BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING"

Transkript

1 BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING Danske Bank A/S. CVR-nr København Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening Danske Banks elektroniske bankløsning for foreninger til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Begreber Aftalehaver er den forening, der indgår aftalen om Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening. Bruger er den person, som aftalehaveren har givet fuldmagt til at bruge Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening. 1 Anvendelsesmuligheder Der kan kun være én bruger pr. aftale om Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening, så hvis aftalehaveren vil knytte en ny bruger til sin aftale, skal aftalen ændres. Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening indeholder i vidt omfang de samme funktioner som Danske Netbank Forening. Afhængigt af hvilken mobil enhed og hvilket system brugeren benytter, giver Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Forening blandt andet mulighed for at se aftalehavers konti og depoter og få oplysninger om gennemførte og fremtidige transaktioner overføre penge til aftalehavers eller andres konti i Danske Bank og andre pengeinstitutter i Danmark få oplysninger om aktie-, obligations- og valutakurser handle værdipapirer betale indbetalingskort Der er særlige beløbsgrænser for overførsler, værdipapirhandler og indbetalingskort. Beløbsgrænserne står i Danske Netbank Forening. 2 Tilslutning til og brug af Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Forening 2.1 Sikkerhedsløsning og anvendelse For at kunne bruge Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening skal aftalehaver have en aftale om Danske Netbank Forening, og adgang kræver en mobil enhed med internetadgang. Brugeren får Danske Mobilbank ved at installere Danske Banks apps til mobile enheder (benævnt henholdsvis Mobilbank eller Tabletbank). Brugeren anvende en sikkerhedsløsning, der består af følgende: 1. En servicekode. Brugerens servicekode består af 4 cifre og kan findes i Danske Netbank Forening. 2. Brugerens personlige NemID-nummer eller CPR-nummer. Brugerens NemID-nummer står under bruger-id i det velkomstbrev, som brugeren fik sammen med sit første nøglekort. 3. Brugerens personlige NemID-nøglekort (herefter benævnt nøglekort) eller brugerens personlige, elektroniske NemIDnøgleviser (herefter benævnt nøgleviser). For at logge på Danske Mobilbank skal brugeren anvende sin servicekode og sit NemID-nummer eller CPR-nummer. Side 1 af 8

2 Når brugeren er logget på Danske Mobilbank, skal brugeren anvende en nøgle fra sit nøglekort/sin nøgleviser for at godkende transaktioner. Transaktioner, der sker med brugerens sikkerhedsløsning, forpligter aftalehaver på samme måde som aftaler, indgået med aftalehavers fysiske underskrift. 2.2 Brugerens pligt til at beskytte sin sikkerhedsløsning - opbevaring af nøglekort/nøgleviser og servicekode Reglerne for nøglekort/nøgleviser, herunder opbevaring og brug af nøglekort/nøgleviser, står i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som brugeren tidligere har modtaget, og som kan ses på Generelt gælder, at brugerens servicekode, brugerens CPR-nummer/NemID-nummer og brugerens nøgler kun må anvendes af brugeren. Brugeren må ikke oplyse sin servicekode og/eller sine nøgler til andre, herunder medlemmer af sin husstand, ligesom brugeren heller ikke må skrive servicekoden ned og opbevare den sammen med sit nøglekort/sin nøgleviser eller skrive servicekoden på nøglekortet/nøgleviseren. Hvis brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til hans servicekode, skal brugeren straks kontakte os, se pkt om spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder. Hvis brugeren får kendskab til, at andre har fået kendskab til hans nøgler, skal brugeren straks kontakte os eller DanID, se pkt. 3.5 om spærring af nøglekort/nøgleviser i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur. Brugeren bør også sørge for at opbevare sin mobile enhed, så andre ikke kan få uhindret adgang til den. Hvis det er muligt, bør brugeren anvende en kode for at låse sin mobile enhed - det kan f.eks. være en tastaturlås med kodecifre. 3 Konti og depoter 3.1 Adgang til konti og depoter Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening giver brugeren adgang til at se og/eller disponere på alle aftalehavers nuværende og fremtidige konti og depoter, som brugeren har eller får fuldmagt til. Brugeren kan kun disponere på konti og depoter ud fra de regler, der gælder for den enkelte konto og det enkelte depot. Når brugeren skal foretage en kontooverførsel, bliver han bedt om at indtaste registreringsnummer og kontonummer på modtagerens konto og eventuel dato for overførslen - se i øvrigt hjælpefunktionerne i mobilbanken. Vi har ikke pligt til at gennemføre ordrer, der ikke er dækning for, eller som ikke kan gennemføres, fordi informationerne er mangelfulde. Vi har heller ikke pligt til at gennemføre ordrer, hvis aftalehaver eller bruger afgår ved døden, erklæres konkurs, Side 2 af 8

3 kommer under rekonstruktionsbehandling eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om gældssanering eller akkord, herunder beder banken eller anden kreditor om frivillig akkord. Under de respektive funktioner i systemet indtaster brugeren overførsel af beløb og ordrer om værdipapirhandel. Vi vil kun gennemføre ordrer, hvis de er afgivet i de korrekte funktioner i Danske Mobilbank. Når brugeren har indtastet en ordre i Danske Mobilbank, godkender brugeren betalingen/ordren med en nøgle fra sit nøglekort/nøgleviser. Ordren er herefter bindende. Tidspunktet for, hvornår brugeren har godkendt betalingen, er afsendelsestidspunktet for ordren. Når vi har modtaget ordren, får brugeren en bekræftelse på, at transaktionen er gennemført, forudsat at forbindelsen er opretholdt. 3.2 Tidsfrister, bogføringsdato og rentedato Der er forskellige tidsfrister for, hvornår vi skal have modtaget ordrer for at kunne gennemføre dem i rette tid. Tidsfrister, bogføringsdato og rentedatoer er de samme som i Danske Netbank Forening og kan ses i Danske Netbank Forening. 3.3 Køb og salg af værdipapirer For værdipapirhandel med Danske Bank gælder Betingelser for handel med værdipapirer. Med Danske Mobilbank kan brugeren indlægge ordrer om køb og salg af aftalehavers danske og udenlandske værdipapirer. I Danske Mobilbank kan ordrer om køb og salg udføres som en strakshandel, som en gennemsnitskursordre eller som en markedsordre med eller uden limit. Ved strakshandel og gennemsnitskursordre indgås handlerne med Danske Bank som sælger eller køber. Ved markedsordre med eller uden limit handler vi i vores eget navn, men for aftalehavers regning (kommission). Vi kan dog indtræde som part i en handel. Ifølge kommissionsloven er der i så fald tale om selvindtræde. Bruger kan afgive ordrer hele døgnet. Vi anser en strakshandel for indgået, når brugeren har accepteret kursen og sendt ordren til os via Danske Mobilbank. Brugeren har dog ikke de samme muligheder som i netbank, der er blandt andet ikke de samme hjælpetekster/advarsler. Når brugeren har afsendt en ordre til os ved at bruge en nøgle fra sit nøglekort, jf. pkt. 2, er den bindende. Når en værdipapirhandel er indgået, modtager brugeren en bekræftelse på sin mobile enhed, forudsat at forbindelsen er opretholdt. Hvis brugeren ikke modtager en bekræftelse, kan han kontakte os for at få oplyst, om ordren er gennemført. I Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening kan brugeren normalt strakshandle udvalgte danske, svenske, norske og finske Side 3 af 8

4 aktier og obligationer mandag til fredag mellem kl og Vi forsøger at gennemføre markedsordrer med eller uden limit mellem kl og afhængig af de enkelte markeders åbningstider. Når handlen er gennemført, sender vi en afregningsnota Execution only ingen rådgivning I Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening tilbyder vi ikke rådgivning, men alene ekspedition. For værdipapirer som f.eks. aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser/ucits funde gennemføres handlerne som execution only (udelukkende ordreudførelse). Det betyder, at vi ikke kontrollerer, om aftalehaver eller bruger har kendskab til og erfaring med den konkrete type af værdipapir og dermed ikke vurderer, om værdipapiret er en hensigtsmæssig investering for aftalehaver. Aftalehaver og bruger er derfor ikke beskyttet af de generelle regler om investorbeskyttelse i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 3.4 Beløbsgrænser Der er fastsat en grænse for, hvor stort et samlet beløb der kan gennemføres betalinger og overførsler for pr. døgn, og hvor stort et beløb der kan handles værdipapirer for pr. handel. Herudover er der en særlig beløbsgrænse for, hvor stort et samlet beløb pr. døgn der kan overføres til 3. mands konti, herunder for betalinger af indbetalingskort. De aktuelle beløbsgrænser kan ses i Danske Netbank Forening, ligesom de oplyses i vores afdelinger. 4 Adgang til flere Danske Mobilbank-aftaler Hvis brugeren er bruger på flere aftaler om Danske Mobilbank (f.eks. på Danske Mobilbankforbrugere, Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Erhverv eller Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Forening), kan han logge på og disponere på dem alle med sin personlige sikkerhedsløsning. Hver gang han logger på Danske Mobilbank, skal han vælge, hvilken aftale han ønsker adgang til. Brugeren har også mulighed for at vælge at komme direkte til en af sine aftaler, når han logger på. Når brugeren er inde på en aftale, kan han skifte til en anden uden at skulle logge på igen. Når brugeren benytter sin sikkerhedsløsning til at disponere på de andre mobilbankaftaler, som han har adgang til, sker det efter reglerne for disse aftaler, herunder reglerne for ansvar for tredjemandsmisbrug. Ansvarsreglerne kan dermed være forskellige, alt efter hvilken mobilbank-aftale brugeren disponerer på. 5 Kontrol af posteringer og bevægelser Når en transaktion er gennemført, står den i posteringsoversigten i Danske Mobilbank og i posteringsoversigten i Danske Netbank Forening. På posteringsoversigten i Danske Netbank Forening kan brugeren se alle transaktioner, der er udført i en periode på op til 13 måneder. Side 4 af 8

5 Hver måned kan brugeren se, hvor meget aftalehaver har betalt i gebyrer den seneste måned. Derudover modtager aftalehaver regelmæssigt konto- og depotudskrifter enten elektronisk i netbanken eller e-boks eller på papir. Brugeren bør ved saldoforespørgsel i både Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening og Danske Netbank Forening være opmærksom på, at der kan forekomme bevægelser, som ikke er endeligt registreret på kontoen eller depotet. Både aftalehaver og bruger har pligt til løbende at kontrollere posteringerne/bevægelserne på aftalehavers konti og depoter. Hvis de ved kontrollen opdager transaktioner, som de ikke mener at have foretaget, skal de snarest muligt kontakte os - vær dog opmærksom på tidsfristen, som står i pkt Tilbagekaldelse af betalinger/ordrer, som brugeren har godkendt Brugeren kan ikke tilbagekalde ordrer om kontooverførsler eller værdipapirhandler i Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening. Hvis der kan ske tilbagekaldelse af ordrer, skal tilbagekaldelse ske enten i Danske Netbank Forening eller ved at kontakte os. 7 Uautoriserede betalinger/ordrer Hvis aftalehaveren og brugeren mener, at der er gennemført en eller flere betalinger/ ordrer, som brugeren ikke har godkendt, skal vi kontaktes snarest muligt, efter at aftalehaver eller bruger er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Når vi vurderer, om vi er blevet kontaktet rettidigt, lægger vi vægt på aftalehavers og brugers pligt til at kontrollere posteringer/ bevægelser på aftalehavers konti og depoter, jf. pkt. 5. Under alle omstændigheder skal aftalehaver eller bruger kontakte os senest 13 måneder efter, beløbet er hævet på aftalehavers konto. 7.1 Behandling af indsigelser vedrørende uautoriserede betalinger Når aftalehaveren eller brugeren har kontaktet os, undersøger vi indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt nærmere, bliver beløbet normalt sat ind på aftalehavers konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, hæver vi igen beløbet på aftalehavers konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Danske Mobilbank, hæfter aftalehaver efter reglerne i pkt. 8 om Aftalehavers ansvar. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan vi kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på aftalehavers konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelle gebyrer for at finde notakopi frem, jf. prislisten. 8 Dit ansvar ved misbrug af Danske Mobilbank Aftalehaver skal dække tab op til kr. (selvrisiko), hvis brugerens sikkerhedsløsning er blevet misbrugt af en anden. Aftalehaver skal dække tab op til kr. (inkl. selvrisiko), hvis vi kan bevise, at brugerens sikkerhedsløsning har været brugt, og brugeren ikke har kontaktet os for at spærre Side 5 af 8

6 aftalen hurtigst muligt, efter han har opdaget, at hans nøgler er bortkommet, eller at en anden har fået kendskab til servicekode eller en eller flere af hans nøgler. Det samme gælder, hvis brugeren har oplyst sin servicekode og/eller en eller flere af sine nøgler til misbrugeren, men at betingelserne for at dække det fulde tab ikke er opfyldt, eller brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Aftalehaver skal dække det fulde tab, hvis brugerens sikkerhedsløsning har været brugt, og vi kan bevise, at brugeren har oplyst sin servicekode og/eller en eller flere af sine nøgler til misbrugeren, og brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Aftalehaver skal desuden dække det fulde tab, hvis brugeren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser til at beskytte sin sikkerhedsløsning, jf. pkt. 2.2, eller spærre aftalen, jf. pkt Aftalehaver er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, vi har fået besked om, at aftalen skal spærres. Læs mere om ansvarsreglerne i 62, 63 og 64 i Lov om betalingstjenester på Hvis brugerens sikkerhedsløsning benyttes i andre Danske Mobilbank aftaler, som brugeren har brugeradgang til, er det ansvarsreglerne i disse aftaler, der finder anvendelse, jf. pkt Bankens ansvar Reglerne om Danske Banks ansvar står i Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser. 10 Brug af oplysninger i Danske Mobilbank Kursoplysninger og andre serviceydelser i Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening er kun til brugers og aftalehavers brug. Der er ikke tilladt at give dem videre til andre mod eller uden vederlag, medmindre vi skriftligt har givet tilladelse til det. 11 Ændring af betingelserne og mulighederne i Danske Mobilbank Vi kan til enhver tid uden varsel ændre disse betingelser og mulighederne i Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Forening, hvis ændringerne er til fordel for aftalehaver. Hvis ændringerne er til ugunst for aftalehaver, kan vi ændre dem med to måneders varsel. Aftalehaver får besked om ændringer pr. brev eller ved elektronisk meddelelse f.eks. pr. e- mail eller som elektronisk besked i Danske Netbank Forening eller Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Forening. Ændrer vi betingelserne, skal aftalehaver, senest inden ændringerne træder i kraft, give os besked, hvis aftalehaver ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Hører vi ikke fra aftalehaver, betragter vi det som hans accept af ændringerne. Hvis aftalehaver meddeler, at han ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, anser vi Side 6 af 8

7 aftalen for at være ophørt på det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. 12 Opsigelse og ophævelse Aftalehaver kan til enhver tid uden varsel opsige aftalen om Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening enten skriftligt eller via Danske Netbank. Vi kan opsige aftalen med to måneders varsel. I tilfælde af misligholdelse har vi dog ret til at ophæve aftalen uden varsel. Ordrer og allerede indgåede aftaler inden tidspunktet for opsigelsen vil blive gennemført, jf. dog pkt Hvis aftalen om Danske Netbank Forening opsiges eller ophæves, vil aftalen om Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening også ophøre. 13 Omkostninger ved tilslutning til og brug af Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening En aktuel prisoversigt for at bruge Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening findes i Danske Netbank Forening. Gebyrer, der betales for at udføre en transaktion, hæves på samme konto, som transaktionen hæves på. Vi kan tage betaling for at hjælpe med at forsøge at tilbageføre beløb, som ved en fejl er overført til en forkert konto, fordi brugeren har oplyst en forkert identifikationskode. De omkostninger, der er forbundet med selve teleabonnementet og datatrafikken, kan brugeren få oplyst hos sin teleudbyder. 14 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. Når brugeren benytter Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Forening, registrerer vi kontonumrene, beløbet, datoen for transaktionen og en eventuel besked. Hvis Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening bruges til at overføre beløb, sender vi oplysning om beløbet og datoen for transaktionen samt en eventuel besked videre til beløbsmodtager. Det sker via beløbsmodtagers pengeinstitut og pengeinstituttets data- og afregningscenter. Oplysningerne opbevares hos beløbsmodtagerens pengeinstitut og Danske Bank. Oplysningerne bruges til pengeinstitutternes bogføring, kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne videregives i øvrigt kun, hvis lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav, der er opstået i forbindelse med brug af Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening. Oplysningerne opbevares i det år, de registreres og i de følgende fem år. Side 7 af 8

8 15 Brugers handel med værdipapirer Hvis aftalehaver ønsker, at brugeren skal handle med værdipapirer på aftalehavers vegne, bør aftalehaveren sikre, at brugeren kender de relevante dele af aftalehavers investeringsprofil. Aftalehaver og bruger skal også være opmærksomme på, at aftalehaver kan risikere tab ved investeringen. Vi anbefaler, at både aftalehaver og bruger læser Oplysninger om handel med værdipapirer, før brugeren handler værdipapirer. Her er der informationer om bl.a. investeringsprofil, typer af værdipapirhandler og valg af investeringer. Aftalehaveren og brugeren skal samtidig være opmærksomme på, at der er særlige regler om skat og intern viden ved værdipapirhandel. Det står der mere om i netbankens hjælpebilleder og i Oplysninger om handel med værdipapirer. 16 Nyt eksemplar af betingelserne Betingelserne findes på og fås på papir i vores afdelinger. 17 Kundesupport, åbningstider og spærring 17.1 Kundesupport Kundesupport besvarer spørgsmål om brug af Danske Mobilbank. Du kan ringe til Kundesupport på Telefonopkald til Kundesupport sker til normal telefontakst Åbningstider for Danske Mobilbank Danske Mobilbank er åben døgnet rundt, alle årets dage Spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder Aftalehaver og/eller bruger har pligt til straks at kontakte os, hvis de opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen om Danske Mobilbank. Aftalehaver og bruger kan spærre adgangen til aftalen om Danske Mobilbank ved at ringe til os på Der er åbent døgnet rundt. Herefter sender vi en bekræftelse på spærringen, hvor vi oplyser det tidspunkt, hvor vi modtog meddelelsen om spærringen. Herved spærres adgangen til aftalehavers Danske Netbank Forening samtidig. Brugeren kan også spærre for adgangen til aftalen om Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening ved at spærre sin servicekode. Vi forbeholder os ret til uden varsel at spærre for adgangen til aftalen om Danske Mobil- /Tabletbank til Netbank Forening, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen. Vi forbeholder os også ret til at lukke for adgangen til Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening uden varsel, hvis vi vurderer, at der er generelle udefrakommende sikkerhedsproblemer. Spærringen kan ophæves ved at ringe til Kundesupport på Side 8 af 8

Betingelser for Danske Mobilbank

Betingelser for Danske Mobilbank Betingelser for Danske Mobilbank Forbrugere Gælder fra den 10. juni 2016 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner. 1 Danske Mobilbanks

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

REGLER FOR E- DANKORT

REGLER FOR E- DANKORT REGLER FOR E- DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for edankort. For edankort gælder prislisten for dankort. 1 Regler for edankort Disse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København Nordea Finans Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Ringkjøbing Landbobank

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking - privat Sparekassen Sjælland-Fyns e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2016.06 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp - Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp - Privat (via Netbank) Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, info@andelskassen.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales Side 1 af 9 Dokumentnummer 2012-06-21-16.15.42.113280 Aftale om Netbank Kunden og Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege, post@moensbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatform bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatform Nordea

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. N O V E M B E R 2 0 0 9

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. N O V E M B E R 2 0 0 9 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. N O V E M B E R 2 0 0 9 Her kan du læse de regler, der gælder for debitorer i Betalingsservice. 1 Hvad er

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Læs om Gældende pr. 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til -konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan ogsa

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 Disse betingelser gælder for privat- og erhvervskunders brug af Basisbanks netbank. Betingelserne består af to sæt regler vedrørende logon:

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

1. Regler for Dankort

1. Regler for Dankort 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 3. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 3. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 3. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5. 5 Fuldmagt... 5. 6 Sikre internetbetalinger...

2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 3. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5. 5 Fuldmagt... 5. 6 Sikre internetbetalinger... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 5 7 Kontrol

Læs mere

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK Du kan bl.a. Få informationer om egne konti og depoter Overføre penge mellem egne konti og til andres konti Oprette faste

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2015-04-19-08.40.50.437123 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 7200 Grindsted, djs@djs.dk, har

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag

Læs mere

Generelle regler for Overførselsservice

Generelle regler for Overførselsservice Generelle regler for Overførselsservice Gældende fra 1. februar 2015 1. Hvad er Overførselsservice Overførselsservice er et produkt, hvor Nets på grundlag af overførselsdata modtaget fra beløbsafsender

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

ID-tyveri. Forsikringsbetingelser ID2016-01

ID-tyveri. Forsikringsbetingelser ID2016-01 ID-tyveri Forsikringsbetingelser ID2016-01 Gælder fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Gjensidige ID-tyveri hjælper med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri afsnit 1-10 Side 3 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Gældende fra 1. juli 2016 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og. og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og. og Nykredit Kuvertbetaling Læs om Gældende pr. 20. januar 2016 Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V merkur@merkur.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere