Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af økonomisk gældsrådgivning."

Transkript

1 Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning. Herefter ses der nærmere på ydelsesfordelingen hos de borgere, der har været til rådgivning og hvad der er blevet rådgivet om. Sidst ses der på fordelingen af deltagelse i aktiviteter hos borgerne, der har fået rådgivning, inden der sluttes af med en samlet konklusion. Analysen bygger på møder som Jørgen Schwartz (JS) har afholdt i perioden fra den til I denne periode har JS vejledt 167 borgere. Grundlaget for analysen er dermed de 167 borgere, der har holdt et eller flere møder med JS. Det er ikke alle borgere, hvor der findes en sag i Sbsys, så det har ikke været muligt ved alle, at dokumentere hvad det er, de er blevet vejledt i. Det er heller ikke alle borgere, der har en sag i Opera. Ud fra de oplysninger, der har været tilgængelige, vil denne analyse se, om der er nogle sammenhænge hos de borgere, der har fået rådgivning, og om det evt. har haft nogen effekt at få økonomisk rådgivning. Fordeling af antal møder pr borger. møder borgere der har været til møde borgere i procent 53,3 22,2 13,2 5,4 3,6 0,6 0,6 0,6 0,6 borgere 1% 1% 1% 3% 1% 5% 13% 22% 53% Hovedtotal Som det fremgår af tabellen, har lidt over halvdelen (53,3 %)haft et enkelt møde med JS. Knap ¼ har haft to møder, mens ca. 13 % har haft tre møder. Knap ti procent har haft fire el fem møder. Der er enkelte borgere, der har haft mere end 6 møder. En enkelt borger har haft 16 møder. Ud af de 167 borgere, der har holdt møde med JS, er der 14 borgere, der har holdt møderne som par. Det vil sige, at de har haft samme mødedato og samme udfald af mødet. 1

2 Fordeling af alder Nedenstående tabel viser, hvordan aldersfordelingen er hos de borgere, der har været til økonomisk vejledning. Alder i % , , , , ,8 >70 2 1,2 I alt I denne undersøgelse er der kun registreret 166 borgere, da der mangler oplysninger om alder på den sidste borger >70 Fordeling af alder 1% 8% 13% 19% 26% 33% Som det fremgår af tabellen og figuren, er der tre aldersgrupper, der primært har modtaget økonomisk rådgivning. Der er tale om de tre aldersgrupper fra En tredjedel af de borgere der får økonomisk rådgivning er i aldersgruppen fra Ca. en fjerdel er i aldersgruppen fra Knap 20 % er i aldersgruppen fra Ca. 13 % er i aldersgruppen fra år. De færreste borgere, der har fået økonomisk rådgivning, kommer fra de to ældste aldersgrupper. Ydelse som borgeren har pt og ved 1. rådgivningsmøde. Ydelse Nuværende ydelse antal Nuværende ydelse antal i % Ydelse v. 1. møde, antal Ydelse v. 1. møde antal i % Afgået ved døden 3 1,8 0 0 A-dagpenge 7 4,2 10 6,0 Anden pension 1 0,6 1 0,6 Efterløn 1 0,6 0 0 Fleksjob 4 2,4 1 0,6 Fleksjob gammel ordning 1 0,6 1 0,6 Folkepension 2 1,2 2 1,2 Førtidspension 13 7,8 12 7,2 Ingen ydelse 4 2,4 4 2,4 Ledighedsydelsesmodtager 10 6,0 6 3,6 Kontanthjælp 47 28, ,5 Ordinær beskæftigelse 23 13,8 16 9,6 Ordinær uddannelse 3 1,8 1 0,6 Ressourceforløb 7 4,2 3 1,8 Revalidend 3 1,8 8 4,8 Sygedagpenge 22 13, ,3 Statslig pension 1 0,6 1 0,6 Særlig uddannelsesydelse 1 0,6 0 0 Uddannelseshjælp 6 3,6 5 3,0 Ikke oplyst 1 0,6 1 0,6 Fraflyttet kommunen 7 4,2 0 0 I alt Ud fra tabellen, er herunder et diagram til yderligere synliggørelse af, hvor mange borgere, der er i hver ydelse, både nu og ved 1. møde for økonomisk rådgivning. 2

3 Fordeling af ydelse Nuværende ydelse antal Ydelse v. 1. møde, antal Ud af ovenstående kan man se at 47 af de borgere, der har fået økonomisk rådgivning, er på kontanthjælp. Til sammenligning var der 51 borgere, der var på kontanthjælp, da de havde det første møde med JS. Jf. tabellen på forrige side kan man se, at ca. 13 % af borgerne pt er på sygedagpenge. Ved det første møde med JS om økonomisk gældsrådgivning, var der ca. 26 %, der fik sygedagpenge. 23 borgere, er nu i ordinær beskæftigelse, ved det første møde var der, ud af de 167 borgere, 16 der var i ordinær beskæftigelse. Derudover er der nu kommet 3 borgere i ordinær uddannelse, og 5 borgere er i en form for fleksjob. Ved en gennemgang af tabellen kan man se, at 61 borgere ud af de 167 borgere ikke længere er i regi af Jobcenter Hedensted på nuværende tidspunkt. Det betyder dermed at 106 borgere har direkte tilknytning til Jobcenteret. Fordelingen kan man se i nedenstående tabel. Fordeling af borgere der har direkte kontakt med jobcenteret Ydelse direkte ved Ydelse ikke i kontakt jobcenter med jobcenter A-dagpenge 7 Afgået ved døden 3 Kontanthjælp 47 Anden pension 1 Ledighedsydelsesmodtager 10 Efterløn 1 Ressourceforløb 7 Fleksjob 4 Revalidend 3 Fleksjob gl. ordning 1 Sygedagpenge 22 Fraflyttet kommunen 7 Særlig uddannelsesydelse 1 Folkepension 2 Uddannelseshjælp 6 Førtidspension 13 Ikke oplyst 1 Ingen ydelse 4 Ordinærbeskæftigelse 23 Ordinær uddannelse 3 Statslig pension 1 I alt 104 I alt 63 3

4 Fordeling af kontakt til JS fra ordinær beskæftigelse og førtidspension Ud af de 16 borgere, der var i ordinær beskæftigelse ved første møde, er to af borgerne en del af et par. De andre to borgere, der er en del af parret, fik/får en ydelse med tilknytning til jobcenteret. Umiddelbart springer det dog i øjnene, at hele 14 borgere var i ordinær beskæftigelse, da de havde det første møde med JS. Derfor er der undersøgt, hvor de 14 borgere er henvist fra, dette kan ses i nedenstående tabel. Borgere i ordinær beskæftigelse henvis fra Borgere på førtidspension henvist fra Jobcenteret 5 Familieafdelingen 8 TV-udsendelse 5 Jobcenteret 2 Borgerservice 1 TV-udsendelse 1 Integrationsafdelingen 2 Krisecenter Horsens 1 I alt 13* I alt 12 *let er 13 i stedet for 14 borgere der kommer fra ordinærbeskæftigelse da en af henvendelserne kom fra et par. I tabellen er der også undersøgt, hvor borgere på førtidspension er henvist til økonomisk rådgivning fra. Som det fremgår af tabellen, er der fem borgere i ordinær beskæftigelse, der er henvist fra jobcenteret, en borger er henvist fra borgerservice, og to borgere har fået kontakt til JS via integrationsafdelingen. I forbindelse med opstart af projektet har JS været i TV på forskellige platforme, og det har resulteret i, at 5 borgere i ordinær beskæftigelse har henvendt sig til JS. Derudover har en borger på førtidspension henvendt sig på den baggrund. Det samme gør sig gældende for et ældre ægtepar, som er på folkepension, de har også set JS i TV, og har herefter henvendt sig for at få økonomisk rådgivning. Størstedelen af de borgere der er på førtidspension har fået kontakt til JS via familieafdelingen, to er kommet fra jobcenteret og en enkelt borger på førtidspension har fået kendskab til rådgivningen via Krisecenter i Horsens. Yderligere er en borger på statslig pension kommet i kontakt med JS via familieafdelingen. Fordeling af ydelse hos de borgere, der nu er i ordinær beskæftigelse I tabellen nedenfor kan man se fordelingen af ydelse som, de nu 23 ordinærbeskæftigede, havde ved det første møde med JS Ydelse A-dagpenge 3 Ingen ydelse 1 Kontanthjælp 2 Ordinær beskæftigelse 13 Sygedagpenge 4 I alt 23 Som det fremgår af tabellen, kan man se, at 13 borgere var i ordinær beskæftigelse, inden de havde det første møde med JS, dette er lige godt halvdelen. Ellers er fordelingen stort set jævn mellem de andre ydelser. 4 fra sygedagpenge er kommet i ordinærbeskæftigelse. 3 af de forsikrede ledige, som for A-dagpenge, er kommet i ordinær beskæftigelse. Der er 2 borgere fra kontanthjælp, der er kommet i arbejde, og 1 borger, der ingen ydelse får, som også er kommet i beskæftigelse. 4

5 Fordeling af længden af ydelser tilbage til 2011 I nedenstående tabel ser man hvor mange måneder, de enkelte ydelseskategorier er belast med udbetaling fra hver enkelt ydelse. Derudover kan man se, hvor mange måneder borgerene ikke har fået ydelser, og samtidig kan man se gennemsnittet for hver enkelt ydelse ud fra de samlede 167 borgere, der har fået rådgivning. Ydelse mdr. Gennemsnit Kontanthjælp ,1 A-dagpenge 702 4,2 Sygedagpenge ,9 Uddannelseshjælp 22 0,1 Revalideringsydelse 398 2,4 Ressourceforløb 49 0,3 Særlig uddannelses ydelse 6 0,04 Total Mdr. uden ydelse ,9 Den største post er kontanthjælp, her har de 167 borgere, der har fået rådgivning, tilsammen været måneder på kontanthjælp. I gennemsnit har hver af de 167 borgere dermed været ca. ni måneder på kontanthjælp. Tilsammen har de 167 borgere, der har fået råd og vejledning, været på en eller anden offentlig ydelse i måneder. I gennemsnit betyder det, at alle der har haft et møde med JS, i gennemsnit har været på offentlige ydelser i to år. Samtidig kan man se, hvor mange måneder de 167 borgere ikke har fået nogen ydelse. Tilsammen er det måneder. I gennemsnit har de 167 borgere været 12,9 måneder uden ydelse. 5

6 Længden af ydelser, tilbage fra , fordelt på virksomhedsrettede aktiviteter. Nuværende status mdr. på ydelse fordelt på gruppe Gennemsnit antal mdr. pr borger Gennemsnit antal mdr. ud fra alle 167 borgere Ordinær beskæftigelse 23 borgere mdr. på off. ydelse ,5 24 mdr. uden ydelse ,7 12,9 Ordinær uddannelse 3 borgere mdr. på off. ydelse 22 7,3 24 mdr. uden ydelse 86 28,7 12,9 Fleksjob 5 borgere mdr. på off. ydelse 88 17,6 24 mdr. uden ydelse ,2 12,9 Virksomhedspraktik 20 borgere mdr. på off. ydelse ,5 24 mdr. uden ydelse ,2 12,9 Ansættelse m løntilskud 2 borgere mdr. på off. ydelse 53 26,5 24 mdr. uden ydelse 25 12,5 12,9 Ud af ovenstående tabel kan man, se at de borgere der er i ordinær beskæftigelse/uddannelse og fleksjob, i gennemsnit er længere tid uden offentlig ydelse fra det offentlige i forhold til gennemsnittet. Mens de borgere der er i en virksomhedsrettet aktivitet (praktik og løntilskud) i gennemsnit har været længere tid på offentlige ydelser end gennemsnittet. Fx har de borgere, der er i ordinær beskæftigelse, i gennemsnit ingen ydelser fået i 27,7 måneder, mens gennemsnittet for samtlige 167 borgere er 12,9 måneder. Dette tal skal dog også ses i lyset af, at 16 borgere var i ordinær beskæftigelse ved det første møde med JS. De borgere, der er i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud, har i gennemsnit flere måneder på offentlige ydelser, i forhold til den samlede mængde af borgere, der har fået rådgivning. Fx har de borgere, der er i virksomhedspraktik i gennemsnit fået offentlige ydelser i 27,5 måneder, mens gennemsnittet for alle borgere i analysen er 24 måneder. 6

7 Økonomisk rådgivning om. Som det fremgår af nedstående tabel, har JS rådgivet om forskellige økonomiske problemer. Ud af de 167 borgere, som analysen omhandler, har det været muligt at finde oplysninger om, hvad 112 borgere er blevet rådgivet om. Ud af de 112 borgere har 63 borgere fået rådgivning om flere problemer. Nedenstående tabel viser hvilke problemer, der er blevet hjulpet med. Hjælp til: Boligsikring 2 Budget 91 Forsikringsgennemgang 2 Forskudsskema tilrettet 6 Fund af kapitalpension 1 Gældssanering 18 Henstand til kreditorer 7 Indfrielse af gæld 2 Lukning af virksomhed 1 Overblik over kreditorer 1 Pensionsgennemgang 2 Rente nulstillet 1 Salg af hus/bil 4 Skat 7 Skift af bank 2 Stævning 3 SU gæld 4 Tab af Erhvervsevne rådgivning, udbetaling 7 Udbetaling af erstatning, forsikring, pension, kritisk sygdom 5 Udskudt termin 1 Vejledt om lån/opsparing 3 Ydelsesnedsættelse på lån 6 Som det fremgår af tabellen, er det, de fleste af de 112 borgere har fået hjælp til, at få lagt et budget. 91 borgere har fået hjælp til budgetlægning. 18 borgere har fået hjælp til gældssanering. Mens 7 borgere har henholdsvis fået hjælp til henstand hos kreditorer, og rådgivning og udbetaling af tab af erhvervsevne. 7 borgere har fået hjælp til at kontakte/gæld hos Skat, og 6 borgere har fået tilrettet deres forskudsskema. Via samtale med JS er jeg gjort opmærksom på, at de borgere, der har fået råd og vejledning i forbindelse med gæld til Skat, har JS sørget for at borgeren, har kunnet betale/afdrage den skyldige skat. Det har dog ikke været muligt, at finde data på hvor mange penge, dette drejer sig om. 6 borgere har fået ydelsesnedsættelse på deres lån. Derudover er der forskellige økonomiske problemer, der er listet op i tabellen ovenfor, som JS har rådgivet om. 7

8 Fordeling af aktiviteter Ud af de 104 borgere, som har tilknytning til jobcenteret, er der pt 40 borgere, der er i en eller flere aktiviteter. erne fordeler sig således. Ydelse Total antal i ydelse Total antal i ydelse i % i aktivitet i aktivitet i % A-dagpenge 7 3,7 1 2,5 Ledighedsydelsesmodtager 10 9,7 5 12,5 Kontanthjælp 47 45, Ressourceforløb 7 6, Revalidend 3 2,9 0 0 Sygedagpenge 22 21,2 9 22,5 Særlig uddannelsesydelse 1 0, Uddannelseshjælp 6 5,8 3 7,5 Ikke oplyst 1 0, I alt A-dagpenge Ledighedsydelsesmodt ager Kontanthjælp Ressourceforløb Revalidend Sygedagpenge Særlig uddannelsesydelse Uddannelseshjælp Total antal i ydelse i % 3% 1% 22% 7% 6% 1% 4% 10% 46% i aktivitet i % 0% 23% 0% 10% 0% 2% 8% 12% 45% Ikke oplyst Som man kan se ud af tabellen og figuren, er der flest borgere i kontanthjælp og sygedagpenge ud af den gruppe af borgere der har fået økonomisk rådgivning. Det er også i de to ydelsesgrupper kontanthjælp og sygedagpenge, der er flest borgere i aktivitet. De samlede 40 borgere, der er i aktivitet, udgør 38,5 % af de 104 borgere, der modtager ydelser via jobcenteret. s antal borgere i aktivitet Via analysematerialet kan man se at 19 borgere ud af de 40 borgere, der deltager i aktiviteter, deltager i to aktiviteter. Tre borgere deltager i tre aktiviteter, mens en enkelt borger deltager i fire aktiviteter. 8

9 Hvilke aktiviteter deltages der i? Den første tabel viser hvilke aktiviteter, der deltages i fordelt på de forskellige ydelsesgrupper. Samtidig er der kun taget udgangspunkt i den første aktivitet, som de 40 borgere, der er i aktivitet og får økonomisk rådgivning, er i. Efterfølgende vil de øvrige aktiviteter blive listet op på samme måde, så det skaber et overblik over, hvordan de forskellige aktiviteter er fordelt på ydelsesgrupperne. 1. aktivitet Forsikret ledig A-dagpenge Kort vejledningsforløb, beskæftigelses projekt offentlig 1 I alt 1 Ledighedsydelsesmodtager Kort vejlednings forløb jobsøgning 1 Særlig tilrettelagt projekt beskæftigelses projekt offentlig 2 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - foreninger, org og andre selvejende organisation 1 I alt 5 Kontanthjælp Aktivcenter serviceholdet 2 AMU-center ernæringsassistent 1 Ansættelse med løntilskud - privat virksomhed 1 Danskundervisning sprogcenter 1 Kort vejlednings forløb - Hvor meget fylder din angst 1 Mentor kommunal arbejdsplads 3 Særlig tilrettelagt projekt, Aktivcenter Hedensted 1 Virksomhedspraktik - kommunal arbejdsplads 2 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 6 I alt 18 Ressourceforløb Særlig tilrettelagt projekt, Aktivcenter Hedensted 1 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 3 I alt 4 Sygedagpenge Aktiv sygemeldt Tørring 1 Ansættelse med løntilskud - kommunal arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - statslig arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - kommunal arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 3 Kort vejledningsforløb, beskæftigelses projekt offentlig 2 I alt 9 Uddannelseshjælp Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 2 Øvrige udd. og kurser - sprogcenter Midt 1 I alt 3 I alt 40 Ud af de 40 borgere, der er i aktivitet, er 22 borgere i direkte virksomhedsrettet aktivitet, enten via virksomhedspraktik el i løntilskud. Det betyder, at over halvdelen af de 40 borgere, der er i aktivitet, er i en direkte virksomhedsrettet aktivitet. Den næste tabel viser hvordan aktivitet nummer 2 fordeler sig. Her er igen vist hvilke aktiviteter, der er under hver ydelse. Efterfølgende vises tabellerne for 3. og 4. aktivitet. 9

10 2. aktivitet Kontanthjælp Aktivcenter service holdet fra AMU kursus - Sikkerhed v polyesterafstøbning 1 Coach 1 Kort vejlednings forløb Hvor meget fylder din angst 1 Kort vejledningsforløb Aktivcenter serviceholdet 2 Mentor - kommunal arbejdsplads 2 Særlig tilrettelagt projekt - Aktivcenter Hedensted 1 I alt 9 Ressourceforløb Mentor - kommunal arbejdsplads 1 Mentor privat arbejdsplads 1 I alt 2 Sygedagpenge Coach 1 En god start for unge 1 Fleksjob gl ordning kommunal arbejdsplads 1 Mentor - kommunal arbejdsplads 3 I alt 6 Uddannelseshjælp Mentor - kommunal arbejdsplads 2 I alt 2 I alt aktivitet Kontanthjælp AMU kursus - støbning af glasfiberarmeret polyester 1 Særlig tilrettelagt projekt Sundheds tilbud/kost 1 I alt 2 Ressourceforløb Mentor handicapafdelingen 1 I alt 1 I alt 3 4. aktivitet Kontanthjælp Mentor - kommunal arbejdsplads 1 I alt 1 Ved at gennemgå alle 4 tabeller med aktiviteter, kan man se, at 16 borgere ud af de 40 borgere, der er i aktivitet, er knyttet til en coach el mentor. Derudover er der mange forskellige særlig tilrettelagt projekter og korte vejledningsforløb, der er tilpasset den enkelte borger. 10

11 Konklusion JS har fra og frem til haft møde med 167 borgere omkring økonomisk rådgivning. Ud af de 167 borgere har 104 borgere haft en direkte tilknytning til jobcenteret. Samtidig er der 14 borgere, der har været til samtale som par, så reelt er der tale om 160 borgere der er blevet rådgivet. I analysen er der dog regnet med 167 borgere. Beskæftigelseseffekt Ud af de 167 borgere der har fået rådgivning, er 22 borgere i direkte virksomhedsrettet aktivitet, enten som virksomhedsrettet praktik el i job med løntilskud. 28 borgere ud af de 167 borgere er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse el fleksjob. Dog skal man være opmærksom på, at 16 borgere var i ordinær beskæftigelse, da de var til møde med JS første gang. De to borgere ud af de 16 var med som samlever. I analysen er der undersøgt hvordan de resterende 14 borgere har fået kontakt til JS, dette fremgår af tabellen side 3. Det er især værd at bemærke, at fem borgere har henvendt sig direkte til JS via udsendelse på TV. De resterende ni borgere i beskæftigelse har fået kontakt til JS via afdelinger i kommunen. Sammensætningen for den gruppe borgere, som havde en sag i jobcentret Gruppen af de 104 borgere, der har direkte kontakt med jobcenteret, som har fået økonomisk rådgivning, består primært af tre grupper af ydelsesmodtagere. Det er kontanthjælp (47px), sygedagpenge (22px) og ledighedsydelsesmodtagere (10px). Tilsammen er der her tale om 79 borgere ud af de 104 borgere, som har direkte kontakt til jobcenteret. De tre grupper udgør 76 % af de borgere der har den direkte kontakt til jobcenteret. Set i forhold til den samlede gruppe på 167 borgere, der har fået rådgivning, udgør de tre grupper af ydelsesmodtagere ca. halvdelen. Varighed på offentlige ydelser Gennemsnitlig har de 167 borgere, der har fået rådgivning, fået offentlige ydelser i 2 år. De 21 borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse, har gennemsnitlig en kortere periode på offentlige ydelser, da de i gennemsnit har 12,5 måneder på offentlige ydelser. Det er ca. 1 år mindre end gennemsnittet på 2 år. De borgere, der er i en virksomhedspraktik og job med løntilskud, har til gengæld en længere periode på offentlige ydelser end gennemsnittet. Her er der tale om 27,5 og 26,5 måneder i forhold til de 24 måneder, som gennemsnittet er på. Temaer i den økonomiske vejledning Det primære, JS har hjulpet med, er borgerens overblik over privat økonomien og at få lagt et budget. Der er lagt budgetter for 91 borgere ud af de 167, der har fået økonomisk rådgivning. 18 borgere har fået hjælp til ansøgning af gældssanering. 13 borgere har fået hjælp til et el flere problemer ved Skat, fx afdragsordninger i forbindelse med skyldig skat el tilretning af forskudsskema. Yderligere oplysninger fra JS I forbindelsen med tilblivelsen af analysen har JS yderligere oplyst, at han har sørget for børnepenge tilbagebetaling på ,- betaling af skat for ,- samt tilbagebetaling af boligsikring på ,50. Derudover har JS sørget for at flere borgere betaler børnebidrag på1.270,- pr måned, hvilket borgerne ikke gjorde før. Udover at sørge for at borgerne har betalt ovenstående, hjælper JS borgerne med at få henstand hos elselskaber og udlejere, og efterfølgende sørge for at der er penge i budgetterne til at betale husleje og el. På denne måde er JS med til at Hedensted Kommune undgår betaling af engangsydelser hos disse borgere. JS har yderligere fået et samarbejde med andre kommuner i projektet, og været med til at starte en ERFA gruppe op i Jylland med ni kommuner. Sluttelig oplyser JS at Hedensted kommunes medvirken i projektet har fået stor positiv omtale i flere medier, både aviser og fjernsyn. 11

12 Sammenfattende vurdering af effekt m.v. Det er svært at måle, om den økonomiske rådgivning har en direkte effekt på, om en borger kommer i beskæftigelse eller ej. Ud fra JS udsagn er mange borgere glade for rådgivningen, og den giver dem et bedre overblik over og ro på deres økonomi. Tesen må være, at har man fået styr på økonomien, da har man et bedre overblik/overskud til at søge arbejde. For at kunne belyse om borgeren har fået styr på økonomien, kræver det flere data, og data over en længere periode, da det er svært at se nogen reel effekt på, om rådgivningen har den effekt, som tesen ovenfor siger. Derfor vil det være rart, at have en mere ensartet tilgang til databehandlingen, og at alle borgere, der har fået vejledning, får en sag i Sbsys. Det behøver ikke være mange sider med forklaring på, hvad det er, der er rådgivet om, men en oversigt med forholdsvis enkle ord, der beskriver, hvad det er, der bliver rådgivet om. Derudover vil det være godt med en form for fast tilgængelig oversigt over, hvad (hvor mange penge) JS sørger for, at der bliver afdraget via Skat og fx børnebidrag. Den økonomiske rådgivning er en del af en helhedsplan, for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Den står ikke alene, men er måske et redskab til at skabe mere ro hos den enkelte borger, så der bedre kan fokuseres på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er også, om borgeren er disciplineret, med hensyn til budgetlægningen, når rådgivningen er gennemført, eller om der skal være noget opfølgning på en eller anden måde for at fastholde en bedre privatøkonomisk adfærd. I denne sammenhæng kunne det overvejes, at sagsbehandlere i jobcentret har en fast procedure om parallelitet i tilbud og fastholdelse af god privatøkonomisk adfærd via fx mentor. Eventuelt kunne et gruppebaseret efterværn overvejes for dem, som er i aktive tilbud efter den økonomiske vejledning. Igen falder det tilbage på mængden af data. Perioden, der er analyseret, er forholdsvis kort og det kan være svært at måle nogen effekt på de sidste borgere, der er blevet rådgivet. Har det nået at få en reel effekt at få rådgivning i februar og efterfølgende at nå at finde arbejde eller at have overskud til at komme i en virksomhedsrettet aktivitet. Det kunne derfor være interessant at lave en opfølgning om tre eller fem år, og derefter se hvad der er sket for de enkelte borgere. Har det hjulpet dem at få økonomisk råd og vejledning? Har borgerne fastholdt en sund privat økonomisk adfærd, el er der mange, der har ladet stå til, hvis der ikke er nogen opfølgning. 12

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål:

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål: Notat Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet Spørgsmål: Dato: 28.september 2016 Sags nr.: 00.30.04-S00-67-16 Sagsbehandler: jen Hvor mange medarbejdere er ansat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på ressourceforløb. Nedenfor gives en kort status i forhold til historik og udvikling på området. Udvikling i Rebild Kommune Herunder

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4 Hedensted Notatark Sagsnr. 5.00.00-P05-2-6 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 29.6. Analyse af Ressourceforløb Indhold Analyse af Ressourceforløb... Opsummering af analysen kort fortalt...2 Status for

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016 Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem 01.01.15 20.04.15 09.05.15 26.05.15 08.06.15 26.06.15 24.07.15 28.08.15

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere