BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT 20

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Parametrene skal bruges varsomt... 2 Ikke alle boligområder er med... 2 Rapportens struktur Sammenligning mellem almene og ikkealmene boligområder... 3 Aldersfordeling... 3 Nationalitet... 3 Overførselsindkomster... 3 Børn og unge... 4 Daginstitutioner og klubber Sammenligning - de ikke almene boligområder indbyrdes... 5 sfrekvens... 6 Nationalitet... 7 Boligsikring... 8 Kontanthjælp... 9 A-kasseydelse... Sygedagpenge Førtidspension Folkepension Børn og ungeområdet Daginstitutioner Enlige forsørgere Økonomisk friplads Sammenligning - de almene boligområder indbyrdes Huslejeniveau s-frekvens Nationalitet Boligsikring Kontanthjælp A-kasseydelse Sygedagpenge Førtidspension Folkepension Børn og ungeområdet Daginstitutioner og klubber Enlige forsørgere Økonomisk friplads Bilag: De ikke-almene boligområder Klovtofte m.v Jernbane Allé, Lægernes pensionskasse Taastrup Have Holmekvarteret Del af Parkvej Østerparken m.m Toftekvarteret m.m Højgdstoften m.m Gasværksvej m.m...42 Del af Lindevangshusene...43 Del af Egevangshusene mm...44 Husmandsvej m.v...45 Gadevang, Olufsborg, Hallandsparken m.v Hakkemosen og Høje-Taastrup Landsby...47 Høje-Taastrup Stationsby...48 Del af Torstorp m.v...49 Baldersbrønde...50 Fløng og opland...51 Græshøjvej mm...52 Vesterkøb mm...53 Fløngvej, Jernalderen m.m...54 Agerkvarteret...55 Brandhøjgdsvej m.m...56 Reerslev, Truelshøj...57 Vridsløsemagle...58 Vadsby og Sengeløse...59 Rødkælkevej, Markvangen mm Essex-park...61 Kraghave...62 Bilag: De almene boligområder...63 AAB afd. 51 Pælestykkerne...64 AKB afd Blåkildegd...65 AKB Afd Tåstrupgd...66 AKB Afd Valhøj...67 DFB Charlottegden...68 DFB Gadehavegd...69 DFB Spotorno...70 KAB Engvadgd...71 KAB Kallerupvang...72 KAB Rådhushaven...73 KAB Thorsgd...74 Lejerbo afd. Parkvej...75 Lejerbo afd. 61 Parkbo...76 TAB Grønnehaven...77 TAB Nørreholmen...78 TAB Poppelhaven...79 TAB Nørreby...80 TAB Sønderby...81 TAB Vesterby...82 TAB Østerby...83 VIBO afd. 21 Charlotteager I...84 VIBO afd. 35 Charlotteager II...85 VIBO afd. 41 Charlottegdshave...86 VIBO afd. 830 Engelholm allé...87 Bilag: Anvendte data...88 Dataoprindelse...88 Beregninger...88 Ydelsestyper

3 1. Indledning Det er nu elvte Høje-Taastrup Kommune udgiver sin Boligsociale Årsrapport. Formålet med rapporten er at give et helhedsorienteret billede af den boligsociale situation i Høje-Taastrup Kommune og følge udviklingen heraf. Dette opnås ved at belyse og vurdere en række statistiske data for de enkelte boligområder og sammenligne på tværs af boligområderne. Parametrene skal bruges varsomt I vurderingen af et boligområdes boligsociale situation tages der udgangspunkt i en række forskellige parametre, eksempelvis fraflytningsfrekvens, huslejeniveau og antallet af kontanthjælpsmodtagere. Et boligområdes fraflytningsfrekvens er f.eks. et udtryk for, hvor mange ud af det samlede antal i området, der flytter i løbet af et. Derfor siger fraflytningsfrekvens noget om, hvor attraktivt det er at bo i et område. sfrekvensen kan dog også være påvirket af det eksisterende udbud af boligalternativer, som i sidste instans bestemmer beboernes muligheder for at flytte til anden bebyggelse. Dette forhold bevirker at fraflytningsfrekvensen ikke er en entydigt målestok. Boligområdet Fløngvangen medtages f.eks. ikke, da der kun er 20 beboere i dette boligområde. I søjlediagrammerne vises endvidere kun de boligområder, hvor der er en andel af beboerne indenfor den valgte kategori. Hvis der f.eks. ikke er nogle beboere som modtager boligsikring, vises de ikke i diagrammet. Tilsvarende er boligområder, hvor der ikke er sket en udvikling i perioden, ikke vist i udviklingsdiagrammet. Rapportens struktur I kapitel 2 sammenlignes de boligsociale data for den almene sektor med den ikke-almene sektor. I kapitel 3 vil boligsociale indikatorer fra de enkelte områder blive sammenholdt med sektorens. Endvidere vises udvikling på hver enkelt indikator i procentpoint for perioden Kapitel 4 udgør rapportens dokumentariske del, som præsenterer de enkelte boligafdelingers boligsociale data med en kortfattet forklarende tekst. En nærmere beskrivelse af de data, kilder og betegnelser, der er anvendt i rapporten er vedlagt som bilag. Huslejeniveauet er et af de forhold, der har stor betydning for boligens konkurrenceposition på boligudlejningsmarkedet. Forskellene i huslejeniveauet mellem de almene boligafdelinger skyldes dog først og fremmest, at bebyggelserne er opført på forskellige tidspunkter, og derfor har forskellige omkostninger til afdrag på lån, vedligeholdelse m.m. Der er mange forskellige faktorer, der påvirker udviklingen i boligområderne., f.eks. påvirker boligområdets image, den kommunale beskæftigelsesindsats og de nationale konjunkturer andelen af kontanthjælpsmodtagere i boligområderne. Det er også vigtigt at have in mente, at der er stor forskel på boligområdernes størrelse både i forhold til antal og. I de mindre boligområder kan selv små ændringer have stor indflydelse på det statistiske data. Dette bevirker, at det kan være vanskeligt direkte at sammenligne procentsatserne for de forskellige områder. Ikke alle boligområder er med Det er vigtigt at tage hensyn til at beboerne kan holdes anonyme i den boligsociale srapport. Derfor er det ikke alle boligområder der er med i rapporten. 2

4 2. Sammenligning mellem almene og ikke-almene boligområder Næsten 26% af kommunens befolkning bor i almene boliger. Der er generelt betydelige forskelle på beboersammensætningen i den almene og den ikkealmene sektor i Høje-Taastrup Kommune. beboere og Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. beboere * (beboede boliger) * beboere omfatter de borgere, der bor på plejehjem og de borgere, der er uden fast bopæl. I den almene sektor bor der forholdsmæssigt flere børn og unge, samt flere indvandrere og flygtninge. Ligeledes er husstandsindkomsterne lavere, hvilket blandt andet viser sig ved en større andel af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i de almene boliger end i den ikke-almene sektor. Aldersfordeling Aldersgrupper: Andel i % af Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep % 11% 11% % 12% 13% % 7% 8% % 15% 15% % 13% 12% % 14% 12% 70 eller derover 7% 9% 9% Blandt børn og unge samt blandt folk i alderen 50 til 69 ses klare forskelle mellem den almene og den ikke-almene sektor. Hvor den almene sektor har en overrepræsentation af børn og unge, er der derimod flere ældre, som bor i den ikke-almene sektor. 29 % af beboerne i de almene boliger er således under 18, hvorimod denne aldersgruppe kun udgør 23 % i de ikke-almene boliger. Folk i alderen 50 til 69 udgør 27 % i de ikke-almene boliger set i forhold til kun 21 % i de almene boliger. Nationalitet Vedrørende fordelingen af danske og ikke-danske statsborgere, fremg det, at 23% af beboerne i de almene boliger er indvandrere og flygtninge, mens samme gruppe kun udgør 6% i de øvrige boliger i kommunen. Nationalitetstype: Andel i % af Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Danske statsborgere 77% 94% 89% Flygtninge 4% 1% Indvandrere 16% 4% 7% Vesterlændinge 3% 2% 3% Der er stor forskel på de almene boligafdelinger indbyrdes, hvad ang andelen af danske og ikkedanske statsborgere. Det er især nogle få afdelinger, der, med omkring 47% indvandrere og flygtninge, der trækker tet for de almene boligområder op på 23%. Overførselsindkomster Der er betydelige forskelle på kontanthjælpsområdet. I alt modtager 8% af beboerne i de almene boliger kontanthjælp. I de ikke-almene boligområder udgør den samlede andel kontanthjælpsmodtagere kun 1% af beboerne. Kontanthjælp: Andel modtagere i % af voksne Almene boliger sep. 0 Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Kontanthjælp 8% 1% 2,5% På områderne for A-kasseydelse og sygedagpenge er forskellen mellem de to sektorer ikke så stor, som det er tilfældet i forhold til kontanthjælp og førtidspension. Dagpenge: Andel modtagere i % af voksne. Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. A-kasseydelse 6% 4% 4% Sygedagpenge 2% 1% 2% I alt modtager 11 % af beboerne i den almene sektor en eller anden form for førtidspension, mens kun 3% af beboerne i de ikke-almene boliger modtager førtidspension. I den almene sektor, udgør andelen af folkepensionister 12%, mens andelen af folkepensionister i de ikke-almene områder udgør 15%. modtagere i % af voksne. Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Mellemst førtidspension 4% 1% 1% Højeste førtidspension 1% 1% 1% 2% 1% Almindelig førtidspension 4% 1% 2% Folkepension 12% 15% 15% 3

5 Børn og unge På børne- og ungeområdet er der ligeledes markante forskelle på den almene og den ikke-almene sektor. Disse forskelle skal dog ses i lyset af, at der som tidligere nævnt bor en forholdsvis større andel børn og unge i den almene sektor. Andelen af enlige forsørgere er væsentlig større i den almene sektor end i den ikke-almene, og der er således hele 11 % af ne i de almene boliger, hvor der bor en enlig forsørger, som modtager børnetilskud. I de ikke-almene boliger findes der derimod kun 3 %. samtlige Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Børn og ungesager 4% 1% 2% af børnetilskud) 11% 3% 5% Øko. friplads i daginst. 12% 2% 5% Soc. Pæd. friplads i daginst. 1% Daginstitutioner og klubber Sammenligningen mellem de to sektorer viser, at andelen af børn i hhv. børnehave og vuggestue er større i den Ikke-almene sektor end i den almene sektor. Ellers ses der generelt ikke forskel på de almene og de ikke-almene boliger i forhold til brugen af institutioner til børn og unge. SFO eller klub Andel i % af antal 0-17 ige Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Børnehave 14% 16% 15% Klub 2 18% 19% SFO 17% 16% 16% Vuggestue 8% 11% % Hovedtotal 59% 62% 6 4

6 3. Sammenligning - de ikke almene boligområder indbyrdes 5

7 sfrekvens sfrekvens 20 sfrekvens 20 7% 6% 5% 4% 3% -2% -4% 2% 1% sfrekvens - udviklingen 2006 til 20 Husmandsvej Toftekvarteret Baldersbrønde Fløng opland Del af Torstorp Agerkvarteret Hakkemosen & HTLandsby Kraghave Fløng Klovtofte Højgdtoften Jernbaneallé Holme- og Pipkvareteret Lægernes pens.kasse Vadsby & Sengeløse Taastrup Have Klovtofte Holme- og Pipkvareteret Østerparken Del af Parkvej Brandhøjgdsvej Østerparken Rønnevangshusene Reerslev&Truelshøj Toftekvarteret Vridsløse Højgdtoften Vesterkøb Gasværksvej Jernbaneallé Lindevangshusene Fløngvej Egevangshusene Lindevangshusene Husmandsvej Gasværksvej Gadevang & Hallandsparken Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Del af Parkvej Taastrup Have Baldersbrønde Essex-Park Fløng og Opland Lægernes pens.kasse Græshøjvej HT Stationsby Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -6% -8% -% -12% 6

8 Nationalitet Udenlandske beboere 20 Andel udenlandske beboere 25% 2 15% % 5% Rødkælkevej Fløng opland Lindevangshusene Fløng Østerparken Baldersbrønde Reerslev&Truelshøj Agerkvarteret Vadsby & Sengeløse Holme- og Pipkvareteret Højgdtoften Toftekvarteret Del af Torstorp Husmandsvej Kraghave Vesterkøb Hakkemosen & HTLandsby Jernbaneallé Fløngvej Vridsløse HT Stationsby Gasværksvej Lægernes pens.kasse Taastrup Have Brandhøjgdsvej Klovtofte Rønnevangshusene Essex-Park Del af Parkvej Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andelen af udenlandske beboere % 14% 12% % 8% 6% 4% 2% -2% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej 7

9 Boligsikring Boligsikring 20 Boligsikring 20 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Højgdtoften Husmandsvej Toftekvarteret Agerkvarteret Klovtofte Vadsby & Sengeløse Holme- og Pipkvareteret Fløng opland Del af Torstorp Jernbaneallé Østerparken Reerslev&Truelshøj Fløng Hakkemosen & HTLandsby Brandhøjgdsvej Vridsløse Gasværksvej Baldersbrønde Fløngvej Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af boligsikring Lægernes pens.kasse Rønnevangshusene Taastrup Have Essex-Park HT Stationsby Del af Parkvej Lindevangshusene 1% -1% Klovtofte -2% Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse -3% -4% -5% -6% -7% 8

10 Kontanthjælp Kontanthjælp 20 Kontanthjælp 20 4% 3% 2% 1% Fløng opland Kraghave Essex-Park Gasværksvej Højgdtoften Del af Torstorp Østerparken Vadsby & Sengeløse Husmandsvej Vridsløse Toftekvarteret Holme- og Pipkvareteret Brandhøjgdsvej Klovtofte Agerkvarteret Rødkælkevej Vesterkøb Fløng Jernbaneallé Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af kontanthjælp Rønnevangshusene Taastrup Have HT Stationsby Fløngvej Del af Parkvej Lindevangshusene Lægernes pens.kasse 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2% -3% -4% 9

11 A-kasseydelse A-kasseydelse 20 Andel modtagere af A-kasseydelse 8% 7% 6% 2% 5% 4% 3% 2% 1% Hakkemosen & HTLandsby Højgdtoften Gasværksvej Toftekvarteret Vadsby & Sengeløse Fløng opland Holme- og Pipkvareteret Østerparken Fløng Jernbaneallé Kraghave HT Stationsby Vridsløse Reerslev&Truelshøj Husmandsvej Rødkælkevej Vesterkøb Lægernes pens.kasse Baldersbrønde Agerkvarteret Fløngvej Brandhøjgdsvej Del af Torstorp Udviklingen i andel modtagere af A-kasseydelse Del af Parkvej Klovtofte Taastrup Have Rønnevangshusene Lindevangshusene Gadevang & Hallandsparken Essex-Park 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2%

12 Sygedagpenge Sygedagpenge 20 Andel modtagere af sygedagpenge 4% 3% 2% 1% Rødkælkevej HT Stationsby Toftekvarteret Del af Parkvej Lægernes pens.kasse Fløng opland Klovtofte Vadsby & Sengeløse Baldersbrønde Essex-Park Højgdtoften Fløngvej Rønnevangshusene Taastrup Have Lindevangshusene Udviklingen i andel modtagere af sygedagpenge % 2% 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej 11

13 Førtidspension Førtidspension 20 Førtidspension 20 14% 12% % 2% 1% 8% 6% 4% 2% Essex-Park Agerkvarteret Reerslev&Truelshøj Vridsløse Klovtofte Højgdtoften Jernbaneallé Vesterkøb Toftekvarteret Holme- og Pipkvareteret Rødkælkevej Husmandsvej Fløng opland HT Stationsby Fløng Kraghave Østerparken Vadsby & Sengeløse Baldersbrønde Taastrup Have Rønnevangshusene Del af Torstorp Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af førtidspension Fløngvej Del af Parkvej Brandhøjgdsvej Lægernes pens.kasse Lindevangshusene Gasværksvej Hakkemosen & HTLandsby -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2% -3% 12

14 Folkepension Folkepension 20 Førtidspension 20 Ikke alment 3 25% % 5% 2 15% % 5% Kraghave Essex-Park Gadevang & Hallandsparken Fløng HT Stationsby Agerkvarteret Reerslev&Truelshøj Klovtofte Hakkemosen & HTLandsby Rønnevangshusene Baldersbrønde Brandhøjgdsvej Vridsløse Husmandsvej Gasværksvej Fløng opland Del af Torstorp Fløngvej Del af Parkvej Vadsby & Sengeløse Østerparken Taastrup Have Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Udviklingen i andel modtagere af folkepension Vesterkøb Lindevangshusene Holme- og Pipkvareteret Toftekvarteret Højgdtoften Rødkælkevej -5% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -% -15% 13

15 Børn og ungeområdet Børn og ungesager 20 Børn og ungesager 20 3% 3% 2% 2% 1% 1% Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Klovtofte Fløng opland Kraghave Reerslev&Truelshøj Gadevang & Hallandsparken Agerkvarteret Lægernes pens.kasse Fløngvej Vadsby & Sengeløse Fløng Østerparken Del af Torstorp Husmandsvej Højgdtoften Rønnevangshusene Toftekvarteret Jernbaneallé Hakkemosen & HTLandsby Gasværksvej Vesterkøb Brandhøjgdsvej Del af Parkvej Baldersbrønde Lindevangshusene Udviklingen i andel børn og ungesager % -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Sengeløse Rødkælkevej -2% 14

16 Daginstitutioner Daginstitutioner og klubber 20 Andel børn og unge i daginstitution/klub % Lægernes pens.kasse Hakkemosen & HTLandsby Gadevang & Hallandsparken Gasværksvej Kraghave Holme- og Pipkvareteret HT Stationsby Rødkælkevej Jernbaneallé Toftekvarteret Husmandsvej Klovtofte Del af Parkvej Baldersbrønde Østerparken Højgdtoften Taastrup Have Rønnevangshusene Lindevangshusene Brandhøjgdsvej Essex-Park Del af Torstorp Reerslev&Truelshøj Fløng Fløng opland Agerkvarteret Udviklingen i andel børn og unge i daginstitutioner og klubber Vesterkøb Fløngvej Vridsløse Vadsby & Sengeløse 15% % 5% -5% -% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Baldersbrønde Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -15% 15

17 Enlige forsørgere Enlige forsørgere 20 Enlige forsørgere 20 12% % 8% 6% 2% 4% 2% Kraghave Lægernes pens.kasse Del af Parkvej Hakkemosen & HTLandsby Baldersbrønde Vesterkøb Brandhøjgdsvej Taastrup Have Højgdtoften Jernbaneallé Gasværksvej Klovtofte Holme- og Pipkvareteret Vadsby & Sengeløse Fløng opland Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel enlige forsørgere Agerkvarteret Toftekvarteret Østerparken Husmandsvej Rønnevangshusene Fløng Essex-Park Fløngvej Del af Torstorp Reerslev&Truelshøj HT Stationsby Lindevangshusene 1% -1% -2% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -3% -4% 16

18 Økonomisk friplads Økonomisk friplads i daginstitution 20 Økonomisk friplads i daginstitution 20 9% 8% 7% 6% 1% -1% 5% 4% 3% 2% 1% Udviklingen i andel modtagere af Øko.friplads i daginstitution Hakkemosen & HTLandsby Kraghave Lægernes pens.kasse Østerparken Holme- og Pipkvareteret Vesterkøb Husmandsvej Jernbaneallé Brandhøjgdsvej Toftekvarteret Klovtofte Vadsby & Sengeløse Jernbaneallé Fløng Lægernes pens.kasse Højgdtoften Gasværksvej Taastrup Have Baldersbrønde Holme- og Pipkvareteret Taastrup Have Del af Parkvej Fløng opland Østerparken Agerkvarteret Toftekvarteret Klovtofte Del af Torstorp Højgdtoften Rønnevangshusene Gasværksvej Gadevang & Hallandsparken Lindevangshusene Reerslev&Truelshøj Egevangshusene Fløngvej HT Stationsby Husmandsvej Essex-Park Gadevang & Hallandsparken Lindevangshusene Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse -2% -3% -4% 17

19 4. Sammenligning - de almene boligområder indbyrdes 18

20 Huslejeniveau Huslejeniveau 20 Leje pr.m2 pr , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 - Poppelhaven III Parkvej afd. Pælestykkerne Poppelhaven I Nørreholmen Blåkildegd Poppelhaven II Parkvej afd. 61 Charlottegden Thorsgd Grønnehaven Gadehavegd Charlotteager I Kallerupvang Rådhushaven Valhøj Charlottegdshave Charlotteager II Taastrupgd Engvadgd Spotorno Engelholm Allé Østerby Nørreby Vesterby Sønderby 19

21 s-frekvens sfrekvens 20 sfrekvens 25,0 20,0 15,0,0 5,0 0,0 Nørreholmen Pælestykkerne Poppelhaven Grønnehaven Engelholm Allé Parkvej afd. Charlotteager I Blåkildegd Parkvej afd. 61 Rådhushaven Charlottegdshave Valhøj Østerby Charlotteager II Gadehavegd Kallerupvang Charlottegden Spotorno Sønderby Nørreby Thorsgd Vesterby Taastrupgd Engvadgd Udviklingen i fraflytningsfrekvens ,0 15,0,0 5,0 0,0 Blåkildegd -5,0 Charlotteager I Charlotteager II Charlottegden Charlottegdshave Engelholm Allé Engvadgd Gadehavegd Grønnehaven Kallerupvang Nørreby Nørreholmen Parkvej afd. Parkvej afd. 61 Poppelhaven Pælestykkerne Rådhushaven Spotorno Sønderby Thorsgd Taastrupgd Valhøj Vesterby 20

22 Nationalitet Udenlandske beboere 20 Andelen af udenlandske beboere 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% % 5% Nørreholmen Poppelhaven Rådhushaven Pælestykkerne Kallerupvang Vesterby Blåkildegd Parkvej Charlottegdshave Sønderby Valhøj Engelholm Alle Grønnehaven Engvadgd Nørreby Østerby Parkbo 61 Spotorno Charlotteager II Gadehavegd Charlottegden Thorsgd Charlotteager I Taastrupgd Udviklingen i andelen af udenlandske beboere % 14% 12% % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd 21

23 Boligsikring Boligsikring 20 Boligsikring % 2 15% % 5% Charlotteager I Poppelhaven Thorsgd Pælestykkerne Charlotteager II Kallerupvang Engelholm Alle Rådhushaven Blåkildegd Parkbo 61 Valhøj Charlottegden Parkvej Nørreholmen Taastrupgd Engvadgd Sønderby Vesterby Nørreby Østerby Gadehavegd Charlottegdshave Spotorno Grønnehaven Udviklingen i andel modtagere af boligsikring % 5% -5% Blåkildegd -% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -15% -2-25% -3 22

24 Kontanthjælp Kontanthjælp 20 Kontanthjælp 20 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% Nørreholmen Engelholm Alle Poppelhaven Nørreby Sønderby Vesterby Pælestykkerne Kallerupvang Østerby Engvadgd Parkvej Charlottegdshave Blåkildegd Charlotteager I Rådhushaven Spotorno Charlotteager II Parkbo 61 Grønnehaven Thorsgd Taastrupgd Gadehavegd Valhøj Charlottegden Udviklingen i andel modtagere af kontanthjælp % 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -6% -8% -% -12% 23

25 A-kasseydelse A-kasseydelse 20 Andel modtagere af A-kasseydelse 12% % 8% 6% 4% 2% Engelholm Alle Nørreholmen Spotorno Pælestykkerne Sønderby Valhøj Engvadgd Poppelhaven Vesterby Nørreby Rådhushaven Østerby Parkvej Blåkildegd Kallerupvang Charlottegdshave Charlotteager I Charlottegden Charlotteager II Gadehavegd Grønnehaven Parkbo 61 Taastrupgd Udviklingen i andel modtagere af A-kasseydelse % 4% 2% -2% Blåkildegd Charlotteager I Charlotteager II Charlottegden Charlottegdshave Engelholm Alle Engvadgd Gadehavegd Grønnehaven Kallerupvang Nørreby Nørreholmen Parkvej Parkvej 61 Poppelhaven Pælestykkerne Rådhushaven Spotorno Sønderby Thorsgd Taastrupgd Valhøj Vesterby Østerby -4% -6% -8% 24

26 Sygedagpenge Sygedagpenge 20 Andel modtagere af sygedagpenge 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Kallerupvang Nørreholmen Østerby Charlotteager II Gadehavegd Nørreby Sønderby Parkvej Charlottegden Vesterby Thorsgd Poppelhaven Taastrupgd Blåkildegd Grønnehaven Valhøj Rådhushaven Parkbo 61 Engelholm Alle Charlotteager I Charlottegdshave Engvadgd Udviklingen i andel modtagere af Sygedagpenge % 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -6% -8% -% 25

27 Førtidspension Førtidspension 20 Førtidspension 20 25% 2 15% % 5% Poppelhaven Parkvej Rådhushaven Nørreholmen Charlottegdshave Pælestykkerne Sønderby Taastrupgd Nørreby Parkbo 61 Valhøj Blåkildegd Gadehavegd Charlottegden Vesterby Engvadgd Charlotteager II Østerby Charlotteager I Thorsgd Kallerupvang Engelholm Alle Grønnehaven Spotorno Udviklingen i andel modtagere af førtidspension % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -6% -8% -% 26

28 Folkepension Folkepension 20 Andel folkepensionister % Engvadgd Taastrupgd Blåkildegd Thorsgd Charlottegdshave Charlottegden Charlotteager I Charlotteager II Gadehavegd Rådhushaven Nørreby Grønnehaven Vesterby Østerby Parkbo 61 Nørreholmen Sønderby Spotorno Valhøj Poppelhaven Parkvej Pælestykkerne Kallerupvang Engelholm Alle Udviklingen i andel modtagere af folkepension % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -6% 27

29 Børn og ungeområdet Børn og ungesager 20 Andel børn og ungesager 12% % 8% 6% 4% 2% Taastrupgd Engelholm Alle Valhøj Engvadgd Parkbo 61 Pælestykkerne Spotorno Sønderby Nørreby Vesterby Nørreholmen Gadehavegd Charlotteager I Poppelhaven Østerby Parkvej Charlottegdshave Blåkildegd Charlotteager II Charlottegden Rådhushaven Udviklingen i andel børn og ungesager % Blåkildegd -5% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -% -15% -2-25% 28

30 Daginstitutioner og klubber Tallet vedr. Taastrupgd omfatter Selsmoseskoles heldags elever Daginstitutioner og klubber 20 Andel børn og unge i daginstitution/klub Thorsgd Rådhushaven Parkbo 61 Engvadgd Charlotteager I Poppelhaven Valhøj Gadehavegd Charlottegden Spotorno Taastrupgd Nørreholmen Blåkildegd Parkvej Østerby Engelholm Alle Nørreby Charlotteager II Sønderby Charlottegdshave Grønnehaven Vesterby Pælestykkerne Kallerupvang Udviklingen i andel børn og unge i daginstitutioner/klubber % -% Blåkildegd Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd

31 Enlige forsørgere Enlige forsørgere 20 Andel enlige forsørgere 25% 2 15% % 5% Thorsgd Valhøj Charlotteager II Kallerupvang Taastrupgd Charlotteager I Engelholm Alle Charlottegden Parkvej Parkbo 61 Pælestykkerne Gadehavegd Poppelhaven Engvadgd Nørreholmen Sønderby Charlottegdshave Blåkildegd Rådhushaven Grønnehaven Vesterby Østerby Nørreby Spotorno Udviklingen i andel enlige forsørgere % Blåkildegd -5% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -% -15% -2-25% 30

32 Økonomisk friplads Økonomisk friplads i daginstitution 20 Andel modtagere af øko. Friplads 25% 2 15% % 5% Kallerupvang Grønnehaven Valhøj Parkvej Rådhushaven Engelholm Alle Pælestykkerne Charlotteager I Poppelhaven Charlotteager II Nørreholmen Taastrupgd Charlottegden Sønderby Vesterby Gadehavegd Blåkildegd Parkbo 61 Thorsgd Charlottegdshave Østerby Nørreby Spotorno Engvadgd Udviklingen i andel modtagere af økonomisk friplads i daginstitution % % 5% -5% -% Blåkildegd Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -15% -2-25% 31

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet - Nøgletal Indhold Alderssammensætningen... 1 Indvandrere og efterkommere... 3 Børnefamilier... 6 Kontanthjælpsmodtagere... 8 SU-modtagere... 9 Fraflytning...11 Udsættelser...11 Alderssammensætningen Beboerantal

Læs mere

Oversigt over vejnavne og skoledistrikter. Høje-Taastrup Kommune pr. 17. marts 2015. Kontaktoplysninger om den enkelte skole

Oversigt over vejnavne og skoledistrikter. Høje-Taastrup Kommune pr. 17. marts 2015. Kontaktoplysninger om den enkelte skole Oversigt over vejnavne og skoledistrikter Høje-Taastrup Kommune pr. 17. marts 2015 Kontaktoplysninger om den enkelte skole Vej Postnr. Vejnr. Distriktsskole Agerhaven 2640 Fløng skole Agrovej 2630 Sengeløse

Læs mere

Almene boligområder i Odense 2013. - en analyse af 17 udvalgte boligområde

Almene boligområder i Odense 2013. - en analyse af 17 udvalgte boligområde Almene boligområder i Odense 2013 - en analyse af 17 udvalgte boligområde Almene boligområder i Odense 2013 Rapporten er udarbejdet af Bystrategisk Stab, i samarbejde med Boligorganisatorisk Fællessekretariat

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Gladsaxe i tal. Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk

Gladsaxe i tal. Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk Sats: Leif Machholdt Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 1.000 December 2008 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommune Budget og Analyseafdelingen Rådhus Allè 2860 Søborg E-mail: okonomi@gladsaxe.dk Telefon: 39 57 50 84

Læs mere

Områdeprofil: Rødegårdsparken og Stærmosegårdsparken

Områdeprofil: Rødegårdsparken og Stærmosegårdsparken Indhold Demografi... 2 Familier... 2 Børn per husstand... 2 Enlige forsørgere... 3 Børn- og ungesager... 3 Indvandrere og efterkommere... 4 Fraflytning... 4 Arbejdsmarked... 5 Uden for arbejdsmarkedet...

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon Afdeling EANlokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon 331116 5790001123277 10.klasse skole Linie 10 Parkvej 76 2630 Taastrup 43 35 38 80 331468 5790000401536 Bakketoppen Bakketoppen

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten Trekanten Profilbillede af området Trekanten Holstebro Kommune 2014 Boligområdet Trekanten Boligområdet Trekanten er et større boligområde 1-2 km nordvest for centrum ved Thorsvej og Døesvej i Holstebro.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Private fællesvej rådata

Private fællesvej rådata Private fællesvej Nedenstående liste er rådata, vejafdelingen gør opmærksom på at listen kan indeholde fejl. Listen indeholder gentagelser, hvilket betyder at nogle af sidevejene er private fællesvej,

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Oplæggets indhold Udviklingen i indvandring og bosætning i boliger og

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2015 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...7

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

SBi 2006:12. Undersøgelse af til- og IUDÁ\WQLQJHQ L WUH multietniske boligområder

SBi 2006:12. Undersøgelse af til- og IUDÁ\WQLQJHQ L WUH multietniske boligområder SBi 2006:12 Undersøgelse af til- og IUDÁ\WQLQJHQ L WUH multietniske boligområder Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder Hans Skifter Andersen SBi 2006:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Team Kontrol har i 2012 haft ændringer i afdelingen. Ejnar Bogut er gået på pension og Michael Hunderup har overtaget fagkoordinator stillingen.

Team Kontrol har i 2012 haft ændringer i afdelingen. Ejnar Bogut er gået på pension og Michael Hunderup har overtaget fagkoordinator stillingen. Indhold Team Kontrol... 2 Samlet resultat:... 3 Specifikation af samlet resultat:... 4 Projekter:... 5 Anmeldelser:... 8 Oversendelse til politi:... 9 Oversendelse til SKAT:... 9 Oversendelse til andre

Læs mere

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats Rådgivende politisk udvalg ( 17.4) Økonomiudvalget og Socialudvalgsformanden Politiske repræsentanter fra AKB, DFB og VIBO Programstyregruppe Direktion i HTK Direktører i KAB, DOMEA og VIBO Programsekretariat

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Image og kommunikation??

Image og kommunikation?? Image og kommunikation?? 1. Hvem er jeg 2. En sang om Hermansen og lokalsamfundsarbejde 3. Hvad taler vi om? 1. Image er der noget at tale om at sælge 1. Eksternt eksempler 2. Netværket det professionelle

Læs mere

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Lokalplanforslaget vil fastlægge boligstørrelser og bestemmelser om helårsboliger for hele lokalplanområdet og mere detaljerede bebyggelsesmuligheder i underområde

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse N OTAT Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse I dette notat belyses beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse.

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2016 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2016 Indhold Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Kampagner:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...6

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Kontanthjælp kontra førtidspension

Kontanthjælp kontra førtidspension Kontanthjælp kontra førtidspension 1. Forudsætninger Kontanthjælp er betinget af kriterier om bl.a. alder, forsørgertype, bopæl mv., og derudover er kontanthjælp yderligere betinget af 225 timers reglen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2013 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2013 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.296 Ekstra 1.321 Særligt stk. 2 6.624

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere