Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)"

Transkript

1 Beløb i kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

2 Beløb i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Udgifter Udgifter Udgifter Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER 0006 C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

3 forslag overslag overslag overslag Økonomiudvalg U Økonomiudvalg I Ejendomme og administrationsbygninger U Ejendomme og administrationsbygninger I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Udskiftning af kommunens låsesystemer RÅD U Energi og klimaformål RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Jordforsyning U Jordforsyning I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Faste ejendomme U Faste ejendomme I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Beboelse BEV U Beboelse BEV I Erhvervsejendomme BEV U Erhvervsejendomme BEV I Andre faste ejendomme BEV U Andre faste ejendomme BEV I Byfornyelse BEV U Byfornyelse BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Administrationsbygninger BEV U Politisk organisation U Politisk organisation I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Politisk organisation U Politisk organisation I Fælles formål BEV U Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U Kommissioner, råd og nævn BEV U Kommissioner, råd og nævn BEV I Valg m.v. BEV U Valg m.v. BEV I

4 forslag overslag overslag overslag Administrativ organisation U Administrativ organisation I Transport og infrastruktur I Fælles funktioner I Parkering BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV U Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV I Seniorjob til personer over 55 år BEV U Seniorjob til personer over 55 år BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Beskæftigelsesordninger BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Administrationsbygninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV I Fælles IT og telefoni BEV U Jobcentre BEV U Naturbeskyttelse BEV U Miljøbeskyttelse BEV U Byggesagsbehandling BEV U Voksen, ældre og handicapområdet BEV U Det specialiserede børneområde BEV U Det specialiserede børneområde BEV I Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U Lønpuljer m.v. U Lønpuljer m.v. I Løn og barselspuljer BEV U Tjenestemandspension BEV U Tjenestemandspension BEV I Særlige formål U Særlige formål I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U Faste ejendomme I

5 forslag overslag overslag overslag 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U Driftssikring af boligbyggeri BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Fællesudgifter og administration m.v U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U Erhvervsservice og iværksætteri BEV U Teknik og Miljøudvalg U Teknik og Miljøudvalg I Renovation U Renovation I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Miljøbeskyttelse m.v. U Bærbare batterier BEV U Forsyningsvirksomheder m.v. U Forsyningsvirksomheder m.v. I Affaldshåndtering U Affaldshåndtering I Generel administration BEV U Generel administration BEV I Ordninger for dagrenovation restaffald BEV U Ordninger for dagrenovation restaffald BEV I Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I Ordninger for glas, papir og pap BEV U Ordninger for glas, papir og pap BEV I Ordninger for farligt affald BEV U Ordninger for farligt affald BEV I Genbrugsstationer BEV U Genbrugsstationer BEV I Øvrige ordninger og anlæg BEV U Øvrige ordninger og anlæg BEV I Materielgården og veje U Materielgården og veje I Anlæg U Anlæg I Anlæg Teknisk Forvaltning U Anlæg Teknisk Forvaltning I

6 forslag overslag overslag overslag 29 Salg af biler RÅD I Separering af regnvandssystem etape 1 RÅD I Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD U Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD I Salg af biler RÅD I Salg af biler RÅD I Salg af biler RÅD I Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Fælles funktioner U Fælles funktioner I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Arbejder for fremmed regning BEV U Arbejder for fremmed regning BEV I Driftsbygninger og pladser BEV U Driftsbygninger og pladser BEV I Parkering BEV U Parkering BEV I Kommunale veje U Kommunale veje I Vejvedligeholdelse m.v. BEV U Vejvedligeholdelse m.v. BEV I Belægninger m.v. BEV U Belægninger m.v. BEV I Vintertjeneste BEV U Standardforbedringer af færdselsarealer BEV U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Natur og miljøområdet U Natur og miljøområdet I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Miljøbeskyttelse m.v. U Miljøbeskyttelse m.v. I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Miljøtilsyn virksomheder BEV U Diverse udgifter og indtægter U Diverse udgifter og indtægter I Skadedyrsbekæmpelse BEV U

7 forslag overslag overslag overslag 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV I Bygge og Ejendomsudvalg U Bygge og Ejendomsudvalget U Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Beredskabskommission U Beredskabskommission I Redningsberedskabet U Redningsberedskabet I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Udskiftning af Autosprøjte M2 RÅD U Tester til røgdykkerapparater RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Redningsberedskab U Redningsberedskab I Redningsberedskab BEV U Redningsberedskab BEV I Børne og Skoleudvalg U Børne og Skoleudvalg I Almindelig undervisning U Almindelig undervisning I Anlæg U Anlæg Børne og Kulturforvaltningen Skoler Skoler Skoler Skoler 23 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 25 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 26 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 44 Ekstraordinære ejendomsudgifter, U RÅD U RÅD U RÅD U RÅD U Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Folkeskoler BEV I Specialundervisning og rådgivning U

8 forslag overslag overslag overslag Specialundervisning og rådgivning I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Folkeskoler BEV I Syge og hjemmeundervisning BEV U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U Skolefritidsordninger BEV U Specialundervisning i regionale tilbud BEV U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Serviceydelser til skoleområdet U Serviceydelser til skoleområdet I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U BEV I Befordring af elever i grundskolen BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I SFO U SFO I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Skolefritidsordninger BEV U Skolefritidsordninger BEV I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U BEV I Øvrig undervisning og faglig uddannelse U

9 forslag overslag overslag overslag Øvrig undervisning og faglig uddannelse I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskoler BEV U Bidrag til statslige og private skoler BEV U Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelser I Produktionsskoler BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Ungdomsskolevirksomhed BEV U Ungdomsskolevirksomhed BEV I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I Daginstitutioner og klubber U Daginstitutioner og klubber I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Dagtilbud til børn og unge U Dagtilbud til børn og unge I Fælles formål BEV U

10 forslag overslag overslag overslag 10 Fælles formål BEV I Dagpleje BEV U Dagpleje BEV I Vuggestuer BEV U Vuggestuer BEV I Børnehaver BEV U Børnehaver BEV I Integrerede daginstitutioner BEV U Integrerede daginstitutioner BEV I Fritidshjem BEV U Fritidshjem BEV I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV I Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV I Særligt udsatte børn og unge U Særligt udsatte børn og unge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U BEV I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Børnehandicap U

11 forslag overslag overslag overslag Børnehandicap I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Dagtilbud til børn og unge U Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Tilbud til ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U BEV I BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Kultur og Fritidsudvalget U Kultur og Fritidsudvalget I Rekreative områder U Rekreative områder I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Fritidsområder U Fritidsområder I Grønne områder og naturpladser BEV U Grønne områder og naturpladser BEV I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Ny Skøjtehal RÅD U Ny svømmehal RÅD U

12 forslag overslag overslag overslag 46 Vandrensning, Korsvejsbadet RÅD U Anlæg Børne og Kulturforvaltningen U Ny kunstgræsbane RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Stadion og idrætsanlæg BEV U Stadion og idrætsanlæg BEV I Havne U Havne I Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Havne U Havne I Lystbådehavne m.v. BEV U Lystbådehavne m.v. BEV I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Folkebiblioteker BEV U Folkebiblioteker BEV I Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Biografer BEV U Biografer BEV I Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Kultur U Kultur I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Museer BEV U Museer BEV I Teatre BEV U

13 forslag overslag overslag overslag 62 Teatre BEV I Musikarrangementer BEV U Musikarrangementer BEV I Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Fritidsaktiviteter U Fritidsaktiviteter I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Folkeoplysende voksenundervisning BEV U Folkeoplysende voksenundervisning BEV I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U Lokaletilskud BEV U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV I Sundheds og Omsorgsudvalg U Sundheds og Omsorgsudvalg I Voksenhandicap U Voksenhandicap I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U BEV I

14 forslag overslag overslag overslag 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BEV U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV I Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U BEV I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) BEV U Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Voksen, ældre og handicapområdet BEV U Plejehjem, daghjem m.v. U Plejehjem, daghjem m.v. I Anlæg U Anlæg Arbejdsmarkeds og Sundhedsforv U Plejehjemsrenovering RÅD U Renovering af fællesfaciliteter PL Irlandsvej RÅD U Køkkenomlægning RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Ældreboliger BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I Plejehjem og beskyttede boliger BEV U Plejehjem og beskyttede boliger BEV I Hjemmehjælp og primærsygepleje U Hjemmehjælp og primærsygepleje I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I

15 forslag overslag overslag overslag 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U Sociale formål og omsorgsarbejde U Sociale formål og omsorgsarbejde I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Hjælpemidler U Hjælpemidler I Transport og infrastruktur U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U BEV I Sundhedsordninger og genoptræning U Sundhedsordninger og genoptræning I Sundhedsområdet U Sundhedsområdet I Sundhedsudgifter m.v. U Sundhedsudgifter m.v. I Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV U BEV U BEV I Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut BEV U Kommunal tandpleje BEV U Kommunal tandpleje BEV I Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U Kommunal sundhedstjeneste BEV U

16 forslag overslag overslag overslag 90 Andre sundhedsudgifter BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 BEV U BEV U Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg U Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg I Arbejdsmarked U Arbejdsmarked I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Faste ejendomme U Beboelse BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV U BEV I Repatriering BEV U Repatriering BEV I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Kontant og uddannelseshjælp BEV U Kontant og uddannelseshjælp BEV I Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere BEV U BEV I Dagpenge til forsikrede ledige BEV U Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar BEV U BEV I Revalidering U Revalidering I Revalidering BEV U

17 forslag overslag overslag overslag 80 Revalidering BEV I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV U Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV I Ressourceforløb BEV U Ressourceforløb BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U BEV I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Beskæftigelsesordninger BEV I Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Sygedagpenge U Sygedagpenge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sygedagpenge BEV U Sygedagpenge BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Jobcentre BEV U Førtidspension og boligstøtte U Førtidspension og boligstøtte I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Førtidspensioner og personlige tillæg U Førtidspensioner og personlige tillæg I Personlige tillæg m.v. BEV U Personlige tillæg m.v. BEV I Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering BEV U

18 forslag overslag overslag overslag 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV I BEV U BEV I BEV U BEV I Kontante ydelser U Boligydelse til pensionister kommunal medfinansie BEV U Boligsikring kommunal medfinansiering BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Øvrige sociale formål BEV U Finansielle konti U Finansielle konti I Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 U Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. I Renter af likvide aktiver U Renter af likvide aktiver I Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV I Realkreditobligationer BEV U Realkreditobligationer BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Tilgodehavender i betalingskontrol BEV I Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 BEV U Renter af langfristede tilgodehavender I Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I Vandforsyning BEV I Andre forsyningsvirksomheder BEV U Andre forsyningsvirksomheder BEV I Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U Renter af langfristet gæld U Kommunekreditforeningen BEV U

19 forslag overslag overslag overslag 62 Tilskud og udligning U Tilskud og udligning I Udligning og generelle tilskud BEV I Udligning og tilskud vedrørende udlændinge BEV I Kommunale bidrag til regionerne BEV U Særlige tilskud BEV U Særlige tilskud BEV I Refusion af købsmoms U Refusion af købsmoms BEV U Skatter I Kommunal indkomstskat BEV I Selskabsskat BEV I Grundskyld BEV I Anden skat på fast ejendom BEV I Balanceforskydninger HKT 8 U Balanceforskydninger HKT 8 I Balanceforskydninger U Balanceforskydninger I Forskydninger i likvide aktiver U Kontante beholdninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Refusionstilgodehavender BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr U Tilgodehavender i betalingskontrol BEV U Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnsk BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve BEV U Udlån til beboerindskud BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV U Udlæg vedrørende forsynings virksomheder I Spildevandsanlæg med betalings vedtægt BEV I Vandforsyning BEV I Forskydninger i kortfristet gæld til staten U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Anden gæld BEV U Anden gæld BEV I Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I Mellemregningskonto BEV I Forskydninger i langfristet gæld U Kommunekreditforeningen BEV U

20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger A. faste ejd. Amager Landevej Andre faste ejendomme Øvrigt personale Udvendig og indvendig vedligehold Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Art 9 Interne arter A. faste ejd. Amager Landevej Andre faste ejendomme Øvrigt personale Udvendig og indvendig vedligehold Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Art 9 Interne arter A. faste ejd. Gemmas Alle Andre faste ejendomme

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

BEVILLINGSREGLER. Bevillingsregler i Lemvig Kommune

BEVILLINGSREGLER. Bevillingsregler i Lemvig Kommune Bevillingsregler i Lemvig Kommune 1.1 Budgetprocedure I forbindelse med dannelsen af den nye politiske og administrative organisation er der etableret et nyt økonomisk styringssystem med højere grad af

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING Grafik 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere