Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97"

Transkript

1 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie set ud fra antal opsigelser i forbindelse med organisationsændringer. Og det stopper formentlig ikke her. Coop arbejder fortsat på at forbedre virksomhedens indtjening ved at være omkostningsbevidste. Den 28. august står for mange, som en dag der huskes. Ikke for noget godt, men for det chok der gik gennem organisationen med meddelelsen om, at der skulle spares 200 stillinger, hvilket betød, at 173 kolleger ville blive opsagt dagen efter. Fra den 28. om morgenen til den 29. ved frokosttid, kunne vi alle gå og tænke; Bliver jeg mon opsagt, Skal jeg flytte afdeling, Skal jeg mon blive i mit job, Skal jeg have ny chef for om formiddagen den 28. ville de chefer, der skulle opsiges, få besked. Alle medarbejdere blev mere eller mindre berørt ved denne store ændring. Alt i alt blev 69 af foreningens medlemmer varslet opsigelse. HR havde arrangeret en Kom videre messe den 4. september, hvor der var mulighed for at få drøftet sin opsigelse med FF og vor advokat. For flere medlemmers vedkommende gav dette anledning til en henvendelse til HR afd. for at få disse afsluttet på bedste vis for dem. Dette blev løst, for nogle meget positivt, og for andre mindre positivt. Der hvor det blev mindre positivt drejede det sig om kollegerne, der havde fravalgt firmabil ordningen mod at køre efter statens takster. Det bliver en dyr fornøjelse, hvis man bliver fristillet i jobbet. År 2013 er ikke mere end 12 dage gammel, da der i en pressemeddelelse orienteres om, at Coop og FDB bliver en samlet familie. Samme formiddag havde dette bragt megen diskussion på Landsrådsmødet, hvor beslutningen skulle godkendes før det kunne blive en realitet. Diskussionen gik ikke så meget på, at Coop og FDB skulle samles, men at navnet FDB ikke var det valgte. Der er mange følelser i navnet FDB. Men Coop navnet er det kunderne møder i butikkerne og på vore egne varer. Ligeledes havde undersøgelser af kendskabet til og opfattelsen af Coop og FDB vist sig, at begge brands bliver opfattet meget ens, men at navnet Coop opfattes som lidt mere moderne. Efter et flere timers langt Landsrådsmøde, var der skriftlig afstemning om valg af navnet Coop amba, med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba. Endnu et chok gik igennem Coop organisationen den 28. februar 2013, da det på Portalen fremgik, at Koncernøkonomi udliciterer lønadministrationen samt regnskabs- og bogholderiopgaver. Lønadministrationen udliciteres til KMD, hvilket betyder, at 24 Coop medarbejdere rykkes til KMD. Heraf er 3 medlemmer. Disse 3 er omfattet af Særbestemmelserne indtil 31. december Side 1 af 10

2 Regnskabs- og bogholderiopgaverne udliciteres til Indien, da Coop og Accenture har indgået en aftale om disse opgaver. Dette betyder, at 62 kolleger opsiges til fratrædelse. Heraf er 5 medlemmer. Det var en beslutning, som hos de faglige organisationer i Coop, blev opfattet som meget uvirkelig og meget langt væk fra det, der kendetegner Coop, som en social ansvarlig virksomhed. Trods et godt arbejde i Koncernøkonomis SU udvalg, var det desværre ikke muligt at finde besparelser i en størrelsesorden, der ville kunne sikre, at arbejdspladserne blev i Danmark. I vores datterselskaber; Republica, Coop Trading og FDB har også været opsigelser. Heldigvis er mange af vore tidligere kolleger (fra organisationsændringerne i august) videre i nye job, og nogle har også fået job andet sted i Coop. I gamle dage var der ved en 6 måneders opsigelse stor sandsynlighed for, at der kunne findes andet job i Coop men som situationen på arbejdsmarkedet er i øjeblikket, så er sandsynligheden blevet meget lille. Funktionærforeningen (FF) skal, og bliver også, orienteret om alle opsigelser af overordnede funktionærer. Møder i Funktionærforeningens bestyrelse Vi har i Funktionærforeningens Hovedbestyrelse afholdt 3 møder i den forløbne periode. Dette er normal mødeaktivitet for Hovedbestyrelsen. 2 af møderne blev afholdt som endagsmøder. På disse møder orienterer Hovedbestyrelsen gensidigt om alt, hvad der er sket siden sidste møde. De aktuelle forhold drøftes, og såfremt der er noget overordnet, vi skal reagere på, drøftes det også her. Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. juni Det blev besluttet at fastholde det månedlige kontingent på 130,00 kr. i Ligeledes blev det også her besluttet, at Hovedbestyrelsen skulle følge medlemstallets udvikling, og dermed indtægt til FF. Såfremt dette ville ændre sig væsentligt grundet organisationsændringer, fik Hovedbestyrelsen mandat til at træffe beslutning om ingen eller evt. 3 flasker vin til jul. Hovedbestyrelsen valgte, at der skulle udleveres 2 flasker vin til jul. Gå-hjem-møder i Funktionærforeningen På repræsentantskabet i 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at der over årene afholdes medlemsarrangementer. Samtlige medlemmer inviteres med til arrangementerne, da mange medlemmer fra Fyn og Jylland jævnligt har møder m.m. i Albertslund. I 2012 har der været flere spændende arrangementer, både sociale og udviklingsmæssige og et informationsmøde vedrørende ændringen af efterlønnen. I maj måned puttede vi igen dyrene godnat i Zoologisk Have. Dette arrangement er et FF tilbyder ca. hvert andet år. Det er unikt, da der er guide på, som fortæller sjove historier om dyrene og Zoo. Side 2 af 10

3 I november stod den på hygge i en helt anden verden, hvor tiden næsten har stået stille det synes arbejdsgruppen var tiltrængt efter de omvæltninger Coop var igennem. Vi nød hinandens selskab, og dejlige kageoplevelser på Conditori La Glace. Af udviklingsmæssige arrangementer har året bragt på et forløb med fokus på arbejdsglæde, personlig motivation og styrke. Her var der 2x2 aften seminarer og 2 individuelle coaching sessioner. Seminar 1 satte fokus på give deltagerne større indsigt og bevidsthed om sig selv, og seminar 2 fokuserede på fremadrettet handling. Informationsmødet vedrørende efterlønnen trak huse og mange fik noget at tænke over skal/skal ikke. For mange ville lovændringerne vedrørende efterlønnen bevirke, at de næsten eller slet ikke ville kunne gøre brug af efterlønnen. Efterfølgende har det vist sig, at rigtig mange er stoppet med at indbetale til efterlønnen. Overenskomst forhandling FF og Coop havde møde vedr. Særbestemmelserne den 21. juni. Nedenstående blev drøftet: Side 3 af 10

4 Løngennemgang Det er glædeligt med nye toner fra Coop. Coop ønsker at skabe et mere naturligt og værdi skabende flow i forbindelse med lønsamtaler, bonus og PU samtaler. Disse samtaler bindes sammen i en. Dette bevirkede dog, at lønreguleringen først ville ske pr. 1. marts med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Inden løngennemgangen har Hovedbestyrelsen altid et møde med HR afdelingen for en gennemgang af DA s statistikker. Som aftalt sker det ud fra DA s statistikker fra 3. kvartal 2011til 3. kvartal 2012 på følgende 3 områder, som vi sammenligner os med: - Ledelsesarbejde på højt niveau - Højt kvalifikationsniveau - Mellemhøjt kvalifikationsniveau Gennemsnittet for markedet tages som udgangspunkt for den stigning, der skal ske i Coop. Lønudviklingen for disse grupper i ovenstående periode har i gennemsnit været 2,06% og for Coop funktionærer har den interne lønglidning i samme periode været 0,55%. Det vil sige, at lønpuljen pr. 1. marts 2013 var på 1,5%. Igen i år har FF givet sit samtykke til at fravige aftalen om, at forhøjelse af løn ikke må ske med mindre end 6000 kr. pr. år på fuldtidsbasis, svarende til en stigning på 500 kr. pr. måned. FF Hovedbestyrelse accepterede en minimums stigning på kr. pr. år. Side 4 af 10

5 Tilbagevendende opfordring Send en mail til Funktionærforeningen med oplysninger om titel og løn pr. måned. Disse oplysninger bliver lagt ind i en statistik, der opgøres med et gennemsnit for sammenlignelige grupper. Det er den eneste måde vi p.t. kan hjælpe vore medlemmer med oplysning om lønniveau så det er hjælp til selv hjælp. Det er fuldt fortroligt, og der bliver aldrig videregivet personlige oplysninger. Psykisk arbejdsmiljø Flere og flere af vore medlemmer er blevet og bliver ramt af stress. Det er uhyggeligt, når det sker, da man ikke kan genkende sig selv. Lige pludselig kan krop og hoved ikke følges ad eller sagt på en anden måde: Det man gerne vil i tankerne kan kroppen ikke magte at udføre. Bente Sorgenfrey fra FTF (vor hovedorganisation) har tidligere udtalt: Ansvaret for stress og ubalance mellem arbejdsliv og familieliv må ikke gøres til den enkeltes ansvar alene eller til et spørgsmål om familiens frie valg af livsstil. Det er i høj grad et fælles samfundsansvar at få skabt ordentlige rammer for det hele liv Den 14. marts 2011 har FTF udsendt nyhedsbrev vedr. Et opgør med tabuer er bedste hjælp til medarbejdere med ondt i sjælen Jeg vil hermed opfordre vores medlemmer til ind imellem at tjekke vores hjemmeside; hvor der under Nyt fra FF Nyhedsbreve bl.a. er dette nyhedsbrev. Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger for den enkelte og for familiernes trivsel. Stress har også store konsekvenser for den stress ramtes kolleger. Hans/hendes arbejdsopgaver skal deles ud på andre hænder og det kan sagtens vare halve år før de opgaver gives tilbage til kollegaen. Her kræves der utrolig meget af afdelingen for at sikre, at øvrige medarbejdere ikke rammes af stress. En arbejdsplads kan godt være stresset uden at medarbejderne dermed er stressede. Men jo mere stresset en arbejdsplads er, jo større risiko er der for, at medarbejderne har eller risikerer at få arbejdsbetinget stress. En arbejdsplads, som har stress, kan defineres som en arbejdsplads, hvor der er ubalance mellem arbejdspladsens samlede udfordringer og ressourcer. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har følgende definition af arbejdsbetinget stress: Arbejdsbetinget stress opstår, når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde, eller overskue, disse. Stress er ikke nogen sygdom, men hvis den er omfattende og varer ved i nogen tid, kan den føre til psykisk og fysisk dårligt helbred. Ved arbejde under pres i kortere perioder kan ydeevnen forbedres, og dermed give tilfredsstillelse i forbindelse med krævende udfordringer. Men når kravene bliver for høje og presset for stort eller vedvarende, kan det føre til arbejdsbetinget stress. Dette betyder forringelse i helbred, trivsel og produktivitet Coop har heldigvis fokus på dette problem, og Coop sikrer mulighed for psykologhjælp allerede inden en eventuel sygemelding. Dette er meget positivt, og er blevet godt modtaget blandt de af vore kolleger, som har gjort brug af dette tilbud. Men der er et stykke vej endnu. Optimalt ville være, hvis der kunne forebygges i stedet for at behandles. Side 5 af 10

6 FTF anbefaler, at egen læge anmelder det til arbejdsskadestyrelsen, såfremt lægen vurderer, at det er arbejdsrelateret. Henvendelser fra medlemmerne Som nævnt får vi mange henvendelser fra medlemmer med stress. Det er utrolig vigtigt, at den enkelte så hurtigt som muligt kontakter os, hvis man er ramt af stress eller længerevarende sygdom. Jo længere sygefraværet er, jo vanskeligere er det at komme tilbage til sin arbejdsplads. Vi kan hjælpe også i samarbejde med HR afdelingen - og vi har samtaler med den enkelte enten via mail, telefon eller over en kop kaffe. Mange af vore kolleger henvender sig til Funktionærforeningen, for at få hjælp til at løse en problemstilling. Vi hjælper med vejledning og bistand og ind i mellem bliver vore advokater inddraget. Nogle gange vil den enkelte selv løse problemet i forhold til chefen, andre gange er vi med. FF lægger meget vægt på, at du kan henvende dig hertil og være garanteret 100 % fortrolighed, men for at illustrere, hvad FF også kan være behjælpelig med, kommer her et par eksempler: - Deltagelse i møder med kommunen vedr. sygefraværssamtaler. - Ved længerevarende sygefravær har vi via FTF vore socialrådgivere, som tager over, hvis en syg kollegas hjemkommune bliver urimelig. Vore socialrådgivere kender ofte lovgivningen bedre end socialrådgiverne i kommunerne! - Tryghedsaftale konverteres til månedsløn. Nogle kolleger mangler ved opsigelse x-antal måneder for direkte at kunne gå på efterløn. Kontakt til medlemmerne Foregår primært via mail, bl.a. opfordring til lønsamtale og ikke mindst opfordring til at indsende lønoplysninger til foreningen, besked om dato og tidspunkt for udlevering af den traditionelle julevin, indkaldelse til generalforsamling og arrangementer. Husk ind i mellem at kigge forbi vores hjemmeside Runa Forsikring Via vort medlemskab i FTF er der lavet en aftale med Runa forsikring, som kun er gældende for medlemmer af Funktionærforeningen. Det vil sige, at hvis man stopper i Coop kan man ikke længere have sine forsikringer hos Runa - med mindre man flytter fra FF til Safu. Runa har ingen samlerabat eller bonusordninger, da deres præmier generelt er billigere. Samtidig er der ikke krav om, at man skal have flere forsikringer - dog kan bilforsikring ikke tegnes alene. Man kan på tjekke om det kan betale sig at skifte forsikring. Aftalen med Top Danmark kan selvfølgelig også benyttes, hvis det er mere fordelagtigt, men med aftalen med Runa får I en ekstra valgmulighed. Det er altid en god idé at få fremsendt nye forsikringstilbud en gang i mellem, så vi anbefaler, at man beder Runa om et tilbud til de forsikringer, man har i dag. Side 6 af 10

7 Forbrugsforeningen Vi har som forening mulighed for at tilbyde vore medlemmer optagelse i Forbrugsforeningen, hvilket ca. giver 9% i rabat ved køb af næsten alt. Kortet giver samtidig adgang til LIC (Lærernes Indkøbscentral) og mulighed for at få kort til Metro. Dette tilbud benytter 125 af vore medlemmer sig af - en stigning på 9 medlemmer i forhold til sidste år. Tilmelding skal ske direkte på Nyhedsbrev fra Forbrugsforeningen er at finde på vor hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at du ved at have et forbrugsforeningskort, har mulighed for at få op til 5% på din lønkonto hos Lån & Spar bank. Med LSB privat løn får du hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Hvis du vil vide mere om, hvad de 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af deres rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. Du kan læse mere på AP Pension Trods fortsat gældskrise, usikkerhed på de finansielle markeder og politisk skabt usikkerhed på pensionsområdet oplevede AP Pension i 2012 en vækst i de samlede præmier på 14,5%. Ved udgangen af 2012 udgjorde selskabets samlede præmieindtægter således 7,3 mia. kr. Væksten i de løbende præmier var 12,1%. På afkastsiden nåede AP Pension også flotte resultater, og kan præsentere et samlet afkast på 10,5%. I 2013 får alle AP Pensions oprindelige rentegrupper den samme depotrente på 3,25%, som er blandt markedets højeste. AP Pension slutter 2012 med en bonusgrad på 12,8% for kunder i den nytegnende bestand og samlet set på 9,7%. Bonusgraden er et udtryk for AP Pensions evne til at modstå negative svingninger på de finansielle markeder og selskabets placering er i den absolutte top af markedet var også året, hvor AP Pension gennemførte en fusion med FSP Pension og dermed bød velkommen til nye kunder. Samlet er AP Pension vokset med kunder til i alt kunder, og selskabets balance er nu på 87 mia. kr. I 2012 lå AP Pension fortsat højt på kundetilfredshed. F.eks. viste Loyalty Groups undersøgelse af danskernes forhold til deres pensionsselskab, at AP Pension har de mest loyale kunder i branchen. Kunderne vurderer AP Pension som et attraktivt selskab, som de er meget tilfredse med at være kunde hos. I undersøgelsen blev selskaberne målt ud fra ni parametre, og her lå AP Pension blandt de bedste i branchen på otte ud af de ni. Parametrene går bl.a. på konkurrencedygtige priser, serviceniveau og rådgivning. Alt i alt har 2012 været et rigtig godt år for AP Pension, hvor selskabet har skabt flotte resultater til glæde for kunderne. AP Pensions vigtigste mål er fortsat at skabe værdi for selskabets kunder i form af afkast, lave omkostninger og forbedret service. I 2013 får kunder muligheden for at træffe et vigtigt valg. De skal beslutte, om de ønsker at beholde deres garanti eller ej. Når kunderne får dette tilbud, skyldes det, at de Side 7 af 10

8 garantier, som pensionsselskaberne har givet, er blevet utidssvarende, både fordi renterne er faldet, og især fordi investeringsreglerne er strammet. Derfor har pensionsselskaberne garderet sig med en meget forsigtig investeringsstrategi og langtidssikring af renterne. Det betyder, at mange penge er fastlåst i de næste år til en rente omkring 2%. Det gælder også, selvom renten og inflationen stiger igen på et senere tidspunkt. Konsekvensen er, at en pensionsordning med garanti med stor sandsynlighed kun vil give et begrænset afkast i fremtiden. Det mener vi ikke tjener vore kunder. Ved at give slip på garantien kan vi investere kundernes midler mere frit. På den måde får kunderne mulighed for et højere afkast og dermed muligheden for en større pension. Er man blandt de , vil man få et personligt brev, når det bliver aktuelt formentlig i løbet af sommeren. Man vil få adgang til en individuel beregning og en konkret anbefaling. Vi har Karsten Frandsen i bestyrelsen for AP Pension. Og Hovedbestyrelsens kandidat i år er også Karsten Frandsen. I takt med væksten i AP bliver vor vægt i selskabet selvfølgelig udvandet. Vi fylder mindre. Men vi har et godt samarbejde med DLO, DLG og OK. Et valg af Karsten Frandsen på kommende generalforsamling er ikke givet. Der skal arbejdes for det, og det bliver der. Jens Erik Iversen og Karsten Frandsen har lagt meget energi i at samle trådene. Så må vi håbe, det rækker til igen, at FF kan få sin kandidat i APs bestyrelse. Medlemstallets udvikling Coop har siden 2002 effektiviseret så meget, at andelen af funktionærer indtil nu er faldet med ca. 30 % - og det kan mærkes på foreningens medlemstal. Pr. marts i nedenstående år fremgår medlemstallet: Vi oplever desværre, at det er svært at tiltrække de unge. De vælger enten fagforeningen helt fra eller også bliver de, hvor de var inden de tiltrådte en stilling i Coop. Det er en udvikling, som desværre er generelt for arbejdsmarkedet. I 2012/2013 er der grundet opsigelser sket en afgang af 69 medlemmer, men en tilgang på 15 nye medlemmer. Det er meget positivt, at det stadig kommer indmeldelser. Vi har siden vi indledte samarbejdet med DLO fået lagt i system, at nye medarbejdere til vor overenskomst modtager en mail med Velkommen til Funktionærforeningens overenskomstområde med en opfordring til at melde sig ind. Denne rutine er med til at Side 8 af 10

9 foreningen har fået en tilgang på 15. Vi har også - grundet organisationsændringerne - fået gamle medarbejdere som nye medlemmer. Samarbejde med DLO Dette samarbejde har været omtalt siden I flere år har samarbejdet fungeret rigtig godt. Og nu er begge foreninger nået dertil, hvor vi drøfter en decideret fusion. Funktionærforeningens Hovedbestyrelse var her i foråret til møde med DLOs Hovedbestyrelse, hvor vi havde en indledende drøftelse. Stort og småt blev drøftet og hvordan vores forskelligheder kan samles til en større styrke både overfor medlemmerne, men bestemt også overfor Coop. Lige nu er DLO og FF to foreninger med hver sin struktur og hver sine vedtægter, men alligevel ligner vi hinanden på rigtig mange områder - vi er begge fagforeninger for ledende medarbejdere i Coop familien. Vi fortsætter drøftelserne her i 2013, og arbejder hen i mod en fusion. Tak til DLO og deres medarbejdere for et godt samarbejde. Udviklingsfonden Udviklingsfonden har i 2012 modtaget 2 ansøgninger, som blev bevilget. Her i 2013 har Fonden modtaget en ansøgning, som desværre ikke i øjeblikket kan bevilges, da Justitsministeriet, Civilstyrelsen har orienteret Fonden om, at Fondsreglerne pr gør, at man som Fond, blot må uddele renteindtægterne af Fondens bundne midler. Og i Udviklingsfonden har vi blot ,- i bunde midler, hvilket desværre ikke giver det store afkast i renteindtægter. Bestyrelsen i Udviklingsfonden skal i den forbindelse drøfte om Fonden skal opløses, og over 2-3 år uddele kapitalen til formål jf. Udviklingsfondens vedtægter. Så før dette er tilendebragt kan Fonden ikke yde støtte. Det anbefales at søge UU Fonden indtil da. FTF vor hovedorganisation FTF er hovedorganisation for privat og offentlige ansatte fra 100 organisationer. Det er betryggende at have en organisation i ryggen, hvor der er mulighed for at hente hjælp især omkring juridiske spørgsmål og vedrørende socialrådgiver sager. Der er et link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF. FTF Arbejdsskadeordning FTF s arbejdsskadeordning har eksisteret siden Funktionærforeningen har igennem flere år været med i denne ordning, og har også gjort brug af deres ekspertise op til flere gange. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. Side 9 af 10

10 FTF Socialrådgiverordning Denne ordning er Funktionærforeningen også omfattet af. FTF er behjælpelig når et medlem grundet sygdom ikke har mulighed for at varetage jobbet fuldt ud. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. FTF-A FTF-A stifter man som regel først kendskab til den dag, man uforskyldt ikke længere er ansat i Coop. FTF-A har jobrådgivere ansat, som man spiller bold med i hele processen vedrørende ansøgninger, CV, træning af jobsamtale m.m. For at få mest muligt ud af det, anbefaler både Funktionærforeningen og FTF-A, at man kontakter A-kassen allerede kort efter opsigelsen. Man venter altså ikke til den sidste uge af opsigelsen med at tage kontakt og komme i gang med at søge job. Det er nemmest at være i job, når man er jobsøgende. Dette støtter Funktionærlovens 16, stk. 1 også op om; Efter at funktionæren har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal arbejdsgiver uden afkortning i lønnen give den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse. Funktionæren skal herunder tage tilbørligt hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde gunstigst mulige tidspunkt. Men FTF-A kan også hjælpe dig, hvis du går og tænker på at få nye udfordringer i arbejdslivet. Her kan du få sparring fra en af jobrådgiverne i FTF-A, og eventuelt hjælp til at lave sit CV. Der er link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF-A. Eller gå direkte til hjemmesiden hvis du ikke allerede modtager nyhedsbrev fra FTF-A anbefaler vi dig til at tilmelde dig nyhedsbrevet Job og karriere Såfremt du ønsker lønsikring et supplement til dagpengene, hvor du kan få op til ,- samlet pr. måned, dog max. 85% af din løn kan der via læses mere om denne mulighed. Husk, at FTF-A er på facebook med cafemøder, dialog og netværk Når det hedder cafémøder er det netop fordi, det kommer til at foregå på caféer i de byer, hvor FTF-A har kontorer. Det vil sige København, Odense, Aarhus og Aalborg. Møderne vil finde sted fra , og det vil være gratis at deltage. Udover cafémøderne og de diskussioner, der udspringer deraf, vil FTF-A på Facebook også løbende poste nyheder og links til artikler og diskussioner på andre websites. Hold øje med nærmere info og tilmelding til disse cafemøder på facebook. Hermed indstilles beretningen til generalforsamlingens drøftelse. Side 10 af 10

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere