Landsbyggefonden april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyggefonden april 2016"

Transkript

1 Landsbyggefonden april 2016 Brugervejledning 2016 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunaleog regionale ældreboliger, samt bebyggelser der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse 7. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Processen for lånindberetning 4 3. Generelle oplysninger 4 4. Lånindberetningssystemet Adgang til sitet Boligorganisationsoversigt Afdelingsoversigt Lånoversigt (lån i afdelinger) Lån detaljer Tilføj lån Match lån Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring Afdelingsvis Samtlige afdelinger på en gang Generelt revisor Anvendte symboler mv Brødkrummen Status ikoner Infotekster Tildeling af rettigheder til NemID Boligorganisation, kommune m.fl Revisorer Spørgsmål mv. 20 2

3 1. Indledning Der er i lov om almene boliger, bekendtgørelse om drift af almene boliger, samt Landsbyggefondens regulativ af 1. oktober 2013 fastsat regler for boligorganisationernes indbetalinger af dispositionsfondsmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. I lighed med indberetningen for 2015 gælder følgende: - Alle lån i alle boligafdelinger skal indberettes - Det er muligt at se tidligere års indberetninger ( ) - Afdelinger, der tidligere år alene har haft udamortiserede lån, og hvor der ikke kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt Oplysningerne om lånene i de enkelte afdelinger består dels af indberetningen af lån fra 2015, dels af data vedrørende fondens egne lån og dels af data som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit. I 2010 valgte fonden ud fra visse udvalgte kriterier at eliminerer fællesmængden af de 2 datagrundlag. For ca. 90 % af lånenes vedkommende har det været muligt at matche et lån fra sidste års indberetning med et lån fra realkreditinstitutterne, så det samme lån kun optræder en gang. Tidligere års indberettede godkendte match er videreført. Det er dog stadig muligt at ændre tidligere fejl/manglende match, jf. afsnit i denne vejledning. Systemet er opbygget som en slags selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de kendte lån til rådighed, boligorganisationen og øvrige bygningsejere kontrollerer/tilføjer/ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet. 3

4 2. Processen for lånindberetning Det første skærmbillede efter der er logget på indberetningssystemet beskriver overordnet forløbet i hele indberetningsprocessen. 3. Generelle oplysninger Lån-systemet indeholder realkreditlån for alle afdelinger, hvor fonden har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne. Som følge af ændringerne af fondens regulativ af 1. oktober 2013 skal samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt indberettes. Der er ikke pligt til at indberette lån for rene institutions- eller erhvervsafdelinger. (Selvom de fremgår af dataene, der præsenteres.) Lån, hvor LBF ikke har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne, eksempelvis lån i pengeinstitutter og lån i egen boligorganisation er overført som indberettet ved lånindberetningen i Lån i Landsbyggefonden er overført direkte fra fondens eget system. Er der lån i afdelingerne, der ikke fremgår af afdelingens lånoversigt, skal de tilføjes som et nyt lån. Modsat er der lån i afdelingerne, som ikke vedrører disse, så skal de afvises. Såfremt der er lån, som hører til i en anden afdeling, kan fonden være behjælpelig med flytning af lånet. Systemet er opbygget på den måde, at det er de seneste kendte data som fonden har til rådighed, der oplyses. Det betyder at de anførte beregnede årsydelser på eksempelvis rentetilpasningslånene tager udgangspunkt i en 4

5 forventet årsydelse, dvs. budgettal for 2016 og Det er således ikke længere alene historiske data, som vises, men et bedste skøn af den sidste normalydelse. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere skal godkende alle lånoplysninger i en afdeling, før de overgår til revisor. Herefter foretager revisor kontrol af data, og godkender eller afviser disse. Både boligorganisationen/øvrige bygningsejere og revisor har adgang til lånsystemet. Det er dog kun muligt for en af parterne at godkende/afvise data, alt efter på hvilket stade i processen på side 4 (1,2,3) indberetningen er nået. 4. Lånindberetningssystemet 4.1 Adgang til sitet For at få adgang til lån-systemet skal følgende sti anvendes: laan.lbf.dk. Tryk på login og herefter logges der på med NemID med enten nøglekort eller nøglefil: Bygningsejers-NemID skal tildeles rettigheder for at opnå adgang til låndatabasen. Se mere om tildeling af rettigheder under punkt 7.1. Når der er opnået adgang til systemet vises nedenstående skærmbilleder. 1) Boligorganisationsoversigt med LBF. nr. 2) Afdelingsoversigt 3) Lånoversigt - Tilføj lån 4) Lån detaljer 5

6 4.2 Boligorganisationsoversigt En samlet oversigt over alle de boligorganisationer og øvrige bygningsejere, som er tilknyttet det pågældende LBF. nr.. Er man en selvadministrerende boligorganisation, vil man her kun se én (sin egen) boligorganisation. Statustekst og ikoner ændrer sig i takt med at lånindberetning udføres. Vælg afdelingsvis herefter fremkommer alle afdelinger, tilknyttet boligorganisationen. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen. Via boligorganisationens oversigt er det nu muligt, at se tidligere års indberetninger ( ). Øverst i højre hjørne kan man vælge det år, man ønsker at tilgå. Det vil ikke være muligt, at ændre i tidligere års indberetninger. Disse er alle godkendt og lukket af Landsbyggefonden. Der kan alene indberettes for Her vælges det indberetningsår, der ønskes adgang til ( ). Der kan alene indberettes for

7 Ved klik på knappen afdelingsvis fremkommer næste skærmbillede: 4.3 Afdelingsoversigt Afdelingsoversigten giver et overblik over alle de afdelinger, hvor LBF enten har modtaget data fra realkreditinstitutterne eller i forvejen har haft data indberettet af boligorganisationen selv. Knappen ikke indberetningspligtig kan alene anvendes, hvis der er tale om rene institutions- eller erhvervsafdelinger. Her fremgår, hvornår der senest er lavet ændringer i indberetningen for afdelingen. Godkend og videresend den samlede indberetning til revisor. En tekstboks vil bekræfte godkendelsen. Vælg lån i afd. herefter fremkommer en samlet oversigt over lån i den enkelte afdeling. Såfremt der ikke er indberetningspligt klikkes her (Kun rene institutionseller erhvervsafdelinger). Herefter kan der vendes tilbage til boligorganisationsoversigten Danner forslag til ledelsespåtegning. Såfremt man er påbegyndt indberetning af en ren institutions- eller erhvervsafdeling vil det IKKE senere hen være muligt at anvende knappen ikke indberetningspligtig. En boligorganisation har ikke mulighed for at oprette egne nye afdelinger. Nye afdelinger, herunder sammenlægninger af afdelinger mv. oprettes alene via fondens stamdata. Ændringer kan foretages enten via selvbetjeningsløsningen Stamdata (Boligregistrering) på lbf.dk/selvbetjeninger/ eller mail adresse 7

8 Revisor kan kun modtage hele godkendte afdelinger. Er boligorganisationen og øvrige bygningsejere påbegyndt indberetning af en afdeling, er det et systemkrav, at hele afdelingen færdiggøres og godkendes. I forbindelse med at indberetningen godkendes og videresendes til revisor dannes et forslag til en ledelsespåtegning. Påtegningen underskrives digitalt med NemID. Det vil være muligt at foretage rettelser i fondens forslag til påtegning. Revisor fremsender samlet ledelsespåtegning og revisorerklæring automatisk til LBF når denne godkender indberetningen digitalt med NemID. Der kan laves udtræk af oversigten til Excel, såfremt man ønsker dette. Eventuelle ændringer kan dog IKKE indberettes fra Excel. Ved klik på lån i afd. vises en oversigt over lån i afdelingen. Afdelinger, der tidligere år alene har indberettet udamortiserede lån, og hvor der ikke er kommet nye lån til, vil i udgangspunktet for indberetningen være revisor godkendt. Det vil således ikke være nødvendigt, at kontrollere disse oplysninger igen. Såfremt det konstateres, at der er ændringer til låneoplysninger i disse afdelinger, vil det fortsat være muligt at foretage disse, dog kræves ny revisorgodkendelse. Her fremgår, såfremt afdelingen i udgangspunktet er revisor godkendt. Kræver at alle lån lån tidligere år har været udamortiseret. 8

9 4.4 Lånoversigt (lån i afdelinger) Lånoversigten er et samlet overblik over de lån i den enkelte afdeling, som LBF har kendskab til. Lånoversigten skaber et hurtigt overblik over: Lån nr., Långiver, Anvendelse, Valuta, Hovedstol, Opkrævningsgrundlag, Årets faktiske ydelse, Restgæld 31. Lån nr: Lån nr. fra realkreditinstitutterne december, Udløbsår og Kvartal. Lånene kan sorteres på Lån nr. fra tidl. indberettede lån overskrifterne. Lån nr. fra fonden Tilføj lån, der ikke fremgår af lånoversigten. Vælg lån detaljer, herefter vil det være muligt, at foretage ændring mv. på det enkelte lån. Det er muligt at markere og herefter godkende alle lån på lånoversigten på en gang. Opkrævningsgrundlag 2016 viser den faktiske- eller forventede udamortiserede ydelse på det enkelte lån. Kolonnen er kun aktuel såfremt lånet udamortiseres senest 3. kvt Der vises på lånoversigten to former for ydelser, dels den der kaldes opkrævningsgrundlaget for 2017 og dels den faktiske ydelse for Opkrævningsgrundlaget er beregnet som den sidste normalydelse omregnet til helårsydelse. Såfremt der er tale om lån, der udamortiseres i 2016 og 2017 har fonden ved indregning af opkrævningsgrundlaget taget udgangspunkt i det bedste skøn af sidste normale ydelse, hvilket i nogle tilfælde godt kan være den forventede (budgetterede) ydelse i 2016 eller Vil man ændre i opkrævningsgrundlaget på det enkelte lån, skal det ske via lån detaljearket. Vedrørende den faktiske ydelse, så er denne ligesom restgælden medtaget i oversigten, som en hjælp til sammenholdelse med årsregnskab, årsopgørelse mv. Det er således ikke muligt at ændre eller rette i disse kolonner. 9

10 Såfremt man ønsker at arbejde med tallene er der mulighed for at lave et udtræk til Excel. Data er medtaget i det omfang, fonden har fået disse stillet til rådighed. Lån nr. vil fremover altid være realkreditinstitutternes, bankernes m.fl. lånident (max. 14 tegn). På lang sigt er det meningen, at LBF lån numrene skal udgå af systemet. Lån der allerede på nuværende tidspunkt er udamortiseret, vil beholde LBF lån nummeret (for altid). Såfremt der i en afdeling optræder lån fra realkreditinstitutterne, der ikke er matchet op med et lån fra boligorganisationens indberetning, skal der i alle tilfælde tages stilling til anvendelse af lånet. Det er muligt at godkende alle- eller markerede lån fra denne oversigt. Vær dog i den forbindelse opmærksom på statusikonerne (de farvede kasser). Såfremt et lån er markeret med en gul kasse, er det nødvendigt at gå ned på lån detaljerne og rette den fejl, der måtte være. Der kan således ikke foretages rettelser fra lånoversigten, kun i lån detaljerne. Ved klik på lån detaljer fremkommer nedenstående skærmbillede: 4.5 Lån detaljer Det enkelte lån i detaljer: Lån nr: lån ident fra långiver i infoknapper med korte hjælpebeskrivelser. Mouseover giver kort information. Dobbelt klik og se lidt længere hjælpetekster. Oplysninger om hvilket byggeafsnit, BBR nr. mv. lånet knytter sig til. Anvendes til samkøring af data. Såfremt der er fejl i data, skal det kontrolleres, om BBR nr. er korrekt. Det enkelte lån kan godkendes eller afvises. Afvises et lån fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herefter skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt. Den beregnede årsydelse er fastsat som den sidste/forventede kendte normalydelse pr. termin ganget med antallet af terminer. 10

11 Ved beregningen af årsydelsen tages der udgangspunkt i den sidste/forventede kendte normalydelse gange med antallet af terminer. Såfremt det enkelte lån er en del af den oprindelige finansiering og udamortiseres senest i 3. kvt. 2017, vil den beregnede årsydelse, blive overført til den samlede lånoversigt som opkrævningsgrundlag. Såfremt lånet er lån til forbedringsarbejder mv. eller udamortiseres senere end 3. kvt vil den beregnede årsydelse alene fremgå af lån detaljerne. Alle rettelser på det enkelte lån SKAL foretages via lån detaljerne. Vedrørende lån fra realkreditinstitutter vil det kun være muligt at ændre i visse udvalgte felter, bl.a. ydelse pr. termin, udløbsår og udløbskvartal. Mens det vedrørende egne indberettede lån, vil være muligt at ændre i alle felter. Der er mulighed for at afvise et lån, såfremt det ikke vedrører den pågældende afdeling. Ved afvisning fremkommer to nye tekstbokse. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herudover skal der tilknyttes en kommentar i det særlige tekstfelt Tilføj lån Såfremt afdelingen har lån, der ikke fremgår af lånoversigten, skal lånet oprettes, lån detaljerne udfyldes og indberettes til LBF. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån skal dette påføres et nyt lån nr. Her er det særlig vigtigt, at lån nr. udfyldes korrekt. Der henvises til infoknap for antal cifre mv. hos de enkelte realkreditinstitutter. Vælg tilføj lån i lånoversigten (lån i afdelinger) så fremkommer nedenstående skærmbillede. 11

12 Lån detaljer udfyldes og lånet kan godkendes. Stamoplysninger omkring BBR nr. mv. vil på forhånd være udfyldt. Bemærk her, at det ikke vil være muligt at anføre den faktiske ydelse samt restgæld pr. 31. december, da disse alene er hjælpeoplysninger, på den samlede låneoversigt. I forbindelse med tilføjelse af et nyt lån er det af stor betydning, at lån detaljerne udfyldes med omhu Match lån Hvis det systemmæssigt ikke har været muligt, at matche et realkreditlån med et lån fra allerede tidligere indberettede lån, kan det samme lån optræde på lån oversigten to gange. Er dette tilfældet skal de to lån matches. Dette gøres via lån detaljerne på det lån, som kommer fra realkreditinstituttet (se på lån nr.). Nederst på lån detaljerne vælges knappen Match med lån nr., åben herefter hængelåsen og vælg det lbf-lån nr. det skal matches med. Tryk dernæst på godkend. Herefter vil den samlede lånoversigt kun vise lånet en gang og med realkreditinstituttets lån nr.. 12

13 I forbindelse med match er det vigtig at være opmærksom på, det er de rigtige lån oplysninger, der står tilbage. Her tænkes særligt på udløbstidspunkt og den beregnede årsydelse. 5. Revisors gennemgang af lånindberetningen, samt erklæring For at få adgang til lån-systemet skal følgende sti anvendes: laan.lbf.dk. Tryk på login og herefter logges der på med NemID med enten nøglekort eller nøglefil: Revisors-NemID skal tildeles rettigheder for at opnå adgang til låndatabasen. Se mere om tildeling af rettigheder under punkt 7.2. Det vil ikke være muligt for revisor at foretage rettelser, i det af boligorganisationen kommuner, institutioner m.fl. fremsendte. Det er alene muligt at kontrollere data, samt godkende eller afvise disse. Når der er opnået adgang til systemet, vises en samlet oversigt over revisors boligorganisationer, kommuner, institutioner m.fl. Der kan nu vælges to måder, at arbejde med den enkelte boligorganisation på. Enten afdelingsvis eller samtlige afdelinger. Det vil være muligt at godkende eller afvise indberetningen begge steder. 13

14 5.1 Afdelingsvis Ved klik på afdelingsvis er der adgang til en samlet afdelingsoversigt. Ved klik på samtlige afdelinger får revisor adgang til en total lånoversigt over alle afdelinger. Når der vælges afdelingsvis, fremkommer en samlet oversigt over den enkelte boligorganisations afdelinger. Ved klik på lån i afd. fremkommer en lånoversigt over alle lån i den enkelte afdeling. 14

15 De enkelte afdelingers lånoversigt indeholder følgende oplysninger: Opkrævningsgrundlaget for hver af de enkelte afdelinger samt den samlede checksum i alt overføres automatisk til revisorerklæringen. Revisors godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen foretages via afdelingsoversigten. I forbindelse med godkendelsen af lånindberetningen oprettes en erklæring indeholdende en checksum. Checksummen dannes som opkrævningsgrundlaget 2017 på alle godkendte afdelinger. Opkrævningsgrundlaget kan godt være nul. Godkendelse eller evt. afvisning af boligorganisationens indberetning. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til boligorganisationen. Opret revisionserklæring: Danner forslag til revisionserklæring inkl. checksum. Det er muligt at ændre indholdet af erklæringen. 15

16 5.2 Samtlige afdelinger på en gang Når der vælges samtlige afdelinger vises en total lånoversigt over alle lån i alle afdelinger, i den enkelte boligorganisation, kommuner, institutioner m.fl. Revisors godkendelse eller afvisning af lånindberetningen kan foretages direkte her fra den totale lånoversigt, herunder oprettelsen af revisionserklæringen. Godkendelse eller evt. afvisning af indberetningen. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til rettelse hos boligorganisationen m.fl. 16

17 Der vælges den af de to ovenstående arbejdsmetoder afdelingsvis eller samtlige afdelinger, som findes mest hensigtsmæssig. 5.3 Generelt revisor Der er pr. 1. oktober 2013 godkendt og udsendt nyt regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Dette betyder, at samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt, skal indberettes. Revisors godkendelse af boligorganisationens lånindberetning foretages enten fra den samlede afdelingsoversigt eller fra total lånoversigten. Revisor ser de samme skærmbilleder som boligorganisationen. Det vil være muligt at overføre data til Excel og udskrive mv. til brug for revision. Efter endt kontrol har revisor to muligheder enten at afvise hele indberetningen eller at godkende denne. Godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen kan foretages enten på afdelingsoversigten eller total lånoversigten. Enkelte lån kan afvises under lån detaljer. Afvises blot et enkelt lån, er det hele boligorganisations lånindberetning, der sendes retur til boligorganisationen. Boligorganisationen foretager herefter rettelser og genfremsender til revisor. Når revisor godkender lånindberetningen dannes der et eksempel på en revisorerklæring, som skal underskrives med NemID. Erklæringen fremsendes sammen med ledelsespåtegningen automatisk til LBF når revisorerklæringen er underskrevet. Erklæringen indeholder en checksum for alle godkendte afdelinger (opkrævningsgrundlag 2017) samt en checksum i alt. Det er muligt at ændre indholdet i erklæringen. Den fremsendte erklæring skal indeholde checksum pr. afdeling samt en checksum i alt. 17

18 6. Anvendte symboler mv. 6.1 Brødkrummen Alle organisationer... Alle afd: 00XX - Boligorganisationen XX... Alle lån: Lånnr: 0XXX Det er muligt at bevæge sig rundt mellem de forskellige skærmbilleder, boligorganisationsoversigt, afdelingsoversigt, lånoversigt mv. vha. brødkrummen som vises øverst på alle skærmbilleder. 6.2 Status ikoner Ovenstående ikon viser stadet for, hvor langt man er med lånindberetningen. Den fungerer både på boligorganisationsniveau, afdelingsoversigtsniveau og lånoversigtsniveau. Samtidig med at kasserne skifter farve ændres statusteksten. Eksempel på afdelingsoversigtsniveau: Klar til indberetning Under indberetning Afvist af boligorganisationen Klar til revisor Under behandling af revisor Afvist af revisor Godkendt af revisor Godkendt med rettelser Landsbyggefonden En længere beskrivelse af statusikonerne kan ses på i felterne på de enkelte skærmbilleder. 6.3 Infotekster På skærmbilledet, der viser de enkelte lån detaljer, er det muligt at søge hjælp på infoknapperne. Infoknapperne er en beskrivelse af, hvilke data/oplysninger der skal stå i de enkelte felter. Ved mouseover fås en kort beskrivelse af lån detaljerne. Dobbelt klikkes på i fremkommer en mere beskrivende tekst. 18

19 7. Tildeling af rettigheder til NemID NemID skal tildeles rettigheder af boligorganisationens, kommunens eller revisors Nets administrator. 7.1 Boligorganisation, kommune m.fl. Boligorganisationerne og kommunen skal tildeles attributten "Rettigheder til lånedatabasen Vælg enten Skrive eller Læse i Rettigheder til lånedatabasen. 19

20 7.2 Revisorer Revisorerne skal anvende de samme rettigheder, som anvendes ved regnskabsindberetningen. Vælg Skrive eller Læse i enten Rettigheder til Medarbejderen og/eller Rettigheder til Partneren 8. Spørgsmål mv. Spørgsmål og kommentarer i forbindelse med anvendelsen af lånindberetningssystemet kan rettes til: Linda Stidsen: Steen Hau Mortensen:

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på 2. Bekræft dine kontaktoplysninger ( Min profil ) 3. Udfyld ydelseskortet 4. Kvittering på indsendt ydelseskort 5. Ret i ydelseskortet

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund 22. april 2015 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Vejledning til indberetning af solgte mængder til brug for afregning af miljøbidrag for elreturs medlemmer

Vejledning til indberetning af solgte mængder til brug for afregning af miljøbidrag for elreturs medlemmer Vejledning til indberetning af solgte mængder til brug for afregning af miljøbidrag for elreturs medlemmer Medlemmer af elretur indberetter salgstal hver måned med undtagelse af medlemmerne i sektion 8,

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

IndFak Kontrakt manual

IndFak Kontrakt manual IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb EGBoligWeb 30. oktober 2005 Indholdsfortegnelse Opstart og login...3 Menu-/værktøjslinie...5 Standard...6 Afslut e-bolig...6 Økonomi...7 Finansudskrifter...7 Vis kriterier...12 Lejer...13 Lejer kartotek...13

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at kommunen kan tjekke, at deres badevandsdata er blevet korrekt migreret til PULS. Det vil sige, at stationerne er rigtigt oprettet og derfor er klar til, at

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Beskatning af fri telefon den systemmæssige understøttelse

Beskatning af fri telefon den systemmæssige understøttelse Beskatning af fri telefon den systemmæssige understøttelse Version 1.1 1. Beskatning af fri telefon Med virkning fra 1. januar 2012 er beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon, computer m.v. blevet ændret.

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2014.1

Nyheder og vejledning til version 2014.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 3 Løbende opdatering 3 Stærkt fagligt indhold 3 Stor fleksibilitet 3 Nyheder og vejledning til version

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Herunder følger svar på de ting jeg lovede at følge op på Brug lige 5 minutter på at få de sidste informationer med -

Herunder følger svar på de ting jeg lovede at følge op på Brug lige 5 minutter på at få de sidste informationer med - Kære Alle Først vil jeg sige alle tak for Jeres store engagement på det udvidede administrator kursus i onsdags. Det var dejligt at fornemme at I virkelig har taget systemet til Jer trods det at administratormodulet

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Rekvirent Opret en rekvisition

Rekvirent Opret en rekvisition Rekvirent Opret en rekvisition Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.3 Personlige forside... 3 2. Opret ny rekvisition...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af.

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. DIN VEJ TIL MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. Kursets 3 dele: 1. Titlen

Læs mere

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Ny faktura i IndFak...

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB DEN 15. DECEMBER 2011 INDHOLD Undervisningsbeskrivelser og studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb)

Læs mere

Digital post. AMU-nr. 47774

Digital post. AMU-nr. 47774 Digital post AMU-nr. 47774 Undervisningsministeriet. Oktober 2013 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ann-Vibeke Mose,

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2016 Side 2 af 8 Indhold Ændringer siden sidste år... 3 PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Kødkvæg Dette hæfte er en kort introduktion til foderplanlægning til KødKvæg i DLBR NorFor Foderstyring. Med

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Indhold Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Rollen... 5 Accounten... 6 Tildeling af rollerne Main supervisor og Co supervisor... 8 Hvordan

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010 1 Highlights version November 2010 I denne versionsopdatering gennemgås de væsentligste ændringer pr. modul. Highlights gælder for både (Oracle), build 3504, samt (SQL), build 7880. 1.1 Basismodulet 1.1.1

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau. PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Indhold Adgang og opstart... 2 Registrering af opgave... 3 Registrering af opgave med fysisk prøve... 3 Registrering af

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Quick-guide til Dynamicweb

Quick-guide til Dynamicweb Quick-guide til Dynamicweb 1 Indledning... 3 2 Administration i Dynamicweb... 4 3 Tilføj indhold på websiden... 6 3.1 Hvordan opretter jeg hovedsider?... 6 3.2 Hvordan opretter jeg undersider?... 7 3.3

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Indberetning af en ny lokalplan

Indberetning af en ny lokalplan Indberetning af en ny lokalplan Sker på http://indberet.plansystem.dk/ Hvis en bruger ønsker at indberette en ny lokalplan i forslag (i høring), så start med at markere kladde og forslag som status, samt

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER JEG LØN?

HVORDAN INDBERETTER JEG LØN? HVORDAN INDBERETTER JEG LØN? BRUGERMANUAL TIL REKVIRERING AF LØN PÅ DBU.DK 1 EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Log på DBU.dk...3 3. Dine data...4 4. Lønindberetning...5 4.1.

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow Faktura ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i en version 2016.1, som stilles til rådighed

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ December 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Arbejdsgang vedr. formueskemaer 2016... 2 Nye regler for

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTO DEBITORBOGHOLDEREN Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Medarbejderaftale Statoil

Medarbejderaftale Statoil Medarbejderaftale Statoil Medarbejderaftale Statoil Privat Kort og fyringsolie Med virkning fra 1. juni 2009 har du som medarbejder i Falck-koncernen i Danmark mulighed for at få glæde af ny samarbejdsaftale,

Læs mere

Ledelsestilsyn/Anvisning

Ledelsestilsyn/Anvisning Ledelsestilsyn/Anvisning 1. Anvisningsrapporten Åbnes i Portal... 3 1.1. Rapporten dannes det tager kun et øjeblik.... 4 2. Dykke ned i rapporten... 5 2.1. Saldo pr. dimension... 6 2.2. Finansposteringer...

Læs mere

EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT

EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT EPOS REKRUTTERING BRUGERVEJLEDNING TIL JOBAGENT APRIL 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Generelt om jobagent... 2 3 Administration af jobagent... 2 3.1 Jobagenter oprettelse og redigering...

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side?

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side? Selvbooking Hvordan ser det ud fra borgerens side? 1 Book egen samtale på Jobnet For at borgeren kan booke sin egen samtale med jobcenteret, skal borgeren først logge ind på Min Side. Herefter vælger borgeren

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data

Læs mere

Kom godt i gang med Quickpay

Kom godt i gang med Quickpay Kom godt i gang med Quickpay Quickpay er en betalingsløsning til at integrere alle gængse betalingskort på din webshop. På denne side kan du læse, hvordan du logger ind og sætter Quickpay-modulet på din

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17

Tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17 Side 1 Tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17 Så er tiden inde for tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17, og retningslinjerne følger i dette brev. Seniorhold HERRER - En landsdækkende Liga med

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

HR-Løn: Vejledning i lønkontrol. Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn

HR-Løn: Vejledning i lønkontrol. Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn HR-Løn: Vejledning i lønkontrol Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn August 2011 Introduktion Formålet med denne vejledning er at beskrive de kontroller, som jeres institution har

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it ansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it ansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til skolens it ansvarlige 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 3 Sådan sorterer du oversigten over elever pr. lokale... 5 4 Sådan overvåger og kontrollerer

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning... 3 Stamdata... 3 Spillesteder... 5 Foreningshverv... 5 Hold... 8 Personer... 12 Side 2 af 14 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Tilmelding til Sundhedsplatformens uddannelser sker udelukkende i Kursusportalen du finder kursusportalen

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal HVORDAN OPRETTER JEG EN BRUGER?... 2 HVORDAN LOGGER JEG PÅ, EFTER JEG HAR OPRETTET EN BRUGER?... 3 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ ET ARMBÅND?... 4 HVORDAN OPRETTER JEG AUTOMATISK

Læs mere