Professionsuddannelse 2.0 nye veje til professionslæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsuddannelse 2.0 nye veje til professionslæring"

Transkript

1 Professionsuddannelse 2.0 nye veje til professionslæring Jens Jørgen Hansen Projektleder University College Syd

2 Program Velkomst v/ projektleder Jens Jørgen Hansen, UC Syddanmark Nye uddannelsesdesign og læringsmiljøer i professionsuddannelserne v/ projektleder Jens Jørgen Hansen, UC Syddanmark Koblede kontekster om brug af bloggen i praktik v/ lektor Sven Gergen, UC Sjælland og lektor Dorthe Carlsen, UC Syddanmark PAUSE Casedidaktik et videoindlæg v/ lektor Peter Brodersen og lektor Jens Aage Poulsen, UCL Lærerstuderende udvikler digitale læremidler v/ lektor Rikke Christoffersen, UC Syddanmark Frokost CaseConnexion - et virtuelt læringsmiljø for sygeplejestuderende v/ adjunkt Line Zimmer Rasmussen, UCL Evalueringsteknologier i professionsuddannelser v/ lektor Jørgen Gleerup, Syddansk Universitet Kaffepause Velfærdsteknologier og technological literacy v/ lektor Lene Storgaard Brock, UCC Digitalisering af professionsuddannelserne og læring 2.0 v/ dekan Johny Lauritsen, UC Sjælland

3 Nye uddannelsesdesign og læringsmiljøer i i professionsuddannelserne Baggrund et udviklingsprojekt og et forskningsprojekt Opgaver professionsdannelse, professionsfaglighed og professionslæring Muligheder nye viden-, læring- og undervisningsdesign Udfordringer nye didaktiske design Veje byggesten til en professionsdidaktik

4 Udviklingsprojekt Forskningsprojekt Udviklingsprojektets mål undersøge brugen af læremidler i praksis og eksperimentere med nye måder at håndtere praksis på for at forbedre undervisningen wiki Forskningsprojektets mål med omdrejningspunkt i udviklingsprojektet at udvikle didaktisk teori, der implicerer læremiddelproblematikken og læremidler som didaktisk kategori.

5 Udviklingsprojekter

6 Line Bernsdorf Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Ulla Skjødt Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Anders Henning Simonsen Læreruddannelsen, Haderslev Line Zimmer Rasmussen Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Anne-Grete Rasmussen Ankerhus Margit Roos Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Anne-Mette Nortvig Læreruddannelsen Holbæk Peter Brodersen Læreruddannelsen i Odense Benedicte Theisen Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Pia Hastrup Pædagoguddannelsen Roskilde Birgt MarieHedegaard Møller Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Poul Kristensen Læreruddannelsen i Odense Elsebeth Hurup Læreruddannelsen i Odense Randi Dam Schmidt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Finn Thomsen Pædagoguddannelsen, Åbenrå Rikke Christoffersen Læreruddannelsen Haderslev Finn Thomsen Pædagoguddannelsen i Odense Stig T. Gissel Læreruddannelsen i Odense Hans Jørgensen Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Susanne Marinussen Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Heidi Christiansen Sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg Søren Bech Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Inge Bjørnshave Pædagoguddannelsen Slagelse Thomas Lausten Bioanalytikkeruddannelsen, Næstved Inger Jensen Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Tina Vestphal Sygeplejerskeuddannelsen i Odense John Andersson Læreruddannelsen Vordingborg Tom Pedersen Pædagoguddannelsen i Odense Johnni Olsen Socialrådgiveruddannelsen Nykøbing Tom Steffensen Læreruddannelsen Haslev/Roskilde Kirsten Larsen Pædagoguddannelsen i Odense Torben Kjærgaard Læreruddannelsen i Odense Kirsten Larsen Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Torben Olsen Læreruddannelsen i Odense Kristian Paaske Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Tove Ecklon Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

7 Forskningsprojektets mål Udvikle en professionsdidaktik om læremidler og deres rolle for professionsudvikling. Udvikle begreber, kriterier og principper for undervisernes håndtering af læremidler i professionsuddannelserne Udvikle en systematisk indsigt i måder hvorpå læremidler indgår og kan indgå i professionsuddannelser Belyse læremidlers differentierede rolle i uddannelsernes professionsidentitet Belyse fælles træk, opgaver og udfordringer i professionsuddannelsernes brug og håndtering af læremidler 4 artikler om projektet i Læremiddel.dk s tidsskrift Læremiddeldidaktik medio november 2011

8 Deltagere Sven Gerken læreruddannelsen i Holbæk Helene Kelly sygeplejerskeuddannelsen i Næstved Peter Brodersen læreruddannelsen Odense Jens Aage Poulsen læreruddannelsen Jelling Dorthe Carlsen udvikling og forskning Haderslev Niels Buur Hansen udvikling og forskning Haderslev Jens Jørgen Hansen udvikling og forskning Haderslev

9 Læremiddeltyper Semantiske læremidler Didaktiske læremidler Funktionelle læremidler Tekster og artefakter Repræsenterer viden og kan indgå som indhold i øvelser, cases og projekter Avisartikler, fagbøger, film, læringsobjekter Lære i Lærings- og undervisningssystemer Produceret med en bestemt læringsintention, der udmønter sig i et særligt videndesign, læringsdesign og undervisningsdesign Lærebogen, i-bogen, e- bogen, pædagogiske computerspil Lære i og med Fungerer også som parallellærer Teknologier Faciliterer og muliggør læreprocesser: ideudvikling, informationsbearbejdning, produktion, præsentation, kollaboration, kommunikation Mind-map, tekstbehandling, wiki, blogs, læringsplatforme Lære med Facilitere rum for læring

10 Opgaver Dannelse Faglighed Sociale kompetencer Lærings- og dannelseskontekst Praksisudvikling Praksishåndtering Professionskontekst Professionsdannelse og - faglighed Professionsdannelse Professionsfaglighed Udannelseskontekst Professionslæring

11 Professionslæring 1.0 Professionslæring 2.0 Teoretisk formidling Den forlagsproducerede fagbog/lærebog Forelæsning i klasserummet Skriftlige noter Underviseren som formidler Undervisningsportaler Den digitale fagbog i-bog Digitale ressourcer, fx wikipedia Studerende/undervisere som vidensproducenter Diskussion (og vejledning) Det dialogiske og fysiske klasserum Det fysiske studierum Virtuelt uv-rum, virtuelt dialogrum, personlige læringsrum Øvelse Det fysiske studierum og praktikrum Digitale simulationer Undersøgelse Artikulation Bibliotekets litteratur, feltstudier Skriftlige rapporter og opgaver Oplæg støttet af tavle og oh Den skriftlige praktikjournal Mundtlig deltagelse i uv Nettets informationshav, visuelt dokumenterede praktikerfaringer og cases Blogs, wikis, hjemmesider, multimodale fremlæggelser, digitale praktikjournaler, studerende som bidragsydere til fagets teorier og metoder

12 Professionslæring Læringsgenrer Metoder Teknologier Læringsformer Teoretisk formidling Selvstudie, forelæsning, oplæg Diskussion Øvelse Undersøgelse Artikulation Dilemma- /rollespil, dialogisk underv., praksisfællesskaber Værkstedsarbejde, rollespil, praktik, mesterlære, case Feltstudier, projektarbejde Rapporter, opgaver, logbøger, artefakter Lærebog, fagbog, fysisk forelæsning, videoforelæsning, undervisningsportal Fysiske uv-rum, online-konferencer, sociale medier Laboratorier, simuleringer, casebeskrivelser Forskningspublikationer, bibliotek- og netressourcer, empiri fra praksis tekst behandlings prog., blogs, wikis Reception Kommunikation Applikation Konstruktion Produktion

13 It-hjulet PC Programmer til information, produktion og præsentation Net Nettet (1.0) informationsarkiv og programmer til søgning og kommunikation Læringsmiljø Wiki, You Tube mv. + videnplatforme til videndeling, samarbejde, kollaboration og virtuelle læringsrum Christensen og Hansen 2010

14 Nye læringsmiljøer Samme tid (synkron) Samme rum Traditionelt uv-rum Forskellige rum klasserummet, tavler, præsentationsprg. Virtuelt dialogrum chat, samskrivningsprogram (google.docs) Forskellig tid (asynkron) Virtuelt undervisningsrum læringsplatforme, digitale arbejdsrum, wiki Personligt læringsrum wiki, blogs, sociale medier som facebook Hansen 2010

15 Muligheder The medium is the message Nye medier og teknologier påvirker generelt vores måde at tænke, interagere, bearbejde viden på og kommunikere på og skaber nye muligheder for undervisning og læring: Nye vidensdesign: nye måder at repræsentere og få adgang til viden på Nye læringsdesign: nye måder at lære og deltage i læreprocesser på nye fleksible kontekster for læring Nye undervisningsdesign: nye måder at iscenesætte undervisning/praktik/vejledning på

16 Nye viden- og undervisningsdesign Google.sites en platform for viden, undervisning og læring

17

18

19 Potentialet i undervisningsportaler Portalen er et parallelt rum for teoretisk formidling, diskussion, øvelser og artikulation Fagets viden og successive opbygning bliver synlig og tilgængelig undervisningsportfolio Studerende har medansvar og medejerskab til at opbygge portalen som videndesigner og studerende fx produktion af uv-forløb i praktikken koble kontekster Portalen kan integrere nye gratis værktøjer og sociale medier: produktionsværktøjer, refleksionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, evalueringsværktøjer mv. Portalen udgør en reference for og understøtter undervisningens løbende kommunikation undervisningens tavle Portalen inkluderer studerendes digitale kompetencer Portalen er også en faglig inspirationskilde for læreren

20 Nye læringsdesign Professionswiki fra danskprojektet Kanon i praksis

21 Professionswiki Tom Steffensen, UC Sjælland: Genre: en professionswiki kan bruges som en dynamisk opgavebank (dvs. ikke som et leksikon her er autoritative kilder bedre) Andre studerende kan bygge videre på det professionstema, vi her har grundlagt. Andre fag kan opbygge tilsvarende professionstemaer og måske kan konstruktion af wikitekster bruges som omdrejningspunkt i et tværfagligt samarbejde. Siderne skal være brugbare som inspiration for praktikforløb og opgaveskrivning. Det betyder nok også, at der skal føres en vis kvalitetskontrol.

22 Kollaborative skriveprocesser

23 Udfordringer Didaktiske designs af undervisning praktik vejledning Designdidaktik Indhold Hvad og hvordan repræsentere viden - videndesign? Teknologier Hvordan bearbejde, samarbejde om, evaluere og udtrykke læring? Mål Uv- praktikvejledning Metoder Hvordan etablere læringsdesign? Læringskontekster Hvor og hvornår lære? Hansen 2010

24 Lærere og institutioners håndtering af læremidler Læremiddelfaglighed Praksiskontekst Hansen 2010 Planlægningskontekst Institutionelle rammer Læremiddel design Didaktisering Redidaktisering Didaktisk design Iscene- sættelse Læringsmiljø undervisning vejledning praktik Analytisk kompetence Planlægnings kompetence Praktisk kompetence Evaluerings kompetence Udviklings kompetence Hvad kan bloggen? Hvad kan bloggen indgå i praktikforløb? Hvordan bruge bloggen i praktikken? Bloggens værdi for læring/uv? Faglig diskussion om bloggens muligheder

25 Læremiddelfaglighed Analytisk kompetence: analysere og vurdere læremidlers pædagogiske muligheder deres affordances Planlægningskompetence: omsætte læremidlers pædagogiske muligheder i planlægning Praktisk kompetence: iscenesætte læremidler i undervisning vejledning praktik Evalueringskompetence: evaluere læremidlets værdi for undervisning/vejledning/praktik og værdi for studerendes læring Udviklingskompetence: kritisk og kreativt drøfte læremidler i et fagligt fællesskab med henblik på udvikling af fag, kollegialt samarbejde, praktik, undervisning, vejledning og professionsuddannelsen generelt Carlsen og Hansen 2010

26 Veje professionsdidaktikkens tre ben Den didaktiske tilgang Nytænk videndesign, læringsdesign og undervisningsdesign som nye veje til professionsfaglighed og professionsdannelse Den eksperimentelle tilgang Etabler udviklingsprojekter og lærende fællesskaber fag/holdteams som udviklingsenhed Praktiske eksperimenter i driftsikre omgivelser Involver studerende som ressourcepersoner Den organisatoriske tilgang Udvikl og etabler fysiske og virtuelle læringsmiljøer Driftsikker infrastruktur Stilladserende support og vejledning Strategi for videndeling Didaktisk refleksion Organisatorisk stilladsering og videndeling Praktiske eksperimenter

27 Tak for nu! Jens Jørgen Hansen: Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Akademisk Forlag 2010 Jens Jørgen Hansen, Torben Kure Marker og Finn Wiedemann: IT og professionsuddannelse: erfaringer fra folkeskolen, lærer- og pædagoguddannelsen, Syddansk Universitetsforlag 2004 Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen: At vurdere læremidler i dansk, Dansklærerforeningen 2009 Karsten Gynther (red.): Didaktik 2.0, Akademisk forlag 2010 Niels Buur Hansen og Jørgen Gleerup (red.): Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning, Syddansk Universitetsforlag 2004 Finn Wiedemann og Alexander von Oettingen (red.): Mellem teori og praksis aktuelle udfordringer for pædagogiske professioner og professionsuddannelser, Syddansk Universitetsforlag 2007 Nielsen, Bodil, Niels Grønbæk Nielsen og Niels Mølgaard (red.): Professionsbachelor. Uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. UCC 2010 Jens Jørgen Hansen

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres

Læs mere

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem:

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem: Den pædagogiske værktøjskasse udvikling, koncept og anvendelse Denne artikel præsenterer den pædagogiske værktøjskasse. Værktøjskassen er en samling af ideer og vejledninger til hvordan it og nye metoder

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

BLENDEDE DESIGNS OG SAMSPILLET MELLEM TEORI OG PRAKSIS I ERHVERVSUDDANNELSER

BLENDEDE DESIGNS OG SAMSPILLET MELLEM TEORI OG PRAKSIS I ERHVERVSUDDANNELSER Henriette Duch BLENDEDE DESIGNS OG SAMSPILLET MELLEM TEORI OG PRAKSIS I ERHVERVSUDDANNELSER VIA University College Videncenter for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Blendede designs

Læs mere

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid Nr. 1 April 2010 Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Indhold Kan klynger redde kanten? Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet

Læs mere

Skolens kultur- og læremiddelcenter

Skolens kultur- og læremiddelcenter Skolens kultur- og læremiddelcenter - skal skolebiblioteket lukke og slukke? Karsten Gynther Leder af EDUCATION LAB - Forskningsprogram for TEKNOLOGI og UDDANNELSESDESIGN Forskning og Innovation University

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK INDHOLD: Forord til nummer 6 Læremiddeldidaktik nummer 6, december 2013 Redaktion: Marie Falkesgaard Slot mfsl@ucl.dk (ansvarshavende) Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgard Johannesen hjoh@ucsj.dk

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder

Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder - læremiddelkultur mellem tradition og innovation Projektleder Program 9.00 9.30: Indskrivning og kaffe 9.30 9.45: Velkomst Præsentation af projektet Læremiddelkultur og didaktik 2.0 9.45 10.30: didaktisk

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

Learning Museum. Evalueringsrapport

Learning Museum. Evalueringsrapport 1 Evalueringsrapport Dorthe Carlsen (dcar@ucsyd.dk) Videncenter for almen pædagogik og formidling Udvikling og forskning University College Syddanmark, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev Forord Formidlingen

Læs mere

Læremiddeldidaktik hvad er det?

Læremiddeldidaktik hvad er det? Læremiddeldidaktik hvad er det? Skitse til en almen læremiddeldidaktik AF: THOMAS ILLUM HANSEN, VIDENCENTERLEDER LÆREMIDDEL.DK Som titlen på denne artikel angiver, så er læremiddeldidaktik ikke en entydig

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Survey af anvendelser, holdninger og forudsætninger September 2012 Teknologisk Institut I samarbejde med UCC, Metropol og Århus Universitet

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. 2015 KONFERENCE PROGRAM23.-24. SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING Marianne Georgsen & Jens Bennedsen (red.) FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING - erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt ISBN 87-7307-715-1 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag BOGEN ER UDGIVET

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, og Herdis Toft, lektor ved Syddansk Universitet Indledning I de seneste

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Den dag skolens mure forsvandt

Den dag skolens mure forsvandt Den dag skolens mure forsvandt Af Stig Toke Gissel, UCLillebælt Internettet er flittigt brugt i undervisningen i folkeskolen. Men skolerne ville kunne høste store didaktiske og praktiske fordele ved at

Læs mere

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere