KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014"

Transkript

1 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER SALGSPSYKOLOGI ØKONOMI OG LEDELSE DET STRATEGISKE LEDERSKAB PROJEKTLEDER E-LEARNING

2 Kompetencegivende uddannelser med mulighed for SVU 2

3 Tag en kompetencegivende uddannelse det er billigere end du tror Har du brug for at få papir på dine lederkompetencer eller for at tilegne dig ny viden, som styrker dine kompetencer? Lederne tilbyder en række kompetencegivende uddannelser, der er målrettet dig, der sætter læring og kompetenceudvikling i fokus, og som vil styrke dit CV med nye kompetencer. Forløbenes indhold og niveau er målrettet din rolle og dine udfordringer som leder, og du lærer af dygtige undervisere, der selv har ledelseserfaring. Lederuddannelserne udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi KEA og VIA University College under lov om åben uddannelse. Alle forløbene er på akademiniveau, og du kan vælge mellem 3 uddannelser, der hver består af 2 fagmoduler, eller et af de 11 enkeltstående fag. Uddannelserne afsluttes med eksamen, og du vil ved bestået eksamen få 10 ECTS-point per fagmodul. Du får dermed et kompetencegivende papir på din uddannelse. På alle kurserne serveres der kaffe og vand, ligesom der vil være mulighed for at købe en let frokost. På sidste side finder du praktiske informationer om, hvem der har ret til at deltage i uddannelserne, og hvordan du tilmelder dig. UDDANNELSER DEN PROFESSIONELLE LEDER Ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Coaching og konflikthåndtering PROCESLEDERUDDANNELSEN Lean ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Six Sigma certificering Forandringsledelse DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER Projektstyring i praksis med Prince2 Forandringsledelse ENKELTSTÅENDE KURSUSFAG Ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Forandringsledelse Leanledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Six Sigma Projektstyring i praksis med mulighed for tilkøb af Prince2 Coaching i organisationer Salgspsykologi og grundlæggende salg HR og ledelse med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Coaching og konflikthåndtering Det strategiske lederskab Økonomi for ledere Projektstyring i praksis som e-learning program 3

4 Den professionelle Leder PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms. Ledelse i praksis FAGMODUL 1 Pris for valgfri Garuda certificering kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på værktøjer til at håndtere dit personaleansvar professionelt. Du bliver trænet i, hvordan du kommunikerer og agerer på en anerkendende og motiverende måde, og du bliver klædt på til at få det bedste frem i dig selv og dine medarbejdere. Du får stor indsigt i at agere situationsbestemt. Din personlige gennemslagskraft styrkes, og dine evner til at håndtere konfliktfyldte situationer øges. Styrk din gennemslagskraft som leder Praktiske værktøjer, der styrker dig i forhold til dine daglige ledelsesopgaver Indsigt i og værktøjer til at motivere og udvikle forskellige medarbejdertyper Færdigheder til at tackle vanskelige ledelsessituationer Teknikker til at sikre en god anerkendende dialog med den enkelte medarbejder Værktøjer til at blive en stærk kommunikator og effektiv leder Ledelse i praksis og Coaching og konflikthåndtering er to akademifag på hver 10 ECTS point, hentet fra akademiuddannelsen. GARUDA S PROFILVÆRKTØJ Garuda s personprofil er udvik let i Danmark og tager udgangs punkt i danske ledere og medarbejdere. Værktøjerne bruges i en lang række større virksomheder både til rekruttering og udvikling af ledere & medarbejdere. Værktøjet hjælper dig bl.a. med at kunne afdækker de menneskelige ressourcer der har betydning for arbejdsmæssig succes at skabe dialog om hvordan de menneskelige kompetencer udnyttes bedst muligt i jobbet at skabe et grundlag for en åben og ligeværdig dialog FAGMODUL 1 LEDELSE I PRAKSIS med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Som leder er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Samtidig får du øget indsigt i dine egne styrker og udviklings muligheder og et solidt værktøj til medarbejderudvikling. Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelses mæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår større gennemslagskraft. indsigt i forskellige ledelsesteorier øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre redskaber til at læse og forstå andre mennesker træning i at skabe en god dialog. Som leder får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter bliver du mere effektiv i dit lederskab. 4

5 Coaching og konflikthåndtering FAGMODUL 2 FAGMODUL 2 COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthånd teringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentligt element følelsesmæssig intelligens så den ansattes relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. praktiske værktøjer, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering mulighed for, at udvikle egen ledelsespraksis omkring konflikthåndtering i organisationer og indenfor eget ledelsesmæssigt felt værktøjer til at vurdere og gennemføre coaching og konflikthåndtering og vælge relevante løsningsmodeller. Som leder får du forståelse for hvad coaching er og hvordan det virker træning i professionelle coachteknikker og virkemidler forståelse for hvad en konflikt er, og hvad der optrapper og dæmper den bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter træning i konkrete coachingfærdigheder til konflikthåndtering forståelse for de organisatoriske rammer omkring konfliktsituationer Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I perioder mellem undervisningsdagene, vil der være selv studie og opgaveløsning. ECTS-point og eksamen Som afslutning på hvert fagmodul skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. Ved eksamen vil du kunne få 10 ECTS-point for hver bestået eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: kursusdage: , , Eksamen:

6 Proceslederuddannelsen Lean ledelse i praksis FAGMODUL 1 PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms Pris for valgfri tilkøb af Six Sigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på SIX SIGMA - Det oplagte supplement til dine Lean kompetencer De sidste mange år har vi alle hørt historier om virksomheder der har skabt væsentlige besparelser ved at anvende Lean til at forbedre virksomhedens processer. Imidlertid har Lean også nogle begrænsninger, hvilket gør at et stigende antal organisationer vælger at supplere Lean tilgangen med Six Sigma. Hvor Lean fokuserer på at forkorte processen og fjerne spild, fokuserer Six Sigma på at øge kvaliteten af processens leverancer, og skabe en mere ensartet kvalitet. Procesledelse er en vigtig del af en virksomheds udvikling. Denne uddannelse giver dig et indgående kendskab til de processer, der fører til målene, og dermed til hvordan du bedst kan påvirke og optimere disse processer i din organisation. Du får træning i de ledelsesredskaber, du som procesleder kan bringe i spil, når du skal skabe udvikling, optimering og styrke dine medarbejderes kompetencer. Uddannelsen bliver således dit værktøj til at sikre sammenhænge mellem ambition, forandringsstrategi og forandringsadfærd i den løbende procesoptimering. Skab sammenhæng mellem ambition, forandring, strategi og adfærd Få forståelse for sammenhængen mellem Lean og teams, som metode til involvering af medarbejdere i at skabe en Lean kultur, der er kendetegnet ved fokus på værdiskabende og løbende forbedringer Få værktøjer til situationsafhængigt at styre, lede og koordinere processer Få metoder til at indføre løbende procesoptimering i din organisation Styrk din rolle som procesleder Uddannelsen træner dig i at involvere andre i at afdække og forbedre processer i virksomheden. Du får indsigt i forskellige ledelsesstile og forståelse for, hvornår de hver især fungerer bedst. FAGMODUL 1 LEANLEDELSE I PRAKSIS - med mulighed for tilkøb af Six Sigma gul bæltecertificering Lean er et af de mest anvendte og hurtigst voksende management-værktøjer til at implementere varige forandringer i virksomhedens processer og anvendes i dag globalt i alle typer af organisationer. Lean handler om at skabe hurtige, effektive processer uden spild. Som supplement til din Lean uddannelse har du mulighed for at tilkøbe en Six Sigma gul bæltcertificering, der tager yderligere 3 undervisningsdage. De to værktøjer supplerer hinanden perfekt i forhold til at arbejde med forbedring af processer. overblik over og forståelse for basale Lean- og Six Sigma-værktøjer forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi træning i at skitsere løsninger til problemer og sammenligne løsninger for at finde den bedste Træning i at kommunikere dine analyser effektivt. Som leder bliver du i stand til at lede Six Sigma- og Lean processer 6

7 FAGMODUL 2 LEAN- ledelse i praksis og Forandringsledelse er to akademifag på hver 10 ECTS point, hentet fra Forandringsledelse akademiuddannelsen. bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for Lean arbejdet. FAGMODUL 2 FORANDRINGSLEDELSE Ledelse og styring af forandringsprojekter. Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser. forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. Hvorfor nogle mennesker er forandringsparate, og andre udviser modstand mod forandringer forståelse for forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller modeller. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer som indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selv studie og opgaveløsning. Som afslutning på fagmodulet skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Efter hvert fagmodul er der en eksamen, hvor du kan erhverve 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Eller Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage , , Eksamen Kursusdage , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen:

8 Den komplette projektleder med Prince2 certificering PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms for fagmodulet Projektstyring i praksis incl. Prince2 certificering Kr ,- ekskl. moms for fagmodulet Forandringsledelse. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Projektstyring i praksis FAGMODUL 1 Uddannelsen styrker din rolle som projektleder og forandringsleder og giver dig effektive værktøjer til at planlægge, gennemføre og implementere målbare og vellykkede projektforløb. Din evne til at skabe ejerskab for projektet er i fokus, og du lærer at navigere professionelt blandt de mange involverede aktører. Du får en lang række forskellige projektledelsesværktøjer og modeller til at styre og organisere projekter samt en praktisk og teoretisk ballast, der forbedrer dine projektlederkompetencer markant. Alle projekter har et element af forandring. Situationen efter projektet er anderledes end situationen før projektet. Hvad er projektlederens rolle i denne forandringsproces? Formålet med dette forløb er, at give kursisten såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i projekter og organisationer. OM PRINCE2 PRINCE2 er den mest udbredte Best Practice metode inden for projektledelse i verden. PRINCE2 står for Projects IN Controlled Environments version 2. PRINCE2 fokuserer på de faser, et projekt gennemløber, samt på styring af de komponenter, der indgår i faserne. PRINCE2 giver dig en værktøjskasse til at styre projekter og skabe et fælles sprog i organisationen; det er med til at give en ensartethed i styringen af organisationens projekter. PRINCE2 er udbredt i både den offentlige og den private sektor, og for en del virksomheder er en PRINCE2 certificering en forudsætning for ansættelse. FAGMODUL 1 PROJEKTSTYRING I PRAKSIS med PRINCE2 certificering Har du tidligere arbejdet som projektleder, eller skal du i gang med projektlederopgaver, så giver denne uddannelse dig kompetencer, du kan bruge med det samme i dit job. På modulet får du en faglig værktøjskasse, der gør dig i stand til at planlægge, organisere, styre og kvalitetssikre et projekt fra idé til levering. redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætning for succes værktøjer til at analysere den overordnede projektplanlægning samt etablering af en projektorganisation indsigt i vurdering af ressourceforbrug og allokering på baggrund af mål og delmål redskaber til at sikre rapportering og opfølgning for at højne kvalitet og effektivitet indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden mulighed for at få PRINCE2 Foundation certificering. Som leder bliver du bevidst om din rolle som projektleder får du konkrete værktøjer til at skabe ejerskab og teamsamarbejde i projektet får du forståelse for og redskaber til at sikre kommunikationen omkring projektet bliver du i stand til at anvende PRINCE2 i din rolle som projektleder. 8

9 Forandringsledelse FAGMODUL 2 FAGMODUL 2 LEDELSE OG STYRING AF FORANDRINGSPROJEKTER Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. Kursusdage: , , Vejledning: Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser. redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse af de mennesker og organisationer, der skal undergå forandring. forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. Hvorfor nogle mennesker er forandringsparate, og andre udviser modstand mod forandringer forståelse for forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller modeller. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse i relation til egen praksis bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer, som indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selv studie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Efter hvert fagmodul er der eksamen, hvor du får 10 ECTS-point for hver bestået eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage , , Vejledning: Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen:

10 Ledelse i praksis Ledelse i praksis Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen : Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for valgfri certificering kr ,- ekskl. moms med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Ledelse i praksis fra akademiuddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda s personprofil. Som leder er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Samtidig får du øget indsigt i dine egne styrker og udviklings muligheder og et solidt værktøj til medarbejderudvikling. Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelses mæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår større gennemslagskraft. indsigt i forskellige ledelsesteorier øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre redskaber til at læse og forstå andre mennesker træning i at skabe en god dialog. Som leder får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter bliver du mere effektiv i dit lederskab. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 22 10

11 Projektstyring i praksis Projektlederuddannelsen med mulighed for tilkøb af PRINCE2 certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Projektstyring i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden vælge at supplere projektlederuddannelsen med en PRINCE2 certificering. Har du tidligere arbejdet som projektleder, eller ser du dig selv som kommende projektleder, så giver denne uddannelse dig kompetencer, du kan bruge i dit fremtidige job. På modulet får du en faglig værktøjskasse, der gør dig i stand til at planlægge, organisere, styre og kvalitetssikre et projekt fra idé til levering. redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætning for succes; herunder rammer, omfang, indhold og sammenhæng konkrete værktøjer til at analysere den overordnede projektplanlægning samt etablering af en projektorganisation indsigt i vurdering af ressourceforbrug og allokering på baggrund af mål og delmål redskaber til at sikre rapportering og opfølgning for at højne kvalitet og effektivitet indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden mulighed for at få PRINCE2 Foundation certificering. Som leder bliver du bevidst om din rolle som projektleder får du konkrete værktøjer til at skabe ejerskab og teamsamarbejde i projektet får du forståelse for og redskaber til at sikre kommunikationen omkring projektet bliver du i stand til at anvende PRINCE2 i din rolle som projektleder. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for valgfri certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM PRINCE2 CERTIFICERING PÅ SIDE 22 11

12 Coaching i organisationer Coaching i organisationer at coache dine medarbejdere Kursusdage: , , Eksamen : Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Coaching i organisationer fra akademiuddannelsen. Du får indsigt i, hvorfor coaching virker, og du bliver trænet i professionelle coachingteknikker og -virkemidler. Du får ligeledes viden om, hvad der motiverer forskellige typer af mennesker til at yde deres bedste, og hvilke barrierer der kan være en forhindring for dette. Herudover får du en vurdering af din personlige coachingprofil. forståelse for, hvad coaching er, hvorfor det virker, samt hvilke egenskaber en god coach besidder oplevelse af effekten af god coaching via egne erfaringer træning i professionelle coachingteknikker og virkemidler bevidsthed om betydningen af at støtte andre ud fra deres fokus indsigt i kommunikative virkemidler i forhold til coaching. Som leder får du effektive coachingværktøjer, der giver dig større overskud til at være leder trænes du i at få andre til at lykkes får du feedback på dig selv som coach og større tro på dine evner bliver du bevidst om dine styrker og udviklingsområder som coach får du redskaber til at forstå, hvorfor og hvornår coaching virker bedst i forhold til ledelse. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 12

13 Coaching og konflikthåndtering Coaching og konflikthåndtering lær at løse konflikter Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Coaching og konflikthåndtering. værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentligt element følelsesmæssig intelligens så den ansattes relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. praktiske værktøjer, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering indsigt i redskaber, der knytter sig til coaching, konflikthåndtering, konfliktløsning på individ/afdeling og på teamniveau. mulighed for, i en struktureret sammenhæng, at udvikle egen ledelsespraksis omkring konflikthåndtering i organisationer og indenfor eget ledelsesmæssigt felt værktøjer til at vurdere og gennemføre praksisnære problemstillinger, der involverer coaching og konflikthåndtering, og vælge relevante løsningsmodeller. Som leder får du forståelse for, hvad coaching er, og hvordan det virker træning i professionelle coachteknikker og virkemidler indsigt i kommunikative virkemidler i forhold til coaching forståelse for, hvad en konflikt er, og hvad der optrapper og dæmper den bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter træning i konkrete coachingfærdigheder til konflikthåndtering forståelse for de organisatoriske rammer omkring konfliktsituationer konkrete redskaber til at udvikle din egen praksis som konfliktløser Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på 13

14 Lean ledelse i praksis Lean ledelse med mulighed for tilkøb af Six Sigma gul bælte certificering Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for en valgfri SixSigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Lean ledelse i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden supplere med en Six Sigma certificering. Lean er et af de mest anvendte og hurtigst voksende management-værktøjer til at implementere varige forandringer i virksomhedens processer og anvendes i dag globalt i alle typer af organisationer. Lean handler om at skabe hurtige, effektive processer uden spild. Som supplement til din Lean uddannelse har du mulighed for at tilkøbe en Six Sigma gul bæltcertificering, der tager yderligere 3 undervisningsdage. De to værktøjer supplerer hinanden perfekt i forhold til at arbejde med forbedring af processer. overblik over og forståelse for basale værktøjer forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi træning i at skitsere løsninger til problemer og sammenligne løsninger for at finde den bedste træning i at kommunikere dine analyser effektivt. Som leder bliver du i stand til at lede processer bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for Lean arbejdet. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. LÆS OM SIX SIGMA GUL BÆLTE CERTIFICERING PÅ SIDE 22 14

15 Human Ressources HR og ledelse med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Human Resources fra akademiuddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda s personprofil. Har du arbejdet med HR, eller ser du dig selv arbejde med dette område, så er denne uddannelse noget for dig. Du får en række konkrete redskaber, der gør dig i stand til at varetage HR-opgaver med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Du får samtidig mulighed for at blive certificeret i Garuda s personprofil. forståelse for sammenhæng mellem HR og virksomhedens øvrige forretning kendskab til udvikling og styring af personaleressourcer redskaber til at kunne håndtere en rekrutteringsopgave fra behov til ansættelse redskaber til at udarbejde en personalepolitik redskaber til at afdække og vurdere medarbejdernes kompetenceniveau i relation til virksomhedens behov. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for en valgfri SixSigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 22 15

16 Salgspsykologi og grundlæggende salg styrk dine salgskompetencer Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Salgspsykologi og grundlæggende salg fra akademiuddannelsen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad salgspsykologi er, og hvordan det kan bruges i praksis. Derved bliver du i stand til at aflæse og handle ud fra forskellige kunders adfærd. Du lærer at tilpasse din egen adfærd og kommunikation til forskellige person- og kundetyper, hvilket kan give grundlag for bedre salgsresultater. konkrete værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere et salg indsigt i forskellige adfærdsmodeller indsigt i udarbejdelse af salgsstrategier og i den forbindelse en tilhørende kommunikationsstrategi indsigt i begrebet stress og herunder redskaber til at håndtere det i en salgssituation. Som leder bliver du mere bevidst om din position og rolle som salgsleder får du redskaber til at kunne målstyre dit salg får du kendskab til din egen personprofil og din reaktion på forskellige kundetyper får du indsigt i, hvordan kundemotiver analyseres og afdækkes. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 16

17 Økonomi for ledere få styr på de økonomiske begreber Uddannelsen er bygget op omkring fagmodulerne Erhvervsøkonomi og Økonomistyring fra akademiuddannelsen. Som leder er det vigtigt, at du har den nødvendige baggrund for at kunne gennemskue de økonomiske sammenhænge, du er en del af. Vi vil på dette kursus, bl.a. gennem en række cases fra erhvervslivet, give dig denne forståelse og indsigt på en spændende og anderledes måde, og du vil få helt konkrete redskaber, du efterfølgende kan bruge i et lederjob. redskaber til at opbygge og vurdere et regnskab redskaber til at lave økonomiopfølgning indsigt i principperne for valg mellem forskellige finansieringsforslag viden om forskellige metoder til økonomisk optimering redskaber til at udarbejde budgetter og foretage budgetopfølgning. redskaber til at analysere virksomhedens kapitalbehov. Som leder bliver du styrket i din forståelse af grundlæggende økonomiske begreber og værktøjer din forståelse af sammenhænge mellem ledelsesmæssige beslutninger og økonomiske konsekvenser din evne til at kunne vurdere og handle ud fra en økonomisk vinkel. 7 dage: , , , , , , dage: , , , , , PRIS Kr ,- ekskl. moms. Undervisningsform Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og veksler mellem teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i cases fra erhvervslivet. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Der er ikke eksamen på dette fag, men du får et kursusbevis, der beskriver det, vi har været igennem. 17

18 Forandringsledelse Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) forandringsledelse Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Forandringsledelse fra akademiuddannelsen. Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse af de mennesker og organisationer, der skal undergå forandring forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse i relation til egen praksis bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer, der indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på 18

19 Det strategiske lederskab det strategiske lederskab Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Det strategiske lederskab fra akademiuddannelsen. Hvilke kernekompetencer og nøglefaktorer i virksomheden skaber succes? Hvis du som leder skal lykkes, skal du have overblik og en forståelse for, hvad strategi er, og hvordan du som leder praktisk kan udarbejde og formulere en strategi for din enhed, der hænger tæt sammen med virksomhedens overordnede mål, vision og strategi. Uddannelsen bliver således dit værktøj til at sikre sammenhængen mellem ambition, strategi og adfærd. indsigt i sammenhængen mellem strategi, procesorganisering og -ledelse forståelse for praksis og centralt anvendt teori og metode samt områdets anvendelse af teori og metode indenfor strategianalyse, -udvikling, og implementering kendskab til de væsentligste virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige plan Som leder får du indsigt i det strategiske ledelsesområde forståelse for din ledelsesopgave i strategiarbejdet redskaber til at forstå din organisations strategiske situation og udviklingsbehov strategisk kompetenceudvikling ifm. værdier, mission og organisationsmål redskaber til at gennemføre strategiunderstøttende forandringer forståelse for at lede forandringsprocesser værktøjer til at implementere forandringsprocesser succesfuldt Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 19

20 Projektstyring i praksis Projektleder uddannelsen e-learningsforløb Efterår via computer Hold 1908: E-learning Undervisningsstart: Eksamen: Hold 1810: E-learning Undervisningsstart: Eksamen Du har nu mulighed for at tage denne projektlederuddannelsen på akademiniveau som e-learningsforløb. På denne virtuelle projektlederuddannelse foregår undervisningen via internettet. Du tilrettelægger selv dit uddannelsesforløb, så du kan arbejde med kurset, når du har tid og lyst. mulighed for at afslutte med eksamen i faget Projektsyring i praksis fra Akademiuddannelsen og derved erhverve 10 ECTS point. Kurset udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, under lov om åben uddannelse. PRIS Projektlederuddannelse uden PRINCE2 certificering kr ,- Projektlederuddannelse med PRINCE2 certificering kr ,- Du har ligeledes mulighed for at tilkøbe en PRINCE2 certificering, der ligeledes kan gennemføres virtuelt. Hvad er dit udbytte? Uddannelsen styrker din rolle som projektleder og giver dig effektive værktøjer til at planlægge, gennemføre og implementere målbare og vellykkede projektforløb. Du får en lang række forskellige projektledelsesværktøjer og modeller til at styre og organisere projekter samt en praktisk og teoretisk ballast, der forbedrer dine projektkompetencer markant. På uddannelsen får du redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætninger for succes værktøjer til at planlægge samt etablere en projektorganisation værktøjer til at gennemføre et projekt fra start til slut med succes redskaber til at kunne organisere et projekt på baggrund af opgaven og planen redskaber til at kunne opdele et projekt i indsatsområder, mileplæe, faser og beslutningspunkter forståelse for en projektorganisation og din rolle som projektleder Hvordan er uddannelsen bygget op På den virtuelle projektlederuddannelse foregår undervisningen via internet. Inden uddannelsens start vil du modtage en uddannelsesplan samt en adgangskode til kursusmaterialet. Uddannelsen er bygget op over en række temaer, der kan gennemgås, når det passer ind i din dagligdag. Hvert tema afsluttes efter 1-2 uger med en virtuel konference, hvor du få mulighed for at komme i dialog med underviser og andre studerende. 20

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Formål At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint Ta akademifag - og få ECTSpoint Akademifag - katalog 2015 Få et kompetenceløft, der styrker det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen samtidig med at medarbejderne opkvalificeres. Sundhed og

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere