KANDIDATUDDANNELSE I IT OG ORGANISATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATUDDANNELSE I IT OG ORGANISATIONER"

Transkript

1 Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2007

2 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Kandidatuddannelse i IT og Organisationer (IT and Organisations) Studienævnet for Informations- og Medievidenskab Ikrafttræden Ordningen træder i kraft den Normering 120 ECTS Udgave 2007 Uddannelsens formål Formålet med kandidatuddannelserne er at 1. udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet, 2. give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og 3. kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). Akademiske kompetencer og kvalifikationer Kvalifikationer Centralt i uddannelsen står informationsteknologiens rolle inden for tre hovedperspektiver: det historisk/samfundsvidenskabelige, det datalogiske og det kommunikative perspektiv samt den kontekst information og teknologi indgår i. Den studerende skal i løbet af kandidatuddannelsen opnå videregående kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for mindst to af følgende områder: Virksomhed, organisation og samfund, Kommunikation, formidling og læring, Design og programmering Kompetencer Den studerende skal gennem uddannelsen uddybe deres faglige kompetencer til et videregående niveau og tilegne sig et udvalg af følgende kompetencer: kunne analysere og vurdere informationsteknologiens muligheder og konsekvenser i et virksomheds-, samfunds- og hverdagsperspektiv, aktuelt såvel som historisk; 2

3 kunne tilrettelægge og deltage i gennemførelse af organisatoriske forandringsprocesser med anvendelse af IT, herunder ændringer af arbejdsgange mv. kunne kommunikere med såvel IT-medarbejdere som ikketekniske medarbejdere om anvendelse af IT i organisationen, herunder at være sparringspartner for ledelsen; kunne udvikle og analysere informationsteknologi ud fra og kommunikative principper; kunne deltage i udviklingen af nye IT-baserede produkter og reflektere over disse i forhold til en konkret brugssituation og organisation; kunne arbejde projektorienteret, herunder tilrettelægge et projektarbejde og vægte anvendelse af ressourcer; kunne udføre problemorienteret arbejde, dsv. kunne identificere, afgrænse og reflektere over en faglig problemstilling. kunne formidle en faglig problemstilling skriftligt og mundtligt Hjemmel Adgangskrav og forudsætninger Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteter, VTU se Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i IT og Organisationer er en bestået bacheloruddannelse. For linjen i Informationsvidenskab (A-linjen) gælder følgende: Adgangskravet er en bestået bacheloruddannelse med Informationsvidenskab som centralt fag eller en bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag og tilvalg i Informationsvidenskab IT og organisationer. For linjen i IT og organisationer (A-linjen) gælder følgende: Studerende med BA-grad i Informationsvidenskab eller andre tilsvarende uddannelser kan ikke optages. Ligeledes kan studerende ikke optages, hvis de har bestået suppleringsuddannelse i Informationsvidenskab eller tilsvarende. Studerende med BA-grad i Datalogi eller andre tilsvarende uddannelser kan ikke optages Denne uddannelse giver adgang til Overgangsregler Kandidatuddannelsen i IT og Organisationer giver adgang til Ph.D. uddannelsen Overgang sker ved individuel ansøgning til SN 3

4 Linje A: Informationsvidenskab 2. Uddannelsens struktur Modul Prøvetitel ECTS Seme ster Bedømm else Censur Informationsvi Specialiseringsfag: Virksomhed, sem. Gradueret Ekstern prøve denskabeligt Organisation og samfund med ekstern Specialiserings Enterprise, organization and censur fag society Specialising Information Studies Specialiseringsfag: Design og programmering Design and programming Specialiseringsfag: Kommunikation, formidling og læring Communication and learning sem. Gradueret Ekstern prøve med ekstern censur sem. Gradueret Ekstern prøve med ekstern censur Fagtype Konstitueren de Konstitueren de Konstitueren de Virksomhed, Organisation og samfund Enterprise, organization and society Virksomhed, Organisation og samfund 1 Enterprise, organization and society 1 Virksomhed, Organisation og samfund 2 Enterprise, organization and society sem sem. Gradueret Gradueret Intern prøve med intern censur Intern prøve med intern censur Konstitueren de Konstitueren de Virksomhed, Organisation og samfund 3 Enterprise, organization and society sem. Bestået/ikkebestået Intern prøve uden censur Konstitueren de Praktik 1/ Virksomhed, Organisation og samfund Internship 1/ Enterprise, organization and society sem. Bestået/- ikkebestået Intern prøve uden censur Konstituere nde Design og programmerin g Design and programming Design og programmering 1 Design and programming 1 Design og programmering 2 Design and programming 2 Design og programmering 3 Design and programming sem sem sem. Gradueret Gradueret Bestået/ikkebestået Intern prøve med intern censur Intern prøve med intern censur Intern prøve uden censur Konstitueren de Konstitueren de Konstitueren de Praktik 1/ Design og programmering Internship 1/ Design and programming sem. Bestået/- ikkebestået Intern prøve uden censur Konstituere nde 4

5 Kommunikation, formidling og læring Kommunikation, formidling og læring 1 Communication and learning sem. Gradueret Intern prøve med intern censur Konstitueren de Communication and learning Kommunikation, formidling og læring 2 Communication and learning sem. Gradueret Intern prøve med intern censur Konstitueren de Kommunikation, formidling og læring 3 Communication and learning sem. Bestået/ikkebestået Intern prøve uden censur Konstitueren de Valgfag/praktik Elective Courses/interns hip Speciale Master s thesis Praktik 1/ Kommunikation, formidling og læring Internship 1/ Communication and learning sem. Valgfag 1 / Elective Course sem. Valgfag 2/ Elective Course sem. Valgfag 3 / Elective Course sem. Valgfag 4 / Elective Course sem. Praktik 2 / Internship sem. Praktik 3 / Internship sem. Speciale Master s thesis Gradueret Gradueret Bestået/- ikkebestået Bestået/ikkebestået Bestået/ikkebestået Gradueret Gradueret Intern prøve uden censur Intern prøve med intern censur Intern prøve med intern censur Intern prøve uden censur Intern prøve uden censur Intern prøve med intern censur Intern prøve med intern censur sem. Gradueret Ekstern prøve med ekstern censur Konstituere nde Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Konstitueren de og obligatorisk 2.1. Faglige progressionsbestemmelser Den studerende vælger en af følgende specialiseringer: - Virksomhed, organisation og samfund (VOS) - Design og programmering (DOP) - Kommunikation, formidling og læring (KFL) For specialiseringen i Virksomhed, organisation og samfund er følgende gældende: - Disciplinen Specialiseringsfag: Virksomhed, Organisation og samfund er obligatorisk - Den studerende vælger minimum 20 ECTS inden for modulet Virksomhed, Organisation og samfund. Praktik 1 (10 ECTS) tæller ikke med. - Specialet skrives inden for et emne relateret til specialiseringen i virksomhed, organisation og samfund. For specialiseringen i Design og programmering er følgende gældende: - Disciplinen Specialiseringsfag: Design og programmering er obligatorisk 5

6 - Den studerende vælger minimum 20 ECTS inden for modulet Design og programmering. Praktik 1 (10 ECTS) tæller ikke med. - Specialet skrives inden for et emne relateret til specialiseringen i Design og programmering For specialiseringen i Kommunikation, formidling og læring er følgende gældende: - Disciplinen Specialiseringsfag: Kommunikation, formidling og læring er obligatorisk - Den studerende vælger minimum 20 ECTS inden for modulet Virksomhed, Organisation og samfund. Praktik 1 (10 ECTS) tæller ikke med. - Specialet skrives inden for et emne relateret til specialiseringen i Kommunikation, formidling og læring Generelle progressionsbestemmelser - Der kan aflægges maksimum 30 ECTS point inden for modulet valgfag/praktik. - Den studerende kan kun komme i praktik en gang i løbet af kandidatuddannelsen (Praktik 1, Praktik 2, Praktik 3). - Den studerende kan ikke indlevere specialet til bedømmelse, før samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen er bestået. - De øvrige prøver kan aflægges i fri rækkefølge og vælges frit mellem fag udbudt på Informationsvidenskab inden for modulerne Virksomhed, organisation og samfund Design og programmering Kommunikation, formidling og læring Modulbeskrivelse Modulets titel Mål (kvalifikationer og kompetencer) Informationsvidenskabeligt specialiseringsfag Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Indsigt i specialiseringsfagets område og dets centrale problematikker Indsigt i relevante metoder indenfor specialiseringsfagets område En bred teoretisk og analytisk færdighed i forhold til specialiseringsfagets område Færdighed i analyse af cases indenfor specialiseringsfagets område Kunne udføre teoretisk baseret analyse indenfor specialiseringsfagets område Kunne reflektere over forskellige teoriers og tilganges forcer, svagheder og anvendelighed indenfor specialiseringsfagets område Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Kunne redegøre for forskellige teorier og tilganges muligheder og begrænsninger. Kunne anvende viden indenfor specialiseringsfaget i forhold til teknologi, aktører, handlinger, organisationer og samfund Kunne anvende metoder, tilgange og teori i analytiske eller konstruktionsmæssige processer 6

7 Modulets discipliner Specialiseringsfag: Virksomhed, Organisation og Samfund Specialiseringsfag: Design og Programmering Specialiseringsfag: Kommunikation, Formidling og Læring Modulets titel Mål (kvalifikationer og kompetencer) Virksomhed, Organisation og Samfund Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Omfattende indsigt i et felt indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund og dets centrale problematikker Indsigt i relevante metoder og tilgange Indsigt i relevant teori Dybtgående teoretisk indsigt og færdighed i analyse indenfor feltet Kunne udføre teoretisk baseret analyse indenfor feltet Kunne reflektere over forskellige teoriers og tilganges forcer, svagheder og anvendelighed indenfor feltet Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Kunne vurdere forskellige teorier og tilganges muligheder og begrænsninger. Kunne anvende viden indenfor feltet i forhold til teknologi, aktører, handling, organisationer og samfund. Kunne anvende metoder, tilgange eller teori i analytiske eller konstruktionsmæssige processer i forhold til feltet Kunne relatere egen indsamlet empiri og erfaring til feltets problematikker og teorier Modulets discipliner Virksomhed, Organisation og samfund 1 Virksomhed, Organisation og samfund 2 Virksomhed, Organisation og samfund 3 Praktik 1/ Virksomhed, Organisation og samfund Modulets titel Mål (kvalifikationer og kompetencer) Design og Programmering Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Omfattende indsigt i et felt indenfor Design og Programmering og dets centrale problematikker Indsigt i relevante metoder og tilgange Indsigt i relevant teori Dybtgående teoretisk indsigt og færdighed i analyse indenfor feltet Kunne udføre teoretisk baseret analyse indenfor feltet 7

8 Kunne reflektere over forskellige teoriers og tilganges forcer, svagheder og anvendelighed indenfor feltet Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Kunne vurdere forskellige teorier og tilganges muligheder og begrænsninger. Kunne anvende viden indenfor feltet i forhold til teknologi, aktører, handling, organisationer og samfund. Kunne anvende metoder, tilgange eller teori i analytiske eller konstruktionsmæssige processer i forhold til feltet Kunne relatere egen indsamlet empiri og erfaring til feltets problematikker og teorier Modulets discipliner Design og Programmering 1 Design og Programmering 2 Design og Programmering 3 Praktik 1/ Design og Programmering Modulets titel Mål (kvalifikationer og kompetencer) Kommunikation, Formidling og Læring Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Omfattende indsigt i et felt indenfor Kommunikation, Formidling og Læring og dets centrale problematikker Indsigt i relevante metoder og tilgange Indsigt i relevant teori Dybtgående teoretisk indsigt og færdighed i analyse indenfor feltet Kunne udføre teoretisk baseret analyse indenfor feltet Kunne reflektere over forskellige teoriers og tilganges forcer, svagheder og anvendelighed indenfor feltet Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: Kunne vurdere forskellige teorier og tilganges muligheder og begrænsninger. Kunne anvende viden indenfor feltet i forhold til teknologi, aktører, handling, organisationer og samfund. Kunne anvende metoder, tilgange eller teori i analytiske eller konstruktionsmæssige processer i forhold til feltet Kunne relatere egen indsamlet empiri og erfaring til feltets problematikker og teorier Modulets discipliner Kommunikation, Formidling og Læring 1 Kommunikation, Formidling og Læring 2 Kommunikation, Formidling og Læring 3 Praktik 1/ Kommunikation, Formidling og Læring 8

9 Modulets titel Mål (kvalifikationer og kompetencer) Valgfag Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: - Kunne reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige problemstillinger og videreudvikle egen faglig profil med metoder, teorier og analyseredskaber fra andre fagområder. - Kunne inddrage forskellige vidensområder i løsningen af faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af og handlingsmuligheder i et givet genstandsområde. - Kunne belyse et emne fra flere forskellige faglige perspektiver og reflektere over perspektivernes betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. - Kunne indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og kompetenceprofiler og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden i relation til andre fagområder. For praktik disciplinerne gælder følgende: Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: - Anvendelse af faglige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng. - Indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer og hvad en virksomhed forventer af humanistiske kandidater. Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: - Kunne arbejde selvstændigt og praksisorienteret og anvende faglig viden, metoder og færdigheder i løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed. - Kunne argumentere for valg af teorier til belysning af opgaver i praksissammenhæng - Kunne videreudvikle og perspektivere de faglige kompetencer i arbejdet med konkrete, praktiske opgaver. - Kunne reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammenhæng. - Kunne argumentere for på hvilke måder de de faglige kompetencer kan bidrage i løsningen af konkrete opgaver for virksomheder. - Kunne bringe egen viden i spil med andres viden og de arbejdsmæssige vilkår i en virksomhed. - Kunne konkretisere og omsætte ideer til tiltag, der har en forretningsmæssig værdi. - Kunne bearbejde erfaringer ved inddragelse af relevant teori og derved udvikle sine kompetencer 9

10 Modulets discipliner: Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Valgfag 4 Praktik 2 Praktik 3 - Kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt indenfor begrænset tid og ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats. - Kunne samarbejde med personer med andre uddannelsesbaggrunde om opnåelse af projektmål. - Kunne samarbejde i større og mindre teams omkring projekter af kortere eller længere varighed. Modulets titel Mål (kvalifikationer og kompetencer) Speciale Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: - Være i stand til selvstændigt at lave en dybtgående analyse, vurdering og refleksion over et komplekst informationsvidenskabeligt emne normalt baseret i selvstændigt arbejde i form af empiriske undersøgelser eller design og produktion af et artefakt. - Have et indgående kendskab til den for emnet relevante litteratur, for efterfølgende i eget projekt at være i stand til at analysere og vurdere de centrale teorier, problemstillinger og debatter - Have indgående viden om og færdigheder i skriftlig kommunikation af et produkt af høj empirisk og teoretisk kompleksitet i en akademisk sammenhæng Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: - Være i stand til på højt fagligt niveau at anvende videnskabelig metode og teori i arbejdet med et specifikt, afgrænset informationsvidenskabeligt emne - Være i stand til kritisk at forholde sig til valg af metode og teoretisk grundlag - Være i stand til at arbejde projektorienteret, herunder at kunne tilrettelægge og udføre projektarbejdet under hensyntagen til tidsmæssige og andre ressourcer. Modulets discipliner Speciale 10

11 2.3. Uddannelsens enkelte prøver Disciplinens titel Undervisningsformer Specialiseringsfag: Virksomhed, Organisation og Samfund Målet med disciplinen er, at den studerende introduceres til og får indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 11

12 Disciplinens titel Undervisningsformer Specialiseringsfag: Design og Programmering Målet med disciplinen er, at den studerende introduceres til og får indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Design og Programmering. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-skala. Vægtning: 20 ECTS-points. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 12

13 Disciplinens titel Undervisningsformer Specialiseringsfag: Kommunikation, Formidling og Læring Målet med disciplinen er, at den studerende introduceres til og får indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Kommunikation, Formidling og Læring - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 13

14 Disciplinens titel Virksomhed, Organisation og Samfund 1 Undervisningsformer Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 14

15 Disciplinens titel Virksomhed, Organisation og Samfund 2 Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 15

16 Disciplinens titel Virksomhed, Organisation og Samfund 3 Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Omfang sider. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Omfang sider. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Varighed: 4 uger. 16

17 Disciplinens titel Undervisningsformer Praktik 1 / Virksomheds, Organisations og Samfund Målet med disciplinen er, at et kortere praktikforløb i en organisation indlejres i undervisningen på en måde, som er relevant for de tematikker og problemfelter, der er centrale indenfor feltet Virksomheds, Organisations og Samfund. Den studerende skal reflektere over sit praktikforløb og derved koble erfaringer herfra med disse tematikker og problemfelter. Den studerende får tilknyttet en vejleder, som normalt også vil optræde som eksaminator. - Kan reflektere over sit praktikforløb - Kan analysere den relaterede organisation og sin egen rolle ind i en informationsvidenskabelig sammenhæng. - Kan koble tematikker og problemfelter i Virksomhed, Organisation og Virksomhed til sit praktikforløb Praktikforløbet skal følge de retningslinier, som er udformet af Studienævnet. Eksamensbestemmelser Prøven er skriftlig og mundtlig: En synopsis, der lægger op til den efterfølgende mundtlige prøve. Omfang 3-5 sider. Prøveform: Skriftlig og mundtlig prøve. Varighed: 30 minutter Forberedelse: Der gives ingen tid til forberedelse. Disciplinens titel Design og Programmering 1 Undervisningsformer Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer 17

18 og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Prøven aflægges på Dansk Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. Disciplinens titel Design og Programmering 2 Undervisningsformer Prøven aflægges på Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Dansk 18

19 Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. Disciplinens titel Design og Programmering 3 Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således 19

20 at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. Disciplinens titel Undervisningsformer Praktik 1 / Design og Programmering Målet med disciplinen er, at et kortere praktikforløb i en organisation indlejres i undervisningen på en måde, som er relevant for de tematikker og problemfelter, der er centrale indenfor feltet Design og Programmering. Den studerende skal reflektere over sit praktikforløb og derved koble erfaringer herfra med disse tematikker og problemfelter. Den studerende får tilknyttet en vejleder, som normalt også vil optræde som eksaminator. - Kan reflektere over sit praktikforløb - Kan analysere den relaterede organisation og sin egen rolle ind i en informationsvidenskabelig sammenhæng. - Kan koble tematikker og problemfelter i Design og Programmering til sit praktikforløb Praktikforløbet skal følge de retningslinier, som er udformet af Studienævnet. Eksamensbestemmelser Prøven er skriftlig og mundtlig: En synopsis, der lægger op til den efterfølgende mundtlige prøve. Omfang 3-5 sider. Prøveform: Skriftlig og mundtlig prøve. 20

21 Varighed: 30 minutter Forberedelse: Der gives ingen tid til forberedelse. Disciplinens titel Kommunikation, Formidling og Læring 1 Undervisningsformer Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 21

22 Disciplinens titel Kommunikation, Formidling og Læring 2 Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 22

23 Disciplinens titel Kommunikation, Formidling og Læring 3 Undervisningsformer Målet med disciplinen er, at den studerende får videregående indblik i centrale teoridannelser og genstandsområder indenfor Virksomhed, Organisation og Samfund. - Har indblik i centrale dele af fagets genstandsområde, teoridannelser og metoder. - Kan anvende og formidle refleksioner over teorier og metoders anvendelse på genstandsområdet. Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. 23

24 Disciplinens titel Undervisningsformer Praktik 1 / Kommunikation, Formidling og Læring Målet med disciplinen er, at et kortere praktikforløb i en organisation indlejres i undervisningen på en måde, som er relevant for de tematikker og problemfelter, der er centrale indenfor feltet Kommunikation, Formidling og Læring. Den studerende skal reflektere over sit praktikforløb og derved koble erfaringer herfra med disse tematikker og problemfelter. Den studerende får tilknyttet en vejleder, som normalt også vil optræde som eksaminator. - Kan reflektere over sit praktikforløb - Kan analysere den relaterede organisation og sin egen rolle ind i en informationsvidenskabelig sammenhæng. - Kan koble tematikker og problemfelter i Kommunikation, Formidling og Læring til sit praktikforløb Praktikforløbet skal følge de retningslinier, som er udformet af Studienævnet. Eksamensbestemmelser Prøven er skriftlig og mundtlig: En synopsis, der lægger op til den efterfølgende mundtlige prøve. Omfang 3-5 sider. Prøveform: Skriftlig og mundtlig prøve. Varighed: 30 minutter Forberedelse: Der gives ingen tid til forberedelse. Disciplinens titel Valgfag 1 Disciplinen giver den studerende et kendskab til teoretisk, metodisk og/eller empirisk afgrænsede problemstillinger, samt giver den studerende indsigt i de for emnet relevante teorier, debatter og analytiske/metodiske tilgange. Samtidig giver disciplinen den studerende mulighed for at lave en tematisk, metodisk og/eller regional udvidelse i forhold til vedkommendes øvrige studieforløb. Kurset kan være udbudt af Informationsvidenskab eller meritoverført fra et andet fområde. 24

25 - Selvstændigt kan anvende valgfagets teorier og metoder på en foreliggende kompleks problemstilling. Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. Disciplinens titel Valgfag 2 Målet med disciplinen er, at den studerende frit supplerer sin informationsvidenskabelige faglighed med indsigt i valgfagets genstandsområder, teoridannelser og metoder. Disciplinen giver den studerende et kendskab til teoretisk, metodisk og/eller empirisk afgrænsede problemstillinger, samt giver den studerende indsigt i de for emnet relevante teorier, debatter og analytiske/metodiske tilgange. - Selvstændigt kan anvende valgfagets teorier og metoder på en foreliggende kompleks problemstilling. 25

26 Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. Disciplinens titel Valgfag 3 Målet med disciplinen er, at den studerende frit supplerer sin informationsvidenskabelige faglighed med indsigt i valgfagets genstandsområder, teoridannelser og metoder. Disciplinen giver den studerende et kendskab til teoretisk, metodisk og/eller empirisk afgrænsede problemstillinger, samt giver den studerende indsigt i de for emnet relevante teorier, debatter og analytiske/metodiske tilgange. - Selvstændigt kan anvende valgfagets teorier og metoder på en foreliggende kompleks problemstilling. 26

27 Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. Disciplinens titel Valgfag 4 Målet med disciplinen er, at den studerende frit supplerer sin informationsvidenskabelige faglighed med indsigt i valgfagets genstandsområder, teoridannelser og metoder. Disciplinen giver den studerende et kendskab til teoretisk, metodisk og/eller empirisk afgrænsede problemstillinger, samt giver den studerende indsigt i de for emnet relevante teorier, debatter og analytiske/metodiske tilgange. - Selvstændigt kan anvende valgfagets teorier og metoder på en foreliggende kompleks problemstilling. 27

28 Undervisningsformer Undervisningen vil være tilrettelagt som kombination af forelæsninger, oplæg fra studerende og underviser, gruppe- og projektarbejde, seminarer og workshops. Den konkrete kombination heraf vil variere fra kursus til kursus. Eksamensbestemmelser Prøven er en skriftlig opgave og kan aflægges på to måder: a) Hvis den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har fulgt undervisningen (75% tilstedevær) er prøven en fri skriftlig opgave. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Hvis den studerende har afleveret obligatoriske opgaver undervejs i undervisningsforløbet, eller der afleveres et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Fri skriftlig opgave. Omfang: sider. b) Uden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som bunden skriftlig opgave. Hvis den studerende afleverer et produkt som en del af besvarelsen kan der efter aftale med eksaminator gives sidetalsreduktion. Reduktionen kan dog højst udgøre 50 % af omfanget. Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Omfang: sider. Varighed: 4 uger. Disciplinens titel Praktik 1 Undervisningsformer Målet med disciplinen er, at et kortere praktikforløb i en organisation indlejres i undervisningen på en måde, der sikrer, at den studerende reflekterer over sit praktikforløb og dermed uddrager mest mulig læring deraf. Den studerende får tilknyttet en vejleder, som normalt også vil optræde som eksaminator. - Kan reflektere over sit praktikforløb - Kan analysere den relaterede organisation og sin egen rolle ind i en informationsvidenskabelig sammenhæng. Praktikforløbet skal følge de retningslinier, som er udformet af Studienævnet. Typisk vil praktikopholdet svare til 16 timers praktik om ugen i et halvt år. 28

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E November 2002 Senest revideret november 2002 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse Faglig supplering

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret september 2004 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ENGELSK

KANDIDATUDDANNELSE I ENGELSK Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2007 1 Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Ikrafttræden Normering Kandidatuddannelse i Engelsk Studienævnet

Læs mere

Revideret August 2009

Revideret August 2009 Revideret August 2009 OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2007 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E. September 1999

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E September 1999 Senest revideret august 2001 Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING - IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING - IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING - IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Eksamensformer på EBUSS

Eksamensformer på EBUSS Eksamensformer på EBUSS Godkendt af Studienævnet for E-business august 2007 Ikrafttræden: 1. september 2007 Dette dokument indeholder afklarende forhold vedrørende eksamensformer, der benyttes på EBUSS.

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 7. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for civilingeniøruddannelsen i teknisk it. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 [Bilag 17] Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

Kulturforståelse B valgfag, juni 2010

Kulturforståelse B valgfag, juni 2010 Bilag 25 Kulturforståelse B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kulturforståelse er et humanistisk fag, og faget har berøringsflader til den samfundsvidenskabelige faggruppe. Kulturforståelse

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Audio design

Kandidatuddannelsen i Audio design Studieordning for Kandidatuddannelsen i Audio design DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2007 Senest revideret september 2008 1 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Kandidatuddannelse i Audio

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED SYDDANSK UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 UDDANNELSENS MÅL OG STRUKTUR SIDE 2

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED SYDDANSK UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 UDDANNELSENS MÅL OG STRUKTUR SIDE 2 STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED SYDDANSK UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 UDDANNELSENS MÅL OG STRUKTUR SIDE 2 KAPITEL 2 UDDANNELSENS FAGLIGE SAMMENSÆTNING SIDE 5 KAPITEL

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning/M odulbeskrivelse Klinisk Vejlederuddannelse Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen har et samlet omfang på 9 ECTS point (1/6 årsværk).

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Historie og Områdestudier

Studienævnet ved Institut for Historie og Områdestudier 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Ikrafttræden Normering Kandidatuddannelse i Kinastudier (China studies) Studienævnet ved Institut for Historie og Områdestudier Ordningen træder i kraft den 01-09-2007

Læs mere

ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Februar 2003 Senest revideret september 2007 1 1. Rammebestemmelser Overskrift Titel Udarbejdet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N E S I S K. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N E S I S K. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N E S I S K September 1997 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi A hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi A hhx, marts 2014 [Bilag 16] 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Forsøgslæreplan for international økonomi A hhx, marts 2014 International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi B 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Historie B. 3. Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål Eleverne skal kunne:

Historie B. 3. Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål Eleverne skal kunne: Historie B 1. Fagets rolle Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag i såvel et globalt som et grønlandsk perspektiv. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Master i Idræt og Velfærd 2016

Master i Idræt og Velfærd 2016 Master i Idræt og Velfærd 2016 Informationsmøde på 28 April 2016 Program 17.00: Velkomst og generel information om uddannelsen v/ studieleder Lone Friis Thing 17.30: Indholdet i masteruddannelsens moduler

Læs mere

Udmøntning af den nye karakterskala Nye mål- og kompetencebeskrivelser

Udmøntning af den nye karakterskala Nye mål- og kompetencebeskrivelser Det Humanistiske Fakultet 15. januar 2007 Udmøntning af den nye karakterskala Nye mål- og kompetencebeskrivelser Indledning I forlængelse af temamøde den 14. november 2006 om den nye karakterskala samt

Læs mere

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk?

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt omkring eksaminer og prøver... 3 Generelt om skriftlige

Læs mere

Pædagogisk psykologisk intervention

Pædagogisk psykologisk intervention Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention på PD i Psykologi, bygger

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet til og

Læs mere

I<ondidotuddonnelsen i informotionsvidenskob

I<ondidotuddonnelsen i informotionsvidenskob Side 1 of 4 Nadja Lund Jeppesen HAR DEN 28. MAJ 201lf BESTAET I

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

2009-studieordning for den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet

2009-studieordning for den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet 2009-studieordning for den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet Vedtaget af Det Juridiske Studienævn ved Københavns Universitet den 2. maj 2005 Godkendt af Dekanen for Det Juridiske

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 5. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Faglig supplering i dansk

Faglig supplering i dansk studieordning 2002 Faglig supplering i dansk REVIDERET 2006 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF NORDISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser

Læs mere

Studieordning for uddannelse af praktikvejledere til Pædagoguddannelsen

Studieordning for uddannelse af praktikvejledere til Pædagoguddannelsen Studieordning for uddannelse af praktikvejledere til Pædagoguddannelsen Revideret 1.8.2009 Indhold 1. Indledning og bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Uddannelsens formål...2 3. Læringsmål...2 4. Studieområder...3

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I Filosofi

KANDIDATUDDANNELSE I Filosofi Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I Filosofi DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2007 1 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Ikrafttræden Normering Kandidatuddannelse i filosofi (Master

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur.

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. 1 Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. Aalborg Universitet gældende fra september 2008 med ændringer af 10. marts 2009 til ikrafttrædelse september 2009 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Pædagogfaglige teorier og begreber

Pædagogfaglige teorier og begreber Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk arbejde August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk arbejde, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S L A V I S K. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S L A V I S K. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S L A V I S K September 1997 Senest revideret maj 2007 Studieordning for suppleringsuddannelse i et af de slaviske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Danish Studies The 2008 Curriculum Revideret 2008 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret december 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieguide for speciale. (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje

Studieguide for speciale. (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje 1 Indhold Forudsætninger...3 Omfang...3 Tidsmæssig placering i spor...3 Formål...3 Kompetencer...3

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I NORDISK SPROG OG LITTERATUR

KANDIDATUDDANNELSE I NORDISK SPROG OG LITTERATUR Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2007 1 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Ikrafttræden Normering Kandidatuddannelse

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde

Pædagogisk udviklingsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogisk udviklingsarbejde Et fælles valgfrit PD-modul Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet fra de

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K I N E S I S K September 1996 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i kinesisk ved

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Juli 2007, administrativt ændret december 2007 og marts 2008 Indhold Masteruddannelse...side 3 Indledende

Læs mere

Kandidatuddannelse i Filosofi 2004-bekendtgørelse Det Humanistiske Fakultet Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i Filosofi 2004-bekendtgørelse Det Humanistiske Fakultet Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i Filosofi 2004-bekendtgørelse Det Humanistiske Fakultet Aarhus Universitet Kapitel 1: Formål 1. kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i henhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 14 Bachelorprojekt 04/2016 Modul 14 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 14 Bachelorprojekt... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold:... 4 2.3 Tema: Sygeplejeprofession

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Amerikanske Studier ODENSE SYDDANSK UNIVERSITET WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2007

Amerikanske Studier ODENSE SYDDANSK UNIVERSITET WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2007 STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK SYDDANSK UNIVERSITET Indledning Hvad vil det

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 2: skriftlig sprogfærdighed og oversættelse fra tysk Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i klinisk sygepleje (2010)

Studieordning for Masteruddannelse i klinisk sygepleje (2010) Studieordning for Masteruddannelse i klinisk sygepleje (200) Indhold. Studieordningens rammebestemmelser 2. Uddannelsens struktur 3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver 4. Studieordningens regelbestemmelser

Læs mere

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Over sigt Særlige forløb og skriftlige opgaver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Oversigt over særlige forløb og skriftlige opgaver mv. på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2012/13 STX AT forløb

Læs mere

Kollegial vejledning og supervision

Kollegial vejledning og supervision Vejledning for modulet Et modul fra PD i Vejledning og supervision August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Vejledning og supervision, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 (jf. studieordningen for uddannelsen professionsbachelor i sygepleje) Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Forskningsmetoderne

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S A N S K R I T. September 2000

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S A N S K R I T. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S A N S K R I T September 2000 Senest revideret september 2000 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab

Læs mere

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1år Studieordning STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr. 1204 af

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet tildeler hermed den humanistiske bachelorgrad A achelor af Arts på baggrund af Det humanistiske basisstudium og studier inden for fagene Dansk og Historie acheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS. Uddannelsen

Læs mere

Bilag 50. Forsøgslæreplan for samfundsfag B stx, marts 2014. 1. Identitet og formål

Bilag 50. Forsøgslæreplan for samfundsfag B stx, marts 2014. 1. Identitet og formål Bilag 50 1. Identitet og formål Forsøgslæreplan for samfundsfag B stx, marts 2014 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

UDKAST af 16. december 2014

UDKAST af 16. december 2014 UDKAST af 16. december 2014 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) I medfør af 27 i lov om medie- og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved Aarhus

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 med april 2014, september 2014 og november 2014 ændringer jf. 27 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Vejledning med medier og it

Vejledning med medier og it Vejledning for modulet Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på

Læs mere