Regnskab for første halvår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for første halvår 2008"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for første halvår august 2008

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til gennemgangen af vort regnskab for 1. halvår 2008 og tak fordi I har taget Jer tid til at beskæftige Jer med Danske Bank. Præsentationen kan følges live på nettet. Når I efterfølgende får lejlighed til at stille spørgsmål, lukker vi ned for transmissionen. Også denne gang har økonomidirektør Tonny Thierry og jeg lavet en arbejdsdeling. Jeg kigger først på nogle hovedtendenser i vor forretning og orienterer om nogle kommende initiativer. Derefter vil Tonny gå i dybden med de enkelte forretningsområders resultater. En svær tid 2008 har indtil videre været et særdeles udfordrende år. De finansielle markeder er ramt af stor volatilitet og en generel negativ stemning. Den økonomiske vækst i de fleste lande begynder at gå den forkerte vej. Jeg har været bankmand i 40 år og har efterhånden oplevet en hel del. Også alvorlige kriser. Men spredningen, hastigheden og dybden af den nuværende internationale finansielle krise har jeg aldrig oplevet før. Risikoen for et længerevarende negativt forløb er stor. Som minimum må vi regne med, at de svære forhold, som banker har gennemlevet i første halvdel af 2008, også vil være at finde i den resterende del af året. Jeg har også været bankmand så længe, at jeg ved, at der normalt kun er få, som får medlidenhed med bankfolk. Så vi klager ikke men vi har udfordringer. Koncernregnskab 1. halvår 2008 For Danske Bank har det været et særligt turbulent halvår. Vi har haft en del af de negative overskrifter. Både med hensyn til aktiekursens udvikling, situationen i Sampo Bank og stigende frygt for tab på udlån. På den baggrund er vi faktisk særligt fornøjede over, at vi kan præsentere et regnskab, som stort set lever op til vores forventninger. Koncernens resultat for de første 6 måneder endte på 5,8 mia. mod 7,6 mia. i Det er en tilbagegang på 24 pct. Men tilbagegangen 2

3 skyldes især kursreguleringer. De områder af koncernen som er særdeles påvirkede af udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne har fået nogle tab. Det påvirker vores regnskab. I det miljø er vi godt tilfredse med at vore traditionelle områder, bankaktiviteterne, går ganske fornuftigt fremad. Og det ødelægger ikke vor tilfredshed at behovet for nedskrivninger på udlån som ventet stiger. Sådan er det nu engang, når konjunkturerne vender. enkeltstående engagementer. Vi har heller ikke konstateret tab af betydning endnu. Vi har hensat en lille smule til en porteføljehensættelse, fordi vi tror det kan blive nødvendigt. Men som sagt, her er der en dejlig lav markedsandel. I Irland har vi et lidt højere beløb, men fortsat en lav markedsandel, især i betragtning af det generelle omfang af developer aktiviteterne i Irland. Resultatet er nået i et marked, hvor den finansielle uro har gjort vores væsentligste råvare, penge, dyrere at få fat på. I et sådant marked hjælper Danske Banks gode platform. Vores funding er solid. Og vi har været i stand til at forbedre vores rentemarginal. Det danske boligmarked Når der opstår krise i den finansielle verden, er det tit ejendomsindustrien, som er den store skurk. Det er vel også arnestedet for den bestående krise. Altså långivning til fast ejendom, baseret på for optimistiske ejendomspriser, og også på for optimistiske forventninger om, hvor hurtigt ejendomme kan sælges videre. Mange optimistiske forventninger er blevet skudt i smadder i den seneste periode. Især for en lang række erhvervs- og projektbyggerier. I vores regnskabsmateriale giver vi i et bilag et detaljeret indblik i vores udlån til ejendomssektoren. Som sagt, en eksponering som placerer Danske Bank koncernen relativt stabilt i den kommende noget turbulente dagligdag. Resultatet er, at de knubs vi har fået, ikke kommer fra ejendomsmarkedet. Vores knubs kommer især fra kapitalmarkederne. Her har der været ekstrem uro. Uroen rammer især handelsindtægterne i Danske Markets og Danica Pension. Sammenligner man indtægterne for første halvår i 2007 med første halvår i 2008 er bidraget fra disse to indtægtskilder faldet med 2 mia. kr. Tab på udlån En anden post, der skiller sig ud i sammenligningen med sidste år, er tab på udlån. Mens vi sidste år i halvårsrapporten kunne melde om et tab på sølle 5 mio. kr., er tabskontoen i år gjort op til 1,1 mia. kr. Også her har vi i Danske Bank en efter vores opfattelse ganske komfortabel situation. Vi er store på boliglån i Danmark især via Realkredit Danmark forretningen. Vi har pant i omkring hver tredje ejendom i Danmark. Kvaliteten er god. Ved udgangen af første halvår har vi blot været nødsaget til at overtage en god håndfuld ejendomme. Det er fortsat et relativt lavt niveau. Lad mig slå fast, at tab på udlån er en hel normal del af det at drive bankvirksomhed. Vi har et udlån på omkring 1750 mia. kr. i koncernen. Set over en konjunkturcyklus må vi med et udlån af den størrelse regne med at have et tab på gennemsnitligt 2,5-3,0 mia. kr. pro anno. Så vi er ved at vende tilbage til mere normale tilstande efter en række usædvanligt gode år. Der er heller ikke nogen faretruende udvikling i restancer. Udlån til erhversejendomme - developere Vi har i flere år været drillet i Danske Bank koncernen på grund af faldende markedsandele. Det har vi naturligvis været triste over. Og vort arbejde med at få koncernens markedsandele til at stige fortsætter ufortrødent. Der er dog ét sted, hvor vi har været tilfredse med at have en relativt lav markedsandel. Faktisk en mikroskopisk markedsandel i forhold til Danske Bank koncernens størrelse. Og det er på developer området. Vi har længe været lidt skeptiske over for den såkaldte developer sektor i Danmark, og derfor har vi p.t. beskedne 1.6 mia. i udlån hertil. Vi har ikke nogen store Når vi nu er ved tab og hensættelser, glæder det mig, at vi her et år efter den såkaldte subprime krise startede, kan aflægge et regnskab, hvor vi betydeligt har reduceret de likviditets back up-faciliteter, der har været skrevet så meget om. Finland Men det er ikke kun på indtjeningssiden vi har haft volatilitet og udfordring i Danske Bank. En af vore helt store udfordringer har været migration af vores finske bank, Sampo Bank. Migrationen består især af et stort IT-projekt, som sikrer integration og medvirker til, at vi kan spare de penge på købet, som vi har regnet med. 3

4 Som I sikkert alle ved, overførte vi i påsken den finske del af Sampo Bank til vores platform. Migrationen af data gik fint. Men efter en kort periode måtte vi se i øjnene, at der var en række problemer. Der var systemfunktionaliteter, som ikke var helt som de burde være. Der var kontoudskrifter, som ikke var tilfredsstillende. Der var flere nedbrud. Uden på nogen måde at pege fingre, var det ikke Danske Bank, som var skyld i alt. Men vore kunder fik en meget utilfredsstillende service. Det er vi blevet straffet for. Vi har mistet kunder og vi må konstatere, at Danske Bank ikke har løst denne opgave godt nok. Og for banken er det træls at miste kunder, og det er træls, at vi ikke giver en ordentlig service. Vi arbejder på højtryk for at reetablere Sampo Banks høje kvalitetsniveau. Vi er godt på vej, men har stadig et betydeligt genopbygningsarbejde foran os. Vi skal i de kommende måneder levere en stabilitet og service, der ikke blot er tilfredsstillende vi skal overbevise kunderne om, at vi er tilbage på sporet. Det tager tid, men vi har lagt os i selen og allokeret ressourcer. Enhver tabt kunde ærgrer mig. Vi har mistet omkring privatkunder. ud af 1,2 mio. kunder, og dertil et par tusinde erhvervskunder, fortrinsvis mindre erhvervskunder, der især har fundet vores erhvervsnetbank for avanceret til deres behov. Det vil sige et tab på et par procent af kunderne. Ærgerligt, men ikke ødelæggende og ikke noget, der rokker ved vores finske business case. Men sagen rokker ved Danske Banks image. Det må vi acceptere og søge at råde bod på. Jeg kan forsikre jer om, at sagen især bliver brugt til at lære, hvordan organisationen fremover undgår noget tilsvarende. Brugt til at lære, hvordan vi kan højne kvaliteten i banken. Så måske vil det i den sidste ende vise sig at være gode lærepenge. Resultatet i Sampo Bank er i denne periode ikke overvældende på grund af omkostninger til kompensation af kunderne i kølvandet på problemerne efter påske, ekstra itomkostninger, lidt lavere aktivitet bl.a. på grund af afmatningen, der også har nået Finland. Men vi lægger os som sagt i selen, og i en ikke al for fjern fremtid har vi en Sampo Bank i offensiven. Udenlandske enheder får stadig større betydning Med Sampo Bankerne på platformen er grundstenen lagt til den spredning af vores aktiviteter, vi har sigtet imod i en årrække. Vi har så at sige en geografisk dækning, der stiller os tilfreds i de kommende år. Danske Bank er klar til at høste frugterne af de mange anstrengelser på opkøbssiden. Afhængig af, hvordan markederne udvikler sig, er vi på vej mod en situation, hvor vores indtjening i udlandet er lige så stor, som den er i Danmark. Pt. udgør indtægterne i de udenlandske bankaktiviteter 41 pct. af koncernens samlede bank-forretning. Hertil kommer en øget grad af internationalisering i Danske Markets, Danske Capital og Danica så udlandet bider de danske aktiviteter i haserne, rent størrelsesmæssigt. Forretningen i Danmark vil nok altid være den største, men det er et markant skifte, at vi meget snart samlet har højere indtægter i udlandet end i Danmark. Finansiel forståelse Inden jeg giver ordet til Tonny Thierry, som gennemgår resultatet i de enkelte enheder af Danske Bank koncernen, vil jeg gerne henlede Jeres opmærksomhed på nogle af vore andre aktiviteter. Danske Bank lancerede for et halvt år siden et fokus på finansiel forståelse. Ambitionen er at gøre børn og unge bedre i stand til at tage vare på deres egen økonomi. Vi præsenterer nu de to første konkrete tiltag. Vores første skud på stammen er udviklingen af et virtuelt undervisningsmiljø for børn i alderen 5-7 år. Vi kalder det Pengeby. I Pengeby kan børnene på en sjov og lærerig måde få indblik i helt basale økonomiske forhold. Pengeby omfatter også en forældre- og lærersektion, hvor der findes gode råd, øvelser og diverse undervisningsmaterialer som vi håber bliver brugt i forhold til børnene. I den sammenhæng kan jeg oplyse, at banken hverken marketingsmæssigt eller på andre måder er linket op til hjemmesiden. Det eneste sted, hvor det fremgår, at banken har udviklet hjemmesiden, er i forældre- og lærersektionerne. Danske ForældreStudielån Vores andet initiativ, Danske ForældreStudielånet, er et prismæssigt meget attraktivt lån med et tilhørende rådgivningskoncept. Vi har analysemateriale som dokumenterer, at hver femte af de studerende forældre har overvejet at droppe ud af studiet på grund af økonomiske begrænsninger. To ud af tre af 4

5 studerende forældre supplerer SU med forbrugslån. Det er dyrt for samfundet. Danske ForældreStudielånet er rentemæssigt på kun 2 procent årligt og den studerende kan låne kr. pr. måned. Når studiet er afsluttet gives yderligere en to-årig friperiode med en rente på 2 procent, hvorefter tilbagebetalingen som standard finder sted over en tre-årig periode med den laveste personlige rente i banken. Vi har introduceret lånet, så vi kan hjælpe studerende forældre med at afslutte deres studium så tæt på den normerede studietid som muligt uden at være nød til at optage dyre lån. I forlængelse af Danske ForældreStudielånet tilbyder banken et særligt rådgivningskoncept. Formålet er at øge den finansielle forståelse blandt de studerende forældre. Vi ønsker at tage et ansvar og imødekomme denne gruppes behov for målrettet rådgivning. Jeg vil stoppe her og overlade ordet til Tonny Thierry, der vil guide Jer gennem regnskabet for Tonny Thierry Andersen - Økonomidirektør Koncernregnskab 1. halvår 2008 Tak for det. Lad mig begynde med at vende tilbage til koncerntallene. Resultatet blev 5,8 milliarder kroner, og det er stort set som vi havde forventet. Omkostningerne steg med beskedne 3 pct., og hele stigningen skyldes at Sampo Bank koncernen i år indgår i hele perioden, men kun i fem måneder i Generelle løn og prisstigninger er dermed blevet udlignet af en større effektivitet i koncernen. Nok om koncerntallene, jeg vil fortælle lidt om de enkelte aktiviteter og begynder med Danmark Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark har haft det hidtil bedste halvår nogensinde, når vi ser på indtægter og resultatet før tab. Resultatet før skat viser dog en tilbagegang på 12 procent, alene fordi tab/hensættelsesposten er gået fra at være en indtægt til, som mere normalt, at være en udgift. Det danske marked er på nogle områder præget af den økonomiske udvikling herunder lavere gebyrindtægter. Men på en række områder har der været en fornuftig udvikling, Det gælder for eksempel hele udlånssiden, som viser pæne stigninger på samlet 7 procent. Lavest vækst er der inde for realkredit, men der er fortsat særdeles beskedne tab, og niveauet for restancer er også meget lavt. Det er vi glade for også på vores kunders vegne, fordi det betyder at familien Danmark faktisk fortsat har en fornuftig økonomi. En væsentlig forklaring er naturligvis den rekordlave arbejdsløshed. Ser man alene på indtægterne, så faldt de med 3 procent. Den vigtigste årsag til faldet er, at resultatet i Danica er vendt fra et overskud til et underskud. Uden Danica steg vores indtægter faktisk. Det viser efter vores opfattelse, at koncernens indtægtsgrundlag er ganske robust, selv når den finansielle storm raser. Nettorenteindtægterne stiger med 9%, fordi såvel ud- som indlån fortsat vokser samt at udlånsmarginalen er stigende. Eftersom regnskabsposten udgør knap 60% af vor samlede indtægter, er det en vigtig post at have fremgang på. Omvendt kan man se at gebyrindtægterne falder, og det er en kombination af flere ting. Dels har kunderne taget godt imod en række nye gebyrfrie produkter samt generelt lavere gebyrsatser. Det er vi sådan set godt tilfredse med. Derudover betyder de sure kapitalmarkeder desværre nok at kunderne er mere tilbageholdene med at handle værdipapirer, og det betyder mindre gebyrindtægter for koncernen. De tab som man må påregne også i Danmark forventer vi primært vil komme fra erhvervskunderne. Det vurderer vi også vil være tilfældet i de udenlandske enheder. Lad os se på dem, og lad os begynde østpå. Bankaktiviteter Finland I Finland blev resultatet før skat 48 millioner kroner, svarende til beskedne 11 pct. af resultatet i Af tilbagegangen på næsten 400 millioner kroner, skyldes cirka 300 millioner stigende integrationsomkostninger, så der er i høj grad tale om et midlertidig og ikke mindst et forventet fald i indtjeningen. Herudover har vi undladt at opkræve en række servicegebyrer som kompensation for de gener vores kunder har haft i forbindelse med it problemerne i Finland. Den nedgang er dermed også af midlertidig karakter. Bortset herfra har den forretningsmæssige udvikling været nogenlunde som forventet, og udviser en fornuftig vækst når 5

6 man tager i betragtning at det har været en særdeles travl tid for vores finske kollegaer. Det er især bortfald af integrationsomkostninger og realisering af synergier, der bærer fremgangen, mens en I de to andre nordiske lande går det fortsat strygende. underliggende fremgang i forretningen modsvares af det nævnte kursfald i pundet. Bankaktiviteter Sverige I Sverige steg resultatet med 16 procent og rundede dermed en halv milliard kroner. Aktivitetsniveauet er fortsat højt med en udlånsvækst på over 20 procent. Dermed fortsætter vores svenske bank med at erobre markedsandele. Målt på udlån er den nu oppe over 6 procent. Der er især høj vækst inden for erhvervssegmentet, hvor banken for tredje år i træk er kåret som den bedste erhvervsbank i Sverige, Men også på Privatsegmentet går det fremad og introduktionen af XL-indlånskontoen har givet genlyd hos kunderne. Knap 4 mia. kr. er rullet ind på dette nye produkt siden årsskiftet. Omkostningsnøglen, som måler omkostninger i procent af indtægterne fortsætter med at blive bedre og bedre og er nu nede på 55 procent. Fra Sverige mod vest møder man Norge, som viser samme gode takter som Sverige. Bankaktiviteter Norge I Norge rundede resultatet også en halv milliard og viste en fremgang på 14 procent. O/I nøglen er forbedret betydeligt siden toppen i 2006 og med bortfald af de sidste integrationsomkostninger i første kvartal i år er Northern Bank blevet en af vores mest rentable bankaktiviteter. Lad os vende blikket mod de Irland. Bankaktiviteter Irland Vi ser med nogen bekymring på udviklingen i den irske økonomi, som i de seneste måneder har vist en kraftig opbremsning især på grund af faldende aktivitet i ejendomssektoren. Aktivitetsniveauet i National Irish Bank er også faldet, men ligger med en udlånsvækst på 19 procent fortsat i den høje ende af markedet. Vores indtægter viser fortsat en god fremgang på 9 procent, og med faldende omkostninger efter integrationen er færdiggjort, blev resultatet før tab mere end fordoblet. Og det selv om vi har stigende udgifter til åbning af nye filialer. Når resultatet før skat falder med utilfredsstillende 68 procent, skyldes det at vi har udgiftsført et ganske stort beløb til forventede udlånstab, som følge af den udvikling i den irske økonomi jeg omtalte før. Med en udlånsvækst på 31 procent har Fokus Bank også øget sin markedsandel, så den nu udgør 6 procent og det er især på erhvervsområdet, at banken har den stærkeste position. Men også på privatområdet er der en fornuftig udvikling. Over 9000 kunder har i år taget imod en ny attraktiv internetbaseret kundepakke, hvoraf hovedparten er nye kunder. Den gode forretningsudvikling har også medvirket til at o/inøglen er blevet forbedret til 61. Også uden for Norden har vi haft god vækst. Først til Nordirland. Bankaktiviteter Nordirland I Northern Bank vendte de et underskud på 27 mio. kroner til et overskud før skat på 253 millioner kroner, på trods af højere tab på udlån og et betydeligt fald i det britiske pund. Lad mig slutte udlandsturen tilbage hvor vi begyndte, nemlig østpå. Bankaktiviteter Baltikum I Baltikum blev resultatet fordoblet til 175 millioner kroner. Det skyldes en fortsat stærk vækst i indtægterne på 59 procent, mens omkostninger steg noget mindre. Det er især glædeligt at gebyrindtægterne vokser betydeligt som følge af øget omsætning inden for betalingsformidling og valutahandel. Den økonomiske udvikling har også her ført til skærpet opmærksomhed ikke alene for os, men for hele sektoren. Vi er kun en af de mindre spillere og kan derfor måske tillade os at være mere selektive i vor forretningsstrategi. Men stigende tab og hensættelser kan nok ikke undgås. 6

7 Nu tilbage til Danmark igen. Danske Markets Danske Markets fik et resultat på 1,1 milliarder kroner og er dermed stadig koncernens næststørste forretningsområde. Resultatet er 40 procent under resultatet sidste år, og det skyldes i høj grad at renteudviklingen har medført tab på bankens positioner i især danske realkreditobligationer. Det er vigtigt at understrege at tabene ikke er et resultat af investeringer i eksotiske papirer så som amerikanske subprime bolig lån, CDOer eller lignende. En af de positive forrentningsmæssige ting ved den finansielle krise er, at vore erhvervs- og instiutionelle kunder i stigende grad efterspørger produkter til at afdække, reducere eller måske forme deres risici efter deres risikoappetit. Det gælder både for de kunder som har et længere perspektiv, og de som også er afhængige af udviklingen på helt kort sigt. Derfor viser de kundedrevne handelsaktiviteter en fremgang på hele 39 procent. underskud på 837 millioner kroner. De faldende aktie- og obligationskurser betyder nemlig to ting. For det første har vi haft et negativ afkast fra vor egne investeringer. For det andet er investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Traditionel negativt. Det mærker vores kunder ikke, da de er garanteret et positivt afkast, som automatisk tikker ind på deres livsforsikringsopsparing. Men for Danica betyder det, at vi midlertidig ikke må indtægtsføre risikotillægget på 552 mio. kr. for 1 halvår Når jeg siger midlertidig, er det fordi, at indtægtsførslen med renters rente kan ske igen uden tidsbegrænsning når investeringsafkastet igen bliver positivt. Det at drive livsforsikringsvirksomhed skal ses med de langsigtede briller på, da kunders opsparingshorisont typisk er ganske lang og investeringspolitikken ligeså. Derfor er det vigtig, at man har en betydelig kapitalstyrke til at klare de udsving, som de finansielle markeder måtte byde en. Og det har Danica med en solvensdækning 257 procent og en egenkapital på 17 mia. kr. Dermed er gennemgangen af hvad der er sket til ende, og det er nu tid for mig til afslutte med at se lidt på hvad resten af 2008 kan tænkes at bringe for Danske Bank Koncernen. Et andet forretningsområde, der lever i kapitalmarkederne er Danske Capital. Danske Capital Danske Capitals resultat er ikke nær så volatilt som Danske Markets, men lavere aktiekurser giver automatisk lavere kundeformue, der skal forvaltes og dermed også et lavere indtægtsgrundlag for Danske Capital. Det er da også den vigtigste årsag til at indtægterne faldt med 5 procent og resultatet med 21 procent. Selv om de urolige markeder betyder en midlertidig opbremsning i forretningsaktiviteterne, ændrer det ikke ved det langsigtet vækstpotentiale i forretningsområdet. Til sidst et blik på vores forsikringsaktiviteter Danica Pension Danicas forretningsmæssige udvikling er god og præmierne er vokset med 23 procent. Kunderne kan også glæde sig over, at Danica bliver mere effektive. Således er omkostningsprocenten altså omkostningerne i forhold til præmieindtægterne forbedret fra 7,3 procent i første halvår 2007 til 6,1 i år. Men Danica kan trods disse fremskridt ikke modsætte sig de finansielle markeders tyngdelov og realiserer et Forventninger til 2008 Siden vi sidst var samlet her, er udsigterne for den økonomiske vækst i Danmark og hele Europa blevet nedjusteret. Danmark har teknisk set været i recession i de seneste to kvartaler og der er flere lande, hvor man taler om mulighed for recession i løbet af de kommende kvartaler. Samtidig er uroen på kapitalmarkederne fortsat og det er endnu for tidligt at spå om hvornår roen igen sænker sig. Hvad betyder det for Danske Banks resultatforventninger til andet halvår og dermed til resultatet for hele 2008? Jo, det betyder for det første at det ikke er meningsfyldt inden for et snævert interval at skønne over hvordan indtjeningen bliver på de dele af koncernen som er afhængig af netop de volatile kapitalmarkeder. Det vil i første række sige handelsindtægterne og resultatet af forsikring. For den øvrige del af koncernen er vi på mere sikker grund, og her venter vi at resultatet før tab vil stige med procent i forhold til Det viser, at trods lavere økonomisk vækst, så er der en underliggende fornuftig forretningsudvikling og en kontrolleret omkostningsudvikling i koncernen. Koncernens tab på udlån er allerede steget i første halvår, og det må påregnes at der også kommer tab i resten af året, således at vi nærmer os gennemsnittet over en 7

8 konjunkturcyklus. Vi mener at vores kreditkvalitet generelt set er god, men vi forventer at den lavere økonomiske vækst vil kunne mærkes hos vores kunder. Samlet set forventer vi at Danske Bank koncernen også kommer ud af 2008 med et fornuftigt resultat. Hvor godt det bliver er usikkert på grund af de turbulente kapitalmarkeder. Spørgsmål & svar Dermed har jeg afsluttet min del af præsentationen og jeg vil nu give ordet til jer. Samtidig slukkes for live transmissionen til nettet. Værsgo. 8

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab for 2007 31. januar 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2012 14 Forretningsområder 15 Bankaktiviteter 16 Danske Markets

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere