Regnskab for første halvår 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for første halvår 2008"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for første halvår august 2008

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til gennemgangen af vort regnskab for 1. halvår 2008 og tak fordi I har taget Jer tid til at beskæftige Jer med Danske Bank. Præsentationen kan følges live på nettet. Når I efterfølgende får lejlighed til at stille spørgsmål, lukker vi ned for transmissionen. Også denne gang har økonomidirektør Tonny Thierry og jeg lavet en arbejdsdeling. Jeg kigger først på nogle hovedtendenser i vor forretning og orienterer om nogle kommende initiativer. Derefter vil Tonny gå i dybden med de enkelte forretningsområders resultater. En svær tid 2008 har indtil videre været et særdeles udfordrende år. De finansielle markeder er ramt af stor volatilitet og en generel negativ stemning. Den økonomiske vækst i de fleste lande begynder at gå den forkerte vej. Jeg har været bankmand i 40 år og har efterhånden oplevet en hel del. Også alvorlige kriser. Men spredningen, hastigheden og dybden af den nuværende internationale finansielle krise har jeg aldrig oplevet før. Risikoen for et længerevarende negativt forløb er stor. Som minimum må vi regne med, at de svære forhold, som banker har gennemlevet i første halvdel af 2008, også vil være at finde i den resterende del af året. Jeg har også været bankmand så længe, at jeg ved, at der normalt kun er få, som får medlidenhed med bankfolk. Så vi klager ikke men vi har udfordringer. Koncernregnskab 1. halvår 2008 For Danske Bank har det været et særligt turbulent halvår. Vi har haft en del af de negative overskrifter. Både med hensyn til aktiekursens udvikling, situationen i Sampo Bank og stigende frygt for tab på udlån. På den baggrund er vi faktisk særligt fornøjede over, at vi kan præsentere et regnskab, som stort set lever op til vores forventninger. Koncernens resultat for de første 6 måneder endte på 5,8 mia. mod 7,6 mia. i Det er en tilbagegang på 24 pct. Men tilbagegangen 2

3 skyldes især kursreguleringer. De områder af koncernen som er særdeles påvirkede af udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne har fået nogle tab. Det påvirker vores regnskab. I det miljø er vi godt tilfredse med at vore traditionelle områder, bankaktiviteterne, går ganske fornuftigt fremad. Og det ødelægger ikke vor tilfredshed at behovet for nedskrivninger på udlån som ventet stiger. Sådan er det nu engang, når konjunkturerne vender. enkeltstående engagementer. Vi har heller ikke konstateret tab af betydning endnu. Vi har hensat en lille smule til en porteføljehensættelse, fordi vi tror det kan blive nødvendigt. Men som sagt, her er der en dejlig lav markedsandel. I Irland har vi et lidt højere beløb, men fortsat en lav markedsandel, især i betragtning af det generelle omfang af developer aktiviteterne i Irland. Resultatet er nået i et marked, hvor den finansielle uro har gjort vores væsentligste råvare, penge, dyrere at få fat på. I et sådant marked hjælper Danske Banks gode platform. Vores funding er solid. Og vi har været i stand til at forbedre vores rentemarginal. Det danske boligmarked Når der opstår krise i den finansielle verden, er det tit ejendomsindustrien, som er den store skurk. Det er vel også arnestedet for den bestående krise. Altså långivning til fast ejendom, baseret på for optimistiske ejendomspriser, og også på for optimistiske forventninger om, hvor hurtigt ejendomme kan sælges videre. Mange optimistiske forventninger er blevet skudt i smadder i den seneste periode. Især for en lang række erhvervs- og projektbyggerier. I vores regnskabsmateriale giver vi i et bilag et detaljeret indblik i vores udlån til ejendomssektoren. Som sagt, en eksponering som placerer Danske Bank koncernen relativt stabilt i den kommende noget turbulente dagligdag. Resultatet er, at de knubs vi har fået, ikke kommer fra ejendomsmarkedet. Vores knubs kommer især fra kapitalmarkederne. Her har der været ekstrem uro. Uroen rammer især handelsindtægterne i Danske Markets og Danica Pension. Sammenligner man indtægterne for første halvår i 2007 med første halvår i 2008 er bidraget fra disse to indtægtskilder faldet med 2 mia. kr. Tab på udlån En anden post, der skiller sig ud i sammenligningen med sidste år, er tab på udlån. Mens vi sidste år i halvårsrapporten kunne melde om et tab på sølle 5 mio. kr., er tabskontoen i år gjort op til 1,1 mia. kr. Også her har vi i Danske Bank en efter vores opfattelse ganske komfortabel situation. Vi er store på boliglån i Danmark især via Realkredit Danmark forretningen. Vi har pant i omkring hver tredje ejendom i Danmark. Kvaliteten er god. Ved udgangen af første halvår har vi blot været nødsaget til at overtage en god håndfuld ejendomme. Det er fortsat et relativt lavt niveau. Lad mig slå fast, at tab på udlån er en hel normal del af det at drive bankvirksomhed. Vi har et udlån på omkring 1750 mia. kr. i koncernen. Set over en konjunkturcyklus må vi med et udlån af den størrelse regne med at have et tab på gennemsnitligt 2,5-3,0 mia. kr. pro anno. Så vi er ved at vende tilbage til mere normale tilstande efter en række usædvanligt gode år. Der er heller ikke nogen faretruende udvikling i restancer. Udlån til erhversejendomme - developere Vi har i flere år været drillet i Danske Bank koncernen på grund af faldende markedsandele. Det har vi naturligvis været triste over. Og vort arbejde med at få koncernens markedsandele til at stige fortsætter ufortrødent. Der er dog ét sted, hvor vi har været tilfredse med at have en relativt lav markedsandel. Faktisk en mikroskopisk markedsandel i forhold til Danske Bank koncernens størrelse. Og det er på developer området. Vi har længe været lidt skeptiske over for den såkaldte developer sektor i Danmark, og derfor har vi p.t. beskedne 1.6 mia. i udlån hertil. Vi har ikke nogen store Når vi nu er ved tab og hensættelser, glæder det mig, at vi her et år efter den såkaldte subprime krise startede, kan aflægge et regnskab, hvor vi betydeligt har reduceret de likviditets back up-faciliteter, der har været skrevet så meget om. Finland Men det er ikke kun på indtjeningssiden vi har haft volatilitet og udfordring i Danske Bank. En af vore helt store udfordringer har været migration af vores finske bank, Sampo Bank. Migrationen består især af et stort IT-projekt, som sikrer integration og medvirker til, at vi kan spare de penge på købet, som vi har regnet med. 3

4 Som I sikkert alle ved, overførte vi i påsken den finske del af Sampo Bank til vores platform. Migrationen af data gik fint. Men efter en kort periode måtte vi se i øjnene, at der var en række problemer. Der var systemfunktionaliteter, som ikke var helt som de burde være. Der var kontoudskrifter, som ikke var tilfredsstillende. Der var flere nedbrud. Uden på nogen måde at pege fingre, var det ikke Danske Bank, som var skyld i alt. Men vore kunder fik en meget utilfredsstillende service. Det er vi blevet straffet for. Vi har mistet kunder og vi må konstatere, at Danske Bank ikke har løst denne opgave godt nok. Og for banken er det træls at miste kunder, og det er træls, at vi ikke giver en ordentlig service. Vi arbejder på højtryk for at reetablere Sampo Banks høje kvalitetsniveau. Vi er godt på vej, men har stadig et betydeligt genopbygningsarbejde foran os. Vi skal i de kommende måneder levere en stabilitet og service, der ikke blot er tilfredsstillende vi skal overbevise kunderne om, at vi er tilbage på sporet. Det tager tid, men vi har lagt os i selen og allokeret ressourcer. Enhver tabt kunde ærgrer mig. Vi har mistet omkring privatkunder. ud af 1,2 mio. kunder, og dertil et par tusinde erhvervskunder, fortrinsvis mindre erhvervskunder, der især har fundet vores erhvervsnetbank for avanceret til deres behov. Det vil sige et tab på et par procent af kunderne. Ærgerligt, men ikke ødelæggende og ikke noget, der rokker ved vores finske business case. Men sagen rokker ved Danske Banks image. Det må vi acceptere og søge at råde bod på. Jeg kan forsikre jer om, at sagen især bliver brugt til at lære, hvordan organisationen fremover undgår noget tilsvarende. Brugt til at lære, hvordan vi kan højne kvaliteten i banken. Så måske vil det i den sidste ende vise sig at være gode lærepenge. Resultatet i Sampo Bank er i denne periode ikke overvældende på grund af omkostninger til kompensation af kunderne i kølvandet på problemerne efter påske, ekstra itomkostninger, lidt lavere aktivitet bl.a. på grund af afmatningen, der også har nået Finland. Men vi lægger os som sagt i selen, og i en ikke al for fjern fremtid har vi en Sampo Bank i offensiven. Udenlandske enheder får stadig større betydning Med Sampo Bankerne på platformen er grundstenen lagt til den spredning af vores aktiviteter, vi har sigtet imod i en årrække. Vi har så at sige en geografisk dækning, der stiller os tilfreds i de kommende år. Danske Bank er klar til at høste frugterne af de mange anstrengelser på opkøbssiden. Afhængig af, hvordan markederne udvikler sig, er vi på vej mod en situation, hvor vores indtjening i udlandet er lige så stor, som den er i Danmark. Pt. udgør indtægterne i de udenlandske bankaktiviteter 41 pct. af koncernens samlede bank-forretning. Hertil kommer en øget grad af internationalisering i Danske Markets, Danske Capital og Danica så udlandet bider de danske aktiviteter i haserne, rent størrelsesmæssigt. Forretningen i Danmark vil nok altid være den største, men det er et markant skifte, at vi meget snart samlet har højere indtægter i udlandet end i Danmark. Finansiel forståelse Inden jeg giver ordet til Tonny Thierry, som gennemgår resultatet i de enkelte enheder af Danske Bank koncernen, vil jeg gerne henlede Jeres opmærksomhed på nogle af vore andre aktiviteter. Danske Bank lancerede for et halvt år siden et fokus på finansiel forståelse. Ambitionen er at gøre børn og unge bedre i stand til at tage vare på deres egen økonomi. Vi præsenterer nu de to første konkrete tiltag. Vores første skud på stammen er udviklingen af et virtuelt undervisningsmiljø for børn i alderen 5-7 år. Vi kalder det Pengeby. I Pengeby kan børnene på en sjov og lærerig måde få indblik i helt basale økonomiske forhold. Pengeby omfatter også en forældre- og lærersektion, hvor der findes gode råd, øvelser og diverse undervisningsmaterialer som vi håber bliver brugt i forhold til børnene. I den sammenhæng kan jeg oplyse, at banken hverken marketingsmæssigt eller på andre måder er linket op til hjemmesiden. Det eneste sted, hvor det fremgår, at banken har udviklet hjemmesiden, er i forældre- og lærersektionerne. Danske ForældreStudielån Vores andet initiativ, Danske ForældreStudielånet, er et prismæssigt meget attraktivt lån med et tilhørende rådgivningskoncept. Vi har analysemateriale som dokumenterer, at hver femte af de studerende forældre har overvejet at droppe ud af studiet på grund af økonomiske begrænsninger. To ud af tre af 4

5 studerende forældre supplerer SU med forbrugslån. Det er dyrt for samfundet. Danske ForældreStudielånet er rentemæssigt på kun 2 procent årligt og den studerende kan låne kr. pr. måned. Når studiet er afsluttet gives yderligere en to-årig friperiode med en rente på 2 procent, hvorefter tilbagebetalingen som standard finder sted over en tre-årig periode med den laveste personlige rente i banken. Vi har introduceret lånet, så vi kan hjælpe studerende forældre med at afslutte deres studium så tæt på den normerede studietid som muligt uden at være nød til at optage dyre lån. I forlængelse af Danske ForældreStudielånet tilbyder banken et særligt rådgivningskoncept. Formålet er at øge den finansielle forståelse blandt de studerende forældre. Vi ønsker at tage et ansvar og imødekomme denne gruppes behov for målrettet rådgivning. Jeg vil stoppe her og overlade ordet til Tonny Thierry, der vil guide Jer gennem regnskabet for Tonny Thierry Andersen - Økonomidirektør Koncernregnskab 1. halvår 2008 Tak for det. Lad mig begynde med at vende tilbage til koncerntallene. Resultatet blev 5,8 milliarder kroner, og det er stort set som vi havde forventet. Omkostningerne steg med beskedne 3 pct., og hele stigningen skyldes at Sampo Bank koncernen i år indgår i hele perioden, men kun i fem måneder i Generelle løn og prisstigninger er dermed blevet udlignet af en større effektivitet i koncernen. Nok om koncerntallene, jeg vil fortælle lidt om de enkelte aktiviteter og begynder med Danmark Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark har haft det hidtil bedste halvår nogensinde, når vi ser på indtægter og resultatet før tab. Resultatet før skat viser dog en tilbagegang på 12 procent, alene fordi tab/hensættelsesposten er gået fra at være en indtægt til, som mere normalt, at være en udgift. Det danske marked er på nogle områder præget af den økonomiske udvikling herunder lavere gebyrindtægter. Men på en række områder har der været en fornuftig udvikling, Det gælder for eksempel hele udlånssiden, som viser pæne stigninger på samlet 7 procent. Lavest vækst er der inde for realkredit, men der er fortsat særdeles beskedne tab, og niveauet for restancer er også meget lavt. Det er vi glade for også på vores kunders vegne, fordi det betyder at familien Danmark faktisk fortsat har en fornuftig økonomi. En væsentlig forklaring er naturligvis den rekordlave arbejdsløshed. Ser man alene på indtægterne, så faldt de med 3 procent. Den vigtigste årsag til faldet er, at resultatet i Danica er vendt fra et overskud til et underskud. Uden Danica steg vores indtægter faktisk. Det viser efter vores opfattelse, at koncernens indtægtsgrundlag er ganske robust, selv når den finansielle storm raser. Nettorenteindtægterne stiger med 9%, fordi såvel ud- som indlån fortsat vokser samt at udlånsmarginalen er stigende. Eftersom regnskabsposten udgør knap 60% af vor samlede indtægter, er det en vigtig post at have fremgang på. Omvendt kan man se at gebyrindtægterne falder, og det er en kombination af flere ting. Dels har kunderne taget godt imod en række nye gebyrfrie produkter samt generelt lavere gebyrsatser. Det er vi sådan set godt tilfredse med. Derudover betyder de sure kapitalmarkeder desværre nok at kunderne er mere tilbageholdene med at handle værdipapirer, og det betyder mindre gebyrindtægter for koncernen. De tab som man må påregne også i Danmark forventer vi primært vil komme fra erhvervskunderne. Det vurderer vi også vil være tilfældet i de udenlandske enheder. Lad os se på dem, og lad os begynde østpå. Bankaktiviteter Finland I Finland blev resultatet før skat 48 millioner kroner, svarende til beskedne 11 pct. af resultatet i Af tilbagegangen på næsten 400 millioner kroner, skyldes cirka 300 millioner stigende integrationsomkostninger, så der er i høj grad tale om et midlertidig og ikke mindst et forventet fald i indtjeningen. Herudover har vi undladt at opkræve en række servicegebyrer som kompensation for de gener vores kunder har haft i forbindelse med it problemerne i Finland. Den nedgang er dermed også af midlertidig karakter. Bortset herfra har den forretningsmæssige udvikling været nogenlunde som forventet, og udviser en fornuftig vækst når 5

6 man tager i betragtning at det har været en særdeles travl tid for vores finske kollegaer. Det er især bortfald af integrationsomkostninger og realisering af synergier, der bærer fremgangen, mens en I de to andre nordiske lande går det fortsat strygende. underliggende fremgang i forretningen modsvares af det nævnte kursfald i pundet. Bankaktiviteter Sverige I Sverige steg resultatet med 16 procent og rundede dermed en halv milliard kroner. Aktivitetsniveauet er fortsat højt med en udlånsvækst på over 20 procent. Dermed fortsætter vores svenske bank med at erobre markedsandele. Målt på udlån er den nu oppe over 6 procent. Der er især høj vækst inden for erhvervssegmentet, hvor banken for tredje år i træk er kåret som den bedste erhvervsbank i Sverige, Men også på Privatsegmentet går det fremad og introduktionen af XL-indlånskontoen har givet genlyd hos kunderne. Knap 4 mia. kr. er rullet ind på dette nye produkt siden årsskiftet. Omkostningsnøglen, som måler omkostninger i procent af indtægterne fortsætter med at blive bedre og bedre og er nu nede på 55 procent. Fra Sverige mod vest møder man Norge, som viser samme gode takter som Sverige. Bankaktiviteter Norge I Norge rundede resultatet også en halv milliard og viste en fremgang på 14 procent. O/I nøglen er forbedret betydeligt siden toppen i 2006 og med bortfald af de sidste integrationsomkostninger i første kvartal i år er Northern Bank blevet en af vores mest rentable bankaktiviteter. Lad os vende blikket mod de Irland. Bankaktiviteter Irland Vi ser med nogen bekymring på udviklingen i den irske økonomi, som i de seneste måneder har vist en kraftig opbremsning især på grund af faldende aktivitet i ejendomssektoren. Aktivitetsniveauet i National Irish Bank er også faldet, men ligger med en udlånsvækst på 19 procent fortsat i den høje ende af markedet. Vores indtægter viser fortsat en god fremgang på 9 procent, og med faldende omkostninger efter integrationen er færdiggjort, blev resultatet før tab mere end fordoblet. Og det selv om vi har stigende udgifter til åbning af nye filialer. Når resultatet før skat falder med utilfredsstillende 68 procent, skyldes det at vi har udgiftsført et ganske stort beløb til forventede udlånstab, som følge af den udvikling i den irske økonomi jeg omtalte før. Med en udlånsvækst på 31 procent har Fokus Bank også øget sin markedsandel, så den nu udgør 6 procent og det er især på erhvervsområdet, at banken har den stærkeste position. Men også på privatområdet er der en fornuftig udvikling. Over 9000 kunder har i år taget imod en ny attraktiv internetbaseret kundepakke, hvoraf hovedparten er nye kunder. Den gode forretningsudvikling har også medvirket til at o/inøglen er blevet forbedret til 61. Også uden for Norden har vi haft god vækst. Først til Nordirland. Bankaktiviteter Nordirland I Northern Bank vendte de et underskud på 27 mio. kroner til et overskud før skat på 253 millioner kroner, på trods af højere tab på udlån og et betydeligt fald i det britiske pund. Lad mig slutte udlandsturen tilbage hvor vi begyndte, nemlig østpå. Bankaktiviteter Baltikum I Baltikum blev resultatet fordoblet til 175 millioner kroner. Det skyldes en fortsat stærk vækst i indtægterne på 59 procent, mens omkostninger steg noget mindre. Det er især glædeligt at gebyrindtægterne vokser betydeligt som følge af øget omsætning inden for betalingsformidling og valutahandel. Den økonomiske udvikling har også her ført til skærpet opmærksomhed ikke alene for os, men for hele sektoren. Vi er kun en af de mindre spillere og kan derfor måske tillade os at være mere selektive i vor forretningsstrategi. Men stigende tab og hensættelser kan nok ikke undgås. 6

7 Nu tilbage til Danmark igen. Danske Markets Danske Markets fik et resultat på 1,1 milliarder kroner og er dermed stadig koncernens næststørste forretningsområde. Resultatet er 40 procent under resultatet sidste år, og det skyldes i høj grad at renteudviklingen har medført tab på bankens positioner i især danske realkreditobligationer. Det er vigtigt at understrege at tabene ikke er et resultat af investeringer i eksotiske papirer så som amerikanske subprime bolig lån, CDOer eller lignende. En af de positive forrentningsmæssige ting ved den finansielle krise er, at vore erhvervs- og instiutionelle kunder i stigende grad efterspørger produkter til at afdække, reducere eller måske forme deres risici efter deres risikoappetit. Det gælder både for de kunder som har et længere perspektiv, og de som også er afhængige af udviklingen på helt kort sigt. Derfor viser de kundedrevne handelsaktiviteter en fremgang på hele 39 procent. underskud på 837 millioner kroner. De faldende aktie- og obligationskurser betyder nemlig to ting. For det første har vi haft et negativ afkast fra vor egne investeringer. For det andet er investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Traditionel negativt. Det mærker vores kunder ikke, da de er garanteret et positivt afkast, som automatisk tikker ind på deres livsforsikringsopsparing. Men for Danica betyder det, at vi midlertidig ikke må indtægtsføre risikotillægget på 552 mio. kr. for 1 halvår Når jeg siger midlertidig, er det fordi, at indtægtsførslen med renters rente kan ske igen uden tidsbegrænsning når investeringsafkastet igen bliver positivt. Det at drive livsforsikringsvirksomhed skal ses med de langsigtede briller på, da kunders opsparingshorisont typisk er ganske lang og investeringspolitikken ligeså. Derfor er det vigtig, at man har en betydelig kapitalstyrke til at klare de udsving, som de finansielle markeder måtte byde en. Og det har Danica med en solvensdækning 257 procent og en egenkapital på 17 mia. kr. Dermed er gennemgangen af hvad der er sket til ende, og det er nu tid for mig til afslutte med at se lidt på hvad resten af 2008 kan tænkes at bringe for Danske Bank Koncernen. Et andet forretningsområde, der lever i kapitalmarkederne er Danske Capital. Danske Capital Danske Capitals resultat er ikke nær så volatilt som Danske Markets, men lavere aktiekurser giver automatisk lavere kundeformue, der skal forvaltes og dermed også et lavere indtægtsgrundlag for Danske Capital. Det er da også den vigtigste årsag til at indtægterne faldt med 5 procent og resultatet med 21 procent. Selv om de urolige markeder betyder en midlertidig opbremsning i forretningsaktiviteterne, ændrer det ikke ved det langsigtet vækstpotentiale i forretningsområdet. Til sidst et blik på vores forsikringsaktiviteter Danica Pension Danicas forretningsmæssige udvikling er god og præmierne er vokset med 23 procent. Kunderne kan også glæde sig over, at Danica bliver mere effektive. Således er omkostningsprocenten altså omkostningerne i forhold til præmieindtægterne forbedret fra 7,3 procent i første halvår 2007 til 6,1 i år. Men Danica kan trods disse fremskridt ikke modsætte sig de finansielle markeders tyngdelov og realiserer et Forventninger til 2008 Siden vi sidst var samlet her, er udsigterne for den økonomiske vækst i Danmark og hele Europa blevet nedjusteret. Danmark har teknisk set været i recession i de seneste to kvartaler og der er flere lande, hvor man taler om mulighed for recession i løbet af de kommende kvartaler. Samtidig er uroen på kapitalmarkederne fortsat og det er endnu for tidligt at spå om hvornår roen igen sænker sig. Hvad betyder det for Danske Banks resultatforventninger til andet halvår og dermed til resultatet for hele 2008? Jo, det betyder for det første at det ikke er meningsfyldt inden for et snævert interval at skønne over hvordan indtjeningen bliver på de dele af koncernen som er afhængig af netop de volatile kapitalmarkeder. Det vil i første række sige handelsindtægterne og resultatet af forsikring. For den øvrige del af koncernen er vi på mere sikker grund, og her venter vi at resultatet før tab vil stige med procent i forhold til Det viser, at trods lavere økonomisk vækst, så er der en underliggende fornuftig forretningsudvikling og en kontrolleret omkostningsudvikling i koncernen. Koncernens tab på udlån er allerede steget i første halvår, og det må påregnes at der også kommer tab i resten af året, således at vi nærmer os gennemsnittet over en 7

8 konjunkturcyklus. Vi mener at vores kreditkvalitet generelt set er god, men vi forventer at den lavere økonomiske vækst vil kunne mærkes hos vores kunder. Samlet set forventer vi at Danske Bank koncernen også kommer ud af 2008 med et fornuftigt resultat. Hvor godt det bliver er usikkert på grund af de turbulente kapitalmarkeder. Spørgsmål & svar Dermed har jeg afsluttet min del af præsentationen og jeg vil nu give ordet til jer. Samtidig slukkes for live transmissionen til nettet. Værsgo. 8

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab for 2007 31. januar 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen Tale pressemøde Danske Banks køb af Sampo Bank 9. november 2006 Presseafdelingen TALE Peter Straarup- Danske Bank - CEO Forside Velkommen til vores pressemøde om købet af Sampo Bank, Finlands tredjestørste

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2008. 5. februar 2009

Pressemøde. Regnskab for 2008. 5. februar 2009 Pressemøde Regnskab for 2008 5. februar 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012 Pressemøde Årsregnskab 2011 9. februar 2012 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011 Pressemøde Halvårsregnskab 2011 9. august 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere