bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser"

Transkript

1 MAR bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser Den Nye Aftale og Bibelen på hverdagsdansk. Begge udgivelser er et forsøg på at kommunikere evangeliet i et mere forståeligt sprog for den moderne dansker. Hvor godt er dette lykkedes? MF bladet har bedt to MFteologer give deres vurdering. Håndslag og kvindelige præster læs s. 2 og 8 MF bladet 2 MAR

2 LEDER Jørgen Jørgensen Formand for MFs bestyrelse Et håndslag - eller håndkantslag? Det begyndte med en overvejelse om et ordinationsritual i Viborg - det udviklede sig til en krig. Hvem vandt? Ingen. Modstanderne mod ordningen med kvindelige præster tabte. De blev løjet alt muligt på af vandrehistorier og gamle episoder. Rygter og løgnehistorier blev garneret med så meget sandhed, at de fuskede tal i Politiken ikke blev helt løgn, men kun redskaber for løgnen. Tilhængerne tabte. For alle, der lader løgn, fortielse og sladder tale for sig, mister åndskraft og troværdighed. Folket tabte. Det har ikke øget lysten til at høre om Jesus for de mange, der lever uden kontakt til bibel, menighed eller aktivt trosliv. Menighederne tabte. Der sidder mange på kirkebænkene, der ikke forstår, hvorfor dette var nødvendigt - og som er kede af hele balladen. En hel del unge blev bekræftet i, at fremtiden ligger ikke i folkekirken. Nu sidder vi her og puster ud. Jeg har et håb om, at vi nu gennem biskoppernes undersøgelse af mobning i folkekirken, kan få dokumentation for, at det hele var en storm i et glas vand, og at vore biskopper vil offentliggøre resultatet af deres undersøgelse. At alle i folkekirken indser: En strid om ordination af kvinder til præsteembedet har en høj pris under de nuværende omstændigheder. Vi kan være uenige om mangt og meget og diskutere det pænt og ordentligt, men dette emne sætter sindene i kog i en sådan grad, at vi bør være varsomme med at bringe det alt for meget på bane i øjeblikket, og vi appellerer til tilhængerne om at fare med lempe. At vi på Menighedsfakultetet (MF) kan stå sammen om en Kristus-tro forkyndelse til frelse fra den evige fortabelse. En forkyndelse der ånder af tillid og kærlighed til Guds ord. Vi har brug for MF i denne fase, og MF har brug for, at I, der læser dette, vedkender jer jeres del af ansvaret: At bede for folk og kirke, at forkyndelsen må slå igennem til fornyelse af os selv, vore menigheder og vort folk. Så hvidt, så godt I januar blev Danmark europamester i håndbold for herrer - godt anført af målmand Kasper Hvidt. Så hvidt, så godt, stod der meget rammende i en avisoverskrift. I januar tog en gruppe studerende godt anført af Mads Peter Kruse fat på vandskuring af kaffestuen og tilhørende gang. På blot tre dage blev Menighedsfakultetet forvandlet til et lysere og mere indbydende studiested. Så hvidt, så godt. Undervisning om den nye religionskritik Professor, dr. theol. Kurt Christensen tager udfordringen op fra den nye ateisme og religionskritik og giver i et undervisningsforløb svar på tiltale. Undervisningen er åben for alle interesserede og forløber alle mandage fra den 4. februar til og med 17. marts. Alle aftener kl Undervisningen bliver lagt ud på som lydfiler. Gæsteforelæsning om den forfulgte kirke Torsdag den 6. marts kl vil Ronald Boyd-MacMillan holde forelæsning om emnet: Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke? Ronald Boyd-MacMilllan arbejder blandt forfulgte kirker verden over og er ansat i organisationen Open Doors International. Entré: 50 kr. KOLOFON MF bladet Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Marts årgang Oplag: Tryk: Øko-Tryk Skjern Grafisk Design: Graphic Care MF bladet udkommer 8 gange årligt: januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og december. REDAKTION Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Informationsmedarbejder Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Levi D. Kristiansen Stud.theol. Christian Rasmussen REDAKTIONSUDVALG Mette Swartz Andersen 2 MF bladet 2 MAR 2008

3 To friske bibeloversættelser Danskerne er tilsyneladende vilde med Bibelen. Siden udgivelsen af Den Nye Aftale og Bibelen på hverdagsdansk sidste efterår er oplagene revet væk og trykkerierne sat på overarbejde. På de følgende tre sider kigger MF bladet på baggrunden for og indholdet af de nye oversættelser. Af Christian Rasmussen stud.theol. I november 2007 udkom to nye danske bibeloversættelser. Den Nye Aftale er udgivet af Det Danske Bibelselskab og er en nyoversættelse af Det Nye Testamente. Bibelen på hverdagsdansk er udgivet af Forlaget Scandinavia og er en revideret oversættelse af både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Dog er Romerbrevet og Galaterbrevet nyoversat. Under udarbejdelsen af begge udgaver har fokus været på indholdet frem for det sproglige udtryk. Det vil sige, at man i højere grad har vægtet at gengive tekstens mening end en egentlig ordret oversættelse. SEX OG FLØDESKUMSKAGER Derfor skal Den Nye Aftale heller ikke erstatte den autoriserede oversættelse fra 1992, men den er tænkt som et godt supplement, siger Tine Lindhardt, generalsekretær i Det Danske Bibelselskab. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at Den Nye Aftale ikke er en light-udgave af Det Nye Testamente. Vi har oversat direkte fra den græske grundtekst. Uden at forfalde til slang, gade- eller sms-sprog har vi forsøgt at ramme et almindeligt, mundret nudansk, som gør teksten lettere tilgængelig, så man ikke skal bruge sine kræfter på det, men kan bruge dem på indholdet. Eksempelvis er bønnen Led os ikke i fristelse i Fadervor gengivet med Lad være med at sætte os på prøve, fordi ordet fristelse i dag mere leder tankerne hen på sex og flødeskumskager, end på om vi kommer ud i prøvelse. AFTALE BEDRE END TESTAMENTE Med hensyn til valget af titlen, Den Nye Aftale, kommenterer Tine Lindhardt, så er det jo sådan, at hvis du spørger folk i dag, hvad et testamente er, så vil de sige noget i retning af den sidste vilje. Så kunne man bruge ordet pagt, men det er også et lettere antikveret ord, hvis betydning fint dækkes af ordet aftale. HVORFOR NY OVERSÆTTELSE? Jacob Vium, der er forlagsredaktør på Forlaget Scandinavia, siger: Vi har udgivet Bibelen på hverdagsdansk af den simple grund, at Bibelen bør læses - ikke bare som et opslagsværk, der står på hylden det meste af tiden. Visionen bag at lave en udgave på et nutidigt hverdagsdansk er, at endnu flere skal læse denne helt enestående bog og komme til at kende det gode budskab. Vi vil ikke acceptere, at Bibelen er for svær at forstå. LÆS mere udførlig anmeldelse af de to nye bibeloversættelser i Ichthys 2/2008. Udkommer i maj. MF bladet 2 MAR

4 Bibelen på hverdagsdansk Bibelen på hverdagsdansk Forlaget Scandinavia, kr. Af Peter Legarth Professor i Ny Testamente Når man skal oversætte, skal fokus rettes mod tekstens mening. Det nytter ikke at oversætte ord for ord og skabe nye bibelske vendinger på dansk. Sådan kunne man gøre tidligere, da kirken var kulturbærende. Men i dag må man oversætte Bibelen til hverdags sprog, hvis ellers man vil nå nutidens menneske med det bibelske budskab. Derfor må man hilse det velkomment, at vi har fået en bibeloversættelse, som tager sigte på netop hverdagsdansk. SPROGET Man kan få lidt af en aha-oplevelse ved at bruge en ny bibeloversættelse. En erfaren bibellæser vænner sig til bestemte formuleringer, og da er det forfriskende at læse en ny oversættelse. Der er her lagt stor vægt på at undgå tunge og komplicerede formuleringer. Sproget er mundret og ligetil. Og især i for tællingerne er det en fornøjelse at gå på opdagelse. Det har sin pris at vælge utraditionelle udtryksformer. Man kan tabe i præcision. Og det er en vanskelig balanceakt, som enhver oversætter kender. I den nye oversættelse har man bevaret en række kerneord som nåde og frelse, men nogle af dem bliver omskrevet. At blive retfærdig gjort bliver til tider at blive accepteret af Gud (Gal 2,16) eller at blive er klæ ret skyldfri (Rom 3,24). Det er på mange måder dækkende, men det betyder jo, at man ikke kan bruge bi bel oversættelsen, når man vil se, hvorledes Paulus bruger ordet retfær dig gø re. Besynderligt nok bruger man i oversættelsen også et mere teknisk sprog. Loven kaldes f.eks. of te for Toraen (f.eks. Rom 3,21f.31), et ord som gennemsnitsdanskeren næp pe kender. Man fornemmer, at oversættelsen hører hjemme i en vækkelsestradition. Or det frelser dukker ofte op, selvom det ikke findes i grundteksten. Ordet kristen og udtrykket at blive kristen findes i oversættelsen mangfoldige steder, selvom det er en sjælden udtryksform i NT. INDHOLDET Oversættelsen tilføjer en række forklarende led (se understregninger). Jesus spørger ifølge Mark 10,38: Kan I følge mig i den smertefulde dåb, som jeg skal igen nem? Gud har givet Je sus et navn og en position (Fil 2,9). Sådanne forklaringer er der mange af, og det betyder, at den bliver ordrig og omfattende. Problemet med en sådan forklarende oversæt telse er, at man i endnu højere grad bliver afhængig af oversætterens forståelse af teksten. Forskellen på evangelierne bliver f.eks. glattet ud, når Himmeriget hos Matthæus konsekvent gengives med Guds rige. På den måde får vi den samme formulering i de tre første evangelier, men det stemmer jo ikke med originalteksterne. En vis forfladigelse af teksten rummer oversættelsen også. I himmelrøsten ved Jesu dåb hed der det traditionelt, at Gud har fundet velbehag i Jesus. Men det bliver i den nye gengivelse: Ham er jeg fuldt ud tilfreds med (Matt 3,17). Her ser det næsten ud til, at Jesus har bestået en eksamen med et tilfredsstillende resultat! En decideret svipser findes i Joh 1,1. Her er formuleringen Ordet var Gud blevet til, at Or det var som Gud. Det kan ikke være oversætternes mening, at Jesus ikke var Gud (jf. Joh 20,28; 1 Joh 5,20). Det er et ærgerligt kiks. Til svarende er det ærgerligt, at omtalen af dåben er forsvundet i 1 Kor 12,13, og der kommer ef ter min opfattelse en distance til teksten, når lovgerninger nogle steder oversættes som dette at holde de jødiske love (f.eks. Gal 2,16f.21: 3,2.5). I dag er de jødiske love næppe et pro blem, men det er lovgerninger fortsat! APPETITVÆKKER Den nye bibeloversættelse har som alle andre sine fordele og sine ulemper. Et nærmere stu dium af teksten i f.eks. en bibelkreds kræver en oversættelse, der i højere grad er tro over for sprogbrugen hos de bibelske forfattere. Dette forbehold skal ikke skjule, at denne oversættelse er fremragende for især nye bibel læsere. Barrieren mellem Bibelens sprog og vort hverdags sprog bliver mindre, og det er umådeligt vigtigt. 4 MF bladet 2 MAR 2008

5 Den nye Aftale Den Nye Aftale Det Nye Testamente på nudansk Det Danske Bibelselskab,169 kr. Af Peter Søes Sognepræst i Skelgårdskirken på Amager DEN BEDSTE ANBEFALING Forleden søndag efter gudstjenesten havde jeg en snak med en ung mand. Han er ny i troen, og det er vidunderligt at få lov til at gå nogle af de første skridt på troens vej sammen med ham. Den søndag talte vi om bibellæsning; det er jo en af de ting, der er nye for ham, og han synes helt forståeligt at det er svært. Men nu er der kommet en slags gennembrud. For han fik Den nye Aftale i julegave, og den har gjort det lettere for ham. Simpelthen fordi jeg forstår, hvad det betyder, som han sagde. Bedre anbefaling kan Den nye Aftale ikke få. Og ingen af de kritiske bemærkninger i denne anmeldelse kan slå skår i min glæde over det, som bogen betyder for min nye, kristne bror. Eller for de mange andre danskere, der har fået lettere ved at forstå, hvad der står i Bibelen. Bibelselskabet fortjener derfor stor ros for at have givet sig i kast med udfordringen en oversættelse af Ny Testamente til nudansk. NUDANSK Man kan altid diskutere, hvad der er»nudansk«. Jeg synes, oversættergruppen har ramt et godt sprogleje; det er ikke poppet eller»ungt«på nogen påtaget måde. Der er væsentligt flere punktummer end i 1992-oversættelsen, og der er gjort meget ud af at undgå ord som nåde, retfærdighed og pagt, som de fleste danskere ikke forstår. Det er indlysende, at det en del steder giver en mere upræcis oversættelse, men det er som jeg ser det en nødvendig pris at betale. Nogle formuleringer er overraskende, f.eks. når Jesus siger I er heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden i stedet for Salige er de fattige i Ånden. Det er nok et spørgsmål om temperament, om man synes, det er forfriskende og giver nye vinkler på en kendt tekst, eller om man synes, det er for upræcist. I sidste tilfælde kan man jo bare finde sin 1992-bibel frem. SERIØSE PROBLEMER Imidlertid er der også steder, hvor det ikke bare er et spørgsmål om temperament. Tekster, hvor Den nye Aftale efter mit skøn går fejl af grundtekstens mening. Det er der også i 1992-bibelen, og det vil der være i enhver oversættelse. Men der er mange i Den nye Aftale, og en del af dem er alvorlige. Det gælder f.eks. de tekster, som direkte siger, at Jesus er Gud. I Joh 1,18 kaldes han i grundteksten den enbårne Gud, som er i Faderens favn oversættelsen gengiver det med den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, mens Den nye Aftale har hans [=Guds] eneste søn, der er tæt på sin far. Den oversættelse er fatal, synes jeg, især fordi der er tale om en tendens. I Joh 1,1 bliver grundtekstens kontante Ordet var Gud til det mere afdæmpede det [=Guds ord] var en del af ham. Og i tekster som ApG 20,28; Rom 9,5; Tit 2,13 og 1 Joh 5,20 er bekendelsen til Jesus som Gud helt forsvundet; kun i Joh 20,28 kan man finde den. INDLEDNINGER Et andet problem er de indledninger, de enkelte skrifter er forsynet med. Jeg må indrømme, at jeg håber, de fleste springer dem over. De er fulde af synspunkter om dateringer og ægthed fra den kritiske bibelforskning, som næppe øger tekstens forståelighed, men som generelt præsenteres med en skråsikkerhed, der i længden er temmelig trættende. HVAD MED DEN GAMLE AFTALE? Hertil kommer et lidt kompliceret problem. Oversættergruppen har lagt vægt på, at Ny Testamente er skrevet på datidens hverdagssprog, og at det derfor er naturligt at gengive det på nutidens hverdagssprog. Det har de ret i, men det er ikke hele sandheden. For Ny Testamente henter jo ikke bare sin tankegang, men ofte også sin sprogbrug fra Gammel Testamente. I Den nye Aftale kommer det kun frem, hvor der er direkte citater; de flere tusinde steder, hvor der bruges GT-formuleringer, uden at det er et citat, opdager læseren simpelthen ikke. Og det er ærgerligt! Det skal dog ikke skygge for Den nye Aftales mange kvaliteter, men alt i alt håber jeg, at de, der fik den i julegave, ønsker sig Bibelen på hverdagsdansk til næste jul. MF bladet 2 MAR

6 Kurt Christensen Professor dr. theol. brændpunkt BRÆNDPUNKT tager aktuelle teologiske og kirkelige problemstillinger op. Kristendommen under beskydning Vi lever i en verden, hvor tingene hurtigt kan ændre sig. Det oplever vi på det økonomiske område. Nogle hundrede tusinde amerikanere, som har problemer med at betale deres boliglån, kan bringe verdensøkonomien i svingninger. Og på det politiske felt kan et dusin terrorister, der flyver ind i et par tårne, ændre verdens politiske klima. KRISTENDOMSKRITIK HAR VIND I SEJLENE Også på det religiøse område kan tingene ændre sig næsten fra den ene dag til den anden. Hvor det for nogle få år siden var in at være religiøst optaget, har kritikken af religionen og kristendommen inden for de sidste par år tilsyneladende fået vind i sejlene. Og måske hænger det sammen med angrebet på World Trade Center i New York d. 11. september Da manifesterede det sig, hvad folk egentlig godt vidste på forhånd, nemlig at religiøsitet ikke blot er af det gode. Under alle omstændigheder er det påfaldende, at siden 11. september har angrebene på ikke blot radikal islam, men også religion i almindelighed og kristendommen i særdeleshed, taget til. Det gælder på den internationale scene, hvor bøger af Richard Dawkins, Christopher Hitchens og Sam Harris sælger i store oplag. Og det gælder nationalt, hvor eksempelvis Jyllands-Postens lederskribenter ikke levner megen plads for levende tro af nogen art. FIND DE SVAGE PUNKTER Skal vi da som kristne stikke hovedet i busken, holde lav profil i bevidstheden om, at det nu engang er kristnes lod at blive forfulgt her i verden, og håbe på, at uvejret snart driver over? Det er ikke den eneste mulige reaktion og måske heller ikke den rette. Snarere skal vi vurdere, om nogle af kritikpunkterne har noget på sig. Og hvor det er tilfældet, skal vi selvfølgelig, hvor det er muligt, søge at ændre på tingene. Men andre sider af kritikken er efter mit skøn urimelig eller bygger på en ateistisk grundholdning. Denne form for kritik må vi søge at imødegå med de argumenter, som nu er til rådighed. Og her er vi ikke blot overladt til vor egen opfindsomhed og skarpsindighed. Rundt omkring i verden sidder der veludrustede kristne, mange også med en naturvidenskabelig baggrund, som peger på de svage punkter i kristendomskritikkernes argumentation. Et eksempel på dem er professor Alister McGrath fra Oxford, hvis bog The Dawkins Delusion? ser kritisk på holdbarheden af Richard Dawkins argumentation. HEN TIL KIRKENS DØR Man må selvfølgelig overveje, hvor meget krudt man skal investere i et sådant kristendomsforsvar. På den ene side er det ikke det vigtigste, vi kan gøre som kristne. Der er næppe mange, som kommer til tro på Jesus Kristus blot ved at deres intellektuelle modforestillinger bliver fjernet. På den anden side kan man slet ikke udelukke, at der er mennesker, som på grund af deres intellektuelle tvivl bliver hindret i overhovedet at lægge øre til det kristne budskab. Så billedligt talt kan kristendomsforsvaret i bedste fald føre mennesker hen til kirkens dør. Dér kan vi så håbe, at de bliver tilskyndet til at gå ind for at lytte til det evangelium, som kan skabe tro på Jesus Kristus. Kurt Christensen underviser i den nye ateisme og religionskritik syv mandage kl til og med den 17. marts. Fri entré. Undervisningen kan høres via lydfiler på LÆS Kurts anmeldelse af Illusionen om Gud i Ichthys 2/2008. Udkommer i maj. 6 MF bladet 2 MAR 2008

7 LÆS mere udførlig anmeldelse af de to nye bibeloversættelser i Ichthys 2/2008. Udkommer i maj. LARS HELLMUND Stud.theol. MF er et supplement, som udfylder den del af mit åndelige liv, som Uni ikke kan Af studerende ved Menighedsfakultetet Bevæbnet med fordomme gik JAKOB jeg ESMARCHså derover - en stud.theol. fra universitetet møder Menighedsfakultetet JEG STUDERER teologi på Aarhus Universitet, hedder Lars, er 22 år, født i England, opvokset i Jylland, og berejst verden rundt. Som barn kom jeg til at stå ansigt til ansigt med nye kulturer og tanker, men jeg vil ikke betegne min opvækst som særligt kristen, snarere som kulturtænker med filosofisk fortegn. Disse rejser og indtryk gav dog stof til eftertanke og satte gang i en søgen. Ung filosof fandt troen på Gud Da jeg blev 16 mødte jeg en ven fra tidligere, som ledte mig frem til et vendepunkt i mit liv, Kristus. Nok var jeg blevet konfirmeret nogle år før, men det var gledet i baggrunden. Nu fik jeg en genopdagelse, og langsomt fandt mine spørgsmål svar. Jeg fandt troen på Gud, og Bibelen blev en kilde til at forstå de ting, som sætter sig fast hos en ung filosof. Jeg kom i en frikirke, men kom også rundt til andre kirker og hørte mange syn på tingene. Jeg sugede til mig fra alle kanter og læste ivrigt bøger og spurgte ind til alt. Det blev klart for mig, at dette var noget, jeg havde lyst til at beskæftige mig dybere med. Som jeg modnedes, skiftede jeg til folkekirken. Historisk-kritisk Jeg blev optaget på Aarhus Universitet (Uni) på teologi i 2005, og flyttede til Århus sammen med min kæreste. Teologisk var - og er - jeg stærkt historisk-kritisk, så Uni gav mig lige det, jeg søgte. På trods af god undervisning var der dog noget, som manglede. I 2007 fik jeg en opfordring til at kikke over på Menighedsfakultetet (MF). Bevæbnet med fordomme gik jeg så derover. Det stod mig hurtigt klart, at ikke meget holdt stik, og i stedet fik jeg et positivt indtryk. Åbne arme på Menighedsfakultetet MF er et friskt sted, hvor der bliver diskuteret teologi åbent, modsat Det Teologiske Fakultet (TF), hvor dette mangler. Med åbne arme tog MF imod mig, og der var straks gang i saglige debatter. Jeg mødte et familiært sammenhold, både i bøn og debat, hvor teologien kom i spil imellem de studerende. Jeg er stadig TF er, men har nu også min gang her på MF og er undervejs blevet imødekommet på mange områder. Jeg fik lov at bruge MF s andagtsrum på en ide, jeg havde for mine studievenner. Jeg fik lov til at invitere min svigerfar, som kom og holdte foredrag om bibel og hverdagsdansk. Jeg fik supplerende undervisning, som gav udbytte til eksamen, og jeg fik sågar en mentor til mine spørgsmål. MF har hver gang, jeg har haft en ide, et spørgsmål eller en forespørgsel været åben, og det er fedt for en ambitiøs mand som mig. MF er et supplement, som udfylder den del af mit åndelige liv, som Uni ikke kan, og det er rart at finde de brikker i mit studie, som gør billedet mere helt. MF har hver gang, jeg har haft en ide, et spørgsmål eller en forespørgsel været åben, og det er fedt for en ambitiøs mand som mig MF bladet 2 MAR

8 ID Ændringer vedr. abonnement - ring venligst ØKONOMI Walther Plauborg Hansen Forretningsførerer Gaverne følger behovet Tak for de mange gaver Menighedsfakultetet (MF) har modtaget særligt i efteråret og december måned. Det har været helt overvældende. I de syv første måneder af regnskabsåret (juli januar) modtog vi 3,9 mio. kr. i gaver, og det er kr. mere end i samme måneder året før. MF har et rekordstort budget i år. Det skyldes primært, at vi med to hold studerende uden SU må uddele kr. i stipendier. For at få dækket alle udgifter i dette regnskabsår er der frem til udgangen af juni behov for godt kr. mere, end vi modtog i samme periode sidste år. Derfor beder vi om jeres fortsatte støtte. KALENDER 2008 Marts April 3. Kl : Kurt Christensen: Den nye religionskritik 6. Kl : Ronald Boyd MacMillan: Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke? 10. Kl : Kurt Christensen: Den nye religionskritik 17. Kl : Kurt Christensen: Den nye religionskritik 26. Kl.13-15: PULS Debat om Indre Mission og dets plads i kirkebilledet i dag. Jens Olesen og Anders Dalgaard medvirker 30 marts-1. april: Retræte for studerende på Hellig Kors Kloster 16. Kl : Yours is the Kingdom. A systematic Theology of the Lords Prayer v. professor Gerald Bray Kl : Recent work among Evangelical Anglicans about the interpretation of Scripture v. professor Gerald Bray Sponsor af MF bladet: Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker I ØVRIGT Har vi lært noget? Pastor Per Damgaard Pedersen Per Damgaard Pedersen skriver I øvrigt i Per er MF-teolog, bor i Yerevan i Armenien, hvor han arbejder for Dansk Armeniermission som konsulent for den Armenske Kirkes leder. Per underviser også kommende præster og er rådgiver på kirkens præsteseminarium. Det kommer bag på mig hver gang. At åndelige modsætninger kan være så hårde. Som nu debatten om ligestilling mellem kvindelige og mandlige præster. Den var krads. Og selv om den vist nok er lagt til ro for denne gang, er den nok ikke slut endnu. Og har vi så lært noget? Det er jo altid et godt spørgsmål. Jeg har da i alt fald lært, at der er nogen, som opfatter mig på en helt anden måde, end jeg opfatter mig selv. At vi er noget af det, kirken har mindst brug for og faktisk godt kunne undvære. Flere er for længst ude over det stadium, hvor de blot ryster på hovedet af os, der har en traditionel forståelse af, hvem der skal være præst. Der er nogle, som i lang tid har stået på spring for at give os en mavepumper. Som synes, vi har fortjent den, og som gerne så, vi fik arbejdsforbud. At man med sine holdninger kan fremkalde så voldsomme reaktioner, er noget, der godt kan få en til at tvivle på sig selv. Jeg føler mig underligt tilpas. Vel nærmest ligesom nogle af de kvindelige præster, jeg har været med til at give af grovfilen. Nu har jeg selv lært, hvordan det føles. Og så har jeg lært, at den gamle vits ikke længere er sjov. Den der med: Vi vil jo alle tjene Gud. De gør det på deres måde, vi gør det på hans. Den er ikke sjov. For det er jo det, der er spørgsmålet. Debattens kerne drejer sig om, hvem der har Gud på sin side. Gad vide om det ikke er derfor, den er så krads? Lyt til foredrag på

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere