Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af økonomisk gældsrådgivning."

Transkript

1 Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning. Herefter ses der nærmere på ydelsesfordelingen hos de borgere, der har været til rådgivning og hvad der er blevet rådgivet om. Sidst ses der på fordelingen af deltagelse i aktiviteter hos borgerne, der har fået rådgivning, inden der sluttes af med en samlet konklusion. Analysen bygger på møder som Jørgen Schwartz (JS) har afholdt i perioden fra den til I denne periode har JS vejledt 167 borgere. Grundlaget for analysen er dermed de 167 borgere, der har holdt et eller flere møder med JS. Det er ikke alle borgere, hvor der findes en sag i Sbsys, så det har ikke været muligt ved alle, at dokumentere hvad det er, de er blevet vejledt i. Det er heller ikke alle borgere, der har en sag i Opera. Ud fra de oplysninger, der har været tilgængelige, vil denne analyse se, om der er nogle sammenhænge hos de borgere, der har fået rådgivning, og om det evt. har haft nogen effekt at få økonomisk rådgivning. Fordeling af antal møder pr borger. møder borgere der har været til møde borgere i procent 53,3 22,2 13,2 5,4 3,6 0,6 0,6 0,6 0,6 borgere 1% 1% 1% 3% 1% 5% 13% 22% 53% Hovedtotal Som det fremgår af tabellen, har lidt over halvdelen (53,3 %)haft et enkelt møde med JS. Knap ¼ har haft to møder, mens ca. 13 % har haft tre møder. Knap ti procent har haft fire el fem møder. Der er enkelte borgere, der har haft mere end 6 møder. En enkelt borger har haft 16 møder. Ud af de 167 borgere, der har holdt møde med JS, er der 14 borgere, der har holdt møderne som par. Det vil sige, at de har haft samme mødedato og samme udfald af mødet. 1

2 Fordeling af alder Nedenstående tabel viser, hvordan aldersfordelingen er hos de borgere, der har været til økonomisk vejledning. Alder i % , , , , ,8 >70 2 1,2 I alt I denne undersøgelse er der kun registreret 166 borgere, da der mangler oplysninger om alder på den sidste borger >70 Fordeling af alder 1% 8% 13% 19% 26% 33% Som det fremgår af tabellen og figuren, er der tre aldersgrupper, der primært har modtaget økonomisk rådgivning. Der er tale om de tre aldersgrupper fra En tredjedel af de borgere der får økonomisk rådgivning er i aldersgruppen fra Ca. en fjerdel er i aldersgruppen fra Knap 20 % er i aldersgruppen fra Ca. 13 % er i aldersgruppen fra år. De færreste borgere, der har fået økonomisk rådgivning, kommer fra de to ældste aldersgrupper. Ydelse som borgeren har pt og ved 1. rådgivningsmøde. Ydelse Nuværende ydelse antal Nuværende ydelse antal i % Ydelse v. 1. møde, antal Ydelse v. 1. møde antal i % Afgået ved døden 3 1,8 0 0 A-dagpenge 7 4,2 10 6,0 Anden pension 1 0,6 1 0,6 Efterløn 1 0,6 0 0 Fleksjob 4 2,4 1 0,6 Fleksjob gammel ordning 1 0,6 1 0,6 Folkepension 2 1,2 2 1,2 Førtidspension 13 7,8 12 7,2 Ingen ydelse 4 2,4 4 2,4 Ledighedsydelsesmodtager 10 6,0 6 3,6 Kontanthjælp 47 28, ,5 Ordinær beskæftigelse 23 13,8 16 9,6 Ordinær uddannelse 3 1,8 1 0,6 Ressourceforløb 7 4,2 3 1,8 Revalidend 3 1,8 8 4,8 Sygedagpenge 22 13, ,3 Statslig pension 1 0,6 1 0,6 Særlig uddannelsesydelse 1 0,6 0 0 Uddannelseshjælp 6 3,6 5 3,0 Ikke oplyst 1 0,6 1 0,6 Fraflyttet kommunen 7 4,2 0 0 I alt Ud fra tabellen, er herunder et diagram til yderligere synliggørelse af, hvor mange borgere, der er i hver ydelse, både nu og ved 1. møde for økonomisk rådgivning. 2

3 Fordeling af ydelse Nuværende ydelse antal Ydelse v. 1. møde, antal Ud af ovenstående kan man se at 47 af de borgere, der har fået økonomisk rådgivning, er på kontanthjælp. Til sammenligning var der 51 borgere, der var på kontanthjælp, da de havde det første møde med JS. Jf. tabellen på forrige side kan man se, at ca. 13 % af borgerne pt er på sygedagpenge. Ved det første møde med JS om økonomisk gældsrådgivning, var der ca. 26 %, der fik sygedagpenge. 23 borgere, er nu i ordinær beskæftigelse, ved det første møde var der, ud af de 167 borgere, 16 der var i ordinær beskæftigelse. Derudover er der nu kommet 3 borgere i ordinær uddannelse, og 5 borgere er i en form for fleksjob. Ved en gennemgang af tabellen kan man se, at 61 borgere ud af de 167 borgere ikke længere er i regi af Jobcenter Hedensted på nuværende tidspunkt. Det betyder dermed at 106 borgere har direkte tilknytning til Jobcenteret. Fordelingen kan man se i nedenstående tabel. Fordeling af borgere der har direkte kontakt med jobcenteret Ydelse direkte ved Ydelse ikke i kontakt jobcenter med jobcenter A-dagpenge 7 Afgået ved døden 3 Kontanthjælp 47 Anden pension 1 Ledighedsydelsesmodtager 10 Efterløn 1 Ressourceforløb 7 Fleksjob 4 Revalidend 3 Fleksjob gl. ordning 1 Sygedagpenge 22 Fraflyttet kommunen 7 Særlig uddannelsesydelse 1 Folkepension 2 Uddannelseshjælp 6 Førtidspension 13 Ikke oplyst 1 Ingen ydelse 4 Ordinærbeskæftigelse 23 Ordinær uddannelse 3 Statslig pension 1 I alt 104 I alt 63 3

4 Fordeling af kontakt til JS fra ordinær beskæftigelse og førtidspension Ud af de 16 borgere, der var i ordinær beskæftigelse ved første møde, er to af borgerne en del af et par. De andre to borgere, der er en del af parret, fik/får en ydelse med tilknytning til jobcenteret. Umiddelbart springer det dog i øjnene, at hele 14 borgere var i ordinær beskæftigelse, da de havde det første møde med JS. Derfor er der undersøgt, hvor de 14 borgere er henvist fra, dette kan ses i nedenstående tabel. Borgere i ordinær beskæftigelse henvis fra Borgere på førtidspension henvist fra Jobcenteret 5 Familieafdelingen 8 TV-udsendelse 5 Jobcenteret 2 Borgerservice 1 TV-udsendelse 1 Integrationsafdelingen 2 Krisecenter Horsens 1 I alt 13* I alt 12 *let er 13 i stedet for 14 borgere der kommer fra ordinærbeskæftigelse da en af henvendelserne kom fra et par. I tabellen er der også undersøgt, hvor borgere på førtidspension er henvist til økonomisk rådgivning fra. Som det fremgår af tabellen, er der fem borgere i ordinær beskæftigelse, der er henvist fra jobcenteret, en borger er henvist fra borgerservice, og to borgere har fået kontakt til JS via integrationsafdelingen. I forbindelse med opstart af projektet har JS været i TV på forskellige platforme, og det har resulteret i, at 5 borgere i ordinær beskæftigelse har henvendt sig til JS. Derudover har en borger på førtidspension henvendt sig på den baggrund. Det samme gør sig gældende for et ældre ægtepar, som er på folkepension, de har også set JS i TV, og har herefter henvendt sig for at få økonomisk rådgivning. Størstedelen af de borgere der er på førtidspension har fået kontakt til JS via familieafdelingen, to er kommet fra jobcenteret og en enkelt borger på førtidspension har fået kendskab til rådgivningen via Krisecenter i Horsens. Yderligere er en borger på statslig pension kommet i kontakt med JS via familieafdelingen. Fordeling af ydelse hos de borgere, der nu er i ordinær beskæftigelse I tabellen nedenfor kan man se fordelingen af ydelse som, de nu 23 ordinærbeskæftigede, havde ved det første møde med JS Ydelse A-dagpenge 3 Ingen ydelse 1 Kontanthjælp 2 Ordinær beskæftigelse 13 Sygedagpenge 4 I alt 23 Som det fremgår af tabellen, kan man se, at 13 borgere var i ordinær beskæftigelse, inden de havde det første møde med JS, dette er lige godt halvdelen. Ellers er fordelingen stort set jævn mellem de andre ydelser. 4 fra sygedagpenge er kommet i ordinærbeskæftigelse. 3 af de forsikrede ledige, som for A-dagpenge, er kommet i ordinær beskæftigelse. Der er 2 borgere fra kontanthjælp, der er kommet i arbejde, og 1 borger, der ingen ydelse får, som også er kommet i beskæftigelse. 4

5 Fordeling af længden af ydelser tilbage til 2011 I nedenstående tabel ser man hvor mange måneder, de enkelte ydelseskategorier er belast med udbetaling fra hver enkelt ydelse. Derudover kan man se, hvor mange måneder borgerene ikke har fået ydelser, og samtidig kan man se gennemsnittet for hver enkelt ydelse ud fra de samlede 167 borgere, der har fået rådgivning. Ydelse mdr. Gennemsnit Kontanthjælp ,1 A-dagpenge 702 4,2 Sygedagpenge ,9 Uddannelseshjælp 22 0,1 Revalideringsydelse 398 2,4 Ressourceforløb 49 0,3 Særlig uddannelses ydelse 6 0,04 Total Mdr. uden ydelse ,9 Den største post er kontanthjælp, her har de 167 borgere, der har fået rådgivning, tilsammen været måneder på kontanthjælp. I gennemsnit har hver af de 167 borgere dermed været ca. ni måneder på kontanthjælp. Tilsammen har de 167 borgere, der har fået råd og vejledning, været på en eller anden offentlig ydelse i måneder. I gennemsnit betyder det, at alle der har haft et møde med JS, i gennemsnit har været på offentlige ydelser i to år. Samtidig kan man se, hvor mange måneder de 167 borgere ikke har fået nogen ydelse. Tilsammen er det måneder. I gennemsnit har de 167 borgere været 12,9 måneder uden ydelse. 5

6 Længden af ydelser, tilbage fra , fordelt på virksomhedsrettede aktiviteter. Nuværende status mdr. på ydelse fordelt på gruppe Gennemsnit antal mdr. pr borger Gennemsnit antal mdr. ud fra alle 167 borgere Ordinær beskæftigelse 23 borgere mdr. på off. ydelse ,5 24 mdr. uden ydelse ,7 12,9 Ordinær uddannelse 3 borgere mdr. på off. ydelse 22 7,3 24 mdr. uden ydelse 86 28,7 12,9 Fleksjob 5 borgere mdr. på off. ydelse 88 17,6 24 mdr. uden ydelse ,2 12,9 Virksomhedspraktik 20 borgere mdr. på off. ydelse ,5 24 mdr. uden ydelse ,2 12,9 Ansættelse m løntilskud 2 borgere mdr. på off. ydelse 53 26,5 24 mdr. uden ydelse 25 12,5 12,9 Ud af ovenstående tabel kan man, se at de borgere der er i ordinær beskæftigelse/uddannelse og fleksjob, i gennemsnit er længere tid uden offentlig ydelse fra det offentlige i forhold til gennemsnittet. Mens de borgere der er i en virksomhedsrettet aktivitet (praktik og løntilskud) i gennemsnit har været længere tid på offentlige ydelser end gennemsnittet. Fx har de borgere, der er i ordinær beskæftigelse, i gennemsnit ingen ydelser fået i 27,7 måneder, mens gennemsnittet for samtlige 167 borgere er 12,9 måneder. Dette tal skal dog også ses i lyset af, at 16 borgere var i ordinær beskæftigelse ved det første møde med JS. De borgere, der er i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud, har i gennemsnit flere måneder på offentlige ydelser, i forhold til den samlede mængde af borgere, der har fået rådgivning. Fx har de borgere, der er i virksomhedspraktik i gennemsnit fået offentlige ydelser i 27,5 måneder, mens gennemsnittet for alle borgere i analysen er 24 måneder. 6

7 Økonomisk rådgivning om. Som det fremgår af nedstående tabel, har JS rådgivet om forskellige økonomiske problemer. Ud af de 167 borgere, som analysen omhandler, har det været muligt at finde oplysninger om, hvad 112 borgere er blevet rådgivet om. Ud af de 112 borgere har 63 borgere fået rådgivning om flere problemer. Nedenstående tabel viser hvilke problemer, der er blevet hjulpet med. Hjælp til: Boligsikring 2 Budget 91 Forsikringsgennemgang 2 Forskudsskema tilrettet 6 Fund af kapitalpension 1 Gældssanering 18 Henstand til kreditorer 7 Indfrielse af gæld 2 Lukning af virksomhed 1 Overblik over kreditorer 1 Pensionsgennemgang 2 Rente nulstillet 1 Salg af hus/bil 4 Skat 7 Skift af bank 2 Stævning 3 SU gæld 4 Tab af Erhvervsevne rådgivning, udbetaling 7 Udbetaling af erstatning, forsikring, pension, kritisk sygdom 5 Udskudt termin 1 Vejledt om lån/opsparing 3 Ydelsesnedsættelse på lån 6 Som det fremgår af tabellen, er det, de fleste af de 112 borgere har fået hjælp til, at få lagt et budget. 91 borgere har fået hjælp til budgetlægning. 18 borgere har fået hjælp til gældssanering. Mens 7 borgere har henholdsvis fået hjælp til henstand hos kreditorer, og rådgivning og udbetaling af tab af erhvervsevne. 7 borgere har fået hjælp til at kontakte/gæld hos Skat, og 6 borgere har fået tilrettet deres forskudsskema. Via samtale med JS er jeg gjort opmærksom på, at de borgere, der har fået råd og vejledning i forbindelse med gæld til Skat, har JS sørget for at borgeren, har kunnet betale/afdrage den skyldige skat. Det har dog ikke været muligt, at finde data på hvor mange penge, dette drejer sig om. 6 borgere har fået ydelsesnedsættelse på deres lån. Derudover er der forskellige økonomiske problemer, der er listet op i tabellen ovenfor, som JS har rådgivet om. 7

8 Fordeling af aktiviteter Ud af de 104 borgere, som har tilknytning til jobcenteret, er der pt 40 borgere, der er i en eller flere aktiviteter. erne fordeler sig således. Ydelse Total antal i ydelse Total antal i ydelse i % i aktivitet i aktivitet i % A-dagpenge 7 3,7 1 2,5 Ledighedsydelsesmodtager 10 9,7 5 12,5 Kontanthjælp 47 45, Ressourceforløb 7 6, Revalidend 3 2,9 0 0 Sygedagpenge 22 21,2 9 22,5 Særlig uddannelsesydelse 1 0, Uddannelseshjælp 6 5,8 3 7,5 Ikke oplyst 1 0, I alt A-dagpenge Ledighedsydelsesmodt ager Kontanthjælp Ressourceforløb Revalidend Sygedagpenge Særlig uddannelsesydelse Uddannelseshjælp Total antal i ydelse i % 3% 1% 22% 7% 6% 1% 4% 10% 46% i aktivitet i % 0% 23% 0% 10% 0% 2% 8% 12% 45% Ikke oplyst Som man kan se ud af tabellen og figuren, er der flest borgere i kontanthjælp og sygedagpenge ud af den gruppe af borgere der har fået økonomisk rådgivning. Det er også i de to ydelsesgrupper kontanthjælp og sygedagpenge, der er flest borgere i aktivitet. De samlede 40 borgere, der er i aktivitet, udgør 38,5 % af de 104 borgere, der modtager ydelser via jobcenteret. s antal borgere i aktivitet Via analysematerialet kan man se at 19 borgere ud af de 40 borgere, der deltager i aktiviteter, deltager i to aktiviteter. Tre borgere deltager i tre aktiviteter, mens en enkelt borger deltager i fire aktiviteter. 8

9 Hvilke aktiviteter deltages der i? Den første tabel viser hvilke aktiviteter, der deltages i fordelt på de forskellige ydelsesgrupper. Samtidig er der kun taget udgangspunkt i den første aktivitet, som de 40 borgere, der er i aktivitet og får økonomisk rådgivning, er i. Efterfølgende vil de øvrige aktiviteter blive listet op på samme måde, så det skaber et overblik over, hvordan de forskellige aktiviteter er fordelt på ydelsesgrupperne. 1. aktivitet Forsikret ledig A-dagpenge Kort vejledningsforløb, beskæftigelses projekt offentlig 1 I alt 1 Ledighedsydelsesmodtager Kort vejlednings forløb jobsøgning 1 Særlig tilrettelagt projekt beskæftigelses projekt offentlig 2 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - foreninger, org og andre selvejende organisation 1 I alt 5 Kontanthjælp Aktivcenter serviceholdet 2 AMU-center ernæringsassistent 1 Ansættelse med løntilskud - privat virksomhed 1 Danskundervisning sprogcenter 1 Kort vejlednings forløb - Hvor meget fylder din angst 1 Mentor kommunal arbejdsplads 3 Særlig tilrettelagt projekt, Aktivcenter Hedensted 1 Virksomhedspraktik - kommunal arbejdsplads 2 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 6 I alt 18 Ressourceforløb Særlig tilrettelagt projekt, Aktivcenter Hedensted 1 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 3 I alt 4 Sygedagpenge Aktiv sygemeldt Tørring 1 Ansættelse med løntilskud - kommunal arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - statslig arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - kommunal arbejdsplads 1 Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 3 Kort vejledningsforløb, beskæftigelses projekt offentlig 2 I alt 9 Uddannelseshjælp Virksomhedspraktik - privat arbejdsplads 2 Øvrige udd. og kurser - sprogcenter Midt 1 I alt 3 I alt 40 Ud af de 40 borgere, der er i aktivitet, er 22 borgere i direkte virksomhedsrettet aktivitet, enten via virksomhedspraktik el i løntilskud. Det betyder, at over halvdelen af de 40 borgere, der er i aktivitet, er i en direkte virksomhedsrettet aktivitet. Den næste tabel viser hvordan aktivitet nummer 2 fordeler sig. Her er igen vist hvilke aktiviteter, der er under hver ydelse. Efterfølgende vises tabellerne for 3. og 4. aktivitet. 9

10 2. aktivitet Kontanthjælp Aktivcenter service holdet fra AMU kursus - Sikkerhed v polyesterafstøbning 1 Coach 1 Kort vejlednings forløb Hvor meget fylder din angst 1 Kort vejledningsforløb Aktivcenter serviceholdet 2 Mentor - kommunal arbejdsplads 2 Særlig tilrettelagt projekt - Aktivcenter Hedensted 1 I alt 9 Ressourceforløb Mentor - kommunal arbejdsplads 1 Mentor privat arbejdsplads 1 I alt 2 Sygedagpenge Coach 1 En god start for unge 1 Fleksjob gl ordning kommunal arbejdsplads 1 Mentor - kommunal arbejdsplads 3 I alt 6 Uddannelseshjælp Mentor - kommunal arbejdsplads 2 I alt 2 I alt aktivitet Kontanthjælp AMU kursus - støbning af glasfiberarmeret polyester 1 Særlig tilrettelagt projekt Sundheds tilbud/kost 1 I alt 2 Ressourceforløb Mentor handicapafdelingen 1 I alt 1 I alt 3 4. aktivitet Kontanthjælp Mentor - kommunal arbejdsplads 1 I alt 1 Ved at gennemgå alle 4 tabeller med aktiviteter, kan man se, at 16 borgere ud af de 40 borgere, der er i aktivitet, er knyttet til en coach el mentor. Derudover er der mange forskellige særlig tilrettelagt projekter og korte vejledningsforløb, der er tilpasset den enkelte borger. 10

11 Konklusion JS har fra og frem til haft møde med 167 borgere omkring økonomisk rådgivning. Ud af de 167 borgere har 104 borgere haft en direkte tilknytning til jobcenteret. Samtidig er der 14 borgere, der har været til samtale som par, så reelt er der tale om 160 borgere der er blevet rådgivet. I analysen er der dog regnet med 167 borgere. Beskæftigelseseffekt Ud af de 167 borgere der har fået rådgivning, er 22 borgere i direkte virksomhedsrettet aktivitet, enten som virksomhedsrettet praktik el i job med løntilskud. 28 borgere ud af de 167 borgere er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse el fleksjob. Dog skal man være opmærksom på, at 16 borgere var i ordinær beskæftigelse, da de var til møde med JS første gang. De to borgere ud af de 16 var med som samlever. I analysen er der undersøgt hvordan de resterende 14 borgere har fået kontakt til JS, dette fremgår af tabellen side 3. Det er især værd at bemærke, at fem borgere har henvendt sig direkte til JS via udsendelse på TV. De resterende ni borgere i beskæftigelse har fået kontakt til JS via afdelinger i kommunen. Sammensætningen for den gruppe borgere, som havde en sag i jobcentret Gruppen af de 104 borgere, der har direkte kontakt med jobcenteret, som har fået økonomisk rådgivning, består primært af tre grupper af ydelsesmodtagere. Det er kontanthjælp (47px), sygedagpenge (22px) og ledighedsydelsesmodtagere (10px). Tilsammen er der her tale om 79 borgere ud af de 104 borgere, som har direkte kontakt til jobcenteret. De tre grupper udgør 76 % af de borgere der har den direkte kontakt til jobcenteret. Set i forhold til den samlede gruppe på 167 borgere, der har fået rådgivning, udgør de tre grupper af ydelsesmodtagere ca. halvdelen. Varighed på offentlige ydelser Gennemsnitlig har de 167 borgere, der har fået rådgivning, fået offentlige ydelser i 2 år. De 21 borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse, har gennemsnitlig en kortere periode på offentlige ydelser, da de i gennemsnit har 12,5 måneder på offentlige ydelser. Det er ca. 1 år mindre end gennemsnittet på 2 år. De borgere, der er i en virksomhedspraktik og job med løntilskud, har til gengæld en længere periode på offentlige ydelser end gennemsnittet. Her er der tale om 27,5 og 26,5 måneder i forhold til de 24 måneder, som gennemsnittet er på. Temaer i den økonomiske vejledning Det primære, JS har hjulpet med, er borgerens overblik over privat økonomien og at få lagt et budget. Der er lagt budgetter for 91 borgere ud af de 167, der har fået økonomisk rådgivning. 18 borgere har fået hjælp til ansøgning af gældssanering. 13 borgere har fået hjælp til et el flere problemer ved Skat, fx afdragsordninger i forbindelse med skyldig skat el tilretning af forskudsskema. Yderligere oplysninger fra JS I forbindelsen med tilblivelsen af analysen har JS yderligere oplyst, at han har sørget for børnepenge tilbagebetaling på ,- betaling af skat for ,- samt tilbagebetaling af boligsikring på ,50. Derudover har JS sørget for at flere borgere betaler børnebidrag på1.270,- pr måned, hvilket borgerne ikke gjorde før. Udover at sørge for at borgerne har betalt ovenstående, hjælper JS borgerne med at få henstand hos elselskaber og udlejere, og efterfølgende sørge for at der er penge i budgetterne til at betale husleje og el. På denne måde er JS med til at Hedensted Kommune undgår betaling af engangsydelser hos disse borgere. JS har yderligere fået et samarbejde med andre kommuner i projektet, og været med til at starte en ERFA gruppe op i Jylland med ni kommuner. Sluttelig oplyser JS at Hedensted kommunes medvirken i projektet har fået stor positiv omtale i flere medier, både aviser og fjernsyn. 11

12 Sammenfattende vurdering af effekt m.v. Det er svært at måle, om den økonomiske rådgivning har en direkte effekt på, om en borger kommer i beskæftigelse eller ej. Ud fra JS udsagn er mange borgere glade for rådgivningen, og den giver dem et bedre overblik over og ro på deres økonomi. Tesen må være, at har man fået styr på økonomien, da har man et bedre overblik/overskud til at søge arbejde. For at kunne belyse om borgeren har fået styr på økonomien, kræver det flere data, og data over en længere periode, da det er svært at se nogen reel effekt på, om rådgivningen har den effekt, som tesen ovenfor siger. Derfor vil det være rart, at have en mere ensartet tilgang til databehandlingen, og at alle borgere, der har fået vejledning, får en sag i Sbsys. Det behøver ikke være mange sider med forklaring på, hvad det er, der er rådgivet om, men en oversigt med forholdsvis enkle ord, der beskriver, hvad det er, der bliver rådgivet om. Derudover vil det være godt med en form for fast tilgængelig oversigt over, hvad (hvor mange penge) JS sørger for, at der bliver afdraget via Skat og fx børnebidrag. Den økonomiske rådgivning er en del af en helhedsplan, for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Den står ikke alene, men er måske et redskab til at skabe mere ro hos den enkelte borger, så der bedre kan fokuseres på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er også, om borgeren er disciplineret, med hensyn til budgetlægningen, når rådgivningen er gennemført, eller om der skal være noget opfølgning på en eller anden måde for at fastholde en bedre privatøkonomisk adfærd. I denne sammenhæng kunne det overvejes, at sagsbehandlere i jobcentret har en fast procedure om parallelitet i tilbud og fastholdelse af god privatøkonomisk adfærd via fx mentor. Eventuelt kunne et gruppebaseret efterværn overvejes for dem, som er i aktive tilbud efter den økonomiske vejledning. Igen falder det tilbage på mængden af data. Perioden, der er analyseret, er forholdsvis kort og det kan være svært at måle nogen effekt på de sidste borgere, der er blevet rådgivet. Har det nået at få en reel effekt at få rådgivning i februar og efterfølgende at nå at finde arbejde eller at have overskud til at komme i en virksomhedsrettet aktivitet. Det kunne derfor være interessant at lave en opfølgning om tre eller fem år, og derefter se hvad der er sket for de enkelte borgere. Har det hjulpet dem at få økonomisk råd og vejledning? Har borgerne fastholdt en sund privat økonomisk adfærd, el er der mange, der har ladet stå til, hvis der ikke er nogen opfølgning. 12

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere