Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)"

Transkript

1 Beløb i kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

2 Beløb i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Udgifter Udgifter Udgifter Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER 0006 C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

3 forslag overslag overslag overslag Økonomiudvalg U Økonomiudvalg I Ejendomme og administrationsbygninger U Ejendomme og administrationsbygninger I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Udskiftning af kommunens låsesystemer RÅD U Energi og klimaformål RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Jordforsyning U Jordforsyning I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Faste ejendomme U Faste ejendomme I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Beboelse BEV U Beboelse BEV I Erhvervsejendomme BEV U Erhvervsejendomme BEV I Andre faste ejendomme BEV U Andre faste ejendomme BEV I Byfornyelse BEV U Byfornyelse BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Administrationsbygninger BEV U Politisk organisation U Politisk organisation I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Politisk organisation U Politisk organisation I Fælles formål BEV U Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U Kommissioner, råd og nævn BEV U Kommissioner, råd og nævn BEV I Valg m.v. BEV U Valg m.v. BEV I

4 forslag overslag overslag overslag Administrativ organisation U Administrativ organisation I Transport og infrastruktur I Fælles funktioner I Parkering BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV U Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV I Seniorjob til personer over 55 år BEV U Seniorjob til personer over 55 år BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Beskæftigelsesordninger BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Administrationsbygninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV I Fælles IT og telefoni BEV U Jobcentre BEV U Naturbeskyttelse BEV U Miljøbeskyttelse BEV U Byggesagsbehandling BEV U Voksen, ældre og handicapområdet BEV U Det specialiserede børneområde BEV U Det specialiserede børneområde BEV I Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U Lønpuljer m.v. U Lønpuljer m.v. I Løn og barselspuljer BEV U Tjenestemandspension BEV U Tjenestemandspension BEV I Særlige formål U Særlige formål I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U Faste ejendomme I

5 forslag overslag overslag overslag 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U Driftssikring af boligbyggeri BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Fællesudgifter og administration m.v U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U Erhvervsservice og iværksætteri BEV U Teknik og Miljøudvalg U Teknik og Miljøudvalg I Renovation U Renovation I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Miljøbeskyttelse m.v. U Bærbare batterier BEV U Forsyningsvirksomheder m.v. U Forsyningsvirksomheder m.v. I Affaldshåndtering U Affaldshåndtering I Generel administration BEV U Generel administration BEV I Ordninger for dagrenovation restaffald BEV U Ordninger for dagrenovation restaffald BEV I Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I Ordninger for glas, papir og pap BEV U Ordninger for glas, papir og pap BEV I Ordninger for farligt affald BEV U Ordninger for farligt affald BEV I Genbrugsstationer BEV U Genbrugsstationer BEV I Øvrige ordninger og anlæg BEV U Øvrige ordninger og anlæg BEV I Materielgården og veje U Materielgården og veje I Anlæg U Anlæg I Anlæg Teknisk Forvaltning U Anlæg Teknisk Forvaltning I

6 forslag overslag overslag overslag 29 Salg af biler RÅD I Separering af regnvandssystem etape 1 RÅD I Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD U Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD I Salg af biler RÅD I Salg af biler RÅD I Salg af biler RÅD I Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Fælles funktioner U Fælles funktioner I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Arbejder for fremmed regning BEV U Arbejder for fremmed regning BEV I Driftsbygninger og pladser BEV U Driftsbygninger og pladser BEV I Parkering BEV U Parkering BEV I Kommunale veje U Kommunale veje I Vejvedligeholdelse m.v. BEV U Vejvedligeholdelse m.v. BEV I Belægninger m.v. BEV U Belægninger m.v. BEV I Vintertjeneste BEV U Standardforbedringer af færdselsarealer BEV U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Natur og miljøområdet U Natur og miljøområdet I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Miljøbeskyttelse m.v. U Miljøbeskyttelse m.v. I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Miljøtilsyn virksomheder BEV U Diverse udgifter og indtægter U Diverse udgifter og indtægter I Skadedyrsbekæmpelse BEV U

7 forslag overslag overslag overslag 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV I Bygge og Ejendomsudvalg U Bygge og Ejendomsudvalget U Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Beredskabskommission U Beredskabskommission I Redningsberedskabet U Redningsberedskabet I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Udskiftning af Autosprøjte M2 RÅD U Tester til røgdykkerapparater RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Redningsberedskab U Redningsberedskab I Redningsberedskab BEV U Redningsberedskab BEV I Børne og Skoleudvalg U Børne og Skoleudvalg I Almindelig undervisning U Almindelig undervisning I Anlæg U Anlæg Børne og Kulturforvaltningen Skoler Skoler Skoler Skoler 23 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 25 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 26 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 44 Ekstraordinære ejendomsudgifter, U RÅD U RÅD U RÅD U RÅD U Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Folkeskoler BEV I Specialundervisning og rådgivning U

8 forslag overslag overslag overslag Specialundervisning og rådgivning I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Folkeskoler BEV I Syge og hjemmeundervisning BEV U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U Skolefritidsordninger BEV U Specialundervisning i regionale tilbud BEV U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Serviceydelser til skoleområdet U Serviceydelser til skoleområdet I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U BEV I Befordring af elever i grundskolen BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I SFO U SFO I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Skolefritidsordninger BEV U Skolefritidsordninger BEV I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U BEV I Øvrig undervisning og faglig uddannelse U

9 forslag overslag overslag overslag Øvrig undervisning og faglig uddannelse I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskoler BEV U Bidrag til statslige og private skoler BEV U Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelser I Produktionsskoler BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Ungdomsskolevirksomhed BEV U Ungdomsskolevirksomhed BEV I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I Daginstitutioner og klubber U Daginstitutioner og klubber I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Dagtilbud til børn og unge U Dagtilbud til børn og unge I Fælles formål BEV U

10 forslag overslag overslag overslag 10 Fælles formål BEV I Dagpleje BEV U Dagpleje BEV I Vuggestuer BEV U Vuggestuer BEV I Børnehaver BEV U Børnehaver BEV I Integrerede daginstitutioner BEV U Integrerede daginstitutioner BEV I Fritidshjem BEV U Fritidshjem BEV I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV I Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV I Særligt udsatte børn og unge U Særligt udsatte børn og unge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U BEV I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Børnehandicap U

11 forslag overslag overslag overslag Børnehandicap I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Dagtilbud til børn og unge U Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Tilbud til ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U BEV I BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Kultur og Fritidsudvalget U Kultur og Fritidsudvalget I Rekreative områder U Rekreative områder I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Fritidsområder U Fritidsområder I Grønne områder og naturpladser BEV U Grønne områder og naturpladser BEV I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Ny Skøjtehal RÅD U Ny svømmehal RÅD U

12 forslag overslag overslag overslag 46 Vandrensning, Korsvejsbadet RÅD U Anlæg Børne og Kulturforvaltningen U Ny kunstgræsbane RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Stadion og idrætsanlæg BEV U Stadion og idrætsanlæg BEV I Havne U Havne I Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Havne U Havne I Lystbådehavne m.v. BEV U Lystbådehavne m.v. BEV I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Folkebiblioteker BEV U Folkebiblioteker BEV I Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Biografer BEV U Biografer BEV I Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Kultur U Kultur I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Museer BEV U Museer BEV I Teatre BEV U

13 forslag overslag overslag overslag 62 Teatre BEV I Musikarrangementer BEV U Musikarrangementer BEV I Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Fritidsaktiviteter U Fritidsaktiviteter I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Folkeoplysende voksenundervisning BEV U Folkeoplysende voksenundervisning BEV I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U Lokaletilskud BEV U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV I Sundheds og Omsorgsudvalg U Sundheds og Omsorgsudvalg I Voksenhandicap U Voksenhandicap I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U BEV I

14 forslag overslag overslag overslag 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BEV U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV I Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U BEV I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) BEV U Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Voksen, ældre og handicapområdet BEV U Plejehjem, daghjem m.v. U Plejehjem, daghjem m.v. I Anlæg U Anlæg Arbejdsmarkeds og Sundhedsforv U Plejehjemsrenovering RÅD U Renovering af fællesfaciliteter PL Irlandsvej RÅD U Køkkenomlægning RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Ældreboliger BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I Plejehjem og beskyttede boliger BEV U Plejehjem og beskyttede boliger BEV I Hjemmehjælp og primærsygepleje U Hjemmehjælp og primærsygepleje I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I

15 forslag overslag overslag overslag 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U Sociale formål og omsorgsarbejde U Sociale formål og omsorgsarbejde I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Hjælpemidler U Hjælpemidler I Transport og infrastruktur U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U BEV I Sundhedsordninger og genoptræning U Sundhedsordninger og genoptræning I Sundhedsområdet U Sundhedsområdet I Sundhedsudgifter m.v. U Sundhedsudgifter m.v. I Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV U BEV U BEV I Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut BEV U Kommunal tandpleje BEV U Kommunal tandpleje BEV I Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U Kommunal sundhedstjeneste BEV U

16 forslag overslag overslag overslag 90 Andre sundhedsudgifter BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 BEV U BEV U Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg U Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg I Arbejdsmarked U Arbejdsmarked I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Faste ejendomme U Beboelse BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV U BEV I Repatriering BEV U Repatriering BEV I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Kontant og uddannelseshjælp BEV U Kontant og uddannelseshjælp BEV I Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere BEV U BEV I Dagpenge til forsikrede ledige BEV U Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar BEV U BEV I Revalidering U Revalidering I Revalidering BEV U

17 forslag overslag overslag overslag 80 Revalidering BEV I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV U Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV I Ressourceforløb BEV U Ressourceforløb BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U BEV I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Beskæftigelsesordninger BEV I Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Sygedagpenge U Sygedagpenge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sygedagpenge BEV U Sygedagpenge BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Jobcentre BEV U Førtidspension og boligstøtte U Førtidspension og boligstøtte I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Førtidspensioner og personlige tillæg U Førtidspensioner og personlige tillæg I Personlige tillæg m.v. BEV U Personlige tillæg m.v. BEV I Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering BEV U

18 forslag overslag overslag overslag 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV I BEV U BEV I BEV U BEV I Kontante ydelser U Boligydelse til pensionister kommunal medfinansie BEV U Boligsikring kommunal medfinansiering BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Øvrige sociale formål BEV U Finansielle konti U Finansielle konti I Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 U Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. I Renter af likvide aktiver U Renter af likvide aktiver I Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV I Realkreditobligationer BEV U Realkreditobligationer BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Tilgodehavender i betalingskontrol BEV I Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 BEV U Renter af langfristede tilgodehavender I Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I Vandforsyning BEV I Andre forsyningsvirksomheder BEV U Andre forsyningsvirksomheder BEV I Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U Renter af langfristet gæld U Kommunekreditforeningen BEV U

19 forslag overslag overslag overslag 62 Tilskud og udligning U Tilskud og udligning I Udligning og generelle tilskud BEV I Udligning og tilskud vedrørende udlændinge BEV I Kommunale bidrag til regionerne BEV U Særlige tilskud BEV U Særlige tilskud BEV I Refusion af købsmoms U Refusion af købsmoms BEV U Skatter I Kommunal indkomstskat BEV I Selskabsskat BEV I Grundskyld BEV I Anden skat på fast ejendom BEV I Balanceforskydninger HKT 8 U Balanceforskydninger HKT 8 I Balanceforskydninger U Balanceforskydninger I Forskydninger i likvide aktiver U Kontante beholdninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Refusionstilgodehavender BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr U Tilgodehavender i betalingskontrol BEV U Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnsk BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve BEV U Udlån til beboerindskud BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV U Udlæg vedrørende forsynings virksomheder I Spildevandsanlæg med betalings vedtægt BEV I Vandforsyning BEV I Forskydninger i kortfristet gæld til staten U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Anden gæld BEV U Anden gæld BEV I Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I Mellemregningskonto BEV I Forskydninger i langfristet gæld U Kommunekreditforeningen BEV U

20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger A. faste ejd. Amager Landevej Andre faste ejendomme Øvrigt personale Udvendig og indvendig vedligehold Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Art 9 Interne arter A. faste ejd. Amager Landevej Andre faste ejendomme Øvrigt personale Udvendig og indvendig vedligehold Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Art 9 Interne arter A. faste ejd. Gemmas Alle Andre faste ejendomme

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195 Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 31 Bemærkninger... 43 Økonomiudvalget... 45 Socialudvalget...

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere