Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)"

Transkript

1 Beløb i kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

2 Beløb i kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Udgifter Udgifter Udgifter Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER 0006 C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

3 forslag overslag overslag overslag Økonomiudvalg U Økonomiudvalg I Ejendomme og administrationsbygninger U Ejendomme og administrationsbygninger I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Udskiftning af kommunens låsesystemer RÅD U Energi og klimaformål RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Jordforsyning U Jordforsyning I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Faste ejendomme U Faste ejendomme I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Beboelse BEV U Beboelse BEV I Erhvervsejendomme BEV U Erhvervsejendomme BEV I Andre faste ejendomme BEV U Andre faste ejendomme BEV I Byfornyelse BEV U Byfornyelse BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Administrationsbygninger BEV U Politisk organisation U Politisk organisation I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Politisk organisation U Politisk organisation I Fælles formål BEV U Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U Kommissioner, råd og nævn BEV U Kommissioner, råd og nævn BEV I Valg m.v. BEV U Valg m.v. BEV I

4 forslag overslag overslag overslag Administrativ organisation U Administrativ organisation I Transport og infrastruktur I Fælles funktioner I Parkering BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV U Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV I Seniorjob til personer over 55 år BEV U Seniorjob til personer over 55 år BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Beskæftigelsesordninger BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Fællesudgifter og administration m.v I Administrativ organisation U Administrativ organisation I Administrationsbygninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV U Sekretariat og forvaltninger BEV I Fælles IT og telefoni BEV U Jobcentre BEV U Naturbeskyttelse BEV U Miljøbeskyttelse BEV U Byggesagsbehandling BEV U Voksen, ældre og handicapområdet BEV U Det specialiserede børneområde BEV U Det specialiserede børneområde BEV I Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U Lønpuljer m.v. U Lønpuljer m.v. I Løn og barselspuljer BEV U Tjenestemandspension BEV U Tjenestemandspension BEV I Særlige formål U Særlige formål I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U Faste ejendomme I

5 forslag overslag overslag overslag 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U Driftssikring af boligbyggeri BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Fællesudgifter og administration m.v U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U Erhvervsservice og iværksætteri BEV U Teknik og Miljøudvalg U Teknik og Miljøudvalg I Renovation U Renovation I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Miljøbeskyttelse m.v. U Bærbare batterier BEV U Forsyningsvirksomheder m.v. U Forsyningsvirksomheder m.v. I Affaldshåndtering U Affaldshåndtering I Generel administration BEV U Generel administration BEV I Ordninger for dagrenovation restaffald BEV U Ordninger for dagrenovation restaffald BEV I Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I Ordninger for glas, papir og pap BEV U Ordninger for glas, papir og pap BEV I Ordninger for farligt affald BEV U Ordninger for farligt affald BEV I Genbrugsstationer BEV U Genbrugsstationer BEV I Øvrige ordninger og anlæg BEV U Øvrige ordninger og anlæg BEV I Materielgården og veje U Materielgården og veje I Anlæg U Anlæg I Anlæg Teknisk Forvaltning U Anlæg Teknisk Forvaltning I

6 forslag overslag overslag overslag 29 Salg af biler RÅD I Separering af regnvandssystem etape 1 RÅD I Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD U Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD I Salg af biler RÅD I Salg af biler RÅD I Salg af biler RÅD I Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Fælles funktioner U Fælles funktioner I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Arbejder for fremmed regning BEV U Arbejder for fremmed regning BEV I Driftsbygninger og pladser BEV U Driftsbygninger og pladser BEV I Parkering BEV U Parkering BEV I Kommunale veje U Kommunale veje I Vejvedligeholdelse m.v. BEV U Vejvedligeholdelse m.v. BEV I Belægninger m.v. BEV U Belægninger m.v. BEV I Vintertjeneste BEV U Standardforbedringer af færdselsarealer BEV U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Natur og miljøområdet U Natur og miljøområdet I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Miljøbeskyttelse m.v. U Miljøbeskyttelse m.v. I Fælles formål BEV U Fælles formål BEV I Miljøtilsyn virksomheder BEV U Diverse udgifter og indtægter U Diverse udgifter og indtægter I Skadedyrsbekæmpelse BEV U

7 forslag overslag overslag overslag 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV I Bygge og Ejendomsudvalg U Bygge og Ejendomsudvalget U Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U Beredskabskommission U Beredskabskommission I Redningsberedskabet U Redningsberedskabet I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Udskiftning af Autosprøjte M2 RÅD U Tester til røgdykkerapparater RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Redningsberedskab U Redningsberedskab I Redningsberedskab BEV U Redningsberedskab BEV I Børne og Skoleudvalg U Børne og Skoleudvalg I Almindelig undervisning U Almindelig undervisning I Anlæg U Anlæg Børne og Kulturforvaltningen Skoler Skoler Skoler Skoler 23 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 25 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 26 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 44 Ekstraordinære ejendomsudgifter, U RÅD U RÅD U RÅD U RÅD U Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Folkeskoler BEV I Specialundervisning og rådgivning U

8 forslag overslag overslag overslag Specialundervisning og rådgivning I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Folkeskoler BEV I Syge og hjemmeundervisning BEV U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U Skolefritidsordninger BEV U Specialundervisning i regionale tilbud BEV U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Serviceydelser til skoleområdet U Serviceydelser til skoleområdet I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Folkeskoler BEV U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U BEV I Befordring af elever i grundskolen BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I SFO U SFO I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Skolefritidsordninger BEV U Skolefritidsordninger BEV I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U BEV I Øvrig undervisning og faglig uddannelse U

9 forslag overslag overslag overslag Øvrig undervisning og faglig uddannelse I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Folkeskoler BEV U Bidrag til statslige og private skoler BEV U Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelser I Produktionsskoler BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Ungdomsskolevirksomhed BEV U Ungdomsskolevirksomhed BEV I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til børn og unge med særlige behov U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I Daginstitutioner og klubber U Daginstitutioner og klubber I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Dagtilbud til børn og unge U Dagtilbud til børn og unge I Fælles formål BEV U

10 forslag overslag overslag overslag 10 Fælles formål BEV I Dagpleje BEV U Dagpleje BEV I Vuggestuer BEV U Vuggestuer BEV I Børnehaver BEV U Børnehaver BEV I Integrerede daginstitutioner BEV U Integrerede daginstitutioner BEV I Fritidshjem BEV U Fritidshjem BEV I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV I Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV I Særligt udsatte børn og unge U Særligt udsatte børn og unge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U BEV I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Børnehandicap U

11 forslag overslag overslag overslag Børnehandicap I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Dagtilbud til børn og unge U Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U Døgninstitutioner for børn og unge BEV U Tilbud til ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U BEV I BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Kultur og Fritidsudvalget U Kultur og Fritidsudvalget I Rekreative områder U Rekreative områder I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Fritidsområder U Fritidsområder I Grønne områder og naturpladser BEV U Grønne områder og naturpladser BEV I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Anlæg U Anlæg Teknisk Forvaltning U Ny Skøjtehal RÅD U Ny svømmehal RÅD U

12 forslag overslag overslag overslag 46 Vandrensning, Korsvejsbadet RÅD U Anlæg Børne og Kulturforvaltningen U Ny kunstgræsbane RÅD U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I Fritidsfaciliteter U Fritidsfaciliteter I Stadion og idrætsanlæg BEV U Stadion og idrætsanlæg BEV I Havne U Havne I Transport og infrastruktur U Transport og infrastruktur I Havne U Havne I Lystbådehavne m.v. BEV U Lystbådehavne m.v. BEV I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Folkebiblioteker BEV U Folkebiblioteker BEV I Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Biografer BEV U Biografer BEV I Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Kultur U Kultur I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeskolen m.m. U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Museer BEV U Museer BEV I Teatre BEV U

13 forslag overslag overslag overslag 62 Teatre BEV I Musikarrangementer BEV U Musikarrangementer BEV I Andre kulturelle opgaver BEV U Andre kulturelle opgaver BEV I Fritidsaktiviteter U Fritidsaktiviteter I Undervisning og kultur U Undervisning og kultur I Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I Folkeoplysende voksenundervisning BEV U Folkeoplysende voksenundervisning BEV I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U Lokaletilskud BEV U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV I Sundheds og Omsorgsudvalg U Sundheds og Omsorgsudvalg I Voksenhandicap U Voksenhandicap I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Central refusionsordning I fra den centrale refusionsordning BEV I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Rådgivning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Tilbud til voksne med særlige behov I Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U BEV I

14 forslag overslag overslag overslag 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BEV U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV I Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U BEV I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) BEV U Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) BEV U Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Voksen, ældre og handicapområdet BEV U Plejehjem, daghjem m.v. U Plejehjem, daghjem m.v. I Anlæg U Anlæg Arbejdsmarkeds og Sundhedsforv U Plejehjemsrenovering RÅD U Renovering af fællesfaciliteter PL Irlandsvej RÅD U Køkkenomlægning RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Ældreboliger BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I Plejehjem og beskyttede boliger BEV U Plejehjem og beskyttede boliger BEV I Hjemmehjælp og primærsygepleje U Hjemmehjælp og primærsygepleje I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I

15 forslag overslag overslag overslag 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U Sociale formål og omsorgsarbejde U Sociale formål og omsorgsarbejde I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Hjælpemidler U Hjælpemidler I Transport og infrastruktur U Kollektiv trafik U Busdrift BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til ældre og handicappede U Tilbud til ældre og handicappede I Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U BEV I Sundhedsordninger og genoptræning U Sundhedsordninger og genoptræning I Sundhedsområdet U Sundhedsområdet I Sundhedsudgifter m.v. U Sundhedsudgifter m.v. I Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV U BEV U BEV I Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut BEV U Kommunal tandpleje BEV U Kommunal tandpleje BEV I Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U Kommunal sundhedstjeneste BEV U

16 forslag overslag overslag overslag 90 Andre sundhedsudgifter BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U Tilbud til voksne med særlige behov U Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 BEV U BEV U Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg U Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg I Arbejdsmarked U Arbejdsmarked I Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U Faste ejendomme U Beboelse BEV U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Tilbud til udlændinge U Tilbud til udlændinge I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV U BEV I Repatriering BEV U Repatriering BEV I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sociale formål BEV U Sociale formål BEV I Kontant og uddannelseshjælp BEV U Kontant og uddannelseshjælp BEV I Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere BEV U BEV I Dagpenge til forsikrede ledige BEV U Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar BEV U BEV I Revalidering U Revalidering I Revalidering BEV U

17 forslag overslag overslag overslag 80 Revalidering BEV I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV U Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV I Ressourceforløb BEV U Ressourceforløb BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U BEV I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV I Beskæftigelsesordninger BEV U Beskæftigelsesordninger BEV I Øvrige sociale formål BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Sygedagpenge U Sygedagpenge I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Kontante ydelser U Kontante ydelser I Sygedagpenge BEV U Sygedagpenge BEV I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Arbejdsmarkedsforanstaltninger I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U BEV I Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Jobcentre BEV U Førtidspension og boligstøtte U Førtidspension og boligstøtte I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I Førtidspensioner og personlige tillæg U Førtidspensioner og personlige tillæg I Personlige tillæg m.v. BEV U Personlige tillæg m.v. BEV I Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering BEV U

18 forslag overslag overslag overslag 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV I BEV U BEV I BEV U BEV I Kontante ydelser U Boligydelse til pensionister kommunal medfinansie BEV U Boligsikring kommunal medfinansiering BEV U Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U Øvrige sociale formål BEV U Finansielle konti U Finansielle konti I Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 U Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. I Renter af likvide aktiver U Renter af likvide aktiver I Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV I Realkreditobligationer BEV U Realkreditobligationer BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Tilgodehavender i betalingskontrol BEV I Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 BEV U Renter af langfristede tilgodehavender I Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I Vandforsyning BEV I Andre forsyningsvirksomheder BEV U Andre forsyningsvirksomheder BEV I Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U Renter af langfristet gæld U Kommunekreditforeningen BEV U

19 forslag overslag overslag overslag 62 Tilskud og udligning U Tilskud og udligning I Udligning og generelle tilskud BEV I Udligning og tilskud vedrørende udlændinge BEV I Kommunale bidrag til regionerne BEV U Særlige tilskud BEV U Særlige tilskud BEV I Refusion af købsmoms U Refusion af købsmoms BEV U Skatter I Kommunal indkomstskat BEV I Selskabsskat BEV I Grundskyld BEV I Anden skat på fast ejendom BEV I Balanceforskydninger HKT 8 U Balanceforskydninger HKT 8 I Balanceforskydninger U Balanceforskydninger I Forskydninger i likvide aktiver U Kontante beholdninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Refusionstilgodehavender BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr U Tilgodehavender i betalingskontrol BEV U Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnsk BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve BEV U Udlån til beboerindskud BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV U Udlæg vedrørende forsynings virksomheder I Spildevandsanlæg med betalings vedtægt BEV I Vandforsyning BEV I Forskydninger i kortfristet gæld til staten U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Anden gæld BEV U Anden gæld BEV I Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I Mellemregningskonto BEV I Forskydninger i langfristet gæld U Kommunekreditforeningen BEV U

20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger A. faste ejd. Amager Landevej Andre faste ejendomme Øvrigt personale Udvendig og indvendig vedligehold Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Art 9 Interne arter A. faste ejd. Amager Landevej Andre faste ejendomme Øvrigt personale Udvendig og indvendig vedligehold Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Art 9 Interne arter A. faste ejd. Gemmas Alle Andre faste ejendomme

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere