KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014"

Transkript

1 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER SALGSPSYKOLOGI ØKONOMI OG LEDELSE DET STRATEGISKE LEDERSKAB PROJEKTLEDER E-LEARNING

2 Kompetencegivende uddannelser med mulighed for SVU 2

3 Tag en kompetencegivende uddannelse det er billigere end du tror Har du brug for at få papir på dine lederkompetencer eller for at tilegne dig ny viden, som styrker dine kompetencer? Lederne tilbyder en række kompetencegivende uddannelser, der er målrettet dig, der sætter læring og kompetenceudvikling i fokus, og som vil styrke dit CV med nye kompetencer. Forløbenes indhold og niveau er målrettet din rolle og dine udfordringer som leder, og du lærer af dygtige undervisere, der selv har ledelseserfaring. Lederuddannelserne udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi KEA og VIA University College under lov om åben uddannelse. Alle forløbene er på akademiniveau, og du kan vælge mellem 3 uddannelser, der hver består af 2 fagmoduler, eller et af de 11 enkeltstående fag. Uddannelserne afsluttes med eksamen, og du vil ved bestået eksamen få 10 ECTS-point per fagmodul. Du får dermed et kompetencegivende papir på din uddannelse. På alle kurserne serveres der kaffe og vand, ligesom der vil være mulighed for at købe en let frokost. På sidste side finder du praktiske informationer om, hvem der har ret til at deltage i uddannelserne, og hvordan du tilmelder dig. UDDANNELSER DEN PROFESSIONELLE LEDER Ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Coaching og konflikthåndtering PROCESLEDERUDDANNELSEN Lean ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Six Sigma certificering Forandringsledelse DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER Projektstyring i praksis med Prince2 Forandringsledelse ENKELTSTÅENDE KURSUSFAG Ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Forandringsledelse Leanledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Six Sigma Projektstyring i praksis med mulighed for tilkøb af Prince2 Coaching i organisationer Salgspsykologi og grundlæggende salg HR og ledelse med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Coaching og konflikthåndtering Det strategiske lederskab Økonomi for ledere Projektstyring i praksis som e-learning program 3

4 Den professionelle Leder PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms. Ledelse i praksis FAGMODUL 1 Pris for valgfri Garuda certificering kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på værktøjer til at håndtere dit personaleansvar professionelt. Du bliver trænet i, hvordan du kommunikerer og agerer på en anerkendende og motiverende måde, og du bliver klædt på til at få det bedste frem i dig selv og dine medarbejdere. Du får stor indsigt i at agere situationsbestemt. Din personlige gennemslagskraft styrkes, og dine evner til at håndtere konfliktfyldte situationer øges. Styrk din gennemslagskraft som leder Praktiske værktøjer, der styrker dig i forhold til dine daglige ledelsesopgaver Indsigt i og værktøjer til at motivere og udvikle forskellige medarbejdertyper Færdigheder til at tackle vanskelige ledelsessituationer Teknikker til at sikre en god anerkendende dialog med den enkelte medarbejder Værktøjer til at blive en stærk kommunikator og effektiv leder Ledelse i praksis og Coaching og konflikthåndtering er to akademifag på hver 10 ECTS point, hentet fra akademiuddannelsen. GARUDA S PROFILVÆRKTØJ Garuda s personprofil er udvik let i Danmark og tager udgangs punkt i danske ledere og medarbejdere. Værktøjerne bruges i en lang række større virksomheder både til rekruttering og udvikling af ledere & medarbejdere. Værktøjet hjælper dig bl.a. med at kunne afdækker de menneskelige ressourcer der har betydning for arbejdsmæssig succes at skabe dialog om hvordan de menneskelige kompetencer udnyttes bedst muligt i jobbet at skabe et grundlag for en åben og ligeværdig dialog FAGMODUL 1 LEDELSE I PRAKSIS med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Som leder er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Samtidig får du øget indsigt i dine egne styrker og udviklings muligheder og et solidt værktøj til medarbejderudvikling. Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelses mæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår større gennemslagskraft. indsigt i forskellige ledelsesteorier øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre redskaber til at læse og forstå andre mennesker træning i at skabe en god dialog. Som leder får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter bliver du mere effektiv i dit lederskab. 4

5 Coaching og konflikthåndtering FAGMODUL 2 FAGMODUL 2 COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthånd teringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentligt element følelsesmæssig intelligens så den ansattes relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. praktiske værktøjer, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering mulighed for, at udvikle egen ledelsespraksis omkring konflikthåndtering i organisationer og indenfor eget ledelsesmæssigt felt værktøjer til at vurdere og gennemføre coaching og konflikthåndtering og vælge relevante løsningsmodeller. Som leder får du forståelse for hvad coaching er og hvordan det virker træning i professionelle coachteknikker og virkemidler forståelse for hvad en konflikt er, og hvad der optrapper og dæmper den bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter træning i konkrete coachingfærdigheder til konflikthåndtering forståelse for de organisatoriske rammer omkring konfliktsituationer Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I perioder mellem undervisningsdagene, vil der være selv studie og opgaveløsning. ECTS-point og eksamen Som afslutning på hvert fagmodul skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. Ved eksamen vil du kunne få 10 ECTS-point for hver bestået eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: kursusdage: , , Eksamen:

6 Proceslederuddannelsen Lean ledelse i praksis FAGMODUL 1 PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms Pris for valgfri tilkøb af Six Sigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på SIX SIGMA - Det oplagte supplement til dine Lean kompetencer De sidste mange år har vi alle hørt historier om virksomheder der har skabt væsentlige besparelser ved at anvende Lean til at forbedre virksomhedens processer. Imidlertid har Lean også nogle begrænsninger, hvilket gør at et stigende antal organisationer vælger at supplere Lean tilgangen med Six Sigma. Hvor Lean fokuserer på at forkorte processen og fjerne spild, fokuserer Six Sigma på at øge kvaliteten af processens leverancer, og skabe en mere ensartet kvalitet. Procesledelse er en vigtig del af en virksomheds udvikling. Denne uddannelse giver dig et indgående kendskab til de processer, der fører til målene, og dermed til hvordan du bedst kan påvirke og optimere disse processer i din organisation. Du får træning i de ledelsesredskaber, du som procesleder kan bringe i spil, når du skal skabe udvikling, optimering og styrke dine medarbejderes kompetencer. Uddannelsen bliver således dit værktøj til at sikre sammenhænge mellem ambition, forandringsstrategi og forandringsadfærd i den løbende procesoptimering. Skab sammenhæng mellem ambition, forandring, strategi og adfærd Få forståelse for sammenhængen mellem Lean og teams, som metode til involvering af medarbejdere i at skabe en Lean kultur, der er kendetegnet ved fokus på værdiskabende og løbende forbedringer Få værktøjer til situationsafhængigt at styre, lede og koordinere processer Få metoder til at indføre løbende procesoptimering i din organisation Styrk din rolle som procesleder Uddannelsen træner dig i at involvere andre i at afdække og forbedre processer i virksomheden. Du får indsigt i forskellige ledelsesstile og forståelse for, hvornår de hver især fungerer bedst. FAGMODUL 1 LEANLEDELSE I PRAKSIS - med mulighed for tilkøb af Six Sigma gul bæltecertificering Lean er et af de mest anvendte og hurtigst voksende management-værktøjer til at implementere varige forandringer i virksomhedens processer og anvendes i dag globalt i alle typer af organisationer. Lean handler om at skabe hurtige, effektive processer uden spild. Som supplement til din Lean uddannelse har du mulighed for at tilkøbe en Six Sigma gul bæltcertificering, der tager yderligere 3 undervisningsdage. De to værktøjer supplerer hinanden perfekt i forhold til at arbejde med forbedring af processer. overblik over og forståelse for basale Lean- og Six Sigma-værktøjer forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi træning i at skitsere løsninger til problemer og sammenligne løsninger for at finde den bedste Træning i at kommunikere dine analyser effektivt. Som leder bliver du i stand til at lede Six Sigma- og Lean processer 6

7 FAGMODUL 2 LEAN- ledelse i praksis og Forandringsledelse er to akademifag på hver 10 ECTS point, hentet fra Forandringsledelse akademiuddannelsen. bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for Lean arbejdet. FAGMODUL 2 FORANDRINGSLEDELSE Ledelse og styring af forandringsprojekter. Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser. forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. Hvorfor nogle mennesker er forandringsparate, og andre udviser modstand mod forandringer forståelse for forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller modeller. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer som indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selv studie og opgaveløsning. Som afslutning på fagmodulet skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Efter hvert fagmodul er der en eksamen, hvor du kan erhverve 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Eller Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage , , Eksamen Kursusdage , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen:

8 Den komplette projektleder med Prince2 certificering PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms for fagmodulet Projektstyring i praksis incl. Prince2 certificering Kr ,- ekskl. moms for fagmodulet Forandringsledelse. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Projektstyring i praksis FAGMODUL 1 Uddannelsen styrker din rolle som projektleder og forandringsleder og giver dig effektive værktøjer til at planlægge, gennemføre og implementere målbare og vellykkede projektforløb. Din evne til at skabe ejerskab for projektet er i fokus, og du lærer at navigere professionelt blandt de mange involverede aktører. Du får en lang række forskellige projektledelsesværktøjer og modeller til at styre og organisere projekter samt en praktisk og teoretisk ballast, der forbedrer dine projektlederkompetencer markant. Alle projekter har et element af forandring. Situationen efter projektet er anderledes end situationen før projektet. Hvad er projektlederens rolle i denne forandringsproces? Formålet med dette forløb er, at give kursisten såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i projekter og organisationer. OM PRINCE2 PRINCE2 er den mest udbredte Best Practice metode inden for projektledelse i verden. PRINCE2 står for Projects IN Controlled Environments version 2. PRINCE2 fokuserer på de faser, et projekt gennemløber, samt på styring af de komponenter, der indgår i faserne. PRINCE2 giver dig en værktøjskasse til at styre projekter og skabe et fælles sprog i organisationen; det er med til at give en ensartethed i styringen af organisationens projekter. PRINCE2 er udbredt i både den offentlige og den private sektor, og for en del virksomheder er en PRINCE2 certificering en forudsætning for ansættelse. FAGMODUL 1 PROJEKTSTYRING I PRAKSIS med PRINCE2 certificering Har du tidligere arbejdet som projektleder, eller skal du i gang med projektlederopgaver, så giver denne uddannelse dig kompetencer, du kan bruge med det samme i dit job. På modulet får du en faglig værktøjskasse, der gør dig i stand til at planlægge, organisere, styre og kvalitetssikre et projekt fra idé til levering. redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætning for succes værktøjer til at analysere den overordnede projektplanlægning samt etablering af en projektorganisation indsigt i vurdering af ressourceforbrug og allokering på baggrund af mål og delmål redskaber til at sikre rapportering og opfølgning for at højne kvalitet og effektivitet indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden mulighed for at få PRINCE2 Foundation certificering. Som leder bliver du bevidst om din rolle som projektleder får du konkrete værktøjer til at skabe ejerskab og teamsamarbejde i projektet får du forståelse for og redskaber til at sikre kommunikationen omkring projektet bliver du i stand til at anvende PRINCE2 i din rolle som projektleder. 8

9 Forandringsledelse FAGMODUL 2 FAGMODUL 2 LEDELSE OG STYRING AF FORANDRINGSPROJEKTER Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. Kursusdage: , , Vejledning: Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser. redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse af de mennesker og organisationer, der skal undergå forandring. forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. Hvorfor nogle mennesker er forandringsparate, og andre udviser modstand mod forandringer forståelse for forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller modeller. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse i relation til egen praksis bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer, som indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selv studie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Efter hvert fagmodul er der eksamen, hvor du får 10 ECTS-point for hver bestået eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage , , Vejledning: Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen:

10 Ledelse i praksis Ledelse i praksis Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen : Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for valgfri certificering kr ,- ekskl. moms med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Ledelse i praksis fra akademiuddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda s personprofil. Som leder er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Samtidig får du øget indsigt i dine egne styrker og udviklings muligheder og et solidt værktøj til medarbejderudvikling. Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelses mæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår større gennemslagskraft. indsigt i forskellige ledelsesteorier øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre redskaber til at læse og forstå andre mennesker træning i at skabe en god dialog. Som leder får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter bliver du mere effektiv i dit lederskab. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 22 10

11 Projektstyring i praksis Projektlederuddannelsen med mulighed for tilkøb af PRINCE2 certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Projektstyring i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden vælge at supplere projektlederuddannelsen med en PRINCE2 certificering. Har du tidligere arbejdet som projektleder, eller ser du dig selv som kommende projektleder, så giver denne uddannelse dig kompetencer, du kan bruge i dit fremtidige job. På modulet får du en faglig værktøjskasse, der gør dig i stand til at planlægge, organisere, styre og kvalitetssikre et projekt fra idé til levering. redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætning for succes; herunder rammer, omfang, indhold og sammenhæng konkrete værktøjer til at analysere den overordnede projektplanlægning samt etablering af en projektorganisation indsigt i vurdering af ressourceforbrug og allokering på baggrund af mål og delmål redskaber til at sikre rapportering og opfølgning for at højne kvalitet og effektivitet indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden mulighed for at få PRINCE2 Foundation certificering. Som leder bliver du bevidst om din rolle som projektleder får du konkrete værktøjer til at skabe ejerskab og teamsamarbejde i projektet får du forståelse for og redskaber til at sikre kommunikationen omkring projektet bliver du i stand til at anvende PRINCE2 i din rolle som projektleder. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for valgfri certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM PRINCE2 CERTIFICERING PÅ SIDE 22 11

12 Coaching i organisationer Coaching i organisationer at coache dine medarbejdere Kursusdage: , , Eksamen : Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Coaching i organisationer fra akademiuddannelsen. Du får indsigt i, hvorfor coaching virker, og du bliver trænet i professionelle coachingteknikker og -virkemidler. Du får ligeledes viden om, hvad der motiverer forskellige typer af mennesker til at yde deres bedste, og hvilke barrierer der kan være en forhindring for dette. Herudover får du en vurdering af din personlige coachingprofil. forståelse for, hvad coaching er, hvorfor det virker, samt hvilke egenskaber en god coach besidder oplevelse af effekten af god coaching via egne erfaringer træning i professionelle coachingteknikker og virkemidler bevidsthed om betydningen af at støtte andre ud fra deres fokus indsigt i kommunikative virkemidler i forhold til coaching. Som leder får du effektive coachingværktøjer, der giver dig større overskud til at være leder trænes du i at få andre til at lykkes får du feedback på dig selv som coach og større tro på dine evner bliver du bevidst om dine styrker og udviklingsområder som coach får du redskaber til at forstå, hvorfor og hvornår coaching virker bedst i forhold til ledelse. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 12

13 Coaching og konflikthåndtering Coaching og konflikthåndtering lær at løse konflikter Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Coaching og konflikthåndtering. værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentligt element følelsesmæssig intelligens så den ansattes relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. praktiske værktøjer, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering indsigt i redskaber, der knytter sig til coaching, konflikthåndtering, konfliktløsning på individ/afdeling og på teamniveau. mulighed for, i en struktureret sammenhæng, at udvikle egen ledelsespraksis omkring konflikthåndtering i organisationer og indenfor eget ledelsesmæssigt felt værktøjer til at vurdere og gennemføre praksisnære problemstillinger, der involverer coaching og konflikthåndtering, og vælge relevante løsningsmodeller. Som leder får du forståelse for, hvad coaching er, og hvordan det virker træning i professionelle coachteknikker og virkemidler indsigt i kommunikative virkemidler i forhold til coaching forståelse for, hvad en konflikt er, og hvad der optrapper og dæmper den bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter træning i konkrete coachingfærdigheder til konflikthåndtering forståelse for de organisatoriske rammer omkring konfliktsituationer konkrete redskaber til at udvikle din egen praksis som konfliktløser Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på 13

14 Lean ledelse i praksis Lean ledelse med mulighed for tilkøb af Six Sigma gul bælte certificering Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for en valgfri SixSigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Lean ledelse i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden supplere med en Six Sigma certificering. Lean er et af de mest anvendte og hurtigst voksende management-værktøjer til at implementere varige forandringer i virksomhedens processer og anvendes i dag globalt i alle typer af organisationer. Lean handler om at skabe hurtige, effektive processer uden spild. Som supplement til din Lean uddannelse har du mulighed for at tilkøbe en Six Sigma gul bæltcertificering, der tager yderligere 3 undervisningsdage. De to værktøjer supplerer hinanden perfekt i forhold til at arbejde med forbedring af processer. overblik over og forståelse for basale værktøjer forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi træning i at skitsere løsninger til problemer og sammenligne løsninger for at finde den bedste træning i at kommunikere dine analyser effektivt. Som leder bliver du i stand til at lede processer bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for Lean arbejdet. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. LÆS OM SIX SIGMA GUL BÆLTE CERTIFICERING PÅ SIDE 22 14

15 Human Ressources HR og ledelse med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Human Resources fra akademiuddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda s personprofil. Har du arbejdet med HR, eller ser du dig selv arbejde med dette område, så er denne uddannelse noget for dig. Du får en række konkrete redskaber, der gør dig i stand til at varetage HR-opgaver med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Du får samtidig mulighed for at blive certificeret i Garuda s personprofil. forståelse for sammenhæng mellem HR og virksomhedens øvrige forretning kendskab til udvikling og styring af personaleressourcer redskaber til at kunne håndtere en rekrutteringsopgave fra behov til ansættelse redskaber til at udarbejde en personalepolitik redskaber til at afdække og vurdere medarbejdernes kompetenceniveau i relation til virksomhedens behov. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for en valgfri SixSigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 22 15

16 Salgspsykologi og grundlæggende salg styrk dine salgskompetencer Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Salgspsykologi og grundlæggende salg fra akademiuddannelsen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad salgspsykologi er, og hvordan det kan bruges i praksis. Derved bliver du i stand til at aflæse og handle ud fra forskellige kunders adfærd. Du lærer at tilpasse din egen adfærd og kommunikation til forskellige person- og kundetyper, hvilket kan give grundlag for bedre salgsresultater. konkrete værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere et salg indsigt i forskellige adfærdsmodeller indsigt i udarbejdelse af salgsstrategier og i den forbindelse en tilhørende kommunikationsstrategi indsigt i begrebet stress og herunder redskaber til at håndtere det i en salgssituation. Som leder bliver du mere bevidst om din position og rolle som salgsleder får du redskaber til at kunne målstyre dit salg får du kendskab til din egen personprofil og din reaktion på forskellige kundetyper får du indsigt i, hvordan kundemotiver analyseres og afdækkes. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 16

17 Økonomi for ledere få styr på de økonomiske begreber Uddannelsen er bygget op omkring fagmodulerne Erhvervsøkonomi og Økonomistyring fra akademiuddannelsen. Som leder er det vigtigt, at du har den nødvendige baggrund for at kunne gennemskue de økonomiske sammenhænge, du er en del af. Vi vil på dette kursus, bl.a. gennem en række cases fra erhvervslivet, give dig denne forståelse og indsigt på en spændende og anderledes måde, og du vil få helt konkrete redskaber, du efterfølgende kan bruge i et lederjob. redskaber til at opbygge og vurdere et regnskab redskaber til at lave økonomiopfølgning indsigt i principperne for valg mellem forskellige finansieringsforslag viden om forskellige metoder til økonomisk optimering redskaber til at udarbejde budgetter og foretage budgetopfølgning. redskaber til at analysere virksomhedens kapitalbehov. Som leder bliver du styrket i din forståelse af grundlæggende økonomiske begreber og værktøjer din forståelse af sammenhænge mellem ledelsesmæssige beslutninger og økonomiske konsekvenser din evne til at kunne vurdere og handle ud fra en økonomisk vinkel. 7 dage: , , , , , , dage: , , , , , PRIS Kr ,- ekskl. moms. Undervisningsform Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og veksler mellem teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i cases fra erhvervslivet. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Der er ikke eksamen på dette fag, men du får et kursusbevis, der beskriver det, vi har været igennem. 17

18 Forandringsledelse Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) forandringsledelse Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Forandringsledelse fra akademiuddannelsen. Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse af de mennesker og organisationer, der skal undergå forandring forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse i relation til egen praksis bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer, der indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på 18

19 Det strategiske lederskab det strategiske lederskab Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Det strategiske lederskab fra akademiuddannelsen. Hvilke kernekompetencer og nøglefaktorer i virksomheden skaber succes? Hvis du som leder skal lykkes, skal du have overblik og en forståelse for, hvad strategi er, og hvordan du som leder praktisk kan udarbejde og formulere en strategi for din enhed, der hænger tæt sammen med virksomhedens overordnede mål, vision og strategi. Uddannelsen bliver således dit værktøj til at sikre sammenhængen mellem ambition, strategi og adfærd. indsigt i sammenhængen mellem strategi, procesorganisering og -ledelse forståelse for praksis og centralt anvendt teori og metode samt områdets anvendelse af teori og metode indenfor strategianalyse, -udvikling, og implementering kendskab til de væsentligste virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige plan Som leder får du indsigt i det strategiske ledelsesområde forståelse for din ledelsesopgave i strategiarbejdet redskaber til at forstå din organisations strategiske situation og udviklingsbehov strategisk kompetenceudvikling ifm. værdier, mission og organisationsmål redskaber til at gennemføre strategiunderstøttende forandringer forståelse for at lede forandringsprocesser værktøjer til at implementere forandringsprocesser succesfuldt Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 19

20 Projektstyring i praksis Projektleder uddannelsen e-learningsforløb Efterår via computer Hold 1908: E-learning Undervisningsstart: Eksamen: Hold 1810: E-learning Undervisningsstart: Eksamen Du har nu mulighed for at tage denne projektlederuddannelsen på akademiniveau som e-learningsforløb. På denne virtuelle projektlederuddannelse foregår undervisningen via internettet. Du tilrettelægger selv dit uddannelsesforløb, så du kan arbejde med kurset, når du har tid og lyst. mulighed for at afslutte med eksamen i faget Projektsyring i praksis fra Akademiuddannelsen og derved erhverve 10 ECTS point. Kurset udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, under lov om åben uddannelse. PRIS Projektlederuddannelse uden PRINCE2 certificering kr ,- Projektlederuddannelse med PRINCE2 certificering kr ,- Du har ligeledes mulighed for at tilkøbe en PRINCE2 certificering, der ligeledes kan gennemføres virtuelt. Hvad er dit udbytte? Uddannelsen styrker din rolle som projektleder og giver dig effektive værktøjer til at planlægge, gennemføre og implementere målbare og vellykkede projektforløb. Du får en lang række forskellige projektledelsesværktøjer og modeller til at styre og organisere projekter samt en praktisk og teoretisk ballast, der forbedrer dine projektkompetencer markant. På uddannelsen får du redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætninger for succes værktøjer til at planlægge samt etablere en projektorganisation værktøjer til at gennemføre et projekt fra start til slut med succes redskaber til at kunne organisere et projekt på baggrund af opgaven og planen redskaber til at kunne opdele et projekt i indsatsområder, mileplæe, faser og beslutningspunkter forståelse for en projektorganisation og din rolle som projektleder Hvordan er uddannelsen bygget op På den virtuelle projektlederuddannelse foregår undervisningen via internet. Inden uddannelsens start vil du modtage en uddannelsesplan samt en adgangskode til kursusmaterialet. Uddannelsen er bygget op over en række temaer, der kan gennemgås, når det passer ind i din dagligdag. Hvert tema afsluttes efter 1-2 uger med en virtuel konference, hvor du få mulighed for at komme i dialog med underviser og andre studerende. 20

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense TILMELDING OG MERE INFO Odense Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på http://www.eal-tilmelding.dk Sekretær Susanne Hansen Tlf. 65 45 25 17 E-mail: suha@tietgen.dk Projektleder Lars G. Schou Tlf.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau www.eal.dk Kurser fra Akademi- & merkonomuddannelser Fuldtidsuddannelse Kandidat Bachelor

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere