Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:"

Transkript

1 Notat om forberedelsen af WRC februar 2015 FTI /heblan-erst (Status efter CPG-mødet i Floriana, Malta, den februar 2015) Indledning Den verdensomspændende radiokommunikations konference, World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15) afholdes i perioden november Konferencen afholdes i regi af FN organisationen Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der har sit hovedsæde i Genève. Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner: ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Yderligere frekvenser til IMT, herunder mobilt bredbånd WRC-15 agenda punkt 1.1 Mobil anvendelse af frekvensbåndet MHz WRC-15 agenda punkt 1.2 Frekvensallokering til jordobservationssatellitter i 7-8 GHz båndet WRC-15 agenda punkt 1.11 Spektrum allokering til nye maritime AIS tjenester WRC-15 agenda punkt 1.16 Dagsorden for WRC-19 WRC-15 agenda punkt 10 Global flysporing WRC-15 agenda (Besluttet på PP-14 og har endnu ikke nummer) Forberedelsen af WRC-15 På europæisk niveau sker forberedelsen til WRC-15 i arbejdsgruppen CPG (Conference Preparatory Group). CPG er en arbejdsgruppe under den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), hvor Erhvervsstyrelsen deltager på Danmarks vegne. I CPG udarbejdes

2 2/41 de såkaldte Briefs, som eventuelle fælleseuropæiske forslag, benævnt ECP er (European Common Proposals), er baseret på. Danmark har som et lille land kun begrænsede muligheder for at få direkte og selvstændig indflydelse på WRC er. Danske interesser kan derfor bedst tilgodeses, hvis de indgår som en del af de fælleseuropæiske forslag til WRC-15. De danske interesser varetages derfor gennem deltagelse i det forberedende europæiske samarbejde. Erhvervsstyrelsen deltager i det forberedende europæiske samarbejde i CPG og relevante projektgrupper for bedst muligt at få tilgodeset danske interesser i relation til WRC-15. Dette notat er baseret på det foreliggende materiale på de enkelte punkter på dagsordenen. Foreliggende udkast til Briefs og ECP er kan ses på CEPT-hjemmesiden Notatets opbygning I det følgende omtales de enkelte dagsordenspunkter på WRC-15. For hvert dagsordenspunkt er der en omtale af:.. 3) Forslag til foreløbig dansk holdning. Under Foreløbig CEPT holdning er det anført, om der foreligger en foreløbig Brief/ECP. Det forventes, at første sæt ECP er sendes i national høring efter CPG mødet i juni Andet og sidste sæt ECP er vil blive sendt i høring efter CPG mødet i september 2015.

3 3/41 WRC-15 - Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter 1. on the basis of proposals from administrations, taking account of the results of WRC-12 and the Report of the Conference Preparatory Meeting, and with due regard to the requirements of existing and future services in the bands under consideration, to consider and take appropriate action in respect of the following items: 1.1 to consider additional spectrum allocations to the mobile service on a primary basis and identification of additional frequency bands for International Mobile Telecommunications (IMT) and related regulatory provisions, to facilitate the development of terrestrial mobile broadband applications, in accordance with Resolution 233 (WRC-12); Det forventede behov for IMT spektrum er dokumenteret i ITU-R rapport M Behovet er beregnet på baggrund af metoden beskrevet i ITU-R anbefaling M.1768, og det beregnede behov for spektrum er mellem 1280 MHz og 1720 MHz. ITU-R har undersøgt spektrumbehovet for IMT. Undersøgelserne er baseret på fire elementer: Metodikker, trafikparametre, radioparametre og spektrumestimater. ITU-R har godkendt en opdatering af ITU-R anbefaling M.1768 Methodology for calculation of spectrum requirements for the terrestrial component of International Mobile Telecommunications. Baseret på denne anbefaling har ITU-R WP5D konkluderet, at spektrumbehovet for IMT i 2020 ligger på mellem 1960 MHz og 1340 MHz. I visse lande vil behovet dog være mindre. Det af WRC-07 identificerede spektrum er dermed ikke tilstrækkeligt til at dække behovet for IMT. CEPT støtter, at identificering eller allokering af yderligere spektrum til IMT sker på baggrund af ITU-R og CEPT undersøgelser, at yderligere spektrum til IMT identificeres og helst sker på globalt plan, og at der tages hensyn til eksisterende tjenester. Baseret på de tekniske og regulatoriske undersøgelser, der på nuværende tidspunkt er foretaget, støtter CEPT en identificering til IMT i følgende frekvensbånd: MHz, MHz, MHz, MHz og MHz.

4 4/41 CEPT støtter ikke IMT i frekvensbåndene MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz MHz, MHz, MHz og MHz. På baggrund af tekniske undersøgelser, der klart viser inkompatibilitet mellem RLAN og både jordobservationssatellittjenesten og radar tjenester i frekvensbåndene MHz og MHz, støtter CEPT ikke en allokering af dette bånd til den mobile tjeneste og identifikation til RLAN. Foreligger på de enkelte frekvensbånd. Fra dansk side har vi støttet de tekniske undersøgelser i frekvensbånd, hvor der er mulighed for harmonisering, herunder frekvensbånd, der indgår i den danske strategiplan for mobilt bredbånd. Af de frekvensbånd, som indgår i den danske frekvensstrategi, er der i CEPT dog ikke tilslutning til IMT i frekvensbåndet MHz.

5 5/ to examine the results of ITU-R studies, in accordance with Resolution 232 (WRC-12), on the use of the frequency band MHz by the mobile, except aeronautical mobile, service in Region 1 and take the appropriate measures; På baggrund af forslag fra en række lande, især afrikanske, vedtog WRC-12 at allokere frekvensbåndet MHz på co-primær basis til den mobile tjeneste i ITU Region 1. Allokeringen træder i kraft umiddelbart efter WRC-15. I ITU Region 2 og 3 er der allerede en primær mobil allokering i frekvensbåndet. WRC-12 vedtog også en ny Resolution 232. Denne Resolution resolverer, at WRC-15 kan justere den nedre grænse for allokeringen, samt at der iværksættes de nødvendige kompatibilitetsundersøgelser inden WRC-15. Frekvensbåndet MHz er i ITU Region 1 allokeret til broadcasting på primær basis samt via RR fodnote til den landmobile tjeneste på sekundær basis (dog begrænset til PMSE applikationer). Derudover er der via RR fodnote også en sekundær allokering til den faste tjeneste i en række lande i mellemøsten og via RR fodnote en primær allokering til den aeronautiske navigationstjeneste i Rusland, og en del andre tidligere sovjetrepublikker. Udkastet til CPM rapport peger entydigt på fastholdelse af 694 MHz som den nedre grænse for den mobile allokering. Til beskyttelse af broadcasting under 694 MHz er der i udkastet til CPM rapport tre options for OOB: -25 dbm/8mhz, -42 dbm/8mhz (foreslået af CEPT) og -56 dbm/8mhz. Det er CEPT s opfattelse, at OOB er et nationalt anliggende. CPG besluttede på mødet i september 2014 at sende et multicountry forslag til en ITU-R anbefaling om OOB til ITU-R studiegruppe 5. Danmark var medforslagsstiller. ITU-R studiegruppe 5 mente ikke, at forslaget til ECC anbefaling var modent nok. CPG vil derfor sende et lettere revideret forslag til ITU-R anbefaling til CPM mødet i marts/april Med hensyn til IMT i MHz båndet er der i CEPT ikke fuld enighed om en kanalplan. Der er dog enighed om, at kanalplanen skal bestå af en basis MFCN/FDD kanalplan på 2 x 30 MHz. For at sikre sameksistensen mellem ARNS og den mobile tjeneste i MHz arbejdes der i CEPT på fælles rammer for bilaterale aftaler. Det er hensigten, at sådanne aftaler mellem ARNS lande og lande, som vil implementere mobile tjenester, kan indgås inden

6 6/41 WRC-15. Rusland havde udarbejdet et uofficielt dokument (matrix) over RCC, hvor der er ARNS anvendelse, og berørte nabolande. Af den uofficielle matrix fremgår det, at der for Danmarks vedkommende, i lighed med 800 MHz båndet, ikke er krav om koordinering af MFCN/FDD anvendelse. Det er CEPT s holdning, at beskyttelsen af broadcasting for lande, der har tiltrådt Geneve aftalen 2006, er sikret i den aftale. CEPT er derfor imod yderligere regulatoriske vilkår i radioreglementet. Det er CEPT s holdning, at den nedre grænse for den mobile allokering skal lægges fast på 694 MHz. Det er også CEPT s holdning, at DTT kanal 48 skal beskyttes mod out-of-band forstyrrelser fra IMT i MHz båndet. For ITU Region 1 støtter CEPT derfor en OOB værdi på -42 dbm/8mhz baseret på en IMT båndbredde på 10 MHz eller mindre. CEPT støtter undersøgelse af alternative frekvensbånd til PMSE som erstatning for MHz. I den forbindelse undersøges blandt andet mulighederne i frekvensbåndet MHz. CEPT støtter en lige fordeling af frekvensressourcerne i grænseområderne mellem lande. Til sikring af sameksistens mellem luftfartsnavigation og den mobile tjeneste, og for at sikre mod en besværlig koordinationsproces, støtter CEPT, at koordinationsaftaler baseret på et fælles koncept indgås inden WRC-15. Vi støtter CEPT holdningerne, herunder at den nedre grænse for den mobile allokering lægges ved 694 MHz. Vi støtter også, at OOB fastsættes til -42 dbm/8mhz i ITU region 1. Det er den danske holdning, at den eksisterende Genéve aftale 2006 yder tilstrækkelig beskyttelse af DTT, når der er tale om co-kanal anvendelse. Med hensyn til ARNS, vil vi arbejde for indgåelse af en bilateral aftale med Rusland inden WRC-15.

7 7/ to review and revise Resolution 646 (Rev.WRC-12) for broadband public protection and disaster relief (PPDR), in accordance with Resolution 648 (WRC-12); Der er et stigende behov for højhastigheds PPDR tjenester. WRC- 12 besluttede derfor at revidere Resolution 646. I Resolution 646 opfordres administrationerne til at anvende regionalt harmoniserede frekvensbånd til PPDR. Resolutionen identificerer frekvensbånd, der er til rådighed for PPDR i de tre ITU regioner, primært til smalbånds PPDR. Resolutionen opfordrer endvidere ITU-R til at fortsætter de tekniske studier med henblik på identificering af yderligere frekvensbånd til avancerede PPDR tjenester. Revisionen af Resolution 646 skal ske i overensstemmelse med Resolution 648 fra WRC-12, som specifikt peger på bredbånds PPDR. CEPT støtter studier, der kan revidere Resolution 646, med speciel fokus på bredbånds PPDR. CEPT er af den opfattelse, at PPDR er et nationalt anliggende, hvor behovet for spektrum varierer landene imellem. Det er CEPT s opfattelse, at Resolution 646 indeholder tilstrækkelig fleksibilitet for administrationerne. Det var CEPT s holdning, at der ikke skal være en direkte reference til regionalt harmoniserede PPDR frekvensbånd i ITU-R Resolution 646, men derimod en henvisning til ITU-R anbefaling M.2015, som vil indeholde en sådan reference. Dette vil sikre, at fremtidige revisioner ikke skal gennem en WRC. Denne holdning er der nogen modstand mod fra de andre ITU regioner. Som et kompromis mellem de tre ITU regioner vil CEPT på CPM15-2 foreslå en ny metode D, hvor ITU Resolutionen stadig indeholder overordnede frekvensområder, mens de mere detaljerede informationer om frekvenser er indeholdt i ITU-R anbefaling M Formålet er, at det på CPM15-2 er muligt at begrænse antallet af metoder til én enkelt. Foreligger endnu ikke. Støtte til CEPT holdningen.

8 8/ to consider possible new allocation to the amateur service on a secondary basis within the band khz in accordance with Resolution 649 (WRC-12); WRC-12 vedtog, at WRC-15 skal se på mulighederne for en sekundær allokering af en passende mængde spektrum til amatørtjenesten indenfor frekvensbåndet khz. 5 MHz båndet er interessant for radioamatører, fordi det vil lukke det udbredelsesmæssige hul mellem 3,8 MHz og 7 MHz specielt på højere breddegrader. De tekniske undersøgelser indikerer, at beskyttelsesafstanden mellem radioamatører og faste tjenester overstiger 6200 kilometer!!!. ITU WP 5A har noteret sig, at det er problematisk at dele spektrum mellem radioamatører og den oceanografiske tjeneste i frekvensbåndet khz. CEPT støtter en sekundær allokering til radioamatører i khz. Det er også CEPT s holdning, at de eksisterende tjenester i båndet skal beskyttes. PTC vil fintune forslaget på deres næste møde. Der er dog stadig lande, som er meget imod en sekundær allokering til radioamatører i dette bånd. Danmark støtter en sekundær allokering til amatører i frekvensbåndet khz. Frekvensbåndet er i Danmark - og en del andre lande - allerede åbnet for amatører på sekundær basis. I CPG/PTC vil vi fortsat arbejde for en sekundær allokering til amatørtjenesten.

9 9/ to consider the use of frequency bands allocated to the fixedsatellite service not subject to Appendices 30, 30A and 30B for the control and non-payload communications of unmanned aircraft systems (UAS) in non-segregated airspaces, in accordance with Resolution 153 (WRC-12); Ubemandede luftfartøjer (fx droner) er fly, som fjernbetjenes fra jorden. I dag anvendes droner stort set kun til militære formål. I dag må disse fly kun flyve i områder, hvor der ingen anden lufttrafik er. Udviklingen af ubemandede fly går hurtig, og der vil inden for en kort årrække kunne ske en kommerciel anvendelse. Det er hensigten, at ubemandede fly fremover også skal kunne flyve i områder, hvor der er normal lufttrafik. Til sikker håndtering af disse ubemandede luftfartøjer kræves der meget pålidelige kommunikationsforbindelser (CNPC) mellem det ubemandede fly og et kontrolcenter. Under dagsordenspunkt 1.3 på WRC-12 blev frekvenser til ovennævnte formål behandlet. WRC-12 besluttede på grund af manglende undersøgelser at tage punktet op igen på WRC-15. WRC-15 skal derfor på baggrund af resultatet af undersøgelserne afgøre, om det er muligt at anvende fast satellitspektrum til ubemandede fly, og i givet fald vedtage de regulatoriske betingelser for en sådan anvendelse. WRC-12 besluttede også at satellitspektrum, der er allokeret i henhold til RR Appendiks 30, 30A og 30B, ikke kan komme i betragtning til omhandlede formål. Der er endnu ikke opnået enighed om beskyttelseskriterier i ITU-R, hvilket betyder, at det endnu ikke er muligt at konkludere, om UAS CNPC kan dele spektrum med FSS. CEPT støtter stadig undersøgelser, der eventuelt kan føre frem til tekniske, regulatoriske og operationelle anbefalinger til WRC-15 om anvendelse af fast satellitspektrum til kontrol af ubemandede fly. Hvis der ingen resultater kommer, vil CEPT ikke have andet valg end at udarbejde en No Change ECP. Der er meget delte meninger i CEPT, men CPG/PTC vil fortsætte arbejdet. Foreligger (med to optioner).

10 10/41 Støtte til fortsatte tekniske undersøgelser.

11 11/ to consider possible additional primary allocations: to the fixed-satellite service (Earth-to-space and space-to- Earth) of 250 MHz in the range between 10 GHz and 17 GHz in Region to the fixed-satellite service (Earth-to-space) of 250 MHz in Region 2 and 300 MHz in Region 3 within the range GHz; and review the regulatory provisions on the current allocations to the fixed-satellite service within each range, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Resolutions 151 (WRC-12) and 152 (WRC-12), respectively; På baggrund af et voksende behov for globalt spektrum til faste satellittjenester, besluttede WRC-12, at WRC-15 skal se på mulighederne for en primær allokering af yderligere 250 MHz til denne tjeneste i frekvensområdet GHz i ITU Region 1 og Region 2. I ITU Region 3 skal mulighederne for allokering af 300 MHz i frekvensområdet GHz undersøges. En række frekvensbånd (10,5-10,6 GHz, 10,6-10,7 GHz, 13,25-13,4 GHz, 15,35-15,4 GHz og 15,4-15,7 GHz) blev undersøgt i forrige undersøgelsesperiode, hvor der blev fastlagt grænseværdier for beskyttelse af radiostedbestemmelse og radioastronomi : CEPT støtter en primær allokering af yderligere 250 MHz til GEO_FSS mellem 10 og 17 GHz i Region 1. Baseret på de tekniske undersøgelser er det CEPT s opfattelse, at FSS GSO med passende mitigation teknikker kan allokeres i følgende frekvensbånd: Down-link: 13,4-13,65 GHz og 14,85-15,1 GHz. Up-link: [14,5-14,75 GHz]. CEPT støtter ikke en allokering til FSS GSO i frekvensbåndene 10,6-10,68 GHz og 15,35-15,4 GHz (beskyttelse af passive tjenester). CEPT støtter ikke en yderligere allokering til FSS (up-link) i frekvensbåndet 13,25-13,4 GHz grundet inkompatibilitet med RNS/ARNS i båndet.

12 12/ : CEPT støtter en global primær allokering til FSS GSO (up-link) indenfor frekvensbåndet GHz. Frekvensbåndet 14,5-14,8 GHz bør overvejes. CEPT støtter ikke en allokering af båndene 13,25-13,75 GHz og 15,35-15,4 GHz til FSS (up-link). Foreligger (1.6.1 og 1.6.2). Foreligger (1.6.1 og 1.6.2). Støtte til en allokering af 250 MHz til geostationære faste satellittjenester mellem 10 og 17 GHz under forudsætning af kompatibilitet med eksisterende tjenester.

13 13/ to review the use of the band MHz by the fixedsatellite service (Earth-to-space) (limited to feeder links of the non-geostationary mobile-satellite systems in the mobile-satellite service) in accordance with Resolution 114 (Rev.WRC-12); Administrationer, der tillader feeder-links til ikke-geostationære satellitter i den mobile satellittjeneste i MHz båndet, skal sikre, at den aeronautiske radionavigationstjeneste ikke forstyrres. Frekvensallokeringerne til den aeronautiske radionavigationstjeneste og den faste satellittjeneste i frekvensbåndet skal vurderes på en WRC inden 2018 (d.v.s. WRC-15). CEPT støtter en permanent allokering til FSS (up-link) i MHz (begrænset til feeder links til ikke geostationære satellitter - MSS). Den permanente allokering skal erstatte den nuværende tidsbegrænsning af allokeringen. Støtte til CEPT holdningen.

14 14/ to review the provisions relating to earth stations located on board vessels (ESVs), based on studies conducted in accordance with Resolution 909 (WRC-12); Den faste satellitjeneste i frekvensbåndene MHz og 14-14,5 GHz anvendes blandt andet til jordstationer på fartøjer (ESV er). WRC-15 skal på baggrund af resultatet af ITU-R undersøgelser vurdere, om de nuværende regulatoriske forhold er tilstrækkelige til beskyttelse af de øvrige tjenester i frekvensbåndene. Den teknologi, som ESV anvender, har undergået store fremskridt, bl.a. anvendelse af spread-spectrum modulation og andre teknikker, som kan forbedre kompatibiliteten med terrestriske tjenester. Dette kan medføre, at kravet til minimum størrelsen for ESV parabolerne eventuelt vil kunne lempes/nedsættes samt at det måske vil kunne blive muligt at nedsætte beskyttelsesafstanden til kystlinjerne. De tekniske karakteristikker for de nye ESV er beskrevet i ITU-R anbefaling S fra CEPT støtter, at ESV fortsat skal beskytte eksisterende tjenester i MHz og 14-14,5 GHz frekvensbåndene. CEPT er ikke imod en nedsættelse af beskyttelsesafstanden fra ESV er til kystlinjerne, hvis der anvendes ESV er med den nye teknologi. Dette kan ske ved at beskrive de eksisterende ESV teknologier i Resolution 902 (WRC-03). Til beskyttelse af terrestrielle tjenester støtter CEPT, at eksakte beskyttelsesafstande i MHz og 14-14,5 MHz fastsættes for forskellige ESV klasser (effektklasser). Støtte til CEPT holdningen.

15 15/ to consider, in accordance with Resolution 758 (WRC-12); possible new allocations to the fixed-satellite service in the frequency bands MHz (space-to-earth) and MHz (Earth-to-space), subject to appropriate sharing conditions; the possibility of allocating the bands MHz and MHz to the maritime-mobile satellite service and additional regulatory measures, depending on the results of appropriate studies; Frekvensbåndene MHz (rum-til-jord) og MHz (Jord-til-rum) er allokeret globalt til den faste satellittjeneste (FSS). Frekvensbåndene MHz (rum-til-jord) og MHz (Jord-til-rum) er også allokeret til den mobile satellittjeneste (MSS). Med hensyn til FSS og den maritime mobile satellittjeneste (MMSS) har visse administrationer oplyst, at der er mangel på spektrum til både eksisterende og fremtidige applikationer. Den faste satellittjeneste har behov for yderligere cirka 100 MHz. Frem til WRC-15 vil muligheder for en allokering af frekvensbåndene / MHz til FSS blive undersøgt. Mulighederne for allokering af frekvensbåndene / MHz til MMSS vil også blive undersøgt. Der er tale om både tekniske og regulatoriske undersøgelser : CEPT støtter en 2 x 100 MHz primær allokering til FSS GSO i MHz (down-link) og MHz (up-link). Der fastsættes maksimal e.i.r.p. i MHz, og jordstationer i MHz skal anvende minimum antennediametre på 3,5 meter. Endvidere kan FSS tjenesten i MHz ikke kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra SRS tjenesten. FSS må heller ikke lægge hindringer i vejen for udbygning af SRS tjenesten : CEPT støtter resultaterne af ITU-R undersøgelserne med henblik på en ny allokering til MMSS i MHz og MHz. CEPT er imod anvendelse af disse frekvensbånd for MMSS applikationer, som betyder, at der vil kunne komme et stort antal jordstationer. CEPT støtter ikke anvendelse af båndene til e-navigation eller GMDSS.

16 16/41 På baggrund af krav om meget store separationsafstande mellem MMSS og EESS (down-link), faste tjenester og den mobile tjeneste støtter CEPT ikke en allokering af frekvensbåndet MHz til MMSS. På baggrund af positive kompatibilitetsundersøgelser mellem MMSS (down-link) og de eksisterende tjenester i MHz støtter CEPT en allokering til MMSS (down-link) i dette frekvensbånd, forudsat at der ikke kræves beskyttelse, og at MMSS ikke forstyrrer de eksisterende tjenester i båndet. Foreligger (1.9.1 og 1.9.2). Foreligger (1.9.1 og 1.9.2). Støtte til CEPT holdningen.

17 17/ to consider spectrum requirements and possible additional spectrum allocations for the mobile-satellite service in the Earth-tospace and space-to-earth directions, including the satellite component for broadband applications, including International Mobile Telecommunications (IMT), within the frequency range from 22 GHz to 26 GHz, in accordance with Resolution 234 (WRC-12); I perioden har ITU-R undersøgt den forventede trafikudvikling for IMT satellitkomponenten i perioden Resultatet af disse undersøgelser er indeholdt i ITU-R rapport M Rapporten konkluderer et behov for yderligere MHz (up-link) og MHz (down-link) i år Frekvensbåndet GHz er allokeret til mange forskellige radiotjenester på primær hhv. sekundær basis. CEPT forudser vanskeligheder med deling af spektrum mellem eksisterende tjenester og nye MSS allokeringer i GHz båndet. CEPT støtter derfor ikke yderligere allokeringer til MSS. CEPT ser på nuværende tidspunkt heller ikke et behov for yderligere frekvenser til MSS. Støtte til CEPT holdningen.

18 18/ to consider a primary allocation for the Earth exploration-satellite service (Earth-to-space) in the 7-8 GHz range, in accordance with Resolution 650 (WRC-12); Der er en stor koncentration af satellitter (flere hundrede) i frekvensbåndene MHz og MHz. Frekvensbåndene anvendes til sporing, telemetri og fjernstyring af satellitter. Den store koncentration af satellitter gør den internationale koordinering særdeles vanskelig. Jordobservationssatellitterne (EESS) kan kun anvende frekvensbåndet MHz til up-link, da der ikke er højere frekvenser til rådighed. EESS down-link allokeringerne i frekvensbåndene MHz og 25,5-27 GHz har ikke et tilhørende up-link frekvensbånd. Allokering af et frekvensbånd i området 7-8 GHz til EESS up-link (telecommand og kontrol) vil kunne løse problemet med den manglende up-link, samtidig med at nogle EESS anvendelser i MHz kan flyttes til MHz og dermed også løse nogle af problemerne for andre satellittjenester i MHz båndet. På WRC-12 blev frekvensbåndet MHz identificeret som det mest lovende bånd til EESS up-link. Dette bånd er også tilstrækkeligt tæt på den eksisterende EESS anvendelse i MHz. CEPT støtter en primær allokering NON-GSO til EESS (up-link) i frekvensbåndet MHz. CEPT har dog ikke indvendinger mod, at der også tillades geostationær EESS anvendelse. Støtte til CEPT holdningen.

19 19/ to consider an extension of the current worldwide allocation to the Earth exploration-satellite (active) service in the frequency band MHz by up to 600 MHz within the frequency bands MHz and/or MHz, in accordance with Resolution 651 (WRC-12); I forbindelse med WRC-07 udførte ITU-R undersøgelser om muligheden for en 200 MHz udvidelse af den daværende allokering til EESS i frekvensbåndet MHz. Resultatet af disse undersøgelser betød, at WRC-07 allokerede frekvensbåndet MHz til EESS. Anvendelsen af satellitbårne radarer i dette bånd har vist sig at bidrage med vigtige informationer. Næste generation af radarer med endnu højere opløsning kræver endnu større båndbredder, hvilket resulterer i et behov for mere spektrum. Der er derfor behov for kompatibilitetsundersøgelser i frekvensbåndene 8,7-9,3 GHz og 9,9-10,5 GHz. CEPT støtter en allokering af yderligere 600 MHz i 9,2-9,3 GHz og 9,9-10,4 GHz til EESS (aktiv) på non-interference, non protected basis overfor radiostedbestemmelse i de samme frekvensbånd. Båndet må kun anvendes til SAR systemer, der anvender mere end 600 MHz båndbredde. Fra dansk side kan vi acceptere allokeringen på nævnte betingelser.

20 20/ to review No with a view to examining the possibility for increasing the 5 km distance limitation and allowing space research service (space-to-space) use for proximity operations by space vehicles communicating with an orbiting manned space vehicle, in accordance with Resolution 652 (WRC-12); I Resolution 652 (WRC-12) blev ITU-R opfordret til at foretage kompatibilitetsundersøgelser mellem rum-til-rum tjenester (SRS), der kommunikerer i nærheden af bemandede rumfartøjer, og faste og mobile systemer i frekvensbåndet MHz. Formålet er at fjerne eller løsne den nuværende 5 km afstandsbegrænsning uden at ændre de nuværende pfd grænser. Derudover skal WRC-15 tage stilling til en mere generel anvendelse af MHz båndet for SRS. CEPT støtter, at SRS afstandsbegrænsningen i RR fodnote fjernes. Støtte til CEPT holdningen.

21 21/ to consider the feasibility of achieving a continuous reference time-scale, whether by the modification of coordinated universal time (UTC) or some other method, and take appropriate action, in accordance with Resolution 653 (WRC-12); Spørgsmålet om leap second har været diskuteret i flere år i ITU- R s studiegruppe 7 (SG7), uden at der har kunnet opnås enighed. Et leap second er en justering af UTC tiden med 1 sekund, der er nødvendig for at holde tiden så tæt på middelsoltiden. Den sidste justering blev foretaget den 30. juni UTC tidsstandarden er den internationale tidsreference og er baseret på et atomur. Varigheden af en soldag er en smule længere end 24 timer, hvorfor det er nødvendigt med en justering for at kompensere for dette. Da jordens rotation af forskellige årsager varierer, vil et givent tidspunkt ikke kunne forudbestemmes. Beslutning om justering tages af International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) cirka seks måneder før justeringen. På RA-12 var der forslag om modifikation af ITU-R anbefaling TF.460-6, som omhandler leap second. På RA-12 var der en balance mellem de lande, der ønskede ITU-R anbefalingen revideret, og de lande, der ikke ønskede en revision. En tredje stor gruppe havde ikke fulgt arbejdet i ITU og behøvede derfor mere tid til at overveje deres holdning. Resultatet blev, at RA-12 ikke godkendte den reviderede ITU-R anbefaling, men sendte den retur til ITU SG 7, som skal overveje andre tekniske muligheder, herunder anvendelse af leap-minute justering. Kompromisset på RA-12 blev betinget af, at spørgsmålet kom på WRC-15 dagsordenen. CEPT støtter undersøgelser om mulighederne for anvendelse af kontinuerlig tidsopdatering. CEPT støtter ikke metode B i CPM rapporten. Foreligger endnu ikke. Støtte til fortsatte undersøgelser.

22 22/ to consider spectrum demands for on-board communication stations in the maritime mobile service in accordance with Resolution 358 (WRC-12); Kun seks frekvenser i frekvensbåndet MHz er i dag via RR fodnote identificeret til maritim on-board kommunikation. På baggrund af ITU-R undersøgelser om behovet for flere frekvenser skal det besluttes, om der skal tildeles flere frekvenser til maritim on-board kommunikation indenfor den eksisterende maritime mobile allokering i UHF båndet. CEPT har i 2013 ved hjælp af et spørgeskema undersøgt behovet for yderligere UHF kanaler til on-board kommunikation. Resultatet viste, at de relevante frekvensbånd anvendes intensivt af andre tjenester. Derudover ses der ikke at være et særligt behov for yderligere frekvenser til maritim on-board kommunikation, men derimod et behov for en mere effektiv frekvensanvendelse af de eksisterende kanaler. CEPT støtter en mere effektiv anvendelse af de eksisterende maritime UHF on-board frekvenser, blandt andet ved anvendelse af kanaler med mindre båndbredde end 25 khz. CEPT støtter derfor ikke yderligere frekvenser til formålet. Vi kan acceptere CEPT holdningen, selvom vi helst havde set mere spektrum afsat til formålet.

23 23/ to consider regulatory provisions and spectrum allocations to enable possible new Automatic Identification System (AIS) technology applications and possible new applications to improve maritime radiocommunication in accordance with Resolution 360 (WRC-12); Det skibsbårne AIS system, som i henhold til SOLAS konventionen, kapitel V, er obligatorisk i visse skibe, er blevet godt modtaget indenfor skibsfarten og bliver også anvendt af tusinder af skibe, hvor der ikke er krav om denne udrustning. AIS støttes af landbaserede VHF stationer, og AIS bliver også detekteret af satellitter. WRC-12 vedtog, at ITU-R skal studere mulighederne for allokering af spektrum til nye jordbaserede og satellitbårne AIS applikationer. Det er en forudsætning, at en sådan anvendelse i givet fald ikke degraderer den eksisterende AIS anvendelse eller andre radiotjenester. Det er hensigten, at allokeringen skal ske indenfor de eksisterende frekvensbånd til maritime mobile og maritime mobile satellit - tjenester. CEPT støtter implementering af ny digital kommunikation såsom AIS og VHF data udveksling, herunder en satellitkomponent (down-link). Det er CEPT s holdning, at det ikke er nødvendigt med modifikationer af det eksisterende AIS udstyr, der i dag findes på skibe. Det er også CEPT s holdning, at det oprindelige formål med AIS skal beskyttes på de eksisterende frekvenser. En mulig terrestriel VDES løsning er en kombination af VHF kanal 24, 25, 84 og 85. CEPT støtter en sekundær mobil-satellit allokering (både up- og down-link). Eksisterende landmobile tjenester skal beskyttes. Det er CEPT s holdning, at satellitkomponenten (down-link) skal inkludere en kombination af kanal 2024, 2025, 2026, 2084, 2085 og Den tilsvarende up-link skal inkludere kanalerne 1024, 1025, 1026, 1084, 1085, 1086, 2027 (ASM1) og 2028 (ASM2). På næste møde i CPG/PT-C vil ECP en blive delt op i en terrestriel del og en satellit del.

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Aeronautisk mobil (R): En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og - 3

Aeronautisk mobil (R): En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og - 3 Frekvensplan 2014 Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 497 af 20. maj 2014 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

Læs mere

Frekvensplan 2015. Peter Marlau Knudsen

Frekvensplan 2015. Peter Marlau Knudsen Frekvensplan 2015 Peter Marlau Knudsen Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 763 af 1. juni 2015 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.9.2014 COM(2014) 536 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om radiofrekvensoversigten DA DA 1. INDLEDNING EU's frekvensoversigt blev skabt

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Seminar 2012. Corning Cabelcon

Seminar 2012. Corning Cabelcon Seminar 2012 LTE interference LTE 800 MHz vil sandsynligvis medføre forstyrrelser i anlæg og husinstallationer der er dårligt skærmede. Dette fordi, at LTE sender i TV båndet samtidigt med at antenneforstærkere

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden 101 er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1979 med det formål, at tilvejebringe global satellitkommunikation til søs, herunder specielt nødog sikkerhedskommunikation. Senere er s formål

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 23. april 2008. Nr. 272. Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 2 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23.

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

otolloooo/ - I Letter of Agreement between JRCC Iceland and MRCC Torshavn

otolloooo/ - I Letter of Agreement between JRCC Iceland and MRCC Torshavn otolloooo/ - I / J9o/ Letter of Agreement between JRCC Iceland and MRCC Torshavn Table of content 1. Introduction... 1 1.1. Background... 1 1.2. References and definitions... 1 1.3. Aims and objectives......

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Beijing Metro - Siemens Mobility

Beijing Metro - Siemens Mobility Trainguard MT Sikker og effektiv togkontrol Beijing Metro - Siemens Mobility BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 17. maj 2010 Page 1 BaneBranchens årlige jernbanekonference, København

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Farer i den trådløse jungle af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Radiomæssig baggrund Leget med radioteknik som barn Radio/radar tekniker på transport-, rednings og kampfly 100kHz- 10GHz Ingeniør i Radioingeniørtjenesten

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Overblik over de førende teknologier og internationale standarder...

Overblik over de førende teknologier og internationale standarder... Overblik over de førende teknologier og internationale standarder... Henrik B. Granau den 22. maj 2014 Healthcare workshop på RFID i Danmark 2014 konferencen Radiobølger Frekvens (Hz) 10 24 Betegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. december 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. december 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. december 2012 3. december 2012. Nr. 1134. Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Registratormøde. Aarhus 6. maj 2014

Registratormøde. Aarhus 6. maj 2014 Registratormøde Aarhus 6. maj 2014 Dagsorden 09:30 Kaffe/te 10:00 Dialogmøde - Automatisering af fuldmægtigrollen og validering af data. 12:00 Frokost 13:00 Alm. registratormøde: - Orientering om nuværende

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1 I medfør af 6, stk. 2, 27-31 og 54, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere