BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT 20

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Parametrene skal bruges varsomt... 2 Ikke alle boligområder er med... 2 Rapportens struktur Sammenligning mellem almene og ikkealmene boligområder... 3 Aldersfordeling... 3 Nationalitet... 3 Overførselsindkomster... 3 Børn og unge... 4 Daginstitutioner og klubber Sammenligning - de ikke almene boligområder indbyrdes... 5 sfrekvens... 6 Nationalitet... 7 Boligsikring... 8 Kontanthjælp... 9 A-kasseydelse... Sygedagpenge Førtidspension Folkepension Børn og ungeområdet Daginstitutioner Enlige forsørgere Økonomisk friplads Sammenligning - de almene boligområder indbyrdes Huslejeniveau s-frekvens Nationalitet Boligsikring Kontanthjælp A-kasseydelse Sygedagpenge Førtidspension Folkepension Børn og ungeområdet Daginstitutioner og klubber Enlige forsørgere Økonomisk friplads Bilag: De ikke-almene boligområder Klovtofte m.v Jernbane Allé, Lægernes pensionskasse Taastrup Have Holmekvarteret Del af Parkvej Østerparken m.m Toftekvarteret m.m Højgdstoften m.m Gasværksvej m.m...42 Del af Lindevangshusene...43 Del af Egevangshusene mm...44 Husmandsvej m.v...45 Gadevang, Olufsborg, Hallandsparken m.v Hakkemosen og Høje-Taastrup Landsby...47 Høje-Taastrup Stationsby...48 Del af Torstorp m.v...49 Baldersbrønde...50 Fløng og opland...51 Græshøjvej mm...52 Vesterkøb mm...53 Fløngvej, Jernalderen m.m...54 Agerkvarteret...55 Brandhøjgdsvej m.m...56 Reerslev, Truelshøj...57 Vridsløsemagle...58 Vadsby og Sengeløse...59 Rødkælkevej, Markvangen mm Essex-park...61 Kraghave...62 Bilag: De almene boligområder...63 AAB afd. 51 Pælestykkerne...64 AKB afd Blåkildegd...65 AKB Afd Tåstrupgd...66 AKB Afd Valhøj...67 DFB Charlottegden...68 DFB Gadehavegd...69 DFB Spotorno...70 KAB Engvadgd...71 KAB Kallerupvang...72 KAB Rådhushaven...73 KAB Thorsgd...74 Lejerbo afd. Parkvej...75 Lejerbo afd. 61 Parkbo...76 TAB Grønnehaven...77 TAB Nørreholmen...78 TAB Poppelhaven...79 TAB Nørreby...80 TAB Sønderby...81 TAB Vesterby...82 TAB Østerby...83 VIBO afd. 21 Charlotteager I...84 VIBO afd. 35 Charlotteager II...85 VIBO afd. 41 Charlottegdshave...86 VIBO afd. 830 Engelholm allé...87 Bilag: Anvendte data...88 Dataoprindelse...88 Beregninger...88 Ydelsestyper

3 1. Indledning Det er nu elvte Høje-Taastrup Kommune udgiver sin Boligsociale Årsrapport. Formålet med rapporten er at give et helhedsorienteret billede af den boligsociale situation i Høje-Taastrup Kommune og følge udviklingen heraf. Dette opnås ved at belyse og vurdere en række statistiske data for de enkelte boligområder og sammenligne på tværs af boligområderne. Parametrene skal bruges varsomt I vurderingen af et boligområdes boligsociale situation tages der udgangspunkt i en række forskellige parametre, eksempelvis fraflytningsfrekvens, huslejeniveau og antallet af kontanthjælpsmodtagere. Et boligområdes fraflytningsfrekvens er f.eks. et udtryk for, hvor mange ud af det samlede antal i området, der flytter i løbet af et. Derfor siger fraflytningsfrekvens noget om, hvor attraktivt det er at bo i et område. sfrekvensen kan dog også være påvirket af det eksisterende udbud af boligalternativer, som i sidste instans bestemmer beboernes muligheder for at flytte til anden bebyggelse. Dette forhold bevirker at fraflytningsfrekvensen ikke er en entydigt målestok. Boligområdet Fløngvangen medtages f.eks. ikke, da der kun er 20 beboere i dette boligområde. I søjlediagrammerne vises endvidere kun de boligområder, hvor der er en andel af beboerne indenfor den valgte kategori. Hvis der f.eks. ikke er nogle beboere som modtager boligsikring, vises de ikke i diagrammet. Tilsvarende er boligområder, hvor der ikke er sket en udvikling i perioden, ikke vist i udviklingsdiagrammet. Rapportens struktur I kapitel 2 sammenlignes de boligsociale data for den almene sektor med den ikke-almene sektor. I kapitel 3 vil boligsociale indikatorer fra de enkelte områder blive sammenholdt med sektorens. Endvidere vises udvikling på hver enkelt indikator i procentpoint for perioden Kapitel 4 udgør rapportens dokumentariske del, som præsenterer de enkelte boligafdelingers boligsociale data med en kortfattet forklarende tekst. En nærmere beskrivelse af de data, kilder og betegnelser, der er anvendt i rapporten er vedlagt som bilag. Huslejeniveauet er et af de forhold, der har stor betydning for boligens konkurrenceposition på boligudlejningsmarkedet. Forskellene i huslejeniveauet mellem de almene boligafdelinger skyldes dog først og fremmest, at bebyggelserne er opført på forskellige tidspunkter, og derfor har forskellige omkostninger til afdrag på lån, vedligeholdelse m.m. Der er mange forskellige faktorer, der påvirker udviklingen i boligområderne., f.eks. påvirker boligområdets image, den kommunale beskæftigelsesindsats og de nationale konjunkturer andelen af kontanthjælpsmodtagere i boligområderne. Det er også vigtigt at have in mente, at der er stor forskel på boligområdernes størrelse både i forhold til antal og. I de mindre boligområder kan selv små ændringer have stor indflydelse på det statistiske data. Dette bevirker, at det kan være vanskeligt direkte at sammenligne procentsatserne for de forskellige områder. Ikke alle boligområder er med Det er vigtigt at tage hensyn til at beboerne kan holdes anonyme i den boligsociale srapport. Derfor er det ikke alle boligområder der er med i rapporten. 2

4 2. Sammenligning mellem almene og ikke-almene boligområder Næsten 26% af kommunens befolkning bor i almene boliger. Der er generelt betydelige forskelle på beboersammensætningen i den almene og den ikkealmene sektor i Høje-Taastrup Kommune. beboere og Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. beboere * (beboede boliger) * beboere omfatter de borgere, der bor på plejehjem og de borgere, der er uden fast bopæl. I den almene sektor bor der forholdsmæssigt flere børn og unge, samt flere indvandrere og flygtninge. Ligeledes er husstandsindkomsterne lavere, hvilket blandt andet viser sig ved en større andel af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i de almene boliger end i den ikke-almene sektor. Aldersfordeling Aldersgrupper: Andel i % af Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep % 11% 11% % 12% 13% % 7% 8% % 15% 15% % 13% 12% % 14% 12% 70 eller derover 7% 9% 9% Blandt børn og unge samt blandt folk i alderen 50 til 69 ses klare forskelle mellem den almene og den ikke-almene sektor. Hvor den almene sektor har en overrepræsentation af børn og unge, er der derimod flere ældre, som bor i den ikke-almene sektor. 29 % af beboerne i de almene boliger er således under 18, hvorimod denne aldersgruppe kun udgør 23 % i de ikke-almene boliger. Folk i alderen 50 til 69 udgør 27 % i de ikke-almene boliger set i forhold til kun 21 % i de almene boliger. Nationalitet Vedrørende fordelingen af danske og ikke-danske statsborgere, fremg det, at 23% af beboerne i de almene boliger er indvandrere og flygtninge, mens samme gruppe kun udgør 6% i de øvrige boliger i kommunen. Nationalitetstype: Andel i % af Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Danske statsborgere 77% 94% 89% Flygtninge 4% 1% Indvandrere 16% 4% 7% Vesterlændinge 3% 2% 3% Der er stor forskel på de almene boligafdelinger indbyrdes, hvad ang andelen af danske og ikkedanske statsborgere. Det er især nogle få afdelinger, der, med omkring 47% indvandrere og flygtninge, der trækker tet for de almene boligområder op på 23%. Overførselsindkomster Der er betydelige forskelle på kontanthjælpsområdet. I alt modtager 8% af beboerne i de almene boliger kontanthjælp. I de ikke-almene boligområder udgør den samlede andel kontanthjælpsmodtagere kun 1% af beboerne. Kontanthjælp: Andel modtagere i % af voksne Almene boliger sep. 0 Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Kontanthjælp 8% 1% 2,5% På områderne for A-kasseydelse og sygedagpenge er forskellen mellem de to sektorer ikke så stor, som det er tilfældet i forhold til kontanthjælp og førtidspension. Dagpenge: Andel modtagere i % af voksne. Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. A-kasseydelse 6% 4% 4% Sygedagpenge 2% 1% 2% I alt modtager 11 % af beboerne i den almene sektor en eller anden form for førtidspension, mens kun 3% af beboerne i de ikke-almene boliger modtager førtidspension. I den almene sektor, udgør andelen af folkepensionister 12%, mens andelen af folkepensionister i de ikke-almene områder udgør 15%. modtagere i % af voksne. Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Mellemst førtidspension 4% 1% 1% Højeste førtidspension 1% 1% 1% 2% 1% Almindelig førtidspension 4% 1% 2% Folkepension 12% 15% 15% 3

5 Børn og unge På børne- og ungeområdet er der ligeledes markante forskelle på den almene og den ikke-almene sektor. Disse forskelle skal dog ses i lyset af, at der som tidligere nævnt bor en forholdsvis større andel børn og unge i den almene sektor. Andelen af enlige forsørgere er væsentlig større i den almene sektor end i den ikke-almene, og der er således hele 11 % af ne i de almene boliger, hvor der bor en enlig forsørger, som modtager børnetilskud. I de ikke-almene boliger findes der derimod kun 3 %. samtlige Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Børn og ungesager 4% 1% 2% af børnetilskud) 11% 3% 5% Øko. friplads i daginst. 12% 2% 5% Soc. Pæd. friplads i daginst. 1% Daginstitutioner og klubber Sammenligningen mellem de to sektorer viser, at andelen af børn i hhv. børnehave og vuggestue er større i den Ikke-almene sektor end i den almene sektor. Ellers ses der generelt ikke forskel på de almene og de ikke-almene boliger i forhold til brugen af institutioner til børn og unge. SFO eller klub Andel i % af antal 0-17 ige Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Børnehave 14% 16% 15% Klub 2 18% 19% SFO 17% 16% 16% Vuggestue 8% 11% % Hovedtotal 59% 62% 6 4

6 3. Sammenligning - de ikke almene boligområder indbyrdes 5

7 sfrekvens sfrekvens 20 sfrekvens 20 7% 6% 5% 4% 3% -2% -4% 2% 1% sfrekvens - udviklingen 2006 til 20 Husmandsvej Toftekvarteret Baldersbrønde Fløng opland Del af Torstorp Agerkvarteret Hakkemosen & HTLandsby Kraghave Fløng Klovtofte Højgdtoften Jernbaneallé Holme- og Pipkvareteret Lægernes pens.kasse Vadsby & Sengeløse Taastrup Have Klovtofte Holme- og Pipkvareteret Østerparken Del af Parkvej Brandhøjgdsvej Østerparken Rønnevangshusene Reerslev&Truelshøj Toftekvarteret Vridsløse Højgdtoften Vesterkøb Gasværksvej Jernbaneallé Lindevangshusene Fløngvej Egevangshusene Lindevangshusene Husmandsvej Gasværksvej Gadevang & Hallandsparken Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Del af Parkvej Taastrup Have Baldersbrønde Essex-Park Fløng og Opland Lægernes pens.kasse Græshøjvej HT Stationsby Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -6% -8% -% -12% 6

8 Nationalitet Udenlandske beboere 20 Andel udenlandske beboere 25% 2 15% % 5% Rødkælkevej Fløng opland Lindevangshusene Fløng Østerparken Baldersbrønde Reerslev&Truelshøj Agerkvarteret Vadsby & Sengeløse Holme- og Pipkvareteret Højgdtoften Toftekvarteret Del af Torstorp Husmandsvej Kraghave Vesterkøb Hakkemosen & HTLandsby Jernbaneallé Fløngvej Vridsløse HT Stationsby Gasværksvej Lægernes pens.kasse Taastrup Have Brandhøjgdsvej Klovtofte Rønnevangshusene Essex-Park Del af Parkvej Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andelen af udenlandske beboere % 14% 12% % 8% 6% 4% 2% -2% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej 7

9 Boligsikring Boligsikring 20 Boligsikring 20 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Højgdtoften Husmandsvej Toftekvarteret Agerkvarteret Klovtofte Vadsby & Sengeløse Holme- og Pipkvareteret Fløng opland Del af Torstorp Jernbaneallé Østerparken Reerslev&Truelshøj Fløng Hakkemosen & HTLandsby Brandhøjgdsvej Vridsløse Gasværksvej Baldersbrønde Fløngvej Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af boligsikring Lægernes pens.kasse Rønnevangshusene Taastrup Have Essex-Park HT Stationsby Del af Parkvej Lindevangshusene 1% -1% Klovtofte -2% Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse -3% -4% -5% -6% -7% 8

10 Kontanthjælp Kontanthjælp 20 Kontanthjælp 20 4% 3% 2% 1% Fløng opland Kraghave Essex-Park Gasværksvej Højgdtoften Del af Torstorp Østerparken Vadsby & Sengeløse Husmandsvej Vridsløse Toftekvarteret Holme- og Pipkvareteret Brandhøjgdsvej Klovtofte Agerkvarteret Rødkælkevej Vesterkøb Fløng Jernbaneallé Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af kontanthjælp Rønnevangshusene Taastrup Have HT Stationsby Fløngvej Del af Parkvej Lindevangshusene Lægernes pens.kasse 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2% -3% -4% 9

11 A-kasseydelse A-kasseydelse 20 Andel modtagere af A-kasseydelse 8% 7% 6% 2% 5% 4% 3% 2% 1% Hakkemosen & HTLandsby Højgdtoften Gasværksvej Toftekvarteret Vadsby & Sengeløse Fløng opland Holme- og Pipkvareteret Østerparken Fløng Jernbaneallé Kraghave HT Stationsby Vridsløse Reerslev&Truelshøj Husmandsvej Rødkælkevej Vesterkøb Lægernes pens.kasse Baldersbrønde Agerkvarteret Fløngvej Brandhøjgdsvej Del af Torstorp Udviklingen i andel modtagere af A-kasseydelse Del af Parkvej Klovtofte Taastrup Have Rønnevangshusene Lindevangshusene Gadevang & Hallandsparken Essex-Park 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2%

12 Sygedagpenge Sygedagpenge 20 Andel modtagere af sygedagpenge 4% 3% 2% 1% Rødkælkevej HT Stationsby Toftekvarteret Del af Parkvej Lægernes pens.kasse Fløng opland Klovtofte Vadsby & Sengeløse Baldersbrønde Essex-Park Højgdtoften Fløngvej Rønnevangshusene Taastrup Have Lindevangshusene Udviklingen i andel modtagere af sygedagpenge % 2% 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej 11

13 Førtidspension Førtidspension 20 Førtidspension 20 14% 12% % 2% 1% 8% 6% 4% 2% Essex-Park Agerkvarteret Reerslev&Truelshøj Vridsløse Klovtofte Højgdtoften Jernbaneallé Vesterkøb Toftekvarteret Holme- og Pipkvareteret Rødkælkevej Husmandsvej Fløng opland HT Stationsby Fløng Kraghave Østerparken Vadsby & Sengeløse Baldersbrønde Taastrup Have Rønnevangshusene Del af Torstorp Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af førtidspension Fløngvej Del af Parkvej Brandhøjgdsvej Lægernes pens.kasse Lindevangshusene Gasværksvej Hakkemosen & HTLandsby -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2% -3% 12

14 Folkepension Folkepension 20 Førtidspension 20 Ikke alment 3 25% % 5% 2 15% % 5% Kraghave Essex-Park Gadevang & Hallandsparken Fløng HT Stationsby Agerkvarteret Reerslev&Truelshøj Klovtofte Hakkemosen & HTLandsby Rønnevangshusene Baldersbrønde Brandhøjgdsvej Vridsløse Husmandsvej Gasværksvej Fløng opland Del af Torstorp Fløngvej Del af Parkvej Vadsby & Sengeløse Østerparken Taastrup Have Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Udviklingen i andel modtagere af folkepension Vesterkøb Lindevangshusene Holme- og Pipkvareteret Toftekvarteret Højgdtoften Rødkælkevej -5% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -% -15% 13

15 Børn og ungeområdet Børn og ungesager 20 Børn og ungesager 20 3% 3% 2% 2% 1% 1% Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Klovtofte Fløng opland Kraghave Reerslev&Truelshøj Gadevang & Hallandsparken Agerkvarteret Lægernes pens.kasse Fløngvej Vadsby & Sengeløse Fløng Østerparken Del af Torstorp Husmandsvej Højgdtoften Rønnevangshusene Toftekvarteret Jernbaneallé Hakkemosen & HTLandsby Gasværksvej Vesterkøb Brandhøjgdsvej Del af Parkvej Baldersbrønde Lindevangshusene Udviklingen i andel børn og ungesager % -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Sengeløse Rødkælkevej -2% 14

16 Daginstitutioner Daginstitutioner og klubber 20 Andel børn og unge i daginstitution/klub % Lægernes pens.kasse Hakkemosen & HTLandsby Gadevang & Hallandsparken Gasværksvej Kraghave Holme- og Pipkvareteret HT Stationsby Rødkælkevej Jernbaneallé Toftekvarteret Husmandsvej Klovtofte Del af Parkvej Baldersbrønde Østerparken Højgdtoften Taastrup Have Rønnevangshusene Lindevangshusene Brandhøjgdsvej Essex-Park Del af Torstorp Reerslev&Truelshøj Fløng Fløng opland Agerkvarteret Udviklingen i andel børn og unge i daginstitutioner og klubber Vesterkøb Fløngvej Vridsløse Vadsby & Sengeløse 15% % 5% -5% -% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Baldersbrønde Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -15% 15

17 Enlige forsørgere Enlige forsørgere 20 Enlige forsørgere 20 12% % 8% 6% 2% 4% 2% Kraghave Lægernes pens.kasse Del af Parkvej Hakkemosen & HTLandsby Baldersbrønde Vesterkøb Brandhøjgdsvej Taastrup Have Højgdtoften Jernbaneallé Gasværksvej Klovtofte Holme- og Pipkvareteret Vadsby & Sengeløse Fløng opland Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel enlige forsørgere Agerkvarteret Toftekvarteret Østerparken Husmandsvej Rønnevangshusene Fløng Essex-Park Fløngvej Del af Torstorp Reerslev&Truelshøj HT Stationsby Lindevangshusene 1% -1% -2% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -3% -4% 16

18 Økonomisk friplads Økonomisk friplads i daginstitution 20 Økonomisk friplads i daginstitution 20 9% 8% 7% 6% 1% -1% 5% 4% 3% 2% 1% Udviklingen i andel modtagere af Øko.friplads i daginstitution Hakkemosen & HTLandsby Kraghave Lægernes pens.kasse Østerparken Holme- og Pipkvareteret Vesterkøb Husmandsvej Jernbaneallé Brandhøjgdsvej Toftekvarteret Klovtofte Vadsby & Sengeløse Jernbaneallé Fløng Lægernes pens.kasse Højgdtoften Gasværksvej Taastrup Have Baldersbrønde Holme- og Pipkvareteret Taastrup Have Del af Parkvej Fløng opland Østerparken Agerkvarteret Toftekvarteret Klovtofte Del af Torstorp Højgdtoften Rønnevangshusene Gasværksvej Gadevang & Hallandsparken Lindevangshusene Reerslev&Truelshøj Egevangshusene Fløngvej HT Stationsby Husmandsvej Essex-Park Gadevang & Hallandsparken Lindevangshusene Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse -2% -3% -4% 17

19 4. Sammenligning - de almene boligområder indbyrdes 18

20 Huslejeniveau Huslejeniveau 20 Leje pr.m2 pr , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 - Poppelhaven III Parkvej afd. Pælestykkerne Poppelhaven I Nørreholmen Blåkildegd Poppelhaven II Parkvej afd. 61 Charlottegden Thorsgd Grønnehaven Gadehavegd Charlotteager I Kallerupvang Rådhushaven Valhøj Charlottegdshave Charlotteager II Taastrupgd Engvadgd Spotorno Engelholm Allé Østerby Nørreby Vesterby Sønderby 19

21 s-frekvens sfrekvens 20 sfrekvens 25,0 20,0 15,0,0 5,0 0,0 Nørreholmen Pælestykkerne Poppelhaven Grønnehaven Engelholm Allé Parkvej afd. Charlotteager I Blåkildegd Parkvej afd. 61 Rådhushaven Charlottegdshave Valhøj Østerby Charlotteager II Gadehavegd Kallerupvang Charlottegden Spotorno Sønderby Nørreby Thorsgd Vesterby Taastrupgd Engvadgd Udviklingen i fraflytningsfrekvens ,0 15,0,0 5,0 0,0 Blåkildegd -5,0 Charlotteager I Charlotteager II Charlottegden Charlottegdshave Engelholm Allé Engvadgd Gadehavegd Grønnehaven Kallerupvang Nørreby Nørreholmen Parkvej afd. Parkvej afd. 61 Poppelhaven Pælestykkerne Rådhushaven Spotorno Sønderby Thorsgd Taastrupgd Valhøj Vesterby 20

22 Nationalitet Udenlandske beboere 20 Andelen af udenlandske beboere 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% % 5% Nørreholmen Poppelhaven Rådhushaven Pælestykkerne Kallerupvang Vesterby Blåkildegd Parkvej Charlottegdshave Sønderby Valhøj Engelholm Alle Grønnehaven Engvadgd Nørreby Østerby Parkbo 61 Spotorno Charlotteager II Gadehavegd Charlottegden Thorsgd Charlotteager I Taastrupgd Udviklingen i andelen af udenlandske beboere % 14% 12% % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd 21

23 Boligsikring Boligsikring 20 Boligsikring % 2 15% % 5% Charlotteager I Poppelhaven Thorsgd Pælestykkerne Charlotteager II Kallerupvang Engelholm Alle Rådhushaven Blåkildegd Parkbo 61 Valhøj Charlottegden Parkvej Nørreholmen Taastrupgd Engvadgd Sønderby Vesterby Nørreby Østerby Gadehavegd Charlottegdshave Spotorno Grønnehaven Udviklingen i andel modtagere af boligsikring % 5% -5% Blåkildegd -% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -15% -2-25% -3 22

24 Kontanthjælp Kontanthjælp 20 Kontanthjælp 20 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% Nørreholmen Engelholm Alle Poppelhaven Nørreby Sønderby Vesterby Pælestykkerne Kallerupvang Østerby Engvadgd Parkvej Charlottegdshave Blåkildegd Charlotteager I Rådhushaven Spotorno Charlotteager II Parkbo 61 Grønnehaven Thorsgd Taastrupgd Gadehavegd Valhøj Charlottegden Udviklingen i andel modtagere af kontanthjælp % 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -6% -8% -% -12% 23

25 A-kasseydelse A-kasseydelse 20 Andel modtagere af A-kasseydelse 12% % 8% 6% 4% 2% Engelholm Alle Nørreholmen Spotorno Pælestykkerne Sønderby Valhøj Engvadgd Poppelhaven Vesterby Nørreby Rådhushaven Østerby Parkvej Blåkildegd Kallerupvang Charlottegdshave Charlotteager I Charlottegden Charlotteager II Gadehavegd Grønnehaven Parkbo 61 Taastrupgd Udviklingen i andel modtagere af A-kasseydelse % 4% 2% -2% Blåkildegd Charlotteager I Charlotteager II Charlottegden Charlottegdshave Engelholm Alle Engvadgd Gadehavegd Grønnehaven Kallerupvang Nørreby Nørreholmen Parkvej Parkvej 61 Poppelhaven Pælestykkerne Rådhushaven Spotorno Sønderby Thorsgd Taastrupgd Valhøj Vesterby Østerby -4% -6% -8% 24

26 Sygedagpenge Sygedagpenge 20 Andel modtagere af sygedagpenge 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Kallerupvang Nørreholmen Østerby Charlotteager II Gadehavegd Nørreby Sønderby Parkvej Charlottegden Vesterby Thorsgd Poppelhaven Taastrupgd Blåkildegd Grønnehaven Valhøj Rådhushaven Parkbo 61 Engelholm Alle Charlotteager I Charlottegdshave Engvadgd Udviklingen i andel modtagere af Sygedagpenge % 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -6% -8% -% 25

27 Førtidspension Førtidspension 20 Førtidspension 20 25% 2 15% % 5% Poppelhaven Parkvej Rådhushaven Nørreholmen Charlottegdshave Pælestykkerne Sønderby Taastrupgd Nørreby Parkbo 61 Valhøj Blåkildegd Gadehavegd Charlottegden Vesterby Engvadgd Charlotteager II Østerby Charlotteager I Thorsgd Kallerupvang Engelholm Alle Grønnehaven Spotorno Udviklingen i andel modtagere af førtidspension % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -6% -8% -% 26

28 Folkepension Folkepension 20 Andel folkepensionister % Engvadgd Taastrupgd Blåkildegd Thorsgd Charlottegdshave Charlottegden Charlotteager I Charlotteager II Gadehavegd Rådhushaven Nørreby Grønnehaven Vesterby Østerby Parkbo 61 Nørreholmen Sønderby Spotorno Valhøj Poppelhaven Parkvej Pælestykkerne Kallerupvang Engelholm Alle Udviklingen i andel modtagere af folkepension % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -6% 27

29 Børn og ungeområdet Børn og ungesager 20 Andel børn og ungesager 12% % 8% 6% 4% 2% Taastrupgd Engelholm Alle Valhøj Engvadgd Parkbo 61 Pælestykkerne Spotorno Sønderby Nørreby Vesterby Nørreholmen Gadehavegd Charlotteager I Poppelhaven Østerby Parkvej Charlottegdshave Blåkildegd Charlotteager II Charlottegden Rådhushaven Udviklingen i andel børn og ungesager % Blåkildegd -5% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -% -15% -2-25% 28

30 Daginstitutioner og klubber Tallet vedr. Taastrupgd omfatter Selsmoseskoles heldags elever Daginstitutioner og klubber 20 Andel børn og unge i daginstitution/klub Thorsgd Rådhushaven Parkbo 61 Engvadgd Charlotteager I Poppelhaven Valhøj Gadehavegd Charlottegden Spotorno Taastrupgd Nørreholmen Blåkildegd Parkvej Østerby Engelholm Alle Nørreby Charlotteager II Sønderby Charlottegdshave Grønnehaven Vesterby Pælestykkerne Kallerupvang Udviklingen i andel børn og unge i daginstitutioner/klubber % -% Blåkildegd Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd

31 Enlige forsørgere Enlige forsørgere 20 Andel enlige forsørgere 25% 2 15% % 5% Thorsgd Valhøj Charlotteager II Kallerupvang Taastrupgd Charlotteager I Engelholm Alle Charlottegden Parkvej Parkbo 61 Pælestykkerne Gadehavegd Poppelhaven Engvadgd Nørreholmen Sønderby Charlottegdshave Blåkildegd Rådhushaven Grønnehaven Vesterby Østerby Nørreby Spotorno Udviklingen i andel enlige forsørgere % Blåkildegd -5% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -% -15% -2-25% 30

32 Økonomisk friplads Økonomisk friplads i daginstitution 20 Andel modtagere af øko. Friplads 25% 2 15% % 5% Kallerupvang Grønnehaven Valhøj Parkvej Rådhushaven Engelholm Alle Pælestykkerne Charlotteager I Poppelhaven Charlotteager II Nørreholmen Taastrupgd Charlottegden Sønderby Vesterby Gadehavegd Blåkildegd Parkbo 61 Thorsgd Charlottegdshave Østerby Nørreby Spotorno Engvadgd Udviklingen i andel modtagere af økonomisk friplads i daginstitution % % 5% -5% -% Blåkildegd Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -15% -2-25% 31

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2014 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2014 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere