Regnskab for første halvår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for første halvår 2008"

Transkript

1 Pressemøde Regnskab for første halvår august 2008

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til gennemgangen af vort regnskab for 1. halvår 2008 og tak fordi I har taget Jer tid til at beskæftige Jer med Danske Bank. Præsentationen kan følges live på nettet. Når I efterfølgende får lejlighed til at stille spørgsmål, lukker vi ned for transmissionen. Også denne gang har økonomidirektør Tonny Thierry og jeg lavet en arbejdsdeling. Jeg kigger først på nogle hovedtendenser i vor forretning og orienterer om nogle kommende initiativer. Derefter vil Tonny gå i dybden med de enkelte forretningsområders resultater. En svær tid 2008 har indtil videre været et særdeles udfordrende år. De finansielle markeder er ramt af stor volatilitet og en generel negativ stemning. Den økonomiske vækst i de fleste lande begynder at gå den forkerte vej. Jeg har været bankmand i 40 år og har efterhånden oplevet en hel del. Også alvorlige kriser. Men spredningen, hastigheden og dybden af den nuværende internationale finansielle krise har jeg aldrig oplevet før. Risikoen for et længerevarende negativt forløb er stor. Som minimum må vi regne med, at de svære forhold, som banker har gennemlevet i første halvdel af 2008, også vil være at finde i den resterende del af året. Jeg har også været bankmand så længe, at jeg ved, at der normalt kun er få, som får medlidenhed med bankfolk. Så vi klager ikke men vi har udfordringer. Koncernregnskab 1. halvår 2008 For Danske Bank har det været et særligt turbulent halvår. Vi har haft en del af de negative overskrifter. Både med hensyn til aktiekursens udvikling, situationen i Sampo Bank og stigende frygt for tab på udlån. På den baggrund er vi faktisk særligt fornøjede over, at vi kan præsentere et regnskab, som stort set lever op til vores forventninger. Koncernens resultat for de første 6 måneder endte på 5,8 mia. mod 7,6 mia. i Det er en tilbagegang på 24 pct. Men tilbagegangen 2

3 skyldes især kursreguleringer. De områder af koncernen som er særdeles påvirkede af udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne har fået nogle tab. Det påvirker vores regnskab. I det miljø er vi godt tilfredse med at vore traditionelle områder, bankaktiviteterne, går ganske fornuftigt fremad. Og det ødelægger ikke vor tilfredshed at behovet for nedskrivninger på udlån som ventet stiger. Sådan er det nu engang, når konjunkturerne vender. enkeltstående engagementer. Vi har heller ikke konstateret tab af betydning endnu. Vi har hensat en lille smule til en porteføljehensættelse, fordi vi tror det kan blive nødvendigt. Men som sagt, her er der en dejlig lav markedsandel. I Irland har vi et lidt højere beløb, men fortsat en lav markedsandel, især i betragtning af det generelle omfang af developer aktiviteterne i Irland. Resultatet er nået i et marked, hvor den finansielle uro har gjort vores væsentligste råvare, penge, dyrere at få fat på. I et sådant marked hjælper Danske Banks gode platform. Vores funding er solid. Og vi har været i stand til at forbedre vores rentemarginal. Det danske boligmarked Når der opstår krise i den finansielle verden, er det tit ejendomsindustrien, som er den store skurk. Det er vel også arnestedet for den bestående krise. Altså långivning til fast ejendom, baseret på for optimistiske ejendomspriser, og også på for optimistiske forventninger om, hvor hurtigt ejendomme kan sælges videre. Mange optimistiske forventninger er blevet skudt i smadder i den seneste periode. Især for en lang række erhvervs- og projektbyggerier. I vores regnskabsmateriale giver vi i et bilag et detaljeret indblik i vores udlån til ejendomssektoren. Som sagt, en eksponering som placerer Danske Bank koncernen relativt stabilt i den kommende noget turbulente dagligdag. Resultatet er, at de knubs vi har fået, ikke kommer fra ejendomsmarkedet. Vores knubs kommer især fra kapitalmarkederne. Her har der været ekstrem uro. Uroen rammer især handelsindtægterne i Danske Markets og Danica Pension. Sammenligner man indtægterne for første halvår i 2007 med første halvår i 2008 er bidraget fra disse to indtægtskilder faldet med 2 mia. kr. Tab på udlån En anden post, der skiller sig ud i sammenligningen med sidste år, er tab på udlån. Mens vi sidste år i halvårsrapporten kunne melde om et tab på sølle 5 mio. kr., er tabskontoen i år gjort op til 1,1 mia. kr. Også her har vi i Danske Bank en efter vores opfattelse ganske komfortabel situation. Vi er store på boliglån i Danmark især via Realkredit Danmark forretningen. Vi har pant i omkring hver tredje ejendom i Danmark. Kvaliteten er god. Ved udgangen af første halvår har vi blot været nødsaget til at overtage en god håndfuld ejendomme. Det er fortsat et relativt lavt niveau. Lad mig slå fast, at tab på udlån er en hel normal del af det at drive bankvirksomhed. Vi har et udlån på omkring 1750 mia. kr. i koncernen. Set over en konjunkturcyklus må vi med et udlån af den størrelse regne med at have et tab på gennemsnitligt 2,5-3,0 mia. kr. pro anno. Så vi er ved at vende tilbage til mere normale tilstande efter en række usædvanligt gode år. Der er heller ikke nogen faretruende udvikling i restancer. Udlån til erhversejendomme - developere Vi har i flere år været drillet i Danske Bank koncernen på grund af faldende markedsandele. Det har vi naturligvis været triste over. Og vort arbejde med at få koncernens markedsandele til at stige fortsætter ufortrødent. Der er dog ét sted, hvor vi har været tilfredse med at have en relativt lav markedsandel. Faktisk en mikroskopisk markedsandel i forhold til Danske Bank koncernens størrelse. Og det er på developer området. Vi har længe været lidt skeptiske over for den såkaldte developer sektor i Danmark, og derfor har vi p.t. beskedne 1.6 mia. i udlån hertil. Vi har ikke nogen store Når vi nu er ved tab og hensættelser, glæder det mig, at vi her et år efter den såkaldte subprime krise startede, kan aflægge et regnskab, hvor vi betydeligt har reduceret de likviditets back up-faciliteter, der har været skrevet så meget om. Finland Men det er ikke kun på indtjeningssiden vi har haft volatilitet og udfordring i Danske Bank. En af vore helt store udfordringer har været migration af vores finske bank, Sampo Bank. Migrationen består især af et stort IT-projekt, som sikrer integration og medvirker til, at vi kan spare de penge på købet, som vi har regnet med. 3

4 Som I sikkert alle ved, overførte vi i påsken den finske del af Sampo Bank til vores platform. Migrationen af data gik fint. Men efter en kort periode måtte vi se i øjnene, at der var en række problemer. Der var systemfunktionaliteter, som ikke var helt som de burde være. Der var kontoudskrifter, som ikke var tilfredsstillende. Der var flere nedbrud. Uden på nogen måde at pege fingre, var det ikke Danske Bank, som var skyld i alt. Men vore kunder fik en meget utilfredsstillende service. Det er vi blevet straffet for. Vi har mistet kunder og vi må konstatere, at Danske Bank ikke har løst denne opgave godt nok. Og for banken er det træls at miste kunder, og det er træls, at vi ikke giver en ordentlig service. Vi arbejder på højtryk for at reetablere Sampo Banks høje kvalitetsniveau. Vi er godt på vej, men har stadig et betydeligt genopbygningsarbejde foran os. Vi skal i de kommende måneder levere en stabilitet og service, der ikke blot er tilfredsstillende vi skal overbevise kunderne om, at vi er tilbage på sporet. Det tager tid, men vi har lagt os i selen og allokeret ressourcer. Enhver tabt kunde ærgrer mig. Vi har mistet omkring privatkunder. ud af 1,2 mio. kunder, og dertil et par tusinde erhvervskunder, fortrinsvis mindre erhvervskunder, der især har fundet vores erhvervsnetbank for avanceret til deres behov. Det vil sige et tab på et par procent af kunderne. Ærgerligt, men ikke ødelæggende og ikke noget, der rokker ved vores finske business case. Men sagen rokker ved Danske Banks image. Det må vi acceptere og søge at råde bod på. Jeg kan forsikre jer om, at sagen især bliver brugt til at lære, hvordan organisationen fremover undgår noget tilsvarende. Brugt til at lære, hvordan vi kan højne kvaliteten i banken. Så måske vil det i den sidste ende vise sig at være gode lærepenge. Resultatet i Sampo Bank er i denne periode ikke overvældende på grund af omkostninger til kompensation af kunderne i kølvandet på problemerne efter påske, ekstra itomkostninger, lidt lavere aktivitet bl.a. på grund af afmatningen, der også har nået Finland. Men vi lægger os som sagt i selen, og i en ikke al for fjern fremtid har vi en Sampo Bank i offensiven. Udenlandske enheder får stadig større betydning Med Sampo Bankerne på platformen er grundstenen lagt til den spredning af vores aktiviteter, vi har sigtet imod i en årrække. Vi har så at sige en geografisk dækning, der stiller os tilfreds i de kommende år. Danske Bank er klar til at høste frugterne af de mange anstrengelser på opkøbssiden. Afhængig af, hvordan markederne udvikler sig, er vi på vej mod en situation, hvor vores indtjening i udlandet er lige så stor, som den er i Danmark. Pt. udgør indtægterne i de udenlandske bankaktiviteter 41 pct. af koncernens samlede bank-forretning. Hertil kommer en øget grad af internationalisering i Danske Markets, Danske Capital og Danica så udlandet bider de danske aktiviteter i haserne, rent størrelsesmæssigt. Forretningen i Danmark vil nok altid være den største, men det er et markant skifte, at vi meget snart samlet har højere indtægter i udlandet end i Danmark. Finansiel forståelse Inden jeg giver ordet til Tonny Thierry, som gennemgår resultatet i de enkelte enheder af Danske Bank koncernen, vil jeg gerne henlede Jeres opmærksomhed på nogle af vore andre aktiviteter. Danske Bank lancerede for et halvt år siden et fokus på finansiel forståelse. Ambitionen er at gøre børn og unge bedre i stand til at tage vare på deres egen økonomi. Vi præsenterer nu de to første konkrete tiltag. Vores første skud på stammen er udviklingen af et virtuelt undervisningsmiljø for børn i alderen 5-7 år. Vi kalder det Pengeby. I Pengeby kan børnene på en sjov og lærerig måde få indblik i helt basale økonomiske forhold. Pengeby omfatter også en forældre- og lærersektion, hvor der findes gode råd, øvelser og diverse undervisningsmaterialer som vi håber bliver brugt i forhold til børnene. I den sammenhæng kan jeg oplyse, at banken hverken marketingsmæssigt eller på andre måder er linket op til hjemmesiden. Det eneste sted, hvor det fremgår, at banken har udviklet hjemmesiden, er i forældre- og lærersektionerne. Danske ForældreStudielån Vores andet initiativ, Danske ForældreStudielånet, er et prismæssigt meget attraktivt lån med et tilhørende rådgivningskoncept. Vi har analysemateriale som dokumenterer, at hver femte af de studerende forældre har overvejet at droppe ud af studiet på grund af økonomiske begrænsninger. To ud af tre af 4

5 studerende forældre supplerer SU med forbrugslån. Det er dyrt for samfundet. Danske ForældreStudielånet er rentemæssigt på kun 2 procent årligt og den studerende kan låne kr. pr. måned. Når studiet er afsluttet gives yderligere en to-årig friperiode med en rente på 2 procent, hvorefter tilbagebetalingen som standard finder sted over en tre-årig periode med den laveste personlige rente i banken. Vi har introduceret lånet, så vi kan hjælpe studerende forældre med at afslutte deres studium så tæt på den normerede studietid som muligt uden at være nød til at optage dyre lån. I forlængelse af Danske ForældreStudielånet tilbyder banken et særligt rådgivningskoncept. Formålet er at øge den finansielle forståelse blandt de studerende forældre. Vi ønsker at tage et ansvar og imødekomme denne gruppes behov for målrettet rådgivning. Jeg vil stoppe her og overlade ordet til Tonny Thierry, der vil guide Jer gennem regnskabet for Tonny Thierry Andersen - Økonomidirektør Koncernregnskab 1. halvår 2008 Tak for det. Lad mig begynde med at vende tilbage til koncerntallene. Resultatet blev 5,8 milliarder kroner, og det er stort set som vi havde forventet. Omkostningerne steg med beskedne 3 pct., og hele stigningen skyldes at Sampo Bank koncernen i år indgår i hele perioden, men kun i fem måneder i Generelle løn og prisstigninger er dermed blevet udlignet af en større effektivitet i koncernen. Nok om koncerntallene, jeg vil fortælle lidt om de enkelte aktiviteter og begynder med Danmark Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark har haft det hidtil bedste halvår nogensinde, når vi ser på indtægter og resultatet før tab. Resultatet før skat viser dog en tilbagegang på 12 procent, alene fordi tab/hensættelsesposten er gået fra at være en indtægt til, som mere normalt, at være en udgift. Det danske marked er på nogle områder præget af den økonomiske udvikling herunder lavere gebyrindtægter. Men på en række områder har der været en fornuftig udvikling, Det gælder for eksempel hele udlånssiden, som viser pæne stigninger på samlet 7 procent. Lavest vækst er der inde for realkredit, men der er fortsat særdeles beskedne tab, og niveauet for restancer er også meget lavt. Det er vi glade for også på vores kunders vegne, fordi det betyder at familien Danmark faktisk fortsat har en fornuftig økonomi. En væsentlig forklaring er naturligvis den rekordlave arbejdsløshed. Ser man alene på indtægterne, så faldt de med 3 procent. Den vigtigste årsag til faldet er, at resultatet i Danica er vendt fra et overskud til et underskud. Uden Danica steg vores indtægter faktisk. Det viser efter vores opfattelse, at koncernens indtægtsgrundlag er ganske robust, selv når den finansielle storm raser. Nettorenteindtægterne stiger med 9%, fordi såvel ud- som indlån fortsat vokser samt at udlånsmarginalen er stigende. Eftersom regnskabsposten udgør knap 60% af vor samlede indtægter, er det en vigtig post at have fremgang på. Omvendt kan man se at gebyrindtægterne falder, og det er en kombination af flere ting. Dels har kunderne taget godt imod en række nye gebyrfrie produkter samt generelt lavere gebyrsatser. Det er vi sådan set godt tilfredse med. Derudover betyder de sure kapitalmarkeder desværre nok at kunderne er mere tilbageholdene med at handle værdipapirer, og det betyder mindre gebyrindtægter for koncernen. De tab som man må påregne også i Danmark forventer vi primært vil komme fra erhvervskunderne. Det vurderer vi også vil være tilfældet i de udenlandske enheder. Lad os se på dem, og lad os begynde østpå. Bankaktiviteter Finland I Finland blev resultatet før skat 48 millioner kroner, svarende til beskedne 11 pct. af resultatet i Af tilbagegangen på næsten 400 millioner kroner, skyldes cirka 300 millioner stigende integrationsomkostninger, så der er i høj grad tale om et midlertidig og ikke mindst et forventet fald i indtjeningen. Herudover har vi undladt at opkræve en række servicegebyrer som kompensation for de gener vores kunder har haft i forbindelse med it problemerne i Finland. Den nedgang er dermed også af midlertidig karakter. Bortset herfra har den forretningsmæssige udvikling været nogenlunde som forventet, og udviser en fornuftig vækst når 5

6 man tager i betragtning at det har været en særdeles travl tid for vores finske kollegaer. Det er især bortfald af integrationsomkostninger og realisering af synergier, der bærer fremgangen, mens en I de to andre nordiske lande går det fortsat strygende. underliggende fremgang i forretningen modsvares af det nævnte kursfald i pundet. Bankaktiviteter Sverige I Sverige steg resultatet med 16 procent og rundede dermed en halv milliard kroner. Aktivitetsniveauet er fortsat højt med en udlånsvækst på over 20 procent. Dermed fortsætter vores svenske bank med at erobre markedsandele. Målt på udlån er den nu oppe over 6 procent. Der er især høj vækst inden for erhvervssegmentet, hvor banken for tredje år i træk er kåret som den bedste erhvervsbank i Sverige, Men også på Privatsegmentet går det fremad og introduktionen af XL-indlånskontoen har givet genlyd hos kunderne. Knap 4 mia. kr. er rullet ind på dette nye produkt siden årsskiftet. Omkostningsnøglen, som måler omkostninger i procent af indtægterne fortsætter med at blive bedre og bedre og er nu nede på 55 procent. Fra Sverige mod vest møder man Norge, som viser samme gode takter som Sverige. Bankaktiviteter Norge I Norge rundede resultatet også en halv milliard og viste en fremgang på 14 procent. O/I nøglen er forbedret betydeligt siden toppen i 2006 og med bortfald af de sidste integrationsomkostninger i første kvartal i år er Northern Bank blevet en af vores mest rentable bankaktiviteter. Lad os vende blikket mod de Irland. Bankaktiviteter Irland Vi ser med nogen bekymring på udviklingen i den irske økonomi, som i de seneste måneder har vist en kraftig opbremsning især på grund af faldende aktivitet i ejendomssektoren. Aktivitetsniveauet i National Irish Bank er også faldet, men ligger med en udlånsvækst på 19 procent fortsat i den høje ende af markedet. Vores indtægter viser fortsat en god fremgang på 9 procent, og med faldende omkostninger efter integrationen er færdiggjort, blev resultatet før tab mere end fordoblet. Og det selv om vi har stigende udgifter til åbning af nye filialer. Når resultatet før skat falder med utilfredsstillende 68 procent, skyldes det at vi har udgiftsført et ganske stort beløb til forventede udlånstab, som følge af den udvikling i den irske økonomi jeg omtalte før. Med en udlånsvækst på 31 procent har Fokus Bank også øget sin markedsandel, så den nu udgør 6 procent og det er især på erhvervsområdet, at banken har den stærkeste position. Men også på privatområdet er der en fornuftig udvikling. Over 9000 kunder har i år taget imod en ny attraktiv internetbaseret kundepakke, hvoraf hovedparten er nye kunder. Den gode forretningsudvikling har også medvirket til at o/inøglen er blevet forbedret til 61. Også uden for Norden har vi haft god vækst. Først til Nordirland. Bankaktiviteter Nordirland I Northern Bank vendte de et underskud på 27 mio. kroner til et overskud før skat på 253 millioner kroner, på trods af højere tab på udlån og et betydeligt fald i det britiske pund. Lad mig slutte udlandsturen tilbage hvor vi begyndte, nemlig østpå. Bankaktiviteter Baltikum I Baltikum blev resultatet fordoblet til 175 millioner kroner. Det skyldes en fortsat stærk vækst i indtægterne på 59 procent, mens omkostninger steg noget mindre. Det er især glædeligt at gebyrindtægterne vokser betydeligt som følge af øget omsætning inden for betalingsformidling og valutahandel. Den økonomiske udvikling har også her ført til skærpet opmærksomhed ikke alene for os, men for hele sektoren. Vi er kun en af de mindre spillere og kan derfor måske tillade os at være mere selektive i vor forretningsstrategi. Men stigende tab og hensættelser kan nok ikke undgås. 6

7 Nu tilbage til Danmark igen. Danske Markets Danske Markets fik et resultat på 1,1 milliarder kroner og er dermed stadig koncernens næststørste forretningsområde. Resultatet er 40 procent under resultatet sidste år, og det skyldes i høj grad at renteudviklingen har medført tab på bankens positioner i især danske realkreditobligationer. Det er vigtigt at understrege at tabene ikke er et resultat af investeringer i eksotiske papirer så som amerikanske subprime bolig lån, CDOer eller lignende. En af de positive forrentningsmæssige ting ved den finansielle krise er, at vore erhvervs- og instiutionelle kunder i stigende grad efterspørger produkter til at afdække, reducere eller måske forme deres risici efter deres risikoappetit. Det gælder både for de kunder som har et længere perspektiv, og de som også er afhængige af udviklingen på helt kort sigt. Derfor viser de kundedrevne handelsaktiviteter en fremgang på hele 39 procent. underskud på 837 millioner kroner. De faldende aktie- og obligationskurser betyder nemlig to ting. For det første har vi haft et negativ afkast fra vor egne investeringer. For det andet er investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Traditionel negativt. Det mærker vores kunder ikke, da de er garanteret et positivt afkast, som automatisk tikker ind på deres livsforsikringsopsparing. Men for Danica betyder det, at vi midlertidig ikke må indtægtsføre risikotillægget på 552 mio. kr. for 1 halvår Når jeg siger midlertidig, er det fordi, at indtægtsførslen med renters rente kan ske igen uden tidsbegrænsning når investeringsafkastet igen bliver positivt. Det at drive livsforsikringsvirksomhed skal ses med de langsigtede briller på, da kunders opsparingshorisont typisk er ganske lang og investeringspolitikken ligeså. Derfor er det vigtig, at man har en betydelig kapitalstyrke til at klare de udsving, som de finansielle markeder måtte byde en. Og det har Danica med en solvensdækning 257 procent og en egenkapital på 17 mia. kr. Dermed er gennemgangen af hvad der er sket til ende, og det er nu tid for mig til afslutte med at se lidt på hvad resten af 2008 kan tænkes at bringe for Danske Bank Koncernen. Et andet forretningsområde, der lever i kapitalmarkederne er Danske Capital. Danske Capital Danske Capitals resultat er ikke nær så volatilt som Danske Markets, men lavere aktiekurser giver automatisk lavere kundeformue, der skal forvaltes og dermed også et lavere indtægtsgrundlag for Danske Capital. Det er da også den vigtigste årsag til at indtægterne faldt med 5 procent og resultatet med 21 procent. Selv om de urolige markeder betyder en midlertidig opbremsning i forretningsaktiviteterne, ændrer det ikke ved det langsigtet vækstpotentiale i forretningsområdet. Til sidst et blik på vores forsikringsaktiviteter Danica Pension Danicas forretningsmæssige udvikling er god og præmierne er vokset med 23 procent. Kunderne kan også glæde sig over, at Danica bliver mere effektive. Således er omkostningsprocenten altså omkostningerne i forhold til præmieindtægterne forbedret fra 7,3 procent i første halvår 2007 til 6,1 i år. Men Danica kan trods disse fremskridt ikke modsætte sig de finansielle markeders tyngdelov og realiserer et Forventninger til 2008 Siden vi sidst var samlet her, er udsigterne for den økonomiske vækst i Danmark og hele Europa blevet nedjusteret. Danmark har teknisk set været i recession i de seneste to kvartaler og der er flere lande, hvor man taler om mulighed for recession i løbet af de kommende kvartaler. Samtidig er uroen på kapitalmarkederne fortsat og det er endnu for tidligt at spå om hvornår roen igen sænker sig. Hvad betyder det for Danske Banks resultatforventninger til andet halvår og dermed til resultatet for hele 2008? Jo, det betyder for det første at det ikke er meningsfyldt inden for et snævert interval at skønne over hvordan indtjeningen bliver på de dele af koncernen som er afhængig af netop de volatile kapitalmarkeder. Det vil i første række sige handelsindtægterne og resultatet af forsikring. For den øvrige del af koncernen er vi på mere sikker grund, og her venter vi at resultatet før tab vil stige med procent i forhold til Det viser, at trods lavere økonomisk vækst, så er der en underliggende fornuftig forretningsudvikling og en kontrolleret omkostningsudvikling i koncernen. Koncernens tab på udlån er allerede steget i første halvår, og det må påregnes at der også kommer tab i resten af året, således at vi nærmer os gennemsnittet over en 7

8 konjunkturcyklus. Vi mener at vores kreditkvalitet generelt set er god, men vi forventer at den lavere økonomiske vækst vil kunne mærkes hos vores kunder. Samlet set forventer vi at Danske Bank koncernen også kommer ud af 2008 med et fornuftigt resultat. Hvor godt det bliver er usikkert på grund af de turbulente kapitalmarkeder. Spørgsmål & svar Dermed har jeg afsluttet min del af præsentationen og jeg vil nu give ordet til jer. Samtidig slukkes for live transmissionen til nettet. Værsgo. 8

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj 15-02-2009 3. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere