Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97"

Transkript

1 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie set ud fra antal opsigelser i forbindelse med organisationsændringer. Og det stopper formentlig ikke her. Coop arbejder fortsat på at forbedre virksomhedens indtjening ved at være omkostningsbevidste. Den 28. august står for mange, som en dag der huskes. Ikke for noget godt, men for det chok der gik gennem organisationen med meddelelsen om, at der skulle spares 200 stillinger, hvilket betød, at 173 kolleger ville blive opsagt dagen efter. Fra den 28. om morgenen til den 29. ved frokosttid, kunne vi alle gå og tænke; Bliver jeg mon opsagt, Skal jeg flytte afdeling, Skal jeg mon blive i mit job, Skal jeg have ny chef for om formiddagen den 28. ville de chefer, der skulle opsiges, få besked. Alle medarbejdere blev mere eller mindre berørt ved denne store ændring. Alt i alt blev 69 af foreningens medlemmer varslet opsigelse. HR havde arrangeret en Kom videre messe den 4. september, hvor der var mulighed for at få drøftet sin opsigelse med FF og vor advokat. For flere medlemmers vedkommende gav dette anledning til en henvendelse til HR afd. for at få disse afsluttet på bedste vis for dem. Dette blev løst, for nogle meget positivt, og for andre mindre positivt. Der hvor det blev mindre positivt drejede det sig om kollegerne, der havde fravalgt firmabil ordningen mod at køre efter statens takster. Det bliver en dyr fornøjelse, hvis man bliver fristillet i jobbet. År 2013 er ikke mere end 12 dage gammel, da der i en pressemeddelelse orienteres om, at Coop og FDB bliver en samlet familie. Samme formiddag havde dette bragt megen diskussion på Landsrådsmødet, hvor beslutningen skulle godkendes før det kunne blive en realitet. Diskussionen gik ikke så meget på, at Coop og FDB skulle samles, men at navnet FDB ikke var det valgte. Der er mange følelser i navnet FDB. Men Coop navnet er det kunderne møder i butikkerne og på vore egne varer. Ligeledes havde undersøgelser af kendskabet til og opfattelsen af Coop og FDB vist sig, at begge brands bliver opfattet meget ens, men at navnet Coop opfattes som lidt mere moderne. Efter et flere timers langt Landsrådsmøde, var der skriftlig afstemning om valg af navnet Coop amba, med binavnene Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba og FDB amba. Endnu et chok gik igennem Coop organisationen den 28. februar 2013, da det på Portalen fremgik, at Koncernøkonomi udliciterer lønadministrationen samt regnskabs- og bogholderiopgaver. Lønadministrationen udliciteres til KMD, hvilket betyder, at 24 Coop medarbejdere rykkes til KMD. Heraf er 3 medlemmer. Disse 3 er omfattet af Særbestemmelserne indtil 31. december Side 1 af 10

2 Regnskabs- og bogholderiopgaverne udliciteres til Indien, da Coop og Accenture har indgået en aftale om disse opgaver. Dette betyder, at 62 kolleger opsiges til fratrædelse. Heraf er 5 medlemmer. Det var en beslutning, som hos de faglige organisationer i Coop, blev opfattet som meget uvirkelig og meget langt væk fra det, der kendetegner Coop, som en social ansvarlig virksomhed. Trods et godt arbejde i Koncernøkonomis SU udvalg, var det desværre ikke muligt at finde besparelser i en størrelsesorden, der ville kunne sikre, at arbejdspladserne blev i Danmark. I vores datterselskaber; Republica, Coop Trading og FDB har også været opsigelser. Heldigvis er mange af vore tidligere kolleger (fra organisationsændringerne i august) videre i nye job, og nogle har også fået job andet sted i Coop. I gamle dage var der ved en 6 måneders opsigelse stor sandsynlighed for, at der kunne findes andet job i Coop men som situationen på arbejdsmarkedet er i øjeblikket, så er sandsynligheden blevet meget lille. Funktionærforeningen (FF) skal, og bliver også, orienteret om alle opsigelser af overordnede funktionærer. Møder i Funktionærforeningens bestyrelse Vi har i Funktionærforeningens Hovedbestyrelse afholdt 3 møder i den forløbne periode. Dette er normal mødeaktivitet for Hovedbestyrelsen. 2 af møderne blev afholdt som endagsmøder. På disse møder orienterer Hovedbestyrelsen gensidigt om alt, hvad der er sket siden sidste møde. De aktuelle forhold drøftes, og såfremt der er noget overordnet, vi skal reagere på, drøftes det også her. Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. juni Det blev besluttet at fastholde det månedlige kontingent på 130,00 kr. i Ligeledes blev det også her besluttet, at Hovedbestyrelsen skulle følge medlemstallets udvikling, og dermed indtægt til FF. Såfremt dette ville ændre sig væsentligt grundet organisationsændringer, fik Hovedbestyrelsen mandat til at træffe beslutning om ingen eller evt. 3 flasker vin til jul. Hovedbestyrelsen valgte, at der skulle udleveres 2 flasker vin til jul. Gå-hjem-møder i Funktionærforeningen På repræsentantskabet i 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at der over årene afholdes medlemsarrangementer. Samtlige medlemmer inviteres med til arrangementerne, da mange medlemmer fra Fyn og Jylland jævnligt har møder m.m. i Albertslund. I 2012 har der været flere spændende arrangementer, både sociale og udviklingsmæssige og et informationsmøde vedrørende ændringen af efterlønnen. I maj måned puttede vi igen dyrene godnat i Zoologisk Have. Dette arrangement er et FF tilbyder ca. hvert andet år. Det er unikt, da der er guide på, som fortæller sjove historier om dyrene og Zoo. Side 2 af 10

3 I november stod den på hygge i en helt anden verden, hvor tiden næsten har stået stille det synes arbejdsgruppen var tiltrængt efter de omvæltninger Coop var igennem. Vi nød hinandens selskab, og dejlige kageoplevelser på Conditori La Glace. Af udviklingsmæssige arrangementer har året bragt på et forløb med fokus på arbejdsglæde, personlig motivation og styrke. Her var der 2x2 aften seminarer og 2 individuelle coaching sessioner. Seminar 1 satte fokus på give deltagerne større indsigt og bevidsthed om sig selv, og seminar 2 fokuserede på fremadrettet handling. Informationsmødet vedrørende efterlønnen trak huse og mange fik noget at tænke over skal/skal ikke. For mange ville lovændringerne vedrørende efterlønnen bevirke, at de næsten eller slet ikke ville kunne gøre brug af efterlønnen. Efterfølgende har det vist sig, at rigtig mange er stoppet med at indbetale til efterlønnen. Overenskomst forhandling FF og Coop havde møde vedr. Særbestemmelserne den 21. juni. Nedenstående blev drøftet: Side 3 af 10

4 Løngennemgang Det er glædeligt med nye toner fra Coop. Coop ønsker at skabe et mere naturligt og værdi skabende flow i forbindelse med lønsamtaler, bonus og PU samtaler. Disse samtaler bindes sammen i en. Dette bevirkede dog, at lønreguleringen først ville ske pr. 1. marts med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Inden løngennemgangen har Hovedbestyrelsen altid et møde med HR afdelingen for en gennemgang af DA s statistikker. Som aftalt sker det ud fra DA s statistikker fra 3. kvartal 2011til 3. kvartal 2012 på følgende 3 områder, som vi sammenligner os med: - Ledelsesarbejde på højt niveau - Højt kvalifikationsniveau - Mellemhøjt kvalifikationsniveau Gennemsnittet for markedet tages som udgangspunkt for den stigning, der skal ske i Coop. Lønudviklingen for disse grupper i ovenstående periode har i gennemsnit været 2,06% og for Coop funktionærer har den interne lønglidning i samme periode været 0,55%. Det vil sige, at lønpuljen pr. 1. marts 2013 var på 1,5%. Igen i år har FF givet sit samtykke til at fravige aftalen om, at forhøjelse af løn ikke må ske med mindre end 6000 kr. pr. år på fuldtidsbasis, svarende til en stigning på 500 kr. pr. måned. FF Hovedbestyrelse accepterede en minimums stigning på kr. pr. år. Side 4 af 10

5 Tilbagevendende opfordring Send en mail til Funktionærforeningen med oplysninger om titel og løn pr. måned. Disse oplysninger bliver lagt ind i en statistik, der opgøres med et gennemsnit for sammenlignelige grupper. Det er den eneste måde vi p.t. kan hjælpe vore medlemmer med oplysning om lønniveau så det er hjælp til selv hjælp. Det er fuldt fortroligt, og der bliver aldrig videregivet personlige oplysninger. Psykisk arbejdsmiljø Flere og flere af vore medlemmer er blevet og bliver ramt af stress. Det er uhyggeligt, når det sker, da man ikke kan genkende sig selv. Lige pludselig kan krop og hoved ikke følges ad eller sagt på en anden måde: Det man gerne vil i tankerne kan kroppen ikke magte at udføre. Bente Sorgenfrey fra FTF (vor hovedorganisation) har tidligere udtalt: Ansvaret for stress og ubalance mellem arbejdsliv og familieliv må ikke gøres til den enkeltes ansvar alene eller til et spørgsmål om familiens frie valg af livsstil. Det er i høj grad et fælles samfundsansvar at få skabt ordentlige rammer for det hele liv Den 14. marts 2011 har FTF udsendt nyhedsbrev vedr. Et opgør med tabuer er bedste hjælp til medarbejdere med ondt i sjælen Jeg vil hermed opfordre vores medlemmer til ind imellem at tjekke vores hjemmeside; hvor der under Nyt fra FF Nyhedsbreve bl.a. er dette nyhedsbrev. Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger for den enkelte og for familiernes trivsel. Stress har også store konsekvenser for den stress ramtes kolleger. Hans/hendes arbejdsopgaver skal deles ud på andre hænder og det kan sagtens vare halve år før de opgaver gives tilbage til kollegaen. Her kræves der utrolig meget af afdelingen for at sikre, at øvrige medarbejdere ikke rammes af stress. En arbejdsplads kan godt være stresset uden at medarbejderne dermed er stressede. Men jo mere stresset en arbejdsplads er, jo større risiko er der for, at medarbejderne har eller risikerer at få arbejdsbetinget stress. En arbejdsplads, som har stress, kan defineres som en arbejdsplads, hvor der er ubalance mellem arbejdspladsens samlede udfordringer og ressourcer. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har følgende definition af arbejdsbetinget stress: Arbejdsbetinget stress opstår, når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde, eller overskue, disse. Stress er ikke nogen sygdom, men hvis den er omfattende og varer ved i nogen tid, kan den føre til psykisk og fysisk dårligt helbred. Ved arbejde under pres i kortere perioder kan ydeevnen forbedres, og dermed give tilfredsstillelse i forbindelse med krævende udfordringer. Men når kravene bliver for høje og presset for stort eller vedvarende, kan det føre til arbejdsbetinget stress. Dette betyder forringelse i helbred, trivsel og produktivitet Coop har heldigvis fokus på dette problem, og Coop sikrer mulighed for psykologhjælp allerede inden en eventuel sygemelding. Dette er meget positivt, og er blevet godt modtaget blandt de af vore kolleger, som har gjort brug af dette tilbud. Men der er et stykke vej endnu. Optimalt ville være, hvis der kunne forebygges i stedet for at behandles. Side 5 af 10

6 FTF anbefaler, at egen læge anmelder det til arbejdsskadestyrelsen, såfremt lægen vurderer, at det er arbejdsrelateret. Henvendelser fra medlemmerne Som nævnt får vi mange henvendelser fra medlemmer med stress. Det er utrolig vigtigt, at den enkelte så hurtigt som muligt kontakter os, hvis man er ramt af stress eller længerevarende sygdom. Jo længere sygefraværet er, jo vanskeligere er det at komme tilbage til sin arbejdsplads. Vi kan hjælpe også i samarbejde med HR afdelingen - og vi har samtaler med den enkelte enten via mail, telefon eller over en kop kaffe. Mange af vore kolleger henvender sig til Funktionærforeningen, for at få hjælp til at løse en problemstilling. Vi hjælper med vejledning og bistand og ind i mellem bliver vore advokater inddraget. Nogle gange vil den enkelte selv løse problemet i forhold til chefen, andre gange er vi med. FF lægger meget vægt på, at du kan henvende dig hertil og være garanteret 100 % fortrolighed, men for at illustrere, hvad FF også kan være behjælpelig med, kommer her et par eksempler: - Deltagelse i møder med kommunen vedr. sygefraværssamtaler. - Ved længerevarende sygefravær har vi via FTF vore socialrådgivere, som tager over, hvis en syg kollegas hjemkommune bliver urimelig. Vore socialrådgivere kender ofte lovgivningen bedre end socialrådgiverne i kommunerne! - Tryghedsaftale konverteres til månedsløn. Nogle kolleger mangler ved opsigelse x-antal måneder for direkte at kunne gå på efterløn. Kontakt til medlemmerne Foregår primært via mail, bl.a. opfordring til lønsamtale og ikke mindst opfordring til at indsende lønoplysninger til foreningen, besked om dato og tidspunkt for udlevering af den traditionelle julevin, indkaldelse til generalforsamling og arrangementer. Husk ind i mellem at kigge forbi vores hjemmeside Runa Forsikring Via vort medlemskab i FTF er der lavet en aftale med Runa forsikring, som kun er gældende for medlemmer af Funktionærforeningen. Det vil sige, at hvis man stopper i Coop kan man ikke længere have sine forsikringer hos Runa - med mindre man flytter fra FF til Safu. Runa har ingen samlerabat eller bonusordninger, da deres præmier generelt er billigere. Samtidig er der ikke krav om, at man skal have flere forsikringer - dog kan bilforsikring ikke tegnes alene. Man kan på tjekke om det kan betale sig at skifte forsikring. Aftalen med Top Danmark kan selvfølgelig også benyttes, hvis det er mere fordelagtigt, men med aftalen med Runa får I en ekstra valgmulighed. Det er altid en god idé at få fremsendt nye forsikringstilbud en gang i mellem, så vi anbefaler, at man beder Runa om et tilbud til de forsikringer, man har i dag. Side 6 af 10

7 Forbrugsforeningen Vi har som forening mulighed for at tilbyde vore medlemmer optagelse i Forbrugsforeningen, hvilket ca. giver 9% i rabat ved køb af næsten alt. Kortet giver samtidig adgang til LIC (Lærernes Indkøbscentral) og mulighed for at få kort til Metro. Dette tilbud benytter 125 af vore medlemmer sig af - en stigning på 9 medlemmer i forhold til sidste år. Tilmelding skal ske direkte på Nyhedsbrev fra Forbrugsforeningen er at finde på vor hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at du ved at have et forbrugsforeningskort, har mulighed for at få op til 5% på din lønkonto hos Lån & Spar bank. Med LSB privat løn får du hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Hvis du vil vide mere om, hvad de 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af deres rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. Du kan læse mere på AP Pension Trods fortsat gældskrise, usikkerhed på de finansielle markeder og politisk skabt usikkerhed på pensionsområdet oplevede AP Pension i 2012 en vækst i de samlede præmier på 14,5%. Ved udgangen af 2012 udgjorde selskabets samlede præmieindtægter således 7,3 mia. kr. Væksten i de løbende præmier var 12,1%. På afkastsiden nåede AP Pension også flotte resultater, og kan præsentere et samlet afkast på 10,5%. I 2013 får alle AP Pensions oprindelige rentegrupper den samme depotrente på 3,25%, som er blandt markedets højeste. AP Pension slutter 2012 med en bonusgrad på 12,8% for kunder i den nytegnende bestand og samlet set på 9,7%. Bonusgraden er et udtryk for AP Pensions evne til at modstå negative svingninger på de finansielle markeder og selskabets placering er i den absolutte top af markedet var også året, hvor AP Pension gennemførte en fusion med FSP Pension og dermed bød velkommen til nye kunder. Samlet er AP Pension vokset med kunder til i alt kunder, og selskabets balance er nu på 87 mia. kr. I 2012 lå AP Pension fortsat højt på kundetilfredshed. F.eks. viste Loyalty Groups undersøgelse af danskernes forhold til deres pensionsselskab, at AP Pension har de mest loyale kunder i branchen. Kunderne vurderer AP Pension som et attraktivt selskab, som de er meget tilfredse med at være kunde hos. I undersøgelsen blev selskaberne målt ud fra ni parametre, og her lå AP Pension blandt de bedste i branchen på otte ud af de ni. Parametrene går bl.a. på konkurrencedygtige priser, serviceniveau og rådgivning. Alt i alt har 2012 været et rigtig godt år for AP Pension, hvor selskabet har skabt flotte resultater til glæde for kunderne. AP Pensions vigtigste mål er fortsat at skabe værdi for selskabets kunder i form af afkast, lave omkostninger og forbedret service. I 2013 får kunder muligheden for at træffe et vigtigt valg. De skal beslutte, om de ønsker at beholde deres garanti eller ej. Når kunderne får dette tilbud, skyldes det, at de Side 7 af 10

8 garantier, som pensionsselskaberne har givet, er blevet utidssvarende, både fordi renterne er faldet, og især fordi investeringsreglerne er strammet. Derfor har pensionsselskaberne garderet sig med en meget forsigtig investeringsstrategi og langtidssikring af renterne. Det betyder, at mange penge er fastlåst i de næste år til en rente omkring 2%. Det gælder også, selvom renten og inflationen stiger igen på et senere tidspunkt. Konsekvensen er, at en pensionsordning med garanti med stor sandsynlighed kun vil give et begrænset afkast i fremtiden. Det mener vi ikke tjener vore kunder. Ved at give slip på garantien kan vi investere kundernes midler mere frit. På den måde får kunderne mulighed for et højere afkast og dermed muligheden for en større pension. Er man blandt de , vil man få et personligt brev, når det bliver aktuelt formentlig i løbet af sommeren. Man vil få adgang til en individuel beregning og en konkret anbefaling. Vi har Karsten Frandsen i bestyrelsen for AP Pension. Og Hovedbestyrelsens kandidat i år er også Karsten Frandsen. I takt med væksten i AP bliver vor vægt i selskabet selvfølgelig udvandet. Vi fylder mindre. Men vi har et godt samarbejde med DLO, DLG og OK. Et valg af Karsten Frandsen på kommende generalforsamling er ikke givet. Der skal arbejdes for det, og det bliver der. Jens Erik Iversen og Karsten Frandsen har lagt meget energi i at samle trådene. Så må vi håbe, det rækker til igen, at FF kan få sin kandidat i APs bestyrelse. Medlemstallets udvikling Coop har siden 2002 effektiviseret så meget, at andelen af funktionærer indtil nu er faldet med ca. 30 % - og det kan mærkes på foreningens medlemstal. Pr. marts i nedenstående år fremgår medlemstallet: Vi oplever desværre, at det er svært at tiltrække de unge. De vælger enten fagforeningen helt fra eller også bliver de, hvor de var inden de tiltrådte en stilling i Coop. Det er en udvikling, som desværre er generelt for arbejdsmarkedet. I 2012/2013 er der grundet opsigelser sket en afgang af 69 medlemmer, men en tilgang på 15 nye medlemmer. Det er meget positivt, at det stadig kommer indmeldelser. Vi har siden vi indledte samarbejdet med DLO fået lagt i system, at nye medarbejdere til vor overenskomst modtager en mail med Velkommen til Funktionærforeningens overenskomstområde med en opfordring til at melde sig ind. Denne rutine er med til at Side 8 af 10

9 foreningen har fået en tilgang på 15. Vi har også - grundet organisationsændringerne - fået gamle medarbejdere som nye medlemmer. Samarbejde med DLO Dette samarbejde har været omtalt siden I flere år har samarbejdet fungeret rigtig godt. Og nu er begge foreninger nået dertil, hvor vi drøfter en decideret fusion. Funktionærforeningens Hovedbestyrelse var her i foråret til møde med DLOs Hovedbestyrelse, hvor vi havde en indledende drøftelse. Stort og småt blev drøftet og hvordan vores forskelligheder kan samles til en større styrke både overfor medlemmerne, men bestemt også overfor Coop. Lige nu er DLO og FF to foreninger med hver sin struktur og hver sine vedtægter, men alligevel ligner vi hinanden på rigtig mange områder - vi er begge fagforeninger for ledende medarbejdere i Coop familien. Vi fortsætter drøftelserne her i 2013, og arbejder hen i mod en fusion. Tak til DLO og deres medarbejdere for et godt samarbejde. Udviklingsfonden Udviklingsfonden har i 2012 modtaget 2 ansøgninger, som blev bevilget. Her i 2013 har Fonden modtaget en ansøgning, som desværre ikke i øjeblikket kan bevilges, da Justitsministeriet, Civilstyrelsen har orienteret Fonden om, at Fondsreglerne pr gør, at man som Fond, blot må uddele renteindtægterne af Fondens bundne midler. Og i Udviklingsfonden har vi blot ,- i bunde midler, hvilket desværre ikke giver det store afkast i renteindtægter. Bestyrelsen i Udviklingsfonden skal i den forbindelse drøfte om Fonden skal opløses, og over 2-3 år uddele kapitalen til formål jf. Udviklingsfondens vedtægter. Så før dette er tilendebragt kan Fonden ikke yde støtte. Det anbefales at søge UU Fonden indtil da. FTF vor hovedorganisation FTF er hovedorganisation for privat og offentlige ansatte fra 100 organisationer. Det er betryggende at have en organisation i ryggen, hvor der er mulighed for at hente hjælp især omkring juridiske spørgsmål og vedrørende socialrådgiver sager. Der er et link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF. FTF Arbejdsskadeordning FTF s arbejdsskadeordning har eksisteret siden Funktionærforeningen har igennem flere år været med i denne ordning, og har også gjort brug af deres ekspertise op til flere gange. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. Side 9 af 10

10 FTF Socialrådgiverordning Denne ordning er Funktionærforeningen også omfattet af. FTF er behjælpelig når et medlem grundet sygdom ikke har mulighed for at varetage jobbet fuldt ud. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. FTF-A FTF-A stifter man som regel først kendskab til den dag, man uforskyldt ikke længere er ansat i Coop. FTF-A har jobrådgivere ansat, som man spiller bold med i hele processen vedrørende ansøgninger, CV, træning af jobsamtale m.m. For at få mest muligt ud af det, anbefaler både Funktionærforeningen og FTF-A, at man kontakter A-kassen allerede kort efter opsigelsen. Man venter altså ikke til den sidste uge af opsigelsen med at tage kontakt og komme i gang med at søge job. Det er nemmest at være i job, når man er jobsøgende. Dette støtter Funktionærlovens 16, stk. 1 også op om; Efter at funktionæren har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal arbejdsgiver uden afkortning i lønnen give den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse. Funktionæren skal herunder tage tilbørligt hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde gunstigst mulige tidspunkt. Men FTF-A kan også hjælpe dig, hvis du går og tænker på at få nye udfordringer i arbejdslivet. Her kan du få sparring fra en af jobrådgiverne i FTF-A, og eventuelt hjælp til at lave sit CV. Der er link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF-A. Eller gå direkte til hjemmesiden hvis du ikke allerede modtager nyhedsbrev fra FTF-A anbefaler vi dig til at tilmelde dig nyhedsbrevet Job og karriere Såfremt du ønsker lønsikring et supplement til dagpengene, hvor du kan få op til ,- samlet pr. måned, dog max. 85% af din løn kan der via læses mere om denne mulighed. Husk, at FTF-A er på facebook med cafemøder, dialog og netværk Når det hedder cafémøder er det netop fordi, det kommer til at foregå på caféer i de byer, hvor FTF-A har kontorer. Det vil sige København, Odense, Aarhus og Aalborg. Møderne vil finde sted fra , og det vil være gratis at deltage. Udover cafémøderne og de diskussioner, der udspringer deraf, vil FTF-A på Facebook også løbende poste nyheder og links til artikler og diskussioner på andre websites. Hold øje med nærmere info og tilmelding til disse cafemøder på facebook. Hermed indstilles beretningen til generalforsamlingens drøftelse. Side 10 af 10

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere