Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:"

Transkript

1 Notat om forberedelsen af WRC februar 2015 FTI /heblan-erst (Status efter CPG-mødet i Floriana, Malta, den februar 2015) Indledning Den verdensomspændende radiokommunikations konference, World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15) afholdes i perioden november Konferencen afholdes i regi af FN organisationen Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der har sit hovedsæde i Genève. Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner: ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Yderligere frekvenser til IMT, herunder mobilt bredbånd WRC-15 agenda punkt 1.1 Mobil anvendelse af frekvensbåndet MHz WRC-15 agenda punkt 1.2 Frekvensallokering til jordobservationssatellitter i 7-8 GHz båndet WRC-15 agenda punkt 1.11 Spektrum allokering til nye maritime AIS tjenester WRC-15 agenda punkt 1.16 Dagsorden for WRC-19 WRC-15 agenda punkt 10 Global flysporing WRC-15 agenda (Besluttet på PP-14 og har endnu ikke nummer) Forberedelsen af WRC-15 På europæisk niveau sker forberedelsen til WRC-15 i arbejdsgruppen CPG (Conference Preparatory Group). CPG er en arbejdsgruppe under den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), hvor Erhvervsstyrelsen deltager på Danmarks vegne. I CPG udarbejdes

2 2/41 de såkaldte Briefs, som eventuelle fælleseuropæiske forslag, benævnt ECP er (European Common Proposals), er baseret på. Danmark har som et lille land kun begrænsede muligheder for at få direkte og selvstændig indflydelse på WRC er. Danske interesser kan derfor bedst tilgodeses, hvis de indgår som en del af de fælleseuropæiske forslag til WRC-15. De danske interesser varetages derfor gennem deltagelse i det forberedende europæiske samarbejde. Erhvervsstyrelsen deltager i det forberedende europæiske samarbejde i CPG og relevante projektgrupper for bedst muligt at få tilgodeset danske interesser i relation til WRC-15. Dette notat er baseret på det foreliggende materiale på de enkelte punkter på dagsordenen. Foreliggende udkast til Briefs og ECP er kan ses på CEPT-hjemmesiden Notatets opbygning I det følgende omtales de enkelte dagsordenspunkter på WRC-15. For hvert dagsordenspunkt er der en omtale af:.. 3) Forslag til foreløbig dansk holdning. Under Foreløbig CEPT holdning er det anført, om der foreligger en foreløbig Brief/ECP. Det forventes, at første sæt ECP er sendes i national høring efter CPG mødet i juni Andet og sidste sæt ECP er vil blive sendt i høring efter CPG mødet i september 2015.

3 3/41 WRC-15 - Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter 1. on the basis of proposals from administrations, taking account of the results of WRC-12 and the Report of the Conference Preparatory Meeting, and with due regard to the requirements of existing and future services in the bands under consideration, to consider and take appropriate action in respect of the following items: 1.1 to consider additional spectrum allocations to the mobile service on a primary basis and identification of additional frequency bands for International Mobile Telecommunications (IMT) and related regulatory provisions, to facilitate the development of terrestrial mobile broadband applications, in accordance with Resolution 233 (WRC-12); Det forventede behov for IMT spektrum er dokumenteret i ITU-R rapport M Behovet er beregnet på baggrund af metoden beskrevet i ITU-R anbefaling M.1768, og det beregnede behov for spektrum er mellem 1280 MHz og 1720 MHz. ITU-R har undersøgt spektrumbehovet for IMT. Undersøgelserne er baseret på fire elementer: Metodikker, trafikparametre, radioparametre og spektrumestimater. ITU-R har godkendt en opdatering af ITU-R anbefaling M.1768 Methodology for calculation of spectrum requirements for the terrestrial component of International Mobile Telecommunications. Baseret på denne anbefaling har ITU-R WP5D konkluderet, at spektrumbehovet for IMT i 2020 ligger på mellem 1960 MHz og 1340 MHz. I visse lande vil behovet dog være mindre. Det af WRC-07 identificerede spektrum er dermed ikke tilstrækkeligt til at dække behovet for IMT. CEPT støtter, at identificering eller allokering af yderligere spektrum til IMT sker på baggrund af ITU-R og CEPT undersøgelser, at yderligere spektrum til IMT identificeres og helst sker på globalt plan, og at der tages hensyn til eksisterende tjenester. Baseret på de tekniske og regulatoriske undersøgelser, der på nuværende tidspunkt er foretaget, støtter CEPT en identificering til IMT i følgende frekvensbånd: MHz, MHz, MHz, MHz og MHz.

4 4/41 CEPT støtter ikke IMT i frekvensbåndene MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz, MHz MHz, MHz, MHz og MHz. På baggrund af tekniske undersøgelser, der klart viser inkompatibilitet mellem RLAN og både jordobservationssatellittjenesten og radar tjenester i frekvensbåndene MHz og MHz, støtter CEPT ikke en allokering af dette bånd til den mobile tjeneste og identifikation til RLAN. Foreligger på de enkelte frekvensbånd. Fra dansk side har vi støttet de tekniske undersøgelser i frekvensbånd, hvor der er mulighed for harmonisering, herunder frekvensbånd, der indgår i den danske strategiplan for mobilt bredbånd. Af de frekvensbånd, som indgår i den danske frekvensstrategi, er der i CEPT dog ikke tilslutning til IMT i frekvensbåndet MHz.

5 5/ to examine the results of ITU-R studies, in accordance with Resolution 232 (WRC-12), on the use of the frequency band MHz by the mobile, except aeronautical mobile, service in Region 1 and take the appropriate measures; På baggrund af forslag fra en række lande, især afrikanske, vedtog WRC-12 at allokere frekvensbåndet MHz på co-primær basis til den mobile tjeneste i ITU Region 1. Allokeringen træder i kraft umiddelbart efter WRC-15. I ITU Region 2 og 3 er der allerede en primær mobil allokering i frekvensbåndet. WRC-12 vedtog også en ny Resolution 232. Denne Resolution resolverer, at WRC-15 kan justere den nedre grænse for allokeringen, samt at der iværksættes de nødvendige kompatibilitetsundersøgelser inden WRC-15. Frekvensbåndet MHz er i ITU Region 1 allokeret til broadcasting på primær basis samt via RR fodnote til den landmobile tjeneste på sekundær basis (dog begrænset til PMSE applikationer). Derudover er der via RR fodnote også en sekundær allokering til den faste tjeneste i en række lande i mellemøsten og via RR fodnote en primær allokering til den aeronautiske navigationstjeneste i Rusland, og en del andre tidligere sovjetrepublikker. Udkastet til CPM rapport peger entydigt på fastholdelse af 694 MHz som den nedre grænse for den mobile allokering. Til beskyttelse af broadcasting under 694 MHz er der i udkastet til CPM rapport tre options for OOB: -25 dbm/8mhz, -42 dbm/8mhz (foreslået af CEPT) og -56 dbm/8mhz. Det er CEPT s opfattelse, at OOB er et nationalt anliggende. CPG besluttede på mødet i september 2014 at sende et multicountry forslag til en ITU-R anbefaling om OOB til ITU-R studiegruppe 5. Danmark var medforslagsstiller. ITU-R studiegruppe 5 mente ikke, at forslaget til ECC anbefaling var modent nok. CPG vil derfor sende et lettere revideret forslag til ITU-R anbefaling til CPM mødet i marts/april Med hensyn til IMT i MHz båndet er der i CEPT ikke fuld enighed om en kanalplan. Der er dog enighed om, at kanalplanen skal bestå af en basis MFCN/FDD kanalplan på 2 x 30 MHz. For at sikre sameksistensen mellem ARNS og den mobile tjeneste i MHz arbejdes der i CEPT på fælles rammer for bilaterale aftaler. Det er hensigten, at sådanne aftaler mellem ARNS lande og lande, som vil implementere mobile tjenester, kan indgås inden

6 6/41 WRC-15. Rusland havde udarbejdet et uofficielt dokument (matrix) over RCC, hvor der er ARNS anvendelse, og berørte nabolande. Af den uofficielle matrix fremgår det, at der for Danmarks vedkommende, i lighed med 800 MHz båndet, ikke er krav om koordinering af MFCN/FDD anvendelse. Det er CEPT s holdning, at beskyttelsen af broadcasting for lande, der har tiltrådt Geneve aftalen 2006, er sikret i den aftale. CEPT er derfor imod yderligere regulatoriske vilkår i radioreglementet. Det er CEPT s holdning, at den nedre grænse for den mobile allokering skal lægges fast på 694 MHz. Det er også CEPT s holdning, at DTT kanal 48 skal beskyttes mod out-of-band forstyrrelser fra IMT i MHz båndet. For ITU Region 1 støtter CEPT derfor en OOB værdi på -42 dbm/8mhz baseret på en IMT båndbredde på 10 MHz eller mindre. CEPT støtter undersøgelse af alternative frekvensbånd til PMSE som erstatning for MHz. I den forbindelse undersøges blandt andet mulighederne i frekvensbåndet MHz. CEPT støtter en lige fordeling af frekvensressourcerne i grænseområderne mellem lande. Til sikring af sameksistens mellem luftfartsnavigation og den mobile tjeneste, og for at sikre mod en besværlig koordinationsproces, støtter CEPT, at koordinationsaftaler baseret på et fælles koncept indgås inden WRC-15. Vi støtter CEPT holdningerne, herunder at den nedre grænse for den mobile allokering lægges ved 694 MHz. Vi støtter også, at OOB fastsættes til -42 dbm/8mhz i ITU region 1. Det er den danske holdning, at den eksisterende Genéve aftale 2006 yder tilstrækkelig beskyttelse af DTT, når der er tale om co-kanal anvendelse. Med hensyn til ARNS, vil vi arbejde for indgåelse af en bilateral aftale med Rusland inden WRC-15.

7 7/ to review and revise Resolution 646 (Rev.WRC-12) for broadband public protection and disaster relief (PPDR), in accordance with Resolution 648 (WRC-12); Der er et stigende behov for højhastigheds PPDR tjenester. WRC- 12 besluttede derfor at revidere Resolution 646. I Resolution 646 opfordres administrationerne til at anvende regionalt harmoniserede frekvensbånd til PPDR. Resolutionen identificerer frekvensbånd, der er til rådighed for PPDR i de tre ITU regioner, primært til smalbånds PPDR. Resolutionen opfordrer endvidere ITU-R til at fortsætter de tekniske studier med henblik på identificering af yderligere frekvensbånd til avancerede PPDR tjenester. Revisionen af Resolution 646 skal ske i overensstemmelse med Resolution 648 fra WRC-12, som specifikt peger på bredbånds PPDR. CEPT støtter studier, der kan revidere Resolution 646, med speciel fokus på bredbånds PPDR. CEPT er af den opfattelse, at PPDR er et nationalt anliggende, hvor behovet for spektrum varierer landene imellem. Det er CEPT s opfattelse, at Resolution 646 indeholder tilstrækkelig fleksibilitet for administrationerne. Det var CEPT s holdning, at der ikke skal være en direkte reference til regionalt harmoniserede PPDR frekvensbånd i ITU-R Resolution 646, men derimod en henvisning til ITU-R anbefaling M.2015, som vil indeholde en sådan reference. Dette vil sikre, at fremtidige revisioner ikke skal gennem en WRC. Denne holdning er der nogen modstand mod fra de andre ITU regioner. Som et kompromis mellem de tre ITU regioner vil CEPT på CPM15-2 foreslå en ny metode D, hvor ITU Resolutionen stadig indeholder overordnede frekvensområder, mens de mere detaljerede informationer om frekvenser er indeholdt i ITU-R anbefaling M Formålet er, at det på CPM15-2 er muligt at begrænse antallet af metoder til én enkelt. Foreligger endnu ikke. Støtte til CEPT holdningen.

8 8/ to consider possible new allocation to the amateur service on a secondary basis within the band khz in accordance with Resolution 649 (WRC-12); WRC-12 vedtog, at WRC-15 skal se på mulighederne for en sekundær allokering af en passende mængde spektrum til amatørtjenesten indenfor frekvensbåndet khz. 5 MHz båndet er interessant for radioamatører, fordi det vil lukke det udbredelsesmæssige hul mellem 3,8 MHz og 7 MHz specielt på højere breddegrader. De tekniske undersøgelser indikerer, at beskyttelsesafstanden mellem radioamatører og faste tjenester overstiger 6200 kilometer!!!. ITU WP 5A har noteret sig, at det er problematisk at dele spektrum mellem radioamatører og den oceanografiske tjeneste i frekvensbåndet khz. CEPT støtter en sekundær allokering til radioamatører i khz. Det er også CEPT s holdning, at de eksisterende tjenester i båndet skal beskyttes. PTC vil fintune forslaget på deres næste møde. Der er dog stadig lande, som er meget imod en sekundær allokering til radioamatører i dette bånd. Danmark støtter en sekundær allokering til amatører i frekvensbåndet khz. Frekvensbåndet er i Danmark - og en del andre lande - allerede åbnet for amatører på sekundær basis. I CPG/PTC vil vi fortsat arbejde for en sekundær allokering til amatørtjenesten.

9 9/ to consider the use of frequency bands allocated to the fixedsatellite service not subject to Appendices 30, 30A and 30B for the control and non-payload communications of unmanned aircraft systems (UAS) in non-segregated airspaces, in accordance with Resolution 153 (WRC-12); Ubemandede luftfartøjer (fx droner) er fly, som fjernbetjenes fra jorden. I dag anvendes droner stort set kun til militære formål. I dag må disse fly kun flyve i områder, hvor der ingen anden lufttrafik er. Udviklingen af ubemandede fly går hurtig, og der vil inden for en kort årrække kunne ske en kommerciel anvendelse. Det er hensigten, at ubemandede fly fremover også skal kunne flyve i områder, hvor der er normal lufttrafik. Til sikker håndtering af disse ubemandede luftfartøjer kræves der meget pålidelige kommunikationsforbindelser (CNPC) mellem det ubemandede fly og et kontrolcenter. Under dagsordenspunkt 1.3 på WRC-12 blev frekvenser til ovennævnte formål behandlet. WRC-12 besluttede på grund af manglende undersøgelser at tage punktet op igen på WRC-15. WRC-15 skal derfor på baggrund af resultatet af undersøgelserne afgøre, om det er muligt at anvende fast satellitspektrum til ubemandede fly, og i givet fald vedtage de regulatoriske betingelser for en sådan anvendelse. WRC-12 besluttede også at satellitspektrum, der er allokeret i henhold til RR Appendiks 30, 30A og 30B, ikke kan komme i betragtning til omhandlede formål. Der er endnu ikke opnået enighed om beskyttelseskriterier i ITU-R, hvilket betyder, at det endnu ikke er muligt at konkludere, om UAS CNPC kan dele spektrum med FSS. CEPT støtter stadig undersøgelser, der eventuelt kan føre frem til tekniske, regulatoriske og operationelle anbefalinger til WRC-15 om anvendelse af fast satellitspektrum til kontrol af ubemandede fly. Hvis der ingen resultater kommer, vil CEPT ikke have andet valg end at udarbejde en No Change ECP. Der er meget delte meninger i CEPT, men CPG/PTC vil fortsætte arbejdet. Foreligger (med to optioner).

10 10/41 Støtte til fortsatte tekniske undersøgelser.

11 11/ to consider possible additional primary allocations: to the fixed-satellite service (Earth-to-space and space-to- Earth) of 250 MHz in the range between 10 GHz and 17 GHz in Region to the fixed-satellite service (Earth-to-space) of 250 MHz in Region 2 and 300 MHz in Region 3 within the range GHz; and review the regulatory provisions on the current allocations to the fixed-satellite service within each range, taking into account the results of ITU-R studies, in accordance with Resolutions 151 (WRC-12) and 152 (WRC-12), respectively; På baggrund af et voksende behov for globalt spektrum til faste satellittjenester, besluttede WRC-12, at WRC-15 skal se på mulighederne for en primær allokering af yderligere 250 MHz til denne tjeneste i frekvensområdet GHz i ITU Region 1 og Region 2. I ITU Region 3 skal mulighederne for allokering af 300 MHz i frekvensområdet GHz undersøges. En række frekvensbånd (10,5-10,6 GHz, 10,6-10,7 GHz, 13,25-13,4 GHz, 15,35-15,4 GHz og 15,4-15,7 GHz) blev undersøgt i forrige undersøgelsesperiode, hvor der blev fastlagt grænseværdier for beskyttelse af radiostedbestemmelse og radioastronomi : CEPT støtter en primær allokering af yderligere 250 MHz til GEO_FSS mellem 10 og 17 GHz i Region 1. Baseret på de tekniske undersøgelser er det CEPT s opfattelse, at FSS GSO med passende mitigation teknikker kan allokeres i følgende frekvensbånd: Down-link: 13,4-13,65 GHz og 14,85-15,1 GHz. Up-link: [14,5-14,75 GHz]. CEPT støtter ikke en allokering til FSS GSO i frekvensbåndene 10,6-10,68 GHz og 15,35-15,4 GHz (beskyttelse af passive tjenester). CEPT støtter ikke en yderligere allokering til FSS (up-link) i frekvensbåndet 13,25-13,4 GHz grundet inkompatibilitet med RNS/ARNS i båndet.

12 12/ : CEPT støtter en global primær allokering til FSS GSO (up-link) indenfor frekvensbåndet GHz. Frekvensbåndet 14,5-14,8 GHz bør overvejes. CEPT støtter ikke en allokering af båndene 13,25-13,75 GHz og 15,35-15,4 GHz til FSS (up-link). Foreligger (1.6.1 og 1.6.2). Foreligger (1.6.1 og 1.6.2). Støtte til en allokering af 250 MHz til geostationære faste satellittjenester mellem 10 og 17 GHz under forudsætning af kompatibilitet med eksisterende tjenester.

13 13/ to review the use of the band MHz by the fixedsatellite service (Earth-to-space) (limited to feeder links of the non-geostationary mobile-satellite systems in the mobile-satellite service) in accordance with Resolution 114 (Rev.WRC-12); Administrationer, der tillader feeder-links til ikke-geostationære satellitter i den mobile satellittjeneste i MHz båndet, skal sikre, at den aeronautiske radionavigationstjeneste ikke forstyrres. Frekvensallokeringerne til den aeronautiske radionavigationstjeneste og den faste satellittjeneste i frekvensbåndet skal vurderes på en WRC inden 2018 (d.v.s. WRC-15). CEPT støtter en permanent allokering til FSS (up-link) i MHz (begrænset til feeder links til ikke geostationære satellitter - MSS). Den permanente allokering skal erstatte den nuværende tidsbegrænsning af allokeringen. Støtte til CEPT holdningen.

14 14/ to review the provisions relating to earth stations located on board vessels (ESVs), based on studies conducted in accordance with Resolution 909 (WRC-12); Den faste satellitjeneste i frekvensbåndene MHz og 14-14,5 GHz anvendes blandt andet til jordstationer på fartøjer (ESV er). WRC-15 skal på baggrund af resultatet af ITU-R undersøgelser vurdere, om de nuværende regulatoriske forhold er tilstrækkelige til beskyttelse af de øvrige tjenester i frekvensbåndene. Den teknologi, som ESV anvender, har undergået store fremskridt, bl.a. anvendelse af spread-spectrum modulation og andre teknikker, som kan forbedre kompatibiliteten med terrestriske tjenester. Dette kan medføre, at kravet til minimum størrelsen for ESV parabolerne eventuelt vil kunne lempes/nedsættes samt at det måske vil kunne blive muligt at nedsætte beskyttelsesafstanden til kystlinjerne. De tekniske karakteristikker for de nye ESV er beskrevet i ITU-R anbefaling S fra CEPT støtter, at ESV fortsat skal beskytte eksisterende tjenester i MHz og 14-14,5 GHz frekvensbåndene. CEPT er ikke imod en nedsættelse af beskyttelsesafstanden fra ESV er til kystlinjerne, hvis der anvendes ESV er med den nye teknologi. Dette kan ske ved at beskrive de eksisterende ESV teknologier i Resolution 902 (WRC-03). Til beskyttelse af terrestrielle tjenester støtter CEPT, at eksakte beskyttelsesafstande i MHz og 14-14,5 MHz fastsættes for forskellige ESV klasser (effektklasser). Støtte til CEPT holdningen.

15 15/ to consider, in accordance with Resolution 758 (WRC-12); possible new allocations to the fixed-satellite service in the frequency bands MHz (space-to-earth) and MHz (Earth-to-space), subject to appropriate sharing conditions; the possibility of allocating the bands MHz and MHz to the maritime-mobile satellite service and additional regulatory measures, depending on the results of appropriate studies; Frekvensbåndene MHz (rum-til-jord) og MHz (Jord-til-rum) er allokeret globalt til den faste satellittjeneste (FSS). Frekvensbåndene MHz (rum-til-jord) og MHz (Jord-til-rum) er også allokeret til den mobile satellittjeneste (MSS). Med hensyn til FSS og den maritime mobile satellittjeneste (MMSS) har visse administrationer oplyst, at der er mangel på spektrum til både eksisterende og fremtidige applikationer. Den faste satellittjeneste har behov for yderligere cirka 100 MHz. Frem til WRC-15 vil muligheder for en allokering af frekvensbåndene / MHz til FSS blive undersøgt. Mulighederne for allokering af frekvensbåndene / MHz til MMSS vil også blive undersøgt. Der er tale om både tekniske og regulatoriske undersøgelser : CEPT støtter en 2 x 100 MHz primær allokering til FSS GSO i MHz (down-link) og MHz (up-link). Der fastsættes maksimal e.i.r.p. i MHz, og jordstationer i MHz skal anvende minimum antennediametre på 3,5 meter. Endvidere kan FSS tjenesten i MHz ikke kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra SRS tjenesten. FSS må heller ikke lægge hindringer i vejen for udbygning af SRS tjenesten : CEPT støtter resultaterne af ITU-R undersøgelserne med henblik på en ny allokering til MMSS i MHz og MHz. CEPT er imod anvendelse af disse frekvensbånd for MMSS applikationer, som betyder, at der vil kunne komme et stort antal jordstationer. CEPT støtter ikke anvendelse af båndene til e-navigation eller GMDSS.

16 16/41 På baggrund af krav om meget store separationsafstande mellem MMSS og EESS (down-link), faste tjenester og den mobile tjeneste støtter CEPT ikke en allokering af frekvensbåndet MHz til MMSS. På baggrund af positive kompatibilitetsundersøgelser mellem MMSS (down-link) og de eksisterende tjenester i MHz støtter CEPT en allokering til MMSS (down-link) i dette frekvensbånd, forudsat at der ikke kræves beskyttelse, og at MMSS ikke forstyrrer de eksisterende tjenester i båndet. Foreligger (1.9.1 og 1.9.2). Foreligger (1.9.1 og 1.9.2). Støtte til CEPT holdningen.

17 17/ to consider spectrum requirements and possible additional spectrum allocations for the mobile-satellite service in the Earth-tospace and space-to-earth directions, including the satellite component for broadband applications, including International Mobile Telecommunications (IMT), within the frequency range from 22 GHz to 26 GHz, in accordance with Resolution 234 (WRC-12); I perioden har ITU-R undersøgt den forventede trafikudvikling for IMT satellitkomponenten i perioden Resultatet af disse undersøgelser er indeholdt i ITU-R rapport M Rapporten konkluderer et behov for yderligere MHz (up-link) og MHz (down-link) i år Frekvensbåndet GHz er allokeret til mange forskellige radiotjenester på primær hhv. sekundær basis. CEPT forudser vanskeligheder med deling af spektrum mellem eksisterende tjenester og nye MSS allokeringer i GHz båndet. CEPT støtter derfor ikke yderligere allokeringer til MSS. CEPT ser på nuværende tidspunkt heller ikke et behov for yderligere frekvenser til MSS. Støtte til CEPT holdningen.

18 18/ to consider a primary allocation for the Earth exploration-satellite service (Earth-to-space) in the 7-8 GHz range, in accordance with Resolution 650 (WRC-12); Der er en stor koncentration af satellitter (flere hundrede) i frekvensbåndene MHz og MHz. Frekvensbåndene anvendes til sporing, telemetri og fjernstyring af satellitter. Den store koncentration af satellitter gør den internationale koordinering særdeles vanskelig. Jordobservationssatellitterne (EESS) kan kun anvende frekvensbåndet MHz til up-link, da der ikke er højere frekvenser til rådighed. EESS down-link allokeringerne i frekvensbåndene MHz og 25,5-27 GHz har ikke et tilhørende up-link frekvensbånd. Allokering af et frekvensbånd i området 7-8 GHz til EESS up-link (telecommand og kontrol) vil kunne løse problemet med den manglende up-link, samtidig med at nogle EESS anvendelser i MHz kan flyttes til MHz og dermed også løse nogle af problemerne for andre satellittjenester i MHz båndet. På WRC-12 blev frekvensbåndet MHz identificeret som det mest lovende bånd til EESS up-link. Dette bånd er også tilstrækkeligt tæt på den eksisterende EESS anvendelse i MHz. CEPT støtter en primær allokering NON-GSO til EESS (up-link) i frekvensbåndet MHz. CEPT har dog ikke indvendinger mod, at der også tillades geostationær EESS anvendelse. Støtte til CEPT holdningen.

19 19/ to consider an extension of the current worldwide allocation to the Earth exploration-satellite (active) service in the frequency band MHz by up to 600 MHz within the frequency bands MHz and/or MHz, in accordance with Resolution 651 (WRC-12); I forbindelse med WRC-07 udførte ITU-R undersøgelser om muligheden for en 200 MHz udvidelse af den daværende allokering til EESS i frekvensbåndet MHz. Resultatet af disse undersøgelser betød, at WRC-07 allokerede frekvensbåndet MHz til EESS. Anvendelsen af satellitbårne radarer i dette bånd har vist sig at bidrage med vigtige informationer. Næste generation af radarer med endnu højere opløsning kræver endnu større båndbredder, hvilket resulterer i et behov for mere spektrum. Der er derfor behov for kompatibilitetsundersøgelser i frekvensbåndene 8,7-9,3 GHz og 9,9-10,5 GHz. CEPT støtter en allokering af yderligere 600 MHz i 9,2-9,3 GHz og 9,9-10,4 GHz til EESS (aktiv) på non-interference, non protected basis overfor radiostedbestemmelse i de samme frekvensbånd. Båndet må kun anvendes til SAR systemer, der anvender mere end 600 MHz båndbredde. Fra dansk side kan vi acceptere allokeringen på nævnte betingelser.

20 20/ to review No with a view to examining the possibility for increasing the 5 km distance limitation and allowing space research service (space-to-space) use for proximity operations by space vehicles communicating with an orbiting manned space vehicle, in accordance with Resolution 652 (WRC-12); I Resolution 652 (WRC-12) blev ITU-R opfordret til at foretage kompatibilitetsundersøgelser mellem rum-til-rum tjenester (SRS), der kommunikerer i nærheden af bemandede rumfartøjer, og faste og mobile systemer i frekvensbåndet MHz. Formålet er at fjerne eller løsne den nuværende 5 km afstandsbegrænsning uden at ændre de nuværende pfd grænser. Derudover skal WRC-15 tage stilling til en mere generel anvendelse af MHz båndet for SRS. CEPT støtter, at SRS afstandsbegrænsningen i RR fodnote fjernes. Støtte til CEPT holdningen.

21 21/ to consider the feasibility of achieving a continuous reference time-scale, whether by the modification of coordinated universal time (UTC) or some other method, and take appropriate action, in accordance with Resolution 653 (WRC-12); Spørgsmålet om leap second har været diskuteret i flere år i ITU- R s studiegruppe 7 (SG7), uden at der har kunnet opnås enighed. Et leap second er en justering af UTC tiden med 1 sekund, der er nødvendig for at holde tiden så tæt på middelsoltiden. Den sidste justering blev foretaget den 30. juni UTC tidsstandarden er den internationale tidsreference og er baseret på et atomur. Varigheden af en soldag er en smule længere end 24 timer, hvorfor det er nødvendigt med en justering for at kompensere for dette. Da jordens rotation af forskellige årsager varierer, vil et givent tidspunkt ikke kunne forudbestemmes. Beslutning om justering tages af International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) cirka seks måneder før justeringen. På RA-12 var der forslag om modifikation af ITU-R anbefaling TF.460-6, som omhandler leap second. På RA-12 var der en balance mellem de lande, der ønskede ITU-R anbefalingen revideret, og de lande, der ikke ønskede en revision. En tredje stor gruppe havde ikke fulgt arbejdet i ITU og behøvede derfor mere tid til at overveje deres holdning. Resultatet blev, at RA-12 ikke godkendte den reviderede ITU-R anbefaling, men sendte den retur til ITU SG 7, som skal overveje andre tekniske muligheder, herunder anvendelse af leap-minute justering. Kompromisset på RA-12 blev betinget af, at spørgsmålet kom på WRC-15 dagsordenen. CEPT støtter undersøgelser om mulighederne for anvendelse af kontinuerlig tidsopdatering. CEPT støtter ikke metode B i CPM rapporten. Foreligger endnu ikke. Støtte til fortsatte undersøgelser.

22 22/ to consider spectrum demands for on-board communication stations in the maritime mobile service in accordance with Resolution 358 (WRC-12); Kun seks frekvenser i frekvensbåndet MHz er i dag via RR fodnote identificeret til maritim on-board kommunikation. På baggrund af ITU-R undersøgelser om behovet for flere frekvenser skal det besluttes, om der skal tildeles flere frekvenser til maritim on-board kommunikation indenfor den eksisterende maritime mobile allokering i UHF båndet. CEPT har i 2013 ved hjælp af et spørgeskema undersøgt behovet for yderligere UHF kanaler til on-board kommunikation. Resultatet viste, at de relevante frekvensbånd anvendes intensivt af andre tjenester. Derudover ses der ikke at være et særligt behov for yderligere frekvenser til maritim on-board kommunikation, men derimod et behov for en mere effektiv frekvensanvendelse af de eksisterende kanaler. CEPT støtter en mere effektiv anvendelse af de eksisterende maritime UHF on-board frekvenser, blandt andet ved anvendelse af kanaler med mindre båndbredde end 25 khz. CEPT støtter derfor ikke yderligere frekvenser til formålet. Vi kan acceptere CEPT holdningen, selvom vi helst havde set mere spektrum afsat til formålet.

23 23/ to consider regulatory provisions and spectrum allocations to enable possible new Automatic Identification System (AIS) technology applications and possible new applications to improve maritime radiocommunication in accordance with Resolution 360 (WRC-12); Det skibsbårne AIS system, som i henhold til SOLAS konventionen, kapitel V, er obligatorisk i visse skibe, er blevet godt modtaget indenfor skibsfarten og bliver også anvendt af tusinder af skibe, hvor der ikke er krav om denne udrustning. AIS støttes af landbaserede VHF stationer, og AIS bliver også detekteret af satellitter. WRC-12 vedtog, at ITU-R skal studere mulighederne for allokering af spektrum til nye jordbaserede og satellitbårne AIS applikationer. Det er en forudsætning, at en sådan anvendelse i givet fald ikke degraderer den eksisterende AIS anvendelse eller andre radiotjenester. Det er hensigten, at allokeringen skal ske indenfor de eksisterende frekvensbånd til maritime mobile og maritime mobile satellit - tjenester. CEPT støtter implementering af ny digital kommunikation såsom AIS og VHF data udveksling, herunder en satellitkomponent (down-link). Det er CEPT s holdning, at det ikke er nødvendigt med modifikationer af det eksisterende AIS udstyr, der i dag findes på skibe. Det er også CEPT s holdning, at det oprindelige formål med AIS skal beskyttes på de eksisterende frekvenser. En mulig terrestriel VDES løsning er en kombination af VHF kanal 24, 25, 84 og 85. CEPT støtter en sekundær mobil-satellit allokering (både up- og down-link). Eksisterende landmobile tjenester skal beskyttes. Det er CEPT s holdning, at satellitkomponenten (down-link) skal inkludere en kombination af kanal 2024, 2025, 2026, 2084, 2085 og Den tilsvarende up-link skal inkludere kanalerne 1024, 1025, 1026, 1084, 1085, 1086, 2027 (ASM1) og 2028 (ASM2). På næste møde i CPG/PT-C vil ECP en blive delt op i en terrestriel del og en satellit del.

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere

ER RADARSTRÅLER FARLIGE?

ER RADARSTRÅLER FARLIGE? ER RADARSTRÅLER FARLIGE? 2014 2 ER RADARSTRÅLER FARLIGE? Professionsbachelorprojektet af Christina Stephanie Andersson Svendborg 2014 Forside billede: http://www.infendo.com/tag/radar/ 3 Abstract Based

Læs mere

Forurening af havet som problem i national og international ret

Forurening af havet som problem i national og international ret Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Gunnar G. Schräm Forurening af havet som problem i national og international ret 4 Nordisk juristmøde Forurening af havet som problem i national

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd Indhold 1. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning side 2 2.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

Behandlingen af klager over politiet i Danmark

Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark AI Index 18/001/2008 » Et veluddannet og velfungerende politi er af væsentlig betydning for et demokratisk

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere