KATASTROFEN, VI GLEMTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATASTROFEN, VI GLEMTE"

Transkript

1 KATASTROFEN, VI GLEMTE Under sit besøg i Danmark blev Khalid Mahmood fra Labour Education Foundation også interviewet af Danwatch. Vi bringer interviewet her: Af: Søren Henriksen Selv ikke en katastrofebrand har fået købere til at stille krav eller den pakistanske regering til at rette op på farlige arbejdsforhold eller sikre rettigheder for pakistanske tekstilarbejdere. De har ingen interesse i det, siger Khalid Mahmood, der er leder af den pakistanske arbejderorganisation Labour Education Foundation, til Danwatch. INTERVIEW For tre år siden, i 2012, mistede 254 tekstilarbejdere livet, da fabrikken Ali Enterprises brændte i Pakistan. Verdens øjne rettede sig for en stund mod arbejdsforholdene i den pakistanske beklædningsindustri, som årligt eksporterer for mere end en kvart milliard kroner til Danmark. Men førte en af historiens dødeligste industri-katastrofer også til forbedringer for de pakistanske arbejdere? Ikke ifølge Khalid Mahmood, leder Labour Education Foundation, som uddanner pakistanske arbejdere i organisering. Danwatch har mødt ham til en snak om forholdene i den pakistanske tekstilindustri tre år efter branden.. Førte branden på Ali Enterprises til nogen positive forandringer i industrien, som det var tilfældet i Bangladesh Foto: Danwatch. efter Rana Plaza-ulykken i 2013? Der er en ubehagelig form for konkurrence om antallet af dræbte arbejdere for at få købernes eller det internationale samfunds opmærksomhed. Da Ali Enterprises skete, var det den største ulykke i verden, men inden for kort tid fulgte branden på Tazreen og sammenstyrtningen på Rana Plaza. I Bangladesh døde der flere end 1000, da Rana Plaza styrtede sammen, men hvis noget tilsvarende sker i et andet land og flere dør, så vil al opmærksomheden rette sig mod det. Det er ikke den rigtige måde at sikre ændringer i industrien, siger Khalid Mahmood og fortsætter: Og selv nu, lang tid efter Rana Plaza, ved vi, at forholdene stadig er slemme i Bangladesh, selvom der har været store investeringer i forbedringer, og selvom alle de internationale NGO er og fagforeninger er til stede. Der er stadig ikke fuld foreningsfrihed eller frie kollektive forhandlinger. Så du kan forestille dig at forholdene i Pakistan er endnu værre. Køberne har større interesser i Bangladesh og er mere villige til forandringer end i Pakistan. For deres hovedinteresse er at finde billig arbejdskraft, og den bangladeshiske arbejdskraft er stadig billigere. De har simpelthen en større profitinteresse i Bangladesh, og derfor kunne de blive enige med de globale fagforeninger og regeringen om at højne standarderne der. Som det er nu har hverken køberne eller regeringen i Pakistan nogen interesse i forandringer. Hvordan er situationen for de pakistanske arbejdere? Arbejdsstyrken (i Pakistan red.) er på cirka 60 millioner arbejdere. Forholdene for fagforeninger er svære, og kun sølle én procent er organiseret i fagforeninger, så du kan forestille dig arbejdernes rettigheder. Mange arbejdere er helt uden for dækningen af arbejdsmarkedslovgivningen, f.eks. landarbejderne i bomuldsmarkerne, hvor gældsslaveri er udbredt, og de kvindelige, hjemmebaserede arbejdere, der fungerer som underleverandører til fabrikkerne. Hvordan vil du beskrive vilkårene i tekstilsektoren i Pakistan? Tekstil- og beklædnings-sektoren er den største i Pakistan. Der er fagforeninger, men generelt er meget få arbejdere i industrien organiseret. Også her er der mange falske fagforeninger, som kun er etableret for at stille købere og auditører tilfredse. Som i resten af Pakistans industrier er der mange fupfagforeninger, og fabriksejerne fremviser ofte falske registreringer af fagforeninger til køberne. Netop fordi fagforeningerne er så svage, har arbejderne ingen styrke eller selvtillid til at stille sig frem og kæmpe for deres rettigheder. Og når arbejderne forsøger at etablere reelle uafhængige fagforeninger, bliver de ofte fyret fra deres jobs. Generelt er arbejderne meget bange, og de får sjældent mere end minimumsstandarder, hvad angår lønninger og rettigheder. Ser det bedre ud på de fabrikker, der producerer til udenlandske købere? Hvis du kigger på papirerne, så vil alt ofte være i fineste orden, men der findes ikke nogen kollektiv forhandling sted på de fleste fabrikker. Generelt bliver arbejderne kun betalt minimumslønnen, der

2 2 PAKISTAN Kvinde taler ved den første kongres i Fagforeningen for Hjemmebaserede Arbejdere i november Foto: Khalid Mahmood. ligger mellem og PKR (ca. 850 til 985 DKK, red.), siger Khalid Mahmood, der som fagforeningsmand ikke overraskende mener, at netop flere og stærkere fagforeninger er løsningen. Hvis der var reelle fagforeninger og reel kollektiv forhandling, ville arbejderne selvfølgelig få meget mere. Forholdene er ofte lidt bedre på de store fabrikker, men de store fabrikker benytter sig ofte af mindre fabrikker som underleverandører, hvor forholdene er meget værre. Hvilken betydning har inspektioner fra auditører, der tjekker arbejdernes sikkerhed og vilkår? Når der kommer audits, så rydder fabrikkerne som regel lidt op, så det ser lidt bedre ud. Fabrikken Ali Enterprises blev auditeret kort før den brød i brand i Den fik ingen alvorlige anmærkninger, og det viser tydeligt standarden af det private audit-system. Det fungerer ikke. Auditørerne taler altid med arbejderne foran deres chefer. Hvordan kan man så på nogen måde vurdere, hvad der foregår på fabrikken, og hvilke forhold arbejderne arbejder under? Alt vil se fint ud, hvis du bare kigger på fabrikkens papirer i stedet for at lytte til arbejderne og seriøst undersøge om kollektive forhandlinger og foreningsret respekteres. Auditørerne kigger kun på nogle få ting som minimumsstandarder ift. løn. Det er en forfærdelig situation for arbejderne. Som arbejderorganisation er vi ikke tilfredse med auditsystemet, der har karakter af en form for privatiseret inspektionssystem, der er i konflikt med den statslige regulering. Vi ønsker i stedet et regulært inspektionssystem, og et sådan system kan ikke være underordnet et privat inspektionssystem. Pakistans tekstil- og beklædningsindustri fik i 2014 toldfrihed under GSP+ -ordningen, hvilket også gav Pakistan en række forpligtelser i forhold til arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og miljø og lettere adgang til det europæiske marked. Hvad har det betydet? GSP+ status er en kæmpe fordel og har tiltrukket en del købere de seneste år, men regeringen får et problem, når den skal afrapportere til EU. Det eneste regeringen gør, er, at indsamle positiv information. Men der er mange uafhængige organisationer, der også arbejder i Pakistan, og de kan rapportere om problemer. Vi er ikke sikre på, at Pakistan vil være i stand til at fastholde GSP+. Vi har ikke set nogen eksempler på konkrete forbedringer. Der er ikke noget, som tyder på, at regeringen virkeligt er interesserede i at beskytte menneskerettighederne, arbejdstagerrettighederne eller miljøet. Det er kun små kosmetiske forbedringer, der finder sted. Som arbejderorganisation håber vi dog alvorligt, at GSP+ bibeholdes. Hvilke konsekvenser vil det få for de pakistanske arbejdere i tekstil- og beklædningsindustrien, hvis Pakistan mister sin GSP+ status? HVAD BETYDER GSP? Toldpræference, er det korte svar. Varer fra visse lande kan komme ind i EU til nedsat told, hvis de opfylder en række betingelser. Det formelle mål med toldpræferencen er at reducere fattigdom og fremme de eksporterende landes egen industri og udvikling. GSP+ er en særlig ansporende ordning, der giver en række ekstra fordele og toldfrihed for visse udviklingslande, der som Pakistan, har ratificeret og gennemført 27 internationale konventioner om arbejdstagerrettigheer, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse. Pakistan blev omfattet af GSP+ den 1. januar Kilde: SKAT Intersol Nr. 126 August 2015 Nyhedsbrev fra STS International Solidarity Borgediget 23, 1. DK-4000 Roskilde Tlf ISSN Postgirokonto : FI-konto: Hjemmeside: Intersol redigeres af bestyrelsen for STS. Ansvarshavende for dette nummer er: Vagn Rasmussen. Oplag for Nr. 126: 500 eksemplarer. Produktion: Eget Tryk. Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis forenings synspunkter. Redaktion afsluttet: 10. August 2015 Hvis Pakistan mister GSP+ vil mange arbejdere derfor miste deres job, hvilket vil betyde ekstra konkurrence på løn og arbejdsvilkår. Det vil absolut ikke være godt for Pakistans arbejdere. Så vi prøver ihærdigt at få regeringen til at forstå, at der er en reel risiko for, at Pakistan mister GSP+, og der er nødt til at være forbedringer, hvis det skal undgås. Vi har ingen interesse i at gå imod regeringen på en meget barsk måde. Vi vil meget hellere arbejde med regeringen, men desværre har regeringen på nuværende tidspunkt ikke taget væsentlige skridt. Hvis regeringen ønsker at bibeholde GSP+, bliver de nødt til at gøre noget, og de bliver nødt til at arbejde med fagforeningerne, som vi også har set det ske i Bangladesh. Kan de internationale købere gøre noget for at skabe positive forandringer? De må stoppe med at stole på de private auditører, men i stedet presse regeringen for rigtige inspektioner. Man er nødt til at arbejde for, at regeringen tager et ansvar for at sætte inspektioner op, som vi også har set det i Bangladesh. Derudover er køberne nødt til at arbejde direkte med de uafhængige fagforeninger. Der er mange udemokratiske fagforeninger, men fagforeninger i købernes hjemlande kan hjælpe med at etablere kontakt til de ægte, uafhængige græsrodsfagforeninger, der spirer frem. Det er på ingen måde svært, men det kræver vilje. Og det er ikke en vilje køberne ser ud til at have på nuværende tidspunkt. De ønsker bare at gemme sig og fortsætte business as usual. Og de ved, at de ganske let kan flytte kapital til lande som Myanmar eller Cambodja eller andre udemokratiske regimer.

3 Branden på Ali Enterprises PAKISTAN - MELLEMØSTEN INTERSOL nr. 107 fra oktober 2012 indeholdt et indstik, hvor vi behandlede to brande, som opstod den 11. september 2012 på pakistanske fabrikker. I en mail vi modtog fra næstformanden for Den Nationale Sammenslutning af Fagforeninger (NTFU), Nasir Mansoor, skrev han bl.a.: Pakistanske fabrikker er mere dødsfælder, end de er arbejdspladser, og arbejderne behandles mere som slaver end som menneskelige væsener. Mansoor skrev, at den ene brand opstod i en tekstilfabrik i Karachi. Den anden i en skotøjsfabrik i Lahore. Han skrev, at de pakistanske aviser havde skrevet, at brandene på fabrikkerne var den værste katastrofe, der havde ramt fabriksindustrien i Pakistan. 315 mennesker blev brændt ihjel, og mere end 250 blev såret ifølge de pakistanske aviser. Mansoor skrev også: Det var ikke den første brand på disse fabrikker eller på andre fabrikker. Fabriksbrande er en dagligdags problem, men hidtil har de ikke været nævnt i medierne, før denne afskyelige forbrydelse, som kaster lys over forholdene på arbejdspladserne i de elektroniske medier og i andre medier. Mere end 300 arbejdere mistede deres liv på alteret for kapitalistisk grådighed og lysten til mere profit. Afspænding i Mellemøsten Alle kommentatorer kalder aftalen historisk. Ganske vist afviste USA i lang tid at underskrive nogen aftale. Grunden er den modstand, aftalen risikerede at få i den amerikanske kongres, hvor et flertal er imod nogen som helst aftale med Iran. Denne modstand kan bedst forstås i lyset af den israelske lobbys stærke stilling i amerikansk politik, hvor penge fra lobbyen kan afgøre, hvorvidt en politiker bliver valgt eller ej. Iran er verdens 18. største økonomi og har en befolkning på 78 millioner, og da også amerikanske firmaer står på spring for at udnytte dette marked, overvandt Obama til Om årsagen til branden på tekstilfabrikken, skrev Mansoor, at en generator, der var anbragt uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, og som var blevet brugt som alternativ energiforsyning, havde antændt en koger. Mansoor fortalte, at fabrikken arbejdede illegalt for at undgå at følge de lovlige bekendtgørelser om blandt andet arbejdsvilkår, at den ikke overholdt de krav, som myndighederne stiller til fabrikkerne også i retning af bygningsbekendtgørelser, at der ikke var nogen flugtveje, at vinduerne var tilgitrede, at trapper og trappeafsatser var fyldt med færdige varer, at arbejderne havde forbud imod at organisere sig i faglige organisationer, ikke havde nogen ret til kollektive forhandlinger, og at man også var forhindret i at søge bistand i de sociale forsikringer, som gælder i enkelte andre fabrikker. sidst alle betænkeligheder og lod også John Kerry skrive under på aftalen på USA s vegne. Obama lovede, at hvis kongressen skulle afvise aftalen, så ville han nedlægge veto. Da der ikke mangler kommentarer fra den vestlige verden, vil vi her fortælle, hvordan et iransk nyhedsbureau beskrev aftalen. Tegn på håb Sådan hed en artikel fra det 3 EKSPORTINDUSTRI Pakistan har en af de største antal arbejdere i verden. Ifølge data fra CIA World Factbook er det samlede antal i arbejdsstyrken 58,4 millioner, hvilket gør Pakistan til verdens 10. største land i menneskelig arbejdskraft. Omkring 20 procent af arbejdsstyrken arbejder på fabrikker, som væsentligst eksporterer deres varer. Ifølge Wikipedia eksporterer Ali Enterprises i Karachi sine produkter til USA og Europa. Der var ansat mellem 1200 og 1500 arbejdere på fabrikken, og arbejderne oplyste, at deres månedlige løn lå mellem 52 og 104 dollars. Fabrikken mistænkes også for at bruge børnearbejdere, skrev Wikipedia. Såvel som for at låse arbejderne inde i celler som i fængsler. GENERALSTREJKE Den 14. september opfordrede Labour Party Pakistan med støtte fra tekstilarbejdernes fagforening, Labour Qaumi Bevægelsen (LQM) og Den Nationale Sammenslutning af Fagforeninger (NTUF) til generalstrejke den 15. september. Da STS modtog denne besked, sendte vi en solidaritetshilsen til Labour Party Pakistan, til Labour Education Foundation og til Den Nationale Sammenslutning. Vi modtog takkeskrivelser fra alle, som understreger vigtigheden af international solidaritet. For eksempel skrev talspersonen for Labour Party Pakistan, Farooq Tariq: Tak for jeres solidaritet. Den er der stærkt brug for i denne tid, hvor de kommercielle medier allerede har glemt, hvad der er sket. Vi må sørge for, at erindringen om denne hændelse ikke forsvinder fra den nationale og internationale arbejderklasses hukommelse. Vi gør vores bedste. Der er afholdt en solidaritetsdag. Mindst tekstilarbejdere nedlagde arbejdet på fabrikkerne i solidaritetsaktion, vi aldrig har set før. I Karachi marcherede tusinder til fabrikken. I andre byer var der også demonstrationer. Nisar Shah, der også hører til ledelsen af Labour Party Pakistan, takkede også for solidariteten og skrev blandt andet, at jeres solidaritet er en opmuntring for de berørte familier, for det viser, de ikke står alene. Den 13. juli blev USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland og Kina enige med den iranske regering om at løse problemet med Irans atomprogram.

4 4 MELLEMØSTEN iranske nyhedsbureau FNA den 14. juli. Underrubrikken lød: Iran og seks af verdens stormagter er blevet enige med hinanden om at underskrive en aftale, der kan opsummeres på følgende måde. Tirsdag blev den hidtidige flygtige aftale endelig slået fast på det hypermoderne Palias Coburg Hotel i Østrigs hovedstad, Wien, hvor forhandlere fra Iran og fra seks andre lande har tilbragt over to uger med at forhandle og udarbejde en tekst om de tilbageværende problemer. Saudi-Arabiens problemer Aftalens vilkår Aftalen the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) vil ifølge de iranske forhandlere blive præsenterer for De Forenende Nationers Sikkerhedsråd (UNSC), som indenfor de næste 7 10 dage ville gøre JCPOA til et officielt dokument. Baseret på denne aftale, som er blevet indgået med passende respekt for Irans røde linjer, vil verdens magter anerkende Irans civile nukleare program, inkluderet landet ret til at fuldende de nukleare anlæg. FN s sanktioner mod den Islamiske Republik inklusive alle økonomiske of finansielle forbud vil blive ophævet med det samme under en fælles aftalt ramme og gennem en ny FN-resolution. Ingen af Irans nukleare faciliteter vil blive demonteret eller opløst. Ydermere vil nukleare undersøgelser og udviklingsaktiviteter blive fortsat med alle typer af centrifuger inkluderet avancerede IR-6 og IR-8 maskiner. De nukleart-forbundne økonomiske og finansielle restriktioner, der er indført af De Forenede Stater og Den Europæiske Union, og som rammer det iranske banksystem, det finansielle system, olie- og gasindustrien, det petrokemiske system, handel og transport, vil blive annulleret med det samme ved begyndelsen af implementeringen af aftalen. Våbenembargoen, som er påtvunget den Islamiske Republik, vil blive annulleret og erstattet med visse restriktioner, som vil blive totalt afviklet efter en periode på fem år. I tilgift vil milliarder af dollars af de iranske aktiver, der er blevet frosset i udenlandske banker, blive frigivet. Sammenlagt vil 800 iranere og legale foretagender som Irans Centralbank, den Islamiske Republiks Skibslinjer og Irans Nationale Oliekompagni blive fjernet fra sanktionslisterne. Kontrol Til gengæld har Iran indgået en aftale med det Internationale Atomenergi Agentur IAEA der tillader agenturet at føre kontrol med, at Iran overholder aftalen. Men da der blandt medlemmerne af IAEA også findes fjendtlige lande, har Iran sikret sig, at agenturet ikke får adgang til militære anlæg. Det var i øvrigt ikke uden grund, at FNpagten forbød brug af krig, trusler om krig og indførelsen af sanktioner, som anses for en krigerisk handling. Sanktionerne mod Irak forud for krigen kostede irakiske børn livet. Hvor mange iranere, der er omkommet som følge af sanktionerne, der en overgang forhindrede Iran i at købe livsvigtig medicin såsom insulin, vides ikke. I øvrigt viste en opinionsundersøgelse fra den 29. juli, at 84 % af jøderne i USA støtter aftalen. Når saudiske ledere selv skal fortælle det, så er kongedømmet under konstant trussel fra Iran. Men meget alvorligere farer lurer i landet selv. Sådan skrev Giorgio Cafiero og Daniel Wagner på Foreign Policy in Focus den 3. juli. De skrev blandt andet: Det globale fald i olieprisen har medført et drastisk fald i Saudi-Arabiens olie -bundne økonomi. Reserverne i udenlandske valutaer faldt med 36 milliarder dollars dette forår og forventes at falde med yderligere 300 milliarder inden for to år. Kongedømmets budgetunderskud det første i syv år forventes at nå 40 milliarder dollars i år. Med et kongehus som mener, det har råd til at føre en kostbar krig mod Yemen, og med den nyligt installerede kong Salman, der mener at have råd til at betale store bonusser i lønnen til de offentligt ansatte og til militærets familier drænes de saudiske skattekister i stadigt hastigere tempo. Demografiske problemer understreger det finansielle pres. I modsætning til mange arabiske stater, som har faldende fødselsrater, så vokser kongedømmets indbyggerantal. Mere end halvdelen af kongerigets indbyggerantal er under 25 år og to tredjedele er under 29 år. Med en høj ungdomsledighed og med omkring 25 procent af befolkningen, der lever i fattigdom, kan de økonomiske trængsler, som drev araberne i Egypten, Libyen, Tunesien og Syrien til revolter, også ramme Saudi-Arabien og komme til at udgøre en alvorlig fare for den kongelige familie. Kongedømmets uddannelsessystem har stærkt behov for reformer. Mens mange unge saudier er velkendte med citater af koranen takket være deres religiøse uddannelse, så mangler de færdigheder, der er mere praktiske, og som egner sig til en global økonomi. Særligt er den menneskelige kapital med hensyn til landets kvinder underudviklet. 60 procent af de, der tager en højere uddannelse, er kvinder. Alligevel ligger landets kvindelige arbejdsløshed på 32,5 procent. Kong Salmans forgænger, kong Abdullah, forsøgte (inden for saudiarabiske standarder) at reformere forholdet mellem kønnene, men han blev bremset af konservative elementer inden for kongehuset, som forhindrede et sådant fremskridt. Realiteten er, at de saudiske love betragter kvinder som mændenes ejendom. I Saudi-Arabien, der som det eneste land forbyder kvindelige chauffører, er det stadigt sådan, at hvis en kvinde falder om i offentligheden, er det illegalt for ambulancer at hente hende. De to forfattere beskriver også indflydelsen fra den ultrakonservative sunnimuslismske sekt, Wahabarisme, som den herskende familie har været forbundet med siden det 18. århundrede. Men alligevel finder mange i den saudiske ledelse dette forhold problematisk for adskillige wahabarister kritiserer den herskende saudiske familie for korruption og er ude på at vælte den. De beskriver også undertrykkelsen af de 15 procent af befolkningen, der er shiamuslimer. De fortæller om den generelt stigende undertrykkelse, og de mener ikke, at alt dette kan blive ved.

5 Rusland støtter stadig Syrien MELLEMØSTEN 5 Den 29. juni mødtes Putin med den syriske udenrigsminister, Walid al-moallem, i Moskva og forsikrede ham, at Ruslands politik over for Syrien, var uforandret. Vi er sikre på, at det syriske folk i sidste ende vil slå terrorismen, sagde Putin. Vores politik med at støtte Syrien, den syriske ledelse og det syriske folk, er ikke forandret, sagde Putin til Moallem. Moallems pludselige ankomst til Moskva sammen med en syrisk delegation kom som en overraskelse for de fleste. Ifølge SANA sagde Putin også, at Moskvas kontakter med lande i regionen, inklusive Tyrkiet, Jordan og Saudi-Arabien viser, at alle ønsker at deltage i kampen mod denne fjende, idet han refererede til Islamisk Stat. Præsidenten opfordrede til, at alle parter i Syriens nærliggende lande satte alle forskelle til side for at bekæmpe terrorismen, og han lovede, at Rusland ville udnytte sine gode forbindelser og gode relationer til alle lande i regionen til at danne en antiterroristisk alliance, hvis den syriske ledelse så nogen chance for at lave den. Moallem sagde, at han mente, at en sådan alliance var et skarpt forlangende, som krævede et stort mirakel for at blive til virkelighed, fordi de lande, der var tale om, var roden til alle problemer i Syrien. Men ikke desto mindre, sagde han, at Syrien var rede til at samarbejde med disse lande, takket være russernes gode råd og ledelse af processen. Møder med Lavrov Moallem fik også lejlighed til at tale med sin russiske modpart, Sergej Lavrov, skrev SANA. Lavrov påpegede, at det var et fælles udgangspunkt for alle lande, inkluderet USA, at løsningen på konflikten i Syrien var politisk. Krigens gang i Syrien Moallem og Lavrov på pressekonferencen. Når truslen om terrorisme hænger over hele Mellemøsten, kan en forsinkelse af den politiske proces ikke retfærdiggøres, sagde han. Lavrov opfordrede de politiske parter i Syrien til at implementere det, de var blevet enige om på de konsultative møder i Moskva om en politisk løsning. I en kommentar til situationen i det sydlige Syrien og i Hasaka provinsen, sagde Moallem, at den var sikker takket være det syriske folk og dets hær. Han tilføjede, at russernes forbindelser med syrerne er ærlige og han takkede for deres hjælp. Senere afholdt Moallem og Lavrov en fælles pressekonference under hvilken Moallem sagde, at Putin havde understreget vigtigheden af at finde en regional alliance for at bekæmpe terrorismen, og han tilføjede: Jeg ved, at præsident Putin er i stand til at lave mirakler, som han har gjort det i den russiske føderation, men en alliance med Tyrkiet, Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Stater for at bekæmpe terrorisme vil være et meget stort mirakel. Ministeren undrede sig over, hvordan de nævnte stater, som havde konspireret mod Syrien, som havde opmuntret, økonomisk støttet og bevæbnet terroristerne, og som var medskyldige i, at der blev udgydt så meget syrisk blod, kunne blive en del af en sådan alliance, men han udtrykte håb om, at det vil lykkes. Vi mener, at den sikreste vej til at forberede en succesfuld konference i Geneve går gennem Moskva, sagde Moallem, og han inviterede FN s særlige repræsentant i Syrien, Staffan de Mistura, med til at deltage i Moskva-konference nr. 3. Den russiske hjælp Ruslands eneste flådebase ved Middelhavet ligger ved havnebyen Tartus i Syrien. Herfra patruljerer russiske krigsskibe blandt andet langs kysten til Syrien. De er forsynet med raketter og missiler, der kan ramme enhver anden raket eller ethvert andet missil, der skulle være på vej mod Syrien. Af samme grund planlagde det amerikanske militær, da Obama i 2013 fandt på at lave et kort og direkte angreb på Syrien, at lade sine missiler angribe Syrien fra skibe i Det Røde Hav og ikke fra Middelhavet. Der synes også ringe tvivl om, at Syrien bliver beskyttet af de russiske atomvåben. Til havnene i Tartus og i Latakia ankommer der næsten dagligt skibe med militære forsyninger til Syriens væbnede styrker. De frygtede russiske S 300 luftforsvarssystemer er også sat op i Syrien. Med mindre der sker en drastisk udvikling, synes krigen mod Syrien at vær inde i sin slutfase. Der kæmpes dog stadig mange steder. At gennemgå dem alle vil være umuligt. De fleste steder ligger langs grænserne til Syriens nabolande. Kun Raqqa og Palmyra ligger relativt længere væk. Raqqa Raqqa er hovedbyen i provisen af samme navn, som mod nord grænser op til Tyrkiet. Raqqa by ligger ved Eufrat. Dens oprindelige indbyggerantal var godt , og den var en af de første byer, der blev erobret af diverse jihadister. Efter interne kampe lykkedes det for IS at vinde magten i Raqqa by. Folketallet var da svundet ind til godt Raqqa blev gjort til hovedstad for IS i Syrien. I dag ligger Raqqa inden for skudhold af det syriske luftvåben og svære artilleri. At IS er ved at miste modet blev klart, da de for nogle måneder siden begyndte at myrde løs blandt jihadister, som de frygtede ville flygte. De syriske styrker rykker langsomt frem imod Raqqa, fordi man vil spare så mange menneskeliv som muligt. At fremrykningen også sker i samråd med de civile i byen, blev klart under ramadanen. Her ville IS nemlig lave et festmåltid efter, at solen var gået ned. Da mange kom fra udlandet skulle måltidet indeholde diverse udenlandske retter. Frihedskæmpere i byen, skrev Ziad Fadel på Syrian Perspective den 10. juni, underrettede det syriske efterretningsvæsen, som oprettede et cateringsfirma, der tilbød at lave maden. Tilbuddet blev modtaget med begejstring af IS. Hvad IS dog ikke vidste, var at kokkene var meget specielle, for de forgiftede maden. Som et resultat, påstod Fadel, døde 45 medlemmer af IS, mens 12 andre overlevede forgiftningen. Palmyra Palmyra ligger i en oase i en ørken midt i Syriens største provins, Homs. I sig selv har Palmyra ingen større militær betydning, så forsvaret af byen var ikke det bedste.

6 6 MELLEMØSTEN I århundreder har denne statue af den hellige jomfru stået på en bjergtop i byen, Malula, som også ligger i Qalamun bjergene. Malula er en af verdens ældste kristne byer. Menigheden kan dateres tilbage til apostlen Paulus første besøg i Syrien i det første århundrede. Hverdagssproget var stadig aramæisk. I al den tid har Malula ligget i fred indtil den blev besat af jihadisterne, som ødelagde det meste af byen og dens ældgamle skrifter. Efter at byen var blevet befriet for jihadister, gik man i gang med at genopbygge den, og for et par måneder siden kunne man også føre vartegnet for byen tilbage. Erobringen blev ledsaget af massakrer på civile i Palmyra. Kvinder og børn blev også dræbt. Men foruden at være en almindelig syrisk by, er Palmyra også en af Syriens og verdens ældste byer. Den er fyldt med oldtidsminder og er anbragt på FN s liste over verdens kulturarv. Før krigen mod Syrien begyndte, var den derfor et yndet rejsemål også for danske turistbureauer. Det er ikke mindst hensynet til disse mange oldtidsminder, som vanskeliggør generobringen af Palmyra, som nu er omringet, og hvor de syriske styrker trænger langsomt frem mod byen. IS har truet med at anbringe sprængstoffer omkring de historiske bygninger, skønt truslen ikke foreløbig er blevet effektueret. Pyt med oldtidsminderne, skrev Politikens uforlignelige Anders Jerichow den 22. juli. Det er syrerne det drejer sig om. Men sådan ser den syriske regering og de 851,03 dollars i minuttet Det har kostet de amerikanske skatteydere 851,03 kr. i minuttet at træne 60 moderate oprørere til at bekæmpe IS, skrev Vocativ den 12. juli. syriske styrker ikke på det. De trænger langsomt frem og har uden al tvivl nær kontakt med de folk, der bor i Palmyra og aftaler generobringens faser med dem. Jisr ash-shugur Jisr ash-shugur ligger i provinsen Idlib kun nogle få kilometer fra grænsen til Tyrkiet. Den har derfor været relativt let at angribe fra Tyrkiet. Kontrollen over byen har skiftet adskillige gange. Det har været et problem for de syriske forsvarsgrupper den almindelige hær og de folkelige forsvarsstyrker, PDF (den syriske udgave af Hjemmeværnet) - at bevare kontrollen over den. Den 25. april blev størstedelen af byen erobret af en koalition af jihadister. Siden da har de syriske styrker været optaget af at generobre hele kontrollen med den. De har gjort som andre steder. Først har de afskåret jihadisterne fra deres forsyningslinjer i dette tilfælde fra forsyninger fra Tyrkiet. Men nu er jihadisterne i Jisr ash-shugur også omringet fortalte Fadel på Syrian Perspective den 22. juli. Det er sket efter ugers træning af frivillige fra Iran, som er kommet for at hjælpe Syrien. Jihadisterne kan ikke længere slippe ud af omringningen, hævdede Fadel. De tigger om at lade sig overgive til regeringsstyrkerne. Al-Zabadani Al-Zabadani ligger i bjergområdet Qalamun i Rif Dimashq. Qalamun udgør stort set grænsen til Libanon. Al-Zabadani ligger også meget tæt på grænsen til Libanon, og denne grænse var før et yndet område til at bringe forsyninger frem fra Libanon og til jihadisterne. En del forsyninger kom fra Israel. Dette har også betydet, at Hizbollah, som i forvejen er en kampvant styrke, har generalmobiliseret, så det nu tæller omkring mænd. Hizbollah kæmper også på den syriske regerings side. Det betød i første omgang, at jihadisterne måtte slå pjalterne sammen. Rapporter fra tilflugts-byen Al- Zabadani har bekræftet, at den vestligst støttede Syriens Frie Hær (FSA) i øjeblikket kæmper sammen med to terroristgrupper, den syriske Al Qaeda gruppe Jabhat Al-Nusra og Den Islamiske Stat for Irak og Al-Sham (ISIS), da den syriske hærs 63. brigade, den 4. mekaniserede division og Hizbollah fortsætter I artiklen bliver den amerikanske regerings tvivlsomme plan for at bruge 500 millioner dollars på at træne moderate rebeller for, kritiseret skarpt. En medhjælper ved kongressen, som ikke deres offensiv mod den syrisk-libanesiske grænse. Sådan skrev Al-Masdar News den 8. juli. Den 23. juli skrev Al-Masdar News under overskriften: 1000 rebeller fanget i Al- Zabadani - Overgiv jer eller dø, at rebellerne nu var omringet, så de ikke kunne forsvinde. De fik valget mellem at overgive sig eller dø. Også den 23. juli skrev Ziad Fadel på Syrian Perspective at rotterne nu var omringet, og at de havde bedt deres overordnede i Israel og i Jordan om at hjælpe dem med at finde en udvej. Aleppo Aleppo ligger også tæt ved Tyrkiet. Faktisk grænser byens nordlige områder op til Tyrkiet. Aleppo er Syriens største by. Før var der derfor mange kampe om Aleppo, for jihadisterne og deres støtter mente, at hvis Aleppo blev erobret var regeringen færdig. I denne periode blev store dele af Aleppo erobret, men da jihadisterne ikke foretog sig andet end at plyndre og myrde svandt indbyggerantallet kraftig i disse områder, de syriske styrker vandt frem og gradvist er også størstedelen af de resterende jihadister omringet. Den 21. juli bragte Ziad Fadel en artikel, hvor en del af overskriften lød: Aleppo er blevet en enorm kirkegård for Obamas skadedyr. Her gennemgår han situationen i de forskellige kvarterer. Han bringer lister med navne over nogle af de dræbte terrorister. Han hævder, at handelen i Aleppo går fremragende. Og han advarer endnu engang mod at tro, at de oplysninger den vestlige presse bringer, er rigtige. Som det iranske FarsNews opfatter USA s rolle i Syrien. Hvis nogen tror, at indgåelsen af aftalen med USA har betydet en ændring i Irans modstand mod USA, tager de fejl. var autoriseret til at udtale sig offentligt, skrev Vocativ, har fortalt Politico, at militæret allerede har brugt halvdelen af de 500 millioner dollars, der var sat af til at træne tusinder af syriske krigere til at bekæmpe

7 IS. Tidligere i denne uge chokerede forsvarsminister Ashton Carter kongressen ved over for de lamslåede lovgivere at indrømme, at Læger i Syrien MELLEMØSTEN På forsiden af Information fra den 18. juni genoptog den syrisk-danske læge Haifaa Awad sine dagbøger fra Syrien. Som lægestuderende hjalp hun de libyske oprørere i Tidligere dagbøger er blevet udgivet af Informations Forlag. I et fremhævet citat skriver Awad: Jeg er tilbage i Syrien. I et land, hvor læger systematisk forsøges udryddet af styret. Pludselig vælter hele den syriske katastrofe ned på mine skuldre, og mit hjerte tynges af sorg. Awad fortæller: Jeg husker tilbage på det lille felthospital, som jeg forlod i august Jeg husker ansigterne, jeg husker missilangrebene. Men mest af alt husker jeg de dræbte børn, jeg ikke kunne redde. Jeg er ikke en person, der skræmmes let, men lyden af eller bare tanken om MiG-kampfly spreder en skræk i min krop. Denne skræk føler jeg, da jeg taler med Ahmad, den ledende overlæge på felthospitalet, der, mens vi planlægger min rejse derned, fortæller, at regimet nu strøer om sig med missiler som et bittert modsvar på de islamiske oprøreres erobringer i provinsen Idlib i det nordlige Syrien. Oprørerne har nu skubbet fronten ned til Hamas udkant. Ind via Tyrkiet Awad fortæller, at hun kom ind i Syrien fra Tyrkiet, og at der ikke var noget problem i at komme forbi grænsebommen. Men i modsætning til sidste gang blev hun på den anden side af grænsen mødt af skæggede mænd (fra IS). Hun forsøger det bedste, hun har lært, at understrege min syriske accent i de få ord, jeg udveksler med de islamiske oprørere. Hun skriver også: Mit adrenalin pumper rundt i kroppen, og det eneste gode ved deres krav til min påklædning er, at min frygt er godt skjult bag Nedskydningen af MH17 programmet indtil nu kun havde trænet 60 kandidater. Kandidaterne har endnu ikke været brugt på slagmarken. tørklæde og kjortel. Og: Det isner i min krop, da jeg kommer i tanker om, at jeg har glemt noget. Bare de ikke går ind for at se mine billeder på Facebook. Havde jeg været velforberedt, var min konto blevet slettet, før jeg tog af sted. Men det hele gik så hurtigt. Alligevel når Awad frem til hospitalet, og dagbøgerne i Information fortsætter i nogle dage. Men så holder de pludseligt op. Awads fødder begynder at brænde under hende, og hun må i største hast forlade Syrien igen. Hun vender tilbage til Danmark og den 30. juni holdt Information et offentligt møde med Awad og Informations mellemøstkorrespondent, Lasse Ellegaard, hvor de fortalte om forholdene i Syrien. IS lukker hospitaler Sådan lød overskriften på en meddelelse, som blev bragt af TV2 s tekst-tv den 21. juni. Hele meddelelsen lød: I et forsøg på at lægge pres på sine fjender har Islamisk Stat sat lægeklinikker, hospitaler og hjælpeorganisationer helt eller delvist ud af spillet i dele af det nordlige Syrien. Det gør islamisterne ved at blokere for brændstofforsyninger, fortæller Læger Uden Grænsers lokale koordinater, Dounia Dekheli, der advarer om konsekvenserne. For at lægge pres på sine fjender - tager islamisterne patienterne på hospitalerne Den 17. juli 2014 omkom 298 mennesker, da det malaysiske passagerfly, MH17, blev skudt ned ved Donetsk i Ukraine. Som noget helt usædvanligt er der ikke kommet nogen endelig rapport fra dem, der har undersøgt hændelsen. Nedskydningen fandt sted i et område, der beherskes af Folkerepublikken Donetsk. Derfor var det også militssoldater fra folkerepublikken, som fik den utaknemmeligt opgave at foretage den første oprydning blandt rester af lig heraf mange børn. I første omgang blev ligene samlet i kølevogne i tog. 7 Vocativ bragte også en tæller, så læserne kunne se med hvilken hast pengene var forsvundet på. som gidsler. Læger Uden Grænser synes at mene, at det kun er befolkningen i de oprørskontrollerede områder, der har brug for medicinsk behandling. Hvis man vil vide mere om, hvad Læger Uden Grænser (MSF i Danmark) laver i Syrien, er det en god ide at slå op her: Her kan man blandt andet læse artikler med overskrifter som disse: Ny regn af tøndebomber mod hospitaler i Syrien. Og: Voldsomt raketangreb i Syrien. Det er regeringsstyrker, der af MSF bliver pålagt skylden for begge handlinger. DR s mellemøstenkorrespondent, Puk Damsgaard, foretrækker også at besøge dette område. Hun har bragt reportager fra bandemedlemmer fra Danmark, der fortæller, hvordan de øver sig i at kæmpe for menneskerettigheder og demokrati i Syrien. Kort tid efter hændelsen blev flyets sorte bokse overgivet flyets ejer: Malaysias Luftfartsselskab. Men da 196 af passagererne var hollandske statsborgere, ankom der nogen tid efter et undersøgelseshold fra Holland til nedstyrtningsstedet, som på det tidspunkt stadig var omgivet af kampe mellem folkerepublikkens militser og regeringsstyrker. De sorte bokse blev giver videre til den hollandske undersøgelseskommission.

8 8 ØSTEUROPA Politiske stridigheder Fra det øjeblik begyndte der at gå politik i sagen. Der blev nedsat et internationalt undersøgelsesudvalg. Udvalget bestod af tre lande fra NATO: Holland, Belgien og Australien. Og selvom Ukraine ikke havde mistet nogen, blev den nazi-infiltrerede ukrainske regering også medlem af udvalget. I lang tid var det f. eks. Andrej Lysenko, man hørte udtale på Ukraines vegne. Lysenko var nemlig talsmand for Ukraines Sikkerhedsudvalg. Lysenko er også medlem af Svoboda ( Frihed ), som tidligere hed Ukraines Nationalsocialistiske Parti. Et billede af en bedrøvet militssoldat, som rækker en bamse i vejret, blev beskrevet som et billede af en jublende terrorist. Det spanske luftfartsselskab i Kiev fulgte flyet og udsendte en række rapporter via Twitter. Rapporterne indeholdt meddelelser om, at ukrainske jagerfly var set i nærheden af flyet. Men Twitter-meddelserne holdt pludseligt op. BBC beskrev også de ukrainske jagerfly. Afspændingen i Østeuropa USA skal ikke afvise samvirke med Rusland og dets præsident Vladimir Putin. Det mener USA s tidligere udenrigsminister, Hillary Clinton, skrev Sputnik den 6. juli og forsatte: Azow Bataljonen Men senere forsvandt beskrivelsen. Øjenvidner omkring nedstyrtningsstedet har set det samme. Og Rusland, der har et glimrende radarsystem, der også dækker dette område, har betvivlet den officielle udlægning. Russerne påstår også, at flyet, som skulle gå uden om det krigshærgede område, af ukrainske jagerfly blev tvunget til at ændre kurs. Først hævdede man, at passagerflyet var blevet skudt ned af et missil, der kom fra Rusland. Denne forklaring blev ændret til, at Rusland har stillet missiler til rådighed for folkerepublikken Donetsk. Ingen synes at have stillet sig det fornuftige spørgsmål, hvad folkerepublikken dog kunne få ud af at skyde et civilt fly ned. Men det omvendte spørgsmål bliver heller ikke stillet. Hvem har mest interesse i at fremstille militserne i Folkerepublikken Donetsk som afskyelige barbarer, der endog dræber børn? Behandlingen i Sikkerhedsrådet Oprindeligt var Malaysia, som ejede flyet, USA bør efter hendes mening optræde betydeligt mere fornuftigt i forholdet til Rusland. Putin er ikke nogen enkel person. Men jeg tror ikke der er noget alternativ til et permanent samarbejde, hævder Hillary Clinton ifølge Reuters. En meningsmåling fra CNN og ORC, der er blevet offentliggjort i den forløbne uge, viser, at Hillary Clinton er den mest populære blandt demokraternes kandidater til præsidentposten. USA vil ikke længere støtte Azov bataljonen Den 10. juni, skrev Robert Parry fra Consortium News, at Repræsentanternes Hus i USA havde besluttet at lave en tilføjelse til vedtægterne for Forsvarsudvalget - fra repræsentanterne John Conyers, demokrat fra Michigan, og Ted Yoho, republikaner fra Florida - som vil blokere for, at USA trænede Azov Bataljonen og forhindre de farlige skulderbårne missiler i at blive sendt til krigere i Irak og Ukraine. Jeg er taknemlig for, at Repræsentanternes Hus enstemmigt i går besluttede at støtte min tilføjelse til vedtægterne, der sikrer, at vort militær ikke træner medlemmer af den modbydelige nynazistiske Azow Bataljon sammen med mine forslag om at levere Højre Sektor udfordrer den ukrainske regering ikke med i det internationale undersøgelsesudvalg. Det blev det dog den 5. november Men selvom man skulle mene, at Malaysia har grund til at være vred over tilsidesættelsen, så handler landet alligevel, som Vesten ønsker. Et forslag om at lave en foreløbig rapport, der blev stillet i FN s Sikkerhedsråd, nedlagde Rusland veto imod. Rapporten blev dog lækket. De russiske separatister var ansvarlige for nedskydningen og bag dem stod Rusland. Men lad os dog vente med at sætte vognen foran hesten, sagde den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrovden 18. juli. Undersøgelsen er ikke afsluttet endnu, sagde Lavrov, som mente, man skulle vente, indtil den var færdig. Den 29. juli nedlagde Rusland også veto imod et forslag om en undersøgelseskommission, der var stillet af Malaysia, Australien, Belgien og Ukraine. de farlige MANPADS missiler til disse farlige regioner, sagde Conyers i torsdags. Han beskrev Azow Bataljonen som en 1000 mands stor frivillig styrke, som er en del af Den Nationale Garde, som åbenlyst nynazistisk og fascistisk. Og, skrev Parry også, Azow Bataljonen er ikke blot en ubemærket styrke. Ukraines indenrigsminister, Arsen Avakov, som er sat til at overvåge væbnede militser, har erklæret, at Azows tropper vil blive blandt de første, der vil blive trænet af de 300 militære rådgivere fra USA, som er sat til at træne ukrainske styrker ifølge programmet Frygtløs Overvågning. Om beslutningen i Repræsentanternes Hus så også omfatter en ændring af dette overvågningsprogram, har vi endnu til gode at se. Men at noget er i gang på dette område vises også af, at den canadiske forsvarsminister den 26. juni erklærede, at Azow Bataljonen heller ikke ville modtage træning fra Canada eller modtage flere våben. I den seneste tid er der trukket op til konfrontationer mellem den nynazistiske bevægelse Højre Sektor og den ukrainske regering. Det var Højre Sektor, som var de drivende i det kup, der blev foranstaltet mod Viktor Janukovitj s regering den 23. februar Selvom Janukovitj er oligark, var hans regering dog lovligt valgt. At der var tale om et kup blev klart, da Ukraines præsident, Petro Poroshenko, i juni anmodede højesteret om at erklære, at hans forgænger blev styrtet ved et kup og ikke ved en demokratisk og forfatningsgyldig proces. Den 13. juli indledte Højre Sektor, hvad de Højre Sektors leder, Dmitry Yarosh, taler på Maidan.

9 ØSTEUROPA 9 kaldte en permanent protest uden for præsidentens embedsbolig i Kiev. De godt 100 protesterende krævede, at indenrigsminister, Arsen Avakov, trådte tilbage. Konfrontationer i Mukatjevo I weekenden, skrev den danske afdeling af Sputnik, dukkede der endnu et brændpunkt op i Ukraine, nemlig byen Mukatjevo i Zakarpatska Oblast i den vestlige del af landet. Der kom folk fra Højre Sektor i væbnet konflikt med politiet. Begivenhederne i Zakarpatska Oblast betyder en kraftig ændring af den politiske situation i Ukraine, mener Tamara Guzenkova fra Ruslands Institut for Strategisk Forskning. Der er en ny realitet i den politiske situation i Ukraine. Og denne realitet hænger sammen med, at den konfrontation mellem myndighederne og de radikale grupper, der har været der længe, men som der ikke er blevet talt højt om, nu er gået ind i en alvorlig fase. Mukatjevo er det første symptom, der vidner om, at sådanne situationer vil kunne opstå hvor som helst i Ukraine, sagde Tamara Guzenkova i en direkte udsendelse på radio Sputnik. Beskrivelse af kampen RT skrev den 13. juli: Ifølge de ukrainske autoriteter blev to krigere fra Højre Sektor dræbt under konfrontationen, en civil blev dræbt og 10 mennesker blev såret herunder politibetjente. Under kampene så man AK-47-geværer og tunge maskingeværer samt svære granatudløsere blive anvendt. To dusin svært bevæbnede krigere fra Højre Sektor, søgte ly i de Dollars svækkes stadig omliggende skove i udkanten af Mukatjevo. Indtil videre har de nægtet at nedlægge deres våben. De sagde, at de afventede direkte ordre fra Højre Sektors leder, Dmitry Yarosh, som i stedet har kastet skylden på autoriteterne og opfordret aktivisterne til at fortsætte deres protester, indtil de skyldige i tragedien var blevet arresteret. To afdelinger af Højre Sektors tropper overgav sig efter at have lidt svære tab. Det lykkedes for to andre af de radikale grupper at slippe ud af omringningen efter, de havde brugt et barn som gidsel. Poroshenko kræver afvæbning Den 13. juli gav den ukrainske præsident, Petro Poroshenko, ordre til at afvæbne alle væbnede grupper i landet, skrev RT samme dag. RT skrev, at det skete som følge af begivenhederne i Mukatjevo. Ingen politisk styrke bør have væbnede celler, og ingen vil få tilladelse til det, sagde Poroshenko under et møde i Ukraines Nationale Sikkerheds- og Forsvarsråd (NSDC). NSDC kontrollerer alle den ukrainske regerings væbnede styrker. Efter kuppet i februar 2014 blev lederen af Svoboda ( Frihed ), Andrej Parubiy, som i 1994 var medgrundlægger af Ukraines Nationalsocialistiske Parti, udnævnt til leder Den 23. maj lagde et medlem af Højre Sektor dette billede af en fangen soldat fra det østlige Ukraine, der har fået to af sine fingre skåret af, på Twitter. Billedet gav anledning til mange kommentarer fra andre medlemmer af Højre Sektor. af dette vigtige råd. Højre Sektor mobiliserer Højre Sektor har truet med at sende 19 bataljoner af sine krigere til Kiev for at lægge pres på regeringen. Forsvarsministeren i Folkerepublikken Donets har rapporteret, at to bataljoner fra Højre Sektor har forladt fronten ved Donetsk, og de er ganske givet på vej til Kiev. Men som Guzenkova også siger i radioudsendelsen fra Sputnik: Det er ikke lykkedes bevægelsens leder Dmitrij Jarosj at komme til at fremstå som en inkarnation af magten; derfor søger han nu at rette op på sit blakkede image og igen "svinge sig op på hesten. Vær parat til grundlæggende økonomiske forandringer. Sådan skrev Mahdi Darius Nazemroaya på Strategic Culture Foundation den 10. juli. Baggrunden for Nazemroayas artikel var to økonomiske topmøder, som havde fundet sted i den sydrussiske by, Ufa i begyndelsen af juni. Det ene møde foregik mellem lederne fra Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, som tilsammen udgør landene i BRIKS. Det var det syvende topmøde i denne gruppe. BRIKS spiller en stadig større rolle i verdensøkonomien. Landene i BRIKS omfatter 40 procent af verdens befolkning, og det er det område, der kan vist størst økonomisk vækst. BRIKS er i stigende grad blevet et alternativ til G7, skrev Nazemroaya. Det andet topmøde fandt sted mellem ledere af Shanghais Samarbejdsorganisation, SCO, som egentlig er en militær samarbejdsorganisation. Oprindeligt bestod SCO af Rusland, Kina, Kaskhastan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan. Men efter at have været observatører i ti år, blev de rivaliserende lande Indien og Pakistan medlemmer af SCO på mødet i Ufa. Blandt de nuværende medlemsstater er de fire forsynet med atomvåben. Desuden ønsker Iran, Afghanistan, Mongoliet og Hviderusland også medlemskab. Seks andre lande, herunder Egypten, ønsker observatørstatus, men en ansøgning fra Tyrkiet er blevet afslået, fordi Tyrkiet også er medlem af NATO. SCO har dog også en udviklingsbank. Putin, der for tiden indtager formandskabet både for BRIKS og SCO, ønskede at samle sine allierede. På et uformelt møde i Ufa deltog ikke blot lederne fra BRIKS og SCO, men også lederne af den Euroasiatisk Økonomiske Union (EEU), fortalte Nazemroaya. EEU udgør et enkelt integreret marked. EEU har fri bevægelighed for goder, kapital og service, og yder hjælp til fælles transport, til landbrug og energipolitik med det formål at skabe betingelserne for en fælles valuta og øget samarbejde i fremtiden, skrev Wikipedia.

10 10 ØSTEUROPA På kortet vises med rødt de lande, der har opgivet at bruge dollars i bilaterale betalinger. Med blåt betegnes de lande, som er på vej til det. Begyndelsen på Silkevejs Verdens Orden Når Ufa er valgt som en mødeplads hænger det sikkert også sammen med, at Ufa udgør et slags krydspunkt for Ruslands og Kinas bestræbelser på at lægge hovedpunktet for deres intervention uden for det vestlige Europa og landene omkring Nordatlanten, hvor NATO dominerer. De ønsker at koncentrere sig om det østlige Europa, landene i Asien, landene i Mellemøsten, i Mellem- og Sydamerika og i Afrika, som ikke nyder godt af NATO. Snarere tværtimod. Sanktioner Målet med det euroasiatiske og globale kommensammen i Ufa er klar, skrev Nazemroaya. Ved at bruge de forbindelser, der findes i forvejen mellem de to, vil man kæde det nye kinesiske Silkevejsprojekt sammen med den russisk ledede Euroasiatiske Økonomiske Union, og man vil begynde at lave et vejkort for at samle de kræfter, der skal til for at ændre på det euroasiatiske rum. Det nye Silkevejsprojekt omfatter også den Asiatiske Infrastruktur og Investeringsbank (AIIB), der er stiftet på kinesisk initiativ, og som til Washingtons store ærgrelse omfatter mange af USA s nære allierede. Forud for mødet i Ufa meddelte i BRIKS-landene Brasilien, Kina, Indien, Rusland og Sydafrika, at de havde oprettet en ny stor udviklingsbank (NDB), skrev Nazemroaya. Sammen med SCO-banken og AIIB vil de nu gå til angreb på Bretton Woods, skrev han også. Bretton Woods er et internationalt betalingssystem, der søger at fastholde en fælles betalingssystem. Men den er også bundet fast til brug af dollars som en fælles valuta nr. 2 foruden de enkelte landes egen valuta. Det, som man derudover tilstræber, er en verdensøkonomi, der er frigjort fra brug af dollars. I den indbyrdes handel betjener man sig i stigende grad af handel i lokale valutaer. Mere end halvdelen af handelen i BRIKS foregår allerede i lokale valutaer, og et stigende antal lande i verden er på vej i samme retning. USA er bekymret Det er klart, at USA er bekymret over den Silkevejs Verdens Orden, som er ved at dukke frem, skrev Nazemroaya. Det er begyndt at sætte alle bremser i for at standse den, fra at kurtisere Brasilien kort før mødet i Ufa og til at opfordre Europa til ikke at tilslutte sig Kinas nye bankprojekt. Pentagons militære strategi for 2015, forholder sig til en mulig konfrontation med en opdateret Ondskabens Akse, der består af Kina, Rusland, Iran og Nordkorea. Den er skabt for at fremme Washingtons tilbøjelighed til at konfrontere de lande, der udfordrer den internationale verdensorden, som er domineret af USA. Mens Washington og NATO generelt opfordrer til at bevæbne sig, har kineserne travlt med at opbygge infrastrukturer til handel og networks til transport. I Hviderusland er kineserne i gang med at bygge den første moderne by på det euroasiatiske kontinent i skovene tæt ved lufthavnen i Minsk, som en del af, hvad Bloomberg kalder et industrielt springbræt mellem Rusland og den Europæiske Union. Når den nye eksportorienterede by, der ligger, hvor vejene, der forbinder Berlin, Warszawa, Minsk og Moskva, mødes, er færdig, vil den blive den største industrielle by i Europa. Det begynder at blive lidt trivielt. For det eneste USA og Vesten synes at kunne finde på for at presse Rusland, er at komme med endnu flere sanktioner. Det, mener man, er formålstjenligt, for det viser sig nemlig, at de tidligere sanktioner ikke har virket. Det er en kendt sag, at tryk avler modtryk. Det ved f.eks. enhver matematiker, som er kendt med den engelske matematiker Isaac Newtons bevægelseslære fra Ifølge Newtons tredje lov frembringer nemlig enhver handling en modhandling med lige så stor kraft. Nogle af sanktionerne er direkte tåbelige. Den amerikanske regering forbyder for eksempel amerikanske firmaer at lave aftaler med russiske firmaer om olie- og gasudvindingen i Sibirien. Forsøg på at lave sanktioner imod import af især russisk naturgas som USA synes begejstret for - er heller ikke for smarte. For store dele af det vestlige Europa og især Tyskland er afhængig af russiske leverancer af naturgas. Sanktionerne er en fordel for Rusland I en kort periode led Ruslands økonomi under sanktionerne. Det skete, da man pludselig skabte et kunstigt fald i oliepriserne ved at overtale Saudi-Arabien til at øge mængden af olieprodukter. Men dette tilbageslag for russisk økonomi har lagt sig igen. Tvunget af, men også hjulpet af sanktionerne, har Rusland benyttet dem til at styrke sin egen hjemmeproduktion af varer. Også landbrugssektoren er blevet kraftigt udbygget. Faktum er, at Rusland bliver mere og mere uafhængig af import af varer. Og jævnfør Newtons tredje lov har Rusland besvaret sanktionerne ved at lave egne sanktioner, der rammer Vesten meget hårdt. For eksempel har man stort set forbudt at importere fødevarer, hvilket yderligere har forværret krisen i danske landbrug. Den store russiske naturgas- og olieindustri, som nu igen statsejet, besvarer også sanktionerne på sin egen måde. Den er i gang med at bygge nye rørledninger til fremføring at naturgas og olie, der går uden om de europæiske stater, som medvirker i sanktionerne, og som skal føre olie og naturgas ud til nye kunder. Tryk og modtryk en af mange illustrationer til Newtons 3. lov om bevægelse. Den er en grundlæggende lov i fysikken. Bygningen af nye rørledninger afspejler også den vending, der synes indtrådt i russisk politik, hvor man især vil samarbejde med asiatiske lande. Særligt har en aftale med Kina om levering af russisk naturgas og olie stor betydning. For betalingen vil ikke foregå i dollars, men i rubel og i den kinesiske valuta ren-

11 minbi. Selvfølgelig vil den sidste tids fald i oliepriserne gjort muligt af aftalen med Iran, som Rusland har været ivrig for at få bragt i Hvad Dmitry Orlov skrev ØSTEUROPA Dmitry Olov er russisk ingeniør og skribent, der bor i USA. I et nyligt essay sammenligner han den vestlige økonomi med et gigantisk hul, som suger alting til sig. Han citerer Sergey Glazyev, der er videnskabsmand og rådgiver for den russiske præsident for at sige: Alle, der kan regne, ved, at De Forenede Stater er på randen af et kollaps, fordi dets gæld er vokset hæmningsløst. Det er dog ikke noget, som en amerikansk eller en europæisk politiker kan sige offentligt eller tør hviske i sin seng. For tænk hvis de amerikanske overvågningssystemer lyttede med. Så ville de risikere samme behandling som Dominique Strauss-Kahn, hvis karriere blev afbrudt, da han under et besøg i USA blev beskyldt for falske sexanklager. Og derfor kan ingen amerikansk eller europæisk politiker udtale sig om det sandsynlige uanset, hvor sandsynligt det er, skrev Orlov. Marionetter Han fortsatte: Russerne har forstået det ganske godt nu. Ja at bevare en dialog og et hjerteligt forhold til europæerne er vigtigt. Men man ved også ganske godt, at europæerne er en flok amerikanske marionetter uden nogen autoritet til at træffe beslutninger på egen hånd. Måske var det en bedre ide at henvende sig direkte til amerikanerne? Men ak! Amerikanerne er også marionetter. De amerikanske embedsmænd og politikere er i sandhed marionetter, der kontrolleres af de korporative lobbyister og lyssky oligarker. Og her kommer chokket: Disse er selv marionetter kontrolleret af den bydende nødvendighed om profitabilitet og indtjening. Faktisk er det marionetter hele vejen igennem. Og det, der er på bunden af det hele findes et gigantisk, evindeligt ekspanderende finansielt hul. At presse Rusland er umuligt Orlov skrev også: Alle ved, at Rusland er stort nok til, at det ikke nytter noget at presse Rusland. Hvis stand også påvirke den russiske økonomi, hvor indtægterne i vid udstrækning stammer fra salg af olie og naturgas. man forsøger, kommer man til at skade sig selv. At forsøge at presse Rusland vil være lige så meningsfuldt, som det vil være at forsøge at ændre jordens bane ved at hoppe i stol med bundne fødder. Det forekommer også indlysende, skrev Orlov, at sanktionerne er meningsløse. Men: Eftersom sanktionerne ikke fører til noget, er det måske på tide at prøve den militære løsning. Men en sådan kræver en årsag til at føre krig. Det sorte hul finder det ved at hallucinere: Rusland invaderede Krim! Ganske rigtigt - for et par hundrede år siden, og det har været der lige siden mest dog for nylig baseret på internationale aftaler. Men pyt med det! (Åh, og legalt blev Krim aldrig en del af Ukraine, fordi Nikita Krustjov kludrede i det, da han skulle underskrive papirerne.) Men pyt også med det. For så invaderede Rusland Ukraine. Det har det faktisk gjort hver eneste dag, der har et d i sit navn, men Rusland er så snedig, at det forsvinder igen hver gang, man forsøger at tage et enkelt billede af dem. Men pyt også med det. For Rusland antages at ville invadere Letland og Litauen og måske også Polen. Invadere hvordan? Mener man at tage en bus til musikfestivalen i Jūrmala? Betragt det som gjort, men musikfestivalen er allerede overstået, og deltagerne er for længst vendt tilbage til deres hjem. OK pyt med det også. For marionetterne bliver ved med at gentage ordene russisk aggression i en uendelighed. Det er en hjerneskade, der er fremkaldt af nærværet af det sorte hul, skrev Orlov også. Dernæst beskriver Orlov, hvordan det sorte hul bærer sig ad med at opsluge stadigt flere lande og folk. Det gør det ved at påtvinge dem en gæld, de ikke evner at betale. Derfor bliver de opslugt af det sorte hul. De tjener som føde til det sorte hul. Et forræderi mod det græske folk Overskriften er hentet fra en artikel i Global Research fra den 11. juli, hvor Michel Chossudovsky behandler premierminister Tsipras forslag til en ny reformpakke. Chossudovsky skrev: Efter at have lavet en folkeafstemning, der gendrev trojkaens gældsaftale, fremlagde premierminister Tsipras sammen med sin nye finansminister fire dage senere en nedskæringspakke, det stort set er identisk med 11 I hvert fald i forholdet til eksport til de vestlige lande, der betales i dollars. Det sorte hul. Og når det sorte hul har gjort det, bliver det igen sulten. Den russiske føderation For nogen tid siden, skrev Orlov, kastede det sorte hul sig over et temmelig stor genstand, det også ønskede at opsluge, men som det ikke kunne. Denne genstand var den russiske føderation. Den kontrollerer et enormt område fyldt med alle slags naturressourcer, som det sorte hul kunne tænke sig at forvandle til underordnede modtagere af lån, som det så bagefter kunne opsluge. Problemet er, at dette område bebos af russere, som er anderledes end dem, som det sorte huls marionetter er vant til at have med at gøre. De blev ved med at fortælle marionetterne, at de skulle være så venligt at holde deres fødder inden for den røde linje, og hvis de ikke gjorde det, så klikkede de (russerne) med deres geværer for en sikkerheds skyld, for at udelukke enhver diskussion. den pakke, regeringen afslog i juni. Trojkaen består af EU, den internationale valutafond, IMF, og af den europæiske centralbank, ECB. Denne kovending var omhyggelig planlagt. Det græske folk er blevet vildledt og

12 12 GRÆKENLAND Syrizas velhavende ledere bedraget. Tsipras havde lavet en aftale med kreditorerne. Han havde hele tiden støttet deres krav. Tsipras anførte NEJ-kampagnen. Men han havde allerede besluttet, at han efter afslutningen af folkeafstemningen, ville sige JA til kreditorerne og give efter for deres krav. Det er ensbetydende med en forræderisk handling. Mandag morgen, dagen efter folkeafstemningen, trak Yanis Varoufakis, der som finansminister havde ledet forhandlingerne med trojkaen, sig tilbage. Trak han sig tilbage eller blev han afskediget for at lette forhandlingerne med trojkaen? Her nævner Chossudovsky et eksempel på, hvordan pres fra Washington har ført til fyringen af finansministeren i Sydkorea. Og han fortsatte: Varoufakis blev hastigt erstattet af Euclid Tsakalotos, som indtog posten mandag morgen. Hans udnævnelse til finansminister og hovedforhandler som må være kendt i forvejen blev hilst bredt velkommen af EU s politiske og finansielle etablissement. Premierminister Alexis Tsipras holdt derefter sammen med sin nye finansminister en række møder om mandagen med både Syriza og oppositionen. Og ved dagens slutning blev en fælles erklæring hastigt sat sammen. Erklæringen var underskrevet af næsten hele det politiske spektrum, og den bakkede op bag premierministerens anstrengelser for at søge en ny aftale med landets kreditorer. Tsipras fortalte senere parlamentet, at hans regering ikke kunne undgå at give efter for kreditorernes krav. Han sagde også, at folkeafstemningen ikke gav regeringen noget mandat til at forlade eurozonen. Torsdag blev et dokument på 13 sider, der indeholdt konkrete reformer og nedskæringer sendt til trojkaen. Ifølge lokale presserapporter var formålet med initiativet, at udgøre grundlaget for at opnå et nyt tre års lån på 53,5 milliarder euro, der kan redde nationen fra bankerot. De forslag, der er indeholdt i det 13 siders lange dokument, er en katastrofe for Grækenland. De omfatter massive skatteforhøjelser, en drastisk reduktion af lønningerne i den offentlige sektor, nedskæringer i pensionerne inklusive udsættelsen af tilbagetrækningsalderen til 67 år, privatiseringer af statens værdier inklusive offentlige foretagender og infrastrukturen. Regeringen vil sørge for, at sælge statens værdier, privatisere nettet til el-forsyning, regionale lufthavne og havne inklusive Pireaus og Thessaloniki. Nyliberalisme og dødelig økonomisk medicin, gennemført af et venstreorienteret parti. Syriza optræden kan bedst forstås, hvis man tager ledende skikkelsers økonomiske forhold med i billedet. Millionæren Danae Statou og hendes mand Yanis Varoufakis. Det viser sig nemlig at mange af lederne ikke har råd til at sige nej til trojkaen. De vil miste formuer, hvis Grækenland blev smidt ud af eurozonen, hævder Alex Lantier fra WSWS. Han har undersøgt hvad nogle af dem ejer. Medlem af parlamentet for Syriza, Dimitris Tsoukalas, selvangivelse for 2013 viser, at han ejer over en million euro. Finansminister Tsakalotos har en aktiekapital, der ligger over euro. Økonomiminister Giorgios Stathakis har investeret euro i JP Morgan. Den tidligere leder af Syriza, Alekos Alavanos, har en opsparing på euro, han ejer aktier og 11 ejendomme. Tidligere finansminister Yanis Varoufakis er gift med Danae Statou som er millionær. Varoufakis synes mærkværdig. Han har nemlig højlydt brokket sig over aftalen. Varoufakis kommer fra Australien. Efter sin ankomst tjente han først som finansiel rådgiver den tidligere premierminister Georgios Papandreou fra PASOK. Ligesom den øvrige græske elite ønsker de ikke, at Grækenland skal forlade eurozonen, fordi det kan ruinere dem, skrev Lantier. I baggrunden lurer finansmanden og spekulanten, George Soros, som mange i regeringen også har forbindelse med. Græsk-israelsk militæraftale Den 19. juli rejste den græske forsvarsminister, Panos Kammenos, til Israel, hvor han holdt møde med den israelske forsvarsminister, Moshe Ya alon. Som et resultat af dette møde underskrev de to repræsenter for de to lande en militær samarbejdspagt, som giver de to lande ret til at holde militærøvelser på hinandens område. Det eneste land, der har en tilsvarende aftale med Israel, er USA. Ben Norton skrev blandt andet på Mondoweiss: Vi sætter meget pris på Deres besøg under en vanskelig periode for Grækenland, sagde Israels forsvarsminister Moshe Ya Alon, tidligere chef for Israels Forsvarsstyrker IDF og en notorisk høg, til sin græske modpart, Panos Kammenos, på et møde i det israelske forsvarsministerium. Dette understreger vigtigheden af relationer mellem de to lande tilføjede han. Kammenos forsvarede aftalen af antiterroristiske grunde. Han understregede, at det græske folk følte sig nært tilknyttet folket i Israel. Jerusalem Post skrev den 19. juli: Vi opfatter Iran som generator og en generel katalysator for usikkerheden i regionen gennem sin støtte til terroristiske elementer i Mellemøsten, særligt den shiitiske terrorisme, men ikke blot den. Og selvfølgelig fører ambitionen fra Teheran til at underminere andre regeringer i regionen, hvad der skaber en udfordring for os alle, sagde Ya alon. Global terrorisme udvikler sig i vores område og truer også sikkerheden i Europa. Terrorisme er terrorisme og terrorisme. I dag er den rettet mod andre, og i morgen Fra mødet i Tel Aviv. rettes den imod dig, tilføjede han. Aftalen betyder, at der kan holdes fælles militærøvelser, som den fælles flyveøvelse, der blev afholdt i Grækenland i april.

13 GMO vil ikke blive tilladt i Rusland GMO - OPDATERINGER 13 Ruslands vicepremierminister, Arkady Dvorkovich, har endnu engang slået fast, at genmanipulerede organismer, GMO, ikke vil blive tilladt i Rusland. Sådan skrev Christina Sarich fra Natural Sociaty på Global Research den 20. juni. Og hun forsatte: Det sagde han på mødet i juni 2015 i St. Petersborgs Internationale Økonomiske Forum. Dvorkovich erklærede, at den gode kvalitet af Ruslands jord ville tillade landet at bruge andre teknologiske fremskridt i landbruget, men at brugen af GMO ikke ville blive iblandt dem. Rusland har valgt en anden vej. Vi vil ikke bruge disse (GMO) teknikker, sagde han. Ifølge Dvorkovich vil Ruslands modstand mod at bruge såsæd, der hører ind under GMO, føre til, at russiske produkter bliver blandt de reneste i verden. Sarich skrev også: Putin mener, at han kan holde GMO væk fra landet, selvom man bøjer sig for Verdenshandelsorganisations (WTO) anbefalinger. I en tale til et møde til ledelsen af den russiske føderation erklærede han: Vi har brug for omhyggeligt at lægge vort arbejde sådan an, at det ikke strider imod vores forpligtelser over WTO. Men selvom vi har dette på sinde, må vi ikke desto mindre udvikle nye metoder for at beskytte vores eget marked og frem for alt dets borgere. GMO Men hvad er der egentlig galt med GMO? Det forklarer vicepræsidenten for Ruslands Nationale Sammenslutning for Genetiks Sikkerhed, Irina Ermokova, på følgende måde: Det er nødvendigt at forbyde GMO, at lave et forbud imod det på ti år. Mens GMO er forbudt, kan vi planlægge nye eksperimenter, tests og måske kan nye former for research bliver udviklet. Det er blevet bevist ikke bare i Rusland men i mange lande jorden over, at GMO er farlig. Metoderne til at skabe GMO er ikke perfekte. Derfor er al GMO farlig. Fortæring og brug af GMO opnået på denne måde, kan føre til tumor og kræft og fedme hos dyrene. Bioteknologi skal bestemt udvikles, men brug af GMO bør standses. Vi må holde op med at sprede det. Monsanto Det er den amerikanske kemigigant, Monsanto, som har introduceret brug af GMO. Den har taget patent på en række genmanipulerede planter, som på grund af genmanipulationen har tendens til at brede sig til naturen, hvor de udgør en stigende trussel imod biodiversiteten. På grund af denne trussel er det hidtil lykkedes at forbyde brug af GMO i Danmark. Men spørgsmålet er, hvad der kan ske når først den nye frihandelsaftale mellem USA og EU træder i kraft. Det var også Monsanto, der fremstillede Agent Orange plantegiften, som var beregnet på at få beplantningen i Vietnam til at forsvinde, så modstanderne af den amerikansk ledede koalition bedre kunne sikre sig, at deres modstandere ikke kunne gemme sig i junglen. Agent Orange har vist sig også at have en række ødelæggende bivirkninger i form af defekte fødte vietnamesiske børn - et problem, man stadigt har. For også dette giftstof påvirker arveanlæggene, så man kan blive ved med at have problemet i mange generationer endnu. Monsanto har også opfundet plantegiften Roundup, som indeholder det stærk giftige og kræftfremkaldende glyphosate. OPDATERINGER Under denne betegnelse bringer vi nogle af de nyheder, der er kommet til, mens arbejdet med opsætning af bladet er foregået. Den saudiske sikkerhedschef vil besøge Damaskus Den saudiske sikkerhedschef, prins Khalid bin Bandar, forventes at besøge Damaskus i august, skrev Al- Masdar News den 3. august. Khalid bin Bandar. Besøget sker som et genvisit som den syriske sikkerhedschef, generalmajor Ali Mameluk, aflagde i Riyadh i slutningen af juli. Al-Masdar forklarer, at det er lykkedes Rusland at gøre det klart for de saudiske ledere, at bekæmpelsen af IS og andre terroristiske grupper har stor betydning for hele regionen. Russerne mener, skrev Al-Masdar, at oprettelsen af en af en saudisksyrisk-egyptisk triangel kan skabe en politisk formular, der kan medvirke til at bevare sikkerheden i Mellemøsten, hindre terrorismen i at brede sig i regionen og i at nå frem til Europa. I mere end fire år har det saudiske kongehus optrådt som hovedfinancier af IS i Syrien, men nu ser det ud til at være slut. Tidligere løfter Ruslands udspil passer også godt sammen med de løfter, den syriske udenrigsminister fik under sine møder i Moskva i slutningen af juni, hvor han blev forsikret om, at den russiske støtte til det syriske folks og dets regering var uforandret. Moallem, som er Syriens udenrigsminister, tillod sig dog at stille sig tvivlsomt over for Ruslands løfter om at udnytte sine forbindelser til USA og landene i Mellemøsten til at fremme en fredspolitik. At få disse lande med på det, mente Moallem, ville være et mirakel. Mirakelmødet Men Mirakelmødet har fundet sted, skrev Wafik Kanso på Al-Akhbar den 31. juli. Kanso henviste til, at den syriske chef for sikkerhedstjenesten, generalmajor Ali Mamluk, på russisk initiativ har besøgt Riyadh, hvor han holdt møde med den saudiske vicekronprins, Mohamad bin Salman, søn af den nuværende konge. Uenigheder blev luftet. Den syriske repræsentant ville gerne vide, hvorfor man tillader sig at være tilhængere af stater som Qatar?.

14 14 OPDATERINGER Den saudiske forsvarsminister svarede ved at sige: Sagens kerne er jeres forbindelser med Iran. Men under alle omstændigheder er den første is brudt. Putin har også haft møder med den saudiske forsvarsminister, fortalte Kanso, hvor en række emner blev drøftet: Yemen, våbenaftaler, nukleare reaktorer, priser på olie, og mest vigtig Syrien og terrorisme. Det er klart, skrev Kanso, at IS har gjort mytteri mod sine oprindelige støtter og udgjorde en international fare særligt for Saudi-Arabien, når man tager den status som hjemland for islam i betragtning. Det er også en fare for Rusland, når man tager de islamiske krigere i Centralasien i betragtning. Det er også klart, at krigen mod Yemen ikke er en dans på roser, skrev Kanso, og at den kan ende med at blive en lang og udvidet krig. Saudi-Arabien har allerede givet udtryk for utilfredshed med den utilstrækkelige hjælp fra USA og er blevet overbevist om, at en aftale kræver russisk medvirken. Mødets betydning Betydningen af dette historiske møde er enorm, skriver Kanso. Det har potentiale til at blive kardinalpunktet for alt, hvad der sker fremover. Det er yderst vigtig at forstå i det mindste disse forgreninger, konsekvenser og konklusioner: 1. Det bekræfter, at den oprindelige antisyriske koalition har kapituleret. 2. Det er en anerkendelse af Syriens overtag på jorden. 3. Det medfører indrømmelse af en fejltagelse fra saudisk side. 4. Det bekræfter Ruslands rolle og løfter til Syrien. 5. Det er yderligere bevis på USA s formindskede rolle i Mellemøsten. 6. Ved at prøve at lave en aftale mellem Saudi-Arabien og Syrien, bliver Syriens eneste tilbageblevne fjende i Mellemøsten, Tyrkiet, efterladt i kulden. I en enhver fremtidig forhandling må Tyrkiet lave sin egen aftale uden nogen partnere, det kan regne med. Det vil vise sig meget svært, hvis og hvornår den planlagte sikkerhedszone i det nordlige Syrien også slår fejl. Den russiske udenrigsminister, Lavrov, har også præsenteret de russiske planer for afspænding i Mellemøsten på flere møder med den amerikanske udenrigsminister og alle lande i området. Men interessen for USA kan ligge på et lille sted, hvis man da skal tro, hvad medierne skriver. Rusland skruer bissen på Den 4. august indeholdt Tass en meddelelse om, at chefen for de russiske faldskærmssoldater havde erklæret, at tropperne var klar til at blive sendt til Syrien for at medvirke i kampen mod terrorisme. Det er ikke mindst Tyrkiet, der stiller sig i vejen for en afspænding i Mellemøsten. Den 4. august havde Putin beordret den tyrkiske ambassadør, Ümit Yardim, til et møde. Putin forklarede ambassadøren, at den russiske føderation øjeblikkeligt ville afskære alle diplomatiske forbindelser medmindre den tyrkiske præsident holder op med at støtte ISIS. I ikke særligt diplomatiske vendinger, sagde Putin til ambassadøren: Fortæl Deres diktator-præsident, at han kan gå ad Helvede til sammen med sine ISIS-terrorister. Tyrkiet tidligere samarbejdet med Rusland blandt andet om bygningen af en gasledning, som kan forsyne det energifattige Tyrkiet med russisk naturgas. Men USA og dets nærmeste proselytter vil gøre, hvad de kan for at sabotere en løsning, der ikke passer dem kr. På trods af at INTERSOL nr. 125 først nåede ud til læserne, kort tid før sommerferien startede, kom der i løbet af et par uger ikke mindre end 8050 kr. ind i ekstrabidrag til vores konto i Merkur. De skal lægges til de mange faste månedlige bidrag, vi også modtager på denne konto. Det er overraskende mange penge. Det takker vi for. Enkelte har også sendt og opmuntrende hilsner i forbindelse med betalingen. Dem takker vi også for. Da vi også mener, at dette understreger vigtigheden af den trykte udgave af IN- TERSOL, har vi haft travlt med at få dette nummer færdigt og sendt ud. Syriza og faren for nazisme Nick Apoifis underviser i internationale forhold på universitetet i New South Wales. Af en artikel, han har skrevet på Global Research den 25. juli fremgår det, at han frygter, at Syrizas kapitulation over for trojkaen kan gavne den græske neonazistiske bevægelse Gyldent Daggry. Bevægelsen er i gang med at fremstille sig selv som de fattiges værner, skrev Apoifis. Den er i gang med at oprette fødevarebanker, der kun er beregnet for fattige grækere. På trods af at mange ledere sad i fængsel, så fik den alligevel 6 procent af stemmerne ved det sidste valg og den støttes af mange medlemmer af de græske sikkerhedsstyrker. Omkring halvdelen af det græske politi stemte på Gyldent Daggry i 2012, fortæller Apoifis. Og chefen for det græske politi, Nikos Papagiannopoulos, har forlangt, at hans politibetjente skal gøre immigranternes liv ubærlig, og medlemmer af den græske kystvagt er blevet beskyldt for at tæve immigranterne og smide dem i havet, samt at udsætte dem for tortur inklusiv falsk drukning. Humanitær hjælp til Haiti I slutningen af 2011, skrev Justin Elliot på Global Research den 6. juni, lancerede Røde Kors et multidollarprojekt, der gik ud på at forvandle det desperat fattige Campeche, der var hårdt ramt af jordskælvet året før. Hovedfokus i projektet, der blev kaldt LAKAMI, de kreolske forbogstaver for Et bedre liv i mit kvarter, var at bygge hundreder af permanente boliger. I dag er der ikke bygget en eneste bolig i Campeche. Mange indbygger lever i hytter af rustne metalplader uden adgang til drikkevand, elektricitet eller grundlæggende sanitære forhold. Når det regner, bliver deres hjem oversvømmet af mudder og vand. Røde Kors modtog en forbavsende stor donation af penge efter jordskælvet næsten en halv milliard dollars. Elliots artikel er lang og veldokumenteret. Gruppen har offentligt fejret sit arbejde, skrev Elliot. Men i virkeligheden har den gentagne fejlet på jorden i Haiti. Konfidentielle mails (som Elliot også viser) fra bekymrede top officerer og dusinvis af beretninger fra skuffede medarbejder, viser, hvordan velgørenhedsorganisationen har brudt løfter, formøblet donationer og fremstillet mistænkelige beviser på sin succes. Røde Kors hævder, det har forsynet mennesker med et hjem. Men det faktiske antal boliger gruppen har bygget på hele Haiti er seks. Rudolf Hess Den 10. Maj 1941 fløj Hitlers mest betroede medarbejder, Rudolf Hess, til Storbritannien. Samtidigt blev indstilledes de tyske luftangreb på briterne. De blev genoptaget i januar Det fortalte Nikolaj Starikov på Oriental Review den 26. juni Besøget fra Hess fandt sted, mens planerne om Operation Barbarossa Tysklands angreb på Sovjetunionen den 22. juni 1941 endnu ikke var færdige. Men hvad var formålet med rejsen? Han (Hess) kendte og var i stand til at forstå Hitlers inderste tanker, skrev Winston Churhill i bogen Den Store Alliance: Han vidste, at Hitler hadede Sovjetunionen og havde lyst til at ødelægge bolsjevismen, han kendte Hitlers beundring for Storbritan-

15 OPDATERINGER 15 nien og hans alvorlige ønske om at holde sig gode venner med det britiske imperium. Frem for alt ønskede Hitler dog at undgå en krig på to fronter, skrev Starikov. Officielt blev Hitlers fredsføler dog afslået. Men her slutter historien om Rudolf Hess dog ikke. De nazistiske ledere gjorde man op med under Nürnberg-processen i Men Rudolf Hess blev ikke fremstillet over for retten i Nürnberg. I stedet blev Hess sat i fængsel i Spandau ved Berlin. Efter 1966 var han den eneste fange i dette fængsel. Var det mon frygt for, hvad Hess kunne fortælle om Storbritanniens virkelige modtagelse af Hitlers fredsudspil, der var årsagen til denne lange indespærring, spørger Starikov. Den 17. august begik den 93-årige Hess angiveligt selvmord i Spandau fængslet. Forholdene omkring hans død er mystiske, skrev Starikov. Undersøgelser af liget viste, at Hess var blevet kvalt og derefter hængt op i en galge, for at få det til at se ud som selvmord. Men hvem kunne dog finde på at begå en så grusom handling? Hess søn, Wolf Rüdiger, har aldrig været i tvivl om, at hans far blev myrdet af briterne. Starikov skrev også, at alle materialer i Spandau efter Hess død er blevet ødelagt, og at den britiske regering har hemmeligstemplet de materialer, den selv råder over, indtil Danmark og nazismen Samarbejdet mellem det nazistiske Tyskland og Danmark blomstrede allerede i slutningen af 1930-erne. Dansk politi og dansk efterretningsvæsner samarbejdede med Gestapo, som man udvekslede oplysninger med. Tyske jøder og kommunister, der forsøgte at finde ly i Danmark for at undgå at havne i KZ-lejre, blev sendt retur til Tyskland. Samarbejdet fortsatte efter den 9. april 1940, da Danmark blev besat af nazisterne. Oprettelsen og senere afsendelsen af Frikorps Danmark fandt sted med myndighedernes fulde velsignelse. Frikorpset blev udstyret med et Dannebrog. Chefen for det danske militær, general Hjalf, slog det første søm i fanen for frikorpset. Nogen tid efter Hitlers overfald på Sovjetunionen i juni 1941 vedtog Folketinget den grundlovsstridende lov om internering af danske kommunister, hvad der senere førte til, at de blev deporteret til KZ-lejre i Tyskland, hvor mange af dem mistede livet. Som en slags modvægt mod den grundlovsstridige beslutning vedtog Folketinget umiddelbart efter besættelsens ophør en anden grundlovsstridig beslutning. Man indførte dødsstraf med tilbagevirkende kraft. Politi og domstole medvirkede uden protest i udførelsen af begge grundlovsstridige love. Overlevende medlemmer af Frikorps Danmark fandt også ud af, at hyldesterne ved frikorpsets dannelse og afsendelse heller ikke var meget værd. For også de blev arresteret (med tilbagevirkende kraft). Ingen af dem blev dog henrettet. I det hele taget var det kun de små krigsforbrydere, der blev henrettet. Loven om dødsstraf blev nemlig snart afskaffet igen. Meningen var formentlig at bortlede opmærksomheden fra politikernes egen optræden under besættelsen. Russisk veto Offer for nedskydningen. På trods af at Rusland på forhånd havde sagt, det ville nedlægge veto, behandlede FN s Sikkerhedsråd alligevel den 29. juli et malaysisk forslag til resolution om nedstyrtningen af det malaysiske rutefly, MH17, over Donetsk den 17. juli I resolutionsforslaget henvistes til FNpagtens kapitel 7, som handler om trusler mod freden, brud på freden og aggressionshandlinger. Unægtelig en barsk konklusion på en undersøgelse, som endnu ikke er færdig, mente den russiske repræsentant i Sikkerhedsrådet, Vitaly Churkin. Churkin sagde også: Aldrig før er der blevet etableret et internationalt tribunal for at undersøge styrtet af civile fly under kapitel 7 i FN-pagten. Intet tribunal blev dannet for at undersøge styrtet af et russisk passagerfly, der blev skudt ned af et ukrainsk missil i 2001 eller af det iranske passagerfly, der blev skudt ned af USA. Husk at fortælle os, hvis du flytter! Under normale forhold er det ikke en opgave for Sikkerhedsrådet at undersøge, hvorfor et civilt fly er styrtet ned. Det har man andre og særlige FN-organer til at gøre. Rusland har fremlagt et alternativt forslag til resolution, som stiller forslag om en uafhængig international undersøgelse af styrtet. Sorte bokse Alle passagerfly er udstyret med de såkaldt sorte bokse. De optager al kommunikation mellem besætningsmedlemmer indbyrdes såvel som besætningens kommunikation med diverse lufthavne og med fly i nærheden. Der gik kun nogle få uger efter, at andenpiloten, Andreas Lubitz - der var dopet af medicinalindustrien - med vilje lod et passagerfly fra Germanwings flyve ind i et bjerg, før indholdet af boksene blev kendt. Nyhedsbureauer kunne fortælle, at man kunne høre passagerne skrige, da det gik op for dem, hvad der var ved at ske. Med hensyn til de sorte bokse fra styrtet af MH17 - der forgik for mere end et år siden - er det kun undersøgelseskommissionen, der ved, hvad de indeholder. Hvad gemmer der på mon på disse bokse, siden ingen andre må vide noget om indholdet? Israelsk general dræbt Den 26. juni blev et fly, der havde krænket luftrummet over Syrien skudt ned. Ombord var en israelsk general og 20 militante ledere inklusive forbindelsesofficerer til stabene fra Saudi-Arabien og Qatar. Det fortalte Veterans Today (VT) den 27. juni. VT er en sammenslutning af veteraner fra mange af de krige, USA har ført i andre lande. VT udsender daglige nyheder. Nedskydningen fandt sted i provinsen Daraa, som ligger tæt på Jordan. I et andet angreb blev en tjetjensk patrulje af snigskytter også dræbt i Daraa. Patruljen var for nylig ankommet fra Jordan, hvor den var blevet trænet. VT skrev også: Israels Operation Sydlig Storm, det længe planlagte angreb på Damaskus gennem Jordan, har lidt et alvorligt tilbageslag. Sydlig Storm var planlagt koordineret med angreb på Libanon og en tyrkisk overfald på Syrien fra nord. Operationen var planlagt til at finde sted den 8. juli ifølge kilder fra efterretningsvæsner. Det syriske efterretningsvæsen oplyste, at den dræbte general ledede Operation Sydlig Storm i det sydlige Syrien. Det er vigtigt, at du melder flytning. Hver gang vi sender INTERSOL ud, får vi et mindre antal blade retur. Det er et stort arbejde at finde de nye adresser, og det lykkes ikke altid.

16 STS INTERNATIONAL SOLIDARITY Hjemmesiden B Opdateres flere gange ugentligt Returadresse: STS International Solidarity, Borgediget 23, Roskilde Fra slaver til mennesker Arbejderne behandles mere som slaver end som menneskelige væsener. Sådan skrev Nasir Mansoor til os umiddelbart efter branden på Ali Enterprise den 11. september Mansoor var næstformand i Den Nationale Sammenslutning af Fagforeninger (NTFU) i Pakistan. Andre udtalelser af Mansoor såvel som af andre i artiklen på side 3 viser med hvilken foragt, man behandlede dem, man kunne takke for sin egen indkomst. Som disse to børnearbejdere siger, er arbejdsgiverne ligeglade med om arbejderne lever eller dør. Det eneste, der interesserer dem, er deres profit. Artiklen viser også, at det undertiden ikke koster noget at vise solidaritet. Blot en solidaritetshilsen til ofrenes familier var en trøst for dem, da den blev læst op for dem. For en kort periode vakte brandene stor opmærksomhed i de almindelige medier. Siden blev arbejdernes vilkår igen skubbet til side i medierne. EGNE KRÆFTER Solidaritetshilsner kan opmuntre. Afsendelse af penge, som da STS sørgede for indkøb af en minibus til tekstilarbejderne, kan også være en hjælp. Men hverken den pakistanske presse eller STS kan løse tekstilarbejdernes problemer i Pakistan. Det kan de kun selv gøre. Fagforeninger kan heller ikke eksporteres. Gør man forsøg i den retning, risikerer man også at eksportere alle dårligdommene. Det helt unikke ved Labour Qaumi Bevægelsen (LQM), som de pakistanske tekstilarbejderne kalder deres fagforening, er, at den udelukkende er blevet til takket være deres egne kræfter. Når LQM nu beder om STS s hjælp til at betale bøder, må vi lade opfordringen gå videre til læserne. Man kan støtte Tekstilarbejdernes Fagforening i Pakistan ved at indbetale et beløb til FI-kontonummer eller til girokonto Hvad vi ikke fik med Vi lever i en spændende periode. Der synes at være udsigt til mere fredelige tider. USA, der har stået bag langt de fleste krige, er alvorlig svækket - økonomisk, politisk og militært. Det mærkes tydeligt i Ukraine, hvor det bliver mere og mere klart, at den amerikanske plan - bakket op af NATO og EU - om at få installeret en lydregering, der er afhængig af nynazisterne, ikke bliver til noget. Endnu tydeligere er USA s nederlag i Mellemøsten. Den begyndende tilnærmelse mellem Syrien og Saudi-Arabien kan betyde et endeligt farvel til USA s dominans i denne region. Tilnærmelsen bliver endog bemærket af den vestlige presse. Vi ville gerne have bragt meget mere om denne udvikling. Men det tillader pladsen ikke. I stedet henvises til vores hjemmeside som ofte bliver opdateret dagligt i denne tid. Bland jer! Fra kilder, der oftest er usædvanlige, forsøger vi at beskrive udviklingen i verden, som vi mener, den er. Hvis man skal gøre det, må man sætte sine egne sym- og antisympatier til side. Vi forsøger at skrive, hvad verdens ledere siger og gør uden hensyn til vores egne meninger om dem. Vi begår også mange fejl. Men vi mener, det er rimeligt at bedømme sandhedsværdien af det, vi skriver, ikke blot baseret på en enkelt artikel, men på det samlede antal artikler. Her beder vi læserne om at hjælpe os. Er du utilfreds med indholdet i en artikel, så skriv det til os. Og har du supplerende viden om indholdet af en artikel, så skriv også det til os. INTERSOL har nemlig altid været åben for indlæg fra læserne. Og skulle det knibe med plads i den trykte udgave, så offentliggør vi alle indlæg fra læserne på vores hjemmeside, hvor man i forvejen frit kan kommentere den enkelte artikel. STS, der yder humanitær bistand, mener, at problemerne i verden ikke skyldes mangelen på tekniske, industrielle eller økonomiske ressourcer, men den måde ressourcerne anvendes på. For blot nogle få procent af de store ressourcer, der bliver brugt til at føre krig med eller til andre forsvarsformål, kan man sikre hvert eneste menneske på jorden en anstændig tilværelse. Derfor samarbejder STS fortrinsvis med kræfter, der lige som os selv ønsker en anden lokal og global fordeling af ressourcerne.

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og Udenrigsudvalget 2010-11 URU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 149 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål P (stillet 25. februar 2011): Hvad kan

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

color> Efter alt at dømme bliver der endnu mere krig i Mellemøsten

color> Efter alt at dømme bliver der endnu mere krig i Mellemøsten Første fase i krigen mod Islamisk Stat er ved at være overstået. 15. oktober, 2017 Lars Erslev Andersen om de kommende måneder: color> Efter alt at dømme bliver der endnu mere krig i Mellemøsten Kampen

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-133 Center for Europa og Nordamerika Den 5. februar 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Nyt røveri mod luksusbutik i Cannes Nyheder DR Friday, August 16, 2013

Nyt røveri mod luksusbutik i Cannes Nyheder DR Friday, August 16, 2013 Nyt røveri mod luksusbutik i Cannes DR Friday, August 16, 2013 Place: 180 Times: Friday, 18 December 2015 to Friday, 18 December 2015 Contact person: 180 E-Mail address: 71537@yahoo.com Web Site: 180 Telephone:

Læs mere

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. www.hasbro.dk Made in Ireland 120614575108

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere