HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15"

Transkript

1 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt i Ballerup centrum, tæt på S-tog, busser og indkøbsfaciliteter. Bebyggelsen er opført i 2 etager mod henholdsvis Bydammen og Centrumgaden. Adgang til lejlighederne finder sted fra Ahornsvej og Bydammen. Vi har adgang til 6 p-pladser uden tidsbegrænsning på p-pladsen bag ved Danske Bank og endvidere forefindes fem offentlige p-pladser uden tidsbegrænsning langs hækken ind mod græsplænen / haveanlægget. Hos Ballerup kommune kan købes parkeringskort til den store p-plads. De tolv stuelejligheder i bebyggelsen er velegnede som ældreboliger, idet den omkring liggende stenbelægning er udført så trapper undgås. I bebyggelsens kælder er der selskabslokale med tilhørende køkken, vaskeri, cykelrum samt et kælderrum til hvert lejemål. Adgang til disse rum sker ad trappe fra gårdområde. Alle lejligheder på første sal har adgang til repos, som samtidig kan benyttes som altan. Disse lejligheder har alle skråvægge mod Bydammen / Centrumgaden. Lejlighederne blev færdiggjort i slutning af 1984 og indflytning fandt sted fra 1. januar I 2011 blev der opført et cykelskur og et storaffaldsområde mod syd samt nyt gårdanlæg med nye fliser og rækværk ved stuelejligheder. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD! En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man er fælles om mange ting i det daglige og derfor er det naturligt at opstille regler for visse forhold i dagligdagen, for derigennem at medvirke til at skabe et godt klima blandt bebyggelsens beboere. Vi beder dig huske, at disse regler ikke er fastsat for at gøre dagligdagen besværlig for beboerne, men tværtimod for at beskytte både dem og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

2 Reglerne er udarbejdet med baggrund i at skabe ro og orden for beboerne samt holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne for afdelingen så lave som muligt. Vi beder alle være opmærksomme på, at alle reparationer og al vedligeholdelse kun kan betales af os som beboere gennem huslejen. Vi ønsker dig velkommen som ny beboer i Baldersbos afdeling 15, Ahornsvej. Afdelingsbestyrelsen HERMED GÆLDENDE HUSORDEN Affald Al tømning af køkkenaffald må kun finde sted i de dertil opstillede containere. Aviser, papir, ugeblade og flasker smides i Ballerup kommunes opstillede papir- og flaskecontainere (genbrugsordning). Møbler, tæpper, tv, radio, metalgenstande, store papstykker og lignende kan stilles i affaldsrummet (placeret i forlængelse af cykelskuret). Altankasser For stuelejlighederne må der opstilles planter på sålbænke ved vinduerne og altankasser må opsættes på plankeværk ind mod lejligheden. Plantekummer/kasser må placeres på flisearealet tilhørende lejligheden. For lejlighederne på første sal må der placeres plantekummer/kasser på reposerne. Der MÅ IKKE opsættes altankasser udvendigt på rækværk. Ansvar Overtrædelse af sundheds- eller politivedtægt er beboernes eget ansvar, og det kan ikke pålægges boligselskabet. Antenner Udvendige antenner/paraboler må ikke opsættes. Afløb For at undgå tilstopning af afløbsrør bad, toilet, køkkenvask bør man være varsom med og opmærksom på de ting, som skylles ud gennem toilet og vaske. Eventuelle utætheder skal straks meddeles varmemesteren eller boligselskabets kontor. Boremaskine, banke og lignende Brug af boremaskine samt andet larmende værktøj må finde sted i tidsrummene: Hverdage mellem kl. 08 og kl. 19 Lørdage mellem kl. 11 og kl. 16 Søn- og helligdage mellem kl. 11 og kl. 15 Det henstilles i øvrigt at beboerne UNDGÅR AL UNØDVENDIG STØJ. 2

3 Cykler Cykler må kun hensættes i de opstillede stativer eller i cykelskuret/-kælderen. Det samme gør sig gældende for knallerter. Barnevogne bør ligeledes hensættes i kælderen og under alle omstændigheder, så de ikke er til gene for beboernes adgangsforhold til lejlighederne. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på bebyggelsens område. Fællesarealer Ejendommens beplantede områder samt gangarealer, trapper og kældernedgang vedligeholdes og rengøres af varmemesteren. Har beboerne etableret egen beplantning, står de selv for renholdelsen. Husdyr Det er tilladt at holde mindre husdyr på følgende betingelser: Der må kun holdes ét husdyr pr. lejlighed og tilladelse skal indhentes hos afdelingsbestyrelsen. Ejeren skal sørge for at husdyret er lovpligtigt ansvarsforsikret. Ikke er til gene for bebyggelsens øvrige beboere. Ikke besørger på bebyggelsens område. Føres i snor indenfor bebyggelsens område. Bærer lovbefalet navneskilt, hundetegn/ øremærkning. I øvrigt behandles på forsvarlig vis, f.eks. gennem daglige lufteture. Det er IKKE tilladt at holde reptiler (krybdyr). Afdelingsbestyrelsen kan under hensyntagen til bebyggelsens øvrige beboere samt det samlede husdyrhold og dets sammensætning skriftligt dispensere fra kravet om kun ét husdyr pr. lejlighed. Såfremt disse regler ikke overholdes, og det er blevet påtalt skriftligt af afdelingsbestyrelsen, vil afdelingsbestyrelsen tage skridt til, at husdyret fjernes fra bebyggelsen. Dette vil ske med ejerens medvirken og for dennes regning. Kælderdøre og -vinduer For at hindre uvedkommendes indtrængen og deraf følgende risiko for tyveri, hærværk og brandstiftelse SKAL døre og vinduer i kælderafsnittet holdes lukket og aflåst, når man ikke er i området. Leg m.v. Leg i kælderområdet er ikke tilladt. Der må naturligvis ikke tegnes eller males på træ- eller murværk eller på anden måde ske beskadigelse af dette eller beplantningen i de grønne områder. Musik m.v. Benyttelse af radio, musikanlæg, TV og musikinstrumenter skal finde sted under fornøden hensyntagen til bebyggelsens øvrige beboere. 3

4 Rækværk Alle stuelejlighederne har i 2011 fået nyt rækværk, disse males i 2012 af firmaet Kølle, der har lavet det. Herefter bliver det malet/vedligeholdt af boligselskabet. Rækværk på trapper og rundt om reposerne bliver malet/vedligeholdt af boligselskabet. Selskabslokale I kælderen forefindes et mindre lokale med borde og stole samt tilhørende køkken, som beboerne kan leje. Lejeprisen for 1 døgn er for tiden 250 kr. Reservation af lokalet samt udlevering af nøgler sker hos varmemesteren. Al selskabelighed samt musik må foregå fra kl. 10 kl. 24. Af hensyn til bebyggelsens beboere må der ikke festes for åbentstående vinduer. TV antenneanlæg, internet og telefoni Alle lejligheder har stik til antenne, Internet og telefon, hvortil der kun må tilsluttes originale kabler og stik, idet uoriginale dele kan afstedkomme forstyrrelser i modtagelsen for andre beboere. Vi har via Dansk Kabel TV: Adgang til YouSee TV-betalingsprogrammer og kan vælge mellem grund-/mellem-/ og storpakke Internetadgang kan fås ved at vælge fællesanlægget Balbonet. Fastnet telefoni. Stuelejlighedernes eget fliseområde Stuelejlighederne står selv for renholdelse af flisearealet. De skrå indgange kan hver beboer forbedre hvis nødvendigt ved at kontakte Ballerup Kommunes Hjælpemiddelcentral. Snerydning sker kun ud for hoveddøre og på fællesarealerne. Eget fliseareal og udfor havedøre skal man selv ordne. Tørring af tøj / tæppebankning Dette må ikke foretages på rækværket på reposerne. Utætheder og lignende Utætheder, indslag af regn eller sne samt enhver konstateret beskadigelse af bebyggelsen bør hurtigst muligt anmeldes til varmemesteren eller Baldersbos kontor. Vaskeri Vaskeriet må benyttes daglig i tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 22. De sene vasketider bør undgås, da beboerne over vaskeriet tydeligt kan høre centrifugeringerne. Nøgle til reservationstavlen og vaskekort udleveres af varmemesteren. Reservation af vasketid foretages på reservationstavlen, der er opsat i vaskeriet. Vaskekortet køres igennem betalingsanlægget, man vælger de forskellige maskiner og betalingen trækkes over huslejen. Prisen for en vask er for tiden 7 kr., tørretumler og strygerulle koster 4 kr. for en periode, som er 15 minutter. Er vasketuren IKKE påbegyndt senest 1/2 time efter det reserverede tidspunkt, kan øvrige beboere frit benytte vasketuren. 4

5 Rygning i vaskeriet er ikke tilladt. DET ER STRENGT FORBUDT AT FARVE TØJ I VASKEMASKINERNE. Fejl og mangler skal hurtigst muligt meldes til varmemesteren eller Teknisk afd. i Baldersbo. Vinduesglas Der er IKKE TEGNET fælles glasforsikring i afdelingen. Beboerne må selv sørge for dette, alternativt selv betale for udskiftning, hvis uheldet er ude. VÆRN OM VOR BEBYGGELSE SKADER OG REPARATIONER BETALES KUN PÅ ÉN MÅDE VIA HUSLEJEN! Revideret og godkendt på årsmødet d. 6. september 2012 Afdelingsbestyrelsen 5

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 12, der omfatter Vangen, Vikingevej, Strubjerg og Arkildsdal. Vi

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere