TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Louis Hjelmsø

2

3 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for Revision af regnskab Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Decisionsskrivelse - Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedr. årsregnskab Halvårsregnskab Første behandling af budgetforslag Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., og Spørgetid Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat godkendelse af nattilladelse til restaurant SAS Klubben - LKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til HMSHost, Københavns Lufthavn - LKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., og LKKET SAG...15 Bilagsoversigt...16 nderskriftsside

4 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø 2

5 Kommunalbestyrelsen d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø 3

6 Kommunalbestyrelsen d Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2016 Åben sag Sagsnr.: 09/2024 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESMÉ I henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1, træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes. Tårnby Kommunalbestyrelse har siden 1966 afholdt sine møder den sidste tirsdag i måneden i Kommunalbestyrelsens mødesal. DDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler følgende tirsdage, som vil være egnede til afholdelse af møderne i 2016: 26.1., 23.2., 29.3., 26.4., 31.5., 21.6., 30.8., 27.9., , , Møderne i juni og december foreslås fremrykket af hensyn til sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned. Det foreslås, at møderne afholdes kl i Kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for møderne offentliggøres, jf. lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, jse 1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for året 2016 i henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødekalender /15 BESLTNING I ØKONOMIDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 4

7 Kommunalbestyrelsen d Revision af regnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2014 samt følgebrev af til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at årsregnskabet 2014 godkendes, 2. at revisionsberetning samt følgebrev af tages til efterretning, 3. at forvaltningens udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2014 tiltrædes, og 4. at forvaltningens udtalelse til brev af fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet /15 2 Åben A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune /15 3 Åben A - samlet besvarelse /15 4 Åben B - samlet besvarelse /15 5

8 Kommunalbestyrelsen d Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og /15 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 2 Åben Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration /15 og Sociale Forhold for Åben Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for /15 4 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse /15 5 Åben C - samlet besvarelse /15 6

9 Kommunalbestyrelsen d Decisionsskrivelse - Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedr. årsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 15/11639 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESMÉ Fra Ankestyrelsen er der modtaget decisionsskrivelse af på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013 på områder med statsrefusion. DDYBENDE BEMÆRKNINGER Ankestyrelsen har en række bemærkninger til revisionsberetningen, herunder opfølgning på regnskabsårene 2010, 2011 og Der er herudover bemærkninger til temarevision på hjemtagelse af refusion. Ankestyrelsen vurderer det kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne internt kontrolsystem, statusafstemninger og refusionsopgørelsen. Ankestyrelsen anmoder revisionen om opfølgning på følgende områder i forbindelse med beretning for regnskab 2014: - Ledelsestilsyn - Statusafstemninger - Statsrefusion - Revisorerklæring om anvendte it-systemer - Opfølgning 2010 og 2011, særligt dyre enkeltsager, SEL 176. Det bemærkes, at revisor vurderer, at der på området indsats mod socialt snyd er etableret hensigtsmæssige og betryggende procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende. Ankestyrelsen finder det positivt, at der på baggrund af revisors anbefaling er sat tiltag i gang med henblik på mere systematisk ledelsestilsyn. Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at revisor vurderer, at kommunens forretningsgange for kvartalsvise refusionsanmodninger er betryggende og hensigtsmæssigt tilrettelagt, og at der foretages den nødvendige kvalitetssikring af de løbende refusionsanmodninger. Ankestyrelsen finder det positivt, at kommunen vil udvide kvalitetssikringen. Ankestyrelsen støtter revisors anbefaling af, at der beskrives arbejdsgange vedrørende hjemtagelse af refusion. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne og udtalelserne er vedlagt som bilag. 7

10 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at bemærkninger fra Ankestyrelsen meddelt i brev af tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomisk Forvaltningen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A&S - udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2 Åben B&K - udtalelse vedr. decissionsskr. fra Min.for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. regnskab Åben Kmb.Sekr. udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / / /15 BESLTNING I ØKONOMIDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 8

11 Kommunalbestyrelsen d Halvårsregnskab Åben sag Sagsnr.: 15/13096 Sagsansvarlig: jkr.of Fraværende: Afbud: RESMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger. Det forventede regnskabsresultat er lavet på hovedkonto Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 Balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 3,1 mill. kr. DDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 33,4 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 9,8 mill. kr., merindtægter på skatter på 6,1 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 16,7 mill. kr., samt merforbrug på renter på 2,2 mill. kr. Regnskabsresultatet har betydning for servicedriftsudgifterne og disse viser en overskridelse på 41,2 mill. kr. i forhold til den udmeldte ramme for budget. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab /15 2 Åben Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /15 3 Åben Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /15 BESLTNING I ØKONOMIDVALGET DEN Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 9

12 Kommunalbestyrelsen d Første behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 15/21176 Sagsansvarlig: pve.of Fraværende: Afbud: RESMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. DDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2016 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Budgetforslag 2016 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. jse 10

13 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., og 5.8. Åben sag Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 10.6., 25.6., 15.7., og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 10.6., 25.6., 15.7., og 5.8. for åbne døre godkendes. 11

14 Kommunalbestyrelsen d Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Fra en borger er der modtaget 3 skriftlige spørgsmål til besvarelse i spørgetiden. Da borgeren har oplyst, at han ikke er til stede på mødedagen, vil svar ikke blive givet på mødet, men blive sendt direkte til borgeren. 12

15 Kommunalbestyrelsen d Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat godkendelse af nattilladelse til restaurant SAS Klubben - LKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/16287 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 13

16 Kommunalbestyrelsen d Fornyelse af alkoholbevilling til HMSHost, Københavns Lufthavn - LKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/17179 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 14

17 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., og LKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø 15

18 Kommunalbestyrelsen d Bilagsoversigt 3. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for Mødekalender 2016 (105307/15) 4. Revision af regnskab B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet (130480/15) 2. A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune (130488/15) 3. A - samlet besvarelse (155500/15) 4. B - samlet besvarelse (155502/15) 5. Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion (130481/15) 2. Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 (130482/15) 3. Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 (130484/15) 4. Bilag 1 - samlet besvarelse (155508/15) 5. C - samlet besvarelse (155507/15) 6. Decisionsskrivelse - Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedr. årsregnskab A&S - udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (101715/15) 2. B&K - udtalelse vedr. decissionsskr. fra Min.for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. regnskab 2013 (106185/15) 3. Kmb.Sekr. udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (129244/15) 7. Halvårsregnskab 1. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab (152453/15) 2. Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab (156143/15) 3. Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab (150870/15) 16

19 Kommunalbestyrelsen d nderskriftsside Henrik Zimino Jan R. Jakobsen Vibeke Rasmussen Camilla Schwalbe Allan S. Andersen Elise Andersen Carsten Fuhr Arne Hansen Paw Karslund Louis Hjelmsø Ole Petersen Einer Lyduch Tommy Frederiksen Brian Bruun Frants Nielsen Heidi Ladegaard Bjarne Thyregod Anders Krantz Brian Franklin 17

20 Bilag: 3.1. Mødekalender 2016 dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 TÅRNBY KOMMNE Kommunalbestyrelsens Sekretariat KMB Kommunalbestyrelsen K&F Kultur- og Fritidsudvalget ØK Økonomiudvalget B&E Bygge- og Ejendomsudvalget AM Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget S&O Sundheds- og Omsorgsudvalg T&M Teknik- og Miljøudvalget B&S Børne- og Skoleudvalg Mødekalender 2016 Januar Februar Marts April Maj Juni F 1 Nytår M 1 5 T 1 F 1 S 1 O 1 L 2 T 2 O 2 L 2 M 2 18 T 2 S 3 O 3 T 3 S 3 T 3 F 3 M 4 1 T 4 F 4 M 4 14 O 4 L 4 T 5 F 5 L 5 T 5 T 5 Kr. Himmelfart S 5 Grundlovsdag O 6 L 6 S 6 O 6 F 6 Fridag M 6 23 T 7 S 7 M 7 10 T 7 L 7 T 7 F 8 M 8 6 T 8 F 8 S 8 O 8 L 9 T 9 O 9 L 9 M 9 19 T 9 S 10 O 10 T 10 S 10 T 10 F 10 M 11 2 T 11 F 11 M O 11 L 11 T 12 F 12 L 12 T 12 T 12 S 12 O 13 L 13 S 13 O 13 F 13 M T 14 S 14 M T 14 L 14 T 14 F 15 M 15 Vinterferie 7 T 15 F 15 S 15 Pinsedag O 15 L 16 T 16 Vinterferie O 16 L 16 M Pinsedag 20 T 16 S 17 O 17 Vinterferie T 17 S 17 T 17 F 17 M 18 3 T 18 Vinterferie F 18 M O 18 L 18 T 19 F 19 Vinterferie L 19 T 19 T 19 S 19 O 20 L 20 S 20 O 20 F 20 M T 21 S 21 M T 21 L 21 T 21 KMB F 22 M 22 8 T 22 F 22 St. Bededag S 22 O 22 L 23 T 23 KMB O 23 L 23 M T 23 S 24 O 24 T 24 Skærtorsdag S 24 T 24 F 24 M 25 4 T 25 F 25 Langfredag M O 25 L 25 T 26 KMB F 26 L 26 T 26 KMB T 26 S 26 O 27 L 27 S 27 Påskedag O 27 F 27 M T 28 S 28 M Påskedag 13 T 28 L 28 T 28 F 29 M 29 9 T 29 KMB F 29 S 29 O 29 L 30 O 30 L 30 M T 30 S 31 T 31 T 31 KMB TÅRNBY KOMMNE

22 Kommunalbestyrelsens Sekretariat KMB Kommunalbestyrelsen K&F Kultur- og Fritidsudvalget ØK Økonomiudvalget B&E Bygge- og Ejendomsudvalget AM Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget S&O Sundheds- og Omsorgsudvalg T&M Teknik- og Miljøudvalget B&S Børne- og Skoleudvalg Mødekalender 2016 Juli August September Oktober November December F 1 M 1 31 T 1 L 1 T 1 T 1 L 2 T 2 F 2 S 2 O 2 F 2 S 3 O 3 L 3 M 3 40 T 3 L 3 M 4 27 T 4 S 4 T 4 F 4 S 4 T 5 F 5 M 5 36 O 5 L 5 M 5 49 O 6 L 6 T 6 T 6 S 6 T 6 T 7 S 7 O 7 F 7 M 7 45 O 7 F 8 M 8 32 T 8 L 8 T 8 T 8 L 9 T 9 F 9 S 9 O 9 F 9 S 10 O 10 L 10 M T 10 L 10 M T 11 S 11 T 11 F 11 S 11 T 12 F 12 M O 12 L 12 M O 13 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13 KMB T 14 S 14 O 14 F 14 M O 14 F 15 M T 15 L 15 T 15 T 15 L 16 T 16 F 16 S 16 O 16 F 16 S 17 O 17 L 17 M 17 Efterårsferie 42 T 17 L 17 M T 18 S 18 T 18 Efterårsferie F 18 S 18 T 19 F 19 M O 19 Efterårsferie L 19 M O 20 L 20 T 20 T 20 Efterårsferie S 20 T 20 T 21 S 21 O 21 F 21 Efterårsferie M O 21 F 22 M T 22 L 22 T 22 T 22 L 23 T 23 F 23 S 23 O 23 F 23 S 24 O 24 L 24 M T 24 L 24 M T 25 S 25 T 25 KMB F 25 S 25 Juledag T 26 F 26 M O 26 L 26 M 26 2.Juledag 52 O 27 L 27 T 27 KMB T 27 S 27 T 27 T 28 S 28 O 28 F 28 M O 28 F 29 M T 29 L 29 T 29 KMB T 29 L 30 T 30 KMB F 30 S 30 O 30 F 30 S 31 O 31 M L 31

23 Bilag: 4.1. B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Tårnby Kommune Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

25 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Årsregnskabet 1 2. Konklusion på den udførte revision 1 3. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet Generelle bemærkninger Områdespecifikke bemærkninger 3 4. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt 4 5. Revision af årsregnskabet Revisionsstrategi Drøftelser med ledelsen om besvigelser Væsentlige revisionsområder 5 6. Forvaltningsrevision Lovpligtig forvaltningsrevision Dyberegående forvaltningsrevision 9 7. Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Andre opgaver 9 8. Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling Erklæring 10 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. 11

26 Deloitte 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 1. Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af økonomiudvalget aflagte årsregnskab for Tårnby Kommune som kommunalbestyrelsen den 28. april har oversendt til revision. Det af os reviderede årsregnskab omfatter siderne 7 til 235 i "Regnskab 2014" og siderne 6 til 302 i "Regnskab bemærkninger og oversigter", der udviser følgende hovedtal: 2014 t.kr. Regnskabsmæssigt resultat, overskud Aktiver Egenkapital Konklusion på den udførte revision Som afslutning på revisionen har vi forsynet kommunens regnskab med efterfølgende revisionspåtegning. Revisionspåtegningen er uden forbehold, men med supplerende oplysninger, der alene er medtaget af hensyn til regnskabslæsers forståelse af revisionspåtegningen og dermed ikke skal opfattes som en kritisk bemærkning. "Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Tårnby Kommune for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet, jf. siderne siderne 7 til 235 i "Regnskab 2014" og siderne 6 til 302 i "Regnskab bemærkninger og oversigter", omfatter bl.a. anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

27 Deloitte 2 Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

28 Deloitte 3 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen mv. for regnskabsåret 2014 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision." 3. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet Revisionen har givet anledning til 5 revisionsbemærkninger, hvilket er det samme som sidste år. Af de afgivne revisionsbemærkninger kan: 0 revisionsbemærkninger henføres til forvaltningsrevisionen 1 revisionsbemærkninger henføres til revisionen af årsregnskabet 4 revisionsbemærkninger henføres til socialrevisionen, jf. revisionsbemærkning nr. 2-5 i revisionsberetningen vedrørende de sociale områder, hvortil der henvises 3.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle bemærkninger. 3.2 Områdespecifikke bemærkninger Takstfastsættelse for pleje- og daghjem revisionsbemærkning nr. 1 På ældreområdet skal de takster, som anvendes til opkrævning af andre kommuner, opgøres efter bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster og KKR s Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. En stikprøvevis gennemgang af takstberegningen for 2014 har givet anledning til nedståede observationer, idet det bemærkes, at kommunen ikke har solgt daghjemspladser i 2014: Pleje- og daghjem (fælles forhold) I taksten indregnes 1% af lønudgiften under beregnede omkostninger til dækning af barselsfond. Kommunen har ingen barselsfond, og beregningen af procentandelen er ikke dokumenteret. Ifølge det oplyste stammer procentsatsen fra en tidligere styringsaftale hvor der var angivet en standardprocent på 1 Der er ikke foretaget en efterkalkulation af taksterne for 2012, der er beregnet på baggrund af budgettal. Ifølge styringsaftalen skal der ske efterregulering i taksten for 2014, hvis afvigelsen er over +/- 5% Plejehjem Ved takstberegningen anvendes en standard-belægningsprocent på 95 mod retteligt den gennemsnitlige belægningsprocent 2 år forud for budgetåret, jf. styringsaftalen

29 Deloitte 4 I taksten indregnes en forrentning af anlægsaktiverne på diskontoen + 1% mod retteligt renten på et 20 årigt fast-forrentet lån i Kommunekredit, jf. styringsaftalen I taksten indregnes 12% af lønudgiften til tjenestemænd (til dækning af den fremtidige tjenestemandspensionsforpligtelse) mod rettelig 20,3%, jf. styringsaftalen Daghjem En formel fejl bevirker, at de indirekte omkostninger er beregnet med 70% af de direkte omkostninger mod rettelig 7% Vi anbefaler, at kommunen tilrettelægger en forretningsgang som sikrer, at takstfastsættelsen fremover sker på et dokumenteret grundlag i overensstemmelse med gældende regler, og vi står naturligvis til disposition, såfremt der er behov for rådgivning eller sparring. 4. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt Der er ingen kommentarer til årsregnskabet i øvrigt. 5. Revision af årsregnskabet 5.1 Revisionsstrategi Med udgangspunkt i Styrelseslovens bestemmelser og revisionsaftalen har vi foretaget en vurdering af revisionsopgavens indhold og omfang. Revisionen er baseret på en forventning om, at der er tilrettelagt et velfungerende internt kontrolsystem og en pålidelig bogføring. Dette indebærer, at det overordnede kontrolmiljø og de organisatoriske rammer understøtter et velfungerende ledelses- og kontrolsystem, og at der på de enkelte aktivitetsområder er beskrevet og implementeret interne kontroller, som reducerer risikoen for væsentlige fejl til et acceptabelt niveau. Revisionen planlægges og udføres på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvægten lægges på de poster i årsregnskabet, de dele af kommunens regnskabs- og rapporteringssystemer samt øvrige forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og års-

30 Deloitte 5 regnskabets rigtighed. I forbindelse hermed tester vi de interne kontroller i det omfang, vi finder det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. 5.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at kommunen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser, som ikke allerede er oplyst til revisor. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. 5.3 Væsentlige revisionsområder Med udgangspunkt i vores kendskab til kommunen samt en overordnet vurdering af væsentlighed og risiko har vi identificeret de i skemaet væsentlige revisionsområder. Vi har vægtet betydningen af vores observationer på de enkelte revisionsområder ved hjælp af følgende symboler: Symbol Betydning Revisionsområdet vurderes som ikke betryggende, og der er behov for skærpet fokus fra ledelsen, da der er behov for væsentlige forbedringer. Revisionsområdet vurderes som mindre betryggende, og der er behov for opmærksomhed fra ledelsen, da der er usikkerhed eller behov/mulighed for forbedringer. Revisionsområdet vurderes som relativt betryggende, og der er alene behov for forbedringer af mindre væsentlig karakter. Revisionsområdet har ikke givet anledning til bemærkninger. Det bemærkes, at vurderingen gælder for det samlede område, således at der for detailområder kan være forhold, der adskiller sig fra den samlede vurdering.

31 Deloitte 6 Område Afsnit Observation Rev.bem jf. afsn. Revisionsområder relateret til regnskabsopgørelsen Skatte og udligning Løn og tjenestemandspensioner Omkostningsdisponering og udbetalinger Sociale områder med statsrefusion Særskilt beretning Øvrige revisionsområder Revisionsområder som ikke er relateret til regnskabsopgørelsen Generelle it-kontroller Finans- og regnskabssystemet samt finansiel status Økonomistyring og bevillingssystemet Lånoptagelse Kasseeftersyn af beholdninger og likvide konti Decentrale institutioner servicebesøg/beholdningseftersyn Ved vores rapportering i denne beretning er der alene foretaget en overordnet beskrivelse af revisionen for de enkelte områder. Der er ikke specifikt redegjort for de revisionshandlinger, vi har foretaget under de enkelte områder. Såfremt de enkelte områder har givet anledning til bemærkninger, er disse anført i afsnit dligning, tilskud og skatter Tilskud, udligning og skatter er stikprøvevis sammenholdt med de fra SKAT modtagne opgørelser Løn og tjenestemandspensioner Vores revision har omfattet: 1. Revision af de interne forretningsgange og kontroller Revisionen har omfattet en vurdering og aftestning af de tilrettelagte kontroller på lønområdet. 2. Sagsbehandling samt lønudbetaling Vi har fra lønsystemet udvalgt et antal lønsager for tjenestemænd, funktionærer, tjenestemandspensioner og timelønnede inden for kommunens forskellige forvaltningsområder. For de udvalgte personer har vi detaljeret gennemgået og sammenholdt de udbetalte lønninger, tillæg, diæter og reguleringer mv. med lønkontorets sagsakter og det fra KL modtagne kontrolmateriale i form af lønoverenskomster, lønoversigter og cirkulæreskrivelser angående konkrete afgørelser m.m. 3. Kontrol og revision af de generelle sikkerhedsprocedurer Ifølge aftale har vi foretaget gennemgang af særligt udvalgte personer til sikring af korrekt aflønning til denne personkreds.

32 Deloitte Omkostningsdisponering og udbetalinger Revisionen har omfattet en vurdering af de tilrettelagte kontroller vedrørende omkostningsdisponering og anvendelse af betalingssystemer. Vi har foretaget test af kommunens interne kontrol vedrørende attestation og anvisning og har herudover, via udtræk fra databasen, foretaget en analyse af de rettigheder, der er tildelt de enkelte medarbejdere. Pengeoverførsler gennem udbetalingssystemer indebærer en iboende risiko for besvigelser, idet medarbejdere med adgang til systemet kan oprette og ændre pengestrømme med personlig vinding for øje. Til imødegåelse heraf etableres der et betryggende kontrolmiljø, som sikrer kontrol af oprettelse/ændring af betalings- og/eller ydelsesmodtager (legalitetskontrol). Ledelsen har ansvaret for tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige og betryggende legalitetskontroller. Netbanksystemer Vi har foretaget gennemgang af de elektroniske betalingssystemer. Sociale udbetalingssystemer dbetalinger gennem de sociale udbetalingssystemer er omfattet af den under punkt omtalte erklæring fra KMDs revisorer Sociale områder med statsrefusion Vores revision af de sociale områder har blandt andet omfattet en gennemgang af sagsbehandlingen og refusionsanmeldelserne og er udført i overensstemmelse med ressortministeriets retningslinjer, jf. særskilte beretning herom Øvrige revisionsområder Kommunens øvrige udgifter og indtægter er sammenholdt med årets budget og forudgående års regnskabstal, og større afgivelser er stikprøvevis undersøgt. Indtægterne er herudover analyseret og indgår i rotationsplan, hvor vi stikprøvevis har foretaget test af forretningsgange, interne kontroller og bilag Omkostningsbaseret regnskab I overensstemmelse med reglerne udarbejder kommunen ikke et omkostningsbaseret driftsregnskab, men den udvidede balance, hvor målingen af aktiver og passiver er baseret på omkostningsbaserede principper, sker fortsat, idet til- og afgang sker direkte på kommunens egenkapital.

33 Deloitte 8 Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer (anlægskartotek mv.) Vi har herudover foretaget test af kommunens kontrol af, at: alle væsentlige anlægsaktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget alle aktiver og passiver tilhører kommunen og kan henføres til allerede gennemførte transaktioner alle beregninger og registreringer foretages i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis alle væsentlige regnskabsmæssige skøn, er beskrevet og dokumenteret i fornødent omfang Gennemgang af generelle it-kontroller Generelle it-kontroller er de kontroller, som er etableret i og omkring kommunes væsentlige itplatforme med henblik på at opnå en velkontrolleret samt sikker it-anvendelse og dermed også understøtte kontroller i it-baserede forretningsprocesser. Vi har ved revisionen vurderet, om de generelle it-kontroller er betryggende, det vil sige, om kontrollerne dels er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, og dels udføres som tilsigtet i den periode, som revisionen omfatter. Erklæring om generelle it-kontroller Vi har modtaget revisorerklæring fra de revisorer, der gennemgår generelle it-kontroller på væsentlige systemer Finans- og regnskabssystemet samt finansiel status Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer, herunder afstemning af fejlkonti. Vi har herudover foretaget test af kommunens kvalitetssikrede balancekonti, herunder fuldstændigheden af, at alle konti er afstemt. Vi har endelig foretaget test af kommunens afstemning af finanssystemet til årsregnskabet inkl. oversigter, samt at årsregnskabet overholder lovgivningens regler Økonomistyring og bevillingssystemet Vi har foretaget gennemgang og test af, hvorvidt de udmeldte regler for budgetopfølgning er overholdt, herunder at der er indhentet behørige tillægsbevillinger, og der i forbindelse med regnskabsafslutninger er afgivet tilstrækkelige regnskabsforklaringer, hvor der er konstateret væsentlige afvigelser i forhold til budgettet Låneoptagelse Vi har stikprøvevis påset, at lånebekendtgørelsens regler er overholdt.

34 Deloitte Kasseområdet Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn af kommunens væsentligste likvidbeholdninger mv. den 25. september og 3. december anmeldte beholdningseftersyn på decentrale institutioner gennemføres efter rotationsplan og i regnskabsåret har vi foretaget uanmeldte beholdningseftersyn på 11 institutioner. 6. Forvaltningsrevision 6.1 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af den løbende finansielle revision. Forvaltningsrevisionen har omfattet vores vurdering af, om der er udvist skyldige økonomiske hensyn, og at der er disponeret i overensstemmelse med de overordnede målsætninger således, som de er udtrykt blandt andet i de vedtagne bevillinger og i budgetforudsætningerne. Vi har især baseret vores konklusion om skyldig økonomisk hensyntagen ved forvaltningen på vores gennemgang af kommunens økonomistyring og interne kontrolsystem. 6.2 Dyberegående forvaltningsrevision Der har ikke været aftaler omkring dyberegående forvaltningsrevisionsanalyser i året. 7. Øvrige oplysninger 7.1 Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os for regnskabsåret. 7.2 Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Til brug for vores revision har vi indhentet kommunalbestyrelsens mødereferater. Vi har endvidere påset, at kommunen på alle væsentlige områder overholder god bogføringsskik. 7.3 Andre opgaver Siden afgivelsen af vores revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet har vi udført efterfølgende opgaver for kommunen: Rådgivningsopgaver Workshop om statusafstemninger og ledelsestilsyn Rådgivning om social dumping

35 Deloitte 10 Revisorloven stiller skærpede krav til revisors uafhængighed, når der afgives erklæringer for kommuner, idet disse vurderes at have en særlig offentlig interesse. Inden vi accepterer rådgivnings- og assistanceopgaver, har vi i hvert enkelt tilfælde vurderet, om den stillede opgave kan vække tvivl om vores uafhængighed Øvrige opgaver Afgivet revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale udgifter omfattet af statsrefusion darbejdet specifikke revisionserklæringer og -påtegninger mv., jf. bilag 1 8. Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling I revisionsberetningen for 2013 vedrørende årsregnskabet er revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. Det kan endvidere supplerende oplyses, at beskrivelsen vil blive genoptrykt i revisionsberetningen for det regnskabsår, hvor der er valg til kommunalbestyrelsen. 9. Erklæring I henhold til lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 23. juni Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Keld Østerdal statsautoriseret revisor

36 Deloitte 11 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. Efter anmodning fra kommunen har vi afgivet erklæring på nedenstående regnskaber, opgørelser, indberetninger mv.: 1. Anlægsregnskaber Renovering af Den gule gård ved Diget 28 Salg af biler 2013 Trafiksanering, Øst Slidlag på veje 2013 Renovering af kommunevejens afløbssystemer Grundudgifter, Øresundsparken dskiftning af indsatsvogn P1 dskiftning af analoge alarmmodtagere til digitale Opførelse af garage Tårnby Brandstation Skoleindretninger Anskaffelse af pavillion Pilegårdsskolen PBC screening af folkeskoler Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler mv Renovering af bygninger på daginstitutioner 2013 Atletikudstyr til Tårnby Stadion dskiftning af gulv i Vestamagerhallen Ombygning af Vestamager Bibliotek Opradering af udendørsarealerne omkring hovedbiblioteket Kastrupgårdssamlingen, ombygning Ekstraordinær ejendomsudgifter på kom. Byg Kioskbygning ved Kastrup Søbad, opførelse af byg. Flytning af efterklaringstanke

37 Deloitte Tilskuds- og projektregnskaber Projektregnskab for Rygerklubben, j.nr for perioden 1. juni maj Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret 2014 Projektregnskab Puljen til digitale lærermidler, sagsnr P.501 for perioden 1. april 31. december 2014 Projektregnskab Puljen til digitale lærermidler, sagsnr P.501 for perioden 1. april 31. december Projektregnskab for Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2013, j.nr for perioden 1. januar 31. december 2013 Projektregnskab for Brug for alle, j. nr for perioden 1. august juli Refusions-/tilskudsopgørelser Momsrefusionsopgørelse "Saldoopgørelse" for 2014 Opgørelse af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld inkl. renter i 2014 Opgørelse af tilskud til drift af musikskoler for 2014 Opgørelse af refusion vedrørende EG for perioden 1. december 2013 til 30. november 2014 Opgørelse over køb af refusionsberettigede forestillinger og børneteater og opsøgende teater for 2014 Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter for 2014 Anmodning om statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176 for 2014 Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2014 Anmodning om endelig restafregning 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd 4. Øvrige opgørelser/indberetninger Indberetning til informations- og forvaltningssystemet "BOSSINF-STB" for 2014 Indberetning og erklæring i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om kommuners indberetning og erklæringer efter elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m for 2013 Indberetning og erklæring i henhold til bekendtgørelse nr af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2012 Indberetning og erklæring i henhold til bekendtgørelse nr af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2013 Opgørelse af ikke udbetalt feriegodtgørelse og løn under ferie eller ferietillæg for perioden 1. maj april 2014

38 Deloitte Diverse Årsregnskabet for Tårnby kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" for regnskabsåret 2014 Feriefondsregnskab for 2014 Erklæring på opgørelser af uhævede feriepenge perioden 1. maj april Notater mv. Arbejdsnotat vedrørende revision af lønområdet for 2014 Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 ABO/Käthe T:\Data\13\340392\\340392rb2014 Hoved.doc

39 Bilag: 4.2. A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

40 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Tårnby Kommune Att.: Kommunaldirektør Klavs Gross Amager Landevej Kastrup Revision af årsregnskabet for 2014 for Tårnby Kommune Vedlagt fremsendes revisionsberetningerne for 2014 omhandlende: Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion Årsregnskabet Beretningerne indeholder de bemærkninger, vi har fundet, der bør indgå til orientering for kommunalbestyrelsen. Efterfølgende har vi anført de bemærkninger og øvrige kommentarer, som efter vores opfattelse kan behandles administrativt. 1. Afskrivning af tilgodehavender Afskrivninger af tab på tilgodehavender bogføres under kommunens balancekonto. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt på alle områder. Eksempelvis på forsyningsområdet, hvor afskrivningen bør foretages på den konto, hvor indtægten oprindeligt er bogført, dels af hensyn til mellemregningen med det brugerfinansierede område, dels for at få momsen retur fra SKAT. Observationen er drøftet med bogholderiet, og vi har anbefalet: at afskrivningsprincipperne gennemgås med henblik på at fastlægge hvilke fordringer der bør afskrives over driften, og at disse implementeres for regnskabsåret at der med baggrund i ovenstående gennemgang vurderes, om der skal foretages eventuel berigtigelse af moms og mellemregning med forsyningsområdet for tidligere år

41 Deloitte 2 2. Balancen 2.1. Åbningsbalancen For enkelte funktioner er der konstateret mindre afgivelser mellem saldoen pr , jf. regnskab 2013 og saldoen pr , jf. regnskab Observationen er drøftet med bogholderiet, som vil undersøge, hvorfor der er disse forskelle. Som mulig årsag til forskelle angives overgangen til nyt økonomisystem Aktie og andelsbeviser mv. funktion Den indre værdi af kommunens aktier i Tårnby Forsyning A/S er ikke reguleret i 2014 på baggrund af selskabets værdi pr , hvilket bevirker, at regnskabsposten er undervurderet med t.kr. Observationen er drøftet med bogholderiet, og ifølge det oplyste vil fejlen blive rettet i Edb-fejlopsamlingskonto - funktion Der henstår t.kr. i kredit under denne funktion. Beløbet vedrører supplementsposteringer som manuelt burde være flyttet til funktion for korrekt præsentation. Saldoen er udlignet i, og bogføringen på edb-fejlopsamlingskontoen skyldes overgang til nyt økonomisystem, og bør derfor ikke forekommer fremover Materielle anlægsaktiver funktion 9.58 Ved den stikprøvevise revision af anlægskartoteket observerede vi, at nedenstående projekter fortsat henstår under materielle anlægsaktiver under udførelse, uagtet at disse var ibrugtaget, og burde afskrives Kioskbygning ved Kastrup Søbad t.kr., burde havde været meldt færdigt pr Produktionsskolen, Løjtegårdsvej t.kr., burde have været meldt færdigt pr Observationerne er drøftet med Teknisk Forvaltning, og ifølge det oplyste vil fejlene blive rettet i Egenkapital funktion 9.75 En opsætningsfejl bevirker, at der fejlagtigt er registeret 90 t.kr. under reserve for opskrivninger, uagtet at der ikke er foretaget opskrivninger af de materielle anlægsaktiver.

42 Deloitte 3 Observationen er drøftet med bogholderiet, og ifølge det oplyste vil fejlene blive rettet i. 3. Hovedart 9 Interne indtægter og udgifter under hovedart 9 der skal balancere er i ubalance, idet der er udgiftsført 904 t.kr. under eksterne arter. Konteringen under eksterne arter er i strid med konteringsreglerne, og øger risikoen for momsfejl. Observationen er drøftet med bogholderiet og vi har anbefalet, at det fremover sikres, at hovedart 9 balancerer. 4. Fuldmagtsforhold Ved revisionen af likvider har vi indhentet engagementsoversigter fra kommunens bankforbindelser. Vi har i den forbindelse konstateret, at en tidligere ansat fortsat er registeret som bruger af selvbetjeningsprodukter. Observationen er drøftet med bogholderiet, og ifølge det oplyste er pågældendes fuldmagter blevet slettet. 5. Generelle IT-kontroller Gennemgangen af de generelle it-kontroller har afdækket en række mindre væsentlige kontrolmæssige svagheder. De konkrete observationer med tilhørende anbefalinger fremgår af særskilt it-rapport. Med venlig hilsen Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Keld Østerdal statsautoriseret revisor ABO/Käthe T:\Data\13\340392\\340392br Tårnby Kommune.docx

43 Bilag: 4.3. A - samlet besvarelse dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

44 Tårnby Kommune Forvaltning: Økonomisk Forvaltning Dato Evt. afd.: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende A - Følgebrev til revisionsberetning Side: 1-3 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Nedenstående bemærkninger knytter sig til følgebrev fra Deloitte til revision af årsregnskabet for Afskrivning af tilgodehavender Der er udarbejdet en vejledning over hvilke tilgodehavender, der skal afskrives over driften og hvilke, der skal afskrives over balancen. Der er foretaget en undersøgelse, som viser, at kommunens gæld med andre forsyningsvirksomheder, Affaldshåndtering bliver reduceret med kr. Berigtigelsen bliver foretaget primo september. Der er desuden udarbejdet en berigtigelse til Skat for tilbagebetaling af den manglende momsrefusion på kr Åbningsbalancen I forbindelse med overgangen til OPS er der konstateret en afvigelse. Afvigelsen skyldes dobbelt registreringer i såvel OPS som ØS- Indsigt. Økonomi og Planlægningsafdelingen fremsender en sag til Økonomiudvalget i august, hvor disse registreringer søges afskrevet. En gennemgang af kontoen viser at afskrivningen beløber sig til netto ,21 kr Aktie og andelsbeviser mv. funktion Den indre værdi af kommunens aktier i Tårnby Forsyning A/S er fejlagtigt ikke reguleret i Regnskab Berigtigelsen er foretaget i. 2.3 Edb-fejlopsamlingskonto - funktion Forholdet er bragt i orden Materielle anlægsaktiver funktion 9.58 Såvel Kioskbygningen ved Kastrup Søbad som Produktionsskolen, Løjtegårdsvej 107 er i anlægskartoteket registreret under "materielle anlægsaktiver under udførelse". Forholdene er berigtiget i anlægskartoteket i Egenkapital funktion

45 Tårnby Kommune I forbindelse med registreringer af varebeholdninger i det nye anlægskartotek for Regnskab 2014 medførte en opsætningsfejl i OPS Anlægsaktiver, at balanceposten på summen af varebeholdninger fejlagtig blev registreret på funktion Reserver for opskrivninger. Forholdet er berigtiget primo marts og beløbet er flyttet. 3. Hovedart 9 Differencen på kr. fordeler sig primært på 3 områder kr. på løn, kr. på ikke momsbærende arter og på Kortfristet gæld på konto 8 Balanceforskydninger. Der er desuden foretaget en undersøgelse af konsekvenserne for momsfejl. ndersøgelsen viser, at der er registreret momsbærende ydelser for kr. Dette har medført at kommunen har modtaget uberrettiget moms for kr. Dette forhold bliver berigtiget inden udgangen af oktober. Der er indført en arbejdsgang som sikrer, at art 9 bliver afstemt dagligt 4. Fuldmagtsforhold Forholdet er bragt i orden. Med venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef / John Kofod Afdelingsleder 2

46 Bilag: 4.4. B - samlet besvarelse dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

47 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 03. august Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende B - Revisionsberetning for 2014 Side: 3 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 1 Bemærkningens overskrift: Takstfastsættelse for pleje- og daghjem Revisionen har ved stikprøvevis gennemgang af takstfastsættelsen for pleje- og daghjem konstateret uoverensstemmelser mellem kommunens beregning og bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster samt KKR s Styringsaftale for det specialiserede socialområde. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen følger revisionens anbefaling og udarbejder i en revideret arbejdsgang for takstfastsættelsen, så det sikres, at denne følger til en hver tid gældende bekendtgørelse samt Styringsaftale for området såvel i som fremadrettet. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 1

48 Bilag: 5.1. C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

49 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Tårnby Kommune Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

50 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Beretningens indhold 1 2. Generelt om revisionens udførelse Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Almindelige revisionshandlinger Kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange Revision af bilagsmaterialet Revision af personsager Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område Revision af IT-systemer Revision af internt kontrolsystem (indsats mod socialt snyd) 4 3. Revisors overordnede konklusion 5 4. Revisionsbemærkninger Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Manglende kontrol af ydelser som varetages af dbetaling Danmark (DK) (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet) Ledelsestilsyn - Generelt (Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) Ledelsestilsyn Jobcenter/Ydelsescenter (Beskæftigelsesministeriet) Ledelsestilsyn Ydelsesscenter (Beskæftigelsesministeriet) Kvalitetssikring af genopretning på fleksjobområdet revisionsbemærkning nr Statusafstemninger revisionsbemærkning nr Systemafstemninger revisionsbemærkning nr KMD-Aktiv Boligindskudslån 8 5. Resultatet af revisionen Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Særlige gennemgange Temarevision Løntilskud Temarevisions omfang Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Hjemtagning af refusion Arbejdsgange og interne kontroller Anbefaling Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Afslutning 11

51 Deloitte 1 1. Indledning Vi har afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og har i forbindelse hermed påtegnet de af kommunen udarbejdede endelige refusions- og tilskudsopgørelser. Vores revision har omfattet: Foreløbig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter, der udviser en samlet refusion på kr. Foreløbig statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176, der udviser en samlet refusion på kr. Afregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2014 på i alt kr. Regnskab for Det Lokale Beskæftigelsesråd for 2014, der udviser en overførsel fra tidligere år på og en endelig afregning på 13 kr. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og ndervisningsministeriets ressortområder Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47 Bekendtgørelse nr af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige Beretningen omfatter alene de sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, som er omfattet af refusion og tilskud, jf. ovennævnte bekendtgørelser. 1.1 Beretningens indhold Den sociale beretning er suppleret med 2 bilag. Af den sociale beretning fremgår vores generelle oplysninger om den udførte revision samt vores revisionsbemærkninger. Af bilagene 1 2 fremgår den detaljerede sagsgennemgang, stikprøveoversigt samt opfølgning på ministeriernes decisionsskrivelser (ministeriernes vurdering af og spørgsmål til tidligere års beretninger).

52 Deloitte 2 2. Generelt om revisionens udførelse 2.1 Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Vi henviser til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet, hvor revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor er beskrevet. 2.2 Almindelige revisionshandlinger Vi har efterprøvet, hvorvidt refusionsregnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har endvidere vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af refusionsregnskaberne. 2.3 Kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange Ved revisionen af de enkelte områder har vi testet, om kommunen har iværksat et ledelsessyn, der afdækker om kommunens eksisterende forretningsgange med tilhørende kompetencefordelingsplaner og interne instrukser samt sagsbehandling og forebyggelse af uberettiget modtagelse af ydelser, herunder anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 2.4 Revision af bilagsmaterialet Bilagsmaterialet er gennemgået ved stikprøver afhængig af de forskellige områders karakter. Det er herunder påset, om bogføringen er behørigt dokumenteret gennem indtægts- og udgiftsbilag, herunder uddata fra systemer samt, om beløbene er korrekt bogført. Det er ligeledes påset, om bilagene er forsynet med korrekte attestationer og anvisninger, og om udgiftsbilag er kvitterede. 2.5 Revision af personsager Revisionen af personsager er tilrettelagt efter bestemmelserne i revisionsbekendtgørelserne. Vi har ved udvælgelsen af sager lagt vægt på følgende kriterier: Nyetablerede sager Sager af væsentlig økonomisk karakter Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter Sager efter revisionens vurdering. Det er under vores sagsrevision påset, om bevilgede ydelser mv. har været i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Vi har efterprøvet, om der ved sagsetableringen, og i fornødent omfang ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskasser mv. Det er endvidere vurderet, hvorvidt der har fundet en hensigtsmæssig sagsbehandling sted, herunder om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. I sager,

53 Deloitte 3 hvor der er ydet hjælp med tilbagebetalingspligt, udlagt underholdsbidrag mv., er det påset, om de derved opståede tilgodehavender er underkastet betryggende administration. Det er endvidere efterprøvet, om kommunen har hensigtsmæssige procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af regnskabsbekendtgørelsen, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Omfang og konklusion på sagsgennemgangen fremgår af bilag Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område I forbindelse med årsafslutningen har vi påset, om de i årets løb trufne dispositioner er kommet rigtigt til udtryk i regnskabet. Vi har foretaget afstemninger, analyser og lignende i det omfang, vi har anset det for nødvendigt for at få bekræftet regnskabets rigtighed. Samtlige konti, hvis enkelte beløb er genstand for personbogføring, er afstemt med det foreliggende registrantmateriale. Vi har påset, at der er afgivet oplysninger til SKAT om de udbetalte skattepligtige ydelser. 2.7 Revision af IT-systemer Af gældende regnskabsbekendtgørelse fremgår det, at " kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner " Vi har påset, om der foreligger sådanne erklæringer fra eksterne leverandører for følgende IT-systemer, som kommunen har anvendt i regnskabsåret: Boliglån KMD Dagpenge KMD social pension KMD-aktiv KMD A-Refusion NemRefusion På tidspunktet for revisionens afslutning havde kommunen - efter rykning af it-leverandører - alene modtaget revisionserklæring for KMD Dagpenge, KMD-aktiv og KMD A-refusion, hvorfor vi ikke har haft mulighed for at påse, at regnskabsbekendtgørelsens krav er opfyldt for de øvrige it-systemer.

54 Deloitte Revision af internt kontrolsystem (indsats mod socialt snyd) Kommunens interne kontroller er opdelt i flere processer: a) forebygge b) opdage c) korrigere d) "kontrolgruppen". Indsatsen omkring socialt snyd er integreret i kommunens generelle arbejde omkring kvalitetssikring (at sagerne behandles i overensstemmelse med lovgivningen) Ad. a Forebygge Kommunen forebygger fejl i sagsbehandlingen, herunder socialt snyd (ud over den særlige "Kontrolgruppe"), ved at have opbygget interne kontroller i forbindelse med oprettelse af sager, der omfatter kontrol af indtægtsgrundlag, samt øvrige oplysninger der kan have betydning for udbetaling af ydelser i den konkrete sag inden udbetaling. Ad. b Opdage Kommunen udfører en række interne kontroller med henblik på at opdage fejl i sagsbehandling og socialt snyd, f.eks.: adviskontrol, der medfører kontrol af oplysninger om uforenelige ydelser, indflytning på bopælen m.m. intern kontrol knyttet til udbetalingen (kontrol af alternativ modtager, nem-id m.m.) betingelser for hjælpen, jf. de konkrete love, f.eks. aktivlovens 11 der medfører kontrol af, at pågældende har ret til udbetalte ydelser (udføres generelt i overensstemmelse med de enkelte love) opfølgning, jf. de konkrete love, f.eks. aktivlovens 10 ledelsestilsyn via sagsgennemgang og adviskontroller Ad. c Korrigere Kommunen foretager korrektion af de udbetalte ydelser enten i form af krav om tilbagebetaling eller afskrivning, herunder berigtigelse af statsrefusionen. Ad. d Kontrolgruppen Kommunen har etableret en kontrolgruppe under kommunalbestyrelsens sekretariat normeret til 1,0 medarbejder. Sager til kontrol opstår primært ud fra kontroloplysninger fra kommunens andre grupper/afdelinger, der har opsat forskellige adviser i deres fagsystemer samt kontroloplysninger fra myndigheder som f.eks. SKAT og politi. Der behandles endvidere anonyme og ikke anonyme anmeldelser, hvor der sættes fokus på borgere, der ellers ikke ville blive udsøgt til kontrol.

55 Deloitte 5 Kontrolgruppens resultat for 2014 Tilbagebetalingskrav 2014 Årlig besparelse Kommunal gennemgang dbetaling Danmarks gennemgang Total Konklusion Det er generelt vores opfattelse, at kommunens ledelsestilsyn i forhold til indsatsen omkring "socialt snyd" er tilrettelagt hensigtsmæssigt og fungerer betryggende, herunder forebygger og afdækker tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende. 3. Revisors overordnede konklusion Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til efterfølgende revisionsbemærkninger samt kommentarer i bilagene til nærværende beretning. 4. Revisionsbemærkninger 4.1 Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Manglende kontrol af ydelser som varetages af dbetaling Danmark (DK) (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet) Revisionsbemærkningen er videreført fra sidste år og vedrører kommunens manglende mulighed for vurdering af betalingsforpligtigelse og afdækning af misbrug af ydelser. Folketinget har den 29. april vedtaget lov nr Lov om ændring af lov om dbetaling Danmark og forskellige andre love. Det fremgår af loven, at: Til brug for kommunens interne kontrol af dbetaling Danmarks opkrævning direkte fra kommunerne efter 1. pkt. kan dbetaling Danmark uden borgerens samtykke samkøre oplysninger over kommunens modtagere af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra dbetaling Danmark med henblik på at udfærdige og videregive lister til kommunen.

56 Deloitte 6 Kommunen har oplyst, at der snarest vil blive udbedt registrantlister hos dbetaling Danmark, og at der efterfølgende vil blive foretaget kontrol af udbetalinger i perioden siden overgangen til dbetaling Danmark. Vi henviser i øvrigt til opfølgning på decisionsskrivelse for 2013, som fremgår af bilag 1. Vi anser på baggrund af foranstående punktet som afsluttet Ledelsestilsyn - Generelt (Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) På baggrund af vores revision af enkeltsager (udtaget fra ledelsestilsynet) blev det konstateret, at ledelsestilsyn for 2014 er forbedret. Det har betydet, at ledelsestilsynet for 2014 afdækkede de udfordringer, som gennemgangen af sagsbehandlingen udviste. Det fremgik imidlertid ikke, hvilke handlinger der skulle udføres, når der blev konstateret fejl i sagerne i ledelsestilsynet. Dette medførte, at flere generelle problemstillinger ikke var blevet opdaget og standset i tide. På trods af et væsentligt fejlomfang i den udførte sagsbehandling er det imidlertid vores opfattelse, at forholdet ikke har medført væsentlige fejl i regnskabet, da kommunen efterfølgende har gennemgået hele det udførte tilsyn for 2014, rettet op på de konstaterede problemstillinger, har fortaget en vurdering af de refusionsmæssige konsekvenser for samtlige sager og på baggrund af en skønsmæssig vurdering korrigeret den for meget hjemtaget refusion, som i 2014 er vurderet til at udgøre kr. Beløbet er modregnet i den endelige statsrefusion for Kommunen har endvidere udarbejdet en handleplan, der omfatter samtlige fejlbehæftede områder. Herudover er det oplyst, at "der igangsættes en proces, hvori der udarbejdes egentlig strategi for ledelsestilsyn, herunder tilpasning af forretningsgangen, så udtræk, rapporter og lignende tilpasses, og det herigennem sikres, at tilsynet så effektivt som muligt forhindrer, opdager og korrigerer fejl i sagsbehandlingen Ledelsestilsyn Jobcenter/Ydelsescenter (Beskæftigelsesministeriet) Det blev konstateret, at kommunens ledelsestilsyn/interne kontroller ikke havde omfattet en gennemgang af, om udgifter var bogført på korrekte autoriserede konti, som forudsat i regnskabsbekendtgørelsen. I forbindelse med vores revision har vi konstateret, at kommunen har bogført udgifter på konto 5.81 og tilhørende statuskonti på forkerte grupperinger. Dette har betydet, at udgifterne på dette området er forkerte i kommunens regnskab. Forholdet har ikke refusionsmæssige konsekvenser, da kommunen, i forbindelse med hjemtagelse af endelig statsrefusion, har lavet en manuel korrektion af udgifterne. Kommunen har endvidere oplyst, at snitfladen mellem fagsystemet og økonomisystemet er rettet op, og at der snarest vil blive foretaget en kvalitetssikring af bogføringen på området.

57 Deloitte Ledelsestilsyn Ydelsesscenter (Beskæftigelsesministeriet) Fleksjob, løntilskud Det blev konstateret, at kommunens ledelsestilsyn ikke havde omfattet sager vedrørende udbetaling af løntilskud til fleksjob i Vi har i forbindelse med vores revision udtaget en række sager og har konstateret flere generelle problemstillinger, der har givet anledning til beregningsfejl og fejludbetaling af løntilskud. De konstaterede fejl er ikke væsentlige i forhold til kommunens regnskab. Jobcentret har efterfølgende foretaget ledelsestilsyn på området, men er fremsendt så sent, at vi ikke har nået at gennemgå sagerne inden afslutningen af vores revision. Vi vil følge op på dette i forbindelse med vores revision af. 4.2 Kvalitetssikring af genopretning på fleksjobområdet revisionsbemærkning nr. 3 Kommunen har i 2013 og 2014 genoprettet kommunens fleksjobsager. Dette har betydet en gennemgang af dokumentationen for samtlige aktive sager, indhentning af aktuelle overenskomster og anden relevant dokumentation for lønfastsættelsen. Herefter er samtlige sager gennemgået, og rettet op. I 2014 er der endvidere foretaget en bagudrettet berigtigelse af udtagne sager på baggrund af genopretningen. Genopretningen har resulteret i en berigtigelse på kr. for den omfattede periode. Den for meget hjemtagne refusion berigtiges i den endelige refusionsopgørelse for. I forbindelse med vores gennemgang af genopretningen er det vores opfattelse, at de genoprettede sager ikke giver anledning til bemærkninger, og vi vurderer hermed de sager, som er genoprettede, for afsluttede. 4.3 Statusafstemninger revisionsbemærkning nr. 4 I forbindelse med vores revision af 2014 er det konstateret, at kommunen har forbedret kvaliteten på området for statusafstemninger væsentligt, og der er udarbejdet specifikationer for væsentlige konti på det statsrefusionsbelagte område. Det er imidlertid stadig vores opfattelse, at der er brug for væsentlig opmærksomhed på området, da der ikke ved revisionens afslutning er foretaget berigtigelse eller omkontering af de udredte beløb. Herudover henstår der stadig en uafklaret difference på kr. på konto 9.12 (refusionstilgodehavende kontoen). Kommunen har oplyst, at der i er et øget fokus på at sikre rigtigheden i afstemningerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at sikre den optimale placering af ansvaret for afstemninger, ligesom der vil være øget fokus på løbende kontrol.

58 Deloitte 8 Vi følger op i forbindelse med vores revision af. 4.4 Systemafstemninger revisionsbemærkning nr KMD-Aktiv Vi har modtaget afstemningen af KMD-Aktiv for Afstemningen indeholder en lang række uafklarede differencer, som skyldes, at snitfladen mellem kommunens fagsystem og økonomisystem ikke har været opsat korrekt. Kommunen har oplyst, at forholdet fremadrettet vil blive undersøgt og korrigeret. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision af Boligindskudslån Der er ikke foretaget afstemning af boligindskudslån for Kommunen har oplyst, at systemleverandøren ikke har kunnet levere den nødvendige dokumentation, og at afstemningen vil blive foretaget så snart den nødvendige dokumentation modtages. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision for. 5. Resultatet af revisionen 5.1 Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision I henhold til gældende bestemmelser for revision af områder med statsrefusion skal vi fremdrage forhold af principiel eller økonomisk betydning samt tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl. I det følgende anfører vi de kommentarer, som vores revisionsarbejde har givet anledning til. Kommentarerne kan virke detaljerede, da de enkelte ressortministerier stiller krav til rapporteringen Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Der henvises til bilag Særlige gennemgange Temarevision Løntilskud Beskæftigelsesministeriet udmeldte den 14. maj 2014 temarevisionen af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud for, i et brev til kommunalbestyrelserne og de kommunale revisorer, hvor temaet for temarevision blev præsenteret. I vejledning af 8. august fremgår de fokuspunkter, som temarevisionen skal omfatte, hvorfor vores revision er afgrænset heraf. Vi har på baggrund heraf tilrettelagt vores revision med henblik på at skabe klarhed over, hvorvidt kommunens afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis, herunder om der er foretaget korrekt hjemtagning af refusion.

59 Deloitte Temarevisions omfang Temarevisionen skal omfatte gennemgang af i alt 10 sager. 4 sager, hvor der er truffet afgørelse om virksomhedspraktik, og 6 sager, hvor der er truffet afgørelse om løntilskud. Målgruppen for undersøgelsen er dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 stk. 1 nr. 1, 2 og 3. Vores stikprøve: Virksomhedspraktik Målgruppe 2.1 Målgruppe 2.2 Målgruppe 2.3 Offentlig 1 Privat 2 1 Løntilskud Offentlig 1 Privat Total Virksomhedspraktik Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sagerne konstateret enkelte mindre mangler i forhold til udfyldelsen af blanketterne vedrørende oprettelse af virksomhedspraktik. Sagerne er drøftet med forvaltningen, der er enig Ansættelse med løntilskud Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sagerne konstateret enkelte mindre mangler i forhold til udfyldelsen af blanketterne vedrørende ansættelse med løntilskud. Sagerne er drøftet med forvaltningen, der er enig Hjemtagning af refusion Der er vores opfattelse, at forvaltningen har foretaget korrekt hjemtagning af refusion på området Arbejdsgange og interne kontroller Vi har i forbindelse med vores revision foretaget gennemgang af forvaltningens arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud samt foretaget test af forvaltningens ledelsestilsyn på området. Det er vores opfattelse, at forvaltningens arbejdsgange og ledelsestilsyn på området er betryggende.

60 Deloitte Anbefaling På baggrund af vores gennemgang skal vi anbefale, at procedurerne omkring udfyldelse af blanketter i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik og løntilskud indskærpes. Forholdet er drøftet med forvaltningen, der er enig. Forvaltningen har endvidere oplyst, at der fremadrettet er ekstra fokus på korrekt dokumentation i sagerne i forbindelse med ledelsestilsynet. 5.3 Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Vi har gennemgået kommunens besvarelser af tidligere års fremsatte revisionsbemærkninger til de sociale regnskaber. Det er påset, at kommunalbestyrelsens afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger er iagttaget, og at eventuelle berigtigelser er foretaget. Opfølgning på ministeriernes decisionsskrivelser fremgår af bilag Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vi har modtaget Ankestyrelsens decisionsskrivelse for 2013 af 17. april. Opfølgningen herpå fremgår af bilag 1. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesministeriet) Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 17. december Opfølgningen herpå fremgår af bilag 2.

61 Deloitte Afslutning Efter afslutning på den udførte revision har vi påtegnet følgende opgørelser uden forbehold og supplerende oplysninger: Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter Anmodning om statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176 Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2014 Anmodning om endelig restafregning 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd København, den 23. juni Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Keld Østerdal statsautoriseret revisor MV/Käthe T:\Data\13\340392\\340392rb2014 Social.docx

62 Bilag: 5.2. Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

63 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

64 Deloitte 1 1. Indledning Nærværende redegørelse er udarbejdet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som ministeriet stiller i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Det skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministeriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af den årlige refusions- og tilskudsopgørelse. Revisionen har dog givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som efter vores opfattelse ikke har væsentlige betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til revisionsbemærkningerne i revisionsberetningen vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, samt til kommentarer i nærværende redegørelse. 2. Refusionsopgørelser Vi har foretaget revision af kommunens indberetning vedrørende endelig restafregning af visse sociale ydelser, Særlig Dyre Enkeltsager, Boliglån og LBR. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 3. Opfølgning på tidligere år Afsnittet indeholder bemærkninger til tidligere års decisionsskrivelser fra ministeriet samt opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger på ministeriets område. Endvidere indeholder afsnittet redegørelse for kommunens refusionsmæssige berigtigelse af forhold vedrørende tidligere år. 3.1 Decisionsskrivelse fra 2013 Vi har modtaget ministeriets decisionsskrivelse for 2013 som indeholder følgende opfølgningspunkter: 1. Manglende mulighed for kontrol af ydelser overført til dbetaling Danmark 2. Ledelsestilsyn, Familieafdelingen 3. Statusafstemninger 4. Statsrefusion manglende kvalitetssikring 5. Revisorerklæringen om anvendte it-systemer 6. Opfølgning for regnskabsårene 2010 og 2011

65 Deloitte 2 Manglende mulighed for kontrol af ydelser overført til dbetaling Danmark Lovforslaget er først vedtaget i, hvorfor revisionsbemærkningen er videreført i Kommunen har oplyst, at kontrollen vil blive udført snarest. Ledelsestilsyn Familieafdelingen Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger i 2014, hvorfor forholdet anses som værende afklaret. Statusafstemninger Det er vores opfattelse, at arbejdet med statusafstemninger er væsentligt forbedret i Det er imidlertid vores opfattelse, at arbejdet ikke er afsluttet, og stadig kræver væsentlig fokus, har vi videreført bemærkningen til Vi henviser til revisionsbemærkning nr. 4 i den sociale beretning. Statsrefusion manglende kvalitetssikring Forholdet har ikke givet anledning til bemærkninger og anses herefter for afsluttet. Revisorerklæringen om anvendte it-systemer Kommunen har i 2014 modtaget en erklæring vedrørende KMD-Aktiv uden forbehold, hvorfor forholdet anses som værende afklaret. For så vidt angår boliglån, havde kommunen ikke på tidspunktet for afslutningen af vores revision modtaget en erklæring herfor. Vi henviser til vores rapportering. herom i socialberetningen. Opfølgning for regnskabsårene 2010 og 2011 Betaling af ophold i andre kommuner Det blev i 2010/2011 konstateret, at kommunen havde afholdt udgifter til ophold i andre kommuner, uden at foretage kontrol af, om de afholdte udgifter var refusionsberettigede. Kommunen oplyste på daværende tidspunkt, at det ikke var muligt, at få adgang til oplysningerne om, hvad opholdskommunen havde bevilget. Ankestyrelsen har den 10. marts 2014 fremsendt hjemmel, hvoraf det fremgår, at kommunen har ret til at få oplysninger om, hvilke udgifter opholdskommunen har afholdt. Tårnby Kommune har ultimo maj oplyst, at de straks vil undersøge et antal sager og herefter oplyse om resultatet heraf. Vi har ikke ved afslutning af vores revision modtaget svar herpå, hvorfor vi vil følge op på forholdet i forbindelse med vores revision af. 4. Gennemgang og fravalg i personsager Dette afsnit indeholder dels revisors begrundelser for at fravælge områder i sagsgennemgangen og en oversigt over fejlbehæftede områder.

66 Deloitte Omfang og resultat af den stikprøvevise udførte revision af personsager På baggrund af den foretagne sagsrevision kan vi opstille nedenstående oversigt over vores stikprøvevise sagsrevision. I den forbindelse skal det bemærkes, at anvendelsen af det af ministeriet udarbejdede fejlskema kan betyde, at en fejlbehæftet sag medtages i flere af nedenstående kategorier, såfremt den indeholder ydelsestyper og fejl, der er kategoriseret i forskellige kategorier.

67 Deloitte 4 Sagsområde Regler Antal udtagne sager den refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning den refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Komment arer til sagsgenne mgang Henvisnin g til afsnit Området fravalgt Henvisning til afsnit Området Revisionsb Forbehold administreres emærkning generelt i er overensstemme lse med gældende regler Henvisning til afsnit Særligt dyre enkeltsager SEL Ja - - Hjælp til flygtninge SEL Ja - - Merudgiftsydelse SEL Ja - Tabt arbejdsfortjeneste SEL Ja - Advokatbistand, aktindsigt mv. SEL Ja - - Dækning af nødvendige merudgifter SEL Ja - - Botilbud Krisecenter SEL Ja - - Botilbud SEL Ja - - Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudg., sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) LAS kap. 10 Henvisning til afsnit Ja - - Efterlevelseshjælp LAS kap. 10a Ja - - Beboerindskudslån Lov om individuel boligstøtte Ja - Personlige tillæg til pensionister Lov om social pension Ja - - Hjælp i særlige tilfælde IL kapitel Ja - - Grundtilskud, samt tilskud til uledsagede mindreårige. IL 45 Væsentlige fejl Systematiske fejl Ja - dbetaling af rapatrieringsstøtte mv. Repatrieringslovens Ja - - Total * henviser til bemærkning herom i den sociale beretning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

68 Deloitte 5 Ja Nej Er der manglende afstemninger på ministerets område x

69 Deloitte Kommentarer til sagsgennemgangen Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. 4.3 Fravalg Vi har foretaget følgende fravalg på ministeriets område for 2014: Advokatbistand, Hjælp til flygtninge, botilbud efter SEL 109 og 110, boligindskudslån, pensionstillæg, efterlevelseshjælp og repatriering. Vi har baseret vores revision på 2014 på resultaterne af vores revision for 2012 og 2013, hvor ingen af ovenstående områder gav anledning til bemærkninger ved revisionen. Herudover har vi baseret os på kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange, som vi har testet inden for hver transaktionskæde. Endelig har vi opnået overbevisning gennem regnskabsanalyser og stikprøver, der er udført i forbindelse med vores revision af de foreløbige refusionsopgørelser. 5. Ordninger med særlige rapporteringskrav I dette afsnit har vi redegjort for revision og påtegning af eventuelle opgørelser efter særlige regler på ministeriets område om revision af kommunernes regnskaber. 5.1 Projektregnskaber Som led i vores revision af kommunen har vi efter afgivelse af sidste års revisionsberetning særskilt revideret de tilskudsregnskaber, som fremgår af bilag til hovedberetningen. Det er vores opfattelse, at tilskuddene er anvendt til de bevilgede formål, og der henvises i øvrigt til de afgivne revisionspåtegninger. MV/Käthe T:\Data\13\340392\\340392rb2014 Social Bilag 1.docx

70 Bilag: 5.3. Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

71 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

72 Deloitte 1 1. Indledning Nærværende redegørelse er udarbejdet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som ministeriet stiller i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Det skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministeriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af den årlige refusions- og tilskudsopgørelse. Revisionen har dog givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til revisionsbemærkningerne i revisionsberetningen vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt til kommentarer i nærværende redegørelse. 2. Refusionsopgørelsen Vi har foretaget revision af kommunens indberetning vedrørende endelig restafregning. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 3. Opfølgning på tidligere år Afsnittet indeholder bemærkninger til tidligere års decisionsskrivelser fra ministeriet samt opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger på ministeriets område. Endvidere indeholder afsnittet redegørelse for kommunens refusionsmæssige berigtigelse af forhold vedrørende tidligere år.

73 Deloitte Decisionsskrivelse for 2013 Vi har modtaget decisionsskrivelsen for 2013 den 17. december 2014, hvor vi bedes følge op på følgende forhold: 1. Ledelsestilsyn på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration 2. Kvalitetssikring af statusafstemninger 3. Genopretning, fleksjob 4. Systematiske fejl og skønsmæssige berigtigelser heraf 4.1. Kontanthjælp 4.2. Aktivering 4.3. Driftsudgifter 4.4. Forsikrede ledige 4.5. Integrationskontrakt 4.6. Løbende opfølgning på integrationskontrakten 4.7. Tilbud om integrationsprogrammet 4.8. Tilbud om integrationsforløb 4.9. dbetaling af kontanthjælp til personer omfattet af integrationsprogrammet Særlig uddannelsesydelse 5. Manglende afstemninger Ad 1. Ledelsestilsyn på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration Det er vores opfattelse, at det udførte ledelsestilsyn i 2014 er væsentligt forbedret. Vi henviser til den videreførte revisionsbemærkning nr. 2 i socialberetningens afsnit 4.1. Ad 2 Kvalitetssikring af statusafstemninger I forbindelse med vores revision af 2014 er det konstateret, at kommunen har forbedret kvaliteten på området for statusafstemninger væsentligt, og der er udarbejdet specifikationer for væsentlige konti på det statsrefusionsbelagte område. Vi henviser til den videreførte revisionsbemærkning nr.4 i socialberetningens afsnit 4.3. Ad 3. Genopretning fleksjob Ministeriet har bedt om en opfølgning på, at der løbende er sket opfølgning på, at kommunen har tilvejebragt den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen på området. Vi har i forbindelse med revision 2014 modtaget kommunens nye forretningsgang på området, herunder opfølgning på adviser. Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at kommunen har udarbejdet og implementeret en ny forretningsgang på området, som vil sikre, at der løbende foretages 10 opfølgning i sagerne, hvorfor forholdet vurderes som værende afklaret.

74 Deloitte 3 Ad 4. Systematiske fejl og skønsmæssige berigtigelser heraf Vi henviser til den videreførte revisionsbemærkning nr.2 i socialberetningens afsnit 4.1.2, men anser bemærkningen vedrørende 2013 som værende afsluttet. Kommunen har foretaget en stikprøvevis gennemgang af sagerne og der er i den forbindelse konstateret et væsentligt fejlomfang i den udførte sagsbehandling. Der er primært tale om formelle fejl, som ikke har givet anledning til berigtigelser af den hjemtagne statsrefusion. På områder med formelle fejl har kommunen noteret aktuelle problemstillinger, vurderet årsagen til de opstående fejl og udarbejdet en handleplan med mulige løsninger og fokus. På områder med fejl med refusionsmæssige konsekvenser er der herudover foretaget en vurdering af konsekvenserne herfor i de konkrete sager, hvorefter fejlene er beregnet på den samlede population for 2013 og modregnet i den hjemtagne statsrefusion for Kommunen har beregnet den for meget hjemtagne refusion i 2013 til at udgøre kr., som er modregnet i den endelige statsrefusion for Herudover er det oplyst, at der fremadrettet arbejdes med en strategi for ledelsestilsynet, der ud over gennemgangen af konkrete personsager, baserer sig på overordnede analyser og rapporter med henblik på at opdage og korrigere udfordringer i sagsbehandlingen så tidligt som muligt. Ad 5. Manglende afstemninger Vi konstaterede i 2013, at flere afstemninger ikke var foretaget. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt os om at følge op på, om afstemningerne for 2013 nu er foretaget. Vi henviser til afsnit 4.4.1, hvoraf det fremgår, at systemafstemningen for KMD-Aktiv udestår på grund af udfordringer i snitfladen mellem fagsystem og økonomisystem. 4. Gennemgang og fravalg i personsager Dette afsnit indeholder dels revisors begrundelser for at fravælge områder i sagsgennemgangen, og dels en oversigt over fejlbehæftede områder. 4.1 Omfang og resultat af den stikprøvevise udførte revision af personsager På baggrund af den foretagne sagsrevision kan vi opstille nedenstående oversigt over vores stikprøvevise sagsrevision. I den forbindelse skal det bemærkes, at anvendelsen af det af ministeriet udarbejdede fejlskema kan betyde, at en fejlbehæftet sag medtages i flere af nedenstående kategorier, såfremt den indeholder ydelsestyper og fejl, der er kategoriseret i forskellige kategorier.

75 Deloitte 4 Sagsområde Regler Antal udtagne sager Væsentlige fejl den refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Systematiske fejl den refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Kommenta rer til sagsgenne mgangen Henvisning til afsnit Området fravalgt Henvisning til afsnit Området administreres generelt i overensstemme lse med gældende regler Revisionsbe Forbehold mærkninger Henvisning til afsnit Henvisning til afsnit Kontant-og uddannelseshjælp. LAS - dbetaling, beregning og kontering Rådighedsvurdering og sanktionering Ja Aktivering, kontaktforløb, jobplaner mv LAB Ja Revalidering inkl. Forrevalidering LAS kap Ja - - Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud m.v LAB kap. 9 b,12, 14 og 15 samt kap Ja - - Driftsudgifter LAB kap Ja Fleksjob LAB Ja - - Ledighedsydelse og særlig ydelse LAS kap Ja - - Sygedagpenge lov om sygedagpenge Ja - - Fleksjydelse (60 år ) lov om fleksydelse Ja - - Delpension Lov om delpension Ja - - Seniorjob (løntilskud) Lov om seniorjob Ja - - Servicejob ( løntilskud ) Lov om ophævelse af lov om servicejob Ja - - Forsikrede ledige (medfinansiering af a- 82a i lov om dagpenge, opfølgning kontaktforløb og arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB Ja tilbud) - I alt * Henviser til bemærkning herom i den sociale beretning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

76 Deloitte 5 Sagsområde Regler Antal udtagne sager den refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning den refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Kommenta rer til sagsgenne mgang Henvisning til afsnit Området fravalgt Henvisning til afsnit Området Revisionsbe Forbehold administreres mærkninger generelt i overensstemme lse med gældende regler Henvisning til afsnit Henvisning til afsnit darbejdelse af integrationskontrakt inden IL 19 for 1 måned Ja - - Løbende opfølgning op IL 20 integrationskontrakten Ja Tilbud om integrationsprogram, herunder Kapitel 4 tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Ja - - Tilbud om introduktionsforløb, Kapitel 4a danskuddannelse,samfundsforståelse, beskæftigelsesrettede tilbud Ja - - dbetaling af kontanthjælp til udlændinge LAS kap. 4 omfattet af integrationsprogrammet Ja - - Resultattilskud og refusion L 45 og LAS kapitel stk Ja - - Henvisning til danskuddannelse efter danskeuddannelsesloven 2Danskuddannelseslov ens 2-2a og 2b Ja - - Forsørgelse og aktivering af personer LAB kapital 12 a. visiteret til ressourceforløbsydelse Ja - - Særlig uddannelsesydelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013 samt dertilhørende aktiveringsudgifter. Lov om uddannelse ledige, m/opbrugt dagpengeret Ja - - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsyd/aktivering) LAB kapitel 13 d og LAF 52o. Væsentlige fejl Systematiske fejl Henvisning til afsnit Ja - - I alt * Henviser til bemærkning herom i den sociale beretning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

77 Deloitte 6 Er der manglende afstemninger på ministeriets område Ja x Nej

78 Deloitte Kommentarer til sagsgennemgangen Der henvises til revisionsbemærkning nr. 2, afsnit Derudover har gennemgangen ikke givet anledning til kommentarer og anbefalinger. 4.3 Fravalg af sager/udgiftsområder Vi har foretaget følgende fravalg på ministeriets område for 2014: Delpension, servicejob, seniorjob, ressourceforløb, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Vi har baseret vores revision af 2014 på resultaterne af vores revision for 2012 og 2013, hvor ingen af ovenstående områder gav anledning til bemærkninger ved revisionen. Herudover har vi baseret os på kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn, som vi har testet inden for hver transaktionskæde. Endelig har vi opnået overbevisning gennem regnskabsanalyser og stikprøver, der udføres i forbindelse med vores revision af refusionsopgørelserne, der foretages i forbindelse med vores statusrevision. 5. Ordninger med særlige rapporteringskrav I dette afsnit har vi redegjort for revision og påtegning af eventuelle opgørelser efter særlige regler på Beskæftigelsesministeriets område om revision af kommunernes regnskaber. 5.1 Projektregnskaber Som led i vores revision af kommunen har vi efter afgivelse af sidste års revisionsberetning særskilt revideret de tilskudsregnskaber, som fremgår af hovedberetningen. Det er vores opfattelse, at tilskuddene er anvendt til de bevilgede formål, og der henvises i øvrigt til de afgivne revisionspåtegninger. MV/Käthe T:\Data\13\340392\\340392rb2014 Social Bilag 2.docx

79 Bilag: 5.4. Bilag 1 - samlet besvarelse dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

80 Tårnby Kommune Forvaltning: Børne- og Kulturforvaltningen Dato Evt. afd.: Sekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende Bilag 1. Redegørelse til ministeriet for Børn,Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Side: 2 Afsnit nr.: 3.1 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Opfølgning for regnskabsårene 2010 og 2011 Betaling af ophold i andre kommuner. I forhold til redegørelse til socialministeriet for 2010, der indgår som bilag 1 til revisionsbemærkning af 12. august 2011, har Tårnby Kommunes revisor som revisionsbemærkning nr. 4 vedrørende særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service anmodet om opfølgning på problematikken. Det skal oplyses, at forvaltningen beklager, at revisionen ikke har fået en tilbagemelding, jfr. ovenstående, hvilket forvaltningen nu tager initiativ til. Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at familieafdelingen de senere år har haft en arbejdsgang i tilsvarende sager, som betyder, at der en gang årligt indhentes en revideret handleplan samt en økonomisk oversigt for pågældende år. Med venlig hilsen Morten Svan Sekretariatschef / Annelise Svensson Faglig leder 1

81 Bilag: 5.5. C - samlet besvarelse dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

82 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 3 Afsnit nr.: 2.7 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Revision af IT-systemer Revisionen har konstateret, at der ikke foreligger alle de erklæringer vedrørende IT-systemer, som regnskabsbekendtgørelsen kræver. Fejlen erkendes og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indhenter de to manglende erklæringer (KMD Social pension og NemRefusion) fra de pågældende leverandører hurtigst muligt. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 1

83 Tårnby Kommune Forvaltning: Økonomisk Forvaltning Dato 2.7. Evt. afd.: Kommunalbestyrelsens Sekretariat REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 3 Afsnit nr.: 2.7 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Revision af IT-systemer Kommunalbestyrelsens Sekretariat har været i dialog med KMD omkring revisorerklæring vedrørende Boliglån. KMD har ved brev af meddelt bl.a.følgende: KMD er ikke kontraktuelt forpligtet til at lave en revisorerklæring, men når KMD ikke kan imødekomme jeres ønske på nuværende tidspunkt, skyldes det primært faktuelle forhold omkring KMD Boliglån. KMD Boliglån har i 2013 været under en væsentlig moderniseringsproces, herunder en væsentlig teknologisk opgradering (brugergrænseflader, databaser, programmer m.v.). Det har medført ændringer i arbejdsprocesser i 2013, og derfor er det KMD s holdning, at udbyttet fra en revisorerklæring vil være bedst, når alle kunder er opgraderet til den nye version af KMD Boliglån, idet alle arbejdsprocesserne så er omlagt. Det betyder, at KMD i dag kan tilbyde en fuldt moderne og tidssvarende løsning, der understøtter sagsbehandlingen fra borgerens første kontakt med kommunen, til lånet er fuldt afviklet. Disse ovennævnte forbedringer og omlægninger af det nuværende system betyder også, at udbyttet af en erklæring for 2013 ikke står mål med de udgifter, KMD og Tårnby Kommune vil skulle afholde". KMD har ved mail af 9.6. meddelt, at der fortsat ikke forefindes revisorerklæring for Der arbejdes på en løsning, men det kan endnu ikke oplyses, om der kommer en revisorerklæring vedrørende boliglån for 2014 eller om det først kommer til at gælde fra. KMD har yderligere oplyst, at de vil på et senere tidspunkt meddele til Kommunalbestyrelsens Sekretariat pr. hvilket regnskabsår, der vil være revisorerklæring. Såfremt der ikke foreligger en revisorerklæring vedrørende boliglån senest den 1. september vil Kommunalbestyrelsens Sekretariat igen tage kontakt til KMD. Med venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef / Yvette Kovacs Sekretariatsleder 2

84 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 5 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 2 Bemærkningens overskrift: Manglende kontrol af ydelser som varetages af dbetaling Danmark Revisionen har konstateret, at Tårnby Kommune mangler mulighed for at kontrollere ydelser, der varetages af dbetaling Danmark. Den 29. april blev der vedtaget Lov om ændring af lov om dbetaling Danmark, hvorfor det i fremtiden vil være muligt at udføre den ønskede kontrol. Så snart de nødvendige registrantlister kan udleveres fra dbetaling Danmark, vil Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen derfor foretage kontrol af udbetalinger i perioden siden overgangen til dbetaling Danmark. Når denne kontrol er udarbejdet anser Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, ligesom revisionen, punktet for afsluttet. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 3

85 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 6 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Ledelsestilsyn generelt Revisionen har konstateret, at ledelsestilsynet i 2014 er forbedret i forhold til tidligere år. Revisionen bemærker dog også, at det ikke altid fremgik hvilke handlinger der skulle udføres, når der blev konstateret fejl i sagerne i ledelsestilsynet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i løbet af 2014 implementeret et ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet med høj kvalitet og effektivitet. Der er fastsat klare mål for ledelsestilsynet, som der løbende - gennem særskilt designet ledelsesinformation - sker opfølgning på målopfyldelsen af. Forvaltningen kan notere sig, at resultaterne af indsatsen med at forbedre ledelsestilsynet på beskæftigelsesområdet er lykkedes og vil fastholde indsatsen for at videreudvikle et ledelsestilsyn, som understøtter videndeling og afspejler en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 4

86 Tårnby Kommune Forvaltning: Børne- og Kulturforvaltningen Dato Evt. afd.: Sekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende Bilag C. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Side: 6 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Ledelsestilsyn Generelt (Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Revisionen har konstateret, at ledelsestilsynet i 2014 er forbedret i forhold til tidligere år. Revisionen bemærker dog også, at det ikke altid fremgik hvilke handlinger der skulle udføres, når der blev konstateret fejl i sagerne i ledelsestilsynet. Børne- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2014 implementeret et forbedret ledelsestilsyn på det sociale område, herunder iværksættelse af særlige indsatsområder med henblik på at højne kvaliteten af ledelsestilsynet. Med venlig hilsen Morten Svan Sekretariatschef / Annelise Svensson Faglig leder 5

87 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 6 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Ledelsestilsyn - Jobcenter/Ydelsescenter Revisionen har konstateret, at kommunens ledelsestilsyn i 2014 ikke omfattede en gennemgang af, om udgifter var bogført på korrekte autoriserede konti. Dette har betydet, at udgifterne på konto 5.81 er forkerte i kommunens regnskab. Det bemærkes, at dette dog ikke har refusionsmæssige konsekvenser, da der er foretaget en manuel korrektion af beløbet i forbindelse med den endelige statsrefusion. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har afklaret, at fejlkilden er snitfladen fra fagsystem ved overgangen til nyt økonomisystem. Disse fejl er udbedret i det første halvår af. Forvaltningen vil desuden i efteråret foretage en kvalitetssikring af bogføringen på området, for at sikre, at alle fejl er rettet. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 6

88 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 7 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Ledelsestilsyn - Ydelsescenter Revisionen har konstateret, at kommunens ledelsestilsyn ikke omfattede sager vedrørende udbetaling af løntilskud til fleksjob i Der er fundet flere generelle problemstillinger, som har affødt beregningsfejl disse er dog vurderet uvæsentlige i forhold til kommunens regnskab. Jobcentret har efterfølgende foretaget det nødvendige ledelsestilsyn, men resultatet er fremsendt for sent til at blive vurderet inden afslutningen af revisionsberetningen. Fejlen erkendes og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har foretaget ledelsestilsyn af området i. Det skærpede fokus på problemstillingen betyder, at området nu er omfattet af det løbende ledelsestilsyn. I øvrigt vil forvaltningen i løbet af implementere konkrete skabeloner og mere specifikke arbejdsgange, for at sikre en fortsat højere kvalitet i ledelsestilsynet, også på dette område. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 7

89 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 7 Afsnit nr.: 4.2 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 3 Bemærkningens overskrift: Kvalitetssikring af genopretning på fleksjobområdet I 2013 og 2014 har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen foretaget en komplet gennemgang og genopretning af kommunens fleksjobsager. Revisionen vurderer denne genopretning for fyldestgørende og uden anledning til bemærkninger. Den organisatoriske placering af denne ydelse er i ændret, således at man er mindre følsom overfor sygdom, fratrædelser o.l. Det er sikret ved at rykke udbetalingen fra Jobcentret til Socialcentret, hvor de øvrige udbetalinger er placeret. Forvaltningen betragter derfor ikke blot genopretningen som afsluttet, men også at kvaliteten i fremtidige håndtering af udbetalingerne som væsentligt styrket. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 8

90 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 7 Afsnit nr.: 4.3 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 4 Bemærkningens overskrift: Statusafstemninger Revisionen konstaterer, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens arbejde med statusafstemninger har øget kvaliteten væsentligt. Der påpeges dog et fortsat påkrævet fokus på oprydningen på visse konti, hvor der stadig mangler omkontering og berigtigelse. Forvaltningen er opmærksom på såvel behovet for at afslutte de fornødne omkonteringer i forbindelse med tidligere år, men også på at sikre og styrke kvaliteten fremadrettet. Ansvaret for visse statusafstemninger er i flyttet for at sikre lavere følsomhed overfor sygdom, fratrædelser o.l. Samtidig er den løbende kontrol og opfølgning skærpet, for at sikre at eventuelle fejl opdages og udbedres med det samme. For at sikre den bedst mulige placering og arbejdsgang er ændringerne foretaget af en arbejdsgruppe nedsat til formålet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet vil følge op på disse nye tiltag løbende og forventer en fortsat højere kvalitet i statusafstemningerne i revisionens gennemgang af. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 9

91 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 8 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 5 Bemærkningens overskrift: KMD-Aktiv Revisionen har modtaget afstemningen af KMD-Aktiv og konstateret en række uafklarede differencer, som skyldes, at snitfladen mellem kommunens fagsystem og økonomisystem har indeholdt fejl. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen blev opmærksomme på denne problemstilling i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Fejlen er opstået i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem. Alle fejl i snitfladen vurderes på nuværende tidspunkt at være rettet, mens arbejdet med omkonteringer i er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet. Snitfladen og alle fejlrettelser vil yderligere afprøves i efteråret, for at sikre, at alle fejl er udbedret i god tid inden regnskabsårets udløb. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 10

92 Tårnby Kommune Forvaltning: Økonomisk Forvaltning Dato 2.7. Evt. afd.: Kommunalbestyrelsens Sekretariat REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 8 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Revisionsbemærkning 5 Bemærkningens overskrift: Systemafstemninger, boligindskudslån KMD har ikke tidligere kunne levere de nødvendige oplysninger og dokumentation fra systemet for at kunne foretage statusafstemninger. KMD har nu leveret dokumentationen og statusafstemningen af boligindskudslån er afsluttet. Kommunalbestyrelsens Sekretariat forventer, at statusafstemningen vedrørende refusion er afsluttet senest 1. oktober. Med venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef / Yvette Kovacs Sekretariatsleder 11

93 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 10 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Anbefaling I forbindelse med temarevisionen for om løntilskud, har revisionen givet en anbefaling om, at procedurerne omkring udfyldelse af blanketter i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik og løntilskud indskærpes. Forvaltningen er enig i dette, og der vil i forlængelse af ledelsestilsynet være et ekstra fokus på korrekt dokumentation i sagerne. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 12

94 Bilag: 6.1. A&S - udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

95 TÅRNBY KOMMNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 15/11639 DOK. NR.: /15 SAGSBEH.: tfi.as Vedrørende: A&S - udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold I forbindelse med Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013, har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet følgende bemærkninger. Forvaltningen er enig i Ankestyrelsens betragtninger mht. nedenstående punkter, som enten er afsluttede eller vil fremgå af beretningen for 2014 og derfor ikke yderligere uddybes i denne udtalelse: 1. Manglende mulighed for kontrol af ydelser overført til dbetaling Danmark 2. SEL 100 botilbud 3. Kommunens indsats mod socialt snyd 4. Temarevision Kommunens hjemtagelse af refusion hen over året 5. Særligt dyre enkeltsager efter 176 i SEL Statusafstemninger For at få rettet eventuelle fejl i statusafstemningerne samt sikre en højere kvalitet i statusafstemningerne fremadrettet, har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen iværksat en detaljeret gennemgang af alle statuskonti. Gennemgang er lavet med assistance fra Økonomisk Forvaltning og processen afstemt med og igangsat i samarbejde med Deloitte. Der er afsat mange ressourcer til kvalitetssikring af forvaltningens statusafstemninger, hvilket forventes at fremgå af revisionsberetningen for Statsrefusion Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er opmærksomme på den mangelfulde kvalitetssikring af statsrefusionen i 2013, hvorfor der har været stor fokus på at forbedre kvaliteten i opgørelsen for Desværre er processen blevet vanskeliggjort pga. skift af Økonomisystem som har ført til en uoverensstemmelse mellem registreringer i fag- og økonomisystem. Derfor har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ansøgt og fået bevilget udsættelse for afleveringen af statsrefusion for 2014 for at sikre en korrekt opgørelse. Endvidere er iværksat et samarbejde med det eksterne konsulentfirma Ascendi, som har speciale i refusionsopgørelser, for at kvalitetssikre at statsrefusionen for perioden er korrekt. For at sikre de fornødne revisionserklæringer for it-systemer er forvaltningen gået i dialog med de relevante udbydere af kommunens sociale systemer. Kim Madsen Forvaltningschef / Mikkel Flatau Sekretariatschef 1

96 Bilag: 6.2. B&K - udtalelse vedr. decissionsskr. fra Min.for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. regnskab 2013 dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

97 Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Sekretariatet, den 26. maj. Dok. nr asv.uk På anmodning fremsendes hermed udtalelse på Børne- og Kulturforvaltningens område i ankestyrelsens decisionsskrivelse af vedr. Tårnby Kommunes revisionsberetning for sociale regnskaber i regnskabsåret 2013 på områder med statsrefusion. Børne- og Kulturforvaltningen tager Ankestyrelsens decisionsskrivelse til efterretning, og har følgende at bemærke: Side 4 Opfølgning for regnskabsår 2012: SEL 41 Merudgifter til børn. Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har konstateret fejl om merudgifter til medicin ud over kronikergrænsen, og at forholdene vurderes at være afklaret. I den forbindelse finder ankestyrelsen det tilfredsstillende, at kommunen har udarbejdet en arbejdsbeskrivelse på området, og at Familieafdelingen har vedvarende fokus på problemstillingen. Kommunen og kommunens revisor anmodes om fortsat opmærksomhed på området. Børne- og Kulturforvaltningen tager bemærkningen til efterretning og kan oplyse, at der fortsat er fokus på området i Familieafdelingen. Side 5 Opfølgning for regnskabsårene 2010 og 2011: SEL 176 Særligt dyre enkeltsager. Ankestyrelsen har noteret sig revisors oplysning om, at kommunen har hjemtaget de sager, hvor det ikke har været muligt at vurdere udgifter afholdt i anden handlekommune. Forholdet der medførte revisionsbemærkning i regnskabsåret 2010, og som i 2011 og 2012 afventede ministeriets besvarelse af kommunens henvendelse om problemstillingen vil derfor fremadrettet ikke forekomme. Børne- og Kulturforvaltningen har taget bemærkningen til efterretning og kan tilføje: I forhold til redegørelse til socialministeriet for 2010, der indgår som bilag 1 til revisionsberetning af 12. august 2011, har Tårnby kommunens revisor som revisionsbemærkning nr. 4 vedrørende særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service anmodet om opfølgning på problematikken. Det skal oplyses, at Familieafdelingen i de sager problematikken omhandler har taget dette til efterretning. Familieafdelingen har en arbejdsgang i sådanne sager, som nu betyder at der én gang om året anmodes om en revideret og nyeste handleplan samt økonomisk oversigt for indeværende år.

98 Bilag: 6.3. Kmb.Sekr. udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

99 TÅRNBY KOMMNE DATO: SAGS NR.: 15/11639 DOK. NR.: /15 SAGSBEH.: Maj-Britt Rasmussen NOTAT Vedrørende: Kommunalbestyrelsens Sekretariat - udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold I forbindelse med Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013, kan Kommunalbestyrelsens Sekretariat oplyse følgende: Revisorerklæringen om anvendte it-systemer, Boliglån Kommunalbestyrelsens Sekretariat har været i dialog med leverandøren af systemet, KMD, omkring revisorerklæring vedrørende KMD-Boliglån. KMD har ved brev af meddelt følgende: KMD er ikke kontraktuelt forpligtet til at lave en revisorerklæring, men når KMD ikke kan imødekomme jeres ønske på nuværende tidspunkt, skyldes det primært faktuelle forhold omkring KMD Boliglån. KMD Boliglån har i 2013 været under en væsentlig moderniseringsproces, herunder en væsentlig teknologisk opgradering (brugergrænseflader, databaser, programmer m.v.). Det har medført ændringer i arbejdsprocesser i 2013, og derfor er det KMD s holdning, at udbyttet fra en revisorerklæring vil være bedst, når alle kunder er opgraderet til den nye version af KMD Boliglån, idet alle arbejdsprocesserne så er omlagt. Det betyder, at KMD i dag kan tilbyde en fuldt moderne og tidssvarende løsning, der understøtter sagsbehandlingen fra borgerens første kontakt med kommunen, til lånet er fuldt afviklet. Den første kommune overgik allerede i 2013 på den nye løsning. Disse ovennævnte forbedringer og omlægninger af det nuværende system betyder også, at udbyttet af en erklæring for 2013 ikke står mål med de udgifter, KMD og Tårnby Kommune vil skulle afholde. KMD indgår naturligvis gerne i dialog med Tårnby Kommune om eventuelle fremtidige behov for revisorerklæring på KMD Boliglån KMD har ved mail af 9.6. meddelt, at der ikke forefindes revisorerklæring for Der arbejdes på en løsning, men det kan endnu ikke oplyses, om der kommer en revisorerklæring for 2014 eller om det først kommer til at gælde fra. KMD vil på et senere tidspunkt meddele pr. hvilket regnskabsår der vil være revisorerklæring. Yvette Kovacs Sekretariatsleder / Maj-Britt Rasmussen Sekretariatsmedarbejder 1

100 Bilag: 7.1. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

101 Regnskabsopgørelse Beløb i kr. I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Korr. Vedt. Budget Forbrug ult. Juni Forventet regnskab Afvigelse Skatter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 02 Transport og infrastruktur 03 ndervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v. Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 Ialt Grand total - Driftsvirksomhed og refusion Ialt Renter og kursregulering (funktion ) PRIMÆRT DRIFTSRESLTAT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 Ialt RESLTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE II. FORSYNINGSOMRÅDET Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 RESLTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET RESLTAT IALT /4

102 Regnskabsopgørelse Resultat i alt Det forventede regnskabsresultat i alt for pr. ultimo juni viser, at kommunen forventer en ændring i den finansielle stilling på 3,1 mill. kr. I opgørelsen er der ikke tage hensyn til finansforskydninger på hovedkonto 08. Der var budgetlagt med et kassetræk på 14,5 mill. kr., resultatet af det forventede regnskab viser, at der forventes et kassetræk på 17,6 mill. kr. (ekskl. Finansforskydninger). Nedenfor er nærmere specificeret væsentlige afvigelser i regnskabsopgørelsen. Skatter, Tilskud og udligning På tilskuds- og udligningsområdet forventes et regnskab på -554,6 mill. kr., hvilket er en forbedring på 16,7 som følge af regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 og. På skattesiden forventes et regnskab på ,7 mill. kr., hvilket er en forbedring på 6,1 mill. kr. Driftsvirksomhed og refusion i alt Hovedkonto 00 - Drift På hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes et regnskab på 85,8 mill. kr., hvilket er 6,3 mill. kr. større end budgetteret. Afvigelsen skyldes hovedsageligt at lønudgifter er rykket hertil fra konto 06 (omstrukturering). Hovedkonto 02 - Drift På hovedkonto 02 Transport og infrastruktur forventes et regnskab på 49,9 mill. kr., hvilket er 2,4 mill. kr. mindre end budgetlagt. Mindreforbruget skyldes overførsel af driftsmidler fra vejvedligeholdelses- og belægningskonti til anlægsprojekt. Hovedkonto 03 - Drift På hovedkonto 03 ndervisning og Kultur forventes et regnskab på 561,8 mill. kr., hvilket er 29,5 mill. kr. mere end budgetteret. Merudgiften på hovedkonto 3 skyldes primært øgede lønudgifter på lærerområdet som følge af ændring af undervisningstid til lærerne samt udgifter til øget vikardækning på skolerne, samt mellemkommunale afregninger. Herudover er der øgede udgifter til kommunale specialskoler, specialforanstaltninger udenfor kommunen. Der er en stigning af unge som søger ind på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Endvidere er der mindreudgifter til diverse puljer. Hovedkonto 04 - Drift På hovedkonto 04 Sundhedsområdet forventes et regnskab på 226,4 mill. kr., hvilket er 4,3 mill. kr. større end budgetteret. Merudgiften kan primært henføres til større udgifter til færdigbehandlede. 2/4

103 Regnskabsopgørelse Hovedkonto 05 drift og refusion På hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. forventes et regnskab på driften på 1.476,5 mill. kr., hvilket er 20,0 mill. kr. mere end budgetteret. Og på refusioner forventes et regnskab på 186,1 mill. kr., hvilket er 1,6 mill. kr. mere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er: Børne- og Skoleområdet nettomerforbrug 3,1 mill. kr. Merudgiften skyldes hovedsagelig forebyggende foranstaltninger, plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge, samt merudgifter vedr. pleje og omsorg af ældre og handicappede på børnehandicapområdet. En del af merudgiften modsvares af mindreudgifter til økonomisk friplads, lukning af Chr. IV børnehave og vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber. Herudover er der mindreindtægter vedr. forældrebetaling under Daginstitutionsområdet, der skyldes ledige pladser på samtlige institutionstyper. Merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger samt flere indtægter fra den centrale refusionsordning. Sundhedsområdet nettomerforbrug 22,4 mill. kr. Merudgiften kan primært henføres til flere visiterede timer i hjemmehjælpen, større udgifter til stofmisbrugsbehandling, samt mindreindtægter på grund af færre solgte plejehjemspladser. Arbejdsmarkedsområdet nettomindreforbrug -7,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af personer vedr. løntilskud til ansatte i kommunen, seniorjobs og den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. Herudover er der merudgifter og merindtægter som skyldes den forhøjede flygtningekvote og udgifterne forbundet hermed. Kommunens flygtningekvote for er ændret fra 38 til 99. Som følge heraf er der flere indtægter i refusioner. Hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v. - Drift På hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v. forventes et regnskab på 220,7, hvilket er 19,7 mill. kr. mindre end budgetteret. Mindreudgiften skyldes primært at budgetmidler fra løn- og barselspuljerne er flyttet til andre områder/udvalg. Yderligere er der mindreudgifter vedr. personalepolitiske tiltag og strategipulje, IT og telefoni samt porto, idet vi er overgået til digital post. Herudover er der merudgifter vedr. afholdelse af folkeafstemning om E-retsforbehold, samt flytning af lønmidler fra og hertil. Der er merudgifter som følge af ny samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion. Og merindtægter som skyldes indtægter fra Dragør for udgifterne til sundhedskoordinatorfunktionen. Primært driftsresultat Resultatet af den primære drift viser et forventet merforbrug på 15,7 mill. kr. jf. ovenstående vedr. forklaring på afvigelse. 3/4

104 Regnskabsopgørelse Anlægsvirksomhed På anlæg forventes et regnskab på 89,3 mill. kr. Det er 9,8 mill.kr. mindre end budgetlagt. Nedenfor er oplistet de væsentligste afvigelser med tilhørende forklaring. Hovedkonto 00 På hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes et regnskab på 28,7 mill. kr., hvilket er 7,0 mill. kr. mere end budgetteret. Der forventes en merudgift vedr. ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger. Merudgiften skyldes, at der i 1. halvår har været væsentligt mere hærværk end tidligere år, samt at der har været flere større akutte skader. Herudover er der merindtægter som skyldes, at der har været en række erstatningssager, hvor kommunen har modtaget penge fra forsikringsselskabet. Samt merudgifter der skyldes udgifter til retablering af sandstrand Kastrup Strandpark og renovering af gulv i gymnastikhal. Hovedkonto 02 På hovedkonto 02 Transport og infrastruktur forventes et regnskab på 24,6 mill. kr., hvilket er 11,8 mill. kr. større end budgetteret. Merforbruget skyldes ekstraudgifter til Renovering af Kastruplundgade samt overførsel af midler fra 2014 til for anlægsprojektet skybrudssikring af Amager Landevej. Hovedkonto 03 På hovedkonto 03 ndervisning og Kultur forventes et regnskab på 3,6 mill. kr., hvilket er 28,9 mill. kr. mindre end budgetteret. Mindreudgifterne skyldes udskydelse af ny svømmehal, kunstgræsbane samt bibliotekscafé. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser en forværring på 5,9 mill. kr. Årsagen skyldes merindtægter vedr. skatter, en stigning i driftsudgifterne, og et fald i anlægsaktiviteten i kommunen jf. forklaringer ovenfor. Det forventede regnskab er lavet ud fra de forudsætninger der foreligger på nuværende tidspunkt og kan såfremt disse ændres have indflydelse på det endelige regnskabsresultat. Det vurderes, at det forventede resultat af det skattefinansierede område ser retvisende ud. Forsyningsområdet Der forventes en samlet merindtægt på 2,8 mill. kr. Merindtægten skyldes, at der i 2014 ikke er opkrævet administrations- og dagrenovationsgebyr for erhvervsejendomme. Gebyret bliver i stedet opkrævet i. 4/4

105 Bilag: 7.2. Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab dvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. august - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

106 TÅRNBY KOMMNE HALVÅRSREGNSKAB REGNSKABSOVERSIGT 1

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2015

Københavns Kommune. 3. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Katja

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg k f u m > s SOCIALE ARBEJDE Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013 Balance pr. 31/12 2013 Højskolevej 3, Strib - 5500 Middelfart - telefon 6440 1888 - fax 6440 1889 - postgiro

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere