2009-Boligundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009-Boligundersøgelsen"

Transkript

1 Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

2 Undersøgelsens formål: Ny og detaljeret viden som grundlag for debat og beslutninger om boligpolitikken for unge under uddannelse i Hovedstadsområdet og Århus De uddannelsessøgendes synsvinkel: erfaringer fra boligmarkedet, forestillinger om den gode studiebolig og forslag til fremtidens løsninger

3 Hvem er deltagerne i undersøgelsen? elever og studerende under uddannelse i Hovedstadsområdet og Århus elever og studerende bosat og under uddannelse i Hovedstadsområdet og Århus Inviteret til at deltage i en internet-baseret spørgeskemaundersøgelse gennem deres uddannelsesinstitutioner (enten med direkte mail eller med opslag på institutionens hjemmeside) Besvaret spørgeskemaet i perioden 27. april til 7. juni 2009

4 Hvem er deltagerne i Århus? I alt deltagere fra Århus alle tal i dette oplæg bygger på deres svar, med mindre andet er nævnt. Nitten ud af tyve bor i Århus Kommune 68,5 % kvinder 31,5 % mænd Alder: 6,7 % op til 20 år 64,4 % årige 23 % årige 6 % over 30 år Opvækst: 60 % indfødte 40 % tilflyttere (Syddanmark: 20,3 % - Nordjylland: 11,3 % - Sjælland: 6,4 %)

5 Hvem er deltagerne i Århus? Uddannelsesniveau: Ungdomsuddannelse (gymnasium og HF): 5,4 % Erhvervsuddannelse: 1,4 % Kort videregående uddannelse: 7,2 % Mellemlang videregående uddannelse (professionsbachelorer): 37,9 % Lang videregående uddannelse (univ. + kunst/kulturudd.): 45,4 % Vi udtaler os primært om studerende på de videregående uddannelser

6 Hvem er deltagerne i Århus? Hvor længe har de gået på uddannelsen i forsommeren 2009, da undersøgelsen blev foretaget? startet i 2008 og 2009: 32,9 % startet i 2007: 27,2 % startet i 2006: 20,8 % startet i 2005: 10,6 % startet i 2004: 4,8 % startet i 2003 eller før: 3,6 %

7 Hvordan bor deltagerne i Århus? Fordeling på boligtyper: Kollegium / ungdomsbolig: 30,1 % Privat lejebolig: 27,1 % Almen lejebolig: 20,9 % Privat ejerbolig: 9,8 % Andelsbolig: 3,9 % Privat lejet værelse: 3,3 % Kollektiv / bofællesskab: 2,1 %

8 Hvordan bor deltagerne i Århus? Fordeling på boligtyper: Ejede boliger (privat ejerbolig og andelsbolig): 13,8 % Lejede boliger: 82 % Det private boligmarked: 46,5 % Det støttede boligmarked (almene og kollegier): 51,4 % Boligmarkedet for studerende i Århus domineres af lejede boliger og det private og det støttede boligmarked fylder omtrent lige meget.

9 Hvordan bor deltagerne i Århus? Hvem bor de sammen med? Bor alene: 32 % Bor sammen med partner og evt. børn: 37,2 % Bor alene med børn: 1,2 % Bor sammen med forældre / familie: 4,8 % Bor sammen med andre unge / voksne: 21 %

10 Hvordan bor deltagerne i Århus?* Hvor stor er deres bolig? over 60 Boligens areal i m2 11,4 % 9,4 % 8 % 14, % 16 % 41,2 % m2 til rådighed 11 % 15,2 % 11 % 15,5 % 13,9 % 33,4 % eller flere Beboelsesrum til rådighed 40,6 % 38,3 % 14,7 % 3,5 % 2,3 % * Kun udeboende.

11 Fire emner vi vil se nærmere på: 1. Den positive boligmobilitet 2. Hvad er en god studiebolig? 3. Har vi et ungdoms-uvenligt boligmarked? 4. Hvad skal der til for at klare sig på studieboligmarkedet?

12 1. Den positive boligmobilitet Fem tendenser, som understøtter oplevelsen af en positiv boligmobilitet og en høj grad af boligtilfredshed blandt deltagerne: Du kan flytte til noget, der passer bedre, når dine behov ændrer sig - fx hvis du får en partner, får børn eller skifter uddannelsessted. Du kontrollerer selv, hvornår du flytter det er ikke eksternt fastsatte tidsbegrænsninger eller økonomien, der bestemmer det for dig. Du er altid på vej mod en bedre bolig, så du oplever, at du skridt for skridt arbejder dig frem mod ønskeboligen. Din ønskebolig er inden for din rækkevidde inden for en overskuelig tidsramme. Din succes på boligmarkedet er med til at skabe din succesfulde voksen-identitet og giver dig anerkendelse i studiemiljøet.

13 Den positive boligmobilitet -er vigtig ud fra et uddannelsespolitisk synspunkt, fordi flertallet af deltagerne oplever, at den understøtter deres muligheder for at gøre en god indsats på deres uddannelse. To tendenser, som trækker i den modsatte retning: Påtvunget boligmobilitet: dyre, kortvarige og/eller usikre lejemål, hvor du ikke selv har kontrol over din boligsituation. Manglende boligmobilitet: at du ikke kan komme videre fra en bolig, der ikke længere opfylder dine behov.

14 2. Hvad er en god studiebolig? Fire overordnede tendenser, som går igen i besvarelserne: Prisen boligudgifterne skal kunne rummes på en SU-baseret økonomi uden så meget erhvervsarbejde, at det går væsentligt ud over uddannelsesindsatsen. Beliggenheden god adgang til at være med i studiemijøet, ikke for meget spildtid og isolation på grund af lang transporttid. Indretningen plads til individualitet og forskellighed, arbejdsro, god pladsudnyttelse, lys og luft, fysisk opdeling mellem studie/fritid/søvn. Sammenhængen mellem det fælles og det private fælles faciliteter er godt, så længe man har friheden til selv at vælge, hvornår man vil deltage i fællesskabet og hvornår man vil have sit privatliv i fred.

15 Boligtilfredsheden blandt deltagerne* Tilfreds Hverken-eller Utilfreds Generel tilfredshed: 84,5 % 9,8 % 5,7 % Beliggenhed ift. uddannelse: 81,9 % 10,9 % 8,2 % Størrelse: 69,4 % 15,4 % 15 % Studierelaterede behov: 71 % 14,5 % 14,5 % Indretning: 73,2 % 16,3 % 10,6 % Vedligeholdelse: 65,1 % 18,6 % 16,3 % Boligudgifternes størrelse: 55,2 % 23,9 % 20,9 % Boligudgifter ift. boligkvalitet 66,4 % 20,8 % 12,9 % * Kun udeboende

16 Boligtilfredsheden blandt deltagerne - Generel tilfredshed fordelt efter boligtype* Tilfreds Hverken-eller Utilfreds Alle samlet: 83,6 % 9,6 % 6,7 % Andelsbolig: 90,6 % 6,8 % 2,7 % Privat ejerbolig: 90,3 % 5 % 4,6 % Privat lejebolig: 86,7 % 9 % 4,2 % Almen lejebolig: 84,9 % 9,7 % 5,4 % Kollektiv / bofællesskab: 80,4 % 9,8 % 9,8 % Kollegieværelse / ungdomsbolig: 77,5 % 12 % 10,5 % Privat lejet værelse: 64 % 17,4 % 18,6 % * Dækker både deltagerne i Hovedstadsområdet og Århus kun udeboende.

17 3. Det ungdomsuvenlige boligmarked? Ejer- og andelsboliger: dyre og risikable investeringer, når man kun skal bo der en kort årrække. Almene boliger: lange ventelister for de boliger, der kan betales på en SU-indkomst hvad er det reelle potentiale i ommærkninger? Private lejeboliger: færre der kan betales på en SU-indkomst på grund af byfornyelse, moderniseringer og lejlighedssammenlægninger kan de rumme deres andel af væksten i studentertallet? Kollegier og ungdomsboliger: Der bygges nyt men samtidig tegn på krise på nogle kolleger? flere studerende frem til 2028 = øget konkurrence om de studieegnede boliger

18 Det ungdomsuvenlige boligmarked? Ulovligheder, konflikter og usikkerhed på nybegyndernes boligmarked: 5,1 % er blevet afkrævet uofficielle ekstrabetalinger til udlejer ved siden af den officielle husleje. 3,9 % er blevet afkrævet penge under bordet. 3,9 % er blevet snydt for forskud eller indskud på en bolig, de ikke fik. 1,8 % er blevet afkrævet uofficiel dusør til den, der formidler boligen.

19 Det ungdomsuvenlige boligmarked? Ulovligheder, konflikter og usikkerhed på nybegyndernes boligmarked: 19,6 % har været i konflikt med udlejer om overholdelse af lejeaftalen. 18,5 % har været i konflikt med udlejer om istandsættelse af lejemålet. 16,8 % har været i konflikt med udlejer om tilbagebetaling af depositum. 5 % har oplevet, at udlejer forsøgte at presse prisen i vejret efter at lejeaftalen er indgået.

20 Det ungdomsuvenlige boligmarked? Ulovligheder, konflikter og usikkerhed på nybegyndernes boligmarked: 5 % har oplevet, at udlejeren kan opsige lejemålet med en måneds varsel eller kortere. 3,8 % er blevet opsagt med mindre end tre måneders varsel. 2 % er blevet opsagt med kortere varsel end der stod som minimum i lejeaftalen. Unge, der ikke har solide erfaringer fra boligmarkedet og som ikke kan få hjælp fra et ressourcestærkt netværk, løber risikoen for ulovligheder, konflikter og usikkerhed på boligmarkedet men Århus ser ud til at have et mere ungdomsvenligt boligmarked end Hovedstadsområdet.

21 4. Hvad skal der til for at klare sig på studieboligmarkedet? Personlige netværk, hvis ressourcer kan hjælpe dig med at komme ind på boligmarkedet og til at få adgang til de attraktive boliger: Penge til depositum, indskud, husleje, boliglån, flytteudgifter og indretning. Personlige kontakter og tillidsrelationer til boligudbydere. Erfaringer med boliglovgivning, forhandling af lejeaftaler etc. Risiko for øget polarisering blandt uddannelsessøgende, hvor de, der har de svageste netværk, marginaliseres og får sværere ved at gennemføre en god uddannelse.

22 Vores forslag 1. Hvis vi vil understøtte lige adgang til uddannelse, bør vi fremme den positive boligmobilitet. 2. En rådgivning for studerende, der er nye på det lokale boligmarked. 3. En samlet strategi for, hvordan vi løser problemerne på de udsatte kollegier. 4. De små boliger, som kan betales på en SU-indkomst, skal fastholdes på det private boligmarked.

23 Tak til vores dialogpartnere: Centralindstillingsudvalget, UngesBoligService.dk, De Unges Almene Boligselskab, Lejernes Landsorganisation & Kollegiekontoret i Århus. vores samarbejdspartnere: 30 uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsområdet og Århus. vores støttegivere: DISfonden, Realdania, Dansk Ungdomskollegiefond, Oticon Fonden, Centralindstillingsudvalget, Dansk Magisterforening, BUPL, Byggefagenes Samvirke, PROSA STUD, FOA Århus & LO Århus.

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Studenterøkonomi 2010

Studenterøkonomi 2010 Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte 26. maj 2010 UngdommensAnalyseEnhed Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER I LILLE STØRRELSE SBI 2014:23

UNGDOMSBOLIGER I LILLE STØRRELSE SBI 2014:23 UNGDOMSBOLIGER I LILLE STØRRELSE SBI 2014:23 Ungdomsboliger i lille størrelse Knud Erik Hansen Laura Helene Højring Vigdis Blach SBi 2014:23 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

studiebolig guide Sådan finder du en sider Forældrekøb: Sådan gør du Guide: Sådan hjælper du dit barn til bolig

studiebolig guide Sådan finder du en sider Forældrekøb: Sådan gør du Guide: Sådan hjælper du dit barn til bolig Foto: Steffen Ortman guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan finder du en 18 sider studiebolig Guide: Sådan hjælper du dit barn til bolig Forældrekøb: Sådan gør du Desperat jagt

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere