Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November /8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning"

Transkript

1 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November /8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8

2 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under AK (D)... 8 Mundtlig halvårsberetning (B)

3 Dagsorden 19.00: Formalia + Mad (B) Valg af Dirigenter Valg af Referent Godkendelse af Dagsorden Godkendelse af Referat 19.10: Nyt Fra (O) Triumviratet Sekretariatet ESB Fagbevægelsen Regionerne Udvalg 19:40 Nyt fra FU (O) Økonomi (B) Bestyrelsens Rolle under AK (D) Mundtlig Beretning (B) Kursus til Gruppeledere (O) Evt Mødeevaluering 3

4

5 Økonomi (B) 73 Budget 2012 drift budget 12 85,75% Indtægter Kontingenter (elevråd) kr. - Rektorkontingent kr ,00 kr ,00 98,91% Frivillige bidrag kr. - Finanslovstilskud kr ,00 kr ,00 100,62% Rådighedstilskud kr. - kr ,00 0,00% Opsparing kr. - CBB Forening kr. 43,18 Leje kr. - kr. - Indtægter i alt kr ,18 kr ,00 50,33% Landsmøde kr ,71 kr ,00 98,81% Aktivitetskonference kr ,94 kr ,00-20,83% Regionstræf kr ,89 kr ,00 100,64% Weekendkursus kr ,05 kr ,00 65,54% Elevråds indsats ER-Sem kr ,00 kr ,00 48,90% Skolestarts kampagne kr ,40 kr ,00 55,45% Kursussektor kr. 104,14 kr ,00 2,08% Medlemsblad kr ,00 kr ,00 100,00% IB indsats kr. - kr ,00 0,00% HF udvalget kr ,00 kr ,00 32,31% Andre udvalg kr ,56 kr ,00 60,62% Bestyrelsen kr ,25 kr ,00 91,53% Forretningsudvalget kr ,40 kr ,00 78,01% Eksternt samarbejde kr ,78 kr ,00 60,08% Kontingenter kr ,56 kr ,00 99,71% Internationalt arbejde kr ,77 kr ,00 245,25% LM 12: Investering i udd. kr ,93 kr ,00 36,75% Vores udd. Hvem bestemmer kr. - kr ,00 0,00% Fokusområder: 5

6 Undervisningsmiljø kr. - kr ,00 0,00% Fællesskab i uddannelse kr. - kr ,00 0,00% Socialt taxameter kr. - kr ,00 0,00% Faglighed og pædagogik kr. - kr ,00 0,00% 16-års valgret kr. - kr ,00 0,00% LM 11: Uddannelse til og for alle kr ,00 kr ,00 97,92% Forårskampagne kr ,00 kr ,00 Folkemødet kr ,69 kr ,00 89,25% Regionstilskud kr ,23 kr ,00 84,40% Regionslokaler kr ,00 kr ,00 8,33% Regionshjælp kr ,12 kr ,00 60,66% Merchandise kr ,75 kr ,00 30,79% Hjemmeside kr ,00 kr ,00 89,29% DGS' Film kr. - kr ,00 0,00% Pressemedarbejder kr. - kr ,00 0,00% Sekretariat frokost kr ,83 kr ,00 71,64% Triumviratsløn kr ,99 kr ,00 93,31% Administration (note) kr ,94 kr ,00 69,09% Renter og gebyre kr ,69 kr ,00 69,57% Aktivitetsfond kr ,00 kr ,00 130,00% udgifter i alt kr ,74 kr ,00 65,82% Årets resultat kr ,56 kr ,00-163,75% Bank ,73 Kasse kr. - Note I Aministration Sekretariat Aarhus kr ,00 kr ,00 104,08% Sekretariat KBH kr ,80 kr ,00 99,47% Ejer udgifter EH ,00 kr ,00 97,99% Vedligehold Vibevej kr ,00 kr ,00 30,07% Forsikring kr ,96 kr ,00 83,49% Revision kr ,00 kr ,00 63,33% Transport kr ,02 kr ,00 80,65% Telefon og internet kr ,11 kr ,00 89,17% 6

7 Porto kr ,55 kr ,00 55,70% Kopiering kr ,08 kr ,00 72,51% Abonnementer kr ,60 kr ,00 58,98% Anskaffelser kr ,00 kr ,00 83,89% kontorartikler kr ,30 kr ,00 43,47% Bogholder kr ,00 kr ,00 49,56% Diverse kr ,85 kr ,00 27,22% Administrationssystem kr ,00 kr ,00 98,64% Administration i alt kr ,27 kr ,00 79,99% Budgetændringsforslag: Tage fra banken til at afbetale lån DGS har de senere år fået mange ekstra penge i finanslovstilskud, og pr. 1 december får man for salget af Mejlgade. (Man får yderligere for det salg den 1. april, 2014). Disse penge har man ikke for alvor fundet en plads til, og det foreslås derfor at man bruger disse midler til at indfri det lån, man i sin tid tog for at få råd til ejendommen på Vibevej Flytte fra posten Vedligehold Vibevej til Anskaffelser Vi vil på sekretariatet gerne købe diverse ting, for at gøre stedet sekretariatet en tand mere lækkert. 7

8 Bestyrelsens Rolle under AK (D) Når man sidder i bestyrelsen har man et særligt ansvar på stormøder det har man fordi almindelige aktive ser op til jer. Desuden har I en indsigt i hvad der skal laves på stormødet af praktisk ting og derfor skal I også være med til at udføre dem. SEK's forventninger til jer: I er til stede hele dagen fredag og hjælper med at gøre skolen klar I hjælper til under indskrivning og sørger for at alle bliver vist rundt på skolen At I deltager aktivt i alt hvad der foregår (intro lege, debatten i stormødesalen mv.) I hjælper til når der bliver bedt om det I gør som SEK og aktivister beder jer om I deltager meget aktivt i oprydningen søndag I deltager i aktivistfesten 108 Der indstilles nu til en debat af jeres forventninger til hinaden. Denne foreslås opdelt i følgende tre dele Socialt I debatten Generelt

9 Mundtlig halvårsberetning (B) Indledning: Den første halvdel af dette DGS-år har budt på store forandringer politisk men mest af alt organisatorisk. Organisationen er allerede nu begyndt at udvikle sig i en mere åben og demokratisk retning. Et nyt DGS - Organisatorisk På Landsmødet 2012 var der er stort ønske fra alle sider om, at man gjorde organisationen mere demokratisk og gennemsigtig. Derfor er der siden LM sket en del ændringer i hvordan DGS som organisation fungerer. For det første er DGS mange udvalg blevet åbne. Det betyder at alle elever nu har mulighed for at være med til at planlægge kampagner eller deltage i DGS internationale arbejde. Til de fleste kampagner er der mulighed for at være med i en arbejdsgruppe, der bestemmer hvordan kampagen skal være. Det er vigtigt at alle elever har indflydelse på DGS! Vi har arbejdet hårdt på at blive mere synlige både på skolerne og i pressen. I september udkom DGS første nyhedsbrev. Derudover har vi ansat Mia Jo, som studentermedhjælper til kommunikation og presse. Det har gjort en stor forskel for DGS, at have en studentermedhjælper, der kan hjælpe med at gøre DGS endnu mere synlig. Og endelig er DGS nye hjemmeside gymansieelever.dk blevet lanceret. Politisk Politisk har vi allerede vist, at DGS er en vigtig spiller. Politikerne lytter til os giver os og inddrager os i mange beslutninger. Der er lagt en god bund for at rigtig godt DGS-år med mange politiske ændringer og et mere samlet DGS. Alt dette skyldes de mange aktive i hele landets store engagement uden alle jer der sidder her i salen, var vi aldrig nået så langt, som vi er! Allerede kort tid efter DGS Landsmøde 2012, viste vi, at DGS kan skabe politiks forandring. HyperCardordningen, som tusindvis af gymnasieelever hver dag benytter, stod til at blive afskaffet. Derfor forhandlede DGS med partiener om at bevare HyperCard og DGS Storkøbenhavn udførte en aktion foran Christiansborg. Det betyder at DGS har sikret, både at forlænge ordningen og udvide den, så studerende på videregående uddannelser får glæde af det. 9

10 I juli måned var der stort fokus i medierne på de mange IB-elever, der søger ind på en videregående uddannelse i Danmark. Det er et stort problem at måden man konverterer IB-elevernes karakterer på, gør det lettere at komme ind på Oxford og Harvard end på Københavns Universitet. DGS var med til at sætte fokus på at IB-studenter skal have samme muligheder som alle andre. For første gang i 10 år, var der ikke besparelser på gymnasieområdet på finansloven 2013, der blev fremlagt i august, men heller ingen investeringer, som regeringen havde lovet. Derfor arbejder vi i efteråret for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle skoler og bedre studievejledning. Kravene er blevet fremlagt for politikerne og DGS regioner har afholdt aktioner, for at vise politikerne, at der skal investeres i uddannelse. Selvom der ikke er store besparelser på finansloven, er samarbejdet i Elev- og Studenterbevægelsen meget stærkt. Regeringen har varslet en SU-reform til foråret. Man vil spare 2 milliarder. Vi tidligere forhindre at den hjemmeboende SU blev fjernet. DGS er klar til at gå på gaden, hvis der er SU-forringelser! Med gymnasiereformen i 2005 fulgte AT, en afskaffelse af gruppeeksamen, strammere lærerplaner og et mere forvirrende studieretningssystem. Nu er man i undervisningsministeriet i gang med at renovere AT, måden man går til eksamen og undervisningsformerne. Ved at presse ministeriet har DGS sikret en øremærkning af alle studieretninger, at matematik B er sidestillet med andre naturvidenskabelige fag på B niveau og man vil ændre adgangskravene på biologi-studiet, så Biologi A i bliver adgangsgivende til studiet. Skolestart og Weekendkursus Vi har allerede besøgt XX ud af 169 skoler, siden skolestartskampagnen blev skudt i gang. Målet er, at vi kommer ud på så mange skoler som muligt og fortæller om DGS. Og det er i høj grad regionernes fortjeneste, at vi er nået så langt allerede. Årets første nationale arrangement var Weekendkursus, under temaet demokrati. Vi havde besøg af spændende oplægsholdere, der var workshops om elevrådsarbejde og debat mellem ungdomspartierne om SU og 95% målsætningen. Regionerne Regionerne har allerede udvist stor selvstændighed og selv igangsat regionale samarbejder med andre organisationer. I DGS Storkøbenhavn samarbejdede man med Studenterrådet ved KU om en boligkampagne om den store mangel på studieboliger i København. Efter stort pres fra DGS Storkøbenhavn og Studenterrådet ved Københavns Universitet og Metropol, sikrede man, at der bliver bygget flere studieboliger i Købehavn. I DGS Østjylland er man gået sammen med den øvrige Elev- og Studenterbevægelse og den unge fagbevægelse i velfærdsinitiativet. Her sætter man fokus på at der mangler penge til uddannelse og at en investering i uddannelse, er nødvendigt. Et stærkt regionalt samarbejde med andre organisationer, har stor betydning, for at vi i DGS kan skabe forandring, ikke kun nationalt, men også regionalt og lokalt. HF

11 Danske Gymnasieelevers Sammenslutnin Vibevej København HF- og IB-eleverne er stadig underrepræsenteret i DGS. Men regionerne gør et stort stykke arbejde for at komme ud af de mange HF- og IB-skoler og fortælle om DGS. Vi har allerede besøgt rigtige mange VUCskoler, der udbyder HF og der er blevet afholdt en HF-dag, hvor der var spændende oplæg og workshops. Samarbejdspartnere Det er ikke kun i Danmark, det er vigtigt at vi som elever bliver hørt. Derfor er det vigtigt at stå samlet som elever og studerende i Europa. I september skød Colitis-Chron foreningen deres kampagne Mandag er en lortedag i gang. Vores mål med deltagelsen i kampagen var, at sikre kronisk syge unge ret til handikaptillæg på SU en og en fleksibel fraværsordning. D. 23. oktober blev der afholdt konference på Christiansborg, hvor politikerne blev enige om, at unge med kroniske sygdomme skal have ret til handikaptillæg på SU en. Igen i år har vi samarbejdet med Røde Kors omkring Gymnasieindsamlingen. Rigtig mange skoler deltog og det vidner om, at eleverne engagerer sig. Afslutning: Det er første gang i DGS historie at vi vedtager et papir på en aktivitetskonference, som ikke allerede er behandlet af bestyrelsen. Det er alle jer der beslutter DGS visioner og politik. Det er første gang vi nedsætter en kampagnegruppe på AK, som alle kan være med i. Det er demokrati! Den udvikling vi ser, markerer et vendepunkt i DGS, hvor vi for alvor åbner organisationen og op gør DGS til et DGS for alle elever! 11

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede.

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. Da der ved opstillingsfristen kun var kommet 6 opstillinger til de 7 bestyrelsesposter bliver denne

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere