Badevandsprofil for Store Økssø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badevandsprofil for Store Økssø"

Transkript

1 Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej Støvring Tlf.: Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse af faciliteter samt drift foretages af Naturstyrelsen. 1

2 Klassificering (EU-symbolet for udmærket badevandskvalitet) Badevandet for Hornum Sø er klassificeret som udmærket. Klassificeringen foretages over 4 års sammenhængende badesæsoner, og viser hvor stor risikoen er for høje bakteriekoncentrationer. Udmærket badevand har derfor sjældent høje bakteriekoncentrationer (af indikatorarterne), som kan resultere i sundhedsrisiko/gener. De mulige klassificeringer rangeret fra bedst til dårligst: Udmærket kvalitet - God kvalitet - Tilfredsstillende kvalitet - Ringe kvalitet. Fysiske og geografiske forhold Adgangsforhold På Møldrupvej finder man 2½ km syd for Skørping et skilt mod Store Økssø. Kør ind på sidevejen (som også hedder Møldrupvej) og fortsæt til enden af vejen. Hér finder man en parkeringsplads. Kører man efter GPS, kan man med fordel køre efter Mosskov Pavillonen (spisested) Møldrupvej 34, 9520 Skørping. Fra parkeringspladsen er der en handicapvenlig gangsti under jernbanen. Grusstierne er faste med småsten. Der findes udstående rødder nogle steder på gangstien på ruten rundt om Store Økssø (sydsiden), så kørerstolsbrugere kan få lidt problemer. Afstand fra parkeringsplads til badebroen er ca. 300 m. Omgivelserne Store Økssø ligger i Rold Skov (fredsskov) omgivet af en blanding af nåle- og løvtræer. På syd-vestsiden af søen er man ved at genoprette højmose, så hér er der lysåbent. Nord for søen ligger der trods udseendet ikke en gård, men Arealforvaltningen for Naturstyrelsen Aalborg. Der er gode forhold for en gåtur rundt om søen, og de mange borde og bænke gør Store Økssø til et ideelt mål for en udflugt med familien. Hvis man hellere vil på udflugt med sin cykel, så går der en 23 km mountainbike-rute forbi tæt ved parkeringspladsen. Der findes også en primitiv teltplads inde i skoven bag Mosskov Pavillonen (ca. 500 m fra parkeringspladsen). På Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde mange aktiviteter knyttet til Store Økssø og det omkringliggende område. 2

3 3

4 Publikums færdsel I statsskoven kan du færdes døgnet rundt. Til fods må du gå overalt. Dog gælder der følgende regler for brug af skoven, sø og faciliteter: - På cykel skal du følge stier og veje - Alt affald bringes med hjem eller smides i affaldsstativerne. - Hunde skal altid føres i snor undtagen i hundeskovene ved Stabelpladsen i Arden og i Den Jyske Skovhave - Brug af åben ild er kun tilladt på indrettede bålpladser Badevandsbeskrivelse Selve søen ligger 65 meter over havets overflade og dækker et areal på ca. 32 ha. På sit dybeste på midten, er der ca. 7,5 meter fra bund til overflade. Langs bredden er der lavvandet, og bunden falder langsomt ud mod søens midte. Vandet er næringsfattigt og søen er en af de reneste i Nordjylland. Dog er vandet meget brunt, men dette skyldes svært nedbrydelige humus-stoffer, der trænger ud i søen fra de omkringliggende skovarealer. Det brune vand er ganske ufarligt, men gør det svært at se gennem vandet. Af samme årsag trænger der meget lidt lys ned til bunden, og der er stort set ingen bundvegetation. Figur 1. Bunden ved badebroen. Der er ofte badende, der hopper i vandet fra brinken lidt nord for broen. Der bades ved badebroen samt en lysåbning ca. 150 m længere nord på ad stien. Selve bundens beskaffenhed er vist for de to badeområder på figur 1 og 2. 4

5 Figur 2. Bunden ved lysningen ca. 150 m nord for badebroen. Hér findes bænke, grill og affaldsspand. Faciliteter Parkeringsplads Skraldespande (på syd- og østside) Borde og bænke Grill-pladser (der er opstillede griller på syd- og østside, medbring blot kul) Gangsti rundt om søen (2½-3 km) Mountainbike-Rute på 23 km går forbi lige ved jernbanen Hydrologiske Forhold Da søen er lavvandet ved badeområderne, følger strømmen oftest vinden. Villestrup Å samt en stor del af den omkringliggende skov mod syd-vest bidrager med vand til Store Økssø. Villestrup Å er et lille skovvandløb, der med sine 3 km kun modtager vand fra den omkringliggende fredsskov. Der er lav risiko for at vandløbet bidrager med forurening eller næringsstoffer. Såfremt dette skulle ske, ville det være umiddelbart efter et regnskyl. 5

6 Potentielle forureningskilder, sundhedsfarer og afværgemåder Kilder til human fækal forurening Der ligger umiddelbart nord for søen en ejendom med ikke-godkendt nedsivning (spildevandsanlæg fra før 1974 kræver ikke godkendelse medmindre der ændres på anlægget v. reparation eller lignende). Såfremt en forurening med human fækaliebakterier skulle forekomme, ville det være nærliggende at undersøge denne ejendoms spildevandsanlæg. Der er ikke etableret spildevandsledninger med udløb i Store Økssø. Kilder til non-human fækal forurening På Naturstyrelsens arealer nord for søen går der græssende dyr. Ud fra analyserne af søens badevand må det antages at have ubetydelig påvirkning, da disse holder sig indenfor udmærket for de målte badesæsoner. Fugle udgør en minimal kilde til forurening, da få fugle lander og fouragerer på søen netop da det mørke vand hæmmer plantevækst og derved også fødegrundlag for fisk. Der er lav risiko for fækale forureninger. Alger og blågrønalger/cyanobakterier* Der tilføres meget lidt næring til søen fra omgivelserne, da Store Økssø ligger inde i Rold Skov, og eneste tilførende vandløb er et kort skovvandløb (Villestrup Å). Villestrup Å må antages ikke at føre betydeligt med næring med sig. Søen er i sig selv næringsfattig, og da humusstofferne i vandet hindrer lysgennemtrængning, er der yderst ringe mulighed for algeopblomstring. De alger der måtte komme, vil hurtigt blive ført væk fra lyset pga. omrøring i søen ved blot lidt vind, og algernes vækst hæmmes derved, hvilket resulterer i lave algekoncentrationer. Der er meget lav risiko for opbolmstring af blågrønalger/cyanobakterier* og alger generelt. Symptomer på badning i vand med forhøjede koncentrationer af alger eller blågrønalger/cyanobakterier* kan være: - Diarre - Kvalme - Hudirritation/kløe - Feber - Hovedpine 6

7 *Informativt/uddybende afsnit til borgeren om Blågrønalger/cyanobakteier Hvad er cyanobakterier? Cyanobakterier (blågrønalger er et misvisende navn, men er det mest folkekendte af betegnelserne) er en type bakterie, der kan danne fotosyntese (danne energiholdige forbindelser ud fra sollys), ligesom alger og planter. Nogle cyanobakterier danner stoffer, der kan være giftige for bl.a. pattedyr. Normalt er koncentrationerne af giftstofferne i vandet så små, at det ikke påvirker hverken mennesker eller kæledyr. Ved opblomstring af cyanobakterier bliver koncentrationerne af desværre høje nok til at kunne påvirke badende. Opblomstring forudsætter at der er tilstrækkelige mængder af næringsstoffer, sollys og højere temperaturer, så cyanobakterierne formerer sig meget hurtigt. I Store Økssø er der, som nævnt, meget lav risiko for opblomstring af cyanobakterier. Dette skyldes primært søens næringsfattige tilstand men også de lysabsorberende humusstoffer (årsagen til søens mørke vand). Da lyset ikke når særligt langt ned i vandsøjlen, vil cyanobakterierne kun kunne vokse ved overfladen, da der ikke er tilstrækkeligt sollys længere nede. Når vandet så ved alm. omrøring fører algerne ned i det mørke vand, vil algerne sultes. Dette betyder høje generationstider (lav formering) og meget lave koncentrationer af cyanobakterier (og i øvrigt også alger) i vandet i Store Økssø. Genkendelse af opblomstring af cyanobakterier. Selvom cyanobakterier kan have andre farver, er det de grønne typer vi normalt ser her i landet. En opblomstring er meget tydelig og fremstår som havde man hældt grøn maling i vandet komplet uigennemsigtig og mat. Hvis dette observeres og der IKKE allerede er skiltet med badeforbud, ring venligst til Rebild Kommune på tlf Opblomstringer kan også sagtens opstå i små fordybninger i sandet ved bredden, hvor vandet står uden at udskiftes. I sådan et tilfælde er selve søvandet ikke udsat for algeopblomstring og er derfor ufarligt at bade i, men man bør dog gå uden om det grønne indelukke. Årsagen til opblomstring i de små indelukker er lav dybde, så cyanobakterierne bliver oppe i lyste, højere varme og muligvis højere koncentration af tilgængeligt næringsstof fra de badende (tis og lignende). Baderåd - Kig efter om skiltet Badning Frarådes er sat op før badning. - Spring ikke på hovedet fra badebroen, da der er lavvandet. - Hvis der ses grønligt matte områder i vandet, så kan dette være blågrønalger/cyanobakterier. Badning frarådes. Hvis der ikke skiltes med badeforbud bedes dette oplyst Rebild Kommune på tlf eller - Anvend venligt toiletterne ved parkeringspladsen, så søen forbliver næringsfattig. 7

8 Forebyggelse af forurening af Store Økssø og badning under forurenede forhold Rebild Kommune kontrollerer løbende badevandskvaliteten ud fra badevandsanalyser udtaget henover badesæsonen. Udover de 4 lovpligtige badevandsanalyser foretages 2 yderligere analyser for søen, således at der er bedre dækning i skolernes sommerferie. Der skiltes med den forudgående badesæsons vandkvalitet på infotavlen ved badebroen. Resultaterne vil kunne findes på kommunens hjemmeside (www.rebild.dk) fra. Varslingssystem ved forurening Ved forurening af badevandet skiltes der med Badeforbud ved badebroen, da stisystemet fra parkeringspladsen fører besøgende her forbi. Der vil informeres via Rebild Kommunes hjemmeside om årsagen. Fremtidig revision af badevandsprofilen Denne badevandsprofil er udarbejdet efter kravene i Bekendtgørelse om badevand og badeområder - BEK nr. 939 af 18/09/2012. Badevandsprofilen skal opdateres hvis der sker ændringer i klassificeringen af badevandet. Opdateringer skal dog foretages senest inden badesæsonen 2017, jf. ovenstående bekendtgørelses bilag 3, såfremt ingen reviderede udgaver er udkommet siden marts Badestationens Hundetegn Medlemsstat Danmark Kommune Rebild Kommune DKBW nr. 980 Stations nr. L002 Stations Navn Store Økssø DKBW Navn Store Økssø Hydrologisk Reference S UTMx UTMy Referencenet/datum EUREF89 UTMzone 32 8

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2.

Udlejnings magasinet. Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv. Fornyelse og forbedringer i Fåborg. Sommerhusudlejning og fremtiden. #2. Udlejnings magasinet #2. Juni 2008 Fornyelse og forbedringer i Fåborg Sommerhusudlejning og fremtiden Sådan gør du sommerhusgrunden mere attraktiv Leder af Kim Holmsted, Produktdirektør og Hans Jørgen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere