bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser"

Transkript

1 MAR bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser Den Nye Aftale og Bibelen på hverdagsdansk. Begge udgivelser er et forsøg på at kommunikere evangeliet i et mere forståeligt sprog for den moderne dansker. Hvor godt er dette lykkedes? MF bladet har bedt to MFteologer give deres vurdering. Håndslag og kvindelige præster læs s. 2 og 8 MF bladet 2 MAR

2 LEDER Jørgen Jørgensen Formand for MFs bestyrelse Et håndslag - eller håndkantslag? Det begyndte med en overvejelse om et ordinationsritual i Viborg - det udviklede sig til en krig. Hvem vandt? Ingen. Modstanderne mod ordningen med kvindelige præster tabte. De blev løjet alt muligt på af vandrehistorier og gamle episoder. Rygter og løgnehistorier blev garneret med så meget sandhed, at de fuskede tal i Politiken ikke blev helt løgn, men kun redskaber for løgnen. Tilhængerne tabte. For alle, der lader løgn, fortielse og sladder tale for sig, mister åndskraft og troværdighed. Folket tabte. Det har ikke øget lysten til at høre om Jesus for de mange, der lever uden kontakt til bibel, menighed eller aktivt trosliv. Menighederne tabte. Der sidder mange på kirkebænkene, der ikke forstår, hvorfor dette var nødvendigt - og som er kede af hele balladen. En hel del unge blev bekræftet i, at fremtiden ligger ikke i folkekirken. Nu sidder vi her og puster ud. Jeg har et håb om, at vi nu gennem biskoppernes undersøgelse af mobning i folkekirken, kan få dokumentation for, at det hele var en storm i et glas vand, og at vore biskopper vil offentliggøre resultatet af deres undersøgelse. At alle i folkekirken indser: En strid om ordination af kvinder til præsteembedet har en høj pris under de nuværende omstændigheder. Vi kan være uenige om mangt og meget og diskutere det pænt og ordentligt, men dette emne sætter sindene i kog i en sådan grad, at vi bør være varsomme med at bringe det alt for meget på bane i øjeblikket, og vi appellerer til tilhængerne om at fare med lempe. At vi på Menighedsfakultetet (MF) kan stå sammen om en Kristus-tro forkyndelse til frelse fra den evige fortabelse. En forkyndelse der ånder af tillid og kærlighed til Guds ord. Vi har brug for MF i denne fase, og MF har brug for, at I, der læser dette, vedkender jer jeres del af ansvaret: At bede for folk og kirke, at forkyndelsen må slå igennem til fornyelse af os selv, vore menigheder og vort folk. Så hvidt, så godt I januar blev Danmark europamester i håndbold for herrer - godt anført af målmand Kasper Hvidt. Så hvidt, så godt, stod der meget rammende i en avisoverskrift. I januar tog en gruppe studerende godt anført af Mads Peter Kruse fat på vandskuring af kaffestuen og tilhørende gang. På blot tre dage blev Menighedsfakultetet forvandlet til et lysere og mere indbydende studiested. Så hvidt, så godt. Undervisning om den nye religionskritik Professor, dr. theol. Kurt Christensen tager udfordringen op fra den nye ateisme og religionskritik og giver i et undervisningsforløb svar på tiltale. Undervisningen er åben for alle interesserede og forløber alle mandage fra den 4. februar til og med 17. marts. Alle aftener kl Undervisningen bliver lagt ud på som lydfiler. Gæsteforelæsning om den forfulgte kirke Torsdag den 6. marts kl vil Ronald Boyd-MacMillan holde forelæsning om emnet: Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke? Ronald Boyd-MacMilllan arbejder blandt forfulgte kirker verden over og er ansat i organisationen Open Doors International. Entré: 50 kr. KOLOFON MF bladet Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Marts årgang Oplag: Tryk: Øko-Tryk Skjern Grafisk Design: Graphic Care MF bladet udkommer 8 gange årligt: januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og december. REDAKTION Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Informationsmedarbejder Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Levi D. Kristiansen Stud.theol. Christian Rasmussen REDAKTIONSUDVALG Mette Swartz Andersen 2 MF bladet 2 MAR 2008

3 To friske bibeloversættelser Danskerne er tilsyneladende vilde med Bibelen. Siden udgivelsen af Den Nye Aftale og Bibelen på hverdagsdansk sidste efterår er oplagene revet væk og trykkerierne sat på overarbejde. På de følgende tre sider kigger MF bladet på baggrunden for og indholdet af de nye oversættelser. Af Christian Rasmussen stud.theol. I november 2007 udkom to nye danske bibeloversættelser. Den Nye Aftale er udgivet af Det Danske Bibelselskab og er en nyoversættelse af Det Nye Testamente. Bibelen på hverdagsdansk er udgivet af Forlaget Scandinavia og er en revideret oversættelse af både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Dog er Romerbrevet og Galaterbrevet nyoversat. Under udarbejdelsen af begge udgaver har fokus været på indholdet frem for det sproglige udtryk. Det vil sige, at man i højere grad har vægtet at gengive tekstens mening end en egentlig ordret oversættelse. SEX OG FLØDESKUMSKAGER Derfor skal Den Nye Aftale heller ikke erstatte den autoriserede oversættelse fra 1992, men den er tænkt som et godt supplement, siger Tine Lindhardt, generalsekretær i Det Danske Bibelselskab. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at Den Nye Aftale ikke er en light-udgave af Det Nye Testamente. Vi har oversat direkte fra den græske grundtekst. Uden at forfalde til slang, gade- eller sms-sprog har vi forsøgt at ramme et almindeligt, mundret nudansk, som gør teksten lettere tilgængelig, så man ikke skal bruge sine kræfter på det, men kan bruge dem på indholdet. Eksempelvis er bønnen Led os ikke i fristelse i Fadervor gengivet med Lad være med at sætte os på prøve, fordi ordet fristelse i dag mere leder tankerne hen på sex og flødeskumskager, end på om vi kommer ud i prøvelse. AFTALE BEDRE END TESTAMENTE Med hensyn til valget af titlen, Den Nye Aftale, kommenterer Tine Lindhardt, så er det jo sådan, at hvis du spørger folk i dag, hvad et testamente er, så vil de sige noget i retning af den sidste vilje. Så kunne man bruge ordet pagt, men det er også et lettere antikveret ord, hvis betydning fint dækkes af ordet aftale. HVORFOR NY OVERSÆTTELSE? Jacob Vium, der er forlagsredaktør på Forlaget Scandinavia, siger: Vi har udgivet Bibelen på hverdagsdansk af den simple grund, at Bibelen bør læses - ikke bare som et opslagsværk, der står på hylden det meste af tiden. Visionen bag at lave en udgave på et nutidigt hverdagsdansk er, at endnu flere skal læse denne helt enestående bog og komme til at kende det gode budskab. Vi vil ikke acceptere, at Bibelen er for svær at forstå. LÆS mere udførlig anmeldelse af de to nye bibeloversættelser i Ichthys 2/2008. Udkommer i maj. MF bladet 2 MAR

4 Bibelen på hverdagsdansk Bibelen på hverdagsdansk Forlaget Scandinavia, kr. Af Peter Legarth Professor i Ny Testamente Når man skal oversætte, skal fokus rettes mod tekstens mening. Det nytter ikke at oversætte ord for ord og skabe nye bibelske vendinger på dansk. Sådan kunne man gøre tidligere, da kirken var kulturbærende. Men i dag må man oversætte Bibelen til hverdags sprog, hvis ellers man vil nå nutidens menneske med det bibelske budskab. Derfor må man hilse det velkomment, at vi har fået en bibeloversættelse, som tager sigte på netop hverdagsdansk. SPROGET Man kan få lidt af en aha-oplevelse ved at bruge en ny bibeloversættelse. En erfaren bibellæser vænner sig til bestemte formuleringer, og da er det forfriskende at læse en ny oversættelse. Der er her lagt stor vægt på at undgå tunge og komplicerede formuleringer. Sproget er mundret og ligetil. Og især i for tællingerne er det en fornøjelse at gå på opdagelse. Det har sin pris at vælge utraditionelle udtryksformer. Man kan tabe i præcision. Og det er en vanskelig balanceakt, som enhver oversætter kender. I den nye oversættelse har man bevaret en række kerneord som nåde og frelse, men nogle af dem bliver omskrevet. At blive retfærdig gjort bliver til tider at blive accepteret af Gud (Gal 2,16) eller at blive er klæ ret skyldfri (Rom 3,24). Det er på mange måder dækkende, men det betyder jo, at man ikke kan bruge bi bel oversættelsen, når man vil se, hvorledes Paulus bruger ordet retfær dig gø re. Besynderligt nok bruger man i oversættelsen også et mere teknisk sprog. Loven kaldes f.eks. of te for Toraen (f.eks. Rom 3,21f.31), et ord som gennemsnitsdanskeren næp pe kender. Man fornemmer, at oversættelsen hører hjemme i en vækkelsestradition. Or det frelser dukker ofte op, selvom det ikke findes i grundteksten. Ordet kristen og udtrykket at blive kristen findes i oversættelsen mangfoldige steder, selvom det er en sjælden udtryksform i NT. INDHOLDET Oversættelsen tilføjer en række forklarende led (se understregninger). Jesus spørger ifølge Mark 10,38: Kan I følge mig i den smertefulde dåb, som jeg skal igen nem? Gud har givet Je sus et navn og en position (Fil 2,9). Sådanne forklaringer er der mange af, og det betyder, at den bliver ordrig og omfattende. Problemet med en sådan forklarende oversæt telse er, at man i endnu højere grad bliver afhængig af oversætterens forståelse af teksten. Forskellen på evangelierne bliver f.eks. glattet ud, når Himmeriget hos Matthæus konsekvent gengives med Guds rige. På den måde får vi den samme formulering i de tre første evangelier, men det stemmer jo ikke med originalteksterne. En vis forfladigelse af teksten rummer oversættelsen også. I himmelrøsten ved Jesu dåb hed der det traditionelt, at Gud har fundet velbehag i Jesus. Men det bliver i den nye gengivelse: Ham er jeg fuldt ud tilfreds med (Matt 3,17). Her ser det næsten ud til, at Jesus har bestået en eksamen med et tilfredsstillende resultat! En decideret svipser findes i Joh 1,1. Her er formuleringen Ordet var Gud blevet til, at Or det var som Gud. Det kan ikke være oversætternes mening, at Jesus ikke var Gud (jf. Joh 20,28; 1 Joh 5,20). Det er et ærgerligt kiks. Til svarende er det ærgerligt, at omtalen af dåben er forsvundet i 1 Kor 12,13, og der kommer ef ter min opfattelse en distance til teksten, når lovgerninger nogle steder oversættes som dette at holde de jødiske love (f.eks. Gal 2,16f.21: 3,2.5). I dag er de jødiske love næppe et pro blem, men det er lovgerninger fortsat! APPETITVÆKKER Den nye bibeloversættelse har som alle andre sine fordele og sine ulemper. Et nærmere stu dium af teksten i f.eks. en bibelkreds kræver en oversættelse, der i højere grad er tro over for sprogbrugen hos de bibelske forfattere. Dette forbehold skal ikke skjule, at denne oversættelse er fremragende for især nye bibel læsere. Barrieren mellem Bibelens sprog og vort hverdags sprog bliver mindre, og det er umådeligt vigtigt. 4 MF bladet 2 MAR 2008

5 Den nye Aftale Den Nye Aftale Det Nye Testamente på nudansk Det Danske Bibelselskab,169 kr. Af Peter Søes Sognepræst i Skelgårdskirken på Amager DEN BEDSTE ANBEFALING Forleden søndag efter gudstjenesten havde jeg en snak med en ung mand. Han er ny i troen, og det er vidunderligt at få lov til at gå nogle af de første skridt på troens vej sammen med ham. Den søndag talte vi om bibellæsning; det er jo en af de ting, der er nye for ham, og han synes helt forståeligt at det er svært. Men nu er der kommet en slags gennembrud. For han fik Den nye Aftale i julegave, og den har gjort det lettere for ham. Simpelthen fordi jeg forstår, hvad det betyder, som han sagde. Bedre anbefaling kan Den nye Aftale ikke få. Og ingen af de kritiske bemærkninger i denne anmeldelse kan slå skår i min glæde over det, som bogen betyder for min nye, kristne bror. Eller for de mange andre danskere, der har fået lettere ved at forstå, hvad der står i Bibelen. Bibelselskabet fortjener derfor stor ros for at have givet sig i kast med udfordringen en oversættelse af Ny Testamente til nudansk. NUDANSK Man kan altid diskutere, hvad der er»nudansk«. Jeg synes, oversættergruppen har ramt et godt sprogleje; det er ikke poppet eller»ungt«på nogen påtaget måde. Der er væsentligt flere punktummer end i 1992-oversættelsen, og der er gjort meget ud af at undgå ord som nåde, retfærdighed og pagt, som de fleste danskere ikke forstår. Det er indlysende, at det en del steder giver en mere upræcis oversættelse, men det er som jeg ser det en nødvendig pris at betale. Nogle formuleringer er overraskende, f.eks. når Jesus siger I er heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden i stedet for Salige er de fattige i Ånden. Det er nok et spørgsmål om temperament, om man synes, det er forfriskende og giver nye vinkler på en kendt tekst, eller om man synes, det er for upræcist. I sidste tilfælde kan man jo bare finde sin 1992-bibel frem. SERIØSE PROBLEMER Imidlertid er der også steder, hvor det ikke bare er et spørgsmål om temperament. Tekster, hvor Den nye Aftale efter mit skøn går fejl af grundtekstens mening. Det er der også i 1992-bibelen, og det vil der være i enhver oversættelse. Men der er mange i Den nye Aftale, og en del af dem er alvorlige. Det gælder f.eks. de tekster, som direkte siger, at Jesus er Gud. I Joh 1,18 kaldes han i grundteksten den enbårne Gud, som er i Faderens favn oversættelsen gengiver det med den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, mens Den nye Aftale har hans [=Guds] eneste søn, der er tæt på sin far. Den oversættelse er fatal, synes jeg, især fordi der er tale om en tendens. I Joh 1,1 bliver grundtekstens kontante Ordet var Gud til det mere afdæmpede det [=Guds ord] var en del af ham. Og i tekster som ApG 20,28; Rom 9,5; Tit 2,13 og 1 Joh 5,20 er bekendelsen til Jesus som Gud helt forsvundet; kun i Joh 20,28 kan man finde den. INDLEDNINGER Et andet problem er de indledninger, de enkelte skrifter er forsynet med. Jeg må indrømme, at jeg håber, de fleste springer dem over. De er fulde af synspunkter om dateringer og ægthed fra den kritiske bibelforskning, som næppe øger tekstens forståelighed, men som generelt præsenteres med en skråsikkerhed, der i længden er temmelig trættende. HVAD MED DEN GAMLE AFTALE? Hertil kommer et lidt kompliceret problem. Oversættergruppen har lagt vægt på, at Ny Testamente er skrevet på datidens hverdagssprog, og at det derfor er naturligt at gengive det på nutidens hverdagssprog. Det har de ret i, men det er ikke hele sandheden. For Ny Testamente henter jo ikke bare sin tankegang, men ofte også sin sprogbrug fra Gammel Testamente. I Den nye Aftale kommer det kun frem, hvor der er direkte citater; de flere tusinde steder, hvor der bruges GT-formuleringer, uden at det er et citat, opdager læseren simpelthen ikke. Og det er ærgerligt! Det skal dog ikke skygge for Den nye Aftales mange kvaliteter, men alt i alt håber jeg, at de, der fik den i julegave, ønsker sig Bibelen på hverdagsdansk til næste jul. MF bladet 2 MAR

6 Kurt Christensen Professor dr. theol. brændpunkt BRÆNDPUNKT tager aktuelle teologiske og kirkelige problemstillinger op. Kristendommen under beskydning Vi lever i en verden, hvor tingene hurtigt kan ændre sig. Det oplever vi på det økonomiske område. Nogle hundrede tusinde amerikanere, som har problemer med at betale deres boliglån, kan bringe verdensøkonomien i svingninger. Og på det politiske felt kan et dusin terrorister, der flyver ind i et par tårne, ændre verdens politiske klima. KRISTENDOMSKRITIK HAR VIND I SEJLENE Også på det religiøse område kan tingene ændre sig næsten fra den ene dag til den anden. Hvor det for nogle få år siden var in at være religiøst optaget, har kritikken af religionen og kristendommen inden for de sidste par år tilsyneladende fået vind i sejlene. Og måske hænger det sammen med angrebet på World Trade Center i New York d. 11. september Da manifesterede det sig, hvad folk egentlig godt vidste på forhånd, nemlig at religiøsitet ikke blot er af det gode. Under alle omstændigheder er det påfaldende, at siden 11. september har angrebene på ikke blot radikal islam, men også religion i almindelighed og kristendommen i særdeleshed, taget til. Det gælder på den internationale scene, hvor bøger af Richard Dawkins, Christopher Hitchens og Sam Harris sælger i store oplag. Og det gælder nationalt, hvor eksempelvis Jyllands-Postens lederskribenter ikke levner megen plads for levende tro af nogen art. FIND DE SVAGE PUNKTER Skal vi da som kristne stikke hovedet i busken, holde lav profil i bevidstheden om, at det nu engang er kristnes lod at blive forfulgt her i verden, og håbe på, at uvejret snart driver over? Det er ikke den eneste mulige reaktion og måske heller ikke den rette. Snarere skal vi vurdere, om nogle af kritikpunkterne har noget på sig. Og hvor det er tilfældet, skal vi selvfølgelig, hvor det er muligt, søge at ændre på tingene. Men andre sider af kritikken er efter mit skøn urimelig eller bygger på en ateistisk grundholdning. Denne form for kritik må vi søge at imødegå med de argumenter, som nu er til rådighed. Og her er vi ikke blot overladt til vor egen opfindsomhed og skarpsindighed. Rundt omkring i verden sidder der veludrustede kristne, mange også med en naturvidenskabelig baggrund, som peger på de svage punkter i kristendomskritikkernes argumentation. Et eksempel på dem er professor Alister McGrath fra Oxford, hvis bog The Dawkins Delusion? ser kritisk på holdbarheden af Richard Dawkins argumentation. HEN TIL KIRKENS DØR Man må selvfølgelig overveje, hvor meget krudt man skal investere i et sådant kristendomsforsvar. På den ene side er det ikke det vigtigste, vi kan gøre som kristne. Der er næppe mange, som kommer til tro på Jesus Kristus blot ved at deres intellektuelle modforestillinger bliver fjernet. På den anden side kan man slet ikke udelukke, at der er mennesker, som på grund af deres intellektuelle tvivl bliver hindret i overhovedet at lægge øre til det kristne budskab. Så billedligt talt kan kristendomsforsvaret i bedste fald føre mennesker hen til kirkens dør. Dér kan vi så håbe, at de bliver tilskyndet til at gå ind for at lytte til det evangelium, som kan skabe tro på Jesus Kristus. Kurt Christensen underviser i den nye ateisme og religionskritik syv mandage kl til og med den 17. marts. Fri entré. Undervisningen kan høres via lydfiler på LÆS Kurts anmeldelse af Illusionen om Gud i Ichthys 2/2008. Udkommer i maj. 6 MF bladet 2 MAR 2008

7 LÆS mere udførlig anmeldelse af de to nye bibeloversættelser i Ichthys 2/2008. Udkommer i maj. LARS HELLMUND Stud.theol. MF er et supplement, som udfylder den del af mit åndelige liv, som Uni ikke kan Af studerende ved Menighedsfakultetet Bevæbnet med fordomme gik JAKOB jeg ESMARCHså derover - en stud.theol. fra universitetet møder Menighedsfakultetet JEG STUDERER teologi på Aarhus Universitet, hedder Lars, er 22 år, født i England, opvokset i Jylland, og berejst verden rundt. Som barn kom jeg til at stå ansigt til ansigt med nye kulturer og tanker, men jeg vil ikke betegne min opvækst som særligt kristen, snarere som kulturtænker med filosofisk fortegn. Disse rejser og indtryk gav dog stof til eftertanke og satte gang i en søgen. Ung filosof fandt troen på Gud Da jeg blev 16 mødte jeg en ven fra tidligere, som ledte mig frem til et vendepunkt i mit liv, Kristus. Nok var jeg blevet konfirmeret nogle år før, men det var gledet i baggrunden. Nu fik jeg en genopdagelse, og langsomt fandt mine spørgsmål svar. Jeg fandt troen på Gud, og Bibelen blev en kilde til at forstå de ting, som sætter sig fast hos en ung filosof. Jeg kom i en frikirke, men kom også rundt til andre kirker og hørte mange syn på tingene. Jeg sugede til mig fra alle kanter og læste ivrigt bøger og spurgte ind til alt. Det blev klart for mig, at dette var noget, jeg havde lyst til at beskæftige mig dybere med. Som jeg modnedes, skiftede jeg til folkekirken. Historisk-kritisk Jeg blev optaget på Aarhus Universitet (Uni) på teologi i 2005, og flyttede til Århus sammen med min kæreste. Teologisk var - og er - jeg stærkt historisk-kritisk, så Uni gav mig lige det, jeg søgte. På trods af god undervisning var der dog noget, som manglede. I 2007 fik jeg en opfordring til at kikke over på Menighedsfakultetet (MF). Bevæbnet med fordomme gik jeg så derover. Det stod mig hurtigt klart, at ikke meget holdt stik, og i stedet fik jeg et positivt indtryk. Åbne arme på Menighedsfakultetet MF er et friskt sted, hvor der bliver diskuteret teologi åbent, modsat Det Teologiske Fakultet (TF), hvor dette mangler. Med åbne arme tog MF imod mig, og der var straks gang i saglige debatter. Jeg mødte et familiært sammenhold, både i bøn og debat, hvor teologien kom i spil imellem de studerende. Jeg er stadig TF er, men har nu også min gang her på MF og er undervejs blevet imødekommet på mange områder. Jeg fik lov at bruge MF s andagtsrum på en ide, jeg havde for mine studievenner. Jeg fik lov til at invitere min svigerfar, som kom og holdte foredrag om bibel og hverdagsdansk. Jeg fik supplerende undervisning, som gav udbytte til eksamen, og jeg fik sågar en mentor til mine spørgsmål. MF har hver gang, jeg har haft en ide, et spørgsmål eller en forespørgsel været åben, og det er fedt for en ambitiøs mand som mig. MF er et supplement, som udfylder den del af mit åndelige liv, som Uni ikke kan, og det er rart at finde de brikker i mit studie, som gør billedet mere helt. MF har hver gang, jeg har haft en ide, et spørgsmål eller en forespørgsel været åben, og det er fedt for en ambitiøs mand som mig MF bladet 2 MAR

8 ID Ændringer vedr. abonnement - ring venligst ØKONOMI Walther Plauborg Hansen Forretningsførerer Gaverne følger behovet Tak for de mange gaver Menighedsfakultetet (MF) har modtaget særligt i efteråret og december måned. Det har været helt overvældende. I de syv første måneder af regnskabsåret (juli januar) modtog vi 3,9 mio. kr. i gaver, og det er kr. mere end i samme måneder året før. MF har et rekordstort budget i år. Det skyldes primært, at vi med to hold studerende uden SU må uddele kr. i stipendier. For at få dækket alle udgifter i dette regnskabsår er der frem til udgangen af juni behov for godt kr. mere, end vi modtog i samme periode sidste år. Derfor beder vi om jeres fortsatte støtte. KALENDER 2008 Marts April 3. Kl : Kurt Christensen: Den nye religionskritik 6. Kl : Ronald Boyd MacMillan: Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke? 10. Kl : Kurt Christensen: Den nye religionskritik 17. Kl : Kurt Christensen: Den nye religionskritik 26. Kl.13-15: PULS Debat om Indre Mission og dets plads i kirkebilledet i dag. Jens Olesen og Anders Dalgaard medvirker 30 marts-1. april: Retræte for studerende på Hellig Kors Kloster 16. Kl : Yours is the Kingdom. A systematic Theology of the Lords Prayer v. professor Gerald Bray Kl : Recent work among Evangelical Anglicans about the interpretation of Scripture v. professor Gerald Bray Sponsor af MF bladet: Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker I ØVRIGT Har vi lært noget? Pastor Per Damgaard Pedersen Per Damgaard Pedersen skriver I øvrigt i Per er MF-teolog, bor i Yerevan i Armenien, hvor han arbejder for Dansk Armeniermission som konsulent for den Armenske Kirkes leder. Per underviser også kommende præster og er rådgiver på kirkens præsteseminarium. Det kommer bag på mig hver gang. At åndelige modsætninger kan være så hårde. Som nu debatten om ligestilling mellem kvindelige og mandlige præster. Den var krads. Og selv om den vist nok er lagt til ro for denne gang, er den nok ikke slut endnu. Og har vi så lært noget? Det er jo altid et godt spørgsmål. Jeg har da i alt fald lært, at der er nogen, som opfatter mig på en helt anden måde, end jeg opfatter mig selv. At vi er noget af det, kirken har mindst brug for og faktisk godt kunne undvære. Flere er for længst ude over det stadium, hvor de blot ryster på hovedet af os, der har en traditionel forståelse af, hvem der skal være præst. Der er nogle, som i lang tid har stået på spring for at give os en mavepumper. Som synes, vi har fortjent den, og som gerne så, vi fik arbejdsforbud. At man med sine holdninger kan fremkalde så voldsomme reaktioner, er noget, der godt kan få en til at tvivle på sig selv. Jeg føler mig underligt tilpas. Vel nærmest ligesom nogle af de kvindelige præster, jeg har været med til at give af grovfilen. Nu har jeg selv lært, hvordan det føles. Og så har jeg lært, at den gamle vits ikke længere er sjov. Den der med: Vi vil jo alle tjene Gud. De gør det på deres måde, vi gør det på hans. Den er ikke sjov. For det er jo det, der er spørgsmålet. Debattens kerne drejer sig om, hvem der har Gud på sin side. Gad vide om det ikke er derfor, den er så krads? Lyt til foredrag på

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Mattæus 18, 1-14

22. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Mattæus 18, 1-14 22. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Mattæus 18, 1-14 Herre Jesus, stærk og mild, gyd din kraft, og tænd din ild i vort lunkne indre! Du, som gør den svage stærk, gør os varme for dit værk,

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Hvordan ser vi Gud? Hvordan ser vi på Gud? Hvad siger ordet Gud os? Hvad forstår vi ved Gud? Hvad betyder Gud for os?

Hvordan ser vi Gud? Hvordan ser vi på Gud? Hvad siger ordet Gud os? Hvad forstår vi ved Gud? Hvad betyder Gud for os? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. januar 2016 Kirkedag: Septuagesima/B Tekst: Matt 25,14-30 Salmer: SK: 754 * 447 * 449 * 370 * 714 * 511,6 * 57 LL: 754 * 370 * 714 * 511,6 * 57 Hvordan

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Den engelske biolog Richard Dawkins er en mand, der lyttes meget til i disse år. Han er kendt for det, der kaldes en videnskabelig ateisme.

Den engelske biolog Richard Dawkins er en mand, der lyttes meget til i disse år. Han er kendt for det, der kaldes en videnskabelig ateisme. PRÆDIKEN TIL MORGENSANG I GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE 29.10.2010 v/ Jesper Hougaard Larsen, flygtninge-indvandrerpræst ved Skt. Knuds Kirke og Gråbrødre Klosterkirke, Odense. Den engelske biolog Richard Dawkins

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 8. december 2013 Kirkedag: 2.s.i advent/b Tekst: Matt 25,1-13 Salmer: SK: 268 * 447 * 49 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6 LL: 268 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja!

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. oktober 2015 Kirkedag: 20.s.e.Trin/A Tekst: Matt 22,1-14 Salmer: SK: 291 * 416 * 175 * 475,1 * 589 LL: 291 * 612 * 416 * 175 * 475,1 * 589 Har I nogen

Læs mere

Tale i Engesvang d. 15/4-10

Tale i Engesvang d. 15/4-10 Tale i Engesvang d. 15/4-10 ved Daniel Præstholm (Voldsomt): Hvorfor lever I imod Guds ord? I handler efter jeres egen vilje og ikke efter vor Faders! Hvis I ikke begynder at fokusere på Kristus, som den,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over Nytårsdag 2014. Domkirken 14.00: 712 Vær velkommen, 713 For dig, O Herre, 717 I går, 588 Herre gør, 118 Julen har englelyd. Nadver: 587 Guds egen kære søn. Nu ligger der så et ubrugt år foran os. Sådan

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 Vor Gud og Fader uden lige! da blomstrer rosen i dit rige,

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere