BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT 20

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Parametrene skal bruges varsomt... 2 Ikke alle boligområder er med... 2 Rapportens struktur Sammenligning mellem almene og ikkealmene boligområder... 3 Aldersfordeling... 3 Nationalitet... 3 Overførselsindkomster... 3 Børn og unge... 4 Daginstitutioner og klubber Sammenligning - de ikke almene boligområder indbyrdes... 5 sfrekvens... 6 Nationalitet... 7 Boligsikring... 8 Kontanthjælp... 9 A-kasseydelse... Sygedagpenge Førtidspension Folkepension Børn og ungeområdet Daginstitutioner Enlige forsørgere Økonomisk friplads Sammenligning - de almene boligområder indbyrdes Huslejeniveau s-frekvens Nationalitet Boligsikring Kontanthjælp A-kasseydelse Sygedagpenge Førtidspension Folkepension Børn og ungeområdet Daginstitutioner og klubber Enlige forsørgere Økonomisk friplads Bilag: De ikke-almene boligområder Klovtofte m.v Jernbane Allé, Lægernes pensionskasse Taastrup Have Holmekvarteret Del af Parkvej Østerparken m.m Toftekvarteret m.m Højgdstoften m.m Gasværksvej m.m...42 Del af Lindevangshusene...43 Del af Egevangshusene mm...44 Husmandsvej m.v...45 Gadevang, Olufsborg, Hallandsparken m.v Hakkemosen og Høje-Taastrup Landsby...47 Høje-Taastrup Stationsby...48 Del af Torstorp m.v...49 Baldersbrønde...50 Fløng og opland...51 Græshøjvej mm...52 Vesterkøb mm...53 Fløngvej, Jernalderen m.m...54 Agerkvarteret...55 Brandhøjgdsvej m.m...56 Reerslev, Truelshøj...57 Vridsløsemagle...58 Vadsby og Sengeløse...59 Rødkælkevej, Markvangen mm Essex-park...61 Kraghave...62 Bilag: De almene boligområder...63 AAB afd. 51 Pælestykkerne...64 AKB afd Blåkildegd...65 AKB Afd Tåstrupgd...66 AKB Afd Valhøj...67 DFB Charlottegden...68 DFB Gadehavegd...69 DFB Spotorno...70 KAB Engvadgd...71 KAB Kallerupvang...72 KAB Rådhushaven...73 KAB Thorsgd...74 Lejerbo afd. Parkvej...75 Lejerbo afd. 61 Parkbo...76 TAB Grønnehaven...77 TAB Nørreholmen...78 TAB Poppelhaven...79 TAB Nørreby...80 TAB Sønderby...81 TAB Vesterby...82 TAB Østerby...83 VIBO afd. 21 Charlotteager I...84 VIBO afd. 35 Charlotteager II...85 VIBO afd. 41 Charlottegdshave...86 VIBO afd. 830 Engelholm allé...87 Bilag: Anvendte data...88 Dataoprindelse...88 Beregninger...88 Ydelsestyper

3 1. Indledning Det er nu elvte Høje-Taastrup Kommune udgiver sin Boligsociale Årsrapport. Formålet med rapporten er at give et helhedsorienteret billede af den boligsociale situation i Høje-Taastrup Kommune og følge udviklingen heraf. Dette opnås ved at belyse og vurdere en række statistiske data for de enkelte boligområder og sammenligne på tværs af boligområderne. Parametrene skal bruges varsomt I vurderingen af et boligområdes boligsociale situation tages der udgangspunkt i en række forskellige parametre, eksempelvis fraflytningsfrekvens, huslejeniveau og antallet af kontanthjælpsmodtagere. Et boligområdes fraflytningsfrekvens er f.eks. et udtryk for, hvor mange ud af det samlede antal i området, der flytter i løbet af et. Derfor siger fraflytningsfrekvens noget om, hvor attraktivt det er at bo i et område. sfrekvensen kan dog også være påvirket af det eksisterende udbud af boligalternativer, som i sidste instans bestemmer beboernes muligheder for at flytte til anden bebyggelse. Dette forhold bevirker at fraflytningsfrekvensen ikke er en entydigt målestok. Boligområdet Fløngvangen medtages f.eks. ikke, da der kun er 20 beboere i dette boligområde. I søjlediagrammerne vises endvidere kun de boligområder, hvor der er en andel af beboerne indenfor den valgte kategori. Hvis der f.eks. ikke er nogle beboere som modtager boligsikring, vises de ikke i diagrammet. Tilsvarende er boligområder, hvor der ikke er sket en udvikling i perioden, ikke vist i udviklingsdiagrammet. Rapportens struktur I kapitel 2 sammenlignes de boligsociale data for den almene sektor med den ikke-almene sektor. I kapitel 3 vil boligsociale indikatorer fra de enkelte områder blive sammenholdt med sektorens. Endvidere vises udvikling på hver enkelt indikator i procentpoint for perioden Kapitel 4 udgør rapportens dokumentariske del, som præsenterer de enkelte boligafdelingers boligsociale data med en kortfattet forklarende tekst. En nærmere beskrivelse af de data, kilder og betegnelser, der er anvendt i rapporten er vedlagt som bilag. Huslejeniveauet er et af de forhold, der har stor betydning for boligens konkurrenceposition på boligudlejningsmarkedet. Forskellene i huslejeniveauet mellem de almene boligafdelinger skyldes dog først og fremmest, at bebyggelserne er opført på forskellige tidspunkter, og derfor har forskellige omkostninger til afdrag på lån, vedligeholdelse m.m. Der er mange forskellige faktorer, der påvirker udviklingen i boligområderne., f.eks. påvirker boligområdets image, den kommunale beskæftigelsesindsats og de nationale konjunkturer andelen af kontanthjælpsmodtagere i boligområderne. Det er også vigtigt at have in mente, at der er stor forskel på boligområdernes størrelse både i forhold til antal og. I de mindre boligområder kan selv små ændringer have stor indflydelse på det statistiske data. Dette bevirker, at det kan være vanskeligt direkte at sammenligne procentsatserne for de forskellige områder. Ikke alle boligområder er med Det er vigtigt at tage hensyn til at beboerne kan holdes anonyme i den boligsociale srapport. Derfor er det ikke alle boligområder der er med i rapporten. 2

4 2. Sammenligning mellem almene og ikke-almene boligområder Næsten 26% af kommunens befolkning bor i almene boliger. Der er generelt betydelige forskelle på beboersammensætningen i den almene og den ikkealmene sektor i Høje-Taastrup Kommune. beboere og Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. beboere * (beboede boliger) * beboere omfatter de borgere, der bor på plejehjem og de borgere, der er uden fast bopæl. I den almene sektor bor der forholdsmæssigt flere børn og unge, samt flere indvandrere og flygtninge. Ligeledes er husstandsindkomsterne lavere, hvilket blandt andet viser sig ved en større andel af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere i de almene boliger end i den ikke-almene sektor. Aldersfordeling Aldersgrupper: Andel i % af Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep % 11% 11% % 12% 13% % 7% 8% % 15% 15% % 13% 12% % 14% 12% 70 eller derover 7% 9% 9% Blandt børn og unge samt blandt folk i alderen 50 til 69 ses klare forskelle mellem den almene og den ikke-almene sektor. Hvor den almene sektor har en overrepræsentation af børn og unge, er der derimod flere ældre, som bor i den ikke-almene sektor. 29 % af beboerne i de almene boliger er således under 18, hvorimod denne aldersgruppe kun udgør 23 % i de ikke-almene boliger. Folk i alderen 50 til 69 udgør 27 % i de ikke-almene boliger set i forhold til kun 21 % i de almene boliger. Nationalitet Vedrørende fordelingen af danske og ikke-danske statsborgere, fremg det, at 23% af beboerne i de almene boliger er indvandrere og flygtninge, mens samme gruppe kun udgør 6% i de øvrige boliger i kommunen. Nationalitetstype: Andel i % af Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Danske statsborgere 77% 94% 89% Flygtninge 4% 1% Indvandrere 16% 4% 7% Vesterlændinge 3% 2% 3% Der er stor forskel på de almene boligafdelinger indbyrdes, hvad ang andelen af danske og ikkedanske statsborgere. Det er især nogle få afdelinger, der, med omkring 47% indvandrere og flygtninge, der trækker tet for de almene boligområder op på 23%. Overførselsindkomster Der er betydelige forskelle på kontanthjælpsområdet. I alt modtager 8% af beboerne i de almene boliger kontanthjælp. I de ikke-almene boligområder udgør den samlede andel kontanthjælpsmodtagere kun 1% af beboerne. Kontanthjælp: Andel modtagere i % af voksne Almene boliger sep. 0 Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Kontanthjælp 8% 1% 2,5% På områderne for A-kasseydelse og sygedagpenge er forskellen mellem de to sektorer ikke så stor, som det er tilfældet i forhold til kontanthjælp og førtidspension. Dagpenge: Andel modtagere i % af voksne. Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. A-kasseydelse 6% 4% 4% Sygedagpenge 2% 1% 2% I alt modtager 11 % af beboerne i den almene sektor en eller anden form for førtidspension, mens kun 3% af beboerne i de ikke-almene boliger modtager førtidspension. I den almene sektor, udgør andelen af folkepensionister 12%, mens andelen af folkepensionister i de ikke-almene områder udgør 15%. modtagere i % af voksne. Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Mellemst førtidspension 4% 1% 1% Højeste førtidspension 1% 1% 1% 2% 1% Almindelig førtidspension 4% 1% 2% Folkepension 12% 15% 15% 3

5 Børn og unge På børne- og ungeområdet er der ligeledes markante forskelle på den almene og den ikke-almene sektor. Disse forskelle skal dog ses i lyset af, at der som tidligere nævnt bor en forholdsvis større andel børn og unge i den almene sektor. Andelen af enlige forsørgere er væsentlig større i den almene sektor end i den ikke-almene, og der er således hele 11 % af ne i de almene boliger, hvor der bor en enlig forsørger, som modtager børnetilskud. I de ikke-almene boliger findes der derimod kun 3 %. samtlige Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Børn og ungesager 4% 1% 2% af børnetilskud) 11% 3% 5% Øko. friplads i daginst. 12% 2% 5% Soc. Pæd. friplads i daginst. 1% Daginstitutioner og klubber Sammenligningen mellem de to sektorer viser, at andelen af børn i hhv. børnehave og vuggestue er større i den Ikke-almene sektor end i den almene sektor. Ellers ses der generelt ikke forskel på de almene og de ikke-almene boliger i forhold til brugen af institutioner til børn og unge. SFO eller klub Andel i % af antal 0-17 ige Almene boliger sep. Ikke-almene boliger sep. HTK I alt sep. Børnehave 14% 16% 15% Klub 2 18% 19% SFO 17% 16% 16% Vuggestue 8% 11% % Hovedtotal 59% 62% 6 4

6 3. Sammenligning - de ikke almene boligområder indbyrdes 5

7 sfrekvens sfrekvens 20 sfrekvens 20 7% 6% 5% 4% 3% -2% -4% 2% 1% sfrekvens - udviklingen 2006 til 20 Husmandsvej Toftekvarteret Baldersbrønde Fløng opland Del af Torstorp Agerkvarteret Hakkemosen & HTLandsby Kraghave Fløng Klovtofte Højgdtoften Jernbaneallé Holme- og Pipkvareteret Lægernes pens.kasse Vadsby & Sengeløse Taastrup Have Klovtofte Holme- og Pipkvareteret Østerparken Del af Parkvej Brandhøjgdsvej Østerparken Rønnevangshusene Reerslev&Truelshøj Toftekvarteret Vridsløse Højgdtoften Vesterkøb Gasværksvej Jernbaneallé Lindevangshusene Fløngvej Egevangshusene Lindevangshusene Husmandsvej Gasværksvej Gadevang & Hallandsparken Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Del af Parkvej Taastrup Have Baldersbrønde Essex-Park Fløng og Opland Lægernes pens.kasse Græshøjvej HT Stationsby Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -6% -8% -% -12% 6

8 Nationalitet Udenlandske beboere 20 Andel udenlandske beboere 25% 2 15% % 5% Rødkælkevej Fløng opland Lindevangshusene Fløng Østerparken Baldersbrønde Reerslev&Truelshøj Agerkvarteret Vadsby & Sengeløse Holme- og Pipkvareteret Højgdtoften Toftekvarteret Del af Torstorp Husmandsvej Kraghave Vesterkøb Hakkemosen & HTLandsby Jernbaneallé Fløngvej Vridsløse HT Stationsby Gasværksvej Lægernes pens.kasse Taastrup Have Brandhøjgdsvej Klovtofte Rønnevangshusene Essex-Park Del af Parkvej Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andelen af udenlandske beboere % 14% 12% % 8% 6% 4% 2% -2% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej 7

9 Boligsikring Boligsikring 20 Boligsikring 20 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Højgdtoften Husmandsvej Toftekvarteret Agerkvarteret Klovtofte Vadsby & Sengeløse Holme- og Pipkvareteret Fløng opland Del af Torstorp Jernbaneallé Østerparken Reerslev&Truelshøj Fløng Hakkemosen & HTLandsby Brandhøjgdsvej Vridsløse Gasværksvej Baldersbrønde Fløngvej Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af boligsikring Lægernes pens.kasse Rønnevangshusene Taastrup Have Essex-Park HT Stationsby Del af Parkvej Lindevangshusene 1% -1% Klovtofte -2% Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse -3% -4% -5% -6% -7% 8

10 Kontanthjælp Kontanthjælp 20 Kontanthjælp 20 4% 3% 2% 1% Fløng opland Kraghave Essex-Park Gasværksvej Højgdtoften Del af Torstorp Østerparken Vadsby & Sengeløse Husmandsvej Vridsløse Toftekvarteret Holme- og Pipkvareteret Brandhøjgdsvej Klovtofte Agerkvarteret Rødkælkevej Vesterkøb Fløng Jernbaneallé Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af kontanthjælp Rønnevangshusene Taastrup Have HT Stationsby Fløngvej Del af Parkvej Lindevangshusene Lægernes pens.kasse 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2% -3% -4% 9

11 A-kasseydelse A-kasseydelse 20 Andel modtagere af A-kasseydelse 8% 7% 6% 2% 5% 4% 3% 2% 1% Hakkemosen & HTLandsby Højgdtoften Gasværksvej Toftekvarteret Vadsby & Sengeløse Fløng opland Holme- og Pipkvareteret Østerparken Fløng Jernbaneallé Kraghave HT Stationsby Vridsløse Reerslev&Truelshøj Husmandsvej Rødkælkevej Vesterkøb Lægernes pens.kasse Baldersbrønde Agerkvarteret Fløngvej Brandhøjgdsvej Del af Torstorp Udviklingen i andel modtagere af A-kasseydelse Del af Parkvej Klovtofte Taastrup Have Rønnevangshusene Lindevangshusene Gadevang & Hallandsparken Essex-Park 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2%

12 Sygedagpenge Sygedagpenge 20 Andel modtagere af sygedagpenge 4% 3% 2% 1% Rødkælkevej HT Stationsby Toftekvarteret Del af Parkvej Lægernes pens.kasse Fløng opland Klovtofte Vadsby & Sengeløse Baldersbrønde Essex-Park Højgdtoften Fløngvej Rønnevangshusene Taastrup Have Lindevangshusene Udviklingen i andel modtagere af sygedagpenge % 2% 1% -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej 11

13 Førtidspension Førtidspension 20 Førtidspension 20 14% 12% % 2% 1% 8% 6% 4% 2% Essex-Park Agerkvarteret Reerslev&Truelshøj Vridsløse Klovtofte Højgdtoften Jernbaneallé Vesterkøb Toftekvarteret Holme- og Pipkvareteret Rødkælkevej Husmandsvej Fløng opland HT Stationsby Fløng Kraghave Østerparken Vadsby & Sengeløse Baldersbrønde Taastrup Have Rønnevangshusene Del af Torstorp Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel modtagere af førtidspension Fløngvej Del af Parkvej Brandhøjgdsvej Lægernes pens.kasse Lindevangshusene Gasværksvej Hakkemosen & HTLandsby -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -2% -3% 12

14 Folkepension Folkepension 20 Førtidspension 20 Ikke alment 3 25% % 5% 2 15% % 5% Kraghave Essex-Park Gadevang & Hallandsparken Fløng HT Stationsby Agerkvarteret Reerslev&Truelshøj Klovtofte Hakkemosen & HTLandsby Rønnevangshusene Baldersbrønde Brandhøjgdsvej Vridsløse Husmandsvej Gasværksvej Fløng opland Del af Torstorp Fløngvej Del af Parkvej Vadsby & Sengeløse Østerparken Taastrup Have Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Udviklingen i andel modtagere af folkepension Vesterkøb Lindevangshusene Holme- og Pipkvareteret Toftekvarteret Højgdtoften Rødkælkevej -5% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -% -15% 13

15 Børn og ungeområdet Børn og ungesager 20 Børn og ungesager 20 3% 3% 2% 2% 1% 1% Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Klovtofte Fløng opland Kraghave Reerslev&Truelshøj Gadevang & Hallandsparken Agerkvarteret Lægernes pens.kasse Fløngvej Vadsby & Sengeløse Fløng Østerparken Del af Torstorp Husmandsvej Højgdtoften Rønnevangshusene Toftekvarteret Jernbaneallé Hakkemosen & HTLandsby Gasværksvej Vesterkøb Brandhøjgdsvej Del af Parkvej Baldersbrønde Lindevangshusene Udviklingen i andel børn og ungesager % -1% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Sengeløse Rødkælkevej -2% 14

16 Daginstitutioner Daginstitutioner og klubber 20 Andel børn og unge i daginstitution/klub % Lægernes pens.kasse Hakkemosen & HTLandsby Gadevang & Hallandsparken Gasværksvej Kraghave Holme- og Pipkvareteret HT Stationsby Rødkælkevej Jernbaneallé Toftekvarteret Husmandsvej Klovtofte Del af Parkvej Baldersbrønde Østerparken Højgdtoften Taastrup Have Rønnevangshusene Lindevangshusene Brandhøjgdsvej Essex-Park Del af Torstorp Reerslev&Truelshøj Fløng Fløng opland Agerkvarteret Udviklingen i andel børn og unge i daginstitutioner og klubber Vesterkøb Fløngvej Vridsløse Vadsby & Sengeløse 15% % 5% -5% -% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Baldersbrønde Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -15% 15

17 Enlige forsørgere Enlige forsørgere 20 Enlige forsørgere 20 12% % 8% 6% 2% 4% 2% Kraghave Lægernes pens.kasse Del af Parkvej Hakkemosen & HTLandsby Baldersbrønde Vesterkøb Brandhøjgdsvej Taastrup Have Højgdtoften Jernbaneallé Gasværksvej Klovtofte Holme- og Pipkvareteret Vadsby & Sengeløse Fløng opland Gadevang & Hallandsparken Udviklingen i andel enlige forsørgere Agerkvarteret Toftekvarteret Østerparken Husmandsvej Rønnevangshusene Fløng Essex-Park Fløngvej Del af Torstorp Reerslev&Truelshøj HT Stationsby Lindevangshusene 1% -1% -2% Klovtofte Jernbaneallé Lægernes pens.kasse Taastrup Have Holme- og Pipkvareteret Del af Parkvej Østerparken Toftekvarteret Højgdtoften Gasværksvej Lindevangshusene Egevangshusene Husmandsvej Gadevang & Hallandsparken Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse Rødkælkevej -3% -4% 16

18 Økonomisk friplads Økonomisk friplads i daginstitution 20 Økonomisk friplads i daginstitution 20 9% 8% 7% 6% 1% -1% 5% 4% 3% 2% 1% Udviklingen i andel modtagere af Øko.friplads i daginstitution Hakkemosen & HTLandsby Kraghave Lægernes pens.kasse Østerparken Holme- og Pipkvareteret Vesterkøb Husmandsvej Jernbaneallé Brandhøjgdsvej Toftekvarteret Klovtofte Vadsby & Sengeløse Jernbaneallé Fløng Lægernes pens.kasse Højgdtoften Gasværksvej Taastrup Have Baldersbrønde Holme- og Pipkvareteret Taastrup Have Del af Parkvej Fløng opland Østerparken Agerkvarteret Toftekvarteret Klovtofte Del af Torstorp Højgdtoften Rønnevangshusene Gasværksvej Gadevang & Hallandsparken Lindevangshusene Reerslev&Truelshøj Egevangshusene Fløngvej HT Stationsby Husmandsvej Essex-Park Gadevang & Hallandsparken Lindevangshusene Del af Torstorp Fløng og Opland Græshøjvej Vesterkøb Fløngvej Agerkvarteret Brandhøjgdsvej Reerslev&Truelshøj Vridsløse Sengeløse -2% -3% -4% 17

19 4. Sammenligning - de almene boligområder indbyrdes 18

20 Huslejeniveau Huslejeniveau 20 Leje pr.m2 pr , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 - Poppelhaven III Parkvej afd. Pælestykkerne Poppelhaven I Nørreholmen Blåkildegd Poppelhaven II Parkvej afd. 61 Charlottegden Thorsgd Grønnehaven Gadehavegd Charlotteager I Kallerupvang Rådhushaven Valhøj Charlottegdshave Charlotteager II Taastrupgd Engvadgd Spotorno Engelholm Allé Østerby Nørreby Vesterby Sønderby 19

21 s-frekvens sfrekvens 20 sfrekvens 25,0 20,0 15,0,0 5,0 0,0 Nørreholmen Pælestykkerne Poppelhaven Grønnehaven Engelholm Allé Parkvej afd. Charlotteager I Blåkildegd Parkvej afd. 61 Rådhushaven Charlottegdshave Valhøj Østerby Charlotteager II Gadehavegd Kallerupvang Charlottegden Spotorno Sønderby Nørreby Thorsgd Vesterby Taastrupgd Engvadgd Udviklingen i fraflytningsfrekvens ,0 15,0,0 5,0 0,0 Blåkildegd -5,0 Charlotteager I Charlotteager II Charlottegden Charlottegdshave Engelholm Allé Engvadgd Gadehavegd Grønnehaven Kallerupvang Nørreby Nørreholmen Parkvej afd. Parkvej afd. 61 Poppelhaven Pælestykkerne Rådhushaven Spotorno Sønderby Thorsgd Taastrupgd Valhøj Vesterby 20

22 Nationalitet Udenlandske beboere 20 Andelen af udenlandske beboere 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% % 5% Nørreholmen Poppelhaven Rådhushaven Pælestykkerne Kallerupvang Vesterby Blåkildegd Parkvej Charlottegdshave Sønderby Valhøj Engelholm Alle Grønnehaven Engvadgd Nørreby Østerby Parkbo 61 Spotorno Charlotteager II Gadehavegd Charlottegden Thorsgd Charlotteager I Taastrupgd Udviklingen i andelen af udenlandske beboere % 14% 12% % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd 21

23 Boligsikring Boligsikring 20 Boligsikring % 2 15% % 5% Charlotteager I Poppelhaven Thorsgd Pælestykkerne Charlotteager II Kallerupvang Engelholm Alle Rådhushaven Blåkildegd Parkbo 61 Valhøj Charlottegden Parkvej Nørreholmen Taastrupgd Engvadgd Sønderby Vesterby Nørreby Østerby Gadehavegd Charlottegdshave Spotorno Grønnehaven Udviklingen i andel modtagere af boligsikring % 5% -5% Blåkildegd -% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -15% -2-25% -3 22

24 Kontanthjælp Kontanthjælp 20 Kontanthjælp 20 16% 14% 12% % 8% 6% 4% 2% Nørreholmen Engelholm Alle Poppelhaven Nørreby Sønderby Vesterby Pælestykkerne Kallerupvang Østerby Engvadgd Parkvej Charlottegdshave Blåkildegd Charlotteager I Rådhushaven Spotorno Charlotteager II Parkbo 61 Grønnehaven Thorsgd Taastrupgd Gadehavegd Valhøj Charlottegden Udviklingen i andel modtagere af kontanthjælp % 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -6% -8% -% -12% 23

25 A-kasseydelse A-kasseydelse 20 Andel modtagere af A-kasseydelse 12% % 8% 6% 4% 2% Engelholm Alle Nørreholmen Spotorno Pælestykkerne Sønderby Valhøj Engvadgd Poppelhaven Vesterby Nørreby Rådhushaven Østerby Parkvej Blåkildegd Kallerupvang Charlottegdshave Charlotteager I Charlottegden Charlotteager II Gadehavegd Grønnehaven Parkbo 61 Taastrupgd Udviklingen i andel modtagere af A-kasseydelse % 4% 2% -2% Blåkildegd Charlotteager I Charlotteager II Charlottegden Charlottegdshave Engelholm Alle Engvadgd Gadehavegd Grønnehaven Kallerupvang Nørreby Nørreholmen Parkvej Parkvej 61 Poppelhaven Pælestykkerne Rådhushaven Spotorno Sønderby Thorsgd Taastrupgd Valhøj Vesterby Østerby -4% -6% -8% 24

26 Sygedagpenge Sygedagpenge 20 Andel modtagere af sygedagpenge 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Kallerupvang Nørreholmen Østerby Charlotteager II Gadehavegd Nørreby Sønderby Parkvej Charlottegden Vesterby Thorsgd Poppelhaven Taastrupgd Blåkildegd Grønnehaven Valhøj Rådhushaven Parkbo 61 Engelholm Alle Charlotteager I Charlottegdshave Engvadgd Udviklingen i andel modtagere af Sygedagpenge % 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -6% -8% -% 25

27 Førtidspension Førtidspension 20 Førtidspension 20 25% 2 15% % 5% Poppelhaven Parkvej Rådhushaven Nørreholmen Charlottegdshave Pælestykkerne Sønderby Taastrupgd Nørreby Parkbo 61 Valhøj Blåkildegd Gadehavegd Charlottegden Vesterby Engvadgd Charlotteager II Østerby Charlotteager I Thorsgd Kallerupvang Engelholm Alle Grønnehaven Spotorno Udviklingen i andel modtagere af førtidspension % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -6% -8% -% 26

28 Folkepension Folkepension 20 Andel folkepensionister % Engvadgd Taastrupgd Blåkildegd Thorsgd Charlottegdshave Charlottegden Charlotteager I Charlotteager II Gadehavegd Rådhushaven Nørreby Grønnehaven Vesterby Østerby Parkbo 61 Nørreholmen Sønderby Spotorno Valhøj Poppelhaven Parkvej Pælestykkerne Kallerupvang Engelholm Alle Udviklingen i andel modtagere af folkepension % 8% 6% 4% 2% -2% Blåkildegd -4% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -6% 27

29 Børn og ungeområdet Børn og ungesager 20 Andel børn og ungesager 12% % 8% 6% 4% 2% Taastrupgd Engelholm Alle Valhøj Engvadgd Parkbo 61 Pælestykkerne Spotorno Sønderby Nørreby Vesterby Nørreholmen Gadehavegd Charlotteager I Poppelhaven Østerby Parkvej Charlottegdshave Blåkildegd Charlotteager II Charlottegden Rådhushaven Udviklingen i andel børn og ungesager % Blåkildegd -5% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Engvadgd -% -15% -2-25% 28

30 Daginstitutioner og klubber Tallet vedr. Taastrupgd omfatter Selsmoseskoles heldags elever Daginstitutioner og klubber 20 Andel børn og unge i daginstitution/klub Thorsgd Rådhushaven Parkbo 61 Engvadgd Charlotteager I Poppelhaven Valhøj Gadehavegd Charlottegden Spotorno Taastrupgd Nørreholmen Blåkildegd Parkvej Østerby Engelholm Alle Nørreby Charlotteager II Sønderby Charlottegdshave Grønnehaven Vesterby Pælestykkerne Kallerupvang Udviklingen i andel børn og unge i daginstitutioner/klubber % -% Blåkildegd Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd

31 Enlige forsørgere Enlige forsørgere 20 Andel enlige forsørgere 25% 2 15% % 5% Thorsgd Valhøj Charlotteager II Kallerupvang Taastrupgd Charlotteager I Engelholm Alle Charlottegden Parkvej Parkbo 61 Pælestykkerne Gadehavegd Poppelhaven Engvadgd Nørreholmen Sønderby Charlottegdshave Blåkildegd Rådhushaven Grønnehaven Vesterby Østerby Nørreby Spotorno Udviklingen i andel enlige forsørgere % Blåkildegd -5% Nørreholmen Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -% -15% -2-25% 30

32 Økonomisk friplads Økonomisk friplads i daginstitution 20 Andel modtagere af øko. Friplads 25% 2 15% % 5% Kallerupvang Grønnehaven Valhøj Parkvej Rådhushaven Engelholm Alle Pælestykkerne Charlotteager I Poppelhaven Charlotteager II Nørreholmen Taastrupgd Charlottegden Sønderby Vesterby Gadehavegd Blåkildegd Parkbo 61 Thorsgd Charlottegdshave Østerby Nørreby Spotorno Engvadgd Udviklingen i andel modtagere af økonomisk friplads i daginstitution % % 5% -5% -% Blåkildegd Parkvej 61 Parkvej Poppelhaven Grønnehaven Thorsgd Pælestykkerne Valhøj Rådhushaven Taastrupgd Østerby Sønderby Vesterby Nørreby Spotorno Gadehavegd Engelholm Alle Charlottegdshave Charlotteager II Charlotteager I Charlottegden Kallerupvang Engvadgd -15% -2-25% 31

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Almene boligområder i Odense 2013. - en analyse af 17 udvalgte boligområde

Almene boligområder i Odense 2013. - en analyse af 17 udvalgte boligområde Almene boligområder i Odense 2013 - en analyse af 17 udvalgte boligområde Almene boligområder i Odense 2013 Rapporten er udarbejdet af Bystrategisk Stab, i samarbejde med Boligorganisatorisk Fællessekretariat

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse N OTAT Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse I dette notat belyses beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Fordelingen af gode og dårlige boligforhold

Fordelingen af gode og dårlige boligforhold Jytte Kristensen og Jørgen Elm Larsen Fordelingen af gode og dårlige boligforhold Resume: Formålet med artiklen er at sammenligne boligforholdene for lejere med lave indkomster med hele befolkningen og

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bilag 2 Dato. 20-04-2010

Bilag 2 Dato. 20-04-2010 Ejerforn. Gadevang Saven D 4 2630 Taastrup Mahe-Euro A/S Helgeshøj Alle 28-30 2630 Taastrup TDC A/S Spotorno Alle 12 2630 Taastrup Falck Care ABA Lovpligtig 1995 Tidligere Knudsen Køling Rugvænget 12 2630

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens

Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens Vojens Andels-Boligforening har opført 30 nye attraktive kvalitetsboliger på den gamle slagterigrund i hjertet af Vojens. Boligerne er mellem 91 og 115 m

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Fordeling af Lov- og cirkulære

Fordeling af Lov- og cirkulære I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere