Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97"

Transkript

1 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie set ud fra antal opsigelser i forbindelse med organisationsændringer. Og det stopper formentlig ikke her. Coop arbejder fortsat på at forbedre virksomhedens indtjening ved at være omkostningsbevidste. Den 28. august står for mange, som en dag der huskes. Ikke for noget godt, men for det chok der gik gennem organisationen med meddelelsen om, at der skulle spares 200 stillinger, hvilket betød, at 173 kolleger ville blive opsagt dagen efter. Fra den 28. om morgenen til den 29. ved frokosttid, kunne vi alle gå og tænke; Bliver jeg mon opsagt, Skal jeg flytte afdeling, Skal jeg mon blive i mit job, Skal jeg have ny chef for om formiddagen den 28. ville de chefer, der skulle opsiges, få besked. Alle medarbejdere blev mere eller mindre berørt ved denne store ændring. Alt i alt blev 69 af foreningens medlemmer varslet opsigelse. HR havde arrangeret en Kom videre messe den 4. september, hvor der var mulighed for at få drøftet sin opsigelse med FF og vor advokat. For flere medlemmers vedkommende gav dette anledning til en henvendelse til HR afd. for at få disse afsluttet på bedste vis for dem. Dette blev løst, for nogle meget positivt, og for andre mindre positivt. Der hvor det blev mindre positivt drejede det sig om kollegerne, der havde fravalgt firmabil ordningen mod at køre efter statens takster. Det bliver en dyr fornøjelse, hvis man bliver fristillet i jobbet. År 2013 er ikke mere end 12 dage gammel, da der i en pressemeddelelse orienteres om, at Coop og FDB bliver en samlet familie. Samme formiddag havde dette bragt megen diskussion på Landsrådsmødet, hvor beslutningen skulle godkendes før det kunne blive en realitet. Diskussionen gik ikke så meget på, at Coop og FDB skulle samles, men at navnet FDB ikke var det valgte. Der er mange følelser i navnet FDB. Men Coop navnet er det kunderne møder i butikkerne og på vore egne varer. Ligeledes havde undersøgelser af kendskabet til og opfattelsen af Coop og FDB vist sig, at begge brands bliver opfattet meget ens, men at navnet Coop opfattes som lidt mere moderne. Efter et flere timers langt Landsrådsmøde, var der skriftlig afstemning om valg af navnet Coop amba, med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba. Endnu et chok gik igennem Coop organisationen den 28. februar 2013, da det på Portalen fremgik, at Koncernøkonomi udliciterer lønadministrationen samt regnskabs- og bogholderiopgaver. Lønadministrationen udliciteres til KMD, hvilket betyder, at 24 Coop medarbejdere rykkes til KMD. Heraf er 3 medlemmer. Disse 3 er omfattet af Særbestemmelserne indtil 31. december Side 1 af 10

2 Regnskabs- og bogholderiopgaverne udliciteres til Indien, da Coop og Accenture har indgået en aftale om disse opgaver. Dette betyder, at 62 kolleger opsiges til fratrædelse. Heraf er 5 medlemmer. Det var en beslutning, som hos de faglige organisationer i Coop, blev opfattet som meget uvirkelig og meget langt væk fra det, der kendetegner Coop, som en social ansvarlig virksomhed. Trods et godt arbejde i Koncernøkonomis SU udvalg, var det desværre ikke muligt at finde besparelser i en størrelsesorden, der ville kunne sikre, at arbejdspladserne blev i Danmark. I vores datterselskaber; Republica, Coop Trading og FDB har også været opsigelser. Heldigvis er mange af vore tidligere kolleger (fra organisationsændringerne i august) videre i nye job, og nogle har også fået job andet sted i Coop. I gamle dage var der ved en 6 måneders opsigelse stor sandsynlighed for, at der kunne findes andet job i Coop men som situationen på arbejdsmarkedet er i øjeblikket, så er sandsynligheden blevet meget lille. Funktionærforeningen (FF) skal, og bliver også, orienteret om alle opsigelser af overordnede funktionærer. Møder i Funktionærforeningens bestyrelse Vi har i Funktionærforeningens Hovedbestyrelse afholdt 3 møder i den forløbne periode. Dette er normal mødeaktivitet for Hovedbestyrelsen. 2 af møderne blev afholdt som endagsmøder. På disse møder orienterer Hovedbestyrelsen gensidigt om alt, hvad der er sket siden sidste møde. De aktuelle forhold drøftes, og såfremt der er noget overordnet, vi skal reagere på, drøftes det også her. Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. juni Det blev besluttet at fastholde det månedlige kontingent på 130,00 kr. i Ligeledes blev det også her besluttet, at Hovedbestyrelsen skulle følge medlemstallets udvikling, og dermed indtægt til FF. Såfremt dette ville ændre sig væsentligt grundet organisationsændringer, fik Hovedbestyrelsen mandat til at træffe beslutning om ingen eller evt. 3 flasker vin til jul. Hovedbestyrelsen valgte, at der skulle udleveres 2 flasker vin til jul. Gå-hjem-møder i Funktionærforeningen På repræsentantskabet i 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at der over årene afholdes medlemsarrangementer. Samtlige medlemmer inviteres med til arrangementerne, da mange medlemmer fra Fyn og Jylland jævnligt har møder m.m. i Albertslund. I 2012 har der været flere spændende arrangementer, både sociale og udviklingsmæssige og et informationsmøde vedrørende ændringen af efterlønnen. I maj måned puttede vi igen dyrene godnat i Zoologisk Have. Dette arrangement er et FF tilbyder ca. hvert andet år. Det er unikt, da der er guide på, som fortæller sjove historier om dyrene og Zoo. Side 2 af 10

3 I november stod den på hygge i en helt anden verden, hvor tiden næsten har stået stille det synes arbejdsgruppen var tiltrængt efter de omvæltninger Coop var igennem. Vi nød hinandens selskab, og dejlige kageoplevelser på Conditori La Glace. Af udviklingsmæssige arrangementer har året bragt på et forløb med fokus på arbejdsglæde, personlig motivation og styrke. Her var der 2x2 aften seminarer og 2 individuelle coaching sessioner. Seminar 1 satte fokus på give deltagerne større indsigt og bevidsthed om sig selv, og seminar 2 fokuserede på fremadrettet handling. Informationsmødet vedrørende efterlønnen trak huse og mange fik noget at tænke over skal/skal ikke. For mange ville lovændringerne vedrørende efterlønnen bevirke, at de næsten eller slet ikke ville kunne gøre brug af efterlønnen. Efterfølgende har det vist sig, at rigtig mange er stoppet med at indbetale til efterlønnen. Overenskomst forhandling FF og Coop havde møde vedr. Særbestemmelserne den 21. juni. Nedenstående blev drøftet: Side 3 af 10

4 Løngennemgang Det er glædeligt med nye toner fra Coop. Coop ønsker at skabe et mere naturligt og værdi skabende flow i forbindelse med lønsamtaler, bonus og PU samtaler. Disse samtaler bindes sammen i en. Dette bevirkede dog, at lønreguleringen først ville ske pr. 1. marts med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Inden løngennemgangen har Hovedbestyrelsen altid et møde med HR afdelingen for en gennemgang af DA s statistikker. Som aftalt sker det ud fra DA s statistikker fra 3. kvartal 2011til 3. kvartal 2012 på følgende 3 områder, som vi sammenligner os med: - Ledelsesarbejde på højt niveau - Højt kvalifikationsniveau - Mellemhøjt kvalifikationsniveau Gennemsnittet for markedet tages som udgangspunkt for den stigning, der skal ske i Coop. Lønudviklingen for disse grupper i ovenstående periode har i gennemsnit været 2,06% og for Coop funktionærer har den interne lønglidning i samme periode været 0,55%. Det vil sige, at lønpuljen pr. 1. marts 2013 var på 1,5%. Igen i år har FF givet sit samtykke til at fravige aftalen om, at forhøjelse af løn ikke må ske med mindre end 6000 kr. pr. år på fuldtidsbasis, svarende til en stigning på 500 kr. pr. måned. FF Hovedbestyrelse accepterede en minimums stigning på kr. pr. år. Side 4 af 10

5 Tilbagevendende opfordring Send en mail til Funktionærforeningen med oplysninger om titel og løn pr. måned. Disse oplysninger bliver lagt ind i en statistik, der opgøres med et gennemsnit for sammenlignelige grupper. Det er den eneste måde vi p.t. kan hjælpe vore medlemmer med oplysning om lønniveau så det er hjælp til selv hjælp. Det er fuldt fortroligt, og der bliver aldrig videregivet personlige oplysninger. Psykisk arbejdsmiljø Flere og flere af vore medlemmer er blevet og bliver ramt af stress. Det er uhyggeligt, når det sker, da man ikke kan genkende sig selv. Lige pludselig kan krop og hoved ikke følges ad eller sagt på en anden måde: Det man gerne vil i tankerne kan kroppen ikke magte at udføre. Bente Sorgenfrey fra FTF (vor hovedorganisation) har tidligere udtalt: Ansvaret for stress og ubalance mellem arbejdsliv og familieliv må ikke gøres til den enkeltes ansvar alene eller til et spørgsmål om familiens frie valg af livsstil. Det er i høj grad et fælles samfundsansvar at få skabt ordentlige rammer for det hele liv Den 14. marts 2011 har FTF udsendt nyhedsbrev vedr. Et opgør med tabuer er bedste hjælp til medarbejdere med ondt i sjælen Jeg vil hermed opfordre vores medlemmer til ind imellem at tjekke vores hjemmeside; hvor der under Nyt fra FF Nyhedsbreve bl.a. er dette nyhedsbrev. Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger for den enkelte og for familiernes trivsel. Stress har også store konsekvenser for den stress ramtes kolleger. Hans/hendes arbejdsopgaver skal deles ud på andre hænder og det kan sagtens vare halve år før de opgaver gives tilbage til kollegaen. Her kræves der utrolig meget af afdelingen for at sikre, at øvrige medarbejdere ikke rammes af stress. En arbejdsplads kan godt være stresset uden at medarbejderne dermed er stressede. Men jo mere stresset en arbejdsplads er, jo større risiko er der for, at medarbejderne har eller risikerer at få arbejdsbetinget stress. En arbejdsplads, som har stress, kan defineres som en arbejdsplads, hvor der er ubalance mellem arbejdspladsens samlede udfordringer og ressourcer. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har følgende definition af arbejdsbetinget stress: Arbejdsbetinget stress opstår, når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde, eller overskue, disse. Stress er ikke nogen sygdom, men hvis den er omfattende og varer ved i nogen tid, kan den føre til psykisk og fysisk dårligt helbred. Ved arbejde under pres i kortere perioder kan ydeevnen forbedres, og dermed give tilfredsstillelse i forbindelse med krævende udfordringer. Men når kravene bliver for høje og presset for stort eller vedvarende, kan det føre til arbejdsbetinget stress. Dette betyder forringelse i helbred, trivsel og produktivitet Coop har heldigvis fokus på dette problem, og Coop sikrer mulighed for psykologhjælp allerede inden en eventuel sygemelding. Dette er meget positivt, og er blevet godt modtaget blandt de af vore kolleger, som har gjort brug af dette tilbud. Men der er et stykke vej endnu. Optimalt ville være, hvis der kunne forebygges i stedet for at behandles. Side 5 af 10

6 FTF anbefaler, at egen læge anmelder det til arbejdsskadestyrelsen, såfremt lægen vurderer, at det er arbejdsrelateret. Henvendelser fra medlemmerne Som nævnt får vi mange henvendelser fra medlemmer med stress. Det er utrolig vigtigt, at den enkelte så hurtigt som muligt kontakter os, hvis man er ramt af stress eller længerevarende sygdom. Jo længere sygefraværet er, jo vanskeligere er det at komme tilbage til sin arbejdsplads. Vi kan hjælpe også i samarbejde med HR afdelingen - og vi har samtaler med den enkelte enten via mail, telefon eller over en kop kaffe. Mange af vore kolleger henvender sig til Funktionærforeningen, for at få hjælp til at løse en problemstilling. Vi hjælper med vejledning og bistand og ind i mellem bliver vore advokater inddraget. Nogle gange vil den enkelte selv løse problemet i forhold til chefen, andre gange er vi med. FF lægger meget vægt på, at du kan henvende dig hertil og være garanteret 100 % fortrolighed, men for at illustrere, hvad FF også kan være behjælpelig med, kommer her et par eksempler: - Deltagelse i møder med kommunen vedr. sygefraværssamtaler. - Ved længerevarende sygefravær har vi via FTF vore socialrådgivere, som tager over, hvis en syg kollegas hjemkommune bliver urimelig. Vore socialrådgivere kender ofte lovgivningen bedre end socialrådgiverne i kommunerne! - Tryghedsaftale konverteres til månedsløn. Nogle kolleger mangler ved opsigelse x-antal måneder for direkte at kunne gå på efterløn. Kontakt til medlemmerne Foregår primært via mail, bl.a. opfordring til lønsamtale og ikke mindst opfordring til at indsende lønoplysninger til foreningen, besked om dato og tidspunkt for udlevering af den traditionelle julevin, indkaldelse til generalforsamling og arrangementer. Husk ind i mellem at kigge forbi vores hjemmeside Runa Forsikring Via vort medlemskab i FTF er der lavet en aftale med Runa forsikring, som kun er gældende for medlemmer af Funktionærforeningen. Det vil sige, at hvis man stopper i Coop kan man ikke længere have sine forsikringer hos Runa - med mindre man flytter fra FF til Safu. Runa har ingen samlerabat eller bonusordninger, da deres præmier generelt er billigere. Samtidig er der ikke krav om, at man skal have flere forsikringer - dog kan bilforsikring ikke tegnes alene. Man kan på tjekke om det kan betale sig at skifte forsikring. Aftalen med Top Danmark kan selvfølgelig også benyttes, hvis det er mere fordelagtigt, men med aftalen med Runa får I en ekstra valgmulighed. Det er altid en god idé at få fremsendt nye forsikringstilbud en gang i mellem, så vi anbefaler, at man beder Runa om et tilbud til de forsikringer, man har i dag. Side 6 af 10

7 Forbrugsforeningen Vi har som forening mulighed for at tilbyde vore medlemmer optagelse i Forbrugsforeningen, hvilket ca. giver 9% i rabat ved køb af næsten alt. Kortet giver samtidig adgang til LIC (Lærernes Indkøbscentral) og mulighed for at få kort til Metro. Dette tilbud benytter 125 af vore medlemmer sig af - en stigning på 9 medlemmer i forhold til sidste år. Tilmelding skal ske direkte på Nyhedsbrev fra Forbrugsforeningen er at finde på vor hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at du ved at have et forbrugsforeningskort, har mulighed for at få op til 5% på din lønkonto hos Lån & Spar bank. Med LSB privat løn får du hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Hvis du vil vide mere om, hvad de 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af deres rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. Du kan læse mere på AP Pension Trods fortsat gældskrise, usikkerhed på de finansielle markeder og politisk skabt usikkerhed på pensionsområdet oplevede AP Pension i 2012 en vækst i de samlede præmier på 14,5%. Ved udgangen af 2012 udgjorde selskabets samlede præmieindtægter således 7,3 mia. kr. Væksten i de løbende præmier var 12,1%. På afkastsiden nåede AP Pension også flotte resultater, og kan præsentere et samlet afkast på 10,5%. I 2013 får alle AP Pensions oprindelige rentegrupper den samme depotrente på 3,25%, som er blandt markedets højeste. AP Pension slutter 2012 med en bonusgrad på 12,8% for kunder i den nytegnende bestand og samlet set på 9,7%. Bonusgraden er et udtryk for AP Pensions evne til at modstå negative svingninger på de finansielle markeder og selskabets placering er i den absolutte top af markedet var også året, hvor AP Pension gennemførte en fusion med FSP Pension og dermed bød velkommen til nye kunder. Samlet er AP Pension vokset med kunder til i alt kunder, og selskabets balance er nu på 87 mia. kr. I 2012 lå AP Pension fortsat højt på kundetilfredshed. F.eks. viste Loyalty Groups undersøgelse af danskernes forhold til deres pensionsselskab, at AP Pension har de mest loyale kunder i branchen. Kunderne vurderer AP Pension som et attraktivt selskab, som de er meget tilfredse med at være kunde hos. I undersøgelsen blev selskaberne målt ud fra ni parametre, og her lå AP Pension blandt de bedste i branchen på otte ud af de ni. Parametrene går bl.a. på konkurrencedygtige priser, serviceniveau og rådgivning. Alt i alt har 2012 været et rigtig godt år for AP Pension, hvor selskabet har skabt flotte resultater til glæde for kunderne. AP Pensions vigtigste mål er fortsat at skabe værdi for selskabets kunder i form af afkast, lave omkostninger og forbedret service. I 2013 får kunder muligheden for at træffe et vigtigt valg. De skal beslutte, om de ønsker at beholde deres garanti eller ej. Når kunderne får dette tilbud, skyldes det, at de Side 7 af 10

8 garantier, som pensionsselskaberne har givet, er blevet utidssvarende, både fordi renterne er faldet, og især fordi investeringsreglerne er strammet. Derfor har pensionsselskaberne garderet sig med en meget forsigtig investeringsstrategi og langtidssikring af renterne. Det betyder, at mange penge er fastlåst i de næste år til en rente omkring 2%. Det gælder også, selvom renten og inflationen stiger igen på et senere tidspunkt. Konsekvensen er, at en pensionsordning med garanti med stor sandsynlighed kun vil give et begrænset afkast i fremtiden. Det mener vi ikke tjener vore kunder. Ved at give slip på garantien kan vi investere kundernes midler mere frit. På den måde får kunderne mulighed for et højere afkast og dermed muligheden for en større pension. Er man blandt de , vil man få et personligt brev, når det bliver aktuelt formentlig i løbet af sommeren. Man vil få adgang til en individuel beregning og en konkret anbefaling. Vi har Karsten Frandsen i bestyrelsen for AP Pension. Og Hovedbestyrelsens kandidat i år er også Karsten Frandsen. I takt med væksten i AP bliver vor vægt i selskabet selvfølgelig udvandet. Vi fylder mindre. Men vi har et godt samarbejde med DLO, DLG og OK. Et valg af Karsten Frandsen på kommende generalforsamling er ikke givet. Der skal arbejdes for det, og det bliver der. Jens Erik Iversen og Karsten Frandsen har lagt meget energi i at samle trådene. Så må vi håbe, det rækker til igen, at FF kan få sin kandidat i APs bestyrelse. Medlemstallets udvikling Coop har siden 2002 effektiviseret så meget, at andelen af funktionærer indtil nu er faldet med ca. 30 % - og det kan mærkes på foreningens medlemstal. Pr. marts i nedenstående år fremgår medlemstallet: Vi oplever desværre, at det er svært at tiltrække de unge. De vælger enten fagforeningen helt fra eller også bliver de, hvor de var inden de tiltrådte en stilling i Coop. Det er en udvikling, som desværre er generelt for arbejdsmarkedet. I 2012/2013 er der grundet opsigelser sket en afgang af 69 medlemmer, men en tilgang på 15 nye medlemmer. Det er meget positivt, at det stadig kommer indmeldelser. Vi har siden vi indledte samarbejdet med DLO fået lagt i system, at nye medarbejdere til vor overenskomst modtager en mail med Velkommen til Funktionærforeningens overenskomstområde med en opfordring til at melde sig ind. Denne rutine er med til at Side 8 af 10

9 foreningen har fået en tilgang på 15. Vi har også - grundet organisationsændringerne - fået gamle medarbejdere som nye medlemmer. Samarbejde med DLO Dette samarbejde har været omtalt siden I flere år har samarbejdet fungeret rigtig godt. Og nu er begge foreninger nået dertil, hvor vi drøfter en decideret fusion. Funktionærforeningens Hovedbestyrelse var her i foråret til møde med DLOs Hovedbestyrelse, hvor vi havde en indledende drøftelse. Stort og småt blev drøftet og hvordan vores forskelligheder kan samles til en større styrke både overfor medlemmerne, men bestemt også overfor Coop. Lige nu er DLO og FF to foreninger med hver sin struktur og hver sine vedtægter, men alligevel ligner vi hinanden på rigtig mange områder - vi er begge fagforeninger for ledende medarbejdere i Coop familien. Vi fortsætter drøftelserne her i 2013, og arbejder hen i mod en fusion. Tak til DLO og deres medarbejdere for et godt samarbejde. Udviklingsfonden Udviklingsfonden har i 2012 modtaget 2 ansøgninger, som blev bevilget. Her i 2013 har Fonden modtaget en ansøgning, som desværre ikke i øjeblikket kan bevilges, da Justitsministeriet, Civilstyrelsen har orienteret Fonden om, at Fondsreglerne pr gør, at man som Fond, blot må uddele renteindtægterne af Fondens bundne midler. Og i Udviklingsfonden har vi blot ,- i bunde midler, hvilket desværre ikke giver det store afkast i renteindtægter. Bestyrelsen i Udviklingsfonden skal i den forbindelse drøfte om Fonden skal opløses, og over 2-3 år uddele kapitalen til formål jf. Udviklingsfondens vedtægter. Så før dette er tilendebragt kan Fonden ikke yde støtte. Det anbefales at søge UU Fonden indtil da. FTF vor hovedorganisation FTF er hovedorganisation for privat og offentlige ansatte fra 100 organisationer. Det er betryggende at have en organisation i ryggen, hvor der er mulighed for at hente hjælp især omkring juridiske spørgsmål og vedrørende socialrådgiver sager. Der er et link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF. FTF Arbejdsskadeordning FTF s arbejdsskadeordning har eksisteret siden Funktionærforeningen har igennem flere år været med i denne ordning, og har også gjort brug af deres ekspertise op til flere gange. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. Side 9 af 10

10 FTF Socialrådgiverordning Denne ordning er Funktionærforeningen også omfattet af. FTF er behjælpelig når et medlem grundet sygdom ikke har mulighed for at varetage jobbet fuldt ud. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. FTF-A FTF-A stifter man som regel først kendskab til den dag, man uforskyldt ikke længere er ansat i Coop. FTF-A har jobrådgivere ansat, som man spiller bold med i hele processen vedrørende ansøgninger, CV, træning af jobsamtale m.m. For at få mest muligt ud af det, anbefaler både Funktionærforeningen og FTF-A, at man kontakter A-kassen allerede kort efter opsigelsen. Man venter altså ikke til den sidste uge af opsigelsen med at tage kontakt og komme i gang med at søge job. Det er nemmest at være i job, når man er jobsøgende. Dette støtter Funktionærlovens 16, stk. 1 også op om; Efter at funktionæren har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal arbejdsgiver uden afkortning i lønnen give den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse. Funktionæren skal herunder tage tilbørligt hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde gunstigst mulige tidspunkt. Men FTF-A kan også hjælpe dig, hvis du går og tænker på at få nye udfordringer i arbejdslivet. Her kan du få sparring fra en af jobrådgiverne i FTF-A, og eventuelt hjælp til at lave sit CV. Der er link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF-A. Eller gå direkte til hjemmesiden hvis du ikke allerede modtager nyhedsbrev fra FTF-A anbefaler vi dig til at tilmelde dig nyhedsbrevet Job og karriere Såfremt du ønsker lønsikring et supplement til dagpengene, hvor du kan få op til ,- samlet pr. måned, dog max. 85% af din løn kan der via læses mere om denne mulighed. Husk, at FTF-A er på facebook med cafemøder, dialog og netværk Når det hedder cafémøder er det netop fordi, det kommer til at foregå på caféer i de byer, hvor FTF-A har kontorer. Det vil sige København, Odense, Aarhus og Aalborg. Møderne vil finde sted fra , og det vil være gratis at deltage. Udover cafémøderne og de diskussioner, der udspringer deraf, vil FTF-A på Facebook også løbende poste nyheder og links til artikler og diskussioner på andre websites. Hold øje med nærmere info og tilmelding til disse cafemøder på facebook. Hermed indstilles beretningen til generalforsamlingens drøftelse. Side 10 af 10

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2010 Hovedbestyrelsens beretning 2009/2010 1. Møder i Funktionærforeningens bestyrelse Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND Område bestyrelsen definerede på sit første møde en række problemfelter som medlemmerne slås med i hverdagen, og listede i den sammenhæng en

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Forslag. Politik for fleksible lønpakker

Forslag. Politik for fleksible lønpakker Forslag Politik for fleksible lønpakker Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion...3 2. Hvad er en fleksibel lønpakke?...3 3. Hvad kan du vælge?...3 4. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v...4

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere