SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET"

Transkript

1 SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET Frederikshavn Stadsarkiv - Kommunens hukommelse 1

2 2

3 INDLEDNING 5 HVAD ER PÅ LANDSARKIVET? 5 GODE RÅD/VÆRD AT OVERVEJE 5 STADSARKIVERNES KIRKEBØGER 6 DATABASER OG HJEMMESIDER 7 LOKALHISTORISKE ARKIVER I FREDERIKSHAVN 8 BANGSBO LOKALHISTORISKE ARKIV 8 ELLING SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV 8 ANDRE SØGESTEDER 8 SÆRLIGE ARKIVER 8 TILGÆNGELIGHEDSFRIST 9 SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER 9 EKSEMPLER FOR FORSKELLIGE TILGÆNGELIGHEDSFRISTER FRA STATENS ARKIVERS HJEMMESIDE: 9 HVAD HØRER UNDER FREDERIKSHAVN KOMMUNE? 10 SKAGEN: 10 FREDERIKSHAVN: 10 SÆBY: 10 FREDERIKSHAVN KØBSTAD 11 SKATTEFORVALTNING 11 PERSONSKAT 11 EJENDOMSSKAT 14 ERHVERVSSKAT 15 MARINESKAT 15 SOCIALFORVALTNING 16 REGISTRANT AFGANGE 17 BØRN OG UNGE 18 PENSION 21 FATTIGVÆSEN 23 ØKONOMISK FORVALTNING 23 DIVERSE 24 KOMMUNENS PERSONALE 25 HIRTSHOLMENE 26 3

4 SKATTEFORVALTNING 26 SOCIALFORVALTNING 26 UNDERSTED-KARUP 27 SKATTEFORVALTNING 27 ELLING SOGNEKOMMUNE 28 SKATTEFORVALTNING 28 SOCIALFORVALTNING 28 ØKONOMISK FORVALTNING 30 ÅSTED-SKÆRUM 31 SKATTEFORVALTNING 31 SOCIALFORVALTNING 34 FLADE-GÆRUM SOGNEKOMMUNE 36 SKATTEFORVALTNING 36 SOCIALFORVALTNING 38 ØKONOMISK FORVALTNING 40 ADRESSE 42 FREDERIKSHAVN STADSARKIV 42 ÅBNINGSTIDER 42 4

5 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Frederikshavn Stadsarkiv, og er en gennemgang af hvilke informationer, der er at finde i arkivet, som har relevans for slægtsforskning. Ydermere indeholder slægtsforskningsvejledningen gode råd til slægtsforskeren. Hertil er der henvisninger til andre databaser og hjemmesider, der kunne være til gavn. Vejledningen indeholder også en redegørelse af lovgivning omkring klausul, samt regler og procedurer for at søge aktindsigt. Efter kommunesammenlægningen i 2007 er Frederikshavn Kommune, Sæby Kommune og Skagen Kommune blevet til én samlet storkommune. I denne forbindelse er Frederikshavn Stadsarkiv blevet oprettet, og fra sommeren 2008 påbegyndtes en massiv oprydning for at kunne optimere arkiveringsprocessen og gøre alle tre gamle kommuner til én ny og komplet Frederikshavn Kommune. Det betyder, at denne vejledning dækker Frederikshavn Købstad, Elling Sognekommune, Flade-Gærum Sognekommune, Hirsholmene Sognekommune, Understed-Karup Sognekommune og Åsted-Skæum Sognekommune. De andre købstæder og sognekommuner vil blive indarbejdet, efterhånden som den påbegyndte oprydning skrider frem. Hvad er på Landsarkivet? På Frederikshavn Stadsarkivs hjemmeside; findes en materialeliste over, hvad der er afleveret på Landsarkivet i Viborg. Frederikshavn Stadsarkiv har gjort det muligt at hente materiale hjem fra Landsarkivet i Viborg, hvilket betyder, at meget mere materiale senere hen vil kunne blive inkorporeret i denne slægtsforskningsvejledning. Gode råd/værd at overveje I forbindelse med søgning i arkivalier, kan der opstå visse huller, eller det kan forekomme, at den person man forsøger at finde, pludselig forsvinder. I sådanne tilfælde kan der findes hjælp til hos arkivaren, således man kan komme videre med sin søgning. Det kan eksempelvis dreje sig om følgende: Der kan være huller i det materiale, der omhandler årene fra Anden Verdenskrig, da der i denne periode var mangel på papir. Dette betød, at der især efter krigen blev genbrugt arkivalier som erstatning for papir. Hvilket desværre betyder, at vigtigt materiale kan være gået tabt. Det kan være vigtigt at have i tankerne, at administrative forhold kan have ændret sig i løbet af årene eksempelvis ved lovændring. Dette var eksempelvis tilfældet med ændringen af fattigloven i 1891, hvor bl.a. handikappede blev inkluderet i socialloven i stedet for i fattigloven. Derfor er det en god ide at søge i andre forvaltninger og administrationer end den umiddelbare indskydelse. 5

6 Manglende arkivalier kan skyldes, at de ikke findes på det pågældende arkiv, men i stedet er blevet indleveret til Landsarkivet. Folketællinger blev nedskrevet med fem til 10 års mellemrum, mens skattemandtal forekom hvert år i de større købstæder. Det kan dermed anbefales at søge begge steder. I 1960 blev data ikke længere registeret i bøger, men i den elektroniske CPR-database. Lokale slægtsforskningsforeninger er gode steder at søge hjælp og finde vejledning. Benyt dig derfor endelig heraf, da de ved, hvordan skik og brug har været i området. Ydermere har de en erfaring, som kan være til stor nytte. Navneskik: Først i 1961 blev det lovligt at tage moderens pigenavn til efternavn eller et af bedsteforældrenes døbenavne. Dette betyder, at søskende kan have forskellige efternavne. Med navneloven af 1982 blev det lovligt at ændre sit fornavn, så tit man ville. Stadsarkivernes kirkebøger Kirkebøger er som regel slægtsforskerens foretrukne søgeredskab og med god grund, da de bidrager med mange nytte oplysninger og daterer langt tilbage. På stadsarkiverne eksisterer der ingen kirkebøger, da disse ligger på Statens Arkiver. Til gengæld findes der specielt fire grupper, der er rigtig gode søgeredskaber; fødselsanmeldelser, tilsyn med plejebørn, enkeunderstøttelse og alderdomsrente. Alle fire grupper er yderst brugbare søgeredskaber, da de hjælper med at opspore personer, der er flyttet rundt i landet. Fødselsanmeldelser: - Fødselsanmeldelserne er rigtig gode søgeredskaber, da de indeholder oplysninger om fødested, barnets navn, forældrenes fulde navn, stillinger og bopæl, barnets fødekommune (dér hvor moderen boede 10 mdr. før barnet blev født). Det er ved fødselsanmeldelserne vigtigt at skelne mellem de forsørgelsesberettigede kommuner. Tilsyn med plejebørn: - At føre tilsyn med plejebørn blev lovpligtigt i 1888, og i plejebørnsprotokollerne er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være stor forskel på kvantiteten og kvaliteten af informationer. Endvidere skal man gøre brug af både forhandlingsprotokollerne og tilsynsprotokollerne. Protokollerne giver oplysninger om plejeforældrene (typisk den betalende), barnet og andre forskellige oplysninger såsom begrundelse for ophør af plejeforhold. Endvidere kan der i protokollerne eksistere udførlige oplysninger om til- og fraflytningsforhold. Enkeunderstøttelse: - Ved enkeunderstøttelse kan man gøre brug af hovedbøgerne, da der heri ofte er tillagt et register herfor. Hvis ikke, er hovedbøgerne kronologisk opført, hvilket gør dem til lette søgeredskaber. Ved enkeunderstøttelse findes der oplysninger om enken, den afdøde ægtemand, anden familie (fx fødselsdato for enkens børn), hvor der ved alle benævnes til- og fraflytningsforhold. 6

7 Alderdomsrente: - I 1891 blev fattiglovgivningen revideret og alderdomsrenten blev medfinansieret af staten. Dette var første gang at staten medfinansierede kommunens sociale forvaltninger, og kendes i dag som folkepension. Man skal være opmærksom på, at forsørgerkommunen ændredes, hvis personen har opholdt sig i en anden kommune i minimum tre år. Dette ændredes til minimum fem år i For at kunne få tildelt alderdomsrente eksisterede disse tildelingskriterier: Man skulle have dansk indfødsret, man måtte ikke have modtaget fattighjælp inden for de sidste 10 år, man måtte ikke have nogen dom for vanærende handlinger, man skulle minimum være 60 år, man skulle have haft fast ophold i 10 år, og man skulle være ude af stand til selv at skaffe sig det fornødne underhold. Ved alderdomsrente findes der oplysninger om ansøgeren, ansøgerens ægtefælle, hvor der ved begge fremføres til- og fraflytningsforhold, og andre oplysninger, eksempelvis om ansøgerens økonomiske forhold. Alderdomsrenten er ligesom enkeunderstøttelsen opført i hovedbøger. Databaser og hjemmesider På internettet findes der mange hjemmesider og databaser, der kan være relevante for slægtsforskeren. Frederikshavn Stadsarkivs hjemmeside: Hjemmesiden bliver opdateret med nye samfundshistorier fundet i arkivet. På hjemmesiden findes der et link kaldet spørg arkivet. Herved kan der sendes en mail, og Stadsarkivet vil forsøge at hjælpe med eventuelle spørgsmål og problemer. På Statens Arkivers hjemmeside: er der også hjælp at hente. På forsiden er der et link kaldet slægtsforsker?. Her er der hjælp og vejledning samt praktiske oplysninger. På Statens Arkivers hjemmeside er der også adgang til deres søgedatabase Daisy. I Daisy kan der søges i Statens Arkivers samlinger og bestilles arkivalier. giver adgang til kirkebøger og folketællinger. Kirkebøgerne og folketællingerne kan tage form af skanninger, og nogle kan være svære at læse. I sådanne tilfælde kan det anbefales at få originalen bestilt på læsesal, da denne kan være lettere at læse. Samfund for dansk genealogi og personalehistories hjemmeside; er en god hjemmeside at holde sig opdateret på, da hjemmesiden finder artikler, andre hjemmesider, bogudgivelser og andet, som kan være spændende og relevante for slægtsforskere. er en forening for slægtsforskning, der tager udgangspunkt i databehandling i slægtsforskning. Her er der hjælp og vejledning at hente til brug af de mange kilder, der er online. Der er opdaterede oplysninger om databehandling i forhold til slægtsforskning. Der er også en blog, hvor der kan skrives sammen, og på denne måde udveksle erfaringer med andre slægtsforskere. er Nordjyllands kulturhistoriske søgebase. Ved søgning i denne database fremkommer resultater fra museer, biblioteker og arkiver i Nordjylland. Det er en let overskuelig søgedatabase. udvides til der med tiden gerne skulle blive mere landsdækkende. Det vil betyde, at man via kan finde informationer fra andre dele af landet. 7

8 Lokalhistoriske arkiver i Frederikshavn Bangsbo lokalhistoriske arkiv På Bangsbos hjemmeside eksisterer en oversigt over publikationer, der er lokalhistorisk relevant. Adgang til søgning i arkivets samling er via hjemmesiden På Bangsbos hjemmeside findes mange spændende historier om fx byhistorie og transformertårnet. Elling sogns lokalhistoriske arkiv Elling sogns lokalhistoriske arkiv har meget spændende materiale. På deres hjemmeside er der adgang til søgning i deres registerdatabase, hvilken er en meget udførlig database, og dermed et rigtigt godt sted at søge. Der findes mange lokalhistoriske arkiver og foreninger i Frederikshavn Kommune. En liste over disse kan findes på Stadsarkivets hjemmeside: Andre søgesteder Særlige arkiver Det er en god idé at søge i arkiver, der har specielle samlinger, hvis der ønskes en mere dybdegående søgning. Erhvervsarkivet i Århus er et specialarkiv, der hører under Statens Arkiver. Erhvervsarkivets opgave er at indsamle, bevare og tilgængeliggøre kildemateriale om det danske erhvervsliv. Erhvervsarkivets hjemmeside er: Et andet arkiv med specielle samlinger er Dansk Data Arkiv, der også hører under Statens Arkiver. Dansk Data Arkiv har det formål at indsamle, bevare og tilgængeliggøre videnskabelige data, der beskriver samfundet. Dansk Data Arkiv har ikke nogen læsesal, så der er nødvendigt at henvende sig skriftligt deres hjemmeside Udvandrerarkivet i Aalborg ligger på Aalborg Stadsarkiv og på det byhistoriske arkiv i Aalborg. De har til formål at indsamle, bevare og tilgængeliggøre danske udvandreres historie. Man kan kontakte Aalborg Stadsarkiv gennem Aalborg kommunes hjemmeside: Sammen med Farums arkiver og museer er der oprettet et immigrantmuseum med tre indvandrerhistoriske databaser: Arbejdsforhold i Frederiksborg , indfødsretstildeling og udviste fra Danmark Arkivets hjemmeside er: Matrikelsarkivet under Kort og Matrikelstyrelsen har matrikelkort m.v. for alle landejendomme i Danmark bortset fra Sønderjylland. Arkivet daterer tilbage til 1844, til tider endnu ældre. Arkivets hjemmeside er 8

9 Tilgængelighedsfrist Tilgængelighedsfristen er tidspunktet for, hvornår arkivalierne er frit tilgængelige for offentligheden. Tilgængelighedsfristen hører under arkivloven, og heri fastslås det, at tilgængelighedsfristen også er gældende for arkivalier fra før arkivlovens tilblivelse. Tilgængelighedsfristen regnes fra afslutningsåret af arkivenheden. Arkivalier der er over 20 år gamle er tilgængelige efter arkivlovens bestemmelser. Dvs., at hvis der ikke er særlige omstændigheder (se nedenfor), er disse arkivalier frit tilgængelige, når de er 20 år gamle. Arkivalier der ikke er 20 år gamle endnu er tilgængelige efter offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven eller retsplejeloven. Det betyder, at der skal søges aktindsigt, hvis arkivalier, der er yngre end 20 år ønskes. Særlige omstændigheder På grund af privatlivets fred har arkivloven fastsat, at tilgængelighedsfristen for arkivenheder eller grupper af arkivenheder, der omhandler den enkelte borgers private og økonomiske forhold er 75 år. Der kan som undtagelse være lavet en særlig fastsættelse, hvor tilgængelighedsfristen er enten kortere eller længere end 75 år. Det samme gør sig gældende med arkivalier, der er 20 år gamle, men som ikke omhandler enkelte borgers private og økonomiske forhold. Begrundelsen herfor kan være statens sikkerhed, riges forsvar, udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske forhold. Dog kan den forlængede tilgængelighedsfrist i sådanne tilfælde kun være 60 år. Ifølge arkivloven er det muligt at søge dispensation til benyttelse af arkivalier, inden de fastsatte tilgængelighedsfrister er udløbet. Dette kræver dog tilladelse fra Datatilsynet, hvis oplysningerne inkluderes i persondataloven eller kommer fra et elektronisk arkivsystem. Eksempler for forskellige tilgængelighedsfrister fra Statens Arkivers hjemmeside: Realregistre, skødegenparter og skøde- og panteprotokoller: 0 år. Særskilte begravelsesregistre. Oplysninger i forbindelse med dødsfald indført i særskilte kirkebøger og i de sønderjyske personregistre: 10 år. Dokumenter og elektroniske arkivsystemer, der ikke findes andre regler for: 20 år. Oplysninger om dåb, konfirmation og vielse indført i kirkebøger, prøvelsesbøger, borgerlige vielsesprotokoller, skifteprotokoller (dødsbo), folkeregisterkort og testamenter: 50 år. Oplysninger af privat karakter om enkeltpersoner, som fx straffesager, adoptionssager, sager vedrørende forældremyndighed, indfødsretssager og sager vedrørende ligsyn. Dette gælder uanset om oplysningerne findes i papir- eller elektronisk form, som fx Landspatientregistret, Det Centrale Skatteyderregistret, Kriminalforsorgens Arresthussystem: 75 år. Forlænget frist: Fx dokumenter om følsomme, sikkerhedspolitiske spørgsmål. Kort, tegninger og bygningsbeskrivelser for eksisterende domhuse, fængsler og politistationer: 250 år. 9

10 Hvad hører under Frederikshavn Kommune? Skagen: - Råbjerg - Skagen landsogn Frederikshavn: - Hirsholmene - Understed-Karup - Elling - Åsted-Skæum - Flade-Gærum Sæby: - Albæk - Hørby - Understed-Karup - Skæve - Torslev - Volstrup 10

11 Frederikshavn Købstad Slægtsforskning i Frederikshavn Stadsarkiv Skatteforvaltning Skatteforvaltningens materiale kan inddeles i fire kategorier: Personskat, ejendomsskat, erhvervsskat og marineskat. Denne undergruppering gør søgningen i materialet lettere overskuelig. Personskat Skattelister over indkomst- og formueskat 1904/05 og 1. april marts 1937 (1. april marts 1928 mangler) I skattelisterne findes der oplysninger om fulde navn, erhverv og stilling, bopæl, hjemsted og adresse. Ydermere oplyses fødselsdato og antallet af børn under 15 år i husstanden. Skattelisterne er anført efter løbenummer og vejnavn. Indkomst- og formueskat til staten 1. april marts 1910 I indkomst- og formueskat fremgår der oplysning om fulde navn, erhverv/stilling, bopæl/opholdssted/ejendom (hvis det er på landet oplyses by, sogn og matrikelnummer, og hvis det er i købstaden oplyses matrikelnummer, gade, gadenummer og etage). Materialet er anført efter løbenummer. Tillægsstatsskat og Valutaskat I tillægsskats- og valutaskat findes oplysninger om navn, stilling og bopæl. Dette materiale er ligeledes anført efter løbenummer. Efterbetalingssager 1926 I efterbehandlingssagerne findes oplysninger om navn, stilling og adresse. Sagerne kan indeholde forskellige løssedler med yderligere oplysninger, der kan variere meget. Efterbetalingssagerne er anført i nummerorden. Statsskat 1927/28, I statsskat oplyses navn, stilling og adresse. Statsskatte materialet er anført efter løbenummer. Liste over beregning af forhøjelse af tillæg til indkomstskat til staten I listen findes der oplysninger om navn, stilling og bopæl. Listen er anført efter løbenummer. Skattejournal (personlige) I de personlige skattejournaler findes der oplysninger om navn, stilling, adresse og fødselsdato. Skattejournalerne er anført efter løbenummer. Beregningslister for restratens grundtal 1940/ /59 I beregningslisterne oplyses navn, adresse og stilling. Beregningslisterne er anført efter løbenummer. 11

12 Beregningsliste for krigskonjunkturskat for personer I beregningslisten findes der oplysninger om stilling og erhverv, samt fulde navn, adresse, bopæl eller hjemsted. Beregningslisten er anført efter løbenummer på skattelisten. Skatteberetningslister for fælleskommunal indkomst- og formueskat, indkomst- og formueskat til staten 1943/ /49 og Skattelister over indkomst- og formueskat til staten for personer m.m. samt fælleskommunal indkomst- og formueskat for personer m.m. 1944/ /46 Skatteberegningslisterne og skattelisterne over indkomst og formue minder meget om hinanden som søgningsmateriale. Begge indeholder oplysninger om fulde navn, erhverv, stilling, bopæl, hjemsted og adresse. Ydermere oplyses fødselsdato og antallet af børn under 15 år i husstanden. Samtlige skattelister er anført efter løbenummer og vejnavn. Fortegnelser over indsendte formueopgørelser 23/ I fortegnelserne findes der oplysninger om navn, erhverv og stilling, bopæl, opholdssted og ejendom (hvis det er på landet oplyses by, sogn og matrikelnummer, og hvis det er i købstaden oplyses matrikelnummer, gade, gadenummer og etage). Fortegnelserne er anført efter løbenummer. Selvangivelser Den enkelte persons selvangivelse indeholder mange nyttige oplysninger. Heri findes oplysninger om navn, stilling, kommune og gadenummer/vejnummer. Endvidere oplyses antal børn under 18 år i husstanden, og for hvem personen havde forsørgerpligt over. Ydermere oplyses arbejdsgivers navn og adresse. Under særlige bemærkninger kan man til tider finde oplysninger om personlige forhold, evt. sygdom, arbejdsløshed mv.. Selvangivelserne er anført efter løbenummer. Engangsskat 1946/47 I engangsskat er navn, stilling, bopæl og kommune opgivet. Engangsskat indeholder løssedler med yderligere oplysninger og er ellers opført efter løbenummer. Mandtalslister og fortegnelser over den foreløbige ansættelse af indkomstskat og formueskat 1944/ /48 Mandtalslisterne og fortegnelserne er anført efter løbenummer og vejnavn, og heri findes oplysninger om fulde navn, erhverv og stilling, bopæl, hjemsted og adresse samt fødselsdato. Efterbetaling af kommuneskat , Her findes oplysninger om stilling, navn og adresse. Efterbetalingerne af kommuneskat er anført efter matrikelnummer Ligningslister 1944/ /70 I ligningslisterne oplyses fulde navn, stilling, bopæl og gadenummer, arbejdssted og familieforhold (hvor mange, der er i husstanden). Ydermere oplyses der om ydelse af børnetilskud, men ikke til hvor mange børn. For året 1969/70 oplyses CPR-nr.. Ligningslisterne for årene 1944/ /53 er anført efter vejnavn. For årene 1953/ /70 er de anført efter løbenummer, og der er i denne periode også anført personens løbenummer for forrige år. 12

13 Selskaber, supplement, tillægsligninger og stabiliseringslån, opsparing og tillægsskat 1944/ /59 I materialet oplyses navn, stilling, bopæl, husnummer og fødselsdato. Ydermere oplyses arbejdssted, familieforhold, ydelse af børnetilskud, men ikke til hvor mange børn. I stabiliseringslån findes der oplysninger om antal børn i husstanden, fødselsdato, arbejdssted og familieforhold. Materialerne er anført efter løbenummer og vejnavn. Beregningslister for bundet opsparing for personer 1943/ /46, 1951/1952 og 1963/64. I beregningslisterne findes der oplysninger om fulde navn, erhverv, stilling og bopæl. Listerne er anført efter løbenummer Andragender om eftergivelse af skat pga. ægteskabsindgåelse 1960/ /67 I materialet findes der oplysninger om enkelte personer og ægtefællens fulde navn, stilling, tidligere adresse, fødselsdato og dato og sted for indgåelse af ægteskab, samt nuværende bopæl. Materialet er anført efter ligningsnummer Supplement m.v. 1959/ /61, 1969 og tillægsligninger I supplement og tillægsligninger findes der oplysninger om navn, stilling, bopæl, husnummer og etage. Herudover findes der oplysninger om antal børn i husstanden, fødselsdato, arbejdssted og familieforhold, borgernummer, forsørgerforhold, og det kan i anmærkninger være anført, hvis den enkelte person eksempelvis har været soldat i en periode. Materialet er anført efter løbenummer og vejnavn, og der kan yderligere være oplyst sidste års løbenummer. Uddrag af fortegnelsen over den foreløbige ansættelse af indkomstskat og formueskat 1. april marts 1969 I denne fortegnelse findes der oplysninger om fulde navn, erhverv og stilling, bopæl og adresse (på landet oplyses by, sogn og matrikelnummer, og i købstaden oplyses matrikelnummer, gade, gadenummer og etage). Ydermere findes der heri oplysninger om fødselsdato, ja/nejbetegnelse til, om pågældende er familieforsørger og antallet af børn i husstanden, der sambeskattes med vedkommende. Fortegnelsen er anført efter løbenummer og vejnavn. Skatteberegninger 1962/ /70 og skattelister, beregningsjournaler og mandtalslister fra 1969 Skatteberegningerne indeholder oplysninger om navn, adresse og kommune. Skattelister, beregningsjournaler og mandtalslister indeholder oplysninger om navn, CPR-nr., stilling, vejnavn, husnummer, bogstav, etage, side og bynavn, og evt. postnummer og postdistrikt. Skatteberegningerne, skattelister, materialet er let anvendeligt da både skattelister, beregningsjournaler og mandtalslister er anført efter CPR-nr. mens skatteberegningerne er anført efter løbenummer. Selvangivelser /70 I selvangivelserne findes der oplysninger om navn, stilling, vejnavn, civilstand, antal børn (herunder sted- og adoptivbørn) under 18 år i husstanden, børnenes navn og adresse, antallet af plejebørn, og børn under 16 år i husstanden. Sagerne kan indeholde forskellige løssedler med yderligere oplysninger af varierede grad. Selvangivelserne er anført efter ligningsnummer. 13

14 Ligningsdirektoratet, efterbetalingssager (indeholder også skrivelser fra Indenrigsministeriet, samt kendelser fra overligningskommissionen og erhvervsskududvalget) I dette materiale findes der oplysninger om navn, stilling og adresse. I nogle tilfælde er ægtefælles stilling og bopæl oplyst. Endvidere kan personens pigenavn være anført. Sagerne indeholder løssedler med yderligere oplysninger, der kan variere meget. For at anvende materialet skal man på forhånd vide, om personen er anført i ligningsdirektoratet og i efterbetalingssager, da materialet ikke er inddelt i nogen umiddelbar orden. Efterbetalingssager I anvendelsen af efterbehandlingssager skal man på forhånd vide, om personen er anført i ligningsdirektoratet og i efterbetalingssager. Heri findes oplysninger om navn, stilling og adresse, og i nogle tilfælde er ægtefælles stilling og bopæl oplyst. Endvidere kan personens pigenavn være anført. Sagerne har ingen umiddelbar orden og indeholder løssedler der kan have varierede oplysninger. Beskatning fra andre kommuner 1921/ /67 I materialet findes der oplysninger om navn, adresse, stilling og branche. Sagerne er anført efter løbenummer. Klager til skatterådet 1945/ /49 og For at anvende klagesagerne til skatterådet skal man på forhånd vide, om personen har klaget til skatterådet, da materialet ikke er lagt i nogen umiddelbar orden. I klager til skatterådet kan man finde oplysninger om navn, stilling og by. Ejendomsskat Samlet ejendomsskyld I materialet om ejendomsskyld findes der oplysninger om navn og stilling. Ejendomsskylden er anført efter både registernummer og matrikelnummer. Liste over ejendomsskyld, grundskyld, husskat, plantage og Kehlets afgift samt vandskat 1922/23 Listen indeholder oplysninger om navn og stilling og er anført efter matrikelnummer. Fortegnelser over ansættelserne til ejendoms- og grundskyld I fortegnelserne findes der oplysninger om navn, stilling og adresse. Endvidere oplyses ejendommens beliggenhed (by, sogn, matrikelnummer, gade og husnummer). Fortegnelserne er anført efter løbenummer. Skattekasse ejendom 1936/ /53 I skattekassens ejendom findes der oplysninger om navn, stilling og adresse. Skattekassen er anført efter løbenummer og matrikelnummer. 14

15 1.alm. vurdering til 14. alm. vurdering for både markjorder og bygrunde (for 1., 2., 4., 5., 6., alm. vurdering er årstal ukendt. 3. alm. vurdering 1920, 7. alm. vurdering 1932, 8. alm. vurdering 1936, 9. alm. vurdering 1945, 10. alm. vurdering 1950, 11. alm. vurdering 1956, 12. alm. vurdering 1960, 13. alm. vurdering 1965, 14. alm. vurdering ) I vurderingerne findes der oplysninger om navn, stilling og adresse. I 14. alm. vurdering oplyses både tidligere og nyt løbenummer, som gør det lettere at finde oplysninger i de tidligere vurderinger. Vurderingerne er anført efter et register kaldet arkivnøgle som er anført efter løbenummer og matrikelnummer. Omvurderinger og supplement til omvurdering Både i omvurderinger og i supplement dertil, oplyses navn, stilling og adresse. Omvurderingerne er anført efter løbenummer. Supplementerne er ligeledes anført efter løbenummer, og der oplyses tidligere løbe- og matrikelnummer, hvilket gør det lettere at finde oplysninger i de tidligere omvurderinger. Matrikulen for bygrunde (årstal ukendt) I matrikulen findes der oplysninger om navn, ejendommens beliggenhed og by. Herudover kan der i anmærkninger og henvisninger findes yderligere oplysninger om ejendommen. Matrikulen er anført efter det nye matrikelnummer med benævnelse af tidligere matrikelnummer. Erhvervsskat Erhvervsskat og erhvervsskat klager I erhvervsskat oplyses navn og stilling. Ydermere oplyses hvilken kommune personer er skattepligtigt i, samt opholdskommune og bopæl i denne kommune. Herudover fremgår det i bemærkningerne, hvem der har indgivet klager og eventuelle yderligere oplysninger omkring den indgivne klage. Erhvervsskatterne er anført efter årstal og løbenummer. I klagerne til erhvervsskat er der et referat af den indgivne klage og de dertilhørende dokumenter. Datoen for klagens indgivelse er også anført. Sagerne er anført efter årstal, hvilket betyder, at man på forhånd skal vide, om den enkelte person har indgivet klage. Marineskat Marinens befalingsmænd 1954/ /70 I materialet fra marinens befalingsmænd oplyses navn, stilling og fødselsdato. Ydermere oplyses det, hvornår personen er tilflyttet Flådestationen Frederikshavn, samt hvorfra han er flyttet. Materialet er anført efter årstal. Diverse sømænd Indholdet i sagerne varierer meget, og materialet er ikke inddelt i nogen umiddelbar orden, hvilket betyder, at det kan være svært at søge i. Foruden den varierende mængde af oplysninger, kan sagerne indeholde meget udførlige oplysninger om sømændene. Der kan eksempelvis være selvangivelser vedlagt sagerne, hvori der oplyses navn, adresse, civilstand og antallet af hjemmeboende børn under 18 år som personen var forsørgerpligtig over. Derudover er arbejdsgivers navn 15

16 og adresse angivet. Til nogle af sagerne kan der også være kontroludgift vedlagt sagen, i disse findes der oplysninger om navn, stilling, skibsnummer og tjenesteskibets navn. Ydermere kan der også være sømandsskattekontoer vedlagt sagerne, heri findes oplysninger om navn, fødedato, stilling, adresse og opholdskommune. Ligningslister sømænd 1960/ /64 I ligningslisterne er sømændenes navn, stilling, adresse og fødselsdato oplyst. Ydermere oplyses forsørgerforhold for børn. Ligningslisterne er anført efter løbenummer, hvortil sidste års løbenummer fremgår, hvilket gør det lettere at finde personer i tidligere ligningslister Sømændskartotekskort 1963/ /69 og Sømændskartotekskort svensk indtægt 1966/ /69 I kartotekskortene er navn, stilling, bopæl, fødested og fødselsdato oplyst, samt hvilket skib personen tjente på. Alle kartotekskort er anført efter registrantnummer. Sømændsskat 1964/ /69 samt sømandsskattemandtalsliste 1969/70 Heri findes der oplysninger om navn, stilling, adresse og CPR-nr.. Sømandsskatterne er anført efter løbenummer. Hertil er sidste års løbenummer anført, hvilket gør det lettere at finde personer Socialforvaltning Socialforvaltnings hovedbøger I socialforvaltningens hovedbøger findes der oplysninger om, hvad forskellige personer har fået bevilget af beløb fra den offentlige forsorg, og til hvilket formål, pengene er bevilget, eksempelvis til renlighed, lys og fødevarer. Hovedbøgerne er dog ikke inddelt efter nogen umiddelbar orden og kan derfor være lidt svære at anvende som søgemiddel. Offentlige forsorgssager ca Der findes flere underområder inden for offentlig forsorg. Dette afsnit behandler et uddrag af offentlig forsorgs sager, og herved gives der en idé om, hvordan offentlig forsorg kan bruges i slægtsforskning. Sagerne indeholder oplysninger om navn, erhverv, fødselsdato, fødested, opholdssted og opholdstedets nærmere karakter (fx om det er fast bopæl), og personens seneste bopæl. Har personens ægtefælle og børn dansk opholdstilladelse, fremgår dette ligeledes af arkivalierne. Endvidere er civilstand angivet, hvortil man får oplyst eventuelt ægtefælles navn, fødested og fødselsdato. Ydermere er det oplyst, hvor og hvornår ægteskabet blev indgået, og om ægtefællerne bor sammen, og hvis dette er tilfældet, oplyses dato for samlivets ophør, separation eller skilsmisse samt ægtefællens bopæl. For enker og enkemænd oplyses, hvornår og hvor ægtefællen er afgået ved døden, samt hvor mange ægte børn under 18 år, der er i husstanden, samt deres fulde navn, fødedato og fødested. Det er også anført, om ægtefællen har børn fra tidligere ægteskab og/eller uden for ægteskab, og hvis dette er tilfældet, oplyses disse børns fulde navn, fødested og fødselsdato, samt moderens/faderens til børnene opholdsted. Det oplyses også, om personen og ægtefælle/samlever tidligere har modtaget offentlig forsorg, og hvis dette er tilfældet oplyses, hvilken slags. Ansøgende og eventuel ægtefællens heldbredstilstand angives også, samt hvem personens eller ægtefællens arbejdsgiver var. Ydermere findes der oplysninger om trang og årsag til hjælp, og om hvilken hjælp der søges om. Sagerne kan indeholde diverse løssedler med henvisninger og korrespondance mellem personen og socialudvalgte, hvilket kan bidrage med yderligere informatio- 16

17 ner om personen. Det er vigtigt, at vide om personen har modtaget offentlig forsorg, da materialet ikke er inddelt i nogen umiddelbar orden. Korrespondancejournaler Korrespondancejournalsager kan eksempelvis indeholde dåbsattester med oplysninger om navn, fødeby og sogn, fødselsdato, og i hvilken kirke personen er døbt. Hertil oplyses forældrenes fulde navn og stilling. Sagerne kan også indeholde begæringer om underholdshjælp. Heri findes der oplysninger om navn, adresse og erhverv. Ydermere oplyses fødested og fødselsdato samt ægtefælles fulde navn, stilling, fødested, fødselsdato og ikke mindst hvornår ægteskabet er indgået med en eventuel dato for ægtefællens død. Ydermere oplyses antal børn over og under 15 år i husstanden, og om personen har haft ophold i udlandet, i hvilken kommune personen har bopæl, samt diverse informationer om bopælen. Journalerne er anført efter journal- og løbenummer, og informationerne heri er meget varierende. Socialforvaltning bidrag ca , og afgang ca , herunder tyske soldater ca samt Socialforvaltningen Landsnævnets bidragsforsorg ca Socialforvaltningens bidrag og afgang indeholder oplysningsskemaer i anledning af begæring om udbetaling af bidrag fra det offentlige. Man får oplyst forældres navn, stilling, fødselsdato, fødested, bopæl og indfødsret. Endvidere oplyses det, om moderen boede sammen med faderen, eller boede sammen med en anden mand uden for ægteskabet, og om moderen har forældremyndighed. Ydermere oplyses navn, fødselsdato, fødested og bopæl. Hvis moderen har indgået ægteskab med en anden end faderen, oplyses ægtefællens fulde navn, stilling, fødselsdato, fødested, bopæl og andre eventuelle oplysninger. Sagerne er anført efter nummerorden og løbenummer. Socialforvaltningen ikke-journaliserede sager og bidragssager ca De ikke-journaliserede sager indeholder personsager med underholdsbidrag, hvori man får oplyst navn, fødselsdato, fødested og bopæl, samt det pågældende barns navn og fødselsdato. De ikke-journaliserede sager er ikke inddelt efter nogen umiddelbar orden. Registrant afgange Registerkort socialforsorg Registerkortene er anført efter registreringsnummer og er en arkivnøgle til fattigvæsen, aldersrente, enkebørnsunderstøttelse og invaliderente. I kortene findes der oplysninger om navn, fødested og fødselsdato. Særlige bemærkninger kan til tider indeholde nuværende bopæl og eventuel dødsdato. Gamle registranter afgang ca Sagernes system indeholder mange varierende oplysninger. Et eksempel herpå er oplysningsskema til brug ved fastsættelse af aldersrente, hvori der oplyses navn, stilling, bopæl og fødselsdato. Hvis personen er gift oplyses ægtefælles navn og fødselsdato. Hvis der eksisterer børn under 15 år i husstanden anføres deres navn og fødselsdato. Endvidere eksisterer der oplysninger om økonomiske forhold for ansøgeren og ægtefællen, oplysninger om helbredsforhold, og hvis 17

18 ægtefællen er afgået ved døden oplyses, hvor og hvornår. Til de forskellige sager kan der være vedlagt vielsesattester, dåbsattester og fødselsattester. Sagerne er anført efter løbenummer, og de kan findes gennem registrantregisteret Registrant afgang folkepension Sagernes system indeholder mange varierende oplysninger. Et eksempel herpå er beregninger af folkepension, hvori fulde navn, fødselsdato, fødested og bopæl oplyses. Hvis personen er gift oplyses samme informationer for ægtefællen. Hvis personen har børn oplyses disses navn og fødselsdato. Hvis der eksisterer børn under 18 år i husstanden, som personen eller personens ægtefælle ikke har forsørgerpligt over, anføres det i anmærkninger. Et andet eksempel er ansøgning om tilskud, betaling af medlemsbidrag og invalidepræmie, hvori der findes oplysninger om fulde navn, stilling, bopæl, fødselsdato, fødested og civilstand. Antallet af hjemmeboende børn under og over 15 år angives også, samt om (ansøger) bor sammen med familien. Ydermere kan der fremgå omlysninger om lejemål, arbejdsforhold, og om ægtefællens økonomiske forhold. Sagerne er anført efter løbenummer, og de kan findes gennem registrantregisteret. Registrant afgang mindstebeløb ca Sagernes system indeholder mange varierende oplysninger. Et eksempel herpå er begæring om folkepension, hvori der oplyses fulde navn (ved kvinder også pigenavn) fødselsdato, fødested (by, sogn, amt og land) og civilstand. I tilfælde af separation eller skilsmisse oplyses, hvornår og hvor bevillingen er udstedt. Endvidere oplyses erhverv, fast bopæl og postadresse. Eventuelt er der for den tidligere ægtefælle angivet fulde navn og pigenavn, fødselsdato, fødested (by, sogn, amt og land) og erhverv. Ydermere oplyses det, hvor og hvornår ægteskabet er indgået, og om personen lever sammen med den tidligere ægtefælle. Hvis dette ikke er tilfældet oplyses den tidligere ægtefælles bopæl. Hvis den tidligere ægtefælle er afgået ved døden anføres dato herfor. Endvidere angives ansøgerens indfødsret eller statsborgerret i noget andet land. Hvis personen og personens ægtefælle er statsløse, anføres det, hvor de senest har haft statsborgerret. Har personen haft opholdt sig i udlandet anføres hvor og hvornår. Endvidere eksisterer der oplysninger om arbejdsførlighed og økonomiske forhold. Til de forskellige sager kan der eventuelt være vedlagt vielsesattester, dåbsattester og fødselsattester. Sagerne er anført efter løbenummer, og de kan findes gennem registrantregisteret. Børn og unge Børn og unge afgang ca I børn og unge afgang finder der oplysninger om navn, fødselsdato, om personen er født i eller uden for ægteskabet, fødested, forældrenes fulde navn, erhverv, adresse, personnummer og fødested. Endvidere oplyses det, hvis forældrene har været gift, og hvor og hvornår ægteskabet er indgået. Ydermere oplyses det om forældrene bor sammen, og hvem der har forældremyndigheden. For enker og enkemænd oplyses det hvornår ægtefællen er afgået ved døden. Hvis vedkommende med forældremyndighed er gift igen, er datoen for ægteskabets indgåelse oplyst, ægtefællens fulde navn, personnummer samt fødested. Ydermere oplyses øvrige børn ved fulde navn, personnummer, fødested og opholdssted. Desuden oplyses, om den forsørgerpligtige og om personen har dansk indfødsret. Der eksisterer endvidere et bemærkningspunkt, hvori man kan finde flere oplysninger. Sagernes indhold og informationer varierer meget. Sagerne er anført efter nummersystem hvilket gør søgningen i dette materiale let for enhver slægtsforsker 18

19 Socialforvaltningen plejebørn afgang Plejetilladelserne indeholder udførlige oplysninger om de personer, der ansøger, og indeholder endvidere diverse referater og breve med svar på disse ansøgninger. Fx sag om ansøgning til plejetilladelse, hvori der oplyses navn, fødselsdato, fødested, om personen er født i eller uden for ægteskabet, de biologiske forældres fulde navn, stilling, bopæl, fødselsdato og fødested. Endvidere er det oplyst hvor personen var anbragt, hvor længe han/hun har været ved plejeforældre eller på institution, og hvorfor plejeforholdet ønskes etableret. Hertil oplyses plejeforældrenes fulde navn (for plejemoderen også døbenavn), fødselsdato, fødested, bopæl (gadenummer/etage), vielsesdato og -sted og erhverv. Ydermere oplyses antallet af plejeforældrenes egne børn (herunder også adoptiv- og stedbørn) under 14 år i husstanden ved navn og alder. Endvidere oplyses det, om plejeforældrene er i slægt med personen, og om de har tidligere eller nuværende plejebørn, hvortil disse er anført ved navn, alder, dato for plejeanbringelse og dato for eventuel ophør herfor. Endvidere oplyses det ved en ja/nej-betegnelse, om plejeforældrene modtager nogen form for offentlig forsorg. Sagerne om socialforvaltningens plejebørn er ikke inddelt efter nogen umiddelbar orden. Socialforvaltningen plejetilladelse samt adoptionsbørn (ikke tilsyn) og plejetilladelse med hensigt for adoption Plejetilladelserne indeholder udførlige oplysninger om de personer, der ansøger om adoption, og indeholder endvidere diverse referater og breve med svar på disse ansøgninger. I en almindelig sag om plejetilladelse, er personens navn, fødested og fødselsdato, samt plejeforældrenes navn og adresse oplyst. Ydermere oplyses de biologiske forældres navn, fødselsdato, fødested og bopæl, samt tilsynsførerens navn og bopæl. Endvidere oplyses det hvor personen er anbragt, hvor længe han/hun har været ved plejeforældre eller på institution, og hvorfor plejeforholdet ønskes etableret. Hertil oplyses plejeforældrenes fulde navn (for plejemoderen også døbenavn), fødselsdato, fødested, bopæl (gadenummer/etage), vielsesdato og -sted og erhverv. Ydermere oplyses antallet af plejeforældrenes egne børn (herunder også adoptiv- og stedbørn) under 14 år i husstanden ved navn og alder. Endvidere oplyses det, om plejeforældrene er i slægt med personen, og om de har tidligere eller nuværende plejebørn, hvortil disse er anført ved navn, alder, dato for plejeanbringelse og dato for evt. ophør herfor. Endvidere oplyses det ved en ja/nej-betegnelse om plejeforældrene modtager nogen form for offentlig forsorg. Plejetilladelserne er ikke inddelt efter nogen umiddelbar orden. Børnetilsyn for børn i og uden for ægteskabet , , , og tilsynsbørn afgang ca I materialet kan man finde oplysninger om fødselsdato, navn, fødested, og om moderens navn, stilling og fødselsdato. Faderens navn, stilling og fødselsdato kan nogle gange være anført. Endvidere oplyses antallet af børn under 18 år i hjemmet samt deres fødselsdato, fødested og navn. Hvis personen er anbragt i pleje, oplyses samme oplysninger om plejeadoptivforældrene, og om de har andre adoptiv- eller plejebørn. Endvidere er plejeadoptivforældrenes og moderens adresse oplyst. Ydermere kan boligforhold, barnets helbred og øvrig forhold være oplyst. Kommunen, hvortil moderen hører, er anført i folkeregisteret. Børnetilsyn for børn i og uden for ægteskabet er anført efter tilsynsnummer mens tilsynsbørn afgang er anført efter kartotekskort med løbenumre

20 Børneværnet afgang ca I børneværnet afgang findes der oplysninger om navn, fødselsdato, forhold og fremgang i skolen og på børnehjemmet, samt om helbredstilstand. Der kan evt. være vedlagt diverse papirer, hvori der findes yderligere oplysninger. Materialet er anført efter løbenummer. Forhandlingsprotokol for børneværnsudvalget Ved brug af forhandlingsprotokollerne til børneværnsudvalget, skal man på forhånd vide, om der eksisterer en børneværnssag om personen. Hvis dette er tilfældet findes en udførlig beskrivelse af sagens indhold, og til tider om personen. Forhandlingsprotokollerne er anført efter dato. Forhandlingsprotokol børne- og ungesager vedr. børne- og ungeværnet (indeholder også materiale fra social- og sundhedsforvaltningen) 5/ / Ved brug af forhandlingsprotokollerne til børneværnsudvalget, skal man på forhånd vide, om der eksisterer en børneværnssag om personen. Hvis dette er tilfældet findes en udførlig beskrivelse af sagens indhold. Forhandlingsprotokollerne er anført efter dato og nummerorden. Børne- og ungdomsværnet (ikke-journaliserede sager) Sagerne i børne- og ungdomsværnet indeholder meget forskellige oplysninger. Et eksempel på en sag kan være oplysning ved fastsættelse af børneværnsbidrag, hvori man får oplyst navn, alder, fødested, om han/hun er født i eller uden for ægteskab, forsørgerkommune og anbringelsessted samt hvornår og på hvilke vilkår. Ydermere oplyses forældrenes fulde navn, erhverv, adresse, fødselsdato og fødested. Endvidere oplyses det, hvis forældrene enten er eller har været gift, hvor og hvornår ægteskabet er indgået, om forældrene bor sammen, og hvis ikke, datoen for separation og skilsmisse samt hvem der havde forældremyndigheden over barnet. Såfremt der er tale om enker og enkemænd oplyses, hvornår ægtefællen er afgået ved døden. Endvidere fremgår det hvor mange andre børn under 18 år forældrene har, for børn fra tidligere ægteskab og uden for ægteskab oplyses navn, fødselsdato, fødested og opholdssted samt moderen eller faderens navn og opholdssted. Ydermere oplyses kommunen, hvori de forsørgerpligtige har fast bopæl, og om de forsørgerpligtige og personen har dansk indfødsret. Børne- og ungdomsværnets sager er ikke inddelt efter nogen umiddelbar orden. Tilsyn med plejebørn ældre lovgivning ca I dette materialet findes der oplysninger om fødselsdato, fødested, plejeforældres navn, adresse, fødselsdato og stilling. Endvidere oplyses de biologiske forældres navn, fødselssted, fødselsdato og nuværende opholdssted. Sagerne med tilsyn med plejebørn er anført efter nummerorden. Familievejledning ældre sager ca I materialet kan man eksempelvis finde skilsmissesager, hvori man får oplyst fulde navn, erhverv, fødselsdato, fødested, opholdssted, opholdets navn og karakter, og om vedkommende bor der fast, i hvilken kommune personen senest har haft fast bosættelse og om ægtefælle og børn har dansk indfødsret. Ydermere oplyses tidligere ægtefællers fulde navn, erhverv, fødselsdato og fødested. Der oplyses hvornår og hvor nuværende ægteskab er indgået, om ægtefællerne bor sammen, og hvis de ikke bor sammen, hvorfor og hvornår personen har forladt sin ægtefælle og omvendt. Endvidere oplyses det, hvor mange ægtebørn personen har under 18 år samt disses navn, fødselsdato og fødested, og om personen har børn af tidligere ægteskab og uden for ægteskab, hvortil der gives samme oplysninger. Hertil oplyses moders og faders navn og opholdssted. 20

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN ARKIV KUPON Ansøgningens dato / År: Hvilken gruppe søger De støtte under? (A, B, C?) SKRIV TYDELIGT

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør på Slægtsforskeren

Læs mere

Michael Dupont. Daisy og AO

Michael Dupont. Daisy og AO Michael Dupont Daisy og AO Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie AO Daisy Lidt om Arkivloven Andre gode steder på nettet Hvordan du finder det rigtige arkivalie Vigtigt, før du søger

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ansøgning om plejetilladelse: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje

Læs mere

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN DISPOSITION 1. Indledning 2. Begravelser i kirker og på kirkegårde 3. Landet: eksempel fra Gelsted sogn

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område.

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 543 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. juli 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf.

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. Interessetilkendegivelsesskema MTFCTræningsfamilier 1 Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. 142) 1. Ansøger(e) Fulde

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Torslev Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1882-1894, 1894-1910, 1910-1928, 1928-1935, 1935-1942, 1942-1950, 1950-1955, 1955-1959,

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere