Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet"

Transkript

1 Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt (MOX), 7D Mads Housø Hansen (MHH), 15C Jesper Bøgsted (JAB), 16A Referat 1. Formalia Velkomst vi er glade for at se så mange. Valg af referent: MOX. Valg af dirigent: Claus. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde møde: Godkendt. 2. Beboerrådets beretning Generel frustration over, at inspektørerne ikke holder, hvad de lover. Når der skrives til inspektørerne fra hjemmesiden, får rådet også beskeden. Inspektørkontakten i rådet følger op på uløste opgaver. Beboer har derformulighed for at kontakte rådet hvis en opgave ikke løses indefor rimelig tid. Rottesagen. Der er blevet rykket hurtigt, og der blev indgået en aftale med Wisecon om at få udryddet rotterne Rådet har informeret så godt som muligt, beboerne er altid velkomne til at spørge, hvis de ønsker at vide mere. På 17 uger er 800 rotter skudt, hvor de fleste er mellem række 8 og Dronningeengen. De seneste to uger har der været 0 skud. Der er blevet fundet ekskrementer i vaskeriet, de stammer fra en mus. Centerbygningens kloaksystem bliver undersøgt. Mobilmast. Der er taget initiativ til at høre mere om muligheden for at have en mobilmast under et tidligere beboerråd. Det er stadig på tegnebrættet. Gennem året er der blevet afholdt havedage med svingende engagement. 3. Inspektørernes beretning Vi har ikke modtaget noget fra inspektørerne. Insepktør beretning sendes ud når den kommer rådet i hænde. 4. Centerlederens beretning Lånerne af centerbygningen er gode til at aflevere nøgler tilbage efter lån. Lånerne må sjældent sendes tilbage for at rengøre. Tiderne fungerer. I kælderen skal det huskes, at døren mellem baren og gangen skal låses, inden man sætter alarmen i gang. Efter 1. januar 2011 kan centerbygningen kun lejes ved at møde op i åbningstiden, og det kommer til at koste 100 kr. Der er mange ting, der kan lånes. Se listen på hjemmesiden. Centerlederen står ikke længere for konto 25.

2 Spørgsmål Hvad går pengene for leje til? Udelukkende vedligeholdelse. 5. Beretninger fra diverse udvalg Aktivitetsforeningen Aktiviteter: Fisketur, grillmandage, legepladstur, fodbold, svømning, badminton, børnegymnastik, loppemarked, sommerfest. Børnegymnastik starter på søndag. Ny bestyrelse: Casper 7D, Lasse 11C, Marie 12A, Maria 11B, Lea 8C. Suppleant: Claus 11B. Ny formand: Casper 7D. Ny kasserer: Lasse 11C. Avisgruppen Det går godt med avisen. Vi har masser af stof, og vi har masser af gode ideer. Ny avis den 1. december. Beboer er velkomne til at skrive artikler og komme med læserbreve. Kontakt Christina 11C eller Marie 7D. Barudvalget Baråbninger gennem det sidste halve år. Det har været svingende datoer, men det bestræbes på, at det bliver den 1. fredag i hver måned. Der er begyndt at komme sedler i postkassen omkring baråbninger, da man ønsker at se flere. Tour de Rækkehus er blevet afholdt og vil blive afholdt i det nye år igen. Indflyttermøde gik godt. Der søges altid nye medlemmer. Det forslås, at der holdes åbent andre dage på ugen, og at det så bliver tidligere. Miljøudvalget Miljøudvalget består kun af to medlemmer, så de mange ideer kan ikke blive ført ud i livet, da der mangler arbejdskraft. Det går godt med kompostbeholdningen, der bør snart komme kompost til haverne. Genbrugsordning er blevet oprettet, og det går godt. Man ønsker at udvide ordningen, så vi smider mindre ud og derved sparer penge. Der opfordres til at smide sine ting til genbrug. Kommende projekter: Opdeling på containerpladsen der afventes afklaring omkring den mulige mobilmast. Fundraising Gruppen består kun af Maria 11B. Siden sidst er der i samarbejde med aktivitetsforeningen blevet tildelt penge fra kommunen og fra to fonde, som er gået til en crosstrainer til motionsrummet og redskaber til børnegymnastik. Ikke alle pengene er brugt endnu, men der er masser af gode ideer. Medlemmer søges. Netgruppen 3-4 mand forsøger at holde netgruppen kørende. Der er gravet nyt kabel ned til række 1, så de også kan være med på internettet. Netværket kører nogenlunde. Netværksproblemer kan skyldes beboeres egne trådløse routere og deres opsætning. Det anbefales at sætte stikket direkte i computeren fra væggen for at skabe internetforbindelse.. Der arbejdes på guides til, hvordan man sætter sit udstyr rigtigt op. Hjemmesiden opdateres. Dels kosmetisk dels brugermæssigt.

3 Der implementeres et nyt beboersystem, så alt kommer til at foregå via hjemmesiden, og så man kan bruge sin egen mail adresse. Hvordan kommer man på fællesmailen, når man lige er flyttet herud? PKS udsender flyttelister, og derefter lægger netgruppen en seddel i postkassen med brugernavn og adgangskode. Netværksgruppen søger flere medlemmer. Kollegiets hjemmeside kan tilgås uden at være på k-net hvor også program guides kan tilgås. 6. Meddelelser fra bestyrelsen Ny bestyrelsesformand. Dan Rosbjerg tilbagetrådt efter 12 år? Ny formand: Morten Brøns. 7. Fremlæggelse af kollegiets årsregnskab 2009/2010 og godkendelse af dette Revisionsfirmaet der har set på regnskabet har godkendt det uden forbehold. Regnskabet går i 0. Forbrug er igen blevet kollektiviseret, og derfor ser denne post anderledes ud end på budgettet. Der er et fald for både vand-, el- og varmeforbrug. Sidstnævnte på trods af, at det har været 12 % koldere (graddage) end året før. Indtægtssiden er som forventet og med en større renteindtægt. Udgiftssiden har haft flere afvigelser. Positivssiden tæller renovation, forsikringer, gebyrer/antennebidrag, ejendomsfunktioner, rengøring. Vi har haft et stort lejetab, som er det primære på negativsiden. Rottebekæmpelsen fylder godt på regnskabet. På slides kan vi se, at rotteproblemet bør være væk, men nogle fælder bliver stående, så vi holder det hele under observation. Spørgsmål Hvordan er sagen omkring kommunens/børnehavens betaling til den fælles vej? Det bliver undersøgt, og beboerrådet bliver underrettet. Hvor stor er søgningen til kollegiet pt.? Der er ikke mange ansøgninger, heller ikke til de kollegier, der udbyder flere værelser til par. Der har været problemer med findbolig.nu, som er løst, og der reklameres også så meget som muligt. Det er dyrere at bo her idet det kræver mere at vedligeholde vores kollegium frem for hvis man bor på et lille værelse. Hvordan foregår dispensationsansøgningen? Der bliver taget stilling i hver enkelte sag, og kriterierne kan blive ændret undervejs i samarbejde med bestyrelsen. Der bliver også gjort meget ud af at holde fast i de, der bor her frem for de, der ansøger hvor kun den ene er studerende ved ansøgning. Vi har et stort statsstøttet lån (note 31,), der i 2017 stopper med at være rente- og afdragsfrit. Hvad sker der derefter? Det er ikke noget, vi selv kan pille ved, men der vil være øje på det, og det vil ikke komme til at betyde en stor stigning eller at kollegiet mister sit lejegrundlag. Forklaring ønskes på telefonsystemet (note 12). Denne post afvikles i januar 2011, da kontrakten på vedligeholdelse på det tidspunkt udløber, og det ikke er nødvendigt at fortsætte. Regnskab godkendt. 8. Faldende socialt engagement på kollegiet hvad kan vi gøre for at få folk mere med i udvalg og på aktivitetsdage Ud fra fremmødet til beboermødet virker det som om, der er kommet mange nye på kollegiet, der gerne vil deltage i aktiviteterne herude. I beboerrådet prøver vi at give penge til fornuftige aktiviteter, så deltag herude og tag noget initiativ. Det bliver der set meget positivt på. Gode ideer modtages altid af beboerrådet. Ved seneste havedag var fremmødet meget ringe. Flere måtte lave mere, og vi nåede ikke alt det, vi havde

4 håbet på. Kommentarer Det anbefales at afholde rækkemøder for at få sin række til at fungere og få beskeder om, hvad der rører sig på kollegiet. Det pointeres, at havedage er blevet lagt efter store fester på DTU. Det bør man tage op til overvejelse. Tag fat i dine naboer og byd de nye velkommen. Avisen er en fantastisk mulighed for at få beskeder ud til alle og også de, der ikke bruger mailen så meget. Tag fat i dem. 9. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter 4 medlemmer til beboerrådet 2 suppleanter Opstillede Signe 10F Janni 6D Marie 12A Thea 1D Kristian 7A Jacob 8C Jesper 16A Claus 11B 10. Det nye beboerråd konstituerer sig (rådsformand og bestyrelsesmedlemmer) Det nye råd: Kristian 7A, Marie 7D, Jacob 8C, Dennis20B, Jesper 16A, Claus 11B, Mads 15C De nye suppleanter:jannii 6D, Thea i 1D, Signe 10F Beboerrådsformand: Dennis Bestyrelsesmedlemmer: Dennis og Marie. 11. Beretning fra KAF (Kollegiernes Antenne Forening) Afstemning i januar er stadigvæk suspenderet, resultatet vil træde i kraft fra januar, da vi har valgt at ændre leveringssystem, så kanaler skal hentes ned fra YouSee for at få en mere stabil modtagelse, og vores udstyr er slidt og skulle alligevel udskiftes indenfor en kort årrække. Der er blevet brugt tid på at indhente tilbud fra forskellige udbydere. Det nye leveringssystem sættes i kraft først i det nye år. Der arbejdes videre med at få opsat et digitalt spejl. Udgifter i forbindelse med det nye leveringssystem vil betyde en stigning på omkring 5 kr. om måneden. Spørgsmål Hvornår skal der stemmes igen? Afstemningen fra januar er stadig gældende. Blev der ikke talt om, at vi individuelt kunne bestemme kanaler? Det er ikke muligt med det nuværende system. Får vi digitalt spejl, vil det betyde, at man selv kan købe pakke-tilvalg. Ved sidste afstemning var der problemer den første tid af afstemningen. Det blev hurtigt rettet, og det blev meldt ud, at det var lavet, så man roligt kunne stemme igen. Skal vi installere kanaler igen til januar? Højst sandsynligt. Kommer vi til at kunne bruge YouSees services som for eksempel at leje film? Ja det vil vi kunne, hvis vi får det digitale spejl etableret. KAF vil holde beboerne opdateret omkring den nye levering samt hvad der sker i sagen omkring digitalt

5 spejl. 12. Årets GO legianer De nominerede er: Solveig 5C Casper 7D Marie 7D Maria 11B Rådet kollektivt Vinderen er. Maria 11 B! 13. Havekonkurrencen Ingen afgørelse på havekonkurrencen i år, da for lidt i Rådet har været rundt at kigge. Til næste år vil der blive set på en ændring af havekonkurrencen, da flere i Rådet finder det ubehageligt at gå rundt og se rundt i folks haver. 14. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget. 15. Huslejestigning hvis der ikke kommer flere til havedagene Faldende engagement betyder også, at der møder færre op til havedagene. Vi er blevet pålagt fra inspektørernes side at tage stilling til, om vi skal have ansat en ekstra inspektør eller om vi kan finde en måde, hvorpå vi kan få vedligeholdt vores kollegium, som tidligere er sket på havedagene. For eksempel vil maling af gavle komme op og koste omkring kr., som førhen har været klaret af os selv på havedagene. En inspektør ekstra vil betyde en huslejestigning på kr. pr. måned om året, hvilket svarer til ca kr. 370 om måneden. Spørgsmål Hvilke opgaver kan man få, og hvad hvis opgaven er for stor i forhold til, hvad man kan? Opgaverne vil blive fastsat ud fra, hvad vi når på den enkelte havedag, og vi vil gå efter at finde en passende opgave til den enkelte person. En beboer fortæller, at hun tidligere har været beboerrådsformand på et andet kollegium, hvor de indførte et lignende system, og det endte med at fungere rigtig godt. Det blev også lidt en tvang for beboerne at møde hinanden, og det endte med at være rigtig hyggeligt. Kan vi indføre dette, når det ikke står i vores kontrakt? Ja det kan vi godt, hvis beboerne ønsker det. Hvad skal pengene gå til bør de ikke gå til vedligeholdelse frem for at gå til konto 25? Det vil PKS være behjælpelige med at finde ud af, men vi skal selvfølgelig have opretholdt vores vedligeholdelse, når det er derfor, vi tager penge. Er det forslåede beløb ikke for lavt en social forpligtelse bliver noget, man kan købe sig fra? Det har været oppe at vende på rådsmødet, og der har været både for og imod at det skal være højere og lavere. Hvordan skal det foregå administrativt? På et andet kollegium foregik det ved, at der var en liste ved havedagen, hvor man skrev under. Vi har talt om, at der skal være en ansvarlig, der holder styr på, hvem der er til stede ved havedagen og hvem der får andre opgaver inden for en fastsat tidsperiode efter den afholdte havedag. Der bliver gjort opmærksom på, at der skal være meget klare aftaler og regler omkring de opgaver, der kommer til de, der ikke kommer til havedagene. Det foreslås, at centerlederen kan varetage uddeling af opgaver osv., da hun ikke længere varetager konto

6 25. I stedet for at hæfte sig for to havedage, kunne man så hæfte sig for fire havedage, hvor man skal deltage ved to havedage? Administrativt vil det være sværere at holde, og der vil være stor udskiftning på kollegiet i den periode. Det skal være meget klart, hvilke opgaver, der hører til kollegianerne og hvilke opgaver, der hører til inspektørerne. Er det ikke værd at overveje, om man skal lave en prøve-periode, inden man indfører dette. Man bør udnytte rækkerne mere, så det for eksempel vil være rækkerne pålagt at male gavle. Vejledende afstemning: To stemmer i mod, 48 stemmer imod. Rådet går videre med at udarbejde et forslag, der vil blive taget op på et kommende beboermøde. 16. Forslag om selvdoseringsanlæg til vaskeriet Inspektørerne er kommet med et forslag om at indføre selvdoseringsanlæg på vaskemaskinerne (det er indført på Kampsax). Fordele: Forlænger vaskemaskinens levetid, man slipper for at medbringe eget sæbe, sæbe og skyllemiddel er svanemærket og uden parfume, tøj vil blive vejet osv. så der kommer til at blive brugt den helt rigtige mængde vasketøj. Ulemper: Prisen på vask vil stige med 3 kr. (ud over den prisstigning, der snart vil komme en vask vil således komme til at koste ca. 13 kr.), da den nu koster 5 kr og prisen under alle omstændigheder vil stige til 10 kr da det i forvejen er for billigt. Det vil være muligt at fravælge systemet manuelt, men det vil stadig koste 13 kr. ved hver vask. Spørgsmål og kommentarer Er de 3 kr. ekstra kun til forbrug eller går det også til den tid, inspektørerne skal bruge til at skifte sæbebeholdere og som derved vil gå fra deres øvrige arbejde? Det formodes, at det kun er til forbrug. Øvrig kommentar er, at der vil blive mindsket spild af vaskepulver på gulvet, på maskinerne, bag maskinerne. Vi vil altså kunne spare timer på rengøring i vaskeriet. Vejledende afstemning om Rådet skal gå videre med forslaget 23 for, 23 for, 6 blanke. Vejledningen er kun vejledende, så der vil blive gået videre med det fra Rådets side, og så vil det komme til afstemning på et kommende beboermøde, hvor der vil være et konkret forslag. 17. Stor huslejestigning over den seneste årrække Ved Kristian 7A. Problemet: Vores husleje er steget drastisk fra omkring 1996 omkring 2005 (fra 3050 til 5090 kr pr mdr. i 2009 priser). Herfra er den steget en smule, men indeksreguleret betyder det, at der ikke er sket nogen stigning siden Gennemgang af regnskaber viser, at udgifterne er steget, men generelt er de fleste kurver rimelig jævne. Generelt er tingene bare blevet lidt dyrere, og det er svært at sige præcist, hvad der er skyld i de store huslejestigninger. Ud fra undersøgelsen af regnskaberne er det altså svært at se, hvad vi kan gøre for at få huslejen ned. Myten om at huslejestigninger kun skyldes manglende henlæggelser fra tidligere ( ) er ikke sand. Henlæggelser udgør ca ¼ af udgiftstigningen for denne periode, samme størrelse som diverse. Kristian sender en powerpoint præsentation ud til alle når han har fået tallene plottet ind fra det sidste regnskabsår han mangler (2000/2001).

7 18. Eventuelt Musen i vaskeriet En beboer gør opmærksom på, at fælderne var farligt placeret. Børn kunne for eksempel nemt hoppe om og sætte fingrene i den. Der savnes information omkring, at der bliver sat sådan noget op. En anden beboer har skilt sig af med en papkasse med tre fælder, hvoraf den ene var klappet på en mus. Inspektørerne Har de for meget at lave? For det virker som om, de ikke har tid til at lave de ting, der bliver meldt til dem. Et eksempel er en beboer, der stadig venter på at få udbedret fejl og mangler siden indflytning i juni måned. Rådet gør opmærksom på, at vi har en inspektørkontakt, der skal holde inspektørerne i ørerne, og det er vigtigt at tage fat i denne, så der kan blive fulgt op på det. Dette punkt blev glemt, da vi kom til eventuelt, og det vil blive taget op på førstkommende rådsmøde. Centerlederens virke Kan udlejningseffekterne blive lettere tilgængelige for beboerne, så man ikke kun kan komme i forbindelse med det i tre timers åbningstid i løbet af ugen. Netgruppen To ledende i netgruppen er flyttet/ved at flytte. Hvad sker der, når de er væk? Der er styr på det, men der kan altid godt bruges flere mand i netgruppen. Der er indgået en servicekontrakt med Jesper (den ene) således at servervedligehold indtil videre stadigvæk fortages af Jesper. Pladsen mellem hus 9 og 10 Hvornår bliver det besluttet, hvad der skal ske? Der er kommet flere forslag. Der bliver arbejdet videre med det på næstkommende rådsmøde. Som udgangspunkt blev projektet udskudt pga. manglende fremmøde ved havedagen i foråret (det var meningen af der, indtil videre, skulle have været lagt rullegræs på). Kritik af beboernes opførsel sidst i mødet Da Kristian gennemgik regnskaberne omkring huslejestigningerne, blev der afbrudt meget, og folk skyndte på ham, da det begyndte at blive sent. Kristian har lagt et stort arbejde i det, og en beboer gør opmærksom på, at det ikke er fair overfor Kristian. Tak til det afgående råd Beboerrådsformanden takker på vegne af Rådet for et godt møde.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere