KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014"

Transkript

1 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER SALGSPSYKOLOGI ØKONOMI OG LEDELSE DET STRATEGISKE LEDERSKAB PROJEKTLEDER E-LEARNING

2 Kompetencegivende uddannelser med mulighed for SVU 2

3 Tag en kompetencegivende uddannelse det er billigere end du tror Har du brug for at få papir på dine lederkompetencer eller for at tilegne dig ny viden, som styrker dine kompetencer? Lederne tilbyder en række kompetencegivende uddannelser, der er målrettet dig, der sætter læring og kompetenceudvikling i fokus, og som vil styrke dit CV med nye kompetencer. Forløbenes indhold og niveau er målrettet din rolle og dine udfordringer som leder, og du lærer af dygtige undervisere, der selv har ledelseserfaring. Lederuddannelserne udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi KEA og VIA University College under lov om åben uddannelse. Alle forløbene er på akademiniveau, og du kan vælge mellem 3 uddannelser, der hver består af 2 fagmoduler, eller et af de 11 enkeltstående fag. Uddannelserne afsluttes med eksamen, og du vil ved bestået eksamen få 10 ECTS-point per fagmodul. Du får dermed et kompetencegivende papir på din uddannelse. På alle kurserne serveres der kaffe og vand, ligesom der vil være mulighed for at købe en let frokost. På sidste side finder du praktiske informationer om, hvem der har ret til at deltage i uddannelserne, og hvordan du tilmelder dig. UDDANNELSER DEN PROFESSIONELLE LEDER Ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Coaching og konflikthåndtering PROCESLEDERUDDANNELSEN Lean ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Six Sigma certificering Forandringsledelse DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER Projektstyring i praksis med Prince2 Forandringsledelse ENKELTSTÅENDE KURSUSFAG Ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Forandringsledelse Leanledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Six Sigma Projektstyring i praksis med mulighed for tilkøb af Prince2 Coaching i organisationer Salgspsykologi og grundlæggende salg HR og ledelse med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Coaching og konflikthåndtering Det strategiske lederskab Økonomi for ledere Projektstyring i praksis som e-learning program 3

4 Den professionelle Leder PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms. Ledelse i praksis FAGMODUL 1 Pris for valgfri Garuda certificering kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på værktøjer til at håndtere dit personaleansvar professionelt. Du bliver trænet i, hvordan du kommunikerer og agerer på en anerkendende og motiverende måde, og du bliver klædt på til at få det bedste frem i dig selv og dine medarbejdere. Du får stor indsigt i at agere situationsbestemt. Din personlige gennemslagskraft styrkes, og dine evner til at håndtere konfliktfyldte situationer øges. Styrk din gennemslagskraft som leder Praktiske værktøjer, der styrker dig i forhold til dine daglige ledelsesopgaver Indsigt i og værktøjer til at motivere og udvikle forskellige medarbejdertyper Færdigheder til at tackle vanskelige ledelsessituationer Teknikker til at sikre en god anerkendende dialog med den enkelte medarbejder Værktøjer til at blive en stærk kommunikator og effektiv leder Ledelse i praksis og Coaching og konflikthåndtering er to akademifag på hver 10 ECTS point, hentet fra akademiuddannelsen. GARUDA S PROFILVÆRKTØJ Garuda s personprofil er udvik let i Danmark og tager udgangs punkt i danske ledere og medarbejdere. Værktøjerne bruges i en lang række større virksomheder både til rekruttering og udvikling af ledere & medarbejdere. Værktøjet hjælper dig bl.a. med at kunne afdækker de menneskelige ressourcer der har betydning for arbejdsmæssig succes at skabe dialog om hvordan de menneskelige kompetencer udnyttes bedst muligt i jobbet at skabe et grundlag for en åben og ligeværdig dialog FAGMODUL 1 LEDELSE I PRAKSIS med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Som leder er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Samtidig får du øget indsigt i dine egne styrker og udviklings muligheder og et solidt værktøj til medarbejderudvikling. Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelses mæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår større gennemslagskraft. indsigt i forskellige ledelsesteorier øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre redskaber til at læse og forstå andre mennesker træning i at skabe en god dialog. Som leder får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter bliver du mere effektiv i dit lederskab. 4

5 Coaching og konflikthåndtering FAGMODUL 2 FAGMODUL 2 COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthånd teringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentligt element følelsesmæssig intelligens så den ansattes relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. praktiske værktøjer, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering mulighed for, at udvikle egen ledelsespraksis omkring konflikthåndtering i organisationer og indenfor eget ledelsesmæssigt felt værktøjer til at vurdere og gennemføre coaching og konflikthåndtering og vælge relevante løsningsmodeller. Som leder får du forståelse for hvad coaching er og hvordan det virker træning i professionelle coachteknikker og virkemidler forståelse for hvad en konflikt er, og hvad der optrapper og dæmper den bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter træning i konkrete coachingfærdigheder til konflikthåndtering forståelse for de organisatoriske rammer omkring konfliktsituationer Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I perioder mellem undervisningsdagene, vil der være selv studie og opgaveløsning. ECTS-point og eksamen Som afslutning på hvert fagmodul skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. Ved eksamen vil du kunne få 10 ECTS-point for hver bestået eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: kursusdage: , , Eksamen:

6 Proceslederuddannelsen Lean ledelse i praksis FAGMODUL 1 PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms Pris for valgfri tilkøb af Six Sigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på SIX SIGMA - Det oplagte supplement til dine Lean kompetencer De sidste mange år har vi alle hørt historier om virksomheder der har skabt væsentlige besparelser ved at anvende Lean til at forbedre virksomhedens processer. Imidlertid har Lean også nogle begrænsninger, hvilket gør at et stigende antal organisationer vælger at supplere Lean tilgangen med Six Sigma. Hvor Lean fokuserer på at forkorte processen og fjerne spild, fokuserer Six Sigma på at øge kvaliteten af processens leverancer, og skabe en mere ensartet kvalitet. Procesledelse er en vigtig del af en virksomheds udvikling. Denne uddannelse giver dig et indgående kendskab til de processer, der fører til målene, og dermed til hvordan du bedst kan påvirke og optimere disse processer i din organisation. Du får træning i de ledelsesredskaber, du som procesleder kan bringe i spil, når du skal skabe udvikling, optimering og styrke dine medarbejderes kompetencer. Uddannelsen bliver således dit værktøj til at sikre sammenhænge mellem ambition, forandringsstrategi og forandringsadfærd i den løbende procesoptimering. Skab sammenhæng mellem ambition, forandring, strategi og adfærd Få forståelse for sammenhængen mellem Lean og teams, som metode til involvering af medarbejdere i at skabe en Lean kultur, der er kendetegnet ved fokus på værdiskabende og løbende forbedringer Få værktøjer til situationsafhængigt at styre, lede og koordinere processer Få metoder til at indføre løbende procesoptimering i din organisation Styrk din rolle som procesleder Uddannelsen træner dig i at involvere andre i at afdække og forbedre processer i virksomheden. Du får indsigt i forskellige ledelsesstile og forståelse for, hvornår de hver især fungerer bedst. FAGMODUL 1 LEANLEDELSE I PRAKSIS - med mulighed for tilkøb af Six Sigma gul bæltecertificering Lean er et af de mest anvendte og hurtigst voksende management-værktøjer til at implementere varige forandringer i virksomhedens processer og anvendes i dag globalt i alle typer af organisationer. Lean handler om at skabe hurtige, effektive processer uden spild. Som supplement til din Lean uddannelse har du mulighed for at tilkøbe en Six Sigma gul bæltcertificering, der tager yderligere 3 undervisningsdage. De to værktøjer supplerer hinanden perfekt i forhold til at arbejde med forbedring af processer. overblik over og forståelse for basale Lean- og Six Sigma-værktøjer forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi træning i at skitsere løsninger til problemer og sammenligne løsninger for at finde den bedste Træning i at kommunikere dine analyser effektivt. Som leder bliver du i stand til at lede Six Sigma- og Lean processer 6

7 FAGMODUL 2 LEAN- ledelse i praksis og Forandringsledelse er to akademifag på hver 10 ECTS point, hentet fra Forandringsledelse akademiuddannelsen. bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for Lean arbejdet. FAGMODUL 2 FORANDRINGSLEDELSE Ledelse og styring af forandringsprojekter. Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser. forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. Hvorfor nogle mennesker er forandringsparate, og andre udviser modstand mod forandringer forståelse for forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller modeller. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer som indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selv studie og opgaveløsning. Som afslutning på fagmodulet skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Efter hvert fagmodul er der en eksamen, hvor du kan erhverve 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Eller Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage , , Eksamen Kursusdage , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen:

8 Den komplette projektleder med Prince2 certificering PRIS PR. FAGMODUL Kr ,- ekskl. moms for fagmodulet Projektstyring i praksis incl. Prince2 certificering Kr ,- ekskl. moms for fagmodulet Forandringsledelse. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Projektstyring i praksis FAGMODUL 1 Uddannelsen styrker din rolle som projektleder og forandringsleder og giver dig effektive værktøjer til at planlægge, gennemføre og implementere målbare og vellykkede projektforløb. Din evne til at skabe ejerskab for projektet er i fokus, og du lærer at navigere professionelt blandt de mange involverede aktører. Du får en lang række forskellige projektledelsesværktøjer og modeller til at styre og organisere projekter samt en praktisk og teoretisk ballast, der forbedrer dine projektlederkompetencer markant. Alle projekter har et element af forandring. Situationen efter projektet er anderledes end situationen før projektet. Hvad er projektlederens rolle i denne forandringsproces? Formålet med dette forløb er, at give kursisten såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i projekter og organisationer. OM PRINCE2 PRINCE2 er den mest udbredte Best Practice metode inden for projektledelse i verden. PRINCE2 står for Projects IN Controlled Environments version 2. PRINCE2 fokuserer på de faser, et projekt gennemløber, samt på styring af de komponenter, der indgår i faserne. PRINCE2 giver dig en værktøjskasse til at styre projekter og skabe et fælles sprog i organisationen; det er med til at give en ensartethed i styringen af organisationens projekter. PRINCE2 er udbredt i både den offentlige og den private sektor, og for en del virksomheder er en PRINCE2 certificering en forudsætning for ansættelse. FAGMODUL 1 PROJEKTSTYRING I PRAKSIS med PRINCE2 certificering Har du tidligere arbejdet som projektleder, eller skal du i gang med projektlederopgaver, så giver denne uddannelse dig kompetencer, du kan bruge med det samme i dit job. På modulet får du en faglig værktøjskasse, der gør dig i stand til at planlægge, organisere, styre og kvalitetssikre et projekt fra idé til levering. redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætning for succes værktøjer til at analysere den overordnede projektplanlægning samt etablering af en projektorganisation indsigt i vurdering af ressourceforbrug og allokering på baggrund af mål og delmål redskaber til at sikre rapportering og opfølgning for at højne kvalitet og effektivitet indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden mulighed for at få PRINCE2 Foundation certificering. Som leder bliver du bevidst om din rolle som projektleder får du konkrete værktøjer til at skabe ejerskab og teamsamarbejde i projektet får du forståelse for og redskaber til at sikre kommunikationen omkring projektet bliver du i stand til at anvende PRINCE2 i din rolle som projektleder. 8

9 Forandringsledelse FAGMODUL 2 FAGMODUL 2 LEDELSE OG STYRING AF FORANDRINGSPROJEKTER Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. Kursusdage: , , Vejledning: Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser. redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse af de mennesker og organisationer, der skal undergå forandring. forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. Hvorfor nogle mennesker er forandringsparate, og andre udviser modstand mod forandringer forståelse for forandringslederens rolle, opgaver og dilemmaer i forhold til den valgte forandringsstrategi eller modeller. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse i relation til egen praksis bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer, som indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selv studie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Efter hvert fagmodul er der eksamen, hvor du får 10 ECTS-point for hver bestået eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage , , Vejledning: Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Prince2 : Datoer aftales Kursusdage: , , Eksamen:

10 Ledelse i praksis Ledelse i praksis Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen : Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for valgfri certificering kr ,- ekskl. moms med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Ledelse i praksis fra akademiuddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda s personprofil. Som leder er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter fokus på ledelse som fag og din adfærd og kommunikation som leder. Samtidig får du øget indsigt i dine egne styrker og udviklings muligheder og et solidt værktøj til medarbejderudvikling. Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelses mæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår større gennemslagskraft. indsigt i forskellige ledelsesteorier øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre redskaber til at læse og forstå andre mennesker træning i at skabe en god dialog. Som leder får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter bliver du mere effektiv i dit lederskab. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 22 10

11 Projektstyring i praksis Projektlederuddannelsen med mulighed for tilkøb af PRINCE2 certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Projektstyring i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden vælge at supplere projektlederuddannelsen med en PRINCE2 certificering. Har du tidligere arbejdet som projektleder, eller ser du dig selv som kommende projektleder, så giver denne uddannelse dig kompetencer, du kan bruge i dit fremtidige job. På modulet får du en faglig værktøjskasse, der gør dig i stand til at planlægge, organisere, styre og kvalitetssikre et projekt fra idé til levering. redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætning for succes; herunder rammer, omfang, indhold og sammenhæng konkrete værktøjer til at analysere den overordnede projektplanlægning samt etablering af en projektorganisation indsigt i vurdering af ressourceforbrug og allokering på baggrund af mål og delmål redskaber til at sikre rapportering og opfølgning for at højne kvalitet og effektivitet indsigt i og forståelse for PRINCE2 metoden mulighed for at få PRINCE2 Foundation certificering. Som leder bliver du bevidst om din rolle som projektleder får du konkrete værktøjer til at skabe ejerskab og teamsamarbejde i projektet får du forståelse for og redskaber til at sikre kommunikationen omkring projektet bliver du i stand til at anvende PRINCE2 i din rolle som projektleder. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for valgfri certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM PRINCE2 CERTIFICERING PÅ SIDE 22 11

12 Coaching i organisationer Coaching i organisationer at coache dine medarbejdere Kursusdage: , , Eksamen : Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Coaching i organisationer fra akademiuddannelsen. Du får indsigt i, hvorfor coaching virker, og du bliver trænet i professionelle coachingteknikker og -virkemidler. Du får ligeledes viden om, hvad der motiverer forskellige typer af mennesker til at yde deres bedste, og hvilke barrierer der kan være en forhindring for dette. Herudover får du en vurdering af din personlige coachingprofil. forståelse for, hvad coaching er, hvorfor det virker, samt hvilke egenskaber en god coach besidder oplevelse af effekten af god coaching via egne erfaringer træning i professionelle coachingteknikker og virkemidler bevidsthed om betydningen af at støtte andre ud fra deres fokus indsigt i kommunikative virkemidler i forhold til coaching. Som leder får du effektive coachingværktøjer, der giver dig større overskud til at være leder trænes du i at få andre til at lykkes får du feedback på dig selv som coach og større tro på dine evner bliver du bevidst om dine styrker og udviklingsområder som coach får du redskaber til at forstå, hvorfor og hvornår coaching virker bedst i forhold til ledelse. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 12

13 Coaching og konflikthåndtering Coaching og konflikthåndtering lær at løse konflikter Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Coaching og konflikthåndtering. værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentligt element følelsesmæssig intelligens så den ansattes relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. praktiske værktøjer, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering indsigt i redskaber, der knytter sig til coaching, konflikthåndtering, konfliktløsning på individ/afdeling og på teamniveau. mulighed for, i en struktureret sammenhæng, at udvikle egen ledelsespraksis omkring konflikthåndtering i organisationer og indenfor eget ledelsesmæssigt felt værktøjer til at vurdere og gennemføre praksisnære problemstillinger, der involverer coaching og konflikthåndtering, og vælge relevante løsningsmodeller. Som leder får du forståelse for, hvad coaching er, og hvordan det virker træning i professionelle coachteknikker og virkemidler indsigt i kommunikative virkemidler i forhold til coaching forståelse for, hvad en konflikt er, og hvad der optrapper og dæmper den bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter træning i konkrete coachingfærdigheder til konflikthåndtering forståelse for de organisatoriske rammer omkring konfliktsituationer konkrete redskaber til at udvikle din egen praksis som konfliktløser Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på 13

14 Lean ledelse i praksis Lean ledelse med mulighed for tilkøb af Six Sigma gul bælte certificering Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for en valgfri SixSigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Lean ledelse i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden supplere med en Six Sigma certificering. Lean er et af de mest anvendte og hurtigst voksende management-værktøjer til at implementere varige forandringer i virksomhedens processer og anvendes i dag globalt i alle typer af organisationer. Lean handler om at skabe hurtige, effektive processer uden spild. Som supplement til din Lean uddannelse har du mulighed for at tilkøbe en Six Sigma gul bæltcertificering, der tager yderligere 3 undervisningsdage. De to værktøjer supplerer hinanden perfekt i forhold til at arbejde med forbedring af processer. overblik over og forståelse for basale værktøjer forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi træning i at skitsere løsninger til problemer og sammenligne løsninger for at finde den bedste træning i at kommunikere dine analyser effektivt. Som leder bliver du i stand til at lede processer bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for Lean arbejdet. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. LÆS OM SIX SIGMA GUL BÆLTE CERTIFICERING PÅ SIDE 22 14

15 Human Ressources HR og ledelse med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Human Resources fra akademiuddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda s personprofil. Har du arbejdet med HR, eller ser du dig selv arbejde med dette område, så er denne uddannelse noget for dig. Du får en række konkrete redskaber, der gør dig i stand til at varetage HR-opgaver med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Du får samtidig mulighed for at blive certificeret i Garuda s personprofil. forståelse for sammenhæng mellem HR og virksomhedens øvrige forretning kendskab til udvikling og styring af personaleressourcer redskaber til at kunne håndtere en rekrutteringsopgave fra behov til ansættelse redskaber til at udarbejde en personalepolitik redskaber til at afdække og vurdere medarbejdernes kompetenceniveau i relation til virksomhedens behov. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kursusdage: , , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. Pris for en valgfri SixSigma certificering kr ,- ekskl. moms STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 22 15

16 Salgspsykologi og grundlæggende salg styrk dine salgskompetencer Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Salgspsykologi og grundlæggende salg fra akademiuddannelsen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad salgspsykologi er, og hvordan det kan bruges i praksis. Derved bliver du i stand til at aflæse og handle ud fra forskellige kunders adfærd. Du lærer at tilpasse din egen adfærd og kommunikation til forskellige person- og kundetyper, hvilket kan give grundlag for bedre salgsresultater. konkrete værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere et salg indsigt i forskellige adfærdsmodeller indsigt i udarbejdelse af salgsstrategier og i den forbindelse en tilhørende kommunikationsstrategi indsigt i begrebet stress og herunder redskaber til at håndtere det i en salgssituation. Som leder bliver du mere bevidst om din position og rolle som salgsleder får du redskaber til at kunne målstyre dit salg får du kendskab til din egen personprofil og din reaktion på forskellige kundetyper får du indsigt i, hvordan kundemotiver analyseres og afdækkes. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 16

17 Økonomi for ledere få styr på de økonomiske begreber Uddannelsen er bygget op omkring fagmodulerne Erhvervsøkonomi og Økonomistyring fra akademiuddannelsen. Som leder er det vigtigt, at du har den nødvendige baggrund for at kunne gennemskue de økonomiske sammenhænge, du er en del af. Vi vil på dette kursus, bl.a. gennem en række cases fra erhvervslivet, give dig denne forståelse og indsigt på en spændende og anderledes måde, og du vil få helt konkrete redskaber, du efterfølgende kan bruge i et lederjob. redskaber til at opbygge og vurdere et regnskab redskaber til at lave økonomiopfølgning indsigt i principperne for valg mellem forskellige finansieringsforslag viden om forskellige metoder til økonomisk optimering redskaber til at udarbejde budgetter og foretage budgetopfølgning. redskaber til at analysere virksomhedens kapitalbehov. Som leder bliver du styrket i din forståelse af grundlæggende økonomiske begreber og værktøjer din forståelse af sammenhænge mellem ledelsesmæssige beslutninger og økonomiske konsekvenser din evne til at kunne vurdere og handle ud fra en økonomisk vinkel. 7 dage: , , , , , , dage: , , , , , PRIS Kr ,- ekskl. moms. Undervisningsform Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og veksler mellem teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i cases fra erhvervslivet. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Der er ikke eksamen på dette fag, men du får et kursusbevis, der beskriver det, vi har været igennem. 17

18 Forandringsledelse Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen Kursusdage: , , Eksamen PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) forandringsledelse Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Forandringsledelse fra akademiuddannelsen. Vi lever i en foranderlig verden, hvor udviklingen går stærkere end nogensinde, og det er derfor afgørende, at du som leder har forståelse for, hvordan du håndterer disse forandringer i dagligdagen. indsigt i forskellige teorier og metoder til ledelse og styring af forandrings- og organisatoriske udviklingsprocesser redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse af de mennesker og organisationer, der skal undergå forandring forståelse for de psykologiske elementer, der indgår, når mennesker og organisationer skal gennemleve en forandring. konkrete værktøjer til at analysere behovet for forandring, planlægning, styring, kommunikation og evaluering af eget forandringsprojekt. Som leder bliver du i stand til at analysere og lede forandringsprocesser i en organisation bliver du i stand til at sondre mellem forskellige teorier og modeller for forandringsledelse i relation til egen praksis bliver du bedre til at forstå de psykologiske elementer, der indgår i en forandringsproces bliver du bedre til at kunne arbejde på 2 fronter af forandringsprojekter styringsdelen, som benytter sig af mange klassiske projektstyringsredskaber, og ledelsesdelen, hvor der arbejdes med de menneskelige sider af forandringen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på 18

19 Det strategiske lederskab det strategiske lederskab Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Det strategiske lederskab fra akademiuddannelsen. Hvilke kernekompetencer og nøglefaktorer i virksomheden skaber succes? Hvis du som leder skal lykkes, skal du have overblik og en forståelse for, hvad strategi er, og hvordan du som leder praktisk kan udarbejde og formulere en strategi for din enhed, der hænger tæt sammen med virksomhedens overordnede mål, vision og strategi. Uddannelsen bliver således dit værktøj til at sikre sammenhængen mellem ambition, strategi og adfærd. indsigt i sammenhængen mellem strategi, procesorganisering og -ledelse forståelse for praksis og centralt anvendt teori og metode samt områdets anvendelse af teori og metode indenfor strategianalyse, -udvikling, og implementering kendskab til de væsentligste virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige plan Som leder får du indsigt i det strategiske ledelsesområde forståelse for din ledelsesopgave i strategiarbejdet redskaber til at forstå din organisations strategiske situation og udviklingsbehov strategisk kompetenceudvikling ifm. værdier, mission og organisationsmål redskaber til at gennemføre strategiunderstøttende forandringer forståelse for at lede forandringsprocesser værktøjer til at implementere forandringsprocesser succesfuldt Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: Kursusdage: , , Eksamen: PRIS Kr ,- ekskl. moms. STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på ECTS-point og eksamen Du har mulighed for at gå til eksamen og få 10 ECTS-point. 19

20 Projektstyring i praksis Projektleder uddannelsen e-learningsforløb Efterår via computer Hold 1908: E-learning Undervisningsstart: Eksamen: Hold 1810: E-learning Undervisningsstart: Eksamen Du har nu mulighed for at tage denne projektlederuddannelsen på akademiniveau som e-learningsforløb. På denne virtuelle projektlederuddannelse foregår undervisningen via internettet. Du tilrettelægger selv dit uddannelsesforløb, så du kan arbejde med kurset, når du har tid og lyst. mulighed for at afslutte med eksamen i faget Projektsyring i praksis fra Akademiuddannelsen og derved erhverve 10 ECTS point. Kurset udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, under lov om åben uddannelse. PRIS Projektlederuddannelse uden PRINCE2 certificering kr ,- Projektlederuddannelse med PRINCE2 certificering kr ,- Du har ligeledes mulighed for at tilkøbe en PRINCE2 certificering, der ligeledes kan gennemføres virtuelt. Hvad er dit udbytte? Uddannelsen styrker din rolle som projektleder og giver dig effektive værktøjer til at planlægge, gennemføre og implementere målbare og vellykkede projektforløb. Du får en lang række forskellige projektledelsesværktøjer og modeller til at styre og organisere projekter samt en praktisk og teoretisk ballast, der forbedrer dine projektkompetencer markant. På uddannelsen får du redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætninger for succes værktøjer til at planlægge samt etablere en projektorganisation værktøjer til at gennemføre et projekt fra start til slut med succes redskaber til at kunne organisere et projekt på baggrund af opgaven og planen redskaber til at kunne opdele et projekt i indsatsområder, mileplæe, faser og beslutningspunkter forståelse for en projektorganisation og din rolle som projektleder Hvordan er uddannelsen bygget op På den virtuelle projektlederuddannelse foregår undervisningen via internet. Inden uddannelsens start vil du modtage en uddannelsesplan samt en adgangskode til kursusmaterialet. Uddannelsen er bygget op over en række temaer, der kan gennemgås, når det passer ind i din dagligdag. Hvert tema afsluttes efter 1-2 uger med en virtuel konference, hvor du få mulighed for at komme i dialog med underviser og andre studerende. 20

UDDANNELSER FOR LEDIGE EFTERÅR 2013

UDDANNELSER FOR LEDIGE EFTERÅR 2013 PROJEKTLEDERUDDANNELSE LEAN LEDELSE I PRAKSIS DET STRATEGISKE LEDERSKAB FORANDRINGSLEDELSE LEDELSE I PRAKSIS COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING UDDANNELSER FOR LEDIGE EFTERÅR 2013 HR OG LEDELSE COACHING

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Fra kollega til chef

Fra kollega til chef Fra kollega til chef Kom godt fra start og få succes i din lederrolle 2 x 2 dages certificeret lederuddannelse Fra kollega til succesfuld leder få værktøjer til den svære overgang Kommuniker effektivt

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Coaching Forandringsledelse

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER Kurset Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

DEN PROFESSIONELLE LEDER UDDANNELSE MED LEDER-CERTIFICERING

DEN PROFESSIONELLE LEDER UDDANNELSE MED LEDER-CERTIFICERING DEN PROFESSIONELLE LEDER UDDANNELSE MED LEDER-CERTIFICERING FÅ VIDEN OG REDSKABER TIL AT TAKLE DIN LEDERROLLE - OG SKAB GODE RESULTATER DEN PROFESSIONELLE LEDER Denne certificerede lederuddannelse giver

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

HARTMANNS KOMPETENCEGIVENDE HR-UDDANNELSE INDSIGT I OG VÆRKTØJER TIL ARBEJDET MED HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT

HARTMANNS KOMPETENCEGIVENDE HR-UDDANNELSE INDSIGT I OG VÆRKTØJER TIL ARBEJDET MED HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT HARTMANNS KOMPETENCEGIVENDE HR-UDDANNELSE INDSIGT I OG VÆRKTØJER TIL ARBEJDET MED HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT KOMPETENCEGIVENDE HR-UDDANNELSE HR funktionen er under konstant udvikling, og bliver i stigende

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere