Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193"

Transkript

1 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Inger Nielsen (C) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Gunver Majgaard (F (SF)) Kurt Halling (O) Turan Savas (A) Pernelle Jensen Gunver Majgaard Side 1

2 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Indholdsfortegnelse 85 Godkendelse af dagsorden Afgørelser på klagesager 2. kvartal Lukket - Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet - opfølgning på tilbud Opfølgning på byrådsbeslutning vedrørende frikommuneforsøg Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Beskæftgelsesindsatsen - ændret driftsloft og afledte prioriteringer Orientering om implementering af reformarbejde Orientering om implementering af reformarbejde Orientering om særlige indsatser Orientering om særlige indsatser Orientering om fleksjobindsatsen Orientering om implementering af reformarbejde Lukket - Orientering...28 Side 2

3 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 3

4 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Afgørelser på klagesager 2. kvartal 2013 Sagsnr.:13/3442 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget bliver hvert kvartal orienteret om antallet afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet på klager over jobcentrets afgørelser. I herværende sag er det afgørelser i nævnet for 2. kvartal 2013, der er opgjort. Sådan er proceduren for klager Når borgeren modtager en afgørelse medsendes en klagevejledning. Herefter har borgeren en frist på 4 uger til at klage. Fristen regnes fra den dag, borgeren har modtaget afgørelsen. Hvis en borger vil klage til Beskæftigelsesankenævnet over en afgørelse fra Jobcentret, skal borgeren henvende sig til jobcentret. Sagen skal revurderes inden for 4 uger, inden klagen sendes videre til Beskæftigelsesankenævnet. Når Beskæftigelsesankenævnet modtager klagen sender de borgeren et kvitteringsbrev, hvor det fremgår, hvor længe de regner med det vil tage at behandle klagen. Nævnets sagsbehandlingstid kan være forskellig fra sag til sag afhængig af klagens indhold. Tabel 1 LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK (revalidering, kontanthjælp, dagpenge, aktiv indsats) 2. kv kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse ,5 64 Ophævelse/ændring Hjemvisning *2 kv. 12 til 2. kv 13 Tabel 2 LOV OM SOCIAL PENSION (NY LOV) 2. kv. 3. kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning ,5 7 Stadfæstelse Ophævelse/ændring ,5 6 Hjemvisning ,5 7 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Side 4

5 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Tabel 3 Flexjob - berettigelse, kv kv kv kv kv. 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse ,5 Ophævelse/ændring Hjemvisning ,5 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Tabel 4 SYGEDAGPENGE MV.(NY LOV+ GL. LOV) 2. kv. 3. kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring ,5 Hjemvisning ,5 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Ordforklaring Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring Hjemvisning Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke vil behandle klagen. Det kan være fordi, at tidsfristen er overskredet. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet er enigt med kommunens afgørelse, og dermed godkender de afgørelsen. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke kan godkende afgørelsen, og de underkender dermed afgørelsen eller ændrer den. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet underkender kommunens afgørelse, men at de ikke nødvendigvis rejser en kritik af den. Ved en hjemvisning skal kommunen træffe en ny afgørelse i sagen. Side 5

6 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Afgørelser på klager i 1. kvartal 2013 En borger kan klage over Jobcentrets afgørelser til Beskæftigelsesankenævnet. Klagerne kan for eksempel være over stop af sygedagpenge, afslag på førtidspension eller fleksjob. Hvis man kigger på tal fra Ankestyrelsen for 2. kvartal 2013, har de lavet 8 afgørelser på klager over Fredericia Kommunes afgørelser på revalidering, dagpenge, aktiv indsats og kontanthjælp se tabel 1 ovenfor. Over halvdelen af sagerne svarende til næsten 63 % blev Fredericia Kommunes afgørelse stadfæstet i nævnet. Det svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, der i andet kvartal var på 65 %. Hvis man kigger på perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013, så ligger Fredericia en lille smule over gennemsnittet i forhold til stadfæstelser. I perioden har der været 9 klager over afslag på førtidspension, som det fremgår af tabel 2 ovenfor. Beskæftigelsesankenævnet har stadfæstet alle sagerne. Hvis man kigger på det procentvis og sammenligner med landsgennemsnittet, så ligger Fredericia Kommune over landsgennemsnittet i forhold til stadfæstelser, når man kigger på perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal På fleksjob er kommunens afgørelse stadfæstet i mere end 94 % af klagerne i perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013, som det fremgår af tabel 3, hvor landsgennemsnittet er på lidt over 76 %. Mange af klagerne i 2. kvartal 2013 er over stop af sygedagpenge, hvor der er truffet afgørelse i 26 sager. Her fik kommunen stadfæstet sin afgørelse i 54 % af sagerne. I perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013 ligger antallet af stadfæstelser på 69 %, hvilket er under landsgennemsnittet på 74 % se tabel 4. Ifølge tal fra jobindsats.dk udgør antallet af sygedagpengemodtagere i Fredericia Kommune i perioden fra 3. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2013 ca. 1 % af landets samlede antal sygedagpengemodtagere. Fredericia Kommune har løbende ca. 600 åbne sygedagpengesager. I samme periode udgjorde andelen af afgørelser på klager 1,6 %. Det betyder, at Fredericia Kommune har en større andel af klager over sygedagpenge end på landsplan. Side 6

7 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Når en borger klager over en afgørelse til nævnet, får Jobcentret afprøvet, om de afgørelser de træffer er korrekte, og om de administrerer de enkelte områder i overensstemmelse med love og regler. Derfor kan klagerne være med til at definere og afprøve praksis for jobcentrets arbejde. Når Jobcentret får hjemvist eller ændret en afgørelse, gennemgås afgørelsen. Dels undersøges det, hvilken betydning, det har for den konkrete sag og dels undersøges det hvorvidt afgørelsen kan have konsekvenser for andre sager i Jobcentret, som så skal tages op til revurdering. På sygedagpengeområdet er der igangsat en proces i forhold til at få iværksat en brugerundersøgelse på området, der kan være med til at give nogle anbefalinger til den fortsatte dialog og kommunikation med de berørte borgere. Dette vil være med til at understøtte sagsbehandlingen. Et resultat heraf kan være at reducere antallet af klager. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen om afgørelser på klagesager til efterretning. Bilag: Ingen. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 7

8 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Lukket - Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet - opfølgning på tilbud Sagsnr.:13/5401 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Bilag: Lukket Lukket Lukket Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 8

9 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Opfølgning på byrådsbeslutning vedrørende frikommuneforsøg Sagsnr.:13/4305 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på dets møde den 12. november Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling om deltagelse i følgende frikommuneforsøg: 1. Mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder. 2. Mulighed for, at Kommunen kan finansiere arbejdsgiverens lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for en afgrænset gruppe af unge ledige 3. Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed Det fjerde forslag vedrørende: 4. Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger, herunder fritagelse fra krav om, at den ledige skal leve op til de kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder. Blev vedtaget samtidigt med ændringsforslaget, at alle sager hvor der gives udvidet praktikadgang forelægges udvalget til afgørelse, og evalueringsperioden fastlægges af udvalget. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forsøgene iværksættes med endelig afrapportering til Byråd og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg ved udløb af frikommuneforsøget ultimo Der vil som en del af den almindelige rapportering af frikommuneforsøgene blive fulgt op løbende i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. På baggrund af indstillingen om forelæggelse og godkendelse af alle sager vedrørende udvidelse af praktikperioden foreslås, at ordningen evalueres allerede på et udvalgsmøde i første kvartal På baggrund af hensynet til flowet i sagsbehandling, borgerforløb og virksomhedens medvirken må det forventes, at ordningen vil blive brugt i meget få sager. Side 9

10 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at forsøget med udvidelse af praktikperioden evalueres på et møde i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i første kvartal Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 10

11 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.:13/5830 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Indledningsvist På Byrådsmødet d besluttede Byrådet at igangsætte et arbejde med forberedelse af en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, uddannelsesinstitutioner og Fredericia Kommune. Samtidig tilkendegav Byrådet at Fredericia Kommune er indforstået med inden for Dansk Byggeris område og i aftaleperioden - at der kan afviges fra bestemmelserne i kommunens Strategi for konkurrenceudsættelse og udlicitering om indarbejdelse af sociale klausuler i udbudsmateriale for så vidt angår lære- og praktikpladser til unge. På baggrund af Byrådets beslutning d blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde et forslag til en Partnerskabsaftale imellem parterne. Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter fra Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC- Lillebælt, Arbejdsmarkedsafdelingen, UU-Lillebælt, Skoleafdelingen og Erhvervsafdelingen. Det er resultatet af gruppens arbejde, der her fremlægges til politisk godkendelse. Baggrund: Byrådets beslutning udspringer af det forhold, at der generelt i Danmark er stor mangel på lære- og praktikpladser - også her i Fredericia. Et forhold der gør, at en ikke ubetydelig andel af de unge mennesker, som starter på en erhvervsuddannelse ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen, da de ikke kan få praktik- eller læreplads. Fredericia Kommune er naturligvis meget interesseret i, at antallet af lære- og praktikpladser øges. Først og fremmest til gavn for de unge, der har brug for disse pladser men også fordi flere i uddannelse er vejen til selvforsørgelse, hvilket i øvrigt vil gavne kommunens økonomi på den lange bane. Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen er ligeledes meget interesseret i at der gøres en indsats på dette område, da de frygter, at hvis den nuværende tendens fortsætter vil det om få år blive svært at skaffe kvalificeret lokal arbejdskraft. I den forbindelse er der også ønske om, at erhvervet brandes noget mere i folkeskolen. Status er, at i november 2013 mangler 35 ud af 38 elever på EUC Bygge og Anlæg. Indhold i aftalen: Formålet med opgaven er: At sikre byggebranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover. At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb og opnå praktikplads. Side 11

12 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne. At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. At styrke den generelle information til Folkeskolens elever om branchens uddannelses- og jobmuligheder herunder også at øge fokus på de mere håndværksmæssige fagområder. Der lægges op til et gensidigt forpligtigende samarbejde, hvor hver af parterne har en vigtig opgave: Fredericia Kommune har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Lillebælt) og Jobcenter Fredericia ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med disses uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Endvidere har skolerne i kommunen mere generelt ansvaret for at vejlede børn og unge omkring alsidigheden i uddannelses- og jobmuligheder. EUC-Lillebælt har opgaven med at uddanne de unge inden for branchen herunder også opgaven med at fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, bidrage til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet og generelt at sikre, at der er job til de faglærte inden for branchen og en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken inden for branchen. Parterne er enige om, at det er af stor betydning for resultatet af partnerskabet, at der følges løbende og tæt op på udviklingen af unge, der kommer i praktik- og læreplads og at der sættes aktivt ind, hvis udviklingen bevæger sig i den gale retning. Der vil derfor løbende blive foretaget målinger på indsatsen, som indsatsmæssigt følges op af en arbejdsgruppe mellem parterne. Organisatorisk forankring Der nedsættes en arbejdsgruppe med ansvar for hele den praktiske realisering af aftalen. Arbejdsgruppen tager de nødvendige initiativer i forhold til at iværksætte de beskrevne tiltag. Arbejdsgruppen består af: Dansk Byggeri Fredericia Håndværkerforening Projektmedarbejder Helene Høj Formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen Fredericia Kommune Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen Erhvervschef Bjarne Lundgaard EUC-Lillebælt UU-Lillebælt Folkeskolen Uddannelseschef chef Hugo Brund Nielsen Centerleder Anders Ladegaard Skoleleder Kurt Simonsen Side 12

13 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Arbejdsgruppen mødes min. 4 gange årligt. Den nedsatte Styregruppe holder møde 2 gange årligt, hvor der efter oplæg fra arbejdsgruppen følges op på de igangsatte initiativer og resultaterne i forhold til målsætningerne. Styregruppen består af: Dansk Byggeri Konsulent Peter Wagner Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen EUC-Lillebælt Fredericia Kommune Direktør Lars Middelboe Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Karen Heebøll Politisk forankring: Aftalen er politisk forankret i henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Styregruppen er derfor forpligtiget til at afrapportere til de to udvalg - som minimum én gang årligt. Tidsperiode: Der lægges op til at nærværende Partnerskabsaftale løber i perioden Økonomiske konsekvenser: Hvis nogen så kun positive idet at hvis flere unge bliver i stand til at gennemføre deres uddannelse, vil det øge deres chance for at blive selvforsørgende frem for at være på offentlig forsørgelse. Vurdering: Det vurderes, at Partnerskabsaftalen vil bidrage til at sikre, at flere unge i Fredericia bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og dermed øge deres chance for at blive selvforsørgende, hvilket vil være til gavn for kommunens økonomi. Aftalen skal derfor ses i sammenhæng med opfyldelsen af strategien på arbejdsmarkedsområdet, nemlig den at trække indsatsen for de unge i klar uddannelsesorienteret retning. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen og Skoleafdelingen indstiller overfor Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Erhverv- Innovation og Strategiudvalget, at det her fremlagte forslag til Side 13

14 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, en Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC-Lillebælt og Fredericia Kommune anbefales godkendt af Byrådet. Bilag: Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Håndværkerforeningen, EUC og Fredericia Kommune Åben - Partnerskabsaftale med EUC, Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt, idet EIS dog ønsker at få oplysninger om hvor mange elevpladser/praktikpladser der er nu, og hvad den konkrete målsætning er for de næste 3 år er. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Anbefales. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 14

15 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Beskæftgelsesindsatsen - ændret driftsloft og afledte prioriteringer Sagsnr.:13/12087 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Sagen omhandler udmøntning af lovforslag om opsplitning og sænkelse af det fælles driftsloft I forslaget til finansloven for 2014 fremgår det, at der vil blive gennemført en opsplitning af det fælles driftsloft, så der fra 2014 og frem vil være to driftslofter. Med opsplitningen sker der også en betydelig reduktion af driftsloftet. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2014 og kan medføre en betydelig negativ påvirkning af Fredericias beskæftigelsesrettede indsats fra og med Hvad er det fælles driftsloft? Kommunerne har i dag et fælles driftsloft for driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for målgrupperne: forsikrede ledige, kontanthjælps-, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere samt til køb af seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Ændringerne omfatter beskæftigelsesrettede tilbud såsom: vejledning, opkvalificering, afklaring og ordinær uddannelse, som er køb hos Kompetencecenter Fredericia, Sund og Glad, Misbrugscenter og private aktører. Ændringerne omfatter ikke beskæftigelsesrettede tilbud såsom: mentorstøtte, løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik, voksenlærlingsordningen, personlig assistance til handicappet og løntilskud til uddannelsesaftaler og hjælpemidler. Fredericia har helårspersoner i de omfattede målgrupper. Med et driftsloft på kr. pr. helårsperson giver dette et driftsloft på 56 mio.kr. Fredericia får 50 procent i statsrefusion af driftsudgifterne op til og med 56 mio.kr. svarende til 28 mio.kr. Driftsudgifter udover 56 mio.kr. finansieres af Fredericia selv. Problemstilling I lovforslaget fremgår det, at der vil blive gennemført en opsplitning af driftsloftet, så fra og med 2014, vil der være to driftslofter: Driftsloft (X) omfatter målgrupperne: Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælp (bemærk: ny målgruppe i 2014) Driftsloft (Y) omfatter målgrupperne: Revalidender Ledighedsmodtagere Side 15

16 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Sygedagpengemodtagere Beskæftigelsesministeriet har valgt at sænke driftloftet pr. helårspersoner som (in)direkte afledte konsekvenser af de nye arbejdsmarkedsreformer såsom dagpenge-, kontanthjælps-, fleksjob-, og førtidspensionsreformen. Mere præcist bliver driftsloftet reduceret med omkring kr. pr. helårsperson end hidtil skønnet. Økonomiske konsekvenser: Fredericia har 2.981helårspersoner i den omfattede målgruppe (X). Med et driftsloft på kr. pr. helårsperson giver dette et driftsloft på 32 mio.kr. I målgruppe (Y) har Fredericia helårspersoner. Med et driftsloft på pr. helårspersoner giver dette et driftsloft 12 mio.kr. Samlet set får Fredericia 50 procent i statsrefusion af driftsudgifterne til og med 44 mio.kr. svarende til 22 mio.kr. Opsplitningen betyder: Fredericias prioritering, styring og administration af beskæftigelsesindsatsen vanskeliggøres af, at vores driftsudgifter til aktivering af ledige bliver underlagt to forskellige driftslofter. Med opsplitningen af driftsloftet sker en betydelig sænkelse af Fredericias driftsloft. I den gamle model er driftsloftet netto omkring 28 mio. kr. mens i den nye model er driftsloftet (X og Y) netto omkring 22 mio.kr. Under antagelsen af uændret beskæftigelsesindsats betyder det, at Fredericia kan hjemtage omkring 6 mio.kr. mindre i statsrefusion end hidtil anslået. Der er næppe tvivl om, at udmøntningen samlet set kan medføre et markant økonomisk tab for Fredericia. Der bør i den første tilpasningsrunde gennemføres en omlægning af Fredericias beskæftigelsesindsats svarende til netto 6 mio.kr. eller 15 procent af den beskæftigelsesrettede indsats. Det kan vise sig flere tilpasninger, når der er større klarhed over det faktiske økonomiske tab for Fredericia i 2014, men en tilpasning på netto 6 mio.kr. er under alle omstændigheder et skridt på vejen mod et angiveligt endnu større tilpasningsbehov fra og med I tabellen er der et overblik over det samlede tilpasningsbehov samt et overblik over forslag til opprioritering af indsats til mentorer og resurseforløb: Tabel 1: Økonomiske konsekvenser I mio.kr pl Før lovændringen Uændret beskæftigelsesindsats Forslag 1-3 Side 16

17 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Driftsloftet 56,000 56,000 44,000 Statsref_driftsloftet -28,000-22,000-22,000 Mentorstøtte 4,000 4,000 9,000 Statsref_mentorstøtte -2,000-2,000-4,500 Ressourceforløb 12,800 12,800 18,700 Statsref_ressouceforløb -3,900-3,900-6,300 Nettoforbrug 38,900 44,900 38,900 Vurdering: For at kunne fastholde den nuværende aktivitet på beskæftigelsesområdet er det nødvendigt at prioritere indsatser, der ligger uden for det fælles driftsloft og til aktiviteter, der er billigere. Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår således, at der arbejdes gradvist men målrettet på at flytte, tilpasse og erstatte eksisterende aktiviteter efter følgende pejlemærker. Målet er at gennemfører tilpasninger svarende til budgetforslaget ovenfor. Den virksomhedsrettede indsats og aktivering opprioriteres særligt indsatsen for at finde egnede virksomhedscentre opprioriteres. De økonomiske muligheder for at anvende mentorer i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats øges. Mentorordninger opprioriteres som en del af indsatsen overfor unge, der skal forberedes på uddannelsesstart Flere udviklingsforløb på kontanthjælpsområdet gennemføres som resurseforløb frem for vejlednings- og opkvalificeringsforløb I takt med at ovenstående muligheder åbnes og igangsættes ændres eller reduceres de nuværende vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos private og kommunale aktører. Det er forventningen, at strategien samlet vil kunne skabe det nødvendige provenu og at det nødvendige aktivitetsniveau kan fastholdes. Styringsmæssigt følges omprioriteringen i de månedlige budgetopfølgninger i Arbejdsmarkedsafdelingen. Side 17

18 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Det er forventeligt, at det bliver nødvendigt med mange mindre ændringer og tilpasninger af de konkrete aktiviteter efterhånden som konsekvenserne af kontanthjælpsreform, sygedagpengereform, føp- og fleksreform manifesterer sig og synliggøres i en nye praksis i det nye år. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller - at budgettet til aktivering ændres som forslået i ovenstående tabel samt - at den nuværende indsats gradvist ændres i overensstemmelse hermed Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 18

19 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om implementering af reformarbejde Sagsnr.:12/12716 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er iværksat flere forskellige reformtiltag på arbejdsmarkedsområdet, der skal implementeres lokalt i kommunerne. Udvalget vil løbende blive orienteret om dette reformarbejde på udvalgsmøderne. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Førtidspensions- og fleksjobreformen med særligt fokus på ressourceforløb og vedhæftede brev fra Beskæftigelsesministeren. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen om implementering af reformarbejde til efterretning. Bilag: Åben - Brev fra beskæftigelsesministeren ang. ressourceforløb Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 19

20 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om implementering af reformarbejde Sagsnr.:12/12716 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er iværksat flere forskellige reformtiltag på arbejdsmarkedsområdet, der skal implementeres lokalt i kommunerne. Udvalget vil løbende blive orienteret om dette reformarbejde på udvalgsmøderne. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Kontanthjælpsreformen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 20

21 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om særlige indsatser Sagsnr.:12/12739 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der findes en række forskellige indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget vil på udvalgsmøderne løbende blive orienteret om de særlige indsatser, der er sat i værk i Jobcentret. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Fleksjob orientering om projekt 100 fleksjob. Ungeindsatsen samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og samarbejdsaftaler om praktikpladser. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 21

22 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om særlige indsatser Sagsnr.:12/12739 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Forberedende Voksenundervisning på Kompetencecentret Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU). Nedenfor gives en status på FVU forløb på Kompetencecentret. Midlerne til FVU kommer fra Beskæftigelses Regionen Syd. Kompetencecentret har i samarbejde med VUC kunnet tilbyde test og efterfølgende undervisning i dansk og matematik gennem de sidste 3 år. Viser det sig i forbindelse med testen, at borgeren har brug for ordblindeundervisning, har der også været et efterfølgende undervisningstilbud til denne gruppe. Undervisningen foregår på Kompetencecentret med en underviser fra VUC. Arbejdsmarkedsafdelingen har valgt denne model, da en stor gruppe match 2 og 3 borgere har svært ved at finde sig tilrette som studerende i bygningerne på VUC i Erritsø. Ved at starte FVU-undervisning for dem i trygge ramme forventes det, at de bliver så stærke, at de efterfølgende har mod på at fortsætte læring på VUC. Status på FVU forløb på Kompetencecentret i 2013 Bevilling 2013 KC, ledige under 30 år KC, ledige over 30 år Bevilling kr kr. Bevillingen svarer til, at der kan købes 48 forløb/moduler hos VUC til unge under 30 år, samt 48 forløb/moduler til ledige over 30 år. Mange af borgerne vælger både at gå til dansk og matematik. Status på forbrugte forløb/moduler i 2013: Total antal Forbrug forløb/moduler pr. vedr. dansk eller matematik KC, ledige under 30 år Bemærkninger FVU til de unge, har i år været anderledes end tidligere år, hvilket skyldes, at Jobcenteret har arbejdet ud fra den nye struktur for modtagelse af unge når de melder sig ledige. De fleste skal tilbage til Side 22

23 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, KC, ledige over 30 år uddannelsessystemet og bliver derfor ikke visiteret til aktivering på KC(Intro) Det forventes, at alle forløb/moduler bliver brugt i 2013 Ud over FVU på Kompetencecentret har jobcentret den 26. september 2013 ansøgt Regionen om en merbevilling på kr. til forløb i Sønder/Korskær- projektet for ledige over 30 år. Der afventes svar. Særligt for de unge Projekt Læsenettet I gennemførte VUC, Sprogcentret samt CSV et LBR projekt Læsenettet i samarbejde med Netværkslokomotivet og Jobcentret. Jobcentrets medarbejdere deltog i Nøglepersonskurser, hvor fokus var vejledning af borgere med læse-skriveproblemer. De deltagende uddannelsesinstitutioner etablerede ugentlig vejledning til borgere med læse-skriveproblemer på Jobcentret. Projektet har bevirket, at der forsat er et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og læsevejlederne på bl.a. VUC. Et stigende antal borgere bliver henvist til test og vejledning hos institutionernes læsevejledere. Efterfølgende vælger mange at deltage i FVU/OBU undervisning. FVU testforløb for unge i samarbejde med UU UU har etableret samarbejde med VUC om FVU test med tilbud om efterfølgende undervisning til unge, som er tilknyttet UUs vejledningsforløb. Testene og den efterfølgende vejledning er obligatorisk for deltagere på forløbene. Ungeforløb På VUCs Studieforberedende Forløb, IBCs forløb Unge i Centrum samt EUCs Brobygningsforløb gennemføres obligatorisk FVU test af alle deltagere i forbindelse med introduktionen til forløbene. Kontanthjælpsreformen Med implementeringen af kontanthjælpsreformen skal kommunen sørge for, at alle uddannelseshjælpsmodtagere såvel uddannelsesparate som aktivitetsparate unge, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, bliver læse-, skrive- og regnetestet indenfor en måned. Og hvis testen viser behov for det, skal der iværksættes FVU og/eller ordblindeundervisning efterfølgende. I kontanthjælpsreformen fremgår det desuden, at alle ufaglærte kontanthjælpsmodtagere får ret til læse-, skrive- og regnetest, og de får Side 23

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere