Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193"

Transkript

1 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Inger Nielsen (C) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Gunver Majgaard (F (SF)) Kurt Halling (O) Turan Savas (A) Pernelle Jensen Gunver Majgaard Side 1

2 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Indholdsfortegnelse 85 Godkendelse af dagsorden Afgørelser på klagesager 2. kvartal Lukket - Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet - opfølgning på tilbud Opfølgning på byrådsbeslutning vedrørende frikommuneforsøg Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Beskæftgelsesindsatsen - ændret driftsloft og afledte prioriteringer Orientering om implementering af reformarbejde Orientering om implementering af reformarbejde Orientering om særlige indsatser Orientering om særlige indsatser Orientering om fleksjobindsatsen Orientering om implementering af reformarbejde Lukket - Orientering...28 Side 2

3 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 3

4 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Afgørelser på klagesager 2. kvartal 2013 Sagsnr.:13/3442 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget bliver hvert kvartal orienteret om antallet afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet på klager over jobcentrets afgørelser. I herværende sag er det afgørelser i nævnet for 2. kvartal 2013, der er opgjort. Sådan er proceduren for klager Når borgeren modtager en afgørelse medsendes en klagevejledning. Herefter har borgeren en frist på 4 uger til at klage. Fristen regnes fra den dag, borgeren har modtaget afgørelsen. Hvis en borger vil klage til Beskæftigelsesankenævnet over en afgørelse fra Jobcentret, skal borgeren henvende sig til jobcentret. Sagen skal revurderes inden for 4 uger, inden klagen sendes videre til Beskæftigelsesankenævnet. Når Beskæftigelsesankenævnet modtager klagen sender de borgeren et kvitteringsbrev, hvor det fremgår, hvor længe de regner med det vil tage at behandle klagen. Nævnets sagsbehandlingstid kan være forskellig fra sag til sag afhængig af klagens indhold. Tabel 1 LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK (revalidering, kontanthjælp, dagpenge, aktiv indsats) 2. kv kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse ,5 64 Ophævelse/ændring Hjemvisning *2 kv. 12 til 2. kv 13 Tabel 2 LOV OM SOCIAL PENSION (NY LOV) 2. kv. 3. kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning ,5 7 Stadfæstelse Ophævelse/ændring ,5 6 Hjemvisning ,5 7 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Side 4

5 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Tabel 3 Flexjob - berettigelse, kv kv kv kv kv. 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse ,5 Ophævelse/ændring Hjemvisning ,5 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Tabel 4 SYGEDAGPENGE MV.(NY LOV+ GL. LOV) 2. kv. 3. kv kv kv kvt 13 % Fredericia* % Hele landet* Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring ,5 Hjemvisning ,5 *2 kv. 12 til 2. kv 13 Ordforklaring Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring Hjemvisning Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke vil behandle klagen. Det kan være fordi, at tidsfristen er overskredet. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet er enigt med kommunens afgørelse, og dermed godkender de afgørelsen. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke kan godkende afgørelsen, og de underkender dermed afgørelsen eller ændrer den. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet underkender kommunens afgørelse, men at de ikke nødvendigvis rejser en kritik af den. Ved en hjemvisning skal kommunen træffe en ny afgørelse i sagen. Side 5

6 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Afgørelser på klager i 1. kvartal 2013 En borger kan klage over Jobcentrets afgørelser til Beskæftigelsesankenævnet. Klagerne kan for eksempel være over stop af sygedagpenge, afslag på førtidspension eller fleksjob. Hvis man kigger på tal fra Ankestyrelsen for 2. kvartal 2013, har de lavet 8 afgørelser på klager over Fredericia Kommunes afgørelser på revalidering, dagpenge, aktiv indsats og kontanthjælp se tabel 1 ovenfor. Over halvdelen af sagerne svarende til næsten 63 % blev Fredericia Kommunes afgørelse stadfæstet i nævnet. Det svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, der i andet kvartal var på 65 %. Hvis man kigger på perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013, så ligger Fredericia en lille smule over gennemsnittet i forhold til stadfæstelser. I perioden har der været 9 klager over afslag på førtidspension, som det fremgår af tabel 2 ovenfor. Beskæftigelsesankenævnet har stadfæstet alle sagerne. Hvis man kigger på det procentvis og sammenligner med landsgennemsnittet, så ligger Fredericia Kommune over landsgennemsnittet i forhold til stadfæstelser, når man kigger på perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal På fleksjob er kommunens afgørelse stadfæstet i mere end 94 % af klagerne i perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013, som det fremgår af tabel 3, hvor landsgennemsnittet er på lidt over 76 %. Mange af klagerne i 2. kvartal 2013 er over stop af sygedagpenge, hvor der er truffet afgørelse i 26 sager. Her fik kommunen stadfæstet sin afgørelse i 54 % af sagerne. I perioden fra og med 2. kvartal 2012 og frem til og med 2, kvartal 2013 ligger antallet af stadfæstelser på 69 %, hvilket er under landsgennemsnittet på 74 % se tabel 4. Ifølge tal fra jobindsats.dk udgør antallet af sygedagpengemodtagere i Fredericia Kommune i perioden fra 3. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2013 ca. 1 % af landets samlede antal sygedagpengemodtagere. Fredericia Kommune har løbende ca. 600 åbne sygedagpengesager. I samme periode udgjorde andelen af afgørelser på klager 1,6 %. Det betyder, at Fredericia Kommune har en større andel af klager over sygedagpenge end på landsplan. Side 6

7 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Når en borger klager over en afgørelse til nævnet, får Jobcentret afprøvet, om de afgørelser de træffer er korrekte, og om de administrerer de enkelte områder i overensstemmelse med love og regler. Derfor kan klagerne være med til at definere og afprøve praksis for jobcentrets arbejde. Når Jobcentret får hjemvist eller ændret en afgørelse, gennemgås afgørelsen. Dels undersøges det, hvilken betydning, det har for den konkrete sag og dels undersøges det hvorvidt afgørelsen kan have konsekvenser for andre sager i Jobcentret, som så skal tages op til revurdering. På sygedagpengeområdet er der igangsat en proces i forhold til at få iværksat en brugerundersøgelse på området, der kan være med til at give nogle anbefalinger til den fortsatte dialog og kommunikation med de berørte borgere. Dette vil være med til at understøtte sagsbehandlingen. Et resultat heraf kan være at reducere antallet af klager. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen om afgørelser på klagesager til efterretning. Bilag: Ingen. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 7

8 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Lukket - Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet - opfølgning på tilbud Sagsnr.:13/5401 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Bilag: Lukket Lukket Lukket Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 8

9 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Opfølgning på byrådsbeslutning vedrørende frikommuneforsøg Sagsnr.:13/4305 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på dets møde den 12. november Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling om deltagelse i følgende frikommuneforsøg: 1. Mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder. 2. Mulighed for, at Kommunen kan finansiere arbejdsgiverens lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for en afgrænset gruppe af unge ledige 3. Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed Det fjerde forslag vedrørende: 4. Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger, herunder fritagelse fra krav om, at den ledige skal leve op til de kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder. Blev vedtaget samtidigt med ændringsforslaget, at alle sager hvor der gives udvidet praktikadgang forelægges udvalget til afgørelse, og evalueringsperioden fastlægges af udvalget. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forsøgene iværksættes med endelig afrapportering til Byråd og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg ved udløb af frikommuneforsøget ultimo Der vil som en del af den almindelige rapportering af frikommuneforsøgene blive fulgt op løbende i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. På baggrund af indstillingen om forelæggelse og godkendelse af alle sager vedrørende udvidelse af praktikperioden foreslås, at ordningen evalueres allerede på et udvalgsmøde i første kvartal På baggrund af hensynet til flowet i sagsbehandling, borgerforløb og virksomhedens medvirken må det forventes, at ordningen vil blive brugt i meget få sager. Side 9

10 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at forsøget med udvidelse af praktikperioden evalueres på et møde i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i første kvartal Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 10

11 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Godkendelse af Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.:13/5830 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Indledningsvist På Byrådsmødet d besluttede Byrådet at igangsætte et arbejde med forberedelse af en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, uddannelsesinstitutioner og Fredericia Kommune. Samtidig tilkendegav Byrådet at Fredericia Kommune er indforstået med inden for Dansk Byggeris område og i aftaleperioden - at der kan afviges fra bestemmelserne i kommunens Strategi for konkurrenceudsættelse og udlicitering om indarbejdelse af sociale klausuler i udbudsmateriale for så vidt angår lære- og praktikpladser til unge. På baggrund af Byrådets beslutning d blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde et forslag til en Partnerskabsaftale imellem parterne. Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter fra Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC- Lillebælt, Arbejdsmarkedsafdelingen, UU-Lillebælt, Skoleafdelingen og Erhvervsafdelingen. Det er resultatet af gruppens arbejde, der her fremlægges til politisk godkendelse. Baggrund: Byrådets beslutning udspringer af det forhold, at der generelt i Danmark er stor mangel på lære- og praktikpladser - også her i Fredericia. Et forhold der gør, at en ikke ubetydelig andel af de unge mennesker, som starter på en erhvervsuddannelse ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen, da de ikke kan få praktik- eller læreplads. Fredericia Kommune er naturligvis meget interesseret i, at antallet af lære- og praktikpladser øges. Først og fremmest til gavn for de unge, der har brug for disse pladser men også fordi flere i uddannelse er vejen til selvforsørgelse, hvilket i øvrigt vil gavne kommunens økonomi på den lange bane. Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen er ligeledes meget interesseret i at der gøres en indsats på dette område, da de frygter, at hvis den nuværende tendens fortsætter vil det om få år blive svært at skaffe kvalificeret lokal arbejdskraft. I den forbindelse er der også ønske om, at erhvervet brandes noget mere i folkeskolen. Status er, at i november 2013 mangler 35 ud af 38 elever på EUC Bygge og Anlæg. Indhold i aftalen: Formålet med opgaven er: At sikre byggebranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover. At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb og opnå praktikplads. Side 11

12 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne. At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. At styrke den generelle information til Folkeskolens elever om branchens uddannelses- og jobmuligheder herunder også at øge fokus på de mere håndværksmæssige fagområder. Der lægges op til et gensidigt forpligtigende samarbejde, hvor hver af parterne har en vigtig opgave: Fredericia Kommune har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Lillebælt) og Jobcenter Fredericia ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med disses uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Endvidere har skolerne i kommunen mere generelt ansvaret for at vejlede børn og unge omkring alsidigheden i uddannelses- og jobmuligheder. EUC-Lillebælt har opgaven med at uddanne de unge inden for branchen herunder også opgaven med at fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, bidrage til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet og generelt at sikre, at der er job til de faglærte inden for branchen og en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken inden for branchen. Parterne er enige om, at det er af stor betydning for resultatet af partnerskabet, at der følges løbende og tæt op på udviklingen af unge, der kommer i praktik- og læreplads og at der sættes aktivt ind, hvis udviklingen bevæger sig i den gale retning. Der vil derfor løbende blive foretaget målinger på indsatsen, som indsatsmæssigt følges op af en arbejdsgruppe mellem parterne. Organisatorisk forankring Der nedsættes en arbejdsgruppe med ansvar for hele den praktiske realisering af aftalen. Arbejdsgruppen tager de nødvendige initiativer i forhold til at iværksætte de beskrevne tiltag. Arbejdsgruppen består af: Dansk Byggeri Fredericia Håndværkerforening Projektmedarbejder Helene Høj Formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen Fredericia Kommune Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen Erhvervschef Bjarne Lundgaard EUC-Lillebælt UU-Lillebælt Folkeskolen Uddannelseschef chef Hugo Brund Nielsen Centerleder Anders Ladegaard Skoleleder Kurt Simonsen Side 12

13 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Arbejdsgruppen mødes min. 4 gange årligt. Den nedsatte Styregruppe holder møde 2 gange årligt, hvor der efter oplæg fra arbejdsgruppen følges op på de igangsatte initiativer og resultaterne i forhold til målsætningerne. Styregruppen består af: Dansk Byggeri Konsulent Peter Wagner Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen EUC-Lillebælt Fredericia Kommune Direktør Lars Middelboe Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Karen Heebøll Politisk forankring: Aftalen er politisk forankret i henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Styregruppen er derfor forpligtiget til at afrapportere til de to udvalg - som minimum én gang årligt. Tidsperiode: Der lægges op til at nærværende Partnerskabsaftale løber i perioden Økonomiske konsekvenser: Hvis nogen så kun positive idet at hvis flere unge bliver i stand til at gennemføre deres uddannelse, vil det øge deres chance for at blive selvforsørgende frem for at være på offentlig forsørgelse. Vurdering: Det vurderes, at Partnerskabsaftalen vil bidrage til at sikre, at flere unge i Fredericia bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og dermed øge deres chance for at blive selvforsørgende, hvilket vil være til gavn for kommunens økonomi. Aftalen skal derfor ses i sammenhæng med opfyldelsen af strategien på arbejdsmarkedsområdet, nemlig den at trække indsatsen for de unge i klar uddannelsesorienteret retning. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen og Skoleafdelingen indstiller overfor Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Erhverv- Innovation og Strategiudvalget, at det her fremlagte forslag til Side 13

14 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, en Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC-Lillebælt og Fredericia Kommune anbefales godkendt af Byrådet. Bilag: Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Håndværkerforeningen, EUC og Fredericia Kommune Åben - Partnerskabsaftale med EUC, Dansk Byggeri og Håndværkerforeningen Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt, idet EIS dog ønsker at få oplysninger om hvor mange elevpladser/praktikpladser der er nu, og hvad den konkrete målsætning er for de næste 3 år er. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Anbefales. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 14

15 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Beskæftgelsesindsatsen - ændret driftsloft og afledte prioriteringer Sagsnr.:13/12087 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Sagen omhandler udmøntning af lovforslag om opsplitning og sænkelse af det fælles driftsloft I forslaget til finansloven for 2014 fremgår det, at der vil blive gennemført en opsplitning af det fælles driftsloft, så der fra 2014 og frem vil være to driftslofter. Med opsplitningen sker der også en betydelig reduktion af driftsloftet. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2014 og kan medføre en betydelig negativ påvirkning af Fredericias beskæftigelsesrettede indsats fra og med Hvad er det fælles driftsloft? Kommunerne har i dag et fælles driftsloft for driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for målgrupperne: forsikrede ledige, kontanthjælps-, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere samt til køb af seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Ændringerne omfatter beskæftigelsesrettede tilbud såsom: vejledning, opkvalificering, afklaring og ordinær uddannelse, som er køb hos Kompetencecenter Fredericia, Sund og Glad, Misbrugscenter og private aktører. Ændringerne omfatter ikke beskæftigelsesrettede tilbud såsom: mentorstøtte, løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik, voksenlærlingsordningen, personlig assistance til handicappet og løntilskud til uddannelsesaftaler og hjælpemidler. Fredericia har helårspersoner i de omfattede målgrupper. Med et driftsloft på kr. pr. helårsperson giver dette et driftsloft på 56 mio.kr. Fredericia får 50 procent i statsrefusion af driftsudgifterne op til og med 56 mio.kr. svarende til 28 mio.kr. Driftsudgifter udover 56 mio.kr. finansieres af Fredericia selv. Problemstilling I lovforslaget fremgår det, at der vil blive gennemført en opsplitning af driftsloftet, så fra og med 2014, vil der være to driftslofter: Driftsloft (X) omfatter målgrupperne: Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælp (bemærk: ny målgruppe i 2014) Driftsloft (Y) omfatter målgrupperne: Revalidender Ledighedsmodtagere Side 15

16 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Sygedagpengemodtagere Beskæftigelsesministeriet har valgt at sænke driftloftet pr. helårspersoner som (in)direkte afledte konsekvenser af de nye arbejdsmarkedsreformer såsom dagpenge-, kontanthjælps-, fleksjob-, og førtidspensionsreformen. Mere præcist bliver driftsloftet reduceret med omkring kr. pr. helårsperson end hidtil skønnet. Økonomiske konsekvenser: Fredericia har 2.981helårspersoner i den omfattede målgruppe (X). Med et driftsloft på kr. pr. helårsperson giver dette et driftsloft på 32 mio.kr. I målgruppe (Y) har Fredericia helårspersoner. Med et driftsloft på pr. helårspersoner giver dette et driftsloft 12 mio.kr. Samlet set får Fredericia 50 procent i statsrefusion af driftsudgifterne til og med 44 mio.kr. svarende til 22 mio.kr. Opsplitningen betyder: Fredericias prioritering, styring og administration af beskæftigelsesindsatsen vanskeliggøres af, at vores driftsudgifter til aktivering af ledige bliver underlagt to forskellige driftslofter. Med opsplitningen af driftsloftet sker en betydelig sænkelse af Fredericias driftsloft. I den gamle model er driftsloftet netto omkring 28 mio. kr. mens i den nye model er driftsloftet (X og Y) netto omkring 22 mio.kr. Under antagelsen af uændret beskæftigelsesindsats betyder det, at Fredericia kan hjemtage omkring 6 mio.kr. mindre i statsrefusion end hidtil anslået. Der er næppe tvivl om, at udmøntningen samlet set kan medføre et markant økonomisk tab for Fredericia. Der bør i den første tilpasningsrunde gennemføres en omlægning af Fredericias beskæftigelsesindsats svarende til netto 6 mio.kr. eller 15 procent af den beskæftigelsesrettede indsats. Det kan vise sig flere tilpasninger, når der er større klarhed over det faktiske økonomiske tab for Fredericia i 2014, men en tilpasning på netto 6 mio.kr. er under alle omstændigheder et skridt på vejen mod et angiveligt endnu større tilpasningsbehov fra og med I tabellen er der et overblik over det samlede tilpasningsbehov samt et overblik over forslag til opprioritering af indsats til mentorer og resurseforløb: Tabel 1: Økonomiske konsekvenser I mio.kr pl Før lovændringen Uændret beskæftigelsesindsats Forslag 1-3 Side 16

17 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Driftsloftet 56,000 56,000 44,000 Statsref_driftsloftet -28,000-22,000-22,000 Mentorstøtte 4,000 4,000 9,000 Statsref_mentorstøtte -2,000-2,000-4,500 Ressourceforløb 12,800 12,800 18,700 Statsref_ressouceforløb -3,900-3,900-6,300 Nettoforbrug 38,900 44,900 38,900 Vurdering: For at kunne fastholde den nuværende aktivitet på beskæftigelsesområdet er det nødvendigt at prioritere indsatser, der ligger uden for det fælles driftsloft og til aktiviteter, der er billigere. Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår således, at der arbejdes gradvist men målrettet på at flytte, tilpasse og erstatte eksisterende aktiviteter efter følgende pejlemærker. Målet er at gennemfører tilpasninger svarende til budgetforslaget ovenfor. Den virksomhedsrettede indsats og aktivering opprioriteres særligt indsatsen for at finde egnede virksomhedscentre opprioriteres. De økonomiske muligheder for at anvende mentorer i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats øges. Mentorordninger opprioriteres som en del af indsatsen overfor unge, der skal forberedes på uddannelsesstart Flere udviklingsforløb på kontanthjælpsområdet gennemføres som resurseforløb frem for vejlednings- og opkvalificeringsforløb I takt med at ovenstående muligheder åbnes og igangsættes ændres eller reduceres de nuværende vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos private og kommunale aktører. Det er forventningen, at strategien samlet vil kunne skabe det nødvendige provenu og at det nødvendige aktivitetsniveau kan fastholdes. Styringsmæssigt følges omprioriteringen i de månedlige budgetopfølgninger i Arbejdsmarkedsafdelingen. Side 17

18 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Det er forventeligt, at det bliver nødvendigt med mange mindre ændringer og tilpasninger af de konkrete aktiviteter efterhånden som konsekvenserne af kontanthjælpsreform, sygedagpengereform, føp- og fleksreform manifesterer sig og synliggøres i en nye praksis i det nye år. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller - at budgettet til aktivering ændres som forslået i ovenstående tabel samt - at den nuværende indsats gradvist ændres i overensstemmelse hermed Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 18

19 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om implementering af reformarbejde Sagsnr.:12/12716 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er iværksat flere forskellige reformtiltag på arbejdsmarkedsområdet, der skal implementeres lokalt i kommunerne. Udvalget vil løbende blive orienteret om dette reformarbejde på udvalgsmøderne. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Førtidspensions- og fleksjobreformen med særligt fokus på ressourceforløb og vedhæftede brev fra Beskæftigelsesministeren. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen om implementering af reformarbejde til efterretning. Bilag: Åben - Brev fra beskæftigelsesministeren ang. ressourceforløb Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 19

20 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om implementering af reformarbejde Sagsnr.:12/12716 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er iværksat flere forskellige reformtiltag på arbejdsmarkedsområdet, der skal implementeres lokalt i kommunerne. Udvalget vil løbende blive orienteret om dette reformarbejde på udvalgsmøderne. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Kontanthjælpsreformen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 20

21 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om særlige indsatser Sagsnr.:12/12739 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der findes en række forskellige indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget vil på udvalgsmøderne løbende blive orienteret om de særlige indsatser, der er sat i værk i Jobcentret. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Fleksjob orientering om projekt 100 fleksjob. Ungeindsatsen samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og samarbejdsaftaler om praktikpladser. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Udsat. Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Pernelle Jensen, Gunver Majgaard Side 21

22 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Orientering om særlige indsatser Sagsnr.:12/12739 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Forberedende Voksenundervisning på Kompetencecentret Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU). Nedenfor gives en status på FVU forløb på Kompetencecentret. Midlerne til FVU kommer fra Beskæftigelses Regionen Syd. Kompetencecentret har i samarbejde med VUC kunnet tilbyde test og efterfølgende undervisning i dansk og matematik gennem de sidste 3 år. Viser det sig i forbindelse med testen, at borgeren har brug for ordblindeundervisning, har der også været et efterfølgende undervisningstilbud til denne gruppe. Undervisningen foregår på Kompetencecentret med en underviser fra VUC. Arbejdsmarkedsafdelingen har valgt denne model, da en stor gruppe match 2 og 3 borgere har svært ved at finde sig tilrette som studerende i bygningerne på VUC i Erritsø. Ved at starte FVU-undervisning for dem i trygge ramme forventes det, at de bliver så stærke, at de efterfølgende har mod på at fortsætte læring på VUC. Status på FVU forløb på Kompetencecentret i 2013 Bevilling 2013 KC, ledige under 30 år KC, ledige over 30 år Bevilling kr kr. Bevillingen svarer til, at der kan købes 48 forløb/moduler hos VUC til unge under 30 år, samt 48 forløb/moduler til ledige over 30 år. Mange af borgerne vælger både at gå til dansk og matematik. Status på forbrugte forløb/moduler i 2013: Total antal Forbrug forløb/moduler pr. vedr. dansk eller matematik KC, ledige under 30 år Bemærkninger FVU til de unge, har i år været anderledes end tidligere år, hvilket skyldes, at Jobcenteret har arbejdet ud fra den nye struktur for modtagelse af unge når de melder sig ledige. De fleste skal tilbage til Side 22

23 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, KC, ledige over 30 år uddannelsessystemet og bliver derfor ikke visiteret til aktivering på KC(Intro) Det forventes, at alle forløb/moduler bliver brugt i 2013 Ud over FVU på Kompetencecentret har jobcentret den 26. september 2013 ansøgt Regionen om en merbevilling på kr. til forløb i Sønder/Korskær- projektet for ledige over 30 år. Der afventes svar. Særligt for de unge Projekt Læsenettet I gennemførte VUC, Sprogcentret samt CSV et LBR projekt Læsenettet i samarbejde med Netværkslokomotivet og Jobcentret. Jobcentrets medarbejdere deltog i Nøglepersonskurser, hvor fokus var vejledning af borgere med læse-skriveproblemer. De deltagende uddannelsesinstitutioner etablerede ugentlig vejledning til borgere med læse-skriveproblemer på Jobcentret. Projektet har bevirket, at der forsat er et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og læsevejlederne på bl.a. VUC. Et stigende antal borgere bliver henvist til test og vejledning hos institutionernes læsevejledere. Efterfølgende vælger mange at deltage i FVU/OBU undervisning. FVU testforløb for unge i samarbejde med UU UU har etableret samarbejde med VUC om FVU test med tilbud om efterfølgende undervisning til unge, som er tilknyttet UUs vejledningsforløb. Testene og den efterfølgende vejledning er obligatorisk for deltagere på forløbene. Ungeforløb På VUCs Studieforberedende Forløb, IBCs forløb Unge i Centrum samt EUCs Brobygningsforløb gennemføres obligatorisk FVU test af alle deltagere i forbindelse med introduktionen til forløbene. Kontanthjælpsreformen Med implementeringen af kontanthjælpsreformen skal kommunen sørge for, at alle uddannelseshjælpsmodtagere såvel uddannelsesparate som aktivitetsparate unge, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, bliver læse-, skrive- og regnetestet indenfor en måned. Og hvis testen viser behov for det, skal der iværksættes FVU og/eller ordblindeundervisning efterfølgende. I kontanthjælpsreformen fremgår det desuden, at alle ufaglærte kontanthjælpsmodtagere får ret til læse-, skrive- og regnetest, og de får Side 23

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere