Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:"

Transkript

1 Notat om forberedelsen af WRC februar 2015 FTI /heblan-erst (Status efter CPG-mødet i Floriana, Malta, den februar 2015) Indledning Den verdensomspændende radiokommunikations konference, World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15) afholdes i perioden november Konferencen afholdes i regi af FN organisationen Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der har sit hovedsæde i Genève. Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner: ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Yderligere frekvenser til IMT, herunder mobilt bredbånd WRC-15 agenda punkt 1.1 Mobil anvendelse af frekvensbåndet MHz WRC-15 agenda punkt 1.2 Frekvensallokering til jordobservationssatellitter i 7-8 GHz båndet WRC-15 agenda punkt 1.11 Spektrum allokering til nye maritime AIS tjenester WRC-15 agenda punkt 1.16 Dagsorden for WRC-19 WRC-15 agenda punkt 10 Global flysporing WRC-15 agenda (Besluttet på PP-14 og har endnu ikke nummer) Forberedelsen af WRC-15 På europæisk niveau sker forberedelsen til WRC-15 i arbejdsgruppen CPG (Conference Preparatory Group). CPG er en arbejdsgruppe under den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), hvor Erhvervsstyrelsen deltager på Danmarks vegne. I CPG udarbejdes

2 2/41 de såkaldte Briefs, som eventuelle fælleseuropæiske forslag, benævnt ECP er (European Common Proposals), er baseret på. Danmark har som et lille land kun begrænsede muligheder for at få direkte og selvstændig indflydelse på WRC er. Danske interesser kan derfor bedst tilgodeses, hvis de indgår som en del af de fælleseuropæiske forslag til WRC-15. De danske interesser varetages derfor gennem deltagelse i det forberedende europæiske samarbejde. Erhvervsstyrelsen deltager i det forberedende europæiske samarbejde i CPG og relevante projektgrupper for bedst muligt at få tilgodeset danske interesser i relation til WRC-15. Dette notat er baseret på det foreliggende materiale på de enkelte punkter på dagsordenen. Foreliggende udkast til Briefs og ECP er kan ses på CEPT-hjemmesiden Notatets opbygning I det følgende omtales de enkelte dagsordenspunkter på WRC-15. For hvert dagsordenspunkt er der en omtale af:.. 3) Forslag til foreløbig dansk holdning. Under Foreløbig CEPT holdning er det anført, om der foreligger en foreløbig Brief/ECP. Det forventes, at første sæt ECP er sendes i national høring efter CPG mødet i juni Andet og sidste sæt ECP er vil blive sendt i høring efter CPG mødet i september 2015.

3 3/41 WRC-15 - Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter 1. on the basis of proposals from administrations, taking account of the results of WRC-12 and the Report of the Conference Preparatory Meeting, and with due regard to the requirements of existing and future services in the bands under consideration, to consider and take appropriate action in respect of the following items: 1.1 to consider additional spectrum allocations to the mobile service on a primary basis and identification of additional frequency bands for International Mobile Telecommunications (IMT) and related regulatory provisions, to facilitate the development of terrestrial mobile broadband applications, in accordance with Resolution 233 (WRC-12); Det forventede behov for IMT spektrum er dokumenteret i ITU-R rapport M Behovet er beregnet på baggrund af metoden beskrevet i ITU-R anbefaling M.1768, og det beregnede behov for spektrum er mellem 1280 MHz og 1720 MHz. ITU-R har undersøgt spektrumbehovet for IMT. Undersøgelserne er baseret på fire elementer: Metodikker, trafikparametre, radioparametre og spektrumestimater. ITU-R har godkendt en opdatering af ITU-R anbefaling M.1768 Methodology for calculation of spectrum requirements for the terrestrial component of International Mobile Telecommunications. Baseret på denne anbefaling har ITU-R WP5D konkluderet, at spektrumbehovet for IMT i 2020 ligger på mellem 1960 MHz og 1340 MHz. I visse lande vil behovet dog være mindre. Det af WRC-07 identificerede spektrum er dermed ikke tilstrækkeligt til at dække behovet for IMT. CEPT støtter, at identificering eller allokering af yderligere spektrum til IMT sker på baggrund af ITU-R og CEPT undersøgelser, at yderligere spektrum til IMT identificeres og helst sker på globalt plan, og at der tages hensyn til eksisterende tjenester. Baseret på de tekniske og regulatoriske undersøgelser, der på nuværende tidspunkt er foretaget, støtter CEPT en identificering til IMT i følgende frekvensbånd: MHz, MHz, MHz, MHz og MHz.

4 4/41 CEPT støtter ikke IMT i frekvensbåndene MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz MHz, MHz, MHz og MHz. På baggrund af tekniske undersøgelser, der klart viser inkompatibilitet mellem RLAN og både jordobservationssatellittjenesten og radar tjenester i frekvensbåndene MHz og MHz, støtter CEPT ikke en allokering af dette bånd til den mobile tjeneste og identifikation til RLAN. Foreligger på de enkelte frekvensbånd. Fra dansk side har vi støttet de tekniske undersøgelser i frekvensbånd, hvor der er mulighed for harmonisering, herunder frekvensbånd, der indgår i den danske strategiplan for mobilt bredbånd. Af de frekvensbånd, som indgår i den danske frekvensstrategi, er der i CEPT dog ikke tilslutning til IMT i frekvensbåndet MHz.

5 5/ to examine the results of ITU-R studies, in accordance with Resolution 232 (WRC-12), on the use of the frequency band MHz by the mobile, except aeronautical mobile, service in Region 1 and take the appropriate measures; På baggrund af forslag fra en række lande, især afrikanske, vedtog WRC-12 at allokere frekvensbåndet MHz på co-primær basis til den mobile tjeneste i ITU Region 1. Allokeringen træder i kraft umiddelbart efter WRC-15. I ITU Region 2 og 3 er der allerede en primær mobil allokering i frekvensbåndet. WRC-12 vedtog også en ny Resolution 232. Denne Resolution resolverer, at WRC-15 kan justere den nedre grænse for allokeringen, samt at der iværksættes de nødvendige kompatibilitetsundersøgelser inden WRC-15. Frekvensbåndet MHz er i ITU Region 1 allokeret til broadcasting på primær basis samt via RR fodnote til den landmobile tjeneste på sekundær basis (dog begrænset til PMSE applikationer). Derudover er der via RR fodnote også en sekundær allokering til den faste tjeneste i en række lande i mellemøsten og via RR fodnote en primær allokering til den aeronautiske navigationstjeneste i Rusland, og en del andre tidligere sovjetrepublikker. Udkastet til CPM rapport peger entydigt på fastholdelse af 694 MHz som den nedre grænse for den mobile allokering. Til beskyttelse af broadcasting under 694 MHz er der i udkastet til CPM rapport tre options for OOB: -25 dbm/8mhz, -42 dbm/8mhz (foreslået af CEPT) og -56 dbm/8mhz. Det er CEPT s opfattelse, at OOB er et nationalt anliggende. CPG besluttede på mødet i september 2014 at sende et multicountry forslag til en ITU-R anbefaling om OOB til ITU-R studiegruppe 5. Danmark var medforslagsstiller. ITU-R studiegruppe 5 mente ikke, at forslaget til ECC anbefaling var modent nok. CPG vil derfor sende et lettere revideret forslag til ITU-R anbefaling til CPM mødet i marts/april Med hensyn til IMT i MHz båndet er der i CEPT ikke fuld enighed om en kanalplan. Der er dog enighed om, at kanalplanen skal bestå af en basis MFCN/FDD kanalplan på 2 x 30 MHz. For at sikre sameksistensen mellem ARNS og den mobile tjeneste i MHz arbejdes der i CEPT på fælles rammer for bilaterale aftaler. Det er hensigten, at sådanne aftaler mellem ARNS lande og lande, som vil implementere mobile tjenester, kan indgås inden

6 6/41 WRC-15. Rusland havde udarbejdet et uofficielt dokument (matrix) over RCC, hvor der er ARNS anvendelse, og berørte nabolande. Af den uofficielle matrix fremgår det, at der for Danmarks vedkommende, i lighed med 800 MHz båndet, ikke er krav om koordinering af MFCN/FDD anvendelse. Det er CEPT s holdning, at beskyttelsen af broadcasting for lande, der har tiltrådt Geneve aftalen 2006, er sikret i den aftale. CEPT er derfor imod yderligere regulatoriske vilkår i radioreglementet. Det er CEPT s holdning, at den nedre grænse for den mobile allokering skal lægges fast på 694 MHz. Det er også CEPT s holdning, at DTT kanal 48 skal beskyttes mod out-of-band forstyrrelser fra IMT i MHz båndet. For ITU Region 1 støtter CEPT derfor en OOB værdi på -42 dbm/8mhz baseret på en IMT båndbredde på 10 MHz eller mindre. CEPT støtter undersøgelse af alternative frekvensbånd til PMSE som erstatning for MHz. I den forbindelse undersøges blandt andet mulighederne i frekvensbåndet MHz. CEPT støtter en lige fordeling af frekvensressourcerne i grænseområderne mellem lande. Til sikring af sameksistens mellem luftfartsnavigation og den mobile tjeneste, og for at sikre mod en besværlig koordinationsproces, støtter CEPT, at koordinationsaftaler baseret på et fælles koncept indgås inden WRC-15. Vi støtter CEPT holdningerne, herunder at den nedre grænse for den mobile allokering lægges ved 694 MHz. Vi støtter også, at OOB fastsættes til -42 dbm/8mhz i ITU region 1. Det er den danske holdning, at den eksisterende Genéve aftale 2006 yder tilstrækkelig beskyttelse af DTT, når der er tale om co-kanal anvendelse. Med hensyn til ARNS, vil vi arbejde for indgåelse af en bilateral aftale med Rusland inden WRC-15.

7 7/ to review and revise Resolution 646 (Rev.WRC-12) for broadband public protection and disaster relief (PPDR), in accordance with Resolution 648 (WRC-12); Der er et stigende behov for højhastigheds PPDR tjenester. WRC- 12 besluttede derfor at revidere Resolution 646. I Resolution 646 opfordres administrationerne til at anvende regionalt harmoniserede frekvensbånd til PPDR. Resolutionen identificerer frekvensbånd, der er til rådighed for PPDR i de tre ITU regioner, primært til smalbånds PPDR. Resolutionen opfordrer endvidere ITU-R til at fortsætter de tekniske studier med henblik på identificering af yderligere frekvensbånd til avancerede PPDR tjenester. Revisionen af Resolution 646 skal ske i overensstemmelse med Resolution 648 fra WRC-12, som specifikt peger på bredbånds PPDR. CEPT støtter studier, der kan revidere Resolution 646, med speciel fokus på bredbånds PPDR. CEPT er af den opfattelse, at PPDR er et nationalt anliggende, hvor behovet for spektrum varierer landene imellem. Det er CEPT s opfattelse, at Resolution 646 indeholder tilstrækkelig fleksibilitet for administrationerne. Det var CEPT s holdning, at der ikke skal være en direkte reference til regionalt harmoniserede PPDR frekvensbånd i ITU-R Resolution 646, men derimod en henvisning til ITU-R anbefaling M.2015, som vil indeholde en sådan reference. Dette vil sikre, at fremtidige revisioner ikke skal gennem en WRC. Denne holdning er der nogen modstand mod fra de andre ITU regioner. Som et kompromis mellem de tre ITU regioner vil CEPT på CPM15-2 foreslå en ny metode D, hvor ITU Resolutionen stadig indeholder overordnede frekvensområder, mens de mere detaljerede informationer om frekvenser er indeholdt i ITU-R anbefaling M Formålet er, at det på CPM15-2 er muligt at begrænse antallet af metoder til én enkelt. Foreligger endnu ikke. Støtte til CEPT holdningen.

8 8/ to consider possible new allocation to the amateur service on a secondary basis within the band khz in accordance with Resolution 649 (WRC-12); WRC-12 vedtog, at WRC-15 skal se på mulighederne for en sekundær allokering af en passende mængde spektrum til amatørtjenesten indenfor frekvensbåndet khz. 5 MHz båndet er interessant for radioamatører, fordi det vil lukke det udbredelsesmæssige hul mellem 3,8 MHz og 7 MHz specielt på højere breddegrader. De tekniske undersøgelser indikerer, at beskyttelsesafstanden mellem radioamatører og faste tjenester overstiger 6200 kilometer!!!. ITU WP 5A har noteret sig, at det er problematisk at dele spektrum mellem radioamatører og den oceanografiske tjeneste i frekvensbåndet khz. CEPT støtter en sekundær allokering til radioamatører i khz. Det er også CEPT s holdning, at de eksisterende tjenester i båndet skal beskyttes. PTC vil fintune forslaget på deres næste møde. Der er dog stadig lande, som er meget imod en sekundær allokering til radioamatører i dette bånd. Danmark støtter en sekundær allokering til amatører i frekvensbåndet khz. Frekvensbåndet er i Danmark - og en del andre lande - allerede åbnet for amatører på sekundær basis. I CPG/PTC vil vi fortsat arbejde for en sekundær allokering til amatørtjenesten.

9 9/ to consider the use of frequency bands allocated to the fixedsatellite service not subject to Appendices 30, 30A and 30B for the control and non-payload communications of unmanned aircraft systems (UAS) in non-segregated airspaces, in accordance with Resolution 153 (WRC-12); Ubemandede luftfartøjer (fx droner) er fly, som fjernbetjenes fra jorden. I dag anvendes droner stort set kun til militære formål. I dag må disse fly kun flyve i områder, hvor der ingen anden lufttrafik er. Udviklingen af ubemandede fly går hurtig, og der vil inden for en kort årrække kunne ske en kommerciel anvendelse. Det er hensigten, at ubemandede fly fremover også skal kunne flyve i områder, hvor der er normal lufttrafik. Til sikker håndtering af disse ubemandede luftfartøjer kræves der meget pålidelige kommunikationsforbindelser (CNPC) mellem det ubemandede fly og et kontrolcenter. Under dagsordenspunkt 1.3 på WRC-12 blev frekvenser til ovennævnte formål behandlet. WRC-12 besluttede på grund af manglende undersøgelser at tage punktet op igen på WRC-15. WRC-15 skal derfor på baggrund af resultatet af undersøgelserne afgøre, om det er muligt at anvende fast satellitspektrum til ubemandede fly, og i givet fald vedtage de regulatoriske betingelser for en sådan anvendelse. WRC-12 besluttede også at satellitspektrum, der er allokeret i henhold til RR Appendiks 30, 30A og 30B, ikke kan komme i betragtning til omhandlede formål. Der er endnu ikke opnået enighed om beskyttelseskriterier i ITU-R, hvilket betyder, at det endnu ikke er muligt at konkludere, om UAS CNPC kan dele spektrum med FSS. CEPT støtter stadig undersøgelser, der eventuelt kan føre frem til tekniske, regulatoriske og operationelle anbefalinger til WRC-15 om anvendelse af fast satellitspektrum til kontrol af ubemandede fly. Hvis der ingen resultater kommer, vil CEPT ikke have andet valg end at udarbejde en No Change ECP. Der er meget delte meninger i CEPT, men CPG/PTC vil fortsætte arbejdet. Foreligger (med to optioner).

10 10/41 Støtte til fortsatte tekniske undersøgelser.

11 11/ to consider possible additional primary allocations: to the fixed-satellite service (Earth-to-space and space-to- Earth) of 250 MHz in the range between 10 GHz and 17 GHz in Region to the fixed-satellite service (Earth-to-space) of 250 MHz in Region 2 and 300 MHz in Region 3 within the range GHz; and review the regulatory provisions on the current allocations to the fixed-satellite service within each range, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Resolutions 151 (WRC-12) and 152 (WRC-12), respectively; På baggrund af et voksende behov for globalt spektrum til faste satellittjenester, besluttede WRC-12, at WRC-15 skal se på mulighederne for en primær allokering af yderligere 250 MHz til denne tjeneste i frekvensområdet GHz i ITU Region 1 og Region 2. I ITU Region 3 skal mulighederne for allokering af 300 MHz i frekvensområdet GHz undersøges. En række frekvensbånd (10,5-10,6 GHz, 10,6-10,7 GHz, 13,25-13,4 GHz, 15,35-15,4 GHz og 15,4-15,7 GHz) blev undersøgt i forrige undersøgelsesperiode, hvor der blev fastlagt grænseværdier for beskyttelse af radiostedbestemmelse og radioastronomi : CEPT støtter en primær allokering af yderligere 250 MHz til GEO_FSS mellem 10 og 17 GHz i Region 1. Baseret på de tekniske undersøgelser er det CEPT s opfattelse, at FSS GSO med passende mitigation teknikker kan allokeres i følgende frekvensbånd: Down-link: 13,4-13,65 GHz og 14,85-15,1 GHz. Up-link: [14,5-14,75 GHz]. CEPT støtter ikke en allokering til FSS GSO i frekvensbåndene 10,6-10,68 GHz og 15,35-15,4 GHz (beskyttelse af passive tjenester). CEPT støtter ikke en yderligere allokering til FSS (up-link) i frekvensbåndet 13,25-13,4 GHz grundet inkompatibilitet med RNS/ARNS i båndet.

12 12/ : CEPT støtter en global primær allokering til FSS GSO (up-link) indenfor frekvensbåndet GHz. Frekvensbåndet 14,5-14,8 GHz bør overvejes. CEPT støtter ikke en allokering af båndene 13,25-13,75 GHz og 15,35-15,4 GHz til FSS (up-link). Foreligger (1.6.1 og 1.6.2). Foreligger (1.6.1 og 1.6.2). Støtte til en allokering af 250 MHz til geostationære faste satellittjenester mellem 10 og 17 GHz under forudsætning af kompatibilitet med eksisterende tjenester.

13 13/ to review the use of the band MHz by the fixedsatellite service (Earth-to-space) (limited to feeder links of the non-geostationary mobile-satellite systems in the mobile-satellite service) in accordance with Resolution 114 (Rev.WRC-12); Administrationer, der tillader feeder-links til ikke-geostationære satellitter i den mobile satellittjeneste i MHz båndet, skal sikre, at den aeronautiske radionavigationstjeneste ikke forstyrres. Frekvensallokeringerne til den aeronautiske radionavigationstjeneste og den faste satellittjeneste i frekvensbåndet skal vurderes på en WRC inden 2018 (d.v.s. WRC-15). CEPT støtter en permanent allokering til FSS (up-link) i MHz (begrænset til feeder links til ikke geostationære satellitter - MSS). Den permanente allokering skal erstatte den nuværende tidsbegrænsning af allokeringen. Støtte til CEPT holdningen.

14 14/ to review the provisions relating to earth stations located on board vessels (ESVs), based on studies conducted in accordance with Resolution 909 (WRC-12); Den faste satellitjeneste i frekvensbåndene MHz og 14-14,5 GHz anvendes blandt andet til jordstationer på fartøjer (ESV er). WRC-15 skal på baggrund af resultatet af ITU-R undersøgelser vurdere, om de nuværende regulatoriske forhold er tilstrækkelige til beskyttelse af de øvrige tjenester i frekvensbåndene. Den teknologi, som ESV anvender, har undergået store fremskridt, bl.a. anvendelse af spread-spectrum modulation og andre teknikker, som kan forbedre kompatibiliteten med terrestriske tjenester. Dette kan medføre, at kravet til minimum størrelsen for ESV parabolerne eventuelt vil kunne lempes/nedsættes samt at det måske vil kunne blive muligt at nedsætte beskyttelsesafstanden til kystlinjerne. De tekniske karakteristikker for de nye ESV er beskrevet i ITU-R anbefaling S fra CEPT støtter, at ESV fortsat skal beskytte eksisterende tjenester i MHz og 14-14,5 GHz frekvensbåndene. CEPT er ikke imod en nedsættelse af beskyttelsesafstanden fra ESV er til kystlinjerne, hvis der anvendes ESV er med den nye teknologi. Dette kan ske ved at beskrive de eksisterende ESV teknologier i Resolution 902 (WRC-03). Til beskyttelse af terrestrielle tjenester støtter CEPT, at eksakte beskyttelsesafstande i MHz og 14-14,5 MHz fastsættes for forskellige ESV klasser (effektklasser). Støtte til CEPT holdningen.

15 15/ to consider, in accordance with Resolution 758 (WRC-12); possible new allocations to the fixed-satellite service in the frequency bands MHz (space-to-earth) and MHz (Earth-to-space), subject to appropriate sharing conditions; the possibility of allocating the bands MHz and MHz to the maritime-mobile satellite service and additional regulatory measures, depending on the results of appropriate studies; Frekvensbåndene MHz (rum-til-jord) og MHz (Jord-til-rum) er allokeret globalt til den faste satellittjeneste (FSS). Frekvensbåndene MHz (rum-til-jord) og MHz (Jord-til-rum) er også allokeret til den mobile satellittjeneste (MSS). Med hensyn til FSS og den maritime mobile satellittjeneste (MMSS) har visse administrationer oplyst, at der er mangel på spektrum til både eksisterende og fremtidige applikationer. Den faste satellittjeneste har behov for yderligere cirka 100 MHz. Frem til WRC-15 vil muligheder for en allokering af frekvensbåndene / MHz til FSS blive undersøgt. Mulighederne for allokering af frekvensbåndene / MHz til MMSS vil også blive undersøgt. Der er tale om både tekniske og regulatoriske undersøgelser : CEPT støtter en 2 x 100 MHz primær allokering til FSS GSO i MHz (down-link) og MHz (up-link). Der fastsættes maksimal e.i.r.p. i MHz, og jordstationer i MHz skal anvende minimum antennediametre på 3,5 meter. Endvidere kan FSS tjenesten i MHz ikke kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra SRS tjenesten. FSS må heller ikke lægge hindringer i vejen for udbygning af SRS tjenesten : CEPT støtter resultaterne af ITU-R undersøgelserne med henblik på en ny allokering til MMSS i MHz og MHz. CEPT er imod anvendelse af disse frekvensbånd for MMSS applikationer, som betyder, at der vil kunne komme et stort antal jordstationer. CEPT støtter ikke anvendelse af båndene til e-navigation eller GMDSS.

16 16/41 På baggrund af krav om meget store separationsafstande mellem MMSS og EESS (down-link), faste tjenester og den mobile tjeneste støtter CEPT ikke en allokering af frekvensbåndet MHz til MMSS. På baggrund af positive kompatibilitetsundersøgelser mellem MMSS (down-link) og de eksisterende tjenester i MHz støtter CEPT en allokering til MMSS (down-link) i dette frekvensbånd, forudsat at der ikke kræves beskyttelse, og at MMSS ikke forstyrrer de eksisterende tjenester i båndet. Foreligger (1.9.1 og 1.9.2). Foreligger (1.9.1 og 1.9.2). Støtte til CEPT holdningen.

17 17/ to consider spectrum requirements and possible additional spectrum allocations for the mobile-satellite service in the Earth-tospace and space-to-earth directions, including the satellite component for broadband applications, including International Mobile Telecommunications (IMT), within the frequency range from 22 GHz to 26 GHz, in accordance with Resolution 234 (WRC-12); I perioden har ITU-R undersøgt den forventede trafikudvikling for IMT satellitkomponenten i perioden Resultatet af disse undersøgelser er indeholdt i ITU-R rapport M Rapporten konkluderer et behov for yderligere MHz (up-link) og MHz (down-link) i år Frekvensbåndet GHz er allokeret til mange forskellige radiotjenester på primær hhv. sekundær basis. CEPT forudser vanskeligheder med deling af spektrum mellem eksisterende tjenester og nye MSS allokeringer i GHz båndet. CEPT støtter derfor ikke yderligere allokeringer til MSS. CEPT ser på nuværende tidspunkt heller ikke et behov for yderligere frekvenser til MSS. Støtte til CEPT holdningen.

18 18/ to consider a primary allocation for the Earth exploration-satellite service (Earth-to-space) in the 7-8 GHz range, in accordance with Resolution 650 (WRC-12); Der er en stor koncentration af satellitter (flere hundrede) i frekvensbåndene MHz og MHz. Frekvensbåndene anvendes til sporing, telemetri og fjernstyring af satellitter. Den store koncentration af satellitter gør den internationale koordinering særdeles vanskelig. Jordobservationssatellitterne (EESS) kan kun anvende frekvensbåndet MHz til up-link, da der ikke er højere frekvenser til rådighed. EESS down-link allokeringerne i frekvensbåndene MHz og 25,5-27 GHz har ikke et tilhørende up-link frekvensbånd. Allokering af et frekvensbånd i området 7-8 GHz til EESS up-link (telecommand og kontrol) vil kunne løse problemet med den manglende up-link, samtidig med at nogle EESS anvendelser i MHz kan flyttes til MHz og dermed også løse nogle af problemerne for andre satellittjenester i MHz båndet. På WRC-12 blev frekvensbåndet MHz identificeret som det mest lovende bånd til EESS up-link. Dette bånd er også tilstrækkeligt tæt på den eksisterende EESS anvendelse i MHz. CEPT støtter en primær allokering NON-GSO til EESS (up-link) i frekvensbåndet MHz. CEPT har dog ikke indvendinger mod, at der også tillades geostationær EESS anvendelse. Støtte til CEPT holdningen.

19 19/ to consider an extension of the current worldwide allocation to the Earth exploration-satellite (active) service in the frequency band MHz by up to 600 MHz within the frequency bands MHz and/or MHz, in accordance with Resolution 651 (WRC-12); I forbindelse med WRC-07 udførte ITU-R undersøgelser om muligheden for en 200 MHz udvidelse af den daværende allokering til EESS i frekvensbåndet MHz. Resultatet af disse undersøgelser betød, at WRC-07 allokerede frekvensbåndet MHz til EESS. Anvendelsen af satellitbårne radarer i dette bånd har vist sig at bidrage med vigtige informationer. Næste generation af radarer med endnu højere opløsning kræver endnu større båndbredder, hvilket resulterer i et behov for mere spektrum. Der er derfor behov for kompatibilitetsundersøgelser i frekvensbåndene 8,7-9,3 GHz og 9,9-10,5 GHz. CEPT støtter en allokering af yderligere 600 MHz i 9,2-9,3 GHz og 9,9-10,4 GHz til EESS (aktiv) på non-interference, non protected basis overfor radiostedbestemmelse i de samme frekvensbånd. Båndet må kun anvendes til SAR systemer, der anvender mere end 600 MHz båndbredde. Fra dansk side kan vi acceptere allokeringen på nævnte betingelser.

20 20/ to review No with a view to examining the possibility for increasing the 5 km distance limitation and allowing space research service (space-to-space) use for proximity operations by space vehicles communicating with an orbiting manned space vehicle, in accordance with Resolution 652 (WRC-12); I Resolution 652 (WRC-12) blev ITU-R opfordret til at foretage kompatibilitetsundersøgelser mellem rum-til-rum tjenester (SRS), der kommunikerer i nærheden af bemandede rumfartøjer, og faste og mobile systemer i frekvensbåndet MHz. Formålet er at fjerne eller løsne den nuværende 5 km afstandsbegrænsning uden at ændre de nuværende pfd grænser. Derudover skal WRC-15 tage stilling til en mere generel anvendelse af MHz båndet for SRS. CEPT støtter, at SRS afstandsbegrænsningen i RR fodnote fjernes. Støtte til CEPT holdningen.

21 21/ to consider the feasibility of achieving a continuous reference time-scale, whether by the modification of coordinated universal time (UTC) or some other method, and take appropriate action, in accordance with Resolution 653 (WRC-12); Spørgsmålet om leap second har været diskuteret i flere år i ITU- R s studiegruppe 7 (SG7), uden at der har kunnet opnås enighed. Et leap second er en justering af UTC tiden med 1 sekund, der er nødvendig for at holde tiden så tæt på middelsoltiden. Den sidste justering blev foretaget den 30. juni UTC tidsstandarden er den internationale tidsreference og er baseret på et atomur. Varigheden af en soldag er en smule længere end 24 timer, hvorfor det er nødvendigt med en justering for at kompensere for dette. Da jordens rotation af forskellige årsager varierer, vil et givent tidspunkt ikke kunne forudbestemmes. Beslutning om justering tages af International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) cirka seks måneder før justeringen. På RA-12 var der forslag om modifikation af ITU-R anbefaling TF.460-6, som omhandler leap second. På RA-12 var der en balance mellem de lande, der ønskede ITU-R anbefalingen revideret, og de lande, der ikke ønskede en revision. En tredje stor gruppe havde ikke fulgt arbejdet i ITU og behøvede derfor mere tid til at overveje deres holdning. Resultatet blev, at RA-12 ikke godkendte den reviderede ITU-R anbefaling, men sendte den retur til ITU SG 7, som skal overveje andre tekniske muligheder, herunder anvendelse af leap-minute justering. Kompromisset på RA-12 blev betinget af, at spørgsmålet kom på WRC-15 dagsordenen. CEPT støtter undersøgelser om mulighederne for anvendelse af kontinuerlig tidsopdatering. CEPT støtter ikke metode B i CPM rapporten. Foreligger endnu ikke. Støtte til fortsatte undersøgelser.

22 22/ to consider spectrum demands for on-board communication stations in the maritime mobile service in accordance with Resolution 358 (WRC-12); Kun seks frekvenser i frekvensbåndet MHz er i dag via RR fodnote identificeret til maritim on-board kommunikation. På baggrund af ITU-R undersøgelser om behovet for flere frekvenser skal det besluttes, om der skal tildeles flere frekvenser til maritim on-board kommunikation indenfor den eksisterende maritime mobile allokering i UHF båndet. CEPT har i 2013 ved hjælp af et spørgeskema undersøgt behovet for yderligere UHF kanaler til on-board kommunikation. Resultatet viste, at de relevante frekvensbånd anvendes intensivt af andre tjenester. Derudover ses der ikke at være et særligt behov for yderligere frekvenser til maritim on-board kommunikation, men derimod et behov for en mere effektiv frekvensanvendelse af de eksisterende kanaler. CEPT støtter en mere effektiv anvendelse af de eksisterende maritime UHF on-board frekvenser, blandt andet ved anvendelse af kanaler med mindre båndbredde end 25 khz. CEPT støtter derfor ikke yderligere frekvenser til formålet. Vi kan acceptere CEPT holdningen, selvom vi helst havde set mere spektrum afsat til formålet.

23 23/ to consider regulatory provisions and spectrum allocations to enable possible new Automatic Identification System (AIS) technology applications and possible new applications to improve maritime radiocommunication in accordance with Resolution 360 (WRC-12); Det skibsbårne AIS system, som i henhold til SOLAS konventionen, kapitel V, er obligatorisk i visse skibe, er blevet godt modtaget indenfor skibsfarten og bliver også anvendt af tusinder af skibe, hvor der ikke er krav om denne udrustning. AIS støttes af landbaserede VHF stationer, og AIS bliver også detekteret af satellitter. WRC-12 vedtog, at ITU-R skal studere mulighederne for allokering af spektrum til nye jordbaserede og satellitbårne AIS applikationer. Det er en forudsætning, at en sådan anvendelse i givet fald ikke degraderer den eksisterende AIS anvendelse eller andre radiotjenester. Det er hensigten, at allokeringen skal ske indenfor de eksisterende frekvensbånd til maritime mobile og maritime mobile satellit - tjenester. CEPT støtter implementering af ny digital kommunikation såsom AIS og VHF data udveksling, herunder en satellitkomponent (down-link). Det er CEPT s holdning, at det ikke er nødvendigt med modifikationer af det eksisterende AIS udstyr, der i dag findes på skibe. Det er også CEPT s holdning, at det oprindelige formål med AIS skal beskyttes på de eksisterende frekvenser. En mulig terrestriel VDES løsning er en kombination af VHF kanal 24, 25, 84 og 85. CEPT støtter en sekundær mobil-satellit allokering (både up- og down-link). Eksisterende landmobile tjenester skal beskyttes. Det er CEPT s holdning, at satellitkomponenten (down-link) skal inkludere en kombination af kanal 2024, 2025, 2026, 2084, 2085 og Den tilsvarende up-link skal inkludere kanalerne 1024, 1025, 1026, 1084, 1085, 1086, 2027 (ASM1) og 2028 (ASM2). På næste møde i CPG/PT-C vil ECP en blive delt op i en terrestriel del og en satellit del.

Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:

Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner: Notat om forberedelsen af WRC-15 20. oktober 2014 FTI /heblan-erst (Status efter CPG-mødet i Marseille den 23. - 26. september 2014) Indledning Den verdensomspændende radiokommunikations konference, World

Læs mere

Notat om høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-15

Notat om høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-15 Notat om høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-15 Den verdensomspændende radiokommunikations konference, World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15) afholdes i perioden 2. - 27. november

Læs mere

Konferencen afholdes i regi af FN organisationen Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der har sit hovedsæde i Genève.

Konferencen afholdes i regi af FN organisationen Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der har sit hovedsæde i Genève. Notat Høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-12 Indledning 29. juli 2011 Den verdensomspændende radiokommunikations konference, World Radiocommunication Conference 2012 (WRC-12) afholdes i perioden

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

3. december 2012. 8 Nr. 1135. Fodnoter til det Internationale Radioreglement

3. december 2012. 8 Nr. 1135. Fodnoter til det Internationale Radioreglement 3. december 2012. 8 Nr. 1135. Fodnoter til det Internationale Radioreglement Bilag A 5.53 Administrationer, der tillader anvendelse af frekvenser under 8,3 khz, skal sikre, at der ikke sker skadelige forstyrrelser

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen

Bilag 1. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen 3. december 2012. 2 Nr. 1135. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen Bilag 1 1. Indledning Den grønlandske frekvensplan beskriver nuværende anvendelse og planlagt fremtidig anvendelse af det samlede

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2017 J nr. 2017-5741 /plua, sesw, anp, slv Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Energistyrelsen sender

Læs mere

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden:

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden: 16. november 2012 Sag 12/02019 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Trådløse mikrofoner (indlæg fra Sennheiser Nordic A/S) 3. Liberalisering

Læs mere

Bilag F. Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler. Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2.

Bilag F. Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler. Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2. 3. december 2012. 52 Nr. 1135. Bilag F 0-8,3000 khz Ikke allokeret 5.53 8,3000-9,000 khz 9,0000-11,3000 khz METEOROLOGI- SKE HJÆLPE- MIDLER 5.54A METEOROLOGI- SKE HJÆLPE- MIDLER 5.54A 5.54 e tjenester

Læs mere

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bilag C Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Heraf tilkendegives det i seks af svarene, at der ikke er bemærkninger til høringen. Disse høringssvar er fra:

Heraf tilkendegives det i seks af svarene, at der ikke er bemærkninger til høringen. Disse høringssvar er fra: Notat Høringsnotat om høring af de fælleseuropæiske forslag til WRC-12 har i perioden 29. juli - 6. september 2011 gennemført en høring over de endeligt godkendte og de foreløbige fælleseuropæiske forslag

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

1. Velkomst 2. Ændringer i lov om radiofrekvenser 3. Forberedelse af WRC-15 (World Radiocommunication Conference

1. Velkomst 2. Ændringer i lov om radiofrekvenser 3. Forberedelse af WRC-15 (World Radiocommunication Conference 1. juli 2013 Sag 13/02634 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 11. møde i Frekvensforum den 12. juni 2013 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Ændringer i lov om radiofrekvenser 3. Forberedelse af WRC-15 (World Radiocommunication

Læs mere

Frekvensplan for Grønland 2013

Frekvensplan for Grønland 2013 Frekvensplan for Grønland 2013 Den gældende frekvensplan findes i den danske bekendtgørelse nr. 1135 af 3. december 2012 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede

Læs mere

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan)

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan) Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan) I medfør af 2, stk. 1, og 3, stk. 4, i Anordninganordning

Læs mere

Undersøgelse af behov for frekvenser til antenne-tv og mulighederne for mobilt bredbånd i 700 MHz

Undersøgelse af behov for frekvenser til antenne-tv og mulighederne for mobilt bredbånd i 700 MHz Undersøgelse af behov for frekvenser til antenne-tv og mulighederne for mobilt bredbånd i 700 MHz Orienteringsmøde i Erhvervsstyrelsen 28. juni 2013 kl. 12:30-14:00 Dagsorden 1. Velkomst ved vicedirektør

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser:

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 22. maj 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 28. oktober 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden

Læs mere

Bilag 4. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5

Bilag 4. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5 3. december 2012. 17 Nr. 1134. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5 Bilag 4 Indholdsfortegnelse 1. Brugerterminaler (CPE) i Fixed Wireless Access (FWA), der er under

Læs mere

Dansk radio grænseflade November 2001

Dansk radio grænseflade November 2001 Dansk radio grænseflade 00 032 November 2001 Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Læs mere

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016.

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016. HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 /sesw Høringsnotat vedrørende udkast til frekvensstrategi 2016 Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Jørgen Abild Andersen

Jørgen Abild Andersen Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). I medfør af 3 i lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser,

Læs mere

Høringsparter. Banedanmark. Damm Cellular Systems A/S. Dansk Metal DSB. Forbrugerombudsmanden. Forbrugerrådet Tænk. Forenede Danske Antenneanlæg (FDA)

Høringsparter. Banedanmark. Damm Cellular Systems A/S. Dansk Metal DSB. Forbrugerombudsmanden. Forbrugerrådet Tænk. Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) Høringssvar i forbindelse med høring af 2. juli 2015 over forberedelse af World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15). Fastlæggelse af dansk holdning til de fælleseuropæiske forslag Høringsparter

Læs mere

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Bilag 2 Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Introduktion Ved liberalisering af frekvenser forstås, at tilladelser

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Aeronautisk mobil (R): En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og - 3

Aeronautisk mobil (R): En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og - 3 Frekvensplan 2014 Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 497 af 20. maj 2014 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Frekvensplan 2015. Peter Marlau Knudsen

Frekvensplan 2015. Peter Marlau Knudsen Frekvensplan 2015 Peter Marlau Knudsen Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 763 af 1. juni 2015 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) BEK nr 1387 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-6289 Senere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen giver hermed DR tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB udsendelser i Danmark.

Erhvervsstyrelsen giver hermed DR tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB udsendelser i Danmark. DR DR Byen Emil Holms 20 0999 København C 22. maj 2015 Tilladelse H100594 til anvendelse af frekvenser til udsendelse af T- DAB Erhvervsstyrelsen giver hermed DR tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag A: Definitioner og ordliste Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse

Læs mere

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I medfør af 4 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag K: Aftale mellem IT- og Telestyrelsen, Danmark og Post-och telestyrelsen, Sverige. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag K: Aftale mellem IT- og Telestyrelsen, Danmark og Post-och telestyrelsen, Sverige. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag K: Aftale mellem IT- og Telestyrelsen, anmark og Post-och telestyrelsen, Sverige Februar

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet Notat Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet iværksatte den 10. februar 2009 en høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbånder med høringsfrist den 11. marts

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes: BEK nr 1372 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005

Læs mere

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) I medfør af 3 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Nettemadag. Network Codes - Nye krav og opgaver til netselskaberne. Knud Johansen og Torben Skødt, Energinet.dk

Nettemadag. Network Codes - Nye krav og opgaver til netselskaberne. Knud Johansen og Torben Skødt, Energinet.dk Nettemadag Network Codes - Nye krav og opgaver til netselskaberne Knud Johansen og Torben Skødt, Energinet.dk 03-12-2014 Net Temadag 2014 - Torben Skødt & Knud Johansen 1 Dagsorden 1. Generelt om Network

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: BEK nr 761 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. december 2008 28. november 2008. Nr. 1162. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer og

Læs mere

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov Udkast til Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 19. august 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL TT-Netværket, Site S3395, Vejlegårdsparken 92, 2665 Vallensbæk Strand Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 Dato 2014-12-17 Udarbejdet af FRL Kontrolleret af DADH Godkendt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Lovtidende A BEK nr 1266 af 10/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 4, stk. 2, 19, 29, 30 og 53,

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann

Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann Temadag om Fremtidens planlægning og arealanvendelse af havet Agenda En traditionel

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 6, stk. 2, 27-31 og 54, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Frekvensplan Peter Marlau Knudsen

Frekvensplan Peter Marlau Knudsen Frekvensplan 2017 Peter Marlau Knudsen Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 571 af 30. maj 2017 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1) BEK nr 754 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer til

Læs mere