Boligselskabet BSBs repræsentantskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet BSBs repræsentantskab"

Transkript

1 s repræsentantskab København Lyngby-Taarbæky-Taa Søllerødlerø Ballerup - Fredensborg-Humlebæk Boligselskabet et BSB Fakse Boligselskabet et BSB Holeby Boligselskabet et BSB Vordingborg Boligselskabet et BSB Vordingborg Boligselskabet et BSB Kalundborg Kerteminde Boligselskab Boligselskabet et BSB Otterup Boligselskabet et BSB Bogense Boligselskabet et BSB Ørbæk Boligselskabet et BSB Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Årslev Munkebo Ringe Ringe Assens Glamsbjerg Egebjerg (oplysninger pr. 15. oktober 2003) Ove Rasmussen Hans Peter Andersen Anne Troelsen Henning Larsen Lars Henriksen Asta Fjord Svend Mogensen Marita Dalsgaard Leif Toft Jens Thestrup Jørgen Dalgaard-Jensen Karsten Høy-Petersen Poul Kristensensen Anders Olsen Louise Hansen Niels Panduro Kim Goldbach Steen Buch-Hansen Gert Henriksen Lise-Lotte Kimaro Inger Eghøj Jensen Grethe Jonna Poulsen Cjelle Smed Hanne Corneliussen Knud Richardt Keld Bjørkmann Lonny K. Hansen Andreas A. Christensen Svend Erik Johansen Sanne Bigom P. A. P. Jacobsen Leif Jensen Thilde Guldberg Niels Juul Christensen Jette Jørgensen Mathie Jessen Finn Nielsen 14 Søndersø Søndersø Kommunes Selvejende - Almene Ældreboliger Gudme Gudme Ærøskøbing Kolding Kolding Kolding Kolding Erritsø Vejle Vejle Lunderskov Børkop Boligselskabet skab BSB Børkop Børkop Egtved Egtved Vojens BSB Vojens BSB Varde BSB Varde BSB Varde BSB Varde BSB Ølgod Give Esbjerg Løgumkloster Fanø Boligselskab Aabybro Aabybro Gedved Juelsminde Boligselskab BSB Tørring-Uldum BSB Nørre-Snede AB for Tørring og Omegn Per Johansen Bent Gudmann-Larsen Karin Käthe Hansen Alfred Klausen Berna Johansen Poul Thagaard Erik Andersen Jan Ostermann Kurt Nielsen Lars Hansen Christian Kier Jens-Anker Gjelstrup Sussie Hermansen Herluf Andersen Henrik Larsen Else Just Jens Bennedsen Aksel Degn Jes Bram Børge Rasmussen Per Madsen Lone Fauerby Andreasen Jørgen Jensen Lone Breinsborg Svend Jul Pedersen Bente Jepsen Lisbeth Pallesen Karin Dinsen Dorte Lund Anni Thomsen Inger Pedersen Grethe Wurtzs Pedersen Kirsten Jensen Margit Borg Lerager Thora Saugmann Andersen Susanne Andersen

2 Bestyrelsen BSB s ledelse Chefgruppen Ove Rasmussen, formand, beboervalgt, medlem af FU Adm.direktør Jørn Ravn Lars Henriksen, næstformand, beboervalgt, medlem em af FU Anne Troelsen, advokat, udpeget af den øvrige bestyrelse, medlem af FU Byggechef Karsten Pedersen Administrationschef Niels Bonne Rasmussen Leif Toft, beboervalgterv Hans Peter Andersen, borgmester, udpeget af den øvrige bestyrelse Regionschef Lene Kjærgaard Regnskabschef sch Michael Steensen Asta Fjord, beboervalgt Marita Dalsgaard, økonom, udpeget af den øvrige bestyrelse Regionschef Ove Weng Svend Mogensen, beboervalgt Henning Larsen, medarbejderrepræsentant 15

3 Organisationsplan Direktion Direktør Jørn Ravn Administrationssekretariat Administrationschef Niels Bonne Rasmussen Region Jylland Kontorer Kolding, Varde, Aabybro og Tørring Regionschef Lene Kjærgaard Økonomi, regnskab og IT Regnskabschef Michael Steensen Region Sjælland Kontorer København og Vordingborg Niels Bonne Rasmussen Byggeri Byggechef Karsten Pedersen Region Fyn Regionschef Ove Weng 16

4 Indtægter Administrationsbidrag 76% Byggesagshonorarer m.v. 14% Netto renteindtægter (ex. renter og tilskud til afdelinger) 4% Lovmæssige gebyrer 6% Udgifter Overskud 3% Ekstraordinære poster 2% Øvrige driftsudgifter 4% Lokaler 6% Kontorhold (incl. EDBdrift) 13% Bestyrelsesvederlag og møder m.v. 5% Personale 67% 17

5 BSB's administrationshonorar kroner Tilskud Netto / / / / /03 M ill.k r. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - BSB's egenkapital 44,7 48,0 42,8 40,0 41,4 35,7 1997/ / / / / /03 18

6 Resultatopgørelsen Udgifter og indtægter i kr. Resultatopgørelse for Årsregnskab Årsregnskab Budget 2001/ / /04 Udgifter Bestyrelsesvederlag afdelinger i drift Mødeudgifter Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivning driftsmidler Revision Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelinger Renteudgifter Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling; Udbytte garantikapital Henlæggelse til arbejdskapital Udgifter og overskud i alt Indtægter Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorarer Byggesagshonorar, forbed.arb. m.v Diverse Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Balance i kr. Balance pr. 30. juni Årsregnskab Årsregnskab Aktiver Anlægsaktiver: Adm.bygning, andele og inventar m.v Andre materielle anlægsaktiver Garantikapital, aktier og andele Dispositionsfond / Lån til afdelinger Øvrige udlån Andre finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Organisationer i drift Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter m.v Tilgodehavende renter m.v Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Garantikapital Dispositionsfond Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld: Organisationer i drift Bankgæld Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Balancen Balancen De væsentligst ændringer i balancen er på aktiv siden øgede udlån fra dispositionsfonden, mindre På passiv siden er væsentligste ændringer øget egenkapital, som følge af opskrivningshenlæggelser, og forøgelse af organisationernes mellemregning med BSB, primært p.g.a. øgede henlæggelser i afdelingerne og igangværende byudvalgssager. 19

7 Liste over administrerede organisationer Oplysninger pr. 31. oktober 2003 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd SJÆLLAND København 42 Jens Thestrup Afd. 1, Frederikssundsvej 8 Ingen afdelingsbestyrelse Sladana Obradovic Afd. 2, Gudenåvej, 22 Ann-Margrethe Petersen Birger Vilën Afd. 5, Baldersgade 12 Ingen afdelingsbestyrelse Birger Vilën Lyngby-Taarbæk 54 Jørgen Dalgaard-Jensen Afd. 1 Taarbæk Strandvej / Taarbækdalsvej 54 Jørgen Dalgaard-Jensen Peter Pajhede Nielsen Søllerød 76 Jørgen Schunck Afd. 1 Sofievej 24 Claus Dideriksen Mats Sandstrøm Afd. 2 Dronninggårds Alle 40 Karsten Høy-Petersen Mats Sandstrøm Afd. 3 Sofievej 12 Michael Møller Mats Sandstrøm Ballerup 72 Poul Kristensen Afd. 1 Rugvænget 72 Poul Kristensen Kaj Svanborg Michaelsen Fredensborg-Humlebæk 103 Anders Olsen Afd. 1 Rosenvænget 37 Susanne Risvang Afd. 2 Rosenvænget 66 Jette Rasmussen Boligselskabet et BSB Fakse 73 Louise Hansen Afd. 1 Grønningen 73 Louise Hansen Boligselskabet et BSB Holeby 39 Niels Panduro Afd. 1 Nødebjerg 21 Niels Panduro Afd. 2 Magasinvej 10 Niels Panduro Afd. 3 Præstevænget 8 Niels K. Andersen Boligselskabet et BSB Vordingborg 286 Lars Henriksen Afd. 1 Havnevej / Strandgade 45 Lars Henriksen Afd. 2 Troldeparken 119 Tanya Klausen Afd. 6 Kirsebærplantagen 122 Steen Buch-Hansen Boligselskabet et BSB Kalundborg 91 Valdemar Christensen Afd. 1 Klosterparkvej / Sct. Olaigade 45 Ingelise Bondesen Afd. 2 Klosterparkvej / Sct. Olaigade 30 Gert Henriksen Afd. 3 Nyvangsvej / Sct. Jørgensbjerg 16 Helle Hansen Jørgen Roy Therkildsen Jørgen Roy Therkildsen Bent Hansen Rene Sørensen Rene Sørensen Rene Sørensen Bjarne Jensen Ole Steen Andersen Steen R. Larsen Skovby Jesper Tougaard Jesper Tougaard Jesper Tougaard FYN Kerteminde Boligselskab 22 Lise-Lotte Kimaro Afd. 1 Vestergade 22 Lise-Lotte Kimaro Otterup 32 Ole Taustrup Hansen Afd. 1 Stenløkken / Stadionvej 32 Ingen afdelingsbestyrelse Jørn Christensen Troels Torplund Larsen Bogense 10 Grethe Jonna Poulsen Afd. 1Kirkestræde 10 Grethe Jonna Poulsen Troels Torplund Larsen Ørbæk 154 Karen Jacobsen Afd. 1 Sentvedvej / Skættevænget Stationsvej / Skovparken / Toften 70 Cjelle Smed Ole Krogh Afd. 9 Kløvervej 54 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh Afd. 10 Rosenvænget 20 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh Afd. 11 Svendborgvej 6 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh Afd. 12 Enebærvej 4 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh 20

8 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Svendborg 1313 Svend Erik Johansen Afd Maj Plads 115 Knud Richardt Jan Rasmussen Afd. 2 Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej 275 Svend Erik Johansen Brian Andersen Afd. 4 Jægermarken 261 Henry Boldt Johnny Jørgensen Afd. 8 Hjerteparken 228 Keld Bjørkmann Kai Werner Rasmussen Afd. 11 Fruerparken / Fruerlunden 121 Lis Neumann Ib Pørtner Jensen Afd. 14 Magnavej 50 Bruno Frederik Olsen Kay-Ulrich Olsen Afd. 15 Wandallshaven 63 Gudde Sørensen Svend Aage Stuhr Afd. 16 Skt Peder Stræde / Pistolstræde / Frue Kirkestræde 50 Lonny K. Hansen Jan Nielsen Afd. 17 Grønnedal 46 Hanne Corneliussen Kay-Ulrich Olsen Afd. 22 Bryghusvej 104 Eva Paskjær Jan Nielsen Årslev 150 P. A. P. Jacobsen Afd. 1 Knud Bankesgyden / Rosenvej / Lykkebovej / Carl Nielsensvej / Humlehaven Ørbækvej / Nøddevænget 102 P. A. P. Jacobsen Jesper Simonsen Afd. 8 Bøgeparken 36 Erling Rasmussen Jesper Simonsen Afd. 10 Lykkebovej 12 Susie Kristiansen Jesper Simonsen Munkebo 199 Leif Jensen Afd. 1 Bakkehaven / Stjernevænget / Lindhøjvej / Fjordvej 114 Leif Jensen Torben Hansen Afd. 5 Briggen / Fregatten 54 Christian Pedersen Torben Hansen Afd. 10 Strandvejen 15 Else Jakobsen Torben Hansen Afd. 11 Korvetten 16 Ingen afdelingsbestyrelse Torben Hansen Ringe 308 Niels Juul Christensen Afd. 1 Vesterparken / Fruelundsvej / Hybenvej / Rosenvej / Odensevej / Svendborgvej / Algade / Rosenvej 226 Peder Rasmussen Helmar T. Petersen Afd. 9 Dalager 25 Thilde Guldberg Helmar T. Petersen Afd. 13 Lundsager,»Lundsager huse«18 Niels Juul Christensen Helmar T. Petersen Afd. 15 Østre Ringvej 39 Ingen afdelingsbestyrelse Helmar T. Petersen Assens 103 Jette Jørgensen Afd. 1 Skjoldvænget / Skelvej 64 Christian Flindt Nielsen Palle Nielsen Afd. 4 Spurvevænget 25 Emilie Larsen Palle Nielsen Afd. 5 Store Kirkestræde 14 Ingen afdelingsbestyrelse Palle Nielsen Glamsbjerg 102 Egon Nielsen Afd. 1 Stentevej / Toftevej / Stensgårdsvej / Byvejen, Broløkkevænget / Toftevej / Poul Mose Parken / Birkevej / Th. Bangsvej 84 Mathie Jessen Torben Johansen Afd. 6 Poul Mose Parken 10 Ole Larsen Torben Johansen Afd. 7 Savværksvej / Åhaven 8 Pia Lauritzen Torben Johansen Afd. 8 Krengerupvej 8 Ingen afdelingsbestyrelse Torben Johansen Egebjerg 167 Steen Gundertofte Afd. 1 Hasselvænget / Åkirkevej / Vestervangen / Sømarken / Kærvej / Åløkkevej / Bystævnevej/ Assensvej / Tjørnevej / Hostrupvej / Gemalvænget / Enghavevej 161 Finn Nielsen Palle Rasmussen Afd. 11 Enghavevej 11 6 Ingen afdelingsbestyrelse Palle Rasmussen Afd. 12 Langegyde»Tusindfryd«16 Karsten E. Sørensen Palle Rasmussen Søndersø 141 Sonja Bergholdt Afd. 1 Rasmus Nielsensvej / Maderupvej / Hestehaven / Langebyende / Skovbrynet / Vestervang / Stationsvej / Vesterled / Edelkær 88 Per Johansen Troels Torplund Larsen Afd. 8 Vestervænget 20 Bodil Petersen Troels Torplund Larsen Afd. 9 Odensevej 3 Ingen afdelingsbestyrelse Troels Torplund Larsen Afd. 10 Vesterled 8 Ingen afdelingsbestyrelse Troels Torplund Larsen Afd. 11 Maderupvej 6 Ingen afdelingsbestyrelse Troels Torplund Larsen Afd. 12 Vesterlund 16 Johannes Sørensen Troels Torplund Larsen 21

9 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Gudme 186 Asta Fjord Afd. 1 Østervangen / Tingstedet / Krovej / Skolevej / Egemosevej 63 Georg Nordraak Bent Møller Afd. 4 Degnemarken / Gudme Søpark / Søndergade 63 Børge Nielsen Bent Møller Afd. 9 Postvænget 14 Karin Käthe Hansen Bent Møller Afd. 10 Poppelvej 22 Alfred Klausen Bent Møller Afd. 11 Byvej 24 Ingen afdelingsbestyrelse Bent Møller Afd. 12 Langgade 21 Ingen afdelingsbestyrelse Bent Møller Ærøskøbing 34 Berna Johansen Afd. 1 Kildehaven / St. Rise Skolevej / Rummes Agre 34 Berna Johansen Michael Hansen Holm Søndersø Kommunes Selvejende almene Ældreboliger 72 Sonja Bergholdt Afd. 1 Brøndstrupvej / Vestergade / Farsbøllevej / Lindebjerg Have / Plantagevej / Plantagevænget 72 Bent Gudmand-Larsen Leif Nicolaisen Region Jylland, øst Kolding 650 Poul Thagaard Afd. 1 Haderslevvej / Skovhøj 63 Jan Ostermann Mogens Hansen Afd. 2 Skovvejen / Lærkevej 485 Poul Thagaard Ole Bremer Afd. 8 Zahnsgade / Tøndervej 40 Ingen afdelingsbestyrelse Mogens Hansen Afd. 10 Vesterager 28 Martin Bauer Jørgen Bloch Afd. 11 Birketing 16 Ingen afdelingsbestyrelse Jørgen Bloch Afd. 12 Vesterager 18 Ingen afdelingsbestyrelse Jørgen Bloch Erritsø 90 Vakant Afd. 1 Møllebo Alle 90 Tine Jensen Knud-Aage Kaas Vejle 291 Christian Kier Afd. 1 Vindingvej / Kirsebærvej / Nyvej / Mindevej / Rønsvej / Teglværksvej 9 Ingen afdelingsbestyrelse Poul E. Trøst Poulsen Afd. 2 Vindinggårdparken 54 Jens-Anker Gjelstrup Poul E. Trøst Poulsen Afd. 3 Egely Alle 120 Christian Kier Poul E. Trøst Poulsen Afd. 5 Enggårdstoften 20 Trine Lehd Marcel Dobrila Afd. 6 Vårfluevej 24 Ingen afdelingsbestyrelse Søren Pedersen Afd. 8 Ved Sønderåen 42 Svend Mogensen Harald Møller Afd. 9 Brundalen 6 Peter Nøhr Søren Pedersen Afd. 10 Ved Sønderåen 16 Ingen afdelingsbestyrelse Harald Møller Lunderskov 122 Bent k. Thomsen Afd. 1 Dollerupparken 36 Tine Elise Jepsen Jørgen Knudsen Afd. 3 Solparken / Bytoften / Ahornvænget Søndergyden / Hovedgaden / Ivar Dahlsvej / Reinholdts Bakke 54 Ingen afdelingsbestyrelse Jørgen Knudsen/Gerda Andersen Afd. 8 Petersminde 20 Inger-Marie Thomsen Jørgen Knudsen Afd. 9 Reinholdt Bakke 32 Ingen afdelingsbestyrelse Gerda Andersen Afd. 10 Hovedgaden 12 Ingen afdelingsbestyrelse Gerda Andersen Børkop 485 Birthe Holst Afd. 1 Nørrelyst / Kirkebakken / Lærkevej / Drosselvej / Brejning Søndergade / Syrenvej / Elbækparken / Gårslev Nørregade / Buen 104 Birthe Holst Per Møller Afd. 3 Borgergade / Buen 104 Vibeke Jochumsen Per Møller Afd. 8 Skræddervænget / Buen / Gårslev Nørregade / Kragelundvej / Amaliegade / Bystedparken 171 Herluf Andersen Per Møller Afd. 9 Englystparken / Englystvænget 57 Gunnar Lehmann Bjarne Madsen Afd. 21 Irisvej 21 Henrik Larsen Per Møller Afd. 22 Soltoften 11 Ingen afdelingsbestyrelse Bjarne Madsen Afd. 23 Kragelundvej 10 Niels Peder Gregersen Per Møller Afd. 24 Smidstrupparken 7 Ingen afdelingsbestyrelse Bjarne Madsen 22

10 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Give 191 Bente Jepsen Afd. 1 Møllevænget / Refshaven / Løveparkvej / Vestervangen / Smedevænget / Bakkevænget / Grønvangen / Kirkevænget / Allevej / Langgade / Stadionvej / Bygade 84 Edith Harksen Poul Erik Kallestrup/Villy Frimann Afd. 4 Vimmelskaftet / Østergade 42 Laurids Holm Tage Bech Afd. 9 Allevej / Vestervangen / Smedevænget 16 Birgit Jacobsen Poul Erik Kallestrup / Villy Frimann Afd. 13 Borgergade 5 Grethe Thisgaard Mona Klejstrup Afd. 15 Kirkevænget / Stadionvej 16 Laura Vemmelund Mona Klejstrup/Poul Erik Kallestrup Afd. 16 Tinnetvej 4 Svend Hansen Villy Frimann Afd. 17 Gl. Sejrupvej 24 Ingen afdelingsbestyrelse Villy Frimann Gedved 8 Grethe Wurtzs Pedersen Afd. 1 Bøgevænget 8 Grethe Wurtzs Pedersen Bent Brunhøj Andersen Juelsminde Boligselskab BSB97 Kirsten Jensen Afd. 1 Syrenvænget 40 Aage Due Andersen Carsten Thomassen Afd. 2 Syrenvænget 10 Ingen afdelingsbestyrelse Carsten Thomassen Afd. 3 Barrie Langgade / Vævergade / Bakkesvinget / Midterfolden 28 Kim Stellmarch Peter Simonsen Afd. 6 Havnevej 13 Eva Bardendorf Peter Simonsen Afd. 7 Bråvej 6 Ellen Dinesen Jensen Peter Simonsen Tørring Uldum BSB 46 Peter Jensen Afd. 1 Overbygård / Østergårdsvej 26 Ib Ovesen Kresten Terkilsen Afd. 4 Tingbakken 8 Margit Borg Lerager Kresten Terkilsen Afd. 5 Hovedgade / Gl. Jernbanegade 12 Karl Bent Haislund Kresten Terkilsen Nørre-Snede 23 Bent Jensen Afd. 2 Storegade 6 Ingen afdelingsbestyrelse Hans Søndergaard Afd. 3 Strøget / Rosengade 17 Thora Saugmann Andersen Hans Søndergaard Region Jylland, vest Egtved 293 Jens Bennedsen Afd. 1 Hjelmdrupvej / Overgårdsvej / Majsvænget / Søndergade / Dalgade / Bavnehøj / Nørresø Alle / Nybovej / Thit Jensen Vej / Steen Blicher Vej / Mølkærparken / Boulevarden / Fasanvej 284 Inger Ejersbo Michael Petersen / Eivind Jacobsen / Poul Jensen / Michael Jakobsen Afd. 18 Mejslingvej / Egelandvej / Starupvej / Bøgevej / Tørskindvej / Kirkevænget / Grindstedvej / Skolevænget 9 Afdelingen sammenlægges med afd. 1 Vojens BSB 277 Børge Rasmussen Afd. 1 Heimdals Brovej 126 Christian Petersen Keld Skov Afd. 3 Vesterparken / Alexandraparken 54 Børge Rasmussen Jan Eigil Nielsen Afd. 4 Hovedgaden / Højgade / Østergade / Glentevej / Farverdam 78 Ingen afdelingsbestyrelse Jan Eigil Nielsen Afd. 11 Tørningvej / Tørning Banke 19 Helene Uldall Keld Skov Varde BSB 681 Leif Toft Afd. 1 Torvegade / Jernbanegade / Engdraget 108 Lone Fauerby Andreasen Vagner Bech Afd. 3 Isbjerg Møllevej / Hjortestien / Egervnvej / Lysningen / Ortenvej 164 Holger Bengaard Søren Juul Nielsen Afd. 5 Lysningen Institutioner Søren Juul Nielsen Afd. 10 Sønderhaven 105 Leif Toft Andreas Vermehren Afd. 13 Ågården / Østervold 48 Svend Olander Vagner Bech Afd. 14 Nørregade / Rådhusstræde 51 Ingen afdelingsbestyrelse Vagner Bech Afd. 15 Højvangen / Amalievej / Vardevej / Askærgårdsvej / Hornelund 25 Gudrun Stagaard Erik Pedersen Afd. 17 Humlehaven / Tømmerpladsen 113 Ingrid Hansen Andreas Vermehren Afd. 24 Lyngparken 49 Ingen afdelingsbestyrelse Andreas Vermehren Ølgod 191 Vagn Hundebøll Afd. 1 Kirkevænget / Rosenvænget / Nørregade / Storegade / Gartnerpassagen 171 Svend Jul Pedersen Alfred Jørgensen Afd. 11 Enghavevej 20 Ingen afdelingsbestyrelse Alfred Jørgensen 23

11 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Esbjerg 184 Lisbeth Pallesen Afd. 1 Storegade / Ingemanns Alle 84 Ole Mølgaard John Christiansen Afd. 2 Hjertingvej / Engparken 100 Ketty Baadsgaard Henry Laursen Løgumkloster 41 Karin Dinsen Afd. 1 Kirkegade / Lundbyesvej 11 Ingen afdelingsbestyrelse Hans Christian Petersen Afd. 2 Sølstedgårdparken 15 Karin Dinsen Afd. 3 Sølstedgårdparken 15 Erika Pedersen Fanø Boligselskab 15 Dorte Lund Afd afsnit Sdr. Engvej 9 Ole Nybjørn 2. afsnit Sdr. Engvej 26 Ole Nybjørn 3. afsnit Lodsvej 6 Ole Nybjønr Aabybro 392 Anni Thomsen Afd. 1 Løvsangervej / Revlingestien / Sneppevej / Perikumvej 68 Knud Rasmussen Kaj Jensen Afd. 2 Bindeleddet / Hjorthsvej / Teglværksvej / Sundbyvej / Kildevangen / Anlægsvej / Birkevangen / Stationsvej / Vadumvej 142 Bent Bach Kaj Jensen Afd. 8 Tranebærvej / Enebærvej 86 Anni Thomsen Kaj Jensen Afd. 11 Torvestræde / Østergade / Anlægsvej 96 Jørgen Kinnerup Kaj Jensen Afd. 23 Biersted Aktivitets Center (Erhverv) Kaj Jensen Otterup Ældreboliger 48 Afd. 1 Ved Kæret / Hedemarken / Damløkken 48 Troels Torplund Larsen Solgården, Løgumkloster 43 Svend Aage Jacobsen Afd. 1 Birkevej 12 Andreas Pedersen Afd. 2 Birkevej 10 Andreas Pedersen Afd. 3 Lundbyesvej 21 Kaj Hansen Fanø 8 Afd. 1 Strandvejen / Landevejen / Drosselvej / Vestervejen / Færgegårdsvej 8 Boligforeningen for Tørring & Omegn 108 Susanne Andersen Afd. 1 Grønnevej 7 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 2 Grønnevej 17 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 3 Skolevej 12 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 4 Rosavej / Hybenvej / Møllevænget / Askevej / Kingosvej 29 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 5 Åparken / Jasminvej / Søndervang 28 Kresten Terkilsen /Anders Iversen Afd. 6 Skolevej 15 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Vejle Amt 10 Tonny Pedersen Afd. 1 Rønnevang 10 Carsten Andersen 24

12 Regionsråd Oplysninger pr. 31. oktober 2003 Sjælland Formand for regionsrådet på Sjælland: Næstformand for regionsrådet på Sjælland København København Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Søllerød Søllerød Ballerup Ballerupleru Fredensborg-Humlebæk Fakse B Holeby Holeby Vordingborg Vordingborg Kalundborg Kalundborg FYN Formand for regionsrådet på Fyn: Næstformand for regionsrådet på Fyn Kerteminde e Boligselskab Kerteminde e Boligselskab Otterup Bogense Bogense Ørbæk Ørbæk Svendborg Svendborg Årslev Årslev Munkebo Munkebo Ringe Ringe Assens Assens Glamsbjerg Glamsbjerg Egebjerg Egebjerg Søndersø Søndersø Kommunes selvejende almene Ældreboliger Søndersø Jørgen Dalgaard-Jensen, Lyngby-Taarbæk Jens Thestrup, København Jens Thestrup Ann-Margrethe Petersen Jørgen Dalgaard-Jensen Lise-Lotte Nygaard Jørgen Schunck Mogens Storm Poul Kristensen Henry J. Henriksen Anders Olsen Louise Hansen Niels Panduro Marie Jørgensen Steen Buch-Hansen Tanya Klausen Gert Henriksen Johnna Hass Niels Juul Christensen, Ringe Svend Erik Johansen, Svendborg Lise-Lotte Kimaro Lydia Damm Inger Eghøj Jensen Grethe Jonna Poulsen Valentin Poulsen Karen Jacobsen Ove K. Rasmussen Svend Erik Johansen Keld Bjørkmann P. A. P. Jacobsen Birthe Kortegaard Leif Jensen Else Jakobsen Niels Juul Christensen Thilde Guldberg Jette Jørgensen Christian Flindt Nielsen Mathie Jessen Ann Charlotte Solberg Steen Gundertofte Finn Nielsen Ursula Bolo Bent Gudmann-Larsen Ane Davidsen 25

13 Gudme Gudme Ærøskøbing Asta Fjord Karin Katé Hansen Berna Johansen JYLLAND Formand for regionsrådet for Jylland: Næstformand for regionsrådet for Jylland Kolding Kolding Erritsø Vejle Vejle Lunderskov Lunderskov Børkop Børkop Egtved Egtved Vojens BSB Vojens BSB Varde BSB Varde BSB Ølgod Ølgod Give Esbjerg Esbjerg Løgumkloster Løgumkloster Fanø Boligselskab Aabybro Aabybro Gedved Gedved Juelsminde Boligselskab BSB Juelsminde Boligselskab BSB Tørring-Uldum BSB Nørre-Snede Nørre-Snede Andelsboligforeningen for Tørring & Omegn Svend Mogensen, Vejle Kirsten Jensen, Juelsminde Poul Thagaard Erik Andersen Vakant Christian Kier Svend Mogensen Bent K. Thomsen Bjarne Andersen Else Just Herluf Andersen Jens Bennedsen Aksel Degn Børge Rasmussen Jes Bram Leif Toft Jørgen Jensen Marie Andersen Klara Haahr Bente Jepsen Lisbeth Pallesen Gunnar Sønderborg Karin Dinsen Else Qwist Dorte Lund Anni Thomsen Mette Holme Grethe Wurtzs Pedersen Kirstine Andersen Kirsten Jensen Inge Nielsen Margit Borg Lerager Magi Kvistgaard Jensen Thora Saugmann Andersen Susanne Andersen Vangsgade i Ølgod 26

14 Administrativt personale Oplysninger pr. 31. oktober 2003 Hovedkontor/Region Sjælland Adelgade 7, 6. sal Postboks København K Tlf.: Fax: Ledelsen: Adm. direktør Jørn Ravn Administrationschef Niels Bonne Rasmussen Regnskabschef Michael Steensen Byggechef Karsten Pedersen Regionschef Lene Kjærgaard Regionschef Ove Weng IT Hasse Brusgaard Sekretariatsat Carina Ross Margu Gundersen Jane Mertz Kai Lauritsen Rikke Thomsen Regnskabsafdelingen safdelingen / boghol- deri Michael Steensen Anja Bøgeskov Anja Lindahl Petersen Belinda From Gotfredsen Dan Cosmus Gert Hansen Henrik Frederiksen Janne Høier Jensen Jette Wiinblad Nielsen Lena Stoklund Pedersen Mette Jess Michael Pedersen Byggeafdelingen Karsten Pedersen Gitte Hansen Jane Pedersen Randi Strand Jens-Henrik Hansen Region Sjælland Niels Bonne Rasmussen Henrik Hjelmsø Helen Rubæk Jane Mertz Lokalkontor Vordingborg Strandgade Vordingborg Tlf.: Fax: Kurt Jensen Dorthe Cramer Region Fyn Mølmarksvej 155 Postboks Svendborg Tlf.: Fax: Ove Weng Henning Larsen Nils Norman Christensen Ivan Vangsgaard Lise Jørgensen Susanne Rønning Larsen Charlotte Jacobsen Merete Bisbo Region Jylland, øst Pakhustorvet Kolding Tlf.: Fax: Lene Kjærgaard Poul Ørum Poulsen Poul Christiansen Niels Jørn Lyhne Ketty Ørnskov Conny Skriver Lykke Elva Jensen Region Jylland, vest Jernbanegade Varde Tlf.: Fax: Ole Jensen Allan lan Jacobsen Gitte Sønderup Ella Aamand Lokalkontor Aabybro Kattedamsvej 4, st. th Aabybro Tlf Fax: Ejler Christensen 27

15 Kommuner med boligorganisationer, der administreres af BSB

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted:

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted: DOMEA ÅRSBERETNING 2005 Domea s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks 2138 1015 København K Tlf. 76 64 64 64 Fax 76 64 64 65 domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre Deltagerliste Hotel Nyborg Strand Den 11. og 12. maj 2015 Albertslund Ældreråd Ja Bente Clausen U Æ Albertslund Ældreråd

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER 7. 7-2 7.1 Forretningsudvalget... 7-2 7.2 Hovedbestyrelsen... 7-4 7.3 Kontaktpersoner i Dansk Skak Union... 7-4 7.3.1 Skakbladet... 7-7 7.3.2 K-skak afdelingen... 7-8 7.4 Andre foreninger og organisationer...

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Bowling Den 18. 20. marts 2011 i Aalborg Velkommen til Aalborg Jeg er meget glad for at kunne byde 600 bowlingspillere velkommen til DM i Aalborg og samtidig stolt over at kunne

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2008-2009 Medd. nr. Dato Indhold 01/08 21.01.08 Sydbank overtager banktrelleborg 02/08 24.01.08 Sydbanks overtagelse af banktrelleborg

Læs mere

Selskabsmeddelelser og finanskalender

Selskabsmeddelelser og finanskalender Selskabsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2010 Nr. Dato Indhold 01/10 11.02.10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 02/10 16.02.10 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2006-2007 Medd. nr. Dato Indhold 01/06 21.02.06 Årsregnskabsmeddelelse 2005 02/06 22.02.06 ordinær generalforsamling i Sydbank

Læs mere

NETVÆRKSLISTE FOR VICEVÆRTER FORDELT EFTER BYNAVN

NETVÆRKSLISTE FOR VICEVÆRTER FORDELT EFTER BYNAVN 11-410 Brydes Alle, Assens Per Christensen Brydes Allé 17, kld. 5610 Assens 64 71 44 97 40 26 41 70 11410@de-ejendomskontoret.dk 12-607 Pinieparken Bent Rosenkvist Pinievej 7, kld. 2880 Bagsværd 44 98

Læs mere

Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl. Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Vagn Jacobsen Haderslev

Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl. Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Vagn Jacobsen Haderslev REPRÆSENTANTSKAB Formand Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns Møbelhandler Finn Alexandersen Erik Skifter Andersen Leif Vilh. Arnesen

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til OMX Den Nordiske Børs København i 2007-2008 Medd. nr. Dato Indhold 01/07 30.01.07 sydbanks årsregnskabsmeddelelse 2006 02/07 19.02.07 Indkaldelse

Læs mere

TELEFONTAVLEN for Region Midtjylland

TELEFONTAVLEN for Region Midtjylland TELEFONTAVLEN for Region Midtjylland Telefontavlen opdateres løbende. Opdager du fejl ved egne oplysninger, eller sker der ændringer, må du meget gerne sende os en mail herom på mas@dadl.dk. Så retter

Læs mere

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg R E P R Æ S E N T A N T S K A B Formand Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns, Skærbæk Møbelhandler Finn Alexandersen Erik Skifter

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Titel Fornavn Efternavn Firmanavn Adresse Postnr. By Telefonnr Email Sjælland Advokat Svend Falk-Rønne Cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 5 1022 København K

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005. Medd. nr. Dato Indhold

Fondsbørsmeddelelser. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005. Medd. nr. Dato Indhold Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005 Medd. nr. Dato Indhold 01/04 16.02.04 Sydbanks årsrapport 2003 samt bankens ordinære generalforsamling 4. marts 2004 02/04 17.02.04

Læs mere

Beskæftigelsestræf 2015 - opdateret deltagerliste

Beskæftigelsestræf 2015 - opdateret deltagerliste Beskæftigelsestræf 2015 - opdateret deltagerliste Kommune Assens Kommune Brian D. Korsgaard, afdelingsleder 2 Julie Tang, akademisk medarbejder 6 Jytte A. Pedersen, afdelingsleder 4 Lotte S. Brinkmann,

Læs mere

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø.

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. 1988 Insurance Broker Jens Juels Gade 53 2100 København Ø 14-06-2007 26 87 09 92 14-06-2007 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Karsten Tønnesen Tønnesen Karsten direkte skade 26-11-2001 Tønnesen Karsten

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Stor- og forbundsmestre

Stor- og forbundsmestre 3* Stormester 1 Steen Møller... 4061 2* Stormester 2 Stig Werdelin... 3867 3 Jens Auken... 3752 4 Peter Schaltz... 3472 5 Johs Hulgaard... 3193 6 Lars Blakset... 2976 7 Dennis Koch-Palmund... 2662 8 Knud-Aage

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nummer Firmanavn Fornavn Efternavn Adresse Postnr By E-mail Mobil nr Fag 1008 Bent Gade Christiansen ApS Bent Gade Christiansen Store Klaus 56 5270

Nummer Firmanavn Fornavn Efternavn Adresse Postnr By E-mail Mobil nr Fag 1008 Bent Gade Christiansen ApS Bent Gade Christiansen Store Klaus 56 5270 Nummer Firmanavn Fornavn Efternavn Adresse Postnr By E-mail Mobil nr Fag 1008 Bent Gade Christiansen ApS Bent Gade Christiansen Store Klaus 56 5270 Odense N bgc@bgcmurer.dk 26302330 Murermester 1014 Dansbo

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

Økologikontrollerede Bedrifter Danish farms under organic inspection

Økologikontrollerede Bedrifter Danish farms under organic inspection Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Plantedirektoratet Danish Plant Directorate Økologikontrollerede Bedrifter Danish farms under organic inspection

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) UPV alm. del Bilag 38 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere