Boligselskabet BSBs repræsentantskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet BSBs repræsentantskab"

Transkript

1 s repræsentantskab København Lyngby-Taarbæky-Taa Søllerødlerø Ballerup - Fredensborg-Humlebæk Boligselskabet et BSB Fakse Boligselskabet et BSB Holeby Boligselskabet et BSB Vordingborg Boligselskabet et BSB Vordingborg Boligselskabet et BSB Kalundborg Kerteminde Boligselskab Boligselskabet et BSB Otterup Boligselskabet et BSB Bogense Boligselskabet et BSB Ørbæk Boligselskabet et BSB Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg Årslev Munkebo Ringe Ringe Assens Glamsbjerg Egebjerg (oplysninger pr. 15. oktober 2003) Ove Rasmussen Hans Peter Andersen Anne Troelsen Henning Larsen Lars Henriksen Asta Fjord Svend Mogensen Marita Dalsgaard Leif Toft Jens Thestrup Jørgen Dalgaard-Jensen Karsten Høy-Petersen Poul Kristensensen Anders Olsen Louise Hansen Niels Panduro Kim Goldbach Steen Buch-Hansen Gert Henriksen Lise-Lotte Kimaro Inger Eghøj Jensen Grethe Jonna Poulsen Cjelle Smed Hanne Corneliussen Knud Richardt Keld Bjørkmann Lonny K. Hansen Andreas A. Christensen Svend Erik Johansen Sanne Bigom P. A. P. Jacobsen Leif Jensen Thilde Guldberg Niels Juul Christensen Jette Jørgensen Mathie Jessen Finn Nielsen 14 Søndersø Søndersø Kommunes Selvejende - Almene Ældreboliger Gudme Gudme Ærøskøbing Kolding Kolding Kolding Kolding Erritsø Vejle Vejle Lunderskov Børkop Boligselskabet skab BSB Børkop Børkop Egtved Egtved Vojens BSB Vojens BSB Varde BSB Varde BSB Varde BSB Varde BSB Ølgod Give Esbjerg Løgumkloster Fanø Boligselskab Aabybro Aabybro Gedved Juelsminde Boligselskab BSB Tørring-Uldum BSB Nørre-Snede AB for Tørring og Omegn Per Johansen Bent Gudmann-Larsen Karin Käthe Hansen Alfred Klausen Berna Johansen Poul Thagaard Erik Andersen Jan Ostermann Kurt Nielsen Lars Hansen Christian Kier Jens-Anker Gjelstrup Sussie Hermansen Herluf Andersen Henrik Larsen Else Just Jens Bennedsen Aksel Degn Jes Bram Børge Rasmussen Per Madsen Lone Fauerby Andreasen Jørgen Jensen Lone Breinsborg Svend Jul Pedersen Bente Jepsen Lisbeth Pallesen Karin Dinsen Dorte Lund Anni Thomsen Inger Pedersen Grethe Wurtzs Pedersen Kirsten Jensen Margit Borg Lerager Thora Saugmann Andersen Susanne Andersen

2 Bestyrelsen BSB s ledelse Chefgruppen Ove Rasmussen, formand, beboervalgt, medlem af FU Adm.direktør Jørn Ravn Lars Henriksen, næstformand, beboervalgt, medlem em af FU Anne Troelsen, advokat, udpeget af den øvrige bestyrelse, medlem af FU Byggechef Karsten Pedersen Administrationschef Niels Bonne Rasmussen Leif Toft, beboervalgterv Hans Peter Andersen, borgmester, udpeget af den øvrige bestyrelse Regionschef Lene Kjærgaard Regnskabschef sch Michael Steensen Asta Fjord, beboervalgt Marita Dalsgaard, økonom, udpeget af den øvrige bestyrelse Regionschef Ove Weng Svend Mogensen, beboervalgt Henning Larsen, medarbejderrepræsentant 15

3 Organisationsplan Direktion Direktør Jørn Ravn Administrationssekretariat Administrationschef Niels Bonne Rasmussen Region Jylland Kontorer Kolding, Varde, Aabybro og Tørring Regionschef Lene Kjærgaard Økonomi, regnskab og IT Regnskabschef Michael Steensen Region Sjælland Kontorer København og Vordingborg Niels Bonne Rasmussen Byggeri Byggechef Karsten Pedersen Region Fyn Regionschef Ove Weng 16

4 Indtægter Administrationsbidrag 76% Byggesagshonorarer m.v. 14% Netto renteindtægter (ex. renter og tilskud til afdelinger) 4% Lovmæssige gebyrer 6% Udgifter Overskud 3% Ekstraordinære poster 2% Øvrige driftsudgifter 4% Lokaler 6% Kontorhold (incl. EDBdrift) 13% Bestyrelsesvederlag og møder m.v. 5% Personale 67% 17

5 BSB's administrationshonorar kroner Tilskud Netto / / / / /03 M ill.k r. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - BSB's egenkapital 44,7 48,0 42,8 40,0 41,4 35,7 1997/ / / / / /03 18

6 Resultatopgørelsen Udgifter og indtægter i kr. Resultatopgørelse for Årsregnskab Årsregnskab Budget 2001/ / /04 Udgifter Bestyrelsesvederlag afdelinger i drift Mødeudgifter Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivning driftsmidler Revision Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelinger Renteudgifter Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling; Udbytte garantikapital Henlæggelse til arbejdskapital Udgifter og overskud i alt Indtægter Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorarer Byggesagshonorar, forbed.arb. m.v Diverse Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Balance i kr. Balance pr. 30. juni Årsregnskab Årsregnskab Aktiver Anlægsaktiver: Adm.bygning, andele og inventar m.v Andre materielle anlægsaktiver Garantikapital, aktier og andele Dispositionsfond / Lån til afdelinger Øvrige udlån Andre finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Organisationer i drift Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter m.v Tilgodehavende renter m.v Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Garantikapital Dispositionsfond Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld: Organisationer i drift Bankgæld Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Balancen Balancen De væsentligst ændringer i balancen er på aktiv siden øgede udlån fra dispositionsfonden, mindre På passiv siden er væsentligste ændringer øget egenkapital, som følge af opskrivningshenlæggelser, og forøgelse af organisationernes mellemregning med BSB, primært p.g.a. øgede henlæggelser i afdelingerne og igangværende byudvalgssager. 19

7 Liste over administrerede organisationer Oplysninger pr. 31. oktober 2003 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd SJÆLLAND København 42 Jens Thestrup Afd. 1, Frederikssundsvej 8 Ingen afdelingsbestyrelse Sladana Obradovic Afd. 2, Gudenåvej, 22 Ann-Margrethe Petersen Birger Vilën Afd. 5, Baldersgade 12 Ingen afdelingsbestyrelse Birger Vilën Lyngby-Taarbæk 54 Jørgen Dalgaard-Jensen Afd. 1 Taarbæk Strandvej / Taarbækdalsvej 54 Jørgen Dalgaard-Jensen Peter Pajhede Nielsen Søllerød 76 Jørgen Schunck Afd. 1 Sofievej 24 Claus Dideriksen Mats Sandstrøm Afd. 2 Dronninggårds Alle 40 Karsten Høy-Petersen Mats Sandstrøm Afd. 3 Sofievej 12 Michael Møller Mats Sandstrøm Ballerup 72 Poul Kristensen Afd. 1 Rugvænget 72 Poul Kristensen Kaj Svanborg Michaelsen Fredensborg-Humlebæk 103 Anders Olsen Afd. 1 Rosenvænget 37 Susanne Risvang Afd. 2 Rosenvænget 66 Jette Rasmussen Boligselskabet et BSB Fakse 73 Louise Hansen Afd. 1 Grønningen 73 Louise Hansen Boligselskabet et BSB Holeby 39 Niels Panduro Afd. 1 Nødebjerg 21 Niels Panduro Afd. 2 Magasinvej 10 Niels Panduro Afd. 3 Præstevænget 8 Niels K. Andersen Boligselskabet et BSB Vordingborg 286 Lars Henriksen Afd. 1 Havnevej / Strandgade 45 Lars Henriksen Afd. 2 Troldeparken 119 Tanya Klausen Afd. 6 Kirsebærplantagen 122 Steen Buch-Hansen Boligselskabet et BSB Kalundborg 91 Valdemar Christensen Afd. 1 Klosterparkvej / Sct. Olaigade 45 Ingelise Bondesen Afd. 2 Klosterparkvej / Sct. Olaigade 30 Gert Henriksen Afd. 3 Nyvangsvej / Sct. Jørgensbjerg 16 Helle Hansen Jørgen Roy Therkildsen Jørgen Roy Therkildsen Bent Hansen Rene Sørensen Rene Sørensen Rene Sørensen Bjarne Jensen Ole Steen Andersen Steen R. Larsen Skovby Jesper Tougaard Jesper Tougaard Jesper Tougaard FYN Kerteminde Boligselskab 22 Lise-Lotte Kimaro Afd. 1 Vestergade 22 Lise-Lotte Kimaro Otterup 32 Ole Taustrup Hansen Afd. 1 Stenløkken / Stadionvej 32 Ingen afdelingsbestyrelse Jørn Christensen Troels Torplund Larsen Bogense 10 Grethe Jonna Poulsen Afd. 1Kirkestræde 10 Grethe Jonna Poulsen Troels Torplund Larsen Ørbæk 154 Karen Jacobsen Afd. 1 Sentvedvej / Skættevænget Stationsvej / Skovparken / Toften 70 Cjelle Smed Ole Krogh Afd. 9 Kløvervej 54 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh Afd. 10 Rosenvænget 20 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh Afd. 11 Svendborgvej 6 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh Afd. 12 Enebærvej 4 Ingen afdelingsbestyrelse Ole Krogh 20

8 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Svendborg 1313 Svend Erik Johansen Afd Maj Plads 115 Knud Richardt Jan Rasmussen Afd. 2 Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej 275 Svend Erik Johansen Brian Andersen Afd. 4 Jægermarken 261 Henry Boldt Johnny Jørgensen Afd. 8 Hjerteparken 228 Keld Bjørkmann Kai Werner Rasmussen Afd. 11 Fruerparken / Fruerlunden 121 Lis Neumann Ib Pørtner Jensen Afd. 14 Magnavej 50 Bruno Frederik Olsen Kay-Ulrich Olsen Afd. 15 Wandallshaven 63 Gudde Sørensen Svend Aage Stuhr Afd. 16 Skt Peder Stræde / Pistolstræde / Frue Kirkestræde 50 Lonny K. Hansen Jan Nielsen Afd. 17 Grønnedal 46 Hanne Corneliussen Kay-Ulrich Olsen Afd. 22 Bryghusvej 104 Eva Paskjær Jan Nielsen Årslev 150 P. A. P. Jacobsen Afd. 1 Knud Bankesgyden / Rosenvej / Lykkebovej / Carl Nielsensvej / Humlehaven Ørbækvej / Nøddevænget 102 P. A. P. Jacobsen Jesper Simonsen Afd. 8 Bøgeparken 36 Erling Rasmussen Jesper Simonsen Afd. 10 Lykkebovej 12 Susie Kristiansen Jesper Simonsen Munkebo 199 Leif Jensen Afd. 1 Bakkehaven / Stjernevænget / Lindhøjvej / Fjordvej 114 Leif Jensen Torben Hansen Afd. 5 Briggen / Fregatten 54 Christian Pedersen Torben Hansen Afd. 10 Strandvejen 15 Else Jakobsen Torben Hansen Afd. 11 Korvetten 16 Ingen afdelingsbestyrelse Torben Hansen Ringe 308 Niels Juul Christensen Afd. 1 Vesterparken / Fruelundsvej / Hybenvej / Rosenvej / Odensevej / Svendborgvej / Algade / Rosenvej 226 Peder Rasmussen Helmar T. Petersen Afd. 9 Dalager 25 Thilde Guldberg Helmar T. Petersen Afd. 13 Lundsager,»Lundsager huse«18 Niels Juul Christensen Helmar T. Petersen Afd. 15 Østre Ringvej 39 Ingen afdelingsbestyrelse Helmar T. Petersen Assens 103 Jette Jørgensen Afd. 1 Skjoldvænget / Skelvej 64 Christian Flindt Nielsen Palle Nielsen Afd. 4 Spurvevænget 25 Emilie Larsen Palle Nielsen Afd. 5 Store Kirkestræde 14 Ingen afdelingsbestyrelse Palle Nielsen Glamsbjerg 102 Egon Nielsen Afd. 1 Stentevej / Toftevej / Stensgårdsvej / Byvejen, Broløkkevænget / Toftevej / Poul Mose Parken / Birkevej / Th. Bangsvej 84 Mathie Jessen Torben Johansen Afd. 6 Poul Mose Parken 10 Ole Larsen Torben Johansen Afd. 7 Savværksvej / Åhaven 8 Pia Lauritzen Torben Johansen Afd. 8 Krengerupvej 8 Ingen afdelingsbestyrelse Torben Johansen Egebjerg 167 Steen Gundertofte Afd. 1 Hasselvænget / Åkirkevej / Vestervangen / Sømarken / Kærvej / Åløkkevej / Bystævnevej/ Assensvej / Tjørnevej / Hostrupvej / Gemalvænget / Enghavevej 161 Finn Nielsen Palle Rasmussen Afd. 11 Enghavevej 11 6 Ingen afdelingsbestyrelse Palle Rasmussen Afd. 12 Langegyde»Tusindfryd«16 Karsten E. Sørensen Palle Rasmussen Søndersø 141 Sonja Bergholdt Afd. 1 Rasmus Nielsensvej / Maderupvej / Hestehaven / Langebyende / Skovbrynet / Vestervang / Stationsvej / Vesterled / Edelkær 88 Per Johansen Troels Torplund Larsen Afd. 8 Vestervænget 20 Bodil Petersen Troels Torplund Larsen Afd. 9 Odensevej 3 Ingen afdelingsbestyrelse Troels Torplund Larsen Afd. 10 Vesterled 8 Ingen afdelingsbestyrelse Troels Torplund Larsen Afd. 11 Maderupvej 6 Ingen afdelingsbestyrelse Troels Torplund Larsen Afd. 12 Vesterlund 16 Johannes Sørensen Troels Torplund Larsen 21

9 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Gudme 186 Asta Fjord Afd. 1 Østervangen / Tingstedet / Krovej / Skolevej / Egemosevej 63 Georg Nordraak Bent Møller Afd. 4 Degnemarken / Gudme Søpark / Søndergade 63 Børge Nielsen Bent Møller Afd. 9 Postvænget 14 Karin Käthe Hansen Bent Møller Afd. 10 Poppelvej 22 Alfred Klausen Bent Møller Afd. 11 Byvej 24 Ingen afdelingsbestyrelse Bent Møller Afd. 12 Langgade 21 Ingen afdelingsbestyrelse Bent Møller Ærøskøbing 34 Berna Johansen Afd. 1 Kildehaven / St. Rise Skolevej / Rummes Agre 34 Berna Johansen Michael Hansen Holm Søndersø Kommunes Selvejende almene Ældreboliger 72 Sonja Bergholdt Afd. 1 Brøndstrupvej / Vestergade / Farsbøllevej / Lindebjerg Have / Plantagevej / Plantagevænget 72 Bent Gudmand-Larsen Leif Nicolaisen Region Jylland, øst Kolding 650 Poul Thagaard Afd. 1 Haderslevvej / Skovhøj 63 Jan Ostermann Mogens Hansen Afd. 2 Skovvejen / Lærkevej 485 Poul Thagaard Ole Bremer Afd. 8 Zahnsgade / Tøndervej 40 Ingen afdelingsbestyrelse Mogens Hansen Afd. 10 Vesterager 28 Martin Bauer Jørgen Bloch Afd. 11 Birketing 16 Ingen afdelingsbestyrelse Jørgen Bloch Afd. 12 Vesterager 18 Ingen afdelingsbestyrelse Jørgen Bloch Erritsø 90 Vakant Afd. 1 Møllebo Alle 90 Tine Jensen Knud-Aage Kaas Vejle 291 Christian Kier Afd. 1 Vindingvej / Kirsebærvej / Nyvej / Mindevej / Rønsvej / Teglværksvej 9 Ingen afdelingsbestyrelse Poul E. Trøst Poulsen Afd. 2 Vindinggårdparken 54 Jens-Anker Gjelstrup Poul E. Trøst Poulsen Afd. 3 Egely Alle 120 Christian Kier Poul E. Trøst Poulsen Afd. 5 Enggårdstoften 20 Trine Lehd Marcel Dobrila Afd. 6 Vårfluevej 24 Ingen afdelingsbestyrelse Søren Pedersen Afd. 8 Ved Sønderåen 42 Svend Mogensen Harald Møller Afd. 9 Brundalen 6 Peter Nøhr Søren Pedersen Afd. 10 Ved Sønderåen 16 Ingen afdelingsbestyrelse Harald Møller Lunderskov 122 Bent k. Thomsen Afd. 1 Dollerupparken 36 Tine Elise Jepsen Jørgen Knudsen Afd. 3 Solparken / Bytoften / Ahornvænget Søndergyden / Hovedgaden / Ivar Dahlsvej / Reinholdts Bakke 54 Ingen afdelingsbestyrelse Jørgen Knudsen/Gerda Andersen Afd. 8 Petersminde 20 Inger-Marie Thomsen Jørgen Knudsen Afd. 9 Reinholdt Bakke 32 Ingen afdelingsbestyrelse Gerda Andersen Afd. 10 Hovedgaden 12 Ingen afdelingsbestyrelse Gerda Andersen Børkop 485 Birthe Holst Afd. 1 Nørrelyst / Kirkebakken / Lærkevej / Drosselvej / Brejning Søndergade / Syrenvej / Elbækparken / Gårslev Nørregade / Buen 104 Birthe Holst Per Møller Afd. 3 Borgergade / Buen 104 Vibeke Jochumsen Per Møller Afd. 8 Skræddervænget / Buen / Gårslev Nørregade / Kragelundvej / Amaliegade / Bystedparken 171 Herluf Andersen Per Møller Afd. 9 Englystparken / Englystvænget 57 Gunnar Lehmann Bjarne Madsen Afd. 21 Irisvej 21 Henrik Larsen Per Møller Afd. 22 Soltoften 11 Ingen afdelingsbestyrelse Bjarne Madsen Afd. 23 Kragelundvej 10 Niels Peder Gregersen Per Møller Afd. 24 Smidstrupparken 7 Ingen afdelingsbestyrelse Bjarne Madsen 22

10 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Give 191 Bente Jepsen Afd. 1 Møllevænget / Refshaven / Løveparkvej / Vestervangen / Smedevænget / Bakkevænget / Grønvangen / Kirkevænget / Allevej / Langgade / Stadionvej / Bygade 84 Edith Harksen Poul Erik Kallestrup/Villy Frimann Afd. 4 Vimmelskaftet / Østergade 42 Laurids Holm Tage Bech Afd. 9 Allevej / Vestervangen / Smedevænget 16 Birgit Jacobsen Poul Erik Kallestrup / Villy Frimann Afd. 13 Borgergade 5 Grethe Thisgaard Mona Klejstrup Afd. 15 Kirkevænget / Stadionvej 16 Laura Vemmelund Mona Klejstrup/Poul Erik Kallestrup Afd. 16 Tinnetvej 4 Svend Hansen Villy Frimann Afd. 17 Gl. Sejrupvej 24 Ingen afdelingsbestyrelse Villy Frimann Gedved 8 Grethe Wurtzs Pedersen Afd. 1 Bøgevænget 8 Grethe Wurtzs Pedersen Bent Brunhøj Andersen Juelsminde Boligselskab BSB97 Kirsten Jensen Afd. 1 Syrenvænget 40 Aage Due Andersen Carsten Thomassen Afd. 2 Syrenvænget 10 Ingen afdelingsbestyrelse Carsten Thomassen Afd. 3 Barrie Langgade / Vævergade / Bakkesvinget / Midterfolden 28 Kim Stellmarch Peter Simonsen Afd. 6 Havnevej 13 Eva Bardendorf Peter Simonsen Afd. 7 Bråvej 6 Ellen Dinesen Jensen Peter Simonsen Tørring Uldum BSB 46 Peter Jensen Afd. 1 Overbygård / Østergårdsvej 26 Ib Ovesen Kresten Terkilsen Afd. 4 Tingbakken 8 Margit Borg Lerager Kresten Terkilsen Afd. 5 Hovedgade / Gl. Jernbanegade 12 Karl Bent Haislund Kresten Terkilsen Nørre-Snede 23 Bent Jensen Afd. 2 Storegade 6 Ingen afdelingsbestyrelse Hans Søndergaard Afd. 3 Strøget / Rosengade 17 Thora Saugmann Andersen Hans Søndergaard Region Jylland, vest Egtved 293 Jens Bennedsen Afd. 1 Hjelmdrupvej / Overgårdsvej / Majsvænget / Søndergade / Dalgade / Bavnehøj / Nørresø Alle / Nybovej / Thit Jensen Vej / Steen Blicher Vej / Mølkærparken / Boulevarden / Fasanvej 284 Inger Ejersbo Michael Petersen / Eivind Jacobsen / Poul Jensen / Michael Jakobsen Afd. 18 Mejslingvej / Egelandvej / Starupvej / Bøgevej / Tørskindvej / Kirkevænget / Grindstedvej / Skolevænget 9 Afdelingen sammenlægges med afd. 1 Vojens BSB 277 Børge Rasmussen Afd. 1 Heimdals Brovej 126 Christian Petersen Keld Skov Afd. 3 Vesterparken / Alexandraparken 54 Børge Rasmussen Jan Eigil Nielsen Afd. 4 Hovedgaden / Højgade / Østergade / Glentevej / Farverdam 78 Ingen afdelingsbestyrelse Jan Eigil Nielsen Afd. 11 Tørningvej / Tørning Banke 19 Helene Uldall Keld Skov Varde BSB 681 Leif Toft Afd. 1 Torvegade / Jernbanegade / Engdraget 108 Lone Fauerby Andreasen Vagner Bech Afd. 3 Isbjerg Møllevej / Hjortestien / Egervnvej / Lysningen / Ortenvej 164 Holger Bengaard Søren Juul Nielsen Afd. 5 Lysningen Institutioner Søren Juul Nielsen Afd. 10 Sønderhaven 105 Leif Toft Andreas Vermehren Afd. 13 Ågården / Østervold 48 Svend Olander Vagner Bech Afd. 14 Nørregade / Rådhusstræde 51 Ingen afdelingsbestyrelse Vagner Bech Afd. 15 Højvangen / Amalievej / Vardevej / Askærgårdsvej / Hornelund 25 Gudrun Stagaard Erik Pedersen Afd. 17 Humlehaven / Tømmerpladsen 113 Ingrid Hansen Andreas Vermehren Afd. 24 Lyngparken 49 Ingen afdelingsbestyrelse Andreas Vermehren Ølgod 191 Vagn Hundebøll Afd. 1 Kirkevænget / Rosenvænget / Nørregade / Storegade / Gartnerpassagen 171 Svend Jul Pedersen Alfred Jørgensen Afd. 11 Enghavevej 20 Ingen afdelingsbestyrelse Alfred Jørgensen 23

11 NAVN Antal Organisations- og Ejendomsmester/ boliger afdelingsbestyrelses varmemester formænd Esbjerg 184 Lisbeth Pallesen Afd. 1 Storegade / Ingemanns Alle 84 Ole Mølgaard John Christiansen Afd. 2 Hjertingvej / Engparken 100 Ketty Baadsgaard Henry Laursen Løgumkloster 41 Karin Dinsen Afd. 1 Kirkegade / Lundbyesvej 11 Ingen afdelingsbestyrelse Hans Christian Petersen Afd. 2 Sølstedgårdparken 15 Karin Dinsen Afd. 3 Sølstedgårdparken 15 Erika Pedersen Fanø Boligselskab 15 Dorte Lund Afd afsnit Sdr. Engvej 9 Ole Nybjørn 2. afsnit Sdr. Engvej 26 Ole Nybjørn 3. afsnit Lodsvej 6 Ole Nybjønr Aabybro 392 Anni Thomsen Afd. 1 Løvsangervej / Revlingestien / Sneppevej / Perikumvej 68 Knud Rasmussen Kaj Jensen Afd. 2 Bindeleddet / Hjorthsvej / Teglværksvej / Sundbyvej / Kildevangen / Anlægsvej / Birkevangen / Stationsvej / Vadumvej 142 Bent Bach Kaj Jensen Afd. 8 Tranebærvej / Enebærvej 86 Anni Thomsen Kaj Jensen Afd. 11 Torvestræde / Østergade / Anlægsvej 96 Jørgen Kinnerup Kaj Jensen Afd. 23 Biersted Aktivitets Center (Erhverv) Kaj Jensen Otterup Ældreboliger 48 Afd. 1 Ved Kæret / Hedemarken / Damløkken 48 Troels Torplund Larsen Solgården, Løgumkloster 43 Svend Aage Jacobsen Afd. 1 Birkevej 12 Andreas Pedersen Afd. 2 Birkevej 10 Andreas Pedersen Afd. 3 Lundbyesvej 21 Kaj Hansen Fanø 8 Afd. 1 Strandvejen / Landevejen / Drosselvej / Vestervejen / Færgegårdsvej 8 Boligforeningen for Tørring & Omegn 108 Susanne Andersen Afd. 1 Grønnevej 7 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 2 Grønnevej 17 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 3 Skolevej 12 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 4 Rosavej / Hybenvej / Møllevænget / Askevej / Kingosvej 29 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Afd. 5 Åparken / Jasminvej / Søndervang 28 Kresten Terkilsen /Anders Iversen Afd. 6 Skolevej 15 Kresten Terkilsen / Anders Iversen Vejle Amt 10 Tonny Pedersen Afd. 1 Rønnevang 10 Carsten Andersen 24

12 Regionsråd Oplysninger pr. 31. oktober 2003 Sjælland Formand for regionsrådet på Sjælland: Næstformand for regionsrådet på Sjælland København København Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Søllerød Søllerød Ballerup Ballerupleru Fredensborg-Humlebæk Fakse B Holeby Holeby Vordingborg Vordingborg Kalundborg Kalundborg FYN Formand for regionsrådet på Fyn: Næstformand for regionsrådet på Fyn Kerteminde e Boligselskab Kerteminde e Boligselskab Otterup Bogense Bogense Ørbæk Ørbæk Svendborg Svendborg Årslev Årslev Munkebo Munkebo Ringe Ringe Assens Assens Glamsbjerg Glamsbjerg Egebjerg Egebjerg Søndersø Søndersø Kommunes selvejende almene Ældreboliger Søndersø Jørgen Dalgaard-Jensen, Lyngby-Taarbæk Jens Thestrup, København Jens Thestrup Ann-Margrethe Petersen Jørgen Dalgaard-Jensen Lise-Lotte Nygaard Jørgen Schunck Mogens Storm Poul Kristensen Henry J. Henriksen Anders Olsen Louise Hansen Niels Panduro Marie Jørgensen Steen Buch-Hansen Tanya Klausen Gert Henriksen Johnna Hass Niels Juul Christensen, Ringe Svend Erik Johansen, Svendborg Lise-Lotte Kimaro Lydia Damm Inger Eghøj Jensen Grethe Jonna Poulsen Valentin Poulsen Karen Jacobsen Ove K. Rasmussen Svend Erik Johansen Keld Bjørkmann P. A. P. Jacobsen Birthe Kortegaard Leif Jensen Else Jakobsen Niels Juul Christensen Thilde Guldberg Jette Jørgensen Christian Flindt Nielsen Mathie Jessen Ann Charlotte Solberg Steen Gundertofte Finn Nielsen Ursula Bolo Bent Gudmann-Larsen Ane Davidsen 25

13 Gudme Gudme Ærøskøbing Asta Fjord Karin Katé Hansen Berna Johansen JYLLAND Formand for regionsrådet for Jylland: Næstformand for regionsrådet for Jylland Kolding Kolding Erritsø Vejle Vejle Lunderskov Lunderskov Børkop Børkop Egtved Egtved Vojens BSB Vojens BSB Varde BSB Varde BSB Ølgod Ølgod Give Esbjerg Esbjerg Løgumkloster Løgumkloster Fanø Boligselskab Aabybro Aabybro Gedved Gedved Juelsminde Boligselskab BSB Juelsminde Boligselskab BSB Tørring-Uldum BSB Nørre-Snede Nørre-Snede Andelsboligforeningen for Tørring & Omegn Svend Mogensen, Vejle Kirsten Jensen, Juelsminde Poul Thagaard Erik Andersen Vakant Christian Kier Svend Mogensen Bent K. Thomsen Bjarne Andersen Else Just Herluf Andersen Jens Bennedsen Aksel Degn Børge Rasmussen Jes Bram Leif Toft Jørgen Jensen Marie Andersen Klara Haahr Bente Jepsen Lisbeth Pallesen Gunnar Sønderborg Karin Dinsen Else Qwist Dorte Lund Anni Thomsen Mette Holme Grethe Wurtzs Pedersen Kirstine Andersen Kirsten Jensen Inge Nielsen Margit Borg Lerager Magi Kvistgaard Jensen Thora Saugmann Andersen Susanne Andersen Vangsgade i Ølgod 26

14 Administrativt personale Oplysninger pr. 31. oktober 2003 Hovedkontor/Region Sjælland Adelgade 7, 6. sal Postboks København K Tlf.: Fax: Ledelsen: Adm. direktør Jørn Ravn Administrationschef Niels Bonne Rasmussen Regnskabschef Michael Steensen Byggechef Karsten Pedersen Regionschef Lene Kjærgaard Regionschef Ove Weng IT Hasse Brusgaard Sekretariatsat Carina Ross Margu Gundersen Jane Mertz Kai Lauritsen Rikke Thomsen Regnskabsafdelingen safdelingen / boghol- deri Michael Steensen Anja Bøgeskov Anja Lindahl Petersen Belinda From Gotfredsen Dan Cosmus Gert Hansen Henrik Frederiksen Janne Høier Jensen Jette Wiinblad Nielsen Lena Stoklund Pedersen Mette Jess Michael Pedersen Byggeafdelingen Karsten Pedersen Gitte Hansen Jane Pedersen Randi Strand Jens-Henrik Hansen Region Sjælland Niels Bonne Rasmussen Henrik Hjelmsø Helen Rubæk Jane Mertz Lokalkontor Vordingborg Strandgade Vordingborg Tlf.: Fax: Kurt Jensen Dorthe Cramer Region Fyn Mølmarksvej 155 Postboks Svendborg Tlf.: Fax: Ove Weng Henning Larsen Nils Norman Christensen Ivan Vangsgaard Lise Jørgensen Susanne Rønning Larsen Charlotte Jacobsen Merete Bisbo Region Jylland, øst Pakhustorvet Kolding Tlf.: Fax: Lene Kjærgaard Poul Ørum Poulsen Poul Christiansen Niels Jørn Lyhne Ketty Ørnskov Conny Skriver Lykke Elva Jensen Region Jylland, vest Jernbanegade Varde Tlf.: Fax: Ole Jensen Allan lan Jacobsen Gitte Sønderup Ella Aamand Lokalkontor Aabybro Kattedamsvej 4, st. th Aabybro Tlf Fax: Ejler Christensen 27

15 Kommuner med boligorganisationer, der administreres af BSB

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner

Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner DOMEA ÅRSBERETNING 2005 DOMEAÅrsberetning2005 Domea - Storkøbenhavn - Borgergade 6, 1300 København K. - Telefon 76 64 64 64 - Fax 76 64 65 51 - email kobenhavn@domea.dk 06/00 Ballerup Boligselskabet Frugthaven

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf.

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf. Kontaktpersoner Social- og sundhedsassistentuddannelsen Revideret d.13.04.2015 jeha Navn Postadresse / telefonnr. Mailadresse Kommune / sygehus / psykiatri/ skole Lisbeth Guldborg Knudsen Fredensbo centret

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Boligselskabet BSB Svendborg Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i Hjerteparkens fælleshus, Svendborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 4 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 20. september 2007 Forældrepasning i Mammutten Fredag den 28. september kl. 13.00 begynder et 1. hjælpskursus, som Klaus Jørgensen, Freja og Thors far, har arrangeret

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2014 for jagtforeninger på Fyn www.holdturneringfyn.dk Odense-Midtfyn 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager ung. Østrup 1 Hindevad/Hårslev Strandager 1 Mester-rækken Udebane År

Læs mere

Boligorganisation. Anders Lisvad Anders W. Frederiksen anja meleschko. Annesophie Hansen. Slagelse Boligselskab. Astrid Biering Fonsbøl.

Boligorganisation. Anders Lisvad Anders W. Frederiksen anja meleschko. Annesophie Hansen. Slagelse Boligselskab. Astrid Biering Fonsbøl. Navn Boligorganisation Allan Kirch Pedersen AllanWerge Anders Lisvad Anders W. Frederiksen anja meleschko Annemette Lehmann Bøgh Annesophie Hansen Arne Juul Astrid Biering Fonsbøl Bent Bøllingtoft Bent

Læs mere

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Navn AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Adresse Estrupsgade 12 Søvej 8600 Silkeborg

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere