY LOV+ GL. LOV) 2. kv. 3. kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring ,5 Hjemvisning ,5 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Ordforklaring Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring Hjemvisning Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke vil behandle klagen. Det kan være fordi, at tidsfristen er overskredet. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet er enigt med kommunens afgørelse, og dermed godkender de afgørelsen. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke kan godkende afgørelsen, og de underkender dermed afgørelsen eller ændrer den. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet underkender kommunens afgørelse, men at de ikke nødvendigvis rejser en kritik af den. Ved en hjemvisning skal kommunen træffe en ny afgørelse i sagen. Side 5

6 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Afgørelser på klager i 1. kvartal 2013 En borger kan klage over Jobcentrets afgørelser til Beskæftigelsesankenævnet. Klagerne kan for eksempel være over stop af sygedagpenge, afslag på førtidspension eller fleksjob. Hvis man kigger på tal fra Ankestyrelsen for 2. kvartal 2013, har de lavet 8 afgørelser på klager over Fredericia Kommunes afgørelser på revalidering, dagpenge, aktiv indsats og kontanthjælp se tabel 1 ovenfor. Over halvdelen af sagerne svarende til næsten 63 % blev Fredericia Kommunes afgørelse stadfæstet i nævnet. Det svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, der i andet kvartal var på 65 %. Hvis man kigger på perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013, så ligger Fredericia en lille smule over gennemsnittet i forhold til stadfæstelser. I perioden har der været 9 klager over afslag på førtidspension, som det fremgår af tabel 2 ovenfor. Beskæftigelsesankenævnet har stadfæstet alle sagerne. Hvis man kigger på det procentvis og sammenligner med landsgennemsnittet, så ligger Fredericia Kommune over landsgennemsnittet i forhold til stadfæstelser, når man kigger på perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal På fleksjob er kommunens afgørelse stadfæstet i mere end 94 % af klagerne i perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013, som det fremgår af tabel 3, hvor landsgennemsnittet er på lidt over 76 %. Mange af klagerne i 2. kvartal 2013 er over stop af sygedagpenge, hvor der er truffet afgørelse i 26 sager. Her fik kommunen stadfæstet sin afgørelse i 54 % af sagerne. I perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013 ligger antallet af stadfæstelser på 69 %, hvilket er under landsgennemsnittet på 74 % se tabel 4. Ifølge tal fra jobindsats.dk udgør antallet af sygedagpengemodtagere i Fredericia Kommune i perioden fra 3. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2013 ca. 1 % af landets samlede antal sygedagpengemodtagere. Fredericia Kommune har løbende ca. 600 åbne sygedagpengesager. I samme periode udgjorde andelen af afgørelser på klager 1,6 %. Det betyder, at Fredericia Kommune har en større andel af klager over sygedagpenge end på landsplan. Side 6

7 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Når en borger klager over en afgørelse til nævnet, får Jobcentret afprøvet, om de afgørelser de træffer er korrekte, og om de administrerer de enkelte områder i overensstemmelse med love og regler. Derfor kan klagerne være med til at definere og afprøve praksis for jobcentrets arbejde. Når Jobcentret får hjemvist eller ændret en afgørelse, gennemgås afgørelsen. Dels undersøges det, hvilken betydning, det har for den konkrete sag og dels undersøges det hvorvidt afgørelsen kan have konsekvenser for andre sager i Jobcentret, som så skal tages op til revurdering. På sygedagpengeområdet er der igangsat en proces i forhold til at få iværksat en brugerundersøgelse på området, der kan være med til at give nogle anbefalinger til den fortsatte dialog og kommunikation med de berørte borgere. Dette vil være med til at understøtte sagsbehandlingen. Et resultat heraf kan være at reducere antallet af klager. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen om afgørelser på klagesager til efterretning. Bilag: Ingen. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 7

8 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Lukket - Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet - opfølgning på tilbud Sagsnr.:13/5401 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Bilag: Lukket Lukket Lukket Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 8

9 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Opfølgning på byrådsbeslutning vedrørende frikommuneforsøg Sagsnr.:13/4305 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på dets møde den 12. november Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling om deltagelse i følgende frikommuneforsøg: 1. Mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder. 2. Mulighed for, at Kommunen kan finansiere arbejdsgiverens lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for en afgrænset gruppe af unge ledige 3. Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed Det fjerde forslag vedrørende: 4. Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger, herunder fritagelse fra krav om, at den ledige skal leve op til de kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder. Blev vedtaget samtidigt med ændringsforslaget, at alle sager hvor der gives udvidet praktikadgang forelægges udvalget til afgørelse, og evalueringsperioden fastlægges af udvalget. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forsøgene iværksættes med endelig afrapportering til Byråd og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg ved udløb af frikommuneforsøget ultimo Der vil som en del af den almindelige rapportering af frikommuneforsøgene blive fulgt op løbende i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. På baggrund af indstillingen om forelæggelse og godkendelse af alle sager vedrørende udvidelse af praktikperioden foreslås, at ordningen evalueres allerede på et udvalgsmøde i første kvartal På baggrund af hensynet til flowet i sagsbehandling, borgerforløb og virksomhedens medvirken må det forventes, at ordningen vil blive brugt i meget få sager. Side 9

10 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at forsøget med udvidelse af praktikperioden evalueres på et møde i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i første kvartal Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 10

11 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.:13/5830 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Indledningsvist På Byrådsmødet d besluttede Byrådet at igangsætte et arbejde med forberedelse af en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, uddannelsesinstitutioner og Fredericia Kommune. Samtidig tilkendegav Byrådet at Fredericia Kommune er indforstået med inden for Dansk Byggeris område og i aftaleperioden - at der kan afviges fra bestemmelserne i kommunens Strategi for konkurrenceudsættelse og udlicitering om indarbejdelse af sociale klausuler i udbudsmateriale for så vidt angår lære- og praktikpladser til unge. På baggrund af Byrådets beslutning d blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde et forslag til en Partnerskabsaftale imellem parterne. Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter fra Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC- Lillebælt, Arbejdsmarkedsafdelingen, UU-Lillebælt, Skoleafdelingen og Erhvervsafdelingen. Det er resultatet af gruppens arbejde, der her fremlægges til politisk godkendelse. Baggrund: Byrådets beslutning udspringer af det forhold, at der generelt i Danmark er stor mangel på lære- og praktikpladser - også her i Fredericia. Et forhold der gør, at en ikke ubetydelig andel af de unge mennesker, som starter på en erhvervsuddannelse ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen, da de ikke kan få praktik- eller læreplads. Fredericia Kommune er naturligvis meget interesseret i, at antallet af lære- og praktikpladser øges. Først og fremmest til gavn for de unge, der har brug for disse pladser men også fordi flere i uddannelse er vejen til selvforsørgelse, hvilket i øvrigt vil gavne kommunens økonomi på den lange bane. Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen er ligeledes meget interesseret i at der gøres en indsats på dette område, da de frygter, at hvis den nuværende tendens fortsætter vil det om få år blive svært at skaffe kvalificeret lokal arbejdskraft. I den forbindelse er der også ønske om, at erhvervet brandes noget mere i folkeskolen. Status er, at i november 2013 mangler 35 ud af 38 elever på EUC Bygge og Anlæg. Indhold i aftalen: Formålet med opgaven er: At sikre byggebranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover. At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb og opnå praktikplads. Side 11

12 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne. At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. At styrke den generelle information til Folkeskolens elever om branchens uddannelses- og jobmuligheder herunder også at øge fokus på de mere håndværksmæssige fagområder. Der lægges op til et gensidigt forpligtigende samarbejde, hvor hver af parterne har en vigtig opgave: Fredericia Kommune har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Lillebælt) og Jobcenter Fredericia ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med disses uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Endvidere har skolerne i kommunen mere generelt ansvaret for at vejlede børn og unge omkring alsidigheden i uddannelses- og jobmuligheder. EUC-Lillebælt har opgaven med at uddanne de unge inden for branchen herunder også opgaven med at fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, bidrage til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet og generelt at sikre, at der er job til de faglærte inden for branchen og en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken inden for branchen. Parterne er enige om, at det er af stor betydning for resultatet af partnerskabet, at der følges løbende og tæt op på udviklingen af unge, der kommer i praktik- og læreplads og at der sættes aktivt ind, hvis udviklingen bevæger sig i den gale retning. Der vil derfor løbende blive foretaget målinger på indsatsen, som indsatsmæssigt følges op af en arbejdsgruppe mellem parterne. Organisatorisk forankring Der nedsættes en arbejdsgruppe med ansvar for hele den praktiske realisering af aftalen. Arbejdsgruppen tager de nødvendige initiativer i forhold til at iværksætte de beskrevne tiltag. Arbejdsgruppen består af: Dansk Byggeri Fredericia Håndværkerforening Projektmedarbejder Helene Høj Formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen Fredericia Kommune Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen Erhvervschef Bjarne Lundgaard EUC-Lillebælt UU-Lillebælt Folkeskolen Uddannelseschef chef Hugo Brund Nielsen Centerleder Anders Ladegaard Skoleleder Kurt Simonsen Side 12

13 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Arbejdsgruppen mødes min. 4 gange årligt. Den nedsatte Styregruppe holder møde 2 gange årligt, hvor der efter oplæg fra arbejdsgruppen følges op på de igangsatte initiativer og resultaterne i forhold til målsætningerne. Styregruppen består af: Dansk Byggeri Konsulent Peter Wagner Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen EUC-Lillebælt Fredericia Kommune Direktør Lars Middelboe Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Karen Heebøll Politisk forankring: Aftalen er politisk forankret i henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Styregruppen er derfor forpligtiget til at afrapportere til de to udvalg - som minimum én gang årligt. Tidsperiode: Der lægges op til at nærværende Partnerskabsaftale løber i perioden Økonomiske konsekvenser: Hvis nogen så kun positive idet at hvis flere unge bliver i stand til at gennemføre deres uddannelse, vil det øge deres chance for at blive selvforsørgende frem for at være på offentlig forsørgelse. Vurdering: Det vurderes, at Partnerskabsaftalen vil bidrage til at sikre, at flere unge i Fredericia bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og dermed øge deres chance for at blive selvforsørgende, hvilket vil være til gavn for kommunens økonomi. Aftalen skal derfor ses i sammenhæng med opfyldelsen af strategien på arbejdsmarkedsområdet, nemlig den at trække indsatsen for de unge i klar uddannelsesorienteret retning. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen og Skoleafdelingen indstiller overfor Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Erhverv- Innovation og Strategiudvalget, at det her fremlagte forslag til Side 13

14 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, en Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC-Lillebælt og Fredericia Kommune anbefales godkendt af Byrådet. Bilag: Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Håndværkerforeningen, EUC og Fredericia Kommune Åben - Partnerskabsaftale med EUC, Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt, idet EIS dog ønsker at få oplysninger om hvor mange elevpladser/praktikpladser der er nu, og hvad den konkrete målsætning er for de næste 3 år er. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Anbefales. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 14

15 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Beskæftgelsesindsatsen - ændret driftsloft og afledte prioriteringer Sagsnr.:13/12087 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Sagen omhandler udmøntning af lovforslag om opsplitning og sænkelse af det fælles driftsloft I forslaget til finansloven for 2014 fremgår det, at der vil blive gennemført en opsplitning af det fælles driftsloft, så der fra 2014 og frem vil være to driftslofter. Med opsplitningen sker der også en betydelig reduktion af driftsloftet. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2014 og kan medføre en betydelig negativ påvirkning af Fredericias beskæftigelsesrettede indsats fra og med Hvad er det fælles driftsloft? Kommunerne har i dag et fælles driftsloft for driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for målgrupperne: forsikrede ledige, kontanthjælps-, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere samt til køb af seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Ændringerne omfatter beskæftigelsesrettede tilbud såsom: vejledning, opkvalificering, afklaring og ordinær uddannelse, som er køb hos Kompetencecenter Fredericia, Sund og Glad, Misbrugscenter og private aktører. Ændringerne omfatter ikke beskæftigelsesrettede tilbud såsom: mentorstøtte, løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik, voksenlærlingsordningen, personlig assistance til handicappet og løntilskud til uddannelsesaftaler og hjælpemidler. Fredericia har helårspersoner i de omfattede målgrupper. Med et driftsloft på kr. pr. helårsperson giver dette et driftsloft på 56 mio.kr. Fredericia får 50 procent i statsrefusion af driftsudgifterne op til og med 56 mio.kr. svarende til 28 mio.kr. Driftsudgifter udover 56 mio.kr. finansieres af Fredericia selv. Problemstilling I lovforslaget fremgår det, at der vil blive gennemført en opsplitning af driftsloftet, så fra og med 2014, vil der være to driftslofter: Driftsloft (X) omfatter målgrupperne: Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælp (bemærk: ny målgruppe i 2014) Driftsloft (Y) omfatter målgrupperne: Revalidender Ledighedsmodtagere Side 15

16 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Sygedagpengemodtagere Beskæftigelsesministeriet har valgt at sænke driftloftet pr. helårspersoner som (in)direkte afledte konsekvenser af de nye arbejdsmarkedsreformer såsom dagpenge-, kontanthjælps-, fleksjob-, og førtidspensionsreformen. Mere præcist bliver driftsloftet reduceret med omkring kr. pr. helårsperson end hidtil skønnet. Økonomiske konsekvenser: Fredericia har 2.981helårspersoner i den omfattede målgruppe (X). Med et driftsloft på kr. pr. helårsperson giver dette et driftsloft på 32 mio.kr. I målgruppe (Y) har Fredericia helårspersoner. Med et driftsloft på pr. helårspersoner giver dette et driftsloft 12 mio.kr. Samlet set får Fredericia 50 procent i statsrefusion af driftsudgifterne til og med 44 mio.kr. svarende til 22 mio.kr. Opsplitningen betyder: Fredericias prioritering, styring og administration af beskæftigelsesindsatsen vanskeliggøres af, at vores driftsudgifter til aktivering af ledige bliver underlagt to forskellige driftslofter. Med opsplitningen af driftsloftet sker en betydelig sænkelse af Fredericias driftsloft. I den gamle model er driftsloftet netto omkring 28 mio. kr. mens i den nye model er driftsloftet (X og Y) netto omkring 22 mio.kr. Under antagelsen af uændret beskæftigelsesindsats betyder det, at Fredericia kan hjemtage omkring 6 mio.kr. mindre i statsrefusion end hidtil anslået. Der er næppe tvivl om, at udmøntningen samlet set kan medføre et markant økonomisk tab for Fredericia. Der bør i den første tilpasningsrunde gennemføres en omlægning af Fredericias beskæftigelsesindsats svarende til netto 6 mio.kr. eller 15 procent af den beskæftigelsesrettede indsats. Det kan vise sig flere tilpasninger, når der er større klarhed over det faktiske økonomiske tab for Fredericia i 2014, men en tilpasning på netto 6 mio.kr. er under alle omstændigheder et skridt på vejen mod et angiveligt endnu større tilpasningsbehov fra og med I tabellen er der et overblik over det samlede tilpasningsbehov samt et overblik over forslag til opprioritering af indsats til mentorer og resurseforløb: Tabel 1: Økonomiske konsekvenser I mio.kr pl Før lovændringen Uændret beskæftigelsesindsats Forslag 1-3 Side 16

17 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Driftsloftet 56,000 56,000 44,000 Statsref_driftsloftet -28,000-22,000-22,000 Mentorstøtte 4,000 4,000 9,000 Statsref_mentorstøtte -2,000-2,000-4,500 Ressourceforløb 12,800 12,800 18,700 Statsref_ressouceforløb -3,900-3,900-6,300 Nettoforbrug 38,900 44,900 38,900 Vurdering: For at kunne fastholde den nuværende aktivitet på beskæftigelsesområdet er det nødvendigt at prioritere indsatser, der ligger uden for det fælles driftsloft og til aktiviteter, der er billigere. Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår således, at der arbejdes gradvist men målrettet på at flytte, tilpasse og erstatte eksisterende aktiviteter efter følgende pejlemærker. Målet er at gennemfører tilpasninger svarende til budgetforslaget ovenfor. Den virksomhedsrettede indsats og aktivering opprioriteres særligt indsatsen for at finde egnede virksomhedscentre opprioriteres. De økonomiske muligheder for at anvende mentorer i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats øges. Mentorordninger opprioriteres som en del af indsatsen overfor unge, der skal forberedes på uddannelsesstart Flere udviklingsforløb på kontanthjælpsområdet gennemføres som resurseforløb frem for vejlednings- og opkvalificeringsforløb I takt med at ovenstående muligheder åbnes og igangsættes ændres eller reduceres de nuværende vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos private og kommunale aktører. Det er forventningen, at strategien samlet vil kunne skabe det nødvendige provenu og at det nødvendige aktivitetsniveau kan fastholdes. Styringsmæssigt følges omprioriteringen i de månedlige budgetopfølgninger i Arbejdsmarkedsafdelingen. Side 17

18 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Det er forventeligt, at det bliver nødvendigt med mange mindre ændringer og tilpasninger af de konkrete aktiviteter efterhånden som konsekvenserne af kontanthjælpsreform, sygedagpengereform, føp- og fleksreform manifesterer sig og synliggøres i en nye praksis i det nye år. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller - at budgettet til aktivering ændres som forslået i ovenstående tabel samt - at den nuværende indsats gradvist ændres i overensstemmelse hermed Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 18

19 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om implementering af reformarbejde Sagsnr.:12/12716 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er iværksat flere forskellige reformtiltag på arbejdsmarkedsområdet, der skal implementeres lokalt i kommunerne. Udvalget vil løbende blive orienteret om dette reformarbejde på udvalgsmøderne. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Førtidspensions- og fleksjobreformen med særligt fokus på ressourceforløb og vedhæftede brev fra Beskæftigelsesministeren. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen om implementering af reformarbejde til efterretning. Bilag: Åben - Brev fra beskæftigelsesministeren ang. ressourceforløb Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 19

20 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om implementering af reformarbejde Sagsnr.:12/12716 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er iværksat flere forskellige reformtiltag på arbejdsmarkedsområdet, der skal implementeres lokalt i kommunerne. Udvalget vil løbende blive orienteret om dette reformarbejde på udvalgsmøderne. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Kontanthjælpsreformen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 20

21 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om særlige indsatser Sagsnr.:12/12739 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der findes en række forskellige indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget vil på udvalgsmøderne løbende blive orienteret om de særlige indsatser, der er sat i værk i Jobcentret. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Fleksjob orientering om projekt 100 fleksjob. Ungeindsatsen samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og samarbejdsaftaler om praktikpladser. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 21

22 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om særlige indsatser Sagsnr.:12/12739 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Forberedende Voksenundervisning på Kompetencecentret Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU). Nedenfor gives en status på FVU forløb på Kompetencecentret. Midlerne til FVU kommer fra Beskæftigelses Regionen Syd. Kompetencecentret har i samarbejde med VUC kunnet tilbyde test og efterfølgende undervisning i dansk og matematik gennem de sidste 3 år. Viser det sig i forbindelse med testen, at borgeren har brug for ordblindeundervisning, har der også været et efterfølgende undervisningstilbud til denne gruppe. Undervisningen foregår på Kompetencecentret med en underviser fra VUC. Arbejdsmarkedsafdelingen har valgt denne model, da en stor gruppe match 2 og 3 borgere har svært ved at finde sig tilrette som studerende i bygningerne på VUC i Erritsø. Ved at starte FVU-undervisning for dem i trygge ramme forventes det, at de bliver så stærke, at de efterfølgende har mod på at fortsætte læring på VUC. Status på FVU forløb på Kompetencecentret i 2013 Bevilling 2013 KC, ledige under 30 år KC, ledige over 30 år Bevilling kr kr. Bevillingen svarer til, at der kan købes 48 forløb/moduler hos VUC til unge under 30 år, samt 48 forløb/moduler til ledige over 30 år. Mange af borgerne vælger både at gå til dansk og matematik. Status på forbrugte forløb/moduler i 2013: Total antal Forbrug forløb/moduler pr. vedr. dansk eller matematik KC, ledige under 30 år Bemærkninger FVU til de unge, har i år været anderledes end tidligere år, hvilket skyldes, at Jobcenteret har arbejdet ud fra den nye struktur for modtagelse af unge når de melder sig ledige. De fleste skal tilbage til Side 22

23 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, KC, ledige over 30 år uddannelsessystemet og bliver derfor ikke visiteret til aktivering på KC(Intro) Det forventes, at alle forløb/moduler bliver brugt i 2013 Ud over FVU på Kompetencecentret har jobcentret den 26. september 2013 ansøgt Regionen om en merbevilling på kr. til forløb i Sønder/Korskær- projektet for ledige over 30 år. Der afventes svar. Særligt for de unge Projekt Læsenettet I gennemførte VUC, Sprogcentret samt CSV et LBR projekt Læsenettet i samarbejde med Netværkslokomotivet og Jobcentret. Jobcentrets medarbejdere deltog i Nøglepersonskurser, hvor fokus var vejledning af borgere med læse-skriveproblemer. De deltagende uddannelsesinstitutioner etablerede ugentlig vejledning til borgere med læse-skriveproblemer på Jobcentret. Projektet har bevirket, at der forsat er et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og læsevejlederne på bl.a. VUC. Et stigende antal borgere bliver henvist til test og vejledning hos institutionernes læsevejledere. Efterfølgende vælger mange at deltage i FVU/OBU undervisning. FVU testforløb for unge i samarbejde med UU UU har etableret samarbejde med VUC om FVU test med tilbud om efterfølgende undervisning til unge, som er tilknyttet UUs vejledningsforløb. Testene og den efterfølgende vejledning er obligatorisk for deltagere på forløbene. Ungeforløb På VUCs Studieforberedende Forløb, IBCs forløb Unge i Centrum samt EUCs Brobygningsforløb gennemføres obligatorisk FVU test af alle deltagere i forbindelse med introduktionen til forløbene. Kontanthjælpsreformen Med implementeringen af kontanthjælpsreformen skal kommunen sørge for, at alle uddannelseshjælpsmodtagere såvel uddannelsesparate som aktivitetsparate unge, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, bliver læse-, skrive- og regnetestet indenfor en måned. Og hvis testen viser behov for det, skal der iværksættes FVU og/eller ordblindeundervisning efterfølgende. I kontanthjælpsreformen fremgår det desuden, at alle ufaglærte kontanthjælpsmodtagere får ret til læse-, skrive- og regnetest, og de får Side 23

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune.

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Exnersgade 33. 6700 Esbjerg NOTAT Dato 25. april 2016 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Indledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere